Google XML Sitemaps - Version 3.0.2

Version Description

Download this release

Release Info

Developer arnee
Plugin Icon 128x128 Google XML Sitemaps
Version 3.0.2
Comparing to
See all releases

Code changes from version 3.0.1 to 3.0.2

readme.txt CHANGED
@@ -3,7 +3,7 @@ Contributors: arnee
3
Donate link: http://www.arnebrachhold.de/redir/sitemap-paypal
4
Tags: google, sitemaps, google sitemaps, yahoo, man, xml sitemap
5
Requires at least: 2.1
6
- Stable tag: 3.0
7
8
This plugin will create a Google sitemaps compliant XML-Sitemap of your WordPress blog.
9
3
Donate link: http://www.arnebrachhold.de/redir/sitemap-paypal
4
Tags: google, sitemaps, google sitemaps, yahoo, man, xml sitemap
5
Requires at least: 2.1
6
+ Stable tag: 3.0.1
7
8
This plugin will create a Google sitemaps compliant XML-Sitemap of your WordPress blog.
9
sitemap-bg_BG.mo ADDED
Binary file
sitemap-bg_BG.po ADDED
@@ -0,0 +1,505 @@
1
+ msgid ""
2
+ msgstr ""
3
+ "Project-Id-Version: sitemap\n"
4
+ "POT-Creation-Date: \n"
5
+ "PO-Revision-Date: 2007-11-24 22:55+0200\n"
6
+ "Last-Translator: Alexander Dichev <http://dichev.com/contact/>\n"
7
+ "Language-Team: Alexander Dichev <http://dichev.com/contact/>\n"
8
+ "MIME-Version: 1.0\n"
9
+ "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
10
+ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11
+ "X-Poedit-Language: Bulgarian\n"
12
+ "X-Poedit-Country: BULGARIA\n"
13
+ "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
14
+
15
+ msgid "Comment Count"
16
+ msgstr "Брой Коментари"
17
+
18
+ msgid "Uses the number of comments of the post to calculate the priority"
19
+ msgstr "Използва броя на коментарите при калкулиране на приоритета на поста"
20
+
21
+ msgid "Comment Average"
22
+ msgstr "Коментари Средно"
23
+
24
+ msgid "Uses the average comment count to calculate the priority"
25
+ msgstr "Използва средния брой на коментарите при калкулиране на приоритета"
26
+
27
+ msgid "Popularity Contest"
28
+ msgstr "Popularity Contest"
29
+
30
+ msgid "Uses the activated <a href=\"%1\">Popularity Contest Plugin</a> from <a href=\"%2\">Alex King</a>. See <a href=\"%3\">Settings</a> and <a href=\"%4\">Most Popular Posts</a>"
31
+ msgstr "Използва активиран <a href=\"%1\">Popularity Contest Plugin</a> от <a href=\"%2\">Alex King</a>. Виж <a href=\"%3\">Настройки</a> и <a href=\"%4\">Най-популярните постове</a>."
32
+
33
+ msgid "XML-Sitemap Generator"
34
+ msgstr "XML-Sitemap Генератор"
35
+
36
+ msgid "XML-Sitemap"
37
+ msgstr "XML-Sitemap"
38
+
39
+ msgid "Thank you very much for your donation. You help me to continue support and development of this plugin and other free software!"
40
+ msgstr "Благодаря Ви много за дарението. Вие ми помагате да продължа развитието и поддръжката на този плъгин и на други безплатни приложения и софтуер."
41
+
42
+ msgid "Hide this notice"
43
+ msgstr "Скриване на съобщението"
44
+
45
+ #, php-format
46
+ msgid "Thanks for using this plugin! You've installed this plugin over a month ago. If it works and your are satisfied with the results, isn't it worth at least one dollar? <a href=\"%s\">Donations</a> help me to continue support and development of this <i>free</i> software! <a href=\"%s\">Sure, no problem!</a>"
47
+ msgstr "Благодаря Ви, че използвате този плъгин! Вие сте инсталирали и използвате този плъгин повече от месец. Ако работи добре и сте доволни от резултата, не си ли заслужава поне един долар? <a href=\"%s\">Даренията</a> ми помагат да продължа развитието и поддръжката на този <i>безплатен</i> софтуер! <a href=\"%s\">Разбира се, няма проблеми!</a> "
48
+
49
+ msgid "No thanks, please don't bug me anymore!"
50
+ msgstr "Не благодаря, моля, не ме безпокойте повече!"
51
+
52
+ msgid "XML Sitemap Generator for WordPress"
53
+ msgstr "XML Sitemap Генератор за WordPress"
54
+
55
+ msgid "Configuration updated"
56
+ msgstr "Конфигурацията е обновена"
57
+
58
+ msgid "Error while saving options"
59
+ msgstr "Грешка при запазване на настройките"
60
+
61
+ msgid "Pages saved"
62
+ msgstr "Страниците са запаметени"
63
+
64
+ msgid "Error while saving pages"
65
+ msgstr "Грешка при запаметяване на страниците"
66
+
67
+ #, php-format
68
+ msgid "<a href=\"%s\">Robots.txt</a> file saved"
69
+ msgstr "Файла <a href=\"%s\">Robots.txt</a> е запазен"
70
+
71
+ msgid "Error while saving Robots.txt file"
72
+ msgstr "Грешка при запазването на файла robots.txt"
73
+
74
+ msgid "The default configuration was restored."
75
+ msgstr "Стандартните настройки са възстановени"
76
+
77
+ msgid "open"
78
+ msgstr "отвори"
79
+
80
+ msgid "close"
81
+ msgstr "затвори"
82
+
83
+ msgid "click-down and drag to move this box"
84
+ msgstr "кликнете с мишката върху кутията и провлачете за да я преместите"
85
+
86
+ msgid "click to %toggle% this box"
87
+ msgstr "кликнете за да %toggle% кутията"
88
+
89
+ msgid "use the arrow keys to move this box"
90
+ msgstr "използвайте бутоните със стрелките за преместване на кутията"
91
+
92
+ msgid ", or press the enter key to %toggle% it"
93
+ msgstr ", или натиснете бутона Enter за да го %toggle%"
94
+
95
+ msgid "About this Plugin:"
96
+ msgstr "За плъгина:"
97
+
98
+ msgid "Plugin Homepage"
99
+ msgstr "Страница на плъгина"
100
+
101
+ msgid "Notify List"
102
+ msgstr "E-Mail абонамент за обновяванията"
103
+
104
+ msgid "Support Forum"
105
+ msgstr "Форуми за помощ"
106
+
107
+ msgid "Donate with PayPal"
108
+ msgstr "Дарение с PayPal"
109
+
110
+ msgid "My Amazon Wish List"
111
+ msgstr "Моят списък с желания от Amazon"
112
+
113
+ msgid "translator_name"
114
+ msgstr "Alexander Dichev"
115
+
116
+ msgid "translator_url"
117
+ msgstr "http://dichev.com/"
118
+
119
+ msgid "Sitemap Resources:"
120
+ msgstr "Sitemap Ресурси:"
121
+
122
+ msgid "Webmaster Tools"
123
+ msgstr "Webmaster Tools"
124
+
125
+ msgid "Webmaster Blog"
126
+ msgstr "Webmaster Blog"
127
+
128
+ msgid "Site Explorer"
129
+ msgstr "Site Explorer"
130
+
131
+ msgid "Search Blog"
132
+ msgstr "Search Blog"
133
+
134
+ msgid "Sitemaps Protocol"
135
+ msgstr "Sitemaps Протокол"
136
+
137
+ msgid "Official Sitemaps FAQ"
138
+ msgstr "Официални Често Задавани Въпроси"
139
+
140
+ msgid "My Sitemaps FAQ"
141
+ msgstr "Моите Често Задавани Въпроси"
142
+
143
+ msgid "Recent Donations:"
144
+ msgstr "Последни Дарения;"
145
+
146
+ msgid "List of the donors"
147
+ msgstr "Списък на дарителите"
148
+
149
+ msgid "Hide this list"
150
+ msgstr "Скрийте този списък"
151
+
152
+ msgid "Thanks for your support!"
153
+ msgstr "Благодаря за помощта!"
154
+
155
+ msgid "Status"
156
+ msgstr "Статус"
157
+
158
+ #, php-format
159
+ msgid "The sitemap wasn't built yet. <a href=\"%s\">Click here</a> to build it the first time."
160
+ msgstr "Все още не е създаден sitemap-файл. От <a href=\"%s\">тази връзка</a> генерирайте карта на сайта за първи път."
161
+
162
+ msgid "Your <a href=\"%url%\">sitemap</a> was last built on <b>%date%</b>."
163
+ msgstr "Вашият <a href=\"%url%\">sitemap-файл</a> беше създаден успешно на <b>%date%</b>."
164
+
165
+ msgid "There was a problem writing your sitemap file. Make sure the file exists and is writable. <a href=\"%url%\">Learn more</a"
166
+ msgstr "Имаше проблем при записването на sitemap-файла. Моля, уверете се, че файла е разрешен за презаписване. <a href=\"%url%\">Повече информация</a>."
167
+
168
+ msgid "Your sitemap (<a href=\"%url%\">zipped</a>) was last built on <b>%date%</b>."
169
+ msgstr "Вашият <a href=\"%url%\">архивиран sitemap-файл</a> беше създаден успешно на <b>%date%</b>."
170
+
171
+ msgid "There was a problem writing your zipped sitemap file. Make sure the file exists and is writable. <a href=\"%url%\">Learn more</a"
172
+ msgstr "Имаше проблем при записването на архивирания sitemap-файл. Моля, уверете се, че файла е разрешен за презаписване. <a href=\"%url%\">Повече информация</a>."
173
+
174
+ msgid "Google was <b>successfully notified</b> about changes."
175
+ msgstr "Google беше <b>уведомен успешно</b> за промените в блога."
176
+
177
+ msgid "It took %time% seconds to notify Google, maybe you want to disable this feature to reduce the building time."
178
+ msgstr "Отне %time% секунди за уведомяването на Google ако желаете да намалите времето за генериране можете да деактивирате тази функция."
179
+
180
+ #, php-format
181
+ msgid "There was a problem while notifying Google. <a href=\"%s\">View result</a>"
182
+ msgstr "Имаше проблем с уведомяването на Google. <a href=\"%s\">Виж резултата</a>"
183
+
184
+ msgid "YAHOO was <b>successfully notified</b> about changes."
185
+ msgstr "YAHOO беше <b>уведомен успешно</b> за промените в блога."
186
+
187
+ msgid "It took %time% seconds to notify YAHOO, maybe you want to disable this feature to reduce the building time."
188
+ msgstr "Отне %time% секунди за уведомяването на YAHOO ако желаете да намалите времето за генериране можете да деактивирате тази функция."
189
+
190
+ #, php-format
191
+ msgid "There was a problem while notifying YAHOO. <a href=\"%s\">View result</a>"
192
+ msgstr "Имаше проблем с уведомяването на YAHOO. <a href=\"%s\">Виж резултата</a>"
193
+
194
+ msgid "Ask.com was <b>successfully notified</b> about changes."
195
+ msgstr "Ask.com беше <b>уведомен успешно</b> за промените в блога."
196
+
197
+ msgid "It took %time% seconds to notify Ask.com, maybe you want to disable this feature to reduce the building time."
198
+ msgstr "Отне %time% секунди за уведомяването на Ask.com ако желаете да намалите времето за генериране можете да деактивирате тази функция."
199
+
200
+ #, php-format
201
+ msgid "There was a problem while notifying Ask.com. <a href=\"%s\">View result</a>"
202
+ msgstr "Имаше проблем с уведомяването на Ask.com. <a href=\"%s\">Виж резултата</a>"
203
+
204
+ msgid "The building process took about <b>%time% seconds</b> to complete and used %memory% MB of memory."
205
+ msgstr "Генерирането на sitemap-а отне <b>%time% секунди</b> и беше използвана %memory% MB памет."
206
+
207
+ msgid "The building process took about <b>%time% seconds</b> to complete."
208
+ msgstr "Процесът на генериране отне <b>%time% секунди</b>."
209
+
210
+ msgid "The content of your sitemap <strong>didn't change</strong> since the last time so the files were not written and no search engine was pinged."
211
+ msgstr "Съдържанието на картата на сайта Ви <strong>не е променено</strong> от последния път, затова файлове не бяха създадени и не бяха ping-нати търсачки."
212
+
213
+ msgid "The last run didn't finish! Maybe you can raise the memory or time limit for PHP scripts. <a href=\"%url%\">Learn more</a>"
214
+ msgstr "Последният опит на генериране на карта на сайта приключи неуспешно! Можете да опитате да увеличите максимума използвана памет и лимита за време на изпълнение на PHP-скриптове на Вашия уеб-сървър. <a href=\"%url%\">Повече информация</a>."
215
+
216
+ msgid "The last known memory usage of the script was %memused%MB, the limit of your server is %memlimit%."
217
+ msgstr "Последното регистрирано количество използвана от скрипта памет е %memused%MB, лимита за използвана памет от PHP-скриптове, зададен в конфигурацията на Вашия уеб-сървър е %memlimit%MB."
218
+
219
+ msgid "The last known execution time of the script was %timeused% seconds, the limit of your server is %timelimit% seconds."
220
+ msgstr "Последното регистрирано време за изпълнение на скрипта беше %timeused% секунди, лимита за продължителност на изпълнение на PHP-скриптове зададен в конфигурацията на Вашия уеб-сървър е %timelimit% секунди."
221
+
222
+ msgid "The script stopped around post number %lastpost% (+/- 100)"
223
+ msgstr "Изпълнението на този скрипт спря около пост номер %lastpost% (+/- 100)."
224
+
225
+ #, php-format
226
+ msgid "If you changed something on your server or blog, you should <a href=\"%s\">rebuild the sitemap</a> manually."
227
+ msgstr "Ако сте направили някакви промени по сървъра или блога е необходимо да <a href=\"%s\">Регенерирате Sitemap-а</a> ръчно."
228
+
229
+ #, php-format
230
+ msgid "If you encounter any problems with the build process you can use the <a href=\"%d\">debug function</a> to get more information."
231
+ msgstr "Ако изпитвате проблеми при създаването на файла можете да активирате <a href=\"%d\">Дебъг Функцията</a> за да получите повече информация за грешките."
232
+
233
+ msgid "Basic Options"
234
+ msgstr "Основни Настройки"
235
+
236
+ msgid "Sitemap files:"
237
+ msgstr "Sitemap файлове:"
238
+
239
+ msgid "Learn more"
240
+ msgstr "Повече информация"
241
+
242
+ msgid "Write a normal XML file (your filename)"
243
+ msgstr "Генерирай нормален XML файл (име на файла)"
244
+
245
+ msgid "Write a gzipped file (your filename + .gz)"
246
+ msgstr "Генерирай архивирана версия (име_на_файла + .gz)"
247
+
248
+ msgid "Building mode:"
249
+ msgstr "Метод на генериране:"
250
+
251
+ msgid "Rebuild sitemap if you change the content of your blog"
252
+ msgstr "Регенерирай sitemap-а при промяна в съдържанието на блога"
253
+
254
+ msgid "Enable manual sitemap building via GET Request"
255
+ msgstr "Активиране на ръчно генериране на sitemap-файла чрез изпращане на GET заявка"
256
+
257
+ msgid "This will allow you to refresh your sitemap if an external tool wrote into the WordPress database without using the WordPress API. Use the following URL to start the process: <a href=\"%1\">%1</a> Please check the logfile above to see if sitemap was successfully built."
258
+ msgstr "Това прави възможно регенериране на sitemap-а ако външен инструмент е внесъл промени в базата данни на WordPress без да изпозва WordPress API. Активирайте процеса от тази връзка: <a href=\"%1\">%1</a>. Моля, проверете log-файла по-горе за да разжерете дали sitemap-а е генериран успешно."
259
+
260
+ msgid "Update notification:"
261
+ msgstr "Уведомяване при обновяване:"
262
+
263
+ msgid "Notify Google about updates of your Blog"
264
+ msgstr "Уведомяване на Google при обновяване на блога Ви"
265
+
266
+ #, php-format
267
+ msgid "No registration required, but you can join the <a href=\"%s\">Google Webmaster Tools</a> to check crawling statistics."
268
+ msgstr "Не е необходима регистрация, но трябва да се включите в <a href=\"%s\">Google Webmaster Tools</a> за да проверите статистиката от посещенията на търсачката на сайта ви."
269
+
270
+ msgid "Notify Ask.com about updates of your Blog"
271
+ msgstr "Уведомяване на Ask.com за обновявания на блога Ви"
272
+
273
+ msgid "No registration required."
274
+ msgstr "Не е необходима регистрация."
275
+
276
+ msgid "Notify YAHOO about updates of your Blog"
277
+ msgstr "Уведомяване на YAHOO за обновявания на блога Ви"
278
+
279
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3154
280
+ msgid "Your Application ID:"
281
+ msgstr "Вашето Application ID:"
282
+
283
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3155
284
+ #, php-format
285
+ msgid "Don't you have such a key? <a href=\"%s1\">Request one here</a>!</a> %s2"
286
+ msgstr "Нямате ли ключ? <a href=\"%s1\">Заявете си от тук!</a> %s2"
287
+
288
+ #, php-format
289
+ msgid "Modify or create %s file in blog root which contains the sitemap location."
290
+ msgstr "Обновяване или създаване на факл %s в главната директория на блога, която се намира местоположението на картата на сайта."
291
+
292
+ msgid "File permissions: "
293
+ msgstr "Права върху файла:"
294
+
295
+ msgid "OK, robots.txt is writable."
296
+ msgstr "OK, robots.txt е разрешен за промяна."
297
+
298
+ msgid "Error, robots.txt is not writable."
299
+ msgstr "Грешка, robots.txt е заключен за промяна."
300
+
301
+ msgid "OK, robots.txt doesn't exist but the directory is writable."
302
+ msgstr "OK, robots.txt не съществува, но директорията е разрешена за писане."
303
+
304
+ msgid "Error, robots.txt doesn't exist and the directory is not writable"
305
+ msgstr "Грешка, robots.txt не съществува и директорията не е разрешена за писане"
306
+
307
+ msgid "Advanced options:"
308
+ msgstr "Допълнителни настройки:"
309
+
310
+ msgid "Limit the number of posts in the sitemap:"
311
+ msgstr "Ограничи броя на постовете в sitemap-а:"
312
+
313
+ msgid "Newer posts will be included first"
314
+ msgstr "Новите постове ще бъдат включени първо"
315
+
316
+ msgid "Try to increase the memory limit to:"
317
+ msgstr "При възможност увеличи лимита на паметта на:"
318
+
319
+ msgid "e.g. \"4M\", \"16M\""
320
+ msgstr "например \"4M\", \"16M\""
321
+
322
+ msgid "Try to increase the execution time limit to:"
323
+ msgstr "При възможност увеличи времето за изпълнение на:"
324
+
325
+ msgid "in seconds, e.g. \"60\" or \"0\" for unlimited"
326
+ msgstr "секунди, например \"60\" или \"0\" без ограничение"
327
+
328
+ msgid "Include a XSLT stylesheet:"
329
+ msgstr "Добави XSLT Stylesheet:"
330
+
331
+ msgid "Use Default"
332
+ msgstr "Използване на Стандартните"
333
+
334
+ msgid "Full or relative URL to your .xsl file"
335
+ msgstr "Абсолютен или относителен URL до Вашия .xsl файл"
336
+
337
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3152
338
+ msgid "Enable MySQL standard mode. Use this only if you're getting MySQL errors. (Needs much more memory!)"
339
+ msgstr "Активиране на MySQL Standard метод. Използва се само при получаване на MySQL грешки. (Използва доста повече памет!)"
340
+
341
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3166
342
+ msgid "Build the sitemap in a background process (You don't have to wait when you save a post)"
343
+ msgstr "Генерирай картата на сайта на заден план (Няма да е необходимо да се чака при запазване на пост)"
344
+
345
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3206
346
+ msgid "Exclude the following posts or pages:"
347
+ msgstr "Не включвай следните постове и/или страници:"
348
+
349
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3206
350
+ msgid "List of IDs, separated by comma"
351
+ msgstr "Списък на ID-тата, разделени със запетая"
352
+
353
+ msgid "Additional pages"
354
+ msgstr "Допълнителни страници"
355
+
356
+ msgid "Here you can specify files or URLs which should be included in the sitemap, but do not belong to your Blog/WordPress.<br />For example, if your domain is www.foo.com and your blog is located on www.foo.com/blog you might want to include your homepage at www.foo.com"
357
+ msgstr "Тук можете да определите файлове или URL-и, които да бъдат добавени в картата на сайта, въпреки, че не са част от блога/WordPress.<br />Например, ако домейнът Ви е www.foo.com и блогът Ви се намира на www.foo.com/blog, може да добавите заглавната страница на сайта си http://www.foo.com"
358
+
359
+ msgid "Note"
360
+ msgstr "Забележка"
361
+
362
+ msgid "If your blog is in a subdirectory and you want to add pages which are NOT in the blog directory or beneath, you MUST place your sitemap file in the root directory (Look at the &quot;Location of your sitemap file&quot; section on this page)!"
363
+ msgstr "Ако блогът Ви се намира в поддиректория и Вие желаете да включите страници, които НЕ са в директорията на блога, вие ТРЯБВА да локализирате Вашия sitemap-файл в главната директория (Виж секцията &quot;Местонахождение на sitemap-файла&quot;)!"
364
+
365
+ msgid "URL to the page"
366
+ msgstr "URL на страницата"
367
+
368
+ msgid "Enter the URL to the page. Examples: http://www.foo.com/index.html or www.foo.com/home "
369
+ msgstr "Въведете URL на страницата. Примери: http://www.foo.com/index.html или www.foo.com/home "
370
+
371
+ msgid "Priority"
372
+ msgstr "Приоритет"
373
+
374
+ msgid "Choose the priority of the page relative to the other pages. For example, your homepage might have a higher priority than your imprint."
375
+ msgstr "Изберете приоритета на страницата в зависимост от другите страници. Например, Вашата заглавна страница може да има по-висок приоритет от страницата Ви за контакт."
376
+
377
+ msgid "Last Changed"
378
+ msgstr "Последна Промяна"
379
+
380
+ msgid "Enter the date of the last change as YYYY-MM-DD (2005-12-31 for example) (optional)."
381
+ msgstr "Въведете датата на последното обновяване във вида (например 2005-12-31) (незадължително)"
382
+
383
+ msgid "Change Frequency"
384
+ msgstr "Честота на Обновяване"
385
+
386
+ msgid "#"
387
+ msgstr "#"
388
+
389
+ msgid "No pages defined."
390
+ msgstr "Няма дефинирани страници."
391
+
392
+ msgid "Add new page"
393
+ msgstr "Добавяне на нова страница"
394
+
395
+ msgid "Post Priority"
396
+ msgstr "Приоритет на Поста"
397
+
398
+ msgid "Please select how the priority of each post should be calculated:"
399
+ msgstr "Моля, изберете начин на калкулиране на приоритета на постовете"
400
+
401
+ msgid "Do not use automatic priority calculation"
402
+ msgstr "Не използвай авто-калкулиране на приоритета"
403
+
404
+ msgid "All posts will have the same priority which is defined in &quot;Priorities&quot;"
405
+ msgstr "Всички постове ще имат еднакъв приоритет, който е дефиниран в &quot;Приоритети&quot;"
406
+
407
+ msgid "Location of your sitemap file"
408
+ msgstr "Път до sitemap-файла"
409
+
410
+ msgid "Automatic detection"
411
+ msgstr "Автоматично разпознаване"
412
+
413
+ msgid "Filename of the sitemap file"
414
+ msgstr "Име на sitemap-файла"
415
+
416
+ msgid "Detected Path"
417
+ msgstr "Намерен път"
418
+
419
+ msgid "Detected URL"
420
+ msgstr "Намерен URL"
421
+
422
+ msgid "Custom location"
423
+ msgstr "Друго местонахождение"
424
+
425
+ msgid "Absolute or relative path to the sitemap file, including name."
426
+ msgstr "Абсолютен и относителен път до sitemap-файла, включително името."
427
+
428
+ msgid "Example"
429
+ msgstr "Пример"
430
+
431
+ msgid "Complete URL to the sitemap file, including name."
432
+ msgstr "Абсолютен URL до sitemap-файла, включително името."
433
+
434
+ msgid "Sitemap Content"
435
+ msgstr "Съдържание на картата на сайта"
436
+
437
+ msgid "Include homepage"
438
+ msgstr "Включи заглавната страница"
439
+
440
+ msgid "Include posts"
441
+ msgstr "Включи постове"
442
+
443
+ msgid "Include static pages"
444
+ msgstr "Включи статични страници"
445
+
446
+ msgid "Include categories"
447
+ msgstr "Включи категории"
448
+
449
+ msgid "Include archives"
450
+ msgstr "Включи архиви"
451
+
452
+ msgid "Include tag pages"
453
+ msgstr "Включи страници с тагове"
454
+
455
+ msgid "Include author pages"
456
+ msgstr "Включи авторски страници"
457
+
458
+ msgid "Change frequencies"
459
+ msgstr "Честота на обновяване"
460
+
461
+ msgid "Please note that the value of this tag is considered a hint and not a command. Even though search engine crawlers consider this information when making decisions, they may crawl pages marked \"hourly\" less frequently than that, and they may crawl pages marked \"yearly\" more frequently than that. It is also likely that crawlers will periodically crawl pages marked \"never\" so that they can handle unexpected changes to those pages."
462
+ msgstr "Моля, обърнете внимание, че стойността на този таг е само подсказка, а не команда. Дори търсачките да се влияят от тази информация при вземане на решенията си, те може да посещават страници, маркирани с \"hourly\" по-рядко от това на всеки час и страници маркирани с \"yearly\" по-често от един път в годината. Приема се, че търсачките периодично посещават страници, маркирани с \"never\" за да могат да отбележат евентуални неочаквани промени в съдържанието им."
463
+
464
+ msgid "Homepage"
465
+ msgstr "Заглавна страница"
466
+
467
+ msgid "Posts"
468
+ msgstr "Постове"
469
+
470
+ msgid "Static pages"
471
+ msgstr "Статични страници"
472
+
473
+ msgid "Categories"
474
+ msgstr "Категории"
475
+
476
+ msgid "The current archive of this month (Should be the same like your homepage)"
477
+ msgstr "Настоящ архив за месеца (Трябва да е същия като на заглавната страница)"
478
+
479
+ msgid "Older archives (Changes only if you edit an old post)"
480
+ msgstr "Стари архиви (Промяна само при редакция на стар пост)"
481
+
482
+ msgid "Tag pages"
483
+ msgstr "Страници на тагове"
484
+
485
+ msgid "Author pages"
486
+ msgstr "Авторски страници"
487
+
488
+ msgid "Priorities"
489
+ msgstr "Приоритети"
490
+
491
+ msgid "Posts (If auto calculation is disabled)"
492
+ msgstr "Постове (Ако авто-калкулиране е неактивно)"
493
+
494
+ msgid "Minimum post priority (Even if auto calculation is enabled)"
495
+ msgstr "Минимален приоритет на постовете (Важи и при активирано авто-калкулиране)"
496
+
497
+ msgid "Archives"
498
+ msgstr "Архив"
499
+
500
+ msgid "Update options"
501
+ msgstr "Обновяване на настройките"
502
+
503
+ msgid "Reset options"
504
+ msgstr "Връщане на вградените настройки"
505
+
sitemap-cs_CZ.mo CHANGED
Binary file
sitemap-cs_CZ.po CHANGED
@@ -9,315 +9,596 @@ msgstr ""
9
"Project-Id-Version: sitemap\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: <[mail-address]>\n"
11
"POT-Creation-Date: 2005-06-15 00:00+0000\n"
12
- "PO-Revision-Date: 2007-08-05 23:21+0100\n"
13
"Last-Translator: Peter Kahoun <kahi@kahi.cz>\n"
14
"MIME-Version: 1.0\n"
15
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
"Language-Team: \n"
18
19
- #: sitemap.php:375
20
- msgid "always"
21
- msgstr "vždy"
22
23
- msgid "hourly"
24
- msgstr "každou hodinu"
25
26
- msgid "daily"
27
- msgstr "denně"
28
29
- msgid "weekly"
30
- msgstr "týdně"
31
32
- msgid "monthly"
33
- msgstr "měsíčně"
34
35
- msgid "yearly"
36
- msgstr "ročně"
37
38
- msgid "never"
39
- msgstr "nikdy"
40
41
- msgid "Detected Path"
42
- msgstr "Zjištěná cesta"
43
-
44
- msgid "Example"
45
- msgstr "Příklad"
46
-
47
- msgid "Absolute or relative path to the sitemap file, including name."
48
- msgstr "Absolutní nebo relativní cesta k sitemap souboru, včetně jména souboru."
49
50
- msgid "Complete URL to the sitemap file, including name."
51
- msgstr "Celá URL k sitemap souboru, včetně jména."
52
-
53
- msgid "Automatic location"
54
- msgstr "Automatické umístění"
55
56
- msgid "Manual location"
57
- msgstr "Ruční umístění"
58
59
- msgid "OR"
60
- msgstr "NEBO"
61
62
- msgid "Location of your sitemap file"
63
- msgstr "Umístění vašeho sitemap souboru"
64
65
- msgid "If your blog is in a subdirectory and you want to add pages which are NOT in the blog directory or beneath, you MUST place your sitemap file in the root directory (Look at the &quot;Location of your sitemap file&quot; section on this page)!"
66
- msgstr "Je-li váš blog v podsložce a chcete-li přidat stránky, které NEJSOU v adresáři blogu (anebo v podadresářích), MUSÍTE umístit váš Sitemap soubor do kořenové složky (Viz sekce &quot;Umístění vašeho Sitemap souboru&quot; na této stránce)!"
67
68
- #: sitemap.php:512
69
msgid "Configuration updated"
70
msgstr "Nastavení aktualizováno"
71
72
- #: sitemap.php:513
73
- msgid "Error"
74
- msgstr "Chyba"
75
76
- #: sitemap.php:521
77
- msgid "A new page was added. Click on &quot;Save page changes&quot; to save your changes."
78
- msgstr "Byla přidána nová stránka. Klikněte na &quot;Uložit změny&quot; pro jejich uložení."
79
-
80
- #: sitemap.php:527
81
msgid "Pages saved"
82
msgstr "Stránka uložena"
83
84
- #: sitemap.php:528
85
msgid "Error while saving pages"
86
msgstr "Při ukládání stránek nastala chyba"
87
88
- #: sitemap.php:539
89
- msgid "The page was deleted. Click on &quot;Save page changes&quot; to save your changes."
90
- msgstr "Stránka byla odstraněna. Klikněte na &quot;Uložit změny&quot; pro jejich uložení."
91
92
- #: sitemap.php:542
93
- msgid "You changes have been cleared."
94
- msgstr "Vaše změny byly zrušeny."
95
96
- #: sitemap.php:555
97
- msgid "Sitemap Generator"
98
- msgstr "Sitemap generátor"
99
100
- #: sitemap.php:558
101
- msgid "Manual rebuild"
102
- msgstr "Ruční znovu-vytvoření"
103
104
- #: sitemap.php:559
105
- msgid "If you want to build the sitemap without editing a post, click on here!"
106
- msgstr "Chcete-li vytvořit Sitemap soubor, aniž byste museli upravovat příspěvek, klikněte sem!"
107
108
- #: sitemap.php:560
109
- msgid "Rebuild Sitemap"
110
- msgstr "Znovu-vytvořit Sitemap"
111
112
- #: sitemap.php:564
113
msgid "Additional pages"
114
msgstr "Stránky navíc"
115
116
- #: sitemap.php:566
117
msgid "Here you can specify files or URLs which should be included in the sitemap, but do not belong to your Blog/WordPress.<br />For example, if your domain is www.foo.com and your blog is located on www.foo.com/blog you might want to include your homepage at www.foo.com"
118
- msgstr "Zde můžete nastavit URL adresy, které mají být zahrnuty do Sitemap souboru, ale nenáleží k blogu/WordPressu.<br />Například, pokud vaše doména je www.něco.cz a váš blog se nachází na www.něco.cz/blog, možná byste chtěli zahrnout i www.něco.cz"
119
120
- #: sitemap.php:568
121
msgid "URL to the page"
122
msgstr "URL stránky"
123
124
- #: sitemap.php:569
125
msgid "Enter the URL to the page. Examples: http://www.foo.com/index.html or www.foo.com/home "
126
msgstr "Vložte URL (adresu) stránky. Příklady: http://www.něco.cz/index.html nebo www.něco.cz/home "
127
128
- #: sitemap.php:571
129
msgid "Priority"
130
msgstr "Priorita"
131
132
- #: sitemap.php:572
133
msgid "Choose the priority of the page relative to the other pages. For example, your homepage might have a higher priority than your imprint."
134
msgstr "Vyberte prioritu stránky relativně k ostatním stránkám. Například, vaše titulní stránka by měla mít vyšší prioritu než stránka O mně."
135
136
- #: sitemap.php:574
137
msgid "Last Changed"
138
msgstr "Naposledy změněno"
139
140
- #: sitemap.php:575
141
msgid "Enter the date of the last change as YYYY-MM-DD (2005-12-31 for example) (optional)."
142
msgstr "Vložte datum poslední změny ve formátu RRRR-MM-DD (například 2007-08-12) (nepovinné)."
143
144
- #: sitemap.php:583
145
msgid "Change Frequency"
146
msgstr "Nastavit frekvenci"
147
148
- #: sitemap.php:585
149
msgid "#"
150
msgstr "#"
151
152
- #: sitemap.php:609
153
msgid "No pages defined."
154
msgstr "Nejsou definovány žádné stránky."
155
156
- #: sitemap.php:616
157
msgid "Add new page"
158
msgstr "Přidat novou stránku"
159
160
- #: sitemap.php:617:
161
- msgid "Save page changes"
162
- msgstr "Uložit změny"
163
164
- #: sitemap.php:618:
165
- msgid "Undo all page changes"
166
- msgstr "Zrušit všechny změny"
167
168
- #: sitemap.php:621:
169
- msgid "Delete marked page"
170
- msgstr "Smazat označenou stránku"
171
172
- #: sitemap.php:627
173
- msgid "Basic Options"
174
- msgstr "Základní možnosti"
175
176
- #: sitemap.php:632
177
- msgid "Enable automatic priority calculation for posts based on comment count"
178
- msgstr "Povolit automatický výpočet priority - na základě počtu komentářů"
179
180
- #: sitemap.php:638
181
- msgid "Write debug comments"
182
- msgstr "Vkládat \"debug-komentáře\""
183
184
- #: sitemap.php:643
185
msgid "Filename of the sitemap file"
186
- msgstr "Jméno Sitemap souboru"
187
188
- #: sitemap.php:650
189
- msgid "Write a normal XML file (your filename)"
190
- msgstr "Ukládat normální XML soubor (jméno vašeho souboru)"
191
192
- #: sitemap.php:652
193
msgid "Detected URL"
194
msgstr "Zjištěná URL"
195
196
- #: sitemap.php:657
197
- msgid "Write a gzipped file (your filename + .gz)"
198
- msgstr "Ukládat komprimovaný gzip soubor (jméno vašeho souboru + .gz)"
199
200
- #: sitemap.php:664
201
- msgid "Auto-Ping Google Sitemaps"
202
- msgstr "Automaticky pingovat Google Sitemaps"
203
204
- #: sitemap.php:665
205
- msgid "This option will automatically tell Google about changes."
206
- msgstr "Tato možnost automaticky oznamuje Googlu změny na webu."
207
208
- #: sitemap.php:672
209
- msgid "Includings"
210
- msgstr "Obsah"
211
212
- #: sitemap.php:677
213
msgid "Include homepage"
214
msgstr "Zahrnout titulní stránku"
215
216
- #: sitemap.php:683
217
msgid "Include posts"
218
msgstr "Zahrnout příspěvky"
219
220
- #: sitemap.php:689
221
msgid "Include static pages"
222
msgstr "Zahrnout statické stránky"
223
224
- #: sitemap.php:695
225
msgid "Include categories"
226
msgstr "Zahrnout rubriky"
227
228
- #: sitemap.php:701
229
msgid "Include archives"
230
msgstr "Zahrnout archivy"
231
232
- #: sitemap.php:708
233
msgid "Change frequencies"
234
msgstr "Nastavení frekvence"
235
236
- #: sitemap.php:709
237
- msgid "Note"
238
- msgstr "Poznámka"
239
-
240
- #: sitemap.php:710
241
msgid "Please note that the value of this tag is considered a hint and not a command. Even though search engine crawlers consider this information when making decisions, they may crawl pages marked \"hourly\" less frequently than that, and they may crawl pages marked \"yearly\" more frequently than that. It is also likely that crawlers will periodically crawl pages marked \"never\" so that they can handle unexpected changes to those pages."
242
msgstr "Berte prosím na vědomí, že hodnota tohoto štítku je jen zvažována \"jako náznak\", není to příkaz. Přestože vyhledávací roboti berou při rozhodování tuto hodnotu na vědomí, přesto mohou navštěvovat stránky označené jako \"každou hodinu\" méně často, a také mohou stránky označené jako \"ročně\" navštěvovat častěji. Rovněž je pravděpodobné, že roboti budou naštěvovat i stránky označené jako \"nikdy\" aby se mohli vypořádat s nečekanými změnami na těchto stránkách."
243
244
- #: sitemap.php:715
245
msgid "Homepage"
246
msgstr "Titulní stránka"
247
248
- #: sitemap.php:721
249
msgid "Posts"
250
msgstr "Příspěvky"
251
252
- #: sitemap.php:727
253
msgid "Static pages"
254
msgstr "Statické stránky"
255
256
- #: sitemap.php:733
257
msgid "Categories"
258
msgstr "Rubriky"
259
260
- #: sitemap.php:739
261
msgid "The current archive of this month (Should be the same like your homepage)"
262
msgstr "Stávající archiv tohoto měsíce (Měl by být stejný jako vaše titulní stránka)"
263
264
- #: sitemap.php:745
265
msgid "Older archives (Changes only if you edit an old post)"
266
msgstr "Starší archivy (Mění se jen když upravíte starý příspěvek)"
267
268
- #: sitemap.php:752
269
msgid "Priorities"
270
msgstr "Priority"
271
272
- #: sitemap.php:763
273
msgid "Posts (If auto calculation is disabled)"
274
msgstr "Příspěvky (Když je automatický výpočet vypnutý)"
275
276
- #: sitemap.php:769
277
msgid "Minimum post priority (Even if auto calculation is enabled)"
278
msgstr "Minimální priorita příspěvku (I když je povolený automatický výpočet)"
279
280
- #: sitemap.php:787
281
msgid "Archives"
282
msgstr "Archivy"
283
284
- #: sitemap.php:793
285
- msgid "Informations and support"
286
- msgstr "Informace a podpora"
287
-
288
- #: sitemap.php:794
289
- msgid "Check %s for updates and comment there if you have any problems / questions / suggestions."
290
- msgstr "Zkontrolujte %s ohledně updatů a komentářů, pokud máte jakýkoli problém / otázky / nápady (anglicky)."
291
-
292
- #: sitemap.php:797
293
msgid "Update options"
294
msgstr "Aktualizovat možnosti"
295
296
- #: sitemap.php:1033
297
- msgid "URL:"
298
- msgstr "URL:"
299
-
300
- #: sitemap.php:1034
301
- msgid "Path:"
302
- msgstr "Cesta:"
303
-
304
- #: sitemap.php:1037
305
- msgid "Could not write into %s"
306
- msgstr "Není možné zapisovat do %s"
307
-
308
- #: sitemap.php:1048
309
- msgid "Successfully built sitemap file:"
310
- msgstr "Sitemap soubor úspěšně vytvořen:"
311
-
312
- #: sitemap.php:1048
313
- msgid "Successfully built gzipped sitemap file:"
314
- msgstr "Komprimovaný (gzip) Sitemap soubor úspěšně vytvořen:"
315
-
316
- #: sitemap.php:1062
317
- msgid "Could not ping to Google at %s"
318
- msgstr "Nepodařilo se pingnout Google na %s"
319
-
320
- #: sitemap.php:1064
321
- msgid "Successfully pinged Google at %s"
322
- msgstr "Google byl úspěšně pingnut na %s"
323
9
"Project-Id-Version: sitemap\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: <[mail-address]>\n"
11
"POT-Creation-Date: 2005-06-15 00:00+0000\n"
12
+ "PO-Revision-Date: 2007-11-21 20:50+0100\n"
13
"Last-Translator: Peter Kahoun <kahi@kahi.cz>\n"
14
"MIME-Version: 1.0\n"
15
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
"Language-Team: \n"
18
19
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:846
20
+ msgid "Comment Count"
21
+ msgstr "Počet komentářů"
22
23
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:858
24
+ msgid "Uses the number of comments of the post to calculate the priority"
25
+ msgstr "K vypočítání priority se využívá počet komentářů"
26
27
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:918
28
+ msgid "Comment Average"
29
+ msgstr "Průměrný počet komentářů"
30
31
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:930
32
+ msgid "Uses the average comment count to calculate the priority"
33
+ msgstr "K vypočítání priority se využívá průměrného počtu komentářů"
34
35
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:993
36
+ msgid "Popularity Contest"
37
+ msgstr "Soutěž popularity"
38
39
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:1005
40
+ msgid "Uses the activated <a href=\"%1\">Popularity Contest Plugin</a> from <a href=\"%2\">Alex King</a>. See <a href=\"%3\">Settings</a> and <a href=\"%4\">Most Popular Posts</a>"
41
+ msgstr "Využívá se pluginu <a href=\"%1\">Soutěž popularity (Popularity contest)</a> od <a href=\"%2\">Alexe Kinga</a>. Viz <a href=\"%3\">Nastavení</a> a <a href=\"%4\">Nejpopulárnější příspěvky</a>"
42
43
+ msgid "XML-Sitemap Generator"
44
+ msgstr "Generátor XML-Sitemapy"
45
46
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2415
47
+ msgid "XML-Sitemap"
48
+ msgstr "XML-Sitemap"
49
50
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2600
51
+ msgid "Thank you very much for your donation. You help me to continue support and development of this plugin and other free software!"
52
+ msgstr "Děkuji vám mockrát za vaše příspěvky. Pomáháte tím pokračovat v podpoře a vývoji tohoto pluginu a dalšího nekomerčního softwaru!"
53
54
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2600
55
+ msgid "Hide this notice"
56
+ msgstr "Skrýt toto oznámení"
57
58
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2657
59
+ #, php-format
60
+ msgid "Thanks for using this plugin! You've installed this plugin over a month ago. If it works and your are satisfied with the results, isn't it worth at least one dollar? <a href=\"%s\">Donations</a> help me to continue support and development of this <i>free</i> software! <a href=\"%s\">Sure, no problem!</a>"
61
+ msgstr "Díky za používání tohoto pluginu! Už je to více než měsíc, co jste ho naistalovali. Pokud funguje k vaší spokojenosti, není hoden alespoň toho jednoho dolaru? <a href=\"%s\">Peněžní příspěvky</a> mi pomáhají pokračovat v podpoře a vývoji tohoto <i>nekomerčního</i> softwaru! <a href=\"%s\">Ovšem, žádný problém!</a>"
62
63
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2657
64
+ msgid "No thanks, please don't bug me anymore!"
65
+ msgstr "Ne, díky, už mě prosím neotravuj!"
66
67
+ msgid "XML Sitemap Generator for WordPress"
68
+ msgstr "Generátor XML Sitemap"
69
70
msgid "Configuration updated"
71
msgstr "Nastavení aktualizováno"
72
73
+ msgid "Error while saving options"
74
+ msgstr "Při ukládání nastavení nastala chyba"
75
76
msgid "Pages saved"
77
msgstr "Stránka uložena"
78
79
msgid "Error while saving pages"
80
msgstr "Při ukládání stránek nastala chyba"
81
82
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2748
83
+ #, php-format
84
+ msgid "<a href=\"%s\">Robots.txt</a> file saved"
85
+ msgstr "Soubor <a href=\"%s\">robots.txt</a> uložen"
86
+
87
+ msgid "Error while saving Robots.txt file"
88
+ msgstr "Při ukládání souboru robots.txt nastala chyba"
89
+
90
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2758
91
+ msgid "The default configuration was restored."
92
+ msgstr "Výchozí nastavení bylo obnoveno."
93
+
94
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2851
95
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2868
96
+ msgid "open"
97
+ msgstr "otevřít"
98
+
99
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2852
100
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2869
101
+ msgid "close"
102
+ msgstr "zavřít"
103
+
104
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2853
105
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2870
106
+ msgid "click-down and drag to move this box"
107
+ msgstr "Podržte tlačítko myši a táhněte tento box dolů"
108
+
109
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2854
110
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2871
111
+ msgid "click to %toggle% this box"
112
+ msgstr "klikněte k přepnutí viditelnosti tohoto boxu"
113
+
114
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2855
115
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2872
116
+ msgid "use the arrow keys to move this box"
117
+ msgstr "k přesunutí tohoto boxu použijte šipky na klávesnici"
118
+
119
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2856
120
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2873
121
+ msgid ", or press the enter key to %toggle% it"
122
+ msgstr ", anebo stiskněte Enter k přepnutí viditelnosti"
123
+
124
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2884
125
+ msgid "About this Plugin:"
126
+ msgstr "O tomto pluginu:"
127
+
128
+ msgid "Plugin Homepage"
129
+ msgstr "Domovská stránka pluginu"
130
+
131
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2887
132
+ msgid "Notify List"
133
+ msgstr "Oznamovatel novinek"
134
+
135
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2888
136
+ msgid "Support Forum"
137
+ msgstr "Podpora (fórum)"
138
+
139
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2889
140
+ msgid "Donate with PayPal"
141
+ msgstr "Přispějte přes PayPal"
142
+
143
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2890
144
+ msgid "My Amazon Wish List"
145
+ msgstr "Můj WishList na Amazonu"
146
+
147
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2891
148
+ msgid "translator_name"
149
+ msgstr "Peter \"Kahi\" Kahoun"
150
+
151
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2891
152
+ msgid "translator_url"
153
+ msgstr "http://kahi.cz/wordpress"
154
+
155
+ msgid "Sitemap Resources:"
156
+ msgstr "Zdroje:"
157
+
158
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2897
159
+ msgid "Webmaster Tools"
160
+ msgstr "Webmaster Tools"
161
+
162
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2898
163
+ msgid "Webmaster Blog"
164
+ msgstr "Webmaster Blog"
165
+
166
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2900
167
+ msgid "Site Explorer"
168
+ msgstr "Site Explorer"
169
+
170
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2901
171
+ msgid "Search Blog"
172
+ msgstr "Search Blog"
173
+
174
+ msgid "Sitemaps Protocol"
175
+ msgstr "Sitemaps protokol"
176
+
177
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2904
178
+ msgid "Official Sitemaps FAQ"
179
+ msgstr "Oficiální Sitemaps FAQ"
180
+
181
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2905
182
+ msgid "My Sitemaps FAQ"
183
+ msgstr "Mé Sitemaps FAQ"
184
+
185
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2910
186
+ msgid "Recent Donations:"
187
+ msgstr "Poslední příspěvky:"
188
+
189
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2914
190
+ msgid "List of the donors"
191
+ msgstr "Seznam dárců"
192
+
193
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2916
194
+ msgid "Hide this list"
195
+ msgstr "Skrýt seznam"
196
+
197
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2919
198
+ msgid "Thanks for your support!"
199
+ msgstr "Díky za vaši podporu!"
200
+
201
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2931
202
+ msgid "Status"
203
+ msgstr "Stav"
204
+
205
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2941
206
+ #, php-format
207
+ msgid "The sitemap wasn't built yet. <a href=\"%s\">Click here</a> to build it the first time."
208
+ msgstr "Sitemapa ještě nebyla vytvořena. <a href=\"%s\">Klikněte sem</a> pro první vytvoření."
209
+
210
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2947
211
+ msgid "Your <a href=\"%url%\">sitemap</a> was last built on <b>%date%</b>."
212
+ msgstr "Vaše <a href=\"%url%\">sitemapa</a> byla naposledy aktualizována <b>%date%</b>."
213
+
214
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2949
215
+ msgid "There was a problem writing your sitemap file. Make sure the file exists and is writable. <a href=\"%url%\">Learn more</a"
216
+ msgstr "Vyskytl se problém při zápisu do souboru sitemapy. Ujistěte se prosím, že soubor existuje a je do něj povolen zápis. <a href=\"%url%\">Dozvědět se víc</a>"
217
+
218
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2956
219
+ msgid "Your sitemap (<a href=\"%url%\">zipped</a>) was last built on <b>%date%</b>."
220
+ msgstr "Vaše <a href=\"%url%\">zazipovaná sitemapa</a> byla naposledy aktualizována <b>%date%</b>."
221
+
222
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2958
223
+ msgid "There was a problem writing your zipped sitemap file. Make sure the file exists and is writable. <a href=\"%url%\">Learn more</a"
224
+ msgstr "Vyskytl se problém při zápisu do souboru zazipované sitemapy. Ujistěte se prosím, že soubor existuje a je do něj povolen zápis. <a href=\"%url%\">Dozvědět se víc</a>"
225
+
226
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2964
227
+ msgid "Google was <b>successfully notified</b> about changes."
228
+ msgstr "Google byl <b>úspěšně upozorněn</b> na změny."
229
+
230
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2967
231
+ msgid "It took %time% seconds to notify Google, maybe you want to disable this feature to reduce the building time."
232
+ msgstr "Oznámení Googlu zabralo %time% sekund, možná budete chtít deaktivovat tuto funkci pro snížení potřebného času k vytváření sitemapy."
233
+
234
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3011
235
+ #, php-format
236
+ msgid "There was a problem while notifying Google. <a href=\"%s\">View result</a>"
237
+ msgstr "Vyskytl se problém při oznamování změn Googlu. <a href=\"%s\">Prohlédnout výsledek</a>"
238
+
239
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2976
240
+ msgid "YAHOO was <b>successfully notified</b> about changes."
241
+ msgstr "Yahoo byl <b>úspěšně upozorněn</b> na změny."
242
+
243
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2979
244
+ msgid "It took %time% seconds to notify YAHOO, maybe you want to disable this feature to reduce the building time."
245
+ msgstr "Oznámení Yahoo zabralo %time% sekund, možná budete chtít deaktivovat tuto funkci pro snížení potřebného času k vytváření sitemapy."
246
+
247
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3023
248
+ #, php-format
249
+ msgid "There was a problem while notifying YAHOO. <a href=\"%s\">View result</a>"
250
+ msgstr "Vyskytl se problém při oznamování změn Yahoo. <a href=\"%s\">Prohlédnout výsledek</a>"
251
+
252
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2988
253
+ msgid "Ask.com was <b>successfully notified</b> about changes."
254
+ msgstr "Ask.com byl <b>úspěšně upozorněn</b> na změny."
255
+
256
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2991
257
+ msgid "It took %time% seconds to notify Ask.com, maybe you want to disable this feature to reduce the building time."
258
+ msgstr "Oznámení Ask.com zabralo %time% sekund, možná budete chtít deaktivovat tuto funkci pro snížení potřebného času k vytváření sitemapy."
259
+
260
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3035
261
+ #, php-format
262
+ msgid "There was a problem while notifying Ask.com. <a href=\"%s\">View result</a>"
263
+ msgstr "Vyskytl se problém při oznamování změn Ask.com. <a href=\"%s\">Prohlédnout výsledek</a>"
264
+
265
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3002
266
+ msgid "The building process took about <b>%time% seconds</b> to complete and used %memory% MB of memory."
267
+ msgstr "Proces vytváření zabral kolem <b>%time% seconds</b> a spotřeboval %memory% MB paměti."
268
+
269
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3004
270
+ msgid "The building process took about <b>%time% seconds</b> to complete."
271
+ msgstr "Proces vytváření zabral kolem <b>%time% sekund</b>."
272
+
273
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3008
274
+ msgid "The content of your sitemap <strong>didn't change</strong> since the last time so the files were not written and no search engine was pinged."
275
+ msgstr "Obsah vaší sitemapy <strong>se nezměnil</strong> od posledního vytváření, takže soubory nebyly aktualizovány a vyhledávače nebyly upozorňovány na změny."
276
+
277
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3012
278
+ msgid "The last run didn't finish! Maybe you can raise the memory or time limit for PHP scripts. <a href=\"%url%\">Learn more</a>"
279
+ msgstr "Poslední běh neproběhl do konce! Možná byste mohli navýšit limit paměti či maximálního času pro PHP skripty. <a href=\"%url%\">Dozvědět se víc</a>"
280
+
281
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3014
282
+ msgid "The last known memory usage of the script was %memused%MB, the limit of your server is %memlimit%."
283
+ msgstr "Poslední známé využití paměti bylo %memused%MB, limit vašeho serveru je %memlimit%."
284
+
285
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3018
286
+ msgid "The last known execution time of the script was %timeused% seconds, the limit of your server is %timelimit% seconds."
287
+ msgstr "Poslední známý čas trvání skriptu byl %timeused% sekund, limit vašeho serveru je %timelimit% sekund."
288
+
289
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3022
290
+ msgid "The script stopped around post number %lastpost% (+/- 100)"
291
+ msgstr "Skript byl zastaven kolem příspěvku číslo %lastpost% (+/- 100)"
292
+
293
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3025
294
+ #, php-format
295
+ msgid "If you changed something on your server or blog, you should <a href=\"%s\">rebuild the sitemap</a> manually."
296
+ msgstr "Pokud bylo něco na vašem serveru nebo blogu změněno, měli byste <a href=\"%s\">aktualizovat sitemapu</a> ručně."
297
+
298
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3027
299
+ #, php-format
300
+ msgid "If you encounter any problems with the build process you can use the <a href=\"%d\">debug function</a> to get more information."
301
+ msgstr "Pokud zaregistrujete jakékoli problémy při procesu aktualizace sitemapy, k získání více informací můžete použít <a href=\"%d\">ladící funkci</a>."
302
+
303
+ msgid "Basic Options"
304
+ msgstr "Základní možnosti"
305
+
306
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3044
307
+ msgid "Sitemap files:"
308
+ msgstr "Soubory sitemapy:"
309
+
310
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3044
311
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3059
312
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3079
313
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3104
314
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3121
315
+ msgid "Learn more"
316
+ msgstr "Dozvědět se víc"
317
+
318
+ msgid "Write a normal XML file (your filename)"
319
+ msgstr "Ukládat normální XML soubor (jméno vašeho souboru)"
320
+
321
+ msgid "Write a gzipped file (your filename + .gz)"
322
+ msgstr "Ukládat komprimovaný (gzip) soubor (jméno vašeho souboru + .gz)"
323
+
324
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3059
325
+ msgid "Building mode:"
326
+ msgstr "Mód aktualizace:"
327
+
328
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3064
329
+ msgid "Rebuild sitemap if you change the content of your blog"
330
+ msgstr "Aktualizovat sitemapu při každé změně v obsahu vašeho blogu"
331
+
332
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3071
333
+ msgid "Enable manual sitemap building via GET Request"
334
+ msgstr "Povolit ruční aktualizaci sitemapy pomocí GET dotazu"
335
336
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3075
337
+ msgid "This will allow you to refresh your sitemap if an external tool wrote into the WordPress database without using the WordPress API. Use the following URL to start the process: <a href=\"%1\">%1</a> Please check the logfile above to see if sitemap was successfully built."
338
+ msgstr "Toto umožní aktualizovat vaši sitemapu, pokud do databáze Wordpressu zapíše data nějaký externí nástroj bez využití WordPress API. Použijte tuto URL ke spuštění procesu: <a href=\"%1\">%1</a>. Prosím zkontrolujte log-soubor výše, jestli byla sitemapa aktualizována úspěšně."
339
340
+ msgid "Update notification:"
341
+ msgstr "Oznámení o aktualizaci:"
342
343
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3083
344
+ msgid "Notify Google about updates of your Blog"
345
+ msgstr "Oznamovat Googlu změny na vašem blogu"
346
347
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3084
348
+ #, php-format
349
+ msgid "No registration required, but you can join the <a href=\"%s\">Google Webmaster Tools</a> to check crawling statistics."
350
+ msgstr "Registrace není vyžadována, ale může se připojit k <a href=\"%s\">Google Webmaster Tools</a> kvůli kontrole statistik návštěv vyhledávače."
351
352
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3088
353
+ msgid "Notify Ask.com about updates of your Blog"
354
+ msgstr "Oznamovat Ask.com změny na vašem blogu"
355
+
356
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3089
357
+ msgid "No registration required."
358
+ msgstr "Registrace není vyžadována."
359
+
360
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3093
361
+ msgid "Notify YAHOO about updates of your Blog"
362
+ msgstr "Oznamovat Yahoo změny na vašem blogu"
363
+
364
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3094
365
+ #, php-format
366
+ msgid "No registration required, but you can sign up for the <a href=\"%s\">YAHOO Site Explorer</a> to view the crawling progress."
367
+ msgstr "Registrace není vyžadována, ale můžete se přihlásit do <a href=\"%s\">YAHOO Site Explorer</a> kvůli prohlížení postupu návštěv vyhledávače."
368
+
369
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3099
370
+ #, php-format
371
+ msgid "Modify or create %s file in blog root which contains the sitemap location."
372
+ msgstr "Upravit nebo vytvořit %s soubor v kořeni blogu, který obsahuje adresu sitemapy."
373
+
374
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3102
375
+ msgid "File permissions: "
376
+ msgstr "Oprávnění k souboru:"
377
+
378
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3107
379
+ msgid "OK, robots.txt is writable."
380
+ msgstr "V pořádku, je možné zapisovat do robots.txt."
381
+
382
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3109
383
+ msgid "Error, robots.txt is not writable."
384
+ msgstr "Chyba, není možné zapisovat do robots.txt."
385
+
386
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3113
387
+ msgid "OK, robots.txt doesn't exist but the directory is writable."
388
+ msgstr "V pořádku, robots.txt neexistuje, ale zápis do adresáře je povolen."
389
+
390
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3115
391
+ msgid "Error, robots.txt doesn't exist and the directory is not writable"
392
+ msgstr "Chyba, robots.txt neexistuje a zápis do adresáře není povolen."
393
+
394
+ msgid "Advanced options:"
395
+ msgstr "Pokročilé možnosti:"
396
+
397
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3124
398
+ msgid "Limit the number of posts in the sitemap:"
399
+ msgstr "Omezit počet příspěvků v sitemapě:"
400
+
401
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3124
402
+ msgid "Newer posts will be included first"
403
+ msgstr "Novější příspěvky budou zahrnuty nejdříve"
404
+
405
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3127
406
+ msgid "Try to increase the memory limit to:"
407
+ msgstr "Zkuste navýšit limit paměti na:"
408
+
409
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3127
410
+ msgid "e.g. \"4M\", \"16M\""
411
+ msgstr "např: \"4M\", \"16M\""
412
+
413
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3130
414
+ msgid "Try to increase the execution time limit to:"
415
+ msgstr "Zkuste navýšit maximální čas provádění skriptu na:"
416
+
417
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3130
418
+ msgid "in seconds, e.g. \"60\" or \"0\" for unlimited"
419
+ msgstr "v sekundách, např. \"60\" anebo \"0\" pro nekonečno"
420
+
421
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3133
422
+ msgid "Include a XSLT stylesheet:"
423
+ msgstr "Připojit XSLT stylopis:"
424
+
425
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3133
426
+ msgid "Use Default"
427
+ msgstr "Použít výchozí"
428
+
429
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3133
430
+ msgid "Full or relative URL to your .xsl file"
431
+ msgstr "Adresa k vašemu .xsl souboru"
432
+
433
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3152
434
+ msgid "Enable MySQL standard mode. Use this only if you're getting MySQL errors. (Needs much more memory!)"
435
+ msgstr "Povolit standardní mód MySQL. Toto používejte jedině když se zobrazují MySQL chyby - vyžaduje to mnohem víc paměti!"
436
+
437
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3166
438
+ msgid "Build the sitemap in a background process (You don't have to wait when you save a post)"
439
+ msgstr "Vytvářet sitemapu v pozadí (Tzn. nebudete muset čekat při ukládání příspěvku)"
440
+
441
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3206
442
+ msgid "Exclude the following posts or pages:"
443
+ msgstr "Vyřadit tyto příspěvky či stránky:"
444
+
445
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3206
446
+ msgid "List of IDs, separated by comma"
447
+ msgstr "Seznam ID oddělených čárkou"
448
449
msgid "Additional pages"
450
msgstr "Stránky navíc"
451
452
msgid "Here you can specify files or URLs which should be included in the sitemap, but do not belong to your Blog/WordPress.<br />For example, if your domain is www.foo.com and your blog is located on www.foo.com/blog you might want to include your homepage at www.foo.com"
453
+ msgstr "Zde můžete nastavit URL adresy, které mají být zahrnuty do sitemapy, ale nenáleží k blogu/WordPressu.<br />Například, pokud vaše doména je www.něco.cz a váš blog se nachází na www.něco.cz/blog, možná byste chtěli zahrnout i www.něco.cz"
454
+
455
+ msgid "Note"
456
+ msgstr "Poznámka"
457
+
458
+ msgid "If your blog is in a subdirectory and you want to add pages which are NOT in the blog directory or beneath, you MUST place your sitemap file in the root directory (Look at the &quot;Location of your sitemap file&quot; section on this page)!"
459
+ msgstr "Je-li váš blog v podsložce a chcete-li přidat stránky, které NEJSOU v adresáři blogu (anebo v podadresářích), MUSÍTE umístit vaši sitemapu do kořenové složky (Viz sekce &quot;Umístění vaší sitemapy&quot; na této stránce)!"
460
461
msgid "URL to the page"
462
msgstr "URL stránky"
463
464
msgid "Enter the URL to the page. Examples: http://www.foo.com/index.html or www.foo.com/home "
465
msgstr "Vložte URL (adresu) stránky. Příklady: http://www.něco.cz/index.html nebo www.něco.cz/home "
466
467
msgid "Priority"
468
msgstr "Priorita"
469
470
msgid "Choose the priority of the page relative to the other pages. For example, your homepage might have a higher priority than your imprint."
471
msgstr "Vyberte prioritu stránky relativně k ostatním stránkám. Například, vaše titulní stránka by měla mít vyšší prioritu než stránka O mně."
472
473
msgid "Last Changed"
474
msgstr "Naposledy změněno"
475
476
msgid "Enter the date of the last change as YYYY-MM-DD (2005-12-31 for example) (optional)."
477
msgstr "Vložte datum poslední změny ve formátu RRRR-MM-DD (například 2007-08-12) (nepovinné)."
478
479
msgid "Change Frequency"
480
msgstr "Nastavit frekvenci"
481
482
msgid "#"
483
msgstr "#"
484
485
msgid "No pages defined."
486
msgstr "Nejsou definovány žádné stránky."
487
488
msgid "Add new page"
489
msgstr "Přidat novou stránku"
490
491
+ msgid "Post Priority"
492
+ msgstr "Priorita příspěvků"
493
494
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3329
495
+ msgid "Please select how the priority of each post should be calculated:"
496
+ msgstr "Vyberte prosím způsob, kterým má být priorita každého z příspěvků vypočítávána."
497
498
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3331
499
+ msgid "Do not use automatic priority calculation"
500
+ msgstr "Nepoužívat automatický výpočet priority"
501
502
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3331
503
+ msgid "All posts will have the same priority which is defined in &quot;Priorities&quot;"
504
+ msgstr "Všechny příspěvky budou mít stejnou prioritu, která je definována v &quot;Prioritách&quot;"
505
506
+ msgid "Location of your sitemap file"
507
+ msgstr "Umístění vaší sitemapy"
508
509
+ msgid "Automatic detection"
510
+ msgstr "Automatická detekce"
511
512
msgid "Filename of the sitemap file"
513
+ msgstr "Jméno souboru sitemapy"
514
515
+ msgid "Detected Path"
516
+ msgstr "Zjištěná cesta"
517
518
msgid "Detected URL"
519
msgstr "Zjištěná URL"
520
521
+ msgid "Custom location"
522
+ msgstr "Vlastní umístění"
523
524
+ msgid "Absolute or relative path to the sitemap file, including name."
525
+ msgstr "Absolutní nebo relativní cesta k sitemapě, včetně jména souboru."
526
527
+ msgid "Example"
528
+ msgstr "Příklad"
529
530
+ msgid "Complete URL to the sitemap file, including name."
531
+ msgstr "Celá URL k sitemapě, včetně jména."
532
+
533
+ msgid "Sitemap Content"
534
+ msgstr "Obsah sitemapy"
535
536
msgid "Include homepage"
537
msgstr "Zahrnout titulní stránku"
538
539
msgid "Include posts"
540
msgstr "Zahrnout příspěvky"
541
542
msgid "Include static pages"
543
msgstr "Zahrnout statické stránky"
544
545
msgid "Include categories"
546
msgstr "Zahrnout rubriky"
547
548
msgid "Include archives"
549
msgstr "Zahrnout archivy"
550
551
+ msgid "Include tag pages"
552
+ msgstr "Zahrnout stránky štítků"
553
+
554
+ msgid "Include author pages"
555
+ msgstr "Zahrnout stránky autorů"
556
+
557
msgid "Change frequencies"
558
msgstr "Nastavení frekvence"
559
560
msgid "Please note that the value of this tag is considered a hint and not a command. Even though search engine crawlers consider this information when making decisions, they may crawl pages marked \"hourly\" less frequently than that, and they may crawl pages marked \"yearly\" more frequently than that. It is also likely that crawlers will periodically crawl pages marked \"never\" so that they can handle unexpected changes to those pages."
561
msgstr "Berte prosím na vědomí, že hodnota tohoto štítku je jen zvažována \"jako náznak\", není to příkaz. Přestože vyhledávací roboti berou při rozhodování tuto hodnotu na vědomí, přesto mohou navštěvovat stránky označené jako \"každou hodinu\" méně často, a také mohou stránky označené jako \"ročně\" navštěvovat častěji. Rovněž je pravděpodobné, že roboti budou naštěvovat i stránky označené jako \"nikdy\" aby se mohli vypořádat s nečekanými změnami na těchto stránkách."
562
563
msgid "Homepage"
564
msgstr "Titulní stránka"
565
566
msgid "Posts"
567
msgstr "Příspěvky"
568
569
msgid "Static pages"
570
msgstr "Statické stránky"
571
572
msgid "Categories"
573
msgstr "Rubriky"
574
575
msgid "The current archive of this month (Should be the same like your homepage)"
576
msgstr "Stávající archiv tohoto měsíce (Měl by být stejný jako vaše titulní stránka)"
577
578
msgid "Older archives (Changes only if you edit an old post)"
579
msgstr "Starší archivy (Mění se jen když upravíte starý příspěvek)"
580
581
+ msgid "Tag pages"
582
+ msgstr "Stránky štítků"
583
+
584
+ msgid "Author pages"
585
+ msgstr "Stránky autorů"
586
+
587
msgid "Priorities"
588
msgstr "Priority"
589
590
msgid "Posts (If auto calculation is disabled)"
591
msgstr "Příspěvky (Když je automatický výpočet vypnutý)"
592
593
msgid "Minimum post priority (Even if auto calculation is enabled)"
594
msgstr "Minimální priorita příspěvku (I když je povolený automatický výpočet)"
595
596
msgid "Archives"
597
msgstr "Archivy"
598
599
msgid "Update options"
600
msgstr "Aktualizovat možnosti"
601
602
+ msgid "Reset options"
603
+ msgstr "Vynulovat možnosti"
604
sitemap-da_DK.mo ADDED
Binary file
sitemap-da_DK.po ADDED
@@ -0,0 +1,594 @@
1
+ # [Countryname] Language File for sitemap (sitemap-[localname].po)
2
+ # Copyright (C) 2005 [name] : [URL]
3
+ # This file is distributed under the same license as the WordPress package.
4
+ # [name] <[mail-address]>, 2005.
5
+ # $Id: sitemap.pot 2502 2005-07-03 20:50:38Z arnee $
6
+ #
7
+ msgid ""
8
+ msgstr ""
9
+ "Project-Id-Version: sitemap\n"
10
+ "Report-Msgid-Bugs-To: <[mail-address]>\n"
11
+ "POT-Creation-Date: 2005-06-15 00:00+0000\n"
12
+ "PO-Revision-Date: 2007-11-25 01:16+0100\n"
13
+ "Last-Translator: Arne Brachhold <http://www.arnebrachhold.de>\n"
14
+ "MIME-Version: 1.0\n"
15
+ "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16
+ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
+ "Language-Team: \n"
18
+
19
+ msgid "Comment Count"
20
+ msgstr "Antal kommentar"
21
+
22
+ msgid "Uses the number of comments of the post to calculate the priority"
23
+ msgstr "Brug antallet af kommentarer til indlægget til at udregne prioriteten"
24
+
25
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:918
26
+ msgid "Comment Average"
27
+ msgstr "Kommentar gennemsnit"
28
+
29
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:930
30
+ msgid "Uses the average comment count to calculate the priority"
31
+ msgstr "Bruger det gennemsnitlige antal kommentarer til at udregne prioriteten"
32
+
33
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:993
34
+ msgid "Popularity Contest"
35
+ msgstr "Popularitets konkurrence"
36
+
37
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:1005
38
+ msgid "Uses the activated <a href=\"%1\">Popularity Contest Plugin</a> from <a href=\"%2\">Alex King</a>. See <a href=\"%3\">Settings</a> and <a href=\"%4\">Most Popular Posts</a>"
39
+ msgstr "Bruger det aktiveret <a href=\"%1\">Popularity Contest Plugin</a> fra <a href=\"%2\">Alex King</a>. Se <a href=\"%3\">indstillinger</a> og <a href=\"%4\">Mest populære indlæg</a>"
40
+
41
+ msgid "XML-Sitemap Generator"
42
+ msgstr "XML-Sitemap Generator"
43
+
44
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2415
45
+ msgid "XML-Sitemap"
46
+ msgstr "XML-Sitemap"
47
+
48
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2600
49
+ msgid "Thank you very much for your donation. You help me to continue support and development of this plugin and other free software!"
50
+ msgstr "Mange tak for din donation. Du hjælper mig med at fortsætte support og udvikling af dette plugin og andet gratis software!"
51
+
52
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2600
53
+ msgid "Hide this notice"
54
+ msgstr "Skjul denne meddelelse"
55
+
56
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2606
57
+ #, php-format
58
+ msgid "Thanks for using this plugin! You've installed this plugin over a month ago. If it works and your are satisfied with the results, isn't it worth at least one dollar? <a href=\"%s\">Donations</a> help me to continue support and development of this <i>free</i> software! <a href=\"%s\">Sure, no problem!</a>"
59
+ msgstr "Tak fordi du bruger dette plugin! Du installerede dette plugin over en månede siden. Hvis det virker og du er tilfreds, er det så ikke bare en enkel dollar værd? <a href=\"%s\">Donationer</a> hjælper mig med at fortsætte support og udvikling af dette <i>gratis</i> stykke software! <a href=\"%s\">Selvfølgelig, ingen problem!</a>"
60
+
61
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2606
62
+ msgid "No thanks, please don't bug me anymore!"
63
+ msgstr "Nej tak, lad venligst være med at forstyrre mig igen!"
64
+
65
+ msgid "XML Sitemap Generator for WordPress"
66
+ msgstr "XML-Sitemap Generator til Wordpress"
67
+
68
+ msgid "Configuration updated"
69
+ msgstr "Indstillingerne blev opdateret"
70
+
71
+ msgid "Error while saving options"
72
+ msgstr "Der forekom en fejl da indstilingerne skulle gemmes"
73
+
74
+ msgid "Pages saved"
75
+ msgstr "Sider gemt"
76
+
77
+ msgid "Error while saving pages"
78
+ msgstr "Der opstod en fejl da siderne skulle gemmes"
79
+
80
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2748
81
+ #, php-format
82
+ msgid "<a href=\"%s\">Robots.txt</a> file saved"
83
+ msgstr "<a href=\"%s\">Robots.txt</a> er gemt"
84
+
85
+ msgid "Error while saving Robots.txt file"
86
+ msgstr "Der forekom en fejl da Robots.txt filen skulle gemmes"
87
+
88
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2758
89
+ msgid "The default configuration was restored."
90
+ msgstr "Standard indstillingerne er gendannet."
91
+
92
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2851
93
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2868
94
+ msgid "open"
95
+ msgstr "Åben"
96
+
97
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2852
98
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2869
99
+ msgid "close"
100
+ msgstr "Luk"
101
+
102
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2853
103
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2870
104
+ msgid "click-down and drag to move this box"
105
+ msgstr "tryk og træk for at flytte denne boks"
106
+
107
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2854
108
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2871
109
+ msgid "click to %toggle% this box"
110
+ msgstr "klik for at %toggle% denne boks"
111
+
112
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2855
113
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2872
114
+ msgid "use the arrow keys to move this box"
115
+ msgstr "brug piltasterne for at flytte denne boks"
116
+
117
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2856
118
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2873
119
+ msgid ", or press the enter key to %toggle% it"
120
+ msgstr ", eller tryk på enter tasten for at %toggle% den"
121
+
122
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2884
123
+ msgid "About this Plugin:"
124
+ msgstr "Om dette plugin:"
125
+
126
+ msgid "Plugin Homepage"
127
+ msgstr "Plugin hjemmeside"
128
+
129
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2887
130
+ msgid "Notify List"
131
+ msgstr "Informer liste"
132
+
133
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2888
134
+ msgid "Support Forum"
135
+ msgstr "Support forum"
136
+
137
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2889
138
+ msgid "Donate with PayPal"
139
+ msgstr "Donere via PayPal"
140
+
141
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2890
142
+ msgid "My Amazon Wish List"
143
+ msgstr "Min Amazon ønskeliste"
144
+
145
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2891
146
+ msgid "translator_name"
147
+ msgstr "translator_name"
148
+
149
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2891
150
+ msgid "translator_url"
151
+ msgstr "translator_url"
152
+
153
+ msgid "Sitemap Resources:"
154
+ msgstr "Sitemap ressourcer:"
155
+
156
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2897
157
+ msgid "Webmaster Tools"
158
+ msgstr "Webmaster Tools"
159
+
160
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2898
161
+ msgid "Webmaster Blog"
162
+ msgstr "Webmaster Blog"
163
+
164
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2900
165
+ msgid "Site Explorer"
166
+ msgstr "Site Explorer"
167
+
168
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2901
169
+ msgid "Search Blog"
170
+ msgstr "Search Blog"
171
+
172
+ msgid "Sitemaps Protocol"
173
+ msgstr "Sitemap protocol"
174
+
175
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2904
176
+ msgid "Official Sitemaps FAQ"
177
+ msgstr "Officiel Sitemap FAQ"
178
+
179
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2905
180
+ msgid "My Sitemaps FAQ"
181
+ msgstr "Dette Sitemaps FAQ"
182
+
183
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2910
184
+ msgid "Recent Donations:"
185
+ msgstr "Seneste donationer:"
186
+
187
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2914
188
+ msgid "List of the donors"
189
+ msgstr "Liste over donationsgivere"
190
+
191
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2916
192
+ msgid "Hide this list"
193
+ msgstr "Skjul denne liste"
194
+
195
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2919
196
+ msgid "Thanks for your support!"
197
+ msgstr "Tak for din support!"
198
+
199
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2931
200
+ msgid "Status"
201
+ msgstr "Status"
202
+
203
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2941
204
+ #, php-format
205
+ msgid "The sitemap wasn't built yet. <a href=\"%s\">Click here</a> to build it the first time."
206
+ msgstr "Dette Sitemap er ikke bygget endnu. <a href=\"%s\">Klik her</a> for at bygge det for første gang."
207
+
208
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2947
209
+ msgid "Your <a href=\"%url%\">sitemap</a> was last built on <b>%date%</b>."
210
+ msgstr "Dit <a href=\"%url%\">sitemap</a> blev sidst bygget den <b>%date%</b>."
211
+
212
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2949
213
+ msgid "There was a problem writing your sitemap file. Make sure the file exists and is writable. <a href=\"%url%\">Learn more</a"
214
+ msgstr "Der optod et problem under skrivning af din sitemap fil. Tjek om filen eksisterer og om den er skrivbar. <a href=\"%url%\">Lær mere</a>"
215
+
216
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2956
217
+ msgid "Your sitemap (<a href=\"%url%\">zipped</a>) was last built on <b>%date%</b>."
218
+ msgstr "Dit sitemap (<a href=\"%url%\">gzipped</a>) blev bygget sidst den <b>%date%</b>."
219
+
220
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2958
221
+ msgid "There was a problem writing your zipped sitemap file. Make sure the file exists and is writable. <a href=\"%url%\">Learn more</a"
222
+ msgstr "Der optod et problem under skrivningen af din pakkede sitemap fil. Tjek om filen eksisterer og er skrivbar. <a href=\"%url%\">Lær mere</a>"
223
+
224
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2964
225
+ msgid "Google was <b>successfully notified</b> about changes."
226
+ msgstr "Google blev <b>informeret korrekt</b> omkring ændringerne."
227
+
228
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2967
229
+ msgid "It took %time% seconds to notify Google, maybe you want to disable this feature to reduce the building time."
230
+ msgstr "Det tog %time% sekunder at informerer google, måske skulle du deaktivere denn funktion for at reducerer bygge tiden."
231
+
232
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2970
233
+ #, php-format
234
+ msgid "There was a problem while notifying Google. <a href=\"%s\">View result</a>"
235
+ msgstr "Der opstod et problem under kommunikationen med Google. <a href=\"%s\">Se resultat</a>"
236
+
237
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2976
238
+ msgid "YAHOO was <b>successfully notified</b> about changes."
239
+ msgstr "Yahoo blev <b>informeret korrekt</b> omkring ændringerne."
240
+
241
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2979
242
+ msgid "It took %time% seconds to notify YAHOO, maybe you want to disable this feature to reduce the building time."
243
+ msgstr "Det tog %time% sekunder at informerer Yahoo, måske skulle du deaktivere denn funktion for at reducerer bygge tiden."
244
+
245
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2982
246
+ #, php-format
247
+ msgid "There was a problem while notifying YAHOO. <a href=\"%s\">View result</a>"
248
+ msgstr "Der opstod et problem under kommunikationen med YAHOO. <a href=\"%s\">Se resultat</a>"
249
+
250
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2988
251
+ msgid "Ask.com was <b>successfully notified</b> about changes."
252
+ msgstr "Ask.com blev <b>informeret korrekt</b> omkring ændringerne."
253
+
254
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2991
255
+ msgid "It took %time% seconds to notify Ask.com, maybe you want to disable this feature to reduce the building time."
256
+ msgstr "Det tog %time% sekunder at informerer Ask.com, måske skulle du deaktivere denn funktion for at reducerer bygge tiden."
257
+
258
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:2994
259
+ #, php-format
260
+ msgid "There was a problem while notifying Ask.com. <a href=\"%s\">View result</a>"
261
+ msgstr "Der opstod et problem under kommunikationen med Ask.com. <a href=\"%s\">Se resultat</a>"
262
+
263
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3002
264
+ msgid "The building process took about <b>%time% seconds</b> to complete and used %memory% MB of memory."
265
+ msgstr "Bygge processen tog omkring <b>%time% sekunder</b> for at fuldføre og bruge %memory% MB hukommelse."
266
+
267
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3004
268
+ msgid "The building process took about <b>%time% seconds</b> to complete."
269
+ msgstr "Bygge processen tog omkring <b>%time% sekunder</b> for at fuldføre."
270
+
271
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3008
272
+ msgid "The content of your sitemap <strong>didn't change</strong> since the last time so the files were not written and no search engine was pinged."
273
+ msgstr "Indholdet af dit sitemap har <strong>ikke</strong> ændret sig siden sidst. Derfor blev der ikke ikke skrevet til nogle filer og ikke kommunikeret med nogle søgemaskiner."
274
+
275
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3012
276
+ msgid "The last run didn't finish! Maybe you can raise the memory or time limit for PHP scripts. <a href=\"%url%\">Learn more</a>"
277
+ msgstr "Sidste forsøg blev ikke færdigt! Måske skal du hæve hukommelses begrænsningen for PHP scripts. <a href=\"%url%\">Lær mere</a>"
278
+
279
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3014
280
+ msgid "The last known memory usage of the script was %memused%MB, the limit of your server is %memlimit%."
281
+ msgstr "Det sidst kendte forbrug af hukommelse af dette script var %memused%MB, begrænsningen på din server er %memlimit%."
282
+
283
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3018
284
+ msgid "The last known execution time of the script was %timeused% seconds, the limit of your server is %timelimit% seconds."
285
+ msgstr "Den sidste kendte eksekverings tid for dette script var %timeused% sekunder, begrænsningen på din server er %timelimit% sekunder."
286
+
287
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3022
288
+ msgid "The script stopped around post number %lastpost% (+/- 100)"
289
+ msgstr "Scriptet stoppede omkring indlæg nummer %lastpost% (+/-100)"
290
+
291
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3025
292
+ #, php-format
293
+ msgid "If you changed something on your server or blog, you should <a href=\"%s\">rebuild the sitemap</a> manually."
294
+ msgstr "Hvis du ændre noget på din server eller blog, burde du <a href=\"%s\">opdatere dit sitemap</a> manuelt."
295
+
296
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3027
297
+ #, php-format
298
+ msgid "If you encounter any problems with the build process you can use the <a href=\"%d\">debug function</a> to get more information."
299
+ msgstr "Hvis du støder på problemer under bygge processen, kan du bruge <a href=\"%d\">debug funktionen</a> for at få flere informationer."
300
+
301
+ msgid "Basic Options"
302
+ msgstr "Basis indstillinger"
303
+
304
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3044
305
+ msgid "Sitemap files:"
306
+ msgstr "Sitemap filer:"
307
+
308
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3044
309
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3059
310
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3079
311
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3104
312
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3121
313
+ msgid "Learn more"
314
+ msgstr "Lær mere"
315
+
316
+ msgid "Write a normal XML file (your filename)"
317
+ msgstr "Lav en normal XML fil (Dit filnavn)"
318
+
319
+ msgid "Write a gzipped file (your filename + .gz)"
320
+ msgstr "Lav en gzipped fil (Dit filnavn + .gz"
321
+
322
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3059
323
+ msgid "Building mode:"
324
+ msgstr "Bygge metode:"
325
+
326
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3064
327
+ msgid "Rebuild sitemap if you change the content of your blog"
328
+ msgstr "Opdater dit sitemap hvis der sker ændringer i indholdet på din blog"
329
+
330
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3071
331
+ msgid "Enable manual sitemap building via GET Request"
332
+ msgstr "Aktiverer manuel bygning af sitemap via GET Request"
333
+
334
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3075
335
+ msgid "This will allow you to refresh your sitemap if an external tool wrote into the WordPress database without using the WordPress API. Use the following URL to start the process: <a href=\"%1\">%1</a> Please check the logfile above to see if sitemap was successfully built."
336
+ msgstr "Dette vil tillade dig at opdatere dit sitemap hvis et eksternt værktøj skrev til Wordpress databasen uden at bruge Wordpress API'et. Brug følgende URL til at starte processen: <a href=\"%1\">%1</a> Tjek venligst logfilen ovenover, for at se om dit sitemap blev bygget korrekt."
337
+
338
+ msgid "Update notification:"
339
+ msgstr "Opdaterings meddelelser:"
340
+
341
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3083
342
+ msgid "Notify Google about updates of your Blog"
343
+ msgstr "Informer Google om opdateringer på din blog"
344
+
345
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3084
346
+ #, php-format
347
+ msgid "No registration required, but you can join the <a href=\"%s\">Google Webmaster Tools</a> to check crawling statistics."
348
+ msgstr "Registrering er ikke påkrævet, men du kan tilmelde dig <a href=\"%s\">Google Webmaster Tools</a> for at tjekke \"crawling\" statistikker."
349
+
350
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3088
351
+ msgid "Notify Ask.com about updates of your Blog"
352
+ msgstr "Informer Ask.com om opdateringer på din blog"
353
+
354
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3089
355
+ msgid "No registration required."
356
+ msgstr "Registrering ikke påkrævet."
357
+
358
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3093
359
+ msgid "Notify YAHOO about updates of your Blog"
360
+ msgstr "Informer Yahoo om opdateringer på din blog"
361
+
362
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3094
363
+ #, php-format
364
+ msgid "No registration required, but you can sign up for the <a href=\"%s\">YAHOO Site Explorer</a> to view the crawling progress."
365
+ msgstr "Registrering er ikke påkrævet, men du kan tilmelde dig <a href=\"%s\">YAHOO Site Explorer</a> for at tjekke \"crawling\" statistikker."
366
+
367
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3099
368
+ #, php-format
369
+ msgid "Modify or create %s file in blog root which contains the sitemap location."
370
+ msgstr "Ændre eller opret %s i blog \"root\", som indeholder sitemap placeringen."
371
+
372
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3102
373
+ msgid "File permissions: "
374
+ msgstr "Fil rettigheder: "
375
+
376
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3107
377
+ msgid "OK, robots.txt is writable."
378
+ msgstr "OK, robots.txt er skrivbar."
379
+
380
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3109
381
+ msgid "Error, robots.txt is not writable."
382
+ msgstr "Fejl, robots.txt er ikke skrivbar."
383
+
384
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3113
385
+ msgid "OK, robots.txt doesn't exist but the directory is writable."
386
+ msgstr "OK, robots.txt eksisterer ikke, men mappen er skrivbar."
387
+
388
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3115
389
+ msgid "Error, robots.txt doesn't exist and the directory is not writable"
390
+ msgstr "Fejl, robots.txt eksisterer ikke og mappen er ikke skrivbar."
391
+
392
+ msgid "Advanced options:"
393
+ msgstr "Avanceret indstillinger"
394
+
395
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3124
396
+ msgid "Limit the number of posts in the sitemap:"
397
+ msgstr "Begræns antallet af indlæg i dit sitemap:"
398
+
399
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3124
400
+ msgid "Newer posts will be included first"
401
+ msgstr "Nyeste indlæg vil blive inkluderet først"
402
+
403
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3127
404
+ msgid "Try to increase the memory limit to:"
405
+ msgstr "Prøv at forøg hukommelses begrænsningen til:"
406
+
407
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3127
408
+ msgid "e.g. \"4M\", \"16M\""
409
+ msgstr "f.eks. \"4M\", \"16M\""
410
+
411
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3130
412
+ msgid "Try to increase the execution time limit to:"
413
+ msgstr "Prøv at forøg eksekverings tids begrænsningen til:"
414
+
415
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3130
416
+ msgid "in seconds, e.g. \"60\" or \"0\" for unlimited"
417
+ msgstr "i sekunder, f.eks. \"60\" eller \"0\" for ubegrænset"
418
+
419
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3133
420
+ msgid "Include a XSLT stylesheet:"
421
+ msgstr "Inkluderer et XSLT stylesheet:"
422
+
423
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3133
424
+ msgid "Use Default"
425
+ msgstr "Brug standard"
426
+
427
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3133
428
+ msgid "Full or relative URL to your .xsl file"
429
+ msgstr "Fuld eller relativ URL til din .xsl fil"
430
+
431
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3152
432
+ msgid "Enable MySQL standard mode. Use this only if you're getting MySQL errors. (Needs much more memory!)"
433
+ msgstr "Aktiver MySQL standard mode. Brug kun dette hvis du får MySQL fejl. (Bruger meget mere hukommelse!)"
434
+
435
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3166
436
+ msgid "Build the sitemap in a background process (You don't have to wait when you save a post)"
437
+ msgstr "Byg dit sitemap i en baggrundsprocess (Du behøver ikke at vente når du gemmer et indlæg)"
438
+
439
+ msgid "Additional pages"
440
+ msgstr "Ekstra sider"
441
+
442
+ msgid "Here you can specify files or URLs which should be included in the sitemap, but do not belong to your Blog/WordPress.<br />For example, if your domain is www.foo.com and your blog is located on www.foo.com/blog you might want to include your homepage at www.foo.com"
443
+ msgstr "Her kan du specificere filer og URLs, der skal inkluderes i dit sitemap, som ikke tilhører din side.<br/>F.eks. hvis dit domæne er www.minside.dk og din side er placeret i en under mappe (www.minside.dk/blog), så vil du måske inkludere www.minside.dk"
444
+
445
+ msgid "Note"
446
+ msgstr "Note"
447
+
448
+ msgid "If your blog is in a subdirectory and you want to add pages which are NOT in the blog directory or beneath, you MUST place your sitemap file in the root directory (Look at the &quot;Location of your sitemap file&quot; section on this page)!"
449
+ msgstr "Hvis din blog er i en undermappe og du vil tilføje sider, som IKKE er i blog mappen eller en mappe under, SKAL du placerer din sitemap fil i &quot;root mappen&quot; (Se &quot;Stien til din sitemap fil&quot; sektionen på denne side)."
450
+
451
+ msgid "URL to the page"
452
+ msgstr "URL til siden"
453
+
454
+ msgid "Enter the URL to the page. Examples: http://www.foo.com/index.html or www.foo.com/home "
455
+ msgstr "Indtast URL'en til siden. F.eks.: http://www.minside.dk/index.html ellerhttp://www.minside.dk/forside"
456
+
457
+ msgid "Priority"
458
+ msgstr "Prioritet"
459
+
460
+ msgid "Choose the priority of the page relative to the other pages. For example, your homepage might have a higher priority than your imprint."
461
+ msgstr "Vælg sidens prioritet i forhold til de andre sider."
462
+
463
+ msgid "Last Changed"
464
+ msgstr "Ændret sidst"
465
+
466
+ msgid "Enter the date of the last change as YYYY-MM-DD (2005-12-31 for example) (optional)."
467
+ msgstr "Indtast datoen for den sidste ændret, som YYYY-MM-DD (F.eks. 2005-12-31) (Valgfri)"
468
+
469
+ msgid "Change Frequency"
470
+ msgstr "Skift frekvens"
471
+
472
+ msgid "#"
473
+ msgstr "#"
474
+
475
+ msgid "No pages defined."
476
+ msgstr "Ingen sider defineret"
477
+
478
+ msgid "Add new page"
479
+ msgstr "Tilføj ny side"
480
+
481
+ msgid "Post Priority"
482
+ msgstr "Indlægs prioritet"
483
+
484
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3329
485
+ msgid "Please select how the priority of each post should be calculated:"
486
+ msgstr "Vælg venligst hvordan prioriteten af hver enkelt indlæg skal udregnes:"
487
+
488
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3331
489
+ msgid "Do not use automatic priority calculation"
490
+ msgstr "Brug ikke automatisk prioritets udregning"
491
+
492
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3331
493
+ msgid "All posts will have the same priority which is defined in &quot;Priorities&quot;"
494
+ msgstr "Alle indlæg vil have den samme prioritet som er defineret under &quot;Prioritet&quot;"
495
+
496
+ msgid "Location of your sitemap file"
497
+ msgstr "Stien til din sitemap fil"
498
+
499
+ msgid "Automatic detection"
500
+ msgstr "Find Automatisk "
501
+
502
+ msgid "Filename of the sitemap file"
503
+ msgstr "Sitemap filnavn"
504
+
505
+ msgid "Detected Path"
506
+ msgstr "Fundet sti"
507
+
508
+ msgid "Detected URL"
509
+ msgstr "Fundet URL"
510
+
511
+ msgid "Custom location"
512
+ msgstr "Brugerdefineret sti"
513
+
514
+ msgid "Absolute or relative path to the sitemap file, including name."
515
+ msgstr "Absolut eller relativ sti til sitemap filen, inklusiv filnavn."
516
+
517
+ msgid "Example"
518
+ msgstr "Eksempel"
519
+
520
+ msgid "Complete URL to the sitemap file, including name."
521
+ msgstr "Fuldstændig URL til sitemap filen, inklusiv filnavn"
522
+
523
+ msgid "Sitemap Content"
524
+ msgstr "Sitemap indhold"
525
+
526
+ msgid "Include homepage"
527
+ msgstr "Inkluder hjemmeside"
528
+
529
+ msgid "Include posts"
530
+ msgstr "Inkluder indlæg"
531
+
532
+ msgid "Include static pages"
533
+ msgstr "Inkluder statiske sider"
534
+
535
+ msgid "Include categories"
536
+ msgstr "Inkluder kategorier"
537
+
538
+ msgid "Include archives"
539
+ msgstr "Inkluder arkiver"
540
+
541
+ msgid "Include tag pages"
542
+ msgstr "Inkluder tag sider"
543
+
544
+ msgid "Include author pages"
545
+ msgstr "Inkluder forfatter sider"
546
+
547
+ msgid "Change frequencies"
548
+ msgstr "Ændre frekvenser"
549
+
550
+ msgid "Please note that the value of this tag is considered a hint and not a command. Even though search engine crawlers consider this information when making decisions, they may crawl pages marked \"hourly\" less frequently than that, and they may crawl pages marked \"yearly\" more frequently than that. It is also likely that crawlers will periodically crawl pages marked \"never\" so that they can handle unexpected changes to those pages."
551
+ msgstr "Bemærk venligst at værdien af dette \"tag\" anses for at være et hint og ikke en kommando. Selvom søgemaskine crawlers tager denne information i betrægtning, kan de crawle sider markeret \"pr. time\" færre gange og sider markeret \"årlig\" oftere. Det er også sandsynligt at crawlere periodisk vil crawle sider makeret \"aldrig\", så de kan håndtere uforventet ændringer på disse sider."
552
+
553
+ msgid "Homepage"
554
+ msgstr "Hjemmeside"
555
+
556
+ msgid "Posts"
557
+ msgstr "Indlæg"
558
+
559
+ msgid "Static pages"
560
+ msgstr "Statiske sider"
561
+
562
+ msgid "Categories"
563
+ msgstr "Kategorier"
564
+
565
+ msgid "The current archive of this month (Should be the same like your homepage)"
566
+ msgstr "Arkivet for denne måned (Burde være den som på din hjemmeside)"
567
+
568
+ msgid "Older archives (Changes only if you edit an old post)"
569
+ msgstr "Ældre arkiver (Ændre sig kun hvis du redigere et gammelt indlæg"
570
+
571
+ msgid "Tag pages"
572
+ msgstr "Tag sider"
573
+
574
+ msgid "Author pages"
575
+ msgstr "Forfatter sider"
576
+
577
+ msgid "Priorities"
578
+ msgstr "Prioriteter"
579
+
580
+ msgid "Posts (If auto calculation is disabled)"
581
+ msgstr "Indlæg (Hvis auto-udregn er deaktiveret)"
582
+
583
+ msgid "Minimum post priority (Even if auto calculation is enabled)"
584
+ msgstr "Minimum indlægs prioritet (Selvom auto-udregn er aktiveret)"
585
+
586
+ msgid "Archives"
587
+ msgstr "Arkiver"
588
+
589
+ msgid "Update options"
590
+ msgstr "Opdater indstillinger"
591
+
592
+ msgid "Reset options"
593
+ msgstr "Nulstil indstillinger"
594
+
sitemap-de_DE.mo CHANGED
Binary file
sitemap-de_DE.po CHANGED
@@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
2
msgstr ""
3
"Project-Id-Version: sitemap\n"
4
"POT-Creation-Date: \n"
5
- "PO-Revision-Date: 2007-11-03 17:58+0100\n"
6
"Last-Translator: Arne Brachhold <http://www.arnebrachhold.de>\n"
7
"Language-Team: Arne Brachhold <himself@arnebrachhold.de>\n"
8
"MIME-Version: 1.0\n"
@@ -41,13 +41,12 @@ msgstr "Vielen Dank für Deine Spende! Du hilfst mir damit diese kostenlose Soft
41
msgid "Hide this notice"
42
msgstr "Diesen Hinweis verstecken"
43
44
- #, fuzzy, php-format
45
msgid "Thanks for using this plugin! You've installed this plugin over a month ago. If it works and your are satisfied with the results, isn't it worth at least one dollar? <a href=\"%s\">Donations</a> help me to continue support and development of this <i>free</i> software! <a href=\"%s\">Sure, no problem!</a>"
46
- msgstr "Danke dass Du dieses Plugin benutzt! Du hast dieses Plugin vor mehr als einem Monat installiert. Wenn es funktioniert und zu mit dem Ergebnis zufrieden bist, ist es nicht mindestens einen Dollar Wert? <a href=\"%s\">Spenden</a> helfen mir diese <i>kostenlose</i> Software zu unterstützen und weiterzuentwickeln! <a href=\"%s\">Klar, kein Problem!</a>"
47
48
- #, fuzzy
49
msgid "No thanks, please don't bug me anymore!"
50
- msgstr "Nein danke, bitte nicht mehr nerven!"
51
52
msgid "XML Sitemap Generator for WordPress"
53
msgstr "XML Sitemap Generator für WordPress"
@@ -276,9 +275,14 @@ msgstr "Keine Registrierung erforderlich"
276
msgid "Notify YAHOO about updates of your Blog"
277
msgstr "YAHOO über Änderungen benachrichtigen"
278
279
#, php-format
280
- msgid "No registration required, but you can sign up for the <a href=\"%s\">YAHOO Site Explorer</a> to view the crawling progress."
281
- msgstr "Keine Registrierung erforderlich, aber Du kannst Dich beim <a href=\"%s\">YAHOO Site Explorer</a> anmelden um den Indexierungsvorgang zu überprüfen."
282
283
#, php-format
284
msgid "Modify or create %s file in blog root which contains the sitemap location."
@@ -337,6 +341,14 @@ msgstr "MySQL Standard Modus aktivieren. Benutze diesen nur falls MySQL Fehler a
337
msgid "Build the sitemap in a background process (You don't have to wait when you save a post)"
338
msgstr "Die Sitemap in einem Background-Process erstellen (Keine Verzögerung nach dem Speichern von Posts)"
339
340
msgid "Additional pages"
341
msgstr "Zusätzliche Seiten"
342
2
msgstr ""
3
"Project-Id-Version: sitemap\n"
4
"POT-Creation-Date: \n"
5
+ "PO-Revision-Date: 2007-11-18 17:35+0100\n"
6
"Last-Translator: Arne Brachhold <http://www.arnebrachhold.de>\n"
7
"Language-Team: Arne Brachhold <himself@arnebrachhold.de>\n"
8
"MIME-Version: 1.0\n"
41
msgid "Hide this notice"
42
msgstr "Diesen Hinweis verstecken"
43
44
+ #, php-format
45
msgid "Thanks for using this plugin! You've installed this plugin over a month ago. If it works and your are satisfied with the results, isn't it worth at least one dollar? <a href=\"%s\">Donations</a> help me to continue support and development of this <i>free</i> software! <a href=\"%s\">Sure, no problem!</a>"
46
+ msgstr "Danke dass Du dieses Plugin benutzt! Du hast dieses Plugin vor mehr als einem Monat installiert. Wenn es funktioniert und zu mit dem Ergebnis zufrieden bist, ist es nicht mindestens einen Dollar Wert? <a href=\"%s\">Spenden</a> helfen mir diese <i>kostenlose</i> Software zu unterstützen und weiterzuentwickeln! <a href=\"%s\">Klar, kein Problem!</a> "
47
48
msgid "No thanks, please don't bug me anymore!"
49
+ msgstr "Nein danke, bitte nicht mehr nerven! "
50
51
msgid "XML Sitemap Generator for WordPress"
52
msgstr "XML Sitemap Generator für WordPress"
275
msgid "Notify YAHOO about updates of your Blog"
276
msgstr "YAHOO über Änderungen benachrichtigen"
277
278
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3154
279
+ msgid "Your Application ID:"
280
+ msgstr "Deine Application ID:"
281
+
282
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3155
283
#, php-format
284
+ msgid "Don't you have such a key? <a href=\"%s1\">Request one here</a>!</a> %s2"
285
+ msgstr "Noch keinen Key? <a href=\"%s1\">Hier beantragen</a>!</a> %s2"
286
287
#, php-format
288
msgid "Modify or create %s file in blog root which contains the sitemap location."
341
msgid "Build the sitemap in a background process (You don't have to wait when you save a post)"
342
msgstr "Die Sitemap in einem Background-Process erstellen (Keine Verzögerung nach dem Speichern von Posts)"
343
344
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3206
345
+ msgid "Exclude the following posts or pages:"
346
+ msgstr "Folgende Beiträge oder Seiten ausschließen:"
347
+
348
+ # C:\Inetpub\wwwroot\wp\wp-content\plugins\sitemap_beta/sitemap.php:3206
349
+ msgid "List of IDs, separated by comma"
350
+ msgstr "Liste der IDs, getrennt mit Komma"
351
+
352
msgid "Additional pages"
353
msgstr "Zusätzliche Seiten"
354
sitemap-hu_HU.mo ADDED
Binary file
sitemap-hu_HU.po ADDED
@@ -0,0 +1,596 @@