Locale_Mage_community_da_DK - Version 1.6.0.0

Version Notes

Updated for Magento 1.6

Download this release

Release Info

Developer Magento Core Team
Extension Locale_Mage_community_da_DK
Version 1.6.0.0
Comparing to
See all releases


Code changes from version 1.5.0.1 to 1.6.0.0

app/locale/da_DK/Mage_Adminhtml.csv CHANGED
@@ -66,6 +66,7 @@
66
"Add Exception","Tilføj undtagelse"
67
"Add Field Mapping","Tilføj feltmapning"
68
"Add Field with URL:","Tilføj felt med URL:"
69
"Add More Templates","Tilføj flere skabeloner"
70
"Add New Image","Tilføj nyt billede"
71
"Add New Profile","Tilføj ny profil"
@@ -74,7 +75,6 @@
74
"Add New URL Rewrite","Tilføj ny URL-omskrivning"
75
"Add New User","Tilføj ny bruger"
76
"Add New Variable","Tilføj variabel"
77
- "Add New osCommerce Profile","Tilføj ny osCommerce-profil"
78
"Add PHP Extension dependency","Tilføj PHP udvidelsesafhængihed"
79
"Add Package dependency","Tilføj pakkeafhængighed"
80
"Add URL Rewrite","Tilføj URL-omskrivning"
@@ -139,6 +139,7 @@
139
"Archive file name:","Arkivfilnavn:"
140
"Are you sure that you want to delete this template?","Er du sikker på, at skabelonen skal slettes?"
141
"Are you sure that you want to strip tags?","Er du sikker på, at du ønsker at fjerne tags?"
142
"Are you sure you want to do this?","Er du sikker på, at du ønsker at udføre denne handling?"
143
"Area","Område"
144
"As low as:","Ned til:"
@@ -214,12 +215,11 @@
214
"Choose Store View","Vælg visning af forretning"
215
"Choose a selection...","Vælg venligst..."
216
"Choose an attribute","Vælg en egenskab"
217
- "Chosen category does not associated with any website, ","Den valgte kategori er ikke knyttet til et website, "
218
- "Chosen product does not associated with any website, ","Det valgte produkt er ikke knyttet til et website, "
219
"Clear","Ryd"
220
"Close","Luk"
221
"Comment text field cannot be empty.","Kommentarfelt må ikke være tomt."
222
- "Comments History","Kommentarhistorik"
223
"Complete","Færdig"
224
"Configuration","Konfiguration"
225
"Confirmed email:","Bekræftet e-mail:"
@@ -253,7 +253,6 @@
253
"Current Configuration Scope:","Konfiguration for:"
254
"Current Month","Aktuelle måned"
255
"Custom","Brugerdefineret"
256
- "Custom Colors","Egne farver"
257
"Custom Variable ""%s""","Egen variabel ""%s"""
258
"Custom Variables","Egne variabler"
259
"Customer","Kunde"
@@ -273,7 +272,6 @@
273
"Data Format","Dataformat"
274
"Data transfer:","Dataoverførsel:"
275
"Database","Database"
276
- "Dataflow - Advance Profiles","Dataflow - avancerede profiler"
277
"Dataflow - Advanced Profiles","Dataflow - avancerede profiler"
278
"Dataflow - Profiles","Dataflow - profiler"
279
"Date","Dato"
@@ -303,6 +301,7 @@
303
"Delete Template","Slet skabelon"
304
"Delete User","Slet bruger"
305
"Delete Website","Slet website"
306
"Description","Beskrivelse"
307
"Design","Design"
308
"Design Section","Designsektion"
@@ -354,7 +353,6 @@
354
"Expiration Date: %s/%s","Udløbsdato: %s/%s"
355
"Export","Eksporter"
356
"Export CSV","Eksporter CSV"
357
- "Export FAQ","Eksport FAQ"
358
"Export Filters","Eksport-filtre"
359
"Export to:","Eksporter til:"
360
"Export:","Eksport:"
@@ -375,7 +373,6 @@
375
"File name:","Filnavn:"
376
"File size should be more than 0 bytes","Fejl: Filstørrelse skal være større end 0 bytes"
377
"Files","Filer"
378
- "Final Price","Endelige pris"
379
"Finished profile execution.","Profilen er gemt"
380
"First Invoice Created Date","Dato for første faktura"
381
"First Name","Fornavn"
@@ -426,8 +423,6 @@
426
"Images (.gif, .jpg, .png)","Filtyper (.gif, .jpg, .png)"
427
"Images Cache","Billedcache"
428
"Import","Importer"
429
- "Import / Export FAQ (Frequently Asked Questions)","Import / Export FAQ (ofte stillede spørgsmål)"
430
- "Import FAQ","Import FAQ"
431
"Import Service","Import-service"
432
"Import and Export","Import og eksport"
433
"Import and Export Tax Rates","Importer og eksporter momssatser"
@@ -537,8 +532,6 @@
537
"Manage Stores","Administrer forretninger"
538
"Manage Tax Rules","Administrer momsregler"
539
"Manage Tax Zones and Rates","Administrer momszoner og -satser"
540
- "Manage osCommerce Orders","Administrer osCommerce-ordrer"
541
- "Manage osCommerce Profiles","Administrer osCommerce-profiler"
542
"Manual","Manuel"
543
"Matched Expression","Matchet udtryk"
544
"Max","Maks"
@@ -634,6 +627,8 @@
634
"One or more of the Cache Types are invalidated:","En eller flere cachetyper er forældede:"
635
"Online Customers","Online kunder"
636
"Only attributes with scope ""Global"", input type ""Dropdown"" and Use To Create Configurable Product ""Yes"" are available.","Kun egenskaber med anvendelsesområdet global, inputtypen dropdown og anvend til konfigurerbart produkt ""Ja"" kan bruges."
637
"Only mapped fields","Kun felter som er mappede"
638
"Optional","Valgfri"
639
"Options","Ekstra valgmuligheder"
@@ -740,7 +735,6 @@
740
"Preview","Vis"
741
"Preview Template","Vis skabelon"
742
"Previous page","Forrige side"
743
- "Price","Pris"
744
"Price alert subscription was saved.","Tilmelding til prisopdatering er gemt."
745
"Price:","Pris:"
746
"Processed <strong>%s%% %s/%d</strong> records","Behandlede <strong>%s%% %s/%d </strong> poster"
@@ -749,6 +743,7 @@
749
"Product Name3 1","Product Name3 1"
750
"Product Name3 2","Product Name3 2"
751
"Product Reviews","Produktbedømmelser"
752
"Product Thumbnail Itself","Selve produktets thumbnail"
753
"Product is not loaded.","Produkt er ikke indlæst."
754
"Product:","Produkt:"
@@ -769,7 +764,6 @@
769
"Promo","Promo"
770
"Promotions","Prisregler"
771
"Purchased Item","Købt vare"
772
- "Qty","Antal"
773
"Qty:","Antal:"
774
"Quantity","Antal"
775
"Queue Refresh","Sæt opdatering i kø"
@@ -841,6 +835,7 @@
841
"Save","Gem"
842
"Save & Generate","Gem og generer"
843
"Save Account","Gem konto"
844
"Save Cache Settings","Gem cache-indstillinger"
845
"Save Config","Gem konfiguration"
846
"Save Currency Rates","Gem kurser"
@@ -896,7 +891,6 @@
896
"Skip Category Selection","Spring over kategorivalg"
897
"Some items in this order have different invoice and shipment types. You can create shipment only after the invoice is created.","Nogle varer i denne ordre har forskellige faktura- og leveringstyper. Du kan først oprette levering når fakturaen er oprettet."
898
"Some of the ordered items do not exist in the catalog anymore and will be removed if you try to edit the order.","Nogle af de bestilte varer er ikke længere i produktkataloget og vil blive fjernet hvis du redigerer ordren."
899
- "Some other FAQ","Anden FAQ"
900
"Sorry, this feature is coming soon...","Vi undskylder, men denne funktion er undervejs..."
901
"Sort Order","Sorteringsrækkefølge"
902
"Special Price:","Specialpris:"
@@ -994,6 +988,7 @@
994
"The image cache was cleaned.","Billedcachen er tømt."
995
"The information in this tab has been changed.","Der er ændringer på denne fane."
996
"The invoice and shipment have been created.","Faktura og levering er oprettet."
997
"The invoice has been canceled.","Fakturaen er annulleret."
998
"The invoice has been captured.","Fakturaen er hævet."
999
"The invoice has been created.","Fakturaen er oprettet."
@@ -1014,12 +1009,15 @@
1014
"The role has been successfully saved.","Rollen er gemt."
1015
"The search index has been rebuilt.","Søgeindeks er genopbygget."
1016
"The shipment has been created.","Levering er oprettet."
1017
"The shipment has been sent.","Levering er sendt."
1018
"The tag has been deleted.","Tag'et er slettet."
1019
"The tag has been saved.","Tag'et er gemt."
1020
"The user has been deleted.","Brugeren er slettet."
1021
"The user has been saved.","Brugeren er gemt."
1022
"Theme has been saved.","Temaet er gemt."
1023
"Themes JavaScript and CSS files combined to one file.","JavaScript og CSS lagt sammen i én fil."
1024
"There has been wrong payment information submitted or time limit has expired. Please, try again.","Der er givet forkerte betalingsoplysninger, eller tidsgrænsen er udløbet. Prøv igen."
1025
"There is an error in one of the option rows.","Der er en fejl i en række."
@@ -1197,14 +1195,12 @@
1197
"example: ""sitemap/"" or ""/"" for base path (path must be writeable)","eksempel: ""sitemap/"" eller ""/"" for rodstien (stien skal være skrivbar)"
1198
"example: sitemap.xml","eksempel: sitemap.xml"
1199
"from","fra"
1200
- "images/logo.gif","images/logo.gif"
1201
"items selected","valgte elementer"
1202
"major","større"
1203
"minor","mindre"
1204
"notice","notits"
1205
"of %s pages","af %s sider"
1206
"per page","pr. side"
1207
- "so url rewrite is not possible.","så URL-omskrivning er ikke mulig."
1208
"store(%s) scope","Butik(%s) anvendelsesområde"
1209
"to","til"
1210
"website(%s) scope","Website(%s) anvendelsesområde"
66
"Add Exception","Tilføj undtagelse"
67
"Add Field Mapping","Tilføj feltmapning"
68
"Add Field with URL:","Tilføj felt med URL:"
69
+ "Add New","Tilføj ny"
70
"Add More Templates","Tilføj flere skabeloner"
71
"Add New Image","Tilføj nyt billede"
72
"Add New Profile","Tilføj ny profil"
75
"Add New URL Rewrite","Tilføj ny URL-omskrivning"
76
"Add New User","Tilføj ny bruger"
77
"Add New Variable","Tilføj variabel"
78
"Add PHP Extension dependency","Tilføj PHP udvidelsesafhængihed"
79
"Add Package dependency","Tilføj pakkeafhængighed"
80
"Add URL Rewrite","Tilføj URL-omskrivning"
139
"Archive file name:","Arkivfilnavn:"
140
"Are you sure that you want to delete this template?","Er du sikker på, at skabelonen skal slettes?"
141
"Are you sure that you want to strip tags?","Er du sikker på, at du ønsker at fjerne tags?"
142
+ "Are you sure you want to delete this theme? This change will affect all applications.","Er du sikker på at du vil slette dette tema? Ændringen vil påvirke alle applikationer."
143
"Are you sure you want to do this?","Er du sikker på, at du ønsker at udføre denne handling?"
144
"Area","Område"
145
"As low as:","Ned til:"
215
"Choose Store View","Vælg visning af forretning"
216
"Choose a selection...","Vælg venligst..."
217
"Choose an attribute","Vælg en egenskab"
218
+ "Chosen category does not associated with any website, so url rewrite is not possible.","Den valgte kategori er ikke knyttet til et website, så URL-omskrivning kan ikke lade sig gøre."
219
+ "Chosen product does not associated with any website, so url rewrite is not possible.","Det valgte produkt er ikke knyttet til et website, så URL-omskrivning kan ikke lade sig gøre."
220
"Clear","Ryd"
221
"Close","Luk"
222
"Comment text field cannot be empty.","Kommentarfelt må ikke være tomt."
223
"Complete","Færdig"
224
"Configuration","Konfiguration"
225
"Confirmed email:","Bekræftet e-mail:"
253
"Current Configuration Scope:","Konfiguration for:"
254
"Current Month","Aktuelle måned"
255
"Custom","Brugerdefineret"
256
"Custom Variable ""%s""","Egen variabel ""%s"""
257
"Custom Variables","Egne variabler"
258
"Customer","Kunde"
272
"Data Format","Dataformat"
273
"Data transfer:","Dataoverførsel:"
274
"Database","Database"
275
"Dataflow - Advanced Profiles","Dataflow - avancerede profiler"
276
"Dataflow - Profiles","Dataflow - profiler"
277
"Date","Dato"
301
"Delete Template","Slet skabelon"
302
"Delete User","Slet bruger"
303
"Delete Website","Slet website"
304
+ "Delete theme","Slet tema"
305
"Description","Beskrivelse"
306
"Design","Design"
307
"Design Section","Designsektion"
353
"Expiration Date: %s/%s","Udløbsdato: %s/%s"
354
"Export","Eksporter"
355
"Export CSV","Eksporter CSV"
356
"Export Filters","Eksport-filtre"
357
"Export to:","Eksporter til:"
358
"Export:","Eksport:"
373
"File name:","Filnavn:"
374
"File size should be more than 0 bytes","Fejl: Filstørrelse skal være større end 0 bytes"
375
"Files","Filer"
376
"Finished profile execution.","Profilen er gemt"
377
"First Invoice Created Date","Dato for første faktura"
378
"First Name","Fornavn"
423
"Images (.gif, .jpg, .png)","Filtyper (.gif, .jpg, .png)"
424
"Images Cache","Billedcache"
425
"Import","Importer"
426
"Import Service","Import-service"
427
"Import and Export","Import og eksport"
428
"Import and Export Tax Rates","Importer og eksporter momssatser"
532
"Manage Stores","Administrer forretninger"
533
"Manage Tax Rules","Administrer momsregler"
534
"Manage Tax Zones and Rates","Administrer momszoner og -satser"
535
"Manual","Manuel"
536
"Matched Expression","Matchet udtryk"
537
"Max","Maks"
627
"One or more of the Cache Types are invalidated:","En eller flere cachetyper er forældede:"
628
"Online Customers","Online kunder"
629
"Only attributes with scope ""Global"", input type ""Dropdown"" and Use To Create Configurable Product ""Yes"" are available.","Kun egenskaber med anvendelsesområdet global, inputtypen dropdown og anvend til konfigurerbart produkt ""Ja"" kan bruges."
630
+ "Only custom theme can be deleted","Kun egne temaer kan slettes"
631
+ "Only default theme can be reset","Kun standardtemaet kan nulstilles"
632
"Only mapped fields","Kun felter som er mappede"
633
"Optional","Valgfri"
634
"Options","Ekstra valgmuligheder"
735
"Preview","Vis"
736
"Preview Template","Vis skabelon"
737
"Previous page","Forrige side"
738
"Price alert subscription was saved.","Tilmelding til prisopdatering er gemt."
739
"Price:","Pris:"
740
"Processed <strong>%s%% %s/%d</strong> records","Behandlede <strong>%s%% %s/%d </strong> poster"
743
"Product Name3 1","Product Name3 1"
744
"Product Name3 2","Product Name3 2"
745
"Product Reviews","Produktbedømmelser"
746
+ "Product Tax Classes","Produkt-momsklasser"
747
"Product Thumbnail Itself","Selve produktets thumbnail"
748
"Product is not loaded.","Produkt er ikke indlæst."
749
"Product:","Produkt:"
764
"Promo","Promo"
765
"Promotions","Prisregler"
766
"Purchased Item","Købt vare"
767
"Qty:","Antal:"
768
"Quantity","Antal"
769
"Queue Refresh","Sæt opdatering i kø"
835
"Save","Gem"
836
"Save & Generate","Gem og generer"
837
"Save Account","Gem konto"
838
+ "Save As","Gem som"
839
"Save Cache Settings","Gem cache-indstillinger"
840
"Save Config","Gem konfiguration"
841
"Save Currency Rates","Gem kurser"
891
"Skip Category Selection","Spring over kategorivalg"
892
"Some items in this order have different invoice and shipment types. You can create shipment only after the invoice is created.","Nogle varer i denne ordre har forskellige faktura- og leveringstyper. Du kan først oprette levering når fakturaen er oprettet."
893
"Some of the ordered items do not exist in the catalog anymore and will be removed if you try to edit the order.","Nogle af de bestilte varer er ikke længere i produktkataloget og vil blive fjernet hvis du redigerer ordren."
894
"Sorry, this feature is coming soon...","Vi undskylder, men denne funktion er undervejs..."
895
"Sort Order","Sorteringsrækkefølge"
896
"Special Price:","Specialpris:"
988
"The image cache was cleaned.","Billedcachen er tømt."
989
"The information in this tab has been changed.","Der er ændringer på denne fane."
990
"The invoice and shipment have been created.","Faktura og levering er oprettet."
991
+ "The invoice and the shipment have been created. The shipping label cannot be created at the moment.","Faktura og levering er oprettet. Pakkelabel kan ikke genereres i øjeblikket."
992
"The invoice has been canceled.","Fakturaen er annulleret."
993
"The invoice has been captured.","Fakturaen er hævet."
994
"The invoice has been created.","Fakturaen er oprettet."
1009
"The role has been successfully saved.","Rollen er gemt."
1010
"The search index has been rebuilt.","Søgeindeks er genopbygget."
1011
"The shipment has been created.","Levering er oprettet."
1012
+ "The shipment has been created. The shipping label has been created.","Levering er oprettet. Pakkelabel er oprettet."
1013
"The shipment has been sent.","Levering er sendt."
1014
"The tag has been deleted.","Tag'et er slettet."
1015
"The tag has been saved.","Tag'et er gemt."
1016
"The user has been deleted.","Brugeren er slettet."
1017
"The user has been saved.","Brugeren er gemt."
1018
"Theme has been saved.","Temaet er gemt."
1019
+ "Theme label can\'t be empty","Temalabel skal udfyldes"
1020
+ "Theme label:","Temalabel:"
1021
"Themes JavaScript and CSS files combined to one file.","JavaScript og CSS lagt sammen i én fil."
1022
"There has been wrong payment information submitted or time limit has expired. Please, try again.","Der er givet forkerte betalingsoplysninger, eller tidsgrænsen er udløbet. Prøv igen."
1023
"There is an error in one of the option rows.","Der er en fejl i en række."
1195
"example: ""sitemap/"" or ""/"" for base path (path must be writeable)","eksempel: ""sitemap/"" eller ""/"" for rodstien (stien skal være skrivbar)"
1196
"example: sitemap.xml","eksempel: sitemap.xml"
1197
"from","fra"
1198
"items selected","valgte elementer"
1199
"major","større"
1200
"minor","mindre"
1201
"notice","notits"
1202
"of %s pages","af %s sider"
1203
"per page","pr. side"
1204
"store(%s) scope","Butik(%s) anvendelsesområde"
1205
"to","til"
1206
"website(%s) scope","Website(%s) anvendelsesområde"
app/locale/da_DK/Mage_Api.csv CHANGED
@@ -46,6 +46,7 @@
46
"Archive file name:","Arkivfil:"
47
"Are you sure that you want to delete this template?","Er du sikker på at du vil slette denne skabelon?"
48
"Are you sure that you want to strip tags?","Er du sikker på at du vil fjerne tags?"
49
"As low as:","Ned til:"
50
"Attribute Set Name:","Navn på egenskabssæt:"
51
"Attributes","Egenskaber"
@@ -58,6 +59,7 @@
58
"Bundle Items","Sammensatte varer"
59
"Bundle with dynamic pricing cannot include custom defined options. Options will not be saved.","Sammensat vare med dynamisk prissætning må ikke indeholde tilpassede valgmuligheder. Tilpasningsmulighederne vil ikke blive gemt."
60
"CSV / Tab separated","CSV/tab-separeret"
61
"Cancel URL: ","Annuller URL: "
62
"Card Verification Number","Verifikationskode for kort"
63
"Carrier","Fragtselskab"
@@ -71,7 +73,6 @@
71
"Clear","Ryd"
72
"Client Session Timeout (sec.)","Timeout for klientsession (sek.)"
73
"Close","Luk"
74
- "Comments History","Kommentarhistorik"
75
"Confirmed email:","Bekræftet e-mail"
76
"Connect with the Magento Community","Forbind dig med Magento-fællesskabet"
77
"Contents","Indhold"
@@ -87,7 +88,6 @@
87
"Credit Memo Totals","Kreditnota-totaler"
88
"Current Configuration Scope:","Nuværende anvendelsesområde for konfiguration:"
89
"Custom","Tilpasset"
90
- "Custom Colors","Tilpassede farver"
91
"Customer","Kunde"
92
"Customer Group:","Kundegruppe:"
93
"Customer Since:","Kunde siden:"
@@ -104,6 +104,7 @@
104
"Default Response Charset","Standard svar-tegnsæt"
105
"Default Values","Standardværdier"
106
"Delete","Slet"
107
"Direction:","Retning:"
108
"Display %s first","Vis %s først"
109
"Distributed under GNU LGPL. See %s for details.","Udgivet under GNU LGPL. Se %s for detaljer."
@@ -124,7 +125,6 @@
124
"Expiration Date","Udløbsdato"
125
"Expiration Date: %s/%s","Udløbsdato: %s/%s"
126
"Export","Eksporter"
127
- "Export FAQ","Eksport FAQ"
128
"Export Filters","Eksportfiltre"
129
"Export to:","Eksporter til:"
130
"Export:","Eksporter:"
@@ -136,7 +136,6 @@
136
"File Information","Filinformation"
137
"File name:","Filnavn:"
138
"Files","Filer"
139
- "Final Price","Endelig pris"
140
"Finished profile execution.","Profilkørsel færdig."
141
"First Name:","Fornavn:"
142
"For latest version visit: %s","For seneste version, se: %s"
@@ -156,8 +155,6 @@
156
"Ignore","Ignorer"
157
"Images","Billeder"
158
"Import","Importer"
159
- "Import / Export FAQ (Frequently Asked Questions)","Import/eksport FAQ (ofte stillede spørgsmål)"
160
- "Import FAQ","Import FAQ"
161
"Import Service","Importeringsservice"
162
"Important: ","Vigtigt: "
163
"In Database:","I database:"
@@ -224,10 +221,11 @@
224
"Old rate:","Gammel kurs:"
225
"On my website","På mit website"
226
"Once you log into your Payflow Link account, navigate to the Service Settings - Hosted Checkout Pages - Set Up menu and set the options described below","Log ind på din Payflow Link-konto, gå til Service Settings - Hosted Checkout Pages - Set Up menu, og sæt indstillingerne beskrevet nedenfor"
227
"Only mapped fields","Kun mappede felter"
228
"Options menu items","Options menu items"
229
"Order ID","Ordrenummer"
230
- "Order Totals","Ordretotaler"
231
"Order cannot be placed.","Ordren kunne ikke oprettes."
232
"Original Magento attribute names in first row:","Originale Magento egenskabsnavne i første række:"
233
"Out of stock","Ikke på lager"
@@ -280,15 +278,12 @@
280
"Prev. year (hold for menu)","Forrige år (hold for menu)"
281
"Preview","Forhåndsvisning"
282
"Previous page","Forrige side"
283
- "Price","Pris"
284
"Price:","Pris:"
285
- "Product","Produkt"
286
"Product Name3 ","Product Name3 "
287
"Product Name3 1","Product Name3 1"
288
"Product Name3 2","Product Name3 2"
289
"Products","Produkter"
290
"Profile Information","Profilinformation"
291
- "Qty","Antal"
292
"Qty:","Antal:"
293
"Read details","Læs detaljer"
294
"Reference ID","Reference-ID"
@@ -304,9 +299,10 @@
304
"Role Users","Rollebrugere"
305
"Roles","Roller"
306
"Roles Resources","Rolleressourcer"
307
- "SKU","Varenummer"
308
"SKU:","Varenummer:"
309
"SORT BY:","SORTER EFTER:"
310
"Save Theme","Gem tema"
311
"Screens:","Screens:"
312
"Select All","Vælg alle"
@@ -325,7 +321,6 @@
325
"Show confirmation page: ","Vis bekræftelsesside: "
326
"Silent Post URL:","Silent Post URL:"
327
"Some items in this order have different invoice and shipment types. You can create shipment only after the invoice is created.","Nogle varer i denne ordrer har forskellige faktura- og leveringstyper. Du kan først oprette leveringen når fakturaen er oprettet."
328
- "Some other FAQ","Anden FAQ"
329
"Sort Order","Sorteringsrækkefølge"
330
"Special Price:","Specialpris:"
331
"Spreadsheet Name:","Regnearksnavn:"
@@ -351,7 +346,9 @@
351
"Template Name","Skabelonnavn"
352
"The card has failed verification with the issuer bank.","Kortet fejlede verifikation hos udstedelsesbanken."
353
"The information in this tab has been changed.","Oplysningerne i denne fane er ændret."
354
- "Theme has been saved.","Temaet er gemt."
355
"There has been wrong payment information submitted or time limit has expired. Please, try again.","Der er givet forkerte betalingsoplysninger, eller tidsgrænsen er udløbet. Prøv igen."
356
"This is a demo store. Any orders placed through this store will not be honored or fulfilled.","Dette er en demoshop. Ordrer afgivet i denne butik bliver ikke behandlet."
357
"This is a required field.","Dette er et obligatorisk felt."
@@ -412,7 +409,6 @@
412
"Your server PHP settings allow you to upload files not more than %s at a time. Please modify post_max_size (currently is %s) and upload_max_filesize (currently is %s) values in php.ini if you want to upload larger files.","Din servers PHP-indstillinger tillader ikke at uploade mere end %s ad gangen. Modificer værdierne for post_max_size (i øjeblikket %s) og upload_max_filesize (i øjeblikket %s) i php.ini hvis du vil uploade større filer."
413
"Zip/Postal Code:","Postnummer:"
414
"critical","kritisk"
415
- "images/logo.gif","images/logo.gif"
416
"items selected","varer valgt"
417
"major","større"
418
"minor","mindre"
46
"Archive file name:","Arkivfil:"
47
"Are you sure that you want to delete this template?","Er du sikker på at du vil slette denne skabelon?"
48
"Are you sure that you want to strip tags?","Er du sikker på at du vil fjerne tags?"
49
+ "Are you sure you want to delete this theme? This change will affect all applications.","Er du sikker på at du vil slette dette tema? Ænringen vil påvirke alle applikationer."
50
"As low as:","Ned til:"
51
"Attribute Set Name:","Navn på egenskabssæt:"
52
"Attributes","Egenskaber"
59
"Bundle Items","Sammensatte varer"
60
"Bundle with dynamic pricing cannot include custom defined options. Options will not be saved.","Sammensat vare med dynamisk prissætning må ikke indeholde tilpassede valgmuligheder. Tilpasningsmulighederne vil ikke blive gemt."
61
"CSV / Tab separated","CSV/tab-separeret"
62
+ "Cancel","Annuller"
63
"Cancel URL: ","Annuller URL: "
64
"Card Verification Number","Verifikationskode for kort"
65
"Carrier","Fragtselskab"
73
"Clear","Ryd"
74
"Client Session Timeout (sec.)","Timeout for klientsession (sek.)"
75
"Close","Luk"
76
"Confirmed email:","Bekræftet e-mail"
77
"Connect with the Magento Community","Forbind dig med Magento-fællesskabet"
78
"Contents","Indhold"
88
"Credit Memo Totals","Kreditnota-totaler"
89
"Current Configuration Scope:","Nuværende anvendelsesområde for konfiguration:"
90
"Custom","Tilpasset"
91
"Customer","Kunde"
92
"Customer Group:","Kundegruppe:"
93
"Customer Since:","Kunde siden:"
104
"Default Response Charset","Standard svar-tegnsæt"
105
"Default Values","Standardværdier"
106
"Delete","Slet"
107
+ "Delete theme","Slet tema"
108
"Direction:","Retning:"
109
"Display %s first","Vis %s først"
110
"Distributed under GNU LGPL. See %s for details.","Udgivet under GNU LGPL. Se %s for detaljer."
125
"Expiration Date","Udløbsdato"
126
"Expiration Date: %s/%s","Udløbsdato: %s/%s"
127
"Export","Eksporter"
128
"Export Filters","Eksportfiltre"
129
"Export to:","Eksporter til:"
130
"Export:","Eksporter:"
136
"File Information","Filinformation"
137
"File name:","Filnavn:"
138
"Files","Filer"
139
"Finished profile execution.","Profilkørsel færdig."
140
"First Name:","Fornavn:"
141
"For latest version visit: %s","For seneste version, se: %s"
155
"Ignore","Ignorer"
156
"Images","Billeder"
157
"Import","Importer"
158
"Import Service","Importeringsservice"
159
"Important: ","Vigtigt: "
160
"In Database:","I database:"
221
"Old rate:","Gammel kurs:"
222
"On my website","På mit website"
223
"Once you log into your Payflow Link account, navigate to the Service Settings - Hosted Checkout Pages - Set Up menu and set the options described below","Log ind på din Payflow Link-konto, gå til Service Settings - Hosted Checkout Pages - Set Up menu, og sæt indstillingerne beskrevet nedenfor"
224
+ "Only custom theme can be deleted","Kun egne temaer kan slettes"
225
+ "Only default theme can be reset","Kun standardtemaet kan nulstilles"
226
"Only mapped fields","Kun mappede felter"
227
"Options menu items","Options menu items"
228
"Order ID","Ordrenummer"
229
"Order cannot be placed.","Ordren kunne ikke oprettes."
230
"Original Magento attribute names in first row:","Originale Magento egenskabsnavne i første række:"
231
"Out of stock","Ikke på lager"
278
"Prev. year (hold for menu)","Forrige år (hold for menu)"
279
"Preview","Forhåndsvisning"
280
"Previous page","Forrige side"
281
"Price:","Pris:"
282
"Product Name3 ","Product Name3 "
283
"Product Name3 1","Product Name3 1"
284
"Product Name3 2","Product Name3 2"
285
"Products","Produkter"
286
"Profile Information","Profilinformation"
287
"Qty:","Antal:"
288
"Read details","Læs detaljer"
289
"Reference ID","Reference-ID"
299
"Role Users","Rollebrugere"
300
"Roles","Roller"
301
"Roles Resources","Rolleressourcer"
302
"SKU:","Varenummer:"
303
"SORT BY:","SORTER EFTER:"
304
+ "Save","Gem"
305
+ "Save As","Gem som"
306
"Save Theme","Gem tema"
307
"Screens:","Screens:"
308
"Select All","Vælg alle"
321
"Show confirmation page: ","Vis bekræftelsesside: "
322
"Silent Post URL:","Silent Post URL:"
323
"Some items in this order have different invoice and shipment types. You can create shipment only after the invoice is created.","Nogle varer i denne ordrer har forskellige faktura- og leveringstyper. Du kan først oprette leveringen når fakturaen er oprettet."
324
"Sort Order","Sorteringsrækkefølge"
325
"Special Price:","Specialpris:"
326
"Spreadsheet Name:","Regnearksnavn:"
346
"Template Name","Skabelonnavn"
347
"The card has failed verification with the issuer bank.","Kortet fejlede verifikation hos udstedelsesbanken."
348
"The information in this tab has been changed.","Oplysningerne i denne fane er ændret."
349
+ "Theme configurations are successfully reset.","Temakonfigurationen er nulstillet."
350
+ "Theme label can\'t be empty","Temalabel skal udfyldes"
351
+ "Theme label:","Temalabel:"
352
"There has been wrong payment information submitted or time limit has expired. Please, try again.","Der er givet forkerte betalingsoplysninger, eller tidsgrænsen er udløbet. Prøv igen."
353
"This is a demo store. Any orders placed through this store will not be honored or fulfilled.","Dette er en demoshop. Ordrer afgivet i denne butik bliver ikke behandlet."
354
"This is a required field.","Dette er et obligatorisk felt."
409
"Your server PHP settings allow you to upload files not more than %s at a time. Please modify post_max_size (currently is %s) and upload_max_filesize (currently is %s) values in php.ini if you want to upload larger files.","Din servers PHP-indstillinger tillader ikke at uploade mere end %s ad gangen. Modificer værdierne for post_max_size (i øjeblikket %s) og upload_max_filesize (i øjeblikket %s) i php.ini hvis du vil uploade større filer."
410
"Zip/Postal Code:","Postnummer:"
411
"critical","kritisk"
412
"items selected","varer valgt"
413
"major","større"
414
"minor","mindre"
app/locale/da_DK/Mage_Catalog.csv CHANGED
@@ -8,12 +8,14 @@
8
"* Required Fields","* Påkrævede felter"
9
"-- Please Select --","-- Vælg venligst --"
10
"86400 by default, if not set. To refresh instantly, Clear the Blocks HTML Output Cache.","86400 som standard. Tøm blok-HTML-cachen for at opdatere med det samme."
11
"A group with the same name already exists.","En gruppe med dette navn eksisterer allerede."
12
"A name is required","Navn skal udfyldes"
13
"A product type is not defined for the indexer.","En produkttype er ikke defineret for indekseringen."
14
"ALL GROUPS","ALLE GRUPPER"
15
"AM","AM"
16
"Action","Handling"
17
"Add Attribute","Tilføj egenskab"
18
"Add Design Change","Tilføj designændring"
19
"Add Group","Tilføj gruppe"
@@ -46,11 +48,10 @@
46
"Allow HTML Tags on Frontend","Tillad HTML-tags på frontend"
47
"Allowed File Extensions","Tilladte filtyper"
48
"Allowed file extensions to upload","Tilladte filtyper til upload"
49
- "An error occurred while adding customers for the %s alert. Message: %s","Fejl ved tilføjning af kunder til %s opdateringen. Besked: %s"
50
"An error occurred while adding products to websites.","Fejl ved tilknytning af produkter til websites."
51
"An error occurred while clearing comparison list.","Fejl ved tømning af sammenligningslisten.."
52
"An error occurred while removing products from websites.","Fejl ved sletning af produkter fra websites."
53
- "An error occurred while saving the URL rewrite.","Fejl ved lagring af URL-omskrivning."
54
"An error occurred while saving the attribute set.","Fejl ved sletning af egenskabssættet."
55
"An error occurred while saving the collection, aborting. Error message: %s","Fejl ved lagring af kollektionen. Fejlbesked: %s"
56
"An error occurred while saving the product. ","Fejl ved lagring af produktet."
@@ -65,6 +66,7 @@
65
"Anchor Custom Text","Linktekst"
66
"Anchor Custom Title","Linktitel"
67
"Applicable to catalog products and categories only. Any media content will be inserted into editor as a static URL. It is not updated if the system configuration base URL changes.","Gælder kun for produkter og kategorier. Alle medier indsættes i editoren med en statisk URL. Den opdateres ikke hvis rod-URL'en ændres i konfigurationen."
68
"Apply To","Brug til"
69
"Approved","Godkendt"
70
"Are you sure you want to delete this category?","Er du sikker på, at kategorien skal slettes?"
@@ -96,6 +98,7 @@
96
"Backend Table Title","Tabeltitel (backend)"
97
"Backorders","Restordrer"
98
"Based On","Baseret på"
99
"Best Value","Bedste køb"
100
"Block after Info Column","Blok efter infosøjle"
101
"Bottom Block Options Wrapper","Bundblok options wrapper"
@@ -103,6 +106,8 @@
103
"Bottom/Right","Bunden/højre"
104
"Browse By","Vis efter"
105
"Bundle Items","Gruppér elementer"
106
"Buy %1$s for %2$s","Køb %1$s for %2$s"
107
"Buy %1$s for %2$s (%3$s incl. tax) each","Køb %1$s for %2$s (%3$s inkl. moms) pr. styk"
108
"Buy %1$s for %2$s each","Køb %1$s for %2$s pr. stk."
@@ -153,6 +158,8 @@
153
"Category URL Suffix","Suffix for kategori-URLs"
154
"Category attributes API","Kategoriegenskabs-API"
155
"Category move error","Fejl - kategorien kunne ikke flyttes"
156
"Category move operation is not possible: the new parent category was not found.","Kategorien kan ikke flyttes: Den nye overkategori kunne ikke findes."
157
"Category must be an instance of Mage_Catalog_Model_Category.","Kategorien skal være en instans af Mage_Catalog_Model_Category."
158
"Center","Center"
@@ -162,6 +169,7 @@
162
"Check items to add to the cart or","Afkryds produkter for at lægge i kurv eller"
163
"Choose an Option...","Vælg venligst..."
164
"Clear All","Ryd alle"
165
"Close Window","Luk vindue"
166
"Collapse All","Sammenfold alle"
167
"Comma-separated.","Kommasepareret."
@@ -193,7 +201,6 @@
193
"Customer Group","Kundegruppe"
194
"Customers Reviews","Kunders bedømmelser"
195
"Customers Tagged Product","Kunder, der har tagget produktet"
196
- "Customers for alert %s were successfuly added to queue","Kunder til opdateringen %s er tilføjet til køen"
197
"Data Type for Saving in Database","Datatype til at gemme i databasen"
198
"Date & Time Custom Options","Indstillinger for dato og tid"
199
"Date Fields Order","Rækkefølge for datofelt"
@@ -201,6 +208,8 @@
201
"Datetime","Dato og tidspunkt"
202
"Decimal","Decimal"
203
"Declare attribute value saving scope","Angiv området, hvor egenskabens værdi gemmes"
204
"Default Price","Standard pris"
205
"Default Price Navigation Step","Default Price Navigation Step"
206
"Default Qty","Antal (standard)"
@@ -221,6 +230,7 @@
221
"Details","Detaljer"
222
"Disabled","Inaktiv"
223
"Disallowed file type.","Ulovlig filtype."
224
"Display in Suggested Terms","Vis i foreslået udtryk"
225
"Double click on a group to rename it","Dobbeltklik på en gruppe for at omdøbe den"
226
"Double click on above image to view full picture","Dobbeltklik på ovenstående billede for at se i fuld størrelse"
@@ -237,9 +247,9 @@
237
"Edit Search '%s'","Rediger søgning '%s'"
238
"Edit Set Name","Rediger sætnavn"
239
"Email","E-mail"
240
- "Email to %s was not sent.","E-mail til %s kunne ikke sendes"
241
"Email to a Friend","Tip en ven"
242
"Empty","Tom"
243
"Enable Qty Increments","Aktiver mængdeforøgelse"
244
"Enable WYSIWYG","Aktiver WYSIWYG"
245
"Enabled","Aktiv"
@@ -282,6 +292,7 @@
282
"Image does not exist.","Billedet eksisterer ikke."
283
"Image file was not found.","Billedfilen kunne ikke findes."
284
"Image type and information need to be specified for each store view.","Billedtype og -information skal specificeres for hver visning af forretning."
285
"In Stock","På lager"
286
"In stock","På lager"
287
"Incl. Tax","Inkl. moms"
@@ -293,7 +304,7 @@
293
"Input Type","Inputtype"
294
"Integer","Heltal"
295
"Invalid Tier Prices","Ugyldig mængderabat"
296
- "Invalid attribute %s.","Ugyldig egenskab %s"
297
"Invalid attribute option specified for attribute %s (%s), skipping the record.","Ugyldig værdi i mulighed for egenskab %s (%s), posten springes over…"
298
"Invalid attribute set specified, skipping the record.","Ugyldigt sæt af egenskaber, posten springes over…"
299
"Invalid block: %s.","Ugyldig blok: %s"
@@ -306,7 +317,6 @@
306
"Invalid store specified","Ugyldig butik specificeret"
307
"Invalid store specified, skipping the record.","Ugyldig forretning specificeret, posten springes over…"
308
"Invalid tier prices. The product is not associated to the requested website.","Ugyldig mængderabat. Produktet er ikke tilknyttet til det valgte website."
309
- "Invalid transactional email code.","Ugyldig e-mailkode"
310
"Inventory","Lager"
311
"Is Default","Er standard"
312
"Is Required","Er påkrævet"
@@ -348,6 +358,7 @@
348
"Maximum image width","Maksimal billedbredde"
349
"Maximum number of characters:","Maksimalt antal tegn:"
350
"Media Image","Mediebillede"
351
"Minimum Lines per Page","Minimum linier pr. side"
352
"Minimum Qty Allowed in Shopping Cart","Min-antal tilladt i indkøbskurv"
353
"Minimum Qty for Item\'s Status to be Out of Stock","Minimum antal for at varens status er ikke på lager"
@@ -384,6 +395,7 @@
384
"OK","OK"
385
"OR","ELLER"
386
"Old Price:","Gammel pris:"
387
"Option validation failed to add product to cart.","Validering kunne ikke tilføje produktet til kurven"
388
"Option:","Mulighed:"
389
"Options Control","Indstillinger af muligheder"
@@ -419,7 +431,6 @@
419
"Position in Layered Navigation","Position i lagdelt navigation"
420
"Position of attribute in layered navigation block","Egenskabens position i den lagdelte navigationsblok"
421
"Prev","Forrige"
422
- "Previous","Forrige"
423
"Price","Pris"
424
"Price Navigation Step Calculation","Price Navigation Step Calculation"
425
"Price Type","Pristype"
@@ -533,12 +544,14 @@
533
"Save and Continue Edit","Gem og fortsæt redigering"
534
"Saved %d record(s)","%d poster gemt"
535
"Scope","Anvendelsesområde"
536
"Search","Søg"
537
"Search Engine Optimizations","Søgemaskine-optimering (SEO)"
538
"Search Information","Søgning - detaljer"
539
"Search Query","Søgning"
540
"Search Term with such search query already exists.","Søgeord med dette søgeudtryk eksisterer allerede."
541
"Searchable","Søgbar"
542
"Select Category...","Vælg kategori..."
543
"Select Configurable Attributes ","Vælg konfigurerbare egenskaber"
544
"Select Product...","Vælg produkt..."
@@ -595,20 +608,20 @@
595
"Tax","Moms"
596
"Template","Skabelon"
597
"Text","Tekst"
598
- "The Flat Catalog module has a limit of %2\$d filterable and/or sortable attributes. Currently there are %1\$d of them. Please reduce the number of filterable/sortable attributes in order to use this module.","Det flade katalogmodul har en grænse på %2\$d filtrerbare/sorterbare egenskaber. Der er i øjeblikket %1\$d af dem. Reducer antallet af disse egenskaber for at bruge modulet."
599
"The attribute model is not defined","Egenskabsmodel er ikke defineret"
600
"The attribute set has been saved.","Egenskabssættet er gemt."
601
"The base directory to upload file is not specified.","Rodmappen til uploadede filer er ikke anivet."
602
"The category has been deleted.","Kategorien er slettet."
603
"The category has been saved.","Kategorien er gemt."
604
"The comparison list was cleared.","Sammenligningslisten er tømt."
605
- "The email template is not specified by administrator.","Emailskabelonen er ikke angivet af administratoren."
606
"The file '%s' for '%s' has an invalid extension","Filen '%s' fra '%s' har en ugyldig filtype"
607
"The file '%s' you uploaded is larger than %s Megabytes allowed by server","Filen '%s' som du har oploadet, er større end de %s Megabytes som er tilladt på serveren"
608
"The file you uploaded is larger than %s Megabytes allowed by server","Filen som du har oploadet, er større end de %s Megabytes som er tilladt på serveren"
609
"The filters must be an array.","Filtrene skal være et array."
610
"The image contents is not valid base64 data.","Billeddata er ikke gyldig base64-data."
611
"The image is not specified.","Billede er ikke angivet."
612
"The product %s has been added to comparison list.","Produktet %s er sat på sammenligningslisten."
613
"The product %s has been removed from comparison list.","Produktet %s er fjernet fra sammenligningslisten."
614
"The product attribute has been deleted.","Produktegenskaben er slettet."
@@ -632,6 +645,7 @@
632
"This attribute cannot be deleted.","Denne egenskab kan ikke slettes."
633
"This attribute cannot be edited.","Denne egenskab kan ikke redigeres."
634
"This attribute cannot be updated.","Denne egenskab kan ikke opdateres."
635
"This attribute is used in configurable products. You cannot remove it from the attribute set.","Denne egenskab bruges i konfigurerbare produkter. Den kan ikke fjernes fra egenskabssættet."
636
"This attribute no longer exists","Egenskaben eksisterer ikke længere"
637
"This attribute set no longer exists.","Dette egenskabssæt eksisterer ikke længere."
@@ -644,7 +658,8 @@
644
"Tile","Tegl"
645
"Time Format","Tidsformat"
646
"Title","Titel"
647
- "To reindex the enabled product(s), the store or product must be specified.","For at genindeksere de aktiverede produkter, skal butik eller produkt angives."
648
"Top/Left","Top/venstre"
649
"Top/Right","Top/højre"
650
"Total Qty Base Items","Total antal basisvarer"
@@ -714,6 +729,7 @@
714
"We Also Recommend","Vi anbefaler også"
715
"Website","Website"
716
"Websites","Websites"
717
"Whether to show ""All"" option in the ""Show X Per Page"" dropdown.","Skal muligheden ""Alle"" vises i ""Vis x pr. side""?"
718
"Wrong BuyRequest instance in options group.","Forkert købsforespørgsel i valgmulighedsgruppen."
719
"Wrong configuration item instance in options group.","Forkert konfigurationselement i valgmulighedsgruppen."
@@ -725,12 +741,8 @@
725
"Wrong product type to extract configurable options.","Forkert produkt type til at udtrække konfigurérbare valgmuligheder."
726
"Year Range","Årsinterval"
727
"Yes","Ja"
728
- "You cannot email this product to a friend.","Du kan ikke sende dette produkt til en ven"
729
"You cannot remove system attribute from this set.","Systemegenskaber kan ikke fjernes fra sættet."
730
- "You cannot send more than %d emails at a time.","Du kan ikke sende mere end %d e-mails ad gangen"
731
- "You have exceeded limit of %d sends in an hour.","Du har overskredet grænsen på %d e-mails i timen"
732
"You have no items to compare.","Der er ingen varer til sammenligning"
733
- "You have to specify at least one recipient.","Du skal angive mindst én modtager"
734
"You may also be interested in the following product(s)","Måske vil du også være interesseret i disse produkt(er)?"
735
"Zoom In","Zoom ind"
736
"Zoom Out","Zoom ud"
8
"* Required Fields","* Påkrævede felter"
9
"-- Please Select --","-- Vælg venligst --"
10
"86400 by default, if not set. To refresh instantly, Clear the Blocks HTML Output Cache.","86400 som standard. Tøm blok-HTML-cachen for at opdatere med det samme."
11
+ "<strong style=""color:red"">Warning!</strong> Applying MAP by default will hide all product prices on the frontend.","<strong style=""color:red"">Advarsel!</strong> Aktivering af MAP skjuler alle produktpriser fra frontend."
12
"A group with the same name already exists.","En gruppe med dette navn eksisterer allerede."
13
"A name is required","Navn skal udfyldes"
14
"A product type is not defined for the indexer.","En produkttype er ikke defineret for indekseringen."
15
"ALL GROUPS","ALLE GRUPPER"
16
"AM","AM"
17
"Action","Handling"
18
+ "Actual Price","Faktisk pris"
19
"Add Attribute","Tilføj egenskab"
20
"Add Design Change","Tilføj designændring"
21
"Add Group","Tilføj gruppe"
48
"Allow HTML Tags on Frontend","Tillad HTML-tags på frontend"
49
"Allowed File Extensions","Tilladte filtyper"
50
"Allowed file extensions to upload","Tilladte filtyper til upload"
51
"An error occurred while adding products to websites.","Fejl ved tilknytning af produkter til websites."
52
"An error occurred while clearing comparison list.","Fejl ved tømning af sammenligningslisten.."
53
"An error occurred while removing products from websites.","Fejl ved sletning af produkter fra websites."
54
+ "An error occurred while saving the URL rewrite","Fejl ved lagring af URL-omskrivning"
55
"An error occurred while saving the attribute set.","Fejl ved sletning af egenskabssættet."
56
"An error occurred while saving the collection, aborting. Error message: %s","Fejl ved lagring af kollektionen. Fejlbesked: %s"
57
"An error occurred while saving the product. ","Fejl ved lagring af produktet."
66
"Anchor Custom Text","Linktekst"
67
"Anchor Custom Title","Linktitel"
68
"Applicable to catalog products and categories only. Any media content will be inserted into editor as a static URL. It is not updated if the system configuration base URL changes.","Gælder kun for produkter og kategorier. Alle medier indsættes i editoren med en statisk URL. Den opdateres ikke hvis rod-URL'en ændres i konfigurationen."
69
+ "Apply MAP (Default Value)","Anvend MAP (standardværdi)"
70
"Apply To","Brug til"
71
"Approved","Godkendt"
72
"Are you sure you want to delete this category?","Er du sikker på, at kategorien skal slettes?"
98
"Backend Table Title","Tabeltitel (backend)"
99
"Backorders","Restordrer"
100
"Based On","Baseret på"
101
+ "Before Order Confirmation","Før bekræftelse af ordre"
102
"Best Value","Bedste køb"
103
"Block after Info Column","Blok efter infosøjle"
104
"Bottom Block Options Wrapper","Bundblok options wrapper"
106
"Bottom/Right","Bunden/højre"
107
"Browse By","Vis efter"
108
"Bundle Items","Gruppér elementer"
109
+ "Buy %1$s","Køb %1$s"
110
+ "Buy %1$s for","Køb %1$s for"
111
"Buy %1$s for %2$s","Køb %1$s for %2$s"
112
"Buy %1$s for %2$s (%3$s incl. tax) each","Køb %1$s for %2$s (%3$s inkl. moms) pr. styk"
113
"Buy %1$s for %2$s each","Køb %1$s for %2$s pr. stk."
158
"Category URL Suffix","Suffix for kategori-URLs"
159
"Category attributes API","Kategoriegenskabs-API"
160
"Category move error","Fejl - kategorien kunne ikke flyttes"
161
+ "Category move operation is not possible: parent category is equal to child category.","Kategorien kan ikke flyttes: Overkategorien er den samme som underkategorien."
162
+ "Category move operation is not possible: the current category was not found.","Kategorien kan ikke flyttes: Den aktuelle kategori kunne ikke findes."
163
"Category move operation is not possible: the new parent category was not found.","Kategorien kan ikke flyttes: Den nye overkategori kunne ikke findes."
164
"Category must be an instance of Mage_Catalog_Model_Category.","Kategorien skal være en instans af Mage_Catalog_Model_Category."
165
"Center","Center"
169
"Check items to add to the cart or","Afkryds produkter for at lægge i kurv eller"
170
"Choose an Option...","Vælg venligst..."
171
"Clear All","Ryd alle"
172
+ "Click for price","Klik for pris"
173
"Close Window","Luk vindue"
174
"Collapse All","Sammenfold alle"
175
"Comma-separated.","Kommasepareret."
201
"Customer Group","Kundegruppe"
202
"Customers Reviews","Kunders bedømmelser"
203
"Customers Tagged Product","Kunder, der har tagget produktet"
204
"Data Type for Saving in Database","Datatype til at gemme i databasen"
205
"Date & Time Custom Options","Indstillinger for dato og tid"
206
"Date Fields Order","Rækkefølge for datofelt"
208
"Datetime","Dato og tidspunkt"
209
"Decimal","Decimal"
210
"Declare attribute value saving scope","Angiv området, hvor egenskabens værdi gemmes"
211
+ "Default ""What's This"" Text Message","Standardbesked for ""hvad er dette"""
212
+ "Default Popup Text Message","Standard-popupbesked"
213
"Default Price","Standard pris"
214
"Default Price Navigation Step","Default Price Navigation Step"
215
"Default Qty","Antal (standard)"
230
"Details","Detaljer"
231
"Disabled","Inaktiv"
232
"Disallowed file type.","Ulovlig filtype."
233
+ "Display Actual Price","Vis faktisk pris"
234
"Display in Suggested Terms","Vis i foreslået udtryk"
235
"Double click on a group to rename it","Dobbeltklik på en gruppe for at omdøbe den"
236
"Double click on above image to view full picture","Dobbeltklik på ovenstående billede for at se i fuld størrelse"
247
"Edit Search '%s'","Rediger søgning '%s'"
248
"Edit Set Name","Rediger sætnavn"
249
"Email","E-mail"
250
"Email to a Friend","Tip en ven"
251
"Empty","Tom"
252
+ "Enable MAP","Aktiver MAP"
253
"Enable Qty Increments","Aktiver mængdeforøgelse"
254
"Enable WYSIWYG","Aktiver WYSIWYG"
255
"Enabled","Aktiv"
292
"Image does not exist.","Billedet eksisterer ikke."
293
"Image file was not found.","Billedfilen kunne ikke findes."
294
"Image type and information need to be specified for each store view.","Billedtype og -information skal specificeres for hver visning af forretning."
295
+ "In Cart","I kurven"
296
"In Stock","På lager"
297
"In stock","På lager"
298
"Incl. Tax","Inkl. moms"
304
"Input Type","Inputtype"
305
"Integer","Heltal"
306
"Invalid Tier Prices","Ugyldig mængderabat"
307
+ "Invalid attribute %s","Ugyldig egenskab %s"
308
"Invalid attribute option specified for attribute %s (%s), skipping the record.","Ugyldig værdi i mulighed for egenskab %s (%s), posten springes over…"
309
"Invalid attribute set specified, skipping the record.","Ugyldigt sæt af egenskaber, posten springes over…"
310
"Invalid block: %s.","Ugyldig blok: %s"
317
"Invalid store specified","Ugyldig butik specificeret"
318
"Invalid store specified, skipping the record.","Ugyldig forretning specificeret, posten springes over…"
319
"Invalid tier prices. The product is not associated to the requested website.","Ugyldig mængderabat. Produktet er ikke tilknyttet til det valgte website."
320
"Inventory","Lager"
321
"Is Default","Er standard"
322
"Is Required","Er påkrævet"
358
"Maximum image width","Maksimal billedbredde"
359
"Maximum number of characters:","Maksimalt antal tegn:"
360
"Media Image","Mediebillede"
361
+ "Minimum Advertised Price","Minimal annonceret pris (Minimum Advertised Price)"
362
"Minimum Lines per Page","Minimum linier pr. side"
363
"Minimum Qty Allowed in Shopping Cart","Min-antal tilladt i indkøbskurv"
364
"Minimum Qty for Item\'s Status to be Out of Stock","Minimum antal for at varens status er ikke på lager"
395
"OK","OK"
396
"OR","ELLER"
397
"Old Price:","Gammel pris:"
398
+ "On Gesture","Ved klik"
399
"Option validation failed to add product to cart.","Validering kunne ikke tilføje produktet til kurven"
400
"Option:","Mulighed:"
401
"Options Control","Indstillinger af muligheder"
431
"Position in Layered Navigation","Position i lagdelt navigation"
432
"Position of attribute in layered navigation block","Egenskabens position i den lagdelte navigationsblok"
433
"Prev","Forrige"
434
"Price","Pris"
435
"Price Navigation Step Calculation","Price Navigation Step Calculation"
436
"Price Type","Pristype"
544
"Save and Continue Edit","Gem og fortsæt redigering"
545
"Saved %d record(s)","%d poster gemt"
546
"Scope","Anvendelsesområde"
547
+ "Scope must not be changed, because the attribute is used in configurable products.","Anvendelsesområde kan ikke ændres, da egenskaben benyttes i konfigurerbare produkter."
548
"Search","Søg"
549
"Search Engine Optimizations","Søgemaskine-optimering (SEO)"
550
"Search Information","Søgning - detaljer"
551
"Search Query","Søgning"
552
"Search Term with such search query already exists.","Søgeord med dette søgeudtryk eksisterer allerede."
553
"Searchable","Søgbar"
554
+ "See price before order confirmation.","Se pris før ordrebekræftelse."
555
"Select Category...","Vælg kategori..."
556
"Select Configurable Attributes ","Vælg konfigurerbare egenskaber"
557
"Select Product...","Vælg produkt..."
608
"Tax","Moms"
609
"Template","Skabelon"
610
"Text","Tekst"
611
+ "The Flat Catalog module has a limit of %2\$d filterable and/or sortable attributes. Currently there are %1\$d of them. Please reduce the number of filterable/sortable attributes in order to use this module","Det flade katalogmodul har en grænse på %2\$d filtrerbare/sorterbare egenskaber. Der er i øjeblikket %1\$d af dem. Reducer antallet af disse egenskaber for at bruge modulet"
612
"The attribute model is not defined","Egenskabsmodel er ikke defineret"
613
"The attribute set has been saved.","Egenskabssættet er gemt."
614
"The base directory to upload file is not specified.","Rodmappen til uploadede filer er ikke anivet."
615
"The category has been deleted.","Kategorien er slettet."
616
"The category has been saved.","Kategorien er gemt."
617
"The comparison list was cleared.","Sammenligningslisten er tømt."
618
"The file '%s' for '%s' has an invalid extension","Filen '%s' fra '%s' har en ugyldig filtype"
619
"The file '%s' you uploaded is larger than %s Megabytes allowed by server","Filen '%s' som du har oploadet, er større end de %s Megabytes som er tilladt på serveren"
620
"The file you uploaded is larger than %s Megabytes allowed by server","Filen som du har oploadet, er større end de %s Megabytes som er tilladt på serveren"
621
"The filters must be an array.","Filtrene skal være et array."
622
"The image contents is not valid base64 data.","Billeddata er ikke gyldig base64-data."
623
"The image is not specified.","Billede er ikke angivet."
624
+ "The model collection resource name is not defined.","Resourcenavnet for modelkollektionen er ikke defineret."
625
"The product %s has been added to comparison list.","Produktet %s er sat på sammenligningslisten."
626
"The product %s has been removed from comparison list.","Produktet %s er fjernet fra sammenligningslisten."
627
"The product attribute has been deleted.","Produktegenskaben er slettet."
645
"This attribute cannot be deleted.","Denne egenskab kan ikke slettes."
646
"This attribute cannot be edited.","Denne egenskab kan ikke redigeres."
647
"This attribute cannot be updated.","Denne egenskab kan ikke opdateres."
648
+ "This attribute is used in configurable products.","Denne egenskab benyttes i konfigurerbare produkter."
649
"This attribute is used in configurable products. You cannot remove it from the attribute set.","Denne egenskab bruges i konfigurerbare produkter. Den kan ikke fjernes fra egenskabssættet."
650
"This attribute no longer exists","Egenskaben eksisterer ikke længere"
651
"This attribute set no longer exists.","Dette egenskabssæt eksisterer ikke længere."
658
"Tile","Tegl"
659
"Time Format","Tidsformat"
660
"Title","Titel"
661
+ "To reindex the enabled product(s), the store or product must be specified","For at genindeksere de aktiverede produkter, skal butik eller produkt angives"
662
+ "To see product price, add this item to your cart. You can always remove it later.","Læg varen i kurven for at se prisen. Du kan altid fjerne den igen."
663
"Top/Left","Top/venstre"
664
"Top/Right","Top/højre"
665
"Total Qty Base Items","Total antal basisvarer"
729
"We Also Recommend","Vi anbefaler også"
730
"Website","Website"
731
"Websites","Websites"
732
+ "What's this?","Hvad er dette?"
733
"Whether to show ""All"" option in the ""Show X Per Page"" dropdown.","Skal muligheden ""Alle"" vises i ""Vis x pr. side""?"
734
"Wrong BuyRequest instance in options group.","Forkert købsforespørgsel i valgmulighedsgruppen."
735
"Wrong configuration item instance in options group.","Forkert konfigurationselement i valgmulighedsgruppen."
741
"Wrong product type to extract configurable options.","Forkert produkt type til at udtrække konfigurérbare valgmuligheder."
742
"Year Range","Årsinterval"
743
"Yes","Ja"
744
"You cannot remove system attribute from this set.","Systemegenskaber kan ikke fjernes fra sættet."
745
"You have no items to compare.","Der er ingen varer til sammenligning"
746
"You may also be interested in the following product(s)","Måske vil du også være interesseret i disse produkt(er)?"
747
"Zoom In","Zoom ind"
748
"Zoom Out","Zoom ud"
app/locale/da_DK/Mage_CatalogInventory.csv CHANGED
@@ -1,4 +1,3 @@
1
- """%s"" is not available in the requested quantity. %s of the items will be backordered.","""%s"" er ikke tilgængelig i det ønskede antal. %s af varerne vil være i restordre."
2
"%s is available for purchase in increments of %s only.","%s kan kun købes i mængder af %s."
3
"%s is not a correct comparsion method.","%s er ikke en korrekt sammenligningsmetode."
4
"<strong>Note</strong> that these settings are applicable to cart line items, not the whole cart.","<strong>Bemærk</strong> at disse indstillinger gælder for linier i indkøbskurven, ikke hele kurven."
@@ -34,20 +33,12 @@
34
"Retrieve stock data by product ids","Hent lagerdata efter produkt-ID'er"
35
"Rule price","Prisregel"
36
"Set Items' Status to be In Stock When Order is Cancelled","Sæt produktets status til 'på lager' når en ordre annulleres"
37
- "Some of the products are currently out of stock","Nogle af produkterne er i øjeblikket ikke på lager"
38
- "Some of the products cannot be ordered in requested quantity.","Nogle af produkterne kan ikke bestilles i den angivne mængde."
39
"Some of the products cannot be ordered in the requested quantity.","Nogle af produkterne kan ikke bestilles i den angivne mængde"
40
"Stock Options","Lagermuligheder"
41
"Stock Status","Lagerstatus"
42
- "The maximum quantity allowed for purchase is %s.","Maks-mængde tilladt for køb er %s."
43
- "The minimum quantity allowed for purchase is %s.","Min-mængde tilladt for køb er %s."
44
- "The requested quantity for ""%s"" is not available.","Det ønskede antal af ""%s"" er ikke på lager."
45
- "The requested quantity is not available.","Det ønskede antal er ikke på lager."
46
"The stock item for Product in option is not valid.","Lagerenheden for produktet er ikke gyldig."
47
"The stock item for Product is not valid.","Lagerenheden for produktet er ikke gyldig.""
48
"This product is available for purchase in increments of %s only.","Dette produkt kan kun købes i trin af %s stk."
49
- "This product is currently out of stock.","Produktet er i øjeblikket ikke på lager."
50
- "This product is not available in the requested quantity. %s of the items will be backordered.","Dette produkt er ikke på lager i den valgte mængde. %s af varerne bliver sat i restordre."
51
"To Fixed Value","Til fast værdi"
52
"To Percentage","Til procent"
53
"Undefined product type.","Udefineret produkttype"
1
"%s is available for purchase in increments of %s only.","%s kan kun købes i mængder af %s."
2
"%s is not a correct comparsion method.","%s er ikke en korrekt sammenligningsmetode."
3
"<strong>Note</strong> that these settings are applicable to cart line items, not the whole cart.","<strong>Bemærk</strong> at disse indstillinger gælder for linier i indkøbskurven, ikke hele kurven."
33
"Retrieve stock data by product ids","Hent lagerdata efter produkt-ID'er"
34
"Rule price","Prisregel"
35
"Set Items' Status to be In Stock When Order is Cancelled","Sæt produktets status til 'på lager' når en ordre annulleres"
36
"Some of the products cannot be ordered in the requested quantity.","Nogle af produkterne kan ikke bestilles i den angivne mængde"
37
"Stock Options","Lagermuligheder"
38
"Stock Status","Lagerstatus"
39
"The stock item for Product in option is not valid.","Lagerenheden for produktet er ikke gyldig."
40
"The stock item for Product is not valid.","Lagerenheden for produktet er ikke gyldig.""
41
"This product is available for purchase in increments of %s only.","Dette produkt kan kun købes i trin af %s stk."
42
"To Fixed Value","Til fast værdi"
43
"To Percentage","Til procent"
44
"Undefined product type.","Udefineret produkttype"
app/locale/da_DK/Mage_CatalogSearch.csv CHANGED
@@ -33,6 +33,7 @@
33
"Relevance","Relevans"
34
"Results","Resultater"
35
"Search","Søg"
36
"Search Settings","Indstillinger"
37
"Search Terms","Søgeord"
38
"Search Type","Søgningstype"
33
"Relevance","Relevans"
34
"Results","Resultater"
35
"Search","Søg"
36
+ "Specified date is invalid.","Den angivne dato er ugyldig."
37
"Search Settings","Indstillinger"
38
"Search Terms","Søgeord"
39
"Search Type","Søgningstype"
app/locale/da_DK/Mage_Checkout.csv CHANGED
@@ -161,6 +161,7 @@
161
"My Cart Link","Link til indkøbskurv"
162
"New Address","Ny adresse"
163
"New Condition","Nyt vilkår"
164
"One Page Checkout","Ensidesbestilling"
165
"One Page Checkout Failure","Ensidesbestilling fejl"
166
"One Page Checkout Overview","Ensidesbestilling oversigt"
@@ -219,6 +220,7 @@
219
"Sales","Salg"
220
"Save Condition","Gem vilkår"
221
"Save in address book","Gem i adressebog"
222
"Select Address","Vælg adresse"
223
"Select Addresses","Vælg adresser"
224
"Select Shipping Method","Vælg leveringsform"
@@ -290,6 +292,7 @@
290
"Update product(s) quantities in shopping cart","Opdater produktmængder i indkøbskurv"
291
"Use Billing Address","Anvend betalingsadresse"
292
"We are processing your order and you will soon receive an email with details of the order. Once the order has shipped you will receive another email with a link to track its progress.","Din ordre bliver behandlet og du vil snarest modtage en e-mail med ordrekvittering.<br/>Så snart ordren er afsendt sender vi dig en e-mail med et link, hvor du kan følge ordren."
293
"You have no items in your shopping cart.","Din indkøbskurv er tom."
294
"You will receive an order confirmation email with details of your order and a link to track its progress.","En ordrebekræftelse er blevet sendt til din e-mail-adresse."
295
"Your Checkout Progress","Dit bestillingsforløb"
@@ -299,4 +302,3 @@
299
"Your order number is ","Dit ordrenummer er "
300
"Your recurring payment profiles:","Dine abonnementsbetalinger:"
301
"Zip/Postal Code","Postnummer"
302
- "osCommerce Orders","osCommerce-ordrer"
161
"My Cart Link","Link til indkøbskurv"
162
"New Address","Ny adresse"
163
"New Condition","Nyt vilkår"
164
+ "ORDER TOTAL WILL BE DISPLAYED BEFORE YOU SUBMIT THE ORDER","ORDRENS TOTALBELØB VISES FØR DU GODKENDER ORDREN"
165
"One Page Checkout","Ensidesbestilling"
166
"One Page Checkout Failure","Ensidesbestilling fejl"
167
"One Page Checkout Overview","Ensidesbestilling oversigt"
220
"Sales","Salg"
221
"Save Condition","Gem vilkår"
222
"Save in address book","Gem i adressebog"
223
+ "See price before order confirmation.","Se pris før ordrebekræftelse."
224
"Select Address","Vælg adresse"
225
"Select Addresses","Vælg adresser"
226
"Select Shipping Method","Vælg leveringsform"
292
"Update product(s) quantities in shopping cart","Opdater produktmængder i indkøbskurv"
293
"Use Billing Address","Anvend betalingsadresse"
294
"We are processing your order and you will soon receive an email with details of the order. Once the order has shipped you will receive another email with a link to track its progress.","Din ordre bliver behandlet og du vil snarest modtage en e-mail med ordrekvittering.<br/>Så snart ordren er afsendt sender vi dig en e-mail med et link, hvor du kan følge ordren."
295
+ "What's this?","Hvad er dette?"
296
"You have no items in your shopping cart.","Din indkøbskurv er tom."
297
"You will receive an order confirmation email with details of your order and a link to track its progress.","En ordrebekræftelse er blevet sendt til din e-mail-adresse."
298
"Your Checkout Progress","Dit bestillingsforløb"
302
"Your order number is ","Dit ordrenummer er "
303
"Your recurring payment profiles:","Dine abonnementsbetalinger:"
304
"Zip/Postal Code","Postnummer"
app/locale/da_DK/Mage_Cms.csv CHANGED
@@ -111,6 +111,7 @@
111
"The page URL key contains capital letters or disallowed symbols.","Sidens URL-nøgle indeholder store bogstaver eller symboler der ikke er tilladte."
112
"The page has been deleted.","Siden er slettet."
113
"The page has been saved.","Siden er gemt."
114
"This block no longer exists.","Denne blok eksisterer ikke længere"
115
"This page no longer exists.","Siden eksisterer ikke længere"
116
"Title","Titel"
111
"The page URL key contains capital letters or disallowed symbols.","Sidens URL-nøgle indeholder store bogstaver eller symboler der ikke er tilladte."
112
"The page has been deleted.","Siden er slettet."
113
"The page has been saved.","Siden er gemt."
114
+ "The static block content cannot contain directive with its self.","Blokken kan ikke indeholde referencer til sig selv"
115
"This block no longer exists.","Denne blok eksisterer ikke længere"
116
"This page no longer exists.","Siden eksisterer ikke længere"
117
"Title","Titel"
app/locale/da_DK/Mage_Core.csv CHANGED
@@ -39,9 +39,9 @@
39
"Cache Storage Management","Administration af cachelager"
40
"Cache storage may contain additional data. Are you sure that you want flush it?","Cachelageret kan indeholde anden data. Er du sikker på at du vil tømme det?"
41
"Can't retrieve request object","Kan ikke hente det efterspurgte objekt"
42
"Cancel","Annuller"
43
"Cannot complete this operation from non-admin area.","Kan ikke udføre denne handling fra et ikke-adminområde."
44
- "Cannot retrieve entity config: %s","Kan ikke hente enhedskonfiguration: %s"
45
"Card type does not match credit card number.","Korttype stemmer ikke overens med kortnummer."
46
"Code","Kode"
47
"Controller file was loaded but class does not exist","Controller-filen blev indlæst, men klassen findes ikke"
@@ -55,7 +55,7 @@
55
"Create Website","Opret website"
56
"Credit card number does not match credit card type.","Kortnummer stemmer ikke overens med korttype."
57
"Current Package Name","Navn på nuværende pakke"
58
- "Custom Admin URL","Alternativ admin-URL"
59
"Custom Design","Eget design"
60
"Custom Email 1","Egen e-mail 1"
61
"Custom Email 2","Egen e-mail 2"
@@ -97,7 +97,6 @@
97
"Empty identifier field name","Tomt feltnavn for identifikator"
98
"Empty main table name","Fejl: Navn på hovedtabel må ikke være tomt"
99
"Enable Charts","Aktiver grafer"
100
- "Enable Prototype Deprecation Log","Aktiver Prototype deprecation log"
101
"Enabled","Aktiv"
102
"Enabled for Admin","Aktiv for backend"
103
"Enabled for Frontend","Aktiv for frontend"
@@ -129,8 +128,10 @@
129
"Invalid block name to set child %s: %s","Fejl: Ugyldigt bloknavn %s: %s"
130
"Invalid block type: %s","Ugyldig bloktype: %s"
131
"Invalid block: %s","Ugyldig blok: %s"
132
"Invalid layout update handle","Ugyldig layout-opdatering"
133
"Invalid messages storage ""%s"" for layout messages initialization","Invalid messages storage ""%s"" for layout messages initialization"
134
"Invalid transactional email code: ","Ugyldig kode for e-mail: "
135
"Invalid website\'s configuration path: %s","Ugyldig konfigurationssti for website: %s"
136
"JavaScript Settings","JavaScript-indstillinger"
@@ -156,7 +157,6 @@
156
"Miscellaneous Scripts","Diverse scripts"
157
"Model class does not exist: %s.","Fejl: Model-klassen: %s eksisterer ikke."
158
"Model collection resource name is not defined.","Ressourcenavn på modelkollektion ikke angivet"
159
- "Module ""%1$s"" cannot depend on ""%2$s"".","Modulet ""%1$s"" kan ikke afhænge af ""%2$s""."
160
"Module ""%1$s"" requires module ""%2$s"".","Modulet ""%1$s"" kræver modulet ""%2$s"""
161
"Name","Navn"
162
"New Design Change","Ny designændring"
@@ -164,6 +164,7 @@
164
"New Store View","Ny visning af forretning"
165
"New Website","Nyt website"
166
"No","Nej"
167
"Package","Pakke"
168
"Pagination","Sideinddeling"
169
"Pagination Frame","Pagination Frame"
@@ -271,7 +272,6 @@
271
"Templates","Skabeloner"
272
"Text length does not satisfy specified text range.","Tekstlængden er ikke inden for det angivne interval."
273
"The %s you entered is invalid. Please make sure that it follows ""http://domain.com/"" format.","Indtastede %s er ugyldig. Sørg for at følge formatet ""http://domain.com/""."
274
- "The model collection resource name is not defined.","Navn på model collection resource er ikke defineret."
275
"The store code may contain only letters (a-z), numbers (0-9) or underscore(_), the first character must be a letter","Forretningskoden må kun indeholde bogstaver (a-z), tal (0-9) eller underscore (_), og det første tegn skal være et bogstav."
276
"The store does not exist","Forretningen eksisterer ikke."
277
"The store has been deleted.","Forretningen er slettet."
@@ -311,10 +311,11 @@
311
"Unable to proceed. Please, try again.","Kunne ikke gennemføre. Prøv venligst igen"
312
"Unable to save file ""%s"" at ""%s""","Kunne ikke gemme filen ""%s"" i ""%s"""
313
"Unable to save file: %s","Kunne ikke gemme filen: %s"
314
"Unknown scope ""%s"".","Ukendt område ""%s"""
315
"Unsecure","Usikker"
316
"Url Options","URL-indstillinger"
317
- "Use Custom Admin URL","Brug alternativ admin-URL"
318
"Use HTTP Only","Brug kun HTTP"
319
"Use SID on Frontend","Brug SID på frontend"
320
"Use Secure URLs in Admin","Anvend sikre URLs i backend"
@@ -344,7 +345,9 @@
344
placeret på det valgte medielager."
345
"Wrong file info format","Forkert filformat"
346
"Wrong number of arguments for %s","Fejl: Forkert antal parametre angivet for %s"
347
"Yes","Ja"
348
"Your design change for the specified store intersects with another one, please specify another date range.","Din designændring overlapper med en anden, ret venligst datoerne."
349
"Your order cannot be completed at this time as there is no payment methods available for it.","Din ordre kan ikke gennemføres i øjeblikket, da der ikke er nogen tilgængelige betalingsmetoder."
350
"Your order cannot be completed at this time as there is no shipping methods available for it. Please make necessary changes in your shipping address.","Din ordre kan ikke gennemføres i øjeblikket, da der ikke er nogen tilgængelige leveringsmetoder. Prøv evt. at skrive en anden leveringsadresse."
39
"Cache Storage Management","Administration af cachelager"
40
"Cache storage may contain additional data. Are you sure that you want flush it?","Cachelageret kan indeholde anden data. Er du sikker på at du vil tømme det?"
41
"Can't retrieve request object","Kan ikke hente det efterspurgte objekt"
42
+ "Can\'t retrieve entity config: %s","Kan ikke hente enhedskonfiguration: %s"
43
"Cancel","Annuller"
44
"Cannot complete this operation from non-admin area.","Kan ikke udføre denne handling fra et ikke-adminområde."
45
"Card type does not match credit card number.","Korttype stemmer ikke overens med kortnummer."
46
"Code","Kode"
47
"Controller file was loaded but class does not exist","Controller-filen blev indlæst, men klassen findes ikke"
55
"Create Website","Opret website"
56
"Credit card number does not match credit card type.","Kortnummer stemmer ikke overens med korttype."
57
"Current Package Name","Navn på nuværende pakke"
58
+ "Custom Admin Path","Alternativ adminsti"
59
"Custom Design","Eget design"
60
"Custom Email 1","Egen e-mail 1"
61
"Custom Email 2","Egen e-mail 2"
97
"Empty identifier field name","Tomt feltnavn for identifikator"
98
"Empty main table name","Fejl: Navn på hovedtabel må ikke være tomt"
99
"Enable Charts","Aktiver grafer"
100
"Enabled","Aktiv"
101
"Enabled for Admin","Aktiv for backend"
102
"Enabled for Frontend","Aktiv for frontend"
128
"Invalid block name to set child %s: %s","Fejl: Ugyldigt bloknavn %s: %s"
129
"Invalid block type: %s","Ugyldig bloktype: %s"
130
"Invalid block: %s","Ugyldig blok: %s"
131
+ "Invalid connection","Ugyldig forbindelse"
132
"Invalid layout update handle","Ugyldig layout-opdatering"
133
"Invalid messages storage ""%s"" for layout messages initialization","Invalid messages storage ""%s"" for layout messages initialization"
134
+ "Invalid query","Ugyldig forespørgsel"
135
"Invalid transactional email code: ","Ugyldig kode for e-mail: "
136
"Invalid website\'s configuration path: %s","Ugyldig konfigurationssti for website: %s"
137
"JavaScript Settings","JavaScript-indstillinger"
157
"Miscellaneous Scripts","Diverse scripts"
158
"Model class does not exist: %s.","Fejl: Model-klassen: %s eksisterer ikke."
159
"Model collection resource name is not defined.","Ressourcenavn på modelkollektion ikke angivet"
160
"Module ""%1$s"" requires module ""%2$s"".","Modulet ""%1$s"" kræver modulet ""%2$s"""
161
"Name","Navn"
162
"New Design Change","Ny designændring"
164
"New Store View","Ny visning af forretning"
165
"New Website","Nyt website"
166
"No","Nej"
167
+ "Offloader header","Offloader header"
168
"Package","Pakke"
169
"Pagination","Sideinddeling"
170
"Pagination Frame","Pagination Frame"
272
"Templates","Skabeloner"
273
"Text length does not satisfy specified text range.","Tekstlængden er ikke inden for det angivne interval."
274
"The %s you entered is invalid. Please make sure that it follows ""http://domain.com/"" format.","Indtastede %s er ugyldig. Sørg for at følge formatet ""http://domain.com/""."
275
"The store code may contain only letters (a-z), numbers (0-9) or underscore(_), the first character must be a letter","Forretningskoden må kun indeholde bogstaver (a-z), tal (0-9) eller underscore (_), og det første tegn skal være et bogstav."
276
"The store does not exist","Forretningen eksisterer ikke."
277
"The store has been deleted.","Forretningen er slettet."
311
"Unable to proceed. Please, try again.","Kunne ikke gennemføre. Prøv venligst igen"
312
"Unable to save file ""%s"" at ""%s""","Kunne ikke gemme filen ""%s"" i ""%s"""
313
"Unable to save file: %s","Kunne ikke gemme filen: %s"
314
+ "Unknown old style column type definition: {$definition}.","Ukendt definition af gammel style-kolonne: {$definition}."
315
"Unknown scope ""%s"".","Ukendt område ""%s"""
316
"Unsecure","Usikker"
317
"Url Options","URL-indstillinger"
318
+ "Use Custom Admin Path","Brug alternativ adminsti"
319
"Use HTTP Only","Brug kun HTTP"
320
"Use SID on Frontend","Brug SID på frontend"
321
"Use Secure URLs in Admin","Anvend sikre URLs i backend"
345
placeret på det valgte medielager."
346
"Wrong file info format","Forkert filformat"
347
"Wrong number of arguments for %s","Fejl: Forkert antal parametre angivet for %s"
348
+ "Wrong old style column type definition: {$definition}.","Forkert definition af gammel style-kolonne: {$definition}."
349
"Yes","Ja"
350
+ "You will have to log in after you save your custom admin path.","Du skal logge ind igen efter du har gemt en ny adminsti."
351
"Your design change for the specified store intersects with another one, please specify another date range.","Din designændring overlapper med en anden, ret venligst datoerne."
352
"Your order cannot be completed at this time as there is no payment methods available for it.","Din ordre kan ikke gennemføres i øjeblikket, da der ikke er nogen tilgængelige betalingsmetoder."
353
"Your order cannot be completed at this time as there is no shipping methods available for it. Please make necessary changes in your shipping address.","Din ordre kan ikke gennemføres i øjeblikket, da der ikke er nogen tilgængelige leveringsmetoder. Prøv evt. at skrive en anden leveringsadresse."
app/locale/da_DK/Mage_Customer.csv CHANGED
@@ -1,24 +1,11 @@
1
- """%s"" contains not only digit characters.","""%s"" indeholder andet end tal."
2
- """%s"" does not fit the entered date format.","""%s"" passer ikke med datoformatet."
3
- """%s"" exceeds the allowed file size.","""%s"" overstiger den tilladte filstørrelse."
4
- """%s"" exceeds the allowed length.","""%s"" overstiger den tilladte længde."
5
- """%s"" has not only alphabetic and digit characters.","""%s"" indeholder andet end bogstaver og tal."
6
- """%s"" has not only alphabetic characters.","""%s"" indeholder andet end bogstaver."
7
- """%s"" height exceeds allowed value of %s px.","""%s"" højden overstiger den tilladte værdi %s px."
8
- """%s"" invalid type entered.","""%s"" ugyldig type."
9
- """%s"" is a required value.","""%s"" er en obligatorisk værdi."
10
- """%s"" is an empty string.","""%s"" er en tom streng."
11
- """%s"" is not a valid URL.","""%s"" er ikke en gyldig URL."
12
- """%s"" is not a valid date.","""%s"" er ikke en gyldig dato."
13
- """%s"" is not a valid email address.","""%s"" er ikke en gyldig e-mailadresse."
14
- """%s"" is not a valid file","""%s"" er ikke en gyldig fil"
15
- """%s"" is not a valid file extension.","""%s"" er ikke en gyldig filendelse."
16
- """%s"" is not a valid file.","""%s"" er ikke en gyldig fil."
17
- """%s"" is not a valid hostname.","""%s"" er ikke et gyldigt hostname."
18
- """%s"" is not a valid image format","""%s"" er ikke et gyldigt billedformat"
19
- """%s"" length must be equal to or greater than %s characters.","""%s"" længden skal være mindst %s tegn."
20
- """%s"" length must be less than or equal to %s characters.","""%s"" længden skal være højst %s tegn."
21
- """%s"" width exceeds allowed value of %s px.","""%s"" højden overstiger den tilladte værdi på %s px."
22
"* Required Fields","* Skal udfyldes"
23
"A new password has been sent.","Nyt kodeord blev sendt til kunden."
24
"ALL GROUPS","ALLE GRUPPER"
@@ -56,7 +43,6 @@
56
"Are you sure?","Er du sikker?"
57
"Array of Entity collections is expected.","Der forventes et array af enhedskollektioner."
58
"Assign a Customer Group","Tildel kundegruppe"
59
- "Attribute object is undefined","Egenskabsobjekt er ikke defineret"
60
"Average Sale","Gns. pris for salg"
61
"Back","Tilbage"
62
"Back - link to the previously viewed page","Tilbagelink til foregående side"
@@ -113,8 +99,8 @@
113
"Customer Since","Oprettet"
114
"Customer View","Kundedetaljer"
115
"Customer collection expected.","En liste af kunder forventes."
116
- "Customer email is required.","E-mailadresse er obligatorisk."
117
- "Customer website ID must be specified when using the website scope.","Kundens website-ID skal angives når website bruges som anvendelsesområde"
118
"Customer will stay on the current page if ""No"" is selected.","Ved ""nej"" bliver kunderne på samme side."
119
"Customers","Kunder"
120
"Customers Only","Kun for kunder"
@@ -155,17 +141,15 @@
155
"Email Sender","Afsender"
156
"Email:","Email:"
157
"Entity collection is expected.","Enhedsliste blev forventet"
158
- "Entity instance is not defined","Enhedsinstans er ikke defineret"
159
- "Entity object is undefined","Enhedsobjekt er ikke defineret"
160
"Excel XML","Excel XML"
161
"Failed to confirm customer account.","Bekræftelse af kundekonto mislykkedes."
162
"Fax","Fax"
163
"First Name","Fornavn"
164
"Forgot Email Sender","Glemt afsender"
165
"Forgot Email Template","Glemt e-mailskabelon"
166
"Forgot Your Password?","Glemt dit kodeord?"
167
"Form Fields Before","Formularfelter før"
168
- "Form code is not defined","Formularkode er ikke defineret"
169
"From your My Account Dashboard you have the ability to view a snapshot of your recent account activity and update your account information. Select a link below to view or edit information.","I kontooversigten kan du se de seneste bevægelser og opdatere din kontoinformation. Vælg et link nedenfor for at se eller ændre information."
170
"Gender","Køn"
171
"General Subscription","Generelt nyhedsbrev"
@@ -203,7 +187,6 @@
203
"Login Options","Log-ind-muligheder"
204
"Login and password are required.","Log ind og password er påkrævet."
205
"Login or Create an Account","Log ind eller opret konto"
206
- "M.I.","M.I."
207
"MM","MM"
208
"Manage Addresses","Rediger adresser"
209
"Manage Customers","Kunder"
@@ -239,7 +222,6 @@
239
"Newsletter Start","Nyhedsbrev - start"
240
"Newsletter Subscription","Abonnement på nyhedsbrev"
241
"Newsletters","Nyhedsbreve"
242
- "No","Nej"
243
"No Items Found","Ingen emner fundet"
244
"No Newsletter Found","Ingen nyhedsbreve oprettet"
245
"No customer collections found","Ingen kundelister fundet"
@@ -272,7 +254,6 @@
272
"Please select","Vælg venligst"
273
"Please select region, state or province","Vælg venligst region"
274
"Please, check your email for confirmation key.","Check din e-mail for bekræftelsesnøgle."
275
- "Prefix","Præfix"
276
"Prefix Dropdown Options","Præfix drop-down-muligheder"
277
"Price","Pris"
278
"Product","Produkt"
@@ -345,7 +326,6 @@
345
"Submit","Gennemfør"
346
"Subscribe to Newsletter","Tilmeld nyhedsbrev"
347
"Subscribed to Newsletter?","Tilmeldt nyhedsbrev?"
348
- "Suffix","Suffix"
349
"Suffix Dropdown Options","Suffix dropdown-muligheder"
350
"Tag Name","Navn"
351
"Tax Class","Momsgruppe"
@@ -361,7 +341,7 @@
361
"The customer does not have default billing address.","Kunden har ikke en standardbetalingsadresse."
362
"The customer group has been deleted.","Kundegruppen er slettet."
363
"The customer group has been saved.","Kundegruppen er gemt."
364
- "The group ""%s"" cannot be deleted.","Gruppen ""%s"" kan ikke slettes."
365
"The password fields cannot be empty.","Passwordfeltet skal udfyldes."
366
"The password must have at least 6 characters. Leading or trailing spaces will be ignored.","Adgangskoden skal være på mindst 6 tegn. Mellemrum før og efter ignoreres."
367
"The suffix that goes after name (Jr., Sr., etc.)","Suffix efter navnet (hr., fru etc.)"
@@ -371,7 +351,7 @@
371
"There is already an account with this email address. If you are sure that it is your email address, <a href=""%s"">click here</a> to get your password and access your account.","Der findes allerede en konto med denne e-mail-adresse. Hvis du er sikker på at det er din adresse så <a href=""%s"">klik her</a> for at få tilsendt dit kodeord."
372
"This account is not confirmed.","Denne konto er ikke bekræftet."
373
"This account is not confirmed. <a href=""%s"">Click here</a> to resend confirmation email.","Denne konto er ikke bekræftet. <a href=""%s"">Klik her</a> for at få udsendt bekræftelsesmailen igen."
374
- "This customer email already exists.","Denne kundemail findes allerede."
375
"This customer has no saved addresses.","Der er ingen adresser gemt for denne kunde."
376
"This email address was not found in our records.","E-mailadressen findes ikke i systemet"
377
"This email does not require confirmation.","Denne e-mail kræver ikke bekræftelse."
@@ -401,10 +381,9 @@
401
"Wrong confirmation key.","Forkert bekræftelsesnøgle."
402
"Wrong customer account specified.","Forkert kundekonto angivet."
403
"Wrong email.","Forkert e-mail."
404
- "Wrong transactional account email type.","Forkert e-mailtype for transkationskonto."
405
"YYYY","ÅÅÅÅ"
406
"Year","År"
407
- "Yes","Ja"
408
"You are currently not subscribed to any newsletter.","Du er i øjeblikket ikke tilmeldt vores nyhedsbrev."
409
"You are currently not subscribed to our newsletter.","Du er ikke tilmeldt vores nyhedsbrev"
410
"You are currently subscribed to 'General Subscription'.","Du er i øjeblikket tilmeldt 'Generelt abonnement'."
1
+ "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot extract TLD part","'%value%' ligner et DNS hostname, men der mangler et TLD"
2
+ "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match TLD against known list","'%value%' ligner et DNS hostname, men TLD genkendes ikke"
3
+ "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match against hostname schema for TLD '%tld%'","'%value%' ligner et DNS hostname, men navnestrukturen stemmer ikke med strukturen for TLD '%tld%'"
4
+ "'%value%' appears to be a DNS hostname but contains a dash in an invalid position","'%value%' ligner et DNS hostname, men indeholder en ugyldig bindestreg"
5
+ "'%value%' appears to be a DNS hostname but the given punycode notation cannot be decoded","'%value%' ligner et DNS hostname, men den angivne punycode notation kan ikke dekodes"
6
+ "'%value%' appears to be a local network name but local network names are not allowed","'%value%' ligner navnet et lokalnetværk, hvilket ikke er tilladt"
7
+ "'%value%' appears to be an IP address, but IP addresses are not allowed","'%value%' ligner en IP-adresse, men IP-adresser kan ikke bruges"
8
+ "'%value%' does not appear to be a valid local network name","'%value%' ligner ikke et gyldigt navn på et lokalnetværk"
9
"* Required Fields","* Skal udfyldes"
10
"A new password has been sent.","Nyt kodeord blev sendt til kunden."
11
"ALL GROUPS","ALLE GRUPPER"
43
"Are you sure?","Er du sikker?"
44
"Array of Entity collections is expected.","Der forventes et array af enhedskollektioner."
45
"Assign a Customer Group","Tildel kundegruppe"
46
"Average Sale","Gns. pris for salg"
47
"Back","Tilbage"
48
"Back - link to the previously viewed page","Tilbagelink til foregående side"
99
"Customer Since","Oprettet"
100
"Customer View","Kundedetaljer"
101
"Customer collection expected.","En liste af kunder forventes."
102
+ "Customer email is required","E-mailadresse er obligatorisk"
103
+ "Customer website ID must be specified when using the website scope","Kundens website-ID skal angives når website bruges som anvendelsesområde"
104
"Customer will stay on the current page if ""No"" is selected.","Ved ""nej"" bliver kunderne på samme side."
105
"Customers","Kunder"
106
"Customers Only","Kun for kunder"
141
"Email Sender","Afsender"
142
"Email:","Email:"
143
"Entity collection is expected.","Enhedsliste blev forventet"
144
"Excel XML","Excel XML"
145
"Failed to confirm customer account.","Bekræftelse af kundekonto mislykkedes."
146
"Fax","Fax"
147
"First Name","Fornavn"
148
"Forgot Email Sender","Glemt afsender"
149
"Forgot Email Template","Glemt e-mailskabelon"
150
+ "Forgot Your Password","Glemt dit kodeord"
151
"Forgot Your Password?","Glemt dit kodeord?"
152
"Form Fields Before","Formularfelter før"
153
"From your My Account Dashboard you have the ability to view a snapshot of your recent account activity and update your account information. Select a link below to view or edit information.","I kontooversigten kan du se de seneste bevægelser og opdatere din kontoinformation. Vælg et link nedenfor for at se eller ændre information."
154
"Gender","Køn"
155
"General Subscription","Generelt nyhedsbrev"
187
"Login Options","Log-ind-muligheder"
188
"Login and password are required.","Log ind og password er påkrævet."
189
"Login or Create an Account","Log ind eller opret konto"
190
"MM","MM"
191
"Manage Addresses","Rediger adresser"
192
"Manage Customers","Kunder"
222
"Newsletter Start","Nyhedsbrev - start"
223
"Newsletter Subscription","Abonnement på nyhedsbrev"
224
"Newsletters","Nyhedsbreve"
225
"No Items Found","Ingen emner fundet"
226
"No Newsletter Found","Ingen nyhedsbreve oprettet"
227
"No customer collections found","Ingen kundelister fundet"
254
"Please select","Vælg venligst"
255
"Please select region, state or province","Vælg venligst region"
256
"Please, check your email for confirmation key.","Check din e-mail for bekræftelsesnøgle."
257
"Prefix Dropdown Options","Præfix drop-down-muligheder"
258
"Price","Pris"
259
"Product","Produkt"
326
"Submit","Gennemfør"
327
"Subscribe to Newsletter","Tilmeld nyhedsbrev"
328
"Subscribed to Newsletter?","Tilmeldt nyhedsbrev?"
329
"Suffix Dropdown Options","Suffix dropdown-muligheder"
330
"Tag Name","Navn"
331
"Tax Class","Momsgruppe"
341
"The customer does not have default billing address.","Kunden har ikke en standardbetalingsadresse."
342
"The customer group has been deleted.","Kundegruppen er slettet."
343
"The customer group has been saved.","Kundegruppen er gemt."
344
+ "The group ""%s"" cannot be deleted","Gruppen ""%s"" kan ikke slettes"
345
"The password fields cannot be empty.","Passwordfeltet skal udfyldes."
346
"The password must have at least 6 characters. Leading or trailing spaces will be ignored.","Adgangskoden skal være på mindst 6 tegn. Mellemrum før og efter ignoreres."
347
"The suffix that goes after name (Jr., Sr., etc.)","Suffix efter navnet (hr., fru etc.)"
351
"There is already an account with this email address. If you are sure that it is your email address, <a href=""%s"">click here</a> to get your password and access your account.","Der findes allerede en konto med denne e-mail-adresse. Hvis du er sikker på at det er din adresse så <a href=""%s"">klik her</a> for at få tilsendt dit kodeord."
352
"This account is not confirmed.","Denne konto er ikke bekræftet."
353
"This account is not confirmed. <a href=""%s"">Click here</a> to resend confirmation email.","Denne konto er ikke bekræftet. <a href=""%s"">Klik her</a> for at få udsendt bekræftelsesmailen igen."
354
+ "This customer email already exists","Denne kundemail findes allerede"
355
"This customer has no saved addresses.","Der er ingen adresser gemt for denne kunde."
356
"This email address was not found in our records.","E-mailadressen findes ikke i systemet"
357
"This email does not require confirmation.","Denne e-mail kræver ikke bekræftelse."
381
"Wrong confirmation key.","Forkert bekræftelsesnøgle."
382
"Wrong customer account specified.","Forkert kundekonto angivet."
383
"Wrong email.","Forkert e-mail."
384
+ "Wrong transactional account email type","Forkert e-mailtype for transkationskonto"
385
"YYYY","ÅÅÅÅ"
386
"Year","År"
387
"You are currently not subscribed to any newsletter.","Du er i øjeblikket ikke tilmeldt vores nyhedsbrev."
388
"You are currently not subscribed to our newsletter.","Du er ikke tilmeldt vores nyhedsbrev"
389
"You are currently subscribed to 'General Subscription'.","Du er i øjeblikket tilmeldt 'Generelt abonnement'."
app/locale/da_DK/Mage_Downloadable.csv CHANGED
@@ -14,6 +14,7 @@
14
"Default Link Title","Standardlinktitel"
15
"Default Maximum Number of Downloads","Standardantal maksimale downloads"
16
"Default Sample Title","Standardprøvetitel"
17
"Disable Guest Checkout if Cart Contains Downloadable Items","Deaktiver gæstebestilling hvis kurven indeholder downloadprodukter"
18
"Downloadable Information","Downloadinformation"
19
"Downloadable Product","Downloadprodukt"
@@ -54,6 +55,7 @@
54
"Remove Item","Fjern vare"
55
"Requested link does not exist.","Linket eksisterer ikke."
56
"Sample","Eksempel"
57
"Shareable","Deling muligt"
58
"Shipped","Afsendt"
59
"Sort Order","Sorteringsrækkefølge"
@@ -67,7 +69,9 @@
67
"U","U"
68
"Unlimited","Ubegrænset"
69
"Use Content-Disposition","Brug Content-Disposition"
70
"View Order","Vis ordre"
71
"You have not purchased any downloadable products yet.","Du har endnu ikke købt nogen downloadprodukter."
72
"attachment","vedhæftning"
73
"download","download"
14
"Default Link Title","Standardlinktitel"
15
"Default Maximum Number of Downloads","Standardantal maksimale downloads"
16
"Default Sample Title","Standardprøvetitel"
17
+ "Delete","Slet"
18
"Disable Guest Checkout if Cart Contains Downloadable Items","Deaktiver gæstebestilling hvis kurven indeholder downloadprodukter"
19
"Downloadable Information","Downloadinformation"
20
"Downloadable Product","Downloadprodukt"
55
"Remove Item","Fjern vare"
56
"Requested link does not exist.","Linket eksisterer ikke."
57
"Sample","Eksempel"
58
+ "See price before order confirmation.","Se pris før ordrebekræftelse."
59
"Shareable","Deling muligt"
60
"Shipped","Afsendt"
61
"Sort Order","Sorteringsrækkefølge"
69
"U","U"
70
"Unlimited","Ubegrænset"
71
"Use Content-Disposition","Brug Content-Disposition"
72
+ "Use Default Value","Brug standardværdi"
73
"View Order","Vis ordre"
74
+ "What's this?","Hvad er dette?"
75
"You have not purchased any downloadable products yet.","Du har endnu ikke købt nogen downloadprodukter."
76
"attachment","vedhæftning"
77
"download","download"
app/locale/da_DK/Mage_Eav.csv CHANGED
@@ -1,57 +1,99 @@
1
- "A joint field with this alias (%s) is already declared.","Der er allerede defineret et joint field med dette alias (%s)"
2
"Add Option","Tilføj mulighed"
3
"An error occurred while loading a record, aborting. Error: %s","Fejl ved indlæsning. Fejl: %s"
4
"An error occurred while loading the collection, aborting. Error: %s","Fejl ved indlæsning af kollektionen: %s"
5
"An error occurred while saving a record, aborting. Error: ","Fejl ved lagring: "
6
- "Attempt to add an invalid object.","Forsøg på at tilføje et ugyldigt objekt"
7
- "Attribute '%s' used in configurable products.","Egenskab '%s' brugt i konfigurerbar produkter."
8
"Attribute Code","Egenskabskode"
9
"Attribute Label","Egenskabslabel"
10
"Attribute Properties","Indstillinger for egenskab"
11
"Attribute set with the ""%s"" name already exists.","Egenskabssæt med navnet ""%s"" eksisterer allerede"
12
"Attribute with the same code","Egenskab med samme kode"
13
"Catalog Input Type for Store Owner","Inputtype for administrator"
14
- "Data integrity: No header row found for attribute.","Data-integritet: Hovedrække blev ikke fundet for egenskaben"
15
"Date","Dato"
16
"Decimal Number","Decimaltal"
17
"Default Product Listing Sort by not exists on Available Product Listing Sort By","Standardproduktsorteringen eksisterer ikke blandt de tilgængelige sorteringer"
18
"Default Value","Standardværdi"
19
- "Default option value is not defined.","Standardværdi skal angives"
20
"Delete","Slet"
21
"Dropdown","Dropdown"
22
"Email","Email"
23
- "Entity collection expected.","Enhedsliste (entity collection) blev forventet"
24
- "Entity collections expected.","Enhedslister (entity collections) blev forventet"
25
- "Entity is not initialized.","Enhed kunne ikke initialiseres"
26
- "Failed to load node %s from config.","Kunne ikke indlæse punktet %s fra konfigurationen."
27
- "For internal use. Must be unique with no spaces","Til internt brug. Skal være unikt og uden mellemrum"
28
"Form Element with the same attribute","Formularelement med samme egenskab"
29
"Form Fieldset with the same code","Feltsæt med samme kode"
30
"Form Type with the same code","Formulartype med samme kode"
31
- "Frontend label is not defined.","Frontendlabel ikke defineret"
32
"Input Validation for Store Owner","Inputvalidering for administrator"
33
"Integer Number","Heltal"
34
"Invalid EAV attribute.","Ugyldig EAV-egenskab"
35
- "Invalid alias, already exists in joint attributes.","Ugyldigt alias, findes allerede i joint egenskaber."
36
- "Invalid attribute name: %s.","Ugyldigt egenskabsnavn: %s"
37
"Invalid attribute requested: %s","Ugyldig egenskab: %s"
38
- "Invalid attribute type.","Ugyldig egenskabstype"
39
"Invalid character encountered in increment ID: %s","Ugyldig karakter fundet i id: %s"
40
- "Invalid entity specified","Ugyldig enhed"
41
- "Invalid entity supplied.","Ugyldig enhed"
42
- "Invalid entity supplied: %s.","Ugyldig enhed: %s"
43
- "Invalid entity type.","Ugyldig enhedstype"
44
- "Invalid entity_id, skipping the record.","Ugyldigt enheds-ID, posten springes over..."
45
- "Invalid entity_type specified: %s","Ugyldig enhedstype: %s"
46
- "Invalid foreign key.","Ugyldig fremmednøgle"
47
"Invalid form type.","Ugyldig formulartype"
48
- "Invalid joint fields.","Ugyldige joint fields."
49
"Invalid store specified","Ugyldig forretning"
50
- "Joined field with this alias is already declared.","Alias er allerede brug"
51
- "Joint field or attribute expression with this alias is already declared.","Joint field eller egenskabsudtryk med dette alias eksisterer allerede."
52
"Letters","Bogstaver"
53
"Letters (a-z, A-Z) or Numbers (0-9)","Bogstaver (a-z, A-Z) eller tal (0-9)"
54
"Loaded %d records","Indlæste %d optegnelser"
55
"Multiple Select","Multiselect/vælg flere"
56
"No","Nej"
57
"No options found in config node %s","Ingen muligheder fundet i konfigurationspunktet %s"
@@ -61,22 +103,21 @@
61
"Problem saving the collection, aborting. Error: %s","Kunne ikke gemme listen, afbryder. Fejl: %s"
62
"Required","Obligatorisk"
63
"Saved %d record(s).","%d poster gemt."
64
- "Scope must not be changed, because the attribute is used in configurable products.","Anvendelsesområde skal ændres, da egenskaben benyttes i konfigurerbare produkter."
65
"System","System"
66
"Text Area","Stort tekstfelt (textarea)"
67
"Text Field","Tekstfelt"
68
- "The attribute code \'%s\' is reserved by system. Please try another attribute code.","Egenskabskoden \'%s\' er reserveret i systemet. Prøv en anden kode."
69
- "The value of attribute ""%s"" must be unique.","Værdien for egenskaben ""%s"" skal være unik."
70
- "This attribute is used in configurable products.","Denne egenskab benyttes i konfigurerbare produkter."
71
"URL","Url"
72
"Unique Value","Unik værdi"
73
"Unique Value (not shared with other products)","Unik værdi (ikke delt med andre produkter)"
74
- "Unknown parameter.","Ukendt parameter"
75
- "Valid store_id is expected.","Et gyldigt store_id er nødvendigt."
76
"Values Required","Værdier kræves"
77
- "Wrong attribute ID.","Forkert egenskabs-id"
78
- "Wrong attribute group ID.","Forkert id for egenskabsgruppe"
79
- "Wrong attribute set ID.","Forket id for sæt af egenskaber"
80
- "Wrong entity ID.","Forkert enheds-id"
81
"Yes","Ja"
82
"Yes/No","Ja/nej"
1
+ """%s"" contains not only digit characters.","""%s"" indeholder andet end tal."
2
+ """%s"" does not fit the entered date format.","""%s"" passer ikke med datoformatet."
3
+ """%s"" exceeds the allowed file size.","""%s"" overstiger den tilladte filstørrelse."
4
+ """%s"" exceeds the allowed length.","""%s"" overstiger den tilladte længde."
5
+ """%s"" has not only alphabetic and digit characters.","""%s"" indeholder andet end bogstaver og tal."
6
+ """%s"" has not only alphabetic characters.","""%s"" indeholder andet end bogstaver."
7
+ """%s"" height exceeds allowed value of %s px.","""%s"" højden overstiger den tilladte værdi på %s px."
8
+ """%s"" invalid type entered.","""%s"" ugyldig type."
9
+ """%s"" is a required value.","""%s"" er en obligatorisk værdi."
10
+ """%s"" is an empty string.","""%s"" er en tom streng."
11
+ """%s"" is not a valid URL.","""%s"" er ikke en gyldig URL."
12
+ """%s"" is not a valid date.","""%s"" er ikke en gyldig dato."
13
+ """%s"" is not a valid email address.","""%s"" er ikke en gyldig e-mailadresse."
14
+ """%s"" is not a valid file","""%s"" er ikke en gyldig fil"
15
+ """%s"" is not a valid file extension.","""%s"" er ikke en gyldig filendelse."
16
+ """%s"" is not a valid file.","""%s"" er ikke en gyldig fil."
17
+ """%s"" is not a valid hostname.","""%s"" er ikke et gyldigt hostname."
18
+ """%s"" is not a valid image format","""%s"" er ikke et gyldigt billedformat"
19
+ """%s"" length must be equal to or greater than %s characters.","""%s"" længden skal være mindst %s tegn."
20
+ """%s"" length must be less than or equal to %s characters.","""%s"" længden skal være højst %s tegn."
21
+ """%s"" width exceeds allowed value of %s px.","""%s"" højden overstiger den tilladte værdi på %s px."
22
+ "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot extract TLD part","'%value%' ligner et DNS hostname, men der mangler et TLD"
23
+ "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match TLD against known list","'%value%' ligner et DNS hostname, men TLD genkendes ikke"
24
+ "'%value%' appears to be a DNS hostname but cannot match against hostname schema for TLD '%tld%'","'%value%' ligner et DNS hostname, men navnestrukturen stemmer ikke med strukturen for TLD '%tld%'"
25
+ "'%value%' appears to be a DNS hostname but contains a dash in an invalid position","'%value%' ligner et DNS hostname, men indeholder en ugyldig bindestreg"
26
+ "'%value%' appears to be a DNS hostname but the given punycode notation cannot be decoded","'%value%' ligner et DNS hostname, men den angivne punycode notation kan ikke dekodes"
27
+ "'%value%' appears to be a local network name but local network names are not allowed","'%value%' ligner navnet på et lokalnetværk, hvilket ikke er tilladt"
28
+ "'%value%' appears to be an IP address, but IP addresses are not allowed","'%value%' ligner en IP-adresse, men IP-adresser kan ikke bruges"
29
+ "'%value%' does not appear to be a valid URI hostname","'%value%' ligner ikke et gyldigt URI hostname"
30
+ "'%value%' does not appear to be a valid local network name","'%value%' ligner ikke et gyldigt navn på et lokalnetværk"
31
+ "'%value%' does not match the expected structure for a DNS hostname","'%value%' opfylder ikke strukturen for et DNS hostname"
32
+ "A joint field with this alias (%s) is already declared","Der er allerede defineret et joint field med dette alias (%s)"
33
"Add Option","Tilføj mulighed"
34
"An error occurred while loading a record, aborting. Error: %s","Fejl ved indlæsning. Fejl: %s"
35
"An error occurred while loading the collection, aborting. Error: %s","Fejl ved indlæsning af kollektionen: %s"
36
"An error occurred while saving a record, aborting. Error: ","Fejl ved lagring: "
37
+ "Attempt to add an invalid object","Forsøg på at tilføje et ugyldigt objekt"
38
+ "Attribute '%s' used in configurable products","Egenskab '%s' brugt i konfigurerbar produkter"
39
"Attribute Code","Egenskabskode"
40
"Attribute Label","Egenskabslabel"
41
"Attribute Properties","Indstillinger for egenskab"
42
+ "Attribute object is undefined","Egenskabsobjekt er ikke defineret"
43
"Attribute set with the ""%s"" name already exists.","Egenskabssæt med navnet ""%s"" eksisterer allerede"
44
"Attribute with the same code","Egenskab med samme kode"
45
+ "Can\'t create table: %s","Kan ikke oprette tabel: %s"
46
"Catalog Input Type for Store Owner","Inputtype for administrator"
47
+ "Current module EAV entity is undefined","EAV-entitet er ikke defineret for dette modul"
48
+ "Current module pathname is undefined","Pathname er ikke defineret for dette modul"
49
+ "Data integrity: No header row found for attribute","Data-integritet: Hovedrække blev ikke fundet for egenskaben"
50
"Date","Dato"
51
"Decimal Number","Decimaltal"
52
"Default Product Listing Sort by not exists on Available Product Listing Sort By","Standardproduktsorteringen eksisterer ikke blandt de tilgængelige sorteringer"
53
"Default Value","Standardværdi"
54
+ "Default option value is not defined","Standardværdi skal angives"
55
"Delete","Slet"
56
"Dropdown","Dropdown"
57
"Email","Email"
58
+ "Entity collection expected.","Entitetsliste (entity collection) blev forventet"
59
+ "Entity collections expected.","Entitetslister (entity collections) blev forventet"
60
+ "Entity instance is not defined","Entitet-instans er ikke defineret"
61
+ "Entity is not initialized","Entitet kunne ikke initialiseres"
62
+ "Entity object is undefined","Entitetsobjekt er ikke defineret"
63
+ "Failed to load node %s from config","Kunne ikke indlæse punktet %s fra konfigurationen"
64
"Form Element with the same attribute","Formularelement med samme egenskab"
65
"Form Fieldset with the same code","Feltsæt med samme kode"
66
"Form Type with the same code","Formulartype med samme kode"
67
+ "Form code is not defined","Formularkode er ikke defineret"
68
+ "Frontend label is not defined","Frontendlabel ikke defineret"
69
"Input Validation for Store Owner","Inputvalidering for administrator"
70
"Integer Number","Heltal"
71
"Invalid EAV attribute.","Ugyldig EAV-egenskab"
72
+ "Invalid alias, already exists in joint attributes","Ugyldigt alias, findes allerede i joint egenskaber"
73
+ "Invalid attribute name: %s","Ugyldigt egenskabsnavn: %s"
74
"Invalid attribute requested: %s","Ugyldig egenskab: %s"
75
+ "Invalid attribute type","Ugyldig egenskabstype"
76
"Invalid character encountered in increment ID: %s","Ugyldig karakter fundet i id: %s"
77
+ "Invalid date","Ugyldig dato"
78
+ "Invalid default date","Ugyldig standarddato"
79
+ "Invalid default decimal value","Ugyldig standardværdi for decimaltal"
80
+ "Invalid entity specified","Ugyldig entitet"
81
+ "Invalid entity supplied","Ugyldig entitet"
82
+ "Invalid entity supplied: %s.","Ugyldig entitet: %s"
83
+ "Invalid entity type","Ugyldig entitetstype"
84
+ "Invalid entity_id, skipping the record.","Ugyldigt entitets-ID, posten springes over..."
85
+ "Invalid entity_type specified: %s","Ugyldig entitetstype: %s"
86
+ "Invalid foreign key","Ugyldig fremmednøgle"
87
"Invalid form type.","Ugyldig formulartype"
88
+ "Invalid joint fields","Ugyldige joint fields"
89
"Invalid store specified","Ugyldig forretning"
90
+ "Invalid type given. String expected","Ugyldig type angivet. Tekststreng forventes"
91
+ "Joined field with this alias is already declared","Alias er allerede brug"
92
+ "Joint field or attribute expression with this alias is already declared","Joint field eller egenskabsudtryk med dette alias eksisterer allerede"
93
"Letters","Bogstaver"
94
"Letters (a-z, A-Z) or Numbers (0-9)","Bogstaver (a-z, A-Z) eller tal (0-9)"
95
"Loaded %d records","Indlæste %d optegnelser"
96
+ "Maximum length of attribute code must be less then %s symbols","Egenskabskoden må ikke overstige %s tegn"
97
"Multiple Select","Multiselect/vælg flere"
98
"No","Nej"
99
"No options found in config node %s","Ingen muligheder fundet i konfigurationspunktet %s"
103
"Problem saving the collection, aborting. Error: %s","Kunne ikke gemme listen, afbryder. Fejl: %s"
104
"Required","Obligatorisk"
105
"Saved %d record(s).","%d poster gemt."
106
+ "Source model ""%s"" not found for attribute ""%s""","Source model ""%s"" ikke fundet for egenskaben ""%s"""
107
"System","System"
108
"Text Area","Stort tekstfelt (textarea)"
109
"Text Field","Tekstfelt"
110
+ "The attribute code \'%s\' is reserved by system. Please try another attribute code","Egenskabskoden \'%s\' er reserveret i systemet. Prøv en anden kode"
111
+ "The value of attribute ""%s"" must be unique","Værdien for egenskaben ""%s"" skal være unik"
112
+ "This attribute is used in configurable products","Denne egenskab benyttes i konfigurerbare produkter"
113
"URL","Url"
114
"Unique Value","Unik værdi"
115
"Unique Value (not shared with other products)","Unik værdi (ikke delt med andre produkter)"
116
+ "Unknown parameter","Ukendt parameter"
117
"Values Required","Værdier kræves"
118
+ "Wrong attribute ID","Forkert egenskabs-ID"
119
+ "Wrong attribute group ID","Forkert ID for egenskabsgruppe"
120
+ "Wrong attribute set ID","Forket ID for sæt af egenskaber"
121
+ "Wrong entity ID","Forkert entitets-ID"
122
"Yes","Ja"
123
"Yes/No","Ja/nej"
app/locale/da_DK/Mage_GoogleBase.csv CHANGED
@@ -1,6 +1,3 @@
1
- "Account Login","Kontologin"
2
- "Account Password","Kontopassword"
3
- "Account Type","Kontotype"
4
"Active","Aktiv"
5
"Add Attribute Mapping","Tilføj egenskabsmapping"
6
"Add New Attribute","Tilføj ny egenskab"
@@ -14,8 +11,6 @@
14
"Attributes Set","Egenskabssæt"
15
"AuthSub","AuthSub"
16
"Available Products","Tilgængelige produkter"
17
- "British Pound Sterling","Britiske Pound Sterling"
18
- "Cannot update Google Base Item for Store '%s'","Kan ikke opdatere Google Base-produkt for butikken '%s'"
19
"Captcha confirmation error: %s","Captcha bekræftelsesfejl: %s"
20
"Captcha has been confirmed.","Captcha er bekræftet."
21
"Catalog","Katalog"
@@ -29,9 +24,7 @@
29
"Edit Item Type","Rediger produkttype"
30
"Edit Item Type ""%s""","Rediger varetype ""%s"""
31
"Error: %s","Fejl: %s"
32
- "Euro","Euro"
33
"Expires","Udløber"
34
- "Germany","Tyskland"
35
"Google","Google"
36
"Google Base","Google Base"
37
"Google Base Attribute","Google Base egenskab"
@@ -77,12 +70,8 @@
77
"Total of %d items(s) have been removed from Google Base.","I alt %d varer er fjernet fra Google Base."
78
"Total of %d items(s) have been saved as inactive items.","I alt %d varer er gemt som inaktive varer."
79
"Total of %d product(s) have been added to Google Base.","I alt %d varer er tilføjet til Google Base."
80
- "US Dollar","US Dollar"
81
"Unable to connect to Google Base. Please, check Account settings in configuration.","Kunne ikke forbinde til Google Base. Kontroller kontoindstillingerne."
82
"Unable to select a Store View.","Kunne ikke vælge en forretningsvisning"
83
- "United Kingdom","Storbritannien"
84
- "United States","USA"
85
- "Update Google Base Item when Product is Updated","Opdater Google Base-produkt når produktet opdateres"
86
"View Available Products","Vis tilgængelige produkter"
87
"View Item in Google Base","Vis produkt i Google Base"
88
"Yes","Ja"
1
"Active","Aktiv"
2
"Add Attribute Mapping","Tilføj egenskabsmapping"
3
"Add New Attribute","Tilføj ny egenskab"
11
"Attributes Set","Egenskabssæt"
12
"AuthSub","AuthSub"
13
"Available Products","Tilgængelige produkter"
14
"Captcha confirmation error: %s","Captcha bekræftelsesfejl: %s"
15
"Captcha has been confirmed.","Captcha er bekræftet."
16
"Catalog","Katalog"
24
"Edit Item Type","Rediger produkttype"
25
"Edit Item Type ""%s""","Rediger varetype ""%s"""
26
"Error: %s","Fejl: %s"
27
"Expires","Udløber"
28
"Google","Google"
29
"Google Base","Google Base"
30
"Google Base Attribute","Google Base egenskab"
70
"Total of %d items(s) have been removed from Google Base.","I alt %d varer er fjernet fra Google Base."
71
"Total of %d items(s) have been saved as inactive items.","I alt %d varer er gemt som inaktive varer."
72
"Total of %d product(s) have been added to Google Base.","I alt %d varer er tilføjet til Google Base."
73
"Unable to connect to Google Base. Please, check Account settings in configuration.","Kunne ikke forbinde til Google Base. Kontroller kontoindstillingerne."
74
"Unable to select a Store View.","Kunne ikke vælge en forretningsvisning"
75
"View Available Products","Vis tilgængelige produkter"
76
"View Item in Google Base","Vis produkt i Google Base"
77
"Yes","Ja"
app/locale/da_DK/Mage_ImportExport.csv CHANGED
@@ -6,7 +6,7 @@
6
"Can not find required columns: ","Kan ikke finde de nødvendige kolonner: "
7
"Can not get autoincrement value","Kan ikke finde autoincrement-værdien"
8
"Check Data","Kontroller data"
9
- "Column names has duplicates","Der er dubletter i kolonnenavnene"
10
"Column names is empty or is not an array","Kolonnenavne mangler eller er ikke et array"
11
"Column names: ""%s"" are invalid","Kolonnenavnene: ""%s"" er ugyldige"
12
"Continue","Fortsæt"
6
"Can not find required columns: ","Kan ikke finde de nødvendige kolonner: "
7
"Can not get autoincrement value","Kan ikke finde autoincrement-værdien"
8
"Check Data","Kontroller data"
9
+ "Column names have duplicates","Der er dubletter i kolonnenavnene"
10
"Column names is empty or is not an array","Kolonnenavne mangler eller er ikke et array"
11
"Column names: ""%s"" are invalid","Kolonnenavnene: ""%s"" er ugyldige"
12
"Continue","Fortsæt"
app/locale/da_DK/Mage_Install.csv CHANGED
@@ -24,9 +24,9 @@
24
"Database Connection","Database-forbindelse"
25
"Database Name","Navn på database"
26
"Database Name cannot be empty.","Databasenavn må ikke være tomt."
27
"Database connection error.","Fejl i forbindelse til database"
28
"Database host","Database-vært (host)"
29
- "Database server does not support the InnoDB storage engine.","Databaseserveren understøtter ikke InnoDB."
30
"Database user name","Database-brugernavn"
31
"Database user password","Database-kodeord"
32
"Default Currency","Standardvaluta"
@@ -71,6 +71,7 @@
71
"Magento is a trademark of Magento Inc. Copyright &copy; %s Magento Inc.","Magento er et varemærke ejet af Magento Inc. Copyright &copy; %s Magento Inc."
72
"Magento uses this key to encrypt passwords, credit cards and more. If this field is left empty the system will create an encryption key for you and will display it on the next page.","Magento bruger denne nøgle til at kryptere kodeord, kreditkortinformation og andet. Hvis dette felt ikke udfyldes så vil systemet oprette en krypteringsnøgle for dig, og denne vil blive vist på næste side."
73
"Manual Downloads and Upgrades","Manuel download og opgradering"
74
"One of PHP Extensions ""%s"" must be loaded.","En af PHP-modulerne ""%s"" skal være installeret."
75
"PHP Extension '%s' loaded","PHP-udvidelsen '%s' er indlæst"
76
"PHP extension ""%s"" must be loaded.","PHP-modulet ""%s"" skal være installeret."
@@ -102,8 +103,6 @@
102
"Tables Prefix","Tabel-præfiks"
103
"The URL ""%s"" is invalid.","URL'en ""%s"" er ugyldig."
104
"The URL ""%s"" is not accessible.","URL'en ""%s"" er utilgængelig."
105
- "The database server version does not match system requirements (required: %s, actual: %s).","Databaseserveren kører en forkert version. (krævet: %s, aktuel: %s)."
106
- "The table prefix should contain only letters (a-z), numbers (0-9) or underscores (_), the first character should be a letter.","Tabel-præfix må kun indeholde bogstaver (a-z), tal (0-9) eller underscore (_), og første tegn skal være et bogstav."
107
"There was a problem installing Magento packages. Please read the log, correct errors and try again.","Der er et problem med installation af Magento-pakkerne. Kontroller loggen og prøv igen."
108
"Time Zone","Tidszone"
109
"Use Secure URLs (SSL)","Anvend sikre URLs (SSL)"
24
"Database Connection","Database-forbindelse"
25
"Database Name","Navn på database"
26
"Database Name cannot be empty.","Databasenavn må ikke være tomt."
27
+ "Database Type","Databasetype"
28
"Database connection error.","Fejl i forbindelse til database"
29
"Database host","Database-vært (host)"
30
"Database user name","Database-brugernavn"
31
"Database user password","Database-kodeord"
32
"Default Currency","Standardvaluta"
71
"Magento is a trademark of Magento Inc. Copyright &copy; %s Magento Inc.","Magento er et varemærke ejet af Magento Inc. Copyright &copy; %s Magento Inc."
72
"Magento uses this key to encrypt passwords, credit cards and more. If this field is left empty the system will create an encryption key for you and will display it on the next page.","Magento bruger denne nøgle til at kryptere kodeord, kreditkortinformation og andet. Hvis dette felt ikke udfyldes så vil systemet oprette en krypteringsnøgle for dig, og denne vil blive vist på næste side."
73
"Manual Downloads and Upgrades","Manuel download og opgradering"
74
+ "No resource for %s DB model.","Ingen ressource for %s DB-modellen."
75
"One of PHP Extensions ""%s"" must be loaded.","En af PHP-modulerne ""%s"" skal være installeret."
76
"PHP Extension '%s' loaded","PHP-udvidelsen '%s' er indlæst"
77
"PHP extension ""%s"" must be loaded.","PHP-modulet ""%s"" skal være installeret."
103
"Tables Prefix","Tabel-præfiks"
104
"The URL ""%s"" is invalid.","URL'en ""%s"" er ugyldig."
105
"The URL ""%s"" is not accessible.","URL'en ""%s"" er utilgængelig."
106
"There was a problem installing Magento packages. Please read the log, correct errors and try again.","Der er et problem med installation af Magento-pakkerne. Kontroller loggen og prøv igen."
107
"Time Zone","Tidszone"
108
"Use Secure URLs (SSL)","Anvend sikre URLs (SSL)"
app/locale/da_DK/Mage_Newsletter.csv CHANGED
@@ -55,7 +55,7 @@
55
"Newsletter Subscribers","Tilmeldte"
56
"Newsletter Subscription","Nyhedsbrevsabonnent"
57
"Newsletter Subscription Form Before","Nyhedsbrev tilmeldingsformular før"
58
- "Newsletter Subscriptions","Nyhedsbrevsabonnenter"
59
"Newsletter Templates","Skabeloner"
60
"Newsletter subscription confirmation","Nyhedsbrev - bekræftelse på tilmelding"
61
"Newsletter subscription success","Nyhedsbrev - tilmelding"
55
"Newsletter Subscribers","Tilmeldte"
56
"Newsletter Subscription","Nyhedsbrevsabonnent"
57
"Newsletter Subscription Form Before","Nyhedsbrev tilmeldingsformular før"
58
+ "Newsletter Subscriptions","Nyhedsbrevsabonnement"
59
"Newsletter Templates","Skabeloner"
60
"Newsletter subscription confirmation","Nyhedsbrev - bekræftelse på tilmelding"
61
"Newsletter subscription success","Nyhedsbrev - tilmelding"
app/locale/da_DK/Mage_Paygate.csv CHANGED
@@ -38,6 +38,7 @@
38
"Payment from Specific Countries","Betaling fra specifikke lande"
39
"Payment partial authorization error.","Fejl ved delvis autorisation."
40
"Payment refunding error.","Refunderingsfejl."
41
"Payment voiding error.","Annulleringsfejl."
42
"Processed Amount","Behandlet beløb"
43
"Remaining Balance","Restbalance"
38
"Payment from Specific Countries","Betaling fra specifikke lande"
39
"Payment partial authorization error.","Fejl ved delvis autorisation."
40
"Payment refunding error.","Refunderingsfejl."
41
+ "Payment updating error.","Fejl i opdatering af betaling."
42
"Payment voiding error.","Annulleringsfejl."
43
"Processed Amount","Behandlet beløb"
44
"Remaining Balance","Restbalance"
app/locale/da_DK/Mage_Payment.csv CHANGED
@@ -46,7 +46,7 @@
46
"Maximum Order Total","Maximum ordretotal"
47
"Maximum Payment Failures","Max betalingsfejl"
48
"Maximum Trial Billing Cycles","Max prøvebetalingsomgange"
49
- "Merchant Id","Merchant Id"
50
"Minimum Order Total","Minimum ordretotal"
51
"Month","Måned"
52
"N/A","N/A"
46
"Maximum Order Total","Maximum ordretotal"
47
"Maximum Payment Failures","Max betalingsfejl"
48
"Maximum Trial Billing Cycles","Max prøvebetalingsomgange"
49
+ "Merchant ID","Merchant ID"
50
"Minimum Order Total","Minimum ordretotal"
51
"Month","Måned"
52
"N/A","N/A"
app/locale/da_DK/Mage_Paypal.csv CHANGED
@@ -39,7 +39,10 @@
39
"Authenticated, Bad Result","Autentificeret, negativt resultat"
40
"Authenticated, Good Result","Autentificeret, positivt resultat"
41
"Authorization","Autorisation"
42
"Authorization transaction is required to void.","Autorisationstransaktionen skal annulleres."
43
"Auto","Auto"
44
"AutoSweep","AutoSweep"
45
"Available Balance","Tilgængelig balance"
@@ -49,7 +52,11 @@
49
"Billing Information","Betalingsinfo"
50
"Bonus for first ACH Use","Bonus for første brug af ACH"
51
"Buyer Credit Payment","Buyer Credit Payment"
52
"By default it is ""reports.paypal.com"".","Som udgangspunkt er det ""reports.paypal.com""."
53
"CVV2 Check Result by PayPal","CVV2 Check Result by PayPal"
54
"Can not send new order email.","Kan ikke sende ordremail"
55
"Cannot create target file for reading reports.","Kan ikke oprette målfil for læsning af rapporter."
@@ -218,9 +225,13 @@
218
"Notified customer about invoice #%s.","Kunde informeret om faktura #%s."
219
"Now accepting PayPal (150 X 40)","Tager imod PayPal (150 X 40)"
220
"Now accepting PayPal (150 X 60)","Tager imod PayPal (150 X 60)"
221
"Open Authorization","Open Authorization"
222
"Order","Ordre"
223
"Order ID","Ordre-ID"
224
"Page Background Color","Sidens baggrundsfarve"
225
"Page Style","Sidestil"
226
"Part of the address information matched","Adresseinformation delvist matchet"
@@ -273,6 +284,7 @@
273
"Paypal Billing Agreement Settings","Paypal indstillinger for betalingsaftaler"
274
"Pending PayPal","Afventer PayPal"
275
"Place Order","Afgiv ordre"
276
"Please do not refresh the page until you complete payment.","Opdater ikke siden før betalingen er gennemført."
277
"Please select a shipping method...","Vælg venligst leveringsform"
278
"Points Incentive Redemption","Points Incentive Redemption"
@@ -330,6 +342,8 @@
330
"Solo","Solo"
331
"Sorry, no quotes are available for this order at this time.","Det er i øjeblikket ikke muligt at få prisoverslag for den pågældende ordre"
332
"Sort Order","Rækkefølge"
333
"Static","Statisk"
334
"Submitting order information...","Indsender ordreinformation..."
335
"Subscriber name is too long.","Abonnentens navn er for langt."
@@ -342,7 +356,9 @@
342
"Test Mode","Test Mode"
343
"The background color for the checkout page around the header and payment form.","Baggrundsfarven for bestillingssiden omkring headeren og betalingsformularen."
344
"The background color for the header of the checkout page. Case-insensitive six-character HTML hexadecimal color code in ASCII.","Baggrundfarve for headeren på bestillingssiden. Hexadecimal farvekode på 6 tegn."
345
"The image at the top left of the checkout page. Max size is 750x90-pixel. <strong style=""color:red"">https</strong> is highly encouraged.","Billedet i øverste venstre hjørne af bestillingssiden. Maksimum 750x90 pixels. <strong style=""color:red"">https</strong> anbefales."
346
"The merchant account is not yet verified.","Forretningskontoen er ikke verificeret endnu."
347
"The payment curency does not match any of the merchant\'s balances currency.","Betalingsvalutaen stemmer ikke overens med nogen af valutaerne på forretningskontoen."
348
"The payment eCheck is not yet cleared.","The payment eCheck is not yet cleared."
39
"Authenticated, Bad Result","Autentificeret, negativt resultat"
40
"Authenticated, Good Result","Autentificeret, positivt resultat"
41
"Authorization","Autorisation"
42
+ "Authorization Honor Period (days)","Authorization Honor Period (days)"
43
"Authorization transaction is required to void.","Autorisationstransaktionen skal annulleres."
44
+ "Authorized amount of %s.","Autoriserede et beløb på %s."
45
+ "Authorizing amount of %s is pending approval on gateway.","Autoriseringsbeløb på %s afventer godkendelse i gateway."
46
"Auto","Auto"
47
"AutoSweep","AutoSweep"
48
"Available Balance","Tilgængelig balance"
52
"Billing Information","Betalingsinfo"
53
"Bonus for first ACH Use","Bonus for første brug af ACH"
54
"Buyer Credit Payment","Buyer Credit Payment"
55
+ "Buyer\'s Tax ID","Købers Tax ID"
56
+ "Buyer\'s Tax ID Type","Købers Tax ID-type"
57
"By default it is ""reports.paypal.com"".","Som udgangspunkt er det ""reports.paypal.com""."
58
+ "CNPJ","CNPJ"
59
+ "CPF","CPF"
60
"CVV2 Check Result by PayPal","CVV2 Check Result by PayPal"
61
"Can not send new order email.","Kan ikke sende ordremail"
62
"Cannot create target file for reading reports.","Kan ikke oprette målfil for læsning af rapporter."
225
"Notified customer about invoice #%s.","Kunde informeret om faktura #%s."
226
"Now accepting PayPal (150 X 40)","Tager imod PayPal (150 X 40)"
227
"Now accepting PayPal (150 X 60)","Tager imod PayPal (150 X 60)"
228
+ "Number of Child Authorizations","Antal under-autorisationer"
229
"Open Authorization","Open Authorization"
230
"Order","Ordre"
231
"Order ID","Ordre-ID"
232
+ "Order Valid Period (days)","Ordrevalideringsperiode (dage)"
233
+ "Ordered amount of %s.","Bestilt beløb på %s."
234
+ "Ordering amount of %s is pending approval on gateway.","Ordrebeløb på %s afventer godkendelse i gateway."
235
"Page Background Color","Sidens baggrundsfarve"
236
"Page Style","Sidestil"
237
"Part of the address information matched","Adresseinformation delvist matchet"
284
"Paypal Billing Agreement Settings","Paypal indstillinger for betalingsaftaler"
285
"Pending PayPal","Afventer PayPal"
286
"Place Order","Afgiv ordre"
287
+ "Please agree to all the terms and conditions before placing the order.","Accepter venligst alle betingelser inden du gennemfører ordren."
288
"Please do not refresh the page until you complete payment.","Opdater ikke siden før betalingen er gennemført."
289
"Please select a shipping method...","Vælg venligst leveringsform"
290
"Points Incentive Redemption","Points Incentive Redemption"
342
"Solo","Solo"
343
"Sorry, no quotes are available for this order at this time.","Det er i øjeblikket ikke muligt at få prisoverslag for den pågældende ordre"
344
"Sort Order","Rækkefølge"
345
+ "Specifies what the Authorization Honor Period is on the merchant’s PayPal account. It must mirror the setting in PayPal.","Angiver hvilken Authorization Honor Period der er indstillet på forretningens PayPal-konto. Den skal svare til indstillingen i PayPal."
346
+ "Specifies what the Order Valid Period is on the merchant’s PayPal account. It must mirror the setting in PayPal.","Angiver hvilken ordrevalideringsperiode der er indstillet på forretningens PayPal-konto. Den skal svare til indstillingen i PayPal."
347
"Static","Statisk"
348
"Submitting order information...","Indsender ordreinformation..."
349
"Subscriber name is too long.","Abonnentens navn er for langt."
356
"Test Mode","Test Mode"
357
"The background color for the checkout page around the header and payment form.","Baggrundsfarven for bestillingssiden omkring headeren og betalingsformularen."
358
"The background color for the header of the checkout page. Case-insensitive six-character HTML hexadecimal color code in ASCII.","Baggrundfarve for headeren på bestillingssiden. Hexadecimal farvekode på 6 tegn."
359
+ "The default number of child authorizations in your PayPal account is 1. To do multiple authorizations please contact PayPal to request an increase.","Standardværdien for antal under-transaktioner på din PayPal-konto er 1. For at lave flere transaktioner skal du kontakte PayPal og bede om en forøgelse af grænsen."
360
"The image at the top left of the checkout page. Max size is 750x90-pixel. <strong style=""color:red"">https</strong> is highly encouraged.","Billedet i øverste venstre hjørne af bestillingssiden. Maksimum 750x90 pixels. <strong style=""color:red"">https</strong> anbefales."
361
+ "The maximum number of child authorizations is reached.","Det maksimale antal undertransaktioner er opnået."
362
"The merchant account is not yet verified.","Forretningskontoen er ikke verificeret endnu."
363
"The payment curency does not match any of the merchant\'s balances currency.","Betalingsvalutaen stemmer ikke overens med nogen af valutaerne på forretningskontoen."
364
"The payment eCheck is not yet cleared.","The payment eCheck is not yet cleared."
app/locale/da_DK/Mage_Persistent.csv ADDED
@@ -0,0 +1,61 @@
1
+ """Remember Me"" Default Value","""Husk mig"" standardværdi"
2
+ "(Not %s?)","(Ikke %s?)"
3
+ "* Required Fields","* Obligatoriske felter"
4
+ "Address","Adresse"
5
+ "Address Information","Adresseinformation"
6
+ "Already registered?","Allerede registreret?"
7
+ "Back","Tilbage"
8
+ "By creating an account with our store, you will be able to move through the checkout process faster, store multiple shipping addresses, view and track your orders in your account and more.","Ved at oprette en konto i vores shop, vil du kunne gennemføre dine køb meget hurtigere, gemme flere leveringsadresser, se og spore dine ordrer på din konto og meget mere."
9
+ "Cannot load configuration from file %s.","Kan ikke indlæse konfiguration fra filen %s."
10
+ "Checkout as Guest","Bestil som gæst"
11
+ "Checkout as a Guest or Register","Bestil som gæst eller registrer dig"
12
+ "City","By"
13
+ "Clear Persistence on Log Out","Slet vedvarende data når der logges af"
14
+ "Close","Luk"
15
+ "Company","Firma"
16
+ "Confirm Password","Bekræft password"
17
+ "Continue","Fortsæt"
18
+ "Country","Land"
19
+ "Create an Account","Opret en konto"
20
+ "Easy access to your order history and status","Nem adgang til din ordrehistorik og -status"
21
+ "Email Address","E-mailadresse"
22
+ "Enable ""Remember Me""","Aktiver ""Husk mig"""
23
+ "Enable Persistence","Aktiver vedvarende data"
24
+ "Fast and easy check out","Hurtig og nem bestilling"
25
+ "Fax","Fax"
26
+ "Forgot Your Password?","Glemt dit password?"
27
+ "Forgot your password?","Glemt dit password?"
28
+ "General Options","Generelle indstillinger"
29
+ "If you have an account with us, please log in.","Hvis du har en konto hos os, så log ind nu."
30
+ "Loading next step...","Indlæser næste trin..."
31
+ "Login","Log ind"
32
+ "Login Information","Login-oplysninger"
33
+ "Login or Create an Account","Log ind eller opret en konto"
34
+ "New Customers","Nye kunder"
35
+ "Password","Password"
36
+ "Persist Shopping Cart","Gør indkøbskurv vedvarende"
37
+ "Persistence Lifetime (seconds)","Levetid for vedvarende data (sekunder)"
38
+ "Persistent Shopping Cart","Vedvarende indkøbskurv"
39
+ "Personal Information","Personlige oplysninger"
40
+ "Please log in below:","Log ind herunder:"
41
+ "Please select region, state or province","Vælg område, stat eller provins"
42
+ "Register","Registrer"
43
+ "Register and save time!","Registrer dig og spar tid!"
44
+ "Register to Create an Account","Registrer dig for at oprette en konto"
45
+ "Register with us for future convenience:","Registrer dig og gør det nemmere i fremtiden:"
46
+ "Registered Customers","Registrerede kunder"
47
+ "Remember Me","Husk mig"
48
+ "Save in address book","Gem i adressebog"
49
+ "Select State/Province...","Vælg stat/provins..."
50
+ "Select a billing address from your address book or enter a new address.","Vælg en betalingsadresse fra din adressebog eller indtast en ny adresse."
51
+ "Ship to different address","Levér til en anden adresse"
52
+ "Ship to this address","Levér til denne adresse"
53
+ "Sign Up for Newsletter","Tilmeld nyhedsbrevet"
54
+ "State/Province","Stat/provins"
55
+ "Street Address","Adresse"
56
+ "Street Address %s","Adresse %s"
57
+ "Submit","OK"
58
+ "Telephone","Telefon"
59
+ "Welcome, %s!","Velkommen %s!"
60
+ "What\'s this?","Hvad er det her?"
61
+ "Zip/Postal Code","Postnummer"
app/locale/da_DK/Mage_Reports.csv CHANGED
@@ -15,6 +15,7 @@
15
"Bought from wishlists","Købt fra ønskesedler"
16
"CSV","CSV"
17
"Carts","Indkøbskurve"
18
"Compared Products Grid Template","Produktsammenligning, tabelskabelon"
19
"Compared Products List Template","Produktsammenligning, listeskabelon"
20
"Coupons","Kuponer"
15
"Bought from wishlists","Købt fra ønskesedler"
16
"CSV","CSV"
17
"Carts","Indkøbskurve"
18
+ "Catalog Category (Without Subcategories)","Kategori i kataloget (uden underkategorier)"
19
"Compared Products Grid Template","Produktsammenligning, tabelskabelon"
20
"Compared Products List Template","Produktsammenligning, listeskabelon"
21
"Coupons","Kuponer"
app/locale/da_DK/Mage_Review.csv CHANGED
@@ -28,6 +28,7 @@
28
"Customer My Account Product Reviews","Min konto, bedømmelser"
29
"Customer My Account Review Details","Min konto, detaljer for bedømmelse"
30
"Customer Reviews","Bedømmelser"
31
"Delete","Slet"
32
"Delete Review","Slet bedømmelse"
33
"Detailed Rating","Karakterer"
@@ -56,6 +57,7 @@
56
"Product Review (submitted on %s):","<strong>Bedømmelse</strong> (indsendt den %s):"
57
"Product Reviews","Bedømmelser"
58
"Product SKU","Produktets varenummer"
59
"Qty","Antal"
60
"Rating:","Karakter:"
61
"Review","Bedømmelse"
28
"Customer My Account Product Reviews","Min konto, bedømmelser"
29
"Customer My Account Review Details","Min konto, detaljer for bedømmelse"
30
"Customer Reviews","Bedømmelser"
31
+ "Customers Reviews","Kunders bedømmelser"
32
"Delete","Slet"
33
"Delete Review","Slet bedømmelse"
34
"Detailed Rating","Karakterer"
57
"Product Review (submitted on %s):","<strong>Bedømmelse</strong> (indsendt den %s):"
58
"Product Reviews","Bedømmelser"
59
"Product SKU","Produktets varenummer"
60
+ "Products Reviews","Produktbedømmelser"
61
"Qty","Antal"
62
"Rating:","Karakter:"
63
"Review","Bedømmelse"
app/locale/da_DK/Mage_Sales.csv CHANGED
@@ -28,9 +28,11 @@
28
"Add","Tilføj"
29
"Add New Address","Tilføj ny adresse"
30
"Add Order Comments","Tilføj ordrekommentarer"
31
"Add Products","Tilføj produkter"
32
"Add Selected Product(s) to Option","Tilføj valgte produkt(er) til mulighed"
33
"Add Selected Product(s) to Order","Tilføj valgte varer til ordre"
34
"Add To Order","Tilføj til ordre"
35
"Add Tracking Number","Tilføj trackingnummer"
36
"Add comment to order","Tilføj kommentar til ordren"
@@ -47,10 +49,12 @@
47
"Amount","Beløb"
48
"Amount: %s.","Beløb: %s."
49
"An error occurred while assigning order status. Status has not been assigned.","Der opstod en fejl ved tildeling af ordrestatus."
50
"An error occurred while saving order status. The status has not been added.","Der opstod en fejl ved lagring af ordrestatusen. Den er ikke tilføjet."
51
"An error occurred while unassigning order status.","Der opstod en fejl ved fratagelse af status fra ordren."
52
"An error occurred while updating the order address. The address has not been changed.","Der opstod en fejl ved opdatering af ordreadressen. Adressen er ikke ændret."
53
"An item option with code %s already exists.","En item option code %s eksisterer allerede."
54
"Append Comments","Tilføj kommentarer"
55
"Apply","Giv"
56
"Apply Coupon Code","Anvend rabatkode"
@@ -87,6 +91,8 @@
87
"Billing Agreement #%s","Betalingsaftale #%s"
88
"Billing Agreement View","Betalingsaftalevisning"
89
"Billing Agreements","Betalingsaftaler"
90
"Buy %s for price %s","Køb %s for prisen %s"
91
"CSV","CSV"
92
"Cancel","Annuller"
@@ -130,6 +136,8 @@
130
"Complete","Fuldendt"
131
"Configure","Konfigurer"
132
"Configure and Add to Order","Konfigurer og tildel ordre"
133
"Country","Land"
134
"Coupons","Kuponer"
135
"Create","Opret"
@@ -141,7 +149,10 @@
141
"Create New Order for New Customer","Opret ny ordre for ny kunde"
142
"Create New Order for New Customer in %s","Opret ny ordre for ny kunde i %s"
143
"Create New Status","Opret ny status"
144
"Create Shipment","Opret levering"
145
"Create new invoice for order","Opret faktura for ordre"
146
"Create new shipment for order","Opret levering for ordre"
147
"Create...","Opret..."
@@ -178,11 +189,14 @@
178
"Customer My Account Order View","Min konto, ordre"
179
"Customer Name","Kundes navn"
180
"Customer\'s Current Activities","Kundens nuværende aktiviteter"
181
"Date","Dato"
182
"Date Shipped","Leveringsdato"
183
"Default Status","Standardstatus"
184
"Default logo, will be used in PDF and HTML documents.<br />(jpeg, tiff, png)","Standardlogo, bruges i PDF- og HTML-dokumenter.<br />(jpeg, tiff, png)"
185
"Delete","Slet"
186
"Denied the payment online.","Betaling afvist online."
187
"Deny Payment","Afvis betaling"
188
"Description Message","Beskrivelsesbesked"
@@ -196,17 +210,21 @@
196
"Edit Order #%s","Rediger ordre #%s"
197
"Edit Order %s %s Address","Rediger ordre %s %sadresse"
198
"Edit Order Status","Rediger ordrestatus"
199
- "Email","E-mailadresse"
200
"Email Copy of Credit Memo","E-mail kopi af kreditnota"
201
"Email Copy of Invoice","E-mail kopi af faktura"
202
"Email Copy of Shipment","E-mail kopi af leveringsdetaljer"
203
"Email Order Confirmation","E-mail ordrebekræftelse"
204
"Enable","Aktiver"
205
"Enabled","Aktiveret"
206
"Error to Show in Shopping Cart","Fejlvisning i indkøbskurv"
207
"Excel XML","Excel XML"
208
"Excl. Tax","Ekskl. moms"
209
"Expired","Udløbet"
210
"Failed to cancel the billing agreement.","Annullering af betalingsaftalen fejlede."
211
"Failed to create billing agreement for this order.","Oprettelse af betalingsaftale fejlede."
212
"Failed to finish billing agreement wizard.","Gennemførte ikke betalingsaftaleguiden."
@@ -216,6 +234,8 @@
216
"Failed to update the profile.","Fejlede opdatering af profilen."
217
"Failed to void the payment.","Kunne ikke annullere betalingen."
218
"Fetch","Hent"
219
"First Name","Fornavn"
220
"From","Fra"
221
"From Name","Fra navn"
@@ -231,9 +251,11 @@
231
"Gift Message for the Entire Order","Gavebesked for hele ordren"
232
"Gift Message for this Order","Gavebesked for ordren"
233
"Gift Options","Gavemuligheder"
234
"Grand Total","Total"
235
"Grand Total to be Charged","Total til betaling"
236
"Guest","Gæst"
237
"Hold","Pause"
238
"Hold action is not available.","Pausefunktionen er ikke tilgængelig"
239
"Hold order","Sæt ordre på pause"
@@ -247,6 +269,7 @@
247
"Initial Fee","Startgebyr"
248
"Initial Fees","Startgebyrer"
249
"Initial period payment","Første periodes betaling"
250
"Invalid block: %s.","Ugyldig blok: %s"
251
"Invalid carrier specified.","Ugyldigt fragtselskab angivet."
252
"Invalid draw line data. Please define ""lines"" array.","Fejl i data til linietegning. Definer ""lines"" array"
@@ -295,6 +318,7 @@
295
"Items Ordered","Købte varer"
296
"Items Refunded","Varer refunderet"
297
"Items Shipped","Afsendte varer (antal)"
298
"Items maximum quantity or price do not allow checkout.","Varernes maximumantal eller pris tillader ikke bestilling."
299
"Items options declaration error.","Items options declaration error."
300
"Items to Refund","Varer til refundering"
@@ -303,11 +327,13 @@
303
"Last Name","Efternavn"
304
"Last Ordered Items","Sidst bestilte varer"
305
"Last status can\'t be unassigned from state.","Sidste status skal være tildelt en tilstand."
306
"Link to the New Order","Link til ny ordre"
307
"Link to the Previous Order","Link til tidligere ordre"
308
"Logo for HTML Print View","Logo til HTML-udskriftsvisning"
309
"Logo for HTML documents only. If empty, default will be used.<br />(jpeg, gif, png)","Logo til HTML-dokumenter. Hvis tom bruges standardlogo.<br />(jpeg, gif, png)"
310
"Logo for PDF Print-outs (200x50)","Logo til PDF-udskrifter (200x50)"
311
"Manage","Administrer"
312
"Maximum shipping amount allowed to refund is: %s","Maksimalt leveringsbeløb tilladt at refundere er: %s"
313
"Message","Besked"
@@ -353,7 +379,6 @@
353
"No order(s) were released from holding status.","Ingen ordrer ophævet fra pausestatus."
354
"No ordered items","Ingen bestilte varer"
355
"No shipping information available","Ingen tilgængelig leveringsinformation"
356
- "No valid transaction found for this payment review.","Ingen gyldig transaktion fundet for denne betalingsoversigt."
357
"Nominal Items","Nominelle varer"
358
"Nominal item can be purchased standalone only. To proceed please remove other items from the quote.","Nominelle varer kan kun købes for sig selv. For at kunne fortsætte skal du fjerne de øvrige varer fra ordren."
359
"Nominal order registered.","Nominel ordre registreret."
@@ -368,6 +393,7 @@
368
"Number of Invoiced Orders","Antal fakturerede ordrer"
369
"Number of Orders","Antal ordrer"
370
"Number of Refunded Orders","Antal refunderede ordrer"
371
"Offline Refunded","Refunderet offline"
372
"On Hold","På pause"
373
"Online Refunded","Refunderet online"
@@ -423,6 +449,8 @@
423
"Ordered amount of %s.","Ordrebeløb %s."
424
"Ordering amount of %s is pending approval on gateway.","Ordrebeløb på %s afventer godkendelse hos gateway."
425
"Orders","Ordrer"
426
"Original Price","Originalpris"
427
"Original order item that recurring payment profile correspondss to.","Original ordrelinie som abonnementsprofilen hører til."
428
"PDF Credit Memos","PDF kreditnotaer"
@@ -432,6 +460,8 @@
432
"PDF object is not specified.","PDF-objekt er ikke angivet."
433
"PDF page object is not specified.","PDF-sideobjekt er ikke angivet."
434
"PDF total model should extend Mage_Sales_Model_Order_Pdf_Total_Default","Totalmodel for PDF skal nedarve fra Mage_Sales_Model_Order_Pdf_Total_Default"
435
"Packingslip # ","Pakkeseddel #"
436
"Paid","Betalt"
437
"Paid Amount","Betalt beløb"
@@ -473,18 +503,22 @@
473
"Print Packingslips","Udskriv pakkesedler"
474
"Print Refund","Udskriv tilbagebetaling"
475
"Print Shipment","Udskriv levering"
476
"Processing","Arbejder"
477
"Product","Vare"
478
"Product Name","Varenavn"
479
"Products","Varer"
480
"Products Bestsellers Report","Bestsellerrapport"
481
"Products in Comparison List","Produkter i sammenligningslister"
482
"Profile #%s","Profil #%s"
483
"Profile Information","Profilinformation"
484
"Profile State","Profiltilstand"
485
"Profit","Profit"
486
"Promotion Coupons Usage Report","Rabatkuponrapport"
487
"Proper payment object must be set.","Der skal angives et gyldigt betalingsobjekt."
488
"Purchased From","Købt igennem"
489
"Purchased From (Store)","Købt i"
490
"Purchased Item","Købt vare"
@@ -551,6 +585,7 @@
551
"Retrieve shipment information","Hent leveringsinformation"
552
"Return to Stock","Tilbage til lager"
553
"Returned","Returneret"
554
"Revenue","Omsætning"
555
"Row Subtotal","Rækkesubtotal"
556
"Row Total","Række total"
@@ -575,18 +610,27 @@
575
"Save Status Assignment","Gem statustildeling"
576
"Save in address book","Gem i adressebog"
577
"Schedule","Plan"
578
"Select from existing customer addresses:","Vælg fra eksisterende kundeadresser:"
579
"Send Credit Memo Comment Email Copy To","Send kopi af kreditnota kommentar-e-mail til"
580
"Send Credit Memo Email Copy To","Send kopi af kreditnota-e-mail til"
581
"Send Email","Send e-mail"
582
"Send Invoice Comment Email Copy To","Send kopi af faktura kommentar-e-mail til"
583
"Send Invoice Email Copy To","Send kopi af faktura-e-mail til"
584
"Send Order Comment Email Copy To","Send kopi af ordre kommentar-e-mail til"
585
"Send Order Email","Send ordremail"
586
"Send Order Email Copy Method","Metode til at sende ordrekopi"
587
"Send Order Email Copy To","Send ordre-e-mailkopi til"
588
"Send Sales Emails","Send salgs-emails"
589
"Send Shipment Comment Email Copy To","Send kopi af forsendelseskommentar-e-mail til"
590
"Send Shipment Email Copy To","Send kopi af forsendelses-e-mail til"
591
"Send Tracking Information","Send tracking-information"
592
"Set order for existing transactions not allowed","Set order for existing transactions not allowed"
@@ -621,7 +665,10 @@
621
"Shipping Refund","Forsendelsesrefundering"
622
"Shipping and Tracking Information","Forsendelse og trackinginformation"
623
"Shopping Cart","Indkøbskurv"
624
"Signed Up From","Oprettet igennem"
625
"Sku","Varenummer"
626
"Some of the products below do not have all the required options. Please edit them and configure all the required options.","Nogle af produkterne nedenfor har ikke alle obligatoriske muligheder. Rediger dem med de nødvendige valgmuligheder."
627
"Sorry, no quotes are available for this order at this time.","Vi undskylder. Der kan ikke gives et prisoverslag for denne ordre på nuværende tidspunkt."
@@ -681,11 +728,15 @@
681
"The profile has been updated.","Profilen er opdateret."
682
"The profile has no changes.","Der er ingen ændringer i profilen."
683
"The profile state has been updated.","Profilens status er opdateret."
684
"The requested Payment Method is not available.","Den ønskede betalingsmetode er ikke tilgængelig."
685
"The transaction ""%s"" (%s) is already closed.","Transaktionen ""%s"" (%s) er allerede afsluttet."
686
"The transaction ""%s"" cannot be captured yet.","Transaktionen ""%s"" kan ikke hæves endnu."
687
"There are no billing agreements yet.","Det er ingen betalingsaftaler endnu."
688
"There are no printable documents related to selected orders.","Der er ikke nogen dokumenter, som kan printes til den valgte ordre"
689
"There is no need to approve this payment.","Denne betaling skal ikke godkendes."
690
"There is no need to deny this payment.","Denne betaling skal ikke afvises."
691
"There is no update for the payment.","Der er ingen opdatering til betalingen."
@@ -694,7 +745,6 @@
694
"This order contains (%s) items and therefore cannot be edited through the admin interface at this time, if you wish to continue editing the (%s) items will be removed, the order will be canceled and a new order will be placed.","Denne ordre indeholder (%s) varer, og kan derfor ikke redigeres fra backend. Hvis du fortsætter redigeringen vil varerne (%s) blive fjernet, ordren annulleres, og en ny ordre oprettes."
695
"This order no longer exists.","Ordren findes ikke længere."
696
"This product does not have any configurable options.","Dette produkt har ikke nogen konfigurationsmuligheder."
697
- "This product has not been configured.","Dette produkt er ikke konfigureret."
698
"This profile state cannot be changed to ""%s"".","Profilens status kan ikke ændres til ""%s""."
699
"This will create an offline refund. To create an online refund, open an invoice and create credit memo for it. Do you wish to proceed?","Dette vil oprette en offline refundering. For at oprette en online refundering skal du åbne en faktura og oprette en kreditnota. Vil du fortsætte?"
700
"Tier Pricing","Mængderabat"
@@ -722,6 +772,7 @@
722
"Total Shipping","Total levering"
723
"Total Shipping Charges","Total leveringsbeløb"
724
"Total Tax","Total moms"
725
"Track Order","Track ordre"
726
"Track all shipment(s)","Track alle leveringer"
727
"Track all shipments","Track alle leveringer"
@@ -740,6 +791,7 @@
740
"Trial Payment","Prøvebetaling"
741
"Trial Period","Prøveperiode"
742
"Trial period payment","Prøveperiodebetaling"
743
"Unassign","Fjern tildeling"
744
"Unhold","Ophæv pause"
745
"Unhold action is not available.","Ophæv pause er ikke muligt."
@@ -758,13 +810,16 @@
758
"Value","Værdi"
759
"View","Vis"
760
"View All","Vis alle"
761
"View Order","Vis ordre"
762
"Visible on Frontend","Synlig i frontend"
763
"Void","Annuller"
764
"Void invoice","Annuller faktura"
765
"Voided authorization.","Annulleret autorisation."
766
"Website","Website"
767
"Whether buyer can define the date when billing for the profile begins.","Hvorvidt kunden kan definere startdatoen for betaling af profilen."
768
"Wishlist","Ønskeseddel"
769
"Wrong billing agreement ID specified.","Forkert betalingsaftale-ID."
770
"Wrong quote item id to update configuration.","Forkert quote item id til opdatering af konfigurationen."
@@ -776,6 +831,10 @@
776
"Your credit card will be charged for","Dit kreditkort vil blive opkrævet"
777
"ZIP/Post Code","Postnummer"
778
"Zip/Postal Code","Postnummer"
779
"the credit memo email is not sent","Kreditnota-email er ikke sendt"
780
"the credit memo email was sent","Kreditnota-email er sendt"
781
"the invoice email is not sent","Faktura-email er ikke sendt"
28
"Add","Tilføj"
29
"Add New Address","Tilføj ny adresse"
30
"Add Order Comments","Tilføj ordrekommentarer"
31
+ "Add Package","Tilføj pakke"
32
"Add Products","Tilføj produkter"
33
"Add Selected Product(s) to Option","Tilføj valgte produkt(er) til mulighed"
34
"Add Selected Product(s) to Order","Tilføj valgte varer til ordre"
35
+ "Add Selected Product(s) to Package","Tilføj valgte varer til pakke"
36
"Add To Order","Tilføj til ordre"
37
"Add Tracking Number","Tilføj trackingnummer"
38
"Add comment to order","Tilføj kommentar til ordren"
49
"Amount","Beløb"
50
"Amount: %s.","Beløb: %s."
51
"An error occurred while assigning order status. Status has not been assigned.","Der opstod en fejl ved tildeling af ordrestatus."
52
+ "An error occurred while creating shipping label.","Der opstod en fejl ved oprettelse af pakkelabel."
53
"An error occurred while saving order status. The status has not been added.","Der opstod en fejl ved lagring af ordrestatusen. Den er ikke tilføjet."
54
"An error occurred while unassigning order status.","Der opstod en fejl ved fratagelse af status fra ordren."
55
"An error occurred while updating the order address. The address has not been changed.","Der opstod en fejl ved opdatering af ordreadressen. Adressen er ikke ændret."
56
"An item option with code %s already exists.","En item option code %s eksisterer allerede."
57
+ "Anchor Custom Title","Egen ankertitel"
58
"Append Comments","Tilføj kommentarer"
59
"Apply","Giv"
60
"Apply Coupon Code","Anvend rabatkode"
91
"Billing Agreement #%s","Betalingsaftale #%s"
92
"Billing Agreement View","Betalingsaftalevisning"
93
"Billing Agreements","Betalingsaftaler"
94
+ "Billing Last Name","Betalings-efternavn"
95
+ "Billing ZIP Code","Betalings-postnummer"
96
"Buy %s for price %s","Køb %s for prisen %s"
97
"CSV","CSV"
98
"Cancel","Annuller"
136
"Complete","Fuldendt"
137
"Configure","Konfigurer"
138
"Configure and Add to Order","Konfigurer og tildel ordre"
139
+ "Contents","Indhold"
140
+ "Continue","Fortsæt"
141
"Country","Land"
142
"Coupons","Kuponer"
143
"Create","Opret"
149
"Create New Order for New Customer","Opret ny ordre for ny kunde"
150
"Create New Order for New Customer in %s","Opret ny ordre for ny kunde i %s"
151
"Create New Status","Opret ny status"
152
+ "Create Packages","Opret pakker"
153
"Create Shipment","Opret levering"
154
+ "Create Shipping Label","Opret pakkelabel"
155
+ "Create Shipping Label...","Opret pakkelabel..."
156
"Create new invoice for order","Opret faktura for ordre"
157
"Create new shipment for order","Opret levering for ordre"
158
"Create...","Opret..."
189
"Customer My Account Order View","Min konto, ordre"
190
"Customer Name","Kundes navn"
191
"Customer\'s Current Activities","Kundens nuværende aktiviteter"
192
+ "Customs Value","Toldværdi"
193
"Date","Dato"
194
"Date Shipped","Leveringsdato"
195
"Default Status","Standardstatus"
196
+ "Default Template","Standardskabelon"
197
"Default logo, will be used in PDF and HTML documents.<br />(jpeg, tiff, png)","Standardlogo, bruges i PDF- og HTML-dokumenter.<br />(jpeg, tiff, png)"
198
"Delete","Slet"
199
+ "Delete Package","Slet pakke"
200
"Denied the payment online.","Betaling afvist online."
201
"Deny Payment","Afvis betaling"
202
"Description Message","Beskrivelsesbesked"
210
"Edit Order #%s","Rediger ordre #%s"
211
"Edit Order %s %s Address","Rediger ordre %s %sadresse"
212
"Edit Order Status","Rediger ordrestatus"
213
+ "Email","E-mail"
214
+ "Email Address","E-mailadresse"
215
"Email Copy of Credit Memo","E-mail kopi af kreditnota"
216
"Email Copy of Invoice","E-mail kopi af faktura"
217
"Email Copy of Shipment","E-mail kopi af leveringsdetaljer"
218
"Email Order Confirmation","E-mail ordrebekræftelse"
219
"Enable","Aktiver"
220
"Enabled","Aktiveret"
221
+ "Enter the billing last name and email/ZIP as in the order billing address","Indtast efternavn og email/postnummer ligesom betalingsadressen"
222
+ "Entered data is incorrect. Please try again.","De indtastede data er ugyldige. Prøv igen."
223
"Error to Show in Shopping Cart","Fejlvisning i indkøbskurv"
224
"Excel XML","Excel XML"
225
"Excl. Tax","Ekskl. moms"
226
"Expired","Udløbet"
227
+ "Explanation","Forklaring"
228
"Failed to cancel the billing agreement.","Annullering af betalingsaftalen fejlede."
229
"Failed to create billing agreement for this order.","Oprettelse af betalingsaftale fejlede."
230
"Failed to finish billing agreement wizard.","Gennemførte ikke betalingsaftaleguiden."
234
"Failed to update the profile.","Fejlede opdatering af profilen."
235
"Failed to void the payment.","Kunne ikke annullere betalingen."
236
"Fetch","Hent"
237
+ "File extension not known or unsupported type in the following shipment: %s","Filendelse ukendt eller ikke understøttet for følgende levering: %s"
238
+ "Find Order By:","Find ordre efter:"
239
"First Name","Fornavn"
240
"From","Fra"
241
"From Name","Fra navn"
251
"Gift Message for the Entire Order","Gavebesked for hele ordren"
252
"Gift Message for this Order","Gavebesked for ordren"
253
"Gift Options","Gavemuligheder"
254
+ "Girth","Omkreds"
255
"Grand Total","Total"
256
"Grand Total to be Charged","Total til betaling"
257
"Guest","Gæst"
258
+ "Height","Højde"
259
"Hold","Pause"
260
"Hold action is not available.","Pausefunktionen er ikke tilgængelig"
261
"Hold order","Sæt ordre på pause"
269
"Initial Fee","Startgebyr"
270
"Initial Fees","Startgebyrer"
271
"Initial period payment","Første periodes betaling"
272
+ "Insufficient information to create shipping label(s). Please verify your Store Information and Shipping Settings.","Der er ikke tilstrækkelige oplysninger til at oprette pakkelabel(s). Kontroller dine forretningsinformationer og leveringsindstillinger."
273
"Invalid block: %s.","Ugyldig blok: %s"
274
"Invalid carrier specified.","Ugyldigt fragtselskab angivet."
275
"Invalid draw line data. Please define ""lines"" array.","Fejl i data til linietegning. Definer ""lines"" array"
318
"Items Ordered","Købte varer"
319
"Items Refunded","Varer refunderet"
320
"Items Shipped","Afsendte varer (antal)"
321
+ "Items in the Package","Varer i pakken"
322
"Items maximum quantity or price do not allow checkout.","Varernes maximumantal eller pris tillader ikke bestilling."
323
"Items options declaration error.","Items options declaration error."
324
"Items to Refund","Varer til refundering"
327
"Last Name","Efternavn"
328
"Last Ordered Items","Sidst bestilte varer"
329
"Last status can\'t be unassigned from state.","Sidste status skal være tildelt en tilstand."
330
+ "Length","Længde"
331
"Link to the New Order","Link til ny ordre"
332
"Link to the Previous Order","Link til tidligere ordre"
333
"Logo for HTML Print View","Logo til HTML-udskriftsvisning"
334
"Logo for HTML documents only. If empty, default will be used.<br />(jpeg, gif, png)","Logo til HTML-dokumenter. Hvis tom bruges standardlogo.<br />(jpeg, gif, png)"
335
"Logo for PDF Print-outs (200x50)","Logo til PDF-udskrifter (200x50)"
336
+ "Make Check payable to:","Udsted checken til:"
337
"Manage","Administrer"
338
"Maximum shipping amount allowed to refund is: %s","Maksimalt leveringsbeløb tilladt at refundere er: %s"
339
"Message","Besked"
379
"No order(s) were released from holding status.","Ingen ordrer ophævet fra pausestatus."
380
"No ordered items","Ingen bestilte varer"
381
"No shipping information available","Ingen tilgængelig leveringsinformation"
382
"Nominal Items","Nominelle varer"
383
"Nominal item can be purchased standalone only. To proceed please remove other items from the quote.","Nominelle varer kan kun købes for sig selv. For at kunne fortsætte skal du fjerne de øvrige varer fra ordren."
384
"Nominal order registered.","Nominel ordre registreret."
393
"Number of Invoiced Orders","Antal fakturerede ordrer"
394
"Number of Orders","Antal ordrer"
395
"Number of Refunded Orders","Antal refunderede ordrer"
396
+ "OK","OK"
397
"Offline Refunded","Refunderet offline"
398
"On Hold","På pause"
399
"Online Refunded","Refunderet online"
449
"Ordered amount of %s.","Ordrebeløb %s."
450
"Ordering amount of %s is pending approval on gateway.","Ordrebeløb på %s afventer godkendelse hos gateway."
451
"Orders","Ordrer"
452
+ "Orders and Returns","Ordrer og returneringer"
453
+ "Orders and Returns Search Form","Søgning i ordrer og returneringer"
454
"Original Price","Originalpris"
455
"Original order item that recurring payment profile correspondss to.","Original ordrelinie som abonnementsprofilen hører til."
456
"PDF Credit Memos","PDF kreditnotaer"
460
"PDF object is not specified.","PDF-objekt er ikke angivet."
461
"PDF page object is not specified.","PDF-sideobjekt er ikke angivet."
462
"PDF total model should extend Mage_Sales_Model_Order_Pdf_Total_Default","Totalmodel for PDF skal nedarve fra Mage_Sales_Model_Order_Pdf_Total_Default"
463
+ "Package","Pakke"
464
+ "Packages","Pakker"
465
"Packingslip # ","Pakkeseddel #"
466
"Paid","Betalt"
467
"Paid Amount","Betalt beløb"
503
"Print Packingslips","Udskriv pakkesedler"
504
"Print Refund","Udskriv tilbagebetaling"
505
"Print Shipment","Udskriv levering"
506
+ "Print Shipping Label","Udskriv pakkelabel"
507
+ "Print Shipping Labels","Udskriv pakkelabels
508
"Processing","Arbejder"
509
"Product","Vare"
510
"Product Name","Varenavn"
511
"Products","Varer"
512
"Products Bestsellers Report","Bestsellerrapport"
513
"Products in Comparison List","Produkter i sammenligningslister"
514
+ "Products should be added to package(s)","Varerne skal lægges i pakker"
515
"Profile #%s","Profil #%s"
516
"Profile Information","Profilinformation"
517
"Profile State","Profiltilstand"
518
"Profit","Profit"
519
"Promotion Coupons Usage Report","Rabatkuponrapport"
520
"Proper payment object must be set.","Der skal angives et gyldigt betalingsobjekt."
521
+ "Purchase Order Number:","Købsordrenummer:"
522
"Purchased From","Købt igennem"
523
"Purchased From (Store)","Købt i"
524
"Purchased Item","Købt vare"
585
"Retrieve shipment information","Hent leveringsinformation"
586
"Return to Stock","Tilbage til lager"
587
"Returned","Returneret"
588
+ "Returns","Returneringer"
589
"Revenue","Omsætning"
590
"Row Subtotal","Rækkesubtotal"
591
"Row Total","Række total"
610
"Save Status Assignment","Gem statustildeling"
611
"Save in address book","Gem i adressebog"
612
"Schedule","Plan"
613
+ "Select","Vælg"
614
+ "Select All","Vælg alle"
615
"Select from existing customer addresses:","Vælg fra eksisterende kundeadresser:"
616
"Send Credit Memo Comment Email Copy To","Send kopi af kreditnota kommentar-e-mail til"
617
"Send Credit Memo Email Copy To","Send kopi af kreditnota-e-mail til"
618
+ "Send Credit Memo Comments Email Copy Method","Kreditnota-kommentarmail, kopieringsmetode"
619
+ "Send Credit Memo Email Copy Method","Kreditnota-e-mail, kopieringsmetode"
620
"Send Email","Send e-mail"
621
"Send Invoice Comment Email Copy To","Send kopi af faktura kommentar-e-mail til"
622
+ "Send Invoice Comments Email Copy Method","Faktura-kommentarmail, kopieringsmetode"
623
+ "Send Invoice Email Copy Method","Fakturamail, kopieringsmetode"
624
"Send Invoice Email Copy To","Send kopi af faktura-e-mail til"
625
"Send Order Comment Email Copy To","Send kopi af ordre kommentar-e-mail til"
626
+ "Send Order Comments Email Copy Method","Ordre-kommentarmail, kopieringsmetode"
627
"Send Order Email","Send ordremail"
628
"Send Order Email Copy Method","Metode til at sende ordrekopi"
629
"Send Order Email Copy To","Send ordre-e-mailkopi til"
630
"Send Sales Emails","Send salgs-emails"
631
"Send Shipment Comment Email Copy To","Send kopi af forsendelseskommentar-e-mail til"
632
+ "Send Shipment Comments Email Copy Method","Leverings-kommentarmail, kopieringsmetode"
633
+ "Send Shipment Email Copy Method","Leverings-email, kopieringsmetode"
634
"Send Shipment Email Copy To","Send kopi af forsendelses-e-mail til"
635
"Send Tracking Information","Send tracking-information"
636
"Set order for existing transactions not allowed","Set order for existing transactions not allowed"
665
"Shipping Refund","Forsendelsesrefundering"
666
"Shipping and Tracking Information","Forsendelse og trackinginformation"
667
"Shopping Cart","Indkøbskurv"
668
+ "Show Packages","Vis pakker"
669
+ "Signature Confirmation","Signatur-bekræftelse"
670
"Signed Up From","Oprettet igennem"
671
+ "Size","Størrelse"
672
"Sku","Varenummer"
673
"Some of the products below do not have all the required options. Please edit them and configure all the required options.","Nogle af produkterne nedenfor har ikke alle obligatoriske muligheder. Rediger dem med de nødvendige valgmuligheder."
674
"Sorry, no quotes are available for this order at this time.","Vi undskylder. Der kan ikke gives et prisoverslag for denne ordre på nuværende tidspunkt."
728
"The profile has been updated.","Profilen er opdateret."
729
"The profile has no changes.","Der er ingen ændringer i profilen."
730
"The profile state has been updated.","Profilens status er opdateret."
731
+ "The quantity you want to add exceeds the total shipped quantity for some of selected Product(s)","Det antal du prøver at tilføje er større end det antal der er afsendt for nogle af de valgte produkter"
732
"The requested Payment Method is not available.","Den ønskede betalingsmetode er ikke tilgængelig."
733
+ "The shipping label has been created.","Pakkelabelen er oprettet."
734
"The transaction ""%s"" (%s) is already closed.","Transaktionen ""%s"" (%s) er allerede afsluttet."
735
"The transaction ""%s"" cannot be captured yet.","Transaktionen ""%s"" kan ikke hæves endnu."
736
+ "The value that you entered is not valid.","Den værdi du har indtastet er ikke gyldig."
737
"There are no billing agreements yet.","Det er ingen betalingsaftaler endnu."
738
"There are no printable documents related to selected orders.","Der er ikke nogen dokumenter, som kan printes til den valgte ordre"
739
+ "There are no shipping labels related to selected %s.","Der er ingen pakkelabel relateret til valgte %s."
740
"There is no need to approve this payment.","Denne betaling skal ikke godkendes."
741
"There is no need to deny this payment.","Denne betaling skal ikke afvises."
742
"There is no update for the payment.","Der er ingen opdatering til betalingen."
745
"This order contains (%s) items and therefore cannot be edited through the admin interface at this time, if you wish to continue editing the (%s) items will be removed, the order will be canceled and a new order will be placed.","Denne ordre indeholder (%s) varer, og kan derfor ikke redigeres fra backend. Hvis du fortsætter redigeringen vil varerne (%s) blive fjernet, ordren annulleres, og en ny ordre oprettes."
746
"This order no longer exists.","Ordren findes ikke længere."
747
"This product does not have any configurable options.","Dette produkt har ikke nogen konfigurationsmuligheder."
748
"This profile state cannot be changed to ""%s"".","Profilens status kan ikke ændres til ""%s""."
749
"This will create an offline refund. To create an online refund, open an invoice and create credit memo for it. Do you wish to proceed?","Dette vil oprette en offline refundering. For at oprette en online refundering skal du åbne en faktura og oprette en kreditnota. Vil du fortsætte?"
750
"Tier Pricing","Mængderabat"
772
"Total Shipping","Total levering"
773
"Total Shipping Charges","Total leveringsbeløb"
774
"Total Tax","Total moms"
775
+ "Total Weight","Totalvægt"
776
"Track Order","Track ordre"
777
"Track all shipment(s)","Track alle leveringer"
778
"Track all shipments","Track alle leveringer"
791
"Trial Payment","Prøvebetaling"
792
"Trial Period","Prøveperiode"
793
"Trial period payment","Prøveperiodebetaling"
794
+ "Type","Type"
795
"Unassign","Fjern tildeling"
796
"Unhold","Ophæv pause"
797
"Unhold action is not available.","Ophæv pause er ikke muligt."
810
"Value","Værdi"
811
"View","Vis"
812
"View All","Vis alle"
813
+ "View Another Order","Vis en anden ordre"
814
"View Order","Vis ordre"
815
"Visible on Frontend","Synlig i frontend"
816
"Void","Annuller"
817
"Void invoice","Annuller faktura"
818
"Voided authorization.","Annulleret autorisation."
819
"Website","Website"
820