Yet Another Related Posts Plugin (YARPP) - Version 3.0.3

Version Description

Download this release

Release Info

Developer mitchoyoshitaka
Plugin Icon 128x128 Yet Another Related Posts Plugin (YARPP)
Version 3.0.3
Comparing to
See all releases

Code changes from version 3.0.2 to 3.0.3

Files changed (9) hide show
  1. includes.php +10 -9
  2. keywords.php +8 -5
  3. lang/words-pl_PL.php +5 -0
  4. lang/yarpp-pl_PL.mo +0 -0
  5. lang/yarpp-pl_PL.po +547 -0
  6. magic.php +3 -2
  7. options.php +16 -17
  8. readme.txt +16 -2
  9. yarpp.php +4 -2
includes.php CHANGED
@@ -21,9 +21,9 @@ $yarpp_value_options = array('threshold' => 5,
21
'after_title' => '</li>',
22
'before_post' => ' <small>',
23
'after_post' => '</small>',
24
- 'before_related' => '<p>Related posts:<ol>',
25
'after_related' => '</ol></p>',
26
- 'no_results' => '<p>No related posts.</p>',
27
'order' => 'score DESC',
28
'rss_limit' => 3,
29
'rss_template_file' => '', // new in 2.2
@@ -32,9 +32,9 @@ $yarpp_value_options = array('threshold' => 5,
32
'rss_after_title' => '</li>',
33
'rss_before_post' => ' <small>',
34
'rss_after_post' => '</small>',
35
- 'rss_before_related' => '<p>Related posts:<ol>',
36
'rss_after_related' => '</ol></p>',
37
- 'rss_no_results' => '<p>No related posts.</p>',
38
'rss_order' => 'score DESC',
39
'title' => '2',
40
'body' => '2',
@@ -126,8 +126,8 @@ function yarpp_activate() {
126
return 0;
127
}
128
}
129
- add_option('yarpp_version','3.02');
130
- update_option('yarpp_version','3.02');
131
return 1;
132
}
133
@@ -178,8 +178,8 @@ function yarpp_upgrade_check($inuse = false) {
178
$wpdb->query("ALTER TABLE $wpdb->posts ADD FULLTEXT `yarpp_content` ( `post_content`)"); update_option('yarpp_version','2.03');
179
}
180
181
- if (eregi_replace('[a-z].*#x27;,'',get_option('yarpp_version')) < 3.02 or get_option('yarpp_version') != '3.02') {
182
- update_option('yarpp_version','3.02');
183
184
//if (!$inuse)
185
// echo '<div id="message" class="updated fade" style="background-color: rgb(207, 235, 247);">'.__('<h3>An important message from YARPP:</h3><p>Thank you for upgrading to YARPP 2. YARPP 2.0 adds the much requested ability to limit related entry results by certain tags or categories. 2.0 also brings more fine tuned control of the magic algorithm, letting you specify how the algorithm should consider or not consider entry content, titles, tags, and categories. Make sure to adjust the new settings to your liking and perhaps readjust your threshold.</p><p>For more information, check out the <a href="http://mitcho.com/code/yarpp/">YARPP documentation</a>. (This message will not be displayed again.)</p>','yarpp').'</div>';
@@ -266,9 +266,10 @@ function yarpp_rss_excerpt($content) {
266
- Viper's Video Quicktags
267
- WP-CodeBox
268
- WP shortcodes
269
*/
270
271
- $yarpp_blacklist = array(null,'yarpp_default','diggZEt_AddBut','reddZEt_AddBut','dzoneZEt_AddBut','wp_syntax_before_filter','wp_syntax_after_filter','wp_codebox_before_filter','wp_codebox_after_filter','do_shortcode');
272
$yarpp_blackmethods = array(null,'addinlinejs','replacebbcode');
273
274
function yarpp_white($filter) {
21
'after_title' => '</li>',
22
'before_post' => ' <small>',
23
'after_post' => '</small>',
24
+ 'before_related' => '<p>'.__('Related posts:','yarpp').'<ol>',
25
'after_related' => '</ol></p>',
26
+ 'no_results' => '<p>'.__('No related posts.','yarpp').'</p>',
27
'order' => 'score DESC',
28
'rss_limit' => 3,
29
'rss_template_file' => '', // new in 2.2
32
'rss_after_title' => '</li>',
33
'rss_before_post' => ' <small>',
34
'rss_after_post' => '</small>',
35
+ 'rss_before_related' => '<p>'.__('Related posts:','yarpp').'<ol>',
36
'rss_after_related' => '</ol></p>',
37
+ 'rss_no_results' => '<p>'.__('No related posts.','yarpp').'</p>',
38
'rss_order' => 'score DESC',
39
'title' => '2',
40
'body' => '2',
126
return 0;
127
}
128
}
129
+ add_option('yarpp_version','3.03');
130
+ update_option('yarpp_version','3.03');
131
return 1;
132
}
133
178
$wpdb->query("ALTER TABLE $wpdb->posts ADD FULLTEXT `yarpp_content` ( `post_content`)"); update_option('yarpp_version','2.03');
179
}
180
181
+ if (eregi_replace('[a-z].*#x27;,'',get_option('yarpp_version')) < 3.03 or get_option('yarpp_version') != '3.03') {
182
+ update_option('yarpp_version','3.03');
183
184
//if (!$inuse)
185
// echo '<div id="message" class="updated fade" style="background-color: rgb(207, 235, 247);">'.__('<h3>An important message from YARPP:</h3><p>Thank you for upgrading to YARPP 2. YARPP 2.0 adds the much requested ability to limit related entry results by certain tags or categories. 2.0 also brings more fine tuned control of the magic algorithm, letting you specify how the algorithm should consider or not consider entry content, titles, tags, and categories. Make sure to adjust the new settings to your liking and perhaps readjust your threshold.</p><p>For more information, check out the <a href="http://mitcho.com/code/yarpp/">YARPP documentation</a>. (This message will not be displayed again.)</p>','yarpp').'</div>';
266
- Viper's Video Quicktags
267
- WP-CodeBox
268
- WP shortcodes
269
+ //- Tweet This - could not reproduce problem.
270
*/
271
272
+ $yarpp_blacklist = array(null,'yarpp_default','diggZEt_AddBut','reddZEt_AddBut','dzoneZEt_AddBut','wp_syntax_before_filter','wp_syntax_after_filter','wp_codebox_before_filter','wp_codebox_after_filter','do_shortcode');//,'insert_tweet_this'
273
$yarpp_blackmethods = array(null,'addinlinejs','replacebbcode');
274
275
function yarpp_white($filter) {
keywords.php CHANGED
@@ -71,7 +71,9 @@ function yarpp_cache_keywords($ID) {
71
) ENGINE = MYISAM COMMENT = 'YARPP\'s keyword cache table'
72
*/
73
74
- $wpdb->query('set names utf8');
75
76
$wpdb->query("insert into {$wpdb->prefix}yarpp_keyword_cache (ID,body,title) values ($ID,'$body_terms ','$title_terms ') on duplicate key update date = now(), body = '$body_terms ', title = '$title_terms '");
77
@@ -85,11 +87,12 @@ function yarpp_get_cached_keywords($ID,$type='body') {
85
if ($out === false or $out == '')
86
yarpp_cache_keywords($ID);
87
$out = $wpdb->get_var("select $type from {$wpdb->prefix}yarpp_keyword_cache where ID = $ID");
88
- if ($out === false or $out == '')
89
- echo "<!--YARPP ERROR: couldn't select/create yarpp $type keywords for $ID-->";
90
- else
91
return $out;
92
- return false;
93
}
94
95
// replacement html_entity_decode code from php.net
71
) ENGINE = MYISAM COMMENT = 'YARPP\'s keyword cache table'
72
*/
73
74
+ if (defined('DB_CHARSET')) {
75
+ $wpdb->query('set names '.DB_CHARSET);
76
+ }
77
78
$wpdb->query("insert into {$wpdb->prefix}yarpp_keyword_cache (ID,body,title) values ($ID,'$body_terms ','$title_terms ') on duplicate key update date = now(), body = '$body_terms ', title = '$title_terms '");
79
87
if ($out === false or $out == '')
88
yarpp_cache_keywords($ID);
89
$out = $wpdb->get_var("select $type from {$wpdb->prefix}yarpp_keyword_cache where ID = $ID");
90
+ if ($out === false or $out == '') {
91
+ //echo "<!--YARPP ERROR: couldn't select/create yarpp $type keywords for $ID-->";
92
+ return false;
93
+ } else {
94
return $out;
95
+ }
96
}
97
98
// replacement html_entity_decode code from php.net
lang/words-pl_PL.php ADDED
@@ -0,0 +1,5 @@
1
+ <?php
2
+
3
+ $overusedwords = array( 'a', 'aby', 'acz', 'aczkolwiek', 'ale', 'ależ', 'aż', 'bardziej', 'bardzo', 'bez', 'bo', 'bowiem', 'by', 'byli', 'być', 'był', 'była', 'było', 'były', 'będzie', 'będą', 'cali', 'cała', 'cały', 'co', 'cokolwiek', 'coś', 'czasami', 'czasem', 'czemu', 'czy', 'czyli', 'dla', 'dlaczego', 'dlatego', 'do', 'gdy', 'gdyż', 'gdzie', 'gdziekolwiek', 'gdzieś', 'go', 'i', 'ich', 'ile', 'im', 'inna', 'inne', 'inny', 'innych', 'iż', 'ja', 'jak', 'jakaś', 'jakichś', 'jakie', 'jakiś', 'jakiż', 'jakkolwiek', 'jako', 'jakoś', 'jednak', 'jednakże', 'jego', 'jej', 'jest', 'jeszcze', 'jeśli', 'jeżeli', 'już', 'ją', 'kiedy', 'kilka', 'kimś', 'kto', 'ktokolwiek', 'ktoś', 'która', 'które', 'którego', 'której', 'który', 'których', 'którym', 'którzy', 'lat', 'lecz', 'lub', 'ma', 'mają', 'mi', 'mimo', 'między', 'mnie', 'mogą', 'moim', 'może', 'możliwe', 'można', 'mu', 'musi', 'my', 'na', 'nad', 'nam', 'nas', 'naszego', 'naszych', 'natomiast', 'nawet', 'nic', 'nich', 'nie', 'nigdy', 'nim', 'niż', 'no', 'o', 'obok', 'od', 'około', 'on', 'ona', 'one', 'oni', 'ono', 'oraz', 'pan', 'pana', 'pani', 'po', 'pod', 'podczas', 'pomimo', 'ponad', 'ponieważ', 'powinien', 'powinna', 'powinni', 'powinno', 'poza', 'prawie', 'przecież', 'przed', 'przede', 'przez', 'przy', 'roku', 'również', 'się', 'sobie', 'sobą', 'sposób', 'swoje', 'są', 'ta', 'tak', 'taka', 'taki', 'takie', 'także', 'tam', 'tamto', 'te', 'tego', 'tej', 'ten', 'teraz', 'też', 'to', 'tobie', 'toteż', 'trzeba', 'tu', 'twoim', 'twoja', 'twoje', 'twym', 'twój', 'ty', 'tych', 'tylko', 'tym', 'u', 'w', 'we', 'według', 'wiele', 'wielu', 'więc', 'więcej', 'wszyscy', 'wszystkich', 'wszystkie', 'wszystkim', 'wszystko', 'wy', 'właśnie', 'z', 'za', 'zapewne', 'zawsze', 'ze', 'znowu', 'znów', 'został', 'żadna', 'żadne', 'żadnych', 'że', 'żeby', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', '10');
4
+
5
+ ?>
lang/yarpp-pl_PL.mo ADDED
Binary file
lang/yarpp-pl_PL.po ADDED
@@ -0,0 +1,547 @@
1
+ msgid ""
2
+ msgstr ""
3
+ "Project-Id-Version: YARPP_PL\n"
4
+ "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5
+ "POT-Creation-Date: 2008-11-17 14:23+0100\n"
6
+ "PO-Revision-Date: 2009-04-28 13:04+0100\n"
7
+ "Last-Translator: P. <http://perfecta.pro/wp-pl/>\n"
8
+ "Language-Team: K.Adamski <http://perfecta.pro/wp-pl/>\n"
9
+ "MIME-Version: 1.0\n"
10
+ "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
+ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
+ "X-Poedit-Language: Polish\n"
13
+ "X-Poedit-Country: POLAND\n"
14
+ "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
15
+ "X-Poedit-KeywordsList: _e;__\n"
16
+ "X-Poedit-Basepath: .\n"
17
+ ": \n"
18
+ "X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
19
+
20
+ #: includes.php:74
21
+ msgid "MySQL error on adding yarpp_title"
22
+ msgstr "Błąd MySQL w czasie dodawania \"yarpp_title\""
23
+
24
+ #: includes.php:79
25
+ msgid "MySQL error on adding yarpp_content"
26
+ msgstr "Błąd MySQL w czasie dodawania \"yarpp_content\""
27
+
28
+ #: includes.php:133
29
+ msgid "<h3>An important message from YARPP:</h3><p>Thank you for upgrading to YARPP 2. YARPP 2.0 adds the much requested ability to limit related entry results by certain tags or categories. 2.0 also brings more fine tuned control of the magic algorithm, letting you specify how the algorithm should consider or not consider entry content, titles, tags, and categories. Make sure to adjust the new settings to your liking and perhaps readjust your threshold.</p><p>For more information, check out the <a href=\"http://mitcho.com/code/yarpp/\">YARPP documentation</a>. (This message will not be displayed again.)</p>"
30
+ msgstr "<h3>Ważna wiadomość dotycząca YARPP:</h3> <p>Dziękujemy za aktualizację wtyczki YARPP do wersji 2. YARPP 2.0 przynosi możliwość ustalania, które tagi i kategorie mają być wykluczone z powiązanych wpisów. Ponadto 2.0 daje większe możliwości, pozwalająć określić, co ma być brane pod uwagę, co ma mieć szczególne znaczenie i co ma być ignorowane przy ustalaniu algorytmu określającego powiązane wpisy. Dostosuj ustawienia do swoich potrzeb i być może zmień minimalny próg podobieństwa między wpisami.</p><p>Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź <a href=\"http://mitcho.com/code/yarpp/\">dokumentację YARPP</a>. (Ta wiadomość nie będzie ponownie wyświetlana></p>"
31
+
32
+ #: includes.php:154
33
+ msgid "Related Posts (YARPP)"
34
+ msgstr "Powiązane wpisy (YARPP)"
35
+
36
+ #: includes.php:173
37
+ msgid "Related Posts"
38
+ msgstr "Powiązane wpisy"
39
+
40
+ #: includes.php:178
41
+ msgid "YARPP"
42
+ msgstr "YARPP"
43
+
44
+ #: magic.php:210
45
+ #, php-format
46
+ msgid "%f is the YARPP match score between the current entry and this related entry. You are seeing this value because you are logged in to WordPress as an administrator. It is not shown to regular visitors."
47
+ msgstr "%f to wartość podobieństwa między tym i linkowanym wpisem, wyliczona przez algorytm YARPP. Widzisz tę liczbę, ponieważ jesteś zalogowany jako administrator bloga. Nie jest ona pokazywana normalnym użytkownikom strony."
48
+
49
+ #: options.php:307
50
+ #: options.php:349
51
+ #: options.php:368
52
+ #: options.php:412
53
+ #: magic.php:219
54
+ msgid "Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>."
55
+ msgstr "Powiązane wpisy wygenerowane przez <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>wtyczkę Yet Another Related Posts</a>."
56
+
57
+ #: options.php:8
58
+ msgid "The MyISAM check has been overridden. You may now use the \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria."
59
+ msgstr "Opcja sprawdzania MyISAM została unieważniona. Możesz teraz używać opcje \"uwzględniaj tytuły\" i \"uwzględniaj treść główną\"."
60
+
61
+ #: options.php:17
62
+ #, php-format
63
+ msgid "YARPP's \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria require your <code>%s</code> table to use the <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>MyISAM storage engine</a>, but the table seems to be using the <code>%s</code> engine. These two options have been disabled."
64
+ msgstr "Opcje YARPP \"uwzględniaj tytuły\" i \"uwzględniaj treść główną\" wymagają, aby tabela <code>%s</code> używała <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>mechanizmu MyISAM</a>, ale powyższa tabela używa mechanizmu <code>%s</code>. Te dwie opcje zostały wyłączone."
65
+
66
+ #: options.php:19
67
+ #, php-format
68
+ msgid "To restore these features, please update your <code>%s</code> table by executing the following SQL directive: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code> . No data will be erased by altering the table's engine, although there are performance implications."
69
+ msgstr "Aby przywrócić te opcje, uaktualnij tabelę <code>%s</code> wykonując następujące zapytanie SQL: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code>. Nie powinno to spowodować uszkodzenia danych, ale może wpłynąć na szybkość działania."
70
+
71
+ #: options.php:21
72
+ #, php-format
73
+ msgid "If, despite this check, you are sure that <code>%s</code> is using the MyISAM engine, press this magic button:"
74
+ msgstr "Jeśli pomimo sprawdzenia tego, jesteś pewien, że <code>%s</code> używa mechanizmu MyISAM, naciśnij ten magiczny przycisk:"
75
+
76
+ #: options.php:24
77
+ msgid "Trust me. Let me use MyISAM features."
78
+ msgstr "Zaufaj mi. Pozwól uzywać właściwości MyISAM."
79
+
80
+ #: options.php:47
81
+ msgid "The YARPP database had an error but has been fixed."
82
+ msgstr "Baza danych YARPP zawierała błąd, ale został on naprawiony."
83
+
84
+ #: options.php:49
85
+ msgid "The YARPP database has an error which could not be fixed."
86
+ msgstr "Baza danych YARPP zawiera błąd, którego nie można naprawić."
87
+
88
+ #: options.php:121
89
+ #: options.php:138
90
+ #: options.php:150
91
+ msgid "do not consider"
92
+ msgstr "nie uwzględniaj"
93
+
94
+ #: options.php:122
95
+ #: options.php:139
96
+ #: options.php:152
97
+ msgid "consider"
98
+ msgstr "uwzględniaj"
99
+
100
+ #: options.php:140
101
+ msgid "consider with extra weight"
102
+ msgstr "uwzględniaj z większa wagą"
103
+
104
+ #: options.php:168
105
+ msgid "Yet Another Related Posts Plugin version history (RSS 2.0)"
106
+ msgstr "Historia wersji YARPP (RSS 2.0)"
107
+
108
+ #: options.php:183
109
+ msgid "Donate to mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) for this plugin via PayPal"
110
+ msgstr "Przekaż darowiznę mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) - autorowi plugina - za pomocą PayPal"
111
+
112
+ #: options.php:186
113
+ msgid "Yet Another Related Posts Plugin Options"
114
+ msgstr "Opcje YARPP"
115
+
116
+ #: options.php:202
117
+ #, php-format
118
+ msgid "by <a href=\"http://mitcho.com/code/\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a> and based on the fabulous work of <a href=\"http://peter.mapledesign.co.uk/weblog/archives/wordpress-related-posts-plugin\">Peter Bower</a>, <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">Alexander Malov &amp; Mike Lu</a>."
119
+ msgstr "autor: <a href=\"http://mitcho.com/code/\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a> w oparciu o pracę <a href=\"http://peter.mapledesign.co.uk/weblog/archives/wordpress-related-posts-plugin\">Petera Bowera</a>, <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">Alexandra Malova &amp; Mike'a Lu</a>. Polskie tłumaczenie: <a href=\"http://perfecta.pro/wp-pl/\">Polskie Szablony WordPress</a>"
120
+
121
+ #: options.php:206
122
+ msgid "\"The Pool\""
123
+ msgstr "\"Pula\""
124
+
125
+ #: options.php:207
126
+ msgid "\"The Pool\" refers to the pool of posts and pages that are candidates for display as related to the current entry."
127
+ msgstr "\"Pula\" to zbiór tych wpisów i stron, które mają być uwzględniane przy wyświetlaniu powiązanych linków."
128
+
129
+ #: options.php:212
130
+ msgid "Disallow by category:"
131
+ msgstr "Wyklucz kategorie:"
132
+
133
+ #: options.php:221
134
+ msgid "Disallow by tag:"
135
+ msgstr "Wyklucz tagi:"
136
+
137
+ #: options.php:230
138
+ msgid "Show password protected posts?"
139
+ msgstr "Pokazywać wpisy chronione hasłem?"
140
+
141
+ #: options.php:231
142
+ msgid "Show only previous posts?"
143
+ msgstr "Pokazywać tylko wcześniejsze wpisy?"
144
+
145
+ #: options.php:236
146
+ msgid "\"Relatedness\" options"
147
+ msgstr "Opcje \"powiązań\""
148
+
149
+ #: options.php:237
150
+ #, php-format
151
+ msgid "YARPP is different than the <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">previous plugins it is based on</a> as it limits the related posts list by (1) a maximum number and (2) a <em>match threshold</em>."
152
+ msgstr "YARPP działa inaczej niż <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">wtyczka, na którym jest on oparty</a>: liczba wyświetlanych powiązanych wpisów jest limitowana przez odpowiednią opcję oraz minimalny próg powiązania wpisów."
153
+
154
+ #: options.php:237
155
+ #: options.php:251
156
+ #: options.php:309
157
+ #: options.php:348
158
+ #: options.php:371
159
+ #: options.php:411
160
+ msgid "more&gt;"
161
+ msgstr "więcej&gt;"
162
+
163
+ #: options.php:242
164
+ msgid "Match threshold:"
165
+ msgstr "Wymagane podobieństwo:"
166
+
167
+ #: options.php:243
168
+ msgid "Titles: "
169
+ msgstr "Tytuły:"
170
+
171
+ #: options.php:245
172
+ msgid "Bodies: "
173
+ msgstr "Treść główna:"
174
+
175
+ #: options.php:247
176
+ msgid "Tags: "
177
+ msgstr "Tagi:"
178
+
179
+ #: options.php:249
180
+ msgid "Categories: "
181
+ msgstr "Kategorie:"
182
+
183
+ #: options.php:251
184
+ msgid "Cross-relate posts and pages?"
185
+ msgstr "Powiązać zarówno wpisy jak i strony statyczne?"
186
+
187
+ #: options.php:251
188
+ msgid "When the \"Cross-relate posts and pages\" option is selected, the <code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code>, and <code>related_entries()</code> all will give the same output, returning both related pages and posts."
189
+ msgstr "Jeśli włączona jest ta opcja, kody <code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code> i <code>related_entries()</code> wyświetlą dokładnie to samo, czyli powiązane wpisy oraz strony statyczne."
190
+
191
+ #: options.php:293
192
+ msgid "Display options <small>for your website</small>"
193
+ msgstr "Opcje wyświetlania <small>dla Twojej strony</small>"
194
+
195
+ #: options.php:302
196
+ msgid "PERMALINK"
197
+ msgstr "STAŁY LINK"
198
+
199
+ #: options.php:302
200
+ #: options.php:363
201
+ msgid "RELATED TITLE"
202
+ msgstr "POWIĄZANY TYTUŁ"
203
+
204
+ #: options.php:309
205
+ msgid "Automatically display related posts?"
206
+ msgstr "Automatycznie wyświetlać powiązane wpisy?"
207
+
208
+ #: options.php:309
209
+ msgid "This option automatically displays related posts right after the content on single entry pages. If this option is off, you will need to manually insert <code>related_posts()</code> or variants (<code>related_pages()</code> and <code>related_entries()</code>) into your theme files."
210
+ msgstr "Po włączeniu tej opcji, powiązane wpisy pokażą się automatycznie na stronie pojedyńczego wpisu zaraz za jego treścią. Jeśli ta opcja jest wyłączona, musisz samodzielnie dodać kod: <code>related_posts()</code> lub jego warianty (<code>related_pages()</code> i <code>related_entries()</code>) do plików szablonu graficznego."
211
+
212
+ #: options.php:310
213
+ msgid "Website display code example"
214
+ msgstr "Przykładowy kod wyświetlany na stronie"
215
+
216
+ #: options.php:310
217
+ #: options.php:372
218
+ msgid "(Update options to reload.)"
219
+ msgstr "Zmień opcje a zobaczysz wynik."
220
+
221
+ #: options.php:312
222
+ #: options.php:374
223
+ msgid "Maximum number of related posts:"
224
+ msgstr "Maksymalna liczba powiązanych wpisów:"
225
+
226
+ #: options.php:314
227
+ msgid "Before / after related entries:"
228
+ msgstr "Kod przed / po powiązanych wpisach:"
229
+
230
+ #: options.php:315
231
+ #: options.php:320
232
+ #: options.php:329
233
+ #: options.php:378
234
+ #: options.php:383
235
+ #: options.php:392
236
+ msgid "For example:"
237
+ msgstr "Na przykład:"
238
+
239
+ #: options.php:319
240
+ #: options.php:382
241
+ msgid "Before / after each related entry:"
242
+ msgstr "Kod przed / po poszczególnych linkach:"
243
+
244
+ #: options.php:323
245
+ #: options.php:386
246
+ msgid "Show excerpt?"
247
+ msgstr "Pokazywać fragment wpisu?"
248
+
249
+ #: options.php:324
250
+ #: options.php:387
251
+ msgid "Excerpt length (No. of words):"
252
+ msgstr "Długość fragmentu (liczba słów):"
253
+
254
+ #: options.php:328
255
+ msgid "Before / after (Excerpt):"
256
+ msgstr "Kod przed / po fragmencie wpisu:"
257
+
258
+ #: options.php:334
259
+ #: options.php:397
260
+ msgid "Order results:"
261
+ msgstr "Kolejność wyświetlania:"
262
+
263
+ #: options.php:336
264
+ #: options.php:399
265
+ msgid "score (high relevance to low)"
266
+ msgstr "podobieństwo (najwyższe najpierw)"
267
+
268
+ #: options.php:337
269
+ #: options.php:400
270
+ msgid "score (low relevance to high)"
271
+ msgstr "podobnieństwo (najniższe najpierw)"
272
+
273
+ #: options.php:338
274
+ #: options.php:401
275
+ msgid "date (new to old)"
276
+ msgstr "data (najnowsze najpierw)"
277
+
278
+ #: options.php:339
279
+ #: options.php:402
280
+ msgid "date (old to new)"
281
+ msgstr "data (najstarsze najpierw)"
282
+
283
+ #: options.php:340
284
+ #: options.php:403
285
+ msgid "title (alphabetical)"
286
+ msgstr "tytuł (A-Z)"
287
+
288
+ #: options.php:341
289
+ #: options.php:404
290
+ msgid "title (reverse alphabetical)"
291
+ msgstr "tytuł (Z-A)"
292
+
293
+ #: options.php:346
294
+ #: options.php:409
295
+ msgid "Default display if no results:"
296
+ msgstr "Wyświetlany kod przy braku wyników:"
297
+
298
+ #: options.php:347
299
+ #: options.php:411
300
+ msgid "Help promote Yet Another Related Posts Plugin?"
301
+ msgstr "Pomóc promować YARPP?"
302
+
303
+ #: options.php:349
304
+ #: options.php:412
305
+ #, php-format
306
+ msgid "This option will add the code %s. Try turning it on, updating your options, and see the code in the code example to the right. These links and donations are greatly appreciated."
307
+ msgstr "Ta opcja doda kod: %s. Po włączeniu i zapisaniu opcji zobaczysz w okienku po prawej, jak wygląda przykładowy wygenerowany kod. Bardzo serdecznie dziękuję za te linki oraz dotacje."
308
+
309
+ #: options.php:354
310
+ msgid "Display options <small>for RSS</small>"
311
+ msgstr "Włącz opcje dla <small>kanału RSS</small>"
312
+
313
+ #: options.php:370
314
+ msgid "Display related posts in feeds?"
315
+ msgstr "Wyświetlać powiązane wpisy w kanałach RSS?"
316
+
317
+ #: options.php:371
318
+ msgid "Display related posts in the descriptions?"
319
+ msgstr "Wyświetlać powiązane wpisy w opisach?"
320
+
321
+ #: options.php:371
322
+ msgid "This option displays the related posts in the RSS description fields, not just the content. If your feeds are set up to only display excerpts, however, only the description field is used, so this option is required for any display at all."
323
+ msgstr "Po włączeniu tej opcji, powiązane wpisy pojawią się w opisie kanału RSS, nie tylko w treści. Jeśli w RSS wyświetlasz wyłącznie fragmenty wpisów, używane jest tylko pole opisu, a zatem ta opcja musi być włączona, aby powiązane wpisy byłby w ogóle pokazywane."
324
+
325
+ #: options.php:372
326
+ msgid "RSS display code example"
327
+ msgstr "Przykładowy kod wyświetlania w RSS"
328
+
329
+ #: options.php:377
330
+ msgid "Before / after related entries display:"
331
+ msgstr "Kod przed / po powiązanych wpisach:"
332
+
333
+ #: options.php:391
334
+ msgid "Before / after (excerpt):"
335
+ msgstr "Kod przed / po fragmencie wpisu:"
336
+
337
+ #: options.php:115
338
+ msgid "word"
339
+ msgstr "słowo"
340
+
341
+ #: options.php:116
342
+ msgid "tag"
343
+ msgstr "tag"
344
+
345
+ #: options.php:117
346
+ msgid "category"
347
+ msgstr "kategoria"
348
+
349
+ #: options.php:124
350
+ #: options.php:154
351
+ #, php-format
352
+ msgid "require at least one %s in common"
353
+ msgstr "wymagaj przynajmniej jeden %s wspólną"
354
+
355
+ #: options.php:126
356
+ #: options.php:156
357
+ #, php-format
358
+ msgid "require more than one %s in common"
359
+ msgstr "wymagaj więcej niż jeden %s wspólne"
360
+
361
+ #: options.php:95
362
+ msgid "Options saved!"
363
+ msgstr "Opcje zapisane!"
364
+
365
+ #: options.php:237
366
+ msgid "The higher the match threshold, the more restrictive, and you get less related posts overall. The default match threshold is 5. If you want to find an appropriate match threshhold, take a look at some post's related posts display and their scores. You can see what kinds of related posts are being picked up and with what kind of match scores, and determine an appropriate threshold for your site."
367
+ msgstr "Im wyższy minimalny próg powiązania, tym większe ograniczenia i tym samym mniej podobnych wpisów. Domyślnym progiem jest 5. Jeśli chcesz dostosować swoje minimum, zobacz kilka swoich artykułów i wyniki powiązanych do nich wpisów. Możesz zobaczyć, które wpisy są wybierane jako powiązane i z jakim wynikiem. Jeśli nie podobają Ci się rezultaty - poeksperymentuj z ustawieniami i minimalnym progiem."
368
+
369
+ #: options.php:419
370
+ msgid "Update options"
371
+ msgstr "Aktualizuj opcje"
372
+
373
+ #: options.php:420
374
+ msgid "Do you really want to reset your configuration?"
375
+ msgstr "Czy na pewno chcesz zresetować ustawienia"
376
+
377
+ #: options.php:420
378
+ msgid "Reset options"
379
+ msgstr "Resetuj ustawienia"
380
+
381
+ #: magic.php:56
382
+ msgid "Example post "
383
+ msgstr "Przykładowy wpis"
384
+
385
+ #: template-metabox.php:12
386
+ msgid "These are the related entries for this entry. Updating this post may change these related posts."
387
+ msgstr "Oto powiązane wpisy. Zmień treść tego wpisu aby zmienić listę powiązanych wpisów."
388
+
389
+ #: template-metabox.php:25
390
+ msgid "Whether all of these related entries are actually displayed and how they are displayed depends on your YARPP display options."
391
+ msgstr "To, czy lista powiązanych wpisów jest wyświetlana i jakie są to wpisy, jest zależne od konfiguracji wtyczki YARPP."
392
+
393
+ #: template-metabox.php:27
394
+ msgid "No related posts."
395
+ msgstr "Brak powiązanych wpisów."
396
+
397
+ #: options.php:81
398
+ #: options.php:84
399
+ #: options.php:126
400
+ #: options.php:530
401
+ msgid "Related posts cache status"
402
+ msgstr "Status cache powiązanych wpisów"
403
+
404
+ #: options.php:81
405
+ msgid "Your related posts cache is incomplete. Please build your cache from the <A>related posts status pane</a>."
406
+ msgstr "Cache powiązanych wpisów nie jest skończone. Zbuduj cache w <A>panelu opcji wtyczki YARPP</a>."
407
+
408
+ #: options.php:84
409
+ msgid "Your related posts cache is empty. Please build your cache from the <A>related posts status pane</a>."
410
+ msgstr "Cache powiązanych wpisów jest puste. Zbuduj cache w <A>panelu opcji wtyczki YARPP</a>."
411
+
412
+ #: options.php:127
413
+ msgid "If you updated the \"pool\" options or \"relatedness\" options displayed, please rebuild your cache now from the <A>related posts status pane</a>."
414
+ msgstr "Jeśli zmieniasz opcje \"puli\" lub \"powiązań\", proszę ponownie zbudować cache w <A>panelu opcji wtyczki YARPP</a>."
415
+
416
+ #: options.php:273
417
+ msgid "by <a href=\"http://mitcho.com/code/\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a>"
418
+ msgstr "autor: <a href=\"http://mitcho.com/code/\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a>"
419
+
420
+ #: options.php:273
421
+ msgid "Follow <a href=\"http://twitter.com/yarpp/\">Yet Another Related Posts Plugin on Twitter</a>"
422
+ msgstr "Śledź <a href=\"http://twitter.com/yarpp/\">Yet Another Related Posts Plugin na Twitterze</a>"
423
+
424
+ #: options.php:294
425
+ msgid "day(s)"
426
+ msgstr "dni"
427
+
428
+ #: options.php:295
429
+ msgid "week(s)"
430
+ msgstr "tygodni"
431
+
432
+ #: options.php:296
433
+ msgid "month(s)"
434
+ msgstr "miesięcy"
435
+
436
+ #: options.php:298
437
+ msgid "Show only posts from the past NUMBER UNITS"
438
+ msgstr "Tylko wpisy z ostatnich NUMBER UNITS"
439
+
440
+ #: options.php:387
441
+ msgid "There is a new beta (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin. You can <A>download it here</a> at your own risk."
442
+ msgstr "Istnieje nowa wersja beta (VERSION) wtyczki Yet Another Related Posts. Możesz <A>ściągnąć ją tutaj</a> i używać na własne ryzyko."
443
+
444
+ #: options.php:389
445
+ msgid "There is a new version (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin available! You can <A>download it here</a>."
446
+ msgstr "Istnieje nowa wersja (VERSION) wtyczki Yet Another Related Posts! Możesz <A>ściągnąć ją tutaj</a>."
447
+
448
+ #: options.php:410
449
+ #: options.php:474
450
+ msgid "Display using a custom template file"
451
+ msgstr "Wyświetlaj używając szablonu"
452
+
453
+ #: options.php:412
454
+ #: options.php:476
455
+ msgid "Template file:"
456
+ msgstr "Plik szablonu:"
457
+
458
+ #: options.php:469
459
+ msgid "This option displays related posts at the end of each item in your RSS and Atom feeds. No template changes are needed."
460
+ msgstr "Te opcje zmieniają sposób wyświetlania powiązanych wpisów a kanałach RSS i Atom. Żadne zmiany szablonu nie są wymagane."
461
+
462
+ #: options.php:527
463
+ msgid "Advanced"
464
+ msgstr "Zaawansowane"
465
+
466
+ #: options.php:530
467
+ msgid "Show cache status"
468
+ msgstr "Pokaż status cache"
469
+
470
+ #: options.php:531
471
+ msgid "When the cache is incomplete, compute related posts on the fly?"
472
+ msgstr "Jeśli cache nie jest kompletne, wyznaczać powiązane wpisy w locie?"
473
+
474
+ #: options.php:532
475
+ msgid "If a displayed post's related posts are not cached and this option is on, YARPP will compute them on the fly. Do not turn this option on if you have a high-traffic site.<br />If this option is off and a post's related posts have not been cached, it will display as if it has no related posts."
476
+ msgstr "Jeśli cache powiązanych wpisów nie jest kompletne i ta opcja jest włączona, YARPP będzie wyznaczać powiązane wpisy \"w locie\". Nie włączaj tej opcji, jeśli masz duży ruch na stronie!<br />Jeśli ta opcja jest wyłączona i nie ma cache, wtyczka zachowa się tak, jakby nie było żadnych powiązanych wpisów."
477
+
478
+ #: options.php:562
479
+ msgid "'MIN minute(s) and SEC second(s) remaining'"
480
+ msgstr "'Pozostało: MIN minut i SEC sekund'"
481
+
482
+ #: options.php:564
483
+ msgid "'SEC second(s) remaining'"
484
+ msgstr "'Pozostało sekund: SEC'"
485
+
486
+ #: options.php:568
487
+ msgid "Your related posts cache is now complete."
488
+ msgstr "Cache powiązanych wpisów jest teraz kompletne."
489
+
490
+ #: options.php:568
491
+ msgid "The SQL queries took SEC seconds."
492
+ msgstr "Zapytanie SQL zajęło SEC sekund."
493
+
494
+ #: options.php:578
495
+ #: options.php:582
496
+ msgid "There was an error while constructing the related posts for TITLE"
497
+ msgstr "Wystąpił błąd w czasie tworzenia powiązanych wpisów dla TITLE"
498
+
499
+ #: options.php:579
500
+ #: options.php:584
501
+ msgid "try to continue"
502
+ msgstr "spróbuj kontynuować"
503
+
504
+ #: options.php:592
505
+ msgid "Your related posts cache is PERCENT% complete."
506
+ msgstr "Cache powiązanych wpisów gotowe w PERCENT%."
507
+
508
+ #: options.php:598
509
+ msgid "starting..."
510
+ msgstr "rozpoczynam..."
511
+
512
+ #: includes.php:110
513
+ msgid "MySQL error on creating yarpp_keyword_cache table"
514
+ msgstr "Wystąpił błąd w czasie tworzenia tabeli yarpp_keyword_cache"
515
+
516
+ #: includes.php:121
517
+ msgid "MySQL error on creating yarpp_related_cache table"
518
+ msgstr "Wystąpił błąd w czasie tworzenia tabeli yarpp_related_cache"
519
+
520
+ #: services.php:59
521
+ msgid "You cannot rebuild the YARPP cache."
522
+ msgstr "Nie można ponownie zbudować cache YARPP."
523
+
524
+ #: services.php:90
525
+ #, php-format
526
+ msgid "You do not have the permission to write the file '%s'."
527
+ msgstr "Nie posiadasz uprawnień do zapisu pliku '%s'."
528
+
529
+ #: options.php:10
530
+ msgid "Please move the YARPP template files into your theme to complete installation. Simply move the sample template files (currently in <code>wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/yarpp-templates/</code>) to the <code>TEMPLATEPATH</code> directory."
531
+ msgstr "Prosze przeniesieść pliki szablonów YARPP to katalogu Twojego motywu graficznego. Po prostu skopiuj pliki szablonów (w tej chwili w <code>wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/yarpp-templates/</code>) do katalogu <code>TEMPLATEPATH</code>."
532
+
533
+ #: options.php:15
534
+ msgid "No YARPP template files were found in your theme (<code>TEMPLATEPATH</code>) so the templating feature has been turned off."
535
+ msgstr "Nie znaleziono plików szablonów YARPP w katalogu motywu graficznego (<code>TEMPLATEPATH</code>), a więc funkcje tych szablonów zostały wyłączone."
536
+
537
+ #: options.php:410
538
+ #: options.php:474
539
+ #: options.php:527
540
+ msgid "NEW!"
541
+ msgstr "NOWOŚĆ!"
542
+
543
+ #: options.php:410
544
+ #: options.php:474
545
+ msgid "This advanced option gives you full power to customize how your related posts are displayed. Templates (stored in your theme folder) are written in PHP."
546
+ msgstr "Te zaawansowane opcje dają Ci możliwość całkowitego dostosowania wyświetlania powiązanych wpisów. Szablony (znajdujące sie w katalogu motywu graficznego) są napisane w PHP."
547
+
magic.php CHANGED
@@ -69,7 +69,7 @@ function yarpp_demo_request_filter($arg) {
69
$wpdb->query("set @count = 0;");
70
$arg = "SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ID + $yarpp_limit as ID, post_author, post_date, post_date_gmt, 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.' as post_content,
71
concat('".__('Example post ','yarpp')."',@count:=@count+1) as post_title, 0 as post_category, '' as post_excerpt, 'publish' as post_status, 'open' as comment_status, 'open' as ping_status, '' as post_password, concat('example-post-',@count) as post_name, '' as to_ping, '' as pinged, post_modified, post_modified_gmt, '' as post_content_filtered, 0 as post_parent, concat('PERMALINK',@count) as guid, 0 as menu_order, 'post' as post_type, '' as post_mime_type, 0 as comment_count, 'SCORE' as score
72
- FROM wp_posts
73
ORDER BY ID DESC LIMIT 0, $yarpp_limit";
74
}
75
return $arg;
@@ -295,7 +295,7 @@ function yarpp_related($type,$args,$echo = true,$reference_ID=false,$domain = 'w
295
296
if ($domain == 'metabox') {
297
include('template-metabox.php');
298
- } elseif ($use_template and file_exists(STYLESHEETPATH . '/' . $template_file)) {
299
ob_start();
300
include(STYLESHEETPATH . '/' . $template_file);
301
$output = ob_get_contents();
@@ -355,6 +355,7 @@ $yarpp_caching_queue = array();
355
356
function yarpp_save_cache($post_ID,$force=true) {
357
global $wpdb, $yarpp_caching_queue, $yarpp_updated_posts;
358
$parent_ID = $wpdb->get_var("select post_parent from $wpdb->posts where ID='$post_ID'");
359
if ($parent_ID != $post_ID and $parent_ID)
360
$post_ID = $parent_ID;
69
$wpdb->query("set @count = 0;");
70
$arg = "SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ID + $yarpp_limit as ID, post_author, post_date, post_date_gmt, 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.' as post_content,
71
concat('".__('Example post ','yarpp')."',@count:=@count+1) as post_title, 0 as post_category, '' as post_excerpt, 'publish' as post_status, 'open' as comment_status, 'open' as ping_status, '' as post_password, concat('example-post-',@count) as post_name, '' as to_ping, '' as pinged, post_modified, post_modified_gmt, '' as post_content_filtered, 0 as post_parent, concat('PERMALINK',@count) as guid, 0 as menu_order, 'post' as post_type, '' as post_mime_type, 0 as comment_count, 'SCORE' as score
72
+ FROM $wpdb->posts
73
ORDER BY ID DESC LIMIT 0, $yarpp_limit";
74
}
75
return $arg;
295
296
if ($domain == 'metabox') {
297
include('template-metabox.php');
298
+ } elseif ($use_template and file_exists(STYLESHEETPATH . '/' . $template_file) and $template_file != '') {
299
ob_start();
300
include(STYLESHEETPATH . '/' . $template_file);
301
$output = ob_get_contents();
355
356
function yarpp_save_cache($post_ID,$force=true) {
357
global $wpdb, $yarpp_caching_queue, $yarpp_updated_posts;
358
+
359
$parent_ID = $wpdb->get_var("select post_parent from $wpdb->posts where ID='$post_ID'");
360
if ($parent_ID != $post_ID and $parent_ID)
361
$post_ID = $parent_ID;
options.php CHANGED
@@ -255,12 +255,11 @@ function load_display_discats() {
255
256
$display_version = yarpp_get_option('version');
257
$split = explode('.',$display_version);
258
- if (strlen($split[1]) == 1)
259
- echo $display_version;
260
- else {
261
$pos = strpos($display_version,'.')+2;
262
- echo substr($display_version,0,$pos).'.'.substr($display_version,$pos);
263
}
264
?></small>
265
</h2>
266
@@ -381,13 +380,13 @@ function load_display_discats() {
381
yarppBuildRequest();
382
});
383
384
- version = jQuery('#yarpp-version').html();
385
- jQuery.post('http://mitcho.com/code/yarpp/checkversion.php',{version:version},function(json){
386
- if (json.result == 'newbeta')
387
- jQuery('#yarpp-version').addClass('updated').html(<?php echo "'<p>".str_replace('VERSION',"'+json.beta.version+'",str_replace('<A>',"<a href=\"'+json.beta.url+'\">",__("There is a new beta (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin. You can <A>download it here</a> at your own risk.","yarpp")))."</p>'"?>).show();
388
- if (json.result == 'new')
389
- jQuery('#yarpp-version').addClass('updated').html(<?php echo "'<p>".str_replace('VERSION',"'+json.current.version+'",str_replace('<A>',"<a href=\"'+json.current.url+'\">",__("There is a new version (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin available! You can <A>download it here</a>.","yarpp")))."</p>'"?>).show();
390
- },'json');
391
}
392
393
jQuery(document).ready(yarpp_js_init);
@@ -420,12 +419,12 @@ checkbox('auto_display',__("Automatically display related posts?",'yarpp')." <a
420
</tr>
421
<tr valign='top' class='not_templated'>
422
<th><?php _e("Before / after related entries:",'yarpp');?></th>
423
- <td><input name="before_related" type="text" id="before_related" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('before_related',true)); ?>" size="10" /> / <input name="after_related" type="text" id="after_related" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('after_related',true)); ?>" size="10" /><em><small> <?php _e("For example:",'yarpp');?> &lt;ol&gt;&lt;/ol&gt; or &lt;div&gt;&lt;/div&gt;</small></em>
424
</td>
425
</tr>
426
<tr valign='top' class='not_templated'>
427
<th><?php _e("Before / after each related entry:",'yarpp');?></th>
428
- <td><input name="before_title" type="text" id="before_title" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('before_title',true)); ?>" size="10" /> / <input name="after_title" type="text" id="after_title" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('after_title',true)); ?>" size="10" /><em><small> <?php _e("For example:",'yarpp');?> &lt;li&gt;&lt;/li&gt; or &lt;dl&gt;&lt;/dl&gt;</small></em>
429
</td>
430
</tr>
431
<?php checkbox('show_excerpt',__("Show excerpt?",'yarpp'),"<tr class='not_templated' valign='top'><th colspan='2'>",' class="show_excerpt" onclick="javascript:excerpt()"'); ?>
@@ -434,7 +433,7 @@ checkbox('auto_display',__("Automatically display related posts?",'yarpp')." <a
434
435
<tr class="excerpted" valign='top'>
436
<th><?php _e("Before / after (Excerpt):",'yarpp');?></th>
437
- <td><input name="before_post" type="text" id="before_post" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('before_post',true)); ?>" size="10" /> / <input name="after_post" type="text" id="after_post" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('after_post')); ?>" size="10" /><em><small> <?php _e("For example:",'yarpp');?> &lt;li&gt;&lt;/li&gt; or &lt;dl&gt;&lt;/dl&gt;</small></em>
438
</td>
439
</tr>
440
@@ -484,12 +483,12 @@ checkbox('rss_excerpt_display',__("Display related posts in the descriptions?",'
484
</tr>
485
<tr class='rss_not_templated' valign='top'>
486
<th><?php _e("Before / after related entries display:",'yarpp');?></th>
487
- <td><input name="rss_before_related" type="text" id="rss_before_related" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('rss_before_related',true)); ?>" size="10" /> / <input name="rss_after_related" type="text" id="rss_after_related" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('rss_after_related',true)); ?>" size="10" /><em><small> <?php _e("For example:",'yarpp');?> &lt;ol&gt;&lt;/ol&gt; or &lt;div&gt;&lt;/div&gt;</small></em>
488
</td>
489
</tr>
490
<tr class='rss_not_templated' valign='top'>
491
<th><?php _e("Before / after each related entry:",'yarpp');?></th>
492
- <td><input name="rss_before_title" type="text" id="rss_before_title" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('rss_before_title',true)); ?>" size="10" /> / <input name="rss_after_title" type="text" id="rss_after_title" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('rss_after_title',true)); ?>" size="10" /><em><small> <?php _e("For example:",'yarpp');?> &lt;li&gt;&lt;/li&gt; or &lt;dl&gt;&lt;/dl&gt;</small></em>
493
</td>
494
</tr>
495
<?php checkbox('rss_show_excerpt',__("Show excerpt?",'yarpp'),"<tr class='rss_not_templated' valign='top'><th colspan='2'>",' class="rss_show_excerpt" onclick="javascript:rss_excerpt()"'); ?>
@@ -498,7 +497,7 @@ checkbox('rss_excerpt_display',__("Display related posts in the descriptions?",'
498
499
<tr class="rss_excerpted" valign='top'>
500
<th><?php _e("Before / after (excerpt):",'yarpp');?></th>
501
- <td><input name="rss_before_post" type="text" id="rss_before_post" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('rss_before_post',true)); ?>" size="10" /> / <input name="rss_after_post" type="text" id="rss_after_post" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('rss_after_post')); ?>" size="10" /><em><small> <?php _e("For example:",'yarpp');?> &lt;li&gt;&lt;/li&gt; or &lt;dl&gt;&lt;/dl&gt;</small></em>
502
</td>
503
</tr>
504
255
256
$display_version = yarpp_get_option('version');
257
$split = explode('.',$display_version);
258
+ if (strlen($split[1]) != 1) {
259
$pos = strpos($display_version,'.')+2;
260
+ $display_version = substr($display_version,0,$pos).'.'.substr($display_version,$pos);
261
}
262
+ echo $display_version;
263
?></small>
264
</h2>
265
380
yarppBuildRequest();
381
});
382
383
+ var yarpp_json = <?php echo yarpp_check_version_json($display_version)?>;
384
+
385
+ if (yarpp_json.result == 'newbeta')
386
+ jQuery('#yarpp-version').addClass('updated').html(<?php echo "'<p>".str_replace('VERSION',"'+yarpp_json.beta.version+'",str_replace('<A>',"<a href=\"'+yarpp_json.beta.url+'\">",addslashes(__("There is a new beta (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin. You can <A>download it here</a> at your own risk.","yarpp"))))."</p>'"?>).show();
387
+ if (yarpp_json.result == 'new')
388
+ jQuery('#yarpp-version').addClass('updated').html(<?php echo "'<p>".str_replace('VERSION',"'+yarpp_json.current.version+'",str_replace('<A>',"<a href=\"'+yarpp_json.current.url+'\">",addslashes(__("There is a new version (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin available! You can <A>download it here</a>.","yarpp"))))."</p>'"?>).show();
389
+
390
}
391
392
jQuery(document).ready(yarpp_js_init);
419
</tr>
420
<tr valign='top' class='not_templated'>
421
<th><?php _e("Before / after related entries:",'yarpp');?></th>
422
+ <td><input name="before_related" type="text" id="before_related" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('before_related',true)); ?>" size="10" /> / <input name="after_related" type="text" id="after_related" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('after_related',true)); ?>" size="10" /><em><small> <?php _e("For example:",'yarpp');?> &lt;ol&gt;&lt;/ol&gt;<?php _e(' or ','yarpp');?>&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</small></em>
423
</td>
424
</tr>
425
<tr valign='top' class='not_templated'>
426
<th><?php _e("Before / after each related entry:",'yarpp');?></th>
427
+ <td><input name="before_title" type="text" id="before_title" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('before_title',true)); ?>" size="10" /> / <input name="after_title" type="text" id="after_title" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('after_title',true)); ?>" size="10" /><em><small> <?php _e("For example:",'yarpp');?> &lt;li&gt;&lt;/li&gt;<?php _e(' or ','yarpp');?>&lt;dl&gt;&lt;/dl&gt;</small></em>
428
</td>
429
</tr>
430
<?php checkbox('show_excerpt',__("Show excerpt?",'yarpp'),"<tr class='not_templated' valign='top'><th colspan='2'>",' class="show_excerpt" onclick="javascript:excerpt()"'); ?>
433
434
<tr class="excerpted" valign='top'>
435
<th><?php _e("Before / after (Excerpt):",'yarpp');?></th>
436
+ <td><input name="before_post" type="text" id="before_post" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('before_post',true)); ?>" size="10" /> / <input name="after_post" type="text" id="after_post" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('after_post')); ?>" size="10" /><em><small> <?php _e("For example:",'yarpp');?> &lt;li&gt;&lt;/li&gt;<?php _e(' or ','yarpp');?>&lt;dl&gt;&lt;/dl&gt;</small></em>
437
</td>
438
</tr>
439
483
</tr>
484
<tr class='rss_not_templated' valign='top'>
485
<th><?php _e("Before / after related entries display:",'yarpp');?></th>
486
+ <td><input name="rss_before_related" type="text" id="rss_before_related" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('rss_before_related',true)); ?>" size="10" /> / <input name="rss_after_related" type="text" id="rss_after_related" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('rss_after_related',true)); ?>" size="10" /><em><small> <?php _e("For example:",'yarpp');?> &lt;ol&gt;&lt;/ol&gt;<?php _e(' or ','yarpp');?>&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</small></em>
487
</td>
488
</tr>
489
<tr class='rss_not_templated' valign='top'>
490
<th><?php _e("Before / after each related entry:",'yarpp');?></th>
491
+ <td><input name="rss_before_title" type="text" id="rss_before_title" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('rss_before_title',true)); ?>" size="10" /> / <input name="rss_after_title" type="text" id="rss_after_title" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('rss_after_title',true)); ?>" size="10" /><em><small> <?php _e("For example:",'yarpp');?> &lt;li&gt;&lt;/li&gt;<?php _e(' or ','yarpp');?>&lt;dl&gt;&lt;/dl&gt;</small></em>
492
</td>
493
</tr>
494
<?php checkbox('rss_show_excerpt',__("Show excerpt?",'yarpp'),"<tr class='rss_not_templated' valign='top'><th colspan='2'>",' class="rss_show_excerpt" onclick="javascript:rss_excerpt()"'); ?>
497
498
<tr class="rss_excerpted" valign='top'>
499
<th><?php _e("Before / after (excerpt):",'yarpp');?></th>
500
+ <td><input name="rss_before_post" type="text" id="rss_before_post" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('rss_before_post',true)); ?>" size="10" /> / <input name="rss_after_post" type="text" id="rss_after_post" value="<?php echo stripslashes(yarpp_get_option('rss_after_post')); ?>" size="10" /><em><small> <?php _e("For example:",'yarpp');?> &lt;li&gt;&lt;/li&gt;<?php _e(' or ','yarpp');?>&lt;dl&gt;&lt;/dl&gt;</small></em>
501
</td>
502
</tr>
503
readme.txt CHANGED
@@ -7,7 +7,7 @@ Donate link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=66G4D
7
Tags: related, posts, post, pages, page, RSS, feed, feeds
8
Requires at least: 2.3
9
Tested up to: 2.7.2
10
- Stable tag: 3.0.2
11
12
Returns a list of related entries based on a unique algorithm for display on your blog and RSS feeds. A templating feature allows customization of the display.
13
@@ -16,7 +16,7 @@ Returns a list of related entries based on a unique algorithm for display on you
16
Yet Another Related Posts Plugin (YARPP) gives you a list of posts and/or pages related to the current entry, introducing the reader to other relevant content on your site. Key features include:
17
18
1. *An advanced and versatile algorithm*: Using a customizable algorithm considering post titles, content, tags, and categories, YARPP calculates a "match score" for each pair of posts on your blog. You choose the threshold limit for relevance and you get more related posts if there are more related posts and less if there are less.
19
- 2. *Templating*: **New in 3.0!** A new [templating system](http://mitcho.com/blog/projects/yarpp-3-templatesyarpp-3-templates/) puts you in charge of how your posts are displayed.
20
3. *Caching*: **New in 3.0!** YARPP now caches the related posts for all the posts and thus has significantly improved performance over versions 2.x.
21
4. *Related posts in RSS feeds*: Display related posts in your RSS and Atom feeds with custom display options.
22
5. *Disallowing certain tags or categories*: You can choose certain tags or categories as disallowed, meaning any page or post with such tags or categories will not be served up by the plugin.
@@ -80,6 +80,10 @@ If you have a large blog with many (>1000) posts or have many tags or categories
80
81
In the future I will be building a YARPP-internal cache system so that YARPP can calculate all the post-relations at one time and then re-use those results every time, rather than calculating them on the fly.
82
83
= I get a PHP error saying "Cannot redeclare `related_posts()`" =
84
85
You most likely have another related posts plugin activated at the same time. Please disactivate those other plugins first before using YARPP.
@@ -108,6 +112,7 @@ YARPP is currently localized in the following languages:
108
* Italian (`it_IT`) by Gianni Diurno (yarpp-it at mitcho dot com) of [gidibao.net](http://gidibao.net)
109
* Japanese (`ja`) by myself (yarpp at mitcho dot com)
110
* Swedish (`sv_SE`) by Max Elander (yarpp-sv at mitcho dot com)
111
112
We already have localizers lined up for the following languages:
113
@@ -222,3 +227,12 @@ If you are a bilingual speaker of English and another language and an avid user
222
* 3.0.2
223
* Bugfix: [Templating wasn't working with child templates.](http://wordpress.org/support/topic/265515)
224
* Bugfix: In some situations, [SQL errors were printed in the AJAX preview displays](http://wordpress.org/support/topic/265728).
7
Tags: related, posts, post, pages, page, RSS, feed, feeds
8
Requires at least: 2.3
9
Tested up to: 2.7.2
10
+ Stable tag: 3.0.3
11
12
Returns a list of related entries based on a unique algorithm for display on your blog and RSS feeds. A templating feature allows customization of the display.
13
16
Yet Another Related Posts Plugin (YARPP) gives you a list of posts and/or pages related to the current entry, introducing the reader to other relevant content on your site. Key features include:
17
18
1. *An advanced and versatile algorithm*: Using a customizable algorithm considering post titles, content, tags, and categories, YARPP calculates a "match score" for each pair of posts on your blog. You choose the threshold limit for relevance and you get more related posts if there are more related posts and less if there are less.
19
+ 2. *Templating*: **New in 3.0!** A new [templating system](http://mitcho.com/blog/projects/yarpp-3-templates/) puts you in charge of how your posts are displayed.
20
3. *Caching*: **New in 3.0!** YARPP now caches the related posts for all the posts and thus has significantly improved performance over versions 2.x.
21
4. *Related posts in RSS feeds*: Display related posts in your RSS and Atom feeds with custom display options.
22
5. *Disallowing certain tags or categories*: You can choose certain tags or categories as disallowed, meaning any page or post with such tags or categories will not be served up by the plugin.
80
81
In the future I will be building a YARPP-internal cache system so that YARPP can calculate all the post-relations at one time and then re-use those results every time, rather than calculating them on the fly.
82
83
+ = I use DISQUS for comments. I can't access the YARPP options page! =
84
+
85
+ The DISQUS plugin loads some JavaScript voodoo which is interacting in weird ways with the AJAX in YARPP's options page. You can fix this by going to the DISQUS plugin advanced settings and turning on the "Check this if you have a problem with comment counts not showing on permalinks" option.
86
+
87
= I get a PHP error saying "Cannot redeclare `related_posts()`" =
88
89
You most likely have another related posts plugin activated at the same time. Please disactivate those other plugins first before using YARPP.
112
* Italian (`it_IT`) by Gianni Diurno (yarpp-it at mitcho dot com) of [gidibao.net](http://gidibao.net)
113
* Japanese (`ja`) by myself (yarpp at mitcho dot com)
114
* Swedish (`sv_SE`) by Max Elander (yarpp-sv at mitcho dot com)
115
+ * Polish (`pl_PL`) by [Perfecta](http://perfecta.pro/wp-pl/)
116
117
We already have localizers lined up for the following languages:
118
227
* 3.0.2
228
* Bugfix: [Templating wasn't working with child templates.](http://wordpress.org/support/topic/265515)
229
* Bugfix: In some situations, [SQL errors were printed in the AJAX preview displays](http://wordpress.org/support/topic/265728).
230
+ * 3.0.3
231
+ * Reinstated the 3.0.1 bugfix for includes
232
+ * Bugfix: Fixed encoding issue in keyword caching algorithm
233
+ * Bugfix: One SQL query assumed `wp_` prefix on tables
234
+ * Adding Polish localization
235
+ * Added note on DISQUS in readme
236
+ * Making some extra strings localizable
237
+ * Bugfix: [a problem with the Italian localization](http://wordpress.org/support/topic/265952)
238
+
yarpp.php CHANGED
@@ -3,7 +3,7 @@
3
Plugin Name: Yet Another Related Posts Plugin
4
Plugin URI: http://mitcho.com/code/yarpp/
5
Description: Returns a list of related entries based on a unique algorithm for display on your blog and RSS feeds. A templating feature allows customization of the display.
6
- Version: 3.0.2
7
Author: mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine)
8
Author URI: http://mitcho.com/
9
Donate link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=66G4DATK4999L&item_name=mitcho%2ecom%2fcode%3a%20donate%20to%20Michael%20Yoshitaka%20Erlewine&no_shipping=0&no_note=1&tax=0&currency_code=USD&lc=US&charset=UTF%2d8
@@ -27,7 +27,9 @@ add_action('plugins_loaded', 'widget_yarpp_init');
27
// new in 3.0: add meta box
28
add_action( 'admin_menu', 'yarpp_add_metabox');
29
function yarpp_add_metabox() {
30
- add_meta_box( __( 'Related Posts' , 'yarpp'), __( 'Related Posts' , 'yarpp'), 'yarpp_metabox', 'post', 'normal' );
31
}
32
function yarpp_metabox() {
33
global $post;
3
Plugin Name: Yet Another Related Posts Plugin
4
Plugin URI: http://mitcho.com/code/yarpp/
5
Description: Returns a list of related entries based on a unique algorithm for display on your blog and RSS feeds. A templating feature allows customization of the display.
6
+ Version: 3.0.3
7
Author: mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine)
8
Author URI: http://mitcho.com/
9
Donate link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=66G4DATK4999L&item_name=mitcho%2ecom%2fcode%3a%20donate%20to%20Michael%20Yoshitaka%20Erlewine&no_shipping=0&no_note=1&tax=0&currency_code=USD&lc=US&charset=UTF%2d8
27
// new in 3.0: add meta box
28
add_action( 'admin_menu', 'yarpp_add_metabox');
29
function yarpp_add_metabox() {
30
+ if (function_exists('add_meta_box')) {
31
+ add_meta_box( __( 'Related Posts' , 'yarpp'), __( 'Related Posts' , 'yarpp'), 'yarpp_metabox', 'post', 'normal' );
32
+ }
33
}
34
function yarpp_metabox() {
35
global $post;