Addons for WPBakery Page Builder - Version 1.1.1

Version Description

  • Fixed PHP warnings raised in certain themes that customize VC.
  • Performed compatibility checks with a number of premium themes; fixed any issues found.
  • Compatibility fixes along with some minor styling tweaks for tabs, accordion, carousel and portfolio/post grid elements.
Download this release

Release Info

Developer livemesh
Plugin Icon 128x128 Addons for WPBakery Page Builder
Version 1.1.1
Comparing to
See all releases

Code changes from version 1.1 to 1.1.1

assets/css/lvca-frontend.css CHANGED
@@ -26,7 +26,9 @@ html {
26
.lvca-container a {
27
text-decoration: initial; }
28
.lvca-container img {
29
- max-width: 100%; }
30
31
/* ------- General styles ------------ */
32
.lvca-container {
26
.lvca-container a {
27
text-decoration: initial; }
28
.lvca-container img {
29
+ max-width: 100%;
30
+ width: auto;
31
+ height: auto; }
32
33
/* ------- General styles ------------ */
34
.lvca-container {
assets/css/lvca-frontend.css.map CHANGED
@@ -1,6 +1,6 @@
1
{
2
"version": 3,
3
- "mappings": "AAGE,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;;AAItB,sBAEU;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;;AARvB,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;;AAItB,sBAEU;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;;;ACHzB,mBAAoB;EAClB,QAAQ,EAAE,OAAO;;AAIjB,uUAAwH;EACtH,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,yzBAAkB;IAChB,OAAO,EAAE,IAAI;AAGjB,iBAAE;EACA,eAAe,EAAE,OAAO;AAE1B,mBAAI;EACF,SAAS,EAAE,IAAI;;;AAMnB,eAAgB;EACd,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;;AAGpB,mBAAoB;EAClB,MAAM,EAAE,CAAC;;AAGX,YAAa;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;;AAGpB,aAAc;ECQR,YAAoB,EAAE,CAAC;;ADH3B,uXAAwL;EACtL,UAAU,EAAE,GAAG;;AEmBjB,yCAA8C;EFd5C,4BAAa;IGSb,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,QAAuC;IAE9C,uCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;IFZ7B,2CAAuB;MACrB,YAAoB,EAAE,CAAC;IAIvB,6CAAyB;MACvB,KAAK,EARY,IAAkC;EDZrD,4BAAa;IGIb,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,QAAuC;IAE9C,uCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;IFZ7B,0CAAuB;MACrB,YAAoB,EAAE,CAAC;IAIvB,4CAAyB;MACvB,KAAK,EARY,IAAkC;EDPrD,8BAAe;IGDf,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,yCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;IFZ7B,4CAAuB;MACrB,YAAoB,EAAE,CAAC;IAIvB,8CAAyB;MACvB,KAAK,EARY,IAAkC;EDFrD,6BAAc;IGNd,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,wCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;IFZ7B,2CAAuB;MACrB,YAAoB,EAAE,CAAC;IAIvB,6CAAyB;MACvB,KAAK,EARY,IAAkC;EDGrD,6BAAc;IGXd,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,wCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;EHP3B,4BAAa;IGfb,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,uCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;IFZ7B,0CAAuB;MACrB,YAAoB,EAAE,CAAC;IAIvB,4CAAyB;MACvB,KAAK,EARY,IAAkC;EDYrD,8BAAe;IGpBf,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,yCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;EHE3B,8BAAe;IGxBf,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,yCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;EHM3B,6BAAc;IG5Bd,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,wCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;EHU3B,4BAAa;IGhCb,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,uCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;EHc3B,+BAAgB;IGpChB,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,0CAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;AHmB7B,gEAAiC;EAC/B,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;;;AEvCb,yCAA8C;EFkD5C,iCAAkB;IGvDlB,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,4CAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;IFZ7B,+CAAuB;MACrB,YAAoB,EAAE,CAAC;IAIvB,iDAAyB;MACvB,KAAK,EARY,IAAkC;;;ACPvD,gEAA2E;EFsEzE,uXAAwL;IGvExL,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,2fAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;IFZ7B,+hBAAuB;MACrB,YAAoB,EAAE,CAAC;IAIvB,ujBAAyB;MACvB,KAAK,EARY,IAAkC;ACXvD,yCAA8C;EFmF5C,uXAAwL;IACtL,KAAK,EAAE,IAAI;IC7FX,YAAoB,EAAE,CAAC;;;ADsG7B,6BAA8B;ECtGxB,YAAoB,EAAE,CAAC;;;AD4G7B,6DAA8D;EC5GxD,YAAoB,EAAE,CAAC;;ADkH3B,mkBAAoY;EClHhY,YAAoB,EAAE,CAAC;ACiB3B,yCAA8C;EFuG5C,6CAA8B;IAC5B,KAAK,EAAE,QAAgB;EAGzB,6CAA8B;IAC5B,KAAK,EAAE,SAAgB;EAGzB,kDAAmC;IACjC,KAAK,EAAE,GAAgB;EAGzB,+CAAgC;IAC9B,KAAK,EAAE,GAAgB;EAGzB,8CAA+B;IAC7B,KAAK,EAAE,SAAgB;EAGzB,8CAA+B;IAC7B,KAAK,EAAE,SAAgB;EAGzB,6CAA8B;IAC5B,KAAK,EAAE,GAAgB;EAGzB,+CAAgC;IAC9B,KAAK,EAAE,SAAgB;EAGzB,+CAAgC;IAC9B,KAAK,EAAE,SAAgB;EAGzB,8CAA+B;IAC7B,KAAK,EAAE,GAAgB;EAGzB,6CAA8B;IAC5B,KAAK,EAAE,SAAiB;EAG1B,gDAAiC;IAC/B,KAAK,EAAE,SAAiB;AExJ5B,gEAA2E;EF6JzE,mkBAAoY;IAClY,KAAK,EAAE,GAAgB;AElK3B,yCAA8C;EFuK5C,mkBAAoY;IAClY,KAAK,EAAE,IAAI;;;AASf,2CAA4B;EAC1B,QAAQ,EAAE,OAAO;AAEnB,4FAA6D;EAC3D,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;EE9Jb,WAAW,EAAE,yBAAyB;EACtC,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,YAAY,EAAE,MAAM;EACpB,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,sBAAsB,EAAE,WAAW;EACnC,uBAAuB,EAAE,SAAS;EFwJhC,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,MAAM,EAAE,SAAS;EACjB,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,IAAI,EAAE,OAAO;EACb,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EEtOb,kBAAoB,EFuOY,uBAAwB;EEtOxD,eAAiB,EFsOe,uBAAwB;EErOxD,cAAgB,EFqOgB,uBAAwB;EEpOxD,UAAY,EFoOoB,uBAAwB;EACtD,kOAAyB;IACvB,MAAM,EAAE,GAAG;IACX,cAAc,EAAE,MAAM;IACtB,OAAO,EAAE,MAAM;IACf,WAAW,EAAE,kBAAkB;IAC/B,OAAO,EAAE,CAAC;EAEZ,wGAAQ;IACN,KAAK,EAAE,IAAI;EAEb,wHAAgB;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,oIAAQ;MACN,KAAK,EAAE,IAAI;EEnNjB,yCAA8C;IFoL9C,4FAA6D;MAmCzD,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGjB,yDAA0C;EACxC,IAAI,EAAE,KAAK;EACX,gEAAS;IACP,OAAO,EAAE,OAAO;AAGpB,yDAA0C;EACxC,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,gEAAS;IACP,OAAO,EAAE,OAAO;AAGpB,sCAAuB;EACrB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,0FAAa;IACX,MAAM,EAAE,SAAS;IACjB,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,UAAU,EAAE,IAAI;EAElB,8FAAiB;IACf,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,MAAM,EAAE,cAAc;IACtB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,UAAU,EAAE,IAAI;IEzRpB,kBAAoB,EF0Rc,mBAAoB;IEzRtD,eAAiB,EFyRiB,mBAAoB;IExRtD,cAAgB,EFwRkB,mBAAoB;IEvRtD,UAAY,EFuRsB,mBAAoB;IAClD,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,cAAc,EAAE,MAAM;IAEtB,0HAAgB;MACd,UAAU,EAAE,IAAI;MAChB,YAAY,EAAE,IAAI;EAGtB,mLAA+D;IAC7D,UAAU,EAAE,IAAI;EAElB,gIAAmD;IACjD,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;;;AAOlB,0BAA2B;EACzB,UAAU,EAAE,qDAAqD;;AAKjE,oEAAqC;EACnC,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,eAAe;EAC3B,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EEhQb,WAAW,EAAE,yBAAyB;EACtC,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,YAAY,EAAE,MAAM;EACpB,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,sBAAsB,EAAE,WAAW;EACnC,uBAAuB,EAAE,SAAS;EF0PhC,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,MAAM,EAAE,SAAS;EACjB,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,IAAI,EAAE,OAAO;EACb,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,KAAK,EAAE,eAAe;EExUxB,kBAAoB,EFyUY,uBAAwB;EExUxD,eAAiB,EFwUe,uBAAwB;EEvUxD,cAAgB,EFuUgB,uBAAwB;EEtUxD,UAAY,EFsUoB,uBAAwB;EACtD,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,kFAAS;IACP,MAAM,EAAE,GAAG;IACX,cAAc,EAAE,MAAM;EAExB,gFAAQ;IACN,KAAK,EAAE,eAAe;EAExB,gGAAgB;IACd,KAAK,EAAE,eAAe;IACtB,4GAAQ;MACN,KAAK,EAAE,eAAe;MACtB,UAAU,EAAE,eAAe;EErTjC,0CAA8C;IFmR9C,oEAAqC;MAsCjC,OAAO,EAAE,eAAe;;AAG5B,iCAAkB;EAChB,IAAI,EAAE,KAAK;EACX,wCAAS;IACP,OAAO,EAAE,OAAO;AAGpB,iCAAkB;EAChB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,wCAAS;IACP,OAAO,EAAE,OAAO;AAGpB,6BAAc;EACZ,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,gCAAG;IACD,MAAM,EAAE,SAAS;IACjB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,SAAS,EAAE,CAAC;EAEd,uCAAU;IACR,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,MAAM,EAAE,cAAc;IACtB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,UAAU,EAAE,IAAI;IE3XpB,kBAAoB,EF4Xc,uBAAwB;IE3X1D,eAAiB,EF2XiB,uBAAwB;IE1X1D,cAAgB,EF0XkB,uBAAwB;IEzX1D,UAAY,EFyXsB,uBAAwB;IACtD,SAAS,EAAE,CAAC;IACZ,qDAAgB;MACd,UAAU,EAAE,eAAe;MAC3B,YAAY,EAAE,eAAe;EAGjC,6CAAgB;IACd,UAAU,EAAE,eAAe;IAC3B,YAAY,EAAE,eAAe;;;AAOnC,oBAAqB;EE/TnB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,CAAC;EACb,aAAa,EAAE,IAAI;EFyTnB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,MAAM;EE9WlB,yCAA8C;IF0WhD,oBAAqB;MAMjB,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,WAAW,EAAE,IAAI;;;AAMrB,YAAa;EACX,KAAK,EAAE,IAAI",
4
"sources": ["../../../../bower_components/neat/app/assets/stylesheets/grid/_box-sizing.scss","lvca-frontend.scss","../../../../bower_components/neat/app/assets/stylesheets/grid/_omega.scss","_lvca-lib.scss","../../../../bower_components/neat/app/assets/stylesheets/grid/_span-columns.scss"],
5
"names": [],
6
"file": "lvca-frontend.css"
1
{
2
"version": 3,
3
+ "mappings": "AAGE,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;;AAItB,sBAEU;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;;AARvB,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;;AAItB,sBAEU;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;;;ACHzB,mBAAoB;EAClB,QAAQ,EAAE,OAAO;;AAGjB,uUAAwH;EACtH,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,yzBAAkB;IAChB,OAAO,EAAE,IAAI;AAGjB,iBAAE;EACA,eAAe,EAAE,OAAO;AAE1B,mBAAI;EACF,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;;;AAKhB,eAAgB;EACd,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;;AAEpB,mBAAoB;EAClB,MAAM,EAAE,CAAC;;AAEX,YAAa;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;;AAEpB,aAAc;ECWR,YAAoB,EAAE,CAAC;;ADP3B,uXAAwL;EACtL,UAAU,EAAE,GAAG;;AEuBjB,yCAA8C;EFlB5C,4BAAa;IGab,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,QAAuC;IAE9C,uCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;IFZ7B,2CAAuB;MACrB,YAAoB,EAAE,CAAC;IAIvB,6CAAyB;MACvB,KAAK,EARY,IAAkC;EDhBrD,4BAAa;IGQb,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,QAAuC;IAE9C,uCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;IFZ7B,0CAAuB;MACrB,YAAoB,EAAE,CAAC;IAIvB,4CAAyB;MACvB,KAAK,EARY,IAAkC;EDXrD,8BAAe;IGGf,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,yCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;IFZ7B,4CAAuB;MACrB,YAAoB,EAAE,CAAC;IAIvB,8CAAyB;MACvB,KAAK,EARY,IAAkC;EDNrD,6BAAc;IGFd,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,wCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;IFZ7B,2CAAuB;MACrB,YAAoB,EAAE,CAAC;IAIvB,6CAAyB;MACvB,KAAK,EARY,IAAkC;EDDrD,6BAAc;IGPd,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,wCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;EHX3B,4BAAa;IGXb,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,uCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;IFZ7B,0CAAuB;MACrB,YAAoB,EAAE,CAAC;IAIvB,4CAAyB;MACvB,KAAK,EARY,IAAkC;EDQrD,8BAAe;IGhBf,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,yCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;EHF3B,8BAAe;IGpBf,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,yCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;EHE3B,6BAAc;IGxBd,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,wCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;EHM3B,4BAAa;IG5Bb,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,uCAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;EHU3B,+BAAgB;IGhChB,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,0CAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;AHe7B,gEAAiC;EAC/B,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;;;AEnCb,yCAA8C;EF8C5C,iCAAkB;IGnDlB,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,4CAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;IFZ7B,+CAAuB;MACrB,YAAoB,EAAE,CAAC;IAIvB,iDAAyB;MACvB,KAAK,EARY,IAAkC;;;ACPvD,gEAA2E;EFiEzE,uXAAwL;IGlExL,KAAK,EAAE,IAAsB;IAG3B,OAAO,EAAE,KAAK;IAed,YAAoB,EAAE,QAA+B;IACrD,KAAK,EAAE,SAAuC;IAE9C,2fAAa;MACX,YAAoB,EAAE,CAAC;IFZ7B,+hBAAuB;MACrB,YAAoB,EAAE,CAAC;IAIvB,ujBAAyB;MACvB,KAAK,EARY,IAAkC;ACXvD,yCAA8C;EF8E5C,uXAAwL;IACtL,KAAK,EAAE,IAAI;ICxFX,YAAoB,EAAE,CAAC;;;ADgG7B,6BAA8B;EChGxB,YAAoB,EAAE,CAAC;;;ADqG7B,6DAA8D;ECrGxD,YAAoB,EAAE,CAAC;;AD0G3B,mkBAAoY;EC1GhY,YAAoB,EAAE,CAAC;ACiB3B,yCAA8C;EF+F5C,6CAA8B;IAC5B,KAAK,EAAE,QAAgB;EAGzB,6CAA8B;IAC5B,KAAK,EAAE,SAAgB;EAGzB,kDAAmC;IACjC,KAAK,EAAE,GAAgB;EAGzB,+CAAgC;IAC9B,KAAK,EAAE,GAAgB;EAGzB,8CAA+B;IAC7B,KAAK,EAAE,SAAgB;EAGzB,8CAA+B;IAC7B,KAAK,EAAE,SAAgB;EAGzB,6CAA8B;IAC5B,KAAK,EAAE,GAAgB;EAGzB,+CAAgC;IAC9B,KAAK,EAAE,SAAgB;EAGzB,+CAAgC;IAC9B,KAAK,EAAE,SAAgB;EAGzB,8CAA+B;IAC7B,KAAK,EAAE,GAAgB;EAGzB,6CAA8B;IAC5B,KAAK,EAAE,SAAiB;EAG1B,gDAAiC;IAC/B,KAAK,EAAE,SAAiB;AEhJ5B,gEAA2E;EFqJzE,mkBAAoY;IAClY,KAAK,EAAE,GAAgB;AE1J3B,yCAA8C;EF+J5C,mkBAAoY;IAClY,KAAK,EAAE,IAAI;;;AAQf,2CAA4B;EAC1B,QAAQ,EAAE,OAAO;AAEnB,4FAA6D;EAC3D,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;EErJb,WAAW,EAAE,yBAAyB;EACtC,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,YAAY,EAAE,MAAM;EACpB,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,sBAAsB,EAAE,WAAW;EACnC,uBAAuB,EAAE,SAAS;EF+IhC,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,MAAM,EAAE,SAAS;EACjB,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,IAAI,EAAE,OAAO;EACb,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EE7Nb,kBAAoB,EF8NY,uBAAwB;EE7NxD,eAAiB,EF6Ne,uBAAwB;EE5NxD,cAAgB,EF4NgB,uBAAwB;EE3NxD,UAAY,EF2NoB,uBAAwB;EACtD,kOAAyB;IACvB,MAAM,EAAE,GAAG;IACX,cAAc,EAAE,MAAM;IACtB,OAAO,EAAE,MAAM;IACf,WAAW,EAAE,kBAAkB;IAC/B,OAAO,EAAE,CAAC;EAEZ,wGAAQ;IACN,KAAK,EAAE,IAAI;EAEb,wHAAgB;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,oIAAQ;MACN,KAAK,EAAE,IAAI;EE1MjB,yCAA8C;IF2K9C,4FAA6D;MAmCzD,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGjB,yDAA0C;EACxC,IAAI,EAAE,KAAK;EACX,gEAAS;IACP,OAAO,EAAE,OAAO;AAGpB,yDAA0C;EACxC,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,gEAAS;IACP,OAAO,EAAE,OAAO;AAGpB,sCAAuB;EACrB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,0FAAa;IACX,MAAM,EAAE,SAAS;IACjB,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,UAAU,EAAE,IAAI;EAElB,8FAAiB;IACf,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,MAAM,EAAE,cAAc;IACtB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,UAAU,EAAE,IAAI;IEhRpB,kBAAoB,EFiRc,mBAAoB;IEhRtD,eAAiB,EFgRiB,mBAAoB;IE/QtD,cAAgB,EF+QkB,mBAAoB;IE9QtD,UAAY,EF8QsB,mBAAoB;IAClD,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,cAAc,EAAE,MAAM;IAEtB,0HAAgB;MACd,UAAU,EAAE,IAAI;MAChB,YAAY,EAAE,IAAI;EAGtB,mLAA+D;IAC7D,UAAU,EAAE,IAAI;EAElB,gIAAmD;IACjD,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;;;AAMlB,0BAA2B;EACzB,UAAU,EAAE,qDAAqD;;AAIjE,oEAAqC;EACnC,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,eAAe;EAC3B,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EErPb,WAAW,EAAE,yBAAyB;EACtC,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,YAAY,EAAE,MAAM;EACpB,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,sBAAsB,EAAE,WAAW;EACnC,uBAAuB,EAAE,SAAS;EF+OhC,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,MAAM,EAAE,SAAS;EACjB,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,IAAI,EAAE,OAAO;EACb,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,WAAW,EAAE,CAAC;EACd,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,KAAK,EAAE,eAAe;EE7TxB,kBAAoB,EF8TY,uBAAwB;EE7TxD,eAAiB,EF6Te,uBAAwB;EE5TxD,cAAgB,EF4TgB,uBAAwB;EE3TxD,UAAY,EF2ToB,uBAAwB;EACtD,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,kFAAS;IACP,MAAM,EAAE,GAAG;IACX,cAAc,EAAE,MAAM;EAExB,gFAAQ;IACN,KAAK,EAAE,eAAe;EAExB,gGAAgB;IACd,KAAK,EAAE,eAAe;IACtB,4GAAQ;MACN,KAAK,EAAE,eAAe;MACtB,UAAU,EAAE,eAAe;EE1SjC,0CAA8C;IFwQ9C,oEAAqC;MAsCjC,OAAO,EAAE,eAAe;;AAG5B,iCAAkB;EAChB,IAAI,EAAE,KAAK;EACX,wCAAS;IACP,OAAO,EAAE,OAAO;AAGpB,iCAAkB;EAChB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,wCAAS;IACP,OAAO,EAAE,OAAO;AAGpB,6BAAc;EACZ,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,gCAAG;IACD,MAAM,EAAE,SAAS;IACjB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,SAAS,EAAE,CAAC;EAEd,uCAAU;IACR,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,MAAM,EAAE,cAAc;IACtB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,UAAU,EAAE,IAAI;IEhXpB,kBAAoB,EFiXc,uBAAwB;IEhX1D,eAAiB,EFgXiB,uBAAwB;IE/W1D,cAAgB,EF+WkB,uBAAwB;IE9W1D,UAAY,EF8WsB,uBAAwB;IACtD,SAAS,EAAE,CAAC;IACZ,qDAAgB;MACd,UAAU,EAAE,eAAe;MAC3B,YAAY,EAAE,eAAe;EAGjC,6CAAgB;IACd,UAAU,EAAE,eAAe;IAC3B,YAAY,EAAE,eAAe;;;AAMnC,oBAAqB;EEnTnB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,CAAC;EACb,aAAa,EAAE,IAAI;EF6SnB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,MAAM;EElWlB,yCAA8C;IF8VhD,oBAAqB;MAMjB,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,WAAW,EAAE,IAAI;;;AAKrB,YAAa;EACX,KAAK,EAAE,IAAI",
4
"sources": ["../../../../bower_components/neat/app/assets/stylesheets/grid/_box-sizing.scss","lvca-frontend.scss","../../../../bower_components/neat/app/assets/stylesheets/grid/_omega.scss","_lvca-lib.scss","../../../../bower_components/neat/app/assets/stylesheets/grid/_span-columns.scss"],
5
"names": [],
6
"file": "lvca-frontend.css"
assets/css/lvca-frontend.scss CHANGED
@@ -9,7 +9,6 @@
9
.panel-grid .widget {
10
overflow: initial;
11
}
12
-
13
.lvca-container {
14
ol, ul, ol li, ul li, ol:hover, ul:hover, ul li:hover, ol li:hover, ol li a, ul li a, ol li a:hover, ul li a:hover, img {
15
padding: 0;
@@ -27,28 +26,25 @@
27
}
28
img {
29
max-width: 100%;
30
}
31
- }
32
-
33
/* ------- General styles ------------ */
34
35
.lvca-container {
36
margin-left: auto;
37
margin-right: auto;
38
- }
39
-
40
.panel-grid .widget {
41
border: 0;
42
}
43
-
44
.lvca-center {
45
text-align: center;
46
}
47
-
48
.lvca-lastcol {
49
@include omega;
50
}
51
-
52
.lvca-container {
53
.lvca-onecol, .lvca-twocol, .lvca-onefifthcol, .lvca-threecol, .lvca-fourcol, .lvca-fivecol, .lvca-sixcol, .lvca-sevencol, .lvca-eightcol, .lvca-ninecol, .lvca-tencol, .lvca-elevencol {
54
min-height: 1px; /* Prevents columns from collapsing when housing absolute elements or when lazy loading content */
@@ -127,7 +123,6 @@ $grid-columns: 15;
127
128
}
129
}
130
-
131
/* Tablet and Mobile responsiveness */
132
133
$grid-columns: 12;
@@ -152,19 +147,16 @@ $grid-columns: 12;
152
153
}
154
}
155
-
156
/*-------- Remove margins on last column -----*/
157
158
.lvca-container .lvca-lastcol {
159
@include omega;
160
}
161
-
162
/*--------- No margin columns ----*/
163
164
.lvca-container .lvca-zero-margin, #content .lvca-zero-margin {
165
@include omega;
166
}
167
-
168
.lvca-container {
169
170
.lvca-onecol.lvca-zero-margin, .lvca-twocol.lvca-zero-margin, .lvca-onefifthcol.lvca-zero-margin, .lvca-threecol.lvca-zero-margin, .lvca-fourcol.lvca-zero-margin, .lvca-fivecol.lvca-zero-margin, .lvca-sixcol.lvca-zero-margin, .lvca-sevencol.lvca-zero-margin, .lvca-eightcol.lvca-zero-margin, .lvca-ninecol.lvca-zero-margin, .lvca-tencol.lvca-zero-margin, .lvca-elevencol.lvca-zero-margin {
@@ -235,13 +227,12 @@ $grid-columns: 12;
235
}
236
237
}
238
-
239
/* --------------- Flexslider Styles -------------- */
240
241
.lvca-container {
242
.lvca-flex-direction-nav li {
243
position: initial;
244
- }
245
.lvca-flex-direction-nav a, .lvca-flex-direction-nav a:hover {
246
opacity: 1;
247
text-shadow: none;
@@ -266,7 +257,7 @@ $grid-columns: 12;
266
display: inline;
267
font-family: inherit !important;
268
opacity: 1;
269
- }
270
&:hover {
271
color: #888;
272
}
@@ -328,13 +319,11 @@ $grid-columns: 12;
328
}
329
}
330
}
331
-
332
/* Sleek Carousel Styles */
333
334
.slick-loading .slick-list {
335
background: #fff url('./ajax-loader.gif') center center no-repeat;
336
}
337
-
338
.lvca-container {
339
340
button.slick-prev, button.slick-next {
@@ -363,7 +352,7 @@ $grid-columns: 12;
363
&:before {
364
margin: 2px;
365
vertical-align: middle;
366
- }
367
&:hover {
368
color: #888 !important;
369
}
@@ -421,7 +410,6 @@ $grid-columns: 12;
421
}
422
}
423
}
424
-
425
/* -------- Widget separator headline ------------ */
426
427
.lvca-widget-heading {
@@ -434,7 +422,6 @@ $grid-columns: 12;
434
line-height: 44px;
435
}
436
}
437
-
438
/* -------- Spacer styling ----------- */
439
440
.lvca-spacer {
9
.panel-grid .widget {
10
overflow: initial;
11
}
12
.lvca-container {
13
ol, ul, ol li, ul li, ol:hover, ul:hover, ul li:hover, ol li:hover, ol li a, ul li a, ol li a:hover, ul li a:hover, img {
14
padding: 0;
26
}
27
img {
28
max-width: 100%;
29
+ width: auto;
30
+ height: auto;
31
+ }
32
}
33
/* ------- General styles ------------ */
34
35
.lvca-container {
36
margin-left: auto;
37
margin-right: auto;
38
+ }
39
.panel-grid .widget {
40
border: 0;
41
}
42
.lvca-center {
43
text-align: center;
44
}
45
.lvca-lastcol {
46
@include omega;
47
}
48
.lvca-container {
49
.lvca-onecol, .lvca-twocol, .lvca-onefifthcol, .lvca-threecol, .lvca-fourcol, .lvca-fivecol, .lvca-sixcol, .lvca-sevencol, .lvca-eightcol, .lvca-ninecol, .lvca-tencol, .lvca-elevencol {
50
min-height: 1px; /* Prevents columns from collapsing when housing absolute elements or when lazy loading content */
123
124
}
125
}
126
/* Tablet and Mobile responsiveness */
127
128
$grid-columns: 12;
147
148
}
149
}
150
/*-------- Remove margins on last column -----*/
151
152
.lvca-container .lvca-lastcol {
153
@include omega;
154
}
155
/*--------- No margin columns ----*/
156
157
.lvca-container .lvca-zero-margin, #content .lvca-zero-margin {
158
@include omega;
159
}
160
.lvca-container {
161
162
.lvca-onecol.lvca-zero-margin, .lvca-twocol.lvca-zero-margin, .lvca-onefifthcol.lvca-zero-margin, .lvca-threecol.lvca-zero-margin, .lvca-fourcol.lvca-zero-margin, .lvca-fivecol.lvca-zero-margin, .lvca-sixcol.lvca-zero-margin, .lvca-sevencol.lvca-zero-margin, .lvca-eightcol.lvca-zero-margin, .lvca-ninecol.lvca-zero-margin, .lvca-tencol.lvca-zero-margin, .lvca-elevencol.lvca-zero-margin {
227
}
228
229
}
230
/* --------------- Flexslider Styles -------------- */
231
232
.lvca-container {
233
.lvca-flex-direction-nav li {
234
position: initial;
235
+ }
236
.lvca-flex-direction-nav a, .lvca-flex-direction-nav a:hover {
237
opacity: 1;
238
text-shadow: none;
257
display: inline;
258
font-family: inherit !important;
259
opacity: 1;
260
+ }
261
&:hover {
262
color: #888;
263
}
319
}
320
}
321
}
322
/* Sleek Carousel Styles */
323
324
.slick-loading .slick-list {
325
background: #fff url('./ajax-loader.gif') center center no-repeat;
326
}
327
.lvca-container {
328
329
button.slick-prev, button.slick-next {
352
&:before {
353
margin: 2px;
354
vertical-align: middle;
355
+ }
356
&:hover {
357
color: #888 !important;
358
}
410
}
411
}
412
}
413
/* -------- Widget separator headline ------------ */
414
415
.lvca-widget-heading {
422
line-height: 44px;
423
}
424
}
425
/* -------- Spacer styling ----------- */
426
427
.lvca-spacer {
includes/addons/accordion/css/style.css CHANGED
@@ -8,7 +8,8 @@ html {
8
display: block;
9
cursor: pointer; }
10
.lvca-accordion .lvca-panel-content {
11
- display: none; }
12
13
.lvca-accordion.lvca-style1 .lvca-panel .lvca-panel-title, .lvca-accordion.lvca-style3 .lvca-panel .lvca-panel-title {
14
-webkit-transition: all 0.3s ease-in-out 0s;
8
display: block;
9
cursor: pointer; }
10
.lvca-accordion .lvca-panel-content {
11
+ display: none;
12
+ overflow: hidden; }
13
14
.lvca-accordion.lvca-style1 .lvca-panel .lvca-panel-title, .lvca-accordion.lvca-style3 .lvca-panel .lvca-panel-title {
15
-webkit-transition: all 0.3s ease-in-out 0s;
includes/addons/accordion/css/style.css.map CHANGED
@@ -1,6 +1,6 @@
1
{
2
"version": 3,
3
- "mappings": "AAGE,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;;AAItB,sBAEU;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;;ACPvB,iCAAkB;EAChB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,OAAO;AAEjB,mCAAoB;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;;AAMb,oHAAkB;ECepB,kBAAoB,EDdc,uBAAuB;ECezD,eAAiB,EDfiB,uBAAuB;ECgBzD,cAAgB,EDhBkB,uBAAuB;ECiBzD,UAAY,EDjBsB,uBAAuB;EACrD,gIAAQ;ICyEZ,WAAW,EAAE,yBAAyB;IACtC,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,WAAW,EAAE,MAAM;IACnB,YAAY,EAAE,MAAM;IACpB,cAAc,EAAE,IAAI;IACpB,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,sBAAsB,EAAE,WAAW;IACnC,uBAAuB,EAAE,SAAS;ID/E5B,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,OAAO;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,GAAG,EAAE,IAAI;IACT,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,WAAW,EAAE,GAAG;ICItB,kBAAoB,EDHgB,uBAAuB;ICI3D,eAAiB,EDJmB,uBAAuB;ICK3D,cAAgB,EDLoB,uBAAuB;ICM3D,UAAY,EDNwB,uBAAuB;AAIvD,wJAAwB;ECD5B,iBAAoB,EAAE,aAAM;EAC5B,cAAiB,EAAE,aAAM;EACzB,aAAgB,EAAE,aAAM;EACxB,SAAY,EAAE,aAAM;;ADOlB,yDAAkB;ECVpB,kBAAoB,EDWc,uBAAuB;ECVzD,eAAiB,EDUiB,uBAAuB;ECTzD,cAAgB,EDSkB,uBAAuB;ECRzD,UAAY,EDQsB,uBAAuB;EACrD,+DAAQ;ICgDZ,WAAW,EAAE,yBAAyB;IACtC,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,WAAW,EAAE,MAAM;IACnB,YAAY,EAAE,MAAM;IACpB,cAAc,EAAE,IAAI;IACpB,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,sBAAsB,EAAE,WAAW;IACnC,uBAAuB,EAAE,SAAS;IDtD5B,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,GAAG,EAAE,IAAI;IACT,OAAO,EAAE,OAAO;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,kBAAkB,EAAE,kDAAkD;IACtE,UAAU,EAAE,kDAAkD;IAC9D,sBAAsB,EAAE,WAAW;IACnC,uBAAuB,EAAE,SAAS;AAIpC,2EAAwB;EC5B5B,iBAAoB,EAAE,aAAM;EAC5B,cAAiB,EAAE,aAAM;EACzB,aAAgB,EAAE,aAAM;EACxB,SAAY,EAAE,aAAM;;;ADkCpB,uCAAY;EACV,MAAM,EAAE,QAAQ;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,yDAAkB;IAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,OAAO,EAAE,mBAAmB;IAC5B,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,cAAc,EAAE,CAAC;IACjB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,CAAC;EAEX,2DAAoB;IAClB,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,OAAO,EAAE,SAAS;EAGlB,+DAAkB;IAChB,UAAU,EAAE,OAAO;EAIrB,qEAAkB;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,UAAU,EAAE,OAAO;EAErB,2EAAwB;IACtB,KAAK,EAAE,IAAI;;;AAQjB,uCAAY;EACV,MAAM,EAAE,QAAQ;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,kBAAkB,EAAE,SAAS;EAC7B,UAAU,EAAE,SAAS;EACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,yDAAkB;IAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,QAAQ,EAAE,MAAM;IAChB,OAAO,EAAE,mBAAmB;IAC5B,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,cAAc,EAAE,CAAC;IACjB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,CAAC;IC9Fb,kBAAoB,ED+Fc,oBAAoB;IC9FtD,eAAiB,ED8FiB,oBAAoB;IC7FtD,cAAgB,ED6FkB,oBAAoB;IC5FtD,UAAY,ED4FsB,oBAAoB;IAClD,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,gEAAS;MACP,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,OAAO,EAAE,EAAE;MACX,IAAI,EAAE,CAAC;MACP,MAAM,EAAE,CAAC;MACT,MAAM,EAAE,CAAC;MACT,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,kBAAkB,EAAE,2CAAwC;MAC5D,UAAU,EAAE,2CAAwC;MACpD,OAAO,EAAE,EAAE;EAGf,2DAAoB;IAClB,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,YAAY,EAAE,OAAO;IACrB,YAAY,EAAE,KAAK;IACnB,YAAY,EAAE,aAAa;IAC3B,aAAa,EAAE,WAAW;EAG1B,sIAA2C;IACzC,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,YAAY,EAAE,IAAI;EAEpB,sEAAyB;IACvB,MAAM,EAAE,IAAI;EAId,qEAAkB;IAChB,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,aAAa,EAAE,WAAW;IAC1B,YAAY,EAAE,IAAI;EAEpB,2EAAwB;IACtB,KAAK,EAAE,IAAI;;AAQf,uEAAkB;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,YAAY,EAAE,OAAO;EACrB,8EAAS;IACP,UAAU,EAAE,OAAO;AAIrB,6EAAkB;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;AAEb,mFAAwB;EACtB,KAAK,EAAE,IAAI;AAIb,mFAAkB;EAChB,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,YAAY,EAAE,OAAO;AAEvB,yFAAwB;EACtB,KAAK,EAAE,IAAI;AAIf,yEAAoB;EAClB,YAAY,EAAE,OAAO;EACrB,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,kdAAuB;IACrB,KAAK,EAAE,OAAO;;;AAQpB,uCAAY;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,aAAa,EAAE,iBAAiB;EAChC,mDAAc;IACZ,UAAU,EAAE,iBAAiB;EAE/B,yDAAkB;IAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,OAAO,EAAE,kBAAkB;IAC3B,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,cAAc,EAAE,GAAG;IACnB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,cAAc,EAAE,SAAS;IACzB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,+DAAQ;MACN,GAAG,EAAE,IAAI;EAGb,2DAAoB;IAClB,OAAO,EAAE,kBAAkB;EAG3B,+DAAkB;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;EAIb,qEAAkB;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;EAEb,2EAAwB;IACtB,KAAK,EAAE,IAAI;;AAOjB,qDAAY;EACR,YAAY,EAAE,OAAO;EACvB,uEAAkB;IAChB,KAAK,EAAE,OAAO;IACd,6EAAQ;MACN,KAAK,EAAE,IAAI;EAIb,6EAAkB;IAChB,KAAK,EAAE,OAAO;EAEhB,mFAAwB;IACtB,KAAK,EAAE,IAAI;EAIb,mFAAkB;IAChB,KAAK,EAAE,OAAO;EAEhB,yFAAwB;IACtB,KAAK,EAAE,IAAI;EAIf,yEAAoB;IAClB,KAAK,EAAE,OAAO;IACd,kdAAuB;MACrB,KAAK,EAAE,OAAO",
4
"sources": ["../../../../../../bower_components/neat/app/assets/stylesheets/grid/_box-sizing.scss","style.scss","../../../../assets/css/_lvca-lib.scss"],
5
"names": [],
6
"file": "style.css"
1
{
2
"version": 3,
3
+ "mappings": "AAGE,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;;AAItB,sBAEU;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;;ACPvB,iCAAkB;EAChB,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,MAAM,EAAE,OAAO;AAEjB,mCAAoB;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,QAAQ,EAAE,MAAM;;AAMhB,oHAAkB;ECcpB,kBAAoB,EDbc,uBAAuB;ECczD,eAAiB,EDdiB,uBAAuB;ECezD,cAAgB,EDfkB,uBAAuB;ECgBzD,UAAY,EDhBsB,uBAAuB;EACrD,gIAAQ;ICwEZ,WAAW,EAAE,yBAAyB;IACtC,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,WAAW,EAAE,MAAM;IACnB,YAAY,EAAE,MAAM;IACpB,cAAc,EAAE,IAAI;IACpB,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,sBAAsB,EAAE,WAAW;IACnC,uBAAuB,EAAE,SAAS;ID9E5B,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,OAAO;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,GAAG,EAAE,IAAI;IACT,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,WAAW,EAAE,GAAG;ICGtB,kBAAoB,EDFgB,uBAAuB;ICG3D,eAAiB,EDHmB,uBAAuB;ICI3D,cAAgB,EDJoB,uBAAuB;ICK3D,UAAY,EDLwB,uBAAuB;AAIvD,wJAAwB;ECF5B,iBAAoB,EAAE,aAAM;EAC5B,cAAiB,EAAE,aAAM;EACzB,aAAgB,EAAE,aAAM;EACxB,SAAY,EAAE,aAAM;;ADQlB,yDAAkB;ECXpB,kBAAoB,EDYc,uBAAuB;ECXzD,eAAiB,EDWiB,uBAAuB;ECVzD,cAAgB,EDUkB,uBAAuB;ECTzD,UAAY,EDSsB,uBAAuB;EACrD,+DAAQ;IC+CZ,WAAW,EAAE,yBAAyB;IACtC,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,WAAW,EAAE,MAAM;IACnB,YAAY,EAAE,MAAM;IACpB,cAAc,EAAE,IAAI;IACpB,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,sBAAsB,EAAE,WAAW;IACnC,uBAAuB,EAAE,SAAS;IDrD5B,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,GAAG,EAAE,IAAI;IACT,OAAO,EAAE,OAAO;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,CAAC;IACd,kBAAkB,EAAE,kDAAkD;IACtE,UAAU,EAAE,kDAAkD;IAC9D,sBAAsB,EAAE,WAAW;IACnC,uBAAuB,EAAE,SAAS;AAIpC,2EAAwB;EC7B5B,iBAAoB,EAAE,aAAM;EAC5B,cAAiB,EAAE,aAAM;EACzB,aAAgB,EAAE,aAAM;EACxB,SAAY,EAAE,aAAM;;;ADmCpB,uCAAY;EACV,MAAM,EAAE,QAAQ;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,yDAAkB;IAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,OAAO,EAAE,mBAAmB;IAC5B,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,cAAc,EAAE,CAAC;IACjB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,CAAC;EAEX,2DAAoB;IAClB,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,OAAO,EAAE,SAAS;EAGlB,+DAAkB;IAChB,UAAU,EAAE,OAAO;EAIrB,qEAAkB;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,UAAU,EAAE,OAAO;EAErB,2EAAwB;IACtB,KAAK,EAAE,IAAI;;;AAQjB,uCAAY;EACV,MAAM,EAAE,QAAQ;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,kBAAkB,EAAE,SAAS;EAC7B,UAAU,EAAE,SAAS;EACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,yDAAkB;IAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,QAAQ,EAAE,MAAM;IAChB,OAAO,EAAE,mBAAmB;IAC5B,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,cAAc,EAAE,CAAC;IACjB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,CAAC;IC/Fb,kBAAoB,EDgGc,oBAAoB;IC/FtD,eAAiB,ED+FiB,oBAAoB;IC9FtD,cAAgB,ED8FkB,oBAAoB;IC7FtD,UAAY,ED6FsB,oBAAoB;IAClD,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,gEAAS;MACP,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,OAAO,EAAE,EAAE;MACX,IAAI,EAAE,CAAC;MACP,MAAM,EAAE,CAAC;MACT,MAAM,EAAE,CAAC;MACT,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,kBAAkB,EAAE,2CAAwC;MAC5D,UAAU,EAAE,2CAAwC;MACpD,OAAO,EAAE,EAAE;EAGf,2DAAoB;IAClB,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,YAAY,EAAE,OAAO;IACrB,YAAY,EAAE,KAAK;IACnB,YAAY,EAAE,aAAa;IAC3B,aAAa,EAAE,WAAW;EAG1B,sIAA2C;IACzC,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,YAAY,EAAE,IAAI;EAEpB,sEAAyB;IACvB,MAAM,EAAE,IAAI;EAId,qEAAkB;IAChB,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,aAAa,EAAE,WAAW;IAC1B,YAAY,EAAE,IAAI;EAEpB,2EAAwB;IACtB,KAAK,EAAE,IAAI;;AAQf,uEAAkB;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,YAAY,EAAE,OAAO;EACrB,8EAAS;IACP,UAAU,EAAE,OAAO;AAIrB,6EAAkB;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;AAEb,mFAAwB;EACtB,KAAK,EAAE,IAAI;AAIb,mFAAkB;EAChB,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,YAAY,EAAE,OAAO;AAEvB,yFAAwB;EACtB,KAAK,EAAE,IAAI;AAIf,yEAAoB;EAClB,YAAY,EAAE,OAAO;EACrB,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,kdAAuB;IACrB,KAAK,EAAE,OAAO;;;AAQpB,uCAAY;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,aAAa,EAAE,iBAAiB;EAChC,mDAAc;IACZ,UAAU,EAAE,iBAAiB;EAE/B,yDAAkB;IAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,OAAO,EAAE,kBAAkB;IAC3B,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,cAAc,EAAE,GAAG;IACnB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,cAAc,EAAE,SAAS;IACzB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,+DAAQ;MACN,GAAG,EAAE,IAAI;EAGb,2DAAoB;IAClB,OAAO,EAAE,kBAAkB;EAG3B,+DAAkB;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;EAIb,qEAAkB;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;EAEb,2EAAwB;IACtB,KAAK,EAAE,IAAI;;AAOjB,qDAAY;EACR,YAAY,EAAE,OAAO;EACvB,uEAAkB;IAChB,KAAK,EAAE,OAAO;IACd,6EAAQ;MACN,KAAK,EAAE,IAAI;EAIb,6EAAkB;IAChB,KAAK,EAAE,OAAO;EAEhB,mFAAwB;IACtB,KAAK,EAAE,IAAI;EAIb,mFAAkB;IAChB,KAAK,EAAE,OAAO;EAEhB,yFAAwB;IACtB,KAAK,EAAE,IAAI;EAIf,yEAAoB;IAClB,KAAK,EAAE,OAAO;IACd,kdAAuB;MACrB,KAAK,EAAE,OAAO",
4
"sources": ["../../../../../../bower_components/neat/app/assets/stylesheets/grid/_box-sizing.scss","style.scss","../../../../assets/css/_lvca-lib.scss"],
5
"names": [],
6
"file": "style.css"
includes/addons/accordion/css/style.scss CHANGED
@@ -8,6 +8,7 @@
8
}
9
.lvca-panel-content {
10
display: none;
11
}
12
}
13
8
}
9
.lvca-panel-content {
10
display: none;
11
+ overflow: hidden;
12
}
13
}
14
includes/addons/portfolio/css/style.css CHANGED
@@ -188,6 +188,8 @@ html {
188
.lvca-portfolio-wrap .lvca-portfolio .lvca-portfolio-item .entry-title:after, .lvca-portfolio-wrap .lvca-portfolio .lvca-portfolio-item .entry-title:before {
189
display: none; }
190
.lvca-portfolio-wrap .lvca-portfolio .lvca-portfolio-item .entry-title a {
191
-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
192
-moz-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
193
-ms-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
188
.lvca-portfolio-wrap .lvca-portfolio .lvca-portfolio-item .entry-title:after, .lvca-portfolio-wrap .lvca-portfolio .lvca-portfolio-item .entry-title:before {
189
display: none; }
190
.lvca-portfolio-wrap .lvca-portfolio .lvca-portfolio-item .entry-title a {
191
+ font-size: 18px;
192
+ line-height: 26px;
193
-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
194
-moz-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
195
-ms-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
includes/addons/portfolio/css/style.css.map CHANGED
@@ -1,6 +1,6 @@
1
{
2
"version": 3,
3
- "mappings": "AAGE,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;;AAItB,sBAEU;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;;ACRvB,2CAAuB;EACrB,SAAS,EAAE,MAAM;EACjB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;AAEpB,kCAAc;ECmGd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,CAAC;EACb,aAAa,EAAE,IAAI;EDzGjB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,gDAAgB;IACd,KAAK,EAAE,OAAO;AAGlB,0CAAsB;EACpB,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,aAAa,EAAE,cAAc;EAC7B,wDAAgB;IACd,YAAY,EAAE,IAAI;ECqCtB,yCAA8C;ID7C9C,0CAAsB;MAWlB,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,aAAa,EAAE,IAAI;EAErB,4DAAkB;IAChB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,MAAM,EAAE,UAAU;IAClB,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,UAAU,EAAE,MAAM;IC0BtB,yCAA8C;MD9B5C,4DAAkB;QAMd,YAAY,EAAE,GAAG;IAEnB,8DAAE;MACA,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,OAAO,EAAE,UAAU;MCfzB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;MDvDvD,OAAO,EAAE,KAAK;MCiBpB,yCAA8C;QDtB1C,8DAAE;UAOE,OAAO,EAAE,UAAU;IAGvB,wEAAc;MACZ,aAAa,EAAE,cAAc;MAC7B,sFAAgB;QACd,YAAY,EAAE,IAAI;IAGtB,uEAAa;MACX,YAAY,EAAE,CAAC;AAKnB,yDAAqB;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;ECDvB,0CAA8C;IDA5C,yDAAqB;MAGjB,aAAa,EAAE,IAAI;EAErB,0EAAmB;IACjB,MAAM,EAAE,CAAC;EAEX,iEAAQ;IACN,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAElB,6EAAoB;IAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,QAAQ,EAAE,MAAM;IAChB,iFAAI;MACF,OAAO,EAAE,KAAK;MCrDtB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;MDjBrD,uFAAQ;QCvDhB,cAAoB,EAAE,eAAM;QAC5B,WAAiB,EAAE,eAAM;QACzB,UAAgB,EAAE,eAAM;QACxB,MAAY,EAAE,eAAM;IDyDd,iGAAoB;MAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,IAAI,EAAE,CAAC;MACP,GAAG,EAAE,CAAC;MACN,QAAQ,EAAE,MAAM;MAChB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,UAAU,EAAE,IAAI;MAChB,MAAM,EAAE,gBAAgB;MACxB,YAAY,EAAE,CAAC;MACf,OAAO,EAAE,CAAC;MCtElB,kBAAoB,EAwEU,2BAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,2BAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,2BAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,2BAA+B;IDCvD,8FAAiB;MACf,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,OAAO,EAAE,GAAG;MACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,GAAG,EAAE,CAAC;MACN,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,UAAU,EAAE,MAAM;MAClB,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,MAAM,EAAE,gBAAgB;MClFhC,kBAAoB,EAwEU,2BAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,2BAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,2BAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,2BAA+B;MDYrD,+GAAiB;QACf,UAAU,EAAE,MAAM;QAClB,OAAO,EAAE,KAAK;QACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;QAClB,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,GAAG,EAAE,CAAC;QACN,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,IAAI,EAAE,CAAC;QACP,KAAK,EAAE,CAAC;QACR,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,KAAK,EAAE,IAAI;MAEb,iGAAG;QACD,OAAO,EAAE,IAAI;QACb,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,SAAS,EAAE,IAAI;QACf,WAAW,EAAE,IAAI;QACjB,WAAW,EAAE,GAAG;QAChB,KAAK,EAAE,IAAI;QCpErB,0CAA8C;UD8DtC,iGAAG;YAQC,SAAS,EAAE,IAAI;YACf,WAAW,EAAE,IAAI;QAEnB,mGAAE;UACA,OAAO,EAAE,MAAM;UACf,KAAK,EAAE,IAAI;UC7GvB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;UAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;UAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;UArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;UDuCjD,aAAa,EAAE,qBAAqB;UACpC,yGAAQ;YACN,aAAa,EAAE,cAAc;MAInC,0GAAY;QACV,OAAO,EAAE,KAAK;QACd,KAAK,EAAE,OAAO;QACd,4GAAE;UACA,KAAK,EAAE,IAAI;UACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;UAClB,OAAO,EAAE,MAAM;UACf,IAAI,EAAE,CAAC;UACP,SAAS,EAAE,IAAI;UACf,WAAW,EAAE,IAAI;UACjB,UAAU,EAAE,MAAM;UC/H9B,kBAAoB,EAwEU,yBAA+B;UAvE7D,eAAiB,EAuEa,yBAA+B;UAtE7D,cAAgB,EAsEc,yBAA+B;UArE7D,UAAY,EAqEkB,yBAA+B;UDyDjD,kHAAQ;YACN,KAAK,EAAE,IAAI;IAKnB,mFAAQ;MACN,UAAU,EAAE,kBAAkB;MAE9B,oGAAiB;QACf,OAAO,EAAE,CAAC;MAEZ,uGAAoB;QAClB,OAAO,EAAE,GAAG;EAKlB,+EAAsB;IACpB,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,MAAM,EAAE,WAAW;EAErB,sEAAa;IACX,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,WAAW,EAAE,MAAM;IACnB,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,2JAAkB;MAChB,OAAO,EAAE,IAAI;IAEf,wEAAE;MChKR,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;MD0FrD,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,8EAAQ;QACN,KAAK,EAAE,IAAI;IAIb,sFAAE;MACA,KAAK,EAAE,OAAO;MACd,4FAAQ;QACN,KAAK,EAAE,IAAI;EAMjB,+EAAK;IACH,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,qFAAQ;MACN,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,YAAY,EAAE,GAAG;MACjB,aAAa,EAAE,GAAG;IAEpB,2FAAc;MACZ,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,YAAY,EAAE,CAAC;IAEjB,gGAAkB;MAChB,OAAO,EAAE,IAAI;IAEf,iFAAE;MExNJ,kBAAoB,EAAE,uBAAM;MAK5B,eAAiB,EAAE,uBAAM;MAezB,UAAY,EAAE,uBAAM;MFsMhB,UAAU,EAAE,MAAM;IAEpB,6FAAgB;MACd,KAAK,EAAE,OAAO;EAIpB,wEAAe;IACb,MAAM,EAAE,WAAW;IACnB,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,+EAAS;MACP,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,MAAM,EAAE,GAAG;MACX,UAAU,EAAE,IAAI;MAChB,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,OAAO,EAAE,EAAE;MACX,UAAU,EAAE,MAAM;MAClB,MAAM,EAAE,WAAW;IAGrB,sFAAgB;MACd,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,6FAAS;QACP,UAAU,EAAE,OAAO",
4
"sources": ["../../../../../../bower_components/neat/app/assets/stylesheets/grid/_box-sizing.scss","style.scss","../../../../assets/css/_lvca-lib.scss","../../../../../../bower_components/bourbon/app/assets/stylesheets/addons/_prefixer.scss"],
5
"names": [],
6
"file": "style.css"
1
{
2
"version": 3,
3
+ "mappings": "AAGE,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;;AAItB,sBAEU;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;;ACRvB,2CAAuB;EACrB,SAAS,EAAE,MAAM;EACjB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,IAAI;AAEpB,kCAAc;ECmGd,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,cAAc,EAAE,GAAG;EACnB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,cAAc,EAAE,SAAS;EACzB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,CAAC;EACb,aAAa,EAAE,IAAI;EDzGjB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,gDAAgB;IACd,KAAK,EAAE,OAAO;AAGlB,0CAAsB;EACpB,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,aAAa,EAAE,cAAc;EAC7B,wDAAgB;IACd,YAAY,EAAE,IAAI;ECqCtB,yCAA8C;ID7C9C,0CAAsB;MAWlB,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,aAAa,EAAE,IAAI;EAErB,4DAAkB;IAChB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,MAAM,EAAE,UAAU;IAClB,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,UAAU,EAAE,MAAM;IC0BtB,yCAA8C;MD9B5C,4DAAkB;QAMd,YAAY,EAAE,GAAG;IAEnB,8DAAE;MACA,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,OAAO,EAAE,UAAU;MCfzB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;MDvDvD,OAAO,EAAE,KAAK;MCiBpB,yCAA8C;QDtB1C,8DAAE;UAOE,OAAO,EAAE,UAAU;IAGvB,wEAAc;MACZ,aAAa,EAAE,cAAc;MAC7B,sFAAgB;QACd,YAAY,EAAE,IAAI;IAGtB,uEAAa;MACX,YAAY,EAAE,CAAC;AAKnB,yDAAqB;EACnB,aAAa,EAAE,IAAI;ECDvB,0CAA8C;IDA5C,yDAAqB;MAGjB,aAAa,EAAE,IAAI;EAErB,0EAAmB;IACjB,MAAM,EAAE,CAAC;EAEX,iEAAQ;IACN,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAElB,6EAAoB;IAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,QAAQ,EAAE,MAAM;IAChB,iFAAI;MACF,OAAO,EAAE,KAAK;MCrDtB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;MDjBrD,uFAAQ;QCvDhB,cAAoB,EAAE,eAAM;QAC5B,WAAiB,EAAE,eAAM;QACzB,UAAgB,EAAE,eAAM;QACxB,MAAY,EAAE,eAAM;IDyDd,iGAAoB;MAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,IAAI,EAAE,CAAC;MACP,GAAG,EAAE,CAAC;MACN,QAAQ,EAAE,MAAM;MAChB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,UAAU,EAAE,IAAI;MAChB,MAAM,EAAE,gBAAgB;MACxB,YAAY,EAAE,CAAC;MACf,OAAO,EAAE,CAAC;MCtElB,kBAAoB,EAwEU,2BAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,2BAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,2BAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,2BAA+B;IDCvD,8FAAiB;MACf,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,OAAO,EAAE,GAAG;MACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,GAAG,EAAE,CAAC;MACN,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,UAAU,EAAE,MAAM;MAClB,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,MAAM,EAAE,gBAAgB;MClFhC,kBAAoB,EAwEU,2BAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,2BAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,2BAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,2BAA+B;MDYrD,+GAAiB;QACf,UAAU,EAAE,MAAM;QAClB,OAAO,EAAE,KAAK;QACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;QAClB,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,GAAG,EAAE,CAAC;QACN,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,IAAI,EAAE,CAAC;QACP,KAAK,EAAE,CAAC;QACR,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,KAAK,EAAE,IAAI;MAEb,iGAAG;QACD,OAAO,EAAE,IAAI;QACb,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,SAAS,EAAE,IAAI;QACf,WAAW,EAAE,IAAI;QACjB,WAAW,EAAE,GAAG;QAChB,KAAK,EAAE,IAAI;QCpErB,0CAA8C;UD8DtC,iGAAG;YAQC,SAAS,EAAE,IAAI;YACf,WAAW,EAAE,IAAI;QAEnB,mGAAE;UACA,OAAO,EAAE,MAAM;UACf,KAAK,EAAE,IAAI;UC7GvB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;UAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;UAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;UArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;UDuCjD,aAAa,EAAE,qBAAqB;UACpC,yGAAQ;YACN,aAAa,EAAE,cAAc;MAInC,0GAAY;QACV,OAAO,EAAE,KAAK;QACd,KAAK,EAAE,OAAO;QACd,4GAAE;UACA,KAAK,EAAE,IAAI;UACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;UAClB,OAAO,EAAE,MAAM;UACf,IAAI,EAAE,CAAC;UACP,SAAS,EAAE,IAAI;UACf,WAAW,EAAE,IAAI;UACjB,UAAU,EAAE,MAAM;UC/H9B,kBAAoB,EAwEU,yBAA+B;UAvE7D,eAAiB,EAuEa,yBAA+B;UAtE7D,cAAgB,EAsEc,yBAA+B;UArE7D,UAAY,EAqEkB,yBAA+B;UDyDjD,kHAAQ;YACN,KAAK,EAAE,IAAI;IAKnB,mFAAQ;MACN,UAAU,EAAE,kBAAkB;MAE9B,oGAAiB;QACf,OAAO,EAAE,CAAC;MAEZ,uGAAoB;QAClB,OAAO,EAAE,GAAG;EAKlB,+EAAsB;IACpB,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,MAAM,EAAE,WAAW;EAErB,sEAAa;IACX,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,WAAW,EAAE,MAAM;IACnB,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,2JAAkB;MAChB,OAAO,EAAE,IAAI;IAEf,wEAAE;MACA,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,WAAW,EAAE,IAAI;MClKzB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;MD4FrD,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,8EAAQ;QACN,KAAK,EAAE,IAAI;IAIb,sFAAE;MACA,KAAK,EAAE,OAAO;MACd,4FAAQ;QACN,KAAK,EAAE,IAAI;EAMjB,+EAAK;IACH,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,qFAAQ;MACN,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,YAAY,EAAE,GAAG;MACjB,aAAa,EAAE,GAAG;IAEpB,2FAAc;MACZ,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,YAAY,EAAE,CAAC;IAEjB,gGAAkB;MAChB,OAAO,EAAE,IAAI;IAEf,iFAAE;ME1NJ,kBAAoB,EAAE,uBAAM;MAK5B,eAAiB,EAAE,uBAAM;MAezB,UAAY,EAAE,uBAAM;MFwMhB,UAAU,EAAE,MAAM;IAEpB,6FAAgB;MACd,KAAK,EAAE,OAAO;EAIpB,wEAAe;IACb,MAAM,EAAE,WAAW;IACnB,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,+EAAS;MACP,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,MAAM,EAAE,GAAG;MACX,UAAU,EAAE,IAAI;MAChB,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,OAAO,EAAE,EAAE;MACX,UAAU,EAAE,MAAM;MAClB,MAAM,EAAE,WAAW;IAGrB,sFAAgB;MACd,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,6FAAS;QACP,UAAU,EAAE,OAAO",
4
"sources": ["../../../../../../bower_components/neat/app/assets/stylesheets/grid/_box-sizing.scss","style.scss","../../../../assets/css/_lvca-lib.scss","../../../../../../bower_components/bourbon/app/assets/stylesheets/addons/_prefixer.scss"],
5
"names": [],
6
"file": "style.css"
includes/addons/portfolio/css/style.scss CHANGED
@@ -189,6 +189,8 @@
189
display: none;
190
}
191
a {
192
@include lvca-transition();
193
color: #333;
194
&:hover {
189
display: none;
190
}
191
a {
192
+ font-size: 18px;
193
+ line-height: 26px;
194
@include lvca-transition();
195
color: #333;
196
&:hover {
includes/addons/posts-carousel/css/style.css CHANGED
@@ -143,6 +143,8 @@ html {
143
display: none; }
144
.lvca-posts-carousel .lvca-posts-carousel-item .lvca-entry-text-wrap .entry-title a {
145
color: #333333;
146
-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
147
-moz-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
148
-ms-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
143
display: none; }
144
.lvca-posts-carousel .lvca-posts-carousel-item .lvca-entry-text-wrap .entry-title a {
145
color: #333333;
146
+ font-size: 16px;
147
+ line-height: 24px;
148
-webkit-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
149
-moz-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
150
-ms-transition: all 0.4s ease-in-out 0s;
includes/addons/posts-carousel/css/style.css.map CHANGED
@@ -1,6 +1,6 @@
1
{
2
"version": 3,
3
- "mappings": "AAGE,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;;AAItB,sBAEU;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;;ACTzB,oBAAqB;EACnB,SAAS,EAAE,gBAAgB;EAEzB,sDAAQ;IACN,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,CAAC;ICoBb,kBAAoB,EDnBc,qBAAsB;ICoBxD,eAAiB,EDpBiB,qBAAsB;ICqBxD,cAAgB,EDrBkB,qBAAsB;ICsBxD,UAAY,EDtBsB,qBAAsB;ICmBxD,kBAAoB,EDlBc,4BAA6B;ICmB/D,eAAiB,EDnBiB,4BAA6B;ICoB/D,cAAgB,EDpBkB,4BAA6B;ICqB/D,UAAY,EDrBsB,4BAA6B;IAC3D,QAAQ,EAAE,MAAM;IAChB,4DAAQ;MCgBZ,kBAAoB,EDfgB,4BAA6B;MCgBjE,eAAiB,EDhBmB,4BAA6B;MCiBjE,cAAgB,EDjBoB,4BAA6B;MCkBjE,UAAY,EDlBwB,4BAA6B;EAI/D,kEAAoB;IAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,QAAQ,EAAE,MAAM;IAChB,sEAAI;MACF,OAAO,EAAE,KAAK;MCOpB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;MD7EvD,SAAS,EAAE,IAAI;IAGjB,sFAAoB;MAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,IAAI,EAAE,CAAC;MACP,GAAG,EAAE,CAAC;MACN,QAAQ,EAAE,MAAM;MAChB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,UAAU,EAAE,IAAI;MAChB,MAAM,EAAE,gBAAkB;MAC1B,YAAY,EAAE,CAAC;MACf,OAAO,EAAE,CAAC;MCRhB,kBAAoB,EAwEU,2BAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,2BAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,2BAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,2BAA+B;MD9DvD,aAAa,EAAE,GAAG;IAEpB,mFAAiB;MACf,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,OAAO,EAAE,GAAG;MACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,GAAG,EAAC,CAAC;MACL,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,UAAU,EAAE,MAAM;MAClB,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,MAAM,EAAE,gBAAkB;MCrBhC,kBAAoB,EAwEU,2BAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,2BAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,2BAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,2BAA+B;MDjDvD,oGAAiB;QACf,UAAU,EAAE,MAAM;QAClB,OAAO,EAAC,KAAK;QACb,QAAQ,EAAE,QAAQ;QAClB,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,GAAG,EAAE,CAAC;QACN,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,IAAI,EAAC,CAAC;QACN,KAAK,EAAE,CAAC;QACR,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,KAAK,EAAE,IAAI;MAEb,sFAAG;QACD,OAAO,EAAE,IAAI;QACb,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,SAAS,EAAE,IAAI;QACf,WAAW,EAAE,IAAI;QACjB,WAAW,EAAE,GAAG;QAChB,KAAK,EAAE,IAAI;QCPnB,0CAA8C;UDCxC,sFAAG;YAQC,SAAS,EAAE,IAAI;YACf,WAAW,EAAE,IAAI;QAEnB,wFAAE;UACA,OAAO,EAAE,MAAM;UACf,KAAK,EAAE,IAAI;UChDrB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;UAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;UAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;UArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;UDtBnD,aAAa,EAAE,qBAAqB;UACpC,8FAAQ;YACN,aAAa,EAAE,cAAc;MAInC,+FAAY;QACV,OAAO,EAAE,KAAK;QACd,KAAK,EAAE,OAAO;QACd,iGAAE;UACA,KAAK,EAAE,IAAI;UACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;UAClB,OAAO,EAAE,MAAM;UACf,IAAI,EAAE,CAAC;UACP,SAAS,EAAE,IAAI;UACf,WAAW,EAAE,IAAI;UACjB,UAAU,EAAE,MAAM;UClE5B,kBAAoB,EAwEU,yBAA+B;UAvE7D,eAAiB,EAuEa,yBAA+B;UAtE7D,cAAgB,EAsEc,yBAA+B;UArE7D,UAAY,EAqEkB,yBAA+B;UDJnD,uGAAQ;YACN,KAAK,EAAE,IAAI;IAKnB,wEAAQ;MACN,UAAU,EAAE,kBAAe;MAE3B,yFAAiB;QACf,OAAO,EAAE,CAAC;MAEZ,4FAAoB;QAClB,OAAO,EAAE,GAAG;EAKlB,oEAAsB;IACpB,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,MAAM,EAAE,MAAM;IACd,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,iFAAa;MCdjB,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,cAAc,EAAE,GAAG;MACnB,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,cAAc,EAAE,SAAS;MACzB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,UAAU,EAAE,CAAC;MACb,aAAa,EAAE,IAAI;MDQb,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,aAAa,EAAE,IAAI;MACnB,iLAAkB;QAChB,OAAO,EAAE,IAAI;MAEf,mFAAE;QACA,KAAK,EAAE,OAAO;QCpGtB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;QAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;QAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;QArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;QD8BrD,yFAAQ;UACN,KAAK,EAAE,IAAI;IAKf,0FAAK;MACH,OAAO,EAAE,YAAY;MACrB,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,MAAM,EAAE,CAAC;MACT,UAAU,EAAE,MAAM;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,4FAAE;QEvIJ,kBAAoB,EAAE,uBAAM;QAK5B,eAAiB,EAAE,uBAAM;QAezB,UAAY,EAAE,uBAAM;QFqHhB,UAAU,EAAE,MAAM;MAEpB,gGAAQ;QACN,OAAO,EAAE,IAAI;QACb,YAAY,EAAE,GAAG;QACjB,aAAa,EAAE,GAAG;MAEpB,sGAAc;QACZ,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,YAAY,EAAE,CAAC;MAEjB,2GAAkB;QAChB,OAAO,EAAE,IAAI;IAInB,mFAAe;MACb,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,MAAM,EAAE,WAAW;MACnB,0FAAS;QACP,KAAK,EAAE,IAAI;QACX,MAAM,EAAE,GAAG;QACX,UAAU,EAAE,IAAI;QAChB,OAAO,EAAE,KAAK;QACd,OAAO,EAAE,EAAE;QACX,UAAU,EAAE,MAAM;QAClB,MAAM,EAAE,WAAW;IAGvB,wFAAoB;MCjJxB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;MAvB7D,8FAAQ;QACN,KAAK,EAAE,IAAW;QAClB,MAAM,EAAE,GAAY;QACpB,UAAU,ED8FsB,IAAI;QC7FpC,OAAO,EAAE,KAAK;QACd,OAAO,EAAE,EAAE;MD8FP,8FAAQ;QACN,UAAU,EAAE,MAAM;QAClB,MAAM,EAAE,cAAc;IAG1B,0FAAsB;MACpB,UAAU,EAAE,MAAM;MC1JxB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;EDsF3D,qGAAuD;IACrD,OAAO,EAAE,IAAI",
4
"sources": ["../../../../../../bower_components/neat/app/assets/stylesheets/grid/_box-sizing.scss","style.scss","../../../../assets/css/_lvca-lib.scss","../../../../../../bower_components/bourbon/app/assets/stylesheets/addons/_prefixer.scss"],
5
"names": [],
6
"file": "style.css"
1
{
2
"version": 3,
3
+ "mappings": "AAGE,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;;AAItB,sBAEU;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;;ACTzB,oBAAqB;EACnB,SAAS,EAAE,gBAAgB;EAEzB,sDAAQ;IACN,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,MAAM,EAAE,CAAC;ICoBb,kBAAoB,EDnBc,qBAAsB;ICoBxD,eAAiB,EDpBiB,qBAAsB;ICqBxD,cAAgB,EDrBkB,qBAAsB;ICsBxD,UAAY,EDtBsB,qBAAsB;ICmBxD,kBAAoB,EDlBc,4BAA6B;ICmB/D,eAAiB,EDnBiB,4BAA6B;ICoB/D,cAAgB,EDpBkB,4BAA6B;ICqB/D,UAAY,EDrBsB,4BAA6B;IAC3D,QAAQ,EAAE,MAAM;IAChB,4DAAQ;MCgBZ,kBAAoB,EDfgB,4BAA6B;MCgBjE,eAAiB,EDhBmB,4BAA6B;MCiBjE,cAAgB,EDjBoB,4BAA6B;MCkBjE,UAAY,EDlBwB,4BAA6B;EAI/D,kEAAoB;IAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,QAAQ,EAAE,MAAM;IAChB,sEAAI;MACF,OAAO,EAAE,KAAK;MCOpB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;MD7EvD,SAAS,EAAE,IAAI;IAGjB,sFAAoB;MAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,IAAI,EAAE,CAAC;MACP,GAAG,EAAE,CAAC;MACN,QAAQ,EAAE,MAAM;MAChB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,UAAU,EAAE,IAAI;MAChB,MAAM,EAAE,gBAAkB;MAC1B,YAAY,EAAE,CAAC;MACf,OAAO,EAAE,CAAC;MCRhB,kBAAoB,EAwEU,2BAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,2BAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,2BAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,2BAA+B;MD9DvD,aAAa,EAAE,GAAG;IAEpB,mFAAiB;MACf,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,OAAO,EAAE,GAAG;MACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,GAAG,EAAC,CAAC;MACL,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,UAAU,EAAE,MAAM;MAClB,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,MAAM,EAAE,gBAAkB;MCrBhC,kBAAoB,EAwEU,2BAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,2BAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,2BAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,2BAA+B;MDjDvD,oGAAiB;QACf,UAAU,EAAE,MAAM;QAClB,OAAO,EAAC,KAAK;QACb,QAAQ,EAAE,QAAQ;QAClB,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,GAAG,EAAE,CAAC;QACN,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,IAAI,EAAC,CAAC;QACN,KAAK,EAAE,CAAC;QACR,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,KAAK,EAAE,IAAI;MAEb,sFAAG;QACD,OAAO,EAAE,IAAI;QACb,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,SAAS,EAAE,IAAI;QACf,WAAW,EAAE,IAAI;QACjB,WAAW,EAAE,GAAG;QAChB,KAAK,EAAE,IAAI;QCPnB,0CAA8C;UDCxC,sFAAG;YAQC,SAAS,EAAE,IAAI;YACf,WAAW,EAAE,IAAI;QAEnB,wFAAE;UACA,OAAO,EAAE,MAAM;UACf,KAAK,EAAE,IAAI;UChDrB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;UAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;UAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;UArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;UDtBnD,aAAa,EAAE,qBAAqB;UACpC,8FAAQ;YACN,aAAa,EAAE,cAAc;MAInC,+FAAY;QACV,OAAO,EAAE,KAAK;QACd,KAAK,EAAE,OAAO;QACd,iGAAE;UACA,KAAK,EAAE,IAAI;UACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;UAClB,OAAO,EAAE,MAAM;UACf,IAAI,EAAE,CAAC;UACP,SAAS,EAAE,IAAI;UACf,WAAW,EAAE,IAAI;UACjB,UAAU,EAAE,MAAM;UClE5B,kBAAoB,EAwEU,yBAA+B;UAvE7D,eAAiB,EAuEa,yBAA+B;UAtE7D,cAAgB,EAsEc,yBAA+B;UArE7D,UAAY,EAqEkB,yBAA+B;UDJnD,uGAAQ;YACN,KAAK,EAAE,IAAI;IAKnB,wEAAQ;MACN,UAAU,EAAE,kBAAe;MAE3B,yFAAiB;QACf,OAAO,EAAE,CAAC;MAEZ,4FAAoB;QAClB,OAAO,EAAE,GAAG;EAKlB,oEAAsB;IACpB,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,MAAM,EAAE,MAAM;IACd,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,iFAAa;MCdjB,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,cAAc,EAAE,GAAG;MACnB,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,cAAc,EAAE,SAAS;MACzB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,UAAU,EAAE,CAAC;MACb,aAAa,EAAE,IAAI;MDQb,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,aAAa,EAAE,IAAI;MACnB,iLAAkB;QAChB,OAAO,EAAE,IAAI;MAEf,mFAAE;QACA,KAAK,EAAE,OAAO;QACd,SAAS,EAAE,IAAI;QACf,WAAW,EAAE,IAAI;QCtGzB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;QAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;QAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;QArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;QDgCrD,yFAAQ;UACN,KAAK,EAAE,IAAI;IAKf,0FAAK;MACH,OAAO,EAAE,YAAY;MACrB,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,MAAM,EAAE,CAAC;MACT,UAAU,EAAE,MAAM;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,4FAAE;QEzIJ,kBAAoB,EAAE,uBAAM;QAK5B,eAAiB,EAAE,uBAAM;QAezB,UAAY,EAAE,uBAAM;QFuHhB,UAAU,EAAE,MAAM;MAEpB,gGAAQ;QACN,OAAO,EAAE,IAAI;QACb,YAAY,EAAE,GAAG;QACjB,aAAa,EAAE,GAAG;MAEpB,sGAAc;QACZ,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,YAAY,EAAE,CAAC;MAEjB,2GAAkB;QAChB,OAAO,EAAE,IAAI;IAInB,mFAAe;MACb,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,MAAM,EAAE,WAAW;MACnB,0FAAS;QACP,KAAK,EAAE,IAAI;QACX,MAAM,EAAE,GAAG;QACX,UAAU,EAAE,IAAI;QAChB,OAAO,EAAE,KAAK;QACd,OAAO,EAAE,EAAE;QACX,UAAU,EAAE,MAAM;QAClB,MAAM,EAAE,WAAW;IAGvB,wFAAoB;MCnJxB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;MAvB7D,8FAAQ;QACN,KAAK,EAAE,IAAW;QAClB,MAAM,EAAE,GAAY;QACpB,UAAU,EDgGsB,IAAI;QC/FpC,OAAO,EAAE,KAAK;QACd,OAAO,EAAE,EAAE;MDgGP,8FAAQ;QACN,UAAU,EAAE,MAAM;QAClB,MAAM,EAAE,cAAc;IAG1B,0FAAsB;MACpB,UAAU,EAAE,MAAM;MC5JxB,kBAAoB,EAwEU,uBAA+B;MAvE7D,eAAiB,EAuEa,uBAA+B;MAtE7D,cAAgB,EAsEc,uBAA+B;MArE7D,UAAY,EAqEkB,uBAA+B;EDwF3D,qGAAuD;IACrD,OAAO,EAAE,IAAI",
4
"sources": ["../../../../../../bower_components/neat/app/assets/stylesheets/grid/_box-sizing.scss","style.scss","../../../../assets/css/_lvca-lib.scss","../../../../../../bower_components/bourbon/app/assets/stylesheets/addons/_prefixer.scss"],
5
"names": [],
6
"file": "style.css"
includes/addons/posts-carousel/css/style.scss CHANGED
@@ -129,6 +129,8 @@
129
}
130
a {
131
color: #333333;
132
@include lvca-transition();
133
&:hover {
134
color: #888;
129
}
130
a {
131
color: #333333;
132
+ font-size: 16px;
133
+ line-height: 24px;
134
@include lvca-transition();
135
&:hover {
136
color: #888;
includes/addons/tabs/css/style.css CHANGED
@@ -76,7 +76,8 @@ html {
76
position: relative; }
77
.lvca-tabs .lvca-tab-panes .lvca-tab-pane {
78
padding: 40px;
79
- display: none; }
80
.lvca-tabs .lvca-tab-panes .lvca-tab-pane.lvca-active {
81
display: block;
82
animation: lvca-fade 0.3s ease-in-out; }
76
position: relative; }
77
.lvca-tabs .lvca-tab-panes .lvca-tab-pane {
78
padding: 40px;
79
+ display: none;
80
+ overflow: hidden; }
81
.lvca-tabs .lvca-tab-panes .lvca-tab-pane.lvca-active {
82
display: block;
83
animation: lvca-fade 0.3s ease-in-out; }
includes/addons/tabs/css/style.css.map CHANGED
@@ -1,6 +1,6 @@
1
{
2
"version": 3,
3
- "mappings": "AAGE,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;;AAItB,sBAEU;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;;ACRzB,oBAOG;EAND,EAAG;IACD,OAAO,EAAE,CAAC;EAEZ,IAAK;IACH,OAAO,EAAE,CAAC;;AAKd,UAAW;EACT,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,wBAAc;IC8Cf,OAAO,EAAE,WAAW;IACpB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,OAAO,EAAE,WAAW;IACpB,OAAO,EAAE,IAAI;IA4Fb,iBAAiB,ED5IK,QAAQ;IC6I9B,cAAc,ED7IQ,QAAQ;IC8I9B,aAAa,ED9IS,QAAQ;IC+I9B,SAAS,ED/Ia,QAAQ;ICkR7B,gBAAgB,EAAE,KAAK;IACvB,aAAa,EAAE,KAAK;IAarB,uBAAuB,ED/RK,UAAU;ICgStC,oBAAoB,EDhSQ,UAAU;ICiStC,eAAe,EDjSa,UAAU;IACnC,kCAAU;MACR,UAAU,EAAE,MAAM;MCmPvB,gBAAgB,EAHF,CAAW;MAIzB,YAAY,EAAE,QAAW;MACzB,aAAa,EALC,CAAW;MAMzB,SAAS,EAAE,QAAW;MACtB,QAAQ,EAAE,QAAW;MACrB,IAAI,EAAE,QAAW;MDtPZ,oCAAE;QACA,OAAO,EAAE,KAAK;QACd,aAAa,EAAE,QAAQ;QACvB,WAAW,EAAE,MAAM;QACnB,OAAO,EAAE,SAAS;QAClB,eAAe,EAAE,IAAI;QACrB,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,IAAI;QEDnB,kBAAoB,EFEgB,UAAW;QED/C,eAAiB,EFCmB,UAAW;QEA/C,cAAgB,EFAoB,UAAW;QEC/C,UAAY,EFDwB,UAAW;QEgC/C,0CAA8C;UFzC1C,oCAAE;YAWE,OAAO,EAAE,SAAS;MAGtB,8DAA4B;QAC1B,SAAS,EAAE,IAAI;QACf,WAAW,EAAE,GAAG;QAChB,cAAc,EAAE,MAAM;QACtB,YAAY,EAAE,IAAI;MAEpB,8DAA4B;QAC1B,SAAS,EAAE,IAAI;QACf,OAAO,EAAE,YAAY;QACrB,cAAc,EAAE,MAAM;QACtB,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,KAAK,EAAE,IAAI;QACX,OAAO,EAAE,CAAC;QACV,MAAM,EAAE,UAAU;QAClB,MAAM,EAAE,IAAI;MAEd,sDAAoB;QAClB,SAAS,EAAE,IAAI;QACf,WAAW,EAAE,CAAC;QACd,WAAW,EAAE,GAAG;QAChB,cAAc,EAAE,SAAS;QACzB,cAAc,EAAE,GAAG;EAIzB,0BAAgB;IACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,yCAAe;MACb,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qDAAc;QACZ,OAAO,EAAE,KAAK;QACd,SAAS,EAAE,0BAA0B;;;AAO3C,8BAAc;EACZ,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,wCAAU;IACR,SAAS,EAAE,GAAG;IACd,OAAO,EAAE,YAAY;;;AAO3B,wBAAyB;ECzBxB,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,OAAO,EAAE,SAAS;EAClB,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,OAAO,EAAE,IAAI;EDuBZ,sCAAc;IC+Kf,gBAAgB,EAHF,CAAW;IAIzB,YAAY,EAAE,QAAW;IACzB,aAAa,EALC,CAAW;IAMzB,SAAS,EAAE,QAAW;IACtB,QAAQ,EAAE,QAAW;IACrB,IAAI,EAAE,QAAW;IAxKhB,qBAAqB,EAAE,MAAM;IAC7B,kBAAkB,EAAE,QAAQ;IAQ7B,sBAAsB,EDnBK,MAAM;ICoBjC,mBAAmB,EDpBQ,MAAM;ICqBjC,kBAAkB,EDrBS,MAAM;ICsBjC,cAAc,EDtBa,MAAM;ICyMhC,gBAAgB,EAAE,KAAK;IACvB,aAAa,EAAE,KAAK;IAarB,uBAAuB,EDtNK,UAAU;ICuNtC,oBAAoB,EDvNQ,UAAU;ICwNtC,eAAe,EDxNa,UAAU;EAErC,wCAAgB;IC0KjB,gBAAgB,EAHF,CAAW;IAIzB,YAAY,EAAE,QAAW;IACzB,aAAa,EALC,CAAW;IAMzB,SAAS,EAAE,QAAW;IACtB,QAAQ,EAAE,QAAW;IACrB,IAAI,EAAE,QAAW;ED5KhB,2CAAqB;ICIrB,qBAAqB,EAAE,MAAM;IAC7B,kBAAkB,EAAE,QAAQ;IAQ7B,sBAAsB,EDZK,MAAM;ICajC,mBAAmB,EDbQ,MAAM;ICcjC,kBAAkB,EDdS,MAAM;ICejC,cAAc,EDfa,MAAM;;;AAKlC,qBAAsB;EACpB,OAAO,EAAE,IAAI;;EACb,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,IAAI;EACT,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,uBAAE;IACA,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,WAAW,EAAE,IAAI;;AAInB,mDAAsB;EACpB,OAAO,EAAE,KAAK;;AAEhB,2CAAc;ECpBd,qBAAqB,EAAE,MAAM;EAC7B,kBAAkB,EAAE,QAAQ;EAQ7B,sBAAsB,EDYK,MAAM;ECXjC,mBAAmB,EDWQ,MAAM;ECVjC,kBAAkB,EDUS,MAAM;ECTjC,cAAc,EDSa,MAAM;EAC9B,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,qDAAU;IACR,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,iEAAc;MACZ,OAAO,EAAE,KAAK;AAIpB,8CAAmB;;EAGf,sEAAU;IACR,OAAO,EAAE,KAAK;EAIhB,6EAAS;IACP,OAAO,EAAE,OAAO;;;AAUpB,8CAAU;EACR,WAAW,EAAE,iBAAiB;EAC9B,aAAa,EAAE,iBAAiB;EAChC,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,0DAAc;IACZ,iBAAiB,EAAE,WAAW;IAC9B,aAAa,EAAE,SAAS;EAE1B,yDAAa;IACX,aAAa,EAAE,SAAS;EAE1B,0DAAc;IACZ,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,UAAU,EAAE,OAAO;EAErB,gDAAE;IACA,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,8GAAiB;MACf,KAAK,EAAE,IAAI;EAGf,4DAAgB;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;AAIjB,sCAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,aAAa;;AAO1B,sFAAsB;EACpB,UAAU,EAAE,OAAO;AAGzB,mDAAU;EACR,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,mBAAmB,EAAE,OAAO;EAC5B,+DAAc;IACZ,aAAa,EAAE,WAAW;EAE5B,8DAAa;IACX,aAAa,EAAE,CAAC;AAGpB,yDAAgB;EACd,aAAa,EAAE,CAAC;;;AAOlB,oCAAc;EACZ,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,WAAW;EAC1B,OAAO,EAAE,MAAM;EACf,8CAAU;IACR,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,gDAAE;MACA,OAAO,EAAE,YAAY;MACrB,OAAO,EAAE,QAAQ;MACjB,aAAa,EAAE,IAAI;MACnB,KAAK,EAAE,IAAI;ME7LjB,kBAAoB,EF8LgB,QAAS;ME7L7C,eAAiB,EF6LmB,QAAS;ME5L7C,cAAgB,EF4LoB,QAAS;ME3L7C,UAAY,EF2LwB,QAAS;MACvC,8GAAiB;QACf,KAAK,EAAE,IAAI;IAGf,gEAAoB;MAClB,OAAO,EAAE,EAAE;MACX,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,MAAM,EAAE,CAAC;MACT,IAAI,EAAE,CAAC;MACP,KAAK,EAAE,CAAC;MACR,KAAK,EAAE,GAAG;MACV,MAAM,EAAE,MAAM;MACd,WAAW,EAAE,qBAAqB;MAClC,YAAY,EAAE,qBAAqB;MACnC,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAElC,4DAAgB;MACd,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,KAAK,EAAE,IAAI;AAIjB,sCAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,WAAW;EAC1B,qDAAe;IACb,KAAK,EAAE,OAAO;IACd,0VAAuB;MACrB,KAAK,EAAE,IAAI;;AAMjB,+DAAsB;EACpB,GAAG,EAAE,IAAI;AAEX,uDAAc;EACZ,OAAO,EAAE,CAAC;AAGV,oEAAU;EACR,aAAa,EAAE,iBAAiB;EAChC,+EAAa;IACX,aAAa,EAAE,IAAI;AAGvB,sFAA4B;EAC1B,OAAO,EAAE,IAAI;;AAOb,8DAAE;EACA,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,0IAAiB;IACf,KAAK,EAAE,IAAI;AAGf,0EAAgB;EACd,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;AAEb,8EAAoB;EAClB,aAAa,EAAE,iBAAiB;AAItC,oDAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,mEAAe;IACb,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,8aAAuB;MACrB,KAAK,EAAE,IAAI;;;AAQjB,oCAAc;EACZ,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,WAAW;EAC1B,8CAAU;IACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,YAAY,EAAE,iBAAiB;IAC/B,gDAAE;MACA,OAAO,EAAE,SAAS;MAClB,aAAa,EAAE,IAAI;MACnB,KAAK,EAAE,OAAO;ME5RpB,kBAAoB,EF6RgB,QAAS;ME5R7C,eAAiB,EF4RmB,QAAS;ME3R7C,cAAgB,EF2RoB,QAAS;ME1R7C,UAAY,EF0RwB,QAAS;MACvC,8GAAiB;QACf,KAAK,EAAE,IAAI;IAGf,gEAAoB;MAClB,OAAO,EAAE,EAAE;MACX,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,MAAM,EAAE,CAAC;MACT,IAAI,EAAE,CAAC;MACP,KAAK,EAAE,CAAC;MACR,KAAK,EAAE,GAAG;MACV,MAAM,EAAE,MAAM;MACd,WAAW,EAAE,qBAAqB;MAClC,YAAY,EAAE,qBAAqB;MACnC,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAElC,sJAAyD;MACvD,MAAM,EAAE,MAAM;IAEhB,kEAAoB;MAClB,OAAO,EAAE,IAAI;IAEf,4DAAgB;MACd,KAAK,EAAE,OAAO;AAIpB,sCAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,WAAW;;AAI5B,uDAAc;ECnPd,qBAAqB,EAAE,MAAM;EAC7B,kBAAkB,EAAE,UAAU;EAE/B,sBAAsB,EDiPM,GAAG;EChP/B,mBAAmB,EDgPS,GAAG;EC/O/B,kBAAkB,ED+OU,GAAG;EC9O/B,cAAc,ED8Oc,GAAG;EAC3B,aAAa,EAAE,IAAI;AAGpB,oEAAU;EACR,aAAa,EAAE,iBAAiB;EAChC,kFAAgB;IACd,mBAAmB,EAAE,OAAO;EAE9B,sFAAoB;IAClB,OAAO,EAAE,IAAI;;AAMnB,kDAAc;EACZ,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,4DAAU;IACR,YAAY,EAAE,iBAAiB;IAC/B,8DAAE;MACA,KAAK,EAAE,OAAO;MACd,0IAAiB;QACf,KAAK,EAAE,IAAI;IAGf,0EAAgB;MACd,KAAK,EAAE,IAAI;IAEb,8EAAoB;MAClB,aAAa,EAAE,iBAAiB;AAItC,oDAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,mEAAe;IACb,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,8aAAuB;MACrB,KAAK,EAAE,IAAI;;;AAOnB,sBAAuB;EACrB,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,oCAAc;IACZ,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAChC,MAAM,EAAE,MAAM;IACd,8CAAU;MACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,YAAY,EAAE,IAAI;MAClB,yDAAa;QACX,YAAY,EAAE,CAAC;MAEjB,gDAAE;QACA,KAAK,EAAE,IAAI;QACX,OAAO,EAAE,SAAS;MAEpB,qDAAS;QACP,OAAO,EAAE,EAAE;QACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;QAClB,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,IAAI,EAAE,CAAC;QACP,KAAK,EAAE,IAAI;QACX,MAAM,EAAE,GAAG;QACX,UAAU,EAAE,WAAW;QEvY7B,kBAAoB,EFwYgB,eAAgB;QEvYpD,eAAiB,EFuYmB,eAAgB;QEtYpD,cAAgB,EFsYoB,eAAgB;QErYpD,UAAY,EFqYwB,eAAgB;MAEhD,sDAAU;QACR,KAAK,EAAE,OAAO;MAGd,4DAAE;QACA,KAAK,EAAE,IAAI;MAEb,iEAAS;QACP,UAAU,EA/aN,OAAO;QAgbX,MAAM,EAAE,GAAG;EAKnB,qCAAe;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;;AAMf,uDAAc;EACZ,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,iEAAU;IACR,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAChC,+EAAgB;MACd,WAAW,EAAE,iBAAiB;MAC9B,YAAY,EAAE,iBAAiB;MAC/B,mBAAmB,EAAE,OAAO;IAE9B,2FAA4B;MAC1B,UAAU,EAAE,iBAAiB;IAE/B,mEAAE;MACA,OAAO,EAAE,SAAS;IAEpB,wEAAS;MACP,OAAO,EAAE,IAAI;AAKjB,gFAAsB;EACnB,WAAW,EAAE,iBAAsB;EACnC,YAAY,EAAE,iBAAsB;AAKpC,oGAAgB;EACd,UAAU,EAAE,iBAAiB;;AAKtC,oCAAqC;EACnC,UAAU,EAAE,WAAW;EAEvB,kDAAc;IACZ,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAE9B,8DAAE;MACA,KAAK,EAAE,OAAO;IAIhB,oEAAE;MACA,KAAK,EAAE,OAAO;IAIhB,0EAAE;MACA,KAAK,EAAE,OAAO;EAKpB,mDAAe;IACb,OAAO,EAAE,QAAQ;IACjB,KAAK,EAAE,OAAO;IACd,8UAAuB;MACrB,KAAK,EAAE,OAAO;;;AAQhB,sCAAE;EACA,OAAO,EAAE,SAAS;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,4CAAQ;IACN,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EAAE,CAAC;IACN,IAAI,EAAE,CAAC;IACP,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,gBAAgB,EAAE,OAAO;IACzB,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,kBAAkB,EAAE,6CAA6C;IACjE,UAAU,EAAE,qCAAqC;IACjD,iBAAiB,EAAE,2CAA2C;IAC9D,SAAS,EAAE,2CAA2C;IACtD,wBAAwB,EAAE,QAAQ;IAClC,gBAAgB,EAAE,QAAQ;IAC1B,0BAA0B,EAAE,QAAQ;IACpC,kBAAkB,EAAE,QAAQ;EAE9B,0FAAiB;IACf,KAAK,EAAE,IAAI;AAGf,4DAAwB;EACtB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,kEAAQ;IACN,gBAAgB,EAAE,OAAO;IACzB,iBAAiB,EAAE,0CAA0C;IAC7D,SAAS,EAAE,0CAA0C;AAI3D,sCAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;;AAMnB,iEAAU;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,iBAAiB;;AAOlC,8DAAY;EACZ,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,0IAAiB;IACf,KAAK,EAAE,OAAO;AAGlB,0EAAwB;EACtB,KAAK,EAAE,IAAI;;;AASX,8FAAU;EACR,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,kGAAE;IACA,OAAO,EAAE,OAAO;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;IEhjBjB,kBAAoB,EFijBgB,QAAS;IEhjB7C,eAAiB,EFgjBmB,QAAS;IE/iB7C,cAAgB,EF+iBoB,QAAS;IE9iB7C,UAAY,EF8iBwB,QAAS;IACvC,UAAU,EAAE,qBAAqB;IACjC,aAAa,EAAE,qBAAqB;IACpC,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,8NAAiB;MACf,KAAK,EAAE,OAAO;EAGlB,0HAAgB;IACd,YAAY,EAvlBN,OAAO;IAwlBb,KAAK,EAAE,IAAI;AAIjB,4EAAe;EACb,OAAO,EAAE,QAAQ;;AAInB,oCAAc;EACZ,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,8CAAU;IACR,YAAY,EAAE,IAAI;IAClB,yDAAa;MACX,YAAY,EAAE,CAAC;AAIrB,qCAAe;EACb,OAAO,EAAE,QAAQ;;AAKjB,8CAAU;EACR,OAAO,EAAE,UAAU;EACnB,gDAAE;IACA,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,MAAM,EAAE,KAAK;IEtjBnB,yCAA8C;MFojB1C,gDAAE;QAIE,UAAU,EAAE,MAAM;AAK1B,sCAAgB;ECrXjB,gBAAgB,EAHF,CAAW;EAIzB,YAAY,EAAE,QAAW;EACzB,aAAa,EALC,CAAW;EAMzB,SAAS,EAAE,QAAW;EACtB,QAAQ,EAAE,QAAW;EACrB,IAAI,EAAE,QAAW;EDkXd,qDAAe;IACb,OAAO,EAAE,UAAU;;AAQvB,gIAAsB;EACpB,GAAG,EAAE,IAAI;AAGT,oIAAU;EACR,OAAO,EAAE,MAAM;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,wIAAE;IACA,MAAM,EAAE,CAAC;AAIf,kHAAe;EACb,OAAO,EAAE,QAAQ;;AAOf,8HAAE;EACA,KAAK,EAAE,OAAO;AAIhB,0IAAE;EACA,KAAK,EAAE,OAAO;AAIhB,sJAAE;EACA,KAAK,EAAE,OAAO;AAIpB,wGAAe;EACb,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,8pBAAuB;IACrB,KAAK,EAAE,OAAO;;;AAQhB,8CAAU;EACR,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,gDAAE;IACA,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,KAAK,EAAE,OAAO;IE/pBpB,kBAAoB,EFgqBgB,QAAS;IE/pB7C,eAAiB,EF+pBmB,QAAS;IE9pB7C,cAAgB,EF8pBoB,QAAS;IE7pB7C,UAAY,EF6pBwB,QAAS;IACvC,WAAW,EAAE,qBAAqB;IAClC,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,8GAAiB;MACf,KAAK,EAAE,OAAO;EAGlB,4DAAgB;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,iBAAiB,EAtsBX,OAAO;AA0sBnB,qCAAe;EACb,OAAO,EAAE,UAAU;;AAMrB,+DAAsB;EACpB,GAAG,EAAE,IAAI;AAGT,mEAAY;EACV,UAAU,EAAE,IAAI;AAIlB,wFAAwB;EACtB,YAAY,EAAE,sBAAsB;AAGxC,wDAAe;EACb,OAAO,EAAE,QAAQ;;AAMnB,mDAAe;EACb,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,8UAAuB;IACrB,KAAK,EAAE,OAAO;;;AAOpB,sBAAuB;EACnB,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG;EACpB,oCAAc;IACZ,YAAY,EAAE,iBAAiB;IAC/B,8CAAU;MACR,aAAa,EAAE,iBAAiB;MAChC,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,0DAAc;QACZ,YAAY,EAAE,IAAI;QAClB,UAAU,EAAE,OAAO;MAErB,gDAAE;QACA,OAAO,EAAE,SAAS;QAClB,KAAK,EAAE,IAAI;QACX,8GAAiB;UACf,KAAK,EAAE,IAAI;MAGf,4DAAgB;QACd,KAAK,EAAE,IAAI;EAIjB,sCAAgB;IChgBjB,gBAAgB,EAHF,CAAW;IAIzB,YAAY,EAAE,QAAW;IACzB,aAAa,EALC,CAAW;IAMzB,SAAS,EAAE,QAAW;IACtB,QAAQ,EAAE,QAAW;IACrB,IAAI,EAAE,QAAW;;ADigBhB,uDAAc;EACZ,YAAY,EAAE,IAAI;AAGlB,sFAAsB;EACpB,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,MAAM,EAAE,IAAI;;;AAOhB,qCAAc;EACZ,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,WAAW;EAC1B,+CAAU;IACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAChC,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,0DAAa;MACX,aAAa,EAAE,IAAI;IAErB,iDAAE;MACA,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,KAAK,EAAE,OAAO;MEzwBpB,kBAAoB,EF0wBgB,QAAS;MEzwB7C,eAAiB,EFywBmB,QAAS;MExwB7C,cAAgB,EFwwBoB,QAAS;MEvwB7C,UAAY,EFuwBwB,QAAS;MACvC,gHAAiB;QACf,KAAK,EAAE,IAAI;IAGf,iEAAoB;MAClB,OAAO,EAAE,EAAE;MACX,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,GAAG,EAAE,IAAI;MACT,KAAK,EAAE,CAAC;MACR,MAAM,EAAE,GAAG;MACX,MAAM,EAAE,MAAM;MACd,UAAU,EAAE,qBAAqB;MACjC,YAAY,EAAE,iBAAiB;MAC/B,aAAa,EAAE,qBAAqB;IAEtC,oJAAqD;MACnD,MAAM,EAAE,MAAM;IAEhB,mEAAoB;MAClB,OAAO,EAAE,IAAI;IAEf,6DAAgB;MACd,KAAK,EAAE,IAAI;AAIjB,uCAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,WAAW;;AAG9B,0CAA2C;EC9tBzC,qBAAqB,EAAE,MAAM;EAC7B,kBAAkB,EAAE,UAAU;EAE/B,sBAAsB,ED4tBG,GAAG;EC3tB5B,mBAAmB,ED2tBM,GAAG;EC1tB5B,kBAAkB,ED0tBO,GAAG;ECztB5B,cAAc,EDytBW,GAAG;EAC3B,gEAAsB;IACpB,OAAO,EAAE,IAAI;EAGb,kEAAU;IACR,OAAO,EAAE,KAAK;;AAKlB,mDAAc;EACZ,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,6DAAU;IACR,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAChC,wEAAa;MACX,aAAa,EAAE,IAAI;IAErB,+DAAE;MACA,KAAK,EAAE,OAAO;MACd,4IAAiB;QACf,KAAK,EAAE,IAAI;IAGf,2EAAgB;MACd,KAAK,EAAE,IAAI;IAEb,+EAAoB;MAClB,YAAY,EAAE,iBAAiB;AAIrC,qDAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,oEAAe;IACb,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,obAAuB;MACrB,KAAK,EAAE,IAAI",
4
"sources": ["../../../../../../bower_components/neat/app/assets/stylesheets/grid/_box-sizing.scss","style.scss","../../../../../../bower_components/sass-flex-mixin/_flexbox.scss","../../../../assets/css/_lvca-lib.scss"],
5
"names": [],
6
"file": "style.css"
1
{
2
"version": 3,
3
+ "mappings": "AAGE,IAAK;EACH,UAAU,EAAE,UAAU;;AAItB,sBAEU;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;;ACRzB,oBAOG;EAND,EAAG;IACD,OAAO,EAAE,CAAC;EAEZ,IAAK;IACH,OAAO,EAAE,CAAC;;AAKd,UAAW;EACT,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,wBAAc;IC8Cf,OAAO,EAAE,WAAW;IACpB,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,OAAO,EAAE,WAAW;IACpB,OAAO,EAAE,IAAI;IA4Fb,iBAAiB,ED5IK,QAAQ;IC6I9B,cAAc,ED7IQ,QAAQ;IC8I9B,aAAa,ED9IS,QAAQ;IC+I9B,SAAS,ED/Ia,QAAQ;ICkR7B,gBAAgB,EAAE,KAAK;IACvB,aAAa,EAAE,KAAK;IAarB,uBAAuB,ED/RK,UAAU;ICgStC,oBAAoB,EDhSQ,UAAU;ICiStC,eAAe,EDjSa,UAAU;IACnC,kCAAU;MACR,UAAU,EAAE,MAAM;MCmPvB,gBAAgB,EAHF,CAAW;MAIzB,YAAY,EAAE,QAAW;MACzB,aAAa,EALC,CAAW;MAMzB,SAAS,EAAE,QAAW;MACtB,QAAQ,EAAE,QAAW;MACrB,IAAI,EAAE,QAAW;MDtPZ,oCAAE;QACA,OAAO,EAAE,KAAK;QACd,aAAa,EAAE,QAAQ;QACvB,WAAW,EAAE,MAAM;QACnB,OAAO,EAAE,SAAS;QAClB,eAAe,EAAE,IAAI;QACrB,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,IAAI;QEDnB,kBAAoB,EFEgB,UAAW;QED/C,eAAiB,EFCmB,UAAW;QEA/C,cAAgB,EFAoB,UAAW;QEC/C,UAAY,EFDwB,UAAW;QEgC/C,0CAA8C;UFzC1C,oCAAE;YAWE,OAAO,EAAE,SAAS;MAGtB,8DAA4B;QAC1B,SAAS,EAAE,IAAI;QACf,WAAW,EAAE,GAAG;QAChB,cAAc,EAAE,MAAM;QACtB,YAAY,EAAE,IAAI;MAEpB,8DAA4B;QAC1B,SAAS,EAAE,IAAI;QACf,OAAO,EAAE,YAAY;QACrB,cAAc,EAAE,MAAM;QACtB,MAAM,EAAE,IAAI;QACZ,KAAK,EAAE,IAAI;QACX,OAAO,EAAE,CAAC;QACV,MAAM,EAAE,UAAU;QAClB,MAAM,EAAE,IAAI;MAEd,sDAAoB;QAClB,SAAS,EAAE,IAAI;QACf,WAAW,EAAE,CAAC;QACd,WAAW,EAAE,GAAG;QAChB,cAAc,EAAE,SAAS;QACzB,cAAc,EAAE,GAAG;EAIzB,0BAAgB;IACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,yCAAe;MACb,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,QAAQ,EAAE,MAAM;MAChB,qDAAc;QACZ,OAAO,EAAE,KAAK;QACd,SAAS,EAAE,0BAA0B;;;AAO3C,8BAAc;EACZ,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,wCAAU;IACR,SAAS,EAAE,GAAG;IACd,OAAO,EAAE,YAAY;;;AAO3B,wBAAyB;EC1BxB,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,OAAO,EAAE,SAAS;EAClB,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,OAAO,EAAE,IAAI;EDwBZ,sCAAc;IC8Kf,gBAAgB,EAHF,CAAW;IAIzB,YAAY,EAAE,QAAW;IACzB,aAAa,EALC,CAAW;IAMzB,SAAS,EAAE,QAAW;IACtB,QAAQ,EAAE,QAAW;IACrB,IAAI,EAAE,QAAW;IAxKhB,qBAAqB,EAAE,MAAM;IAC7B,kBAAkB,EAAE,QAAQ;IAQ7B,sBAAsB,EDlBK,MAAM;ICmBjC,mBAAmB,EDnBQ,MAAM;ICoBjC,kBAAkB,EDpBS,MAAM;ICqBjC,cAAc,EDrBa,MAAM;ICwMhC,gBAAgB,EAAE,KAAK;IACvB,aAAa,EAAE,KAAK;IAarB,uBAAuB,EDrNK,UAAU;ICsNtC,oBAAoB,EDtNQ,UAAU;ICuNtC,eAAe,EDvNa,UAAU;EAErC,wCAAgB;ICyKjB,gBAAgB,EAHF,CAAW;IAIzB,YAAY,EAAE,QAAW;IACzB,aAAa,EALC,CAAW;IAMzB,SAAS,EAAE,QAAW;IACtB,QAAQ,EAAE,QAAW;IACrB,IAAI,EAAE,QAAW;ED3KhB,2CAAqB;ICGrB,qBAAqB,EAAE,MAAM;IAC7B,kBAAkB,EAAE,QAAQ;IAQ7B,sBAAsB,EDXK,MAAM;ICYjC,mBAAmB,EDZQ,MAAM;ICajC,kBAAkB,EDbS,MAAM;ICcjC,cAAc,EDda,MAAM;;;AAKlC,qBAAsB;EACpB,OAAO,EAAE,IAAI;;EACb,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,IAAI;EACT,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,uBAAE;IACA,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,WAAW,EAAE,IAAI;;AAInB,mDAAsB;EACpB,OAAO,EAAE,KAAK;;AAEhB,2CAAc;ECrBd,qBAAqB,EAAE,MAAM;EAC7B,kBAAkB,EAAE,QAAQ;EAQ7B,sBAAsB,EDaK,MAAM;ECZjC,mBAAmB,EDYQ,MAAM;ECXjC,kBAAkB,EDWS,MAAM;ECVjC,cAAc,EDUa,MAAM;EAC9B,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,qDAAU;IACR,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,iEAAc;MACZ,OAAO,EAAE,KAAK;AAIpB,8CAAmB;;EAGf,sEAAU;IACR,OAAO,EAAE,KAAK;EAIhB,6EAAS;IACP,OAAO,EAAE,OAAO;;;AAUpB,8CAAU;EACR,WAAW,EAAE,iBAAiB;EAC9B,aAAa,EAAE,iBAAiB;EAChC,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,0DAAc;IACZ,iBAAiB,EAAE,WAAW;IAC9B,aAAa,EAAE,SAAS;EAE1B,yDAAa;IACX,aAAa,EAAE,SAAS;EAE1B,0DAAc;IACZ,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,UAAU,EAAE,OAAO;EAErB,gDAAE;IACA,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,8GAAiB;MACf,KAAK,EAAE,IAAI;EAGf,4DAAgB;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;AAIjB,sCAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,aAAa;;AAO1B,sFAAsB;EACpB,UAAU,EAAE,OAAO;AAGzB,mDAAU;EACR,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,mBAAmB,EAAE,OAAO;EAC5B,+DAAc;IACZ,aAAa,EAAE,WAAW;EAE5B,8DAAa;IACX,aAAa,EAAE,CAAC;AAGpB,yDAAgB;EACd,aAAa,EAAE,CAAC;;;AAOlB,oCAAc;EACZ,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,WAAW;EAC1B,OAAO,EAAE,MAAM;EACf,8CAAU;IACR,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,gDAAE;MACA,OAAO,EAAE,YAAY;MACrB,OAAO,EAAE,QAAQ;MACjB,aAAa,EAAE,IAAI;MACnB,KAAK,EAAE,IAAI;ME9LjB,kBAAoB,EF+LgB,QAAS;ME9L7C,eAAiB,EF8LmB,QAAS;ME7L7C,cAAgB,EF6LoB,QAAS;ME5L7C,UAAY,EF4LwB,QAAS;MACvC,8GAAiB;QACf,KAAK,EAAE,IAAI;IAGf,gEAAoB;MAClB,OAAO,EAAE,EAAE;MACX,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,MAAM,EAAE,CAAC;MACT,IAAI,EAAE,CAAC;MACP,KAAK,EAAE,CAAC;MACR,KAAK,EAAE,GAAG;MACV,MAAM,EAAE,MAAM;MACd,WAAW,EAAE,qBAAqB;MAClC,YAAY,EAAE,qBAAqB;MACnC,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAElC,4DAAgB;MACd,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,KAAK,EAAE,IAAI;AAIjB,sCAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,WAAW;EAC1B,qDAAe;IACb,KAAK,EAAE,OAAO;IACd,0VAAuB;MACrB,KAAK,EAAE,IAAI;;AAMjB,+DAAsB;EACpB,GAAG,EAAE,IAAI;AAEX,uDAAc;EACZ,OAAO,EAAE,CAAC;AAGV,oEAAU;EACR,aAAa,EAAE,iBAAiB;EAChC,+EAAa;IACX,aAAa,EAAE,IAAI;AAGvB,sFAA4B;EAC1B,OAAO,EAAE,IAAI;;AAOb,8DAAE;EACA,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,0IAAiB;IACf,KAAK,EAAE,IAAI;AAGf,0EAAgB;EACd,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,KAAK,EAAE,IAAI;AAEb,8EAAoB;EAClB,aAAa,EAAE,iBAAiB;AAItC,oDAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,mEAAe;IACb,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,8aAAuB;MACrB,KAAK,EAAE,IAAI;;;AAQjB,oCAAc;EACZ,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,WAAW;EAC1B,8CAAU;IACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,YAAY,EAAE,iBAAiB;IAC/B,gDAAE;MACA,OAAO,EAAE,SAAS;MAClB,aAAa,EAAE,IAAI;MACnB,KAAK,EAAE,OAAO;ME7RpB,kBAAoB,EF8RgB,QAAS;ME7R7C,eAAiB,EF6RmB,QAAS;ME5R7C,cAAgB,EF4RoB,QAAS;ME3R7C,UAAY,EF2RwB,QAAS;MACvC,8GAAiB;QACf,KAAK,EAAE,IAAI;IAGf,gEAAoB;MAClB,OAAO,EAAE,EAAE;MACX,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,MAAM,EAAE,CAAC;MACT,IAAI,EAAE,CAAC;MACP,KAAK,EAAE,CAAC;MACR,KAAK,EAAE,GAAG;MACV,MAAM,EAAE,MAAM;MACd,WAAW,EAAE,qBAAqB;MAClC,YAAY,EAAE,qBAAqB;MACnC,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAElC,sJAAyD;MACvD,MAAM,EAAE,MAAM;IAEhB,kEAAoB;MAClB,OAAO,EAAE,IAAI;IAEf,4DAAgB;MACd,KAAK,EAAE,OAAO;AAIpB,sCAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,WAAW;;AAI5B,uDAAc;ECpPd,qBAAqB,EAAE,MAAM;EAC7B,kBAAkB,EAAE,UAAU;EAE/B,sBAAsB,EDkPM,GAAG;ECjP/B,mBAAmB,EDiPS,GAAG;EChP/B,kBAAkB,EDgPU,GAAG;EC/O/B,cAAc,ED+Oc,GAAG;EAC3B,aAAa,EAAE,IAAI;AAGpB,oEAAU;EACR,aAAa,EAAE,iBAAiB;EAChC,kFAAgB;IACd,mBAAmB,EAAE,OAAO;EAE9B,sFAAoB;IAClB,OAAO,EAAE,IAAI;;AAMnB,kDAAc;EACZ,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,4DAAU;IACR,YAAY,EAAE,iBAAiB;IAC/B,8DAAE;MACA,KAAK,EAAE,OAAO;MACd,0IAAiB;QACf,KAAK,EAAE,IAAI;IAGf,0EAAgB;MACd,KAAK,EAAE,IAAI;IAEb,8EAAoB;MAClB,aAAa,EAAE,iBAAiB;AAItC,oDAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,mEAAe;IACb,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,8aAAuB;MACrB,KAAK,EAAE,IAAI;;;AAOnB,sBAAuB;EACrB,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,oCAAc;IACZ,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAChC,MAAM,EAAE,MAAM;IACd,8CAAU;MACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,YAAY,EAAE,IAAI;MAClB,yDAAa;QACX,YAAY,EAAE,CAAC;MAEjB,gDAAE;QACA,KAAK,EAAE,IAAI;QACX,OAAO,EAAE,SAAS;MAEpB,qDAAS;QACP,OAAO,EAAE,EAAE;QACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;QAClB,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,IAAI,EAAE,CAAC;QACP,KAAK,EAAE,IAAI;QACX,MAAM,EAAE,GAAG;QACX,UAAU,EAAE,WAAW;QExY7B,kBAAoB,EFyYgB,eAAgB;QExYpD,eAAiB,EFwYmB,eAAgB;QEvYpD,cAAgB,EFuYoB,eAAgB;QEtYpD,UAAY,EFsYwB,eAAgB;MAEhD,sDAAU;QACR,KAAK,EAAE,OAAO;MAGd,4DAAE;QACA,KAAK,EAAE,IAAI;MAEb,iEAAS;QACP,UAAU,EAhbN,OAAO;QAibX,MAAM,EAAE,GAAG;EAKnB,qCAAe;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;;AAMf,uDAAc;EACZ,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,iEAAU;IACR,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAChC,+EAAgB;MACd,WAAW,EAAE,iBAAiB;MAC9B,YAAY,EAAE,iBAAiB;MAC/B,mBAAmB,EAAE,OAAO;IAE9B,2FAA4B;MAC1B,UAAU,EAAE,iBAAiB;IAE/B,mEAAE;MACA,OAAO,EAAE,SAAS;IAEpB,wEAAS;MACP,OAAO,EAAE,IAAI;AAKjB,gFAAsB;EACnB,WAAW,EAAE,iBAAsB;EACnC,YAAY,EAAE,iBAAsB;AAKpC,oGAAgB;EACd,UAAU,EAAE,iBAAiB;;AAKtC,oCAAqC;EACnC,UAAU,EAAE,WAAW;EAEvB,kDAAc;IACZ,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAE9B,8DAAE;MACA,KAAK,EAAE,OAAO;IAIhB,oEAAE;MACA,KAAK,EAAE,OAAO;IAIhB,0EAAE;MACA,KAAK,EAAE,OAAO;EAKpB,mDAAe;IACb,OAAO,EAAE,QAAQ;IACjB,KAAK,EAAE,OAAO;IACd,8UAAuB;MACrB,KAAK,EAAE,OAAO;;;AAQhB,sCAAE;EACA,OAAO,EAAE,SAAS;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,4CAAQ;IACN,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EAAE,CAAC;IACN,IAAI,EAAE,CAAC;IACP,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,gBAAgB,EAAE,OAAO;IACzB,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,kBAAkB,EAAE,6CAA6C;IACjE,UAAU,EAAE,qCAAqC;IACjD,iBAAiB,EAAE,2CAA2C;IAC9D,SAAS,EAAE,2CAA2C;IACtD,wBAAwB,EAAE,QAAQ;IAClC,gBAAgB,EAAE,QAAQ;IAC1B,0BAA0B,EAAE,QAAQ;IACpC,kBAAkB,EAAE,QAAQ;EAE9B,0FAAiB;IACf,KAAK,EAAE,IAAI;AAGf,4DAAwB;EACtB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,kEAAQ;IACN,gBAAgB,EAAE,OAAO;IACzB,iBAAiB,EAAE,0CAA0C;IAC7D,SAAS,EAAE,0CAA0C;AAI3D,sCAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;;AAMnB,iEAAU;EACR,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,iBAAiB;;AAOlC,8DAAY;EACZ,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,0IAAiB;IACf,KAAK,EAAE,OAAO;AAGlB,0EAAwB;EACtB,KAAK,EAAE,IAAI;;;AASX,8FAAU;EACR,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,kGAAE;IACA,OAAO,EAAE,OAAO;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;IEjjBjB,kBAAoB,EFkjBgB,QAAS;IEjjB7C,eAAiB,EFijBmB,QAAS;IEhjB7C,cAAgB,EFgjBoB,QAAS;IE/iB7C,UAAY,EF+iBwB,QAAS;IACvC,UAAU,EAAE,qBAAqB;IACjC,aAAa,EAAE,qBAAqB;IACpC,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,8NAAiB;MACf,KAAK,EAAE,OAAO;EAGlB,0HAAgB;IACd,YAAY,EAxlBN,OAAO;IAylBb,KAAK,EAAE,IAAI;AAIjB,4EAAe;EACb,OAAO,EAAE,QAAQ;;AAInB,oCAAc;EACZ,MAAM,EAAE,MAAM;EACd,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,8CAAU;IACR,YAAY,EAAE,IAAI;IAClB,yDAAa;MACX,YAAY,EAAE,CAAC;AAIrB,qCAAe;EACb,OAAO,EAAE,QAAQ;;AAKjB,8CAAU;EACR,OAAO,EAAE,UAAU;EACnB,gDAAE;IACA,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,MAAM,EAAE,KAAK;IEvjBnB,yCAA8C;MFqjB1C,gDAAE;QAIE,UAAU,EAAE,MAAM;AAK1B,sCAAgB;ECtXjB,gBAAgB,EAHF,CAAW;EAIzB,YAAY,EAAE,QAAW;EACzB,aAAa,EALC,CAAW;EAMzB,SAAS,EAAE,QAAW;EACtB,QAAQ,EAAE,QAAW;EACrB,IAAI,EAAE,QAAW;EDmXd,qDAAe;IACb,OAAO,EAAE,UAAU;;AAQvB,gIAAsB;EACpB,GAAG,EAAE,IAAI;AAGT,oIAAU;EACR,OAAO,EAAE,MAAM;EACf,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,wIAAE;IACA,MAAM,EAAE,CAAC;AAIf,kHAAe;EACb,OAAO,EAAE,QAAQ;;AAOf,8HAAE;EACA,KAAK,EAAE,OAAO;AAIhB,0IAAE;EACA,KAAK,EAAE,OAAO;AAIhB,sJAAE;EACA,KAAK,EAAE,OAAO;AAIpB,wGAAe;EACb,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,8pBAAuB;IACrB,KAAK,EAAE,OAAO;;;AAQhB,8CAAU;EACR,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,gDAAE;IACA,OAAO,EAAE,SAAS;IAClB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,KAAK,EAAE,OAAO;IEhqBpB,kBAAoB,EFiqBgB,QAAS;IEhqB7C,eAAiB,EFgqBmB,QAAS;IE/pB7C,cAAgB,EF+pBoB,QAAS;IE9pB7C,UAAY,EF8pBwB,QAAS;IACvC,WAAW,EAAE,qBAAqB;IAClC,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,8GAAiB;MACf,KAAK,EAAE,OAAO;EAGlB,4DAAgB;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,iBAAiB,EAvsBX,OAAO;AA2sBnB,qCAAe;EACb,OAAO,EAAE,UAAU;;AAMrB,+DAAsB;EACpB,GAAG,EAAE,IAAI;AAGT,mEAAY;EACV,UAAU,EAAE,IAAI;AAIlB,wFAAwB;EACtB,YAAY,EAAE,sBAAsB;AAGxC,wDAAe;EACb,OAAO,EAAE,QAAQ;;AAMnB,mDAAe;EACb,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,8UAAuB;IACrB,KAAK,EAAE,OAAO;;;AAOpB,sBAAuB;EACnB,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,GAAG;EACpB,oCAAc;IACZ,YAAY,EAAE,iBAAiB;IAC/B,8CAAU;MACR,aAAa,EAAE,iBAAiB;MAChC,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,0DAAc;QACZ,YAAY,EAAE,IAAI;QAClB,UAAU,EAAE,OAAO;MAErB,gDAAE;QACA,OAAO,EAAE,SAAS;QAClB,KAAK,EAAE,IAAI;QACX,8GAAiB;UACf,KAAK,EAAE,IAAI;MAGf,4DAAgB;QACd,KAAK,EAAE,IAAI;EAIjB,sCAAgB;ICjgBjB,gBAAgB,EAHF,CAAW;IAIzB,YAAY,EAAE,QAAW;IACzB,aAAa,EALC,CAAW;IAMzB,SAAS,EAAE,QAAW;IACtB,QAAQ,EAAE,QAAW;IACrB,IAAI,EAAE,QAAW;;ADkgBhB,uDAAc;EACZ,YAAY,EAAE,IAAI;AAGlB,sFAAsB;EACpB,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,MAAM,EAAE,IAAI;;;AAOhB,qCAAc;EACZ,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,WAAW;EAC1B,+CAAU;IACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAChC,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,0DAAa;MACX,aAAa,EAAE,IAAI;IAErB,iDAAE;MACA,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,KAAK,EAAE,OAAO;ME1wBpB,kBAAoB,EF2wBgB,QAAS;ME1wB7C,eAAiB,EF0wBmB,QAAS;MEzwB7C,cAAgB,EFywBoB,QAAS;MExwB7C,UAAY,EFwwBwB,QAAS;MACvC,gHAAiB;QACf,KAAK,EAAE,IAAI;IAGf,iEAAoB;MAClB,OAAO,EAAE,EAAE;MACX,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,GAAG,EAAE,IAAI;MACT,KAAK,EAAE,CAAC;MACR,MAAM,EAAE,GAAG;MACX,MAAM,EAAE,MAAM;MACd,UAAU,EAAE,qBAAqB;MACjC,YAAY,EAAE,iBAAiB;MAC/B,aAAa,EAAE,qBAAqB;IAEtC,oJAAqD;MACnD,MAAM,EAAE,MAAM;IAEhB,mEAAoB;MAClB,OAAO,EAAE,IAAI;IAEf,6DAAgB;MACd,KAAK,EAAE,IAAI;AAIjB,uCAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,aAAa,EAAE,WAAW;;AAG9B,0CAA2C;EC/tBzC,qBAAqB,EAAE,MAAM;EAC7B,kBAAkB,EAAE,UAAU;EAE/B,sBAAsB,ED6tBG,GAAG;EC5tB5B,mBAAmB,ED4tBM,GAAG;EC3tB5B,kBAAkB,ED2tBO,GAAG;EC1tB5B,cAAc,ED0tBW,GAAG;EAC3B,gEAAsB;IACpB,OAAO,EAAE,IAAI;EAGb,kEAAU;IACR,OAAO,EAAE,KAAK;;AAKlB,mDAAc;EACZ,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,6DAAU;IACR,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAChC,wEAAa;MACX,aAAa,EAAE,IAAI;IAErB,+DAAE;MACA,KAAK,EAAE,OAAO;MACd,4IAAiB;QACf,KAAK,EAAE,IAAI;IAGf,2EAAgB;MACd,KAAK,EAAE,IAAI;IAEb,+EAAoB;MAClB,YAAY,EAAE,iBAAiB;AAIrC,qDAAgB;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,oEAAe;IACb,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,obAAuB;MACrB,KAAK,EAAE,IAAI",
4
"sources": ["../../../../../../bower_components/neat/app/assets/stylesheets/grid/_box-sizing.scss","style.scss","../../../../../../bower_components/sass-flex-mixin/_flexbox.scss","../../../../assets/css/_lvca-lib.scss"],
5
"names": [],
6
"file": "style.css"
includes/addons/tabs/css/style.scss CHANGED
@@ -65,6 +65,7 @@ $theme_color: #f94213;
65
.lvca-tab-pane {
66
padding: 40px;
67
display: none;
68
&.lvca-active {
69
display: block;
70
animation: lvca-fade 0.3s ease-in-out;
65
.lvca-tab-pane {
66
padding: 40px;
67
display: none;
68
+ overflow: hidden;
69
&.lvca-active {
70
display: block;
71
animation: lvca-fade 0.3s ease-in-out;
includes/addons/team/class-lvca-team.php CHANGED
@@ -215,7 +215,7 @@ class LVCA_Team {
215
array(
216
'type' => 'textfield',
217
'param_name' => 'member_name',
218
- "admin_heading" => true,
219
'heading' => __('Team Member Name', 'livemesh-vc-addons'),
220
'description' => __('Name of the team member.', 'livemesh-vc-addons'),
221
),
215
array(
216
'type' => 'textfield',
217
'param_name' => 'member_name',
218
+ "admin_label" => true,
219
'heading' => __('Team Member Name', 'livemesh-vc-addons'),
220
'description' => __('Name of the team member.', 'livemesh-vc-addons'),
221
),
includes/addons/testimonials/class-lvca-testimonials.php CHANGED
@@ -158,7 +158,7 @@ class LVCA_Testimonials {
158
array(
159
'type' => 'textfield',
160
'param_name' => 'author',
161
- "admin_heading" => true,
162
'heading' => __('Name', 'livemesh-vc-addons'),
163
'description' => __('The author of the testimonial', 'livemesh-vc-addons'),
164
),
158
array(
159
'type' => 'textfield',
160
'param_name' => 'author',
161
+ "admin_label" => true,
162
'heading' => __('Name', 'livemesh-vc-addons'),
163
'description' => __('The author of the testimonial', 'livemesh-vc-addons'),
164
),
livemesh-vc-addons.php CHANGED
@@ -216,7 +216,7 @@ if (!class_exists('Livemesh_VC_Addons')) :
216
217
add_action('wp_enqueue_scripts', array($this, 'load_frontend_scripts'), 100);
218
219
- add_action('vc_after_init', array($this, 'modify_existing_mappings'), 10);
220
221
// Filter to replace default css class names for vc_row shortcode and vc_column
222
add_filter('vc_shortcodes_css_class', array($this, 'custom_css_classes_for_vc_row'), 10, 3);
@@ -267,20 +267,26 @@ if (!class_exists('Livemesh_VC_Addons')) :
267
'heading' => "Dark Background?",
268
'param_name' => 'lvca_dark_bg',
269
"value" => array(__("Yes", "livemesh-vc-addons") => 'true'),
270
- 'description' => __("Indicate if this row has a dark background color. Dark color scheme will be applied for all elements in this row.", "my-text-domain")
271
);
272
- vc_add_param('vc_row', $attributes);
273
- vc_add_param('vc_row_inner', $attributes);
274
}
275
276
/**
277
* Load Admin Scripts/Styles
278
- *
279
*/
280
- function custom_css_classes_for_vc_row($class_string, $tag, $atts) {
281
- if ($tag == 'vc_row' || $tag == 'vc_row_inner') {
282
- if ($atts['lvca_dark_bg'] == 'true')
283
- $class_string .= ' lvca-dark-bg';
284
}
285
return $class_string;
286
}
216
217
add_action('wp_enqueue_scripts', array($this, 'load_frontend_scripts'), 100);
218
219
+ add_action('init', array($this, 'modify_existing_mappings'), 100);
220
221
// Filter to replace default css class names for vc_row shortcode and vc_column
222
add_filter('vc_shortcodes_css_class', array($this, 'custom_css_classes_for_vc_row'), 10, 3);
267
'heading' => "Dark Background?",
268
'param_name' => 'lvca_dark_bg',
269
"value" => array(__("Yes", "livemesh-vc-addons") => 'true'),
270
+ 'description' => __("Indicate if this row has a dark background color. Dark color scheme will be applied for all elements in this row.", "livemesh-vc-addons")
271
);
272
+
273
+ if (function_exists('vc_add_param')) {
274
+ vc_add_param('vc_row', $attributes);
275
+ vc_add_param('vc_row_inner', $attributes);
276
+ }
277
}
278
279
/**
280
* Load Admin Scripts/Styles
281
+ * Take care of situations where themes do not pass the atts value to the filter
282
*/
283
+ function custom_css_classes_for_vc_row($class_string, $tag, $atts = null) {
284
+
285
+ if (!empty($atts)) {
286
+ if ($tag == 'vc_row' || $tag == 'vc_row_inner') {
287
+ if (isset($atts['lvca_dark_bg']) && ($atts['lvca_dark_bg'] == 'true'))
288
+ $class_string .= ' lvca-dark-bg';
289
+ }
290
}
291
return $class_string;
292
}
readme.txt CHANGED
@@ -4,8 +4,8 @@ Plugin URI: http://portfoliotheme.org/visual-composer-addons
4
Contributors: livemesh
5
Tags: visual composer, visual composer addons, vc addons, visual composer extensions, vc extensions, page builder, portfolio, carousel, Post, posts, shortcode, tabs, admin, plugin, page
6
Requires at least: 4.1
7
- Tested up to: 4.4.2
8
- Stable Tag: 1.1
9
License: GPLv2 or later
10
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html-func
11
@@ -61,12 +61,16 @@ Optionally, you can import the sample data that replicates the demo site for you
61
62
Our tests indicate that the elements work well with most themes that are well coded. You may need some minor custom CSS with themes that hijack the styling for heading tags by using !important keyword.
63
64
The demo site is best recreated with a theme that supports a full width page template without sidebars. The elements can still be used in the pages of default template.
65
66
= How to enable the dark version for any element? =
67
68
In Visual Composer page builder, add a row wrapper for the element, edit row and check the option 'Dark Background?' at the end of General tab of the row or an inner row element.
69
70
= My portfolio does not show any items. =
71
72
Pls install and activate Jetpack plugin, activate the Custom Post Types module and make sure the option 'Enable Portfolio Projects for this site' is checked at the bottom of Settings > Writing page in WordPress admin.
@@ -78,6 +82,11 @@ Pls install and activate Jetpack plugin, activate the Custom Post Types module a
78
79
== Changelog ==
80
81
= 1.1 =
82
* New elements - Responsive Tabs and Accordion of variety of styles
83
* Fixed a bug that caused many elements to become uneditable in VC editor
@@ -87,5 +96,5 @@ Pls install and activate Jetpack plugin, activate the Custom Post Types module a
87
* Email icon restored for team profiles element
88
* Fixed some bugs, incompatibilities and design improvements
89
90
- = 1.0: =
91
* Initial release.
4
Contributors: livemesh
5
Tags: visual composer, visual composer addons, vc addons, visual composer extensions, vc extensions, page builder, portfolio, carousel, Post, posts, shortcode, tabs, admin, plugin, page
6
Requires at least: 4.1
7
+ Tested up to: 4.5.2
8
+ Stable Tag: 1.1.1
9
License: GPLv2 or later
10
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html-func
11
61
62
Our tests indicate that the elements work well with most themes that are well coded. You may need some minor custom CSS with themes that hijack the styling for heading tags by using !important keyword.
63
64
+ Some themes override default templates provided by Visual Composer. The themes that override VC Row template may require you to manually set the attributes required for the dark version (see below).
65
+
66
The demo site is best recreated with a theme that supports a full width page template without sidebars. The elements can still be used in the pages of default template.
67
68
= How to enable the dark version for any element? =
69
70
In Visual Composer page builder, add a row wrapper for the element, edit row and check the option 'Dark Background?' at the end of General tab of the row or an inner row element.
71
72
+ For themes that override the VC row template with one of their own, you may need to add a custom class 'lvca-dark-bg' manually to the VC row wrapper element to activate the dark version of an element.
73
+
74
= My portfolio does not show any items. =
75
76
Pls install and activate Jetpack plugin, activate the Custom Post Types module and make sure the option 'Enable Portfolio Projects for this site' is checked at the bottom of Settings > Writing page in WordPress admin.
82
83
== Changelog ==
84
85
+ = 1.1.1 =
86
+ * Fixed PHP warnings raised in certain themes that customize VC.
87
+ * Performed compatibility checks with a number of premium themes; fixed any issues found.
88
+ * Compatibility fixes along with some minor styling tweaks for tabs, accordion, carousel and portfolio/post grid elements.
89
+
90
= 1.1 =
91
* New elements - Responsive Tabs and Accordion of variety of styles
92
* Fixed a bug that caused many elements to become uneditable in VC editor
96
* Email icon restored for team profiles element
97
* Fixed some bugs, incompatibilities and design improvements
98
99
+ = 1.0 =
100
* Initial release.