Locale_Mage_community_sv_SE - Version 1.8.1.3

Version Notes

1.8.1.3

Download this release

Release Info

Developer Vaimo
Extension Locale_Mage_community_sv_SE
Version 1.8.1.3
Comparing to
See all releases


Code changes from version 1.8.1.2 to 1.8.1.3

app/locale/sv_SE/Enterprise_GiftCardAccount.csv CHANGED
@@ -15,8 +15,8 @@
15
"Gift Card Account General Settings", "Generella inställningar för presentkortskonto"
16
"Code Length", "Kodlängd"
17
"Code Format", "Kodformat"
18
- "Code Prefix", "Kod prefix"
19
- "Code Suffix", "Kod suffix"
20
"Dash Every X Characters", "Bindestreck (-) varje X tecken"
21
"New Pool Size", "Ny pool storlek"
22
"Low Code Pool Threshold", "Varning vid låg pool"
15
"Gift Card Account General Settings", "Generella inställningar för presentkortskonto"
16
"Code Length", "Kodlängd"
17
"Code Format", "Kodformat"
18
+ "Code Prefix", "Kod-prefix"
19
+ "Code Suffix", "Kod-suffix"
20
"Dash Every X Characters", "Bindestreck (-) varje X tecken"
21
"New Pool Size", "Ny pool storlek"
22
"Low Code Pool Threshold", "Varning vid låg pool"
app/locale/sv_SE/Mage_Adminhtml.csv CHANGED
@@ -43,7 +43,7 @@
43
"Advanced Profiles","Avancerade profiler"
44
"Most Viewed","Mest visade"
45
"Variable","Variabel"
46
- "Bundle with dynamic pricing cannot include custom defined options. Options will not be saved.","Bundlade produkter med dynamisk prissättning kan ej innehålla anpassade val. Valet kommer ej sparas."
47
"Only mapped fields","Endast kopplade fält"
48
"-- Please Select a Category --","-- Vänligen välj en kategori --"
49
"Last Name:","Efternamn:"
@@ -224,7 +224,7 @@
224
"Expiration Date","Utgångsdatum"
225
"Target","Mål"
226
"Choose an attribute","Välj ett attribut"
227
- "Period","Perios"
228
"Delete Template","Ta bort mall"
229
"Separate Email","Separat email"
230
"Profile Information","Profilinformation"
@@ -452,8 +452,12 @@
452
"The custom variable has been saved.","Den anpassade variabeln har sparats."
453
"Customer Shopping Carts","Kundvarukorg"
454
"SKU","Artikelnummer"
455
"Please use only letters (a-z) or numbers (0-9) only in this field. No spaces or other characters are allowed.","Vänligen använd endast bokstäver (a-ö) eller siffror (0-9) i detta fält. Mellanslag eller andra tecken är inte tillåtna."
456
- "Email to a Friend","Maila till en vän"
457
"Store:","Butik:"
458
"Cannot update the item\'s quantity.","Kan inte uppdatera produkternas antal"
459
"Password:","Lösenord:"
@@ -641,7 +645,7 @@
641
"Grid Only","Endast rutnät"
642
"The email address is empty.","E-mailadressen är tom."
643
"Customers by Number of Orders","Kunder genom antal order"
644
- "Samples","Prov"
645
"Please, add some answers to this poll first.","Lägg först till fler svar till denna enkät."
646
"Enclose Values In:","Inneslut värden i:"
647
"Switch/Solo card start Date: %s/%s","Startdatum för Switch/Solo-bankkort: %s/%s"
@@ -1108,8 +1112,8 @@
1108
"Reminder Email Sender","Avsändare av e-postpåminnelse"
1109
"Minute Intervals","Minut intervaller"
1110
"Interval","Intervall"
1111
- "Active From","Från datum"
1112
- "Active To","Till datum"
1113
"Repeat Schedule","Repetera schema"
1114
"Promotion rule this reminder will advertise.","Prisregel denna påminnelse kommer att annonsera för."
1115
"Matched Customers", "Matchande kunder"
@@ -1142,7 +1146,6 @@
1142
"Short Description", "Kort beskrivning"
1143
"Weight", "Vikt"
1144
"Add Group Price", "Ange pris/kundgrupp"
1145
- "Group Price", "Pris per kundgrupp"
1146
"Special Price From Date", "Specialpris fr.o.m."
1147
"Special Price To Date", "Specialpris t.o.m."
1148
"Tier Price", "Mängdrabatt"
@@ -1181,3 +1184,7 @@
1181
"You have %s, %s and %s unread messages. <a href=""%s"">Go to messages inbox</a>.","Du har %s, %s och %s olästa meddelanden. <a href=""%s"">Gå till inkorgen</a>."
1182
"You have %s unread message(s). <a href=""%s"">Go to messages inbox</a>.","Du har %s oläst/a meddelande(n). <a href=""%s"">Gå till inkorgen</a>."
1183
"You have %s unread message(s).","Du har %s oläst/a meddelande(n)."
43
"Advanced Profiles","Avancerade profiler"
44
"Most Viewed","Mest visade"
45
"Variable","Variabel"
46
+ "Bundle with dynamic pricing cannot include custom defined options. Options will not be saved.","Paketprodukter med dynamisk prissättning kan ej innehålla anpassade val. Valet kommer ej sparas."
47
"Only mapped fields","Endast kopplade fält"
48
"-- Please Select a Category --","-- Vänligen välj en kategori --"
49
"Last Name:","Efternamn:"
224
"Expiration Date","Utgångsdatum"
225
"Target","Mål"
226
"Choose an attribute","Välj ett attribut"
227
+ "Period","Period"
228
"Delete Template","Ta bort mall"
229
"Separate Email","Separat email"
230
"Profile Information","Profilinformation"
452
"The custom variable has been saved.","Den anpassade variabeln har sparats."
453
"Customer Shopping Carts","Kundvarukorg"
454
"SKU","Artikelnummer"
455
+ "URL-key","URL"
456
+ "Set Product as New from Date","Sätt som ny fr.o.m."
457
+ "Set Product as New to Date","Sätt som ny t.o.m."
458
+ "Country of Manufacture","Tillverkningsland"
459
"Please use only letters (a-z) or numbers (0-9) only in this field. No spaces or other characters are allowed.","Vänligen använd endast bokstäver (a-ö) eller siffror (0-9) i detta fält. Mellanslag eller andra tecken är inte tillåtna."
460
+ "Email to a Friend","E-posta till en vän"
461
"Store:","Butik:"
462
"Cannot update the item\'s quantity.","Kan inte uppdatera produkternas antal"
463
"Password:","Lösenord:"
645
"Grid Only","Endast rutnät"
646
"The email address is empty.","E-mailadressen är tom."
647
"Customers by Number of Orders","Kunder genom antal order"
648
+ "Samples","Exempel"
649
"Please, add some answers to this poll first.","Lägg först till fler svar till denna enkät."
650
"Enclose Values In:","Inneslut värden i:"
651
"Switch/Solo card start Date: %s/%s","Startdatum för Switch/Solo-bankkort: %s/%s"
1112
"Reminder Email Sender","Avsändare av e-postpåminnelse"
1113
"Minute Intervals","Minut intervaller"
1114
"Interval","Intervall"
1115
+ "Active From","Fr.o.m."
1116
+ "Active To","T.o.m."
1117
"Repeat Schedule","Repetera schema"
1118
"Promotion rule this reminder will advertise.","Prisregel denna påminnelse kommer att annonsera för."
1119
"Matched Customers", "Matchande kunder"
1146
"Short Description", "Kort beskrivning"
1147
"Weight", "Vikt"
1148
"Add Group Price", "Ange pris/kundgrupp"
1149
"Special Price From Date", "Specialpris fr.o.m."
1150
"Special Price To Date", "Specialpris t.o.m."
1151
"Tier Price", "Mängdrabatt"
1184
"You have %s, %s and %s unread messages. <a href=""%s"">Go to messages inbox</a>.","Du har %s, %s och %s olästa meddelanden. <a href=""%s"">Gå till inkorgen</a>."
1185
"You have %s unread message(s). <a href=""%s"">Go to messages inbox</a>.","Du har %s oläst/a meddelande(n). <a href=""%s"">Gå till inkorgen</a>."
1186
"You have %s unread message(s).","Du har %s oläst/a meddelande(n)."
1187
+ "Manufacturer's Suggested Retail Price","Tillverkarens rekommenderade utpris"
1188
+ "Is Product Available for Purchase with Google Checkout","Är produkten tillgänglig för köp med Google Checkout"
1189
+ "My Applications","Mina applikationer"
1190
+ "Use standard","Använd standard"
app/locale/sv_SE/Mage_Captcha.csv ADDED
@@ -0,0 +1,2 @@
1
+ "Enable CAPTCHA on Frontend","Möjliggör CAPTCHA i frontend"
2
+ "Enable CAPTCHA in Admin","Möjliggör CAPTCHA i admin"
app/locale/sv_SE/Mage_Catalog.csv CHANGED
@@ -1,4 +1,8 @@
1
- "Catalog New Products List","Katalog ny produktlista"
2
"Use In Search Results Layered Navigation","Använd i lagerbaserad navigattion för sökresultat"
3
"Delete Category","Ta bort kategori"
4
"Anchor Custom Text","Anpassad ankartext"
@@ -282,7 +286,7 @@
282
"Attribute Information","Information om attribut"
283
"Title","Titel"
284
"Retrieve category attributes","Hämta kategoriattributer"
285
- "Add New Option","Lätt till nytt val"
286
"Store","Butik"
287
"Product Info Column","Produkt infokolumn"
288
"Manage Products","Hantera produkter"
@@ -692,19 +696,19 @@
692
"The category has been saved.","Kategorin har sparats"
693
"Product collection expected.","Produktkollektion förväntas."
694
"Please specify the product's option(s).","Vänligen ange produktens alternativ."
695
- "Prices", "Priser"
696
- "Apply MAP", "Applicera minsta annonspris"
697
- "Please specify the product option(s)", "Vänligen ange produktens obligatoriska val"
698
- "Choose option...", "Välj ett alternativ..."
699
- "General", "Allmänt"
700
- "Images", "Bilder"
701
- "Qty for Item's Status to Become Out of Stock", "Antal för att lagersaldo ska bli ""Slut i lager"""
702
- "Base Image", "Huvudbild"
703
- "General", "Allmänt"
704
"Allow Dynamic Media URLs in Products and Categories", "Tillåt dynamiska media URL:ar i produkter och kategorier"
705
- "E.g. {{media url=""path/to/image.jpg""}} {{skin url=""path/to/picture.gif""}}. Dynamic directives parsing impacts catalog performance.", "T.ex: {{media url=""path/to/image.jpg""}} {{skin url=""path/to/picture.gif""}}."
706
- "Base Image", "Huvudbild"
707
- "Small Image", "Liten bild"
708
- "Thumbnail", "Tumnagelbild"
709
- "Display Product Count", "Visa antal"
710
- "Create Permanent Redirect for URLs if URL Key Changed", "Skapa 301 redirect för URL:ar vars URL-key ändras"
1
+ "Maximum 255 chars","Max 255 tecken"
2
+ "Base Image","Bild på produktsida"
3
+ "Small Image","Bild i kategorivy"
4
+ "Thumbnail","Bild i varukorg"
5
+ "Catalog New Products List","Katalog ny produktlista"
6
"Use In Search Results Layered Navigation","Använd i lagerbaserad navigattion för sökresultat"
7
"Delete Category","Ta bort kategori"
8
"Anchor Custom Text","Anpassad ankartext"
286
"Attribute Information","Information om attribut"
287
"Title","Titel"
288
"Retrieve category attributes","Hämta kategoriattributer"
289
+ "Add New Option","Lägg till nytt val"
290
"Store","Butik"
291
"Product Info Column","Produkt infokolumn"
292
"Manage Products","Hantera produkter"
696
"The category has been saved.","Kategorin har sparats"
697
"Product collection expected.","Produktkollektion förväntas."
698
"Please specify the product's option(s).","Vänligen ange produktens alternativ."
699
+ "Prices","Priser"
700
+ "Apply MAP","Applicera minsta annonspris"
701
+ "Please specify the product option(s)","Vänligen ange produktens obligatoriska val"
702
+ "Choose option...","Välj ett alternativ..."
703
+ "General","Allmänt"
704
+ "Images","Bilder"
705
+ "Qty for Item's Status to Become Out of Stock","Antal för att lagersaldo ska bli ""Slut i lager"""
706
+ "General","Allmänt"
707
"Allow Dynamic Media URLs in Products and Categories", "Tillåt dynamiska media URL:ar i produkter och kategorier"
708
+ "E.g. {{media url=""path/to/image.jpg""}} {{skin url=""path/to/picture.gif""}}. Dynamic directives parsing impacts catalog performance.","T.ex: {{media url=""path/to/image.jpg""}} {{skin url=""path/to/picture.gif""}}."
709
+ "Display Product Count","Visa antal"
710
+ "Create Permanent Redirect for URLs if URL Key Changed","Skapa 301 redirect för URL:ar vars URL-key ändras"
711
+ "Group Price","Pris per kundgrupp"
712
+ "Tier Price","Mängdrabatt"
713
+ "Display Actual Price","Visa faktiskt pris"
714
+ "Minimum Advertised Price","Minsta utannonserade pris"
app/locale/sv_SE/Mage_CatalogInventory.csv CHANGED
@@ -50,4 +50,5 @@
50
"To Percentage","Till procent"
51
"Inventory API","API Lageralternativ"
52
"Retrieve stock data","Hämta lagersaldo"
53
- "Display Out of Stock Products", "Visa produkter som är slut i lager"
50
"To Percentage","Till procent"
51
"Inventory API","API Lageralternativ"
52
"Retrieve stock data","Hämta lagersaldo"
53
+ "Display Out of Stock Products", "Visa produkter som är slut i lager"
54
+ "Display products availability in stock in the frontend","Visa produkters tillgänglighet i lager i frontend"
app/locale/sv_SE/Mage_CatalogSearch.csv CHANGED
@@ -3,7 +3,7 @@
3
"%s and greater","%s och större"
4
"Search results for '%s'","Sökresultat för '%s'"
5
"Apply Layered Navigation if Search Results are Less Than","Använd lagerbaserad navigation om sökresultatet är mindre än"
6
- "Minimal Query Length","Minimal sökordslängd"
7
"up to %s","upp till %s"
8
"Enter ""0"" to enable layered navigation for any number of results.","Ange ""0"" för att aktivera lagerbaserad navigation för resultat oavsett nummer."
9
"Quick Search Form","Snabbsökningsformulär"
3
"%s and greater","%s och större"
4
"Search results for '%s'","Sökresultat för '%s'"
5
"Apply Layered Navigation if Search Results are Less Than","Använd lagerbaserad navigation om sökresultatet är mindre än"
6
+ "Minimal Query Length","Minsta sökordslängd"
7
"up to %s","upp till %s"
8
"Enter ""0"" to enable layered navigation for any number of results.","Ange ""0"" för att aktivera lagerbaserad navigation för resultat oavsett nummer."
9
"Quick Search Form","Snabbsökningsformulär"
app/locale/sv_SE/Mage_Checkout.csv CHANGED
@@ -76,7 +76,7 @@
76
"Login/Registration Before","Logga in / registrering före"
77
"Shipping selection is not applicable.","Frakt val är inte tillämplig."
78
"Continue to Billing Information","Fortsätt till fakturainformation"
79
- "Payment Failed Emails","Betalning misslyckades epost"
80
"The condition has been deleted","Villkoret har sparats"
81
"Edit Billing Address","Ändra fakturaadress"
82
"Qty","Antal"
@@ -90,7 +90,7 @@
90
"Create Billing Address","Skapa fakturaadress"
91
"Payment profile # %s: ""%s"".","Betalningsprofil # %s: ""%s""."
92
"An error occurred while saving this condition.","Ett fel uppstod medan villkoret sparades."
93
- "Enable Onepage Checkout","Aktivera Onepage kassan"
94
"Continue","Nästa"
95
"Add to Wishlist","Lägg till önskelista"
96
"Your order has been received","Din beställning är mottagen"
@@ -107,7 +107,7 @@
107
"Change","Ändra"
108
"Loading next step...","Laddar nästa steg..."
109
"Shipping method has not been selected yet","Något leveranssätt har inte valts än"
110
- "Payment Failed Email Reciever","Betalning misslyckades epostmottagare"
111
"Text","Text"
112
"Easy access to your order history and status","Snabb åtkomst till historik och status för dina beställningar"
113
"Quote Lifetime (days)","Offertens varaktighet (dagar)"
@@ -199,7 +199,7 @@
199
"Apply Coupon","Använd kupong"
200
"Enter your destination to get a shipping estimate.","Välj destination för att få en uppskattad fraktkostnad."
201
"Change Billing Address","Ändra fakturaadress"
202
- "Payment Failed Template","Betalning misslyckades epostmall"
203
"Additional Product Info","Ytterligare produktinformation"
204
"Your order number is ","Ditt beställningsnr är"
205
"Ship to different address","Leverera till annan adress"
@@ -215,7 +215,7 @@
215
"Login","Logga in"
216
"Shipping To","Leverans till"
217
"Continue Shopping","Fortsätt handla"
218
- "Payment Failed Email Sender","Betalning misslyckades epostsändare"
219
"Thank you for your purchase!","Tack för ditt köp!"
220
"Edit","Ändra"
221
"Quantity was recalculated from %d to %d","Kvantitet räknades om från %d till %d"
@@ -255,4 +255,5 @@
255
"We have received your order.", "Vi har tagit emot din beställning."
256
"Your order number is: <a href=""%s"">%s</a>", "Ditt ordernummer är: <a href=""%s"">%s</a>"
257
"Click <a href=""%s"" onclick=""this.target='_blank'"">here to print</a> a copy of your order confirmation.", "Klika <a href=""%s"" onclick=""this.target='_blank'"">här för att skriva ut</a> en kopia av orderbekräftelsen."
258
- "Login here", "Logga in här"
76
"Login/Registration Before","Logga in / registrering före"
77
"Shipping selection is not applicable.","Frakt val är inte tillämplig."
78
"Continue to Billing Information","Fortsätt till fakturainformation"
79
+ "Payment Failed Emails","Betalning misslyckades e-post"
80
"The condition has been deleted","Villkoret har sparats"
81
"Edit Billing Address","Ändra fakturaadress"
82
"Qty","Antal"
90
"Create Billing Address","Skapa fakturaadress"
91
"Payment profile # %s: ""%s"".","Betalningsprofil # %s: ""%s""."
92
"An error occurred while saving this condition.","Ett fel uppstod medan villkoret sparades."
93
+ "Enable Onepage Checkout","Aktivera snabbkassan"
94
"Continue","Nästa"
95
"Add to Wishlist","Lägg till önskelista"
96
"Your order has been received","Din beställning är mottagen"
107
"Change","Ändra"
108
"Loading next step...","Laddar nästa steg..."
109
"Shipping method has not been selected yet","Något leveranssätt har inte valts än"
110
+ "Payment Failed Email Reciever","Betalning misslyckades e-postmottagare"
111
"Text","Text"
112
"Easy access to your order history and status","Snabb åtkomst till historik och status för dina beställningar"
113
"Quote Lifetime (days)","Offertens varaktighet (dagar)"
199
"Apply Coupon","Använd kupong"
200
"Enter your destination to get a shipping estimate.","Välj destination för att få en uppskattad fraktkostnad."
201
"Change Billing Address","Ändra fakturaadress"
202
+ "Payment Failed Template","Betalning misslyckades e-postmall"
203
"Additional Product Info","Ytterligare produktinformation"
204
"Your order number is ","Ditt beställningsnr är"
205
"Ship to different address","Leverera till annan adress"
215
"Login","Logga in"
216
"Shipping To","Leverans till"
217
"Continue Shopping","Fortsätt handla"
218
+ "Payment Failed Email Sender","Betalning misslyckades e-postsändare"
219
"Thank you for your purchase!","Tack för ditt köp!"
220
"Edit","Ändra"
221
"Quantity was recalculated from %d to %d","Kvantitet räknades om från %d till %d"
255
"We have received your order.", "Vi har tagit emot din beställning."
256
"Your order number is: <a href=""%s"">%s</a>", "Ditt ordernummer är: <a href=""%s"">%s</a>"
257
"Click <a href=""%s"" onclick=""this.target='_blank'"">here to print</a> a copy of your order confirmation.", "Klika <a href=""%s"" onclick=""this.target='_blank'"">här för att skriva ut</a> en kopia av orderbekräftelsen."
258
+ "Login here", "Logga in här"
259
+ "Display number of items in wishlist","Visa antal produkter i önskelista"
app/locale/sv_SE/Mage_Cms.csv CHANGED
@@ -12,7 +12,7 @@
12
"CMS Page","CMS sida"
13
"Redirect to CMS-page if Cookies are Disabled","Omdirigera till CMS-sida om Cookies är inaktiv"
14
"Create Folder...","Skapa mapp..."
15
- "WYSIWYG Options","WYSIWYG inställningar"
16
"Enabled","Aktiverad"
17
"Add New Block","Lägg till nytt block"
18
"No files found","Inga filer funna"
@@ -22,7 +22,7 @@
22
"ID","Id"
23
"Are you sure you want to delete current folder?","Är du säker på att du vill ta bort nuvarande mapp?"
24
"Content Management","Innehåll"
25
- "The page URL key cannot consist only of numbers.","Sidans URL-key får inte enbart bestå av siffror."
26
"Design","Design"
27
"Layout Update XML","XML för layoutuppdateringar"
28
"CMS No Route Page","Ingen-sida-funnen för CMS"
@@ -78,7 +78,7 @@
78
"CMS No-Route Page","CMS No-Route sida"
79
"Relative to Website Base URL","Relaitv till websitens bas URL"
80
"Unable to find a page to delete.","Det gick inte att hitta en sida att ta bort."
81
- "Enable WYSIWYG Editor","Aktivera WYSIWYG editor"
82
"Action","Åtgärd"
83
"New Folder Name:","Ny mappnamn:"
84
"CMS Static Block Default Template","CMS statiskt block standardmall"
@@ -92,7 +92,7 @@
92
"Last Modified","Senast ändrad"
93
"CMS No Cookies Page","CMS inga kakor sida"
94
"Are you sure you want to delete the selected file?","Är du säker på att du vill radera den markerade filen?"
95
- "URL Key","URL-key"
96
"Edit Page '%s'","Ändra sidan '%s'"
97
"A directory with the same name already exists. Please try another folder name.","Mappen med samma namn finns redan. Vänligen prova med ett att mappnamn."
98
"Meta Keywords","Metanyckelord"
12
"CMS Page","CMS sida"
13
"Redirect to CMS-page if Cookies are Disabled","Omdirigera till CMS-sida om Cookies är inaktiv"
14
"Create Folder...","Skapa mapp..."
15
+ "WYSIWYG Options","WYSIWYG-inställningar"
16
"Enabled","Aktiverad"
17
"Add New Block","Lägg till nytt block"
18
"No files found","Inga filer funna"
22
"ID","Id"
23
"Are you sure you want to delete current folder?","Är du säker på att du vill ta bort nuvarande mapp?"
24
"Content Management","Innehåll"
25
+ "The page URL key cannot consist only of numbers.","Sidans URL får inte enbart bestå av siffror."
26
"Design","Design"
27
"Layout Update XML","XML för layoutuppdateringar"
28
"CMS No Route Page","Ingen-sida-funnen för CMS"
78
"CMS No-Route Page","CMS No-Route sida"
79
"Relative to Website Base URL","Relaitv till websitens bas URL"
80
"Unable to find a page to delete.","Det gick inte att hitta en sida att ta bort."
81
+ "Enable WYSIWYG Editor","Aktivera WYSIWYG-editor"
82
"Action","Åtgärd"
83
"New Folder Name:","Ny mappnamn:"
84
"CMS Static Block Default Template","CMS statiskt block standardmall"
92
"Last Modified","Senast ändrad"
93
"CMS No Cookies Page","CMS inga kakor sida"
94
"Are you sure you want to delete the selected file?","Är du säker på att du vill radera den markerade filen?"
95
+ "URL Key","URL"
96
"Edit Page '%s'","Ändra sidan '%s'"
97
"A directory with the same name already exists. Please try another folder name.","Mappen med samma namn finns redan. Vänligen prova med ett att mappnamn."
98
"Meta Keywords","Metanyckelord"
app/locale/sv_SE/Mage_Core.csv CHANGED
@@ -238,7 +238,7 @@
238
"Delete Website","Ta bort webbplats"
239
"Back","Tillbaka"
240
"Store","Butik"
241
- "Favicon Icon","Favicon bild"
242
"Please enter valid password.","Vänligen ange lösenord."
243
"Create Store","Skapa butik"
244
"JavaScript Settings","JavaScript inställningar"
@@ -319,4 +319,5 @@
319
"Add to Cart", "Lägg i varukorgen"
320
"My Wishlist", "Min önskelista"
321
"European Union Countries", "Länder inom EU"
322
- "VAT Number", "Momsregistreringsnummer"
238
"Delete Website","Ta bort webbplats"
239
"Back","Tillbaka"
240
"Store","Butik"
241
+ "Favicon Icon","Favicon-bild"
242
"Please enter valid password.","Vänligen ange lösenord."
243
"Create Store","Skapa butik"
244
"JavaScript Settings","JavaScript inställningar"
319
"Add to Cart", "Lägg i varukorgen"
320
"My Wishlist", "Min önskelista"
321
"European Union Countries", "Länder inom EU"
322
+ "VAT Number", "Momsregistreringsnummer"
323
+ "Group Price","Pris per kundgrupp"
app/locale/sv_SE/Mage_CurrencySymbol.csv ADDED
@@ -0,0 +1,4 @@
1
+ "Manage Currency","Hantera valuta"
2
+ "Manage Currency Rates","Hantera valutakurser"
3
+ "Save Currency Symbols","Spara valutasymboler"
4
+ "Symbols","Symboler"
app/locale/sv_SE/Mage_Customer.csv CHANGED
@@ -78,7 +78,7 @@
78
"Customer email is required.","Kundens e-postadress krävs."
79
"Show Gender","Visa kön"
80
"Last URL","Senaste URL"
81
- "Address Templates","Adress template"
82
"Delete customer","Ta bort kund"
83
"Tag Name","Etikettnamn"
84
"Name and Address Options","Namn och adressinställningar"
@@ -209,7 +209,7 @@
209
"Online Customers","Uppkopplade kunder"
210
"Show Middle Name (initial)","Visa andranamn (initial)"
211
"Lifetime Sales","Försäljning totalt"
212
- "Prefix Dropdown Options","Prefix rullgardin optioner"
213
"All","Alla"
214
"Details","Detaljer"
215
"Create New Account Options","Alternativ för att skapa nytt konto"
@@ -322,7 +322,7 @@
322
"Last Name","Efternamn"
323
"Wrong email.","Fel e-post"
324
"Please select","Vänligen välj"
325
- "Suffix Dropdown Options","Suffix rullgardins alternativ"
326
"My Orders","Mina beställningar"
327
"Retrieve address info","Hämta adressinfo"
328
"Back - link to the previously viewed page","Tillbaka - länk till föregående sida."
78
"Customer email is required.","Kundens e-postadress krävs."
79
"Show Gender","Visa kön"
80
"Last URL","Senaste URL"
81
+ "Address Templates","Adress-mall"
82
"Delete customer","Ta bort kund"
83
"Tag Name","Etikettnamn"
84
"Name and Address Options","Namn och adressinställningar"
209
"Online Customers","Uppkopplade kunder"
210
"Show Middle Name (initial)","Visa andranamn (initial)"
211
"Lifetime Sales","Försäljning totalt"
212
+ "Prefix Dropdown Options","Prefix rullgardinsalternativ"
213
"All","Alla"
214
"Details","Detaljer"
215
"Create New Account Options","Alternativ för att skapa nytt konto"
322
"Last Name","Efternamn"
323
"Wrong email.","Fel e-post"
324
"Please select","Vänligen välj"
325
+ "Suffix Dropdown Options","Suffix rullgardinsalternativ"
326
"My Orders","Mina beställningar"
327
"Retrieve address info","Hämta adressinfo"
328
"Back - link to the previously viewed page","Tillbaka - länk till föregående sida."
app/locale/sv_SE/Mage_Index.csv CHANGED
@@ -10,8 +10,8 @@
10
"Reindex Data","Ladda om data"
11
"Refresh","Ladda om"
12
"Mode","Läge"
13
- "Click here to go to <a href=""%s"">Index Management</a> and rebuild required indexes.","Klicka här för att gå till <a href=""%s"">Index hanteraren</a> och bygg om nödvändiga index."
14
- "Click here to go to <a href=""%s"">Cache Management</a> and refresh cache types.","Klicka här för att gå till <a href=""%s"">Cache hanteraren</a> och ladda om cache."
15
"Ready","Klar"
16
"Indexer code is not defined.","Indexkod är inte definerad."
17
"The index has been saved.","Indexet har sparats."
@@ -20,7 +20,7 @@
20
"Indexer model is not defined.","Index model är inte definerad."
21
"Index Mode","Index läge"
22
"Index mode","Index läge"
23
- "Index Management","Index hanteraren"
24
"Disable","Inaktivera"
25
"General","Generell"
26
"One or more of the Indexes are not up to date:","En eller flera av indexerna är inte uppdaterade."
10
"Reindex Data","Ladda om data"
11
"Refresh","Ladda om"
12
"Mode","Läge"
13
+ "Click here to go to <a href=""%s"">Index Management</a> and rebuild required indexes.","Klicka här för att gå till <a href=""%s"">Index-hanteraren</a> och bygg om nödvändiga index."
14
+ "Click here to go to <a href=""%s"">Cache Management</a> and refresh cache types.","Klicka här för att gå till <a href=""%s"">Cache-hanteraren</a> och ladda om cache."
15
"Ready","Klar"
16
"Indexer code is not defined.","Indexkod är inte definerad."
17
"The index has been saved.","Indexet har sparats."
20
"Indexer model is not defined.","Index model är inte definerad."
21
"Index Mode","Index läge"
22
"Index mode","Index läge"
23
+ "Index Management","Index-hanteraren"
24
"Disable","Inaktivera"
25
"General","Generell"
26
"One or more of the Indexes are not up to date:","En eller flera av indexerna är inte uppdaterade."
app/locale/sv_SE/Mage_Oauth.csv ADDED
@@ -0,0 +1,2 @@
1
+ "Revoked","Återkallad"
2
+ "My Applications","Mina applikationer"
app/locale/sv_SE/Mage_Persistant.csv ADDED
@@ -0,0 +1 @@
1
+ "General Options","Generella alternativ"
app/locale/sv_SE/Mage_Reports.csv CHANGED
@@ -32,7 +32,7 @@
32
"Submitted In","Skickades i"
33
"Submitted On","Skickades den"
34
"Created At","Skapades den"
35
- "Last Review","Sista recensionen"
36
"Search Terms","Söktermer"
37
"Search Query","Sökfråga"
38
"Results","Resultat"
@@ -63,7 +63,7 @@
63
"Recently Compared","Nyligen jämfört"
64
"Recently Compared Products","Nyligen jämförda produkter"
65
"New Accounts","Nya konton"
66
- "Current Month Starts","Nuvarande månadstart"
67
"No","Nej"
68
"Downloads","Nedladdningar"
69
"Name","Namn"
@@ -80,7 +80,7 @@
80
"Add to Cart","Lägg till i varukorgen"
81
"Add to Wishlist","Lägg till önskelistan"
82
"Coupons","Kuponger"
83
- "Customer Name","Kunds namn"
84
"Customers Report","Kundrapporter"
85
"Customer Tags","Kundetiketter"
86
"Customers Tags","Kunders etiketter"
@@ -102,8 +102,8 @@
102
"Index model name must be defined","Index model namnet måste vara definerad."
103
"ID","ID"
104
"Review","Granska"
105
- "Avg. Approved Rating","Genomsnittlig godkänd betyg"
106
- "Avg. Rating","Genomsnittlig betyg"
107
"Guest","Gäst"
108
"Applies to Any of the Specified Order Statuses","Gäller på alla ordrar med specificerad orderstatus"
109
"From","Från"
@@ -167,3 +167,4 @@
167
"Abandoned carts","Övergivna varukorgar"
168
"Wishlists","Önskelistor"
169
"Wishlist vs. Regular Order","Önskelista vs. vanlig ordning"
32
"Submitted In","Skickades i"
33
"Submitted On","Skickades den"
34
"Created At","Skapades den"
35
+ "Last Review","Senaste recensionen"
36
"Search Terms","Söktermer"
37
"Search Query","Sökfråga"
38
"Results","Resultat"
63
"Recently Compared","Nyligen jämfört"
64
"Recently Compared Products","Nyligen jämförda produkter"
65
"New Accounts","Nya konton"
66
+ "Current Month Starts","Nuvarande månadsstart"
67
"No","Nej"
68
"Downloads","Nedladdningar"
69
"Name","Namn"
80
"Add to Cart","Lägg till i varukorgen"
81
"Add to Wishlist","Lägg till önskelistan"
82
"Coupons","Kuponger"
83
+ "Customer Name","Kundnamn"
84
"Customers Report","Kundrapporter"
85
"Customer Tags","Kundetiketter"
86
"Customers Tags","Kunders etiketter"
102
"Index model name must be defined","Index model namnet måste vara definerad."
103
"ID","ID"
104
"Review","Granska"
105
+ "Avg. Approved Rating","Genomsnittligt godkänd betyg"
106
+ "Avg. Rating","Genomsnittligt betyg"
107
"Guest","Gäst"
108
"Applies to Any of the Specified Order Statuses","Gäller på alla ordrar med specificerad orderstatus"
109
"From","Från"
167
"Abandoned carts","Övergivna varukorgar"
168
"Wishlists","Önskelistor"
169
"Wishlist vs. Regular Order","Önskelista vs. vanlig ordning"
170
+ "Year-To-Date Starts","Datum för årsstart"
app/locale/sv_SE/Mage_Sales.csv CHANGED
@@ -276,8 +276,8 @@
276
"Failed to update the payment.","Misslyckades med att uppdatera betalningen."
277
"Failed to send the order email.","Misslyckades med att skicka bekräftelsemail."
278
"Failed to void the payment.","Misslyckades med att annullera betalningen."
279
- "Minimum Amount","Minimum summa"
280
- "Minimum Order Amount","Minimum beställningssumma"
281
"My Orders - Details","Mina beställningar - detaljer"
282
"My Orders","Mina beställningar"
283
"Order Subtotal","Mellansumma för beställning"
@@ -449,7 +449,7 @@
449
"Invoice Comments","Fakturakommentarer"
450
"Invoice Date","Fakturadatum"
451
"Billing Address","Fakturaadress"
452
- "Invoice and Packing Slip Design","Faktura- och följesedels design"
453
"Bill to Name","Faktura till"
454
"Invoice cannot be captured.","Faktura kan inte fångas"
455
"Invoice cannot be canceled.","Faktura kan inte abrytas."
@@ -665,7 +665,7 @@
665
"-- Please Select Billing Agreement--","-- Var god välj faktureringsavtal --"
666
"-- Please Select --","-- Vänlige välj --"
667
"N/A","-"
668
- "Order Statuses", "Order statusar"
669
"The order status has been saved.", "Orderstatusen har sparats."
670
"Assign Status to State", "Tilldela status till state"
671
"Create New Status", "Skapa ny status"
@@ -686,4 +686,15 @@
686
"Update Qty's", "Uppdatera antal"
687
"Update Qty&#039;s", "Uppdatera antal"
688
"New Credit Memo for Order #%s", "Ny kreditfaktura för order #%s"
689
- "PDF Customiser by Icommerce", "PDF Customiser"
276
"Failed to update the payment.","Misslyckades med att uppdatera betalningen."
277
"Failed to send the order email.","Misslyckades med att skicka bekräftelsemail."
278
"Failed to void the payment.","Misslyckades med att annullera betalningen."
279
+ "Minimum Amount","Lägsta summa"
280
+ "Minimum Order Amount","Lägsta beställningssumma"
281
"My Orders - Details","Mina beställningar - detaljer"
282
"My Orders","Mina beställningar"
283
"Order Subtotal","Mellansumma för beställning"
449
"Invoice Comments","Fakturakommentarer"
450
"Invoice Date","Fakturadatum"
451
"Billing Address","Fakturaadress"
452
+ "Invoice and Packing Slip Design","Följesedelsdesign"
453
"Bill to Name","Faktura till"
454
"Invoice cannot be captured.","Faktura kan inte fångas"
455
"Invoice cannot be canceled.","Faktura kan inte abrytas."
665
"-- Please Select Billing Agreement--","-- Var god välj faktureringsavtal --"
666
"-- Please Select --","-- Vänlige välj --"
667
"N/A","-"
668
+ "Order Statuses", "Order-statusar"
669
"The order status has been saved.", "Orderstatusen har sparats."
670
"Assign Status to State", "Tilldela status till state"
671
"Create New Status", "Skapa ny status"
686
"Update Qty's", "Uppdatera antal"
687
"Update Qty&#039;s", "Uppdatera antal"
688
"New Credit Memo for Order #%s", "Ny kreditfaktura för order #%s"
689
+ "PDF Customiser by Icommerce", "PDF Customiser"
690
+ "Hide Customer IP","Göm kund-IP"
691
+ "Controls whether customer IP is shown in orders, invoices, shipments, credit memos.","Styr om kund-IP visas på ordrar, fakturor, leveranser, kreditupplysningar."
692
+ "Validate Each Address Separately in Multi-address Checkout","Bekräfta varje adress separat i kassa med fler adresser"
693
+ "Multi-address Description Message","Meddelande som beskriver multi-adresser"
694
+ "Multi-address Error to Show in Shopping Cart","Fel i multi-adress visas i kassan"
695
+ "Use Aggregated Data (beta)","Använd samlad data (beta)"
696
+ "Send Order Comments Email Copy Method","Metod för att skicka kopia av orderkommentar"
697
+ "Send Shipment Email Copy Method","Metod för att skicka kopia av leveransbekräftelse"
698
+ "Send Shipment Comments Email Copy Method","Metod för att skicka kopia av leveranskommentar"
699
+ "Send Credit Memo Email Copy Method","Metod för att skicka kopia av kreditfaktura"
700
+ "Send Credit Memo Comments Email Copy Method","Metod för att skicka kopia av kommentar för kreditfaktura"
app/locale/sv_SE/Mage_SalesRule.csv CHANGED
@@ -106,3 +106,9 @@
106
"Actions","Åtgärder"
107
"%d Shopping Cart Price Rules based on ""%s"" attribute have been disabled.","%d prisregler för varukorg baserade på ""%s"" attribut har inaktiverats."
108
"NOT LOGGED IN","[Inte inloggad]"
106
"Actions","Åtgärder"
107
"%d Shopping Cart Price Rules based on ""%s"" attribute have been disabled.","%d prisregler för varukorg baserade på ""%s"" attribut har inaktiverats."
108
"NOT LOGGED IN","[Inte inloggad]"
109
+ "Auto Generated Specific Coupon Codes","Autogenererade kupongkoder"
110
+ "Code Length","Kodlängd"
111
+ "Code Format","Kodformat"
112
+ "Code Prefix","Kod-prefix"
113
+ "Code Suffix","Kod-suffix"
114
+ "If empty no separation.","Om tom ingen separering"
app/locale/sv_SE/Mage_Usa.csv CHANGED
@@ -99,3 +99,4 @@
99
"2Day","2 dagar"
100
"Europe First Priority","1:a-klassbrev (Prioritaire)"
101
"First-Class","1:a klass"
99
"2Day","2 dagar"
100
"Europe First Priority","1:a-klassbrev (Prioritaire)"
101
"First-Class","1:a klass"
102
+ "Residential Delivery","Hemleverans"
app/locale/sv_SE/Mage_Wishlist.csv CHANGED
@@ -88,8 +88,12 @@
88
"Edit", "Ändra"
89
"Back", "Tillbaka"
90
"Update Wishlist", "Uppdatera önskelista"
91
"Add All to Cart", "Lägg alla i varukorgen"
92
"You have no items in your wishlist.", "Du har inga varor i din önskelista."
93
"My Wishlist <small>(%d)</small>", "Min önskelista <small>(%d)</small>"
94
"Last Added Items", "Senast lagda produkter"
95
- "Go to Wishlist", "Gå till önskelista"
88
"Edit", "Ändra"
89
"Back", "Tillbaka"
90
"Update Wishlist", "Uppdatera önskelista"
91
+ "Display Wishlist Summary","Visa sammanställning av önskelista"
92
"Add All to Cart", "Lägg alla i varukorgen"
93
"You have no items in your wishlist.", "Du har inga varor i din önskelista."
94
"My Wishlist <small>(%d)</small>", "Min önskelista <small>(%d)</small>"
95
"Last Added Items", "Senast lagda produkter"
96
+ "Go to Wishlist", "Gå till önskelista"
97
+ "General Options","Generella alternativ"
98
+ "Share Options","Dela alternativ"
99
+ "My Wishlist Link","Min länk till önskelista"
app/locale/sv_SE/Mage_XmlConnect.csv CHANGED
@@ -59,4 +59,5 @@
59
"iPhone","iPhone"
60
"save","spara"
61
"ver. %s","version. %s"
62
- "Manage Apps","Hantera appar"
59
"iPhone","iPhone"
60
"save","spara"
61
"ver. %s","version. %s"
62
+ "Manage Apps","Hantera appar"
63
+ "Samples","Exempel"
package.xml CHANGED
@@ -1,18 +1,18 @@
1
<?xml version="1.0"?>
2
<package>
3
<name>Locale_Mage_community_sv_SE</name>
4
- <version>1.8.1.2</version>
5
<stability>stable</stability>
6
<license uri="http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php">Open Software License (OSL)</license>
7
<channel>community</channel>
8
<extends/>
9
<summary>Swedish Language Pack for Magento Community</summary>
10
<description>The Swedish (Sweden) Language Pack adds support for Swedish.</description>
11
- <notes>1.8.1.2</notes>
12
<authors><author><name>Vaimo</name><user>staffan</user><email>staffan.palopaa@vaimo.com</email></author></authors>
13
- <date>2015-01-19</date>
14
- <time>13:01:39</time>
15
- <contents><target name="magelocale"><dir name="sv_SE"><file name="Enterprise_Banner.csv" hash="6861816df3df75938dd21b1a4088198e"/><file name="Enterprise_CatalogEvent.csv" hash="be89a93756bc61dc2dc3fc7eb5169a44"/><file name="Enterprise_CatalogPermissions.csv" hash="0d2f7f9240d8a1f2c97e4182407542c0"/><file name="Enterprise_Cms.csv" hash="3aadf6851025c003426801b76c39e6ad"/><file name="Enterprise_CustomerSegment.csv" hash="f1beebb94646d867f6f66bc44b39e30b"/><file name="Enterprise_GiftCard.csv" hash="48ae865233c49234de19717735e12fa1"/><file name="Enterprise_GiftCardAccount.csv" hash="fd2f9eb7b9a53d867a960496fbff4d91"/><file name="Enterprise_Invitation.csv" hash="1972979c0c51d1fc88e2a6362fe246a0"/><file name="Enterprise_Reward.csv" hash="7a3dc81301985aac348b1e0a185dd25e"/><file name="Enterprise_TargetRule.csv" hash="fe004b0ab076534ceb8ec84fbe80f1b9"/><file name="Find_Feed.csv" hash="d31e2f48f6f0251e7bfc3db8f2f3db0c"/><file name="Mage_AdminNotification.csv" hash="806ed4cdb2d2096be2f542bb05f27bf9"/><file name="Mage_Adminhtml.csv" hash="d4ea532a75921dc5e023b14b305e7254"/><file name="Mage_Api.csv" hash="50578c04ca04e15f48d9e8abf71fc947"/><file name="Mage_Backup.csv" hash="40c01af0cff1e901a1a980672693500a"/><file name="Mage_Bundle.csv" hash="df2f84dd2f01709184b62422b1a69c77"/><file name="Mage_Catalog.csv" hash="9635bc75f6c80a0eafe0f5cfd05d016c"/><file name="Mage_CatalogInventory.csv" hash="723a9537cd54a85f820ef931513784da"/><file name="Mage_CatalogRule.csv" hash="6341c86e7228a31358a9bdb0660f289c"/><file name="Mage_CatalogSearch.csv" hash="0f9c0729f53aed5b8f78cbadf4e1a1cc"/><file name="Mage_Centinel.csv" hash="e359616bc9e106a4a4a80eb9e2346226"/><file name="Mage_Checkout.csv" hash="379e62c3457521e66fa568fcdd60fceb"/><file name="Mage_Cms.csv" hash="48de1fa09ec7d4838cfac1526d76e076"/><file name="Mage_Compiler.csv" hash="c26aee383b79c778eaa7b776eb4d27b3"/><file name="Mage_Connect.csv" hash="4cf48b11de79f0ef151f40cfcd3acc50"/><file name="Mage_Contacts.csv" hash="2398440cd6ca67859f1085c09384ec0d"/><file name="Mage_Core.csv" hash="2fa2d0f3b67c6c4608f6e6b1cd632cd7"/><file name="Mage_Cron.csv" hash="9c59689dd347dca507208b324fbf24a5"/><file name="Mage_Customer.csv" hash="ca0bf833351a15b237c2a82cfb69db5c"/><file name="Mage_Dataflow.csv" hash="236e3110a2ec989da1d3ba97f59cf86c"/><file name="Mage_Directory.csv" hash="7c1c7e7687805eedc69216c8ce7b632b"/><file name="Mage_Downloadable.csv" hash="f21e7810f22b5ffe0f70143b4de41c92"/><file name="Mage_Eav.csv" hash="107a60ada621ea261f3fe4af9ab5126b"/><file name="Mage_Email_Templates.csv" hash="b6e29d87bd63245daf89a78ef42eee03"/><file name="Mage_GiftMessage.csv" hash="d556e8837dd84ae6c35b506e02750866"/><file name="Mage_GoogleAnalytics.csv" hash="a5008eced652ac294a6ea8fa7c80da12"/><file name="Mage_GoogleBase.csv" hash="2bb4a3eec4d3b89f72fced4b8633705c"/><file name="Mage_GoogleCheckout.csv" hash="e0394581db9e7edd4dc9c6671fd14375"/><file name="Mage_GoogleOptimizer.csv" hash="b14806bbdb517bb6468e9f6eebd648ef"/><file name="Mage_ImportExport.csv" hash="d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"/><file name="Mage_Index.csv" hash="ed4cfccca3be615c521388c50b61d5ed"/><file name="Mage_Install.csv" hash="c94088b8581d751860e88b563a3c4cc1"/><file name="Mage_Log.csv" hash="826bfa715f24c290679ea0be8d15d12f"/><file name="Mage_Media.csv" hash="5dff11167c54da06fbdbbf0c897c64f8"/><file name="Mage_Newsletter.csv" hash="adfa7513ef30e761474cfc0e7680859f"/><file name="Mage_Page.csv" hash="0c0d1c2a6f3b8ddc2e521f2fae6608bf"/><file name="Mage_Paygate.csv" hash="b6335e3e4ddd091a8858921024c4c7d0"/><file name="Mage_Payment.csv" hash="7e5b9f55430d967e794ac976904fa0f7"/><file name="Mage_Paypal.csv" hash="9ed0f7b4af52ac8c52a4058e32042a2d"/><file name="Mage_PaypalUk.csv" hash="c9a07ca4e37f88b46a1874259c2700cc"/><file name="Mage_Poll.csv" hash="230ec406d94869263de9e3d9e8694e78"/><file name="Mage_ProductAlert.csv" hash="29152abb39fe2e7b68804681497221ac"/><file name="Mage_Rating.csv" hash="ff1678e1e0ca49095cddbff3b491989c"/><file name="Mage_Reports.csv" hash="131fc01f9bb2fbe2f3e0e299247d8092"/><file name="Mage_Review.csv" hash="5d496c62f2ddb8cfa40558e27ad9b739"/><file name="Mage_Rss.csv" hash="27d51a302a01303973a3a8c0ad7d9479"/><file name="Mage_Rule.csv" hash="47271ba10a294bdb9a220d9cf0c960cc"/><file name="Mage_Sales.csv" hash="2b5e3eb986b19c1cc7f198bcd0617242"/><file name="Mage_SalesRule.csv" hash="9e7b3d6b944135ba730d82da1dadfada"/><file name="Mage_Sendfriend.csv" hash="e02e94d9718d9ad1dc9dc3fb2e2a84cc"/><file name="Mage_Shipping.csv" hash="9d68f1ea1316cdff766a7d9803218ac7"/><file name="Mage_Sitemap.csv" hash="bd4f2a97321021416293541f67a4bfbf"/><file name="Mage_Strikeiron.csv" hash="e4a3585cce3b0c3b90ca2190350e1cdf"/><file name="Mage_Tag.csv" hash="bef047ac01b4a0e25f43465755822dd4"/><file name="Mage_Tax.csv" hash="79656adfe28cdd21d16e456dfc30d7f4"/><file name="Mage_Usa.csv" hash="add60b6e819e3143701397caea3e57ff"/><file name="Mage_Weee.csv" hash="d1fae26b2bdc356e8ff29484fa2ca055"/><file name="Mage_Widget.csv" hash="0f8090c8a4ee1908085188c6baf96314"/><file name="Mage_Wishlist.csv" hash="f19ddc9e6595fa9174e234cd3a960325"/><file name="Mage_XmlConnect.csv" hash="b3d591dbcc8da21c638a1cc77336f3a8"/><dir name="template"><dir name="email"><file name="account_new.html" hash="49c7a777e80b4f5cbbccb24ccbd5b315"/><file name="account_new_confirmation.html" hash="6ddf116380e7885e484996930112849e"/><file name="account_new_confirmed.html" hash="490ae7e1000e0d1256a91855ab824a72"/><file name="account_password_reset_confirmation.html" hash="5bb844568849b90ed26e7edf0f2fa85a"/><file name="admin_password_new.html" hash="207aa302d6f2e754b98fd1a7396df739"/><file name="contact_form.html" hash="78d3c807a8f0cf6a93ddc3ce528ef879"/><file name="currency_update_warning.html" hash="5baa09acb12821006b7c265bff29434e"/><dir name="enterprise"><file name="giftcard_generated.html" hash="2592c2c827ffab66a14645528cf0acb1"/><file name="giftcardaccount.html" hash="e867d3c811054bc84f8151725cea9a26"/><file name="invitation.html" hash="4f8531e42b0b987c08c0df1d4216a050"/><file name="reminder.html" hash="7409426048018b1f82b8f6afea30146c"/><file name="reward_balance_update.html" hash="b6824a6b793a3afff4c7aef69bdcbeff"/><file name="reward_expiry_warning.html" hash="f4e7f205a3356595ec244709e3709259"/></dir><file name="log_clean_warning.html" hash="0bd6a39803f8aa2eb46d6c110d8d0056"/><file name="moneybookers_activateemail.html" hash="c8cbc9e897052ed3806046512a785639"/><file name="newsletter_subscr_confirm.html" hash="d3e3a41ecaf30b3289a16eabab832859"/><file name="newsletter_subscr_success.html" hash="b17b7d510083bf23b1d42f20e2fc5d27"/><file name="newsletter_unsub_success.html" hash="a0e78e1586b3d3ea055480b97bed5f97"/><file name="password_new.html" hash="0f6681c6ee482572f4b74a7aec1c3f6b"/><file name="payment_failed.html" hash="fa7eab6538138395fc5154527b0c08a6"/><file name="product_alert_cron_error.html" hash="22bd1dd13ff94e82f1d3c68558246e61"/><file name="product_price_alert.html" hash="9cec2e467691d6a4a0bfb7e7982112b4"/><file name="product_share.html" hash="db21654c3aa7e9f1e360bed699e2758d"/><file name="product_stock_alert.html" hash="48d4e12b4b5e2c72b67570ce1b29531e"/><dir name="sales"><file name="creditmemo_new.html" hash="f6e236215140593f5eb0b4414a2e9923"/><file name="creditmemo_new_guest.html" hash="ad3cf5eb69e6867044baff3b3d1af37a"/><file name="creditmemo_update.html" hash="87b437fef17a6d2364882a80ee362a32"/><file name="creditmemo_update_guest.html" hash="6d67fa86769414289925a562ac197cae"/><file name="invoice_new.html" hash="5b383b1c4d0c6f24e38535a6bdbc08ae"/><file name="invoice_new_guest.html" hash="9c32b647a7e1627e36ca725f103b981f"/><file name="invoice_update.html" hash="6ea7159b0f503ac46b30361e76b313b0"/><file name="invoice_update_guest.html" hash="bfd24adc40517515e29e287899068286"/><file name="order_new.html" hash="6430a8e6e0d7f056418e7e3584f348be"/><file name="order_new_guest.html" hash="b4d8d488a75a2ac3dcceb83d96c6dff4"/><file name="order_update.html" hash="66e2a3c8fd7f78e791eab9fe8bd23ad4"/><file name="order_update_guest.html" hash="3d9b15a71893125adf3bb42a4129d24c"/><file name="shipment_new.html" hash="9d46189cd5123c0781615ba1ed015cc4"/><file name="shipment_new_guest.html" hash="659c93f4809b2a83f506b569dce11e05"/><file name="shipment_update.html" hash="4574bbd99b12d856e4d446bef65c3bff"/><file name="shipment_update_guest.html" hash="d26cbb4c8f5862623857bb629830ff09"/></dir><file name="sitemap_generate_warning.html" hash="d9c1ebf086e2f12dac31b18ab964daaa"/><file name="wishlist_share.html" hash="17b74b179353b2d1fedf293666a92ee4"/></dir></dir></dir></target></contents>
16
<compatible/>
17
<dependencies><required><php><min>5.1.0</min><max>6.0.0</max></php></required></dependencies>
18
</package>
1
<?xml version="1.0"?>
2
<package>
3
<name>Locale_Mage_community_sv_SE</name>
4
+ <version>1.8.1.3</version>
5
<stability>stable</stability>
6
<license uri="http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php">Open Software License (OSL)</license>
7
<channel>community</channel>
8
<extends/>
9
<summary>Swedish Language Pack for Magento Community</summary>
10
<description>The Swedish (Sweden) Language Pack adds support for Swedish.</description>
11
+ <notes>1.8.1.3</notes>
12
<authors><author><name>Vaimo</name><user>staffan</user><email>staffan.palopaa@vaimo.com</email></author></authors>
13
+ <date>2015-04-22</date>
14
+ <time>08:14:27</time>
15
+ <contents><target name="magelocale"><dir name="sv_SE"><file name="Enterprise_Banner.csv" hash="6861816df3df75938dd21b1a4088198e"/><file name="Enterprise_CatalogEvent.csv" hash="be89a93756bc61dc2dc3fc7eb5169a44"/><file name="Enterprise_CatalogPermissions.csv" hash="0d2f7f9240d8a1f2c97e4182407542c0"/><file name="Enterprise_Cms.csv" hash="3aadf6851025c003426801b76c39e6ad"/><file name="Enterprise_CustomerSegment.csv" hash="f1beebb94646d867f6f66bc44b39e30b"/><file name="Enterprise_GiftCard.csv" hash="48ae865233c49234de19717735e12fa1"/><file name="Enterprise_GiftCardAccount.csv" hash="9ca5ecb984bef8d01f9d1e6b2a0cdb5a"/><file name="Enterprise_Invitation.csv" hash="1972979c0c51d1fc88e2a6362fe246a0"/><file name="Enterprise_Reward.csv" hash="7a3dc81301985aac348b1e0a185dd25e"/><file name="Enterprise_TargetRule.csv" hash="fe004b0ab076534ceb8ec84fbe80f1b9"/><file name="Find_Feed.csv" hash="d31e2f48f6f0251e7bfc3db8f2f3db0c"/><file name="Mage_AdminNotification.csv" hash="806ed4cdb2d2096be2f542bb05f27bf9"/><file name="Mage_Adminhtml.csv" hash="29e0797a595cc8fc234b6ff595d5c497"/><file name="Mage_Api.csv" hash="50578c04ca04e15f48d9e8abf71fc947"/><file name="Mage_Backup.csv" hash="40c01af0cff1e901a1a980672693500a"/><file name="Mage_Bundle.csv" hash="df2f84dd2f01709184b62422b1a69c77"/><file name="Mage_Captcha.csv" hash="7768dea596c183f29d449227581d305a"/><file name="Mage_Catalog.csv" hash="40778dcd1cdc1256c6499a6d04feb01a"/><file name="Mage_CatalogInventory.csv" hash="299c23d6151fdf32dbf6a6b1ce7742a4"/><file name="Mage_CatalogRule.csv" hash="6341c86e7228a31358a9bdb0660f289c"/><file name="Mage_CatalogSearch.csv" hash="6df32c44700555d866f2581f18cb893e"/><file name="Mage_Centinel.csv" hash="e359616bc9e106a4a4a80eb9e2346226"/><file name="Mage_Checkout.csv" hash="b74d23e56750a9fee652b1349ccb2d99"/><file name="Mage_Cms.csv" hash="b5df3b36859bdc6258c545cb4f067f65"/><file name="Mage_Compiler.csv" hash="c26aee383b79c778eaa7b776eb4d27b3"/><file name="Mage_Connect.csv" hash="4cf48b11de79f0ef151f40cfcd3acc50"/><file name="Mage_Contacts.csv" hash="2398440cd6ca67859f1085c09384ec0d"/><file name="Mage_Core.csv" hash="7049357dfffd42e08295f7355c7d80e4"/><file name="Mage_Cron.csv" hash="9c59689dd347dca507208b324fbf24a5"/><file name="Mage_CurrencySymbol.csv" hash="4ff88f5664c9853e6d28994508741f02"/><file name="Mage_Customer.csv" hash="fd898b1aa7a0abdc636fd3b78dce4cdd"/><file name="Mage_Dataflow.csv" hash="236e3110a2ec989da1d3ba97f59cf86c"/><file name="Mage_Directory.csv" hash="7c1c7e7687805eedc69216c8ce7b632b"/><file name="Mage_Downloadable.csv" hash="f21e7810f22b5ffe0f70143b4de41c92"/><file name="Mage_Eav.csv" hash="107a60ada621ea261f3fe4af9ab5126b"/><file name="Mage_Email_Templates.csv" hash="b6e29d87bd63245daf89a78ef42eee03"/><file name="Mage_GiftMessage.csv" hash="d556e8837dd84ae6c35b506e02750866"/><file name="Mage_GoogleAnalytics.csv" hash="a5008eced652ac294a6ea8fa7c80da12"/><file name="Mage_GoogleBase.csv" hash="2bb4a3eec4d3b89f72fced4b8633705c"/><file name="Mage_GoogleCheckout.csv" hash="e0394581db9e7edd4dc9c6671fd14375"/><file name="Mage_GoogleOptimizer.csv" hash="b14806bbdb517bb6468e9f6eebd648ef"/><file name="Mage_ImportExport.csv" hash="d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"/><file name="Mage_Index.csv" hash="241283d7398fc7ef8f89169ea8552848"/><file name="Mage_Install.csv" hash="c94088b8581d751860e88b563a3c4cc1"/><file name="Mage_Log.csv" hash="826bfa715f24c290679ea0be8d15d12f"/><file name="Mage_Media.csv" hash="5dff11167c54da06fbdbbf0c897c64f8"/><file name="Mage_Newsletter.csv" hash="adfa7513ef30e761474cfc0e7680859f"/><file name="Mage_Oauth.csv" hash="414343f3f5bc7f1994718459135ad588"/><file name="Mage_Page.csv" hash="0c0d1c2a6f3b8ddc2e521f2fae6608bf"/><file name="Mage_Paygate.csv" hash="b6335e3e4ddd091a8858921024c4c7d0"/><file name="Mage_Payment.csv" hash="7e5b9f55430d967e794ac976904fa0f7"/><file name="Mage_Paypal.csv" hash="9ed0f7b4af52ac8c52a4058e32042a2d"/><file name="Mage_PaypalUk.csv" hash="c9a07ca4e37f88b46a1874259c2700cc"/><file name="Mage_Persistant.csv" hash="f276dea786e21e8ada3466e023e65873"/><file name="Mage_Poll.csv" hash="230ec406d94869263de9e3d9e8694e78"/><file name="Mage_ProductAlert.csv" hash="29152abb39fe2e7b68804681497221ac"/><file name="Mage_Rating.csv" hash="ff1678e1e0ca49095cddbff3b491989c"/><file name="Mage_Reports.csv" hash="28161104207b27be080e023ac414f158"/><file name="Mage_Review.csv" hash="5d496c62f2ddb8cfa40558e27ad9b739"/><file name="Mage_Rss.csv" hash="27d51a302a01303973a3a8c0ad7d9479"/><file name="Mage_Rule.csv" hash="47271ba10a294bdb9a220d9cf0c960cc"/><file name="Mage_Sales.csv" hash="f8ec846c20888f5ee8a450e9acf1c077"/><file name="Mage_SalesRule.csv" hash="2c2aeccf51929724ba0edfbacfd2ee36"/><file name="Mage_Sendfriend.csv" hash="e02e94d9718d9ad1dc9dc3fb2e2a84cc"/><file name="Mage_Shipping.csv" hash="9d68f1ea1316cdff766a7d9803218ac7"/><file name="Mage_Sitemap.csv" hash="bd4f2a97321021416293541f67a4bfbf"/><file name="Mage_Strikeiron.csv" hash="e4a3585cce3b0c3b90ca2190350e1cdf"/><file name="Mage_Tag.csv" hash="bef047ac01b4a0e25f43465755822dd4"/><file name="Mage_Tax.csv" hash="79656adfe28cdd21d16e456dfc30d7f4"/><file name="Mage_Usa.csv" hash="7bb701a28cbf9896286524a6dffec023"/><file name="Mage_Weee.csv" hash="d1fae26b2bdc356e8ff29484fa2ca055"/><file name="Mage_Widget.csv" hash="0f8090c8a4ee1908085188c6baf96314"/><file name="Mage_Wishlist.csv" hash="28ddd7e36552410bbc24b9867a2de530"/><file name="Mage_XmlConnect.csv" hash="bb17885d3458f0507452f287c1eb2673"/><dir name="template"><dir name="email"><file name="account_new.html" hash="49c7a777e80b4f5cbbccb24ccbd5b315"/><file name="account_new_confirmation.html" hash="6ddf116380e7885e484996930112849e"/><file name="account_new_confirmed.html" hash="490ae7e1000e0d1256a91855ab824a72"/><file name="account_password_reset_confirmation.html" hash="5bb844568849b90ed26e7edf0f2fa85a"/><file name="admin_password_new.html" hash="207aa302d6f2e754b98fd1a7396df739"/><file name="contact_form.html" hash="78d3c807a8f0cf6a93ddc3ce528ef879"/><file name="currency_update_warning.html" hash="5baa09acb12821006b7c265bff29434e"/><dir name="enterprise"><file name="giftcard_generated.html" hash="2592c2c827ffab66a14645528cf0acb1"/><file name="giftcardaccount.html" hash="e867d3c811054bc84f8151725cea9a26"/><file name="invitation.html" hash="4f8531e42b0b987c08c0df1d4216a050"/><file name="reminder.html" hash="7409426048018b1f82b8f6afea30146c"/><file name="reward_balance_update.html" hash="b6824a6b793a3afff4c7aef69bdcbeff"/><file name="reward_expiry_warning.html" hash="f4e7f205a3356595ec244709e3709259"/></dir><file name="log_clean_warning.html" hash="0bd6a39803f8aa2eb46d6c110d8d0056"/><file name="moneybookers_activateemail.html" hash="c8cbc9e897052ed3806046512a785639"/><file name="newsletter_subscr_confirm.html" hash="d3e3a41ecaf30b3289a16eabab832859"/><file name="newsletter_subscr_success.html" hash="b17b7d510083bf23b1d42f20e2fc5d27"/><file name="newsletter_unsub_success.html" hash="a0e78e1586b3d3ea055480b97bed5f97"/><file name="password_new.html" hash="0f6681c6ee482572f4b74a7aec1c3f6b"/><file name="payment_failed.html" hash="fa7eab6538138395fc5154527b0c08a6"/><file name="product_alert_cron_error.html" hash="22bd1dd13ff94e82f1d3c68558246e61"/><file name="product_price_alert.html" hash="9cec2e467691d6a4a0bfb7e7982112b4"/><file name="product_share.html" hash="db21654c3aa7e9f1e360bed699e2758d"/><file name="product_stock_alert.html" hash="48d4e12b4b5e2c72b67570ce1b29531e"/><dir name="sales"><file name="creditmemo_new.html" hash="f6e236215140593f5eb0b4414a2e9923"/><file name="creditmemo_new_guest.html" hash="ad3cf5eb69e6867044baff3b3d1af37a"/><file name="creditmemo_update.html" hash="87b437fef17a6d2364882a80ee362a32"/><file name="creditmemo_update_guest.html" hash="6d67fa86769414289925a562ac197cae"/><file name="invoice_new.html" hash="5b383b1c4d0c6f24e38535a6bdbc08ae"/><file name="invoice_new_guest.html" hash="9c32b647a7e1627e36ca725f103b981f"/><file name="invoice_update.html" hash="6ea7159b0f503ac46b30361e76b313b0"/><file name="invoice_update_guest.html" hash="bfd24adc40517515e29e287899068286"/><file name="order_new.html" hash="6430a8e6e0d7f056418e7e3584f348be"/><file name="order_new_guest.html" hash="b4d8d488a75a2ac3dcceb83d96c6dff4"/><file name="order_update.html" hash="66e2a3c8fd7f78e791eab9fe8bd23ad4"/><file name="order_update_guest.html" hash="3d9b15a71893125adf3bb42a4129d24c"/><file name="shipment_new.html" hash="9d46189cd5123c0781615ba1ed015cc4"/><file name="shipment_new_guest.html" hash="659c93f4809b2a83f506b569dce11e05"/><file name="shipment_update.html" hash="4574bbd99b12d856e4d446bef65c3bff"/><file name="shipment_update_guest.html" hash="d26cbb4c8f5862623857bb629830ff09"/></dir><file name="sitemap_generate_warning.html" hash="d9c1ebf086e2f12dac31b18ab964daaa"/><file name="wishlist_share.html" hash="17b74b179353b2d1fedf293666a92ee4"/></dir></dir></dir></target></contents>
16
<compatible/>
17
<dependencies><required><php><min>5.1.0</min><max>6.0.0</max></php></required></dependencies>
18
</package>