Locale_Mage_community_sv_SE - Version 1.8.1.1

Version Notes

1.8.1.1

Download this release

Release Info

Developer Vaimo
Extension Locale_Mage_community_sv_SE
Version 1.8.1.1
Comparing to
See all releases


Code changes from version 1.8.0.1 to 1.8.1.1

app/locale/sv_SE/Mage_AdminNotification.csv CHANGED
@@ -23,7 +23,7 @@
23
  "Unable to proceed. Please, try again","Det gick inte att utföra åtgärden. Vänligen försök igen."
24
  "Update frequency","Uppdateringsfrekvens"
25
  "Use HTTPS to get feed","Använd HTTPS för att hämta RSS-flödet"
26
- "critical","kritisk"
27
  "major","större"
28
  "minor","mindre"
29
  "notice","notis"
23
  "Unable to proceed. Please, try again","Det gick inte att utföra åtgärden. Vänligen försök igen."
24
  "Update frequency","Uppdateringsfrekvens"
25
  "Use HTTPS to get feed","Använd HTTPS för att hämta RSS-flödet"
26
+ "critical","kritiskt"
27
  "major","större"
28
  "minor","mindre"
29
  "notice","notis"
app/locale/sv_SE/Mage_Adminhtml.csv CHANGED
@@ -582,7 +582,7 @@
582
  "Final Price","Slutligt pris"
583
  "Upload import file","Ladda upp importfil"
584
  "The JavaScript/CSS cache has been cleaned.","JavaScript/CSS cachen har tömts."
585
- " and ","och"
586
  "Invoice #%s comment added","Kommentar till fakturan #%s har lagts till"
587
  "This user no longer exists.","Användaren finns inte längre."
588
  "Downloads","Nedladdningar"
@@ -788,7 +788,7 @@
788
  "Entity type:","Entitetstyp:"
789
  "Subtotal","Summa"
790
  "Catalog Price Rules","Prisregler för katalog"
791
- "Payment method is not available.","Betalningssätt är inte tillgängligt."
792
  "Delete %s","Ta bort %s"
793
  "Select Visible","Välj synliga"
794
  "Product:","Produkt:"
@@ -993,7 +993,7 @@
993
  "All","Alla"
994
  "Name on the Card: %s","Namn på kortet: %s"
995
  "Variable HTML Value","HTML variabelvärde"
996
- "CRITICAL","kritisk"
997
  "Optional","Valfritt"
998
  "-- Please select --","-- Vänligen välj --"
999
  "Latest Message:","Senaste meddelande:"
@@ -1175,4 +1175,9 @@
1175
  "Use Parent Category Settings", "Använd inställningar från förälderkategorin"
1176
  "Apply To Products", "Applicera på produkter"
1177
  "Custom Design", "Anpassad design"
1178
- "Custom Layout Update", "Anpassad layout"
 
 
 
 
 
582
  "Final Price","Slutligt pris"
583
  "Upload import file","Ladda upp importfil"
584
  "The JavaScript/CSS cache has been cleaned.","JavaScript/CSS cachen har tömts."
585
+ " and "," och "
586
  "Invoice #%s comment added","Kommentar till fakturan #%s har lagts till"
587
  "This user no longer exists.","Användaren finns inte längre."
588
  "Downloads","Nedladdningar"
788
  "Entity type:","Entitetstyp:"
789
  "Subtotal","Summa"
790
  "Catalog Price Rules","Prisregler för katalog"
791
+ "Payment method is not available.","Betalsätt är inte tillgängligt."
792
  "Delete %s","Ta bort %s"
793
  "Select Visible","Välj synliga"
794
  "Product:","Produkt:"
993
  "All","Alla"
994
  "Name on the Card: %s","Namn på kortet: %s"
995
  "Variable HTML Value","HTML variabelvärde"
996
+ "CRITICAL","kritiskt"
997
  "Optional","Valfritt"
998
  "-- Please select --","-- Vänligen välj --"
999
  "Latest Message:","Senaste meddelande:"
1175
  "Use Parent Category Settings", "Använd inställningar från förälderkategorin"
1176
  "Apply To Products", "Applicera på produkter"
1177
  "Custom Design", "Anpassad design"
1178
+ "Custom Layout Update", "Anpassad layout"
1179
+ "Go to notifications", "Läs meddelanden"
1180
+ "Try Magento Go for Free", "Testa Magento Go gratis"
1181
+ "You have %s, %s and %s unread messages. <a href=""%s"">Go to messages inbox</a>.","Du har %s, %s och %s olästa meddelanden. <a href=""%s"">Gå till inkorgen</a>."
1182
+ "You have %s unread message(s). <a href=""%s"">Go to messages inbox</a>.","Du har %s oläst/a meddelande(n). <a href=""%s"">Gå till inkorgen</a>."
1183
+ "You have %s unread message(s).","Du har %s oläst/a meddelande(n)."
app/locale/sv_SE/Mage_Checkout.csv CHANGED
@@ -11,7 +11,7 @@
11
  "Move to Wishlist","Flytta till önskelista"
12
  "Shopping Cart is Empty","Din varukorg är tom"
13
  "Coupon code ""%s"" is not valid.","Kupongkod ""%s"" är inte giltig."
14
- "Payment Methods After Checkout Button","Betalningssätt efter utcheckningsknapp"
15
  "Already registered?","Redan registrerad?"
16
  "Items","Produkter"
17
  "Content","Innehåll"
@@ -119,7 +119,7 @@
119
  "Multishipping Checkout Shipping Address Selection","Val av multipla leveransadresser "
120
  "Show Content as","Visa innehåll som"
121
  "Coupon code ""%s"" was applied.","Kupongkoden ""%s"" har applicerats."
122
- "Payment Methods Before Checkout Button","Betalningssätt före utcheckningsknapp"
123
  "An error occurred in the process of payment","Ett fel uppstod i betalningsprocessen"
124
  "Edit Your Cart","Ändra i din varukorg"
125
  "Items Before","Artiklar före"
@@ -150,7 +150,7 @@
150
  "Maximum qty allowed for Shipping to multiple addresses is %s","Maximalt antal för leverans till flera adresser är %s"
151
  "Shopping Cart Sidebar","Miniatyrvarukorg"
152
  "Country","Land"
153
- "Payment Method","Betalningssätt"
154
  "Allow Guest Checkout","Tillåt gäster att använda kassan"
155
  "Register","Registrera"
156
  "Cannot update shopping cart.","Det går inte att uppdatera varukorgen."
@@ -227,7 +227,7 @@
227
  "My Cart","Varukorgen"
228
  "Some of the requested products are not available in the desired quantity.","Några av de efterfrågade produkterna är inte tillgängliga i önskad mängd."
229
  "Coupon code was canceled.","Kupongkoden avbröts."
230
- "Payment method is not defined","Betalningssätt har inte angetts"
231
  "An error occurred while deleting this condition.","Ett fel uppstod när villkoret togs bort."
232
  "Email Address","E-postadress"
233
  "Content Height (css)","Innehåll höjd (css)"
11
  "Move to Wishlist","Flytta till önskelista"
12
  "Shopping Cart is Empty","Din varukorg är tom"
13
  "Coupon code ""%s"" is not valid.","Kupongkod ""%s"" är inte giltig."
14
+ "Payment Methods After Checkout Button","Betalsätt efter utcheckningsknapp"
15
  "Already registered?","Redan registrerad?"
16
  "Items","Produkter"
17
  "Content","Innehåll"
119
  "Multishipping Checkout Shipping Address Selection","Val av multipla leveransadresser "
120
  "Show Content as","Visa innehåll som"
121
  "Coupon code ""%s"" was applied.","Kupongkoden ""%s"" har applicerats."
122
+ "Payment Methods Before Checkout Button","Betalsätt före utcheckningsknapp"
123
  "An error occurred in the process of payment","Ett fel uppstod i betalningsprocessen"
124
  "Edit Your Cart","Ändra i din varukorg"
125
  "Items Before","Artiklar före"
150
  "Maximum qty allowed for Shipping to multiple addresses is %s","Maximalt antal för leverans till flera adresser är %s"
151
  "Shopping Cart Sidebar","Miniatyrvarukorg"
152
  "Country","Land"
153
+ "Payment Method","Betalsätt"
154
  "Allow Guest Checkout","Tillåt gäster att använda kassan"
155
  "Register","Registrera"
156
  "Cannot update shopping cart.","Det går inte att uppdatera varukorgen."
227
  "My Cart","Varukorgen"
228
  "Some of the requested products are not available in the desired quantity.","Några av de efterfrågade produkterna är inte tillgängliga i önskad mängd."
229
  "Coupon code was canceled.","Kupongkoden avbröts."
230
+ "Payment method is not defined","Betalsätt har inte angetts"
231
  "An error occurred while deleting this condition.","Ett fel uppstod när villkoret togs bort."
232
  "Email Address","E-postadress"
233
  "Content Height (css)","Innehåll höjd (css)"
app/locale/sv_SE/Mage_Core.csv CHANGED
@@ -317,4 +317,6 @@
317
  "Locale","Språk"
318
  "Billing Address", "Ange din adress"
319
  "Add to Cart", "Lägg i varukorgen"
320
- "My Wishlist", "Min önskelista"
 
 
317
  "Locale","Språk"
318
  "Billing Address", "Ange din adress"
319
  "Add to Cart", "Lägg i varukorgen"
320
+ "My Wishlist", "Min önskelista"
321
+ "European Union Countries", "Länder inom EU"
322
+ "VAT Number", "Momsregistreringsnummer"
app/locale/sv_SE/Mage_Directory.csv CHANGED
@@ -42,4 +42,5 @@
42
  "Cannot retrieve rate from %s.","Kan inte hämta rate från %s."
43
  "Frequency","Frekvens"
44
  "States Options","Regionsinställningar"
45
- "State is required for","Region krävs för"
 
42
  "Cannot retrieve rate from %s.","Kan inte hämta rate från %s."
43
  "Frequency","Frekvens"
44
  "States Options","Regionsinställningar"
45
+ "State is required for","Region krävs för"
46
+ "Display not required State", "Visa region för alla länder"
app/locale/sv_SE/Mage_Email_Templates.csv CHANGED
@@ -166,7 +166,7 @@
166
  &lt;/td&gt;
167
  &lt;/tr&gt;
168
  &lt;/table&gt;
169
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/invoice_new_guest.html"
170
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Invoice # {{var invoice.increment_id}} for Order # {{var order.increment_id}} @--&gt;
171
 
172
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
@@ -335,7 +335,7 @@
335
  &lt;/td&gt;
336
  &lt;/tr&gt;
337
  &lt;/table&gt;
338
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/invoice_new.html"
339
  "&lt;!--@subject Account confirmation for {{var customer.name}} @--&gt;
340
 
341
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
@@ -373,405 +373,405 @@ body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
373
  &lt;/tr&gt;
374
  &lt;/table&gt;
375
  &lt;/div&gt;
376
- ","&lt;!--@subject Account confirmation for {{var customer.name}} @--&gt;
377
-
378
- &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
379
- body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
380
- &lt;/style&gt;
381
-
382
- &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
383
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
384
- &lt;tr&gt;
385
- &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
386
- &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
387
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
388
- &lt;tr&gt;
389
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
390
- &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; style=&quot;margin-bottom:10px;&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
391
- &lt;/tr&gt;
392
- &lt;/table&gt;
393
-
394
- &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
395
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
396
- &lt;tr&gt;
397
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
398
- &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hej {{var customer.name}}&lt;/strong&gt;, &lt;br/&gt; v�lkommen till Magentos demobutik.&lt;/p&gt;
399
-
400
- &lt;p&gt;Din e-postadress {{var customer.email}} m�ste verifieras innan den kan anv�ndas f�r att logga in p� butiken.&lt;/p&gt;
401
-
402
- &lt;p&gt; &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/confirm/&quot; _query_id=$customer.id _query_key=$customer.confirmation _query_back_url=$back_url}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;Verifiera din e-postadress&lt;/a&gt;. Denna l�nk kan endast anv�ndas en g�ng.&lt;/p&gt;
403
-
404
- &lt;p&gt;Om du har fr�gor ang�ende ditt konto eller andra �renden, v�nligen kontakta oss p� &lt;a href=&quot;mailto:info@example.com&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;info@example.com&lt;/a&gt; eller 08-123 456.&lt;/p&gt;
405
- &lt;/td&gt;
406
- &lt;/tr&gt;
407
- &lt;/table&gt;
408
-
409
- &lt;/td&gt;
410
- &lt;/tr&gt;
411
- &lt;/table&gt;
412
- &lt;/div&gt;
413
- ","/template/email/account_new_confirmation.html"
414
- "&lt;!--@subject Contact Form@--&gt;
415
- Name: {{var data.name}}
416
- E-mail: {{var data.email}}
417
- Telephone: {{var data.telephone}}
418
-
419
- Comment: {{var data.comment}}","&lt;!--@subject Contact Form@--&gt;
420
- Namn: {{var data.name}}
421
- E-post: {{var data.email}}
422
- Telefon: {{var data.telephone}}
423
-
424
- Meddelande: {{var data.comment}}","/template/email/contact_form.html"
425
- "&lt;!--@subject Currency Update Warnings @--&gt;
426
- Currency update warnings:
427
-
428
-
429
- {{var warnings}}","&lt;!--@subject Currency Update Warnings @--&gt;
430
- Varningar ang�ende uppdatering av valutor:
431
-
432
-
433
- {{var warnings}}","/template/email/currency_update_warning.html"
434
- "&lt;!--@subject Log Cleanup Warnings @--&gt;Log Cleanup Warnings:&lt;br /&gt;{{var warnings}}","&lt;!--@subject Log Cleanup Warnings @--&gt;
435
- Varningar f�r st�dning av loggbok:
436
-
437
- {{var warnings}}","/template/email/log_clean_warning.html"
438
- "&lt;!--@subject New password for {{var customer.name}} @--&gt;
439
-
440
- &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
441
-
442
- &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
443
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
444
- &lt;tr&gt;
445
- &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
446
- &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
447
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
448
- &lt;tr&gt;
449
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
450
- &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
451
- &lt;/tr&gt;
452
- &lt;/table&gt;
453
-
454
- &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
455
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
456
- &lt;tr&gt;
457
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
458
- &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dear, {{var customer.name}}&lt;/strong&gt;,&lt;br/&gt;
459
- Your new password is: {{var customer.password}}&lt;/p&gt;
460
- &lt;p&gt;You can change your password at any time by logging into &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;your account&lt;/a&gt;.&lt;p&gt;
461
- &lt;p&gt;Thank you again,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Magento Demo Store&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
462
- &lt;/td&gt;
463
- &lt;/tr&gt;
464
- &lt;/table&gt;
465
-
466
- &lt;/td&gt;
467
- &lt;/tr&gt;
468
- &lt;/table&gt;
469
- &lt;/div&gt;
470
- ","&lt;!--@subject New password for {{var customer.name}} @--&gt;
471
-
472
- &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
473
-
474
- &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
475
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
476
- &lt;tr&gt;
477
- &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
478
- &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
479
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
480
- &lt;tr&gt;
481
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
482
- &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
483
- &lt;/tr&gt;
484
- &lt;/table&gt;
485
-
486
- &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
487
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
488
- &lt;tr&gt;
489
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
490
- &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hej {{var customer.name}}!&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
491
- Ditt nya l�senord �r: {{var customer.password}}&lt;/p&gt;
492
- &lt;p&gt;Du kan n�r som helst �ndra ditt l�senord genom att logga in p� &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;ditt konto&lt;/a&gt;.&lt;p&gt;
493
- &lt;p&gt;Med v�nlig h�lsning,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Magento-butiken&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
494
- &lt;/td&gt;
495
- &lt;/tr&gt;
496
- &lt;/table&gt;
497
-
498
- &lt;/td&gt;
499
- &lt;/tr&gt;
500
- &lt;/table&gt;
501
- &lt;/div&gt;
502
- ","/template/email/password_new.html"
503
- "&lt;!--@subject New password for {{var user.name}} @--&gt;
504
-
505
- &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
506
- body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
507
- &lt;/style&gt;
508
-
509
- &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
510
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
511
- &lt;tr&gt;
512
- &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
513
- &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
514
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
515
- &lt;tr&gt;
516
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
517
- &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
518
- &lt;/tr&gt;
519
- &lt;/table&gt;
520
-
521
- &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
522
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
523
- &lt;tr&gt;
524
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
525
- &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dear, {{var user.name}}&lt;/strong&gt;,&lt;br/&gt;
526
- Your new password is: {{var password}}&lt;/p&gt;
527
- &lt;p&gt;You can change your password at any time by logging into &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;adminhtml/system_account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;your account&lt;/a&gt;.&lt;p&gt;
528
-
529
- &lt;p&gt;Thank you again,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Magento Demo Store&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
530
-
531
-
532
- &lt;/td&gt;
533
- &lt;/tr&gt;
534
- &lt;/table&gt;
535
-
536
- &lt;/td&gt;
537
- &lt;/tr&gt;
538
- &lt;/table&gt;
539
- &lt;/div&gt;
540
- ","&lt;!--@subject New password for {{var user.name}} @--&gt;
541
-
542
- &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
543
- body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
544
- &lt;/style&gt;
545
-
546
- &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
547
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&quot;&gt;
548
- &lt;tr&gt;
549
- &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
550
- &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
551
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
552
- &lt;tr&gt;
553
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
554
- &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/media/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
555
- &lt;/tr&gt;
556
- &lt;/table&gt;
557
-
558
- &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
559
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
560
- &lt;tr&gt;
561
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
562
- &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hej {{var user.name}}!&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
563
- Ditt nya l�senord �r: {{var password}}&lt;/p&gt;
564
- &lt;p&gt;Du kan n�r som helst �ndra ditt l�senord genom att logga in p� &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;adminhtml/system_account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;ditt konto&lt;/a&gt;.&lt;p&gt;
565
-
566
- &lt;p&gt;Med v�nlig h�lsning,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Magento-butiken&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
567
-
568
-
569
- &lt;/td&gt;
570
- &lt;/tr&gt;
571
- &lt;/table&gt;
572
-
573
- &lt;/td&gt;
574
- &lt;/tr&gt;
575
- &lt;/table&gt;
576
- &lt;/div&gt;
577
- ","/template/email/admin_password_new.html"
578
- "&lt;!--@subject Newsletter subscription confirmation @--&gt;
579
-
580
- &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
581
- body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
582
- &lt;/style&gt;
583
-
584
- &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
585
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
586
- &lt;tr&gt;
587
- &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
588
- &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
589
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
590
- &lt;tr&gt;
591
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
592
- &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
593
- &lt;/tr&gt;
594
- &lt;/table&gt;
595
-
596
- &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
597
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
598
- &lt;tr&gt;
599
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
600
- &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dear {{var customer.name}},&lt;/strong&gt;,&lt;br/&gt;
601
- Thank you for subscribing to our newsletter.&lt;/p&gt;
602
- &lt;p style=&quot;border:1px solid #BEBCB7; padding:13px 18px; background:#F8F7F5; &quot;&gt;To begin receiving the newsletter, you must first confirm your subscription by clicking on the following link:&lt;br /&gt;
603
- &lt;a href=&quot;{{var subscriber.getConfirmationLink()}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;{{var subscriber.getConfirmationLink()}}&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
604
-
605
- &lt;p&gt;Thank you again,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Magento Demo Store&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
606
-
607
-
608
- &lt;/td&gt;
609
- &lt;/tr&gt;
610
- &lt;/table&gt;
611
- &lt;/td&gt;
612
- &lt;/tr&gt;
613
- &lt;/table&gt;
614
- &lt;/div&gt;
615
- ","&lt;!--@subject Newsletter subscription confirmation @--&gt;
616
-
617
- &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
618
- body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
619
- &lt;/style&gt;
620
-
621
- &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
622
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
623
- &lt;tr&gt;
624
- &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
625
- &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
626
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
627
- &lt;tr&gt;
628
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
629
- &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
630
- &lt;/tr&gt;
631
- &lt;/table&gt;
632
-
633
- &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
634
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
635
- &lt;tr&gt;
636
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
637
- &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hej {{var customer.name}}!&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
638
- Tack f�r att du vill prenumerera p� v�rt nyhetsbrev.&lt;/p&gt;
639
- &lt;p style=&quot;border:1px solid #BEBCB7; padding:13px 18px; background:#F8F7F5; &quot;&gt;V�nligen bekr�fta din prenumeration genom att klicka p� f�ljande l�nk:&lt;br /&gt;
640
- &lt;a href=&quot;{{var subscriber.getConfirmationLink()}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;{{var subscriber.getConfirmationLink()}}&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
641
-
642
- &lt;p&gt;Med v�nlig h�lsning,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Magento-butiken&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
643
-
644
-
645
- &lt;/td&gt;
646
- &lt;/tr&gt;
647
- &lt;/table&gt;
648
- &lt;/td&gt;
649
- &lt;/tr&gt;
650
- &lt;/table&gt;
651
- &lt;/div&gt;
652
- ","/template/email/newsletter_subscr_confirm.html"
653
- "&lt;!--@subject Newsletter subscription success @--&gt;
654
- Newsletter subscription success","&lt;!--@subject Newsletter subscription success @--&gt;
655
- Prenumeration p� nyhetsbrev","/template/email/newsletter_subscr_success.html"
656
- "&lt;!--@subject Newsletter unsubscription success @--&gt;
657
- Newsletter unsubscription success","&lt;!--@subject Newsletter unsubscription success @--&gt;
658
- &lt;!--@subject Newsletter unsubscription success @--&gt;
659
- Upps�gning av prenumeration p� nyhetsbrev","/template/email/newsletter_unsub_success.html"
660
- "&lt;!--@subject Product alerts Cron error @--&gt;
661
- Product alerts cron warnings:
662
-
663
- {{var warnings}}","&lt;!--@subject Product alerts Cron error @--&gt;
664
- Cron-varningar f�r produktnotifikationer:
665
-
666
- {{var warnings}}","/template/email/product_alert_cron_error.html"
667
- "&lt;!--@subject Products back in stock alert @--&gt;
668
- Hello {{var customerName}},
669
-
670
- {{var alertGrid}}","&lt;!--@subject Products back in stock alert @--&gt;
671
- Hej {{var customerName}}!
672
-
673
- {{var alertGrid}}","/template/email/product_stock_alert.html"
674
- "&lt;!--@subject Products price changed alert @--&gt;
675
- Hello {{var customerName}},
676
-
677
- {{var alertGrid}}","&lt;!--@subject Products price changed alert @--&gt;
678
- Hej {{var customerName}}!
679
-
680
- {{var alertGrid}}","/template/email/product_price_alert.html"
681
- "&lt;!--@subject Sitemap generate Warnings @--&gt;
682
- Sitemap generate warnings:
683
-
684
-
685
- {{var warnings}}","&lt;!--@subject Sitemap generate Warnings @--&gt;
686
- Varningar ang�ende generering av webbkarta:
687
-
688
-
689
- {{var warnings}}","/template/email/sitemap_generate_warning.html"
690
- "&lt;!--@subject Take a look at {{var customer.name}}'s wishlist @--&gt;
691
-
692
- &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
693
- body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
694
- &lt;/style&gt;
695
- &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
696
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
697
- &lt;tr&gt;
698
- &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
699
- &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
700
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
701
- &lt;tr&gt;
702
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
703
- &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
704
- &lt;/tr&gt;
705
- &lt;/table&gt;
706
-
707
- &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
708
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
709
- &lt;tr&gt;
710
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
711
- &lt;p&gt;Hey,&lt;br/&gt;
712
- Take a look at my wishlist from Magento Demo Store.&lt;/p&gt;
713
-
714
- &lt;p&gt;{{var message}}&lt;/p&gt;
715
-
716
- {{var items}}
717
-
718
- &lt;br/&gt;
719
-
720
- {{depend salable}}&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;{{var addAllLink}}&quot; style=&quot;color:#DC6809;&quot;&gt;Add all items to shopping cart&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; |{{/depend}} &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;{{var viewOnSiteLink}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;View all wishlist items&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
721
-
722
- &lt;p&gt;Thank you,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;{{var customer.name}}&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
723
-
724
-
725
- &lt;/td&gt;
726
- &lt;/tr&gt;
727
- &lt;/table&gt;
728
-
729
- &lt;/td&gt;
730
- &lt;/tr&gt;
731
- &lt;/table&gt;
732
- &lt;/div&gt;","&lt;!--@subject Take a look at {{var customer.name}}'s wishlist @--&gt;
733
-
734
- &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
735
- body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
736
- &lt;/style&gt;
737
- &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
738
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
739
- &lt;tr&gt;
740
- &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
741
- &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
742
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
743
- &lt;tr&gt;
744
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
745
- &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
746
- &lt;/tr&gt;
747
- &lt;/table&gt;
748
-
749
- &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
750
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
751
- &lt;tr&gt;
752
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
753
- &lt;p&gt;Hej!&lt;br/&gt; &lt;br /&gt;
754
- Kika in min �nskelista hos Magento-butiken.&lt;/p&gt;
755
-
756
- &lt;p&gt;{{var message}}&lt;/p&gt;
757
-
758
- {{var items}}
759
-
760
- &lt;br/&gt;
761
-
762
- {{depend salable}}&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;{{var addAllLink}}&quot; style=&quot;color:#DC6809;&quot;&gt;L�gg alla produkter i varukorgen&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; |{{/depend}} &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;{{var viewOnSiteLink}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;Se alla produkter p� �nskelistan&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
763
-
764
- &lt;p&gt;H�lsning,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;{{var customer.name}}&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
765
-
766
-
767
- &lt;/td&gt;
768
- &lt;/tr&gt;
769
- &lt;/table&gt;
770
-
771
- &lt;/td&gt;
772
- &lt;/tr&gt;
773
- &lt;/table&gt;
774
- &lt;/div&gt;","/template/email/wishlist_share.html"
775
  "&lt;!--@subject Welcome, {{var customer.name}}! @--&gt;
776
 
777
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
@@ -820,55 +820,55 @@ body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
820
  &lt;/tr&gt;
821
  &lt;/table&gt;
822
  &lt;/div&gt;
823
- ","&lt;!--@subject Welcome, {{var customer.name}}! @--&gt;
824
-
825
- &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
826
- body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
827
- &lt;/style&gt;
828
-
829
- &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
830
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
831
- &lt;tr&gt;
832
- &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
833
- &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
834
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
835
- &lt;tr&gt;
836
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
837
- &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; style=&quot;margin-bottom:10px;&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
838
- &lt;/tr&gt;
839
- &lt;/table&gt;
840
-
841
- &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
842
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
843
- &lt;tr&gt;
844
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
845
- &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hej {{var customer.name}}&lt;/strong&gt;,&lt;br/&gt;
846
- V�lkommen till Magentos demobutik. F�r att logga in p� v�r butik, klicka p� &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;Logga in&lt;/a&gt; eller &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;Mitt konto&lt;/a&gt; �verst p� varje sida och skriv in din e-postadress och ditt l�senord.&lt;/p&gt;
847
-
848
- &lt;p&gt;Som inloggad kan du g�ra f�ljande saker:&lt;/p&gt;
849
-
850
- &lt;ul&gt;
851
- &lt;li&gt;Genomf�ra k�p mycket snabbare&lt;/li&gt;
852
- &lt;li&gt;Se status f�r dina best�llningar&lt;/li&gt;
853
- &lt;li&gt;Granska tidigare best�llningar&lt;/li&gt;
854
- &lt;li&gt;�ndra dina kontouppgifter&lt;/li&gt;
855
- &lt;li&gt;�ndra till l�senord&lt;/li&gt;
856
- &lt;li&gt;Anv�nda olika adresser (t.ex. f�r att skicka presenter till familj och v�nner!)&lt;/li&gt;
857
- &lt;/ul&gt;
858
-
859
- &lt;p&gt;Om du har fr�gor ang�ende ditt konto eller andra �renden, v�nligen kontakta oss p� &lt;a href=&quot;info@example.com&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;info@example.com&lt;/a&gt; eller 08-123 456.&lt;/p&gt;
860
- &lt;p&gt;Tack f�r att du handlar hos oss!&lt;/p&gt;
861
-
862
-
863
- &lt;/td&gt;
864
- &lt;/tr&gt;
865
- &lt;/table&gt;
866
-
867
- &lt;/td&gt;
868
- &lt;/tr&gt;
869
- &lt;/table&gt;
870
- &lt;/div&gt;
871
- ","/template/email/account_new_confirmed.html"
872
  "&lt;!--@subject Welcome, {{var customer.name}}! @--&gt;
873
 
874
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
@@ -922,78 +922,78 @@ body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
922
  &lt;/tr&gt;
923
  &lt;/table&gt;
924
  &lt;/div&gt;
925
- ","&lt;!--@subject Welcome, {{var customer.name}}! @--&gt;
926
-
927
- &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
928
- body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
929
- &lt;/style&gt;
930
-
931
- &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
932
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
933
- &lt;tr&gt;
934
- &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
935
- &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
936
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
937
- &lt;tr&gt;
938
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
939
- &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; style=&quot;margin-bottom:10px;&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
940
- &lt;/tr&gt;
941
- &lt;/table&gt;
942
-
943
- &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
944
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
945
- &lt;tr&gt;
946
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
947
- &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hej {{var customer.name}}!&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
948
- Om du vill logga in p� ditt konto, v�nligen klicka p� &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;Logga in&lt;/a&gt; eller &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;Mitt konto&lt;/a&gt; �verst p� varje sida, d�refter anger du din e-postadress och l�senord.&lt;/p&gt;
949
-
950
- &lt;p style=&quot;border:1px solid #BEBCB7; padding:13px 18px; background:#F8F7F5; &quot;&gt;
951
- Anv�nd f�ljande uppgifter n�r du ska logga in:&lt;br/&gt;
952
- E-post: {{var customer.email}}&lt;br/&gt;
953
- L�senord: {{var customer.password}}&lt;p&gt;
954
-
955
- &lt;p&gt;N�r du �r inloggad kan du g�ra f�ljande:&lt;/p&gt;
956
-
957
- &lt;ul&gt;
958
- &lt;li&gt;Genomf�ra ett k�p mycket snabbare&lt;/li&gt;
959
- &lt;li&gt;Se status f�r dina best�llningar&lt;/li&gt;
960
- &lt;li&gt;Granska tidigare best�llningar&lt;/li&gt;
961
- &lt;li&gt;�ndra dina kontouppgifter&lt;/li&gt;
962
- &lt;li&gt;�ndra ditt l�senord&lt;/li&gt;
963
- &lt;li&gt;Anv�nda flera adresser (exempelvis f�r leverans till familjemedlemmar och v�nner)&lt;/li&gt;
964
- &lt;/ul&gt;
965
-
966
- &lt;p&gt;Har du fr�gor ang�ende ditt konto eller n�got annat? Tveka inte att kontakta oss p� &lt;a href=&quot;mailto:info@example.com&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;info@example.com&lt;/a&gt; eller 08-123 456. V�ra telefontider �r 08-17 (m�n�fre).&lt;/p&gt;
967
- &lt;p&gt;Tack f�r att du handlar hos oss!&lt;/p&gt;
968
-
969
-
970
- &lt;/td&gt;
971
- &lt;/tr&gt;
972
- &lt;/table&gt;
973
-
974
- &lt;/td&gt;
975
- &lt;/tr&gt;
976
- &lt;/table&gt;
977
- &lt;/div&gt;
978
- ","/template/email/account_new.html"
979
- "{* This is a comment block
980
-
981
- Available vars in this template:
982
- - name Recipient name
983
- - email Recipient Email address
984
- - product_name Product name
985
- - product_url Url for product
986
- - product_image Url for product small image (75 px)
987
- - message Sender custom message
988
- - sender_name Sender name
989
- - sender_email Sender email
990
-
991
- Use vars: {{var var_name}}
992
- *}&lt;!--@subject Welcome, {{var name}} @--&gt;
993
-
994
- Welcome, {{var name}}&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Please look at &lt;a href=&quot;{{var product_url}}&quot;&gt;{{var product_name}}&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Here is message: &lt;br /&gt;{{var message}}&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;","&lt;!--@subject Welcome, {{var name}} @--&gt;
995
-
996
- V�lkommen {{var name}}!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;V�nligen se &lt;a href=&quot;{{var product_url}}&quot;&gt;{{var product_name}}&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meddelande: &lt;br /&gt;{{var message}}&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;","/template/email/product_share.html"
997
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Credit Memo # {{var creditmemo.increment_id}} for Order # {{var order.increment_id}} @--&gt;
998
 
999
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
@@ -1164,7 +1164,7 @@ V
1164
  &lt;/td&gt;
1165
  &lt;/tr&gt;
1166
  &lt;/table&gt;
1167
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/creditmemo_new.html"
1168
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Credit Memo # {{var creditmemo.increment_id}} for Order # {{var order.increment_id}} @--&gt;
1169
 
1170
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
@@ -1333,7 +1333,7 @@ V
1333
  &lt;/td&gt;
1334
  &lt;/tr&gt;
1335
  &lt;/table&gt;
1336
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/creditmemo_new_guest.html"
1337
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Credit Memo # {{var creditmemo.increment_id}} update @--&gt;
1338
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
1339
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
@@ -1406,7 +1406,7 @@ V
1406
  &lt;/td&gt;
1407
  &lt;/tr&gt;
1408
  &lt;/table&gt;
1409
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/creditmemo_update.html"
1410
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Credit Memo # {{var creditmemo.increment_id}} update @--&gt;
1411
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
1412
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
@@ -1477,7 +1477,7 @@ V
1477
  &lt;/td&gt;
1478
  &lt;/tr&gt;
1479
  &lt;/table&gt;
1480
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/creditmemo_update_guest.html"
1481
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Invoice # {{var invoice.increment_id}} update @--&gt;
1482
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
1483
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
@@ -1550,7 +1550,7 @@ V
1550
  &lt;/td&gt;
1551
  &lt;/tr&gt;
1552
  &lt;/table&gt;
1553
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/invoice_update.html"
1554
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Invoice # {{var invoice.increment_id}} update @--&gt;
1555
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
1556
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
@@ -1621,7 +1621,7 @@ V
1621
  &lt;/td&gt;
1622
  &lt;/tr&gt;
1623
  &lt;/table&gt;
1624
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/invoice_update_guest.html"
1625
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: New Order # {{var order.increment_id}} @--&gt;
1626
 
1627
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
@@ -1788,7 +1788,7 @@ V
1788
  &lt;/td&gt;
1789
  &lt;/tr&gt;
1790
  &lt;/table&gt;
1791
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/order_new_guest.html"
1792
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: New Order # {{var order.increment_id}} @--&gt;
1793
 
1794
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
@@ -1959,7 +1959,7 @@ V
1959
  &lt;/td&gt;
1960
  &lt;/tr&gt;
1961
  &lt;/table&gt;
1962
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/order_new.html"
1963
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Order # {{var order.increment_id}} update @--&gt;
1964
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
1965
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
@@ -1996,43 +1996,43 @@ V
1996
  &lt;/td&gt;
1997
  &lt;/tr&gt;
1998
  &lt;/table&gt;
1999
- &lt;/div&gt;","&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Order # {{var order.increment_id}} update @--&gt;
2000
- &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
2001
- &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
2002
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
2003
- &lt;tr&gt;
2004
- &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
2005
- &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
2006
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
2007
- &lt;tr&gt;
2008
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; style=&quot;margin-bottom:10px;&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
2009
- &lt;/tr&gt;
2010
- &lt;/table&gt;
2011
-
2012
- &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
2013
- &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
2014
- &lt;tr&gt;
2015
- &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
2016
  &lt;p&gt;
2017
- &lt;strong&gt;Hej {{var order.getCustomerName()}}!&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
2018
  Status f�r din best�llning #{{var order.increment_id}} har �ndrats till&lt;br/&gt;
2019
- &lt;strong&gt;{{var order.getStatusLabel()}}&lt;/strong&gt;.
2020
- &lt;/p&gt;
2021
- &lt;p&gt;Du kan se senaste status f�r din best�llning genom att &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;logga in p� ditt konto&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
2022
- &lt;p&gt;{{var comment}}&lt;/p&gt;
2023
  &lt;p&gt;
2024
- Om du har fr�gor ang�ende din best�llning, v�nligen kontakta oss p�
2025
  &lt;a href=&quot;mailto:info@example.com&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;info@example.com&lt;/a&gt;
2026
  eller 08-123 456. V�ra telefontider �r 08-17 (m�n�fre).
2027
- &lt;/p&gt;
2028
- &lt;p&gt;Med v�nlig h�lsning,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;{{var order.getStoreGroupName()}}&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
2029
- &lt;/td&gt;
2030
- &lt;/tr&gt;
2031
- &lt;/table&gt;
2032
- &lt;/td&gt;
2033
- &lt;/tr&gt;
2034
- &lt;/table&gt;
2035
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/order_update.html"
2036
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Order # {{var order.increment_id}} update @--&gt;
2037
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
2038
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
@@ -2103,7 +2103,7 @@ V
2103
  &lt;/td&gt;
2104
  &lt;/tr&gt;
2105
  &lt;/table&gt;
2106
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/order_update_guest.html"
2107
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Shipment # {{var shipment.increment_id}} for Order # {{var order.increment_id}} @--&gt;
2108
 
2109
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
@@ -2284,7 +2284,7 @@ V
2284
  &lt;/td&gt;
2285
  &lt;/tr&gt;
2286
  &lt;/table&gt;
2287
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/shipment_new.html"
2288
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Shipment # {{var shipment.increment_id}} for Order # {{var order.increment_id}} @--&gt;
2289
 
2290
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
@@ -2463,7 +2463,7 @@ V
2463
  &lt;/td&gt;
2464
  &lt;/tr&gt;
2465
  &lt;/table&gt;
2466
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/shipment_new_guest.html"
2467
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Shipment # {{var shipment.increment_id}} update @--&gt;
2468
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
2469
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
@@ -2536,7 +2536,7 @@ V
2536
  &lt;/td&gt;
2537
  &lt;/tr&gt;
2538
  &lt;/table&gt;
2539
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/shipment_update.html"
2540
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Shipment # {{var shipment.increment_id}} update @--&gt;
2541
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
2542
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
@@ -2607,125 +2607,125 @@ V
2607
  &lt;/td&gt;
2608
  &lt;/tr&gt;
2609
  &lt;/table&gt;
2610
- &lt;/div&gt;","/template/email/sales/shipment_update_guest.html"
2611
- "{* This is a comment block
2612
-
2613
- Use vars: {{var var_name}}
2614
- *}&lt;!--@subject Payment Transaction Failed Reminder @--&gt;
2615
-
2616
- &lt;table&gt;
2617
- &lt;thead&gt;
2618
- &lt;tr&gt;
2619
- &lt;th&gt;Payment transaction failed.&lt;/th&gt;
2620
- &lt;/tr&gt;
2621
- &lt;/thead&gt;
2622
- &lt;tbody&gt;
2623
- &lt;tr&gt;
2624
- &lt;td&gt;
2625
- &lt;p&gt;
2626
- &lt;b&gt;Reason&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2627
- {{var reason}}
2628
- &lt;/p&gt;
2629
- &lt;p&gt;
2630
- &lt;b&gt;Checkout Type&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2631
- {{var checkoutType}}
2632
- &lt;/p&gt;
2633
- &lt;p&gt;
2634
- &lt;b&gt;Customer:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2635
- &lt;a href=&quot;mailto:{{var customerEmail}}&quot;&gt;{{var customer}}&lt;/a&gt; &amp;lt;{{var customerEmail}}&amp;gt;
2636
- &lt;/p&gt;
2637
- &lt;p&gt;
2638
- &lt;b&gt;Items&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2639
- {{var items}}
2640
- &lt;/p&gt;
2641
- &lt;p&gt;
2642
- &lt;b&gt;Total:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2643
- {{var total}}
2644
- &lt;/p&gt;
2645
- &lt;p&gt;
2646
- &lt;b&gt;Billing Address:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2647
- {{var billingAddress.format('html')}}
2648
- &lt;/p&gt;
2649
- &lt;p&gt;
2650
- &lt;b&gt;Shipping Address:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2651
- {{var shippingAddress.format('html')}}
2652
- &lt;/p&gt;
2653
- &lt;p&gt;
2654
- &lt;b&gt;Shipping Method:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2655
- {{var shippingMethod}}
2656
- &lt;/p&gt;
2657
- &lt;p&gt;
2658
- &lt;b&gt;Payment Method:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2659
- {{var paymentMethod}}
2660
- &lt;/p&gt;
2661
- &lt;p&gt;
2662
- &lt;b&gt;Date &amp; Time:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2663
- {{var dateAndTime}}
2664
- &lt;/p&gt;
2665
- &lt;/td&gt;
2666
- &lt;/tr&gt;
2667
- &lt;/tbody&gt;
2668
- &lt;/table&gt;","{* Detta �r ett kommentarblock
2669
-
2670
- Du kan anv�nda f�ljande variabler i denna mall:
2671
- - name Mottagarens namn
2672
- - email Mottagarens epostadress
2673
- - product_name Produktens namn
2674
- - product_url Produkens URL
2675
- - product_image URL f�r produktens miniatyrbild (75 px)
2676
- - message Avs�ndarens meddelande
2677
- - sender_name Avs�ndarens namn
2678
- - sender_email Avs�ndarens e-postadress
2679
-
2680
- F�r variabler, anv�nd: {{var var_name}}
2681
- *}&lt;!--@subject Payment Transaction Failed Reminder @--&gt;
2682
-
2683
- &lt;table&gt;
2684
- &lt;thead&gt;
2685
- &lt;tr&gt;
2686
- &lt;th&gt;Betalningstransaktionen misslyckades.&lt;/th&gt;
2687
- &lt;/tr&gt;
2688
- &lt;/thead&gt;
2689
- &lt;tbody&gt;
2690
- &lt;tr&gt;
2691
- &lt;td&gt;
2692
- &lt;p&gt;
2693
- &lt;b&gt;ORsak&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2694
- {{var reason}}
2695
- &lt;/p&gt;
2696
- &lt;p&gt;
2697
- &lt;b&gt;Kund:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2698
- &lt;a href=&quot;mailto:{{var customerEmail}}&quot;&gt;{{var customer}}&lt;/a&gt; &amp;lt;{{var customerEmail}}&amp;gt;
2699
- &lt;/p&gt;
2700
- &lt;p&gt;
2701
- &lt;b&gt;Artiklar&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2702
- {{var items}}
2703
- &lt;/p&gt;
2704
- &lt;p&gt;
2705
- &lt;b&gt;Totalt:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2706
- {{var total}}
2707
- &lt;/p&gt;
2708
- &lt;p&gt;
2709
- &lt;b&gt;Faktureringsadress:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2710
- {{var billingAddress.format('html')}}
2711
- &lt;/p&gt;
2712
- &lt;p&gt;
2713
- &lt;b&gt;Leveransadress:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2714
- {{var shippingAddress.format('html')}}
2715
- &lt;/p&gt;
2716
- &lt;p&gt;
2717
- &lt;b&gt;Leveranss�tt:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2718
- {{var shippingMethod}}
2719
- &lt;/p&gt;
2720
- &lt;p&gt;
2721
- &lt;b&gt;Betalningss�tt:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2722
- {{var paymentMethod}}
2723
- &lt;/p&gt;
2724
- &lt;p&gt;
2725
- &lt;b&gt;Datum och tid:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2726
- {{var dateAndTime}}
2727
- &lt;/p&gt;
2728
- &lt;/td&gt;
2729
- &lt;/tr&gt;
2730
- &lt;/tbody&gt;
2731
- &lt;/table&gt;","/template/email/payment_failed.html"
166
  &lt;/td&gt;
167
  &lt;/tr&gt;
168
  &lt;/table&gt;
169
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/invoice_new_guest.html"
170
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Invoice # {{var invoice.increment_id}} for Order # {{var order.increment_id}} @--&gt;
171
 
172
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
335
  &lt;/td&gt;
336
  &lt;/tr&gt;
337
  &lt;/table&gt;
338
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/invoice_new.html"
339
  "&lt;!--@subject Account confirmation for {{var customer.name}} @--&gt;
340
 
341
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
373
  &lt;/tr&gt;
374
  &lt;/table&gt;
375
  &lt;/div&gt;
376
+ ","&lt;!--@subject Account confirmation for {{var customer.name}} @--&gt;
377
+
378
+ &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
379
+ body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
380
+ &lt;/style&gt;
381
+
382
+ &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
383
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
384
+ &lt;tr&gt;
385
+ &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
386
+ &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
387
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
388
+ &lt;tr&gt;
389
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
390
+ &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; style=&quot;margin-bottom:10px;&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
391
+ &lt;/tr&gt;
392
+ &lt;/table&gt;
393
+
394
+ &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
395
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
396
+ &lt;tr&gt;
397
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
398
+ &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hej {{var customer.name}}&lt;/strong&gt;, &lt;br/&gt; v�lkommen till Magentos demobutik.&lt;/p&gt;
399
+
400
+ &lt;p&gt;Din e-postadress {{var customer.email}} m�ste verifieras innan den kan anv�ndas f�r att logga in p� butiken.&lt;/p&gt;
401
+
402
+ &lt;p&gt; &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/confirm/&quot; _query_id=$customer.id _query_key=$customer.confirmation _query_back_url=$back_url}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;Verifiera din e-postadress&lt;/a&gt;. Denna l�nk kan endast anv�ndas en g�ng.&lt;/p&gt;
403
+
404
+ &lt;p&gt;Om du har fr�gor ang�ende ditt konto eller andra �renden, v�nligen kontakta oss p� &lt;a href=&quot;mailto:info@example.com&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;info@example.com&lt;/a&gt; eller 08-123 456.&lt;/p&gt;
405
+ &lt;/td&gt;
406
+ &lt;/tr&gt;
407
+ &lt;/table&gt;
408
+
409
+ &lt;/td&gt;
410
+ &lt;/tr&gt;
411
+ &lt;/table&gt;
412
+ &lt;/div&gt;
413
+ ","/template/email/account_new_confirmation.html"
414
+ "&lt;!--@subject Contact Form@--&gt;
415
+ Name: {{var data.name}}
416
+ E-mail: {{var data.email}}
417
+ Telephone: {{var data.telephone}}
418
+
419
+ Comment: {{var data.comment}}","&lt;!--@subject Contact Form@--&gt;
420
+ Namn: {{var data.name}}
421
+ E-post: {{var data.email}}
422
+ Telefon: {{var data.telephone}}
423
+
424
+ Meddelande: {{var data.comment}}","/template/email/contact_form.html"
425
+ "&lt;!--@subject Currency Update Warnings @--&gt;
426
+ Currency update warnings:
427
+
428
+
429
+ {{var warnings}}","&lt;!--@subject Currency Update Warnings @--&gt;
430
+ Varningar ang�ende uppdatering av valutor:
431
+
432
+
433
+ {{var warnings}}","/template/email/currency_update_warning.html"
434
+ "&lt;!--@subject Log Cleanup Warnings @--&gt;Log Cleanup Warnings:&lt;br /&gt;{{var warnings}}","&lt;!--@subject Log Cleanup Warnings @--&gt;
435
+ Varningar f�r st�dning av loggbok:
436
+
437
+ {{var warnings}}","/template/email/log_clean_warning.html"
438
+ "&lt;!--@subject New password for {{var customer.name}} @--&gt;
439
+
440
+ &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
441
+
442
+ &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
443
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
444
+ &lt;tr&gt;
445
+ &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
446
+ &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
447
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
448
+ &lt;tr&gt;
449
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
450
+ &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
451
+ &lt;/tr&gt;
452
+ &lt;/table&gt;
453
+
454
+ &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
455
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
456
+ &lt;tr&gt;
457
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
458
+ &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dear, {{var customer.name}}&lt;/strong&gt;,&lt;br/&gt;
459
+ Your new password is: {{var customer.password}}&lt;/p&gt;
460
+ &lt;p&gt;You can change your password at any time by logging into &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;your account&lt;/a&gt;.&lt;p&gt;
461
+ &lt;p&gt;Thank you again,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Magento Demo Store&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
462
+ &lt;/td&gt;
463
+ &lt;/tr&gt;
464
+ &lt;/table&gt;
465
+
466
+ &lt;/td&gt;
467
+ &lt;/tr&gt;
468
+ &lt;/table&gt;
469
+ &lt;/div&gt;
470
+ ","&lt;!--@subject New password for {{var customer.name}} @--&gt;
471
+
472
+ &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
473
+
474
+ &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
475
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
476
+ &lt;tr&gt;
477
+ &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
478
+ &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
479
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
480
+ &lt;tr&gt;
481
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
482
+ &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
483
+ &lt;/tr&gt;
484
+ &lt;/table&gt;
485
+
486
+ &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
487
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
488
+ &lt;tr&gt;
489
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
490
+ &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hej {{var customer.name}}!&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
491
+ Ditt nya l�senord �r: {{var customer.password}}&lt;/p&gt;
492
+ &lt;p&gt;Du kan n�r som helst �ndra ditt l�senord genom att logga in p� &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;ditt konto&lt;/a&gt;.&lt;p&gt;
493
+ &lt;p&gt;Med v�nlig h�lsning,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Magento-butiken&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
494
+ &lt;/td&gt;
495
+ &lt;/tr&gt;
496
+ &lt;/table&gt;
497
+
498
+ &lt;/td&gt;
499
+ &lt;/tr&gt;
500
+ &lt;/table&gt;
501
+ &lt;/div&gt;
502
+ ","/template/email/password_new.html"
503
+ "&lt;!--@subject New password for {{var user.name}} @--&gt;
504
+
505
+ &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
506
+ body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
507
+ &lt;/style&gt;
508
+
509
+ &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
510
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
511
+ &lt;tr&gt;
512
+ &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
513
+ &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
514
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
515
+ &lt;tr&gt;
516
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
517
+ &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
518
+ &lt;/tr&gt;
519
+ &lt;/table&gt;
520
+
521
+ &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
522
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
523
+ &lt;tr&gt;
524
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
525
+ &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dear, {{var user.name}}&lt;/strong&gt;,&lt;br/&gt;
526
+ Your new password is: {{var password}}&lt;/p&gt;
527
+ &lt;p&gt;You can change your password at any time by logging into &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;adminhtml/system_account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;your account&lt;/a&gt;.&lt;p&gt;
528
+
529
+ &lt;p&gt;Thank you again,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Magento Demo Store&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
530
+
531
+
532
+ &lt;/td&gt;
533
+ &lt;/tr&gt;
534
+ &lt;/table&gt;
535
+
536
+ &lt;/td&gt;
537
+ &lt;/tr&gt;
538
+ &lt;/table&gt;
539
+ &lt;/div&gt;
540
+ ","&lt;!--@subject New password for {{var user.name}} @--&gt;
541
+
542
+ &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
543
+ body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
544
+ &lt;/style&gt;
545
+
546
+ &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
547
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&quot;&gt;
548
+ &lt;tr&gt;
549
+ &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
550
+ &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
551
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
552
+ &lt;tr&gt;
553
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
554
+ &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/media/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
555
+ &lt;/tr&gt;
556
+ &lt;/table&gt;
557
+
558
+ &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
559
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
560
+ &lt;tr&gt;
561
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
562
+ &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hej {{var user.name}}!&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
563
+ Ditt nya l�senord �r: {{var password}}&lt;/p&gt;
564
+ &lt;p&gt;Du kan n�r som helst �ndra ditt l�senord genom att logga in p� &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;adminhtml/system_account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;ditt konto&lt;/a&gt;.&lt;p&gt;
565
+
566
+ &lt;p&gt;Med v�nlig h�lsning,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Magento-butiken&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
567
+
568
+
569
+ &lt;/td&gt;
570
+ &lt;/tr&gt;
571
+ &lt;/table&gt;
572
+
573
+ &lt;/td&gt;
574
+ &lt;/tr&gt;
575
+ &lt;/table&gt;
576
+ &lt;/div&gt;
577
+ ","/template/email/admin_password_new.html"
578
+ "&lt;!--@subject Newsletter subscription confirmation @--&gt;
579
+
580
+ &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
581
+ body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
582
+ &lt;/style&gt;
583
+
584
+ &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
585
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
586
+ &lt;tr&gt;
587
+ &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
588
+ &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
589
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
590
+ &lt;tr&gt;
591
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
592
+ &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
593
+ &lt;/tr&gt;
594
+ &lt;/table&gt;
595
+
596
+ &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
597
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
598
+ &lt;tr&gt;
599
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
600
+ &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dear {{var customer.name}},&lt;/strong&gt;,&lt;br/&gt;
601
+ Thank you for subscribing to our newsletter.&lt;/p&gt;
602
+ &lt;p style=&quot;border:1px solid #BEBCB7; padding:13px 18px; background:#F8F7F5; &quot;&gt;To begin receiving the newsletter, you must first confirm your subscription by clicking on the following link:&lt;br /&gt;
603
+ &lt;a href=&quot;{{var subscriber.getConfirmationLink()}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;{{var subscriber.getConfirmationLink()}}&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
604
+
605
+ &lt;p&gt;Thank you again,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Magento Demo Store&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
606
+
607
+
608
+ &lt;/td&gt;
609
+ &lt;/tr&gt;
610
+ &lt;/table&gt;
611
+ &lt;/td&gt;
612
+ &lt;/tr&gt;
613
+ &lt;/table&gt;
614
+ &lt;/div&gt;
615
+ ","&lt;!--@subject Newsletter subscription confirmation @--&gt;
616
+
617
+ &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
618
+ body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
619
+ &lt;/style&gt;
620
+
621
+ &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
622
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
623
+ &lt;tr&gt;
624
+ &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
625
+ &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
626
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
627
+ &lt;tr&gt;
628
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
629
+ &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
630
+ &lt;/tr&gt;
631
+ &lt;/table&gt;
632
+
633
+ &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
634
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
635
+ &lt;tr&gt;
636
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
637
+ &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hej {{var customer.name}}!&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
638
+ Tack f�r att du vill prenumerera p� v�rt nyhetsbrev.&lt;/p&gt;
639
+ &lt;p style=&quot;border:1px solid #BEBCB7; padding:13px 18px; background:#F8F7F5; &quot;&gt;V�nligen bekr�fta din prenumeration genom att klicka p� f�ljande l�nk:&lt;br /&gt;
640
+ &lt;a href=&quot;{{var subscriber.getConfirmationLink()}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;{{var subscriber.getConfirmationLink()}}&lt;/a&gt;&lt;p&gt;
641
+
642
+ &lt;p&gt;Med v�nlig h�lsning,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;Magento-butiken&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
643
+
644
+
645
+ &lt;/td&gt;
646
+ &lt;/tr&gt;
647
+ &lt;/table&gt;
648
+ &lt;/td&gt;
649
+ &lt;/tr&gt;
650
+ &lt;/table&gt;
651
+ &lt;/div&gt;
652
+ ","/template/email/newsletter_subscr_confirm.html"
653
+ "&lt;!--@subject Newsletter subscription success @--&gt;
654
+ Newsletter subscription success","&lt;!--@subject Newsletter subscription success @--&gt;
655
+ Prenumeration p� nyhetsbrev","/template/email/newsletter_subscr_success.html"
656
+ "&lt;!--@subject Newsletter unsubscription success @--&gt;
657
+ Newsletter unsubscription success","&lt;!--@subject Newsletter unsubscription success @--&gt;
658
+ &lt;!--@subject Newsletter unsubscription success @--&gt;
659
+ Upps�gning av prenumeration p� nyhetsbrev","/template/email/newsletter_unsub_success.html"
660
+ "&lt;!--@subject Product alerts Cron error @--&gt;
661
+ Product alerts cron warnings:
662
+
663
+ {{var warnings}}","&lt;!--@subject Product alerts Cron error @--&gt;
664
+ Cron-varningar f�r produktnotifikationer:
665
+
666
+ {{var warnings}}","/template/email/product_alert_cron_error.html"
667
+ "&lt;!--@subject Products back in stock alert @--&gt;
668
+ Hello {{var customerName}},
669
+
670
+ {{var alertGrid}}","&lt;!--@subject Products back in stock alert @--&gt;
671
+ Hej {{var customerName}}!
672
+
673
+ {{var alertGrid}}","/template/email/product_stock_alert.html"
674
+ "&lt;!--@subject Products price changed alert @--&gt;
675
+ Hello {{var customerName}},
676
+
677
+ {{var alertGrid}}","&lt;!--@subject Products price changed alert @--&gt;
678
+ Hej {{var customerName}}!
679
+
680
+ {{var alertGrid}}","/template/email/product_price_alert.html"
681
+ "&lt;!--@subject Sitemap generate Warnings @--&gt;
682
+ Sitemap generate warnings:
683
+
684
+
685
+ {{var warnings}}","&lt;!--@subject Sitemap generate Warnings @--&gt;
686
+ Varningar ang�ende generering av webbkarta:
687
+
688
+
689
+ {{var warnings}}","/template/email/sitemap_generate_warning.html"
690
+ "&lt;!--@subject Take a look at {{var customer.name}}'s wishlist @--&gt;
691
+
692
+ &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
693
+ body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
694
+ &lt;/style&gt;
695
+ &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
696
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
697
+ &lt;tr&gt;
698
+ &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
699
+ &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
700
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
701
+ &lt;tr&gt;
702
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
703
+ &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
704
+ &lt;/tr&gt;
705
+ &lt;/table&gt;
706
+
707
+ &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
708
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
709
+ &lt;tr&gt;
710
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
711
+ &lt;p&gt;Hey,&lt;br/&gt;
712
+ Take a look at my wishlist from Magento Demo Store.&lt;/p&gt;
713
+
714
+ &lt;p&gt;{{var message}}&lt;/p&gt;
715
+
716
+ {{var items}}
717
+
718
+ &lt;br/&gt;
719
+
720
+ {{depend salable}}&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;{{var addAllLink}}&quot; style=&quot;color:#DC6809;&quot;&gt;Add all items to shopping cart&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; |{{/depend}} &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;{{var viewOnSiteLink}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;View all wishlist items&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
721
+
722
+ &lt;p&gt;Thank you,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;{{var customer.name}}&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
723
+
724
+
725
+ &lt;/td&gt;
726
+ &lt;/tr&gt;
727
+ &lt;/table&gt;
728
+
729
+ &lt;/td&gt;
730
+ &lt;/tr&gt;
731
+ &lt;/table&gt;
732
+ &lt;/div&gt;","&lt;!--@subject Take a look at {{var customer.name}}'s wishlist @--&gt;
733
+
734
+ &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
735
+ body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
736
+ &lt;/style&gt;
737
+ &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
738
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
739
+ &lt;tr&gt;
740
+ &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
741
+ &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
742
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
743
+ &lt;tr&gt;
744
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
745
+ &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;
746
+ &lt;/tr&gt;
747
+ &lt;/table&gt;
748
+
749
+ &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
750
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
751
+ &lt;tr&gt;
752
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
753
+ &lt;p&gt;Hej!&lt;br/&gt; &lt;br /&gt;
754
+ Kika in min �nskelista hos Magento-butiken.&lt;/p&gt;
755
+
756
+ &lt;p&gt;{{var message}}&lt;/p&gt;
757
+
758
+ {{var items}}
759
+
760
+ &lt;br/&gt;
761
+
762
+ {{depend salable}}&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;{{var addAllLink}}&quot; style=&quot;color:#DC6809;&quot;&gt;L�gg alla produkter i varukorgen&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; |{{/depend}} &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;{{var viewOnSiteLink}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;Se alla produkter p� �nskelistan&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
763
+
764
+ &lt;p&gt;H�lsning,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;{{var customer.name}}&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
765
+
766
+
767
+ &lt;/td&gt;
768
+ &lt;/tr&gt;
769
+ &lt;/table&gt;
770
+
771
+ &lt;/td&gt;
772
+ &lt;/tr&gt;
773
+ &lt;/table&gt;
774
+ &lt;/div&gt;","/template/email/wishlist_share.html"
775
  "&lt;!--@subject Welcome, {{var customer.name}}! @--&gt;
776
 
777
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
820
  &lt;/tr&gt;
821
  &lt;/table&gt;
822
  &lt;/div&gt;
823
+ ","&lt;!--@subject Welcome, {{var customer.name}}! @--&gt;
824
+
825
+ &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
826
+ body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
827
+ &lt;/style&gt;
828
+
829
+ &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
830
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
831
+ &lt;tr&gt;
832
+ &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
833
+ &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
834
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
835
+ &lt;tr&gt;
836
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
837
+ &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; style=&quot;margin-bottom:10px;&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
838
+ &lt;/tr&gt;
839
+ &lt;/table&gt;
840
+
841
+ &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
842
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
843
+ &lt;tr&gt;
844
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
845
+ &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hej {{var customer.name}}&lt;/strong&gt;,&lt;br/&gt;
846
+ V�lkommen till Magentos demobutik. F�r att logga in p� v�r butik, klicka p� &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;Logga in&lt;/a&gt; eller &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;Mitt konto&lt;/a&gt; �verst p� varje sida och skriv in din e-postadress och ditt l�senord.&lt;/p&gt;
847
+
848
+ &lt;p&gt;Som inloggad kan du g�ra f�ljande saker:&lt;/p&gt;
849
+
850
+ &lt;ul&gt;
851
+ &lt;li&gt;Genomf�ra k�p mycket snabbare&lt;/li&gt;
852
+ &lt;li&gt;Se status f�r dina best�llningar&lt;/li&gt;
853
+ &lt;li&gt;Granska tidigare best�llningar&lt;/li&gt;
854
+ &lt;li&gt;�ndra dina kontouppgifter&lt;/li&gt;
855
+ &lt;li&gt;�ndra till l�senord&lt;/li&gt;
856
+ &lt;li&gt;Anv�nda olika adresser (t.ex. f�r att skicka presenter till familj och v�nner!)&lt;/li&gt;
857
+ &lt;/ul&gt;
858
+
859
+ &lt;p&gt;Om du har fr�gor ang�ende ditt konto eller andra �renden, v�nligen kontakta oss p� &lt;a href=&quot;info@example.com&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;info@example.com&lt;/a&gt; eller 08-123 456.&lt;/p&gt;
860
+ &lt;p&gt;Tack f�r att du handlar hos oss!&lt;/p&gt;
861
+
862
+
863
+ &lt;/td&gt;
864
+ &lt;/tr&gt;
865
+ &lt;/table&gt;
866
+
867
+ &lt;/td&gt;
868
+ &lt;/tr&gt;
869
+ &lt;/table&gt;
870
+ &lt;/div&gt;
871
+ ","/template/email/account_new_confirmed.html"
872
  "&lt;!--@subject Welcome, {{var customer.name}}! @--&gt;
873
 
874
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
922
  &lt;/tr&gt;
923
  &lt;/table&gt;
924
  &lt;/div&gt;
925
+ ","&lt;!--@subject Welcome, {{var customer.name}}! @--&gt;
926
+
927
+ &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
928
+ body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }
929
+ &lt;/style&gt;
930
+
931
+ &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
932
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
933
+ &lt;tr&gt;
934
+ &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
935
+ &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
936
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
937
+ &lt;tr&gt;
938
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
939
+ &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; style=&quot;margin-bottom:10px;&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
940
+ &lt;/tr&gt;
941
+ &lt;/table&gt;
942
+
943
+ &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
944
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
945
+ &lt;tr&gt;
946
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
947
+ &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hej {{var customer.name}}!&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
948
+ Om du vill logga in p� ditt konto, v�nligen klicka p� &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;Logga in&lt;/a&gt; eller &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;Mitt konto&lt;/a&gt; �verst p� varje sida, d�refter anger du din e-postadress och l�senord.&lt;/p&gt;
949
+
950
+ &lt;p style=&quot;border:1px solid #BEBCB7; padding:13px 18px; background:#F8F7F5; &quot;&gt;
951
+ Anv�nd f�ljande uppgifter n�r du ska logga in:&lt;br/&gt;
952
+ E-post: {{var customer.email}}&lt;br/&gt;
953
+ L�senord: {{var customer.password}}&lt;p&gt;
954
+
955
+ &lt;p&gt;N�r du �r inloggad kan du g�ra f�ljande:&lt;/p&gt;
956
+
957
+ &lt;ul&gt;
958
+ &lt;li&gt;Genomf�ra ett k�p mycket snabbare&lt;/li&gt;
959
+ &lt;li&gt;Se status f�r dina best�llningar&lt;/li&gt;
960
+ &lt;li&gt;Granska tidigare best�llningar&lt;/li&gt;
961
+ &lt;li&gt;�ndra dina kontouppgifter&lt;/li&gt;
962
+ &lt;li&gt;�ndra ditt l�senord&lt;/li&gt;
963
+ &lt;li&gt;Anv�nda flera adresser (exempelvis f�r leverans till familjemedlemmar och v�nner)&lt;/li&gt;
964
+ &lt;/ul&gt;
965
+
966
+ &lt;p&gt;Har du fr�gor ang�ende ditt konto eller n�got annat? Tveka inte att kontakta oss p� &lt;a href=&quot;mailto:info@example.com&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;info@example.com&lt;/a&gt; eller 08-123 456. V�ra telefontider �r 08-17 (m�n�fre).&lt;/p&gt;
967
+ &lt;p&gt;Tack f�r att du handlar hos oss!&lt;/p&gt;
968
+
969
+
970
+ &lt;/td&gt;
971
+ &lt;/tr&gt;
972
+ &lt;/table&gt;
973
+
974
+ &lt;/td&gt;
975
+ &lt;/tr&gt;
976
+ &lt;/table&gt;
977
+ &lt;/div&gt;
978
+ ","/template/email/account_new.html"
979
+ "{* This is a comment block
980
+
981
+ Available vars in this template:
982
+ - name Recipient name
983
+ - email Recipient Email address
984
+ - product_name Product name
985
+ - product_url Url for product
986
+ - product_image Url for product small image (75 px)
987
+ - message Sender custom message
988
+ - sender_name Sender name
989
+ - sender_email Sender email
990
+
991
+ Use vars: {{var var_name}}
992
+ *}&lt;!--@subject Welcome, {{var name}} @--&gt;
993
+
994
+ Welcome, {{var name}}&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Please look at &lt;a href=&quot;{{var product_url}}&quot;&gt;{{var product_name}}&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Here is message: &lt;br /&gt;{{var message}}&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;","&lt;!--@subject Welcome, {{var name}} @--&gt;
995
+
996
+ V�lkommen {{var name}}!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;V�nligen se &lt;a href=&quot;{{var product_url}}&quot;&gt;{{var product_name}}&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meddelande: &lt;br /&gt;{{var message}}&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;","/template/email/product_share.html"
997
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Credit Memo # {{var creditmemo.increment_id}} for Order # {{var order.increment_id}} @--&gt;
998
 
999
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1164
  &lt;/td&gt;
1165
  &lt;/tr&gt;
1166
  &lt;/table&gt;
1167
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/creditmemo_new.html"
1168
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Credit Memo # {{var creditmemo.increment_id}} for Order # {{var order.increment_id}} @--&gt;
1169
 
1170
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1333
  &lt;/td&gt;
1334
  &lt;/tr&gt;
1335
  &lt;/table&gt;
1336
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/creditmemo_new_guest.html"
1337
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Credit Memo # {{var creditmemo.increment_id}} update @--&gt;
1338
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
1339
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
1406
  &lt;/td&gt;
1407
  &lt;/tr&gt;
1408
  &lt;/table&gt;
1409
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/creditmemo_update.html"
1410
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Credit Memo # {{var creditmemo.increment_id}} update @--&gt;
1411
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
1412
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
1477
  &lt;/td&gt;
1478
  &lt;/tr&gt;
1479
  &lt;/table&gt;
1480
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/creditmemo_update_guest.html"
1481
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Invoice # {{var invoice.increment_id}} update @--&gt;
1482
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
1483
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
1550
  &lt;/td&gt;
1551
  &lt;/tr&gt;
1552
  &lt;/table&gt;
1553
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/invoice_update.html"
1554
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Invoice # {{var invoice.increment_id}} update @--&gt;
1555
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
1556
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
1621
  &lt;/td&gt;
1622
  &lt;/tr&gt;
1623
  &lt;/table&gt;
1624
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/invoice_update_guest.html"
1625
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: New Order # {{var order.increment_id}} @--&gt;
1626
 
1627
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1788
  &lt;/td&gt;
1789
  &lt;/tr&gt;
1790
  &lt;/table&gt;
1791
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/order_new_guest.html"
1792
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: New Order # {{var order.increment_id}} @--&gt;
1793
 
1794
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
1959
  &lt;/td&gt;
1960
  &lt;/tr&gt;
1961
  &lt;/table&gt;
1962
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/order_new.html"
1963
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Order # {{var order.increment_id}} update @--&gt;
1964
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
1965
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
1996
  &lt;/td&gt;
1997
  &lt;/tr&gt;
1998
  &lt;/table&gt;
1999
+ &lt;/div&gt;","&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Order # {{var order.increment_id}} update @--&gt;
2000
+ &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
2001
+ &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
2002
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;98%&quot; style=&quot;margin-top:10px; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin-bottom:10px;&quot;&gt;
2003
+ &lt;tr&gt;
2004
+ &lt;td align=&quot;center&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;
2005
+ &lt;!-- [ header starts here] --&gt;
2006
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
2007
+ &lt;tr&gt;
2008
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;a href=&quot;{{store url=&quot;&quot;}}&quot;&gt;&lt;img src=&quot;{{skin url=&quot;images/logo_email.gif&quot; _area='frontend'}}&quot; alt=&quot;Magento&quot; style=&quot;margin-bottom:10px;&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
2009
+ &lt;/tr&gt;
2010
+ &lt;/table&gt;
2011
+
2012
+ &lt;!-- [ middle starts here] --&gt;
2013
+ &lt;table cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;650&quot;&gt;
2014
+ &lt;tr&gt;
2015
+ &lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;
2016
  &lt;p&gt;
2017
+ &lt;strong&gt;Hej {{var order.getCustomerName()}}!&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;
2018
  Status f�r din best�llning #{{var order.increment_id}} har �ndrats till&lt;br/&gt;
2019
+ &lt;strong&gt;{{var order.getStatusLabel()}}&lt;/strong&gt;.
2020
+ &lt;/p&gt;
2021
+ &lt;p&gt;Du kan se senaste status f�r din best�llning genom att &lt;a href=&quot;{{store url=&quot;customer/account/&quot;}}&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;logga in p� ditt konto&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
2022
+ &lt;p&gt;{{var comment}}&lt;/p&gt;
2023
  &lt;p&gt;
2024
+ Om du har fr�gor ang�ende din best�llning, v�nligen kontakta oss p�
2025
  &lt;a href=&quot;mailto:info@example.com&quot; style=&quot;color:#1E7EC8;&quot;&gt;info@example.com&lt;/a&gt;
2026
  eller 08-123 456. V�ra telefontider �r 08-17 (m�n�fre).
2027
+ &lt;/p&gt;
2028
+ &lt;p&gt;Med v�nlig h�lsning,&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;{{var order.getStoreGroupName()}}&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
2029
+ &lt;/td&gt;
2030
+ &lt;/tr&gt;
2031
+ &lt;/table&gt;
2032
+ &lt;/td&gt;
2033
+ &lt;/tr&gt;
2034
+ &lt;/table&gt;
2035
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/order_update.html"
2036
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Order # {{var order.increment_id}} update @--&gt;
2037
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
2038
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
2103
  &lt;/td&gt;
2104
  &lt;/tr&gt;
2105
  &lt;/table&gt;
2106
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/order_update_guest.html"
2107
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Shipment # {{var shipment.increment_id}} for Order # {{var order.increment_id}} @--&gt;
2108
 
2109
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
2284
  &lt;/td&gt;
2285
  &lt;/tr&gt;
2286
  &lt;/table&gt;
2287
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/shipment_new.html"
2288
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Shipment # {{var shipment.increment_id}} for Order # {{var order.increment_id}} @--&gt;
2289
 
2290
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
2463
  &lt;/td&gt;
2464
  &lt;/tr&gt;
2465
  &lt;/table&gt;
2466
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/shipment_new_guest.html"
2467
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Shipment # {{var shipment.increment_id}} update @--&gt;
2468
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
2469
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
2536
  &lt;/td&gt;
2537
  &lt;/tr&gt;
2538
  &lt;/table&gt;
2539
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/shipment_update.html"
2540
  "&lt;!--@subject {{var order.getStoreGroupName()}}: Shipment # {{var shipment.increment_id}} update @--&gt;
2541
  &lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;body,td { color:#2f2f2f; font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }&lt;/style&gt;
2542
  &lt;div style=&quot;font:11px/1.35em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;&quot;&gt;
2607
  &lt;/td&gt;
2608
  &lt;/tr&gt;
2609
  &lt;/table&gt;
2610
+ &lt;/div&gt;","/template/email/sales/shipment_update_guest.html"
2611
+ "{* This is a comment block
2612
+
2613
+ Use vars: {{var var_name}}
2614
+ *}&lt;!--@subject Payment Transaction Failed Reminder @--&gt;
2615
+
2616
+ &lt;table&gt;
2617
+ &lt;thead&gt;
2618
+ &lt;tr&gt;
2619
+ &lt;th&gt;Payment transaction failed.&lt;/th&gt;
2620
+ &lt;/tr&gt;
2621
+ &lt;/thead&gt;
2622
+ &lt;tbody&gt;
2623
+ &lt;tr&gt;
2624
+ &lt;td&gt;
2625
+ &lt;p&gt;
2626
+ &lt;b&gt;Reason&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2627
+ {{var reason}}
2628
+ &lt;/p&gt;
2629
+ &lt;p&gt;
2630
+ &lt;b&gt;Checkout Type&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2631
+ {{var checkoutType}}
2632
+ &lt;/p&gt;
2633
+ &lt;p&gt;
2634
+ &lt;b&gt;Customer:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2635
+ &lt;a href=&quot;mailto:{{var customerEmail}}&quot;&gt;{{var customer}}&lt;/a&gt; &amp;lt;{{var customerEmail}}&amp;gt;
2636
+ &lt;/p&gt;
2637
+ &lt;p&gt;
2638
+ &lt;b&gt;Items&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2639
+ {{var items}}
2640
+ &lt;/p&gt;
2641
+ &lt;p&gt;
2642
+ &lt;b&gt;Total:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2643
+ {{var total}}
2644
+ &lt;/p&gt;
2645
+ &lt;p&gt;
2646
+ &lt;b&gt;Billing Address:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2647
+ {{var billingAddress.format('html')}}
2648
+ &lt;/p&gt;
2649
+ &lt;p&gt;
2650
+ &lt;b&gt;Shipping Address:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2651
+ {{var shippingAddress.format('html')}}
2652
+ &lt;/p&gt;
2653
+ &lt;p&gt;
2654
+ &lt;b&gt;Shipping Method:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2655
+ {{var shippingMethod}}
2656
+ &lt;/p&gt;
2657
+ &lt;p&gt;
2658
+ &lt;b&gt;Payment Method:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2659
+ {{var paymentMethod}}
2660
+ &lt;/p&gt;
2661
+ &lt;p&gt;
2662
+ &lt;b&gt;Date &amp; Time:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2663
+ {{var dateAndTime}}
2664
+ &lt;/p&gt;
2665
+ &lt;/td&gt;
2666
+ &lt;/tr&gt;
2667
+ &lt;/tbody&gt;
2668
+ &lt;/table&gt;","{* Detta �r ett kommentarblock
2669
+
2670
+ Du kan anv�nda f�ljande variabler i denna mall:
2671
+ - name Mottagarens namn
2672
+ - email Mottagarens epostadress
2673
+ - product_name Produktens namn
2674
+ - product_url Produkens URL
2675
+ - product_image URL f�r produktens miniatyrbild (75 px)
2676
+ - message Avs�ndarens meddelande
2677
+ - sender_name Avs�ndarens namn
2678
+ - sender_email Avs�ndarens e-postadress
2679
+
2680
+ F�r variabler, anv�nd: {{var var_name}}
2681
+ *}&lt;!--@subject Payment Transaction Failed Reminder @--&gt;
2682
+
2683
+ &lt;table&gt;
2684
+ &lt;thead&gt;
2685
+ &lt;tr&gt;
2686
+ &lt;th&gt;Betalningstransaktionen misslyckades.&lt;/th&gt;
2687
+ &lt;/tr&gt;
2688
+ &lt;/thead&gt;
2689
+ &lt;tbody&gt;
2690
+ &lt;tr&gt;
2691
+ &lt;td&gt;
2692
+ &lt;p&gt;
2693
+ &lt;b&gt;ORsak&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2694
+ {{var reason}}
2695
+ &lt;/p&gt;
2696
+ &lt;p&gt;
2697
+ &lt;b&gt;Kund:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2698
+ &lt;a href=&quot;mailto:{{var customerEmail}}&quot;&gt;{{var customer}}&lt;/a&gt; &amp;lt;{{var customerEmail}}&amp;gt;
2699
+ &lt;/p&gt;
2700
+ &lt;p&gt;
2701
+ &lt;b&gt;Artiklar&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2702
+ {{var items}}
2703
+ &lt;/p&gt;
2704
+ &lt;p&gt;
2705
+ &lt;b&gt;Totalt:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2706
+ {{var total}}
2707
+ &lt;/p&gt;
2708
+ &lt;p&gt;
2709
+ &lt;b&gt;Faktureringsadress:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2710
+ {{var billingAddress.format('html')}}
2711
+ &lt;/p&gt;
2712
+ &lt;p&gt;
2713
+ &lt;b&gt;Leveransadress:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2714
+ {{var shippingAddress.format('html')}}
2715
+ &lt;/p&gt;
2716
+ &lt;p&gt;
2717
+ &lt;b&gt;Leveranss�tt:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2718
+ {{var shippingMethod}}
2719
+ &lt;/p&gt;
2720
+ &lt;p&gt;
2721
+ &lt;b&gt;Betals�tt:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2722
+ {{var paymentMethod}}
2723
+ &lt;/p&gt;
2724
+ &lt;p&gt;
2725
+ &lt;b&gt;Datum och tid:&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
2726
+ {{var dateAndTime}}
2727
+ &lt;/p&gt;
2728
+ &lt;/td&gt;
2729
+ &lt;/tr&gt;
2730
+ &lt;/tbody&gt;
2731
+ &lt;/table&gt;","/template/email/payment_failed.html"
app/locale/sv_SE/Mage_Payment.csv CHANGED
@@ -63,7 +63,7 @@
63
  "Day","Dag"
64
  "Check / Money Order","Check / Postanvisning"
65
  "Payment Services","Betalningstjänster"
66
- "Payment Methods","Betalningssätt"
67
  "Payment profile is invalid:\n%s","Betalningsprofilen är ogiltig:\n%s"
68
  "Recurring profile start date has invalid format.","Betalningsplanens startdatum har felaktig format."
69
  "Payment Methods Section","Betalningsmetod sektion"
63
  "Day","Dag"
64
  "Check / Money Order","Check / Postanvisning"
65
  "Payment Services","Betalningstjänster"
66
+ "Payment Methods","Betalsätt"
67
  "Payment profile is invalid:\n%s","Betalningsprofilen är ogiltig:\n%s"
68
  "Recurring profile start date has invalid format.","Betalningsplanens startdatum har felaktig format."
69
  "Payment Methods Section","Betalningsmetod sektion"
app/locale/sv_SE/Mage_Paypal.csv CHANGED
@@ -17,7 +17,7 @@
17
  "Review Order","Granska beställning"
18
  "Billing Information","Fakturainformation"
19
  "Sale","Försäljning"
20
- "Payment Method","Betalningssätt"
21
  "Payment Action","Betalningsåtgärd"
22
  "Order","Beställning"
23
  "Authorization","Auktorisering"
@@ -25,7 +25,7 @@
25
  "Use Proxy","Använd proxy"
26
  "Qty","Antal"
27
  "Enabled","Aktiverad"
28
- "Change Payment Method","Ändra på betalningssätt"
29
  "Change Shipping Address","Ändra leveransadressen"
30
  "Edit Shopping Cart","Ändra i varukorgen"
31
  "You will be redirected to the PayPal website when you place an order.","När du är klar med beställningen förflyttas du till PayPal."
17
  "Review Order","Granska beställning"
18
  "Billing Information","Fakturainformation"
19
  "Sale","Försäljning"
20
+ "Payment Method","Betalsätt"
21
  "Payment Action","Betalningsåtgärd"
22
  "Order","Beställning"
23
  "Authorization","Auktorisering"
25
  "Use Proxy","Använd proxy"
26
  "Qty","Antal"
27
  "Enabled","Aktiverad"
28
+ "Change Payment Method","Ändra på betalsätt"
29
  "Change Shipping Address","Ändra leveransadressen"
30
  "Edit Shopping Cart","Ändra i varukorgen"
31
  "You will be redirected to the PayPal website when you place an order.","När du är klar med beställningen förflyttas du till PayPal."
app/locale/sv_SE/Mage_PaypalUk.csv CHANGED
@@ -1,5 +1,5 @@
1
  "Billing Information","Fakturainformation"
2
- "Change Payment Method","Ändra betalningssätt"
3
  "Change Shipping Address","Ändra leveransadressen"
4
  "Edit Shopping Cart","Ändra i varukorgen"
5
  "Email","Email"
@@ -8,7 +8,7 @@
8
  "No shipping method required.","No shipping method required."
9
  "PayPal Account","PayPal-konto"
10
  "PayPal Email","PayPal-epost"
11
- "Payment Method","Betalningssätt"
12
  "Place an Order","Lägg en beställning"
13
  "Please select a shipping method...","Vänligen välj ett leveranssätt..."
14
  "Price","Pris"
1
  "Billing Information","Fakturainformation"
2
+ "Change Payment Method","Ändra betalsätt"
3
  "Change Shipping Address","Ändra leveransadressen"
4
  "Edit Shopping Cart","Ändra i varukorgen"
5
  "Email","Email"
8
  "No shipping method required.","No shipping method required."
9
  "PayPal Account","PayPal-konto"
10
  "PayPal Email","PayPal-epost"
11
+ "Payment Method","Betalsätt"
12
  "Place an Order","Lägg en beställning"
13
  "Please select a shipping method...","Vänligen välj ett leveranssätt..."
14
  "Price","Pris"
app/locale/sv_SE/Mage_Sales.csv CHANGED
@@ -389,7 +389,7 @@
389
  "No order(s) were released from holding status.","Inga ordrar har släppts från parkerings statusen."
390
  "No order(s) were put on hold.","Inga ordrar har parkerats."
391
  "No detail for number ""%s""","Inga detaljer för nummer ""%s"""
392
- "No Payment Methods","Inga betalningssätt"
393
  "No ordered items","Inga beställda produkter"
394
  "No Items To Refund","Inga artiklar att återbetala"
395
  "Account Information","Information om kund"
@@ -539,8 +539,8 @@
539
  "Payment Method Name","Betalninsgmetodnamn"
540
  "Payment update has been made.","Betalningsuppdatering har gjorts."
541
  "Payment type","Betalningstyp"
542
- "Payment Method:","Betalningssätt:"
543
- "Payment Method","Betalningssätt"
544
  "The payment has been denied.","Betalningen har nekats."
545
  "The payment has been voided.","Betalningen har annullerats. "
546
  "The payment has been accepted.","Betalningen har accepterats."
389
  "No order(s) were released from holding status.","Inga ordrar har släppts från parkerings statusen."
390
  "No order(s) were put on hold.","Inga ordrar har parkerats."
391
  "No detail for number ""%s""","Inga detaljer för nummer ""%s"""
392
+ "No Payment Methods","Inga betalsätt"
393
  "No ordered items","Inga beställda produkter"
394
  "No Items To Refund","Inga artiklar att återbetala"
395
  "Account Information","Information om kund"
539
  "Payment Method Name","Betalninsgmetodnamn"
540
  "Payment update has been made.","Betalningsuppdatering har gjorts."
541
  "Payment type","Betalningstyp"
542
+ "Payment Method:","Betalsätt:"
543
+ "Payment Method","Betalsätt"
544
  "The payment has been denied.","Betalningen har nekats."
545
  "The payment has been voided.","Betalningen har annullerats. "
546
  "The payment has been accepted.","Betalningen har accepterats."
app/locale/sv_SE/Mage_SalesRule.csv CHANGED
@@ -82,7 +82,7 @@
82
  "This rule no longer exists.","Denna regel finns inte längre."
83
  "Subtotal Amount","Delsumma totalt"
84
  "Store View Specific Labels","Butiksvy specifika etiketter"
85
- "Payment Method","Betalningssätt"
86
  "Description: %s","Beskrivning: %s"
87
  "Description","Beskrivning"
88
  "Start at: %s","Börja med: %s"
82
  "This rule no longer exists.","Denna regel finns inte längre."
83
  "Subtotal Amount","Delsumma totalt"
84
  "Store View Specific Labels","Butiksvy specifika etiketter"
85
+ "Payment Method","Betalsätt"
86
  "Description: %s","Beskrivning: %s"
87
  "Description","Beskrivning"
88
  "Start at: %s","Börja med: %s"
app/locale/sv_SE/Mage_Usa.csv CHANGED
@@ -83,7 +83,7 @@
83
  "Letter","Brev"
84
  "Oversize","Bred last"
85
  "Library","Bibliotek"
86
- "Shipment Duty Payment Type","Betalningssätt för tullavgift"
87
  "Order","Beställning"
88
  "Package Description","Beskrivning av paket"
89
  "Calculate Handling Fee","Beräkna hanteringsavgift"
83
  "Letter","Brev"
84
  "Oversize","Bred last"
85
  "Library","Bibliotek"
86
+ "Shipment Duty Payment Type","Betalsätt för tullavgift"
87
  "Order","Beställning"
88
  "Package Description","Beskrivning av paket"
89
  "Calculate Handling Fee","Beräkna hanteringsavgift"
app/locale/sv_SE/Mage_XmlConnect.csv CHANGED
@@ -58,4 +58,5 @@
58
  "iPad","iPad"
59
  "iPhone","iPhone"
60
  "save","spara"
61
- "ver. %s","version. %s"
 
58
  "iPad","iPad"
59
  "iPhone","iPhone"
60
  "save","spara"
61
+ "ver. %s","version. %s"
62
+ "Manage Apps","Hantera appar"
package.xml CHANGED
@@ -1,18 +1,18 @@
1
  <?xml version="1.0"?>
2
  <package>
3
  <name>Locale_Mage_community_sv_SE</name>
4
- <version>1.8.0.1</version>
5
  <stability>stable</stability>
6
  <license uri="http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php">Open Software License (OSL)</license>
7
  <channel>community</channel>
8
  <extends/>
9
  <summary>Swedish Language Pack for Magento Community</summary>
10
  <description>The Swedish (Sweden) Language Pack adds support for Swedish.</description>
11
- <notes>1.8.0.1</notes>
12
  <authors><author><name>Vaimo</name><user>staffan</user><email>staffan.palopaa@vaimo.com</email></author></authors>
13
- <date>2014-08-26</date>
14
- <time>13:31:19</time>
15
- <contents><target name="magelocale"><dir name="sv_SE"><file name="Enterprise_Banner.csv" hash="6861816df3df75938dd21b1a4088198e"/><file name="Enterprise_CatalogEvent.csv" hash="be89a93756bc61dc2dc3fc7eb5169a44"/><file name="Enterprise_CatalogPermissions.csv" hash="0d2f7f9240d8a1f2c97e4182407542c0"/><file name="Enterprise_Cms.csv" hash="3aadf6851025c003426801b76c39e6ad"/><file name="Enterprise_CustomerSegment.csv" hash="f1beebb94646d867f6f66bc44b39e30b"/><file name="Enterprise_GiftCard.csv" hash="48ae865233c49234de19717735e12fa1"/><file name="Enterprise_GiftCardAccount.csv" hash="fd2f9eb7b9a53d867a960496fbff4d91"/><file name="Enterprise_Invitation.csv" hash="1972979c0c51d1fc88e2a6362fe246a0"/><file name="Enterprise_Reward.csv" hash="7a3dc81301985aac348b1e0a185dd25e"/><file name="Enterprise_TargetRule.csv" hash="fe004b0ab076534ceb8ec84fbe80f1b9"/><file name="Find_Feed.csv" hash="d31e2f48f6f0251e7bfc3db8f2f3db0c"/><file name="Mage_AdminNotification.csv" hash="c8f3cc2f6e08a8ad21bdb87a31dd0e39"/><file name="Mage_Adminhtml.csv" hash="b0280343bd26d34025c8e51d672789aa"/><file name="Mage_Api.csv" hash="50578c04ca04e15f48d9e8abf71fc947"/><file name="Mage_Backup.csv" hash="40c01af0cff1e901a1a980672693500a"/><file name="Mage_Bundle.csv" hash="df2f84dd2f01709184b62422b1a69c77"/><file name="Mage_Catalog.csv" hash="9635bc75f6c80a0eafe0f5cfd05d016c"/><file name="Mage_CatalogInventory.csv" hash="723a9537cd54a85f820ef931513784da"/><file name="Mage_CatalogRule.csv" hash="6341c86e7228a31358a9bdb0660f289c"/><file name="Mage_CatalogSearch.csv" hash="0f9c0729f53aed5b8f78cbadf4e1a1cc"/><file name="Mage_Centinel.csv" hash="e359616bc9e106a4a4a80eb9e2346226"/><file name="Mage_Checkout.csv" hash="22ead381ece940e25217357e3ac5d675"/><file name="Mage_Cms.csv" hash="48de1fa09ec7d4838cfac1526d76e076"/><file name="Mage_Compiler.csv" hash="c26aee383b79c778eaa7b776eb4d27b3"/><file name="Mage_Connect.csv" hash="4cf48b11de79f0ef151f40cfcd3acc50"/><file name="Mage_Contacts.csv" hash="2398440cd6ca67859f1085c09384ec0d"/><file name="Mage_Core.csv" hash="cc59ea84d5ef97cf9cf5fbea59091a27"/><file name="Mage_Cron.csv" hash="9c59689dd347dca507208b324fbf24a5"/><file name="Mage_Customer.csv" hash="ca0bf833351a15b237c2a82cfb69db5c"/><file name="Mage_Dataflow.csv" hash="236e3110a2ec989da1d3ba97f59cf86c"/><file name="Mage_Directory.csv" hash="7c00003c4bd286ff31ba483288f99a35"/><file name="Mage_Downloadable.csv" hash="f21e7810f22b5ffe0f70143b4de41c92"/><file name="Mage_Eav.csv" hash="107a60ada621ea261f3fe4af9ab5126b"/><file name="Mage_Email_Templates.csv" hash="4740f33ee183097d9d4d04f342d36aef"/><file name="Mage_GiftMessage.csv" hash="d556e8837dd84ae6c35b506e02750866"/><file name="Mage_GoogleAnalytics.csv" hash="a5008eced652ac294a6ea8fa7c80da12"/><file name="Mage_GoogleBase.csv" hash="2bb4a3eec4d3b89f72fced4b8633705c"/><file name="Mage_GoogleCheckout.csv" hash="e0394581db9e7edd4dc9c6671fd14375"/><file name="Mage_GoogleOptimizer.csv" hash="b14806bbdb517bb6468e9f6eebd648ef"/><file name="Mage_ImportExport.csv" hash="d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"/><file name="Mage_Index.csv" hash="ed4cfccca3be615c521388c50b61d5ed"/><file name="Mage_Install.csv" hash="c94088b8581d751860e88b563a3c4cc1"/><file name="Mage_Log.csv" hash="826bfa715f24c290679ea0be8d15d12f"/><file name="Mage_Media.csv" hash="5dff11167c54da06fbdbbf0c897c64f8"/><file name="Mage_Newsletter.csv" hash="adfa7513ef30e761474cfc0e7680859f"/><file name="Mage_Page.csv" hash="0c0d1c2a6f3b8ddc2e521f2fae6608bf"/><file name="Mage_Paygate.csv" hash="b6335e3e4ddd091a8858921024c4c7d0"/><file name="Mage_Payment.csv" hash="d066e38d0ba9442fec3cea27a4d9b66c"/><file name="Mage_Paypal.csv" hash="781e6e99475f8b7a8d4d94da39fcc501"/><file name="Mage_PaypalUk.csv" hash="9a6c558a033d6a629b1c688dca0afd86"/><file name="Mage_Poll.csv" hash="230ec406d94869263de9e3d9e8694e78"/><file name="Mage_ProductAlert.csv" hash="29152abb39fe2e7b68804681497221ac"/><file name="Mage_Rating.csv" hash="ff1678e1e0ca49095cddbff3b491989c"/><file name="Mage_Reports.csv" hash="131fc01f9bb2fbe2f3e0e299247d8092"/><file name="Mage_Review.csv" hash="5d496c62f2ddb8cfa40558e27ad9b739"/><file name="Mage_Rss.csv" hash="27d51a302a01303973a3a8c0ad7d9479"/><file name="Mage_Rule.csv" hash="47271ba10a294bdb9a220d9cf0c960cc"/><file name="Mage_Sales.csv" hash="661190b501d111ece38dd009406ffc81"/><file name="Mage_SalesRule.csv" hash="58567274057da34a40003376354e31f2"/><file name="Mage_Sendfriend.csv" hash="e02e94d9718d9ad1dc9dc3fb2e2a84cc"/><file name="Mage_Shipping.csv" hash="9d68f1ea1316cdff766a7d9803218ac7"/><file name="Mage_Sitemap.csv" hash="bd4f2a97321021416293541f67a4bfbf"/><file name="Mage_Strikeiron.csv" hash="e4a3585cce3b0c3b90ca2190350e1cdf"/><file name="Mage_Tag.csv" hash="bef047ac01b4a0e25f43465755822dd4"/><file name="Mage_Tax.csv" hash="79656adfe28cdd21d16e456dfc30d7f4"/><file name="Mage_Usa.csv" hash="0ab181a29c558e4ad807ca18ec4cf0c0"/><file name="Mage_Weee.csv" hash="d1fae26b2bdc356e8ff29484fa2ca055"/><file name="Mage_Widget.csv" hash="0f8090c8a4ee1908085188c6baf96314"/><file name="Mage_Wishlist.csv" hash="f19ddc9e6595fa9174e234cd3a960325"/><file name="Mage_XmlConnect.csv" hash="b1cfa18753e1b22377d18a10ca45e109"/><dir name="template"><dir name="email"><file name="account_new.html" hash="49c7a777e80b4f5cbbccb24ccbd5b315"/><file name="account_new_confirmation.html" hash="6ddf116380e7885e484996930112849e"/><file name="account_new_confirmed.html" hash="490ae7e1000e0d1256a91855ab824a72"/><file name="account_password_reset_confirmation.html" hash="5bb844568849b90ed26e7edf0f2fa85a"/><file name="admin_password_new.html" hash="207aa302d6f2e754b98fd1a7396df739"/><file name="contact_form.html" hash="78d3c807a8f0cf6a93ddc3ce528ef879"/><file name="currency_update_warning.html" hash="5baa09acb12821006b7c265bff29434e"/><dir name="enterprise"><file name="giftcard_generated.html" hash="2592c2c827ffab66a14645528cf0acb1"/><file name="giftcardaccount.html" hash="e867d3c811054bc84f8151725cea9a26"/><file name="invitation.html" hash="4f8531e42b0b987c08c0df1d4216a050"/><file name="reminder.html" hash="7409426048018b1f82b8f6afea30146c"/><file name="reward_balance_update.html" hash="b6824a6b793a3afff4c7aef69bdcbeff"/><file name="reward_expiry_warning.html" hash="f4e7f205a3356595ec244709e3709259"/></dir><file name="log_clean_warning.html" hash="0bd6a39803f8aa2eb46d6c110d8d0056"/><file name="moneybookers_activateemail.html" hash="c8cbc9e897052ed3806046512a785639"/><file name="newsletter_subscr_confirm.html" hash="d3e3a41ecaf30b3289a16eabab832859"/><file name="newsletter_subscr_success.html" hash="b17b7d510083bf23b1d42f20e2fc5d27"/><file name="newsletter_unsub_success.html" hash="a0e78e1586b3d3ea055480b97bed5f97"/><file name="password_new.html" hash="0f6681c6ee482572f4b74a7aec1c3f6b"/><file name="payment_failed.html" hash="fa7eab6538138395fc5154527b0c08a6"/><file name="product_alert_cron_error.html" hash="22bd1dd13ff94e82f1d3c68558246e61"/><file name="product_price_alert.html" hash="9cec2e467691d6a4a0bfb7e7982112b4"/><file name="product_share.html" hash="db21654c3aa7e9f1e360bed699e2758d"/><file name="product_stock_alert.html" hash="48d4e12b4b5e2c72b67570ce1b29531e"/><dir name="sales"><file name="creditmemo_new.html" hash="f6e236215140593f5eb0b4414a2e9923"/><file name="creditmemo_new_guest.html" hash="ad3cf5eb69e6867044baff3b3d1af37a"/><file name="creditmemo_update.html" hash="87b437fef17a6d2364882a80ee362a32"/><file name="creditmemo_update_guest.html" hash="6d67fa86769414289925a562ac197cae"/><file name="invoice_new.html" hash="5b383b1c4d0c6f24e38535a6bdbc08ae"/><file name="invoice_new_guest.html" hash="9c32b647a7e1627e36ca725f103b981f"/><file name="invoice_update.html" hash="6ea7159b0f503ac46b30361e76b313b0"/><file name="invoice_update_guest.html" hash="bfd24adc40517515e29e287899068286"/><file name="order_new.html" hash="6430a8e6e0d7f056418e7e3584f348be"/><file name="order_new_guest.html" hash="b4d8d488a75a2ac3dcceb83d96c6dff4"/><file name="order_update.html" hash="66e2a3c8fd7f78e791eab9fe8bd23ad4"/><file name="order_update_guest.html" hash="3d9b15a71893125adf3bb42a4129d24c"/><file name="shipment_new.html" hash="9d46189cd5123c0781615ba1ed015cc4"/><file name="shipment_new_guest.html" hash="659c93f4809b2a83f506b569dce11e05"/><file name="shipment_update.html" hash="4574bbd99b12d856e4d446bef65c3bff"/><file name="shipment_update_guest.html" hash="d26cbb4c8f5862623857bb629830ff09"/></dir><file name="sitemap_generate_warning.html" hash="d9c1ebf086e2f12dac31b18ab964daaa"/><file name="wishlist_share.html" hash="17b74b179353b2d1fedf293666a92ee4"/></dir></dir></dir></target></contents>
16
  <compatible/>
17
  <dependencies><required><php><min>5.1.0</min><max>6.0.0</max></php></required></dependencies>
18
  </package>
1
  <?xml version="1.0"?>
2
  <package>
3
  <name>Locale_Mage_community_sv_SE</name>
4
+ <version>1.8.1.1</version>
5
  <stability>stable</stability>
6
  <license uri="http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php">Open Software License (OSL)</license>
7
  <channel>community</channel>
8
  <extends/>
9
  <summary>Swedish Language Pack for Magento Community</summary>
10
  <description>The Swedish (Sweden) Language Pack adds support for Swedish.</description>
11
+ <notes>1.8.1.1</notes>
12
  <authors><author><name>Vaimo</name><user>staffan</user><email>staffan.palopaa@vaimo.com</email></author></authors>
13
+ <date>2014-10-23</date>
14
+ <time>13:35:33</time>
15
+ <contents><target name="magelocale"><dir name="sv_SE"><file name="Enterprise_Banner.csv" hash="6861816df3df75938dd21b1a4088198e"/><file name="Enterprise_CatalogEvent.csv" hash="be89a93756bc61dc2dc3fc7eb5169a44"/><file name="Enterprise_CatalogPermissions.csv" hash="0d2f7f9240d8a1f2c97e4182407542c0"/><file name="Enterprise_Cms.csv" hash="3aadf6851025c003426801b76c39e6ad"/><file name="Enterprise_CustomerSegment.csv" hash="f1beebb94646d867f6f66bc44b39e30b"/><file name="Enterprise_GiftCard.csv" hash="48ae865233c49234de19717735e12fa1"/><file name="Enterprise_GiftCardAccount.csv" hash="fd2f9eb7b9a53d867a960496fbff4d91"/><file name="Enterprise_Invitation.csv" hash="1972979c0c51d1fc88e2a6362fe246a0"/><file name="Enterprise_Reward.csv" hash="7a3dc81301985aac348b1e0a185dd25e"/><file name="Enterprise_TargetRule.csv" hash="fe004b0ab076534ceb8ec84fbe80f1b9"/><file name="Find_Feed.csv" hash="d31e2f48f6f0251e7bfc3db8f2f3db0c"/><file name="Mage_AdminNotification.csv" hash="806ed4cdb2d2096be2f542bb05f27bf9"/><file name="Mage_Adminhtml.csv" hash="d4ea532a75921dc5e023b14b305e7254"/><file name="Mage_Api.csv" hash="50578c04ca04e15f48d9e8abf71fc947"/><file name="Mage_Backup.csv" hash="40c01af0cff1e901a1a980672693500a"/><file name="Mage_Bundle.csv" hash="df2f84dd2f01709184b62422b1a69c77"/><file name="Mage_Catalog.csv" hash="9635bc75f6c80a0eafe0f5cfd05d016c"/><file name="Mage_CatalogInventory.csv" hash="723a9537cd54a85f820ef931513784da"/><file name="Mage_CatalogRule.csv" hash="6341c86e7228a31358a9bdb0660f289c"/><file name="Mage_CatalogSearch.csv" hash="0f9c0729f53aed5b8f78cbadf4e1a1cc"/><file name="Mage_Centinel.csv" hash="e359616bc9e106a4a4a80eb9e2346226"/><file name="Mage_Checkout.csv" hash="379e62c3457521e66fa568fcdd60fceb"/><file name="Mage_Cms.csv" hash="48de1fa09ec7d4838cfac1526d76e076"/><file name="Mage_Compiler.csv" hash="c26aee383b79c778eaa7b776eb4d27b3"/><file name="Mage_Connect.csv" hash="4cf48b11de79f0ef151f40cfcd3acc50"/><file name="Mage_Contacts.csv" hash="2398440cd6ca67859f1085c09384ec0d"/><file name="Mage_Core.csv" hash="2fa2d0f3b67c6c4608f6e6b1cd632cd7"/><file name="Mage_Cron.csv" hash="9c59689dd347dca507208b324fbf24a5"/><file name="Mage_Customer.csv" hash="ca0bf833351a15b237c2a82cfb69db5c"/><file name="Mage_Dataflow.csv" hash="236e3110a2ec989da1d3ba97f59cf86c"/><file name="Mage_Directory.csv" hash="7c1c7e7687805eedc69216c8ce7b632b"/><file name="Mage_Downloadable.csv" hash="f21e7810f22b5ffe0f70143b4de41c92"/><file name="Mage_Eav.csv" hash="107a60ada621ea261f3fe4af9ab5126b"/><file name="Mage_Email_Templates.csv" hash="b6e29d87bd63245daf89a78ef42eee03"/><file name="Mage_GiftMessage.csv" hash="d556e8837dd84ae6c35b506e02750866"/><file name="Mage_GoogleAnalytics.csv" hash="a5008eced652ac294a6ea8fa7c80da12"/><file name="Mage_GoogleBase.csv" hash="2bb4a3eec4d3b89f72fced4b8633705c"/><file name="Mage_GoogleCheckout.csv" hash="e0394581db9e7edd4dc9c6671fd14375"/><file name="Mage_GoogleOptimizer.csv" hash="b14806bbdb517bb6468e9f6eebd648ef"/><file name="Mage_ImportExport.csv" hash="d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"/><file name="Mage_Index.csv" hash="ed4cfccca3be615c521388c50b61d5ed"/><file name="Mage_Install.csv" hash="c94088b8581d751860e88b563a3c4cc1"/><file name="Mage_Log.csv" hash="826bfa715f24c290679ea0be8d15d12f"/><file name="Mage_Media.csv" hash="5dff11167c54da06fbdbbf0c897c64f8"/><file name="Mage_Newsletter.csv" hash="adfa7513ef30e761474cfc0e7680859f"/><file name="Mage_Page.csv" hash="0c0d1c2a6f3b8ddc2e521f2fae6608bf"/><file name="Mage_Paygate.csv" hash="b6335e3e4ddd091a8858921024c4c7d0"/><file name="Mage_Payment.csv" hash="7e5b9f55430d967e794ac976904fa0f7"/><file name="Mage_Paypal.csv" hash="9ed0f7b4af52ac8c52a4058e32042a2d"/><file name="Mage_PaypalUk.csv" hash="c9a07ca4e37f88b46a1874259c2700cc"/><file name="Mage_Poll.csv" hash="230ec406d94869263de9e3d9e8694e78"/><file name="Mage_ProductAlert.csv" hash="29152abb39fe2e7b68804681497221ac"/><file name="Mage_Rating.csv" hash="ff1678e1e0ca49095cddbff3b491989c"/><file name="Mage_Reports.csv" hash="131fc01f9bb2fbe2f3e0e299247d8092"/><file name="Mage_Review.csv" hash="5d496c62f2ddb8cfa40558e27ad9b739"/><file name="Mage_Rss.csv" hash="27d51a302a01303973a3a8c0ad7d9479"/><file name="Mage_Rule.csv" hash="47271ba10a294bdb9a220d9cf0c960cc"/><file name="Mage_Sales.csv" hash="2b5e3eb986b19c1cc7f198bcd0617242"/><file name="Mage_SalesRule.csv" hash="9e7b3d6b944135ba730d82da1dadfada"/><file name="Mage_Sendfriend.csv" hash="e02e94d9718d9ad1dc9dc3fb2e2a84cc"/><file name="Mage_Shipping.csv" hash="9d68f1ea1316cdff766a7d9803218ac7"/><file name="Mage_Sitemap.csv" hash="bd4f2a97321021416293541f67a4bfbf"/><file name="Mage_Strikeiron.csv" hash="e4a3585cce3b0c3b90ca2190350e1cdf"/><file name="Mage_Tag.csv" hash="bef047ac01b4a0e25f43465755822dd4"/><file name="Mage_Tax.csv" hash="79656adfe28cdd21d16e456dfc30d7f4"/><file name="Mage_Usa.csv" hash="add60b6e819e3143701397caea3e57ff"/><file name="Mage_Weee.csv" hash="d1fae26b2bdc356e8ff29484fa2ca055"/><file name="Mage_Widget.csv" hash="0f8090c8a4ee1908085188c6baf96314"/><file name="Mage_Wishlist.csv" hash="f19ddc9e6595fa9174e234cd3a960325"/><file name="Mage_XmlConnect.csv" hash="b3d591dbcc8da21c638a1cc77336f3a8"/><dir name="template"><dir name="email"><file name="account_new.html" hash="49c7a777e80b4f5cbbccb24ccbd5b315"/><file name="account_new_confirmation.html" hash="6ddf116380e7885e484996930112849e"/><file name="account_new_confirmed.html" hash="490ae7e1000e0d1256a91855ab824a72"/><file name="account_password_reset_confirmation.html" hash="5bb844568849b90ed26e7edf0f2fa85a"/><file name="admin_password_new.html" hash="207aa302d6f2e754b98fd1a7396df739"/><file name="contact_form.html" hash="78d3c807a8f0cf6a93ddc3ce528ef879"/><file name="currency_update_warning.html" hash="5baa09acb12821006b7c265bff29434e"/><dir name="enterprise"><file name="giftcard_generated.html" hash="2592c2c827ffab66a14645528cf0acb1"/><file name="giftcardaccount.html" hash="e867d3c811054bc84f8151725cea9a26"/><file name="invitation.html" hash="4f8531e42b0b987c08c0df1d4216a050"/><file name="reminder.html" hash="7409426048018b1f82b8f6afea30146c"/><file name="reward_balance_update.html" hash="b6824a6b793a3afff4c7aef69bdcbeff"/><file name="reward_expiry_warning.html" hash="f4e7f205a3356595ec244709e3709259"/></dir><file name="log_clean_warning.html" hash="0bd6a39803f8aa2eb46d6c110d8d0056"/><file name="moneybookers_activateemail.html" hash="c8cbc9e897052ed3806046512a785639"/><file name="newsletter_subscr_confirm.html" hash="d3e3a41ecaf30b3289a16eabab832859"/><file name="newsletter_subscr_success.html" hash="b17b7d510083bf23b1d42f20e2fc5d27"/><file name="newsletter_unsub_success.html" hash="a0e78e1586b3d3ea055480b97bed5f97"/><file name="password_new.html" hash="0f6681c6ee482572f4b74a7aec1c3f6b"/><file name="payment_failed.html" hash="fa7eab6538138395fc5154527b0c08a6"/><file name="product_alert_cron_error.html" hash="22bd1dd13ff94e82f1d3c68558246e61"/><file name="product_price_alert.html" hash="9cec2e467691d6a4a0bfb7e7982112b4"/><file name="product_share.html" hash="db21654c3aa7e9f1e360bed699e2758d"/><file name="product_stock_alert.html" hash="48d4e12b4b5e2c72b67570ce1b29531e"/><dir name="sales"><file name="creditmemo_new.html" hash="f6e236215140593f5eb0b4414a2e9923"/><file name="creditmemo_new_guest.html" hash="ad3cf5eb69e6867044baff3b3d1af37a"/><file name="creditmemo_update.html" hash="87b437fef17a6d2364882a80ee362a32"/><file name="creditmemo_update_guest.html" hash="6d67fa86769414289925a562ac197cae"/><file name="invoice_new.html" hash="5b383b1c4d0c6f24e38535a6bdbc08ae"/><file name="invoice_new_guest.html" hash="9c32b647a7e1627e36ca725f103b981f"/><file name="invoice_update.html" hash="6ea7159b0f503ac46b30361e76b313b0"/><file name="invoice_update_guest.html" hash="bfd24adc40517515e29e287899068286"/><file name="order_new.html" hash="6430a8e6e0d7f056418e7e3584f348be"/><file name="order_new_guest.html" hash="b4d8d488a75a2ac3dcceb83d96c6dff4"/><file name="order_update.html" hash="66e2a3c8fd7f78e791eab9fe8bd23ad4"/><file name="order_update_guest.html" hash="3d9b15a71893125adf3bb42a4129d24c"/><file name="shipment_new.html" hash="9d46189cd5123c0781615ba1ed015cc4"/><file name="shipment_new_guest.html" hash="659c93f4809b2a83f506b569dce11e05"/><file name="shipment_update.html" hash="4574bbd99b12d856e4d446bef65c3bff"/><file name="shipment_update_guest.html" hash="d26cbb4c8f5862623857bb629830ff09"/></dir><file name="sitemap_generate_warning.html" hash="d9c1ebf086e2f12dac31b18ab964daaa"/><file name="wishlist_share.html" hash="17b74b179353b2d1fedf293666a92ee4"/></dir></dir></dir></target></contents>
16
  <compatible/>
17
  <dependencies><required><php><min>5.1.0</min><max>6.0.0</max></php></required></dependencies>
18
  </package>