Responsive Lightbox & Gallery - Version 1.4.6

Version Description

  • New: Slovak translation, thanks to Patrik ec
Download this release

Release Info

Developer dfactory
Plugin Icon 128x128 Responsive Lightbox & Gallery
Version 1.4.6
Comparing to
See all releases

Code changes from version 1.4.5 to 1.4.6

languages/responsive-lightbox-sk_SK.mo ADDED
Binary file
languages/responsive-lightbox-sk_SK.po ADDED
@@ -0,0 +1,424 @@
1
+ msgid ""
2
+ msgstr ""
3
+ "Project-Id-Version: Responsive Lightbox\n"
4
+ "POT-Creation-Date: 2013-07-25 10:58+0100\n"
5
+ "PO-Revision-Date: 2014-07-06 22:25+0100\n"
6
+ "Last-Translator: Patrik Žec (PATWIST) <patrik.zec@gmail.com>\n"
7
+ "Language-Team: Patrik Žec (PATWIST), www.patwist.com <patrik.zec@gmail.com>\n"
8
+ "Language: sk_SK\n"
9
+ "MIME-Version: 1.0\n"
10
+ "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
+ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
+ "X-Generator: Poedit 1.6.4\n"
13
+ "X-Poedit-KeywordsList: gettext;gettext_noop;__;_e\n"
14
+ "X-Poedit-Basepath: .\n"
15
+ "X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
16
+ "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
17
+ "X-Poedit-SearchPath-0: ..\n"
18
+
19
+ #: ../responsive-lightbox.php:218
20
+ msgid "prettyPhoto"
21
+ msgstr "prettyPhoto"
22
+
23
+ #: ../responsive-lightbox.php:220
24
+ msgid "slow"
25
+ msgstr "pomaly"
26
+
27
+ #: ../responsive-lightbox.php:221
28
+ msgid "normal"
29
+ msgstr "normálne"
30
+
31
+ #: ../responsive-lightbox.php:222
32
+ msgid "fast"
33
+ msgstr "rýchlo"
34
+
35
+ #: ../responsive-lightbox.php:225
36
+ msgid "default"
37
+ msgstr "predvolené"
38
+
39
+ #: ../responsive-lightbox.php:226
40
+ msgid "light rounded"
41
+ msgstr "svetlý zaoblený"
42
+
43
+ #: ../responsive-lightbox.php:227
44
+ msgid "dark rounded"
45
+ msgstr "tmavý zaoblený"
46
+
47
+ #: ../responsive-lightbox.php:228
48
+ msgid "light square"
49
+ msgstr "svetlý hranatý"
50
+
51
+ #: ../responsive-lightbox.php:229
52
+ msgid "dark square"
53
+ msgstr "tmavý hranatý"
54
+
55
+ #: ../responsive-lightbox.php:230
56
+ msgid "facebook"
57
+ msgstr "facebook"
58
+
59
+ #: ../responsive-lightbox.php:233
60
+ msgid "window"
61
+ msgstr "okno"
62
+
63
+ #: ../responsive-lightbox.php:234
64
+ msgid "transparent"
65
+ msgstr "prehľadný"
66
+
67
+ #: ../responsive-lightbox.php:235
68
+ msgid "opaque"
69
+ msgstr "nepriehľadný"
70
+
71
+ #: ../responsive-lightbox.php:236
72
+ msgid "direct"
73
+ msgstr "priamy"
74
+
75
+ #: ../responsive-lightbox.php:237
76
+ msgid "gpu"
77
+ msgstr "gpu"
78
+
79
+ #: ../responsive-lightbox.php:242
80
+ msgid "SwipeBox"
81
+ msgstr "SwipeBox"
82
+
83
+ #: ../responsive-lightbox.php:244
84
+ msgid "CSS"
85
+ msgstr "CSS"
86
+
87
+ #: ../responsive-lightbox.php:245
88
+ msgid "jQuery"
89
+ msgstr "jQuery"
90
+
91
+ #: ../responsive-lightbox.php:251
92
+ msgid "Enable"
93
+ msgstr "Povoliť"
94
+
95
+ #: ../responsive-lightbox.php:252
96
+ msgid "Disable"
97
+ msgstr "Zakázať"
98
+
99
+ #: ../responsive-lightbox.php:257 ../responsive-lightbox.php:293
100
+ msgid "General settings"
101
+ msgstr "Všeobecné nastavenia"
102
+
103
+ #: ../responsive-lightbox.php:262 ../responsive-lightbox.php:304
104
+ msgid "Lightbox settings"
105
+ msgstr "Nastavenia lightboxu"
106
+
107
+ #: ../responsive-lightbox.php:294
108
+ msgid "Lightbox script"
109
+ msgstr "Lightbox skript"
110
+
111
+ #: ../responsive-lightbox.php:295
112
+ msgid "Selector"
113
+ msgstr "Selektor"
114
+
115
+ #: ../responsive-lightbox.php:296
116
+ msgid "Galleries"
117
+ msgstr "Galérie"
118
+
119
+ #: ../responsive-lightbox.php:297
120
+ msgid "Video links"
121
+ msgstr "Video odkazy"
122
+
123
+ #: ../responsive-lightbox.php:298
124
+ msgid "Image links"
125
+ msgstr "Odkazy obrázkov"
126
+
127
+ #: ../responsive-lightbox.php:299
128
+ msgid "Single images as gallery"
129
+ msgstr "Galérie po jednotlivých obrázkoch"
130
+
131
+ #: ../responsive-lightbox.php:300
132
+ msgid "Deactivation"
133
+ msgstr "Deaktivácia"
134
+
135
+ #: ../responsive-lightbox.php:308
136
+ msgid "Animation type"
137
+ msgstr "Typ animácie"
138
+
139
+ #: ../responsive-lightbox.php:309
140
+ msgid "Top and bottom bars"
141
+ msgstr "Horná a dolná lišta"
142
+
143
+ #: ../responsive-lightbox.php:310
144
+ msgid "Video max width"
145
+ msgstr "Maximálna šírka videa"
146
+
147
+ #: ../responsive-lightbox.php:314
148
+ msgid "Animation speed"
149
+ msgstr "Rýchlosť animácie"
150
+
151
+ #: ../responsive-lightbox.php:315
152
+ msgid "Slideshow"
153
+ msgstr "Prezentácia"
154
+
155
+ #: ../responsive-lightbox.php:316
156
+ msgid "Slideshow autoplay"
157
+ msgstr "Automatické prehranie prezentácie"
158
+
159
+ #: ../responsive-lightbox.php:317
160
+ msgid "Opacity"
161
+ msgstr "Priehľadnosť"
162
+
163
+ #: ../responsive-lightbox.php:318
164
+ msgid "Show title"
165
+ msgstr "Zobraziť názov"
166
+
167
+ #: ../responsive-lightbox.php:319
168
+ msgid "Allow resize big images"
169
+ msgstr "Povoliť prispôsobenie veľkých obrázkov"
170
+
171
+ #: ../responsive-lightbox.php:320
172
+ msgid "Video width"
173
+ msgstr "Šírka viea"
174
+
175
+ #: ../responsive-lightbox.php:321
176
+ msgid "Video height"
177
+ msgstr "Výška videa"
178
+
179
+ #: ../responsive-lightbox.php:322
180
+ msgid "Theme"
181
+ msgstr "Téma"
182
+
183
+ #: ../responsive-lightbox.php:323
184
+ msgid "Horizontal padding"
185
+ msgstr "Horizontálne odsadenie"
186
+
187
+ #: ../responsive-lightbox.php:324
188
+ msgid "Hide Flash"
189
+ msgstr "Skryť Flash"
190
+
191
+ #: ../responsive-lightbox.php:325
192
+ msgid "Flash Window Mode (wmode)"
193
+ msgstr "Typ flash okna (wmode)"
194
+
195
+ #: ../responsive-lightbox.php:326
196
+ msgid "Video autoplay"
197
+ msgstr "Automatické prehrávanie videa"
198
+
199
+ #: ../responsive-lightbox.php:327
200
+ msgid "Modal"
201
+ msgstr "Modálne"
202
+
203
+ #: ../responsive-lightbox.php:328
204
+ msgid "Deeplinking"
205
+ msgstr "Deeplinking"
206
+
207
+ #: ../responsive-lightbox.php:329
208
+ msgid "Overlay gallery"
209
+ msgstr "Prekrytie galérie"
210
+
211
+ #: ../responsive-lightbox.php:330
212
+ msgid "Keyboard shortcuts"
213
+ msgstr "Klávesové skratky"
214
+
215
+ #: ../responsive-lightbox.php:331
216
+ msgid "Social (Twitter, Facebook)"
217
+ msgstr "Sociálne siete (Twitter, Facebook)"
218
+
219
+ #: ../responsive-lightbox.php:349
220
+ msgid "Select your preffered ligthbox effect script."
221
+ msgstr "Vyberte preferovaný skript lightboxu."
222
+
223
+ #: ../responsive-lightbox.php:359
224
+ msgid "Select to which rel selector lightbox effect will be applied to."
225
+ msgstr "Vyberte podľa akého kľúčového slova bude vyvolaný lightbox."
226
+
227
+ #: ../responsive-lightbox.php:377
228
+ msgid "Add lightbox to WordPress image galleries by default"
229
+ msgstr "Pridať lightbox do galérie obrázkov WordPressu predvolene"
230
+
231
+ #: ../responsive-lightbox.php:395
232
+ msgid "Add lightbox to YouTube and Vimeo video links by default"
233
+ msgstr "Pridať lightbox efekt do odkazov na YouTube a Vimeo videá"
234
+
235
+ #: ../responsive-lightbox.php:413
236
+ msgid "Add lightbox to WordPress image links by default"
237
+ msgstr "Pridať lightbox efekt do odkazov na obrázky"
238
+
239
+ #: ../responsive-lightbox.php:431
240
+ msgid "Display single post images as a gallery"
241
+ msgstr "Zobraziť jednotlivé obrázky v článkoch ako galérie"
242
+
243
+ #: ../responsive-lightbox.php:449
244
+ msgid "Delete settings on plugin deactivation"
245
+ msgstr "Po deaktivácii pluginu vymazať nastavenia"
246
+
247
+ #: ../responsive-lightbox.php:467
248
+ msgid "Select a method of applying a lightbox effect."
249
+ msgstr "Vyberte spôsob pre zobrazenie lightbox efektu."
250
+
251
+ #: ../responsive-lightbox.php:485
252
+ msgid "Disable if you don't want to display top and bottom bars."
253
+ msgstr "Zakážte ak nechcete zobrazovať hornú a dolnú lištu."
254
+
255
+ #: ../responsive-lightbox.php:489
256
+ msgid "Enter the time for images animation (in miliseconds)"
257
+ msgstr "Zadajte čas pre animáciu medzi obrázkami (v milisekundách)"
258
+
259
+ #: ../responsive-lightbox.php:499
260
+ msgid "Enter the max video width in a lightbox"
261
+ msgstr "Zadajte maximálnu šírku videa v lightboxe"
262
+
263
+ #: ../responsive-lightbox.php:517
264
+ msgid "Select animation speed for lightbox effect"
265
+ msgstr "Vyberte rýchlosť animácie lightbox efektu"
266
+
267
+ #: ../responsive-lightbox.php:535
268
+ msgid "Display images as slideshow"
269
+ msgstr "Zobraziť obrázky ako prezentáciu"
270
+
271
+ #: ../responsive-lightbox.php:539
272
+ msgid "Enter time (in miliseconds)"
273
+ msgstr "Zadaj čas (v milisekundách)"
274
+
275
+ #: ../responsive-lightbox.php:557
276
+ msgid "Automatically start slideshow"
277
+ msgstr "Automatické spustenie prezentácie"
278
+
279
+ #: ../responsive-lightbox.php:567
280
+ msgid "Value between 0 and 1 (for e.g. 0.5)"
281
+ msgstr "Hodnota medzi 0 a 1 (napr. 0.5)"
282
+
283
+ #: ../responsive-lightbox.php:585
284
+ msgid "Display image tiltle"
285
+ msgstr "Zobraziť názov obrázku"
286
+
287
+ #: ../responsive-lightbox.php:603
288
+ msgid "Resize the photos bigger than viewport."
289
+ msgstr "Zmeniť veľkosť obrázkov ak sú väčšie ako obrazovka."
290
+
291
+ #: ../responsive-lightbox.php:613 ../responsive-lightbox.php:623
292
+ msgid "in pixels"
293
+ msgstr "v pixeloch"
294
+
295
+ #: ../responsive-lightbox.php:641
296
+ msgid "Select theme for lightbox effect"
297
+ msgstr "Vyberte tému pre lightbox efekt."
298
+
299
+ #: ../responsive-lightbox.php:651
300
+ msgid "Horizontal padding (in pixels)"
301
+ msgstr "Horizontálne odsadenie (v pixeloch)"
302
+
303
+ #: ../responsive-lightbox.php:669
304
+ msgid ""
305
+ "Hides all the flash object on a page. Enable this if flash appears over "
306
+ "prettyPhoto"
307
+ msgstr ""
308
+ "Skryje všetky flash objekty na stránke. Povoľte ak sa flash objavuje v "
309
+ "prettyPhoto"
310
+
311
+ #: ../responsive-lightbox.php:687
312
+ msgid "Select flash window mode"
313
+ msgstr "Vyber typ flash okna"
314
+
315
+ #: ../responsive-lightbox.php:705
316
+ msgid "Automatically start videos"
317
+ msgstr "Automatické prehrávanie videí"
318
+
319
+ #: ../responsive-lightbox.php:723
320
+ msgid "If set to true, only the close button will close the window"
321
+ msgstr "Ak je povolené, tak len zatváracie tlačdlo zavrie okno"
322
+
323
+ #: ../responsive-lightbox.php:741
324
+ msgid "Allow prettyPhoto to update the url to enable deeplinking"
325
+ msgstr "Povolí prettyPhoto aktualizovať URL adresu k umožneniu deeplinkingu"
326
+
327
+ #: ../responsive-lightbox.php:759
328
+ msgid "If enabled, a gallery will overlay the fullscreen image on mouse over"
329
+ msgstr "Ak je povolené, galéria prekryje celú obrazovku po prejdení naň myšou"
330
+
331
+ #: ../responsive-lightbox.php:777
332
+ msgid "Set to false if you open forms inside prettyPhoto"
333
+ msgstr "Zakážte ak otvárate formuláre vnútri prettyPhoto"
334
+
335
+ #: ../responsive-lightbox.php:795
336
+ msgid "Display links to Facebook and Twitter"
337
+ msgstr "Zobraziť odkazy na Facebook a Twitter"
338
+
339
+ #: ../responsive-lightbox.php:891
340
+ msgid ""
341
+ "Changes were not saved because there was attempt to save settings of "
342
+ "inactive script. The site has been reloaded to the proper script settings."
343
+ msgstr ""
344
+ "Zmeny neboli uložené pretože ste sa pokúsili uložiť nastavenie neaktívneho "
345
+ "skriptu. Stránka bola znovunačítaná do nastavení správneho skriptu."
346
+
347
+ #: ../responsive-lightbox.php:903
348
+ msgid "Settings of SwipeBox script were restored to defaults."
349
+ msgstr "Nastavenie SwipeBox skriptu bolo obnovené na predvolené."
350
+
351
+ #: ../responsive-lightbox.php:909
352
+ msgid "Settings of prettyPhoto script were restored to defaults."
353
+ msgstr "Nastavenie prettyPhoto skriptu bolo obnovené na predvolené."
354
+
355
+ #: ../responsive-lightbox.php:913
356
+ msgid ""
357
+ "Changes were not set to defaults because there was attempt to reset settings "
358
+ "of inactive script. The site has been reloaded to the proper script settings."
359
+ msgstr ""
360
+ "Zmeny neboli nastavené na predvolené pretože ste sa pokúsili uložiť "
361
+ "nastavenie neaktívneho skriptu. Stránka bola znovunačítaná do nastavení "
362
+ "správneho skriptu."
363
+
364
+ #: ../responsive-lightbox.php:927 ../responsive-lightbox.php:928
365
+ #: ../responsive-lightbox.php:942 ../responsive-lightbox.php:974
366
+ msgid "Responsive Lightbox"
367
+ msgstr "Responzívny Lightbox"
368
+
369
+ #: ../responsive-lightbox.php:967
370
+ msgid "Reset to defaults"
371
+ msgstr "Obnoviť predvolené nastavenia"
372
+
373
+ #: ../responsive-lightbox.php:976
374
+ msgid "Need support?"
375
+ msgstr "Potrebuješ pomoc?"
376
+
377
+ #: ../responsive-lightbox.php:977
378
+ msgid ""
379
+ "If you are having problems with this plugin, please talk about them in the"
380
+ msgstr "Ak máš problémy s týmto pluginom, prosím napíš o nich na"
381
+
382
+ #: ../responsive-lightbox.php:977
383
+ msgid "Support forum"
384
+ msgstr "fórum podpory"
385
+
386
+ #: ../responsive-lightbox.php:979
387
+ msgid "Do you like this plugin?"
388
+ msgstr "Páči sa ti tento plugin?"
389
+
390
+ #: ../responsive-lightbox.php:980
391
+ msgid "Rate it 5"
392
+ msgstr "Ohodnoťte nás 5*"
393
+
394
+ #: ../responsive-lightbox.php:980
395
+ msgid "on WordPress.org"
396
+ msgstr "na WordPress.org"
397
+
398
+ #: ../responsive-lightbox.php:981
399
+ msgid "Blog about it & link to the"
400
+ msgstr "Napíš o ňom článok a odkáž na"
401
+
402
+ #: ../responsive-lightbox.php:981
403
+ msgid "plugin page"
404
+ msgstr "stránka pluginu"
405
+
406
+ #: ../responsive-lightbox.php:982
407
+ msgid "Check out our other"
408
+ msgstr "Pozri sa na naše ďalšie"
409
+
410
+ #: ../responsive-lightbox.php:982
411
+ msgid "WordPress plugins"
412
+ msgstr "WordPress pluginy"
413
+
414
+ #: ../responsive-lightbox.php:1007
415
+ msgid "Are you sure you want to reset scripts settings to defaults?"
416
+ msgstr "Jsi si jistý, že chceš obnovit výchozí nastavení??"
417
+
418
+ #: ../responsive-lightbox.php:1134
419
+ msgid "Support"
420
+ msgstr "Podpora"
421
+
422
+ #: ../responsive-lightbox.php:1156
423
+ msgid "Settings"
424
+ msgstr "Nastavenia"
readme.txt CHANGED
@@ -4,7 +4,7 @@ Donate link: http://www.dfactory.eu/
4
Tags: gallery, images, lightbox, links, photos, template, theme, photo, image, picture, slideshow, modal, overlay, YouTube, Vimeo, video, videos
5
Requires at least: 3.3
6
Tested up to: 3.9.1
7
- Stable tag: 1.4.5
8
License: MIT License
9
License URI: http://opensource.org/licenses/MIT
10
@@ -40,8 +40,9 @@ For more information, check out plugin page at [dFactory](http://www.dfactory.eu
40
* Japanese - by stranger-jp
41
* Persian - by [Ali Mirzaei](http://alimir.ir/)
42
* Polish - by Bartosz Arendt
43
- * Russian - by Konstantin
44
* Serbo-Croatian - by [Borisa Djuraskovic](http://www.webhostinghub.com/)
45
* Spanish - by [Gaston](http://www.detodoynada.com.ar)
46
47
@@ -62,8 +63,11 @@ No questions yet.
62
63
== Changelog ==
64
65
= 1.4.5 =
66
- * New: Russian translation, thanks to Konstantin
67
68
= 1.4.4 =
69
* Fix: Prevent unintentional scroll to the top when pressing the "enter" key in the opened swipebox, thanks to Arno Welzel
@@ -159,5 +163,5 @@ Initial release
159
160
== Upgrade Notice ==
161
162
- = 1.4.5 =
163
- * New: Russian translation, thanks to Konstantin
4
Tags: gallery, images, lightbox, links, photos, template, theme, photo, image, picture, slideshow, modal, overlay, YouTube, Vimeo, video, videos
5
Requires at least: 3.3
6
Tested up to: 3.9.1
7
+ Stable tag: 1.4.6
8
License: MIT License
9
License URI: http://opensource.org/licenses/MIT
10
40
* Japanese - by stranger-jp
41
* Persian - by [Ali Mirzaei](http://alimir.ir/)
42
* Polish - by Bartosz Arendt
43
+ * Russian - by [Konstantin](http://l-konstantin.ru)
44
* Serbo-Croatian - by [Borisa Djuraskovic](http://www.webhostinghub.com/)
45
+ * Slovak - by [Patrik �ec](http://patwist.com)
46
* Spanish - by [Gaston](http://www.detodoynada.com.ar)
47
48
63
64
== Changelog ==
65
66
+ = 1.4.6 =
67
+ * New: Slovak translation, thanks to [Patrik �ec](http://patwist.com)
68
+
69
= 1.4.5 =
70
+ * New: Russian translation, thanks to [Konstantin](http://l-konstantin.ru)
71
72
= 1.4.4 =
73
* Fix: Prevent unintentional scroll to the top when pressing the "enter" key in the opened swipebox, thanks to Arno Welzel
163
164
== Upgrade Notice ==
165
166
+ = 1.4.6 =
167
+ * New: Slovak translation, thanks to [Patrik �ec](http://patwist.com)
responsive-lightbox.php CHANGED
@@ -2,7 +2,7 @@
2
/*
3
Plugin Name: Responsive Lightbox
4
Description: Responsive Lightbox allows users to view larger versions of images and galleries in a lightbox (overlay) effect optimized for mobile devices.
5
- Version: 1.4.5
6
Author: dFactory
7
Author URI: http://www.dfactory.eu/
8
Plugin URI: http://www.dfactory.eu/plugins/responsive-lightbox/
@@ -109,7 +109,7 @@ class Responsive_Lightbox
109
'quit_on_document_click' => true
110
)
111
),
112
- 'version' => '1.4.5'
113
);
114
private $scripts = array();
115
private $options = array();
2
/*
3
Plugin Name: Responsive Lightbox
4
Description: Responsive Lightbox allows users to view larger versions of images and galleries in a lightbox (overlay) effect optimized for mobile devices.
5
+ Version: 1.4.6
6
Author: dFactory
7
Author URI: http://www.dfactory.eu/
8
Plugin URI: http://www.dfactory.eu/plugins/responsive-lightbox/
109
'quit_on_document_click' => true
110
)
111
),
112
+ 'version' => '1.4.6'
113
);
114
private $scripts = array();
115
private $options = array();