Locale_Mage_community_da_DK - Version 1.7.0.0

Version Notes

Updated for Magento CE 1.7.0.0

Download this release

Release Info

Developer Anders Rasmussen
Extension Locale_Mage_community_da_DK
Version 1.7.0.0
Comparing to
See all releases


Code changes from version 1.6.0.0 to 1.7.0.0

Files changed (76) hide show
 1. app/locale/da_DK/.DS_Store +0 -0
 2. app/locale/da_DK/Mage_AdminNotification.csv +1 -0
 3. app/locale/da_DK/Mage_Adminhtml.csv +113 -136
 4. app/locale/da_DK/Mage_Api.csv +14 -414
 5. app/locale/da_DK/Mage_Api2.csv +235 -0
 6. app/locale/da_DK/Mage_Authorizenet.csv +36 -36
 7. app/locale/da_DK/Mage_Backup.csv +30 -1
 8. app/locale/da_DK/Mage_Captcha.csv +22 -0
 9. app/locale/da_DK/Mage_Catalog.csv +72 -13
 10. app/locale/da_DK/Mage_CatalogInventory.csv +10 -1
 11. app/locale/da_DK/Mage_CatalogRule.csv +9 -9
 12. app/locale/da_DK/Mage_CatalogSearch.csv +2 -1
 13. app/locale/da_DK/Mage_Centinel.csv +0 -1
 14. app/locale/da_DK/Mage_Checkout.csv +28 -2
 15. app/locale/da_DK/Mage_Core.csv +41 -17
 16. app/locale/da_DK/Mage_CurrencySymbol.csv +10 -0
 17. app/locale/da_DK/Mage_Customer.csv +74 -6
 18. app/locale/da_DK/Mage_Dataflow.csv +2 -0
 19. app/locale/da_DK/Mage_Directory.csv +5 -2
 20. app/locale/da_DK/Mage_Downloadable.csv +14 -4
 21. app/locale/da_DK/Mage_Eav.csv +1 -0
 22. app/locale/da_DK/Mage_GoogleBase.csv +2 -0
 23. app/locale/da_DK/Mage_GoogleCheckout.csv +34 -4
 24. app/locale/da_DK/Mage_GoogleOptimizer.csv +0 -33
 25. app/locale/da_DK/Mage_ImportExport.csv +1 -1
 26. app/locale/da_DK/Mage_Index.csv +6 -2
 27. app/locale/da_DK/Mage_Install.csv +6 -1
 28. app/locale/da_DK/Mage_Oauth.csv +118 -0
 29. app/locale/da_DK/Mage_Page.csv +4 -2
 30. app/locale/da_DK/Mage_Paygate.csv +2 -3
 31. app/locale/da_DK/Mage_Payment.csv +19 -8
 32. app/locale/da_DK/Mage_Paypal.csv +37 -10
 33. app/locale/da_DK/Mage_PaypalUk.csv +0 -21
 34. app/locale/da_DK/Mage_Persistent.csv +3 -0
 35. app/locale/da_DK/Mage_Rating.csv +1 -0
 36. app/locale/da_DK/Mage_Reports.csv +1 -1
 37. app/locale/da_DK/Mage_Review.csv +5 -0
 38. app/locale/da_DK/Mage_Rss.csv +3 -3
 39. app/locale/da_DK/Mage_Rule.csv +3 -9
 40. app/locale/da_DK/Mage_Sales.csv +33 -7
 41. app/locale/da_DK/Mage_SalesRule.csv +33 -11
 42. app/locale/da_DK/Mage_Shipping.csv +10 -1
 43. app/locale/da_DK/Mage_Tag.csv +16 -4
 44. app/locale/da_DK/Mage_Tax.csv +3 -3
 45. app/locale/da_DK/Mage_Usa.csv +64 -1
 46. app/locale/da_DK/Mage_Widget.csv +6 -2
 47. app/locale/da_DK/Mage_Wishlist.csv +10 -3
 48. app/locale/da_DK/Mage_XmlConnect.csv +129 -13
 49. app/locale/da_DK/template/email/.DS_Store +0 -0
 50. app/locale/da_DK/template/email/account_new.html +3 -2
 51. app/locale/da_DK/template/email/account_new_confirmation.html +3 -2
 52. app/locale/da_DK/template/email/account_new_confirmed.html +3 -2
 53. app/locale/da_DK/template/email/account_password_reset_confirmation.html +43 -0
 54. app/locale/da_DK/template/email/admin_password_new.html +3 -2
 55. app/locale/da_DK/template/email/admin_password_reset_confirmation.html +44 -0
 56. app/locale/da_DK/template/email/newsletter_subscr_confirm.html +3 -2
 57. app/locale/da_DK/template/email/password_new.html +3 -2
 58. app/locale/da_DK/template/email/sales/creditmemo_new.html +3 -2
 59. app/locale/da_DK/template/email/sales/creditmemo_new_guest.html +3 -2
 60. app/locale/da_DK/template/email/sales/creditmemo_update.html +3 -2
 61. app/locale/da_DK/template/email/sales/creditmemo_update_guest.html +3 -2
 62. app/locale/da_DK/template/email/sales/invoice_new.html +3 -2
 63. app/locale/da_DK/template/email/sales/invoice_new_guest.html +3 -2
 64. app/locale/da_DK/template/email/sales/invoice_update.html +3 -2
 65. app/locale/da_DK/template/email/sales/invoice_update_guest.html +3 -2
 66. app/locale/da_DK/template/email/sales/order_new.html +3 -2
 67. app/locale/da_DK/template/email/sales/order_new_guest.html +3 -2
 68. app/locale/da_DK/template/email/sales/order_update.html +3 -2
 69. app/locale/da_DK/template/email/sales/order_update_guest.html +3 -2
 70. app/locale/da_DK/template/email/sales/shipment_new.html +3 -2
 71. app/locale/da_DK/template/email/sales/shipment_new_guest.html +3 -2
 72. app/locale/da_DK/template/email/sales/shipment_update.html +3 -2
 73. app/locale/da_DK/template/email/sales/shipment_update_guest.html +3 -2
 74. app/locale/da_DK/template/email/token.html +17 -0
 75. app/locale/da_DK/template/email/wishlist_share.html +3 -2
 76. package.xml +7 -7
app/locale/da_DK/.DS_Store ADDED
Binary file
app/locale/da_DK/Mage_AdminNotification.csv CHANGED
@@ -24,6 +24,7 @@
24
"Unable to proceed. Please, try again.","Kan ikke fortsætte. Prøv igen."
25
"Update Frequency","Opdateringsfrekvens"
26
"Use HTTPS to Get Feed","Brug HTTPS til at hente feed"
27
"critical","kritisk"
28
"major","større"
29
"minor","mindre"
24
"Unable to proceed. Please, try again.","Kan ikke fortsætte. Prøv igen."
25
"Update Frequency","Opdateringsfrekvens"
26
"Use HTTPS to Get Feed","Brug HTTPS til at hente feed"
27
+ "Wrong message type","Forkert beskedtype"
28
"critical","kritisk"
29
"major","større"
30
"minor","mindre"
app/locale/da_DK/Mage_Adminhtml.csv CHANGED
@@ -1,7 +1,9 @@
1
" The customer does not exist in the system anymore."," Kunden eksisterer ikke længere i systemet."
2
" [deleted]"," [slettet]"
3
" and "," og "
4
- " note that the URLs provided below are the correct values for your current website): "," bemærk at URLs nedenfor er de korrekte værdier for dit nuværende website: "
5
"%s (Default Template from Locale)","%s (standardskabelon fra sprogpakke)"
6
"%s cache type(s) disabled.","%s cachetyper deaktiveret."
7
"%s cache type(s) enabled.","%s cachetyper aktiveret."
@@ -17,6 +19,7 @@
17
"(You have to increase php memory_limit before changing this value)","(Du skal forøge php memory_limit før denne værdi ændres)"
18
"(\\t for tab)","(\\t for tab)"
19
"* - If indexing is in progress, it will be killed and new indexing process will start.","* - Hvis indeksering er i gang stoppes den, og en ny indekseringsproces starter"
20
"- Click on any of the time parts to increase it","- Klik på en vilkårlig tidsdel for at forøge den"
21
"- Hold mouse button on any of the above buttons for faster selection.","- Hold museknappen nede på en af de ovenstående knapper for at vælge hurtigere."
22
"- Use the %s buttons to select month","- Brug %s-knapperne for at vælge måned"
@@ -30,18 +33,18 @@
30
"-- Please select --","-- Vælg venligst --"
31
"--Please Select--","--Vælg venligst--"
32
"1 Hour","1 time"
33
- "10:40 AM","10:40 AM"
34
"12 Hours","12 timer"
35
"12h AM/PM","12h AM/PM"
36
"2 Hours","2 timer"
37
"24 Hours","24 timer"
38
"24h","24h"
39
"2YTD","2ÅTD"
40
"6 Hours","6 timer"
41
- "80px x 80px","80px x 80px"
42
- "80x80 px","80x80 px"
43
"<h1 class=""page-heading"">404 Error</h1><p>Page not found.</p>","<h1 class=""page-heading"">Fejl 404</h1><p>Side ikke fundet.</p>"
44
- "A new password was sent to your email address. Please check your email and click Back to Login.","Et nyt password er sendt til din e-mail-adresse. Kontroller venligst din e-mail og klik Tilbage til Log ind."
45
"A user with the same user name or email aleady exists.","Der eksisterer allerede en bruger med samme brugernavn eller e-mailadresse."
46
"API Key","Api-nøgle"
47
"API Key Confirmation","Bekræftelse af Api-nøgle"
@@ -59,14 +62,13 @@
59
"Action","Handling"
60
"Actions","Handlinger"
61
"Actions XML","Handlings-XML"
62
- "Activate","Aktiver"
63
"Active","Aktiv"
64
"Add","Tilføj"
65
- "Add Contents Path","Tilføj indholdssti"
66
"Add Exception","Tilføj undtagelse"
67
"Add Field Mapping","Tilføj feltmapning"
68
"Add Field with URL:","Tilføj felt med URL:"
69
"Add New","Tilføj ny"
70
"Add More Templates","Tilføj flere skabeloner"
71
"Add New Image","Tilføj nyt billede"
72
"Add New Profile","Tilføj ny profil"
@@ -75,21 +77,17 @@
75
"Add New URL Rewrite","Tilføj ny URL-omskrivning"
76
"Add New User","Tilføj ny bruger"
77
"Add New Variable","Tilføj variabel"
78
- "Add PHP Extension dependency","Tilføj PHP udvidelsesafhængihed"
79
- "Add Package dependency","Tilføj pakkeafhængighed"
80
"Add URL Rewrite","Tilføj URL-omskrivning"
81
"Add URL Rewrite for a Category","Tilføj URL-omskrivning for en kategori"
82
"Add URL Rewrite for a Product","Tilføj URL-omskrivning for et produkt"
83
"Add after","Tilføj efter"
84
- "Add to Cart","Læg i kurv"
85
- "Add to Wishlist","Sæt på ønskeseddel"
86
"Additional Cache Management","Øvrig cachestyring"
87
"Address Type:","Adressetype:"
88
"Admin","Admin"
89
"Advanced Admin Section","Avanceret adminsektion"
90
"Advanced Profiles","Avancerede profiler"
91
"Advanced Section","Avanceret sektion"
92
- "AirMail Template Preview","AirMail skabelon - preview"
93
"All","Alle"
94
"All Allowed Countries","Alle tilladte lande"
95
"All Cache","Hele cachen"
@@ -103,12 +101,14 @@
103
"All possible rates were fetched, please click on ""Save"" to apply","Alle satser er indlæst, klik ""Gem"" for at anvende dem."
104
"All rates were fetched, please click on ""Save"" to apply","Alle satser er indlæst, klik ""Gem"" for at anvende dem."
105
"All valid rates have been saved.","Alle gyldige satser er gemt."
106
"Amounts","Beløb"
107
"An error has occured while syncronizing media storages.","Der opstod en fejl ved synkronisering af medielagrene."
108
"An error occurred while clearing the JavaScript/CSS cache.","Fejl ved tømning af JavaScript/CSS-cachen."
109
"An error occurred while clearing the image cache.","Fejl ved tømning af billedcachen."
110
- "An error occurred while creating the backup.","Fejl ved sikkerhedskopiering."
111
"An error occurred while deleting email template data. Please review log and try again.","Fejl ved sletning af email skabelonsdata. Gennemse loggen og prøv igen."
112
"An error occurred while deleting this role.","Fejl ved sletning af rollen."
113
"An error occurred while deleting this set.","Fejl ved sletning af sættet."
114
"An error occurred while deleting this template.","Fejl ved sletning af skabelonen."
@@ -120,9 +120,11 @@
120
"An error occurred while rebuilding the search index.","Fejl ved genopbygning af søgeindeks."
121
"An error occurred while refreshing the Catalog Rewrites.","Fejl ved opdatering af katalog-omskrivninger."
122
"An error occurred while refreshing the Layered Navigation indices.","Fejl ved opdatering af indeks for filtreret navigation."
123
"An error occurred while refreshing the catalog rewrites.","Fejl ved opdatering af katalogomskrivninger."
124
"An error occurred while refreshing the layered navigation indices.","Fejl ved opdatering af indeks for filtreret navigation."
125
"An error occurred while saving account.","Fejl ved lagring af konto."
126
"An error occurred while saving the customer.","Fejl ved lagring af kunden."
127
"An error occurred while saving this configuration:","Fejl ved lagring af denne konfiguration:"
128
"An error occurred while saving this role.","Fejl ved lagring af rollen"
@@ -135,32 +137,36 @@
135
"Any Store","Valgfri forretning"
136
"Any Type","Valgfri type"
137
"Any Visibility","Valgfri synlighed"
138
"Apply Theme","Anvend tema"
139
"Archive file name:","Arkivfilnavn:"
140
"Are you sure that you want to delete this template?","Er du sikker på, at skabelonen skal slettes?"
141
"Are you sure that you want to strip tags?","Er du sikker på, at du ønsker at fjerne tags?"
142
- "Are you sure you want to delete this theme? This change will affect all applications.","Er du sikker på at du vil slette dette tema? Ændringen vil påvirke alle applikationer."
143
"Are you sure you want to do this?","Er du sikker på, at du ønsker at udføre denne handling?"
144
"Area","Område"
145
"As low as:","Ned til:"
146
"Assigned","Tildelt"
147
"Associated Tags","Tilknyttede tags"
148
"Attribute Set Name:","Navn på sæt af egenskaber:"
149
"Attributes","Egenskaber"
150
- "Authors","Forfattere"
151
- "Automatic","Automatisk"
152
- "Available Products","Tilgængelige produkter"
153
"Average Order Amount","Gns. ordrebeløb"
154
"Average Orders","Gennemsnitsordre"
155
"Back","Tilbage"
156
"Back to Login","Tilbage til Log ind"
157
"Backup","Backup"
158
- "Backup record was deleted.","Backup-post blev slettet"
159
"Backups","Sikkerhedskopier"
160
"Base currency","Valuta (system)"
161
"Bcc","Bcc"
162
"Bestsellers","Bestsellere"
163
- "Big Image","Stort billede"
164
"Billing Address","Faktureringsadresse"
165
"Billing Address: ","Faktureringsadresse: "
166
"Billing Agreement","Betalingsaftale"
@@ -169,7 +175,6 @@
169
"Both (without and with tax)","Begge (med og uden moms)"
170
"Both IPN and PDT","Både IPN og PDT"
171
"Browse Files...","Gennemse filer..."
172
- "Bundle Items","Sammensatte varer"
173
"Bundle with dynamic pricing cannot include custom defined options. Options will not be saved.","Sammensatte produkter med dynamisk prissætning kan ikke have tilpasningsmuligheder."
174
"CMS","CMS"
175
"CRITICAL","KRITISK"
@@ -180,7 +185,6 @@
180
"Cache Management","Cache-styring"
181
"Cache Type","Cachetype"
182
"Cancel","Annuller"
183
- "Cancel URL: ","Annuller URL: "
184
"Cannot add new comment.","Kan ikke tilføje kommentar."
185
"Cannot add tracking number.","Kan ikke tilføje trackingnummer."
186
"Cannot create an invoice without products.","Kan ikke oprette en faktura uden produkter."
@@ -189,7 +193,6 @@
189
"Cannot delete tracking number.","Kan ikke slette trackingnummeret."
190
"Cannot do shipment for the order separately from invoice.","Kan ikke oprette levering for ordren separat fra fakturaen."
191
"Cannot do shipment for the order.","Kan ikke oprette levering for ordren."
192
- "Cannot find the email address.","Kan ikke finde e-mailadressen."
193
"Cannot initialize shipment for adding tracking number.","Kan ikke oprette trackingnummer."
194
"Cannot initialize shipment for delete tracking number.","Kan ikke slette trackingnummer."
195
"Cannot load track with retrieving identifier.","Cannot load track with retrieving identifier."
@@ -199,21 +202,17 @@
199
"Cannot send shipment information.","Kan ikke sende leveringsinformation."
200
"Cannot update item quantity.","Kan ikke opdatere antal."
201
"Cannot update the item\'s quantity.","Kan ikke opdatere varens mængde."
202
"Card Verification Number","Kontrolcifre"
203
- "Carrier","Fragtselskab"
204
"Catalog","Katalog"
205
"Catalog Price Rules","Prisregler for katalog"
206
"Catalog Rewrites","Katalogadresser"
207
"Categories","Kategorier"
208
"Category:","Kategori:"
209
- "Chairs","Chairs"
210
- "Change Orientation","Skift orientering"
211
- "Channel","Kanal"
212
"Chart is disabled. If you want to enable chart, click <a href=""%s"">here</a>.","Grafer er deaktiveret. Hvis du vil aktivere grafer, <a href=""%s"">klik her</a>."
213
"Checkbox","Checkbox"
214
"Child Transactions","Undertransaktioner"
215
- "Choose Store View","Vælg visning af forretning"
216
- "Choose a selection...","Vælg venligst..."
217
"Choose an attribute","Vælg en egenskab"
218
"Chosen category does not associated with any website, so url rewrite is not possible.","Den valgte kategori er ikke knyttet til et website, så URL-omskrivning kan ikke lade sig gøre."
219
"Chosen product does not associated with any website, so url rewrite is not possible.","Det valgte produkt er ikke knyttet til et website, så URL-omskrivning kan ikke lade sig gøre."
@@ -222,9 +221,12 @@
222
"Comment text field cannot be empty.","Kommentarfelt må ikke være tomt."
223
"Complete","Færdig"
224
"Configuration","Konfiguration"
225
"Confirmed email:","Bekræftet e-mail:"
226
"Connect with the Magento Community","Tilslut dig Magento-fællesskabet"
227
- "Contents","Indhold"
228
"Continue","Fortsæt"
229
"Convert to Plain Text","Konverter til tekst"
230
"Cookie (unsafe)","Cookie (usikker)"
@@ -237,10 +239,6 @@
237
"Create URL Rewrite:","Opret URL-omskrivning:"
238
"Created At","Oprettet"
239
"Credit Card %s","Kreditkort %s"
240
- "Credit Card Number","Kreditkortnummer"
241
- "Credit Card Number: xxxx-%s","Kreditkortnummer: xxxx-%s"
242
- "Credit Card Type","Kreditkorttype"
243
- "Credit Card Type: %s","Kreditkorttype: %s"
244
"Credit Memo History","Historik for kreditnota"
245
"Credit Memo Totals","Kreditnota total"
246
"Credit Memos","Kreditnotaer"
@@ -248,6 +246,7 @@
248
"Credit memo #%s created","Oprettede kreditnota #%s"
249
"Credit memo\'s total must be positive.","Kreditnotaens totalbeløb skal være positivt."
250
"Currency","Valuta"
251
"Currency Information","Valuta - detaljer"
252
"Currency Setup Section","Sektion for valutaopsætning"
253
"Current Configuration Scope:","Konfiguration for:"
@@ -301,7 +300,6 @@
301
"Delete Template","Slet skabelon"
302
"Delete User","Slet bruger"
303
"Delete Website","Slet website"
304
- "Delete theme","Slet tema"
305
"Description","Beskrivelse"
306
"Design","Design"
307
"Design Section","Designsektion"
@@ -313,9 +311,8 @@
313
"Display %s first","Vis %s først"
314
"Display default currency","Vis standardvaluta"
315
"Distributed under GNU LGPL. See %s for details.","Distribueret under GNU LGPL. Se %s for detaljer."
316
- "Do not enable AVS or CSC options. The do not work when using Payflow Link Silent Mode.","Aktiver ikke AVS eller CSC. De virker ikke med Payflow Link Silent Mode."
317
- "Do not set any fields in the Billing and Shipping Information block as editable in your Payflow accout.","Sæt ikke nogen felter i betalings- eller leveringsblokken som redigerbare i din Payflow-konto."
318
"Do you really want to KILL parallel process and start new indexing process?","Er du sikker på at du vil dræbe den parallelle proces og starte en ny indekseringsproces?"
319
"Download","Download"
320
"Downloads","Downloads"
321
"Drag to move","Træk for at flytte"
@@ -323,7 +320,7 @@
323
"Edit","Rediger"
324
"Edit Design Change","Rediger designændring"
325
"Edit Email Template","Rediger e-mailskabelon"
326
- "Edit Filter","Rediger filter"
327
"Edit Poll","Rediger afstemning"
328
"Edit Queue","Rediger kø"
329
"Edit Review","Rediger bedømmelse"
@@ -341,25 +338,25 @@
341
"Email to a Friend","E-mail til en ven"
342
"Email:","E-mail:"
343
"Enable","Aktiver"
344
- "Enable Secure Token:","Aktiver sikkerhedsnøgle:"
345
"Enabled","Aktiv"
346
"Enclose Values In:","Indram værdier med:"
347
"Entity Attributes","Egenskaber for enhed"
348
"Entity Type","Enhedstype"
349
"Entity type:","Enhedstype:"
350
"Excel XML","Excel XML"
351
"Excl. Tax","Ekskl. moms"
352
- "Expiration Date","Udløbsdato"
353
- "Expiration Date: %s/%s","Udløbsdato: %s/%s"
354
"Export","Eksporter"
355
"Export CSV","Eksporter CSV"
356
"Export Filters","Eksport-filtre"
357
"Export to:","Eksporter til:"
358
"Export:","Eksport:"
359
- "Extension","Udvidelse"
360
- "Extensions","Udvidelser"
361
- "FILTERS APPLIED","FILTRE ANVENDT"
362
- "FTP Host[:Port]","FTP Vært[:Port]"
363
"Failed to add a product to cart by id ""%s"".","Kunne ikke lægge produkt med id ""%s"" i kurven"
364
"Failed to cancel the billing agreement.","Kunne ikke annullere betalingsaftalen."
365
"Failed to clear the JavaScript/CSS cache.","Kunne ikke tømme JavaScript/CSS-cachen."
@@ -372,7 +369,6 @@
372
"File System","Filsystem"
373
"File name:","Filnavn:"
374
"File size should be more than 0 bytes","Fejl: Filstørrelse skal være større end 0 bytes"
375
- "Files","Filer"
376
"Finished profile execution.","Profilen er gemt"
377
"First Invoice Created Date","Dato for første faktura"
378
"First Name","Fornavn"
@@ -384,6 +380,7 @@
384
"For category","For kategori"
385
"For latest version visit: %s","For seneste version, gå til: %s"
386
"For product","For produkt"
387
"Forgot your password?","Glemt password?"
388
"Forgot your user name or password?","Glemt dit brugernavn og adgangskode?"
389
"From","Fra"
@@ -393,6 +390,7 @@
393
"General Section","Generelt-sektion"
394
"Get Image Base64","Få billede Base64"
395
"Get help for this page","Få hjælp til denne side"
396
"Global Attribute","Global egenskab"
397
"Global Record Search","Søg globalt"
398
"Global Search","Global søgning"
@@ -400,7 +398,6 @@
400
"Go to messages inbox","Gå til indbakke"
401
"Go to notifications","Gå til notifikationer"
402
"Google Base","Google Base"
403
- "Google Base Items","Google Base-varer"
404
"Google Sitemaps","Google Sitemaps"
405
"Grand Total","Total"
406
"Grid (default) / List","Tabelvisning (standard) / Listevisning"
@@ -416,10 +413,8 @@
416
"ID Path","ID-sti"
417
"IP Address","IP-adresse"
418
"IPN (Instant Payment Notification) Only","Kun IPN (Instant Payment Notification)"
419
"If this message persists, please contact the store owner.","Kontakt butiksejeren hvis denne besked ikke forsvinder."
420
- "If your Magento instance is used for multiple websites, you must configure a separate Payflow Link account for each website.","Hvis din Magentoinstallation kører flere websites skal du konfigurere en separat Payflow Link-konto til hvert website."
421
- "Ignore","Ignorer"
422
- "Images","Billeder"
423
"Images (.gif, .jpg, .png)","Filtyper (.gif, .jpg, .png)"
424
"Images Cache","Billedcache"
425
"Import","Importer"
@@ -434,11 +429,8 @@
434
"In","I"
435
"In Database:","I databasen:"
436
"In File:","I filen:"
437
- "In Stock","På lager"
438
"Inactive","Inaktiv"
439
- "Inactive Tabs","Inaktive faner"
440
"Incl. Tax","Inkl. moms"
441
- "Include","Inkluder"
442
"Incoming Message","Indkommende besked"
443
"Insert Variable...","Indsæt variabel..."
444
"Interactive","Interaktiv"
@@ -447,13 +439,15 @@
447
"Invalid Import Service Specified","Ugyldig import-service"
448
"Invalid POST data (please check post_max_size and upload_max_filesize settings in your php.ini file).","Ugyldig POST data (kontroller post_max_size og upload_max_filesize i php.ini)."
449
"Invalid Secret Key. Please refresh the page.","Ugyldig nøgle. Opdater venligst siden."
450
- "Invalid Username or Password.","Ugyldigt brugernavn eller kodeord"
451
"Invalid directory: %s","Ugyldig mappe/sti: %s"
452
"Invalid email address ""%s"".","Ugyldig e-mail-adresse ""%s"""
453
"Invalid file: %s","Ugyldig fil: %s"
454
"Invalid input data for %s => %s rate","Ugyldige indtastede værdier for %s => %s pris"
455
- "Invalid parent block for this block","Ugyldig parentblok for denne blog"
456
- "Invalid parent block for this block.","Ugyldig parentblok for denne blog."
457
"Invalid sender name ""%s"". Please use only visible characters and spaces.","Ugyldigt afsendernavn ""%s"". Brug kun synlige tegn og mellemrum."
458
"Invalidated","Forældet"
459
"Inventory Stock Status","Lagerstatus"
@@ -467,8 +461,8 @@
467
"Invoices","Fakturaer"
468
"Is Closed","Er lukket"
469
"Issue Number","Udstedelsesnummer"
470
- "Issuer: %s","Udsteder: %s"
471
"Items","Produkter"
472
"JavaScript/CSS","JavaScript/CSS"
473
"JavaScript/CSS Cache","JavaScript/CSS-cache"
474
"Kb","Kb"
@@ -503,6 +497,7 @@
503
"Log In","Log ind"
504
"Log Out","Log ud"
505
"Log in to Admin Panel","<em>Log ind</em> til Magento administration"
506
"Log into Magento Admin Page","Log ind til Magento administration"
507
"Logged in as %s","Logget ind som <strong>%s</strong>"
508
"Login","Log ind"
@@ -518,10 +513,8 @@
518
"Magento is a trademark of Magento Inc. Copyright &copy; %s Magento Inc.","Magento er et varemærke ejet af Magento Inc. Copyright &copy; %s Magento Inc."
519
"Magento ver. %s","Magento ver. %s"
520
"Magento&trade; is a trademark of Magento Inc.<br/>Copyright &copy; %s Magento Inc.","Magento&trade; er et varemærke ejet af Magento Inc.<br/>Copyright &copy; %s Magento Inc."
521
- "Main Tabs","Hovedfaner"
522
- "Make Inactive","Deaktiver"
523
"Make sure that data encoding in the file is consistent and saved in one of supported encodings (UTF-8 or ANSI).","Sørg for at data encoding er konsistent og enten UTF-8 eller ANSI."
524
- "Make sure that you configure the design settings for the Payflow Link form in your Payflow link account.","Sørg for at konfigurer designindstillingerne for Payflow Link-formularen i din Payflow Link-konto."
525
"Manage Attribute Sets","Administrer egenskabssæt"
526
"Manage Attributes","Administrer egenskaber"
527
"Manage Categories","Administrer kategorier"
@@ -534,24 +527,21 @@
534
"Manage Tax Zones and Rates","Administrer momszoner og -satser"
535
"Manual","Manuel"
536
"Matched Expression","Matchet udtryk"
537
- "Max","Maks"
538
"Mb","Mb"
539
"Media (.avi, .flv, .swf)","Filtyper (.avi, .flv, .swf)"
540
"Media storages synchronization has completed!","Synkronisering af medielager gennemført!"
541
"Messages Inbox","Indbakke"
542
- "Min","Min"
543
"Month","Måned"
544
- "More Tabs","Flere faner"
545
"Most Viewed","Vist mest"
546
"Most Viewed Products","Mest viste produkter"
547
"Multiple Select","Multivælger"
548
"My Account","Min konto"
549
"N/A","N/A"
550
"NOTICE","NOTITS"
551
"Name","Navn"
552
- "Name on Card","Kortholders navn"
553
- "Name on the Card: %s","Kortholders navn: %s"
554
"Name:","Navn:"
555
"New ","Ny "
556
"New API Key","Ny API-nøgle"
557
"New Accounts","Nye konti"
@@ -590,14 +580,13 @@
590
"New User","Ny bruger"
591
"New Variable","Ny variabel"
592
"New Website","Nyt website"
593
- "New admin password","Nyt admin password"
594
"Newsletter","Nyhedsbrev"
595
"Newsletter Problems","Nyhedsbrevproblemer"
596
"Newsletter Queue","Nyhedbrevkø"
597
"Newsletter Subscribers","Nyhedbrevsabonnenter"
598
"Newsletter Templates","Nyhedsbrevskabeloner"
599
"Next month (hold for menu)","Næste måned (hold for menu)"
600
- "Next page","Næste side"
601
"Next year (hold for menu)","Næste år (hold for menu)"
602
"No","Nej"
603
"No (price without tax)","Nej (pris uden moms)"
@@ -619,20 +608,21 @@
619
"Notifications","Notifikationer"
620
"Number of Orders","Antal ordrer"
621
"Number of Uses","Søgninger"
622
"Number of records:","Antal poster:"
623
"Old rate:","Gammel kurs:"
624
- "On my website","På mit website"
625
- "Once you log into your Payflow Link account, navigate to the Service Settings - Hosted Checkout Pages - Set Up menu and set the options described below","Log ind på din Payflow Link-konto, gå til Service Settings - Hosted Checkout Pages - Set Up menu, og sæt indstillingerne beskrevet nedenfor"
626
"One or more media files failed to be synchronized during the media storages syncronization process. Refer to the log file for details.","En eller flere mediefiler kunne ikke synkroniseres. Se loggen for detaljer."
627
"One or more of the Cache Types are invalidated:","En eller flere cachetyper er forældede:"
628
"Online Customers","Online kunder"
629
"Only attributes with scope ""Global"", input type ""Dropdown"" and Use To Create Configurable Product ""Yes"" are available.","Kun egenskaber med anvendelsesområdet global, inputtypen dropdown og anvend til konfigurerbart produkt ""Ja"" kan bruges."
630
- "Only custom theme can be deleted","Kun egne temaer kan slettes"
631
- "Only default theme can be reset","Kun standardtemaet kan nulstilles"
632
"Only mapped fields","Kun felter som er mappede"
633
"Optional","Valgfri"
634
"Options","Ekstra valgmuligheder"
635
- "Options menu items","Options menu items"
636
"Order #%s","Ordre #%s"
637
"Order #%s (%s)","Ordre #%s (%s)"
638
"Order Created Date","Order oprettet"
@@ -640,15 +630,11 @@
640
"Order Totals","Ordretotaler"
641
"Order Updated Date","Ordre opdateret"
642
"Order Updated Date report is real-time, does not need statistics refreshing.","Opdateringsrapport for ordren er real-time og behøver ikke opdatering af statistikken."
643
- "Order cannot be placed.","Ordren kunne ikke oprettes."
644
"Orders","Ordrer"
645
"Original Magento attribute names in first row:","Originale Magento egenskabsnavne i første række:"
646
"Out of stock","Ikke på lager"
647
"PDT (Payment Data Transfer) Only","Kun PDT (Payment Data Transfer)"
648
- "Package","Pakke"
649
"Package Extensions","Opret udvidelsespakke"
650
- "Packages","Pakker"
651
- "Page","Side"
652
"Pages","Sider"
653
"Parent Product Thumbnail","Forældreprodukts thumbnail"
654
"Parent Transaction ID","Overtransaktions-ID"
@@ -659,8 +645,8 @@
659
"Password must be at least of %d characters.","Kodeordet skal være mindst %d tegn."
660
"Password must include both numeric and alphabetic characters.","Kodeordet skal indeholde både tal og bogstaver."
661
"Password:","Kodeord:"
662
- "Path","Sti"
663
"Path:","Sti:"
664
"Payment method instance is not available.","Instans af betalingsmetode er ikke tilgængelig"
665
"Payment method is not available.","Betalingsmetoden er ikke tilgængelig"
666
"Payment method must be specified.","Betalingsform skal specificeres"
@@ -677,7 +663,6 @@
677
"Phone:","Telefon:"
678
"Please Select","Vælg venligst"
679
"Please confirm site switching. All data that hasn\'t been saved will be lost.","Bekræft skift af website. Al data der ikke er gemt vil gå tabt."
680
- "Please continue with placing order.","Fortsæt bestillingen."
681
"Please enter 6 or more characters.","Indtast venligst 6 eller flere karakterer."
682
"Please enter a number greater than 0 in this field.","Indtast venligst et tal større end 0."
683
"Please enter a valid $ amount. For example $100.00.","Vælg venligst et gyldigt beløb i kr. For eksempel kr. 100,00."
@@ -695,6 +680,8 @@
695
"Please enter a valid zip code.","Indtast venligst et gyldigt postnummer."
696
"Please enter a valid zip code. For example 90602 or 90602-1234.","Indtast venligst et gyldigt postnummer, eks. 6430 eller 8000."
697
"Please enter another credit card number to complete your purchase.","Indtast et andet kreditkortnummer for at gennemføre købet."
698
"Please enter valid password.","Indtast venligst et gyldigt kodeord."
699
"Please make sure that all global admin search modules are installed and activated.","Kontroller venligst at alle admin søgemoduler er installeret og aktiveret"
700
"Please make sure that your changes were saved before running the profile.","Husk at gemme ændringer, før profilen køres."
@@ -710,12 +697,14 @@
710
"Please select one of the options.","Vælg venligst en af mulighederne"
711
"Please select review(s).","Vælg venligst bedømmelse(r)"
712
"Please select tag(s).","Vælg venligst tag(s)"
713
- "Please specify at least start or end date.","Angiv venligst som minimum en start- eller slutdato."
714
"Please specify the admin custom URL.","Angiv en selvvalgt admin-URL"
715
"Please try to logout and sign in again.","Prøv at logge ud og ind igen."
716
"Please use in this field only ""a-z,0-9,_"".","Brug kun tegnene ""a-z,0-9,_"" i dette felt."
717
"Please use letters only (a-z) in this field.","Feltet må kun indeholde bogstaver (a-z)"
718
"Please use numbers only in this field. Please avoid spaces or other characters such as dots or commas.","Feltet må kun indeholde heltal, undgå venligst mellemrum eller andre karakterer såsom punktum og komma."
719
"Please use only letters (a-z) or numbers (0-9) only in this field. No spaces or other characters are allowed.","Feltet må kun indeholde bogstaver (a-z) eller heltal (0-9). Mellemrum eller andre karakterer er ikke tilladt."
720
"Please use only letters (a-z) or numbers (0-9) or spaces and # only in this field.","Feltet må kun indeholde bogstaver (a-z), heltal (0-9), mellemrum og nummertegn (#)."
721
"Please use this date format: dd/mm/yyyy. For example 17/03/2006 for the 17th of March, 2006.","Brug venligst dette datoformat: dd/mm/yyyy, eks. 17/03/2006 for d.17. marts 2006."
@@ -729,19 +718,16 @@
729
"Popular","Populære"
730
"Position of Watermark for %s","Vandmærkeposition for %s"
731
"Pregenerated product images files.","Prægenererede produktbilleder."
732
- "Preset Theme","Forvalgt tema"
733
"Prev. month (hold for menu)","Forrige måned (hold for menu)"
734
"Prev. year (hold for menu)","Forrige år (hold for menu)"
735
"Preview","Vis"
736
"Preview Template","Vis skabelon"
737
- "Previous page","Forrige side"
738
"Price alert subscription was saved.","Tilmelding til prisopdatering er gemt."
739
"Price:","Pris:"
740
"Processed <strong>%s%% %s/%d</strong> records","Behandlede <strong>%s%% %s/%d </strong> poster"
741
"Product","Produkt"
742
- "Product Name3 ","Product Name3 "
743
- "Product Name3 1","Product Name3 1"
744
- "Product Name3 2","Product Name3 2"
745
"Product Reviews","Produktbedømmelser"
746
"Product Tax Classes","Produkt-momsklasser"
747
"Product Thumbnail Itself","Selve produktets thumbnail"
@@ -749,6 +735,7 @@
749
"Product:","Produkt:"
750
"Products","Produkter"
751
"Products Bestsellers Report","Bestsellerrapport"
752
"Products Ordered","Produkter bestilt"
753
"Products in Carts","Produkter i indkøbskurve"
754
"Profile Action","Profilhandling"
@@ -764,10 +751,12 @@
764
"Promo","Promo"
765
"Promotions","Prisregler"
766
"Purchased Item","Købt vare"
767
- "Qty:","Antal:"
768
"Quantity","Antal"
769
"Queue Refresh","Sæt opdatering i kø"
770
"Queued... Cancel","Sat i kø... Annuller"
771
"Radio Buttons","Radioknapper"
772
"Rates","Kurser"
773
"Read details","Læs detaljer"
@@ -787,25 +776,29 @@
787
"Refresh Statistics","Opdater statistik"
788
"Region/State","Region/stat"
789
"Regular Price:","Normalpris:"
790
"Release","Udgivelse"
791
"Release Stability","Udgivelsesstabilitet"
792
"Release Version","Udgivelsesversion"
793
"Remote FTP","FTP (remote)"
794
"Remove","Fjern"
795
"Reports","Rapporter"
796
"Request Path","Forespørgselssti"
797
"Required","Obligatorisk"
798
- "Required settings","Obligatoriske indstillinger"
799
"Reset","Nulstil"
800
"Reset Filter","Nulstil filter"
801
- "Reset Successful","Nulstilling gennemført"
802
"Resize","Juster str."
803
"Resource Access","Ressourceadgang"
804
"Resources","Ressourcer"
805
"Results","Resultater"
806
"Retrieve Password","Hent kodeord"
807
"Return Html Version","Returner HTML-version"
808
- "Return URL: ","Retur-URL: "
809
"Revenue","Omsætning"
810
"Reviews","Bedømmelser"
811
"Reviews and Ratings","Bedømmelser og karakterer"
@@ -827,7 +820,6 @@
827
"Running... Kill","Kører... Dræb"
828
"SKU","Varenummer"
829
"SKU:","Varenummer:"
830
- "SORT BY:","SORTER EFTER:"
831
"SSL Error: Invalid or self-signed certificate","SSL fejl: Ugyldig eller selv-signeret certifikat"
832
"Sales","Salg"
833
"Sales Report","Salg"
@@ -835,17 +827,14 @@
835
"Save","Gem"
836
"Save & Generate","Gem og generer"
837
"Save Account","Gem konto"
838
- "Save As","Gem som"
839
"Save Cache Settings","Gem cache-indstillinger"
840
"Save Config","Gem konfiguration"
841
"Save Currency Rates","Gem kurser"
842
"Save Profile","Gem profil"
843
"Save Role","Gem rolle"
844
"Save Template","Gem skabelon"
845
- "Save Theme","Gem tema"
846
"Save User","Gem bruger"
847
"Save and Continue Edit","Gem og fortsæt redigering"
848
- "Screens:","Screens:"
849
"Search","Søg"
850
"Search Index","Søgeindeks"
851
"Search Term","Søgning"
@@ -856,7 +845,6 @@
856
"Select Date","Vælg dato"
857
"Select Range","Vælg interval"
858
"Select Template","Vælg skabelon"
859
- "Select Visible","Vælg synlige"
860
"Select date","Vælg dato"
861
"Selected allowed currency ""%s"" is not available in installed currencies.","Valgte valuta ""%s"" er ikke blandt de installerede valutaer."
862
"Selected base currency is not available in installed currencies.","Valgt basisvaluta er ikke blandt de installerede valutaer"
@@ -865,6 +853,8 @@
865
"Self-assigned roles cannot be deleted.","Selv-tildelte roller kan ikke slettes."
866
"Sender","Afsender"
867
"Separate Email","Separat e-mail"
868
"Shipment #%s comment added","Kommentar tilføjet til forsendelse #%s"
869
"Shipment #%s created","Forsendelse #%s blev oprettet"
870
"Shipment Comments","Leveringskommentarer"
@@ -882,24 +872,20 @@
882
"Shopping Cart Price Rules","Prisregler for indkøbskurv"
883
"Shopping Cart from %s","Indkøbskurv fra %s"
884
"Show By","Vis efter"
885
- "Show Report For","Vis rapport for"
886
"Show Reviews","Vis anmeldelser"
887
- "Show confirmation page: ","Vis bekræftelsesside: "
888
- "Silent Post URL:","Silent Post URL:"
889
"Sitemap Information","Sitemap-information"
890
"Size for %s","Størrelse for %s"
891
"Skip Category Selection","Spring over kategorivalg"
892
"Some items in this order have different invoice and shipment types. You can create shipment only after the invoice is created.","Nogle varer i denne ordre har forskellige faktura- og leveringstyper. Du kan først oprette levering når fakturaen er oprettet."
893
"Some of the ordered items do not exist in the catalog anymore and will be removed if you try to edit the order.","Nogle af de bestilte varer er ikke længere i produktkataloget og vil blive fjernet hvis du redigerer ordren."
894
"Sorry, this feature is coming soon...","Vi undskylder, men denne funktion er undervejs..."
895
- "Sort Order","Sorteringsrækkefølge"
896
"Special Price:","Specialpris:"
897
"Specific Countries","Specifikke lande"
898
"Specified","Angivet"
899
"Specified profile does not exist.","Profilen eksisterer ikke."
900
"Spreadsheet Name:","Navn på regneark:"
901
"Start Date","Startdato"
902
- "Start/Reset Validation...","Start/nulstil validering..."
903
"Starting profile execution, please wait...","Starter profilkørsel, vent venligst..."
904
"State/Province:","Region:"
905
"Static Blocks","Statiske blokke"
@@ -916,12 +902,8 @@
916
"Submit","Gennemfør"
917
"Subpackage cannot be conflicting.","Underpakke må ikke være i konflikt."
918
"Subtotal","Subtotal"
919
- "Switch/Solo card issue number: %s","Switch/Solo kort udstedelsesnummer: %s"
920
- "Switch/Solo card start Date: %s/%s","Switch/Solo kort start dato: %s/%s"
921
"Switch/Solo/Maestro Only","Kun Switch/Solo/Maestro"
922
- "Switch/Solo/Maestro(UK Domestic) Only","Kun Switch/Solo/Maestro(UK Domestic)"
923
- "Switch/Solo/Maestro(UK Domestic) card issue number: %s","Switch/solo/Maestro(UK Domestic) kort udstedelses nummer: %s"
924
- "Switch/Solo/Maestro(UK Domestic) card start Date: %s/%s","Switch/Solo/Maestro(UK Domestic) kort start dato: %s/%s"
925
"Synchronization is required.","Synkronisering er nødvendigt."
926
"Synchronization of media storages has been successfully completed.","Synkronisering af medielager er gennemført."
927
"Synchronize","Synkroniser"
@@ -930,13 +912,10 @@
930
"System","System"
931
"System Section","Systemsektion"
932
"System busy","System optaget"
933
- "T-Shirts","T-Shirts"
934
"Tags","Tags"
935
- "Target","Mål"
936
"Target Path","Målsti"
937
"Tax","Moms"
938
"Tb","Tb"
939
- "Tell a Friend","Tip en ven"
940
"Template","Skabelon"
941
"Template Content","Skabelonindhold"
942
"Template Information","Detaljer"
@@ -962,11 +941,10 @@
962
"The account has been saved.","Kontoen er gemt."
963
"The archive can be uncompressed with <a href=""%s"">%s</a> on Windows systems","Arkivet kan udpakkes med <a href=""%s"">%s</a> på Windowssystemer"
964
"The attribute set has been removed.","Egenskabssættet er slettet."
965
- "The backup has been created.","Sikkerhedskopien er oprettet."
966
"The billing agreement has been canceled.","Betalingsaftalen er annulleret."
967
"The billing agreement has been deleted.","Betalingsaftalen er slettet."
968
"The cache storage has been flushed.","Cachelageret er tømt."
969
- "The card has failed verification with the issuer bank.","Kortet fejlede verifikationen hos udstedelsesbanken."
970
"The carrier needs to be specified.","The carrier needs to be specified."
971
"The catalog index has been rebuilt.","Katalogindeks er genopbygget."
972
"The catalog rewrites have been refreshed.","Katalogomskrivninger er opdateret."
@@ -986,7 +964,6 @@
986
"The flat catalog category has been rebuilt.","Flade kategorier er genopbygget."
987
"The group node name must be specified with field node name.","The group node name must be specified with field node name."
988
"The image cache was cleaned.","Billedcachen er tømt."
989
- "The information in this tab has been changed.","Der er ændringer på denne fane."
990
"The invoice and shipment have been created.","Faktura og levering er oprettet."
991
"The invoice and the shipment have been created. The shipping label cannot be created at the moment.","Faktura og levering er oprettet. Pakkelabel kan ikke genereres i øjeblikket."
992
"The invoice has been canceled.","Fakturaen er annulleret."
@@ -994,6 +971,7 @@
994
"The invoice has been created.","Fakturaen er oprettet."
995
"The invoice has been voided.","Fakturaen er annulleret."
996
"The invoice no longer exists.","Fakturaen eksisterer ikke længere."
997
"The order does not allow creating an invoice.","Ordren tillader ikke fakturering."
998
"The order no longer exists.","Ordren eksisterer ikke længere."
999
"The poll has been deleted.","Afstemningen er slettet."
@@ -1009,17 +987,15 @@
1009
"The role has been successfully saved.","Rollen er gemt."
1010
"The search index has been rebuilt.","Søgeindeks er genopbygget."
1011
"The shipment has been created.","Levering er oprettet."
1012
- "The shipment has been created. The shipping label has been created.","Levering er oprettet. Pakkelabel er oprettet."
1013
"The shipment has been sent.","Levering er sendt."
1014
"The tag has been deleted.","Tag'et er slettet."
1015
"The tag has been saved.","Tag'et er gemt."
1016
"The user has been deleted.","Brugeren er slettet."
1017
"The user has been saved.","Brugeren er gemt."
1018
"Theme has been saved.","Temaet er gemt."
1019
- "Theme label can\'t be empty","Temalabel skal udfyldes"
1020
- "Theme label:","Temalabel:"
1021
"Themes JavaScript and CSS files combined to one file.","JavaScript og CSS lagt sammen i én fil."
1022
- "There has been wrong payment information submitted or time limit has expired. Please, try again.","Der er givet forkerte betalingsoplysninger, eller tidsgrænsen er udløbet. Prøv igen."
1023
"There is an error in one of the option rows.","Der er en fejl i en række."
1024
"This Account is","Denne konto er"
1025
"This Email template no longer exists.","Denne e-mail-skabelon eksisterer ikke længere"
@@ -1027,6 +1003,7 @@
1027
"This Role no longer exists.","Denne rolle eksisterer ikke længere"
1028
"This account is","Denne konto er"
1029
"This account is inactive.","Denne konto er inaktiv."
1030
"This attribute set does not have attributes which we can use for configurable product","Dette egenskabssæt har ikke nogen egenskaber der kan bruges til konfigurerbare produkter"
1031
"This attribute shares the same value in all the stores","Denne egenskab har samme værdi i alle forretninger"
1032
"This is a demo store. Any orders placed through this store will not be honored or fulfilled.","Dette er en demoshop. Ordrer afgivet i denne butik vil ikke blive behandlet."
@@ -1034,28 +1011,29 @@
1034
"This product is currently disabled.","Dette produkt er i øjeblikket deaktiveret"
1035
"This report depends on timezone configuration. Once timezone is changed, the lifetime statistics need to be refreshed.","Denne rapport afhænger af tidszone-konfiguration. Når tidszonen ændres bør totalstatistikken opdateres."
1036
"This section is not allowed.","Denne del er ikke tilladt."
1037
- "This tab contains invalid data. Please solve the problem before saving.","Denne fane indeholder ugyldige data. Ret venligst problemet før du gemmer."
1038
"This user no longer exists.","Denne bruger eksisterer ikke længere"
1039
- "Thumbnail","Thumbnail"
1040
"Time","Tid"
1041
"Time selection:","Tidsvalg:"
1042
"Time:","Tid:"
1043
"Timeout limit for response from synchronize process was reached.","Der kom intet svar fra synkroniseringsprocessen inden for tidsgrænsen"
1044
- "Title bar","Titelbjælke"
1045
"To","til"
1046
"To cancel pending authorizations and release amounts that have already been processed during this payment, click Cancel.","Klik annuller for at ophæve afventende autorisationer og frigive beløb der allerede er behandlet i denne betaling."
1047
- "To use Payflow Link, you must configure your Payflow Link account on the Paypal website.","For at bruge Payflow Link skal du konfigurere din Payflow Link-konto PayPals website."
1048
"Toggle Editor","Slå editor til/fra"
1049
"Tools","Værktøjer"
1050
"Top 5 Search Terms","Top 5 søgninger"
1051
"Total","Total"
1052
- "Total %d records found","<strong>%d</strong> poster i alt"
1053
"Total Invoiced","Total faktureret"
1054
"Total Order Amount","Samlet ordrebeløb"
1055
"Total Refunded","Samlet beløb refunderet"
1056
"Total of %d record(s) have been deleted.","I alt %d poster er slettet."
1057
"Total of %d record(s) have been updated.","I alt %d poster er opdateret."
1058
"Total of %d record(s) were canceled.","I alt %d poster er annulleret."
1059
"Track Order","Track ordre"
1060
"Track this shipment","Track denne forsendelse"
1061
"Tracking number %s for %s assigned","Tracking-nr %s for %s blev tildelt"
@@ -1084,15 +1062,11 @@
1084
"Unable to save the invoice.","Kan ikke gemme fakturaen."
1085
"Unable to send the invoice email.","Kan ikke sende faktura-email."
1086
"Unable to send the shipment email.","Kan ikke sende leveringsmail."
1087
"Unable to void the credit memo.","Kan ikke annullere kreditnotaen."
1088
"Unknown","Ukendt"
1089
- "Unknown Error","Ukendt fejl"
1090
- "Unknown Error.","Ukendt fejl."
1091
"Unlimited","Ubegrænset"
1092
- "Unselect All","Fravælg alle"
1093
- "Unselect Visible","Fravælg synlige"
1094
"Update","Opdater"
1095
- "Update Preview","Opdater preview"
1096
"Updated At","Opdateret d."
1097
"Upload File","Upload fil"
1098
"Upload Files","Upload filer"
@@ -1100,16 +1074,16 @@
1100
"Upload I/O Error","Fejl: Problemer med skrivning eller læsning under upload"
1101
"Upload Security Error","Upload sikkerhedsfejl"
1102
"Upload import file","Upload importfil"
1103
"Use All Available Attributes","Brug alle tilgængelige egenskaber"
1104
"Use Config Settings","Brug konfigurationsindstillinger"
1105
"Use Default","Brug standard"
1106
"Use Default Value","Brug standard-værdi"
1107
"Use Default Variable Values","Brug standardværdier for variabler"
1108
- "Use Silent Post:","Brug Silent Post:"
1109
"Use Website","Anvend website"
1110
"Used Currently For","Bruges i øjeblikket til"
1111
"Used as Default For","Bruges som standard for"
1112
- "User","Bruger"
1113
"User Email","E-mail (bruger)"
1114
"User ID","Bruger ID"
1115
"User Info","Konto"
@@ -1117,11 +1091,15 @@
1117
"User Name","Brugernavn"
1118
"User Name is required field.","Brugernavn er et obligatorisk felt."
1119
"User Name:","Brugernavn:"
1120
"User Role","Rolle"
1121
"User Roles","Brugerroller"
1122
"User Roles Information","Brugerroller - detaljer"
1123
"User name","Brugernavn"
1124
"Users","Brugere"
1125
"Validation Results","Valideringsresultater"
1126
"Value","Værdi"
1127
"Value Delimiter:","Separator:"
@@ -1131,27 +1109,21 @@
1131
"Variable ID","Variabel ID"
1132
"Variable Name","Variabelnavn"
1133
"Variable Plain Value","Tekstværdi for variabel"
1134
- "Verification Failed","Verifikation fejlede"
1135
- "Verification Successful","Verifikation lykkedes"
1136
- "Verification cannot be processed","Verifikation kan ikke behandles"
1137
- "View","Vis"
1138
"View Actions XML","Vis handlings-XML"
1139
- "View Details","Vis detaljer"
1140
"View Full Size","Vis fuld størrelse"
1141
- "View Gallery","Vis galleri"
1142
"View Memo","Vis kreditnota"
1143
"View Memo for #%s","Vis kreditnota for #%s"
1144
"View Shipment","Vis levering"
1145
- "View Statistics For","Vis statistik for"
1146
"Visibility:","Synlighed:"
1147
"Warning! Empty value can cause problems with CSV format.","Advarsel! En tom værdi kan give problemer med CSV-formatet."
1148
"Warning!\r\nThis action will remove this user from already assigned role\r\nAre you sure?","Advarsel!\r\nDenne handling vil fjerne brugeren fra en tildelt rolle\r\nEr du sikker?"
1149
"Warning!\r\nThis action will remove those users from already assigned roles\r\nAre you sure?","Advarsel!\r\nDenne handling vil fjerne brugeren fra tildelte roller\r\nEr du sikker?"
1150
- "Warning: All related AirMail messages will be deteted!\n Are you sure you want to do this?","Advarsel: Alle relaterede AirMail-beskeder vil blive slettet!\n Er du sikker på at du vil fortsætte?"
1151
"Warning: Please do not close the window during importing/exporting data","Advarsel: Luk ikke vinduet mens du importerer/eksporterer data"
1152
"Watermark File for %s","Vandmærkefil for %s"
1153
"We appreciate our merchants\' feedback, please <a href=""#"" onclick=""surveyAction(\'yes\'); return false;"">take our survey</a> to provide insight on the features you would like included in Magento. <a href=""#"" onclick=""surveyAction(\'no\'); return false;"">Remove this notification</a>","Vi værdsætter feedback fra vores brugere. Deltag i vores <a href=""#"" onclick=""surveyAction(\'yes\'); return false;"">undersøgelse</a> og fortæl os hvilke funktioner du mangler i Magento. <a href=""#"" onclick=""surveyAction(\'no\'); return false;"">Fjern denne besked</a>"
1154
- "We detected that your JavaScript seem to be disabled.","Vi har detekteret at du har JavaScript slået fra."
1155
"We\'re in our typing table, coding away more features for Magento. Thank you for your patience.","Vi sidder foran skærmen og koder løs på nye features til Magento. Tak for tålmodigheden."
1156
"Web Section","Websektion"
1157
"Web Services","Web Services"
@@ -1160,6 +1132,7 @@
1160
"What is this?","Hvad er dette?"
1161
"Wishlist Report","Ønskesedler"
1162
"Wishlist item is not loaded.","Ønske er ikke indlæst."
1163
"Wrong billing agreement ID specified.","Forkert betalingsaftale-ID."
1164
"Wrong column format.","Ugyldig kolonnemodel"
1165
"Wrong newsletter template.","Forkert nyhedsbrevskabelon."
@@ -1176,11 +1149,16 @@
1176
"Yes (only price with tax)","Ja (kun pris med moms)"
1177
"You cannot delete your own account.","Du kan ikke slette din egen konto."
1178
"You have %s unread message(s).","Du har %s ulæste besked(er)"
1179
"You have logged out.","Du er logget ud."
1180
"You have not enough permissions to use this functionality.","Du har ikke rettigheder til at bruge denne funktion."
1181
"You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.","Du skal have JavaScript slået til i din browser for at kunne bruge alle funktionerne på dette website."
1182
"You need to specify order items.","Du skal angive ordrens varer"
1183
"Your answers contain duplicates.","Dine svar indeholder dubletter."
1184
"Your server PHP settings allow you to upload files not more than %s at a time. Please modify post_max_size (currently is %s) and upload_max_filesize (currently is %s) values in php.ini if you want to upload larger files.","Din servers PHP-indstillinger tillader ikke at uploade mere end %s ad gangen. Modificer værdierne for post_max_size (i øjeblikket %s) og upload_max_filesize (i øjeblikket %s) i php.ini hvis du vil uploade større filer."
1185
"Your web server is configured incorrectly. As a result, configuration files with sensitive information are accessible from the outside. Please contact your hosting provider.","Din webserver er forkert konfigureret, så konfigurationsfiler med følsom information er tilgængelige udefra. Kontakt venligst din hostingudbyder."
1186
"Zip/Postal Code","Postnr."
@@ -1194,14 +1172,13 @@
1194
"critical","kritisk"
1195
"example: ""sitemap/"" or ""/"" for base path (path must be writeable)","eksempel: ""sitemap/"" eller ""/"" for rodstien (stien skal være skrivbar)"
1196
"example: sitemap.xml","eksempel: sitemap.xml"
1197
"from","fra"
1198
- "items selected","valgte elementer"
1199
"major","større"
1200
"minor","mindre"
1201
"notice","notits"
1202
- "of %s pages","af %s sider"
1203
- "per page","pr. side"
1204
"store(%s) scope","Butik(%s) anvendelsesområde"
1205
"to","til"
1206
"website(%s) scope","Website(%s) anvendelsesområde"
1207
"{{base_url}} is not recommended to use in a production environment to declare the Base Unsecure URL / Base Secure URL. It is highly recommended to change this value in your Magento <a href=""%s"">configuration</a>.","{{base_url}} anbefales ikke at bruge til at definere rod-URL'en (sikker/usikker) i en live-installation. Det anbefales på det kraftigste at ændre denne værdi i Magentos <a href=""%s"">konfiguration</a>."
1
" The customer does not exist in the system anymore."," Kunden eksisterer ikke længere i systemet."
2
+ " You will need to navigate to your "," Du skal gå til din "
3
" [deleted]"," [slettet]"
4
" and "," og "
5
+ " and go to the "," og til "
6
+ " sections for your Hosted Checkout Pages."," afsnittene for dine hosted checkout-sider."
7
"%s (Default Template from Locale)","%s (standardskabelon fra sprogpakke)"
8
"%s cache type(s) disabled.","%s cachetyper deaktiveret."
9
"%s cache type(s) enabled.","%s cachetyper aktiveret."
19
"(You have to increase php memory_limit before changing this value)","(Du skal forøge php memory_limit før denne værdi ændres)"
20
"(\\t for tab)","(\\t for tab)"
21
"* - If indexing is in progress, it will be killed and new indexing process will start.","* - Hvis indeksering er i gang stoppes den, og en ny indekseringsproces starter"
22
+ "* Required Fields","* obligatoriske felter"
23
"- Click on any of the time parts to increase it","- Klik på en vilkårlig tidsdel for at forøge den"
24
"- Hold mouse button on any of the above buttons for faster selection.","- Hold museknappen nede på en af de ovenstående knapper for at vælge hurtigere."
25
"- Use the %s buttons to select month","- Brug %s-knapperne for at vælge måned"
33
"-- Please select --","-- Vælg venligst --"
34
"--Please Select--","--Vælg venligst--"
35
"1 Hour","1 time"
36
+ "1. set up","1. Indstil"
37
"12 Hours","12 timer"
38
"12h AM/PM","12h AM/PM"
39
"2 Hours","2 timer"
40
+ "2. customize","2. Tilpas"
41
"24 Hours","24 timer"
42
"24h","24h"
43
"2YTD","2ÅTD"
44
"6 Hours","6 timer"
45
"<h1 class=""page-heading"">404 Error</h1><p>Page not found.</p>","<h1 class=""page-heading"">Fejl 404</h1><p>Side ikke fundet.</p>"
46
+ "<strong>%s</strong> requests access to your account","<strong>%s</strong> anmoder om adgang til din konto"
47
+ "<strong>Attention</strong>: Captcha is case sensitive.","<strong>Bemærk</strong>: Captcha skelner mellem store og små bogstaver."
48
"A user with the same user name or email aleady exists.","Der eksisterer allerede en bruger med samme brugernavn eller e-mailadresse."
49
"API Key","Api-nøgle"
50
"API Key Confirmation","Bekræftelse af Api-nøgle"
62
"Action","Handling"
63
"Actions","Handlinger"
64
"Actions XML","Handlings-XML"
65
"Active","Aktiv"
66
"Add","Tilføj"
67
"Add Exception","Tilføj undtagelse"
68
"Add Field Mapping","Tilføj feltmapning"
69
"Add Field with URL:","Tilføj felt med URL:"
70
"Add New","Tilføj ny"
71
+ "Add Products","Tilføj produkter"
72
"Add More Templates","Tilføj flere skabeloner"
73
"Add New Image","Tilføj nyt billede"
74
"Add New Profile","Tilføj ny profil"
77
"Add New URL Rewrite","Tilføj ny URL-omskrivning"
78
"Add New User","Tilføj ny bruger"
79
"Add New Variable","Tilføj variabel"
80
"Add URL Rewrite","Tilføj URL-omskrivning"
81
"Add URL Rewrite for a Category","Tilføj URL-omskrivning for en kategori"
82
"Add URL Rewrite for a Product","Tilføj URL-omskrivning for et produkt"
83
"Add after","Tilføj efter"
84
"Additional Cache Management","Øvrig cachestyring"
85
"Address Type:","Adressetype:"
86
"Admin","Admin"
87
"Advanced Admin Section","Avanceret adminsektion"
88
"Advanced Profiles","Avancerede profiler"
89
"Advanced Section","Avanceret sektion"
90
+ "After authorization application will have access to you account.","Efter autorisering vil applikationen have adgang til din konto."
91
"All","Alle"
92
"All Allowed Countries","Alle tilladte lande"
93
"All Cache","Hele cachen"
101
"All possible rates were fetched, please click on ""Save"" to apply","Alle satser er indlæst, klik ""Gem"" for at anvende dem."
102
"All rates were fetched, please click on ""Save"" to apply","Alle satser er indlæst, klik ""Gem"" for at anvende dem."
103
"All valid rates have been saved.","Alle gyldige satser er gemt."
104
+ "Always (during development)","Altid (mens der udvikles)"
105
"Amounts","Beløb"
106
"An error has occured while syncronizing media storages.","Der opstod en fejl ved synkronisering af medielagrene."
107
"An error occurred while clearing the JavaScript/CSS cache.","Fejl ved tømning af JavaScript/CSS-cachen."
108
"An error occurred while clearing the image cache.","Fejl ved tømning af billedcachen."
109
+ "An error occurred while deleting URL Rewrite.","Fejl ved sletning af URL-omskrivningen."
110
"An error occurred while deleting email template data. Please review log and try again.","Fejl ved sletning af email skabelonsdata. Gennemse loggen og prøv igen."
111
+ "An error occurred while deleting record(s).","Fejl ved sletning af posterne."
112
"An error occurred while deleting this role.","Fejl ved sletning af rollen."
113
"An error occurred while deleting this set.","Fejl ved sletning af sættet."
114
"An error occurred while deleting this template.","Fejl ved sletning af skabelonen."
120
"An error occurred while rebuilding the search index.","Fejl ved genopbygning af søgeindeks."
121
"An error occurred while refreshing the Catalog Rewrites.","Fejl ved opdatering af katalog-omskrivninger."
122
"An error occurred while refreshing the Layered Navigation indices.","Fejl ved opdatering af indeks for filtreret navigation."
123
+ "An error occurred while saving URL Rewrite.","Fejl ved lagring af URL-omskrivningen."
124
"An error occurred while refreshing the catalog rewrites.","Fejl ved opdatering af katalogomskrivninger."
125
"An error occurred while refreshing the layered navigation indices.","Fejl ved opdatering af indeks for filtreret navigation."
126
"An error occurred while saving account.","Fejl ved lagring af konto."
127
+ "An error occurred while saving review.","Fejl ved lagring af anmeldelsen."
128
"An error occurred while saving the customer.","Fejl ved lagring af kunden."
129
"An error occurred while saving this configuration:","Fejl ved lagring af denne konfiguration:"
130
"An error occurred while saving this role.","Fejl ved lagring af rollen"
137
"Any Store","Valgfri forretning"
138
"Any Type","Valgfri type"
139
"Any Visibility","Valgfri synlighed"
140
+ "Any data created since the backup was made will be lost including admin users, customers and orders.","Al data der er tilføjet siden sikkerhedskopien blev lavet vil gå tabt, inkl. adminbrugere, kunder og ordrer."
141
"Apply Theme","Anvend tema"
142
"Archive file name:","Arkivfilnavn:"
143
"Are you sure that you want to delete this template?","Er du sikker på, at skabelonen skal slettes?"
144
"Are you sure that you want to strip tags?","Er du sikker på, at du ønsker at fjerne tags?"
145
"Are you sure you want to do this?","Er du sikker på, at du ønsker at udføre denne handling?"
146
+ "Are you sure you want to proceed?","Er du sikker på at du vil fortsætte?"
147
"Area","Område"
148
"As low as:","Ned til:"
149
"Assigned","Tildelt"
150
"Associated Tags","Tilknyttede tags"
151
"Attribute Set Name:","Navn på sæt af egenskaber:"
152
"Attributes","Egenskaber"
153
+ "Authorization confirmed","Autorisation bekræftet"
154
+ "Authorize","Autoriser"
155
+ "Authorize application","Autoriser applikation"
156
+ "Authorized OAuth Tokens","Autoriserede OAuth Tokens"
157
+ "Automatic (equalize price ranges)","Automatisk (udlignede prisintervaller)"
158
+ "Automatic (equalize product counts)","Automatisk (udlignede antal produkter)"
159
"Average Order Amount","Gns. ordrebeløb"
160
"Average Orders","Gennemsnitsordre"
161
"Back","Tilbage"
162
"Back to Login","Tilbage til Log ind"
163
"Backup","Backup"
164
+ "Backup Name","Backup-navn"
165
+ "Backup options","Backup-muligheder"
166
"Backups","Sikkerhedskopier"
167
"Base currency","Valuta (system)"
168
"Bcc","Bcc"
169
"Bestsellers","Bestsellere"
170
"Billing Address","Faktureringsadresse"
171
"Billing Address: ","Faktureringsadresse: "
172
"Billing Agreement","Betalingsaftale"
175
"Both (without and with tax)","Begge (med og uden moms)"
176
"Both IPN and PDT","Både IPN og PDT"
177
"Browse Files...","Gennemse filer..."
178
"Bundle with dynamic pricing cannot include custom defined options. Options will not be saved.","Sammensatte produkter med dynamisk prissætning kan ikke have tilpasningsmuligheder."
179
"CMS","CMS"
180
"CRITICAL","KRITISK"
185
"Cache Management","Cache-styring"
186
"Cache Type","Cachetype"
187
"Cancel","Annuller"
188
"Cannot add new comment.","Kan ikke tilføje kommentar."
189
"Cannot add tracking number.","Kan ikke tilføje trackingnummer."
190
"Cannot create an invoice without products.","Kan ikke oprette en faktura uden produkter."
193
"Cannot delete tracking number.","Kan ikke slette trackingnummeret."
194
"Cannot do shipment for the order separately from invoice.","Kan ikke oprette levering for ordren separat fra fakturaen."
195
"Cannot do shipment for the order.","Kan ikke oprette levering for ordren."
196
"Cannot initialize shipment for adding tracking number.","Kan ikke oprette trackingnummer."
197
"Cannot initialize shipment for delete tracking number.","Kan ikke slette trackingnummer."
198
"Cannot load track with retrieving identifier.","Cannot load track with retrieving identifier."
202
"Cannot send shipment information.","Kan ikke sende leveringsinformation."
203
"Cannot update item quantity.","Kan ikke opdatere antal."
204
"Cannot update the item\'s quantity.","Kan ikke opdatere varens mængde."
205
+ -"Card Verification Number","CVC-kode"
206
"Card Verification Number","Kontrolcifre"
207
"Catalog","Katalog"
208
"Catalog Price Rules","Prisregler for katalog"
209
"Catalog Rewrites","Katalogadresser"
210
"Categories","Kategorier"
211
"Category:","Kategori:"
212
"Chart is disabled. If you want to enable chart, click <a href=""%s"">here</a>.","Grafer er deaktiveret. Hvis du vil aktivere grafer, <a href=""%s"">klik her</a>."
213
"Checkbox","Checkbox"
214
"Child Transactions","Undertransaktioner"
215
+ "Choose Store View:","Vælg visning af forretning:"
216
"Choose an attribute","Vælg en egenskab"
217
"Chosen category does not associated with any website, so url rewrite is not possible.","Den valgte kategori er ikke knyttet til et website, så URL-omskrivning kan ikke lade sig gøre."
218
"Chosen product does not associated with any website, so url rewrite is not possible.","Det valgte produkt er ikke knyttet til et website, så URL-omskrivning kan ikke lade sig gøre."
221
"Comment text field cannot be empty.","Kommentarfelt må ikke være tomt."
222
"Complete","Færdig"
223
"Configuration","Konfiguration"
224
+ "Confirm New Password","Bekræft nyt kodeord"
225
+ "Confirm token authorization Pop Up for admin","Bekræft token autorisation Pop Up for admin"
226
+ "Confirm token authorization for admin","Bekræft token autorisation for admin"
227
+ "Confirmation Of Authorization","Bekræftelse af autorisation"
228
"Confirmed email:","Bekræftet e-mail:"
229
"Connect with the Magento Community","Tilslut dig Magento-fællesskabet"
230
"Continue","Fortsæt"
231
"Convert to Plain Text","Konverter til tekst"
232
"Cookie (unsafe)","Cookie (usikker)"
239
"Create URL Rewrite:","Opret URL-omskrivning:"
240
"Created At","Oprettet"
241
"Credit Card %s","Kreditkort %s"
242
"Credit Memo History","Historik for kreditnota"
243
"Credit Memo Totals","Kreditnota total"
244
"Credit Memos","Kreditnotaer"
246
"Credit memo #%s created","Oprettede kreditnota #%s"
247
"Credit memo\'s total must be positive.","Kreditnotaens totalbeløb skal være positivt."
248
"Currency","Valuta"
249
+ "Currency ""%s"" is used as %s in %s.","Valutaen ""%s"" bruges som %s i %s."
250
"Currency Information","Valuta - detaljer"
251
"Currency Setup Section","Sektion for valutaopsætning"
252
"Current Configuration Scope:","Konfiguration for:"
300
"Delete Template","Slet skabelon"
301
"Delete User","Slet bruger"
302
"Delete Website","Slet website"
303
"Description","Beskrivelse"
304
"Design","Design"
305
"Design Section","Designsektion"
311
"Display %s first","Vis %s først"
312
"Display default currency","Vis standardvaluta"
313
"Distributed under GNU LGPL. See %s for details.","Distribueret under GNU LGPL. Se %s for detaljer."
314
"Do you really want to KILL parallel process and start new indexing process?","Er du sikker på at du vil dræbe den parallelle proces og starte en ny indekseringsproces?"
315
+ "Do you really want to proceed?","Er du sikker på at du vil fortsætte?"
316
"Download","Download"
317
"Downloads","Downloads"
318
"Drag to move","Træk for at flytte"
320
"Edit","Rediger"
321
"Edit Design Change","Rediger designændring"
322
"Edit Email Template","Rediger e-mailskabelon"
323
+ "Edit Order","Rediger ordre"
324
"Edit Poll","Rediger afstemning"
325
"Edit Queue","Rediger kø"
326
"Edit Review","Rediger bedømmelse"
338
"Email to a Friend","E-mail til en ven"
339
"Email:","E-mail:"
340
"Enable","Aktiver"
341
"Enabled","Aktiv"
342
"Enclose Values In:","Indram værdier med:"
343
"Entity Attributes","Egenskaber for enhed"
344
"Entity Type","Enhedstype"
345
"Entity type:","Enhedstype:"
346
+ "Error","Fejl"
347
"Excel XML","Excel XML"
348
"Excl. Tax","Ekskl. moms"
349
+ "Exclude media folder from backup","Udelade media-mappe fra backup"
350
"Export","Eksporter"
351
"Export CSV","Eksporter CSV"
352
"Export Filters","Eksport-filtre"
353
"Export to:","Eksporter til:"
354
"Export:","Eksport:"
355
+ "FTP Host","FTP vært"
356
+ "FTP Host[:Port]","FTP vært[:port]"
357
+ "FTP Login","FTP login"
358
+ "FTP Password","FTP password"
359
+ "FTP credentials","FTP adgangsoplysninger"
360
"Failed to add a product to cart by id ""%s"".","Kunne ikke lægge produkt med id ""%s"" i kurven"
361
"Failed to cancel the billing agreement.","Kunne ikke annullere betalingsaftalen."
362
"Failed to clear the JavaScript/CSS cache.","Kunne ikke tømme JavaScript/CSS-cachen."
369
"File System","Filsystem"
370
"File name:","Filnavn:"
371
"File size should be more than 0 bytes","Fejl: Filstørrelse skal være større end 0 bytes"
372
"Finished profile execution.","Profilen er gemt"
373
"First Invoice Created Date","Dato for første faktura"
374
"First Name","Fornavn"
380
"For category","For kategori"
381
"For latest version visit: %s","For seneste version, gå til: %s"
382
"For product","For produkt"
383
+ "Forgot Admin Password","Glemt admin-kodeord"
384
"Forgot your password?","Glemt password?"
385
"Forgot your user name or password?","Glemt dit brugernavn og adgangskode?"
386
"From","Fra"
390
"General Section","Generelt-sektion"
391
"Get Image Base64","Få billede Base64"
392
"Get help for this page","Få hjælp til denne side"
393
+ "Give the verifier code to application administrator","Giv verifikationskoden til applikationens administrator"
394
"Global Attribute","Global egenskab"
395
"Global Record Search","Søg globalt"
396
"Global Search","Global søgning"
398
"Go to messages inbox","Gå til indbakke"
399
"Go to notifications","Gå til notifikationer"
400
"Google Base","Google Base"
401
"Google Sitemaps","Google Sitemaps"
402
"Grand Total","Total"
403
"Grid (default) / List","Tabelvisning (standard) / Listevisning"
413
"ID Path","ID-sti"
414
"IP Address","IP-adresse"
415
"IPN (Instant Payment Notification) Only","Kun IPN (Instant Payment Notification)"
416
+ "If there is an account associated with %s you will receive an email with a link to reset your password.","Hvis der er en konto tilknyttet %s vil du modtage en e-mail med et link til at nulstille dit kodeord."
417
"If this message persists, please contact the store owner.","Kontakt butiksejeren hvis denne besked ikke forsvinder."
418
"Images (.gif, .jpg, .png)","Filtyper (.gif, .jpg, .png)"
419
"Images Cache","Billedcache"
420
"Import","Importer"
429
"In","I"
430
"In Database:","I databasen:"
431
"In File:","I filen:"
432
"Inactive","Inaktiv"
433
"Incl. Tax","Inkl. moms"
434
"Incoming Message","Indkommende besked"
435
"Insert Variable...","Indsæt variabel..."
436
"Interactive","Interaktiv"
439
"Invalid Import Service Specified","Ugyldig import-service"
440
"Invalid POST data (please check post_max_size and upload_max_filesize settings in your php.ini file).","Ugyldig POST data (kontroller post_max_size og upload_max_filesize i php.ini)."
441
"Invalid Secret Key. Please refresh the page.","Ugyldig nøgle. Opdater venligst siden."
442
+ "Invalid User Name or Password.","Ugyldigt brugernavn eller kodeord"
443
"Invalid directory: %s","Ugyldig mappe/sti: %s"
444
"Invalid email address ""%s"".","Ugyldig e-mail-adresse ""%s"""
445
+ "Invalid email address.","Ugyldig e-mailadresse."
446
"Invalid file: %s","Ugyldig fil: %s"
447
"Invalid input data for %s => %s rate","Ugyldige indtastede værdier for %s => %s pris"
448
+ "Invalid parent block for this block","Ugyldig overblok for denne blok"
449
+ "Invalid parent block for this block.","Ugyldig overblok for denne blok."
450
+ "Invalid password reset token.","Ugyldigt kodeordsnulstilingstoken."
451
"Invalid sender name ""%s"". Please use only visible characters and spaces.","Ugyldigt afsendernavn ""%s"". Brug kun synlige tegn og mellemrum."
452
"Invalidated","Forældet"
453
"Inventory Stock Status","Lagerstatus"
461
"Invoices","Fakturaer"
462
"Is Closed","Er lukket"
463
"Issue Number","Udstedelsesnummer"
464
"Items","Produkter"
465
+ "JavaScript seems to be disabled in your browser.","JavaScript lader til at være slået fra i din browser."
466
"JavaScript/CSS","JavaScript/CSS"
467
"JavaScript/CSS Cache","JavaScript/CSS-cache"
468
"Kb","Kb"
497
"Log In","Log ind"
498
"Log Out","Log ud"
499
"Log in to Admin Panel","<em>Log ind</em> til Magento administration"
500
+ "Log in to use <strong>%s</strong>","Log ind for at bruge <strong>%s</strong>"
501
"Log into Magento Admin Page","Log ind til Magento administration"
502
"Logged in as %s","Logget ind som <strong>%s</strong>"
503
"Login","Log ind"
513
"Magento is a trademark of Magento Inc. Copyright &copy; %s Magento Inc.","Magento er et varemærke ejet af Magento Inc. Copyright &copy; %s Magento Inc."
514
"Magento ver. %s","Magento ver. %s"
515
"Magento&trade; is a trademark of Magento Inc.<br/>Copyright &copy; %s Magento Inc.","Magento&trade; er et varemærke ejet af Magento Inc.<br/>Copyright &copy; %s Magento Inc."
516
+ "Magento root directory","Magento rodmappe"
517
"Make sure that data encoding in the file is consistent and saved in one of supported encodings (UTF-8 or ANSI).","Sørg for at data encoding er konsistent og enten UTF-8 eller ANSI."
518
"Manage Attribute Sets","Administrer egenskabssæt"
519
"Manage Attributes","Administrer egenskaber"
520
"Manage Categories","Administrer kategorier"
527
"Manage Tax Zones and Rates","Administrer momszoner og -satser"
528
"Manual","Manuel"
529
"Matched Expression","Matchet udtryk"
530
"Mb","Mb"
531
"Media (.avi, .flv, .swf)","Filtyper (.avi, .flv, .swf)"
532
"Media storages synchronization has completed!","Synkronisering af medielager gennemført!"
533
"Messages Inbox","Indbakke"
534
"Month","Måned"
535
"Most Viewed","Vist mest"
536
"Most Viewed Products","Mest viste produkter"
537
"Multiple Select","Multivælger"
538
"My Account","Min konto"
539
+ "My Applications","Mine applikationer"
540
"N/A","N/A"
541
"NOTICE","NOTITS"
542
"Name","Navn"
543
"Name:","Navn:"
544
+ "Never (production)","Aldrig (produktion)"
545
"New ","Ny "
546
"New API Key","Ny API-nøgle"
547
"New Accounts","Nye konti"
580
"New User","Ny bruger"
581
"New Variable","Ny variabel"
582
"New Website","Nyt website"
583
+ "New password field cannot be empty.","Feltet nyt kodeord må ikke være tomt."
584
"Newsletter","Nyhedsbrev"
585
"Newsletter Problems","Nyhedsbrevproblemer"
586
"Newsletter Queue","Nyhedbrevkø"
587
"Newsletter Subscribers","Nyhedbrevsabonnenter"
588
"Newsletter Templates","Nyhedsbrevskabeloner"
589
"Next month (hold for menu)","Næste måned (hold for menu)"
590
"Next year (hold for menu)","Næste år (hold for menu)"
591
"No","Nej"
592
"No (price without tax)","Nej (pris uden moms)"
608
"Notifications","Notifikationer"
609
"Number of Orders","Antal ordrer"
610
"Number of Uses","Søgninger"
611
+ "Number of Views","Antal visninger"
612
"Number of records:","Antal poster:"
613
+ "OAuth Consumers","OAuth-klienter"
614
+ "OAuth authorization for admin","OAuth autorisation for admin"
615
+ "OAuth authorization simple for admin","Simpel OAuth autorisation for admin"
616
+ "OK","OK"
617
"Old rate:","Gammel kurs:"
618
"One or more media files failed to be synchronized during the media storages syncronization process. Refer to the log file for details.","En eller flere mediefiler kunne ikke synkroniseres. Se loggen for detaljer."
619
"One or more of the Cache Types are invalidated:","En eller flere cachetyper er forældede:"
620
"Online Customers","Online kunder"
621
+ "Only Once (version upgrade)","Kun én gang (opgradering af version)"
622
"Only attributes with scope ""Global"", input type ""Dropdown"" and Use To Create Configurable Product ""Yes"" are available.","Kun egenskaber med anvendelsesområdet global, inputtypen dropdown og anvend til konfigurerbart produkt ""Ja"" kan bruges."
623
"Only mapped fields","Kun felter som er mappede"
624
"Optional","Valgfri"
625
"Options","Ekstra valgmuligheder"
626
"Order #%s","Ordre #%s"
627
"Order #%s (%s)","Ordre #%s (%s)"
628
"Order Created Date","Order oprettet"
630
"Order Totals","Ordretotaler"
631
"Order Updated Date","Ordre opdateret"
632
"Order Updated Date report is real-time, does not need statistics refreshing.","Opdateringsrapport for ordren er real-time og behøver ikke opdatering af statistikken."
633
"Orders","Ordrer"
634
"Original Magento attribute names in first row:","Originale Magento egenskabsnavne i første række:"
635
"Out of stock","Ikke på lager"
636
"PDT (Payment Data Transfer) Only","Kun PDT (Payment Data Transfer)"
637
"Package Extensions","Opret udvidelsespakke"
638
"Pages","Sider"
639
"Parent Product Thumbnail","Forældreprodukts thumbnail"
640
"Parent Transaction ID","Overtransaktions-ID"
645
"Password must be at least of %d characters.","Kodeordet skal være mindst %d tegn."
646
"Password must include both numeric and alphabetic characters.","Kodeordet skal indeholde både tal og bogstaver."
647
"Password:","Kodeord:"
648
"Path:","Sti:"
649
+ "PayPal Manager","PayPal Manager"
650
"Payment method instance is not available.","Instans af betalingsmetode er ikke tilgængelig"
651
"Payment method is not available.","Betalingsmetoden er ikke tilgængelig"
652
"Payment method must be specified.","Betalingsform skal specificeres"
663
"Phone:","Telefon:"
664
"Please Select","Vælg venligst"
665
"Please confirm site switching. All data that hasn\'t been saved will be lost.","Bekræft skift af website. Al data der ikke er gemt vil gå tabt."
666
"Please enter 6 or more characters.","Indtast venligst 6 eller flere karakterer."
667
"Please enter a number greater than 0 in this field.","Indtast venligst et tal større end 0."
668
"Please enter a valid $ amount. For example $100.00.","Vælg venligst et gyldigt beløb i kr. For eksempel kr. 100,00."
680
"Please enter a valid zip code.","Indtast venligst et gyldigt postnummer."
681
"Please enter a valid zip code. For example 90602 or 90602-1234.","Indtast venligst et gyldigt postnummer, eks. 6430 eller 8000."
682
"Please enter another credit card number to complete your purchase.","Indtast et andet kreditkortnummer for at gennemføre købet."
683
+ "Please enter password","Indtast password"
684
+ "Please enter password to confirm rollback.","Indtast password for at bekræfte rollback."
685
"Please enter valid password.","Indtast venligst et gyldigt kodeord."
686
"Please make sure that all global admin search modules are installed and activated.","Kontroller venligst at alle admin søgemoduler er installeret og aktiveret"
687
"Please make sure that your changes were saved before running the profile.","Husk at gemme ændringer, før profilen køres."
697
"Please select one of the options.","Vælg venligst en af mulighederne"
698
"Please select review(s).","Vælg venligst bedømmelse(r)"
699
"Please select tag(s).","Vælg venligst tag(s)"
700
+ "Please specify backup creation options","Angiv indstillinger for oprettelse af backup"
701
"Please specify the admin custom URL.","Angiv en selvvalgt admin-URL"
702
"Please try to logout and sign in again.","Prøv at logge ud og ind igen."
703
+ "Please type the letters from the image:","Indtast bogstaverne fra billedet:"
704
"Please use in this field only ""a-z,0-9,_"".","Brug kun tegnene ""a-z,0-9,_"" i dette felt."
705
"Please use letters only (a-z) in this field.","Feltet må kun indeholde bogstaver (a-z)"
706
"Please use numbers only in this field. Please avoid spaces or other characters such as dots or commas.","Feltet må kun indeholde heltal, undgå venligst mellemrum eller andre karakterer såsom punktum og komma."
707
+ "Please use only letters (a-z or A-Z), numbers (0-9) or spaces in this field.","Brug kun bogstaver (a-z eller A-Z), tal (0-9) eller mellemrum i dette felt."
708
"Please use only letters (a-z) or numbers (0-9) only in this field. No spaces or other characters are allowed.","Feltet må kun indeholde bogstaver (a-z) eller heltal (0-9). Mellemrum eller andre karakterer er ikke tilladt."
709
"Please use only letters (a-z) or numbers (0-9) or spaces and # only in this field.","Feltet må kun indeholde bogstaver (a-z), heltal (0-9), mellemrum og nummertegn (#)."
710
"Please use this date format: dd/mm/yyyy. For example 17/03/2006 for the 17th of March, 2006.","Brug venligst dette datoformat: dd/mm/yyyy, eks. 17/03/2006 for d.17. marts 2006."
718
"Popular","Populære"
719
"Position of Watermark for %s","Vandmærkeposition for %s"
720
"Pregenerated product images files.","Prægenererede produktbilleder."
721
"Prev. month (hold for menu)","Forrige måned (hold for menu)"
722
"Prev. year (hold for menu)","Forrige år (hold for menu)"
723
"Preview","Vis"
724
"Preview Template","Vis skabelon"
725
+ "Price","Pris"
726
"Price alert subscription was saved.","Tilmelding til prisopdatering er gemt."
727
"Price:","Pris:"
728
"Processed <strong>%s%% %s/%d</strong> records","Behandlede <strong>%s%% %s/%d </strong> poster"
729
"Product","Produkt"
730
+ "Product Name","Produktnavn"
731
"Product Reviews","Produktbedømmelser"
732
"Product Tax Classes","Produkt-momsklasser"
733
"Product Thumbnail Itself","Selve produktets thumbnail"
735
"Product:","Produkt:"
736
"Products","Produkter"
737
"Products Bestsellers Report","Bestsellerrapport"
738
+ "Products Most Viewed Report","Mest viste produkter-rapport"
739
"Products Ordered","Produkter bestilt"
740
"Products in Carts","Produkter i indkøbskurve"
741
"Profile Action","Profilhandling"
751
"Promo","Promo"
752
"Promotions","Prisregler"
753
"Purchased Item","Købt vare"
754
+ "Put store on the maintenance mode while backup creation","Sæt forretningen i vedligeholdelsestilstand mens der sikkerhedskopieres"
755
+ "Put store on the maintenance mode while rollback processing","Sæt forretningen i vedligeholdelsestilstand mens rollback indlæses"
756
"Quantity","Antal"
757
"Queue Refresh","Sæt opdatering i kø"
758
"Queued... Cancel","Sat i kø... Annuller"
759
+ "REST Roles","REST roller"
760
"Radio Buttons","Radioknapper"
761
"Rates","Kurser"
762
"Read details","Læs detaljer"
776
"Refresh Statistics","Opdater statistik"
777
"Region/State","Region/stat"
778
"Regular Price:","Normalpris:"
779
+ "Reject","Afvis"
780
+ "Reject token authorization Pop Up for admin","Afvis token autorisation Pop Up for admin"
781
+ "Reject token authorization for admin","Afvis token autorisation for admin"
782
+ "Rejection Of Authorization","Afvisning af autorisation"
783
"Release","Udgivelse"
784
"Release Stability","Udgivelsesstabilitet"
785
"Release Version","Udgivelsesversion"
786
+ "Reload captcha","Genindlæs captcha"
787
"Remote FTP","FTP (remote)"
788
"Remove","Fjern"
789
"Reports","Rapporter"
790
"Request Path","Forespørgselssti"
791
"Required","Obligatorisk"
792
"Reset","Nulstil"
793
"Reset Filter","Nulstil filter"
794
+ "Reset Password","Nulstil kodeord"
795
+ "Reset a Password","Nulstil et kodeord"
796
"Resize","Juster str."
797
"Resource Access","Ressourceadgang"
798
"Resources","Ressourcer"
799
"Results","Resultater"
800
"Retrieve Password","Hent kodeord"
801
"Return Html Version","Returner HTML-version"
802
"Revenue","Omsætning"
803
"Reviews","Bedømmelser"
804
"Reviews and Ratings","Bedømmelser og karakterer"
820
"Running... Kill","Kører... Dræb"
821
"SKU","Varenummer"
822
"SKU:","Varenummer:"
823
"SSL Error: Invalid or self-signed certificate","SSL fejl: Ugyldig eller selv-signeret certifikat"
824
"Sales","Salg"
825
"Sales Report","Salg"
827
"Save","Gem"
828
"Save & Generate","Gem og generer"
829
"Save Account","Gem konto"
830
"Save Cache Settings","Gem cache-indstillinger"
831
"Save Config","Gem konfiguration"
832
"Save Currency Rates","Gem kurser"
833
"Save Profile","Gem profil"
834
"Save Role","Gem rolle"
835
"Save Template","Gem skabelon"
836
"Save User","Gem bruger"
837
"Save and Continue Edit","Gem og fortsæt redigering"
838
"Search","Søg"
839
"Search Index","Søgeindeks"
840
"Search Term","Søgning"
845
"Select Date","Vælg dato"
846
"Select Range","Vælg interval"
847
"Select Template","Vælg skabelon"
848
"Select date","Vælg dato"
849
"Selected allowed currency ""%s"" is not available in installed currencies.","Valgte valuta ""%s"" er ikke blandt de installerede valutaer."
850
"Selected base currency is not available in installed currencies.","Valgt basisvaluta er ikke blandt de installerede valutaer"
853
"Self-assigned roles cannot be deleted.","Selv-tildelte roller kan ikke slettes."
854
"Sender","Afsender"
855
"Separate Email","Separat e-mail"
856
+ "Service Settings","Serviceindstillinger"
857
+ "Set up & Customize","Opsæt og tilpas"
858
"Shipment #%s comment added","Kommentar tilføjet til forsendelse #%s"
859
"Shipment #%s created","Forsendelse #%s blev oprettet"
860
"Shipment Comments","Leveringskommentarer"
872
"Shopping Cart Price Rules","Prisregler for indkøbskurv"
873
"Shopping Cart from %s","Indkøbskurv fra %s"
874
"Show By","Vis efter"
875
+ "Show Report For:","Vis rapport for"
876
"Show Reviews","Vis anmeldelser"
877
"Sitemap Information","Sitemap-information"
878
"Size for %s","Størrelse for %s"
879
"Skip Category Selection","Spring over kategorivalg"
880
"Some items in this order have different invoice and shipment types. You can create shipment only after the invoice is created.","Nogle varer i denne ordre har forskellige faktura- og leveringstyper. Du kan først oprette levering når fakturaen er oprettet."
881
"Some of the ordered items do not exist in the catalog anymore and will be removed if you try to edit the order.","Nogle af de bestilte varer er ikke længere i produktkataloget og vil blive fjernet hvis du redigerer ordren."
882
"Sorry, this feature is coming soon...","Vi undskylder, men denne funktion er undervejs..."
883
"Special Price:","Specialpris:"
884
"Specific Countries","Specifikke lande"
885
"Specified","Angivet"
886
"Specified profile does not exist.","Profilen eksisterer ikke."
887
"Spreadsheet Name:","Navn på regneark:"
888
"Start Date","Startdato"
889
"Starting profile execution, please wait...","Starter profilkørsel, vent venligst..."
890
"State/Province:","Region:"
891
"Static Blocks","Statiske blokke"
902
"Submit","Gennemfør"
903
"Subpackage cannot be conflicting.","Underpakke må ikke være i konflikt."
904
"Subtotal","Subtotal"
905
"Switch/Solo/Maestro Only","Kun Switch/Solo/Maestro"
906
+ "Symbol","Symbol"
907
"Synchronization is required.","Synkronisering er nødvendigt."
908
"Synchronization of media storages has been successfully completed.","Synkronisering af medielager er gennemført."
909
"Synchronize","Synkroniser"
912
"System","System"
913
"System Section","Systemsektion"
914
"System busy","System optaget"
915
"Tags","Tags"
916
"Target Path","Målsti"
917
"Tax","Moms"
918
"Tb","Tb"
919
"Template","Skabelon"
920
"Template Content","Skabelonindhold"
921
"Template Information","Detaljer"
941
"The account has been saved.","Kontoen er gemt."
942
"The archive can be uncompressed with <a href=""%s"">%s</a> on Windows systems","Arkivet kan udpakkes med <a href=""%s"">%s</a> på Windowssystemer"
943
"The attribute set has been removed.","Egenskabssættet er slettet."
944
+ "The backup's creation process will take time.","Det vil tage lidt tid at lave en backup."
945
"The billing agreement has been canceled.","Betalingsaftalen er annulleret."
946
"The billing agreement has been deleted.","Betalingsaftalen er slettet."
947
"The cache storage has been flushed.","Cachelageret er tømt."
948
"The carrier needs to be specified.","The carrier needs to be specified."
949
"The catalog index has been rebuilt.","Katalogindeks er genopbygget."
950
"The catalog rewrites have been refreshed.","Katalogomskrivninger er opdateret."
964
"The flat catalog category has been rebuilt.","Flade kategorier er genopbygget."
965
"The group node name must be specified with field node name.","The group node name must be specified with field node name."
966
"The image cache was cleaned.","Billedcachen er tømt."
967
"The invoice and shipment have been created.","Faktura og levering er oprettet."
968
"The invoice and the shipment have been created. The shipping label cannot be created at the moment.","Faktura og levering er oprettet. Pakkelabel kan ikke genereres i øjeblikket."
969
"The invoice has been canceled.","Fakturaen er annulleret."
971
"The invoice has been created.","Fakturaen er oprettet."
972
"The invoice has been voided.","Fakturaen er annulleret."
973
"The invoice no longer exists.","Fakturaen eksisterer ikke længere."
974
+ "The item %s (SKU %s) does not exist in the catalog anymore.","Varen %s (varenummer %s) eksisterer ikke længere i kataloget."
975
"The order does not allow creating an invoice.","Ordren tillader ikke fakturering."
976
"The order no longer exists.","Ordren eksisterer ikke længere."
977
"The poll has been deleted.","Afstemningen er slettet."
987
"The role has been successfully saved.","Rollen er gemt."
988
"The search index has been rebuilt.","Søgeindeks er genopbygget."
989
"The shipment has been created.","Levering er oprettet."
990
"The shipment has been sent.","Levering er sendt."
991
+ "The shipping label has been created.","Pakkelabel er oprettet."
992
"The tag has been deleted.","Tag'et er slettet."
993
"The tag has been saved.","Tag'et er gemt."
994
+ "The transaction details have been updated.","Transkationsdetaljerne er opdateret."
995
"The user has been deleted.","Brugeren er slettet."
996
"The user has been saved.","Brugeren er gemt."
997
"Theme has been saved.","Temaet er gemt."
998
"Themes JavaScript and CSS files combined to one file.","JavaScript og CSS lagt sammen i én fil."
999
"There is an error in one of the option rows.","Der er en fejl i en række."
1000
"This Account is","Denne konto er"
1001
"This Email template no longer exists.","Denne e-mail-skabelon eksisterer ikke længere"
1003
"This Role no longer exists.","Denne rolle eksisterer ikke længere"
1004
"This account is","Denne konto er"
1005
"This account is inactive.","Denne konto er inaktiv."
1006
+ "This action cannot be undone.","Denne handling kan ikke fortrydes."
1007
"This attribute set does not have attributes which we can use for configurable product","Dette egenskabssæt har ikke nogen egenskaber der kan bruges til konfigurerbare produkter"
1008
"This attribute shares the same value in all the stores","Denne egenskab har samme værdi i alle forretninger"
1009
"This is a demo store. Any orders placed through this store will not be honored or fulfilled.","Dette er en demoshop. Ordrer afgivet i denne butik vil ikke blive behandlet."
1011
"This product is currently disabled.","Dette produkt er i øjeblikket deaktiveret"
1012
"This report depends on timezone configuration. Once timezone is changed, the lifetime statistics need to be refreshed.","Denne rapport afhænger af tidszone-konfiguration. Når tidszonen ændres bør totalstatistikken opdateres."
1013
"This section is not allowed.","Denne del er ikke tilladt."
1014
"This user no longer exists.","Denne bruger eksisterer ikke længere"
1015
"Time","Tid"
1016
"Time selection:","Tidsvalg:"
1017
"Time:","Tid:"
1018
"Timeout limit for response from synchronize process was reached.","Der kom intet svar fra synkroniseringsprocessen inden for tidsgrænsen"
1019
"To","til"
1020
"To cancel pending authorizations and release amounts that have already been processed during this payment, click Cancel.","Klik annuller for at ophæve afventende autorisationer og frigive beløb der allerede er behandlet i denne betaling."
1021
+ "To use PayPal Payflow Link you must configure some settings in your Payflow account by logging into","For at bruge PayPal Payflow Link skal du indstille din Payflow konto ved at logge ind på"
1022
+ "To use PayPal Payments Advanced you must configure some settings in your PayPal Payments Advanced account by logging into","For at bruge PayPal Payments Advanced skal du indstille din PayPal Payments Advanced account ved at logge ind på"
1023
"Toggle Editor","Slå editor til/fra"
1024
"Tools","Værktøjer"
1025
"Top 5 Search Terms","Top 5 søgninger"
1026
"Total","Total"
1027
"Total Invoiced","Total faktureret"
1028
"Total Order Amount","Samlet ordrebeløb"
1029
"Total Refunded","Samlet beløb refunderet"
1030
"Total of %d record(s) have been deleted.","I alt %d poster er slettet."
1031
"Total of %d record(s) have been updated.","I alt %d poster er opdateret."
1032
"Total of %d record(s) were canceled.","I alt %d poster er annulleret."
1033
+ "Total of %d record(s) were deleted","I alt %d poster er slettet"
1034
+ "Total of %d record(s) were deleted.","I alt %d poster er slettet."
1035
+ "Total of %d record(s) were updated","I alt %d poster er opdateret"
1036
+ "Total of %d record(s) were updated.","I alt %d poster er opdateret."
1037
"Track Order","Track ordre"
1038
"Track this shipment","Track denne forsendelse"
1039
"Tracking number %s for %s assigned","Tracking-nr %s for %s blev tildelt"
1062
"Unable to save the invoice.","Kan ikke gemme fakturaen."
1063
"Unable to send the invoice email.","Kan ikke sende faktura-email."
1064
"Unable to send the shipment email.","Kan ikke sende leveringsmail."
1065
+ "Unable to update transaction details.","Kan ikke opdatere transaktionsdetaljerne."
1066
"Unable to void the credit memo.","Kan ikke annullere kreditnotaen."
1067
"Unknown","Ukendt"
1068
"Unlimited","Ubegrænset"
1069
"Update","Opdater"
1070
"Updated At","Opdateret d."
1071
"Upload File","Upload fil"
1072
"Upload Files","Upload filer"
1074
"Upload I/O Error","Fejl: Problemer med skrivning eller læsning under upload"
1075
"Upload Security Error","Upload sikkerhedsfejl"
1076
"Upload import file","Upload importfil"
1077
+ "Uploaded file is larger than %.2f kilobytes allowed by server","Den uploadede fil er større end %.2f kilobytes som serveren tillader"
1078
"Use All Available Attributes","Brug alle tilgængelige egenskaber"
1079
"Use Config Settings","Brug konfigurationsindstillinger"
1080
"Use Default","Brug standard"
1081
"Use Default Value","Brug standard-værdi"
1082
"Use Default Variable Values","Brug standardværdier for variabler"
1083
+ "Use FTP Connection","Brug FTP-forbindelse"
1084
"Use Website","Anvend website"
1085
"Used Currently For","Bruges i øjeblikket til"
1086
"Used as Default For","Bruges som standard for"
1087
"User Email","E-mail (bruger)"
1088
"User ID","Bruger ID"
1089
"User Info","Konto"
1091
"User Name","Brugernavn"
1092
"User Name is required field.","Brugernavn er et obligatorisk felt."
1093
"User Name:","Brugernavn:"
1094
+ "User Password","Bruger password"
1095
"User Role","Rolle"
1096
"User Roles","Brugerroller"
1097
"User Roles Information","Brugerroller - detaljer"
1098
+ "User Type Resources","Brugertyperessourcer"
1099
"User name","Brugernavn"
1100
"Users","Brugere"
1101
+ "VAT Number is Invalid","Ugyldigt momsnummer"
1102
+ "VAT Number is Valid","Gyldigt momsnummer"
1103
"Validation Results","Valideringsresultater"
1104
"Value","Værdi"
1105
"Value Delimiter:","Separator:"
1109
"Variable ID","Variabel ID"
1110
"Variable Name","Variabelnavn"
1111
"Variable Plain Value","Tekstværdi for variabel"
1112
+ "Verifier code: %s","Verifikationskode: %s"
1113
"View Actions XML","Vis handlings-XML"
1114
"View Full Size","Vis fuld størrelse"
1115
"View Memo","Vis kreditnota"
1116
"View Memo for #%s","Vis kreditnota for #%s"
1117
"View Shipment","Vis levering"
1118
+ "View Statistics For:","Vis statistik for:"
1119
"Visibility:","Synlighed:"
1120
+ "Warning","Advarsel"
1121
"Warning! Empty value can cause problems with CSV format.","Advarsel! En tom værdi kan give problemer med CSV-formatet."
1122
"Warning!\r\nThis action will remove this user from already assigned role\r\nAre you sure?","Advarsel!\r\nDenne handling vil fjerne brugeren fra en tildelt rolle\r\nEr du sikker?"
1123
"Warning!\r\nThis action will remove those users from already assigned roles\r\nAre you sure?","Advarsel!\r\nDenne handling vil fjerne brugeren fra tildelte roller\r\nEr du sikker?"
1124
"Warning: Please do not close the window during importing/exporting data","Advarsel: Luk ikke vinduet mens du importerer/eksporterer data"
1125
"Watermark File for %s","Vandmærkefil for %s"
1126
"We appreciate our merchants\' feedback, please <a href=""#"" onclick=""surveyAction(\'yes\'); return false;"">take our survey</a> to provide insight on the features you would like included in Magento. <a href=""#"" onclick=""surveyAction(\'no\'); return false;"">Remove this notification</a>","Vi værdsætter feedback fra vores brugere. Deltag i vores <a href=""#"" onclick=""surveyAction(\'yes\'); return false;"">undersøgelse</a> og fortæl os hvilke funktioner du mangler i Magento. <a href=""#"" onclick=""surveyAction(\'no\'); return false;"">Fjern denne besked</a>"
1127
"We\'re in our typing table, coding away more features for Magento. Thank you for your patience.","Vi sidder foran skærmen og koder løs på nye features til Magento. Tak for tålmodigheden."
1128
"Web Section","Websektion"
1129
"Web Services","Web Services"
1132
"What is this?","Hvad er dette?"
1133
"Wishlist Report","Ønskesedler"
1134
"Wishlist item is not loaded.","Ønske er ikke indlæst."
1135
+ "Wrong account specified.","Forkert konto angivet."
1136
"Wrong billing agreement ID specified.","Forkert betalingsaftale-ID."
1137
"Wrong column format.","Ugyldig kolonnemodel"
1138
"Wrong newsletter template.","Forkert nyhedsbrevskabelon."
1149
"Yes (only price with tax)","Ja (kun pris med moms)"
1150
"You cannot delete your own account.","Du kan ikke slette din egen konto."
1151
"You have %s unread message(s).","Du har %s ulæste besked(er)"
1152
+ "You have %s unread message(s). <a href=""%s"">Go to messages inbox</a>.","Du har %s ulæste besked(er). <a href=""%s"">Gå til indbakken</a>."
1153
+ "You have %s, %s and %s unread messages. <a href=""%s"">Go to messages inbox</a>.","Du har %s, %s og %s ulæste beskeder. <a href=""%s"">Gå til indbakken</a>."
1154
"You have logged out.","Du er logget ud."
1155
"You have not enough permissions to use this functionality.","Du har ikke rettigheder til at bruge denne funktion."
1156
"You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.","Du skal have JavaScript slået til i din browser for at kunne bruge alle funktionerne på dette website."
1157
"You need to specify order items.","Du skal angive ordrens varer"
1158
+ "You will need to wait when the action ends.","Du skal vente når handlingen slutter."
1159
"Your answers contain duplicates.","Dine svar indeholder dubletter."
1160
+ "Your password has been updated.","Dit kodeord er opdateret."
1161
+ "Your password reset link has expired.","Dit nulstillingslink er udløbet."
1162
"Your server PHP settings allow you to upload files not more than %s at a time. Please modify post_max_size (currently is %s) and upload_max_filesize (currently is %s) values in php.ini if you want to upload larger files.","Din servers PHP-indstillinger tillader ikke at uploade mere end %s ad gangen. Modificer værdierne for post_max_size (i øjeblikket %s) og upload_max_filesize (i øjeblikket %s) i php.ini hvis du vil uploade større filer."
1163
"Your web server is configured incorrectly. As a result, configuration files with sensitive information are accessible from the outside. Please contact your hosting provider.","Din webserver er forkert konfigureret, så konfigurationsfiler med følsom information er tilgængelige udefra. Kontakt venligst din hostingudbyder."
1164
"Zip/Postal Code","Postnr."
1172
"critical","kritisk"
1173
"example: ""sitemap/"" or ""/"" for base path (path must be writeable)","eksempel: ""sitemap/"" eller ""/"" for rodstien (stien skal være skrivbar)"
1174
"example: sitemap.xml","eksempel: sitemap.xml"
1175
+ "failed","fejlede"
1176
"from","fra"
1177
"major","større"
1178
"minor","mindre"
1179
"notice","notits"
1180
"store(%s) scope","Butik(%s) anvendelsesområde"
1181
+ "successful","lykkedes"
1182
"to","til"
1183
"website(%s) scope","Website(%s) anvendelsesområde"
1184
"{{base_url}} is not recommended to use in a production environment to declare the Base Unsecure URL / Base Secure URL. It is highly recommended to change this value in your Magento <a href=""%s"">configuration</a>.","{{base_url}} anbefales ikke at bruge til at definere rod-URL'en (sikker/usikker) i en live-installation. Det anbefales på det kraftigste at ændre denne værdi i Magentos <a href=""%s"">konfiguration</a>."
app/locale/da_DK/Mage_Api.csv CHANGED
@@ -1,418 +1,18 @@
1
- " and "," og "
2
- " note that the URLs provided below are the correct values for your current website): "," bemærk at de URLs der vises nedenfor er de korrekte værdier for dit nuværende website): "
3
- "(Absolute path or Relative to Magento install root, ex. var/export)","(Absolut sti eller relativ til Magento's rodmappe var/export)"
4
- "(For US 2-letter state names)","(Til 2-bogstavsnavne på amerikanske stater)"
5
- "(If left empty will be auto-generated)","(Autogenereres hvis udeladt)"
6
- "(Leave empty for first spreadsheet)","(Første ark hvis udeladt)"
7
- "(Products will be added/updated to this store if 'store' column is blank or missing in the import file.)","(Produkter tilføjes/opdateres til denne butik hvis butikskolonnen er tom eller udeladt fra importfilen.)"
8
- "(Shift-)Click or drag to change value","(Shift-)klik eller træk for at ændre"
9
- "(Starting with)","(Stater med)"
10
- "(When 'No', only mapped fields will be imported. When mapping, use 'column1', 'column2', etc.)","(Ved nej importeres kun mappede felter. Ved mapping, brug 'kolonne1', 'kolonne2' osv.)"
11
- "(You have to increase php memory_limit before changing this value)","(Du skal forøge php memory_limit før du ændrer denne værdi)"
12
- "(\\t for tab)","(\\t for tab)"
13
- "- Click on any of the time parts to increase it","- Klik på en tidsdel for at forøge den"
14
- "- Hold mouse button on any of the above buttons for faster selection.","- Hold museknappen nede på en knap for hurtigere udvælgelse."
15
- "- Use the %s buttons to select month","- Brug %s-knapperne for at vælge måned"
16
- "- Use the %s, %s buttons to select year","- Brug %s, %s-knapperne for at vælge år"
17
- "- or Shift-click to decrease it","- eller shift-klik for at formindske den"
18
- "- or click and drag for faster selection.","- eller klik og træk for hurtigere udvælgelse."
19
- "-- Please Select Billing Agreement--","-- Vælg betalingsaftale --"
20
- "10:40 AM","10:40 AM"
21
- "80px x 80px","80px x 80px"
22
- "80x80 px","80x80 px"
23
- "About the calendar","Om kalenderen"
24
"Access denied.","Adgang nægtet."
25
- "Account Created in:","Konto oprettet i:"
26
- "Account Created on (%s):","Konto oprettet (%s):"
27
- "Account Created on:","Konto oprettet:"
28
- "Action","Handling"
29
- "Actions","Handlinger"
30
- "Activate","Aktiver"
31
- "Add Contents Path","Tilføj indholdssti"
32
- "Add Field with URL:","Tilføj felt med URL:"
33
- "Add More Templates","Tilføj flere skabeloner"
34
- "Add New Role","Tilføj ny rolle"
35
- "Add New User","Tilføj ny bruger"
36
- "Add PHP Extension dependency","Tilføj afhængighed af PHP extension"
37
- "Add Package dependency","Tilføj pakkeafhængighed"
38
- "Add to Cart","Læg i kurv"
39
- "Add to Wishlist","Sæt på ønskeseddel"
40
- "Address Type:","Adressetype:"
41
- "AirMail Template Preview","AirMail skabelon-preview"
42
- "All","Alle"
43
- "All Websites","Alle websites"
44
- "All fields","Alle felter"
45
- "Apply Theme","Anvend tema"
46
- "Archive file name:","Arkivfil:"
47
- "Are you sure that you want to delete this template?","Er du sikker på at du vil slette denne skabelon?"
48
- "Are you sure that you want to strip tags?","Er du sikker på at du vil fjerne tags?"
49
- "Are you sure you want to delete this theme? This change will affect all applications.","Er du sikker på at du vil slette dette tema? Ænringen vil påvirke alle applikationer."
50
- "As low as:","Ned til:"
51
- "Attribute Set Name:","Navn på egenskabssæt:"
52
- "Attributes","Egenskaber"
53
- "Authors","Forfattere"
54
- "Available Products","Tilgængelige produkter"
55
- "Back","Tilbage"
56
- "Big Image","Stort billede"
57
- "Billing Address","Faktureringsadresse"
58
- "Billing Agreement","Betalingsaftale"
59
- "Bundle Items","Sammensatte varer"
60
- "Bundle with dynamic pricing cannot include custom defined options. Options will not be saved.","Sammensat vare med dynamisk prissætning må ikke indeholde tilpassede valgmuligheder. Tilpasningsmulighederne vil ikke blive gemt."
61
- "CSV / Tab separated","CSV/tab-separeret"
62
- "Cancel","Annuller"
63
- "Cancel URL: ","Annuller URL: "
64
- "Card Verification Number","Verifikationskode for kort"
65
- "Carrier","Fragtselskab"
66
- "Catalog","Katalog"
67
- "Chairs","Chairs"
68
- "Change Orientation","Skift orientering"
69
- "Channel","Kanal"
70
- "Child Transactions","Undertranskationer"
71
- "Choose Store View","Vælg forretningsvisning"
72
- "Choose a selection...","Vælg venligst..."
73
- "Clear","Ryd"
74
- "Client Session Timeout (sec.)","Timeout for klientsession (sek.)"
75
- "Close","Luk"
76
- "Confirmed email:","Bekræftet e-mail"
77
- "Connect with the Magento Community","Forbind dig med Magento-fællesskabet"
78
- "Contents","Indhold"
79
- "Continue","Fortsæt"
80
- "Country:","Land:"
81
- "Created At","Oprettet"
82
- "Credit Card %s","Kreditkort %s"
83
- "Credit Card Number","Kortnummer"
84
- "Credit Card Number: xxxx-%s","Kortnummer: xxxx-%s"
85
- "Credit Card Type","Korttype"
86
- "Credit Card Type: %s","Korttype: %s"
87
- "Credit Memo History","Kreditnota-historik"
88
- "Credit Memo Totals","Kreditnota-totaler"
89
- "Current Configuration Scope:","Nuværende anvendelsesområde for konfiguration:"
90
- "Custom","Tilpasset"
91
- "Customer","Kunde"
92
- "Customer Group:","Kundegruppe:"
93
- "Customer Since:","Kunde siden:"
94
- "Customers","Kunder"
95
- "DHTML Date/Time Selector","DHTML dato/tidsvælger"
96
- "Dashboard","Oversigt"
97
- "Data Format","Dataformat"
98
- "Data transfer:","Dataoverførsel:"
99
- "Date selection:","Datovalg:"
100
- "Date selector","Datovælger"
101
- "Decimal separator:","Decimalseparator:"
102
- "Default (Admin) Values","Standard (admin)-værdier"
103
- "Default Billing Address","Standard fakturaadresse"
104
- "Default Response Charset","Standard svar-tegnsæt"
105
- "Default Values","Standardværdier"
106
- "Delete","Slet"
107
- "Delete theme","Slet tema"
108
- "Direction:","Retning:"
109
- "Display %s first","Vis %s først"
110
- "Distributed under GNU LGPL. See %s for details.","Udgivet under GNU LGPL. Se %s for detaljer."
111
- "Do not enable AVS or CSC options. The do not work when using Payflow Link Silent Mode.","Aktiver ikke AVS eller CSC. De kan ikke bruges sammen med Payflow Link Silent Mode."
112
- "Do not set any fields in the Billing and Shipping Information block as editable in your Payflow accout.","Sæt ikke nogen felter i fakturerings- eller leveringsblokken som redigerbare i din Payflow-konto."
113
- "Drag to move","Træk for at flytte"
114
- "Edit Filter","Rediger filter"
115
- "Edit Role","Rediger rolle"
116
- "Edit User '%s'","Rediger bruger '%s'"
117
- "Email","E-mail"
118
- "Email Preview","E-maileksempel"
119
- "Email:","E-mail:"
120
- "Enable Secure Token:","Aktiver sikkerhedsnøgle:"
121
- "Enclose Values In:","Indram værdier i:"
122
- "Entity Attributes","Egenskaber for enhed"
123
- "Entity type:","Enhedstype:"
124
- "Excl. Tax","Ekskl. moms"
125
- "Expiration Date","Udløbsdato"
126
- "Expiration Date: %s/%s","Udløbsdato: %s/%s"
127
- "Export","Eksporter"
128
- "Export Filters","Eksportfiltre"
129
- "Export to:","Eksporter til:"
130
- "Export:","Eksporter:"
131
- "Extension","Udvidelse"
132
- "Extensions","Udvidelser"
133
- "FILTERS APPLIED","FILTRE ANVENDT"
134
- "FTP Host[:Port]","FTP-vært[:port]"
135
- "Field Mapping","Feltmapping"
136
- "File Information","Filinformation"
137
- "File name:","Filnavn:"
138
- "Files","Filer"
139
- "Finished profile execution.","Profilkørsel færdig."
140
- "First Name:","Fornavn:"
141
- "For latest version visit: %s","For seneste version, se: %s"
142
- "From","Fra"
143
- "General Information","Generel information"
144
"General Settings","Generelle indstillinger"
145
- "Get help for this page","Hjælp til denne side"
146
- "Global Record Search","Søg i alle registrer"
147
- "Go Today","I dag"
148
- "Go to messages inbox"," til indbakke"
149
- "Go to notifications"," til notifikationer"
150
- "Google Base Items","Google Base-varer"
151
- "Group:","Gruppe:"
152
- "Help Us Keep Magento Healthy - Report All Bugs","Hjælp os med at holde Magento fejlfri - rapporter alle fejl"
153
- "Home","Hjem"
154
- "If your Magento instance is used for multiple websites, you must configure a separate Payflow Link account for each website.","Hvis din Magentoinstallation kører flere websites skal du konfigurere en separat Payflow Link-konto til hvert website."
155
- "Ignore","Ignorer"
156
- "Images","Billeder"
157
- "Import","Importer"
158
- "Import Service","Importeringsservice"
159
- "Important: ","Vigtigt: "
160
- "In Database:","I database:"
161
- "In File:","I file:"
162
- "In Stock","På lager"
163
- "Inactive Tabs","Inaktive faner"
164
- "Incl. Tax","Inkl. moms"
165
- "Include","Inkluder"
166
- "Interactive","Interaktiv"
167
- "Interface Locale: %s","Interface-sprog: %s"
168
- "Invalid webservice adapter specified.","Ugyldig webservice-adapter angivet"
169
- "Invalid webservice handler specified.","Ugyldig webservice-handler angivet"
170
- "Invoice History","Fakturahistorik"
171
- "Invoice Totals","Fakturatotaler"
172
- "Is Closed","Er lukket"
173
- "Issue Number","Udstedelsesnummer"
174
- "Issuer: %s","Udsteder: %s"
175
- "JavaScript/CSS","JavaScript/CSS"
176
- "JavaScript/CSS Cache","JavaScript/CSS-cache"
177
- "Last 5 Orders","Sidste 5 ordrer"
178
- "Last 5 Search Terms","Seneste 5 søgninger"
179
- "Last Logged In (%s):","Sidst logget ind (%s):"
180
- "Last Logged In:","Sidst logget ind:"
181
- "Last Name:","Efternavn:"
182
- "Latest Message:","Seneste besked:"
183
- "Leave empty to use tax identifier","Udelad for at bruge moms-id"
184
- "Links with associated products will retain only after saving current product.","Links med tilknyttede produkter bevares først efter det aktuelle produkt er gemt."
185
- "Loading...","Indlæser..."
186
- "Local Server","Lokal server"
187
- "Local/Remote Server","Lokal/fjern server"
188
- "Log In","Log ind"
189
- "Log Out","Log ud"
190
- "Logged in as %s","Logget ind som %s"
191
- "MS Excel XML","MS Excel XML"
192
- "Magento Core Api","Magento Core Api"
193
- "Magento Core Api Section","Magento Core Api-sektion"
194
- "Magento Logo","Magento Logo"
195
- "Magento ver. %s","Magento ver. %s"
196
- "Magento&trade; is a trademark of Magento Inc.<br/>Copyright &copy; %s Magento Inc.","Magento&trade; er et varemærke ejet af Magento Inc.<br/>Copyright &copy; %s Magento Inc."
197
- "Main Tabs","Hovedfaner"
198
- "Make Inactive","Deaktiver"
199
- "Make sure that data encoding in the file is consistent and saved in one of supported encodings (UTF-8 or ANSI).","Sørg for at encoding er konsistent og enten UTF-8 eller ANSI."
200
- "Make sure that you configure the design settings for the Payflow Link form in your Payflow link account.","Sørg for at konfigurer designindstillingerne for Payflow Link-formularen i din Payflow Link-konto."
201
- "Manage Stores","Administrer butikker"
202
- "Max","Max"
203
- "Min","Min"
204
- "More Tabs","Flere faner"
205
- "N/A","N/A"
206
- "Name","Navn"
207
- "Name on Card","Navn på kort"
208
- "Name on the Card: %s","Navn på kortet: %s"
209
- "Name:","Navn:"
210
- "Next month (hold for menu)","Næste måned (hold for menu)"
211
- "Next page","Næste side"
212
- "Next year (hold for menu)","Næste år (hold for menu)"
213
- "No","Nej"
214
- "No Data Found","Ingen data fundet"
215
- "No information available.","Ingen information tilgængelig."
216
- "No profile loaded...","Ingen profil indlæst..."
217
- "No search keywords.","Ingen søgeord."
218
- "None","Ingen"
219
- "Note:","Note:"
220
- "Number of records:","Antal poster:"
221
- "Old rate:","Gammel kurs:"
222
- "On my website","På mit website"
223
- "Once you log into your Payflow Link account, navigate to the Service Settings - Hosted Checkout Pages - Set Up menu and set the options described below","Log ind på din Payflow Link-konto, gå til Service Settings - Hosted Checkout Pages - Set Up menu, og sæt indstillingerne beskrevet nedenfor"
224
- "Only custom theme can be deleted","Kun egne temaer kan slettes"
225
- "Only default theme can be reset","Kun standardtemaet kan nulstilles"
226
- "Only mapped fields","Kun mappede felter"
227
- "Options menu items","Options menu items"
228
- "Order ID","Ordrenummer"
229
- "Order cannot be placed.","Ordren kunne ikke oprettes."
230
- "Original Magento attribute names in first row:","Originale Magento egenskabsnavne i første række:"
231
- "Out of stock","Ikke på lager"
232
- "Package","Pakke"
233
- "Packages","Pakker"
234
- "Page","Side"
235
- "Parent Transaction ID","Overtransaktions-ID"
236
- "Passive mode","Passiv-mode"
237
- "Password","Adgangskode"
238
- "Path","Sti"
239
- "Path:","Sti:"
240
- "Personal Information","Personlig information"
241
- "Phone:","Telefon:"
242
- "Please Select","Vælg venligst"
243
- "Please confirm site switching. All data that hasn\'t been saved will be lost.","Bekræft skift af website. Alle data der ikke er gemt vil gå tabt."
244
- "Please continue with placing order.","Fortsæt med ordren."
245
- "Please enter 6 or more characters.","Skriv mindst 6 tegn."
246
- "Please enter a number greater than 0 in this field.","Skriv et tal større end 0 i dette felt."
247
- "Please enter a valid $ amount. For example $100.00.","Skriv et gyldigt $-beløb. F.eks. $100.00."
248
- "Please enter a valid URL. For example http://www.example.com or www.example.com","Skriv en gyldig URL, f.eks. http://www.eksempel.dk or www.eksempel.dk"
249
- "Please enter a valid URL. http:// is required","Skriv en gyldig URL. http:// kræves."
250
- "Please enter a valid credit card number.","Indtast et gyldigt kortnummer."
251
- "Please enter a valid date.","Angiv en gyldig dato."
252
- "Please enter a valid email address. For example johndoe@domain.com.","Skriv en gyldig e-mail-adresse, f.eks. johndoe@domain.com."
253
- "Please enter a valid number in this field.","Skriv et gyldigt tal i dette felt."
254
- "Please enter a valid phone number. For example (123) 456-7890 or 123-456-7890.","Skriv et gyldigt telefonnummer, f.eks. 12 34 56 78."
255
- "Please enter a valid social security number. For example 123-45-6789.","Skriv et gyldigt CPR-nummer, f.eks. 123456-7890."
256
- "Please enter a valid value from list","Angiv en gyldig værdi fra listen"
257
- "Please enter a valid value, ex: 10,20,30","Skriv en gyldg værdi, f.eks. 10,20,30"
258
- "Please enter a valid zip code.","Skriv et gyldigt postnummer."
259
- "Please enter a valid zip code. For example 90602 or 90602-1234.","Skriv et gyldigt postnummer, f.eks. 1000."
260
- "Please enter another credit card number to complete your purchase.","Indtast et andet kreditkortnummer for at gennemføre købet."
261
- "Please enter valid password.","Skriv en gyldig adgangskode."
262
- "Please make sure that your changes were saved before running the profile.","Sørg for at dine ændringer er gemt før du kører profilen."
263
- "Please make sure your passwords match.","Sørg for at dine adgangskoder er ens."
264
- "Please select State/Province.","Vælg region."
265
- "Please select an option.","Vælg en mulighed."
266
- "Please select one of the above options.","Vælg en af mulighederne ovenfor."
267
- "Please select one of the options.","Vælg en af mulighederne."
268
- "Please use in this field only ""a-z,0-9,_"".","Brug kun tegnene ""a-z,0-9,_"" i dette felt."
269
- "Please use letters only (a-z) in this field.","Brug kun bogstaverne a-z i dette felt."
270
- "Please use numbers only in this field. Please avoid spaces or other characters such as dots or commas.","Brug kun tal i dette felt. Undgå mellemrum eller andre tegn som punktummer eller kommaer."
271
- "Please use only letters (a-z) or numbers (0-9) only in this field. No spaces or other characters are allowed.","Brug kun bogstaver a-z eller tal 0-9 i dette felt. Ingen mellemrum eller andre tegn er tilladt."
272
- "Please use only letters (a-z) or numbers (0-9) or spaces and # only in this field.","Brug kun bogstaver a-z, tal 0-9, mellemrum eller # i dette felt."
273
- "Please use this date format: dd/mm/yyyy. For example 17/03/2006 for the 17th of March, 2006.","Brug venligst dette datoformat: dd/mm/åååå. F.eks. 17/03/2006 for den 17. marts 2006."
274
- "Please wait while the indexes are being refreshed.","Vent mens indeks opdateres."
275
- "Please wait, loading...","Vent venligst, indlæser..."
276
- "Preset Theme","Forvalgt tema"
277
- "Prev. month (hold for menu)","Forrige måned (hold for menu)"
278
- "Prev. year (hold for menu)","Forrige år (hold for menu)"
279
- "Preview","Forhåndsvisning"
280
- "Previous page","Forrige side"
281
- "Price:","Pris:"
282
- "Product Name3 ","Product Name3 "
283
- "Product Name3 1","Product Name3 1"
284
- "Product Name3 2","Product Name3 2"
285
- "Products","Produkter"
286
- "Profile Information","Profilinformation"
287
- "Qty:","Antal:"
288
- "Read details","Læs detaljer"
289
- "Reference ID","Reference-ID"
290
- "Regular Price:","Normalpris:"
291
- "Remote FTP","Fjern-FTP"
292
- "Remove","Fjern"
293
- "Required settings","Obligatoriske indstillinger"
294
- "Reset","Nulstil"
295
- "Reset Successful","Nulstillet"
296
- "Resource Access","Ressourceadgang"
297
- "Resources","Ressourcer"
298
- "Return URL: ","Retur-URL: "
299
- "Role Users","Rollebrugere"
300
- "Roles","Roller"
301
- "Roles Resources","Rolleressourcer"
302
- "SKU:","Varenummer:"
303
- "SORT BY:","SORTER EFTER:"
304
- "Save","Gem"
305
- "Save As","Gem som"
306
- "Save Theme","Gem tema"
307
- "Screens:","Screens:"
308
- "Select All","Vælg alle"
309
- "Select Date","Vælg dato"
310
- "Select Range","Vælg interval"
311
- "Select Template","Vælg skabelon"
312
- "Select Visible","Vælg synlig"
313
- "Select date","Vælg dato"
314
- "Shipment Comments","Leveringskommentarer"
315
- "Shipment History","Leveringshistorik"
316
- "Shipping Address","Leveringsadresse"
317
- "Shipping address selection is not applicable","Leveringsadresse kan ikke bruges"
318
- "Shipping method selection is not applicable","Leveringsform kan ikke bruges"
319
- "Show By","Vis efter"
320
- "Show Report For","Vis rapport for"
321
- "Show confirmation page: ","Vis bekræftelsesside: "
322
- "Silent Post URL:","Silent Post URL:"
323
- "Some items in this order have different invoice and shipment types. You can create shipment only after the invoice is created.","Nogle varer i denne ordrer har forskellige faktura- og leveringstyper. Du kan først oprette leveringen når fakturaen er oprettet."
324
- "Sort Order","Sorteringsrækkefølge"
325
- "Special Price:","Specialpris:"
326
- "Spreadsheet Name:","Regnearksnavn:"
327
- "Start Date","Startdato"
328
- "Start/Reset Validation...","Start/nulstil validering..."
329
- "Starting profile execution, please wait...","Starter profilkørsel, vent venligst..."
330
- "State/Province:","Region:"
331
- "Status","Status"
332
- "Status:","Status:"
333
- "Stock Quantity:","Lagerantal:"
334
- "Store:","Butik:"
335
- "Switch/Solo card issue number: %s","Switch/Solo-kort udstedelsesnummer: %s"
336
- "Switch/Solo card start Date: %s/%s","Switch/Solo-kort startdato: %s/%s"
337
- "Switch/Solo/Maestro Only","Kun Switch/Solo/Maestro"
338
- "Switch/Solo/Maestro(UK Domestic) Only","Kun Switch/Solo/Maestro(UK indenrigs)"
339
- "Switch/Solo/Maestro(UK Domestic) card issue number: %s","Switch/Solo/Maestro(UK indenrigs) udstedelsesnummer: %s"
340
- "Switch/Solo/Maestro(UK Domestic) card start Date: %s/%s","Switch/Solo/Maestro(UK indenrigs) startdato: %s/%s"
341
- "Synchronization is required.","Synkronisering kræves."
342
- "System busy","System optaget"
343
- "T-Shirts","T-Shirts"
344
- "Target","Mål"
345
- "Tell a Friend","Tip en ven"
346
- "Template Name","Skabelonnavn"
347
- "The card has failed verification with the issuer bank.","Kortet fejlede verifikation hos udstedelsesbanken."
348
- "The information in this tab has been changed.","Oplysningerne i denne fane er ændret."
349
- "Theme configurations are successfully reset.","Temakonfigurationen er nulstillet."
350
- "Theme label can\'t be empty","Temalabel skal udfyldes"
351
- "Theme label:","Temalabel:"
352
- "There has been wrong payment information submitted or time limit has expired. Please, try again.","Der er givet forkerte betalingsoplysninger, eller tidsgrænsen er udløbet. Prøv igen."
353
- "This is a demo store. Any orders placed through this store will not be honored or fulfilled.","Dette er en demoshop. Ordrer afgivet i denne butik bliver ikke behandlet."
354
- "This is a required field.","Dette er et obligatorisk felt."
355
- "This tab contains invalid data. Please solve the problem before saving.","Denne fane indeholder ugyldige data. Løs venligst problemet før du gemmer."
356
- "Thumbnail","Thumbnail"
357
- "Time selection:","Tidsvalg:"
358
- "Time:","Tid:"
359
- "Title bar","Titelbjælke"
360
- "To","Til"
361
- "To cancel pending authorizations and release amounts that have already been processed during this payment, click Cancel.","Klik annuller for at annullere afventende autorisationer og frigive beløb som allerede er behandlet i denne betaling."
362
- "To use Payflow Link, you must configure your Payflow Link account on the Paypal website.","For at bruge Payflow Link skal du konfigurere din Payflow Link-konto på Paypals website"
363
- "Top 5 Search Terms","Top 5 søgeord"
364
- "Total %d records found","I alt %d poster fundet"
365
- "Track Order","Track ordre"
366
- "Track this shipment","Track denne levering"
367
- "Transaction Data","Transaktionsdata"
368
- "Transaction Details","Transkationsdetaljer"
369
- "Transaction ID","Transkations-ID"
370
- "Transaction Type","Transkationstype"
371
- "Try Magento Go for Free","Prøv Magento Go gratis"
372
- "Type","Type"
373
- "Type:","Type:"
374
"Unable to login.","Kan ikke logge ind."
375
- "Unknown Error","Ukendt fejl"
376
- "Unknown Error.","Ukendt fejl."
377
- "Unselect All","Fravælg alle"
378
- "Unselect Visible","Fravælg synlige"
379
- "Update Preview","Opdater preview"
380
- "Updated At","Opdateret"
381
- "Use Default Value","Brug standardværdi"
382
- "Use Silent Post:","Brug Silent Post:"
383
- "User","Bruger"
384
"User Name","Brugernavn"
385
- "User Roles","Brugerroller"
386
- "User name","Brugernavn"
387
- "Users","Brugere"
388
- "Validation Results","Valideringsresultat"
389
- "Value Delimiter:","Værdiseparator:"
390
- "Verification Failed","Verifikation fejlede"
391
- "Verification Successful","Verifikation lykkedes"
392
- "Verification cannot be processed","Verifikationen kan ikke behandles"
393
- "View","Vis"
394
- "View Details","Vis detaljer"
395
- "View Gallery","Vis galleri"
396
- "View Statistics For","Vis statistik for"
397
- "Visibility:","Synlighed:"
398
- "Warning! Empty value can cause problems with CSV format.","Advarsel! Tom værdi kan give problemer med CSV-formatet."
399
- "Warning!\r\nThis action will remove this user from already assigned role\r\nAre you sure?","Advarsel!\r\nDenne handling vil fjerne brugeren fra en tildelt rolle\r\nEr du sikker?"
400
- "Warning!\r\nThis action will remove those users from already assigned roles\r\nAre you sure?","Advarsel!\r\nDenne handling vil fjerne brugeren fra tildelte roller\r\nEr du sikker?"
401
- "Warning: Please do not close the window during importing/exporting data","Advarsel: Luk ikke vinduet mens import/eksport kører"
402
- "We detected that your JavaScript seem to be disabled.","Vi har detekteret at du har JavaScript slået fra."
403
- "Web Services","Web Services"
404
- "What is this?","Hvad er dette?"
405
- "Yes","Ja"
406
- "You have %s unread message(s).","Du har %s ulæst(e) besked(er)"
407
- "You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.","Du skal have JavaScript slået til i din browser for at kunne bruge alle funktionerne på dette website."
408
- "Your account has been deactivated.","Din konto er deaktiveret."
409
- "Your server PHP settings allow you to upload files not more than %s at a time. Please modify post_max_size (currently is %s) and upload_max_filesize (currently is %s) values in php.ini if you want to upload larger files.","Din servers PHP-indstillinger tillader ikke at uploade mere end %s ad gangen. Modificer værdierne for post_max_size (i øjeblikket %s) og upload_max_filesize (i øjeblikket %s) i php.ini hvis du vil uploade større filer."
410
- "Zip/Postal Code:","Postnummer:"
411
- "critical","kritisk"
412
- "items selected","varer valgt"
413
- "major","større"
414
- "minor","mindre"
415
- "notice","notits"
416
- "of %s pages","af %s sider"
417
- "per page","per side"
418
- "to","til"
1
"Access denied.","Adgang nægtet."
2
+ "Can not find webservice adapter.","Kan ikke finde webservice-adapter."
3
+ "Client Session Timeout (sec.)","Klient session timeout (sek.)"
4
+ "Default Response Charset","Standard response charset"
5
+ "Email","Email"
6
+ "Enable WSDL Cache","Aktiver WSDL Cache"
7
"General Settings","Generelle indstillinger"
8
+ "Invalid webservice adapter specified.","Ugyldig webservice adapter angivet."
9
+ "Invalid webservice handler specified.","Ugyldig webservice handler angivet."
10
+ "Magento Core API","Magento Core API"
11
+ "Magento Core API Section","Magento Core API-sektion"
12
+ "SOAP/XML-RPC - Roles","SOAP/XML-RPC - Regler"
13
+ "SOAP/XML-RPC - Users","SOAP/XML-RPC - Brugere"
14
"Unable to login.","Kan ikke logge ind."
15
"User Name","Brugernavn"
16
+ "WS-I Compliance","WS-I understøttelse"
17
+ "Web Services","Webservices"
18
+ "Your account has been deactivated.","Din konto er blevet deaktiveret."
app/locale/da_DK/Mage_Api2.csv ADDED
@@ -0,0 +1,235 @@
1
+ "%s","%s"
2
+ "ACL Attribute Rules","ACL egenskabsregler"
3
+ "ACL Attributes Information","ACL egenskabsinformation"
4
+ "Add","Tilføj"
5
+ "Add Admin Role","Tilføj adminrolle"
6
+ "Add New Role","Tilføj ny rolle"
7
+ "Address Type","Adressetype"
8
+ "Admin","Admin"
9
+ "Allow","Tillad"
10
+ "An error occurred while deleting the role.","Fejl ved sletning af rollen."
11
+ "An error occurred while saving attribute rules.","Fejl ved sletning af egenskabsreglerne."
12
+ "An error occurred while saving role.","Fejl ved lagring af rollen."
13
+ "Api Rules Information","Api regelinformation"
14
+ "Assigned","Tildelt"
15
+ "Associate to Website","Tildel website"
16
+ "Attribute Rules Information","Egenskabsregler"
17
+ "Attribute Set","Egenskabssæt"
18
+ "Attributes","Egenskaber"
19
+ "Automatically Return Credit Memo Item to Stock","Læg automatisk kreditnota-varer tilbage på lager"
20
+ "Back","Tilbage"
21
+ "Backorders","Restordrer"
22
+ "Base Currency","Basisvaluta"
23
+ "Base Customer Balance","Basis kundebalance"
24
+ "Base Discount","Basis rabat"
25
+ "Base Discount Amount","Basis rabatbeløb"
26
+ "Base Item Subtotal","Basis vare-subtotal"
27
+ "Base Item Subtotal Including Tax","Basis vare-subtotal inkl. moms"
28
+ "Base Original Price","Basis originalpris"
29
+ "Base Price","Basispris"
30
+ "Base Price Including Tax","Basispris inkl. moms"
31
+ "Base Shipping","Basis levering"
32
+ "Base Shipping Discount","Basis leveringsrabat"
33
+ "Base Shipping Tax","Basis leveringsmoms"
34
+ "Base Subtotal","Basis subtotal"
35
+ "Base Subtotal Including Tax","Basis subtotal inkl. moms"
36
+ "Base Tax Amount","Basis momsbeløb"
37
+ "Base Total Due","Basis total gæld"
38
+ "Base Total Paid","Basis total betalt"
39
+ "Base Total Refunded","Basis total refunderet"
40
+ "Buy Now URL","Køb nu-URL"
41
+ "Can Be Divided into Multiple Boxes for Shipping","Kan opdeles i flere kasser til levering"
42
+ "Canceled Qty","Annulleret mængde"
43
+ "Catalog","Katalog"
44
+ "Catalog Product","Katalogprodukt"
45
+ "CatalogInventory","CatalogInventory"
46
+ "Category ID","Kategori-ID"
47
+ "City","By"
48
+ "Company","Firma"
49
+ "Country","Land"
50
+ "Coupon Code","Rabatkode"
51
+ "Create","Opret"
52
+ "Create Permanent Redirect for old URL","Opret permanent redirect for gammel URL"
53
+ "Created From","Oprettet fra"
54
+ "Customer","Kunde"
55
+ "Customer Address","Kundeadresse"
56
+ "Customer Address ID","Kundeadresse-ID"
57
+ "Customer Balance","Kundebalance"
58
+ "Customer First Name","Kunde fornavn"
59
+ "Customer ID","Kunde-ID"
60
+ "Customer Last Name","Kunde efternavn"
61
+ "Customer Middle Name","Kunde mellemnavn"
62
+ "Customer Prefix","Kunde-præfix"
63
+ "Customer Suffix","Kunde-suffix"
64
+ "Default Image","Standardbillede"
65
+ "Delete","Slet"
66
+ "Deny","Afvist"
67
+ "Disable automatic group change based on VAT ID","Deaktiver automatisk gruppeændring ud fra momsnummer"
68
+ "Discount","Rabat"
69
+ "Discount Amount","Rabatbeløb"
70
+ "Discount Description","Rabatbeskrivelse"
71
+ "Edit","Rediger"
72
+ "Edit %s ACL attribute rules","Rediger %s ACL egenskabsregelr"
73
+ "Edit Role","Rediger rolle"
74
+ "Edit attribute rules for %s Role","Rediger egenskabsregler for rollen %s"
75
+ "Email","E-mail"
76
+ "Enable Qty Increments","Aktiver mængdetrin"
77
+ "Exclude","Ekskluder"
78
+ "File Content","Filindhold"
79
+ "File MIME Type","Fil MIME Type"
80
+ "File Name","Filnavn"
81
+ "Final Price With Tax","Endelig pris inkl. moms"
82
+ "Final Price Without Tax","Endelig pris ekskl. moms"
83
+ "First Name","Fornavn"
84
+ "Gift Message","Gavebesked"
85
+ "Grand Total","Total"
86
+ "Grand Total to Be Charged","Total til opkrævning"
87
+ "Group","Gruppe"
88
+ "Guest","Gæst"
89
+ "Has Custom Options","Har tilpasningsmuligheder"
90
+ "ID","ID"
91
+ "Inventory Data","Lagerdata"
92
+ "Invoiced Qty","Faktureret mængde"
93
+ "Is Confirmed","Er bekræftet"
94
+ "Is Default Billing Address","Er standard-betalingsadresse"
95
+ "Is Default Shipping Address","Er standard-leveringsadresse"
96
+ "Item ID","Vare-ID"
97
+ "Item Subtotal","Vare-subtotal"
98
+ "Item Subtotal Including Tax","Vare-subtotal inkl. moms"
99
+ "Label","Label"
100
+ "Last Logged In","Sidst logget ind"
101
+ "Last Name","Efternavn"
102
+ "Low Stock Date","Lav lagermængde-dato"
103
+ "Manage Stock","Administrer lager"
104
+ "Maximum Qty Allowed in Shopping Cart","Maksimalt antal tilladt i indkøbskurv"
105
+ "Minimum Qty Allowed in Shopping Cart","Minimalt antal tilladt i indkøbskurv"
106
+ "New Role","Ny rolle"
107
+ "Notify for Quantity Below","Informer ved mængde under"
108
+ "OAuth","OAuth"
109
+ "Order","Ordre"
110
+ "Order Addresses","Ordreadresser"
111
+ "Order Comments","Ordrekommentarer"
112
+ "Order Currency","Ordrevaluta"
113
+ "Order Date","Ordredato"
114
+ "Order ID","Ordre-ID"
115
+ "Order ID (internal)","Ordre-ID (internt)"
116
+ "Order Item ID","Ordrelinie-ID"
117
+ "Order Items","Ordrelinier"
118
+ "Order Status","Ordrestatus"
119
+ "Ordered Qty","Bestilt mængde"
120
+ "Orders","Ordrer"
121
+ "Original Price","Originalpris"
122
+ "Parent Order Item ID","Ordre-overlinie-ID"
123
+ "Payment Method","Betalingsmetode"
124
+ "Phone Number","Telefonnummer"
125
+ "Placed from IP","Bestilt fra IP"
126
+ "Please enter a valid number in ""max_sale_qty"" field","Indtast et gyldigt tal i feltet ""max_sale_qty"""
127
+ "Please enter a valid number in ""min_qty"" field","Indtast et gyldigt tal i feltet ""min_qty"""
128
+ "Please enter a valid number in ""min_sale_qty"" field","Indtast et gyldigt tal i feltet ""min_sale_qty"""
129
+ "Please enter a valid number in ""notify_stock_qty"" field","Indtast et gyldigt tal i feltet ""notify_stock_qty"""
130
+ "Please use numbers only in ""category_id"" field.","Please use numbers only in ""category_id"""
131
+ "Please use numbers only in ""qty_increments"" field. Please avoid spaces or other characters such as dots or commas.","Brug kun tal i feltet ""qty_increments"". Undgå mellemrum og andre tegn, f.eks. komma og punktum."
132
+ "Position","Position"
133
+ "Price","Pris"
134
+ "Price Including Tax","Pris inkl. moms"
135
+ "Product","Produkt"
136
+ "Product Category","Produktkategori"
137
+ "Product ID","Produkt-ID"
138
+ "Product Image","Produktbillede"
139
+ "Product Type","Produkttype"
140
+ "Product URL","Produkt-URL"
141
+ "Product Website","Produkt-website"
142
+ "Product and Custom Options Name","Navn for produkt og tilpasningsmuligheder"
143
+ "Qty","Antal"
144
+ "Qty Increments","Mængdetrin"
145
+ "Qty Uses Decimals","Antal bruger decimaler"
146
+ "Qty for Item's Status to Become Out of Stock","Antal for at varens status er ikke på lager"
147
+ "REST - Attributes","REST - Egenskaber"
148
+ "REST - Roles","REST - Roller"
149
+ "REST ACL Attributes","REST ACL egenskaber"
150
+ "REST Attributes","REST egenskaber"
151
+ "REST Role","REST rolle"
152
+ "REST Roles","REST roller"
153
+ "REST Roles Information","REST rolleinformation"
154
+ "Read","Læs"
155
+ "Refunded Qty","Refunderet mængde"
156
+ "Regular Price With Tax","Normalpris inkl. moms"
157
+ "Regular Price Without Tax","Normalpris ekskl. moms"
158
+ "Rest Roles","Rest roller"
159
+ "Retrieve","Hent"
160
+ "Role ""%s"" no longer exists","Rollen ""%s"" eksisterer ikke længere"
161
+ "Role ""%s"" not found.","Rollen ""%s"" findes ikke."
162
+ "Role API Resources","API-ressourcer for rolle"
163
+ "Role Info","Rolleinfo"
164
+ "Role Information","Rolleinformation"
165
+ "Role Name","Rollenavn"
166
+ "Role Users","Rollebrugere"
167
+ "Role has been deleted.","Rollen er slettet."
168
+ "Roles","Roller"
169
+ "SKU","Varenummer"
170
+ "Salability Status","Salgbarhedsstatus"
171
+ "Sales","Salg"
172
+ "Save","Gem"
173
+ "Shipped Qty","Afsendt mængde"
174
+ "Shipping Amount","Leveringsbeløb"
175
+ "Shipping Discount","Leveringsrabat"
176
+ "Shipping Including Tax","Levering inkl. moms"
177
+ "Shipping Method","Leveringsmetode"
178
+ "Shipping Tax","Leveringsmoms"
179
+ "State","State"
180
+ "Stock Availability","Lagerstatus"
181
+ "Stock ID","Lager-ID"
182
+ "Stock Item","Lagerenhed"
183
+ "Stock Status","Lagerstatus"
184
+ "Store Currency to Order Currency Rate","Kurs mellem forretningsvaluta og ordrevaluta"
185
+ "Store Name","Forretningsnavn"
186
+ "Street","Gade"
187
+ "Subtotal","Subtotal"
188
+ "Subtotal Including Tax","Subtotal inkl. moms"
189
+ "System","System"
190
+ "Tax Amount","Momsbeløb"
191
+ "Tax Name","Momsnavn"
192
+ "Tax Percent","Momsprocent"
193
+ "Tax Rate","Momssats"
194
+ "The ""enable_qty_increments"" field must be set to 0 or 1.","Feltet ""enable_qty_increments"" skal være 0 eller 1."
195
+ "The ""is_decimal_divided"" field must be set to 0 or 1.","Feltet ""is_decimal_divided"" skal være 0 eller 1."
196
+ "The ""is_in_stock"" field must be set to 0 or 1.","Feltet ""is_in_stock"" skal være 0 eller 1."
197
+ "The ""is_qty_decimal"" field must be set to 0 or 1.","Feltet ""is_qty_decimal"" skal være 0 eller 1."
198
+ "The ""is_qty_decimal"" field must be set to 0, 1, or 2.","Feltet ""is_qty_decimal"" skal være 0, 1 eller 2."
199
+ "The ""manage_stock"" field must be set to 0 or 1.","Feltet ""manage_stock"" skal være 0 eller 1."
200
+ "The ""stock_status_changed_auto"" field must be set to 0 or 1.","Feltet ""stock_status_changed_auto"" skal være 0 eller 1."
201
+ "The ""use_config_backorders"" field must be set to 0 or 1.","Feltet ""use_config_backorders"" skal være 0 eller 1."
202
+ "The ""use_config_enable_qty_inc"" field must be set to 0 or 1.","Feltet ""use_config_enable_qty_inc"" skal være 0 eller 1."
203
+ "The ""use_config_manage_stock"" field must be set to 0 or 1.","Feltet ""use_config_manage_stock"" skal være 0 eller 1."
204
+ "The ""use_config_max_sale_qty"" field must be set to 0 or 1.","Feltet ""use_config_max_sale_qty"" skal være 0 eller 1."
205
+ "The ""use_config_min_qty"" field must be set to 0 or 1.","Feltet ""use_config_min_qty"" skal være 0 eller 1."
206
+ "The ""use_config_min_sale_qty"" field must be set to 0 or 1.","Feltet ""use_config_min_sale_qty"" skal være 0 eller 1."
207
+ "The ""use_config_notify_stock_qty"" field must be set to 0 or 1.","Feltet ""use_config_notify_stock_qty"" skal være 0 eller 1."
208
+ "The ""use_config_qty_increments"" field must be set to 0 or 1.","Feltet ""use_config_qty_increments"" skal være 0 eller 1."
209
+ "The attribute rules were saved.","Egenskabsreglerne er gemt."
210
+ "The role has been saved.","Rollen er gemt."
211
+ "The role is a special one and not for assigning it to admin users.","Rollen er speciel og kan ikke bruges til administratorer."
212
+ "Total Due","Total gæld"
213
+ "Total Paid","Total betalt"
214
+ "Total Refunded","Total refunderet"
215
+ "Total Reviews Count","Total antal bedømmelser"
216
+ "Type","Type"
217
+ "URL","URL"
218
+ "Update","Opdater"
219
+ "Use Config Settings for Allow Gift Message","Brug konfig.indstil. til Tillad gavebesked"
220
+ "Use Config Settings for Allow Gift Wrapping","Brug konfig.indstil. til Tillad gaveindpakning"
221
+ "Use Config Settings for Backorders","Brug konfig.indstil. til Restordrer"
222
+ "Use Config Settings for Enable Qty Increments","Brug konfig.indstil. til Aktiver mængdetrin"
223
+ "Use Config Settings for Manage Stock","Brug konfig.indstil. til Administrer lager"
224
+ "Use Config Settings for Maximum Qty Allowed in Shopping Cart","Brug konfig.indstil. til Maksimalt antal tilladt i indkøbskurv"
225
+ "Use Config Settings for Minimum Qty Allowed in Shopping Cart","Brug konfig.indstil. til Minimalt antal tilladt i indkøbskurv"
226
+ "Use Config Settings for Notify for Quantity Below","Brug konfig.indstil. til Informer for antal under"
227
+ "Use Config Settings for Qty Increments","Brug konfig.indstil. til Mængdetrin"
228
+ "Use Config Settings for Qty for Item's Status to Become Out of Stock","Brug konfig.indstil. til Antal for at varens status er ikke på lager"
229
+ "User Type","Brugertype"
230
+ "User type ""%s"" no longer exists","Brugertypen ""%s"" eksisterer ikke længere"
231
+ "User type ""%s"" not found.","Brugertypen ""%s"" findes ikke."
232
+ "Web Services","Web Services"
233
+ "Web services","Web services"
234
+ "Write","Skriv"
235
+ "ZIP/Postal Code","Postnummer"
app/locale/da_DK/Mage_Authorizenet.csv CHANGED
@@ -1,40 +1,40 @@
1
- "--Please Select--","--Please Select--"
2
"API Login ID","API Login ID"
3
- "Accepted Currency","Accepted Currency"
4
"Authorize.net Direct Post","Authorize.net Direct Post"
5
- "Card Verification Number","Card Verification Number"
6
- "Card Verification Number Visual Reference","Card Verification Number Visual Reference"
7
- "Close","Close"
8
- "Credit Card Information","Credit Card Information"
9
- "Credit Card Number","Credit Card Number"
10
- "Credit Card Type","Credit Card Type"
11
- "Credit Card Types","Credit Card Types"
12
- "Credit Card Verification","Credit Card Verification"
13
"Debug","Debug"
14
- "Email Customer","Email Customer"
15
- "Enabled","Enabled"
16
- "Expiration Date","Expiration Date"
17
"Gateway URL","Gateway URL"
18
- "Maximum Order Total","Maximum Order Total"
19
- "Merchant MD5","Merchant MD5"
20
- "Merchant's Email","Merchant's Email"
21
- "Minimum Order Total","Minimum Order Total"
22
- "New Order Status","New Order Status"
23
- "Order saving error: %s","Order saving error: %s"
24
- "Payment Action","Payment Action"
25
- "Payment authorization error.","Payment authorization error."
26
- "Payment authorization error. Transacion id is empty.","Payment authorization error. Transacion id is empty."
27
- "Payment error. Order was not found.","Payment error. Order was not found."
28
- "Payment error. Paid amount doesn\'t match the order amount.","Payment error. Paid amount doesn\'t match the order amount."
29
- "Payment from Applicable Countries","Payment from Applicable Countries"
30
- "Payment from Specific Countries","Payment from Specific Countries"
31
- "Please, choose payment method","Please, choose payment method"
32
- "Response hash validation failed. Transaction declined.","Response hash validation failed. Transaction declined."
33
- "Sort Order","Sort Order"
34
- "Test Mode","Test Mode"
35
- "The order has been created.","The order has been created."
36
- "There was an error processing your order. Please contact us or try again later.","There was an error processing your order. Please contact us or try again later."
37
- "Title","Title"
38
- "Transaction Key","Transaction Key"
39
- "What is this?","What is this?"
40
- "You will be required to enter your payment details before you place an order.","You will be required to enter your payment details before you place an order."
1
+ "--Please Select--","--Vælg venligst--"
2
"API Login ID","API Login ID"
3
+ "Accepted Currency","Tilladt valuta"
4
"Authorize.net Direct Post","Authorize.net Direct Post"
5
+ "Card Verification Number","CVC-kode"
6
+ "Card Verification Number Visual Reference","Visuel reference for CVC-kode"
7
+ "Close","Luk"
8
+ "Credit Card Information","Kreditkortinformation"
9
+ "Credit Card Number","Kreditkortnummer"
10
+ "Credit Card Type","Kreditkorttype"
11
+ "Credit Card Types","Kreditkorttyper"
12
+ "Credit Card Verification","CVC"
13
"Debug","Debug"
14
+ "Email Customer","Kunde-email"
15
+ "Enabled","Aktiv"
16
+ "Expiration Date","Udløbsdato"
17
"Gateway URL","Gateway URL"
18
+ "Maximum Order Total","Maksimum ordretotal"
19
+ "Merchant MD5","Forhandler MD5"
20
+ "Merchant's Email","Forhandlers e-mail"
21
+ "Minimum Order Total","Minimum ordretotal"
22
+ "New Order Status","Status for nye ordrer"
23
+ "Order saving error: %s","Ordrelagringsfejl: %s"
24
+ "Payment Action","Betalingshandling"
25
+ "Payment authorization error.","Fejl ved autorisation af betalingen."
26
+ "Payment authorization error. Transacion id is empty.","Fejl ved autorisation af betalingen. Transaktions-ID mangler."
27
+ "Payment error. Order was not found.","Betalingsfejl. Ordren kunne ikke findes."
28
+ "Payment error. Paid amount doesn\'t match the order amount.","Betalingsfejl. Betalt beløb stemmer ikke overens med ordrebeløbet."
29
+ "Payment from Applicable Countries","Lande der kan betales fra"
30
+ "Payment from Specific Countries","Betaling fra specifikke lande"
31
+ "Please, choose payment method","Vælg betalingsmetode"
32
+ "Response hash validation failed. Transaction declined.","Hash-validering af serverens svar fejlede. Transaktionen er afvist."
33
+ "Sort Order","Sorteringsrækkefølge"
34
+ "Test Mode","Test mode"
35
+ "The order has been created.","Ordren er oprettet."
36
+ "There was an error processing your order. Please contact us or try again later.","Der skete en fejl ved behandling af din ordre. Kontakt os eller prøv igen senere."
37
+ "Title","Titel"
38
+ "Transaction Key","Transaktionsnøgle"
39
+ "What is this?","Hvad er dette?"
40
+ "You will be required to enter your payment details before you place an order.","Du vil blive bedt om dine betalingsoplysninger før du afgiver ordren."
app/locale/da_DK/Mage_Backup.csv CHANGED
@@ -1,19 +1,48 @@
1
"Action","Handling"
2
"An error occurred while writing to the backup file ""%s"".","Fejl ved skrivning af backupfilen ""%s""."
3
"Backup file ""%s"" cannot be read from or written to.","Backupfilen ""%s"" kan ikke læses eller skrives."
4
"Backup file ""%s"" does not exist.","Backupfilen ""%s"" eksisterer ikke."
5
"Backup file does not exist.","Backupfilen eksisterer ikke."
6
"Backup file handler was unspecified.","Backup file handler er ikke angivet."
7
"Backup file path was not specified.","Stien til backupfilen er ikke angivet."
8
"Backups","Sikkerhedskopier"
9
"Cannot read backup file.","Kunne ikke indlæse sikkerhedskopi"
10
"Create Backup","Lav sikkerhedskopi"
11
- "DB","Database"
12