Yet Another Related Posts Plugin (YARPP) - Version 3.0.7

Version Description

Download this release

Release Info

Developer mitchoyoshitaka
Plugin Icon 128x128 Yet Another Related Posts Plugin (YARPP)
Version 3.0.7
Comparing to
See all releases

Code changes from version 3.0.7b2 to 3.0.7

Files changed (5) hide show
  1. includes.php +2 -2
  2. lang/yarpp-by_BY.mo +0 -0
  3. lang/yarpp-by_BY.po +535 -0
  4. readme.txt +10 -3
  5. yarpp.php +1 -1
includes.php CHANGED
@@ -126,8 +126,8 @@ function yarpp_activate() {
126
return 0;
127
}
128
}
129
- add_option('yarpp_version','3.07b1');
130
- update_option('yarpp_version','3.07b1');
131
return 1;
132
}
133
126
return 0;
127
}
128
}
129
+ add_option('yarpp_version','3.07');
130
+ update_option('yarpp_version','3.07');
131
return 1;
132
}
133
lang/yarpp-by_BY.mo ADDED
Binary file
lang/yarpp-by_BY.po ADDED
@@ -0,0 +1,535 @@
1
+ msgid ""
2
+ msgstr ""
3
+ "Project-Id-Version: Yet Another Related Posts Plugin\n"
4
+ "PO-Revision-Date: 2009-07-02 14:00+0300\n"
5
+ "Last-Translator: Fat Cow <zhr@tut.by>\n"
6
+ "MIME-Version: 1.0\n"
7
+ "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
8
+ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
9
+ "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%100/10==1 ? 2 : n%10==1 ? 0 : (n+9)%10>3 ? 2 : 1;\n"
10
+ "X-Poedit-Language: Belarusian\n"
11
+ "X-Poedit-Country: BELARUS\n"
12
+ "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
13
+ "X-Poedit-KeywordsList: __;_e;__ngettext:1,2;__ngettext_noop:1,2;_c\n"
14
+ "X-Poedit-Basepath: ../\n"
15
+ "POT-Creation-Date: \n"
16
+ "Language-Team: Fat Cow <zhr@tut.by>\n"
17
+ "X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
18
+
19
+ #: includes.php:94
20
+ msgid "MySQL error on adding yarpp_title"
21
+ msgstr "Памылка MySQL пры даданні yarpp_title"
22
+
23
+ #: includes.php:99
24
+ msgid "MySQL error on adding yarpp_content"
25
+ msgstr "Памылка MySQL пры даданні yarpp_content"
26
+
27
+ #: includes.php:185
28
+ msgid "<h3>An important message from YARPP:</h3><p>Thank you for upgrading to YARPP 2. YARPP 2.0 adds the much requested ability to limit related entry results by certain tags or categories. 2.0 also brings more fine tuned control of the magic algorithm, letting you specify how the algorithm should consider or not consider entry content, titles, tags, and categories. Make sure to adjust the new settings to your liking and perhaps readjust your threshold.</p><p>For more information, check out the <a href=\"http://mitcho.com/code/yarpp/\">YARPP documentation</a>. (This message will not be displayed again.)</p>"
29
+ msgstr "<h3>Важнае паведамленне ад YARPP</h3><p>Дзякуй за абнаўленне да YARPP 2. У гэтай версіі дададзеная доўгачаканая магчымасць абмяжоўваць якія выводзяцца звязаныя запісы некаторымі тэгамі або катэгорыямі. YARPP 2 таксама дае магчымасць больш тонка наладжваць алгарытм, дазваляючы паказваць ці варта выкарыстаць пры разглядзе цела, загалоўкі, тэгі і катэгорыі. Абавязкова проверье стан новых налад, ці ўсё адпавядае вашым чаканням.</p><p>Падрабязней тут: <a href=\"http://mitcho.com/code/yarpp/\">documentation YARPP</a>. (Ce message n'appara?tra plus.)</p>"
30
+
31
+ #: includes.php:197
32
+ msgid "Related Posts (YARPP)"
33
+ msgstr "Звязаныя пасты (YARPP)"
34
+
35
+ #: includes.php:224
36
+ #: yarpp.php:29
37
+ msgid "Related Posts"
38
+ msgstr "Звязаныя пасты"
39
+
40
+ #: includes.php:229
41
+ msgid "YARPP"
42
+ msgstr "YARPP"
43
+
44
+ #: template-builtin.php:35
45
+ #, php-format
46
+ msgid "%f is the YARPP match score between the current entry and this related entry. You are seeing this value because you are logged in to WordPress as an administrator. It is not shown to regular visitors."
47
+ msgstr "%f - гэта каэфіцыент \"падобнасці\" паста і звязанага з ім. Вы бачыце гэта таму, што вы зашлі ў Wordpress адміністратарам. Гэта не паказваецца простым наведвальнікам"
48
+
49
+ #: magic.php:304
50
+ #: options.php:458
51
+ #: options.php:521
52
+ msgid "Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>."
53
+ msgstr "Спіс падобных пастоў прадстаўлены вам убудовай <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>YARPP</a>."
54
+
55
+ #: options.php:26
56
+ msgid "The MyISAM check has been overridden. You may now use the \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria."
57
+ msgstr "Праверка MyISAM была выкананая. Зараз вы можаце выкарыстаць крытэры падобнасці Разглядаць загалоўкі і Разглядаць тэкст."
58
+
59
+ #: options.php:35
60
+ #, php-format
61
+ msgid "YARPP's \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria require your <code>%s</code> table to use the <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>MyISAM storage engine</a>, but the table seems to be using the <code>%s</code> engine. These two options have been disabled."
62
+ msgstr "Выкарыстанне опцый YARPP Разглядаць загалоўкі і Разглядаць тэкст патрабуе, каб ваша табліца <code>%s</code> выкарыстала рухавічок <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>MyISAM</a>, але табліца мабыць выкарыстае рухавічок <code>%s</code>. Гэтыя дзве опцыі адключаныя."
63
+
64
+ #: options.php:37
65
+ #, fuzzy, php-format
66
+ msgid "To restore these features, please update your <code>%s</code> table by executing the following SQL directive: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code> . No data will be erased by altering the table's engine, although there are performance implications."
67
+ msgstr "Для аднаўлення гэтых опцый, калі ласка, зменіце вашу табліцу <code>%s</code>наступнай SQL інструкцыяй e&nbsp;: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code><br />Пры змене табліцы дадзеныя не павінны прорва, аднак магчымыя наступствы."
68
+
69
+ #: options.php:39
70
+ #, php-format
71
+ msgid "If, despite this check, you are sure that <code>%s</code> is using the MyISAM engine, press this magic button:"
72
+ msgstr "Калі, незалежна ад гэтай опцыі, вы ўпэўненыя што табліца <code>%s</code> выкарыстае MyISAM, націсніце на гэтую чароўную кнопку&nbsp;:"
73
+
74
+ #: options.php:42
75
+ msgid "Trust me. Let me use MyISAM features."
76
+ msgstr "Паверце мне. Дазвольце мне выкарыстаць MyISAM."
77
+
78
+ #: options.php:65
79
+ msgid "The YARPP database had an error but has been fixed."
80
+ msgstr "База дадзеных YARPP утрымоўвала памылкі, але яны былі выпраўленыя."
81
+
82
+ #: options.php:67
83
+ msgid "The YARPP database has an error which could not be fixed."
84
+ msgstr "База дадзеных YARPP утрымоўвае памылку, якая не можа быць выпраўленая."
85
+
86
+ #: options.php:153
87
+ #: options.php:170
88
+ #: options.php:182
89
+ msgid "do not consider"
90
+ msgstr "не разглядаць"
91
+
92
+ #: options.php:154
93
+ #: options.php:171
94
+ #: options.php:184
95
+ msgid "consider"
96
+ msgstr "разглядаць"
97
+
98
+ #: options.php:172
99
+ msgid "consider with extra weight"
100
+ msgstr "разглядаць з дадатковай вагай"
101
+
102
+ #: options.php:200
103
+ msgid "Yet Another Related Posts Plugin version history (RSS 2.0)"
104
+ msgstr "Гісторыя версій убудовы YARPP (RSS 2.0)"
105
+
106
+ #: options.php:271
107
+ msgid "Donate to mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) for this plugin via PayPal"
108
+ msgstr "Ахвяраваць распрацоўніку mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine), праз PayPal"
109
+
110
+ #: options.php:254
111
+ msgid "Yet Another Related Posts Plugin Options"
112
+ msgstr "Опцыі YARPP"
113
+
114
+ #: options.php:278
115
+ msgid "\"The Pool\""
116
+ msgstr "<em>Кантэнт</em>"
117
+
118
+ #: options.php:279
119
+ msgid "\"The Pool\" refers to the pool of posts and pages that are candidates for display as related to the current entry."
120
+ msgstr "<em>Кантэнт</em> разумеецца як набор паведамленняў і старонак, якія з'яўляюцца кандыдатамі на паказ у блоку звязаных запісаў."
121
+
122
+ #: options.php:284
123
+ msgid "Disallow by category:"
124
+ msgstr "Выключыць катэгорыі:"
125
+
126
+ #: options.php:286
127
+ msgid "Disallow by tag:"
128
+ msgstr "Выключыць тэгі:"
129
+
130
+ #: options.php:288
131
+ msgid "Show password protected posts?"
132
+ msgstr "Паказваць паведамленні, абароненыя паролем?"
133
+
134
+ #: options.php:289
135
+ msgid "Show only previous posts?"
136
+ msgstr "Паказваць толькі папярэднія паведамленні?"
137
+
138
+ #: options.php:306
139
+ msgid "\"Relatedness\" options"
140
+ msgstr "Крытэры падобнасці"
141
+
142
+ #: options.php:308
143
+ #, php-format
144
+ msgid "YARPP is different than the <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">previous plugins it is based on</a> as it limits the related posts list by (1) a maximum number and (2) a <em>match threshold</em>."
145
+ msgstr "YARPP адрозніваецца ад <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">папярэдніх убудоў</a> тым што абмяжоўвае выбар паведамленняў <br />(1) максімальнай колькасцю (2) \"падобнасцю\"."
146
+
147
+ #: options.php:308
148
+ #: options.php:322
149
+ #: options.php:405
150
+ #: options.php:410
151
+ #: options.php:457
152
+ #: options.php:469
153
+ #: options.php:470
154
+ #: options.php:474
155
+ #: options.php:520
156
+ #: options.php:531
157
+ msgid "more&gt;"
158
+ msgstr "падрабязней&gt;"
159
+
160
+ #: options.php:313
161
+ msgid "Match threshold:"
162
+ msgstr "Парог падобнасці:"
163
+
164
+ #: options.php:314
165
+ msgid "Titles: "
166
+ msgstr "Загалоўкі:"
167
+
168
+ #: options.php:316
169
+ msgid "Bodies: "
170
+ msgstr "Тэксты:"
171
+
172
+ #: options.php:318
173
+ msgid "Tags: "
174
+ msgstr "Тэгі:"
175
+
176
+ #: options.php:320
177
+ msgid "Categories: "
178
+ msgstr "Катэгорыі:"
179
+
180
+ #: options.php:322
181
+ msgid "Cross-relate posts and pages?"
182
+ msgstr "Рабіць крыжаваную пералінкоўку старонак і паведамленняў?"
183
+
184
+ #: options.php:322
185
+ msgid "When the \"Cross-relate posts and pages\" option is selected, the <code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code>, and <code>related_entries()</code> all will give the same output, returning both related pages and posts."
186
+ msgstr "Калі вылучаная опцыя Рабіць крыжаваную пералінкоўку старонак і паведамленняў?, функцыі <code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code> і <code>related_entries()</code> выдаюць аднолькавы набор, які змяшчае і старонкі і паведамленні"
187
+
188
+ #: options.php:401
189
+ msgid "Display options <small>for your website</small>"
190
+ msgstr "Прагляд опцый <small>для вашага сайта</small>"
191
+
192
+ #: options.php:405
193
+ msgid "Automatically display related posts?"
194
+ msgstr "Аўтаматычна паказваць звязаныя пасты?"
195
+
196
+ #: options.php:405
197
+ msgid "This option automatically displays related posts right after the content on single entry pages. If this option is off, you will need to manually insert <code>related_posts()</code> or variants (<code>related_pages()</code> and <code>related_entries()</code>) into your theme files."
198
+ msgstr "Гэта опцыя аўтаматычна паказвае звязаныя паведамленні hgzvj пасля змесціва на старонцы адзінкавага паведамлення. Калі гэтую опцыю адключыць, вам спатрэбіцца ўручную ўставіць <code>related_posts()</code> або нешта падобнае (<code>related_pages()</code> і <code>related_entries()</code>) у вашай тэме."
199
+
200
+ #: options.php:406
201
+ msgid "Website display code example"
202
+ msgstr "Прыклад кода на web-сайце "
203
+
204
+ #: options.php:406
205
+ #: options.php:471
206
+ msgid "(Update options to reload.)"
207
+ msgstr "(Захаваеце опцыі для перазагрузкі.)"
208
+
209
+ #: options.php:409
210
+ #: options.php:473
211
+ msgid "Maximum number of related posts:"
212
+ msgstr "Максімальная колькасць звязаных пастоў:"
213
+
214
+ #: options.php:422
215
+ msgid "Before / after related entries:"
216
+ msgstr "Да / пасля <br />звязаных пастоў:"
217
+
218
+ #: options.php:423
219
+ #: options.php:428
220
+ #: options.php:437
221
+ #: options.php:487
222
+ #: options.php:492
223
+ #: options.php:501
224
+ msgid "For example:"
225
+ msgstr "Напрыклад:"
226
+
227
+ #: options.php:427
228
+ #: options.php:491
229
+ msgid "Before / after each related entry:"
230
+ msgstr "Да / пасля<br />кожнага звязанага паста:"
231
+
232
+ #: options.php:431
233
+ #: options.php:495
234
+ msgid "Show excerpt?"
235
+ msgstr "Паказаць вытрымку?"
236
+
237
+ #: options.php:432
238
+ #: options.php:496
239
+ msgid "Excerpt length (No. of words):"
240
+ msgstr "Даўжыня вытрымкі(кол-у слоў):"
241
+
242
+ #: options.php:436
243
+ msgid "Before / after (Excerpt):"
244
+ msgstr "Да /пасля<br />вытрымкі"
245
+
246
+ #: options.php:442
247
+ #: options.php:506
248
+ msgid "Order results:"
249
+ msgstr "Сартаванне вынікаў:"
250
+
251
+ #: options.php:444
252
+ #: options.php:508
253
+ msgid "score (high relevance to low)"
254
+ msgstr "Падобнасць (па-змяншэнню)"
255
+
256
+ #: options.php:445
257
+ #: options.php:509
258
+ msgid "score (low relevance to high)"
259
+ msgstr "Падобнасць (па-узрастанню)"
260
+
261
+ #: options.php:446
262
+ #: options.php:510
263
+ msgid "date (new to old)"
264
+ msgstr "Дата (па-змяншэнню)"
265
+
266
+ #: options.php:447
267
+ #: options.php:511
268
+ msgid "date (old to new)"
269
+ msgstr "Дата (па ўзрастанні)"
270
+
271
+ #: options.php:448
272
+ #: options.php:512
273
+ msgid "title (alphabetical)"
274
+ msgstr "Загаловак (па алфавіце)"
275
+
276
+ #: options.php:449
277
+ #: options.php:513
278
+ msgid "title (reverse alphabetical)"
279
+ msgstr "Загаловак (у зваротным парадку)"
280
+
281
+ #: options.php:454
282
+ #: options.php:518
283
+ msgid "Default display if no results:"
284
+ msgstr "Па-змаўчанню паказваць калі пуста:"
285
+
286
+ #: options.php:456
287
+ #: options.php:520
288
+ msgid "Help promote Yet Another Related Posts Plugin?"
289
+ msgstr "Дапамагчы прасоўваць убудову YARPP?"
290
+
291
+ #: options.php:458
292
+ #: options.php:521
293
+ #, php-format
294
+ msgid "This option will add the code %s. Try turning it on, updating your options, and see the code in the code example to the right. These links and donations are greatly appreciated."
295
+ msgstr "Гэтая опцыя дадасць код %s. Паспрабуйце ўключыць яе, зменіце опцыі і глядзіце прыклад кода справа. Гэтыя спасылкі і кнопкі вельмі важныя."
296
+
297
+ #: options.php:464
298
+ msgid "Display options <small>for RSS</small>"
299
+ msgstr "Прагляд налад <small>для RSS</small>"
300
+
301
+ #: options.php:469
302
+ msgid "Display related posts in feeds?"
303
+ msgstr "Паказваць звязаныя пасты ў RSS?"
304
+
305
+ #: options.php:470
306
+ msgid "Display related posts in the descriptions?"
307
+ msgstr "Паказваць звязаныя пасты ў апісанні?"
308
+
309
+ #: options.php:470
310
+ msgid "This option displays the related posts in the RSS description fields, not just the content. If your feeds are set up to only display excerpts, however, only the description field is used, so this option is required for any display at all."
311
+ msgstr "This option displays the related posts in the RSS description fields, not just the content. If your feeds are set up to only display excerpts, however, only the description field is used, so this option is required for any display at all."
312
+
313
+ #: options.php:471
314
+ msgid "RSS display code example"
315
+ msgstr "Прыклад кода ў RSS"
316
+
317
+ #: options.php:486
318
+ msgid "Before / after related entries display:"
319
+ msgstr "Да / пасля <br />спісу:"
320
+
321
+ #: options.php:500
322
+ msgid "Before / after (excerpt):"
323
+ msgstr "Да / пасля<br />вытрымкі:"
324
+
325
+ #: options.php:147
326
+ msgid "word"
327
+ msgstr "слова"
328
+
329
+ #: options.php:148
330
+ msgid "tag"
331
+ msgstr "тэг"
332
+
333
+ #: options.php:149
334
+ msgid "category"
335
+ msgstr "катэгорыя"
336
+
337
+ #: options.php:156
338
+ #: options.php:186
339
+ #, php-format
340
+ msgid "require at least one %s in common"
341
+ msgstr "хоць бы адзін \"%s\" павінен быць агульным"
342
+
343
+ #: options.php:158
344
+ #: options.php:188
345
+ #, php-format
346
+ msgid "require more than one %s in common"
347
+ msgstr "больш аднаго \"%s\" павінна быць агульным"
348
+
349
+ #: options.php:125
350
+ msgid "Options saved!"
351
+ msgstr "Налады захаваныя!"
352
+
353
+ #: options.php:308
354
+ msgid "The higher the match threshold, the more restrictive, and you get less related posts overall. The default match threshold is 5. If you want to find an appropriate match threshhold, take a look at some post's related posts display and their scores. You can see what kinds of related posts are being picked up and with what kind of match scores, and determine an appropriate threshold for your site."
355
+ msgstr "Чым вышэй парог падобнасці, тым стражэй выбарка, і тым менш атрымаеце запісаў на выхадзе. Па-змаўчанню парог роўны 5. Калі жадаеце знайсці приемлимые парогавыя значэнні, паэксперыментуйце з некалькімі паведамленнямі. Вы зможаце ўбачыць, якія паведамленні выходзяць наверх і якія ў іх значэння падабенства, па якіх можна вызначыць приемлимый узровень для вашага сайта."
356
+
357
+ #: options.php:605
358
+ msgid "Update options"
359
+ msgstr "Змяніць налады"
360
+
361
+ #: options.php:606
362
+ msgid "Do you really want to reset your configuration?"
363
+ msgstr "Вы сапраўды жадаеце скінуць вашы налады?"
364
+
365
+ #: options.php:606
366
+ msgid "Reset options"
367
+ msgstr "Скінуць налады"
368
+
369
+ #: includes.php:110
370
+ msgid "MySQL error on creating yarpp_keyword_cache table"
371
+ msgstr "Памылка MySQL пры стварэнні табліцы yarpp_keyword_cache"
372
+
373
+ #: includes.php:121
374
+ msgid "MySQL error on creating yarpp_related_cache table"
375
+ msgstr "Памылка MySQL пры стварэнні табліцы yarpp_related_cache table"
376
+
377
+ #: magic.php:56
378
+ msgid "Example post "
379
+ msgstr "Прыклад паста"
380
+
381
+ #: options.php:81
382
+ #: options.php:84
383
+ #: options.php:126
384
+ #: options.php:530
385
+ msgid "Related posts cache status"
386
+ msgstr "Статут кэша звязаных запісаў"
387
+
388
+ #: options.php:81
389
+ msgid "Your related posts cache is incomplete. Please build your cache from the <A>related posts status pane</a>."
390
+ msgstr "Ваш кэш звязаных запісаў няпоўны. Калі ласка стварыце ваш кэш з <A>панэлі статуту кэша звязаных паведамленняў</a>."
391
+
392
+ #: options.php:84
393
+ msgid "Your related posts cache is empty. Please build your cache from the <A>related posts status pane</a>."
394
+ msgstr "Ваш кэш звязаных запісаў пусты. Калі ласка стварыце ваш кэш з <A>панэлі статуту кэша звязаных паведамленняў</a>."
395
+
396
+ #: options.php:127
397
+ msgid "If you updated the \"pool\" options or \"relatedness\" options displayed, please rebuild your cache now from the <A>related posts status pane</a>."
398
+ msgstr "Калі вы змянілі налады \"Кантэнту\" або \"Крытэры падобнасці\", калі ласка стварыце ваш кэш з <A>панэлі статуту кэша звязаных паведамленняў</a>."
399
+
400
+ #: options.php:273
401
+ msgid "by <a href=\"http://mitcho.com/code/\">mitcho (Michael ?? Erlewine)</a>"
402
+ msgstr "Зрабіў <a href=\"http://mitcho.com/code/\">mitcho (Michael ?? Erlewine)</a>"
403
+
404
+ #: options.php:273
405
+ msgid "Follow <a href=\"http://twitter.com/yarpp/\">Yet Another Related Posts Plugin on Twitter</a>"
406
+ msgstr "Чытаць <a href=\"http://twitter.com/yarpp/\">YARPP на Твіттэры</a>"
407
+
408
+ #: options.php:294
409
+ msgid "day(s)"
410
+ msgstr "дзён"
411
+
412
+ #: options.php:295
413
+ msgid "week(s)"
414
+ msgstr "месяцаў"
415
+
416
+ #: options.php:296
417
+ msgid "month(s)"
418
+ msgstr "гадоў"
419
+
420
+ #: options.php:298
421
+ msgid "Show only posts from the past NUMBER UNITS"
422
+ msgstr "Паказваць толькі пасты за апошнія NUMBER UNITS"
423
+
424
+ #: options.php:387
425
+ msgid "There is a new beta (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin. You can <A>download it here</a> at your own risk."
426
+ msgstr "Выйшла новая beta (VERSION) убудовы YARPP. Вы можаце <A>запампаваць яе тут</a> на сваю рызыку."
427
+
428
+ #: options.php:389
429
+ msgid "There is a new version (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin available! You can <A>download it here</a>."
430
+ msgstr "Выйшла новая версія (VERSION) убудовы YARPP. Вы можаце <A>запампаваць яго тут</a>."
431
+
432
+ #: options.php:410
433
+ #: options.php:474
434
+ msgid "Display using a custom template file"
435
+ msgstr "Паказваць з шаблонам карыстача"
436
+
437
+ #: options.php:412
438
+ #: options.php:476
439
+ msgid "Template file:"
440
+ msgstr "Файл шаблону:"
441
+
442
+ #: options.php:469
443
+ msgid "This option displays related posts at the end of each item in your RSS and Atom feeds. No template changes are needed."
444
+ msgstr "Гэтая опцыя паказвае звязаныя паведамленні ў канцы кожнага пункта вашага струменя RSS і Atom. Змены шаблону не патрабуюцца."
445
+
446
+ #: options.php:527
447
+ msgid "Advanced"
448
+ msgstr "Дадаткова"
449
+
450
+ #: options.php:530
451
+ msgid "Show cache status"
452
+ msgstr "Паказаць статут кэша"
453
+
454
+ #: options.php:531
455
+ msgid "When the cache is incomplete, compute related posts on the fly?"
456
+ msgstr "Вылічаць звязаныя паведамленні на лету, калі кэш не поўны?"
457
+
458
+ #: options.php:532
459
+ msgid "If a displayed post's related posts are not cached and this option is on, YARPP will compute them on the fly. Do not turn this option on if you have a high-traffic site.<br />If this option is off and a post's related posts have not been cached, it will display as if it has no related posts."
460
+ msgstr "Калі звязаныя паведамленні для бягучага паста не знаходзяцца ў кэшы і гэтая опцыя ўключаная, YARPP будзе вылічаць іх на лету. Не ўключайце гэтую опцыю, калі ў вас вялікі трафік.<br /> Калі опцыя выключаная, то ў пастоў не якія маюць кэша будзе адлюстроўвацца, што яны не маюць звязаных паведамленняў."
461
+
462
+ #: options.php:562
463
+ msgid "'MIN minute(s) and SEC second(s) remaining'"
464
+ msgstr "'MIN хвілін і SEC секунд засталося'"
465
+
466
+ #: options.php:564
467
+ msgid "'SEC second(s) remaining'"
468
+ msgstr "'SEC секунд засталося'"
469
+
470
+ #: options.php:568
471
+ msgid "Your related posts cache is now complete."
472
+ msgstr "Ваш кэш звязаных паведамленняў гатовы."
473
+
474
+ #: options.php:568
475
+ msgid "The SQL queries took SEC seconds."
476
+ msgstr "SQL запыты занялі SEC секунд"
477
+
478
+ #: options.php:578
479
+ #: options.php:582
480
+ msgid "There was an error while constructing the related posts for TITLE"
481
+ msgstr "Адбылася памылка пры азначэнні звязаных паведамленняў для TITLE"
482
+
483
+ #: options.php:579
484
+ #: options.php:584
485
+ msgid "try to continue"
486
+ msgstr "спрабую працягнуць"
487
+
488
+ #: options.php:592
489
+ msgid "Your related posts cache is PERCENT% complete."
490
+ msgstr "Ваш кэш звязаных паведамленняў гатовы на PERCENT%."
491
+
492
+ #: options.php:598
493
+ msgid "starting..."
494
+ msgstr "пачынаю…"
495
+
496
+ #: services.php:59
497
+ msgid "You cannot rebuild the YARPP cache."
498
+ msgstr "Вы не можаце перастварыць кэш YARPP."
499
+
500
+ #: services.php:90
501
+ #, php-format
502
+ msgid "You do not have the permission to write the file '%s'."
503
+ msgstr "Вы не маеце доступу для запісу ў файл '%s'."
504
+
505
+ #: template-metabox.php:12
506
+ msgid "These are the related entries for this entry. Updating this post may change these related posts."
507
+ msgstr "Гэта звязаныя пасты для гэтага паста. Змена гэтага паста можа змяніць набор звязаных пастоў."
508
+
509
+ #: template-metabox.php:25
510
+ msgid "Whether all of these related entries are actually displayed and how they are displayed depends on your YARPP display options."
511
+ msgstr "Ці будуць адлюстроўвацца ўсе гэтыя пасты і як яны будуць адлюстроўвацца, залежыць ад вашых налад адлюстравання YARPP."
512
+
513
+ #: template-metabox.php:27
514
+ msgid "No related posts."
515
+ msgstr "Няма звязаных паведамленняў"
516
+
517
+ #: options.php:10
518
+ msgid "Please move the YARPP template files into your theme to complete installation. Simply move the sample template files (currently in <code>wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/yarpp-templates/</code>) to the <code>TEMPLATEPATH</code> directory."
519
+ msgstr "Калі ласка, для завяршэння ўсталёўкі змесціце файлы шаблонаў YARPP у вашу тэму. Проста перанясіце файлы шаблонаў (на дадзены момант<code>wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/yarpp-templates/</code>) у тэчку <code>TEMPLATEPATH</code>."
520
+
521
+ #: options.php:15
522
+ msgid "No YARPP template files were found in your theme (<code>TEMPLATEPATH</code>) so the templating feature has been turned off."
523
+ msgstr "У вашай тэме WordPress (<code>TEMPLATEPATH</code>) не знойдзена файлаў шаблонаў YARPP. Опцыя выкарыстання шаблонаў выключаная."
524
+
525
+ #: options.php:410
526
+ #: options.php:474
527
+ #: options.php:527
528
+ msgid "NEW!"
529
+ msgstr "НОВАЕ!"
530
+
531
+ #: options.php:410
532
+ #: options.php:474
533
+ msgid "This advanced option gives you full power to customize how your related posts are displayed. Templates (stored in your theme folder) are written in PHP."
534
+ msgstr "Гэтыя дадатковыя налады даюць вам поўную моц для налады адлюстравання звязаных паведамленняў. Шаблоны (захоўваюцца ў тэчцы выкарыстоўванай тэмы) напісаныя на PHP."
535
+
readme.txt CHANGED
@@ -6,8 +6,8 @@ Plugin URI: http://mitcho.com/code/yarpp/
6
Donate link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=66G4DATK4999L&item_name=mitcho%2ecom%2fcode%3a%20donate%20to%20Michael%20Yoshitaka%20Erlewine&no_shipping=0&no_note=1&tax=0&currency_code=USD&lc=US&charset=UTF%2d8
7
Tags: related, posts, post, pages, page, RSS, feed, feeds
8
Requires at least: 2.3
9
- Tested up to: 2.8
10
- Stable tag: 3.0.6
11
12
Returns a list of related entries based on a unique algorithm for display on your blog and RSS feeds. A templating feature allows customization of the display.
13
@@ -22,6 +22,8 @@ Yet Another Related Posts Plugin (YARPP) gives you a list of posts and/or pages
22
5. *Disallowing certain tags or categories*: You can choose certain tags or categories as disallowed, meaning any page or post with such tags or categories will not be served up by the plugin.
23
6. *Related posts and pages*: Puts you in control of pulling up related posts, pages, or both.
24
25
== Installation ==
26
27
= Auto display on your website =
@@ -108,6 +110,7 @@ I highly recommend you disactivate YARPP, replace it with the new one, and then
108
109
YARPP is currently localized in the following languages:
110
111
* Simplified Chinese (`zh_CN`) by Jor Wang (mail at jorwang dot com) of [jorwang.com](http://jorwang.com)
112
* French (`fr_FR`) by Lionel Chollet (yarpp-fr at mitcho dot com)
113
* German (`de_DE`) by Michael Kalina (yarpp-de at mitcho dot com) of [3th.be](http://3th.be)
@@ -128,6 +131,7 @@ We already have localizers lined up for the following languages:
128
* Hungarian
129
* Romanian
130
* Hebrew
131
132
If you are a bilingual speaker of English and another language and an avid user of YARPP, I would love to talk to you about localizing YARPP! Localizing YARPP can be pretty easy using [the Codestyling Localization plugin](http://www.code-styling.de/english/development/wordpress-plugin-codestyling-localization-en). Please [contact me](mailto:yarpp@mitcho.com) *first* before translating to make sure noone else is working on your language. Thanks!
133
@@ -255,4 +259,7 @@ If you are a bilingual speaker of English and another language and an avid user
255
* 3.0.7
256
* Bugfix: additional bugfix for widgets.
257
* Reinstating excerpt length by number of words (was switched to letters in 3.0.6 without accompanying documentation)
258
- * Updated Italian localization
6
Donate link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=66G4DATK4999L&item_name=mitcho%2ecom%2fcode%3a%20donate%20to%20Michael%20Yoshitaka%20Erlewine&no_shipping=0&no_note=1&tax=0&currency_code=USD&lc=US&charset=UTF%2d8
7
Tags: related, posts, post, pages, page, RSS, feed, feeds
8
Requires at least: 2.3
9
+ Tested up to: 2.8.1
10
+ Stable tag: 3.0.7
11
12
Returns a list of related entries based on a unique algorithm for display on your blog and RSS feeds. A templating feature allows customization of the display.
13
22
5. *Disallowing certain tags or categories*: You can choose certain tags or categories as disallowed, meaning any page or post with such tags or categories will not be served up by the plugin.
23
6. *Related posts and pages*: Puts you in control of pulling up related posts, pages, or both.
24
25
+ This plugin requires that your database run on MySQL 4.1 or greater.
26
+
27
== Installation ==
28
29
= Auto display on your website =
110
111
YARPP is currently localized in the following languages:
112
113
+ * Belarussian (`by_BY`) by [Fat Cow](http://www.fatcow.com)
114
* Simplified Chinese (`zh_CN`) by Jor Wang (mail at jorwang dot com) of [jorwang.com](http://jorwang.com)
115
* French (`fr_FR`) by Lionel Chollet (yarpp-fr at mitcho dot com)
116
* German (`de_DE`) by Michael Kalina (yarpp-de at mitcho dot com) of [3th.be](http://3th.be)
131
* Hungarian
132
* Romanian
133
* Hebrew
134
+ * Dutch
135
136
If you are a bilingual speaker of English and another language and an avid user of YARPP, I would love to talk to you about localizing YARPP! Localizing YARPP can be pretty easy using [the Codestyling Localization plugin](http://www.code-styling.de/english/development/wordpress-plugin-codestyling-localization-en). Please [contact me](mailto:yarpp@mitcho.com) *first* before translating to make sure noone else is working on your language. Thanks!
137
259
* 3.0.7
260
* Bugfix: additional bugfix for widgets.
261
* Reinstating excerpt length by number of words (was switched to letters in 3.0.6 without accompanying documentation)
262
+ * Localizations:
263
+ * Updated Italian
264
+ * Added Belarussian by [Fat Cow](http://www.fatcow.com)
265
+ * Confirmed compatibility with 2.8.1
yarpp.php CHANGED
@@ -3,7 +3,7 @@
3
Plugin Name: Yet Another Related Posts Plugin
4
Plugin URI: http://mitcho.com/code/yarpp/
5
Description: Returns a list of related entries based on a unique algorithm for display on your blog and RSS feeds. A templating feature allows customization of the display.
6
- Version: 3.0.7b1
7
Author: mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine)
8
Author URI: http://mitcho.com/
9
Donate link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=66G4DATK4999L&item_name=mitcho%2ecom%2fcode%3a%20donate%20to%20Michael%20Yoshitaka%20Erlewine&no_shipping=0&no_note=1&tax=0&currency_code=USD&lc=US&charset=UTF%2d8
3
Plugin Name: Yet Another Related Posts Plugin
4
Plugin URI: http://mitcho.com/code/yarpp/
5
Description: Returns a list of related entries based on a unique algorithm for display on your blog and RSS feeds. A templating feature allows customization of the display.
6
+ Version: 3.0.7
7
Author: mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine)
8
Author URI: http://mitcho.com/
9
Donate link: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=66G4DATK4999L&item_name=mitcho%2ecom%2fcode%3a%20donate%20to%20Michael%20Yoshitaka%20Erlewine&no_shipping=0&no_note=1&tax=0&currency_code=USD&lc=US&charset=UTF%2d8