Google Map Shortcode - Version 3.1.2

Version Description

  • Slovak language added - Thanks to Branco Radenovich.
Download this release

Release Info

Developer alaingg
Plugin Icon wp plugin Google Map Shortcode
Version 3.1.2
Comparing to
See all releases

Code changes from version 3.1.1 to 3.1.2

google-map-shortcode.php CHANGED
@@ -3,7 +3,7 @@
3
Plugin Name: Google Map Shortcode
4
Plugin URI: http://web-argument.com/google-map-shortcode-wordpress-plugin/
5
Description: Include Google Maps in your blogs easily and allow multiple interactions.
6
- Version: 3.1.1
7
Author: Alain Gonzalez
8
Author URI: http://web-argument.com/
9
*/
3
Plugin Name: Google Map Shortcode
4
Plugin URI: http://web-argument.com/google-map-shortcode-wordpress-plugin/
5
Description: Include Google Maps in your blogs easily and allow multiple interactions.
6
+ Version: 3.1.2
7
Author: Alain Gonzalez
8
Author URI: http://web-argument.com/
9
*/
languages/google-map-sc-sk_SK.mo ADDED
Binary file
languages/google-map-sc-sk_SK.po ADDED
@@ -0,0 +1,599 @@
1
+ msgid ""
2
+ msgstr ""
3
+ "Project-Id-Version: google_map_sc\n"
4
+ "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5
+ "POT-Creation-Date: 2011-08-23 13:39-0500\n"
6
+ "PO-Revision-Date: 2013-01-23 07:52+0300\n"
7
+ "Last-Translator: Serg\n"
8
+ "Language-Team: \n"
9
+ "MIME-Version: 1.0\n"
10
+ "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
+ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
+ "X-Poedit-KeywordsList: __;_e\n"
13
+ "X-Poedit-Basepath: C:\\server\\www\\myserver.dev\\public_html\\wp31\\wp-"
14
+ "content\\plugins\\\n"
15
+ "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
16
+ "X-Poedit-SearchPath-0: google-map-shortcode\n"
17
+
18
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:227
19
+ msgid "There is not points to locate on the map"
20
+ msgstr "Nie je bodov vyhľadať na mape"
21
+
22
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:245
23
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:900
24
+ msgid "Google Map Shortcode"
25
+ msgstr "Google Map krátky"
26
+
27
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:301
28
+ msgid "The Address can't be located."
29
+ msgstr "Adresa nemôže byť umiestnený."
30
+
31
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:307
32
+ msgid "The Point was updated."
33
+ msgstr "Bod bol aktualizovaný."
34
+
35
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:308
36
+ msgid "The Points can't be updated."
37
+ msgstr "Body nie je možné aktualizovať."
38
+
39
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:313
40
+ msgid "The Point was deleted."
41
+ msgstr "Bod bol zmazaný."
42
+
43
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:339
44
+ msgid "Add New Point"
45
+ msgstr "Pridať nový bod"
46
+
47
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:344
48
+ msgid "Title"
49
+ msgstr "Názov"
50
+
51
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:352
52
+ msgid "Description"
53
+ msgstr "Popis"
54
+
55
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:360
56
+ msgid "Full Address"
57
+ msgstr "Úplná adresa"
58
+
59
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:378
60
+ msgid "Select the thumbnail by clicking on the images"
61
+ msgstr "Kliknutím na obrázky, vyberte miniatúry"
62
+
63
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:390
64
+ msgid "Thumbnail: "
65
+ msgstr "Náhľad: "
66
+
67
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:390
68
+ msgid ""
69
+ "If you want to attach an image to the point you need to upload it first to "
70
+ "the post gallery"
71
+ msgstr ""
72
+ "Ak chcete priložiť obrázok do bodu musíte nahrať ju najprv na Doručovací "
73
+ "Galéria"
74
+
75
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:393
76
+ msgid "Upload Images"
77
+ msgstr "Upload obrázkov"
78
+
79
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:393
80
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:471
81
+ msgid "Add Point"
82
+ msgstr "Pridať bod"
83
+
84
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:399
85
+ msgid "Map Configuration"
86
+ msgstr "Mapu konfigurácia"
87
+
88
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:403
89
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:669
90
+ msgid "Width"
91
+ msgstr "Šírka"
92
+
93
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:407
94
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:673
95
+ msgid "Height"
96
+ msgstr "Výška"
97
+
98
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:411
99
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:677
100
+ msgid "Margin"
101
+ msgstr "Rozpätie"
102
+
103
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:415
104
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:681
105
+ msgid "Align"
106
+ msgstr "Zarovnať"
107
+
108
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:417
109
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:683
110
+ msgid "left"
111
+ msgstr "doľava"
112
+
113
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:418
114
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:684
115
+ msgid "center"
116
+ msgstr "centrum"
117
+
118
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:419
119
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:685
120
+ msgid "right"
121
+ msgstr "právo"
122
+
123
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:422
124
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:688
125
+ msgid "Zoom"
126
+ msgstr "Zoom"
127
+
128
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:431
129
+ msgid "Maps Type"
130
+ msgstr "Typ mapy"
131
+
132
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:434
133
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:700
134
+ msgid "ROADMAP - Displays a normal street map"
135
+ msgstr "Cestovná mapa - zobrazuje mape normálne ulici"
136
+
137
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:435
138
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:701
139
+ msgid "SATELLITE - Displays satellite images"
140
+ msgstr "SATELIT - zobrazuje satelitné obrázky"
141
+
142
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:436
143
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:702
144
+ msgid ""
145
+ "TERRAIN - Displays maps with physical features such as terrain and vegetation"
146
+ msgstr "TERÉN - zobrazuje mapy s fyzické vlastnosti terénu a vegetácie"
147
+
148
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:437
149
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:703
150
+ msgid ""
151
+ "HYBRID - Displays a transparent layer of major streets on satellite images"
152
+ msgstr "HYBRID - zobrazí priehľadnú vrstvu z hlavných ulíc na satelitné snímky"
153
+
154
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:442
155
+ msgid "Focus"
156
+ msgstr "Zameranie"
157
+
158
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:445
159
+ msgid "None"
160
+ msgstr "Žiadny"
161
+
162
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:447
163
+ msgid "All"
164
+ msgstr "Všetky"
165
+
166
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:454
167
+ msgid "Select the point to be focused after loading the map"
168
+ msgstr "Vyberte bod zameraná po načítaní mapy"
169
+
170
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:458
171
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:783
172
+ msgid "Focus Type"
173
+ msgstr "Zameranie typu"
174
+
175
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:461
176
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:786
177
+ msgid "Open Markers"
178
+ msgstr "So značkami pri otvorení"
179
+
180
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:462
181
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:787
182
+ msgid "Center Markers"
183
+ msgstr "Centrum markery"
184
+
185
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:472
186
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:531
187
+ msgid "Insert Map"
188
+ msgstr "Vložte mapu"
189
+
190
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:473
191
+ msgid " Points Added"
192
+ msgstr " Body pridané"
193
+
194
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:485
195
+ msgid "Marker"
196
+ msgstr "Marker"
197
+
198
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:486
199
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:505
200
+ msgid "Thumbnail"
201
+ msgstr "Miniatúra"
202
+
203
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:487
204
+ msgid "Title/Description"
205
+ msgstr "Názov/popis"
206
+
207
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:488
208
+ msgid "Address/LtLg"
209
+ msgstr "Adresa/LtLg"
210
+
211
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:499
212
+ msgid "Icon"
213
+ msgstr "Ikona"
214
+
215
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:519
216
+ msgid "Update"
217
+ msgstr "Aktualizácia"
218
+
219
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:520
220
+ msgid "You will not be able to roll back deletion. Are you sure?"
221
+ msgstr "Nebudete môcť vrátiť späť vymazanie. si si istý?"
222
+
223
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:520
224
+ msgid "Delete"
225
+ msgstr "Odstrániť"
226
+
227
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:531
228
+ msgid "Show Map"
229
+ msgstr "Zobraziť mapu"
230
+
231
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:531
232
+ msgid "Hide Map"
233
+ msgstr "Skryť mapu"
234
+
235
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:577
236
+ msgid "Google Map Shortcode Settings"
237
+ msgstr "Krátky nastavenia Google mapy"
238
+
239
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:629
240
+ #, php-format
241
+ msgid "Could not write file %1$s (%2$s)"
242
+ msgstr "Dalo by sa napísať súbor %1$ s (%2$ s)"
243
+
244
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:638
245
+ msgid "Please upload a valid file"
246
+ msgstr "Prosím upload platný súbor"
247
+
248
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:663
249
+ msgid "Maps Default Configuration"
250
+ msgstr "Mapy predvolenú konfiguráciu"
251
+
252
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:665
253
+ msgid "The shortcode attributes overwrites these options."
254
+ msgstr "Krátky atribúty prepíšu tieto možnosti."
255
+
256
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:697
257
+ msgid "Maps Default Type"
258
+ msgstr "Predvolený typ mapy"
259
+
260
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:708
261
+ msgid "Select Language"
262
+ msgstr "Vyberte jazyk"
263
+
264
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:712
265
+ msgid "ARABIC"
266
+ msgstr "arabčina"
267
+
268
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:713
269
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:725
270
+ msgid "BASQUE"
271
+ msgstr "baskičtina"
272
+
273
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:714
274
+ msgid "BULGARIAN"
275
+ msgstr "bulharčina"
276
+
277
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:715
278
+ msgid "BENGALI"
279
+ msgstr "bengálčina"
280
+
281
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:716
282
+ msgid "CATALAN"
283
+ msgstr "katalánčina"
284
+
285
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:717
286
+ msgid "CZECH"
287
+ msgstr "čeština"
288
+
289
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:718
290
+ msgid "DANISH"
291
+ msgstr "dánčina"
292
+
293
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:719
294
+ msgid "GERMAN"
295
+ msgstr "nemčina"
296
+
297
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:720
298
+ msgid "GREEK"
299
+ msgstr "gréčtina"
300
+
301
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:721
302
+ msgid "ENGLISH"
303
+ msgstr "angličtina"
304
+
305
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:722
306
+ msgid "ENGLISH (AUSTRALIAN)"
307
+ msgstr "ANGLIČTINA (AUSTRÁLIA)"
308
+
309
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:723
310
+ msgid "ENGLISH (GREAT BRITAIN)"
311
+ msgstr "ANGLIČTINA (VEĽKÁ BRITÁNIA)"
312
+
313
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:724
314
+ msgid "SPANISH"
315
+ msgstr "španielčina"
316
+
317
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:726
318
+ msgid "FARSI"
319
+ msgstr "PERZŠTINA"
320
+
321
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:727
322
+ msgid "FINNISH"
323
+ msgstr "fínčina"
324
+
325
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:728
326
+ msgid "FILIPINO"
327
+ msgstr "filipínčina"
328
+
329
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:729
330
+ msgid "FRENCH"
331
+ msgstr "francúzština"
332
+
333
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:730
334
+ msgid "GALICIAN"
335
+ msgstr "galícijčina"
336
+
337
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:731
338
+ msgid "GUJARATI"
339
+ msgstr "gudžarátčina"
340
+
341
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:732
342
+ msgid "HINDI"
343
+ msgstr "hindčina"
344
+
345
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:733
346
+ msgid "CROATIAN"
347
+ msgstr "chorvátčina"
348
+
349
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:734
350
+ msgid "HUNGARIAN"
351
+ msgstr "maďarčina"
352
+
353
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:735
354
+ msgid "INDONESIAN"
355
+ msgstr "indonézština"
356
+
357
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:736
358
+ msgid "ITALIAN"
359
+ msgstr "taliančina"
360
+
361
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:737
362
+ msgid "HEBREW"
363
+ msgstr "hebrejčina"
364
+
365
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:738
366
+ msgid "JAPANESE"
367
+ msgstr "japončina"
368
+
369
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:739
370
+ msgid "KANNADA"
371
+ msgstr "kannadčina"
372
+
373
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:740
374
+ msgid "KOREAN"
375
+ msgstr "kórejčina"
376
+
377
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:741
378
+ msgid "LITHUANIAN"
379
+ msgstr "litovčina"
380
+
381
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:742
382
+ msgid "LATVIAN"
383
+ msgstr "lotyština"
384
+
385
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:743
386
+ msgid "MALAYALAM"
387
+ msgstr "malajámčina"
388
+
389
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:744
390
+ msgid "MARATHI"
391
+ msgstr "maráthčina"
392
+
393
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:745
394
+ msgid "DUTCH"
395
+ msgstr "holandčina"
396
+
397
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:746
398
+ msgid "NORWEGIAN"
399
+ msgstr "nórčina"
400
+
401
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:747
402
+ msgid "ORIYA"
403
+ msgstr "URIJŠTINA"
404
+
405
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:748
406
+ msgid "POLISH"
407
+ msgstr "poľština"
408
+
409
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:749
410
+ msgid "PORTUGUESE"
411
+ msgstr "portugalčina"
412
+
413
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:750
414
+ msgid "PORTUGUESE (BRAZIL)"
415
+ msgstr "PORTUGALČINA (BRAZÍLIA)"
416
+
417
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:751
418
+ msgid "PORTUGUESE (PORTUGAL)"
419
+ msgstr "PORTUGALČINA (PORTUGALSKO)"
420
+
421
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:752
422
+ msgid "ROMANIAN"
423
+ msgstr "rumunčina"
424
+
425
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:753
426
+ msgid "RUSSIAN"
427
+ msgstr "ruština"
428
+
429
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:754
430
+ msgid "SLOVAK"
431
+ msgstr "slovenčina"
432
+
433
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:755
434
+ msgid "SLOVENIAN"
435
+ msgstr "slovinčina"
436
+
437
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:756
438
+ msgid "SERBIAN"
439
+ msgstr "SRBSKÝ"
440
+
441
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:757
442
+ msgid "SWEDISH"
443
+ msgstr "švédčina"
444
+
445
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:758
446
+ msgid "TAGALOG"
447
+ msgstr "TAGALOG"
448
+
449
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:759
450
+ msgid "TAMIL"
451
+ msgstr "tamilčina"
452
+
453
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:760
454
+ msgid "TELUGU"
455
+ msgstr "telugčina"
456
+
457
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:761
458
+ msgid "THAI"
459
+ msgstr "thajčina"
460
+
461
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:762
462
+ msgid "TURKISH"
463
+ msgstr "turečtina"
464
+
465
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:763
466
+ msgid "UKRAINIAN"
467
+ msgstr "ukrajinčina"
468
+
469
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:764
470
+ msgid "VIETNAMESE"
471
+ msgstr "vietnamčina"
472
+
473
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:765
474
+ msgid "CHINESE (SIMPLIFIED)"
475
+ msgstr "ČÍNSKE (ZJEDNODUŠENÉ)"
476
+
477
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:766
478
+ msgid "CHINESE (TRADITIONAL)"
479
+ msgstr "ČÍNŠTINA (TRADIČNÁ)"
480
+
481
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:778
482
+ msgid "Circle"
483
+ msgstr "Kruh"
484
+
485
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:780
486
+ msgid ""
487
+ " Check if you want to focus all the map's points automatically with an "
488
+ "interval of <br /><br />"
489
+ msgstr ""
490
+ "Skontrolujte, či chcete zamerať všetky mapy bodov automaticky s časovým "
491
+ "odstupom<br><br>"
492
+
493
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:780
494
+ msgid "milliseconds."
495
+ msgstr "milisekúnd."
496
+
497
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:792
498
+ msgid "Animation"
499
+ msgstr "Animácie"
500
+
501
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:793
502
+ msgid " Check if you want to animate the markes."
503
+ msgstr " Skontrolujte, či chcete animovať markes."
504
+
505
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:801
506
+ msgid "Markers"
507
+ msgstr "Markery"
508
+
509
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:813
510
+ msgid "To include new icons just specify the file location:"
511
+ msgstr "Zahrnúť nové ikony stačí zadať umiestnenie súboru:"
512
+
513
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:823
514
+ msgid "Info Windows"
515
+ msgstr "Info Windows"
516
+
517
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:825
518
+ msgid "This is the html of the Info Window opened from the markers."
519
+ msgstr "Toto je html informačného okna otvoriť z markery."
520
+
521
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:829
522
+ msgid "Previews"
523
+ msgstr "Ukážky"
524
+
525
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:835
526
+ msgid "Custom Html"
527
+ msgstr "Vlastné Html"
528
+
529
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:847
530
+ msgid "The following tags can be used."
531
+ msgstr "Tieto značky možno použiť."
532
+
533
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:851
534
+ msgid "Custom title of the point"
535
+ msgstr "Vlastný názov bodu"
536
+
537
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:855
538
+ msgid "Permanet Link of the post where the point is attached"
539
+ msgstr "Permanentnými odkaz post, kde bod je pripojený"
540
+
541
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:859
542
+ msgid "Thubnail attached to the point"
543
+ msgstr "Thubnail pripojené k bodu"
544
+
545
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:863
546
+ msgid "Description of the point"
547
+ msgstr "Popis bodu"
548
+
549
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:867
550
+ msgid "Excerpt of the post where the point is attached"
551
+ msgstr "Výpis post, kde bod je pripojený"
552
+
553
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:871
554
+ msgid "The address of this point"
555
+ msgstr "Adresa tohto bodu"
556
+
557
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:875
558
+ msgid "Open this point on Google Map"
559
+ msgstr "Otvoriť tento bod na mape Google"
560
+
561
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:879
562
+ msgid "Info Html width"
563
+ msgstr "Info Html šírka"
564
+
565
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:885
566
+ msgid "Restore Default"
567
+ msgstr "Obnoviť predvolené"
568
+
569
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:909
570
+ msgid "Plugin Page"
571
+ msgstr "Plugin stránku"
572
+
573
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:910
574
+ msgid "How To Use"
575
+ msgstr "Ako používať"
576
+
577
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:911
578
+ msgid "Shortcode Reference"
579
+ msgstr "Krátky odkaz"
580
+
581
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:912
582
+ msgid "Examples"
583
+ msgstr "Príklady"
584
+
585
+ #: google-map-shortcode/google-map-shortcode.php:913
586
+ msgid "Donate"
587
+ msgstr "Darovať"
588
+
589
+ #: google-map-shortcode/include/functions.php:240
590
+ msgid "Select the marker by clicking on the images"
591
+ msgstr "Zvoľte značku, kliknutím na obrázky"
592
+
593
+ #: google-map-shortcode/include/functions.php:353
594
+ msgid ""
595
+ "The Point can't be added, <strong>php_curl.dll</strong> is not installed on "
596
+ "your server and <strong>allow_url_fopen</strong> is disabled."
597
+ msgstr ""
598
+ "Nie je možné pridať bod, <strong>php_curl.dll</strong> nie je nainštalovaná "
599
+ "na vašom serveri a <strong>allow_url_fopen</strong> je zakázaný."
readme.txt CHANGED
@@ -1,10 +1,10 @@
1
- === Google Map Shortcode ===
2
Contributors: alaingg
3
Donate link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=support%40web%2dargument%2ecom&lc=US&item_name=Web%2dArgument%2ecom&currency_code=USD&bn=PP%2dDonationsBF%3abtn_donate_SM%2egif%3aNonHosted
4
Tags: google maps, shortcode, map, maps, categories, widget, post map, point, marker, list, location, address, images, geocoder, google maps, animation, slideshow, scroll, module
5
Requires at least: 2.5
6
- Tested up to: 3.3.1
7
- Stable tag: 3.1.1
8
9
Real Friendly integration of Google Maps instances into your blogs. The plugin allows to display multiple maps on your pages.
10
== Description ==
@@ -29,9 +29,10 @@ Special Features:
29
30
Plugin Languages:
31
32
- * English - default
33
* French - Thanks to [Nicolas Mollet](http://mapicons.nicolasmollet.com)
34
* Polish - Thanks to [Łukasz Farysej](http://www.fry.li)
35
* Spanish - Thanks to [Alain Gonzalez](http://web-argument.com)
36
37
Please contact me [alaingoga at gmail] in order to include your language within the plugin package.
@@ -75,7 +76,10 @@ When the map is deployed or when the Google Map Shortcode Editor panel is open i
75
5. Insert/Show map
76
6. Edit thumbnail or icon
77
78
- == Changelog ==
79
80
= 3.1.1 =
81
* Editor box added for icons and thumbnails.
1
+ === Google Map Shortcode ===
2
Contributors: alaingg
3
Donate link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=support%40web%2dargument%2ecom&lc=US&item_name=Web%2dArgument%2ecom&currency_code=USD&bn=PP%2dDonationsBF%3abtn_donate_SM%2egif%3aNonHosted
4
Tags: google maps, shortcode, map, maps, categories, widget, post map, point, marker, list, location, address, images, geocoder, google maps, animation, slideshow, scroll, module
5
Requires at least: 2.5
6
+ Tested up to: 3.5.1
7
+ Stable tag: 3.1.2
8
9
Real Friendly integration of Google Maps instances into your blogs. The plugin allows to display multiple maps on your pages.
10
== Description ==
29
30
Plugin Languages:
31
32
+ * English - default
33
* French - Thanks to [Nicolas Mollet](http://mapicons.nicolasmollet.com)
34
* Polish - Thanks to [Łukasz Farysej](http://www.fry.li)
35
+ * Slovak - Thanks to [Branco Radenovich](http://www.fry.li)
36
* Spanish - Thanks to [Alain Gonzalez](http://web-argument.com)
37
38
Please contact me [alaingoga at gmail] in order to include your language within the plugin package.
76
5. Insert/Show map
77
6. Edit thumbnail or icon
78
79
+ == Changelog ==
80
+
81
+ = 3.1.2 =
82
+ * Slovak language added - Thanks to [Branco Radenovich](http://www.fry.li).
83
84
= 3.1.1 =
85
* Editor box added for icons and thumbnails.