Restaurant Reservations - Version 1.7.4

Version Description

Download this release

Release Info

Developer NateWr
Plugin Icon 128x128 Restaurant Reservations
Version 1.7.4
Comparing to
See all releases

Code changes from version 1.7.3 to 1.7.4

assets/js/booking-form.js CHANGED
@@ -30,6 +30,12 @@ jQuery(document).ready(function ($) {
30
$( '.rtb-booking-form .add-message a' ).trigger( 'click' );
31
}
32
33
// Enable datepickers on load
34
if ( typeof rtb_pickadate !== 'undefined' ) {
35
@@ -368,7 +374,7 @@ jQuery(document).ready(function ($) {
368
rtb_booking_form.get_earliest_time = function( start_time, selected_date, current_date ) {
369
370
// Only make adjustments for current day selections
371
- if ( selected_date.getDate() !== current_date.getDate() ) {
372
return start_time;
373
}
374
30
$( '.rtb-booking-form .add-message a' ).trigger( 'click' );
31
}
32
33
+ // Disable the submit button when the booking form is submitted
34
+ $( '.rtb-booking-form form' ).submit( function() {
35
+ $(this).find( 'button[type="submit"]' ).prop( 'disabled', 'disabled' );
36
+ return true;
37
+ } );
38
+
39
// Enable datepickers on load
40
if ( typeof rtb_pickadate !== 'undefined' ) {
41
374
rtb_booking_form.get_earliest_time = function( start_time, selected_date, current_date ) {
375
376
// Only make adjustments for current day selections
377
+ if ( selected_date.toDateString() !== current_date.toDateString() ) {
378
return start_time;
379
}
380
languages/restaurant-reservations-pl_PL.mo ADDED
Binary file
languages/restaurant-reservations-pl_PL.po ADDED
@@ -0,0 +1,1581 @@
1
+ # Copyright (C) 2016 Restaurant Reservations
2
+ # This file is distributed under the same license as the Restaurant Reservations package.
3
+ msgid ""
4
+ msgstr ""
5
+ "Project-Id-Version: Restaurant Reservations 1.6\n"
6
+ "Report-Msgid-Bugs-To: https://wordpress.org/support/plugin/restaurant-"
7
+ "reservations\n"
8
+ "POT-Creation-Date: 2016-11-11 11:18+0100\n"
9
+ "MIME-Version: 1.0\n"
10
+ "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
+ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
+ "PO-Revision-Date: 2016-11-11 17:52+0100\n"
13
+ "Language-Team: \n"
14
+ "X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
15
+ "X-Poedit-KeywordsList: __;_e;_x:1,2c;_ex:1,2c;_n:1,2;_nx:1,2,4c;_n_noop:1,2;"
16
+ "_nx_noop:1,2,3c;esc_attr__;esc_html__;esc_attr_e;esc_html_e;esc_attr_x:1,2c;"
17
+ "esc_html_x:1,2c\n"
18
+ "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19
+ "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20
+ "X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
21
+ "X-Poedit-Basepath: ..\n"
22
+ "X-Textdomain-Support: yes\n"
23
+ "Last-Translator: \n"
24
+ "Language: pl_PL\n"
25
+ "X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
26
+
27
+ #: includes/Addons.class.php:101
28
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:400
29
+ msgid "Loading"
30
+ msgstr "Ładowanie"
31
+
32
+ #: includes/Addons.class.php:138
33
+ msgid "Addons for Restaurant Reservations"
34
+ msgstr "Dodatki do Rezerwacja Restauracji"
35
+
36
+ #: includes/Addons.class.php:160
37
+ msgid "You have been logged out. Please login again to retrieve the addons."
38
+ msgstr "Zostałeś wylogowany. Zaloguj się ponownie do pobierania dodatków."
39
+
40
+ #: includes/Addons.class.php:176
41
+ msgid ""
42
+ "You do not have permission to access this page. Please login to an "
43
+ "administrator account if you have one."
44
+ msgstr ""
45
+ "Nie masz dostępu do tej części witryny. Proszę zalogować się na konto "
46
+ "administratora, jeśli masz."
47
+
48
+ #: includes/Addons.class.php:204
49
+ msgid ""
50
+ "The addons list could not be retrieved. Please <a href=\"\">try again</a>. "
51
+ "If the problem persists over time, please report it on the <a href=\"http://"
52
+ "wordpress.org/support/plugin/restaurant-reservations\" target=\"_blank"
53
+ "\">support forums</a>."
54
+ msgstr ""
55
+ "Lista dodatków nie mogła być odzyskana. Proszę <a href=\"\">spróbować "
56
+ "ponownie</a> . Jeśli problem nie zostanie rozwiązany w czasie, zgłoś to na "
57
+ "<a href=\"http://wordpress.org/support/plugin/restaurant-reservations\" "
58
+ "target=\"_blank\">forum wsparcia</a> ."
59
+
60
+ #: includes/AdminBookings.class.php:84
61
+ msgid "Restaurant Bookings"
62
+ msgstr "Rezerwacje restauracji"
63
+
64
+ #: includes/AdminBookings.class.php:85 includes/CustomPostTypes.class.php:42
65
+ msgid "Add New"
66
+ msgstr "Dodaj nowy"
67
+
68
+ #: includes/AdminBookings.class.php:123 includes/AdminBookings.class.php:225
69
+ msgid "Columns"
70
+ msgstr "Kolumny"
71
+
72
+ #: includes/AdminBookings.class.php:163 restaurant-reservations.php:235
73
+ msgid "Add Booking"
74
+ msgstr "Dodaj Rezerwację"
75
+
76
+ #: includes/AdminBookings.class.php:166 includes/AdminBookings.class.php:207
77
+ #: includes/AdminBookings.class.php:252
78
+ msgid "Cancel"
79
+ msgstr "Anuluj"
80
+
81
+ #: includes/AdminBookings.class.php:187 includes/AdminBookings.class.php:204
82
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:419
83
+ msgid "Send Email"
84
+ msgstr "Wyślij Email"
85
+
86
+ #: includes/AdminBookings.class.php:194
87
+ msgid "Subject"
88
+ msgstr "Temat"
89
+
90
+ #: includes/AdminBookings.class.php:198 includes/Settings.class.php:830
91
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:441
92
+ msgid "Message"
93
+ msgstr "Wiadomość"
94
+
95
+ #: includes/AdminBookings.class.php:249
96
+ msgid "Update"
97
+ msgstr "Aktualizuj"
98
+
99
+ #: includes/AdminBookings.class.php:268 includes/AdminBookings.class.php:277
100
+ msgid "Close"
101
+ msgstr "Zamknij"
102
+
103
+ #: includes/AdminBookings.class.php:343
104
+ msgid "Booking Status"
105
+ msgstr "Status rezerwacji"
106
+
107
+ #: includes/AdminBookings.class.php:351
108
+ msgid "Send notifications"
109
+ msgstr "Wyślij powiadomienie"
110
+
111
+ #: includes/AdminBookings.class.php:356
112
+ msgid "Learn more"
113
+ msgstr "Więcej"
114
+
115
+ #: includes/AdminBookings.class.php:357
116
+ msgid ""
117
+ "When adding a booking or changing a booking's status with this form, no "
118
+ "email notifications will be sent. Check this option if you want to send "
119
+ "email notifications."
120
+ msgstr ""
121
+ "Podczas dodawania rezerwacji lub zmieniając status rezerwacji z tego "
122
+ "formularza, e-mail nie zostanie wysłany. Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz "
123
+ "wysłać powiadomienie."
124
+
125
+ #: includes/AdminBookings.class.php:411
126
+ msgid "You have been logged out. Please %slogin again%s."
127
+ msgstr "Zostałeś wylogowany. %sZaloguj się%s ponownie."
128
+
129
+ #: includes/AdminBookings.class.php:447
130
+ msgid ""
131
+ "This booking has been sent to the %sTrash%s where it can not be edited. Set "
132
+ "the booking to Pending or Confirmed to edit it."
133
+ msgstr ""
134
+ "Ta rezerwacja została przeniesiona do %sKosza%s gdzie nie można jej "
135
+ "edytować. Ustaw tą rezerwację jako Oczekującją lub Potwierdzoną aby móc ją "
136
+ "edytować."
137
+
138
+ #: includes/AdminBookings.class.php:464
139
+ msgid ""
140
+ "The booking could not be retrieved. Please reload the page and try again."
141
+ msgstr ""
142
+ "Tej rezerwacji nie można odebrać. Proszę odśwież tą stronę i spróbuj jeszcze "
143
+ "raz."
144
+
145
+ #: includes/AdminBookings.class.php:546
146
+ msgid ""
147
+ "Unable to trash this post. Please try again. If you continue to have "
148
+ "trouble, please refresh the page."
149
+ msgstr ""
150
+ "Nie można przenieść tego do kosza. Spróbuj ponownie. Jeśli problem będzie "
151
+ "się powtarzał, proszę odświerzyć stronę."
152
+
153
+ #: includes/AdminBookings.class.php:588
154
+ msgid "Please enter a message before sending the email."
155
+ msgstr "Wpisz treść wiadomości przed wysłaniem e-maila."
156
+
157
+ #: includes/AdminBookings.class.php:597
158
+ msgid ""
159
+ "The email could not be sent because some critical information was missing."
160
+ msgstr ""
161
+ "Email nie może zostać wysłany ponieważ nie podano krytycznych informacji."
162
+
163
+ #: includes/AdminBookings.class.php:609
164
+ msgid "There was an error loading the booking and the email was not sent."
165
+ msgstr ""
166
+ "Wystąpił błąd podczas ładowania tej rezerwacji i e-mail nie został wysłany."
167
+
168
+ #: includes/AdminBookings.class.php:647
169
+ msgid "You must select at least one column to display."
170
+ msgstr "Zaznacz minimum jedną kolumnę do wyświetlenia."
171
+
172
+ #: includes/AdminPageSettingLicenseKey.class.php:193
173
+ msgid "Invalid"
174
+ msgstr "Nieprawidłowe"
175
+
176
+ #: includes/Booking.class.php:180
177
+ msgid "Please enter the date you would like to book."
178
+ msgstr "Proszę wybrać datę kiedy chcesz dokonać rezerwacji."
179
+
180
+ #: includes/Booking.class.php:190
181
+ msgid ""
182
+ "The date you entered is not valid. Please select from one of the dates in "
183
+ "the calendar."
184
+ msgstr ""
185
+ "Wprowadzona data jest nieprawidłowa. Wybierz jedną z wyświetlonego "
186
+ "kalendarza."
187
+
188
+ #: includes/Booking.class.php:201
189
+ msgid "Please enter the time you would like to book."
190
+ msgstr "Podaj czas, który chcesz zarezerwować."
191
+
192
+ #: includes/Booking.class.php:211
193
+ msgid ""
194
+ "The time you entered is not valid. Please select from one of the times "
195
+ "provided."
196
+ msgstr ""
197
+ "Podany przez ciebie czas jest nieprawidłowy. Wybierz z wyświetlonej "
198
+ "propozycji."
199
+
200
+ #: includes/Booking.class.php:231
201
+ msgid "Sorry, bookings can not be made more than %s days in advance."
202
+ msgstr ""
203
+ "Przepraszamy, rezerwacje muszą być zrobione najmniej %s dni przed terminem."
204
+
205
+ #: includes/Booking.class.php:242
206
+ msgid "Sorry, bookings can not be made in the past."
207
+ msgstr "Przepraszamy, rezerwacje nie mogą być w przeszłości."
208
+
209
+ #: includes/Booking.class.php:250
210
+ msgid "Sorry, bookings must be made more than %s days in advance."
211
+ msgstr ""
212
+ "Przepraszamy, rezerwacje muszą być zrobione najwyżej %s dni przed terminem."
213
+
214
+ #: includes/Booking.class.php:252
215
+ msgid "Sorry, bookings must be made more than %s hours in advance."
216
+ msgstr ""
217
+ "Przepraszamy, rezerwacje muszą być zrobione najwyżej %s godzin przed "
218
+ "terminem."
219
+
220
+ #: includes/Booking.class.php:254
221
+ msgid "Sorry, bookings must be made more than %s minutes in advance."
222
+ msgstr ""
223
+ "Przepraszamy, rezerwacje muszą być zrobione najmniej %s minut przed terminem."
224
+
225
+ #: includes/Booking.class.php:294
226
+ msgid "Sorry, no bookings are being accepted then."
227
+ msgstr "Przepraszamy, niestety nie przyjmujemy rezerwacji."
228
+
229
+ #: includes/Booking.class.php:346
230
+ msgid "Sorry, no bookings are being accepted on that date."
231
+ msgstr "Przepraszamy, tego dnia niestety nie przyjmujemy rezerwacji."
232
+
233
+ #: includes/Booking.class.php:352
234
+ msgid "Sorry, no bookings are being accepted at that time."
235
+ msgstr "Przepraszamy, niestety w tym czasie nie przyjmujemy rezerwacji."
236
+
237
+ #: includes/Booking.class.php:374
238
+ msgid "Please enter a name for this booking."
239
+ msgstr "Wpisz imię dla tej rezerwacji."
240
+
241
+ #: includes/Booking.class.php:384
242
+ msgid "Please let us know how many people will be in your party."
243
+ msgstr "Prosimy podać ilość gości."
244
+
245
+ #: includes/Booking.class.php:394
246
+ msgid "We only accept bookings for parties of up to %d people."
247
+ msgstr "Akceptujemy rezerwacje tylko dla imprez do %d osób."
248
+
249
+ #: includes/Booking.class.php:405
250
+ msgid "Please enter an email address so we can confirm your booking."
251
+ msgstr "Podaj adres email abyśmy mogli potwierdzić twoją rezerwację."
252
+
253
+ #: includes/Booking.class.php:427
254
+ msgid "Please complete this field to request a booking."
255
+ msgstr "Wypełnij to pole aby wysłać rezerwację."
256
+
257
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:38 includes/CustomPostTypes.class.php:40
258
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:41
259
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:113
260
+ msgid "Bookings"
261
+ msgstr "Rezerwacje restauracji"
262
+
263
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:39
264
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:112
265
+ msgid "Booking"
266
+ msgstr "Rezerwacja"
267
+
268
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:43
269
+ msgid "Add New Booking"
270
+ msgstr "Dodaj Rezerwację"
271
+
272
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:44 restaurant-reservations.php:236
273
+ msgid "Edit Booking"
274
+ msgstr "Edytuj"
275
+
276
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:45
277
+ msgid "New Booking"
278
+ msgstr "Nowa Rezerwacja"
279
+
280
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:46
281
+ msgid "View Booking"
282
+ msgstr "Zobacz Rezerwację"
283
+
284
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:47
285
+ msgid "Search Bookings"
286
+ msgstr "Szukaj Rezerwacji"
287
+
288
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:48
289
+ msgid "No bookings found"
290
+ msgstr "Nic nie znaleziono"
291
+
292
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:49
293
+ msgid "No bookings found in trash"
294
+ msgstr "W koszu nic nie znaleziono"
295
+
296
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:50
297
+ msgid "All Bookings"
298
+ msgstr "Wszystkie rezerwacje"
299
+
300
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:95
301
+ msgid "Confirmed <span class=\"count\">(%s)</span>"
302
+ msgid_plural "Confirmed <span class=\"count\">(%s)</span>"
303
+ msgstr[0] "Potwierdzona <span class=\"count\">(%s)</span>"
304
+ msgstr[1] "Potwierdzone <span class=\"count\">(%s)</span>"
305
+ msgstr[2] "Potwierdzono <span class=\"count\">(%s)</span>"
306
+
307
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:106
308
+ msgid "Closed <span class=\"count\">(%s)</span>"
309
+ msgid_plural "Closed <span class=\"count\">(%s)</span>"
310
+ msgstr[0] "Zamknięty <span class=\"count\">(%s)</span>"
311
+ msgstr[1] "Zamknięte <span class=\"count\">(%s)</span>"
312
+ msgstr[2] "Zamknięto <span class=\"count\">(%s)</span>"
313
+
314
+ #: includes/Licenses.class.php:119
315
+ msgid "Licenses"
316
+ msgstr "Licencje"
317
+
318
+ #: includes/Licenses.class.php:121
319
+ msgid ""
320
+ "Activate license keys for any commercial addons you have purchased. %sView "
321
+ "all addons%s."
322
+ msgstr ""
323
+ "Aktywacja kluczy licencyjnych dla wszystkich dodatków handlowych, które "
324
+ "zakupiłeś. %sZobacz wszystkie dodatki%s."
325
+
326
+ #: includes/Licenses.class.php:205
327
+ msgid ""
328
+ "Your attempt to deactivate a license key failed. Please try again later or "
329
+ "contact support for help."
330
+ msgstr ""
331
+ "Twoja próba dezaktywacji klucza licencyjnego nie powiodła się. Spróbuj "
332
+ "ponownie później lub skontaktuj się z obsługą."
333
+
334
+ #: includes/Licenses.class.php:209
335
+ msgid ""
336
+ "You have reached the activation limit for this license. If you have the "
337
+ "license activated on other sites you will need to deactivate them or "
338
+ "purchase more license keys from %sTheme of the Crop%s."
339
+ msgstr ""
340
+ "Osiągnięto limit aktywacji dla tej licencji. Jeśli masz licencję aktywowany "
341
+ "w innych miejscach trzeba będzie je wyłączyć lub zakupić więcej kluczy "
342
+ "licencyjnych z %sTheme of the Crop%s."
343
+
344
+ #: includes/Licenses.class.php:211
345
+ msgid ""
346
+ "Your attempt to activate a license key failed. Please check the license key "
347
+ "and try again."
348
+ msgstr ""
349
+ "Twoja próba aktywacji klucza licencyjnego nie powiodła się. Proszę sprawdź "
350
+ "klucz licencyjny i spróbuj ponownie."
351
+
352
+ #: includes/MultipleLocations.class.php:272
353
+ #: includes/MultipleLocations.class.php:375
354
+ #: includes/MultipleLocations.class.php:419
355
+ msgid "Location"
356
+ msgstr "Lokalizacja"
357
+
358
+ #: includes/MultipleLocations.class.php:327
359
+ msgid "Please select a location for your booking."
360
+ msgstr "Wybierz lokalizację twojej rezerwacji."
361
+
362
+ #: includes/MultipleLocations.class.php:334
363
+ msgid "The location you selected is not valid. Please select another location."
364
+ msgstr ""
365
+ "Wybrana przez ciebie lokalizacja jest nieprawidłowa. Proszę wybrać inną."
366
+
367
+ #: includes/MultipleLocations.class.php:469
368
+ msgid "Reservations"
369
+ msgstr "Rezerwacje"
370
+
371
+ #: includes/MultipleLocations.class.php:536
372
+ msgid "Show booking form with this location."
373
+ msgstr "Pokaż rezerwacje dla tej lokalizacji."
374
+
375
+ #: includes/MultipleLocations.class.php:542 includes/Settings.class.php:498
376
+ msgid "Reply-To Name"
377
+ msgstr "Odpowiedzi trafią do (nazwa)"
378
+
379
+ #: includes/MultipleLocations.class.php:546
380
+ msgid ""
381
+ "The name which should appear in the Reply-To field of a user notification "
382
+ "email."
383
+ msgstr ""
384
+ "Nazwa, która powinna pojawić się w polu Reply-to z powiadomień e-mail "
385
+ "użytkownika."
386
+
387
+ #: includes/MultipleLocations.class.php:552 includes/Settings.class.php:510
388
+ msgid "Reply-To Email Address"
389
+ msgstr "Odpowiedzi trafią adres email"
390
+
391
+ #: includes/MultipleLocations.class.php:556 includes/Settings.class.php:511
392
+ msgid ""
393
+ "The email address which should appear in the Reply-To field of a user "
394
+ "notification email."
395
+ msgstr ""
396
+ "Adres e-mail, który powinien pojawić się w polu Reply-to z powiadomień e-"
397
+ "mail użytkownika."
398
+
399
+ #: includes/MultipleLocations.class.php:563
400
+ msgid "Admin Notification Email Address"
401
+ msgstr "Adres email Administratora"
402
+
403
+ #: includes/MultipleLocations.class.php:567
404
+ msgid ""
405
+ "The email address where admin notifications for bookings at this location "
406
+ "should be sent."
407
+ msgstr ""
408
+ "Adres e-mail, gdzie bedą wysłane powiadomienia administracyjne dla tej "
409
+ "lokalizacji."
410
+
411
+ #: includes/Notification.class.php:88
412
+ msgid "View pending bookings"
413
+ msgstr "Zobacz rezerwacje oczekujące"
414
+
415
+ #: includes/Notification.class.php:89
416
+ msgid "Confirm this booking"
417
+ msgstr "Potwierdź tą rezerwację."
418
+
419
+ #: includes/Notification.class.php:90
420
+ msgid "Reject this booking"
421
+ msgstr "Odrzuć tą rezerwację."
422
+
423
+ #: includes/Settings.class.php:230 includes/Settings.class.php:231
424
+ msgid "Settings"
425
+ msgstr "Ustawienia"
426
+
427
+ #: includes/Settings.class.php:243
428
+ msgid "General"
429
+ msgstr "Główne"
430
+
431
+ #: includes/Settings.class.php:254
432
+ msgid "Booking Page"
433
+ msgstr "Strona Rezerwacji"
434
+
435
+ #: includes/Settings.class.php:255
436
+ msgid ""
437
+ "Select a page on your site to automatically display the booking form and "
438
+ "confirmation message."
439
+ msgstr ""
440
+ "Wybierz stronę, na której automatycznie wyświetlony zostanie formularz "
441
+ "rezerwacji i wiadomość potwierdzająca."
442
+
443
+ #: includes/Settings.class.php:271
444
+ msgid "Max Party Size"
445
+ msgstr "Maksymalna ilość gości"
446
+
447
+ #: includes/Settings.class.php:272
448
+ msgid "Set a maximum allowed party size for bookings."
449
+ msgstr "Ustaw maksymalną ilość gości do rezerwowania."
450
+
451
+ #: includes/Settings.class.php:284
452
+ msgid "Success Message"
453
+ msgstr "Widomość powodzenia"
454
+
455
+ #: includes/Settings.class.php:285
456
+ msgid "Enter the message to display when a booking request is made."
457
+ msgstr "Wpisz treść wiadomości, kiedy rezerwacja została wykonana."
458
+
459
+ #: includes/Settings.class.php:296
460
+ msgid "Date Format"
461
+ msgstr "Format daty"
462
+
463
+ #: includes/Settings.class.php:297
464
+ msgid ""
465
+ "Define how the date is formatted on the booking form. %sFormatting rules%s. "
466
+ "This only changes the format on the booking form. To change the date format "
467
+ "in notification messages, modify your general %sWordPress Settings%s."
468
+ msgstr ""
469
+ "Zdefiniuj format daty na formularzu rezerwacyjnym. %sZasady formatu%s. To "
470
+ "zmienia tylko format na formularzu. Aby zmienić format w powiadomieniach, "
471
+ "zmień ustawienia główne w %sUstawieniach WordPress'a%s."
472
+
473
+ #: includes/Settings.class.php:308
474
+ msgid "Time Format"
475
+ msgstr "Format czasu"
476
+
477
+ #: includes/Settings.class.php:309
478
+ msgid ""
479
+ "Define how the time is formatted on the booking form. %sFormatting rules%s. "
480
+ "This only changes the format on the booking form. To change the time format "
481
+ "in notification messages, modify your general %sWordPress Settings%s."
482
+ msgstr ""
483
+ "Zdefiniuj format czasu na formularzu rezerwacyjnym. %sZasady formatu%s. To "
484
+ "zmienia tylko format na formularzu. Aby zmienić format w powiadomieniach, "
485
+ "zmień ustawienia główne w %sUstawieniach WordPress'a%s."
486
+
487
+ #: includes/Settings.class.php:322
488
+ msgid "Language"
489
+ msgstr "Język"
490
+
491
+ #: includes/Settings.class.php:323
492
+ msgid ""
493
+ "Select a language to use for the booking form datepicker if it is different "
494
+ "than your WordPress language setting."
495
+ msgstr ""
496
+ "Wybierz język używany w formularzu rezerwacji, jeśli jest inny, niż "
497
+ "ustawiony w WordPress'ie."
498
+
499
+ #: includes/Settings.class.php:333
500
+ msgid "Booking Schedule"
501
+ msgstr "Harmonogram Rezerwacji"
502
+
503
+ #: includes/Settings.class.php:340
504
+ msgid "Add new scheduling rule"
505
+ msgstr "Dodaj nową regułę harmonogramu"
506
+
507
+ #: includes/Settings.class.php:354
508
+ msgid "Delete scheduling rule"
509
+ msgstr "Skasuj regułę harmonogramu"
510
+
511
+ #: includes/Settings.class.php:371
512
+ msgid "Schedule"
513
+ msgstr "Harmonogram Rezerwacji"
514
+
515
+ #: includes/Settings.class.php:372
516
+ msgid "Define the weekly schedule during which you accept bookings."
517
+ msgstr ""
518
+ "Definiowanie harmonogramu tygodniowego, podczas których przyjmujemy "
519
+ "rezerwacje."
520
+
521
+ #: includes/Settings.class.php:397
522
+ msgid "Exceptions"
523
+ msgstr "Wyjątki"
524
+
525
+ #: includes/Settings.class.php:398
526
+ msgid ""
527
+ "Define special opening hours for holidays, events or other needs. Leave the "
528
+ "time empty if you're closed all day."
529
+ msgstr ""
530
+ "Zdefiniuj nietypowe godziny otwarcia dla świąt, nietypowych wydarzeń lub "
531
+ "innych. Pozostaw puste, jeśli restauracja jest zamknięta cały dzień."
532
+
533
+ #: includes/Settings.class.php:413
534
+ msgid "Early Bookings"
535
+ msgstr "Wczesne Rezerwacje"
536
+
537
+ #: includes/Settings.class.php:414
538
+ msgid ""
539
+ "Select how early customers can make their booking. (Administrators and "
540
+ "Booking Managers are not restricted by this setting.)"
541
+ msgstr ""
542
+ "Zaznacz jak wcześnie klienci mogą dokonać rezerwacji. (Administratorzy i "
543
+ "Menadżerowie Rezerwacji nie są ograniczani tym ustawieniem)."
544
+
545
+ #: includes/Settings.class.php:417
546
+ msgid "Any time"
547
+ msgstr "Dowolnie"
548
+
549
+ #: includes/Settings.class.php:418
550
+ msgid "Up to 1 day in advance"
551
+ msgstr "Do 1-go dnia wcześniej"
552
+
553
+ #: includes/Settings.class.php:419
554
+ msgid "Up to 1 week in advance"
555
+ msgstr "Do 1-go tygodnia wcześniej"
556
+
557
+ #: includes/Settings.class.php:420
558
+ msgid "Up to 2 weeks in advance"
559
+ msgstr "Do 2-ch tygodni wcześniej"
560
+
561
+ #: includes/Settings.class.php:421
562
+ msgid "Up to 30 days in advance"
563
+ msgstr "Do 30-tu dni wcześniej"
564
+
565
+ #: includes/Settings.class.php:422
566
+ msgid "Up to 90 days in advance"
567
+ msgstr "Do 90-ciu dni wcześniej"
568
+
569
+ #: includes/Settings.class.php:433
570
+ msgid "Late Bookings"
571
+ msgstr "Późne Rezerwacje"
572
+
573
+ #: includes/Settings.class.php:434
574
+ msgid ""
575
+ "Select how late customers can make their booking. (Administrators and "
576
+ "Booking Managers are not restricted by this setting.)"
577
+ msgstr ""
578
+ "Zaznacz jak późno klienci mogą dokonać rezerwacji. (Administratorzy i "
579
+ "Menadżerowie Rezerwacji nie są ograniczani tym ustawieniem)."
580
+
581
+ #: includes/Settings.class.php:437
582
+ msgid "Up to the last minute"
583
+ msgstr "Do ostatniej minuty"
584
+
585
+ #: includes/Settings.class.php:438
586
+ msgid "At least 15 minutes in advance"
587
+ msgstr "Przynajmniej 15 minut wcześniej"
588
+
589
+ #: includes/Settings.class.php:439
590
+ msgid "At least 30 minutes in advance"
591
+ msgstr "Przynajmniej 30 minut wcześniej"
592
+
593
+ #: includes/Settings.class.php:440
594
+ msgid "At least 45 minutes in advance"
595
+ msgstr "Przynajmniej 45 minut wcześniej"
596
+
597
+ #: includes/Settings.class.php:441
598
+ msgid "At least 1 hour in advance"
599
+ msgstr "Przynajmniej 1 godzina wcześniej"
600
+
601
+ #: includes/Settings.class.php:442
602
+ msgid "At least 4 hours in advance"
603
+ msgstr "Przynajmniej 4 godziny wcześniej"
604
+
605
+ #: includes/Settings.class.php:443
606
+ msgid "At least 1 day in advance"
607
+ msgstr "Przynajmniej 1 dzień wcześniej"
608
+
609
+ #: includes/Settings.class.php:454
610
+ msgid "Date Pre-selection"
611
+ msgstr "Preselektor daty"
612
+
613
+ #: includes/Settings.class.php:455
614
+ msgid ""
615
+ "When the booking form is loaded, should it automatically attempt to select a "
616
+ "valid date?"
617
+ msgstr ""
618
+ "Gdy formularz jest ładowany, powinien automatycznie próbować wybrać poprawną "
619
+ "datę?"
620
+
621
+ #: includes/Settings.class.php:458
622
+ msgid "Select today if valid"
623
+ msgstr "Wybierz dziś, jeśli dostępne"
624
+
625
+ #: includes/Settings.class.php:459
626
+ msgid "Select today or next valid date"
627
+ msgstr "Wybierz dziś lub następny dostępny termin"
628
+
629
+ #: includes/Settings.class.php:460
630
+ msgid "Leave empty"
631
+ msgstr "Pozostaw puste"
632
+
633
+ #: includes/Settings.class.php:471
634
+ msgid "Time Interval"
635
+ msgstr "Odstęp czasu"
636
+
637
+ #: includes/Settings.class.php:472
638
+ msgid "Select the number of minutes between each available time."
639
+ msgstr "Wybierz liczbę minut pomiędzy każdym dostępnym czasem."
640
+
641
+ #: includes/Settings.class.php:475
642
+ msgid "Every 30 minutes"
643
+ msgstr "Co 30 minut"
644
+
645
+ #: includes/Settings.class.php:476
646
+ msgid "Every 15 minutes"
647
+ msgstr "Co 15 minut"
648
+
649
+ #: includes/Settings.class.php:477
650
+ msgid "Every 10 minutes"
651
+ msgstr "Co 10 minut"
652
+
653
+ #: includes/Settings.class.php:478
654
+ msgid "Every 5 minutes"
655
+ msgstr "Co 5 minut"
656
+
657
+ #: includes/Settings.class.php:487
658
+ msgid "Notifications"
659
+ msgstr "Powiadomienia"
660
+
661
+ #: includes/Settings.class.php:499
662
+ msgid ""
663
+ "The name which should appear in the Reply-To field of a user notification "
664
+ "email"
665
+ msgstr ""
666
+ "Nazwa wyświetlana w polu Replay-To podczas powiadomień emailem użytkownika."
667
+
668
+ #: includes/Settings.class.php:522
669
+ msgid "Admin Notification"
670
+ msgstr "Powiadomienie Administratora"
671
+
672
+ #: includes/Settings.class.php:523
673
+ msgid ""
674
+ "Send an email notification to an administrator when a new booking is "
675
+ "requested."
676
+ msgstr ""
677
+ "Wyślij powiadomienie e-mail do administratora, gdy nowa rezerwacja zostanie "
678
+ "wysłana."
679
+
680
+ #: includes/Settings.class.php:533
681
+ msgid "Admin Email Address"
682
+ msgstr "Adres email Administratora"
683
+
684
+ #: includes/Settings.class.php:534
685
+ msgid "The email address where admin notifications should be sent."
686
+ msgstr "Adres e-mail, gdzie bedą wysłane powiadomienia administracyjne."
687
+
688
+ #: includes/Settings.class.php:543
689
+ msgid "Email Templates"
690
+ msgstr "Szablony email"
691
+
692
+ #: includes/Settings.class.php:545
693
+ msgid ""
694
+ "Adjust the messages that are emailed to users and admins during the booking "
695
+ "process."
696
+ msgstr ""
697
+ "Dostosuj wiadomości, które są wysyłane do użytkowników i administratorów "
698
+ "podczas procesu rezerwacji."
699
+
700
+ #: includes/Settings.class.php:555
701
+ msgid "Template Tags"
702
+ msgstr "Tagi szablonów"
703
+
704
+ #: includes/Settings.class.php:557
705
+ msgid ""
706
+ "Use the following tags to automatically add booking information to the "
707
+ "emails. Tags labeled with an asterisk (*) can be used in the email subject "
708
+ "as well."
709
+ msgstr ""
710
+ "Użyj następujących znaczników do automatycznego dodawania informacji o "
711
+ "rezerwacji do wiadomości. Tagi oznaczone gwiazdką (*) mogą również być "
712
+ "stosowane w temacie e-mail."
713
+
714
+ #: includes/Settings.class.php:568
715
+ msgid "Admin Notification Subject"
716
+ msgstr "Temat powiadomienia dla Administratora"
717
+
718
+ #: includes/Settings.class.php:569
719
+ msgid "The email subject for admin notifications."
720
+ msgstr "Tytuł emaila wysyłanych powiadomień administracyjnych."
721
+
722
+ #: includes/Settings.class.php:580
723
+ msgid "Admin Notification Email"
724
+ msgstr "Email powiadomienia administracyjnego"
725
+
726
+ #: includes/Settings.class.php:581
727
+ msgid ""
728
+ "Enter the email an admin should receive when an initial booking request is "
729
+ "made."
730
+ msgstr ""
731
+ "Wpisz treść emaila, który dostanie Administrator podczas utworzenia nowej "
732
+ "Rezerwacji."
733
+
734
+ #: includes/Settings.class.php:592
735
+ msgid "New Request Email Subject"
736
+ msgstr "Temat emaila przy nowym zgłoszeniu"
737
+
738
+ #: includes/Settings.class.php:593
739
+ msgid ""
740
+ "The email subject a user should receive when they make an initial booking "
741
+ "request."
742
+ msgstr "Temat emaila, który otrzyma rezerwujący."
743
+
744
+ #: includes/Settings.class.php:604
745
+ msgid "New Request Email"
746
+ msgstr "Email nowego zgłoszenia"
747
+
748
+ #: includes/Settings.class.php:605
749
+ msgid ""
750
+ "Enter the email a user should receive when they make an initial booking "
751
+ "request."
752
+ msgstr ""
753
+ "Treść e-maila, którego użytkownik powinien otrzymać w momencie złożenia "
754
+ "wstępnego wniosku rezerwacji."
755
+
756
+ #: includes/Settings.class.php:616
757
+ msgid "Confirmed Email Subject"
758
+ msgstr "Tytuł emaila potwierdzającego"
759
+
760
+ #: includes/Settings.class.php:617
761
+ msgid ""
762
+ "The email subject a user should receive when their booking has been "
763
+ "confirmed."
764
+ msgstr "Temat emaila dla użytkownika, kiedy rezerwacja zostanie potwierdzona."
765
+
766
+ #: includes/Settings.class.php:628
767
+ msgid "Confirmed Email"
768
+ msgstr "Email potwierdzający - treść"
769
+
770
+ #: includes/Settings.class.php:629
771
+ msgid ""
772
+ "Enter the email a user should receive when their booking has been confirmed."
773
+ msgstr "Adres email użytkownika, kiedy rezerwacja zostanie potwierdzona."
774
+
775
+ #: includes/Settings.class.php:640
776
+ msgid "Rejected Email Subject"
777
+ msgstr "Tytuł emaila odrzucającego"
778
+
779
+ #: includes/Settings.class.php:641
780
+ msgid ""
781
+ "The email subject a user should receive when their booking has been rejected."
782
+ msgstr "Temat emaila dla użytkownika, kiedy rezerwacja zostanie odrzucona."
783
+
784
+ #: includes/Settings.class.php:652
785
+ msgid "Rejected Email"
786
+ msgstr "Treść emaila odrzucającego"
787
+
788
+ #: includes/Settings.class.php:653
789
+ msgid ""
790
+ "Enter the email a user should receive when their booking has been rejected."
791
+ msgstr "Adres email użytkownika, kiedy rezerwacja zostanie odrzucona."
792
+
793
+ #: includes/Settings.class.php:664
794
+ msgid "Admin Update Subject"
795
+ msgstr "Tytuł emaila aktualizacyjnego"
796
+
797
+ #: includes/Settings.class.php:665
798
+ msgid ""
799
+ "The email subject a user should receive when an admin sends them a custom "
800
+ "email message from the %sbookings panel%s."
801
+ msgstr ""
802
+ "Tytuł emaila, którego otrzyma użytkownik, gdy administrator wysyła mu "
803
+ "niestandardową wiadomość e-mail z %sbookings panel%s."
804
+
805
+ #: includes/Settings.class.php:683
806
+ msgid "Any size"
807
+ msgstr "Dowolna ilość"
808
+
809
+ #: includes/Settings.class.php:771
810
+ #: includes/integrations/business-profile.php:100
811
+ msgid "Book a table"
812
+ msgstr "Zarezerwuj Stolik"
813
+
814
+ #: includes/Settings.class.php:774
815
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:357
816
+ msgid "Date"
817
+ msgstr "Zaznacz datę"
818
+
819
+ #: includes/Settings.class.php:780
820
+ msgid "Time"
821
+ msgstr "Wybierz czas"
822
+
823
+ #: includes/Settings.class.php:786
824
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:358
825
+ msgid "Party"
826
+ msgstr "Ilość gości:"
827
+
828
+ #: includes/Settings.class.php:799
829
+ msgid "Contact Details"
830
+ msgstr "Dane kontaktowe"
831
+
832
+ #: includes/Settings.class.php:802
833
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:359
834
+ msgid "Name"
835
+ msgstr "Imię"
836
+
837
+ #: includes/Settings.class.php:808
838
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:360
839
+ msgid "Email"
840
+ msgstr "Email"
841
+
842
+ #: includes/Settings.class.php:817
843
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:361
844
+ msgid "Phone"
845
+ msgstr "Telefon"
846
+
847
+ #: includes/Settings.class.php:825
848
+ msgid "Add a Message"
849
+ msgstr "Wiadomość"
850
+
851
+ #: includes/Settings.class.php:875
852
+ msgid "Email of the user who made the booking"
853
+ msgstr "Adres e-mail użytkownika, który dokonał rezerwacji"
854
+
855
+ #: includes/Settings.class.php:876
856
+ msgid "* Name of the user who made the booking"
857
+ msgstr "* Nazwa użytkownika, który dokonał rezerwacji"
858
+
859
+ #: includes/Settings.class.php:877
860
+ msgid "* Number of people booked"
861
+ msgstr "* Liczba osób w tej rezerwacji"
862
+
863
+ #: includes/Settings.class.php:878
864
+ msgid "* Date and time of the booking"
865
+ msgstr "* Data i godzina rezerwacji"
866
+
867
+ #: includes/Settings.class.php:879
868
+ msgid "Phone number if supplied with the request"
869
+ msgstr "Nr telefonu (jeśli podano)"
870
+
871
+ #: includes/Settings.class.php:880
872
+ msgid "Message added to the request"
873
+ msgstr "Wiadomość dodana"
874
+
875
+ #: includes/Settings.class.php:881
876
+ msgid "A link to the admin panel showing pending bookings"
877
+ msgstr "Link do panelu administracyjnego Managera Rezerwacji"
878
+
879
+ #: includes/Settings.class.php:882
880
+ msgid ""
881
+ "A link to confirm this booking. Only include this in admin notifications"
882
+ msgstr ""
883
+ "Link do potwierdzenia tej rezerwacji. Dotyczy tylko powiadomień "
884
+ "administratora."
885
+
886
+ #: includes/Settings.class.php:883
887
+ msgid "A link to reject this booking. Only include this in admin notifications"
888
+ msgstr ""
889
+ "Link do odrzucenia tej rezerwacji. Dotyczy tylko powiadomień administratora."
890
+
891
+ #: includes/Settings.class.php:884
892
+ msgid "The name of this website"
893
+ msgstr "Nazwa strony"
894
+
895
+ #: includes/Settings.class.php:885
896
+ msgid "A link to this website"
897
+ msgstr "Link do strony"
898
+
899
+ #: includes/Settings.class.php:886
900
+ msgid "Current date and time"
901
+ msgstr "Bieżąca data i godzina"
902
+
903
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:233
904
+ msgid "Upcoming"
905
+ msgstr "Nadchodzące"
906
+
907
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:234
908
+ msgid "Today"
909
+ msgstr "Dziś"
910
+
911
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:235
912
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:281
913
+ msgid "All"
914
+ msgstr "Wszystko"
915
+
916
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:242
917
+ msgid "Between dates"
918
+ msgstr "Pomiędzy datami"
919
+
920
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:254
921
+ msgid "Start Date:"
922
+ msgstr "Data początkowa:"
923
+
924
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:255
925
+ msgid "Start Date"
926
+ msgstr "Data początkowa"
927
+
928
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:256
929
+ msgid "End Date:"
930
+ msgstr "Data końcowa:"
931
+
932
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:257
933
+ msgid "End Date"
934
+ msgstr "Data końcowa"
935
+
936
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:258
937
+ msgid "Apply"
938
+ msgstr "Zatwierdź"
939
+
940
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:260
941
+ msgid "Clear Filter"
942
+ msgstr "Wyczyść filtr"
943
+
944
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:282
945
+ msgid "Pending"
946
+ msgstr "Oczekujące"
947
+
948
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:283
949
+ msgid "Confirmed"
950
+ msgstr "Potwierdzone"
951
+
952
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:284
953
+ msgid "Closed"
954
+ msgstr "Zamknięte"
955
+
956
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:285
957
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:405
958
+ msgid "Trash"
959
+ msgstr "Kosz"
960
+
961
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:362
962
+ msgid "Status"
963
+ msgstr "Status rezerwacji"
964
+
965
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:363
966
+ msgid "Details"
967
+ msgstr "Detale"
968
+
969
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:404
970
+ msgid "Edit"
971
+ msgstr "Edytuj"
972
+
973
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:522
974
+ msgid "Delete"
975
+ msgstr "Skasuj"
976
+
977
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:523
978
+ msgid "Set To Confirmed"
979
+ msgstr "Ustaw jako Potwierdzone"
980
+
981
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:524
982
+ msgid "Set To Pending Review"
983
+ msgstr "Ustaw jako Wymagające Sprawdzenia"
984
+
985
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:525
986
+ msgid "Set To Closed"
987
+ msgstr "Ustaw jako Zamknięte"
988
+
989
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:639
990
+ msgid "%d booking deleted successfully."
991
+ msgid_plural "%d bookings deleted successfully."
992
+ msgstr[0] "%d rezerwacja została skasowana."
993
+ msgstr[1] "%d rezerwacje zostały skasowane."
994
+ msgstr[2] "%d rezerwacje zostały skasowane."
995
+
996
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:642
997
+ msgid "%d booking confirmed."
998
+ msgid_plural "%d bookings confirmed."
999
+ msgstr[0] "%d rezerwacja została potwierdzona."
1000
+ msgstr[1] "%d rezerwacje zostały potwierdzone."
1001
+ msgstr[2] "%d rezerwacje zostały potwierdzone."
1002
+
1003
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:645
1004
+ msgid "%d booking set to pending."
1005
+ msgid_plural "%d bookings set to pending."
1006
+ msgstr[0] "%d rezerwacja ustawiona jako Oczekująca."
1007
+ msgstr[1] "%d rezerwacje ustawione jako Oczekujące."
1008
+ msgstr[2] "%d rezerwacje ustawione jako Oczekujące."
1009
+
1010
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:648
1011
+ msgid "%d booking closed."
1012
+ msgid_plural "%d bookings closed."
1013
+ msgstr[0] "%d rezerwacja zamknięta."
1014
+ msgstr[1] "%d rezerwacje zamknięte."
1015
+ msgstr[2] "%d rezerwacje zamknięte."
1016
+
1017
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:660
1018
+ msgid "%d booking had errors and could not be processed."
1019
+ msgid_plural "%d bookings had errors and could not be processed."
1020
+ msgstr[0] "%d rezerwacja zawierała błąd i nie mogła zostać przetworzona."
1021
+ msgstr[1] "%d rezerwacje zawierały błąd i nie mogły zostać przetworzone."
1022
+ msgstr[2] "%d rezerwacje zawierały błąd i nie mogły zostać przetworzone."
1023
+
1024
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:712
1025
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:733
1026
+ msgid "All Locations"
1027
+ msgstr "Wszystkie lokalizacje"
1028
+
1029
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:740
1030
+ msgid "Inactive Locations"
1031
+ msgstr "Nieaktywne lokalizacje"
1032
+
1033
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:749
1034
+ msgid "Switch"
1035
+ msgstr "Przełącznik"
1036
+
1037
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:781
1038
+ msgid "You're viewing bookings that have been moved to the trash."
1039
+ msgstr "Oglądasz rezerwacje, które zostały przeniesione do kosza."
1040
+
1041
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:790
1042
+ msgid "Only today's bookings are being shown."
1043
+ msgstr "Pokazuję tylko dzisiejsze rezerwacje."
1044
+
1045
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:792
1046
+ msgid "Only upcoming bookings are being shown."
1047
+ msgstr "Pokazuję tylko przyszłe rezerwacje."
1048
+
1049
+ #: includes/WP_Widget.BookingFormWidget.class.php:25
1050
+ msgid "Booking Form"
1051
+ msgstr "Formularz Rejestracji"
1052
+
1053
+ #: includes/WP_Widget.BookingFormWidget.class.php:26
1054
+ msgid "Display a form to accept bookings."
1055
+ msgstr "Wyświetl formularz przyjmowania rezerwacji."
1056
+
1057
+ #: includes/WP_Widget.BookingFormWidget.class.php:64
1058
+ msgid "Title"
1059
+ msgstr "Tytuł"
1060
+
1061
+ #: includes/integrations/business-profile.php:124
1062
+ #: includes/integrations/business-profile.php:127
1063
+ msgid "Show book a table link"
1064
+ msgstr "Pokaż link rozkładu stolików"
1065
+
1066
+ #: includes/integrations/business-profile.php:187
1067
+ msgid "--- Baker"
1068
+ msgstr "--- Piekarnia"
1069
+
1070
+ #: includes/integrations/business-profile.php:188
1071
+ msgid "--- Bar or Pub"
1072
+ msgstr "--- Bar lub Pub"
1073
+
1074
+ #: includes/integrations/business-profile.php:189
1075
+ msgid "--- Brewery"
1076
+ msgstr "--- Dom Piwa"
1077
+
1078
+ #: includes/integrations/business-profile.php:190
1079
+ msgid "--- Cafe or Coffee Shop"
1080
+ msgstr "--- Kawiarnia"
1081
+
1082
+ #: includes/integrations/business-profile.php:191
1083
+ msgid "--- FastFoodRestaurant"
1084
+ msgstr "--- Restauracja typu FastFood"
1085
+
1086
+ #: includes/integrations/business-profile.php:192
1087
+ msgid "--- Ice Cream Shop"
1088
+ msgstr "--- Lodziarnia"
1089
+
1090
+ #: includes/integrations/business-profile.php:193
1091
+ msgid "--- Restaurant"
1092
+ msgstr "--- Restauracja"
1093
+
1094
+ #: includes/integrations/business-profile.php:194
1095
+ msgid "--- Winery"
1096
+ msgstr "--- Winiarnia"
1097
+
1098
+ #: includes/template-functions.php:126
1099
+ msgid "Request Booking"
1100
+ msgstr "Rezerwuj"
1101
+
1102
+ #: lib/simple-admin-pages/classes/AdminPage.class.php:173
1103
+ msgid "You do not have sufficient permissions to access this page."
1104
+ msgstr "Nie masz wystarczających uprawnień aby wyświetlić tą stronę."
1105
+
1106
+ #: node_modules/grunt-wp-i18n/test/fixtures/basic-theme/exclude/file.php:3
1107
+ #: node_modules/grunt-wp-i18n/test/fixtures/plugin-include/plugin-include.php:6
1108
+ msgid "Exclude"
1109
+ msgstr "Wyłącz"
1110
+
1111
+ #: node_modules/grunt-wp-i18n/test/fixtures/plugin-include/include/file.php:2
1112
+ msgid "Include"
1113
+ msgstr "Dołącz"
1114
+
1115
+ #: node_modules/grunt-wp-i18n/test/fixtures/text-domains/add-domain.php:2
1116
+ #: node_modules/grunt-wp-i18n/test/fixtures/text-domains/update-domains.php:2
1117
+ #: node_modules/grunt-wp-i18n/test/fixtures/text-domains/update-domains.php:3
1118
+ msgid "String"
1119
+ msgstr "Zmienna"
1120
+
1121
+ #: restaurant-reservations.php:166
1122
+ msgid "Booking Manager"
1123
+ msgstr "Menedżer Rezerwacji"
1124
+
1125
+ #: restaurant-reservations.php:237
1126
+ msgid ""
1127
+ "An unspecified error occurred. Please try again. If the problem persists, "
1128
+ "try logging out and logging back in."
1129
+ msgstr ""
1130
+ "Wystąpił nieokreślony błąd. Proszę spróbuj ponownie. Jeśli problem nie "
1131
+ "ustąpi, spróbuj wylogować się i zaloguj ponownie."
1132
+
1133
+ #: restaurant-reservations.php:299
1134
+ msgid "View the help documentation for Restaurant Reservations"
1135
+ msgstr "Zobacz pomoc i dokumentację dla Rezerwacji Restauracji"
1136
+
1137
+ #: restaurant-reservations.php:299
1138
+ msgid "Help"
1139
+ msgstr "Pomoc"
1140
+
1141
+ #. Plugin Name of the plugin/theme
1142
+ msgid "Restaurant Reservations"
1143
+ msgstr "Rezerwacja Restauracji"
1144
+
1145
+ #. Plugin URI of the plugin/theme
1146
+ #. Author URI of the plugin/theme
1147
+ msgid "http://themeofthecrop.com"
1148
+ msgstr "http://themeofthecrop.com"
1149
+
1150
+ #. Description of the plugin/theme
1151
+ msgid "Accept restaurant reservations and bookings online."
1152
+ msgstr "Manager rezerwacji w restauracji i rezerwacji on-line."
1153
+
1154
+ #. Author of the plugin/theme
1155
+ msgid "Theme of the Crop"
1156
+ msgstr "Theme of the Crop"
1157
+
1158
+ #: includes/Addons.class.php:102
1159
+ msgctxt "Error message when retrieving list of addons"
1160
+ msgid "An unknown error occured."
1161
+ msgstr "Wybacz, wystąpił nieznany błąd."
1162
+
1163
+ #: includes/Addons.class.php:103
1164
+ msgctxt "Label for an addon that is already installed and activated."
1165
+ msgid "Already Installed"
1166
+ msgstr "Już zainstalowane"
1167
+
1168
+ #: includes/Addons.class.php:104
1169
+ msgctxt "Label for an addon that is not yet released."
1170
+ msgid "Coming Soon"
1171
+ msgstr "Niedługo"
1172
+
1173
+ #: includes/Addons.class.php:105
1174
+ msgctxt "Label for an addon that is free."
1175
+ msgid "Free"
1176
+ msgstr "Za darmo"
1177
+
1178
+ #: includes/Addons.class.php:106
1179
+ msgctxt "Label for an addon that is released."
1180
+ msgid "Get It"
1181
+ msgstr "Bierz To"
1182
+
1183
+ #: includes/Addons.class.php:120
1184
+ msgctxt "Title of addons page"
1185
+ msgid "Addons"
1186
+ msgstr "Dodatki"
1187
+
1188
+ #: includes/Addons.class.php:121
1189
+ msgctxt "Title of addons page in the admin menu"
1190
+ msgid "Addons"
1191
+ msgstr "Dodatki"
1192
+
1193
+ #: includes/Addons.class.php:221
1194
+ msgctxt "restaurant-reservations"
1195
+ msgid ""
1196
+ "Find out when new addons are available by subscribing to the %smonthly "
1197
+ "newsletter%s or following %sTheme of the Crop%s on Twitter."
1198
+ msgstr ""
1199
+ "Dowiedz się, kiedy nowe dodatki są dostępne poprzez zapisanie się na "
1200
+ "%scomiesięczny newsletter%s lub śledź %sTheme of the Crop%s na Twitterze."
1201
+
1202
+ #: includes/Settings.class.php:92
1203
+ msgctxt "restaurant-reservations"
1204
+ msgid ""
1205
+ "Thanks, your booking request is waiting to be confirmed. Updates will be "
1206
+ "sent to the email address you provided."
1207
+ msgstr ""
1208
+ "Dziękujemy, twoja rezerwacja czeka na potwierdzenie. Aktualizacje będą "
1209
+ "wysyłane na adres e-mail, który podałeś."
1210
+
1211
+ #: includes/AdminBookings.class.php:60
1212
+ msgctxt "Title of admin page that lists bookings"
1213
+ msgid "Bookings"
1214
+ msgstr "Rezerwacje"
1215
+
1216
+ #: includes/AdminBookings.class.php:61
1217
+ msgctxt "Title of bookings admin menu item"
1218
+ msgid "Bookings"
1219
+ msgstr "Rezerwacje"
1220
+
1221
+ #: includes/AdminBookings.class.php:190
1222
+ msgctxt "Label next to the email address to which an email will be sent"
1223
+ msgid "To"
1224
+ msgstr "Do"
1225
+
1226
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:82
1227
+ msgctxt "Booking status when it is pending review"
1228
+ msgid "Pending"
1229
+ msgstr "Oczekujące"
1230
+
1231
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:88
1232
+ msgctxt "Booking status for a confirmed booking"
1233
+ msgid "Confirmed"
1234
+ msgstr "Potwierdzone"
1235
+
1236
+ #: includes/CustomPostTypes.class.php:99
1237
+ msgctxt "Booking status for a closed booking"
1238
+ msgid "Closed"
1239
+ msgstr "Zamknięte"
1240
+
1241
+ #: includes/MultipleLocations.class.php:101
1242
+ msgctxt "Name for grouping bookings"
1243
+ msgid "Location"
1244
+ msgstr "Lokalizacja"
1245
+
1246
+ #: includes/Settings.class.php:93
1247
+ msgctxt ""
1248
+ "Default date format for display. Must match formatting rules at http://amsul."
1249
+ "ca/pickadate.js/date.htm#formatting-rules"
1250
+ msgid "mmmm d, yyyy"
1251
+ msgstr "dd, mmmm, yyyy"
1252
+
1253
+ #: includes/Settings.class.php:94
1254
+ msgctxt ""
1255
+ "Default time format for display. Must match formatting rules at http://amsul."
1256
+ "ca/pickadate.js/time.htm#formats"
1257
+ msgid "h:i A"
1258
+ msgstr "H:i"
1259
+
1260
+ #: includes/Settings.class.php:95
1261
+ msgctxt "Default interval in minutes when selecting a time."
1262
+ msgid "30"
1263
+ msgstr "30"
1264
+
1265
+ #: includes/Settings.class.php:105
1266
+ msgctxt "Default email subject for admin notifications of new bookings"
1267
+ msgid "New Booking Request"
1268
+ msgstr "Nowa rezerwacja on-line"
1269
+
1270
+ #: includes/Settings.class.php:106
1271
+ msgctxt ""
1272
+ "Default email sent to the admin when a new booking request is made. The tags "
1273
+ "in {brackets} will be replaced by the appropriate content and should be left "
1274
+ "in place. HTML is allowed, but be aware that many email clients do not "
1275
+ "handle HTML very well."
1276
+ msgid ""
1277
+ "A new booking request has been made at {site_name}:\n"
1278
+ "\n"
1279
+ "{user_name}\n"
1280
+ "{party} people\n"
1281
+ "{date}\n"
1282
+ "\n"
1283
+ "{bookings_link}\n"
1284
+ "{confirm_link}\n"
1285
+ "{close_link}\n"
1286
+ "\n"
1287
+ "&nbsp;\n"
1288
+ "\n"
1289
+ "<em>This message was sent by {site_link} on {current_time}.</em>"
1290
+ msgstr ""
1291
+
1292
+ #: includes/Settings.class.php:124
1293
+ msgctxt ""
1294
+ "Default email subject sent to user when they request a booking. %s will be "
1295
+ "replaced by the website name"
1296
+ msgid "Your booking at %s is pending"
1297
+ msgstr "Twoja rezerwacja w %s jest oczekująca."
1298
+
1299
+ #: includes/Settings.class.php:125
1300
+ msgctxt ""
1301
+ "Default email sent to users when they make a new booking request. The tags "
1302
+ "in {brackets} will be replaced by the appropriate content and should be left "
1303
+ "in place. HTML is allowed, but be aware that many email clients do not "
1304
+ "handle HTML very well."
1305
+ msgid ""
1306
+ "Thanks {user_name},\n"
1307
+ "\n"
1308
+ "Your booking request is <strong>waiting to be confirmed</strong>.\n"
1309
+ "\n"
1310
+ "Give us a few moments to make sure that we've got space for you. You will "
1311
+ "receive another email from us soon. If this request was made outside of our "
1312
+ "normal working hours, we may not be able to confirm it until we're open "
1313
+ "again.\n"
1314
+ "\n"
1315
+ "<strong>Your request details:</strong>\n"
1316
+ "{user_name}\n"
1317
+ "{party} people\n"
1318
+ "{date}\n"
1319
+ "\n"
1320
+ "&nbsp;\n"
1321
+ "\n"
1322
+ "<em>This message was sent by {site_link} on {current_time}.</em>"
1323
+ msgstr ""
1324
+
1325
+ #: includes/Settings.class.php:145
1326
+ msgctxt ""
1327
+ "Default email sent to users when they make a new booking request. The tags "
1328
+ "in {brackets} will be replaced by the appropriate content and should be left "
1329
+ "in place. HTML is allowed, but be aware that many email clients do not "
1330
+ "handle HTML very well."
1331
+ msgid ""
1332
+ "Hi {user_name},\n"
1333
+ "\n"
1334
+ "Your booking request has been <strong>confirmed</strong>. We look forward to "
1335
+ "seeing you soon.\n"
1336
+ "\n"
1337
+ "<strong>Your booking:</strong>\n"
1338
+ "{user_name}\n"
1339
+ "{party} people\n"
1340
+ "{date}\n"
1341
+ "\n"
1342
+ "&nbsp;\n"
1343
+ "\n"
1344
+ "<em>This message was sent by {site_link} on {current_time}.</em>"
1345
+ msgstr ""
1346
+
1347
+ #: includes/Settings.class.php:163
1348
+ msgctxt ""
1349
+ "Default email sent to users when they make a new booking request. The tags "
1350
+ "in {brackets} will be replaced by the appropriate content and should be left "
1351
+ "in place. HTML is allowed, but be aware that many email clients do not "
1352
+ "handle HTML very well."
1353
+ msgid ""
1354
+ "Hi {user_name},\n"
1355
+ "\n"
1356
+ "Sorry, we could not accomodate your booking request. We're full or not open "
1357
+ "at the time you requested:\n"
1358
+ "\n"
1359
+ "{user_name}\n"
1360
+ "{party} people\n"
1361
+ "{date}\n"
1362
+ "\n"
1363
+ "&nbsp;\n"
1364
+ "\n"
1365
+ "<em>This message was sent by {site_link} on {current_time}.</em>"
1366
+ msgstr ""
1367
+
1368
+ #: includes/Settings.class.php:144
1369
+ msgctxt ""
1370
+ "Default email subject sent to user when their booking is confirmed. %s will "
1371
+ "be replaced by the website name"
1372
+ msgid "Your booking at %s is confirmed"
1373
+ msgstr ""
1374
+
1375
+ #: includes/Settings.class.php:162
1376
+ msgctxt ""
1377
+ "Default email subject sent to user when their booking is rejected. %s will "
1378
+ "be replaced by the website name"
1379
+ msgid "Your booking at %s was not accepted"
1380
+ msgstr ""
1381
+
1382
+ #: includes/Settings.class.php:179
1383
+ msgctxt ""
1384
+ "Default email subject sent to users when the admin sends a custom notice "
1385
+ "email from the bookings panel."
1386
+ msgid "Update regarding your booking at %s"
1387
+ msgstr ""
1388
+
1389
+ #: includes/Settings.class.php:341
1390
+ msgctxt "Format of a scheduling rule"
1391
+ msgid "Weekly"
1392
+ msgstr "Tygodniami"
1393
+
1394
+ #: includes/Settings.class.php:342
1395
+ msgctxt "Format of a scheduling rule"
1396
+ msgid "Monthly"
1397
+ msgstr "Miesiącami"
1398
+
1399
+ #: includes/Settings.class.php:343
1400
+ msgctxt "Format of a scheduling rule"
1401
+ msgid "Date"
1402
+ msgstr "Data"
1403
+
1404
+ #: includes/Settings.class.php:344
1405
+ msgctxt "Label for selecting days of the week in a scheduling rule"
1406
+ msgid "Days of the week"
1407
+ msgstr "Dni tygodnia"
1408
+
1409
+ #: includes/Settings.class.php:345
1410
+ msgctxt "Label for selecting weeks of the month in a scheduling rule"
1411
+ msgid "Weeks of the month"
1412
+ msgstr "Tygodnie miesiąca"
1413
+
1414
+ #: includes/Settings.class.php:346
1415
+ msgctxt "Label to select a date for a scheduling rule"
1416
+ msgid "Date"
1417
+ msgstr "Data"
1418
+
1419
+ #: includes/Settings.class.php:347
1420
+ msgctxt "Label to select a time slot for a scheduling rule"
1421
+ msgid "Time"
1422
+ msgstr "Czas"
1423
+
1424
+ #: includes/Settings.class.php:348
1425
+ msgctxt "Label to set a scheduling rule to last all day"
1426
+ msgid "All day"
1427
+ msgstr "Cały dzień"
1428
+
1429
+ #: includes/Settings.class.php:349
1430
+ msgctxt "Label for the starting time of a scheduling rule"
1431
+ msgid "Start"
1432
+ msgstr "Start"
1433
+
1434
+ #: includes/Settings.class.php:350
1435
+ msgctxt "Label for the ending time of a scheduling rule"
1436
+ msgid "End"
1437
+ msgstr "Koniec"
1438
+
1439
+ #: includes/Settings.class.php:351
1440
+ msgctxt ""
1441
+ "Prompt displayed when a scheduling rule is set without any time restrictions"
1442
+ msgid "All day long. Want to %sset a time slot%s?"
1443
+ msgstr "Cały dzień. Chcesz %sustawić przedział czasu%s?"
1444
+
1445
+ #: includes/Settings.class.php:352
1446
+ msgctxt "Toggle a scheduling rule open and closed"
1447
+ msgid "Open and close this rule"
1448
+ msgstr "Otwiera i zamyka tą regułę"
1449
+
1450
+ #: includes/Settings.class.php:353
1451
+ msgctxt "Delete a scheduling rule"
1452
+ msgid "Delete rule"
1453
+ msgstr "Skasuj zasadę"
1454
+
1455
+ #: includes/Settings.class.php:355
1456
+ msgctxt ""
1457
+ "Brief default description of a scheduling rule when no weekdays or weeks are "
1458
+ "included in the rule"
1459
+ msgid "Never"
1460
+ msgstr "Nigdy"
1461
+
1462
+ #: includes/Settings.class.php:356
1463
+ msgctxt ""
1464
+ "Brief default description of a scheduling rule when all the weekdays/weeks "
1465
+ "are included in the rule"
1466
+ msgid "Every day"
1467
+ msgstr "Każdego dnia"
1468
+
1469
+ #: includes/Settings.class.php:357
1470
+ msgctxt ""
1471
+ "Brief default description of a scheduling rule when some weekdays are "
1472
+ "included on only some weeks of the month. %s should be left alone and will "
1473
+ "be replaced by a comma-separated list of days and weeks in the following "
1474
+ "format: M, T, W on the first, second week of the month"
1475
+ msgid "%s on the %s week of the month"
1476
+ msgstr ""
1477
+
1478
+ #: includes/Settings.class.php:358
1479
+ msgctxt ""
1480
+ "Brief default description of a scheduling rule when some weeks of the month "
1481
+ "are included but all or no weekdays are selected. %s should be left alone "
1482
+ "and will be replaced by a comma-separated list of weeks in the following "
1483
+ "format: First, second week of the month"
1484
+ msgid "%s week of the month"
1485
+ msgstr ""
1486
+
1487
+ #: includes/Settings.class.php:359
1488
+ msgctxt "Brief default description of a scheduling rule when no times are set"
1489
+ msgid "All day"
1490
+ msgstr "Cały dzień"
1491
+
1492
+ #: includes/Settings.class.php:360
1493
+ msgctxt ""
1494
+ "Brief default description of a scheduling rule when an end time is set but "
1495
+ "no start time. If the end time is 6pm, it will read: Ends at 6pm"
1496
+ msgid "Ends at"
1497
+ msgstr "Koniec o"
1498
+
1499
+ #: includes/Settings.class.php:361
1500
+ msgctxt ""
1501
+ "Brief default description of a scheduling rule when a start time is set but "
1502
+ "no end time. If the start time is 6pm, it will read: Starts at 6pm"
1503
+ msgid "Starts at"
1504
+ msgstr "Start o"
1505
+
1506
+ #: includes/Settings.class.php:362
1507
+ msgctxt "Separator between times of a scheduling rule"
1508
+ msgid "&mdash;"
1509
+ msgstr ""
1510
+
1511
+ #: includes/Settings.class.php:374
1512
+ msgctxt "Monday abbreviation"
1513
+ msgid "Mo"
1514
+ msgstr "Pn"
1515
+
1516
+ #: includes/Settings.class.php:375
1517
+ msgctxt "Tuesday abbreviation"
1518
+ msgid "Tu"
1519
+ msgstr "Wt"
1520
+
1521
+ #: includes/Settings.class.php:376
1522
+ msgctxt "Wednesday abbreviation"
1523
+ msgid "We"
1524
+ msgstr "Śr"
1525
+
1526
+ #: includes/Settings.class.php:377
1527
+ msgctxt "Thursday abbreviation"
1528
+ msgid "Th"
1529
+ msgstr "Cz"
1530
+
1531
+ #: includes/Settings.class.php:378
1532
+ msgctxt "Friday abbreviation"
1533
+ msgid "Fr"
1534
+ msgstr "Pt"
1535
+
1536
+ #: includes/Settings.class.php:379
1537
+ msgctxt "Saturday abbreviation"
1538
+ msgid "Sa"
1539
+ msgstr "So"
1540
+
1541
+ #: includes/Settings.class.php:380
1542
+ msgctxt "Sunday abbreviation"
1543
+ msgid "Su"
1544
+ msgstr "Nd"
1545
+
1546
+ #: includes/Settings.class.php:390
1547
+ msgctxt ""
1548
+ "Brief default description of a scheduling exception when no times are set"
1549
+ msgid "Closed all day"
1550
+ msgstr "Zamknięte cały dzień"
1551
+
1552
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:177
1553
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:179
1554
+ msgctxt ""
1555
+ "No date limit in a date range, eg 2014-* would mean any date from 2014 or "
1556
+ "after"
1557
+ msgid "*"
1558
+ msgstr "*"
1559
+
1560
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:178
1561
+ msgctxt "Separator between two dates in a date range"
1562
+ msgid "&mdash;"
1563
+ msgstr ""
1564
+
1565
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:430
1566
+ msgctxt "Status label for bookings put in the trash"
1567
+ msgid "Trash"
1568
+ msgstr "W koszu"
1569
+
1570
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:783
1571
+ msgctxt ""
1572
+ "Indicates which booking status is currently being filtered in the list of "
1573
+ "bookings."
1574
+ msgid "You're viewing bookings that have been marked as %s."
1575
+ msgstr "Oglądasz rezerwacje, które zostały oznaczone jako %s."
1576
+
1577
+ #: includes/WP_List_Table.BookingsTable.class.php:788
1578
+ msgctxt ""
1579
+ "Notification of booking date range, eg - bookings from 2014-12-02-2014-12-05"
1580
+ msgid "Only bookings from %s are being shown."
1581
+ msgstr "Pokazane są tylko rezerwacje z %s."
languages/restaurant-reservations.pot CHANGED
@@ -2,9 +2,9 @@
2
# This file is distributed under the GNU General Public License v2.0 or later.
3
msgid ""
4
msgstr ""
5
- "Project-Id-Version: Restaurant Reservations 1.7.3\n"
6
"Report-Msgid-Bugs-To: https://themeofthecrop.com\n"
7
- "POT-Creation-Date: 2017-03-02 09:22:55+00:00\n"
8
"MIME-Version: 1.0\n"
9
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
10
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
2
# This file is distributed under the GNU General Public License v2.0 or later.
3
msgid ""
4
msgstr ""
5
+ "Project-Id-Version: Restaurant Reservations 1.7.4\n"
6
"Report-Msgid-Bugs-To: https://themeofthecrop.com\n"
7
+ "POT-Creation-Date: 2017-03-21 16:36:21+00:00\n"
8
"MIME-Version: 1.0\n"
9
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
10
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
package.json CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
{
2
"name": "restaurant-reservations",
3
"description": "Accept restaurant reservations and bookings online.",
4
- "version": "1.7.3",
5
"author": {
6
"name": "Theme of the Crop",
7
"url": "https://themeofthecrop.com"
1
{
2
"name": "restaurant-reservations",
3
"description": "Accept restaurant reservations and bookings online.",
4
+ "version": "1.7.4",
5
"author": {
6
"name": "Theme of the Crop",
7
"url": "https://themeofthecrop.com"
readme.md CHANGED
@@ -5,7 +5,7 @@ Plugin URL: https://themeofthecrop.com
5
Requires at Least: 4.4
6
Tested Up To: 4.7.3
7
Tags: restaurant, reservations, bookings, table bookings, restaurant reservation, table reservation
8
- Stable tag: 1.7.3
9
License: GPLv2 or later
10
Donate link: https://themeofthecrop.com
11
@@ -119,6 +119,11 @@ Find answers to even more questions in the [FAQ](http://doc.themeofthecrop.com/p
119
120
## Changelog
121
122
#### 1.7.3 (2017-03-02)
123
* Fix: Apply late bookings restrictions more than 1 day to date picker
124
* Fix: Allow multiple email addresses for location-specific admin notifications
5
Requires at Least: 4.4
6
Tested Up To: 4.7.3
7
Tags: restaurant, reservations, bookings, table bookings, restaurant reservation, table reservation
8
+ Stable tag: 1.7.4
9
License: GPLv2 or later
10
Donate link: https://themeofthecrop.com
11
119
120
## Changelog
121
122
+ #### 1.7.4 (2017-03-21)
123
+ * Fix: Wrong time restrictions for day one month in advance. See #102
124
+ * Add: Disable button when submitted to prevent duplicate submissions
125
+ * Add: Polish translation. h/t Wojciech Sadowski
126
+
127
#### 1.7.3 (2017-03-02)
128
* Fix: Apply late bookings restrictions more than 1 day to date picker
129
* Fix: Allow multiple email addresses for location-specific admin notifications
restaurant-reservations.php CHANGED
@@ -3,7 +3,7 @@
3
* Plugin Name: Restaurant Reservations
4
* Plugin URI: http://themeofthecrop.com
5
* Description: Accept restaurant reservations and bookings online.
6
- * Version: 1.7.3
7
* Author: Theme of the Crop
8
* Author URI: http://themeofthecrop.com
9
* License: GNU General Public License v2.0 or later
@@ -47,7 +47,7 @@ class rtbInit {
47
public function __construct() {
48
49
// Common strings
50
- define( 'RTB_VERSION', '1.7.3' );
51
define( 'RTB_PLUGIN_DIR', untrailingslashit( plugin_dir_path( __FILE__ ) ) );
52
define( 'RTB_PLUGIN_URL', untrailingslashit( plugins_url( basename( plugin_dir_path( __FILE__ ) ), basename( __FILE__ ) ) ) );
53
define( 'RTB_PLUGIN_FNAME', plugin_basename( __FILE__ ) );
3
* Plugin Name: Restaurant Reservations
4
* Plugin URI: http://themeofthecrop.com
5
* Description: Accept restaurant reservations and bookings online.
6
+ * Version: 1.7.4
7
* Author: Theme of the Crop
8
* Author URI: http://themeofthecrop.com
9
* License: GNU General Public License v2.0 or later
47
public function __construct() {
48
49
// Common strings
50
+ define( 'RTB_VERSION', '1.7.4' );
51
define( 'RTB_PLUGIN_DIR', untrailingslashit( plugin_dir_path( __FILE__ ) ) );
52
define( 'RTB_PLUGIN_URL', untrailingslashit( plugins_url( basename( plugin_dir_path( __FILE__ ) ), basename( __FILE__ ) ) ) );
53
define( 'RTB_PLUGIN_FNAME', plugin_basename( __FILE__ ) );