Orba_Nokaut

Magento Extension
Download latest - 1.0.1

Developers

orba (ORBA)

The extension allows you to map your product attributes with core Nokaut.pl ones and assign your products to Nokaut.pl categories using mass actions or by simply editing products one by one. After that, it gives you the URLs to a dynamically genearted XML files (one for each store view), which you can add to your Nokaut.pl accounts.
Documentation will be available soon. Please, check the screenshots instead.

Moduł ten pozwala zmapować atrybuty Twoich produktów z głównymi atrybutami z Nokaut.pl oraz przypisać Twoje produkty do konkretnych kategorii z Nokaut.pl, używając masowych akcji lub po prostu edytując produkty jeden po drugim. Następnie, daje Ci adresy URL do dynamicznie generowanych plików XML (jeden dla każdego store view), które możesz dodać do swoich kont w Nokaut.pl.
Dokumentacja będzie dostępna wkrótce. Tymczasem, pomocne mogą okazać się zrzuty ekranów.

Releases (5)

Date Version Notes
2015-12-11 1.0.1

- fixed mapping of core attributes

2015-11-04 1.0.0

- needed changes for Patch SUPEE-6788

2014-11-04 0.2.3.1

- Repackaging

2014-11-04 0.2.3

- Fixed problem with getting special price when special dates are defined

2013-05-06 0.2.2

- proper ACL configuration added,
- going stable