Orba_Ceneopl - Version 0.2.1

Version Notes

- small bugfix

Download this release

Release Info

Developer ORBA
Extension Orba_Ceneopl
Version 0.2.1
Comparing to
See all releases


Code changes from version 0.2.0 to 0.2.1

app/code/community/Orba/Ceneopl/Model/Attribute.php CHANGED
@@ -10,19 +10,29 @@ class Orba_Ceneopl_Model_Attribute extends Mage_Core_Model_Abstract {
10
}
11
12
public function toOptionArray() {
13
- $attributes_collection = Mage::getModel('catalog/entity_attribute')->getCollection()
14
- ->addFieldToFilter('entity_type_id', 4);
15
- $res = array(array('label' => '', 'value' => ''));
16
- foreach ($attributes_collection as $attribute) {
17
- $res[$attribute->getAttributeCode()] = array(
18
- 'label' => $attribute->getAttributeCode(),
19
- 'value' => $attribute->getAttributeCode()
20
- );
21
}
22
- ksort($res);
23
return $res;
24
}
25
26
public function addCeneoAttributeToProduct() {
27
$this->createAttribute('ceneo_category_id', 'Ceneo Category', 'select', null, array(
28
'backend_type' => 'int',
10
}
11
12
public function toOptionArray() {
13
+ $entity_type_id = $this->getEntityTypeId();
14
+ if ($entity_type_id) {
15
+ $attributes_collection = Mage::getModel('catalog/entity_attribute')->getCollection()
16
+ ->addFieldToFilter('entity_type_id', $entity_type_id);
17
+ $res = array(array('label' => '', 'value' => ''));
18
+ foreach ($attributes_collection as $attribute) {
19
+ $res[$attribute->getAttributeCode()] = array(
20
+ 'label' => $attribute->getAttributeCode(),
21
+ 'value' => $attribute->getAttributeCode()
22
+ );
23
+ }
24
+ ksort($res);
25
}
26
return $res;
27
}
28
29
+ protected function getEntityTypeId() {
30
+ $collection = Mage::getModel('eav/entity_type')->getCollection()
31
+ ->addFieldToFilter('entity_type_code', 'catalog_product');
32
+ $item = $collection->getFirstItem();
33
+ return $item->getId();
34
+ }
35
+
36
public function addCeneoAttributeToProduct() {
37
$this->createAttribute('ceneo_category_id', 'Ceneo Category', 'select', null, array(
38
'backend_type' => 'int',
app/code/community/Orba/Ceneopl/Model/Product.php CHANGED
@@ -53,7 +53,7 @@ class Orba_Ceneopl_Model_Product extends Mage_Catalog_Model_Product {
53
$core_attrs['stock'] = (int)$_stock->getQty();
54
}
55
foreach ($conditions as $attr => $data) {
56
- if (isset($data['code'])) {
57
if (!empty($data['code']) && $product->getData($data['code']) !== null) {
58
$options = $additional_attributes[$data['code']];
59
if (empty($options)) {
@@ -63,8 +63,8 @@ class Orba_Ceneopl_Model_Product extends Mage_Catalog_Model_Product {
63
$core_attrs[$attr] = (int)($option == $data['value']);
64
}
65
}
66
- } else {
67
- if (isset($data['values']) && is_array($data['values'])) {
68
foreach ($data['values'] as $value => $value_data) {
69
if (!empty($value_data['code'])) {
70
$options = $additional_attributes[$value_data['code']];
53
$core_attrs['stock'] = (int)$_stock->getQty();
54
}
55
foreach ($conditions as $attr => $data) {
56
+ if (array_key_exists('code', $data)) {
57
if (!empty($data['code']) && $product->getData($data['code']) !== null) {
58
$options = $additional_attributes[$data['code']];
59
if (empty($options)) {
63
$core_attrs[$attr] = (int)($option == $data['value']);
64
}
65
}
66
+ } else if (array_key_exists('values', $data)) {
67
+ if (is_array($data['values'])) {
68
foreach ($data['values'] as $value => $value_data) {
69
if (!empty($value_data['code'])) {
70
$options = $additional_attributes[$value_data['code']];
app/code/community/Orba/Ceneopl/etc/config.xml CHANGED
@@ -2,7 +2,7 @@
2
<config>
3
<modules>
4
<Orba_Ceneopl>
5
- <version>0.2.0</version>
6
</Orba_Ceneopl>
7
</modules>
8
<frontend>
2
<config>
3
<modules>
4
<Orba_Ceneopl>
5
+ <version>0.2.1</version>
6
</Orba_Ceneopl>
7
</modules>
8
<frontend>
app/code/community/Orba/Ceneopl/sql/ceneopl_setup/mysql4-install-0.2.1.php ADDED
@@ -0,0 +1,2569 @@
1
+ <?php
2
+ $installer = $this;
3
+ $installer->startSetup();
4
+
5
+ Mage::getModel('ceneopl/attribute')->addCeneoAttributeToProduct();
6
+
7
+ $installer->run("
8
+ DROP TABLE IF EXISTS {$this->getTable('orba_ceneo_category')};
9
+ CREATE TABLE IF NOT EXISTS {$this->getTable('orba_ceneo_category')} (
10
+ `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
11
+ `external_id` INT NOT NULL,
12
+ `parent_id` INT NOT NULL DEFAULT 0,
13
+ `path` VARCHAR(255) NOT NULL ,
14
+ `position` INT NOT NULL DEFAULT 0,
15
+ `level` INT NOT NULL DEFAULT 0,
16
+ `name` VARCHAR(255) NOT NULL
17
+ ) ENGINE = InnoDB;
18
+
19
+ INSERT INTO {$this->getTable('orba_ceneo_category')} (`id`, `external_id`, `parent_id`, `path`, `position`, `level`, `name`) VALUES
20
+ (1, 40, 0, '1', 0, 0, 'Fotografia'),
21
+ (2, 46, 1, '1/2', 0, 1, 'Aparaty fotograficzne'),
22
+ (3, 49, 2, '1/2/3', 0, 2, 'Aparaty cyfrowe'),
23
+ (4, 1065, 2, '1/2/4', 0, 2, 'Lustrzanki cyfrowe'),
24
+ (5, 2196, 2, '1/2/5', 0, 2, 'Aparaty analogowe'),
25
+ (6, 3013, 2, '1/2/6', 0, 2, 'Aparaty cyfrowe z wymienną optyką'),
26
+ (7, 48, 1, '1/7', 0, 1, 'Akcesoria fotograficzne'),
27
+ (8, 397, 7, '1/7/8', 0, 2, 'Pozostałe akcesoria do fotografii'),
28
+ (9, 1234, 7, '1/7/9', 0, 2, 'Przejściówki i adaptery'),
29
+ (10, 2066, 7, '1/7/10', 0, 2, 'Ramki albumy i akcesoria do zdjęć'),
30
+ (11, 956, 10, '1/7/10/11', 0, 3, 'Ramki cyfrowe'),
31
+ (12, 2067, 10, '1/7/10/12', 0, 3, 'Ramki tradycyjne'),
32
+ (13, 2068, 10, '1/7/10/13', 0, 3, 'Albumy na zdjęcia'),
33
+ (14, 2069, 10, '1/7/10/14', 0, 3, 'Pozostałe akcesoria do zdjęć'),
34
+ (15, 2354, 7, '1/7/15', 0, 2, 'Filtry i akcesoria'),
35
+ (16, 55, 15, '1/7/15/16', 0, 3, 'Filtry'),
36
+ (17, 2359, 15, '1/7/15/17', 0, 3, 'Akcesoria do filtrów'),
37
+ (18, 2567, 15, '1/7/15/18', 0, 3, 'Systemy Cokin'),
38
+ (19, 2568, 18, '1/7/15/18/19', 0, 4, 'Akcesoria Cokin'),
39
+ (20, 2569, 18, '1/7/15/18/20', 0, 4, 'Filtry Cokin'),
40
+ (21, 2357, 7, '1/7/21', 0, 2, 'Konwertery i akcesoria'),
41
+ (22, 437, 21, '1/7/21/22', 0, 3, 'Konwertery'),
42
+ (23, 2358, 21, '1/7/21/23', 0, 3, 'Akcesoria do konwerterów'),
43
+ (24, 2360, 7, '1/7/24', 0, 2, 'Lampy błyskowe i akcesoria'),
44
+ (25, 291, 24, '1/7/24/25', 0, 3, 'Lampy błyskowe'),
45
+ (26, 2361, 24, '1/7/24/26', 0, 3, 'Akcesoria do lamp błyskowych'),
46
+ (27, 2362, 7, '1/7/27', 0, 2, 'Fotografia podwodna'),
47
+ (28, 394, 27, '1/7/27/28', 0, 3, 'Obudowy podwodne'),
48
+ (29, 2363, 27, '1/7/27/29', 0, 3, 'Podwodne akcesoria fotograficzne'),
49
+ (30, 2364, 7, '1/7/30', 0, 2, 'Makrofotografia'),
50
+ (31, 2365, 7, '1/7/31', 0, 2, 'Torby i ochrona sprzętu fotograficznego'),
51
+ (32, 396, 31, '1/7/31/32', 0, 3, 'Torby i futerały fotograficzne'),
52
+ (33, 2366, 31, '1/7/31/33', 0, 3, 'Plecaki fotograficzne'),
53
+ (34, 2367, 31, '1/7/31/34', 0, 3, 'Pozostała ochrona sprzętu fotograficznego'),
54
+ (35, 2368, 31, '1/7/31/35', 0, 3, 'Środki czystości do optyki'),
55
+ (36, 2369, 7, '1/7/36', 0, 2, 'Statywy głowice i akcesoria'),
56
+ (37, 428, 36, '1/7/36/37', 0, 3, 'Statywy'),
57
+ (38, 2370, 36, '1/7/36/38', 0, 3, 'Głowice do statywów'),
58
+ (39, 2371, 36, '1/7/36/39', 0, 3, 'Akcesoria do statywów i głowic'),
59
+ (40, 2372, 7, '1/7/40', 0, 2, 'Sprzęt studyjny'),
60
+ (41, 2373, 7, '1/7/41', 0, 2, 'Piloty i wężyki spustowe'),
61
+ (42, 2374, 7, '1/7/42', 0, 2, 'Akcesoria do wizjera i LCD'),
62
+ (43, 2831, 7, '1/7/43', 0, 2, 'Zestawy akcesoriów fotograficznych'),
63
+ (44, 293, 1, '1/44', 0, 1, 'Zasilanie'),
64
+ (45, 294, 44, '1/44/45', 0, 2, 'Akumulatory i baterie uniwersalne'),
65
+ (46, 295, 44, '1/44/46', 0, 2, 'Ładowarki i zasilacze'),
66
+ (47, 1261, 44, '1/44/47', 0, 2, 'Gripy i batterypacki'),
67
+ (48, 3014, 44, '1/44/48', 0, 2, 'Akumulatory dedykowane'),
68
+ (49, 2348, 1, '1/49', 0, 1, 'Karty pamięci fotobanki i akcesoria'),
69
+ (50, 53, 49, '1/49/50', 0, 2, 'Karty pamięci'),
70
+ (51, 2349, 49, '1/49/51', 0, 2, 'Akcesoria do kart pamięci i fotobanków'),
71
+ (52, 2350, 49, '1/49/52', 0, 2, 'Fotobanki i fotograficzne stacje dokujące'),
72
+ (53, 2351, 1, '1/53', 0, 1, 'Obiektywy i akcesoria'),
73
+ (54, 54, 53, '1/53/54', 0, 2, 'Obiektywy'),
74
+ (55, 2352, 53, '1/53/55', 0, 2, 'Akcesoria do obiektywów'),
75
+ (56, 1235, 55, '1/53/55/56', 0, 3, 'Osłony na obiektywy'),
76
+ (57, 1236, 55, '1/53/55/57', 0, 3, 'Dekielki i zaślepki'),
77
+ (58, 2353, 55, '1/53/55/58', 0, 3, 'Pozostałe akcesoria do obiektywów'),
78
+ (59, 2375, 1, '1/59', 0, 1, 'Sprzęt optyczny'),
79
+ (60, 427, 59, '1/59/60', 0, 2, 'Lornetki'),
80
+ (61, 620, 59, '1/59/61', 0, 2, 'Teleskopy'),
81
+ (62, 2376, 59, '1/59/62', 0, 2, 'Lunety obserwacyjne'),
82
+ (63, 2377, 59, '1/59/63', 0, 2, 'Lupy i mikroskopy'),
83
+ (64, 2378, 59, '1/59/64', 0, 2, 'Akcesoria do optyki'),
84
+ (65, 41, 0, '65', 0, 0, 'Sprzęt RTV'),
85
+ (66, 296, 65, '65/66', 0, 1, 'Audio'),
86
+ (67, 316, 66, '65/66/67', 0, 2, 'Wieże'),
87
+ (68, 317, 66, '65/66/68', 0, 2, 'Wzmacniacze audio'),
88
+ (69, 318, 66, '65/66/69', 0, 2, 'Tunery radiowe'),
89
+ (70, 319, 66, '65/66/70', 0, 2, 'Amplitunery'),
90
+ (71, 320, 66, '65/66/71', 0, 2, 'Odtwarzacze CD'),
91
+ (72, 321, 66, '65/66/72', 0, 2, 'Radioodtwarzacze'),
92
+ (73, 322, 66, '65/66/73', 0, 2, 'Kolumny i głośniki'),
93
+ (74, 326, 66, '65/66/74', 0, 2, 'Słuchawki'),
94
+ (75, 332, 66, '65/66/75', 0, 2, 'Nagrywarki audio'),
95
+ (76, 333, 66, '65/66/76', 0, 2, 'Akcesoria Audio'),
96
+ (77, 384, 66, '65/66/77', 0, 2, 'Gramofony'),
97
+ (78, 442, 66, '65/66/78', 0, 2, 'Radia'),
98
+ (79, 444, 66, '65/66/79', 0, 2, 'Magnetofony'),
99
+ (80, 2722, 66, '65/66/80', 0, 2, 'Pozostały sprzęt audio'),
100
+ (81, 3032, 66, '65/66/81', 0, 2, 'Radiobudziki'),
101
+ (82, 3033, 66, '65/66/82', 0, 2, 'Radia internetowe'),
102
+ (83, 297, 65, '65/83', 0, 1, 'Video'),
103
+ (84, 299, 83, '65/83/84', 0, 2, 'Telewizory'),
104
+ (85, 300, 84, '65/83/84/85', 0, 3, 'Telewizory tradycyjne'),
105
+ (86, 301, 84, '65/83/84/86', 0, 3, 'Telewizory projekcyjne'),
106
+ (87, 302, 84, '65/83/84/87', 0, 3, 'Telewizory plazmowe'),
107
+ (88, 303, 84, '65/83/84/88', 0, 3, 'Telewizory LCD'),
108
+ (89, 2478, 84, '65/83/84/89', 0, 3, 'Telewizory LED'),
109
+ (90, 2814, 84, '65/83/84/90', 0, 3, 'Telewizory 3D'),
110
+ (91, 307, 83, '65/83/91', 0, 2, 'Magnetowidy'),
111
+ (92, 309, 83, '65/83/92', 0, 2, 'Zestawy kina domowego'),
112
+ (93, 314, 83, '65/83/93', 0, 2, 'Sprzęt satelitarny'),
113
+ (94, 739, 93, '65/83/93/94', 0, 3, 'Anteny satelitarne'),
114
+ (95, 740, 93, '65/83/93/95', 0, 3, 'Tunery satelitarne'),
115
+ (96, 741, 93, '65/83/93/96', 0, 3, 'Konwertery satelitarne'),
116
+ (97, 742, 93, '65/83/93/97', 0, 3, 'Akcesoria satelitarne'),
117
+ (98, 2742, 93, '65/83/93/98', 0, 3, 'Pozostały sprzęt satelitarny'),
118
+ (99, 3020, 93, '65/83/93/99', 0, 3, 'Multiswitche'),
119
+ (100, 2731, 83, '65/83/100', 0, 2, 'Kamery i akcesoria'),
120
+ (101, 47, 100, '65/83/100/101', 0, 3, 'Kamery cyfrowe'),
121
+ (102, 306, 100, '65/83/100/102', 0, 3, 'Kamery analogowe'),
122
+ (103, 2732, 100, '65/83/100/103', 0, 3, 'Akcesoria do kamer'),
123
+ (104, 2733, 103, '65/83/100/103/104', 0, 4, 'Baterie do kamer'),
124
+ (105, 2734, 103, '65/83/100/103/105', 0, 4, 'Obiektywy do kamer'),
125
+ (106, 2735, 103, '65/83/100/103/106', 0, 4, 'Pozostałe akcesoria do kamer'),
126
+ (107, 2737, 103, '65/83/100/103/107', 0, 4, 'Statywy i głowice do kamer'),
127
+ (108, 2738, 103, '65/83/100/103/108', 0, 4, 'Torby na kamery'),
128
+ (109, 2739, 83, '65/83/109', 0, 2, 'Odtwarzacze i nagrywarki'),
129
+ (110, 310, 109, '65/83/109/110', 0, 3, 'Odtwarzacze DVD'),
130
+ (111, 312, 109, '65/83/109/111', 0, 3, 'Nagrywarki DVD'),
131
+ (112, 2097, 109, '65/83/109/112', 0, 3, 'Odtwarzacze Blu-ray'),
132
+ (113, 2492, 109, '65/83/109/113', 0, 3, 'Odtwarzacze multimedialne'),
133
+ (114, 2740, 109, '65/83/109/114', 0, 3, 'Nagrywarki Blu-ray'),
134
+ (115, 2741, 83, '65/83/115', 0, 2, 'Pozostały sprzęt video'),
135
+ (116, 2959, 83, '65/83/116', 0, 2, 'Sprzęt naziemny'),
136
+ (117, 2960, 116, '65/83/116/117', 0, 3, 'Tunery naziemne'),
137
+ (118, 2961, 116, '65/83/116/118', 0, 3, 'Anteny naziemne'),
138
+ (119, 2962, 116, '65/83/116/119', 0, 3, 'Akcesoria do sprzętu naziemnego'),
139
+ (120, 3016, 83, '65/83/120', 0, 2, 'Akcesoria video'),
140
+ (121, 315, 120, '65/83/120/121', 0, 3, 'Pozostałe akcesoria video'),
141
+ (122, 3017, 120, '65/83/120/122', 0, 3, 'Okulary 3D'),
142
+ (123, 3018, 120, '65/83/120/123', 0, 3, 'Piloty'),
143
+ (124, 3019, 120, '65/83/120/124', 0, 3, 'Nadajniki TV'),
144
+ (125, 3129, 120, '65/83/120/125', 0, 3, 'Splittery video'),
145
+ (126, 3130, 120, '65/83/120/126', 0, 3, 'Przekaźniki audio-video'),
146
+ (127, 298, 65, '65/127', 0, 1, 'Sprzęt car audio'),
147
+ (128, 334, 127, '65/127/128', 0, 2, 'Głośniki samochodowe'),
148
+ (129, 338, 127, '65/127/129', 0, 2, 'Zmieniarki CD DVD'),
149
+ (130, 341, 127, '65/127/130', 0, 2, 'Wzmacniacze samochodowe'),
150
+ (131, 383, 127, '65/127/131', 0, 2, 'Radioodtwarzacze samochodowe'),
151
+ (132, 446, 127, '65/127/132', 0, 2, 'Akcesoria car audio'),
152
+ (133, 2723, 127, '65/127/133', 0, 2, 'Pozostały sprzęt car audio'),
153
+ (134, 3015, 127, '65/127/134', 0, 2, 'Samochodowe panele LCD TV'),
154
+ (135, 542, 65, '65/135', 0, 1, 'Systemy nawigacji GPS'),
155
+ (136, 1587, 135, '65/135/136', 0, 2, 'Nawigacja samochodowa'),
156
+ (137, 1588, 135, '65/135/137', 0, 2, 'Nawigacja wodna'),
157
+ (138, 1589, 135, '65/135/138', 0, 2, 'Nawigacja specjalistyczna'),
158
+ (139, 1590, 135, '65/135/139', 0, 2, 'Nawigacja turystyczna'),
159
+ (140, 1591, 135, '65/135/140', 0, 2, 'Akcesoria GPS'),
160
+ (141, 1592, 135, '65/135/141', 0, 2, 'Odbiorniki GPS'),
161
+ (142, 1593, 135, '65/135/142', 0, 2, 'Mapy cyfrowe'),
162
+ (143, 3218, 135, '65/135/143', 0, 2, 'Nawigacja samochodowa dedykowana'),
163
+ (144, 1464, 65, '65/144', 0, 1, 'Kable przewody i wtyki'),
164
+ (145, 1465, 65, '65/145', 0, 1, 'Stoliki uchwyty i półki'),
165
+ (146, 304, 145, '65/145/146', 0, 2, 'Stoliki i stojaki RTV'),
166
+ (147, 1466, 145, '65/145/147', 0, 2, 'Podstawy i uchwyty do kolumn'),
167
+ (148, 1467, 145, '65/145/148', 0, 2, 'Uchwyty i półki RTV'),
168
+ (149, 1584, 65, '65/149', 0, 1, 'Sprzęt przenośny'),
169
+ (150, 323, 149, '65/149/150', 0, 2, 'Discmany i MD'),
170
+ (151, 324, 149, '65/149/151', 0, 2, 'Odtwarzacze mp3 i mp4'),
171
+ (152, 330, 149, '65/149/152', 0, 2, 'Walkmany'),
172
+ (153, 331, 149, '65/149/153', 0, 2, 'Dyktafony'),
173
+ (154, 1585, 149, '65/149/154', 0, 2, 'Akcesoria do sprzętu przenośnego'),
174
+ (155, 2725, 154, '65/149/154/155', 0, 3, 'Ładowarki do sprzętu przenośnego'),
175
+ (156, 2726, 154, '65/149/154/156', 0, 3, 'Głośniki przenośne i stacje dokujące'),
176
+ (157, 2727, 154, '65/149/154/157', 0, 3, 'Pokrowce i etui do sprzętu przenośnego'),
177
+ (158, 2728, 154, '65/149/154/158', 0, 3, 'Pozostałe akcesoria do sprzętu przenośnego'),
178
+ (159, 2484, 149, '65/149/159', 0, 2, 'Czytniki e-book'),
179
+ (160, 2729, 149, '65/149/160', 0, 2, 'Przenośne odtwarzacze DVD'),
180
+ (161, 2730, 149, '65/149/161', 0, 2, 'Pozostały sprzęt przenośny'),
181
+ (162, 3125, 149, '65/149/162', 0, 2, 'Przenośne odtwarzacze Blu-ray'),
182
+ (163, 42, 0, '163', 0, 0, 'Sprzęt AGD'),
183
+ (164, 342, 163, '163/164', 0, 1, 'Duże AGD wolnostojące'),
184
+ (165, 359, 164, '163/164/165', 0, 2, 'Zmywarki'),
185
+ (166, 391, 164, '163/164/166', 0, 2, 'Zestawy zintegrowane AGD'),
186
+ (167, 3291, 164, '163/164/167', 0, 2, 'Gotowanie i pieczenie wolnostojące'),
187
+ (168, 385, 167, '163/164/167/168', 0, 3, 'Kuchenki elektryczne'),
188
+ (169, 386, 167, '163/164/167/169', 0, 3, 'Kuchenki gazowe'),
189
+ (170, 1273, 167, '163/164/167/170', 0, 3, 'Kuchenki gazowo-elektryczne'),
190
+ (171, 1514, 167, '163/164/167/171', 0, 3, 'Płyty wolnostojące'),
191
+ (172, 3293, 164, '163/164/172', 0, 2, 'Pranie i suszenie wolnostojące'),
192
+ (173, 360, 172, '163/164/172/173', 0, 3, 'Pralki'),
193
+ (174, 361, 172, '163/164/172/174', 0, 3, 'Pralko suszarki'),
194
+ (175, 362, 172, '163/164/172/175', 0, 3, 'Suszarki'),
195
+ (176, 3294, 164, '163/164/176', 0, 2, 'Chłodnictwo wolnostojące'),
196
+ (177, 357, 176, '163/164/176/177', 0, 3, 'Lodówki'),
197
+ (178, 358, 176, '163/164/176/178', 0, 3, 'Zamrażarki'),
198
+ (179, 3042, 176, '163/164/176/179', 0, 3, 'Witryny chłodnicze'),
199
+ (180, 343, 163, '163/180', 0, 1, 'Duże AGD do zabudowy'),
200
+ (181, 349, 180, '163/180/181', 0, 2, 'Zmywarki do zabudowy'),
201
+ (182, 1515, 180, '163/180/182', 0, 2, 'Ekspresy do kawy do zabudowy'),
202
+ (183, 2624, 180, '163/180/183', 0, 2, 'Okapy i akcesoria'),
203
+ (184, 350, 183, '163/180/183/184', 0, 3, 'Okapy'),
204
+ (185, 798, 183, '163/180/183/185', 0, 3, 'Filtry do okapów'),
205
+ (186, 2625, 183, '163/180/183/186', 0, 3, 'Akcesoria do okapów'),
206
+ (187, 3295, 180, '163/180/187', 0, 2, 'Gotowanie i pieczenie do zabudowy'),
207
+ (188, 345, 187, '163/180/187/188', 0, 3, 'Kuchnie elektryczne do zabudowy'),
208
+ (189, 346, 187, '163/180/187/189', 0, 3, 'Kuchenki mikrofalowe do zabudowy'),
209
+ (190, 351, 187, '163/180/187/190', 0, 3, 'Piekarniki'),
210
+ (191, 352, 187, '163/180/187/191', 0, 3, 'Płyty elektryczne do zabudowy'),
211
+ (192, 388, 187, '163/180/187/192', 0, 3, 'Płyty gazowe do zabudowy'),
212
+ (193, 1272, 187, '163/180/187/193', 0, 3, 'Kuchnie gazowo-elektryczne do zabudowy'),
213
+ (194, 1513, 187, '163/180/187/194', 0, 3, 'Płyty gazowo-elektryczne do zabudowy'),
214
+ (195, 3025, 187, '163/180/187/195', 0, 3, 'Pozostałe płyty do zabudowy'),
215
+ (196, 3296, 180, '163/180/196', 0, 2, 'Chłodnictwo do zabudowy'),
216
+ (197, 347, 196, '163/180/196/197', 0, 3, 'Lodówki do zabudowy'),
217
+ (198, 348, 196, '163/180/196/198', 0, 3, 'Zamrażarki do zabudowy'),
218
+ (199, 3043, 196, '163/180/196/199', 0, 3, 'Witryny chłodnicze do zabudowy'),
219
+ (200, 3297, 180, '163/180/200', 0, 2, 'Pranie i suszenie do zabudowy'),
220
+ (201, 353, 200, '163/180/200/201', 0, 3, 'Pralki do zabudowy'),
221
+ (202, 354, 200, '163/180/200/202', 0, 3, 'Pralko suszarki do zabudowy'),
222
+ (203, 748, 200, '163/180/200/203', 0, 3, 'Suszarki do zabudowy'),
223
+ (204, 1274, 163, '163/204', 0, 1, 'Małe AGD do kuchni'),
224
+ (205, 1576, 204, '163/204/205', 0, 2, 'Pozostałe drobne AGD do kuchni'),
225
+ (206, 2628, 204, '163/204/206', 0, 2, 'Filtry do wody'),
226
+ (207, 1286, 206, '163/204/206/207', 0, 3, 'Dzbanki filtrujące'),
227
+ (208, 2629, 206, '163/204/206/208', 0, 3, 'Filtry nakranowe i podzlewozmywakowe'),
228
+ (209, 2631, 206, '163/204/206/209', 0, 3, 'Akcesoria do filtrów do wody'),
229
+ (210, 2632, 206, '163/204/206/210', 0, 3, 'Wkłady do filtrów'),
230
+ (211, 3288, 204, '163/204/211', 0, 2, 'Pieczenie'),
231
+ (212, 356, 211, '163/204/211/212', 0, 3, 'Kuchenki mikrofalowe'),
232
+ (213, 367, 211, '163/204/211/213', 0, 3, 'Frytownice'),
233
+ (214, 368, 211, '163/204/211/214', 0, 3, 'Grille elektryczne'),
234
+ (215, 370, 211, '163/204/211/215', 0, 3, 'Opiekacze elektryczne'),
235
+ (216, 372, 211, '163/204/211/216', 0, 3, 'Tostery'),
236
+ (217, 382, 211, '163/204/211/217', 0, 3, 'Gofrownice'),
237
+ (218, 1283, 211, '163/204/211/218', 0, 3, 'Piecyki i prodiże do pieczenia'),
238
+ (219, 2627, 211, '163/204/211/219', 0, 3, 'Wypiekacze do chleba'),
239
+ (220, 3289, 204, '163/204/220', 0, 2, 'Gotowanie'),
240
+ (221, 365, 220, '163/204/220/221', 0, 3, 'Ekspresy do kawy'),
241
+ (222, 366, 220, '163/204/220/222', 0, 3, 'Czajniki elektryczne'),
242
+ (223, 1279, 220, '163/204/220/223', 0, 3, 'Młynki do kawy'),
243
+ (224, 1280, 220, '163/204/220/224', 0, 3, 'Jajowary'),
244
+ (225, 1775, 220, '163/204/220/225', 0, 3, 'Parowary i kombiwary'),
245
+ (226, 3290, 204, '163/204/226', 0, 2, 'Przyrządzanie potraw'),
246
+ (227, 369, 226, '163/204/226/227', 0, 3, 'Krajalnice'),
247
+ (228, 371, 226, '163/204/226/228', 0, 3, 'Sokowirówki'),
248
+ (229, 381, 226, '163/204/226/229', 0, 3, 'Roboty kuchenne'),
249
+ (230, 1278, 226, '163/204/226/230', 0, 3, 'Wagi kuchenne'),
250
+ (231, 1281, 226, '163/204/226/231', 0, 3, 'Maszynki do mielenia'),
251
+ (232, 1579, 226, '163/204/226/232', 0, 3, 'Suszarki do warzyw i owoców'),
252
+ (233, 1583, 226, '163/204/226/233', 0, 3, 'Wyciskarki do owoców'),
253
+ (234, 3026, 226, '163/204/226/234', 0, 3, 'Urządzenia do lodów i jogurtów'),
254
+ (235, 1275, 163, '163/235', 0, 1, 'Urządzenia do pielęgnacji ciała'),
255
+ (236, 373, 235, '163/235/236', 0, 2, 'Depilatory i golarki damskie'),
256
+ (237, 374, 235, '163/235/237', 0, 2, 'Golarki męskie'),
257
+ (238, 375, 235, '163/235/238', 0, 2, 'Suszarki do włosów'),
258
+ (239, 376, 235, '163/235/239', 0, 2, 'Elektryczne szczoteczki do zębów'),
259
+ (240, 377, 235, '163/235/240', 0, 2, 'Lokówki do włosów'),
260
+ (241, 378, 235, '163/235/241', 0, 2, 'Maszynki do strzyżenia'),
261
+ (242, 671, 235, '163/235/242', 0, 2, 'Prostownice i karbownice do włosów'),
262
+ (243, 2063, 235, '163/235/243', 0, 2, 'Masażery'),
263
+ (244, 2065, 235, '163/235/244', 0, 2, 'Pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała'),
264
+ (245, 3299, 235, '163/235/245', 0, 2, 'Trymery'),
265
+ (246, 3300, 235, '163/235/246', 0, 2, 'Suszarko-lokówki do włosów'),
266
+ (247, 1276, 163, '163/247', 0, 1, 'Małe AGD do domu'),
267
+ (248, 379, 247, '163/247/248', 0, 2, 'Żelazka'),
268
+ (249, 393, 247, '163/247/249', 0, 2, 'Inne drobne AGD'),
269
+ (250, 765, 247, '163/247/250', 0, 2, 'Stacje pogody i mierniki ozdobne'),
270
+ (251, 1277, 247, '163/247/251', 0, 2, 'Maszyny do szycia'),
271
+ (252, 1282, 247, '163/247/252', 0, 2, 'Wagi łazienkowe'),
272
+ (253, 1577, 247, '163/247/253', 0, 2, 'Odkurzacze i akcesoria'),
273
+ (254, 364, 253, '163/247/253/254', 0, 3, 'Odkurzacze'),
274
+ (255, 779, 253, '163/247/253/255', 0, 3, 'Worki do odkurzaczy'),
275
+ (256, 1578, 253, '163/247/253/256', 0, 3, 'Akcesoria do odkurzaczy'),
276
+ (257, 3028, 253, '163/247/253/257', 0, 3, 'Filtry do odkurzaczy'),
277
+ (258, 1744, 247, '163/247/258', 0, 2, 'Wentylatory przenośne'),
278
+ (259, 2002, 247, '163/247/259', 0, 2, 'Domowe uzdatniacze powietrza'),
279
+ (260, 3027, 247, '163/247/260', 0, 2, 'Golarki do ubrań'),
280
+ (261, 2621, 163, '163/261', 0, 1, 'Akcesoria i zestawy AGD'),
281
+ (262, 2485, 261, '163/261/262', 0, 2, 'Akcesoria i części do AGD'),
282
+ (263, 2623, 261, '163/261/263', 0, 2, 'Zestawy AGD'),
283
+ (264, 43, 0, '264', 0, 0, 'Komputery'),
284
+ (265, 60, 264, '264/265', 0, 1, 'Monitory'),
285
+ (266, 439, 265, '264/265/266', 0, 2, 'Monitory CRT'),
286
+ (267, 440, 265, '264/265/267', 0, 2, 'Monitory LCD'),
287
+ (268, 1657, 265, '264/265/268', 0, 2, 'Akcesoria do monitorów'),
288
+ (269, 2591, 265, '264/265/269', 0, 2, 'Monitory LED'),
289
+ (270, 61, 264, '264/270', 0, 1, 'Podzespoły komputerowe'),
290
+ (271, 66, 270, '264/270/271', 0, 2, 'Barebone'),
291
+ (272, 68, 270, '264/270/272', 0, 2, 'Napędy optyczne'),
292
+ (273, 69, 270, '264/270/273', 0, 2, 'Stacje dyskietek'),
293
+ (274, 70, 270, '264/270/274', 0, 2, 'Procesory'),
294
+ (275, 71, 270, '264/270/275', 0, 2, 'Pamięci operacyjne'),
295
+ (276, 72, 270, '264/270/276', 0, 2, 'Płyty główne'),
296
+ (277, 73, 270, '264/270/277', 0, 2, 'Karty graficzne'),
297
+ (278, 75, 270, '264/270/278', 0, 2, 'Karty muzyczne'),
298
+ (279, 77, 270, '264/270/279', 0, 2, 'Tunery TV i FM'),
299
+ (280, 729, 270, '264/270/280', 0, 2, 'Kontrolery'),
300
+ (281, 2816, 270, '264/270/281', 0, 2, 'Karty video'),
301
+ (282, 2818, 270, '264/270/282', 0, 2, 'Dyski'),
302
+ (283, 67, 282, '264/270/282/283', 0, 3, 'Dyski twarde'),
303
+ (284, 2819, 282, '264/270/282/284', 0, 3, 'Dyski SSD'),
304
+ (285, 2820, 282, '264/270/282/285', 0, 3, 'Dyski NAS'),
305
+ (286, 3219, 282, '264/270/282/286', 0, 3, 'Dyski multimedialne'),
306
+ (287, 62, 264, '264/287', 0, 1, 'Urządzenia sieciowe'),
307
+ (288, 74, 287, '264/287/288', 0, 2, 'Modemy'),
308
+ (289, 80, 287, '264/287/289', 0, 2, 'Karty sieciowe'),
309
+ (290, 81, 287, '264/287/290', 0, 2, 'Routery'),
310
+ (291, 82, 287, '264/287/291', 0, 2, 'Switche i huby'),
311
+ (292, 706, 287, '264/287/292', 0, 2, 'Inne urządzenia sieciowe'),
312
+ (293, 1641, 287, '264/287/293', 0, 2, 'Anteny Wi-Fi'),
313
+ (294, 1642, 287, '264/287/294', 0, 2, 'Konwertery sieciowe'),
314
+ (295, 1803, 287, '264/287/295', 0, 2, 'Access Point'),
315
+ (296, 2454, 287, '264/287/296', 0, 2, 'Akcesoria do urządzeń sieciowych'),
316
+ (297, 2455, 287, '264/287/297', 0, 2, 'Przełączniki KVM'),
317
+ (298, 2456, 287, '264/287/298', 0, 2, 'Serwery wydruku'),
318
+ (299, 2457, 287, '264/287/299', 0, 2, 'Szafy i obudowy'),
319
+ (300, 2458, 287, '264/287/300', 0, 2, 'Narzędzia sieciowe'),
320
+ (301, 2589, 287, '264/287/301', 0, 2, 'Elementy montażowe'),
321
+ (302, 3029, 287, '264/287/302', 0, 2, 'Firewalle sprzętowe'),
322
+ (303, 3030, 287, '264/287/303', 0, 2, 'Serwery plików NAS'),
323
+ (304, 3031, 287, '264/287/304', 0, 2, 'Power Line Communication PLC'),
324
+ (305, 63, 264, '264/305', 0, 1, 'Akcesoria komputerowe'),
325
+ (306, 85, 305, '264/305/306', 0, 2, 'Kamery internetowe'),
326
+ (307, 86, 305, '264/305/307', 0, 2, 'Klawiatury'),
327
+ (308, 87, 305, '264/305/308', 0, 2, 'Myszy i trackballe'),
328
+ (309, 89, 305, '264/305/309', 0, 2, 'Głośniki multimedialne'),
329
+ (310, 90, 305, '264/305/310', 0, 2, 'Słuchawki i mikrofony'),
330
+ (311, 94, 305, '264/305/311', 0, 2, 'Kable i taśmy'),
331
+ (312, 641, 305, '264/305/312', 0, 2, 'Chłodzenie i tuning'),
332
+ (313, 725, 305, '264/305/313', 0, 2, 'Adaptery bluetooth'),
333
+ (314, 727, 305, '264/305/314', 0, 2, 'Inne akcesoria komputerowe'),
334
+ (315, 786, 305, '264/305/315', 0, 2, 'Tablety graficzne'),
335
+ (316, 1650, 305, '264/305/316', 0, 2, 'Słuchawki USB'),
336
+ (317, 1654, 305, '264/305/317', 0, 2, 'Środki czyszczące do sprzętu komputerowego'),
337
+ (318, 1791, 305, '264/305/318', 0, 2, 'Huby USB'),
338
+ (319, 3098, 305, '264/305/319', 0, 2, 'Podkładki pod myszki i klawiatury'),
339
+ (320, 475, 264, '264/320', 0, 1, 'Oprogramowanie'),
340
+ (321, 1670, 320, '264/320/321', 0, 2, 'Edytory grafiki i video'),
341
+ (322, 1671, 320, '264/320/322', 0, 2, 'Hobby i rozrywka'),
342
+ (323, 1672, 320, '264/320/323', 0, 2, 'Programy muzyczne'),
343
+ (324, 1673, 320, '264/320/324', 0, 2, 'Pozostałe oprogramowanie'),
344
+ (325, 1674, 320, '264/320/325', 0, 2, 'Programowanie'),
345
+ (326, 1675, 320, '264/320/326', 0, 2, 'Programy biurowe'),
346
+ (327, 1676, 320, '264/320/327', 0, 2, 'Zarządzanie firmą'),
347
+ (328, 1677, 320, '264/320/328', 0, 2, 'Programy narzędziowe'),
348
+ (329, 1678, 320, '264/320/329', 0, 2, 'Programy serwerowe'),
349
+ (330, 1679, 320, '264/320/330', 0, 2, 'Systemy operacyjne'),
350
+ (331, 1680, 320, '264/320/331', 0, 2, 'Programy antywirusowe i zabezpieczające'),
351
+ (332, 1950, 320, '264/320/332', 0, 2, 'Translatory i słowniki'),
352
+ (333, 1951, 320, '264/320/333', 0, 2, 'Programy do nauki języków'),
353
+ (334, 1952, 320, '264/320/334', 0, 2, 'Programy edukacyjne'),
354
+ (335, 3034, 320, '264/320/335', 0, 2, 'Kursy multimedialne'),
355
+ (336, 1618, 264, '264/336', 0, 1, 'Laptopy i komputery'),
356
+ (337, 58, 336, '264/336/337', 0, 2, 'Laptopy'),
357
+ (338, 2195, 336, '264/336/338', 0, 2, 'Komputery stacjonarne'),
358
+ (339, 2222, 336, '264/336/339', 0, 2, 'Netbooki'),
359
+ (340, 2489, 336, '264/336/340', 0, 2, 'Nettopy'),
360
+ (341, 2490, 336, '264/336/341', 0, 2, 'Komputery All-in-one'),
361
+ (342, 2817, 336, '264/336/342', 0, 2, 'Tablety PC'),
362
+ (343, 3356, 336, '264/336/343', 0, 2, 'Ultrabook &trade;'),
363
+ (344, 1627, 264, '264/344', 0, 1, 'Drukarki i skanery'),
364
+ (345, 59, 344, '264/344/345', 0, 2, 'Drukarki'),
365
+ (346, 449, 345, '264/344/345/346', 0, 3, 'Drukarki atramentowe'),
366
+ (347, 1639, 345, '264/344/345/347', 0, 3, 'Drukarki termosublimacyjne i żelowe'),
367
+ (348, 1761, 345, '264/344/345/348', 0, 3, 'Pozostałe drukarki'),
368
+ (349, 2821, 345, '264/344/345/349', 0, 3, 'Drukarki laserowe'),
369
+ (350, 450, 349, '264/344/345/349/350', 0, 4, 'Drukarki laserowe mono'),
370
+ (351, 2822, 349, '264/344/345/349/351', 0, 4, 'Drukarki laserowe kolor'),
371
+ (352, 64, 344, '264/344/352', 0, 2, 'Skanery'),
372
+ (353, 1631, 344, '264/344/353', 0, 2, 'Materiały eksploatacyjne do drukarek'),
373
+ (354, 1632, 353, '264/344/353/354', 0, 3, 'Tusze'),
374
+ (355, 1633, 353, '264/344/353/355', 0, 3, 'Tonery i bębny'),
375
+ (356, 2303, 353, '264/344/353/356', 0, 3, 'Papier fotograficzny'),
376
+ (357, 1637, 344, '264/344/357', 0, 2, 'Akcesoria do drukarek i skanerów'),
377
+ (358, 2823, 344, '264/344/358', 0, 2, 'Urządzenia wielofunkcyjne'),
378
+ (359, 1628, 358, '264/344/358/359', 0, 3, 'Urządzenia wielofunkcyjne atramentowe'),
379
+ (360, 2827, 358, '264/344/358/360', 0, 3, 'Urządzenia wielofunkcyjne laserowe mono'),
380
+ (361, 2830, 358, '264/344/358/361', 0, 3, 'Urządzenia wielofunkcyjne laserowe kolor'),
381
+ (362, 1643, 264, '264/362', 0, 1, 'Przechowywanie danych'),
382
+ (363, 292, 362, '264/362/363', 0, 2, 'PenDrive'),
383
+ (364, 639, 362, '264/362/364', 0, 2, 'Nośniki danych'),
384
+ (365, 730, 362, '264/362/365', 0, 2, 'Czytniki kart Flash'),
385
+ (366, 1644, 362, '264/362/366', 0, 2, 'Akcesoria do przechowywania danych'),
386
+ (367, 1645, 362, '264/362/367', 0, 2, 'Inne nośniki i napędy'),
387
+ (368, 1646, 362, '264/362/368', 0, 2, 'Obudowy kieszenie i adaptery HDD'),
388
+ (369, 1647, 264, '264/369', 0, 1, 'Obudowa i zasilanie'),
389
+ (370, 76, 369, '264/369/370', 0, 2, 'Obudowy'),
390
+ (371, 79, 369, '264/369/371', 0, 2, 'Zasilacze awaryjne UPS'),
391
+ (372, 452, 369, '264/369/372', 0, 2, 'Zasilacze do obudów'),
392
+ (373, 755, 369, '264/369/373', 0, 2, 'Listwy zasilające'),
393
+ (374, 1648, 369, '264/369/374', 0, 2, 'Inne elementy obudowy i zasilania'),
394
+ (375, 3082, 369, '264/369/375', 0, 2, 'Baterie do zasilaczy awaryjnych UPS'),
395
+ (376, 1655, 264, '264/376', 0, 1, 'Palmtopy i akcesoria'),
396
+ (377, 65, 376, '264/376/377', 0, 2, 'Palmtopy'),
397
+ (378, 1656, 376, '264/376/378', 0, 2, 'Akcesoria do palmtopów'),
398
+ (379, 2227, 264, '264/379', 0, 1, 'Akcesoria do laptopów'),
399
+ (380, 505, 379, '264/379/380', 0, 2, 'Torby do laptopów'),
400
+ (381, 1619, 379, '264/379/381', 0, 2, 'Baterie do laptopów'),
401
+ (382, 1620, 379, '264/379/382', 0, 2, 'Stacje dokujące i duplikatory'),
402
+ (383, 1621, 379, '264/379/383', 0, 2, 'Zasilacze do laptopów'),
403
+ (384, 1622, 379, '264/379/384', 0, 2, 'Pozostałe akcesoria do laptopów'),
404
+ (385, 2229, 379, '264/379/385', 0, 2, 'Gadżety na USB'),
405
+ (386, 3097, 379, '264/379/386', 0, 2, 'Podzespoły do laptopów'),
406
+ (387, 3099, 379, '264/379/387', 0, 2, 'Podstawki i stoliki pod laptopy'),
407
+ (388, 2635, 264, '264/388', 0, 1, 'Serwery i podzespoły'),
408
+ (389, 2459, 388, '264/388/389', 0, 2, 'Serwery'),
409
+ (390, 2636, 388, '264/388/390', 0, 2, 'Płyty i platformy serwerowe'),
410
+ (391, 2637, 388, '264/388/391', 0, 2, 'Streamery'),
411
+ (392, 2638, 388, '264/388/392', 0, 2, 'Macierze dyskowe'),
412
+ (393, 2639, 388, '264/388/393', 0, 2, 'Obudowy serwerowe'),
413
+ (394, 2640, 388, '264/388/394', 0, 2, 'Zasilacze do obudów serwerowych'),
414
+ (395, 2641, 388, '264/388/395', 0, 2, 'Akcesoria do serwerów'),
415
+ (396, 2815, 388, '264/388/396', 0, 2, 'Procesory serwerowe'),
416
+ (397, 3128, 264, '264/397', 0, 1, 'Gwarancje i pakiety serwisowe'),
417
+ (398, 3144, 264, '264/398', 0, 1, 'Usługi internetowe'),
418
+ (399, 463, 0, '399', 0, 0, 'Uroda'),
419
+ (400, 464, 399, '399/400', 0, 1, 'Perfumy i wody'),
420
+ (401, 1914, 400, '399/400/401', 0, 2, 'Zapachy damskie'),
421
+ (402, 467, 401, '399/400/401/402', 0, 3, 'Perfumy i wody damskie'),
422
+ (403, 1915, 401, '399/400/401/403', 0, 3, 'Antyperspiranty i dezodoranty damskie'),
423
+ (404, 1916, 400, '399/400/404', 0, 2, 'Zapachy męskie'),
424
+ (405, 468, 404, '399/400/404/405', 0, 3, 'Perfumy i wody męskie'),
425
+ (406, 1918, 404, '399/400/404/406', 0, 3, 'Antyperspiranty i dezodoranty męskie'),
426
+ (407, 1917, 400, '399/400/407', 0, 2, 'Zapachy unisex'),
427
+ (408, 736, 399, '399/408', 0, 1, 'Pielęgnacja zębów'),
428
+ (409, 1233, 399, '399/409', 0, 1, 'Kosmetyczki'),
429
+ (410, 1884, 399, '399/410', 0, 1, 'Zestawy dla kobiet'),
430
+ (411, 1887, 399, '399/411', 0, 1, 'Kosmetyki dla mężczyzn'),
431
+ (412, 533, 411, '399/411/412', 0, 2, 'Męskie kosmetyki do pielęgnacji ciała'),
432
+ (413, 1885, 411, '399/411/413', 0, 2, 'Zestawy dla mężczyzn'),
433
+ (414, 1888, 411, '399/411/414', 0, 2, 'Męskie kosmetyki do pielęgnacji włosów'),
434
+ (415, 1889, 411, '399/411/415', 0, 2, 'Męskie kosmetyki i akcesoria do golenia'),
435
+ (416, 1890, 411, '399/411/416', 0, 2, 'Męskie kosmetyki do pielęgnacji twarzy'),
436
+ (417, 1891, 399, '399/417', 0, 1, 'Pozostałe kosmetyki i akcesoria pielęgnacyjne'),
437
+ (418, 1933, 399, '399/418', 0, 1, 'Pielęgnacja twarzy'),
438
+ (419, 532, 418, '399/418/419', 0, 2, 'Pozostałe kosmetyki do pielęgnacji twarzy'),
439
+ (420, 1934, 418, '399/418/420', 0, 2, 'Maseczki'),
440
+ (421, 1935, 418, '399/418/421', 0, 2, 'Peelingi i scruby do twarzy'),
441
+ (422, 1936, 418, '399/418/422', 0, 2, 'Kosmetyki pod oczy'),
442
+ (423, 1937, 418, '399/418/423', 0, 2, 'Emulsje i mleczka do twarzy'),
443
+ (424, 1938, 418, '399/418/424', 0, 2, 'Toniki do twarzy'),
444
+ (425, 1940, 418, '399/418/425', 0, 2, 'Żele i pianki do mycia twarzy'),
445
+ (426, 1941, 418, '399/418/426', 0, 2, 'Serum do twarzy'),
446
+ (427, 1942, 418, '399/418/427', 0, 2, 'Kremy do twarzy'),
447
+ (428, 3379, 418, '399/418/428', 0, 2, 'Płyny do twarzy'),
448
+ (429, 1943, 399, '399/429', 0, 1, 'Makijaż'),
449
+ (430, 1944, 429, '399/429/430', 0, 2, 'Akcesoria do makijażu'),
450
+ (431, 1946, 429, '399/429/431', 0, 2, 'Podkłady i bazy'),
451
+ (432, 1947, 429, '399/429/432', 0, 2, 'Zestawy do makijażu'),
452
+ (433, 1948, 429, '399/429/433', 0, 2, 'Makijaż oczu'),
453
+ (434, 1949, 429, '399/429/434', 0, 2, 'Makijaż ust'),
454
+ (435, 1960, 429, '399/429/435', 0, 2, 'Korektory do twarzy'),
455
+ (436, 1961, 429, '399/429/436', 0, 2, 'Pudry i róże'),
456
+ (437, 1962, 399, '399/437', 0, 1, 'Pielęgnacja ciała'),
457
+ (438, 530, 437, '399/437/438', 0, 2, 'Pozostałe kosmetyki do pielęgnacji ciała'),
458
+ (439, 1963, 437, '399/437/439', 0, 2, 'Opalanie'),
459
+ (440, 1964, 437, '399/437/440', 0, 2, 'Balsamy i mleczka do ciała'),
460
+ (441, 1967, 437, '399/437/441', 0, 2, 'Kremy i masła do ciała'),
461
+ (442, 1968, 437, '399/437/442', 0, 2, 'Higiena intymna'),
462
+ (443, 1969, 442, '399/437/442/443', 0, 3, 'Kosmetyki do higieny intymnej'),
463
+ (444, 1970, 442, '399/437/442/444', 0, 3, 'Środki higieniczne'),
464
+ (445, 1971, 437, '399/437/445', 0, 2, 'Depilacja'),
465
+ (446, 1972, 437, '399/437/446', 0, 2, 'Pielęgnacja biustu'),
466
+ (447, 1973, 437, '399/437/447', 0, 2, 'Wyszczuplanie i ujędrnianie'),
467
+ (448, 2007, 437, '399/437/448', 0, 2, 'Masaż'),
468
+ (449, 1974, 399, '399/449', 0, 1, 'Manicure i pedicure'),
469
+ (450, 1975, 449, '399/449/450', 0, 2, 'Zestawy do manicure i pedicure'),
470
+ (451, 1976, 449, '399/449/451', 0, 2, 'Akcesoria do manicure i pedicure'),
471
+ (452, 1977, 449, '399/449/452', 0, 2, 'Lakiery do paznokci'),
472
+ (453, 1981, 449, '399/449/453', 0, 2, 'Podkłady utwardzacze odżywki'),
473
+ (454, 1982, 449, '399/449/454', 0, 2, 'Ozdoby i sztuczne paznokcie'),
474
+ (455, 1983, 449, '399/449/455', 0, 2, 'Kosmetyki do stóp'),
475
+ (456, 1984, 449, '399/449/456', 0, 2, 'Kosmetyki do rąk'),
476
+ (457, 1985, 449, '399/449/457', 0, 2, 'Zmywacze i korektory do paznokci'),
477
+ (458, 1986, 449, '399/449/458', 0, 2, 'Urządzenia do manicure i pedicure'),
478
+ (459, 1987, 399, '399/459', 0, 1, 'Pielęgnacja i stylizacja włosów'),
479
+ (460, 531, 459, '399/459/460', 0, 2, 'Pozostałe kosmetyki do włosów'),
480
+ (461, 1131, 459, '399/459/461', 0, 2, 'Ozdoby do włosów'),
481
+ (462, 1988, 459, '399/459/462', 0, 2, 'Szampony do włosów'),
482
+ (463, 1989, 459, '399/459/463', 0, 2, 'Farby i szampony koloryzujące'),
483
+ (464, 1990, 459, '399/459/464', 0, 2, 'Odżywki do włosów'),
484
+ (465, 1991, 459, '399/459/465', 0, 2, 'Maski do włosów'),
485
+ (466, 1992, 459, '399/459/466', 0, 2, 'Akcesoria do pielęgnacji i stylizacji włosów'),
486
+ (467, 1993, 459, '399/459/467', 0, 2, 'Kosmetyki do stylizacji włosów'),
487
+ (468, 1994, 399, '399/468', 0, 1, 'Kosmetyki i akcesoria do kąpieli'),
488
+ (469, 1995, 468, '399/468/469', 0, 2, 'Mydła'),
489
+ (470, 1996, 468, '399/468/470', 0, 2, 'Akcesoria do kąpieli'),
490
+ (471, 1997, 468, '399/468/471', 0, 2, 'Żele pod prysznic'),
491
+ (472, 1998, 468, '399/468/472', 0, 2, 'Płyny i olejki do kąpieli'),
492
+ (473, 1999, 468, '399/468/473', 0, 2, 'Sole do kąpieli'),
493
+ (474, 2000, 468, '399/468/474', 0, 2, 'Peelingi i scruby do ciała'),
494
+ (475, 2001, 468, '399/468/475', 0, 2, 'Pozostałe kosmetyki do kąpieli'),
495
+ (478, 469, 0, '478', 0, 0, 'Telefony i akcesoria'),
496
+ (479, 471, 478, '478/479', 0, 1, 'Telefony komórkowe'),
497
+ (480, 472, 478, '478/480', 0, 1, 'Telefony stacjonarne'),
498
+ (481, 473, 478, '478/481', 0, 1, 'Akcesoria telefoniczne'),
499
+ (482, 476, 481, '478/481/482', 0, 2, 'Baterie do telefonów'),
500
+ (483, 477, 481, '478/481/483', 0, 2, 'Pokrowce i kabury do telefonów'),
501
+ (484, 479, 481, '478/481/484', 0, 2, 'Zestawy słuchawkowe'),
502
+ (485, 480, 481, '478/481/485', 0, 2, 'Inne akcesoria telefoniczne'),
503
+ (486, 525, 481, '478/481/486', 0, 2, 'Ładowarki do telefonów'),
504
+ (487, 526, 481, '478/481/487', 0, 2, 'Zestawy głośnomówiące'),
505
+ (488, 527, 481, '478/481/488', 0, 2, 'Uchwyty samochodowe'),
506
+ (489, 528, 481, '478/481/489', 0, 2, 'Obudowy do telefonów'),
507
+ (490, 529, 481, '478/481/490', 0, 2, 'Klawiatury telefoniczne'),
508
+ (491, 2290, 481, '478/481/491', 0, 2, 'Akcesoria do telefaksów'),
509
+ (492, 3127, 481, '478/481/492', 0, 2, 'Podzespoły do telefonów'),
510
+ (493, 504, 478, '478/493', 0, 1, 'Telefaksy'),
511
+ (494, 638, 478, '478/494', 0, 1, 'Radiotelefony i krótkofalówki'),
512
+ (495, 676, 478, '478/495', 0, 1, 'Telefony VoIP'),
513
+ (496, 1651, 478, '478/496', 0, 1, 'Bramki VoIP'),
514
+ (497, 2483, 478, '478/497', 0, 1, 'Doładowania i startery'),
515
+ (498, 2975, 478, '478/498', 0, 1, 'Bramki GSM UMTS'),
516
+ (499, 3096, 478, '478/499', 0, 1, 'Aplikacje mobilne'),
517
+ (500, 3220, 478, '478/500', 0, 1, 'Telefony komórkowe w ofercie Play'),
518
+ (501, 470, 0, '501', 0, 0, 'Gry'),
519
+ (502, 534, 501, '501/502', 0, 1, 'Konsole do gier'),
520
+ (503, 1922, 501, '501/503', 0, 1, 'Akcesoria i kontrolery do gier'),
521
+ (504, 1923, 503, '501/503/504', 0, 2, 'Kierownice'),
522
+ (505, 1924, 503, '501/503/505', 0, 2, 'Joysticki'),
523
+ (506, 1925, 503, '501/503/506', 0, 2, 'Gamepady'),
524
+ (507, 3000, 503, '501/503/507', 0, 2, 'Akumulatory i ładowarki do konsol i kontrolerów'),
525
+ (508, 3001, 503, '501/503/508', 0, 2, 'Panele pokrowce i etui na konsole'),
526
+ (509, 3002, 503, '501/503/509', 0, 2, 'Kable i przewody do konsol'),
527
+ (510, 3003, 503, '501/503/510', 0, 2, 'Kamery sensory i kontrolery video'),
528
+ (511, 3004, 503, '501/503/511', 0, 2, 'Karty pamięci i dyski do konsol'),
529
+ (512, 3005, 503, '501/503/512', 0, 2, 'Klawiatury do gier'),
530
+ (513, 3006, 503, '501/503/513', 0, 2, 'Kontrolery do gier muzycznych'),
531
+ (514, 3007, 503, '501/503/514', 0, 2, 'Kontrolery i nakładki do gier sportowych'),
532
+ (515, 3008, 503, '501/503/515', 0, 2, 'Piloty do konsol'),
533
+ (516, 3009, 503, '501/503/516', 0, 2, 'Pozostałe akcesoria i kontrolery do gier'),
534
+ (517, 3010, 503, '501/503/517', 0, 2, 'Słuchawki i headsety'),
535
+ (518, 3011, 503, '501/503/518', 0, 2, 'Urządzenia sieciowe do konsol'),
536
+ (519, 3012, 503, '501/503/519', 0, 2, 'Zestawy akcesoriów do gier'),
537
+ (520, 1930, 501, '501/520', 0, 1, 'Gry towarzyskie'),
538
+ (521, 2477, 501, '501/521', 0, 1, 'Klucze kody i karty pre-paid'),
539
+ (522, 2993, 501, '501/522', 0, 1, 'Gry konsolowe'),
540
+ (523, 510, 522, '501/522/523', 0, 2, 'Xbox'),
541
+ (524, 702, 522, '501/522/524', 0, 2, 'Gry Xbox 360'),
542
+ (525, 1892, 522, '501/522/525', 0, 2, 'Gry Nintendo'),
543
+ (526, 508, 525, '501/522/525/526', 0, 3, 'Gry GameBoy Advance'),
544
+ (527, 509, 525, '501/522/525/527', 0, 3, 'Gry GameBoy Color'),
545
+ (528, 511, 525, '501/522/525/528', 0, 3, 'Gry Nintendo DS'),
546
+ (529, 565, 525, '501/522/525/529', 0, 3, 'Gry GameCube'),
547
+ (530, 1098, 525, '501/522/525/530', 0, 3, 'Gry Nintendo Wii'),
548
+ (531, 3168, 525, '501/522/525/531', 0, 3, 'Gry Nintendo 3DS'),
549
+ (532, 1894, 522, '501/522/532', 0, 2, 'Gry PlayStation'),
550
+ (533, 507, 532, '501/522/532/533', 0, 3, 'PlayStation'),
551
+ (534, 522, 532, '501/522/532/534', 0, 3, 'Gry PlayStation 2'),
552
+ (535, 713, 532, '501/522/532/535', 0, 3, 'Gry Playstation Portable'),
553
+ (536, 1211, 532, '501/522/532/536', 0, 3, 'Gry PlayStation 3'),
554
+ (537, 3390, 532, '501/522/532/537', 0, 3, 'Gry Playstation Vita'),
555
+ (538, 2994, 501, '501/538', 0, 1, 'Gry komputerowe'),
556
+ (539, 1897, 538, '501/538/539', 0, 2, 'Gry PC'),
557
+ (540, 2707, 538, '501/538/540', 0, 2, 'Gry MAC'),
558
+ (541, 3313, 501, '501/541', 0, 1, 'Gadżety dla graczy'),
559
+ (544, 537, 0, '544', 0, 0, 'Filmy'),
560
+ (545, 550, 544, '544/545', 0, 1, 'Filmy DVD'),
561
+ (546, 557, 544, '544/546', 0, 1, 'Seriale'),
562
+ (549, 2476, 544, '544/549', 0, 1, 'Filmy Blu-ray'),
563
+ (550, 2833, 544, '544/550', 0, 1, 'Pakiety filmowe'),
564
+ (551, 2964, 544, '544/551', 0, 1, 'Filmy na innych nośnikach'),
565
+ (552, 2965, 544, '544/552', 0, 1, 'Filmy 3D'),
566
+ (557, 3311, 544, '544/557', 0, 1, 'Gadżety filmowe'),
567
+ (558, 3312, 544, '544/558', 0, 1, 'Nauka, hobby i rozrywka (filmy)'),
568
+ (559, 544, 558, '544/558/559', 0, 2, 'Filmy dokumentalne'),
569
+ (560, 549, 558, '544/558/560', 0, 2, 'Kabarety'),
570
+ (561, 564, 558, '544/558/561', 0, 2, 'Filmy instruktażowe'),
571
+ (562, 540, 0, '562', 0, 0, 'Motoryzacja'),
572
+ (563, 541, 562, '562/563', 0, 1, 'Opony'),
573
+ (564, 2102, 563, '562/563/564', 0, 2, 'Opony osobowe'),
574
+ (565, 2111, 564, '562/563/564/565', 0, 3, 'Opony letnie'),
575
+ (566, 2112, 564, '562/563/564/566', 0, 3, 'Opony zimowe'),
576
+ (567, 2113, 564, '562/563/564/567', 0, 3, 'Opony całoroczne'),
577
+ (568, 2103, 563, '562/563/568', 0, 2, 'Opony ciężarowe'),
578
+ (569, 3342, 568, '562/563/568/569', 0, 3, 'Opony ciężarowe całoroczne'),
579
+ (570, 3343, 568, '562/563/568/570', 0, 3, 'Opony ciężarowe letnie'),
580
+ (571, 3344, 568, '562/563/568/571', 0, 3, 'Opony ciężarowe zimowe'),
581
+ (572, 2104, 563, '562/563/572', 0, 2, 'Opony dostawcze'),
582
+ (573, 3345, 572, '562/563/572/573', 0, 3, 'Opony dostawcze całoroczne'),
583
+ (574, 3346, 572, '562/563/572/574', 0, 3, 'Opony dostawcze letnie'),
584
+ (575, 3347, 572, '562/563/572/575', 0, 3, 'Opony dostawcze zimowe'),
585
+ (576, 2105, 563, '562/563/576', 0, 2, 'Opony motocyklowe i do skuterów'),
586
+ (577, 2106, 563, '562/563/577', 0, 2, 'Opony przemysłowe'),
587
+ (578, 2107, 563, '562/563/578', 0, 2, 'Opony rolnicze'),
588
+ (579, 2108, 563, '562/563/579', 0, 2, 'Opony terenowe'),
589
+ (580, 3339, 579, '562/563/579/580', 0, 3, 'Opony terenowe całoroczne'),
590
+ (581, 3340, 579, '562/563/579/581', 0, 3, 'Opony terenowe letnie'),
591
+ (582, 3341, 579, '562/563/579/582', 0, 3, 'Opony terenowe zimowe'),
592
+ (583, 2110, 563, '562/563/583', 0, 2, 'Pozostałe opony'),
593
+ (584, 3369, 563, '562/563/584', 0, 2, 'Opony bieżnikowane'),
594
+ (585, 568, 562, '562/585', 0, 1, 'Felgi i kołpaki'),
595
+ (586, 569, 585, '562/585/586', 0, 2, 'Felgi aluminiowe'),
596
+ (587, 738, 585, '562/585/587', 0, 2, 'Felgi stalowe'),
597
+ (588, 2237, 585, '562/585/588', 0, 2, 'Kołpaki'),
598
+ (589, 3363, 585, '562/585/589', 0, 2, 'Akcesoria do felg i kołpaków'),
599
+ (590, 3151, 589, '562/585/589/590', 0, 3, 'Pozostałe akcesoria do felg i kołpaków'),
600
+ (591, 3364, 589, '562/585/589/591', 0, 3, 'Dekielki do felg'),
601
+ (592, 3365, 589, '562/585/589/592', 0, 3, 'Śruby i nakrętki'),
602
+ (593, 3366, 589, '562/585/589/593', 0, 3, 'Śruby zabezpieczające'),
603
+ (594, 3367, 589, '562/585/589/594', 0, 3, 'Pierścienie centrujące'),
604
+ (595, 3368, 589, '562/585/589/595', 0, 3, 'Szpilki'),
605
+ (596, 1241, 562, '562/596', 0, 1, 'Motocykle i sporty motorowe'),
606
+ (597, 2504, 596, '562/596/597', 0, 2, 'Motocykle i części motocyklowe'),
607
+ (598, 1243, 597, '562/596/597/598', 0, 3, 'Akcesoria motocyklowe'),
608
+ (599, 1568, 597, '562/596/597/599', 0, 3, 'Części motocyklowe'),
609
+ (600, 3268, 597, '562/596/597/600', 0, 3, 'Motocykle'),
610
+ (601, 2837, 596, '562/596/601', 0, 2, 'Pojazdy i części do sportów motorowych'),
611
+ (602, 2501, 601, '562/596/601/602', 0, 3, 'Quady i części do quadów'),
612
+ (603, 2502, 602, '562/596/601/602/603', 0, 4, 'Quady'),
613
+ (604, 2503, 602, '562/596/601/602/604', 0, 4, 'Części do quadów'),
614
+ (605, 2838, 601, '562/596/601/605', 0, 3, 'Sporty samochodowe'),
615
+ (606, 2839, 605, '562/596/601/605/606', 0, 4, 'Wyposażenie samochodów sportowych'),
616
+ (607, 2840, 605, '562/596/601/605/607', 0, 4, 'Części do samochodów sportowych'),
617
+ (608, 2841, 601, '562/596/601/608', 0, 3, 'Karting'),
618
+ (609, 2842, 608, '562/596/601/608/609', 0, 4, 'Gokarty'),
619
+ (610, 2843, 608, '562/596/601/608/610', 0, 4, 'Akcesoria i części do gokartów'),
620
+ (611, 2844, 596, '562/596/611', 0, 2, 'Gadżety i akcesoria do sportów motorowych'),
621
+ (612, 3357, 596, '562/596/612', 0, 2, 'Wyposażenie kierowcy'),
622
+ (613, 2834, 612, '562/596/612/613', 0, 3, 'Pozostałe wyposażenie motocyklowe'),
623
+ (614, 3358, 612, '562/596/612/614', 0, 3, 'Kaski motocyklowe'),
624
+ (615, 3359, 612, '562/596/612/615', 0, 3, 'Odzież motocyklowa'),
625
+ (616, 3360, 612, '562/596/612/616', 0, 3, 'Gogle motocyklowe'),
626
+ (617, 3361, 612, '562/596/612/617', 0, 3, 'Rękawice motocyklowe'),
627
+ (618, 3362, 612, '562/596/612/618', 0, 3, 'Buty motocyklowe'),
628
+ (619, 1518, 562, '562/619', 0, 1, 'Pielęgnacja samochodu'),
629
+ (620, 1520, 619, '562/619/620', 0, 2, 'Pielęgnacja karoserii'),
630
+ (621, 1522, 619, '562/619/621', 0, 2, 'Pielęgnacja wnętrza samochodu'),
631
+ (622, 1523, 619, '562/619/622', 0, 2, 'Pielęgnacja opon i felg'),
632
+ (623, 1524, 619, '562/619/623', 0, 2, 'Pielęgnacja szyb'),
633
+ (624, 1525, 619, '562/619/624', 0, 2, 'Odrdzewiacze'),
634
+ (625, 1526, 619, '562/619/625', 0, 2, 'Pozostałe preparaty samochodowe'),
635
+ (626, 1527, 562, '562/626', 0, 1, 'Oleje i płyny samochodowe'),
636
+ (627, 1528, 626, '562/626/627', 0, 2, 'Oleje silnikowe'),
637
+ (628, 1529, 626, '562/626/628', 0, 2, 'Oleje przekładniowe'),
638
+ (629, 1530, 626, '562/626/629', 0, 2, 'Płyny eksploatacyjne'),
639
+ (630, 1531, 562, '562/630', 0, 1, 'Akcesoria do samochodu'),
640
+ (631, 808, 630, '562/630/631', 0, 2, 'Antyradary'),
641
+ (632, 1257, 630, '562/630/632', 0, 2, 'Alkomaty'),
642
+ (633, 1532, 630, '562/630/633', 0, 2, 'Wycieraczki samochodowe'),
643
+ (634, 1533, 630, '562/630/634', 0, 2, 'Anteny samochodowe'),
644
+ (635, 1534, 630, '562/630/635', 0, 2, 'Bagażniki haki i uchwyty'),
645
+ (636, 1535, 635, '562/630/635/636', 0, 3, 'Bagażniki bazowe'),
646
+ (637, 1536, 635, '562/630/635/637', 0, 3, 'Uchwyty narciarskie'),
647
+ (638, 1537, 635, '562/630/635/638', 0, 3, 'Uchwyty rowerowe'),
648
+ (639, 1539, 635, '562/630/635/639', 0, 3, 'Autoboksy'),
649
+ (640, 1540, 635, '562/630/635/640', 0, 3, 'Akcesoria do bagażników'),
650
+ (641, 2453, 635, '562/630/635/641', 0, 3, 'Haki holownicze'),
651
+ (642, 2587, 635, '562/630/635/642', 0, 3, 'Zabezpieczenia ładunku'),
652
+ (643, 2160, 630, '562/630/643', 0, 2, 'Blokady'),
653
+ (644, 2161, 630, '562/630/644', 0, 2, 'Dywaniki samochodowe'),
654
+ (645, 2162, 630, '562/630/645', 0, 2, 'Gaśnice samochodowe'),
655
+ (646, 2163, 630, '562/630/646', 0, 2, 'Pokrowce samochodowe'),
656
+ (647, 2164, 630, '562/630/647', 0, 2, 'Łańcuchy śniegowe'),
657
+ (648, 2165, 630, '562/630/648', 0, 2, 'Pozostałe akcesoria do samochodu'),
658
+ (649, 2166, 630, '562/630/649', 0, 2, 'CB Radia i akcesoria'),
659
+ (650, 807, 649, '562/630/649/650', 0, 3, 'CB Radia'),
660
+ (651, 2167, 649, '562/630/649/651', 0, 3, 'Akcesoria CB'),
661
+ (652, 3131, 649, '562/630/649/652', 0, 3, 'Anteny CB'),
662
+ (653, 2507, 630, '562/630/653', 0, 2, 'Akcesoria Off-Road'),
663
+ (654, 2939, 630, '562/630/654', 0, 2, 'Przetwornice napięcia'),
664
+ (655, 3132, 630, '562/630/655', 0, 2, 'Prostowniki do akumulatorów'),
665
+ (656, 1541, 562, '562/656', 0, 1, 'Części samochodowe'),
666
+ (657, 1542, 656, '562/656/657', 0, 2, 'Filtry samochodowe'),
667
+ (658, 1543, 657, '562/656/657/658', 0, 3, 'Filtry oleju'),
668
+ (659, 1544, 657, '562/656/657/659', 0, 3, 'Filtry powietrza'),
669
+ (660, 1545, 657, '562/656/657/660', 0, 3, 'Filtry kabinowe'),
670
+ (661, 1546, 657, '562/656/657/661', 0, 3, 'Filtry paliwa'),
671
+ (662, 1547, 657, '562/656/657/662', 0, 3, 'Inne filtry'),
672
+ (663, 1548, 656, '562/656/663', 0, 2, 'Układ hamulcowy'),
673
+ (664, 1549, 663, '562/656/663/664', 0, 3, 'Klocki hamulcowe'),
674
+ (665, 1550, 663, '562/656/663/665', 0, 3, 'Tarcze hamulcowe'),
675
+ (666, 2122, 663, '562/656/663/666', 0, 3, 'Pozostałe elementy układu hamulcowego'),
676
+ (667, 2462, 663, '562/656/663/667', 0, 3, 'Szczęki hamulcowe'),
677
+ (668, 2463, 663, '562/656/663/668', 0, 3, 'Bębny hamulcowe'),
678
+ (669, 2464, 663, '562/656/663/669', 0, 3, 'Zestawy naprawcze układu hamulcowego'),
679
+ (670, 1561, 656, '562/656/670', 0, 2, 'Układ wydechowy'),
680
+ (671, 1562, 670, '562/656/670/671', 0, 3, 'Tłumiki'),
681
+ (672, 2118, 670, '562/656/670/672', 0, 3, 'Katalizatory'),
682
+ (673, 2119, 670, '562/656/670/673', 0, 3, 'Kolektory'),
683
+ (674, 2120, 670, '562/656/670/674', 0, 3, 'Sondy lambda'),
684
+ (675, 2121, 670, '562/656/670/675', 0, 3, 'Pozostałe elementy układu wydechowego'),
685
+ (676, 1563, 656, '562/656/676', 0, 2, 'Układ elektryczny i zapłon'),
686
+ (677, 1564, 676, '562/656/676/677', 0, 3, 'Akumulatory'),
687
+ (678, 2123, 676, '562/656/676/678', 0, 3, 'Autoalarmy'),
688
+ (679, 2124, 676, '562/656/676/679', 0, 3, 'Centralne zamki'),
689
+ (680, 2125, 676, '562/656/676/680', 0, 3, 'Czujniki'),
690
+ (681, 2126, 676, '562/656/676/681', 0, 3, 'Świece'),
691
+ (682, 2127, 676, '562/656/676/682', 0, 3, 'Układ elektryczny silnika'),
692
+ (683, 2128, 676, '562/656/676/683', 0, 3, 'Wyposażenie elektryczne'),
693
+ (684, 2129, 676, '562/656/676/684', 0, 3, 'Pozostałe elementy układu elektrycznego i zapłonu'),
694
+ (685, 1569, 656, '562/656/685', 0, 2, 'Tuning samochodowy'),
695
+ (686, 1570, 685, '562/656/685/686', 0, 3, 'Tuning mechaniczny'),
696
+ (687, 1571, 685, '562/656/685/687', 0, 3, 'Tuning optyczny'),
697
+ (688, 2009, 656, '562/656/688', 0, 2, 'Części karoserii'),
698
+ (689, 2010, 688, '562/656/688/689', 0, 3, 'Części blacharskie'),
699
+ (690, 2025, 689, '562/656/688/689/690', 0, 4, 'Atrapy i grille'),
700
+ (691, 2026, 689, '562/656/688/689/691', 0, 4, 'Błotniki'),
701
+ (692, 2027, 689, '562/656/688/689/692', 0, 4, 'Dachy samochodowe'),
702
+ (693, 2028, 689, '562/656/688/689/693', 0, 4, 'Drzwi samochodowe'),
703
+ (694, 2029, 689, '562/656/688/689/694', 0, 4, 'Klapy tylne'),
704
+ (695, 2030, 689, '562/656/688/689/695', 0, 4, 'Maski'),
705
+ (696, 2031, 689, '562/656/688/689/696', 0, 4, 'Pozostałe części blacharskie'),
706
+ (697, 2011, 688, '562/656/688/697', 0, 3, 'Elementy wygłuszające'),
707
+ (698, 2012, 688, '562/656/688/698', 0, 3, 'Klamki samochodowe'),
708
+ (699, 2013, 688, '562/656/688/699', 0, 3, 'Listwy boczne'),
709
+ (700, 2014, 688, '562/656/688/700', 0, 3, 'Listwy na zderzak'),
710
+ (701, 2015, 688, '562/656/688/701', 0, 3, 'Lusterka zewnętrzne'),
711
+ (702, 2032, 701, '562/656/688/701/702', 0, 4, 'Kompletne lusterka zewnętrzne'),
712
+ (703, 2033, 701, '562/656/688/701/703', 0, 4, 'Obudowy do lusterek zewnętrznych'),
713
+ (704, 2034, 701, '562/656/688/701/704', 0, 4, 'Wkłady do lusterek zewnętrznych'),
714
+ (705, 2035, 701, '562/656/688/701/705', 0, 4, 'Pozostałe lusterka zewnętrzne'),
715
+ (706, 2016, 688, '562/656/688/706', 0, 3, 'Nadkola'),
716
+ (707, 2017, 688, '562/656/688/707', 0, 3, 'Relingi dachowe'),
717
+ (708, 2018, 688, '562/656/688/708', 0, 3, 'Siłowniki i teleskopy'),
718
+ (709, 2019, 688, '562/656/688/709', 0, 3, 'Szyby samochodowe'),
719
+ (710, 2036, 709, '562/656/688/709/710', 0, 4, 'Szyby boczne'),
720
+ (711, 2037, 709, '562/656/688/709/711', 0, 4, 'Szyby przednie'),
721
+ (712, 2038, 709, '562/656/688/709/712', 0, 4, 'Szyberdachy'),
722
+ (713, 2039, 709, '562/656/688/709/713', 0, 4, 'Szyby tylne'),
723
+ (714, 2040, 709, '562/656/688/709/714', 0, 4, 'Pozostałe szyby'),
724
+ (715, 2020, 688, '562/656/688/715', 0, 3, 'Zamki wkładki i kluczyki'),
725
+ (716, 2021, 688, '562/656/688/716', 0, 3, 'Zawiasy'),
726
+ (717, 2022, 688, '562/656/688/717', 0, 3, 'Zderzaki'),
727
+ (718, 2023, 688, '562/656/688/718', 0, 3, 'Pozostałe części karoserii'),
728
+ (719, 2024, 656, '562/656/719', 0, 2, 'Oświetlenie samochodowe'),
729
+ (720, 1565, 719, '562/656/719/720', 0, 3, 'Żarówki samochodowe'),
730
+ (721, 2041, 719, '562/656/719/721', 0, 3, 'Halogeny'),
731
+ (722, 2042, 719, '562/656/719/722', 0, 3, 'Kierunkowskazy'),
732
+ (723, 2043, 719, '562/656/719/723', 0, 3, 'Lampki obrysowe'),
733
+ (724, 2044, 719, '562/656/719/724', 0, 3, 'Lampki tablicy rejestracyjnej'),
734
+ (725, 2045, 719, '562/656/719/725', 0, 3, 'Lampy ostrzegawcze i koguty'),
735
+ (726, 2046, 719, '562/656/719/726', 0, 3, 'Lampy przednie'),
736
+ (727, 2047, 719, '562/656/719/727', 0, 3, 'Lampy tylne'),
737
+ (728, 2048, 719, '562/656/719/728', 0, 3, 'Przetwornice oświetlenia'),
738
+ (729, 2049, 719, '562/656/719/729', 0, 3, 'Silniczki regulacji'),
739
+ (730, 2050, 719, '562/656/719/730', 0, 3, 'Światła stop'),
740
+ (731, 2052, 719, '562/656/719/731', 0, 3, 'Pozostałe oświetlenie samochodowe'),
741
+ (732, 2114, 656, '562/656/732', 0, 2, 'Zawieszenie i układ kierowniczy'),
742
+ (733, 2115, 732, '562/656/732/733', 0, 3, 'Amortyzatory samochodowe'),
743
+ (734, 2116, 732, '562/656/732/734', 0, 3, 'Tuleje i poduszki'),
744
+ (735, 2117, 732, '562/656/732/735', 0, 3, 'Pozostałe elementy zawieszenia'),
745
+ (736, 2231, 732, '562/656/732/736', 0, 3, 'Osłony i odboje'),
746
+ (737, 2232, 732, '562/656/732/737', 0, 3, 'Sprężyny zawieszenia'),
747
+ (738, 2233, 732, '562/656/732/738', 0, 3, 'Rozpórki'),
748
+ (739, 2234, 732, '562/656/732/739', 0, 3, 'Komplety zawieszeń'),
749
+ (740, 2449, 732, '562/656/732/740', 0, 3, 'Wahacze'),
750
+ (741, 2450, 732, '562/656/732/741', 0, 3, 'Końcówki drążków kierowniczych'),
751
+ (742, 2451, 732, '562/656/732/742', 0, 3, 'Drążki kierownicze'),
752
+ (743, 2452, 732, '562/656/732/743', 0, 3, 'Łączniki stabilizatorów'),
753
+ (744, 2460, 732, '562/656/732/744', 0, 3, 'Kolumny McPhersona'),
754
+ (745, 2461, 732, '562/656/732/745', 0, 3, 'Łożyska amortyzatorów'),
755
+ (746, 2130, 656, '562/656/746', 0, 2, 'Układ napędowy'),
756
+ (747, 2131, 746, '562/656/746/747', 0, 3, 'Sprzęgła'),
757
+ (748, 2132, 746, '562/656/746/748', 0, 3, 'Pozostałe elementy układu napędowego'),
758
+ (749, 2235, 746, '562/656/746/749', 0, 3, 'Przeguby'),
759
+ (750, 2236, 746, '562/656/746/750', 0, 3, 'Półosie'),
760
+ (751, 2133, 656, '562/656/751', 0, 2, 'Wyposażenie wnętrza samochodu'),
761
+ (752, 2134, 751, '562/656/751/752', 0, 3, 'Fotele i kanapy'),
762
+ (753, 2135, 751, '562/656/751/753', 0, 3, 'Gałki zmiany biegów'),
763
+ (754, 2136, 751, '562/656/751/754', 0, 3, 'Kierownice samochodowe'),
764
+ (755, 2137, 751, '562/656/751/755', 0, 3, 'Pasy bezpieczeństwa'),
765
+ (756, 2138, 751, '562/656/751/756', 0, 3, 'Pozostałe wyposażenie wnętrza samochodu'),
766
+ (757, 2139, 656, '562/656/757', 0, 2, 'Chłodzenie silnika'),
767
+ (758, 2140, 656, '562/656/758', 0, 2, 'Silniki i osprzęt'),
768
+ (759, 2141, 758, '562/656/758/759', 0, 3, 'Turbosprężarki'),
769
+ (760, 2142, 758, '562/656/758/760', 0, 3, 'Blok silnika'),
770
+ (761, 2143, 758, '562/656/758/761', 0, 3, 'Elementy napędu'),
771
+ (762, 2144, 758, '562/656/758/762', 0, 3, 'Głowice cylindrów'),
772
+ (763, 2145, 758, '562/656/758/763', 0, 3, 'Kolektory ssące'),
773
+ (764, 2146, 758, '562/656/758/764', 0, 3, 'Mechanizmy rozrządu'),
774
+ (765, 2147, 758, '562/656/758/765', 0, 3, 'Silniczki krokowe'),
775
+ (766, 2148, 758, '562/656/758/766', 0, 3, 'Silniki kompletne'),
776
+ (767, 2149, 758, '562/656/758/767', 0, 3, 'Smarowanie silnika'),
777
+ (768, 2150, 758, '562/656/758/768', 0, 3, 'Zawieszenie silnika'),
778
+ (769, 2151, 758, '562/656/758/769', 0, 3, 'Pozostały osprzęt silnika'),
779
+ (770, 2152, 656, '562/656/770', 0, 2, 'Ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja samochodowa'),
780
+ (771, 2153, 770, '562/656/770/771', 0, 3, 'Klimatyzacja samochodowa'),
781
+ (772, 2154, 770, '562/656/770/772', 0, 3, 'Ogrzewanie i wentylacja samochodowa'),
782
+ (773, 2155, 770, '562/656/770/773', 0, 3, 'Webasto'),
783
+ (774, 2156, 656, '562/656/774', 0, 2, 'Układ paliwowy'),
784
+ (775, 2157, 774, '562/656/774/775', 0, 3, 'Benzyna i Diesel'),
785
+ (776, 2158, 774, '562/656/774/776', 0, 3, 'LPG'),
786
+ (777, 2159, 656, '562/656/777', 0, 2, 'Pozostałe części samochodowe'),
787
+ (778, 1858, 562, '562/778', 0, 1, 'Warsztat samochodowy'),
788
+ (779, 3269, 778, '562/778/779', 0, 2, 'Narzędzia warsztatowe'),
789
+ (780, 3270, 778, '562/778/780', 0, 2, 'Serwis ogumienia'),
790
+ (781, 2846, 562, '562/781', 0, 1, 'Samochody'),
791
+ (782, 3108, 562, '562/782', 0, 1, 'Caravaning'),
792
+ (783, 3109, 782, '562/782/783', 0, 2, 'Kampery i przyczepy kempingowe'),
793
+ (784, 3110, 782, '562/782/784', 0, 2, 'Wyposażenie i akcesoria do przyczep kempingowych'),
794
+ (785, 3111, 782, '562/782/785', 0, 2, 'Części do kamperów i przyczep kempingowych'),
795
+ (786, 3216, 562, '562/786', 0, 1, 'Chemia samochodowa'),
796
+ (791, 573, 0, '791', 0, 0, 'Hobby'),
797
+ (792, 2238, 791, '791/792', 0, 1, 'Artykuły zoologiczne'),
798
+ (793, 2239, 792, '791/792/793', 0, 2, 'Akwarystyka'),
799
+ (794, 2240, 793, '791/792/793/794', 0, 3, 'Pokarm dla ryb akwariowych'),
800
+ (795, 2241, 793, '791/792/793/795', 0, 3, 'Akwaria'),
801
+ (796, 2242, 793, '791/792/793/796', 0, 3, 'Szafki stoliki i regały akwariowe'),
802
+ (797, 2243, 793, '791/792/793/797', 0, 3, 'Chemia akwariowa'),
803
+ (798, 2244, 793, '791/792/793/798', 0, 3, 'Filtry akwariowe i akcesoria'),
804
+ (799, 2245, 798, '791/792/793/798/799', 0, 4, 'Filtry akwariowe'),
805
+ (800, 2246, 798, '791/792/793/798/800', 0, 4, 'Akcesoria do filtrów akwariowych'),
806
+ (801, 2247, 793, '791/792/793/801', 0, 3, 'Grzałki akwariowe'),
807
+ (802, 2248, 793, '791/792/793/802', 0, 3, 'Pompki napowietrzacze i kurtyny powietrza'),
808
+ (803, 2249, 793, '791/792/793/803', 0, 3, 'Pokrywy i inne oświetlenie akwarium'),
809
+ (804, 2250, 793, '791/792/793/804', 0, 3, 'Podłoża tła i ozdoby akwariowe'),
810
+ (805, 2251, 793, '791/792/793/805', 0, 3, 'Pozostałe akcesoria akwarystyczne'),
811
+ (806, 2252, 792, '791/792/806', 0, 2, 'Terrarystyka'),
812
+ (807, 2253, 806, '791/792/806/807', 0, 3, 'Terraria'),
813
+ (808, 2254, 806, '791/792/806/808', 0, 3, 'Podłoża i ozdoby do terrarium'),
814
+ (809, 2255, 806, '791/792/806/809', 0, 3, 'Ogrzewanie i oświetlenie terrarium'),
815
+ (810, 2256, 806, '791/792/806/810', 0, 3, 'Pokarm dla zwierząt terrarystycznych'),
816
+ (811, 2257, 806, '791/792/806/811', 0, 3, 'Pozostałe akcesoria terrarystyczne'),
817
+ (812, 2258, 792, '791/792/812', 0, 2, 'Gryzonie i fretki'),
818
+ (813, 2259, 812, '791/792/812/813', 0, 3, 'Klatki dla gryzoni i fretek'),
819
+ (814, 2260, 812, '791/792/812/814', 0, 3, 'Pokarm i przysmaki dla gryzoni i fretek'),
820
+ (815, 2261, 812, '791/792/812/815', 0, 3, 'Akcesoria dla gryzoni i fretek'),
821
+ (816, 2262, 792, '791/792/816', 0, 2, 'Ptaki'),
822
+ (817, 2263, 816, '791/792/816/817', 0, 3, 'Klatki dla ptaków'),
823
+ (818, 2264, 816, '791/792/816/818', 0, 3, 'Pokarm dla ptaków'),
824
+ (819, 2265, 816, '791/792/816/819', 0, 3, 'Akcesoria dla ptaków'),
825
+ (820, 2757, 816, '791/792/816/820', 0, 3, 'Karmniki i budki lęgowe'),
826
+ (821, 2266, 792, '791/792/821', 0, 2, 'Psy'),
827
+ (822, 2267, 821, '791/792/821/822', 0, 3, 'Pokarm dla psów'),
828
+ (823, 2268, 821, '791/792/821/823', 0, 3, 'Obroże szelki i kagańce'),
829
+ (824, 2269, 821, '791/792/821/824', 0, 3, 'Smycze'),
830
+ (825, 2270, 821, '791/792/821/825', 0, 3, 'Higiena psów'),
831
+ (826, 2271, 821, '791/792/821/826', 0, 3, 'Zabawki dla psów'),
832
+ (827, 2272, 821, '791/792/821/827', 0, 3, 'Budy i legowiska dla psów'),
833
+ (828, 2273, 821, '791/792/821/828', 0, 3, 'Pozostałe akcesoria dla psów');
834
+ INSERT INTO {$this->getTable('orba_ceneo_category')} (`id`, `external_id`, `parent_id`, `path`, `position`, `level`, `name`) VALUES
835
+ (829, 2755, 821, '791/792/821/829', 0, 3, 'Miski dla psów'),
836
+ (830, 2756, 821, '791/792/821/830', 0, 3, 'Ubrania i buty dla psów'),
837
+ (831, 2274, 792, '791/792/831', 0, 2, 'Koty'),
838
+ (832, 2275, 831, '791/792/831/832', 0, 3, 'Pokarm dla kotów'),
839
+ (833, 2276, 831, '791/792/831/833', 0, 3, 'Zabawki i drapaki dla kotów'),
840
+ (834, 2277, 831, '791/792/831/834', 0, 3, 'Budki i legowiska dla kotów'),
841
+ (835, 2278, 831, '791/792/831/835', 0, 3, 'Kuwety dla kotów'),
842
+ (836, 2279, 831, '791/792/831/836', 0, 3, 'Pozostałe akcesoria dla kotów'),
843
+ (837, 2280, 792, '791/792/837', 0, 2, 'Transportery i torby dla zwierząt'),
844
+ (838, 2281, 792, '791/792/838', 0, 2, 'Pozostałe akcesoria dla zwierząt'),
845
+ (839, 2346, 791, '791/839', 0, 1, 'Gadżety'),
846
+ (840, 2588, 791, '791/840', 0, 1, 'Prezenty-przeżycia i atrakcje'),
847
+ (841, 2702, 791, '791/841', 0, 1, 'Wyrób trunków i nalewek'),
848
+ (842, 3048, 791, '791/842', 0, 1, 'Akcesoria imprezowe'),
849
+ (843, 3053, 791, '791/843', 0, 1, 'Akcesoria LARP'),
850
+ (844, 3068, 791, '791/844', 0, 1, 'Artykuły dla plastyków'),
851
+ (845, 3069, 844, '791/844/845', 0, 2, 'Ramy i sztalugi'),
852
+ (846, 3070, 844, '791/844/846', 0, 2, 'Podobrazia bloki i papiery'),
853
+ (847, 3071, 844, '791/844/847', 0, 2, 'Farby i media malarskie'),
854
+ (848, 3072, 844, '791/844/848', 0, 2, 'Kredki ołówki pastele i pisaki'),
855
+ (849, 3073, 844, '791/844/849', 0, 2, 'Akcesoria kreślarskie'),
856
+ (850, 3074, 844, '791/844/850', 0, 2, 'Akcesoria rzeźbiarskie'),
857
+ (851, 3075, 844, '791/844/851', 0, 2, 'Pędzle i inne narzędzia dla plastyków'),
858
+ (852, 3076, 844, '791/844/852', 0, 2, 'Pozostałe akcesoria dla plastyków'),
859
+ (853, 3088, 791, '791/853', 0, 1, 'Militaria i strzelectwo'),
860
+ (854, 574, 853, '791/853/854', 0, 2, 'Air Soft Gun'),
861
+ (855, 576, 854, '791/853/854/855', 0, 3, 'Części broni ASG'),
862
+ (856, 3035, 854, '791/853/854/856', 0, 3, 'Amunicja ASG'),
863
+ (857, 3036, 854, '791/853/854/857', 0, 3, 'Osprzęt ASG'),
864
+ (858, 3037, 854, '791/853/854/858', 0, 3, 'Broń ASG'),
865
+ (859, 575, 858, '791/853/854/858/859', 0, 4, 'Karabinki ASG'),
866
+ (860, 578, 858, '791/853/854/858/860', 0, 4, 'Pistolety ASG'),
867
+ (861, 3038, 858, '791/853/854/858/861', 0, 4, 'Pozostała broń ASG'),
868
+ (862, 579, 853, '791/853/862', 0, 2, 'Akcesoria do samoobrony'),
869
+ (863, 581, 853, '791/853/863', 0, 2, 'Akcesoria do broni palnej'),
870
+ (864, 582, 863, '791/853/863/864', 0, 3, 'Kabury i pasy nośne'),
871
+ (865, 599, 863, '791/853/863/865', 0, 3, 'Optyka do broni'),
872
+ (866, 600, 865, '791/853/863/865/866', 0, 4, 'Noktowizory'),
873
+ (867, 601, 865, '791/853/863/865/867', 0, 4, 'Lunety i celowniki'),
874
+ (868, 619, 865, '791/853/863/865/868', 0, 4, 'Dalmierze'),
875
+ (869, 3039, 865, '791/853/863/865/869', 0, 4, 'Akcesoria do optyki do broni'),
876
+ (870, 605, 863, '791/853/863/870', 0, 3, 'Tarcze i kulochwyty'),
877
+ (871, 607, 863, '791/853/863/871', 0, 3, 'Konserwacja broni'),
878
+ (872, 3041, 863, '791/853/863/872', 0, 3, 'Pozostałe akcesoria do broni palnej'),
879
+ (873, 587, 853, '791/853/873', 0, 2, 'Wiatrówki'),
880
+ (874, 588, 873, '791/853/873/874', 0, 3, 'Wiatrówki karabinki'),
881
+ (875, 589, 873, '791/853/873/875', 0, 3, 'Osprzęt do wiatrówek'),
882
+ (876, 602, 873, '791/853/873/876', 0, 3, 'Amunicja do wiatrówek'),
883
+ (877, 604, 873, '791/853/873/877', 0, 3, 'Wiatrówki pistolety'),
884
+ (878, 594, 853, '791/853/878', 0, 2, 'Broń biała'),
885
+ (879, 595, 878, '791/853/878/879', 0, 3, 'Noże'),
886
+ (880, 598, 878, '791/853/878/880', 0, 3, 'Akcesoria do broni białej'),
887
+ (881, 621, 878, '791/853/878/881', 0, 3, 'Miecze i szable'),
888
+ (882, 1258, 878, '791/853/878/882', 0, 3, 'Topory i maczety'),
889
+ (883, 3077, 878, '791/853/878/883', 0, 3, 'Pozostała broń biała'),
890
+ (884, 603, 853, '791/853/884', 0, 2, 'Akcesoria ochronne'),
891
+ (885, 608, 853, '791/853/885', 0, 2, 'Łucznictwo i proce'),
892
+ (886, 609, 885, '791/853/885/886', 0, 3, 'Łuki'),
893
+ (887, 610, 885, '791/853/885/887', 0, 3, 'Strzały do łuków'),
894
+ (888, 617, 885, '791/853/885/888', 0, 3, 'Proce'),
895
+ (889, 625, 885, '791/853/885/889', 0, 3, 'Akcesoria łucznicze'),
896
+ (890, 611, 853, '791/853/890', 0, 2, 'Paintball'),
897
+ (891, 612, 890, '791/853/890/891', 0, 3, 'Markery Paintball'),
898
+ (892, 613, 890, '791/853/890/892', 0, 3, 'Amunicja do Paintball'),
899
+ (893, 614, 890, '791/853/890/893', 0, 3, 'Osprzęt do Paintball'),
900
+ (894, 699, 853, '791/853/894', 0, 2, 'Repliki'),
901
+ (895, 700, 894, '791/853/894/895', 0, 3, 'Pozostałe militaria kolekcjonerskie'),
902
+ (896, 701, 894, '791/853/894/896', 0, 3, 'Repliki broni palnej'),
903
+ (897, 3040, 853, '791/853/897', 0, 2, 'Odzież taktyczna'),
904
+ (898, 3089, 791, '791/898', 0, 1, 'Rękodzieło'),
905
+ (899, 2578, 898, '791/898/899', 0, 2, 'Pasmanteria'),
906
+ (900, 2579, 899, '791/898/899/900', 0, 3, 'Akcesoria krawieckie'),
907
+ (901, 2580, 899, '791/898/899/901', 0, 3, 'Akcesoria do robótek ręcznych'),
908
+ (902, 2581, 899, '791/898/899/902', 0, 3, 'Dodatki krawieckie'),
909
+ (903, 2582, 899, '791/898/899/903', 0, 3, 'Tkaniny'),
910
+ (904, 2583, 899, '791/898/899/904', 0, 3, 'Włóczki'),
911
+ (905, 2584, 899, '791/898/899/905', 0, 3, 'Pozostałe artykuły krawieckie'),
912
+ (906, 3055, 898, '791/898/906', 0, 2, 'Akcesoria do wyrobu biżuterii'),
913
+ (907, 3056, 906, '791/898/906/907', 0, 3, 'Narzędzia jubilerskie'),
914
+ (908, 3057, 906, '791/898/906/908', 0, 3, 'Półfabrykaty jubilerskie'),
915
+ (909, 3058, 906, '791/898/906/909', 0, 3, 'Opakowania jubilerskie'),
916
+ (910, 3059, 906, '791/898/906/910', 0, 3, 'Żyłki linki i gumki jubilerskie'),
917
+ (911, 3060, 906, '791/898/906/911', 0, 3, 'Koraliki'),
918
+ (912, 3061, 911, '791/898/906/911/912', 0, 4, 'Koraliki Swarovski'),
919
+ (913, 3062, 911, '791/898/906/911/913', 0, 4, 'Koraliki szklane'),
920
+ (914, 3063, 911, '791/898/906/911/914', 0, 4, 'Koraliki plastikowe i fimo'),
921
+ (915, 3064, 911, '791/898/906/911/915', 0, 4, 'Cekiny'),
922
+ (916, 3065, 911, '791/898/906/911/916', 0, 4, 'Perły muszle i masa perłowa'),
923
+ (917, 3067, 911, '791/898/906/911/917', 0, 4, 'Pozostałe koraliki'),
924
+ (918, 3066, 906, '791/898/906/918', 0, 3, 'Kamienie szlachetne i ozdobne'),
925
+ (919, 3078, 898, '791/898/919', 0, 2, 'Decoupage'),
926
+ (920, 3079, 898, '791/898/920', 0, 2, 'Dekoratorstwo'),
927
+ (921, 3080, 898, '791/898/921', 0, 2, 'Scrapbooking'),
928
+ (922, 3081, 898, '791/898/922', 0, 2, 'Pozostałe rękodzieło'),
929
+ (923, 3090, 791, '791/923', 0, 1, 'Kolekcjonerstwo'),
930
+ (924, 2186, 923, '791/923/924', 0, 2, 'Modelarstwo'),
931
+ (925, 1057, 924, '791/923/924/925', 0, 3, 'Modele do sklejania'),
932
+ (926, 2187, 924, '791/923/924/926', 0, 3, 'Kolekcjonerskie modele pojazdów'),
933
+ (927, 2188, 924, '791/923/924/927', 0, 3, 'Pozostałe modele'),
934
+ (928, 2194, 924, '791/923/924/928', 0, 3, 'Akcesoria i części modelarskie'),
935
+ (929, 3049, 924, '791/923/924/929', 0, 3, 'Kolejki i akcesoria'),
936
+ (930, 3050, 929, '791/923/924/929/930', 0, 4, 'Kolejki i zestawy'),
937
+ (931, 3051, 929, '791/923/924/929/931', 0, 4, 'Akcesoria do kolejek'),
938
+ (932, 3052, 924, '791/923/924/932', 0, 3, 'Modele zdalnie sterowane'),
939
+ (933, 3054, 923, '791/923/933', 0, 2, 'Figurki kolekcjonerskie'),
940
+ (934, 3094, 923, '791/923/934', 0, 2, 'Numizmatyka'),
941
+ (935, 3095, 923, '791/923/935', 0, 2, 'Akcesoria dla kolekcjonerów'),
942
+ (936, 3091, 791, '791/936', 0, 1, 'Wróżbiarstwo'),
943
+ (937, 3092, 791, '791/937', 0, 1, 'Wędkarstwo i łowiectwo'),
944
+ (938, 2765, 937, '791/937/938', 0, 2, 'Wędkarstwo'),
945
+ (939, 2766, 938, '791/937/938/939', 0, 3, 'Wyposażenie wędkarza'),
946
+ (940, 2767, 938, '791/937/938/940', 0, 3, 'Sprzęt wędkarski'),
947
+ (941, 2282, 940, '791/937/938/940/941', 0, 4, 'Pozostały sprzęt wędkarski'),
948
+ (942, 2768, 940, '791/937/938/940/942', 0, 4, 'Haczyki i kotwice'),
949
+ (943, 2769, 940, '791/937/938/940/943', 0, 4, 'Kołowrotki'),
950
+ (944, 2770, 940, '791/937/938/940/944', 0, 4, 'Przynęty'),
951
+ (945, 2771, 940, '791/937/938/940/945', 0, 4, 'Wędki'),
952
+ (946, 2772, 940, '791/937/938/940/946', 0, 4, 'Żyłki plecionki i sznury'),
953
+ (947, 2773, 940, '791/937/938/940/947', 0, 4, 'Spławiki'),
954
+ (948, 2774, 940, '791/937/938/940/948', 0, 4, 'Przypony'),
955
+ (949, 2775, 940, '791/937/938/940/949', 0, 4, 'Zanęty i akcesoria'),
956
+ (950, 2776, 938, '791/937/938/950', 0, 3, 'Odzież i obuwie wędkarskie'),
957
+ (951, 2777, 950, '791/937/938/950/951', 0, 4, 'Odzież wędkarska'),
958
+ (952, 2778, 950, '791/937/938/950/952', 0, 4, 'Wodery i spodniobuty wędkarskie'),
959
+ (953, 3093, 937, '791/937/953', 0, 2, 'Akcesoria i odzież myśliwska'),
960
+ (954, 626, 0, '954', 0, 0, 'Odzież, obuwie, dodatki'),
961
+ (955, 1169, 954, '954/955', 0, 1, 'Galanteria i dodatki'),
962
+ (956, 829, 955, '954/955/956', 0, 2, 'Rękawiczki'),
963
+ (957, 830, 955, '954/955/957', 0, 2, 'Nakrycia głowy'),
964
+ (958, 1367, 957, '954/955/957/958', 0, 3, 'Czapki'),
965
+ (959, 1370, 957, '954/955/957/959', 0, 3, 'Kapelusze'),
966
+ (960, 1371, 957, '954/955/957/960', 0, 3, 'Pozostałe nakrycia głowy'),
967
+ (961, 1050, 955, '954/955/961', 0, 2, 'Okulary przeciwsłoneczne'),
968
+ (962, 1095, 955, '954/955/962', 0, 2, 'Chustki i apaszki'),
969
+ (963, 1136, 955, '954/955/963', 0, 2, 'Spinki do krawatów i mankietów'),
970
+ (964, 1171, 955, '954/955/964', 0, 2, 'Breloki'),
971
+ (965, 1173, 955, '954/955/965', 0, 2, 'Etui'),
972
+ (966, 1174, 955, '954/955/966', 0, 2, 'Pozostała galanteria'),
973
+ (967, 1176, 955, '954/955/967', 0, 2, 'Parasole'),
974
+ (968, 1177, 955, '954/955/968', 0, 2, 'Paski'),
975
+ (969, 1178, 955, '954/955/969', 0, 2, 'Portfele'),
976
+ (970, 1181, 955, '954/955/970', 0, 2, 'Saszetki'),
977
+ (971, 1182, 955, '954/955/971', 0, 2, 'Teczki i aktówki'),
978
+ (972, 1183, 955, '954/955/972', 0, 2, 'Torebki damskie'),
979
+ (973, 1200, 955, '954/955/973', 0, 2, 'Torby i walizki'),
980
+ (974, 1387, 955, '954/955/974', 0, 2, 'Szale i szaliki'),
981
+ (975, 3386, 955, '954/955/975', 0, 2, 'Akcesoria do butów'),
982
+ (976, 2941, 954, '954/976', 0, 1, 'Dla Dzieci'),
983
+ (977, 887, 976, '954/976/977', 0, 2, 'Odzież dziecięca'),
984
+ (978, 888, 977, '954/976/977/978', 0, 3, 'Bluzy i swetry dziecięce'),
985
+ (979, 889, 977, '954/976/977/979', 0, 3, 'Kamizelki dziecięce'),
986
+ (980, 892, 977, '954/976/977/980', 0, 3, 'Komplety dziecięce'),
987
+ (981, 893, 977, '954/976/977/981', 0, 3, 'Bluzki i koszulki dziecięce'),
988
+ (982, 894, 977, '954/976/977/982', 0, 3, 'Koszule dziecięce'),
989
+ (983, 895, 977, '954/976/977/983', 0, 3, 'Kurtki i płaszcze dziecięce'),
990
+ (984, 900, 977, '954/976/977/984', 0, 3, 'Spódnice dziecięce'),
991
+ (985, 917, 977, '954/976/977/985', 0, 3, 'Dresy dziecięce'),
992
+ (986, 1295, 977, '954/976/977/986', 0, 3, 'Sukienki dziecięce'),
993
+ (987, 1357, 977, '954/976/977/987', 0, 3, 'Spodnie dziecięce'),
994
+ (988, 2958, 977, '954/976/977/988', 0, 3, 'Pozostała odzież dziecięca'),
995
+ (989, 1099, 976, '954/976/989', 0, 2, 'Ubranka niemowlęce'),
996
+ (990, 1315, 976, '954/976/990', 0, 2, 'Buty dziecięce'),
997
+ (991, 1356, 976, '954/976/991', 0, 2, 'Bielizna dziecięca'),
998
+ (992, 897, 991, '954/976/991/992', 0, 3, 'Skarpetki i rajstopy dziecięce'),
999
+ (993, 902, 991, '954/976/991/993', 0, 3, 'Majtki i slipy dziecięce'),
1000
+ (994, 928, 991, '954/976/991/994', 0, 3, 'Pidżamy i szlafroki dziecięce'),
1001
+ (995, 2951, 991, '954/976/991/995', 0, 3, 'Stroje kąpielowe i kąpielówki dziecięce'),
1002
+ (996, 2952, 991, '954/976/991/996', 0, 3, 'Pozostała bielizna dziecięca'),
1003
+ (997, 2942, 976, '954/976/997', 0, 2, 'Galanteria dziecięca'),
1004
+ (998, 896, 997, '954/976/997/998', 0, 3, 'Czapki szaliki i rękawiczki'),
1005
+ (999, 2943, 997, '954/976/997/999', 0, 3, 'Torebki saszetki i worki'),
1006
+ (1000, 2944, 997, '954/976/997/1000', 0, 3, 'Pozostała galanteria dziecięca'),
1007
+ (1001, 2945, 997, '954/976/997/1001', 0, 3, 'Biżuteria i ozdoby do włosów'),
1008
+ (1002, 2946, 997, '954/976/997/1002', 0, 3, 'Paski i szelki dziecięce'),
1009
+ (1003, 2947, 976, '954/976/1003', 0, 2, 'Odzież i dodatki dziecięce na okazje'),
1010
+ (1004, 2479, 1003, '954/976/1003/1004', 0, 3, 'Stroje karnawałowe i przebrania dla dzieci'),
1011
+ (1005, 2948, 1003, '954/976/1003/1005', 0, 3, 'Komunia'),
1012
+ (1006, 2949, 1003, '954/976/1003/1006', 0, 3, 'Chrzest'),
1013
+ (1007, 2950, 1003, '954/976/1003/1007', 0, 3, 'Akcesoria na imprezy dziecięce'),
1014
+ (1008, 3152, 954, '954/1008', 0, 1, 'Dla Kobiety'),
1015
+ (1009, 1081, 1008, '954/1008/1009', 0, 2, 'Odzież damska'),
1016
+ (1010, 1062, 1009, '954/1008/1009/1010', 0, 3, 'Spódnice'),
1017
+ (1011, 1082, 1009, '954/1008/1009/1011', 0, 3, 'Bluzki i koszulki damskie'),
1018
+ (1012, 1083, 1009, '954/1008/1009/1012', 0, 3, 'Bluzy damskie'),
1019
+ (1013, 1084, 1009, '954/1008/1009/1013', 0, 3, 'Dresy damskie'),
1020
+ (1014, 1085, 1009, '954/1008/1009/1014', 0, 3, 'Golfy damskie'),
1021
+ (1015, 1086, 1009, '954/1008/1009/1015', 0, 3, 'Garsonki i kostiumy'),
1022
+ (1016, 1087, 1009, '954/1008/1009/1016', 0, 3, 'Koszule damskie'),
1023
+ (1017, 1088, 1009, '954/1008/1009/1017', 0, 3, 'Marynarki i żakiety'),
1024
+ (1018, 1091, 1009, '954/1008/1009/1018', 0, 3, 'Spodenki damskie'),
1025
+ (1019, 1093, 1009, '954/1008/1009/1019', 0, 3, 'Swetry i sweterki'),
1026
+ (1020, 1287, 1009, '954/1008/1009/1020', 0, 3, 'Kamizelki damskie'),
1027
+ (1021, 1288, 1009, '954/1008/1009/1021', 0, 3, 'Suknie i sukienki'),
1028
+ (1022, 1299, 1009, '954/1008/1009/1022', 0, 3, 'Spodnie damskie'),
1029
+ (1023, 1092, 1022, '954/1008/1009/1022/1023', 0, 4, 'Spodnie eleganckie damskie'),
1030
+ (1024, 1300, 1022, '954/1008/1009/1022/1024', 0, 4, 'Jeansy damskie'),
1031
+ (1025, 1301, 1022, '954/1008/1009/1022/1025', 0, 4, 'Spodnie sportowe damskie'),
1032
+ (1026, 1378, 1022, '954/1008/1009/1022/1026', 0, 4, 'Pozostałe spodnie damskie'),
1033
+ (1027, 1377, 1009, '954/1008/1009/1027', 0, 3, 'Kurtki i płaszcze damskie'),
1034
+ (1028, 1090, 1027, '954/1008/1009/1027/1028', 0, 4, 'Kurtki damskie'),
1035
+ (1029, 1338, 1027, '954/1008/1009/1027/1029', 0, 4, 'Płaszcze damskie'),
1036
+ (1030, 1379, 1009, '954/1008/1009/1030', 0, 3, 'Komplety odzieży'),
1037
+ (1031, 1380, 1009, '954/1008/1009/1031', 0, 3, 'Bolerka'),
1038
+ (1032, 1386, 1009, '954/1008/1009/1032', 0, 3, 'Pozostała odzież damska'),
1039
+ (1033, 3102, 1009, '954/1008/1009/1033', 0, 3, 'Tuniki'),
1040
+ (1034, 1305, 1008, '954/1008/1034', 0, 2, 'Buty damskie'),
1041
+ (1035, 1330, 1008, '954/1008/1035', 0, 2, 'Bielizna damska'),
1042
+ (1036, 628, 1035, '954/1008/1035/1036', 0, 3, 'Biustonosze'),
1043
+ (1037, 629, 1035, '954/1008/1035/1037', 0, 3, 'Body'),
1044
+ (1038, 630, 1035, '954/1008/1035/1038', 0, 3, 'Figi'),
1045
+ (1039, 631, 1035, '954/1008/1035/1039', 0, 3, 'Gorsety'),
1046
+ (1040, 632, 1035, '954/1008/1035/1040', 0, 3, 'Komplety bielizny'),
1047
+ (1041, 633, 1035, '954/1008/1035/1041', 0, 3, 'Koszulki i halki'),
1048
+ (1042, 634, 1035, '954/1008/1035/1042', 0, 3, 'Pończochy pasy i podwiązki'),
1049
+ (1043, 635, 1035, '954/1008/1035/1043', 0, 3, 'Rajstopy'),
1050
+ (1044, 665, 1035, '954/1008/1035/1044', 0, 3, 'Stroje kąpielowe'),
1051
+ (1045, 705, 1035, '954/1008/1035/1045', 0, 3, 'Skarpetki i podkolanówki'),
1052
+ (1046, 752, 1035, '954/1008/1035/1046', 0, 3, 'Szlafroki damskie'),
1053
+ (1047, 929, 1035, '954/1008/1035/1047', 0, 3, 'Pidżamy damskie'),
1054
+ (1048, 1334, 1035, '954/1008/1035/1048', 0, 3, 'Szorty damskie'),
1055
+ (1049, 1458, 1035, '954/1008/1035/1049', 0, 3, 'Stringi damskie'),
1056
+ (1050, 1459, 1035, '954/1008/1035/1050', 0, 3, 'Pozostała bielizna damska'),
1057
+ (1051, 2585, 1035, '954/1008/1035/1051', 0, 3, 'Dodatki do biustonoszy'),
1058
+ (1052, 3100, 1035, '954/1008/1035/1052', 0, 3, 'Bielizna modelująca'),
1059
+ (1053, 3101, 1035, '954/1008/1035/1053', 0, 3, 'Legginsy'),
1060
+ (1054, 3225, 1035, '954/1008/1035/1054', 0, 3, 'Bielizna dla Amazonek'),
1061
+ (1055, 1353, 1008, '954/1008/1055', 0, 2, 'Odzież i bielizna ciążowa'),
1062
+ (1056, 668, 1055, '954/1008/1055/1056', 0, 3, 'Bielizna ciążowa'),
1063
+ (1057, 1381, 1055, '954/1008/1055/1057', 0, 3, 'Bluzki i tuniki ciążowe'),
1064
+ (1058, 1382, 1055, '954/1008/1055/1058', 0, 3, 'Spodnie ciążowe'),
1065
+ (1059, 1383, 1055, '954/1008/1055/1059', 0, 3, 'Sukienki i spódnice ciążowe'),
1066
+ (1060, 3103, 1055, '954/1008/1055/1060', 0, 3, 'Bluzy i swetry ciążowe'),
1067
+ (1061, 3104, 1055, '954/1008/1055/1061', 0, 3, 'Okrycia wierzchnie ciążowe'),
1068
+ (1062, 3105, 1055, '954/1008/1055/1062', 0, 3, 'Pozostała odzież ciążowa'),
1069
+ (1063, 3153, 954, '954/1063', 0, 1, 'Dla Mężczyzny'),
1070
+ (1064, 825, 1063, '954/1063/1064', 0, 2, 'Odzież męska'),
1071
+ (1065, 826, 1064, '954/1063/1064/1065', 0, 3, 'Bluzy męskie'),
1072
+ (1066, 827, 1064, '954/1063/1064/1066', 0, 3, 'Krawaty i muchy'),
1073
+ (1067, 833, 1064, '954/1063/1064/1067', 0, 3, 'Marynarki'),
1074
+ (1068, 834, 1064, '954/1063/1064/1068', 0, 3, 'Koszule'),
1075
+ (1069, 835, 1064, '954/1063/1064/1069', 0, 3, 'Kamizelki'),
1076
+ (1070, 838, 1064, '954/1063/1064/1070', 0, 3, 'Spodenki męskie'),
1077
+ (1071, 839, 1064, '954/1063/1064/1071', 0, 3, 'T-shirty i koszulki męskie'),
1078
+ (1072, 918, 1064, '954/1063/1064/1072', 0, 3, 'Dresy męskie'),
1079
+ (1073, 1289, 1064, '954/1063/1064/1073', 0, 3, 'Garnitury'),
1080
+ (1074, 1291, 1064, '954/1063/1064/1074', 0, 3, 'Swetry i golfy'),
1081
+ (1075, 1302, 1064, '954/1063/1064/1075', 0, 3, 'Spodnie męskie'),
1082
+ (1076, 831, 1075, '954/1063/1064/1075/1076', 0, 4, 'Spodnie eleganckie męskie'),
1083
+ (1077, 1303, 1075, '954/1063/1064/1075/1077', 0, 4, 'Jeansy'),
1084
+ (1078, 1304, 1075, '954/1063/1064/1075/1078', 0, 4, 'Spodnie sportowe męskie'),
1085
+ (1079, 1373, 1075, '954/1063/1064/1075/1079', 0, 4, 'Pozostałe spodnie męskie'),
1086
+ (1080, 1372, 1064, '954/1063/1064/1080', 0, 3, 'Kurtki i płaszcze męskie'),
1087
+ (1081, 828, 1080, '954/1063/1064/1080/1081', 0, 4, 'Kurtki męskie'),
1088
+ (1082, 1290, 1080, '954/1063/1064/1080/1082', 0, 4, 'Płaszcze męskie'),
1089
+ (1083, 1376, 1064, '954/1063/1064/1083', 0, 3, 'Pozostała odzież męska'),
1090
+ (1084, 1321, 1063, '954/1063/1084', 0, 2, 'Buty męskie'),
1091
+ (1085, 1331, 1063, '954/1063/1085', 0, 2, 'Bielizna męska'),
1092
+ (1086, 636, 1085, '954/1063/1085/1086', 0, 3, 'Slipy i stringi'),
1093
+ (1087, 678, 1085, '954/1063/1085/1087', 0, 3, 'Bokserki i szorty'),
1094
+ (1088, 703, 1085, '954/1063/1085/1088', 0, 3, 'Podkoszulki męskie'),
1095
+ (1089, 704, 1085, '954/1063/1085/1089', 0, 3, 'Kąpielówki'),
1096
+ (1090, 832, 1085, '954/1063/1085/1090', 0, 3, 'Skarpety męskie'),
1097
+ (1091, 919, 1085, '954/1063/1085/1091', 0, 3, 'Pidżamy męskie'),
1098
+ (1092, 930, 1085, '954/1063/1085/1092', 0, 3, 'Szlafroki męskie'),
1099
+ (1093, 1460, 1085, '954/1063/1085/1093', 0, 3, 'Pozostała bielizna męska'),
1100
+ (1094, 3106, 1085, '954/1063/1085/1094', 0, 3, 'Kalesony'),
1101
+ (1095, 3154, 954, '954/1095', 0, 1, 'Na okazje'),
1102
+ (1096, 2427, 1095, '954/1095/1096', 0, 2, 'Odzież obuwie i dodatki ślubne'),
1103
+ (1097, 2428, 1096, '954/1095/1096/1097', 0, 3, 'Męskie dodatki ślubne'),
1104
+ (1098, 2429, 1096, '954/1095/1096/1098', 0, 3, 'Damska odzież i dodatki ślubne'),
1105
+ (1099, 2430, 1098, '954/1095/1096/1098/1099', 0, 4, 'Suknie ślubne'),
1106
+ (1100, 2431, 1098, '954/1095/1096/1098/1100', 0, 4, 'Bielizna ślubna'),
1107
+ (1101, 2432, 1098, '954/1095/1096/1098/1101', 0, 4, 'Buty ślubne'),
1108
+ (1102, 2435, 1098, '954/1095/1096/1098/1102', 0, 4, 'Damskie dodatki ślubne'),
1109
+ (1103, 2436, 1096, '954/1095/1096/1103', 0, 3, 'Pozostałe dodatki ślubne'),
1110
+ (1104, 2480, 1095, '954/1095/1104', 0, 2, 'Stroje karnawałowe przebrania i dodatki'),
1111
+ (1105, 2481, 1104, '954/1095/1104/1105', 0, 3, 'Stroje karnawałowe i przebrania'),
1112
+ (1106, 2482, 1104, '954/1095/1104/1106', 0, 3, 'Dodatki do strojów karnawałowych i przebrań'),
1113
+ (1109, 643, 0, '1109', 0, 0, 'Erotyka'),
1114
+ (1110, 644, 1109, '1109/1110', 0, 1, 'Drogeria erotyczna'),
1115
+ (1111, 645, 1110, '1109/1110/1111', 0, 2, 'Feromony'),
1116
+ (1112, 647, 1110, '1109/1110/1112', 0, 2, 'Lubrykanty'),
1117
+ (1113, 648, 1110, '1109/1110/1113', 0, 2, 'Suplementy erotyczne'),
1118
+ (1114, 661, 1109, '1109/1114', 0, 1, 'Biżuteria erotyczna'),
1119
+ (1115, 666, 1109, '1109/1115', 0, 1, 'Akcesoria erotyczne'),
1120
+ (1116, 667, 1115, '1109/1115/1116', 0, 2, 'Sztuczne pochwy'),
1121
+ (1117, 669, 1115, '1109/1115/1117', 0, 2, 'Pompki erotyczne'),
1122
+ (1118, 670, 1115, '1109/1115/1118', 0, 2, 'Sztuczne penisy'),
1123
+ (1119, 672, 1115, '1109/1115/1119', 0, 2, 'Wibratory'),
1124
+ (1120, 673, 1115, '1109/1115/1120', 0, 2, 'Stymulatory'),
1125
+ (1121, 674, 1115, '1109/1115/1121', 0, 2, 'Lalki miłości'),
1126
+ (1122, 677, 1115, '1109/1115/1122', 0, 2, 'Kulki stymulujące'),
1127
+ (1123, 680, 1115, '1109/1115/1123', 0, 2, 'Pierścienie i nasadki'),
1128
+ (1124, 693, 1115, '1109/1115/1124', 0, 2, 'Huśtawki erotyczne'),
1129
+ (1125, 694, 1115, '1109/1115/1125', 0, 2, 'Korki analne'),
1130
+ (1126, 697, 1115, '1109/1115/1126', 0, 2, 'Sztuczne usta'),
1131
+ (1127, 698, 1115, '1109/1115/1127', 0, 2, 'Zestawy erotyczne'),
1132
+ (1128, 3114, 1115, '1109/1115/1128', 0, 2, 'Akcesoria BDSM'),
1133
+ (1129, 3118, 1115, '1109/1115/1129', 0, 2, 'Pozostałe akcesoria erotyczne'),
1134
+ (1130, 675, 1109, '1109/1130', 0, 1, 'Filmy erotyczne'),
1135
+ (1131, 679, 1109, '1109/1131', 0, 1, 'Gadżety erotyczne'),
1136
+ (1132, 3115, 1131, '1109/1131/1132', 0, 2, 'Gadżety erotyczne na imprezy'),
1137
+ (1133, 3116, 1131, '1109/1131/1133', 0, 2, 'Gry i zabawy erotyczne'),
1138
+ (1134, 3117, 1131, '1109/1131/1134', 0, 2, 'Pozostałe gadżety erotyczne'),
1139
+ (1135, 3120, 1109, '1109/1135', 0, 1, 'Odzież obuwie i bielizna erotyczna męska'),
1140
+ (1136, 691, 1135, '1109/1135/1136', 0, 2, 'Slipy i stringi erotyczne'),
1141
+ (1137, 3121, 1135, '1109/1135/1137', 0, 2, 'Odzież i przebrania erotyczne męskie'),
1142
+ (1138, 3122, 1135, '1109/1135/1138', 0, 2, 'Obuwie erotyczne męskie'),
1143
+ (1139, 3123, 1109, '1109/1139', 0, 1, 'Odzież obuwie i bielizna erotyczna damska'),
1144
+ (1140, 649, 1139, '1109/1139/1140', 0, 2, 'Bielizna erotyczna damska'),
1145
+ (1141, 650, 1140, '1109/1139/1140/1141', 0, 3, 'Biustonosze erotyczne'),
1146
+ (1142, 652, 1140, '1109/1139/1140/1142', 0, 3, 'Komplety erotyczne damskie'),
1147
+ (1143, 653, 1140, '1109/1139/1140/1143', 0, 3, 'Body erotyczne'),
1148
+ (1144, 656, 1140, '1109/1139/1140/1144', 0, 3, 'Figi i stringi erotyczne'),
1149
+ (1145, 685, 1140, '1109/1139/1140/1145', 0, 3, 'Gorsety erotyczne'),
1150
+ (1146, 687, 1140, '1109/1139/1140/1146', 0, 3, 'Koszulki i pidżamki erotyczne'),
1151
+ (1147, 688, 1140, '1109/1139/1140/1147', 0, 3, 'Pończochy pasy i podwiązki erotyczne'),
1152
+ (1148, 690, 1140, '1109/1139/1140/1148', 0, 3, 'Rajstopy erotyczne'),
1153
+ (1149, 709, 1140, '1109/1139/1140/1149', 0, 3, 'Kombinezony erotyczne'),
1154
+ (1150, 3113, 1140, '1109/1139/1140/1150', 0, 3, 'Pozostała bielizna erotyczna damska'),
1155
+ (1151, 714, 1139, '1109/1139/1151', 0, 2, 'Obuwie erotyczne damskie'),
1156
+ (1152, 718, 1151, '1109/1139/1151/1152', 0, 3, 'Pozostałe obuwie erotyczne'),
1157
+ (1153, 721, 1151, '1109/1139/1151/1153', 0, 3, 'Kozaki erotyczne'),
1158
+ (1154, 722, 1151, '1109/1139/1151/1154', 0, 3, 'Sandały i klapki erotyczne'),
1159
+ (1155, 723, 1151, '1109/1139/1151/1155', 0, 3, 'Szpilki i półbuty erotyczne'),
1160
+ (1156, 3124, 1139, '1109/1139/1156', 0, 2, 'Odzież erotyczna damska'),
1161
+ (1157, 732, 1156, '1109/1139/1156/1157', 0, 3, 'Sukienki i spódniczki erotyczne'),
1162
+ (1158, 3119, 1156, '1109/1139/1156/1158', 0, 3, 'Przebrania erotyczne damskie'),
1163
+ (1159, 3156, 1156, '1109/1139/1156/1159', 0, 3, 'Pozostała odzież erotyczna damska'),
1164
+ (1162, 743, 0, '1162', 0, 0, 'Dom i ogród'),
1165
+ (1163, 745, 1162, '1162/1163', 0, 1, 'Wyposażenie kuchni'),
1166
+ (1164, 950, 1163, '1162/1163/1164', 0, 2, 'Sztućce'),
1167
+ (1165, 1778, 1164, '1162/1163/1164/1165', 0, 3, 'Łyżeczki'),
1168
+ (1166, 1779, 1164, '1162/1163/1164/1166', 0, 3, 'Łyżki'),
1169
+ (1167, 1782, 1164, '1162/1163/1164/1167', 0, 3, 'Noże kuchenne'),
1170
+ (1168, 1783, 1164, '1162/1163/1164/1168', 0, 3, 'Widelce'),
1171
+ (1169, 1784, 1164, '1162/1163/1164/1169', 0, 3, 'Zestawy sztućców'),
1172
+ (1170, 1785, 1164, '1162/1163/1164/1170', 0, 3, 'Akcesoria do sztućców'),
1173
+ (1171, 1786, 1164, '1162/1163/1164/1171', 0, 3, 'Pozostałe sztućce'),
1174
+ (1172, 3162, 1164, '1162/1163/1164/1172', 0, 3, 'Ostrzałki do noży'),
1175
+ (1173, 1214, 1163, '1162/1163/1173', 0, 2, 'Naczynia kuchenne'),
1176
+ (1174, 814, 1173, '1162/1163/1173/1174', 0, 3, 'Salaterki'),
1177
+ (1175, 815, 1173, '1162/1163/1173/1175', 0, 3, 'Talerze'),
1178
+ (1176, 820, 1173, '1162/1163/1173/1176', 0, 3, 'Pozostałe naczynia kuchenne'),
1179
+ (1177, 948, 1173, '1162/1163/1173/1177', 0, 3, 'Serwisy obiadowe'),
1180
+ (1178, 953, 1173, '1162/1163/1173/1178', 0, 3, 'Szklanki'),
1181
+ (1179, 1215, 1173, '1162/1163/1173/1179', 0, 3, 'Kieliszki'),
1182
+ (1180, 1217, 1173, '1162/1163/1173/1180', 0, 3, 'Karafki'),
1183
+ (1181, 1221, 1173, '1162/1163/1173/1181', 0, 3, 'Miski'),
1184
+ (1182, 1222, 1173, '1162/1163/1173/1182', 0, 3, 'Półmiski'),
1185
+ (1183, 1249, 1173, '1162/1163/1173/1183', 0, 3, 'Kubki'),
1186
+ (1184, 1787, 1173, '1162/1163/1173/1184', 0, 3, 'Naczynia do kawy i herbaty'),
1187
+ (1185, 813, 1184, '1162/1163/1173/1184/1185', 0, 4, 'Cukiernice i mleczniki'),
1188
+ (1186, 949, 1184, '1162/1163/1173/1184/1186', 0, 4, 'Serwisy do kawy i herbaty'),
1189
+ (1187, 951, 1184, '1162/1163/1173/1184/1187', 0, 4, 'Filiżanki'),
1190
+ (1188, 1216, 1184, '1162/1163/1173/1184/1188', 0, 4, 'Dzbanki i imbryki'),
1191
+ (1189, 1219, 1184, '1162/1163/1173/1184/1189', 0, 4, 'Zaparzacze'),
1192
+ (1190, 1246, 1184, '1162/1163/1173/1184/1190', 0, 4, 'Podgrzewacze'),
1193
+ (1191, 1789, 1184, '1162/1163/1173/1184/1191', 0, 4, 'Pozostałe akcesoria do kawy i herbaty'),
1194
+ (1192, 3161, 1184, '1162/1163/1173/1184/1192', 0, 4, 'Spieniacze do mleka'),
1195
+ (1193, 1790, 1173, '1162/1163/1173/1193', 0, 3, 'Dzbanki'),
1196
+ (1194, 3374, 1173, '1162/1163/1173/1194', 0, 3, 'Bulionówki'),
1197
+ (1195, 3375, 1173, '1162/1163/1173/1195', 0, 3, 'Sosjerki'),
1198
+ (1196, 3376, 1173, '1162/1163/1173/1196', 0, 3, 'Wazy'),
1199
+ (1197, 1751, 1163, '1162/1163/1197', 0, 2, 'Przybory do gotowania i pieczenia'),
1200
+ (1198, 1247, 1197, '1162/1163/1197/1198', 0, 3, 'Podstawki pod garnki'),
1201
+ (1199, 1254, 1197, '1162/1163/1197/1199', 0, 3, 'Formy do pieczenia'),
1202
+ (1200, 1752, 1197, '1162/1163/1197/1200', 0, 3, 'Pozostałe przybory do gotowania i pieczenia'),
1203
+ (1201, 1768, 1197, '1162/1163/1197/1201', 0, 3, 'Naczynia żaroodporne'),
1204
+ (1202, 3330, 1197, '1162/1163/1197/1202', 0, 3, 'Chochle i łyżki'),
1205
+ (1203, 3331, 1197, '1162/1163/1197/1203', 0, 3, 'Łopatki'),
1206
+ (1204, 3332, 1197, '1162/1163/1197/1204', 0, 3, 'Szczypce'),
1207
+ (1205, 3333, 1197, '1162/1163/1197/1205', 0, 3, 'Tłuczki'),
1208
+ (1206, 3334, 1197, '1162/1163/1197/1206', 0, 3, 'Trzepaczki'),
1209
+ (1207, 3373, 1197, '1162/1163/1197/1207', 0, 3, 'Foremki do czekoladek'),
1210
+ (1208, 1753, 1163, '1162/1163/1208', 0, 2, 'Akcesoria kuchenne'),
1211
+ (1209, 817, 1208, '1162/1163/1208/1209', 0, 3, 'Deski kuchenne'),
1212
+ (1210, 844, 1208, '1162/1163/1208/1210', 0, 3, 'Pozostałe akcesoria kuchenne'),
1213
+ (1211, 1213, 1208, '1162/1163/1208/1211', 0, 3, 'Tace i patery'),
1214
+ (1212, 1220, 1208, '1162/1163/1208/1212', 0, 3, 'Młynki do przypraw'),
1215
+ (1213, 3317, 1208, '1162/1163/1208/1213', 0, 3, 'Cedzaki i sitka'),
1216
+ (1214, 3318, 1208, '1162/1163/1208/1214', 0, 3, 'Chlebaki'),
1217
+ (1215, 3319, 1208, '1162/1163/1208/1215', 0, 3, 'Słoiki i pojemniki na żywność'),
1218
+ (1216, 3320, 1208, '1162/1163/1208/1216', 0, 3, 'Solniczki pieprzniczki i przyprawniki'),
1219
+ (1217, 3321, 1208, '1162/1163/1208/1217', 0, 3, 'Pojemniki hermetyczne'),
1220
+ (1218, 3322, 1208, '1162/1163/1208/1218', 0, 3, 'Dozowniki do octu i oliwy'),
1221
+ (1219, 3323, 1208, '1162/1163/1208/1219', 0, 3, 'Suszarki i ociekacze'),
1222
+ (1220, 3324, 1208, '1162/1163/1208/1220', 0, 3, 'Obieraczki'),
1223
+ (1221, 3325, 1208, '1162/1163/1208/1221', 0, 3, 'Maselniczki'),
1224
+ (1222, 3326, 1208, '1162/1163/1208/1222', 0, 3, 'Minutniki'),
1225
+ (1223, 3327, 1208, '1162/1163/1208/1223', 0, 3, 'Dziadki do orzechów'),
1226
+ (1224, 3328, 1208, '1162/1163/1208/1224', 0, 3, 'Siekacze tarki i szatkownice'),
1227
+ (1225, 3329, 1208, '1162/1163/1208/1225', 0, 3, 'Zestawy do sushi'),
1228
+ (1226, 1776, 1163, '1162/1163/1226', 0, 2, 'Akcesoria do alkoholu'),
1229
+ (1227, 1228, 1226, '1162/1163/1226/1227', 0, 3, 'Stojaki na alkohol'),
1230
+ (1228, 1245, 1226, '1162/1163/1226/1228', 0, 3, 'Shakery'),
1231
+ (1229, 1248, 1226, '1162/1163/1226/1229', 0, 3, 'Pozostałe akcesoria do alkoholu'),
1232
+ (1230, 1777, 1226, '1162/1163/1226/1230', 0, 3, 'Korkociągi i otwieracze'),
1233
+ (1231, 3160, 1226, '1162/1163/1226/1231', 0, 3, 'Zestawy do wina'),
1234
+ (1232, 3380, 1226, '1162/1163/1226/1232', 0, 3, 'Chłodzenie alkoholu'),
1235
+ (1233, 3381, 1226, '1162/1163/1226/1233', 0, 3, 'Skrzynki na alkohol'),
1236
+ (1234, 3382, 1226, '1162/1163/1226/1234', 0, 3, 'Zatyczki i nalewaki do butelek'),
1237
+ (1235, 3159, 1163, '1162/1163/1235', 0, 2, 'Dekoracja stołu'),
1238
+ (1236, 3335, 1163, '1162/1163/1236', 0, 2, 'Garnki i patelnie'),
1239
+ (1237, 566, 1236, '1162/1163/1236/1237', 0, 3, 'Garnki'),
1240
+ (1238, 1580, 1236, '1162/1163/1236/1238', 0, 3, 'Szybkowary'),
1241
+ (1239, 1581, 1236, '1162/1163/1236/1239', 0, 3, 'Czajniki'),
1242
+ (1240, 1767, 1236, '1162/1163/1236/1240', 0, 3, 'Patelnie'),
1243
+ (1241, 1769, 1236, '1162/1163/1236/1241', 0, 3, 'Pokrywki'),
1244
+ (1242, 1770, 1236, '1162/1163/1236/1242', 0, 3, 'Rondle'),
1245
+ (1243, 1771, 1236, '1162/1163/1236/1243', 0, 3, 'Brytfanny'),
1246
+ (1244, 1772, 1236, '1162/1163/1236/1244', 0, 3, 'Fondue i raclette'),
1247
+ (1245, 1773, 1236, '1162/1163/1236/1245', 0, 3, 'Zestawy garnków i patelni'),
1248
+ (1246, 1774, 1236, '1162/1163/1236/1246', 0, 3, 'Woki'),
1249
+ (1247, 758, 1162, '1162/1247', 0, 1, 'Narzędzia i warsztat'),
1250
+ (1248, 1253, 1247, '1162/1247/1248', 0, 2, 'Narzędzia ręczne'),
1251
+ (1249, 1208, 1248, '1162/1247/1248/1249', 0, 3, 'Klucze i nasadki'),
1252
+ (1250, 1502, 1248, '1162/1247/1248/1250', 0, 3, 'Młotki'),
1253
+ (1251, 1504, 1248, '1162/1247/1248/1251', 0, 3, 'Szczypce kombinerki i cęgi'),
1254
+ (1252, 1506, 1248, '1162/1247/1248/1252', 0, 3, 'Śrubokręty'),
1255
+ (1253, 1507, 1248, '1162/1247/1248/1253', 0, 3, 'Narzędzia murarskie'),
1256
+ (1254, 1508, 1248, '1162/1247/1248/1254', 0, 3, 'Pilniki i dłuta'),
1257
+ (1255, 1509, 1248, '1162/1247/1248/1255', 0, 3, 'Pozostałe narzędzia ręczne'),
1258
+ (1256, 1840, 1248, '1162/1247/1248/1256', 0, 3, 'Imadła'),
1259
+ (1257, 1841, 1248, '1162/1247/1248/1257', 0, 3, 'Maszyny do cięcia i gilotyny'),
1260
+ (1258, 1842, 1248, '1162/1247/1248/1258', 0, 3, 'Piły ręczne i brzeszczoty'),
1261
+ (1259, 1843, 1248, '1162/1247/1248/1259', 0, 3, 'Noże i nożyce ręczne'),
1262
+ (1260, 1844, 1248, '1162/1247/1248/1260', 0, 3, 'Ściski i klamry'),
1263
+ (1261, 1845, 1248, '1162/1247/1248/1261', 0, 3, 'Urządzenia dźwigowe'),
1264
+ (1262, 1846, 1248, '1162/1247/1248/1262', 0, 3, 'Zszywacze i takery ręczne'),
1265
+ (1263, 2753, 1248, '1162/1247/1248/1263', 0, 3, 'Akcesoria do narzędzi ręcznych'),
1266
+ (1264, 3205, 1248, '1162/1247/1248/1264', 0, 3, 'Zestawy narzędziowe'),
1267
+ (1265, 1481, 1247, '1162/1247/1265', 0, 2, 'Meble i wyposażenie warsztatu'),
1268
+ (1266, 1195, 1265, '1162/1247/1265/1266', 0, 3, 'Stoły warsztatowe'),
1269
+ (1267, 1482, 1265, '1162/1247/1265/1267', 0, 3, 'Regały i szafki warsztatowe'),
1270
+ (1268, 1483, 1265, '1162/1247/1265/1268', 0, 3, 'Wózki narzędziowe'),
1271
+ (1269, 1489, 1265, '1162/1247/1265/1269', 0, 3, 'Skrzynki i torby narzędziowe'),
1272
+ (1270, 1876, 1265, '1162/1247/1265/1270', 0, 3, 'Pozostałe wyposażenie warsztatowe'),
1273
+ (1271, 3203, 1265, '1162/1247/1265/1271', 0, 3, 'Lampy warsztatowe'),
1274
+ (1272, 1503, 1247, '1162/1247/1272', 0, 2, 'Elektronarzędzia'),
1275
+ (1273, 759, 1272, '1162/1247/1272/1273', 0, 3, 'Szlifierki i polerki'),
1276
+ (1274, 760, 1272, '1162/1247/1272/1274', 0, 3, 'Wiertarki'),
1277
+ (1275, 761, 1272, '1162/1247/1272/1275', 0, 3, 'Wkrętarki'),
1278
+ (1276, 762, 1272, '1162/1247/1272/1276', 0, 3, 'Wyrzynarki'),
1279
+ (1277, 1103, 1272, '1162/1247/1272/1277', 0, 3, 'Frezarki i strugi'),
1280
+ (1278, 1107, 1272, '1162/1247/1272/1278', 0, 3, 'Opalarki'),
1281
+ (1279, 1108, 1272, '1162/1247/1272/1279', 0, 3, 'Pistolety do klejenia'),
1282
+ (1280, 1139, 1272, '1162/1247/1272/1280', 0, 3, 'Młoty udarowe'),
1283
+ (1281, 1154, 1272, '1162/1247/1272/1281', 0, 3, 'Zakrętarki'),
1284
+ (1282, 1155, 1272, '1162/1247/1272/1282', 0, 3, 'Bruzdownice'),
1285
+ (1283, 1194, 1272, '1162/1247/1272/1283', 0, 3, 'Nożyce do blachy i rozdzieraki'),
1286
+ (1284, 1203, 1272, '1162/1247/1272/1284', 0, 3, 'Mieszadła'),
1287
+ (1285, 1209, 1272, '1162/1247/1272/1285', 0, 3, 'Pozostałe elektronarzędzia'),
1288
+ (1286, 1264, 1272, '1162/1247/1272/1286', 0, 3, 'Tokarki'),
1289
+ (1287, 1820, 1272, '1162/1247/1272/1287', 0, 3, 'Akcesoria do elektronarzędzi'),
1290
+ (1288, 1210, 1287, '1162/1247/1272/1287/1288', 0, 4, 'Pozostałe akcesoria do elektronarzędzi'),
1291
+ (1289, 1821, 1287, '1162/1247/1272/1287/1289', 0, 4, 'Brzeszczoty'),
1292
+ (1290, 1822, 1287, '1162/1247/1272/1287/1290', 0, 4, 'Frezy'),
1293
+ (1291, 1823, 1287, '1162/1247/1272/1287/1291', 0, 4, 'Ładowarki akumulatory i zasilacze'),
1294
+ (1292, 1824, 1287, '1162/1247/1272/1287/1292', 0, 4, 'Nasadki'),
1295
+ (1293, 1825, 1287, '1162/1247/1272/1287/1293', 0, 4, 'Noże do elektronarzędzi'),
1296
+ (1294, 1826, 1287, '1162/1247/1272/1287/1294', 0, 4, 'Papiery i tarcze szlifierskie'),
1297
+ (1295, 1827, 1287, '1162/1247/1272/1287/1295', 0, 4, 'Tuleje'),
1298
+ (1296, 1828, 1287, '1162/1247/1272/1287/1296', 0, 4, 'Wiertła'),
1299
+ (1297, 2847, 1272, '1162/1247/1272/1297', 0, 3, 'Wiertarko-wkrętarki'),
1300
+ (1298, 1839, 1247, '1162/1247/1298', 0, 2, 'Narzędzia pomiarowe'),
1301
+ (1299, 1206, 1298, '1162/1247/1298/1299', 0, 3, 'Pozostałe narzędzia pomiarowe'),
1302
+ (1300, 1505, 1298, '1162/1247/1298/1300', 0, 3, 'Poziomice'),
1303
+ (1301, 1836, 1298, '1162/1247/1298/1301', 0, 3, 'Akcesoria do narzędzi pomiarowych'),
1304
+ (1302, 1837, 1298, '1162/1247/1298/1302', 0, 3, 'Niwelatory'),
1305
+ (1303, 1838, 1298, '1162/1247/1298/1303', 0, 3, 'Taśmy miernicze'),
1306
+ (1304, 2848, 1298, '1162/1247/1298/1304', 0, 3, 'Wykrywacze'),
1307
+ (1305, 2849, 1298, '1162/1247/1298/1305', 0, 3, 'Dalmierze i drogomierze'),
1308
+ (1306, 2850, 1298, '1162/1247/1298/1306', 0, 3, 'Tachimetry'),
1309
+ (1307, 2851, 1298, '1162/1247/1298/1307', 0, 3, 'Kątowniki i kątomierze'),
1310
+ (1308, 2855, 1298, '1162/1247/1298/1308', 0, 3, 'Wagi'),
1311
+ (1309, 3261, 1298, '1162/1247/1298/1309', 0, 3, 'Mierniki uniwersalne'),
1312
+ (1310, 3262, 1298, '1162/1247/1298/1310', 0, 3, 'Mikrometry'),
1313
+ (1311, 1847, 1247, '1162/1247/1311', 0, 2, 'Oleje smary i akcesoria'),
1314
+ (1312, 1851, 1247, '1162/1247/1312', 0, 2, 'Narzędzia pneumatyczne i akcesoria'),
1315
+ (1313, 1192, 1312, '1162/1247/1312/1313', 0, 3, 'Pistolety do malowania'),
1316
+ (1314, 1205, 1312, '1162/1247/1312/1314', 0, 3, 'Sprężarki i kompresory'),
1317
+ (1315, 1852, 1312, '1162/1247/1312/1315', 0, 3, 'Pozostałe narzędzia pneumatyczne'),
1318
+ (1316, 1853, 1312, '1162/1247/1312/1316', 0, 3, 'Akcesoria do narzędzi pneumatycznych'),
1319
+ (1317, 3204, 1312, '1162/1247/1312/1317', 0, 3, 'Klucze pneumatyczne'),
1320
+ (1318, 1854, 1247, '1162/1247/1318', 0, 2, 'Narzędzia spalinowe i akcesoria'),
1321
+ (1319, 1156, 1318, '1162/1247/1318/1319', 0, 3, 'Generatory prądu'),
1322
+ (1320, 1855, 1318, '1162/1247/1318/1320', 0, 3, 'Zagęszczarki i stopy'),
1323
+ (1321, 1856, 1318, '1162/1247/1318/1321', 0, 3, 'Akcesoria do narzędzi spalinowych'),
1324
+ (1322, 1857, 1318, '1162/1247/1318/1322', 0, 3, 'Pozostałe narzędzia spalinowe'),
1325
+ (1323, 1859, 1247, '1162/1247/1323', 0, 2, 'Pozostałe narzędzia warsztatowe'),
1326
+ (1324, 1863, 1247, '1162/1247/1324', 0, 2, 'Spawanie i lutowanie'),
1327
+ (1325, 1207, 1324, '1162/1247/1324/1325', 0, 3, 'Lutownice'),
1328
+ (1326, 1444, 1324, '1162/1247/1324/1326', 0, 3, 'Spawarki'),
1329
+ (1327, 1864, 1324, '1162/1247/1324/1327', 0, 3, 'Akcesoria do spawarek i lutownic'),
1330
+ (1328, 2852, 1324, '1162/1247/1324/1328', 0, 3, 'Przecinarki plazmowe'),
1331
+ (1329, 2853, 1324, '1162/1247/1324/1329', 0, 3, 'Półautomaty spawalnicze'),
1332
+ (1330, 2854, 1324, '1162/1247/1324/1330', 0, 3, 'Zgrzewarki'),
1333
+ (1331, 1865, 1247, '1162/1247/1331', 0, 2, 'Piły pilarki i akcesoria'),
1334
+ (1332, 1114, 1331, '1162/1247/1331/1332', 0, 3, 'Piły i pilarki'),
1335
+ (1333, 1866, 1331, '1162/1247/1331/1333', 0, 3, 'Akcesoria do pił i pilarek'),
1336
+ (1334, 764, 1162, '1162/1334', 0, 1, 'Wyposażenie wnętrz'),
1337
+ (1335, 788, 1334, '1162/1334/1335', 0, 2, 'Akcesoria łazienkowe'),
1338
+ (1336, 1829, 1335, '1162/1334/1335/1336', 0, 3, 'Wieszaki i uchwyty łazienkowe'),
1339
+ (1337, 1830, 1335, '1162/1334/1335/1337', 0, 3, 'Mydelniczki i półki prysznicowe'),
1340
+ (1338, 1833, 1335, '1162/1334/1335/1338', 0, 3, 'Maty i dywaniki łazienkowe'),
1341
+ (1339, 1834, 1335, '1162/1334/1335/1339', 0, 3, 'Pozostałe akcesoria łazienkowe'),
1342
+ (1340, 3301, 1335, '1162/1334/1335/1340', 0, 3, 'Uchwyty i stojaki na papier toaletowy'),
1343
+ (1341, 3302, 1335, '1162/1334/1335/1341', 0, 3, 'Szczotki do toalet'),
1344
+ (1342, 3303, 1335, '1162/1334/1335/1342', 0, 3, 'Kubki i szklanki łazienkowe'),
1345
+ (1343, 3304, 1335, '1162/1334/1335/1343', 0, 3, 'Koszyki łazienkowe'),
1346
+ (1344, 3305, 1335, '1162/1334/1335/1344', 0, 3, 'Pojemniki na waciki i chusteczki'),
1347
+ (1345, 3306, 1335, '1162/1334/1335/1345', 0, 3, 'Zasłony prysznicowe'),
1348
+ (1346, 3307, 1335, '1162/1334/1335/1346', 0, 3, 'Kosze i pojemniki na pranie'),
1349
+ (1347, 3308, 1335, '1162/1334/1335/1347', 0, 3, 'Dozowniki do mydła'),
1350
+ (1348, 845, 1334, '1162/1334/1348', 0, 2, 'Dekoracja domu'),
1351
+ (1349, 846, 1348, '1162/1334/1348/1349', 0, 3, 'Ceramika i szkło ozdobne'),
1352
+ (1350, 1252, 1348, '1162/1334/1348/1350', 0, 3, 'Wazony'),
1353
+ (1351, 1792, 1348, '1162/1334/1348/1351', 0, 3, 'Szkatułki i puzderka'),
1354
+ (1352, 1793, 1348, '1162/1334/1348/1352', 0, 3, 'Figurki dekoracyjne'),
1355
+ (1353, 1794, 1348, '1162/1334/1348/1353', 0, 3, 'Ozdoby świąteczne'),
1356
+ (1354, 1795, 1348, '1162/1334/1348/1354', 0, 3, 'Obrazy i plakaty'),
1357
+ (1355, 1796, 1348, '1162/1334/1348/1355', 0, 3, 'Pozostałe dekoracje i ozdoby'),
1358
+ (1356, 2619, 1348, '1162/1334/1348/1356', 0, 3, 'Sztuczne kwiaty'),
1359
+ (1357, 847, 1334, '1162/1334/1357', 0, 2, 'Zegary'),
1360
+ (1358, 848, 1334, '1162/1334/1358', 0, 2, 'Pudła pojemniki i kosze'),
1361
+ (1359, 906, 1334, '1162/1334/1359', 0, 2, 'Oświetlenie'),
1362
+ (1360, 908, 1359, '1162/1334/1359/1360', 0, 3, 'Pozostałe oświetlenie'),
1363
+ (1361, 1745, 1359, '1162/1334/1359/1361', 0, 3, 'Wentylatory sufitowe'),
1364
+ (1362, 1848, 1359, '1162/1334/1359/1362', 0, 3, 'Akcesoria do oświetlenia'),
1365
+ (1363, 907, 1362, '1162/1334/1359/1362/1363', 0, 4, 'Źródła światła'),
1366
+ (1364, 2088, 1363, '1162/1334/1359/1362/1363/1364', 0, 5, 'Pozostałe źródła światła'),
1367
+ (1365, 2089, 1363, '1162/1334/1359/1362/1363/1365', 0, 5, 'Świetlówki kompaktowe'),
1368
+ (1366, 2090, 1363, '1162/1334/1359/1362/1363/1366', 0, 5, 'Świetlówki liniowe'),
1369
+ (1367, 2091, 1363, '1162/1334/1359/1362/1363/1367', 0, 5, 'Żarówki halogenowe'),
1370
+ (1368, 2092, 1363, '1162/1334/1359/1362/1363/1368', 0, 5, 'Żarówki LED'),
1371
+ (1369, 2093, 1363, '1162/1334/1359/1362/1363/1369', 0, 5, 'Żarówki standardowe'),
1372
+ (1370, 1849, 1362, '1162/1334/1359/1362/1370', 0, 4, 'Klosze i abażury'),
1373
+ (1371, 1850, 1362, '1162/1334/1359/1362/1371', 0, 4, 'Pozostałe akcesoria do oświetlenia'),
1374
+ (1372, 3163, 1362, '1162/1334/1359/1362/1372', 0, 4, 'Transformatory i zasilacze do oświetlenia'),
1375
+ (1373, 1870, 1359, '1162/1334/1359/1373', 0, 3, 'Lampy podłogowe'),
1376
+ (1374, 1871, 1359, '1162/1334/1359/1374', 0, 3, 'Lampy stołowe'),
1377
+ (1375, 1872, 1359, '1162/1334/1359/1375', 0, 3, 'Lampy ścienne'),
1378
+ (1376, 1873, 1359, '1162/1334/1359/1376', 0, 3, 'Lampy sufitowe'),
1379
+ (1377, 1874, 1359, '1162/1334/1359/1377', 0, 3, 'Oprawy oświetleniowe'),
1380
+ (1378, 1875, 1359, '1162/1334/1359/1378', 0, 3, 'Systemy oświetleniowe'),
1381
+ (1379, 3164, 1359, '1162/1334/1359/1379', 0, 3, 'Oświetlenie meblowe i taśmy LED'),
1382
+ (1380, 910, 1334, '1162/1334/1380', 0, 2, 'Lustra'),
1383
+ (1381, 1797, 1334, '1162/1334/1381', 0, 2, 'Gazetniki'),
1384
+ (1382, 1798, 1334, '1162/1334/1382', 0, 2, 'Świece i aromaterapia'),
1385
+ (1383, 1080, 1382, '1162/1334/1382/1383', 0, 3, 'Zapachy i olejki'),
1386
+ (1384, 1226, 1382, '1162/1334/1382/1384', 0, 3, 'Świeczki i świeczniki'),
1387
+ (1385, 1799, 1382, '1162/1334/1382/1385', 0, 3, 'Kadzidła i podstawki'),
1388
+ (1386, 1804, 1334, '1162/1334/1386', 0, 2, 'Wystrój okien'),
1389
+ (1387, 1096, 1386, '1162/1334/1386/1387', 0, 3, 'Firany i zasłony'),
1390
+ (1388, 1251, 1386, '1162/1334/1386/1388', 0, 3, 'Rolety żaluzje i markizy'),
1391
+ (1389, 1805, 1386, '1162/1334/1386/1389', 0, 3, 'Karnisze'),
1392
+ (1390, 2857, 1386, '1162/1334/1386/1390', 0, 3, 'Akcesoria do wystroju okien'),
1393
+ (1391, 1806, 1334, '1162/1334/1391', 0, 2, 'Tekstylia do domu'),
1394
+ (1392, 947, 1391, '1162/1334/1391/1392', 0, 3, 'Ręczniki'),
1395
+ (1393, 954, 1391, '1162/1334/1391/1393', 0, 3, 'Pościel'),
1396
+ (1394, 955, 1391, '1162/1334/1391/1394', 0, 3, 'Dywany i wykładziny dywanowe'),
1397
+ (1395, 1097, 1391, '1162/1334/1391/1395', 0, 3, 'Obrusy serwetki i bieżniki'),
1398
+ (1396, 1807, 1391, '1162/1334/1391/1396', 0, 3, 'Kołdry i poduszki'),
1399