Yet Another Related Posts Plugin (YARPP) - Version 3.2.2b1

Version Description

Download this release

Release Info

Developer mitchoyoshitaka
Plugin Icon 128x128 Yet Another Related Posts Plugin (YARPP)
Version 3.2.2b1
Comparing to
See all releases

Code changes from version 3.2.1 to 3.2.2b1

cache-postmeta.php CHANGED
@@ -149,11 +149,11 @@ class YARPP_Cache_Postmeta {
149
}
150
}
151
152
- function update($reference_ID, $types) {
153
global $wpdb, $yarpp_debug;
154
155
$original_related = $this->related($reference_ID);
156
- $related = $wpdb->get_results(yarpp_sql($types,array(),true,$reference_ID), ARRAY_A);
157
$new_related = array_map(create_function('$x','return $x["ID"];'), $related);
158
159
if (count($new_related)) {
149
}
150
}
151
152
+ function update($reference_ID) {
153
global $wpdb, $yarpp_debug;
154
155
$original_related = $this->related($reference_ID);
156
+ $related = $wpdb->get_results(yarpp_sql(array(),true,$reference_ID), ARRAY_A);
157
$new_related = array_map(create_function('$x','return $x["ID"];'), $related);
158
159
if (count($new_related)) {
cache-tables.php CHANGED
@@ -167,7 +167,7 @@ class YARPP_Cache_Tables {
167
$wpdb->query("delete from {$wpdb->prefix}" . YARPP_TABLES_RELATED_TABLE . " where reference_ID = {$reference_ID}");
168
}
169
170
- function update($reference_ID, $types) {
171
global $wpdb, $yarpp_debug;
172
173
$original_related = $this->related($reference_ID);
@@ -176,7 +176,7 @@ class YARPP_Cache_Tables {
176
// clear out the cruft
177
$this->clear($reference_ID);
178
179
- $wpdb->query("insert into {$wpdb->prefix}" . YARPP_TABLES_RELATED_TABLE . " (reference_ID,ID,score) ".yarpp_sql($types,array(),true,$reference_ID)." on duplicate key update date = now()");
180
181
if ($wpdb->rows_affected) {
182
$new_related = $this->related($reference_ID);
167
$wpdb->query("delete from {$wpdb->prefix}" . YARPP_TABLES_RELATED_TABLE . " where reference_ID = {$reference_ID}");
168
}
169
170
+ function update($reference_ID) {
171
global $wpdb, $yarpp_debug;
172
173
$original_related = $this->related($reference_ID);
176
// clear out the cruft
177
$this->clear($reference_ID);
178
179
+ $wpdb->query("insert into {$wpdb->prefix}" . YARPP_TABLES_RELATED_TABLE . " (reference_ID,ID,score) ".yarpp_sql(array(),true,$reference_ID)." on duplicate key update date = now()");
180
181
if ($wpdb->rows_affected) {
182
$new_related = $this->related($reference_ID);
intl.php CHANGED
@@ -16,6 +16,8 @@ function word_file_lang() {
16
return 'bg_BG';
17
case preg_match("/^fr/i",WPLANG):
18
return 'fr_FR';
19
default:
20
return 'en_US';
21
}
16
return 'bg_BG';
17
case preg_match("/^fr/i",WPLANG):
18
return 'fr_FR';
19
+ case preg_match("/^cs/i",WPLANG):
20
+ return 'cs_CZ';
21
default:
22
return 'en_US';
23
}
keywords.php CHANGED
@@ -3,6 +3,10 @@
3
function yarpp_extract_keywords($source,$max = 20) {
4
global $overusedwords;
5
6
if (function_exists('mb_split')) {
7
mb_regex_encoding(get_option('blog_charset'));
8
$wordlist = mb_split('\s*\W+\s*', mb_strtolower($source));
3
function yarpp_extract_keywords($source,$max = 20) {
4
global $overusedwords;
5
6
+ // 3.2.2: ignore soft hyphens
7
+ $softhyphen = html_entity_decode('­',ENT_NOQUOTES,'UTF-8');
8
+ $source = str_replace($softhyphen, '', $source);
9
+
10
if (function_exists('mb_split')) {
11
mb_regex_encoding(get_option('blog_charset'));
12
$wordlist = mb_split('\s*\W+\s*', mb_strtolower($source));
lang/words-cs-CZ.php ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
1
+ <?php
2
+
3
+ $overusedwords = array('', 'a', 'aby', 'aj', 'ale', 'anebo', 'ani', 'aniž', 'ano', 'asi', 'žz', 'ba', 'bez', 'bude', 'budem', 'budeš', 'by', 'byl', 'byla', 'byli', 'bylo', 'být', 'či', 'článek', 'článku', 'články', 'co', 'com', 'což', 'cz', 'další', 'design', 'dnes', 'do', 'email', 'ho', 'i', 'jak', 'jaké jako', 'je', 'jeho', 'jej', 'její', 'jejich', 'jen', 'ještě', 'jenž', 'ji', 'jiné', 'již', 'jsem', 'jseš', 'jsi', 'jsme', 'jsou', 'jste', 'k', 'kam', 'kde', 'kdo', 'když', 'ke', 'která', 'které', 'kteří', 'kterou', 'který', 'ku', 'má', 'máte', 'mě', 'mezi', 'mi', 'mít', 'mne', 'mně', 'mnou', 'můj', 'může', 'my', 'na', 'nad', 'nám', 'napište', 'náš', 'nás', 'naši', 'ne', 'nebo', 'neboť', 'nechť', 'nejsou', 'není', 'net', 'než', 'ni', 'nic', 'nové', 'nový', 'nýbrž', 'o', 'od', 'ode', 'on', 'org', 'pak', 'po', 'pod', 'podle', 'pokud', 'pouze', 'právě', 'před', 'přes', 'při', 'pro', 'proč', 'proto', 'protože', 'první', 'ptá', 're', 's', 'se', 'si', 'sice', 'spol', 'strana', 'své', 'svá', 'svůj', 'svých', 'svým', 'svými', 'ta', 'tak', 'také', 'takže', 'tamhle', 'tato', 'tedy', 'téma', 'tě', 'té', 'ten', 'tedy', 'tento', 'této', 'tím ', 'tímto', 'tipy', 'to', 'tohle', 'toho', 'tohoto', 'tom', 'tomto', 'tomuto', 'totiž', 'tu', 'tudíž', 'tuto', 'tvůj', 'ty', 'tyto', 'u', 'už', 'v', 'vám', 'vás', 'váš', 'vaše', 've', 'vedle', 'více', 'však', 'všechen', 'vy', 'vždyt', 'z', 'za', 'zda', 'zde', 'že', 'zpět', 'zpráva', 'zprávy');
lang/yarpp-de_DE.mo CHANGED
Binary file
lang/yarpp-de_DE.po CHANGED
@@ -1,558 +1,572 @@
1
- msgid ""
2
- msgstr ""
3
- "Project-Id-Version: YARPP_DE\n"
4
- "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5
- "POT-Creation-Date: 2008-11-17 14:23+0100\n"
6
- "PO-Revision-Date: \n"
7
- "Last-Translator: Michael Kalina <yarpp-de@mitcho.com>\n"
8
- "Language-Team: Michael Kalina <m.kalina@3th.be>\n"
9
- "MIME-Version: 1.0\n"
10
- "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
- "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
- "X-Poedit-Language: German\n"
13
- "X-Poedit-Country: GERMANY\n"
14
- "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
15
- "X-Poedit-KeywordsList: _e;__\n"
16
- "X-Poedit-Basepath: .\n"
17
- ": \n"
18
- "X-Poedit-SearchPath-0: ."
19
-
20
- #: includes.php:94
21
- msgid "MySQL error on adding yarpp_title"
22
- msgstr "MySQL-Fehler beim Hinzufügen von \"yarpp_title\""
23
-
24
- #: includes.php:99
25
- msgid "MySQL error on adding yarpp_content"
26
- msgstr "MySQL-Fehler beim Hinzufügen von \"yarpp_content\""
27
-
28
- #: includes.php:185
29
- msgid "<h3>An important message from YARPP:</h3><p>Thank you for upgrading to YARPP 2. YARPP 2.0 adds the much requested ability to limit related entry results by certain tags or categories. 2.0 also brings more fine tuned control of the magic algorithm, letting you specify how the algorithm should consider or not consider entry content, titles, tags, and categories. Make sure to adjust the new settings to your liking and perhaps readjust your threshold.</p><p>For more information, check out the <a href=\"http://mitcho.com/code/yarpp/\">YARPP documentation</a>. (This message will not be displayed again.)</p>"
30
- msgstr "<h3>Nachricht von YARPP</h3><p>Danke fürs Upgrade auf YARPP 2. Diese Version bringt Verbesserungen im magischen Algorithmus, lässt Sie Einstellungen in der Gewichtung der verschiedenen Stichwörter oder Kategorien vornehmen, berücksichtigt Einstellungen zum Gebrauch bestimmter Ausschlussregeln und lässt Sie bestimmen, wie stark die Variablen \"Inhalt\", \"Überschrift\", \"Stichwörter\" und \"Kategorien\" berücksichtigt werden. Mehr Informationen gibt es in der <a href=\"http://mitcho.com/code/yarpp/\">YARPP Dokumentation</a>.</p><p>Diese Nachricht erscheint nie wieder!</p>"
31
-
32
- #: includes.php:197
33
- #: includes.php:197
34
- msgid "Related Posts (YARPP)"
35
- msgstr "Related Posts (YARPP)"
36
-
37
- #: includes.php:224
38
- #: yarpp.php:31
39
- #: yarpp.php:31
40
- msgid "Related Posts"
41
- msgstr "Ähnliche Beiträge"
42
-
43
- #: includes.php:229
44
- msgid "YARPP"
45
- msgstr "YARPP"
46
-
47
- #: template-builtin.php:35
48
- #, php-format
49
- msgid "%f is the YARPP match score between the current entry and this related entry. You are seeing this value because you are logged in to WordPress as an administrator. It is not shown to regular visitors."
50
- msgstr "%f ist die von YARPP ermittelte Übereinstimmung zwischen diesem und dem ähnlichen Artikel (Relevanz-Wert). Sie sehen diesen Wert, weil Sie als WordPress-Administrator eingeloggt sind. Normale Besucher sehen ihn nicht."
51
-
52
- #: magic.php:322
53
- #: options.php:458
54
- #: options.php:521
55
- msgid "Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>."
56
- msgstr "Ähnliche Artikel bereitgestellt von <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>."
57
-
58
- #: options.php:26
59
- msgid "The MyISAM check has been overridden. You may now use the \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria."
60
- msgstr "Der MyISAM-Check wurde außer Kraft gesetzt. Sie können nun \"consider titles\" und \"consider bodies\" als Kriterium für die Relevanz verwenden."
61
-
62
- #: options.php:35
63
- #, php-format
64
- msgid "YARPP's \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria require your <code>%s</code> table to use the <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>MyISAM storage engine</a>, but the table seems to be using the <code>%s</code> engine. These two options have been disabled."
65
- msgstr "YARPPs \"consider titles\" und \"consider bodies\" Kriterien zur Relevanz verlangen, dass Ihre <code>%s</code> Tabelle die <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>MyISAM Storage Engine</a> verwendet, die Tabelle scheint aber die <code>%s</code>-Engine zu verwenden. Die zwei Einstellungen wurden deaktiviert."
66
-
67
- #: options.php:37
68
- #, php-format
69
- msgid "To restore these features, please update your <code>%s</code> table by executing the following SQL directive: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code> . No data will be erased by altering the table's engine, although there are performance implications."
70
- msgstr "Um dieses Feature wiederherzustellen, führen Sie den Code <code>%s</code> mit dem SQL-Befehl aus: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code>."
71
-
72
- #: options.php:39
73
- #, php-format
74
- msgid "If, despite this check, you are sure that <code>%s</code> is using the MyISAM engine, press this magic button:"
75
- msgstr "Wenn Sie, selbst nach diesem Check, sicher sind, dass <code>%s</code> die MyISAM-Engine benutzt, klicken Sie den magischen Button:"
76
-
77
- #: options.php:42
78
- msgid "Trust me. Let me use MyISAM features."
79
- msgstr "Glauben Sie mir. Lassen Sie mich MyISAM-Features nutzen."
80
-
81
- #: options.php:65
82
- msgid "The YARPP database had an error but has been fixed."
83
- msgstr "Die YARPP-Datenbank hatte einen Fehler, der allerdings behoben werden konnte."
84
-
85
- #: options.php:67
86
- msgid "The YARPP database has an error which could not be fixed."
87
- msgstr "Die YARPP-Datenbank hat einen Fehler, der nicht behoben werden kann."
88
-
89
- #: options.php:154
90
- #: options.php:171
91
- #: options.php:183
92
- msgid "do not consider"
93
- msgstr "nicht berücksichtigen"
94
-
95
- #: options.php:155
96
- #: options.php:172
97
- #: options.php:185
98
- msgid "consider"
99
- msgstr "berücksichtigen"
100
-
101
- #: options.php:173
102
- msgid "consider with extra weight"
103
- msgstr "besonders berücksichtigen"
104
-
105
- #: options.php:201
106
- msgid "Yet Another Related Posts Plugin version history (RSS 2.0)"
107
- msgstr "YARPP-Versionsverlauf (RSS 2.0)"
108
-
109
- #: options.php:271
110
- #: options.php:271
111
- msgid "Donate to mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) for this plugin via PayPal"
112
- msgstr "An mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) für die Entwicklung des Plugins via PayPal spenden"
113
-
114
- #: options.php:255
115
- msgid "Yet Another Related Posts Plugin Options"
116
- msgstr "YARPP Einstellungen"
117
-
118
- #: options.php:278
119
- msgid "\"The Pool\""
120
- msgstr "\"Pool\""
121
-
122
- #: options.php:279
123
- msgid "\"The Pool\" refers to the pool of posts and pages that are candidates for display as related to the current entry."
124
- msgstr "Das Plugin berücksichtigt alle Artikel und Seiten, die in diesem \"Pool\" angeführt (oder nicht ausgeschlossen) sind."
125
-
126
- #: options.php:284
127
- msgid "Disallow by category:"
128
- msgstr "Kategorien ausschließen:"
129
-
130
- #: options.php:286
131
- msgid "Disallow by tag:"
132
- msgstr "Tags ausschließen:"
133
-
134
- #: options.php:288
135
- msgid "Show password protected posts?"
136
- msgstr "Durch ein Passwort gesicherte Artikel anzeigen?"
137
-
138
- #: options.php:289
139
- msgid "Show only previous posts?"
140
- msgstr "Nur in der Vergangenheit liegende Artikel berücksichtigen?"
141
-
142
- #: options.php:306
143
- msgid "\"Relatedness\" options"
144
- msgstr "Ähnlichkeitseinstellungen"
145
-
146
- #: options.php:308
147
- #, php-format
148
- msgid "YARPP is different than the <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">previous plugins it is based on</a> as it limits the related posts list by (1) a maximum number and (2) a <em>match threshold</em>."
149
- msgstr "YARPP funktioniert ein wenig anders als <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">andere Plugins mit ähnlicher Funktionalität</a>: YARPP berücksichtigt nicht nur die von Ihnen angegebene maximale Anzahl von Beiträgen, sondern auch den Wert \"Relevanz\"."
150
-
151
- #: options.php:308
152
- #: options.php:322
153
- #: options.php:405
154
- #: options.php:410
155
- #: options.php:457
156
- #: options.php:469
157
- #: options.php:470
158
- #: options.php:474
159
- #: options.php:520
160
- #: options.php:531
161
- msgid "more&gt;"
162
- msgstr "?"
163
-
164
- #: options.php:313
165
- msgid "Match threshold:"
166
- msgstr "Relevanz:"
167
-
168
- #: options.php:314
169
- msgid "Titles: "
170
- msgstr "Überschriften:"
171
-
172
- #: options.php:316
173
- msgid "Bodies: "
174
- msgstr "Textkörper:"
175
-
176
- #: options.php:318
177
- msgid "Tags: "
178
- msgstr "Tags:"
179
-
180
- #: options.php:320
181
- msgid "Categories: "
182
- msgstr "Kategorien:"
183
-
184
- #: options.php:322
185
- msgid "Cross-relate posts and pages?"
186
- msgstr "Artikel und Seiten gemeinsam ausgeben?"
187
-
188
- #: options.php:322
189
- msgid "When the \"Cross-relate posts and pages\" option is selected, the <code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code>, and <code>related_entries()</code> all will give the same output, returning both related pages and posts."
190
- msgstr "Ist die Option \"Artikel und Seiten gemeinsam ausgeben\" aktiviert, geben die Funktionen <code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code>, und <code>related_entries()</code> daselbe aus: In den ähnlichen Beiträgen tauchen sowohl Artikel als auch Seiten auf!"
191
-
192
- #: options.php:401
193
- msgid "Display options <small>for your website</small>"
194
- msgstr "Darstellung <small>(Website)</small>"
195
-
196
- #: options.php:405
197
- msgid "Automatically display related posts?"
198
- msgstr "Ähnliche Beiträge automatisch anzeigen?"
199
-
200
- #: options.php:405
201
- msgid "This option automatically displays related posts right after the content on single entry pages. If this option is off, you will need to manually insert <code>related_posts()</code> or variants (<code>related_pages()</code> and <code>related_entries()</code>) into your theme files."
202
- msgstr "Wenn aktiviert, hängt YARPP die Ausgabe ähnlicher Beiträge einfach an den aktuellen Artikel an. Ist sie deaktiviert, müssen Sie sich um die Darstellung im Template mit den Funktionn <code>related_posts()</code> oder Varianten (<code>related_pages()</code> oder <code>related_entries()</code>) selbst kümmern."
203
-
204
- #: options.php:406
205
- msgid "Website display code example"
206
- msgstr "Quellcode-Beispiel für die Website-Anzeige"
207
-
208
- #: options.php:406
209
- #: options.php:471
210
- msgid "(Update options to reload.)"
211
- msgstr "Um Ihre Einstellungen hier zu sehen, müssen Sie die Einstellungen vorher sichern!"
212
-
213
- #: options.php:409
214
- #: options.php:473
215
- msgid "Maximum number of related posts:"
216
- msgstr "Maximale Anzahl von Beiträgen:"
217
-
218
- #: options.php:422
219
- msgid "Before / after related entries:"
220
- msgstr "Quellcode vor/nach den ähnlichen Beiträgen:"
221
-
222
- #: options.php:423
223
- #: options.php:428
224
- #: options.php:437
225
- #: options.php:487
226
- #: options.php:492
227
- #: options.php:501
228
- msgid "For example:"
229
- msgstr "Bsp.:"
230
-
231
- #: options.php:427
232
- #: options.php:491
233
- msgid "Before / after each related entry:"
234
- msgstr "Quellcode vor/nach den jeweiligen Beiträgen:"
235
-
236
- #: options.php:431
237
- #: options.php:495
238
- msgid "Show excerpt?"
239
- msgstr "Exzerpt anzeigen?"
240
-
241
- #: options.php:432
242
- #: options.php:496
243
- msgid "Excerpt length (No. of words):"
244
- msgstr "Länge des Exzerpts (Anzahl der Wörter):"
245
-
246
- #: options.php:436
247
- msgid "Before / after (Excerpt):"
248
- msgstr "Quellcode vor/nach den jeweiligen Exzerpten:"
249
-
250
- #: options.php:442
251
- #: options.php:506
252
- msgid "Order results:"
253
- msgstr "Anzeigereihenfolge:"
254
-
255
- #: options.php:444
256
- #: options.php:508
257
- msgid "score (high relevance to low)"
258
- msgstr "Relevanz (höchste nach niedrigste)"
259
-
260
- #: options.php:445
261
- #: options.php:509
262
- msgid "score (low relevance to high)"
263
- msgstr "Relevanz (niedrigste nach höchste)"
264
-
265
- #: options.php:446
266
- #: options.php:510
267
- msgid "date (new to old)"
268
- msgstr "Zeitstempel (aktuell nach alt)"
269
-
270
- #: options.php:447
271
- #: options.php:511
272
- msgid "date (old to new)"
273
- msgstr "Zeitstempel (alt nach aktuell)"
274
-
275
- #: options.php:448
276
- #: options.php:512
277
- msgid "title (alphabetical)"
278
- msgstr "Überschrift (A-Z)"
279
-
280
- #: options.php:449
281
- #: options.php:513
282
- msgid "title (reverse alphabetical)"
283
- msgstr "Überschrift (Z-A)"
284
-
285
- #: options.php:454
286
- #: options.php:518
287
- msgid "Default display if no results:"
288
- msgstr "Quellcode bei 0 relevanten Artikeln:"
289
-
290
- #: options.php:456
291
- #: options.php:520
292
- msgid "Help promote Yet Another Related Posts Plugin?"
293
- msgstr "YARPP dezent bewerben?"
294
-
295
- #: options.php:458
296
- #: options.php:521
297
- #, php-format
298
- msgid "This option will add the code %s. Try turning it on, updating your options, and see the code in the code example to the right. These links and donations are greatly appreciated."
299
- msgstr "Wenn aktiviert, steht eine kurzer Hinweis zu Autor und Plugin unter den Ergebnissen der ähnlichen Beiträge. Der Code %s wird hinzugefügt."
300
-
301
- #: options.php:464
302
- msgid "Display options <small>for RSS</small>"
303
- msgstr "Darstellung <small>(RSS)</small>"
304
-
305
- #: options.php:469
306
- msgid "Display related posts in feeds?"
307
- msgstr "Ähnliche Beiträge in Newsfeeds anzeigen?"
308
-
309
- #: options.php:470
310
- msgid "Display related posts in the descriptions?"
311
- msgstr "Ähnliche Beiträge in Descriptions anzeigen?"
312
-
313
- #: options.php:470
314
- msgid "This option displays the related posts in the RSS description fields, not just the content. If your feeds are set up to only display excerpts, however, only the description field is used, so this option is required for any display at all."
315
- msgstr "Zeigt die ähnlichen Beiträge auch in den RSS-Descriptions an, nicht nur im Content."
316
-
317
- #: options.php:471
318
- msgid "RSS display code example"
319
- msgstr "RSS-Anzeigebeispiel"
320
-
321
- #: options.php:486
322
- msgid "Before / after related entries display:"
323
- msgstr "Quellcode vor/nach den ähnlichen Beiträgen:"
324
-
325
- #: options.php:500
326
- msgid "Before / after (excerpt):"
327
- msgstr "Quellcode vor/nach dem Exzerpt:"
328
-
329
- #: options.php:148
330
- msgid "word"
331
- msgstr "Wort"
332
-
333
- #: options.php:149
334
- msgid "tag"
335
- msgstr "Tag"
336
-
337
- #: options.php:150
338
- msgid "category"
339
- msgstr "Kategorie"
340
-
341
- #: options.php:157
342
- #: options.php:187
343
- #, php-format
344
- msgid "require at least one %s in common"
345
- msgstr "zumindest ein %s gleich"
346
-
347
- #: options.php:159
348
- #: options.php:189
349
- #, php-format
350
- msgid "require more than one %s in common"
351
- msgstr "mehr als ein %s gleich"
352
-
353
- #: options.php:126
354
- msgid "Options saved!"
355
- msgstr "Einstellungen gespeichert!"
356
-
357
- #: options.php:308
358
- msgid "The higher the match threshold, the more restrictive, and you get less related posts overall. The default match threshold is 5. If you want to find an appropriate match threshhold, take a look at some post's related posts display and their scores. You can see what kinds of related posts are being picked up and with what kind of match scores, and determine an appropriate threshold for your site."
359
- msgstr ""
360
-
361
- #: options.php:606
362
- msgid "Update options"
363
- msgstr "Einstellungen aktualisieren"
364
-
365
- #: options.php:607
366
- msgid "Do you really want to reset your configuration?"
367
- msgstr "Einstellungen tatsächlich zurücksetzen?"
368
-
369
- #: options.php:607
370
- msgid "Reset options"
371
- msgstr "Einstellungen zurücksetzen"
372
-
373
- #: includes.php:24
374
- #: includes.php:35
375
- msgid "Related posts:"
376
- msgstr ""
377
-
378
- #: includes.php:26
379
- #: includes.php:37
380
- #: template-metabox.php:27
381
- msgid "No related posts."
382
- msgstr ""
383
-
384
- #: includes.php:110
385
- msgid "MySQL error on creating yarpp_keyword_cache table"
386
- msgstr ""
387
-
388
- #: includes.php:121
389
- msgid "MySQL error on creating yarpp_related_cache table"
390
- msgstr ""
391
-
392
- #: magic.php:71
393
- msgid "Example post "
394
- msgstr ""
395
-
396
- #: options.php:10
397
- msgid "Please move the YARPP template files into your theme to complete installation. Simply move the sample template files (currently in <code>wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/yarpp-templates/</code>) to the <code>TEMPLATEPATH</code> directory."
398
- msgstr ""
399
-
400
- #: options.php:15
401
- msgid "No YARPP template files were found in your theme (<code>TEMPLATEPATH</code>) so the templating feature has been turned off."
402
- msgstr ""
403
-
404
- #: options.php:68
405
- msgid "Please try <A>manual SQL setup</a>."
406
- msgstr "Bitte aktualisieren Sie die <A>SQL-Datenbank manuell</a>."
407
-
408
- #: options.php:82
409
- #: options.php:85
410
- #: options.php:127
411
- #: options.php:530
412
- msgid "Related posts cache status"
413
- msgstr ""
414
-
415
- #: options.php:82
416
- msgid "Your related posts cache is incomplete. Please build your cache from the <A>related posts status pane</a>."
417
- msgstr ""
418
-
419
- #: options.php:85
420
- msgid "Your related posts cache is empty. Please build your cache from the <A>related posts status pane</a>."
421
- msgstr ""
422
-
423
- #: options.php:128
424
- msgid "If you updated the \"pool\" options or \"relatedness\" options displayed, please rebuild your cache now from the <A>related posts status pane</a>."
425
- msgstr ""
426
-
427
- #: options.php:273
428
- msgid "by <a href=\"http://mitcho.com/code/\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a>"
429
- msgstr ""
430
-
431
- #: options.php:273
432
- msgid "Follow <a href=\"http://twitter.com/yarpp/\">Yet Another Related Posts Plugin on Twitter</a>"
433
- msgstr ""
434
-
435
- #: options.php:294
436
- msgid "day(s)"
437
- msgstr ""
438
-
439
- #: options.php:295
440
- msgid "week(s)"
441
- msgstr ""
442
-
443
- #: options.php:296
444
- msgid "month(s)"
445
- msgstr ""
446
-
447
- #: options.php:298
448
- msgid "Show only posts from the past NUMBER UNITS"
449
- msgstr ""
450
-
451
- #: options.php:388
452
- msgid "There is a new beta (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin. You can <A>download it here</a> at your own risk."
453
- msgstr ""
454
-
455
- #: options.php:390
456
- msgid "There is a new version (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin available! You can <A>download it here</a>."
457
- msgstr ""
458
-
459
- #: options.php:410
460
- #: options.php:474
461
- msgid "Display using a custom template file"
462
- msgstr ""
463
-
464
- #: options.php:410
465
- #: options.php:474
466
- #: options.php:527
467
- msgid "NEW!"
468
- msgstr ""
469
-
470
- #: options.php:410
471
- #: options.php:474
472
- msgid "This advanced option gives you full power to customize how your related posts are displayed. Templates (stored in your theme folder) are written in PHP."
473
- msgstr ""
474
-
475
- #: options.php:412
476
- #: options.php:476
477
- msgid "Template file:"
478
- msgstr ""
479
-
480
- #: options.php:423
481
- #: options.php:428
482
- #: options.php:437
483
- #: options.php:487
484
- #: options.php:492
485
- #: options.php:501
486
- msgid " or "
487
- msgstr ""
488
-
489
- #: options.php:469
490
- msgid "This option displays related posts at the end of each item in your RSS and Atom feeds. No template changes are needed."
491
- msgstr ""
492
-
493
- #: options.php:527
494
- msgid "Advanced"
495
- msgstr ""
496
-
497
- #: options.php:530
498
- msgid "Show cache status"
499
- msgstr ""
500
-
501
- #: options.php:531
502
- msgid "When the cache is incomplete, compute related posts on the fly?"
503
- msgstr ""
504
-
505
- #: options.php:532
506
- msgid "If a displayed post's related posts are not cached and this option is on, YARPP will compute them on the fly. Do not turn this option on if you have a high-traffic site.<br />If this option is off and a post's related posts have not been cached, it will display as if it has no related posts."
507
- msgstr ""
508
-
509
- #: options.php:562
510
- msgid "'MIN minute(s) and SEC second(s) remaining'"
511
- msgstr ""
512
-
513
- #: options.php:564
514
- msgid "'SEC second(s) remaining'"
515
- msgstr ""
516
-
517
- #: options.php:568
518
- msgid "Your related posts cache is now complete."
519
- msgstr ""
520
-
521
- #: options.php:568
522
- msgid "The SQL queries took SEC seconds."
523
- msgstr ""
524
-
525
- #: options.php:575
526
- msgid "There was an error while constructing the related posts for TITLE"
527
- msgstr ""
528
-
529
- #: options.php:577
530
- #: options.php:583
531
- msgid "Constructing the related posts timed out."
532
- msgstr ""
533
-
534
- #: options.php:580
535
- #: options.php:585
536
- msgid "Try to continue..."
537
- msgstr ""
538
-
539
- #: options.php:593
540
- msgid "Your related posts cache is PERCENT% complete."
541
- msgstr ""
542
-
543
- #: options.php:599
544
- msgid "starting..."
545
- msgstr ""
546
-
547
- #: services.php:59
548
- msgid "You cannot rebuild the YARPP cache."
549
- msgstr ""
550
-
551
- #: template-metabox.php:12
552
- msgid "These are the related entries for this entry. Updating this post may change these related posts."
553
- msgstr ""
554
-
555
- #: template-metabox.php:25
556
- msgid "Whether all of these related entries are actually displayed and how they are displayed depends on your YARPP display options."
557
- msgstr ""
558
-
1
+ msgid ""
2
+ msgstr ""
3
+ "Project-Id-Version: YARPP_DE\n"
4
+ "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5
+ "POT-Creation-Date: 2008-11-17 14:23+0100\n"
6
+ "PO-Revision-Date: \n"
7
+ "Last-Translator: Michael Kalina <yarpp-de@mitcho.com>\n"
8
+ "Language-Team: Michael Kalina <m.kalina@3th.be>\n"
9
+ "MIME-Version: 1.0\n"
10
+ "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
+ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
+ "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
13
+ "X-Poedit-Language: German\n"
14
+ "X-Poedit-Country: GERMANY\n"
15
+ "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
16
+ "X-Poedit-KeywordsList: __;_e;__ngettext:1,2;_n:1,2;__ngettext_noop:1,2;_n_noop:1,2;_c,_nc:4c,1,2;_x:1,2c;_ex:1,2c;_nx:4c,1,2;_nx_noop:4c,1,2;\n"
17
+ "X-Poedit-Basepath: .\n"
18
+ "X-Poedit-Bookmarks: \n"
19
+ "X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
20
+ "X-Textdomain-Support: yes"
21
+
22
+ #: includes.php:149
23
+ #: includes.php:182
24
+ #: includes.php:203
25
+ #@ yarpp
26
+ msgid "Related Posts (YARPP)"
27
+ msgstr "Related Posts (YARPP)"
28
+
29
+ #: includes.php:368
30
+ #@ yarpp
31
+ msgid "Related Posts"
32
+ msgstr "Ähnliche Beiträge"
33
+
34
+ #: template-builtin.php:35
35
+ #, php-format
36
+ #@ yarpp
37
+ msgid "%f is the YARPP match score between the current entry and this related entry. You are seeing this value because you are logged in to WordPress as an administrator. It is not shown to regular visitors."
38
+ msgstr "%f ist die von YARPP ermittelte Übereinstimmung zwischen diesem und dem ähnlichen Artikel (Relevanz-Wert). Sie sehen diesen Wert, weil Sie als WordPress-Administrator eingeloggt sind. Normale Besucher sehen ihn nicht."
39
+
40
+ #: magic.php:297
41
+ #: options.php:472
42
+ #: options.php:540
43
+ #@ yarpp
44
+ msgid "Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>."
45
+ msgstr "Ähnliche Artikel bereitgestellt von <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>."
46
+
47
+ #: options.php:37
48
+ #@ yarpp
49
+ msgid "The MyISAM check has been overridden. You may now use the \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria."
50
+ msgstr "Die MyISAM Überprüfung wurde außer Kraft gesetzt. Sie können nun \"consider titles\" und \"consider bodies\" als Kriterium für die Relevanz verwenden."
51
+
52
+ #: options.php:46
53
+ #, php-format
54
+ #@ yarpp
55
+ msgid "YARPP's \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria require your <code>%s</code> table to use the <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>MyISAM storage engine</a>, but the table seems to be using the <code>%s</code> engine. These two options have been disabled."
56
+ msgstr "YARPPs \"Überschriften berücksichtigen\" und \"Textkörper berücksichtigen\" Kriterien zur Relevanz verlangen, dass Ihre <code>%s</code> Tabelle die <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>MyISAM Storage Engine</a> verwendet, die Tabelle scheint aber die <code>%s</code>-Engine zu verwenden. Die zwei Einstellungen wurden deaktiviert."
57
+
58
+ #: options.php:48
59
+ #, php-format
60
+ #@ yarpp
61
+ msgid "To restore these features, please update your <code>%s</code> table by executing the following SQL directive: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code> . No data will be erased by altering the table's engine, although there are performance implications."
62
+ msgstr "Um dieses Feature wiederherzustellen, führen Sie den Code <code>%s</code> mit dem SQL-Befehl aus: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code>."
63
+
64
+ #: options.php:50
65
+ #, php-format
66
+ #@ yarpp
67
+ msgid "If, despite this check, you are sure that <code>%s</code> is using the MyISAM engine, press this magic button:"
68
+ msgstr "Wenn Sie, selbst nach dieser Überprüfung sicher sind, dass <code>%s</code> die MyISAM-Engine benutzt, klicken Sie den magischen Button:"
69
+
70
+ #: options.php:53
71
+ #@ yarpp
72
+ msgid "Trust me. Let me use MyISAM features."
73
+ msgstr "Glauben Sie mir. Lassen Sie mich MyISAM-Features nutzen."
74
+
75
+ #: options.php:66
76
+ #@ yarpp
77
+ msgid "The YARPP database had an error but has been fixed."
78
+ msgstr "Die YARPP-Datenbank hatte einen Fehler, der allerdings behoben werden konnte."
79
+
80
+ #: options.php:68
81
+ #@ yarpp
82
+ msgid "The YARPP database has an error which could not be fixed."
83
+ msgstr "Die YARPP-Datenbank hat einen Fehler, der nicht behoben werden kann."
84
+
85
+ #: options.php:139
86
+ #: options.php:156
87
+ #: options.php:168
88
+ #@ yarpp
89
+ msgid "do not consider"
90
+ msgstr "nicht berücksichtigen"
91
+
92
+ #: options.php:140
93
+ #: options.php:157
94
+ #: options.php:170
95
+ #@ yarpp
96
+ msgid "consider"
97
+ msgstr "berücksichtigen"
98
+
99
+ #: options.php:158
100
+ #@ yarpp
101
+ msgid "consider with extra weight"
102
+ msgstr "besonders berücksichtigen"
103
+
104
+ #: options.php:252
105
+ #@ default
106
+ #@ yarpp
107
+ msgid "Donate to mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) for this plugin via PayPal"
108
+ msgstr "An mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) für die Entwicklung des Plugins via PayPal spenden"
109
+
110
+ #: options.php:240
111
+ #@ yarpp
112
+ msgid "Yet Another Related Posts Plugin Options"
113
+ msgstr "YARPP Einstellungen"
114
+
115
+ #: options.php:275
116
+ #@ yarpp
117
+ msgid "\"The Pool\""
118
+ msgstr "\"Datenbasis\""
119
+
120
+ #: options.php:277
121
+ #@ yarpp
122
+ msgid "\"The Pool\" refers to the pool of posts and pages that are candidates for display as related to the current entry."
123
+ msgstr "Das Plugin berücksichtigt alle Artikel und Seiten, die in dieser \"Datenbasis\" aufgeführt (oder nicht ausgeschlossen) sind."
124
+
125
+ #: options.php:282
126
+ #@ yarpp
127
+ msgid "Disallow by category:"
128
+ msgstr "Kategorien ausschließen:"
129
+
130
+ #: options.php:284
131
+ #@ yarpp
132
+ msgid "Disallow by tag:"
133
+ msgstr "Tags ausschließen:"
134
+
135
+ #: options.php:287
136
+ #@ yarpp
137
+ msgid "Show password protected posts?"
138
+ msgstr "Durch ein Passwort gesicherte Artikel anzeigen?"
139
+
140
+ #: options.php:327
141
+ #@ yarpp
142
+ msgid "Show only previous posts?"
143
+ msgstr "Nur in der Vergangenheit liegende Artikel berücksichtigen?"
144
+
145
+ #: options.php:308
146
+ #@ yarpp
147
+ msgid "\"Relatedness\" options"
148
+ msgstr "Ähnlichkeitseinstellungen"
149
+
150
+ #: options.php:311
151
+ #, php-format
152
+ #@ yarpp
153
+ msgid "YARPP is different than the <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">previous plugins it is based on</a> as it limits the related posts list by (1) a maximum number and (2) a <em>match threshold</em>."
154
+ msgstr "YARPP funktioniert ein wenig anders als <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">andere Plugins mit ähnlicher Funktionalität</a>: YARPP berücksichtigt nicht nur die von Ihnen angegebene maximale Anzahl von Beiträgen, sondern auch den Wert \"Relevanz\"."
155
+
156
+ #: options.php:311
157
+ #: options.php:326
158
+ #: options.php:419
159
+ #: options.php:424
160
+ #: options.php:471
161
+ #: options.php:488
162
+ #: options.php:489
163
+ #: options.php:493
164
+ #: options.php:539
165
+ #@ yarpp
166
+ msgid "more&gt;"
167
+ msgstr "?"
168
+
169
+ #: options.php:317
170
+ #@ yarpp
171
+ msgid "Match threshold:"
172
+ msgstr "Relevanz:"
173
+
174
+ #: options.php:318
175
+ #@ yarpp
176
+ msgid "Titles: "
177
+ msgstr "Überschriften:"
178
+
179
+ #: options.php:320
180
+ #@ yarpp
181
+ msgid "Bodies: "
182
+ msgstr "Textkörper:"
183
+
184
+ #: options.php:322
185
+ #@ yarpp
186
+ msgid "Tags: "
187
+ msgstr "Tags:"
188
+
189
+ #: options.php:324
190
+ #@ yarpp
191
+ msgid "Categories: "
192
+ msgstr "Kategorien:"
193
+
194
+ #: options.php:326
195
+ #@ yarpp
196
+ msgid "Cross-relate posts and pages?"
197
+ msgstr "Artikel und Seiten gemeinsam ausgeben?"
198
+
199
+ #: options.php:326
200
+ #@ yarpp
201
+ msgid "When the \"Cross-relate posts and pages\" option is selected, the <code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code>, and <code>related_entries()</code> all will give the same output, returning both related pages and posts."
202
+ msgstr "Ist die Option \"Artikel und Seiten gemeinsam ausgeben\" aktiviert, geben die Funktionen <code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code>, und <code>related_entries()</code> dasselbe aus: In den ähnlichen Beiträgen tauchen sowohl Artikel als auch Seiten auf!"
203
+
204
+ #: options.php:414
205
+ #@ yarpp
206
+ msgid "Display options <small>for your website</small>"
207
+ msgstr "Darstellung <small>(Website)</small>"
208
+
209
+ #: options.php:419
210
+ #@ yarpp
211
+ msgid "Automatically display related posts?"
212
+ msgstr "Ähnliche Beiträge automatisch anzeigen?"
213
+
214
+ #: options.php:419
215
+ #@ yarpp
216
+ msgid "This option automatically displays related posts right after the content on single entry pages. If this option is off, you will need to manually insert <code>related_posts()</code> or variants (<code>related_pages()</code> and <code>related_entries()</code>) into your theme files."
217
+ msgstr "Wenn aktiviert, hängt YARPP die Ausgabe ähnlicher Beiträge einfach an den aktuellen Artikel an. Ist sie deaktiviert, müssen Sie sich um die Darstellung im Template mit den Funktionen <code>related_posts()</code> oder Varianten (<code>related_pages()</code> oder <code>related_entries()</code>) selbst kümmern."
218
+
219
+ #: options.php:420
220
+ #@ yarpp
221
+ msgid "Website display code example"
222
+ msgstr "Quellcode-Beispiel für die Website-Anzeige"
223
+
224
+ #: options.php:420
225
+ #: options.php:490
226
+ #@ yarpp
227
+ msgid "(Update options to reload.)"
228
+ msgstr "Um Ihre Einstellungen hier zu sehen, müssen Sie die Einstellungen vorher sichern!"
229
+
230
+ #: options.php:423
231
+ #: options.php:492
232
+ #@ yarpp
233
+ msgid "Maximum number of related posts:"
234
+ msgstr "Maximale Anzahl von Beiträgen:"
235
+
236
+ #: options.php:436
237
+ #@ yarpp
238
+ msgid "Before / after related entries:"
239
+ msgstr "Quellcode vor/nach den ähnlichen Beiträgen:"
240
+
241
+ #: options.php:437
242
+ #: options.php:442
243
+ #: options.php:451
244
+ #: options.php:506
245
+ #: options.php:511
246
+ #: options.php:520
247
+ #@ yarpp
248
+ msgid "For example:"
249
+ msgstr "Beispiel:"
250
+
251
+ #: options.php:441
252
+ #: options.php:510
253
+ #@ yarpp
254
+ msgid "Before / after each related entry:"
255
+ msgstr "Quellcode vor/nach den jeweiligen Beiträgen:"
256
+
257
+ #: options.php:445
258
+ #: options.php:514
259
+ #@ yarpp
260
+ msgid "Show excerpt?"
261
+ msgstr "Textausschnitt anzeigen?"
262
+
263
+ #: options.php:446
264
+ #: options.php:515
265
+ #@ yarpp
266
+ msgid "Excerpt length (No. of words):"
267
+ msgstr "Länge des Textausschnitts (Anzahl der Wörter):"
268
+
269
+ #: options.php:450
270
+ #@ yarpp
271
+ msgid "Before / after (Excerpt):"
272
+ msgstr "Quellcode vor/nach den jeweiligen Textausschnitten:"
273
+
274
+ #: options.php:456
275
+ #: options.php:525
276
+ #@ yarpp
277
+ msgid "Order results:"
278
+ msgstr "Anzeigereihenfolge:"
279
+
280
+ #: options.php:458
281
+ #: options.php:527
282
+ #@ yarpp
283
+ msgid "score (high relevance to low)"
284
+ msgstr "Relevanz (höchste nach niedrigste)"
285
+
286
+ #: options.php:459
287
+ #: options.php:528
288
+ #@ yarpp
289
+ msgid "score (low relevance to high)"
290
+ msgstr "Relevanz (niedrigste nach höchste)"
291
+
292
+ #: options.php:460
293
+ #: options.php:529
294
+ #@ yarpp
295
+ msgid "date (new to old)"
296
+ msgstr "Zeitstempel (aktuell nach alt)"
297
+
298
+ #: options.php:461
299
+ #: options.php:530
300
+ #@ yarpp
301
+ msgid "date (old to new)"
302
+ msgstr "Zeitstempel (alt nach aktuell)"
303
+
304
+ #: options.php:462
305
+ #: options.php:531
306
+ #@ yarpp
307
+ msgid "title (alphabetical)"
308
+ msgstr "Überschrift (A-Z)"
309
+
310
+ #: options.php:463
311
+ #: options.php:532
312
+ #@ yarpp
313
+ msgid "title (reverse alphabetical)"
314
+ msgstr "Überschrift (Z-A)"
315
+
316
+ #: options.php:468
317
+ #: options.php:537
318
+ #@ yarpp
319
+ msgid "Default display if no results:"
320
+ msgstr "Quellcode bei 0 relevanten Artikeln:"
321
+
322
+ #: includes.php:245
323
+ #: options.php:470
324
+ #: options.php:539
325
+ #@ yarpp
326
+ msgid "Help promote Yet Another Related Posts Plugin?"
327
+ msgstr "YARPP dezent bewerben?"
328
+
329
+ #: options.php:472
330
+ #: options.php:540
331
+ #, php-format
332
+ #@ yarpp
333
+ msgid "This option will add the code %s. Try turning it on, updating your options, and see the code in the code example to the right. These links and donations are greatly appreciated."
334
+ msgstr "Wenn aktiviert, steht eine kurzer Hinweis zu Autor und Plugin unter den Ergebnissen der ähnlichen Beiträge. Der Code %s wird hinzugefügt."
335
+
336
+ #: options.php:482
337
+ #@ yarpp
338
+ msgid "Display options <small>for RSS</small>"
339
+ msgstr "Darstellung <small>(RSS)</small>"
340
+
341
+ #: options.php:488
342
+ #@ yarpp
343
+ msgid "Display related posts in feeds?"
344
+ msgstr "Ähnliche Beiträge in Newsfeeds anzeigen?"
345
+
346
+ #: options.php:489
347
+ #@ yarpp
348
+ msgid "Display related posts in the descriptions?"
349
+ msgstr "Ähnliche Beiträge in der Beschreibung anzeigen?"
350
+
351
+ #: options.php:489
352
+ #@ yarpp
353
+ msgid "This option displays the related posts in the RSS description fields, not just the content. If your feeds are set up to only display excerpts, however, only the description field is used, so this option is required for any display at all."
354
+ msgstr "Zeigt die ähnlichen Beiträge auch in der RSS Beschreibung an, nicht nur im Inhalt. Wenn Ihr Feed nur Textausschnitte anzeigt, dann wird nur Ihr Beschreibungsfeld genutzt. Diese Option muss aktiviert werden um ähnliche Beiträge in Ihren Feeds anzeigen zu können."
355
+
356
+ #: options.php:490
357
+ #@ yarpp
358
+ msgid "RSS display code example"
359
+ msgstr "RSS-Anzeigebeispiel"
360
+
361
+ #: options.php:505
362
+ #@ yarpp
363
+ msgid "Before / after related entries display:"
364
+ msgstr "Quellcode vor/nach den ähnlichen Beiträgen:"
365
+
366
+ #: options.php:519
367
+ #@ yarpp
368
+ msgid "Before / after (excerpt):"
369
+ msgstr "Quellcode vor/nach dem Textauschnitt:"
370
+
371
+ #: options.php:133
372
+ #@ yarpp
373
+ msgid "word"
374
+ msgstr "Wort"
375
+
376
+ #: options.php:134
377
+ #@ yarpp
378
+ msgid "tag"
379
+ msgstr "Tag"
380
+
381
+ #: options.php:135
382
+ #@ yarpp
383
+ msgid "category"
384
+ msgstr "Kategorie"
385
+
386
+ #: options.php:142
387
+ #: options.php:172
388
+ #, php-format
389
+ #@ yarpp
390
+ msgid "require at least one %s in common"
391
+ msgstr "zumindest ein %s gleich"
392
+
393
+ #: options.php:144
394
+ #: options.php:174
395
+ #, php-format
396
+ #@ yarpp
397
+ msgid "require more than one %s in common"
398
+ msgstr "mehr als ein %s gleich"
399
+
400
+ #: options.php:97
401
+ #@ yarpp
402
+ msgid "Options saved!"
403
+ msgstr "Einstellungen gespeichert!"
404
+
405
+ #: options.php:311
406
+ #@ yarpp
407
+ msgid "The higher the match threshold, the more restrictive, and you get less related posts overall. The default match threshold is 5. If you want to find an appropriate match threshhold, take a look at some post's related posts display and their scores. You can see what kinds of related posts are being picked up and with what kind of match scores, and determine an appropriate threshold for your site."
408
+ msgstr "Umso höher Sie den Relevanz-Wert einstellen, desto weniger ähnliche Artikel werden angezeigt, da Sie die Auswahl beschränken. Der Standardwert ist 5. Um einen guten Wert zu finden, schauen Sie sich das Ergebnis Ihrer bisherigen ähnlichen Artikeln an. So finden Sie heraus, wie sie die Relevanz-Wert beeinflussen müssen um ein gutes Ergebnis zu erhalten. "
409
+
410
+ #: options.php:550
411
+ #@ yarpp
412
+ msgid "Update options"
413
+ msgstr "Einstellungen aktualisieren"
414
+
415
+ #: options.php:551
416
+ #@ yarpp
417
+ msgid "Do you really want to reset your configuration?"
418
+ msgstr "Einstellungen tatsächlich zurücksetzen?"
419
+
420
+ #: options.php:551
421
+ #@ yarpp
422
+ msgid "Reset options"
423
+ msgstr "Einstellungen zurücksetzen"
424
+
425
+ #: includes.php:26
426
+ #: includes.php:37
427
+ #@ yarpp
428
+ msgid "Related posts:"
429
+ msgstr "Ähnliche Beiträge:"
430
+
431
+ #: includes.php:28
432
+ #: includes.php:39
433
+ #: template-metabox.php:27
434
+ #: template-widget.php:13
435
+ #@ yarpp
436
+ msgid "No related posts."
437
+ msgstr "Keine ähnlichen Artikel gefunden."
438
+
439
+ #: cache-postmeta.php:105
440
+ #: cache-tables.php:131
441
+ #@ yarpp
442
+ msgid "Example post "
443
+ msgstr "Beispiel Artikel"
444
+
445
+ #: options.php:21
446
+ #@ yarpp
447
+ msgid "Please move the YARPP template files into your theme to complete installation. Simply move the sample template files (currently in <code>wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/yarpp-templates/</code>) to the <code>TEMPLATEPATH</code> directory."
448
+ msgstr "Bitte kopieren Sie die YARPP Template-Dateien in Ihr Design um die Installation zu beenden. Kopieren Sie einfach die Beispieldateien die Sie üblicherweise hier finden: <code>wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/yarpp-templates/</code>) zu Ihrem <code>TEMPLATEPATH</code> Verzeichnis."
449
+
450
+ #: options.php:26
451
+ #@ yarpp
452
+ msgid "No YARPP template files were found in your theme (<code>TEMPLATEPATH</code>) so the templating feature has been turned off."
453
+ msgstr "Es wurden keine YARPP Template-Dateien in Ihrem Design gefunden (<code>TEMPLATEPATH</code>) aus diesem Grund wurden diese Option deaktiviert."
454
+
455
+ #: options.php:69
456
+ #@ yarpp
457
+ msgid "Please try <A>manual SQL setup</a>."
458
+ msgstr "Bitte aktualisieren Sie die <A>SQL-Datenbank manuell</a>."
459
+
460
+ #: options.php:255
461
+ #@ yarpp
462
+ msgid "Follow <a href=\"http://twitter.com/yarpp/\">Yet Another Related Posts Plugin on Twitter</a>"
463
+ msgstr "Folge <a href=\"http://twitter.com/yarpp/\">Yet Another Related Posts Plugin auf Twitter</a>"
464
+
465
+ #: options.php:291
466
+ #@ yarpp
467
+ msgid "day(s)"
468
+ msgstr "Tag(e)"
469
+
470
+ #: options.php:292
471
+ #@ yarpp
472
+ msgid "week(s)"
473
+ msgstr "Woche(n)"
474
+
475
+ #: options.php:293
476
+ #@ yarpp
477
+ msgid "month(s)"
478
+ msgstr "Monat(e)"
479
+
480
+ #: options.php:295
481
+ #@ yarpp
482
+ msgid "Show only posts from the past NUMBER UNITS"
483
+ msgstr "Zeige nur in der Vergangenheit liegende Artikel"
484
+
485
+ #: options.php:394
486
+ #@ yarpp
487
+ msgid "There is a new beta (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin. You can <A>download it here</a> at your own risk."
488
+ msgstr "Es steht eine neue Beta (VERSION) von Yet Another Related Posts Plugin zur Verfügung. Sie können sie <A>hier heruntergeladen</a> Dies geschieht auf eigene Gefahr."
489
+
490
+ #: options.php:399
491
+ #@ yarpp
492
+ msgid "There is a new version (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin available! You can <A>download it here</a>."
493
+ msgstr "Es steht eine neue Version (Version) von Yet Another Related Posts Plugin zur Verfügung! Sie können sie <A>hier herunterladen</a> ."
494
+
495
+ #: includes.php:236
496
+ #: options.php:424
497
+ #: options.php:493
498
+ #@ yarpp
499
+ msgid "Display using a custom template file"
500
+ msgstr "Eine eigene Template-Datei verwenden"
501
+
502
+ #: options.php:493
503
+ #@ yarpp
504
+ msgid "NEW!"
505
+ msgstr "NEU!"
506
+
507
+ #: options.php:424
508
+ #: options.php:493
509
+ #@ yarpp
510
+ msgid "This advanced option gives you full power to customize how your related posts are displayed. Templates (stored in your theme folder) are written in PHP."
511
+ msgstr "Diese erweiterte Einstellung gibt Ihnen die volle Kontrolle, wie Ihre ähnlichen Artikel angezeigt werden. Template-Dateien (gespeichert in Ihrem Design Ordner) sind in PHP geschrieben."
512
+
513
+ #: includes.php:237
514
+ #: options.php:426
515
+ #: options.php:495
516
+ #@ yarpp
517
+ msgid "Template file:"
518
+ msgstr "Template Datei:"
519
+
520
+ #: options.php:437
521
+ #: options.php:442
522
+ #: options.php:451
523
+ #: options.php:506
524
+ #: options.php:511
525
+ #: options.php:520
526
+ #@ yarpp
527
+ msgid " or "
528
+ msgstr "oder"
529
+
530
+ #: options.php:488
531
+ #@ yarpp
532
+ msgid "This option displays related posts at the end of each item in your RSS and Atom feeds. No template changes are needed."
533
+ msgstr "Diese Option zeigt ähnliche Artikel am Ende Ihrer RSS oder Atom Feeds. Es werden keine Template Veränderungen benötigt."
534
+
535
+ #: template-metabox.php:12
536
+ #@ yarpp
537
+ msgid "These are the related entries for this entry. Updating this post may change these related posts."
538
+ msgstr "Dies sind ähnliche Beiträge für diesen Artikel. Wenn Sie diesen Artikel aktualisieren könnten die bisherigen ähnlichen Artikel verändert werden."
539
+
540
+ #: template-metabox.php:25
541
+ #@ yarpp
542
+ msgid "Whether all of these related entries are actually displayed and how they are displayed depends on your YARPP display options."
543
+ msgstr "Wie all diese ähnlichen Artikel angezeigt werden hängt von Ihren YARPP Einstellungen ab."
544
+
545
+ #: includes.php:158
546
+ #@ yarpp
547
+ msgid "Settings"
548
+ msgstr "Einstellungen"
549
+
550
+ #: includes.php:231
551
+ #@ default
552
+ msgid "Title:"
553
+ msgstr ""
554
+
555
+ #: includes.php:377
556
+ #@ yarpp
557
+ msgid "Related entries may be displayed once you save your entry"
558
+ msgstr "Ähnliche Beiträge werden nach dem Speichern angezeigt"
559
+
560
+ #: options.php:255
561
+ #@ yarpp
562
+ msgid "by <a href=\"http://mitcho.com/\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a>"
563
+ msgstr "von <a href=\"http://mitcho.com/\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a>"
564
+
565
+ #: options.php:272
566
+ #: options.php:305
567
+ #: options.php:411
568
+ #: options.php:479
569
+ #@ default
570
+ msgid "Click to toggle"
571
+ msgstr ""
572
+
lang/yarpp-es_ES.mo ADDED
Binary file
lang/yarpp-es_ES.po ADDED
@@ -0,0 +1,571 @@
1
+ msgid ""
2
+ msgstr ""
3
+ "Project-Id-Version: Yet Another Related Posts Plugin v3.2.1\n"
4
+ "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5
+ "POT-Creation-Date: \n"
6
+ "PO-Revision-Date: 2011-02-25 00:23+0100\n"
7
+ "Last-Translator: Rene <info@wpwebshop.com>\n"
8
+ "Language-Team: \n"
9
+ "MIME-Version: 1.0\n"
10
+ "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
+ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
+ "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
13
+ "X-Poedit-Language: Spanish\n"
14
+ "X-Poedit-Country: SPAIN\n"
15
+ "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
16
+ "X-Poedit-KeywordsList: __;_e;__ngettext:1,2;_n:1,2;__ngettext_noop:1,2;_n_noop:1,2;_c,_nc:4c,1,2;_x:1,2c;_ex:1,2c;_nx:4c,1,2;_nx_noop:4c,1,2\n"
17
+ "X-Poedit-Basepath: ../\n"
18
+ "X-Textdomain-Support: yes\n"
19
+ "X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
20
+
21
+ #@ yarpp
22
+ #: cache-postmeta.php:105
23
+ #: cache-tables.php:131
24
+ msgid "Example post "
25
+ msgstr "Ejemplo de Publicación "
26
+
27
+ #@ yarpp
28
+ #: includes.php:26
29
+ #: includes.php:37
30
+ msgid "Related posts:"
31
+ msgstr "Publicaciones relacionadas:"
32
+
33
+ #@ yarpp
34
+ #: includes.php:28
35
+ #: includes.php:39
36
+ #: template-metabox.php:27
37
+ #: template-widget.php:13
38
+ msgid "No related posts."
39
+ msgstr "Publicaciones no relacionadas."
40
+
41
+ #@ yarpp
42
+ #: includes.php:149
43
+ #: includes.php:182
44
+ #: includes.php:203
45
+ msgid "Related Posts (YARPP)"
46
+ msgstr "Publicaciones relacionadas (YARPP)"
47
+
48
+ #@ yarpp
49
+ #: includes.php:158
50
+ msgid "Settings"
51
+ msgstr "Configuración"
52
+
53
+ #@ default
54
+ #: includes.php:231
55
+ msgid "Title:"
56
+ msgstr "Títulos:"
57
+
58
+ #@ yarpp
59
+ #: includes.php:236
60
+ #: options.php:424
61
+ #: options.php:493
62
+ msgid "Display using a custom template file"
63
+ msgstr "Visualizar usando un archivo de plantilla para cliente"
64
+
65
+ #@ yarpp
66
+ #: includes.php:237
67
+ #: options.php:426
68
+ #: options.php:495
69
+ msgid "Template file:"
70
+ msgstr "Archivo de plantilla:"
71
+
72
+ #@ yarpp
73
+ #: includes.php:245
74
+ #: options.php:470
75
+ #: options.php:539
76
+ msgid "Help promote Yet Another Related Posts Plugin?"
77
+ msgstr "Ayuda para promover aún Yet Another Related Posts Plugin?"
78
+
79
+ #@ yarpp
80
+ #: includes.php:368
81
+ msgid "Related Posts"
82
+ msgstr "Publicaciones Relacionadas"
83
+
84
+ #@ yarpp
85
+ #: includes.php:377
86
+ msgid "Related entries may be displayed once you save your entry"
87
+ msgstr "Entradas relacionadas podrían ser visualizadas una vez que Guardes tu Entrada"
88
+
89
+ #@ yarpp
90
+ #: magic.php:297
91
+ #: options.php:472
92
+ #: options.php:540
93
+ msgid "Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>."
94
+ msgstr "Publicaciones relacionadas que recibes por <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>."
95
+
96
+ #@ yarpp
97
+ #: options.php:21
98
+ msgid "Please move the YARPP template files into your theme to complete installation. Simply move the sample template files (currently in <code>wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/yarpp-templates/</code>) to the <code>TEMPLATEPATH</code> directory."
99
+ msgstr "Favor de mover el archivo de plantillas YARPP a tu tema para completar Instalación. Simplemente mover las mismas muestras de plantillas (actualmente en <code>wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/yarpp-templates/</code>) al directorio <code>TEMPLATEPATH</code>."
100
+
101
+ #@ yarpp
102
+ #: options.php:26
103
+ msgid "No YARPP template files were found in your theme (<code>TEMPLATEPATH</code>) so the templating feature has been turned off."
104
+ msgstr "Ningunos archivos de plantillas YARPP fueron encontradas en su tema (<code>TEMPLATEPATH</code>) así que las carácterísticas de la plantillas se han deshabilitado."
105
+
106
+ #@ yarpp
107
+ #: options.php:37
108
+ msgid "The MyISAM check has been overridden. You may now use the \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria."
109
+ msgstr "La revisión MyISAM ha sido anulada. Ahora podrías usar \"consider titles\" y \"consider bodies\" criterios de relación."
110
+
111
+ #@ yarpp
112
+ #: options.php:46
113
+ #, php-format
114
+ msgid "YARPP's \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria require your <code>%s</code> table to use the <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>MyISAM storage engine</a>, but the table seems to be using the <code>%s</code> engine. These two options have been disabled."
115
+ msgstr "YARPP's \"consider titles\" y \"consider bodies\" criterios de relaciones, requieren tu <code>%s</code> tabla para usar <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>MyISAM storage engine</a>, pero la tabla parece estar usando <code>%s</code> engine. Estas dos opciones han sido deshabilitadas."
116
+
117
+ #@ yarpp
118
+ #: options.php:48
119
+ #, php-format
120
+ msgid "To restore these features, please update your <code>%s</code> table by executing the following SQL directive: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code> . No data will be erased by altering the table's engine, although there are performance implications."
121
+ msgstr "Para restaurar estas características, por favor actualiza la tabla <code>%s</code> ejecutando los siguientes SQL directive: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code>. Ningún dato será eliminado por alterar by el motor de la tabla, aunque hay implicaciones de funciones."
122
+
123
+ #@ yarpp
124
+ #: options.php:50
125
+ #, php-format
126
+ msgid "If, despite this check, you are sure that <code>%s</code> is using the MyISAM engine, press this magic button:"
127
+ msgstr "Si a pesar de esta revisión, estás seguro de que <code>%s</code> está utilizando el motor MyISAM, presiona este mágico botón:"
128
+
129
+ #@ yarpp
130
+ #: options.php:53
131
+ msgid "Trust me. Let me use MyISAM features."
132
+ msgstr "Confía en mi. Permíteme usar las caracyerísticas de MyISAM."
133
+
134
+ #@ yarpp
135
+ #: options.php:66
136
+ msgid "The YARPP database had an error but has been fixed."
137
+ msgstr "La base de datos YARPP tuvo un error pero ha sido solucionado."
138
+
139
+ #@ yarpp
140
+ #: options.php:68
141
+ msgid "The YARPP database has an error which could not be fixed."
142
+ msgstr "La base de datos YARPP tuvo un error que no se pudo solucionar."
143
+
144
+ #@ yarpp
145
+ #: options.php:69
146
+ msgid "Please try <A>manual SQL setup</a>."
147
+ msgstr "Favor de inrentar <a>manual SQL instalación</a>."
148
+
149
+ #@ yarpp
150
+ #: options.php:97
151
+ msgid "Options saved!"
152
+ msgstr "Opciones guardadas!"
153
+
154
+ #@ yarpp
155
+ #: options.php:133
156
+ msgid "word"
157
+ msgstr "palabra"
158
+
159
+ #@ yarpp
160
+ #: options.php:134
161
+ msgid "tag"
162
+ msgstr "etiqueta"
163
+
164
+ #@ yarpp
165
+ #: options.php:135
166
+ msgid "category"
167
+ msgstr "categoría"
168
+
169
+ #@ yarpp
170
+ #: options.php:139
171
+ #: options.php:156
172
+ #: options.php:168
173
+ msgid "do not consider"
174
+ msgstr "no considerar"
175
+
176
+ #@ yarpp
177
+ #: options.php:140
178
+ #: options.php:157
179
+ #: options.php:170
180
+ msgid "consider"
181
+ msgstr "considerar"
182
+
183
+ #@ yarpp
184
+ #: options.php:142
185
+ #: options.php:172
186
+ #, php-format
187
+ msgid "require at least one %s in common"
188
+ msgstr "requiere al menos del uno %s en común"
189
+
190
+ #@ yarpp
191
+ #: options.php:144
192
+ #: options.php:174
193
+ #, php-format
194
+ msgid "require more than one %s in common"
195
+ msgstr "requiere más del uno %s en común"
196
+
197
+ #@ yarpp
198
+ #: options.php:158
199
+ msgid "consider with extra weight"
200
+ msgstr "considerar con peso extra"
201
+
202
+ #@ yarpp
203
+ #: options.php:240
204
+ msgid "Yet Another Related Posts Plugin Options"
205
+ msgstr "Yet Another Related Posts Plugin Opciones"
206
+
207
+ #@ default
208
+ #@ yarpp
209
+ #: options.php:252
210
+ msgid "Donate to mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) for this plugin via PayPal"
211
+ msgstr "Hacer Donación a mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) por este plugin via PayPal"
212
+
213
+ #@ yarpp
214
+ #: options.php:255
215
+ msgid "by <a href=\"http://mitcho.com/\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a>"
216
+ msgstr "por <a href=\"http://mitcho.com/\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a>"
217
+
218
+ #@ yarpp
219
+ #: options.php:255
220
+ msgid "Follow <a href=\"http://twitter.com/yarpp/\">Yet Another Related Posts Plugin on Twitter</a>"
221
+ msgstr "Segúir <a href=\"http://twitter.com/yarpp/\">Yet Another Related Posts Plugin en Twitter</a>"
222
+
223
+ #@ default
224
+ #: options.php:272
225
+ #: options.php:305
226
+ #: options.php:411
227
+ #: options.php:479
228
+ msgid "Click to toggle"
229
+ msgstr "Clic al botón"
230
+
231
+ #@ yarpp
232
+ #: options.php:275
233
+ msgid "\"The Pool\""
234
+ msgstr "\"The Pool\""
235
+
236
+ #@ yarpp
237
+ #: options.php:277
238
+ msgid "\"The Pool\" refers to the pool of posts and pages that are candidates for display as related to the current entry."
239
+ msgstr "\"The Pool\" se refiere al fondo de Publicaciones y Páginas que son candidatos para visualizar como relacionados con la actual Entrada."
240
+
241
+ #@ yarpp
242
+ #: options.php:282
243
+ msgid "Disallow by category:"
244
+ msgstr "Anular por categoría:"
245
+
246
+ #@ yarpp
247
+ #: options.php:284
248
+ msgid "Disallow by tag:"
249
+ msgstr "Anular por etiqueta:"
250
+
251
+ #@ yarpp
252
+ #: options.php:287
253
+ msgid "Show password protected posts?"
254
+ msgstr "Mostrar las Publicaciones protegidas por contraseña?"
255
+
256
+ #@ yarpp
257
+ #: options.php:291
258
+ msgid "day(s)"
259
+ msgstr "día(s)"
260
+
261
+ #@ yarpp
262
+ #: options.php:292
263
+ msgid "week(s)"
264
+ msgstr "semana(s)"
265
+
266
+ #@ yarpp
267
+ #: options.php:293
268
+ msgid "month(s)"
269
+ msgstr "mes(es)"
270
+
271
+ #@ yarpp
272
+ #: options.php:295
273
+ msgid "Show only posts from the past NUMBER UNITS"
274
+ msgstr "Mostrar únicamente Publicaciones de las pasadas UNIDADES de NÚMEROS"
275
+
276
+ #@ yarpp
277
+ #: options.php:308
278
+ msgid "\"Relatedness\" options"
279
+ msgstr "Opciones \"Relatedness\""
280
+
281
+ #@ yarpp
282
+ #: options.php:311
283
+ #, php-format
284
+ msgid "YARPP is different than the <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">previous plugins it is based on</a> as it limits the related posts list by (1) a maximum number and (2) a <em>match threshold</em>."
285
+ msgstr "YARPP es diferente a <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">previos plugins sobre los que se basa en</a> como si limitara la lista de Publicaciones Relacionadas por: (1) Un número máximo (2) un <em>umbral de combinación</em>."
286
+
287
+ #@ yarpp
288
+ #: options.php:311
289
+ #: options.php:326
290
+ #: options.php:419
291
+ #: options.php:424
292
+ #: options.php:471
293
+ #: options.php:488
294
+ #: options.php:489
295
+ #: options.php:493
296
+ #: options.php:539
297
+ msgid "more&gt;"
298
+ msgstr "más&gt;"
299
+
300
+ #@ yarpp
301
+ #: options.php:311
302
+ msgid "The higher the match threshold, the more restrictive, and you get less related posts overall. The default match threshold is 5. If you want to find an appropriate match threshhold, take a look at some post's related posts display and their scores. You can see what kinds of related posts are being picked up and with what kind of match scores, and determine an appropriate threshold for your site."
303
+ msgstr "Mientras más alto el umbral de combinación, más restrictivo, y en total, obtienes menos Publicaciones Relacionadas. La falta que combina o concuerda como límite, es 5. Si quieres encontrar una combinación apropiada para el umbral en un número límite, da un vistazo a algunas Publicaciones Relacionadas que se pueden visualizar y sus calificaciones, y determina un tamaño límite apropiado para tu sitio."
304
+
305
+ #@ yarpp
306
+ #: options.php:317
307
+ msgid "Match threshold:"
308
+ msgstr "Umbral que combina:"
309
+
310
+ #@ yarpp
311
+ #: options.php:318
312
+ msgid "Titles: "
313
+ msgstr "Títulos:"
314
+
315
+ #@ yarpp
316
+ #: options.php:320
317
+ msgid "Bodies: "
318
+ msgstr "Cuerpos: "
319
+
320
+ #@ yarpp
321
+ #: options.php:322
322
+ msgid "Tags: "
323
+ msgstr "Etiquetas: "
324
+
325
+ #@ yarpp
326
+ #: options.php:324
327
+ msgid "Categories: "
328
+ msgstr "Categorías: "
329
+
330
+ #@ yarpp
331
+ #: options.php:326
332
+ msgid "Cross-relate posts and pages?"
333
+ msgstr "Publicaciones y Páginas Cruzadas-Relacionadas?"
334
+
335
+ #@ yarpp
336
+ #: options.php:326
337
+ msgid "When the \"Cross-relate posts and pages\" option is selected, the <code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code>, and <code>related_entries()</code> all will give the same output, returning both related pages and posts."
338
+ msgstr "Cuando la opción \"Cruz-se refieren blogs y páginas\" es seleccionada, el código <code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code>, y <code>related_entries()</code> todos dan el mismo resultado, regresando las dos páginas afines y blogs."
339
+
340
+ #@ yarpp
341
+ #: options.php:327
342
+ msgid "Show only previous posts?"
343
+ msgstr "Mostrar solo Previas Publicaciones?"
344
+
345
+ #@ yarpp
346
+ #: options.php:394
347
+ msgid "There is a new beta (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin. You can <A>download it here</a> at your own risk."
348
+ msgstr "Hay una Nueva Versión Beta (VERSIÓN) de Yet Another Related Posts Plugin. Puedes descargarlo aquí <a>descargarlo aquí</a> bajo tu propio riesgo."
349
+
350
+ #@ yarpp
351
+ #: options.php:399
352
+ msgid "There is a new version (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin available! You can <A>download it here</a>."
353
+ msgstr "Hay una Nueva Versión (VERSIÓN) de Yet Another Related Posts Plugin. Puedes descargarlo aquí <a>descargarlo aquí</a> bajo tu propio riesgo."
354
+
355
+ #@ yarpp
356
+ #: options.php:414
357
+ msgid "Display options <small>for your website</small>"
358
+ msgstr "Visualizar Opciones para tu sitio <small>para su sitio web</small>"
359
+
360
+ #@ yarpp
361
+ #: options.php:419
362
+ msgid "Automatically display related posts?"
363
+ msgstr "Visualizar Automáticamente Publicaciones Relacionadas?"
364
+
365
+ #@ yarpp
366
+ #: options.php:419
367
+ msgid "This option automatically displays related posts right after the content on single entry pages. If this option is off, you will need to manually insert <code>related_posts()</code> or variants (<code>related_pages()</code> and <code>related_entries()</code>) into your theme files."
368
+ msgstr "Esta opción, automáticamente visualiza publicaciones relacionadas justo después del contenido en Entradas únicas de Página. Si esta opción está inhabilitada, necesitarás insertar manualmente <code>related_posts()</code> o las variantes (<code>related_pages()</code> y <code>related_entries()</code>) en tus archivos de temas."
369
+
370
+ #@ yarpp
371
+ #: options.php:420
372
+ msgid "Website display code example"
373
+ msgstr "Sitio, ejemplo de visualización de código"
374
+
375
+ #@ yarpp
376
+ #: options.php:420
377
+ #: options.php:490
378
+ msgid "(Update options to reload.)"
379
+ msgstr "(Actualizar opciones para cargar.)"
380
+
381
+ #@ yarpp
382
+ #: options.php:423
383
+ #: options.php:492
384
+ msgid "Maximum number of related posts:"
385
+ msgstr "Número Máximo de Publicaciones Relacionadas:"
386
+
387
+ #@ yarpp
388
+ #: options.php:424
389
+ #: options.php:493
390
+ msgid "This advanced option gives you full power to customize how your related posts are displayed. Templates (stored in your theme folder) are written in PHP."
391
+ msgstr "Esta opción avanzada, te da completo poder para adaptar cómo tus Publicaciones Relacionadas serán visualizadas. Las Plantillas (almacenadas en tu folder de temas) están escritos en PHP."
392
+
393
+ #@ yarpp
394
+ #: options.php:436
395
+ msgid "Before / after related entries:"
396
+ msgstr "Antes / Después Entradas Relacionadas:"
397
+
398
+ #@ yarpp
399
+ #: options.php:437
400
+ #: options.php:442
401
+ #: options.php:451
402
+ #: options.php:506
403
+ #: options.php:511
404
+ #: options.php:520
405
+ msgid "For example:"
406
+ msgstr "Por Ejemplo:"
407
+
408
+ #@ yarpp
409
+ #: options.php:437
410
+ #: options.php:442
411
+ #: options.php:451
412
+ #: options.php:506
413
+ #: options.php:511
414
+ #: options.php:520
415
+ msgid " or "
416
+ msgstr "o"
417
+
418
+ #@ yarpp
419
+ #: options.php:441
420
+ #: options.php:510
421
+ msgid "Before / after each related entry:"
422
+ msgstr "Antes / Después de cada Entrada Relacionada:"
423
+
424
+ #@ yarpp
425
+ #: options.php:445
426
+ #: options.php:514
427
+ msgid "Show excerpt?"
428
+ msgstr "Mostrar pasaje?"
429
+
430
+ #@ yarpp
431
+ #: options.php:446
432
+ #: options.php:515
433
+ msgid "Excerpt length (No. of words):"
434
+ msgstr "Longitud de Pasaje (Número de Palabras):"
435
+
436
+ #@ yarpp
437
+ #: options.php:450
438
+ msgid "Before / after (Excerpt):"
439
+ msgstr "Antes / Después (Pasaje):"
440
+
441
+ #@ yarpp
442
+ #: options.php:456
443
+ #: options.php:525
444
+ msgid "Order results:"
445
+ msgstr "Orden de Resultados:"
446
+
447
+ #@ yarpp
448
+ #: options.php:458
449
+ #: options.php:527
450
+ msgid "score (high relevance to low)"
451
+ msgstr "calificación (De Mayor a Menor Relevancia)"
452
+
453
+ #@ yarpp
454
+ #: options.php:459
455
+ #: options.php:528
456
+ msgid "score (low relevance to high)"
457
+ msgstr "calificación (Menor a Mayor Relevancia)"
458
+
459
+ #@ yarpp
460
+ #: options.php:460
461
+ #: options.php:529
462
+ msgid "date (new to old)"
463
+ msgstr "fecha (nuevo a antiguo)"
464
+
465
+ #@ yarpp
466
+ #: options.php:461
467
+ #: options.php:530
468
+ msgid "date (old to new)"
469
+ msgstr "fecha (antiguo a nuevo)"
470
+
471
+ #@ yarpp
472
+ #: options.php:462
473
+ #: options.php:531
474
+ msgid "title (alphabetical)"
475
+ msgstr "título (orden alfabético)"
476
+
477
+ #@ yarpp
478
+ #: options.php:463
479
+ #: options.php:532
480
+ msgid "title (reverse alphabetical)"
481
+ msgstr "título (Orden alfabpetico a la inversa)"
482
+
483
+ #@ yarpp
484
+ #: options.php:468
485
+ #: options.php:537
486
+ msgid "Default display if no results:"
487
+ msgstr "Falta de Visualización si no hay resultados:"
488
+
489
+ #@ yarpp
490
+ #: options.php:472
491
+ #: options.php:540
492
+ #, php-format
493
+ msgid "This option will add the code %s. Try turning it on, updating your options, and see the code in the code example to the right. These links and donations are greatly appreciated."
494
+ msgstr "Esta opción sumará %s al código. Intenta encenderlo, actualizando tus opciones, y verás el código en el código de ejemplo a la derecha. Estos enlaces y donaciones son grandemente apreciados."
495
+
496
+ #@ yarpp
497
+ #: options.php:482
498
+ msgid "Display options <small>for RSS</small>"
499
+ msgstr "Visualizar opciones <small>por RSS</small>"
500
+
501
+ #@ yarpp
502
+ #: options.php:488
503
+ msgid "Display related posts in feeds?"
504
+ msgstr "Visualizar Opciones Relacionadas en feeds?"
505
+
506
+ #@ yarpp
507
+ #: options.php:488
508
+ msgid "This option displays related posts at the end of each item in your RSS and Atom feeds. No template changes are needed."
509
+ msgstr "Esta opción visualiza Publicaciones Relacionadas al final de cada artículo en tu RSS y Atom Feeds. No son necesarios los cambios de plantillas."
510
+
511
+ #@ yarpp
512
+ #: options.php:489
513
+ msgid "Display related posts in the descriptions?"
514
+ msgstr "Visualizar Publicaciones Relacionadas en las Descripciones?"
515
+
516
+ #@ yarpp
517
+ #: options.php:489
518
+ msgid "This option displays the related posts in the RSS description fields, not just the content. If your feeds are set up to only display excerpts, however, only the description field is used, so this option is required for any display at all."
519
+ msgstr "Esta opción permite visualizar las Publicaciones Relacionadas en los campos de RSS, no solamente el contenido. Si tus feeds están configurados para solamente visualizar pasajes, de cualquier modo, solo la descripción del campo se utiliza, así que esta opción se requiere para cualquier visualización."
520
+
521
+ #@ yarpp
522
+ #: options.php:490
523
+ msgid "RSS display code example"
524
+ msgstr "Visualización RSS (ejemplo de código)"
525
+
526
+ #@ yarpp
527
+ #: options.php:493
528
+ msgid "NEW!"
529
+ msgstr "NUEVO!"
530
+
531
+ #@ yarpp
532
+ #: options.php:505
533
+ msgid "Before / after related entries display:"
534
+ msgstr "Antes / Después visualización de entradas:"
535
+
536
+ #@ yarpp
537
+ #: options.php:519
538
+ msgid "Before / after (excerpt):"
539
+ msgstr "Antes / Después (pasaje):"
540
+
541
+ #@ yarpp
542
+ #: options.php:550
543
+ msgid "Update options"
544
+ msgstr "Opciones de Actualización"
545
+
546
+ #@ yarpp
547
+ #: options.php:551
548
+ msgid "Do you really want to reset your configuration?"
549
+ msgstr "De verdad quieres restaurar tu configuración?"
550
+
551
+ #@ yarpp
552
+ #: options.php:551
553
+ msgid "Reset options"
554
+ msgstr "Opciones de Restauración"
555
+
556
+ #@ yarpp
557
+ #: template-builtin.php:35
558
+ #, php-format
559
+ msgid "%f is the YARPP match score between the current entry and this related entry. You are seeing this value because you are logged in to WordPress as an administrator. It is not shown to regular visitors."
560
+ msgstr "%f es la combinación YARPP que califica entre la actual entrada y esta entrada relacionada. Estás viendo este valor porque estás dentro de la sesión en WordPress como administrador. No se muestra a los visitantes regulares."
561
+
562
+ #@ yarpp
563
+ #: template-metabox.php:12
564
+ msgid "These are the related entries for this entry. Updating this post may change these related posts."
565
+ msgstr "Estas son las entradas relacionadas para esta Entrada. Actualizar esta Publicación podría cambiar estas Publicaciones relacionadas."
566
+
567
+ #@ yarpp
568
+ #: template-metabox.php:25
569
+ msgid "Whether all of these related entries are actually displayed and how they are displayed depends on your YARPP display options."
570
+ msgstr "Que estas Entradas Relacionadas sean actualmente visualizadas y cómo sean visualizadas, depende de tus opcioens de visualización YARPP."
571
+
lang/yarpp-ge_KA.mo ADDED
Binary file
lang/yarpp-ge_KA.po ADDED
@@ -0,0 +1,535 @@
1
+ msgid ""
2
+ msgstr ""
3
+ "Project-Id-Version: Yet Another Related Posts Plugin v3.0.5\n"
4
+ "PO-Revision-Date: 2011-03-17 22:55+0400\n"
5
+ "Last-Translator: \n"
6
+ "MIME-Version: 1.0\n"
7
+ "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
8
+ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
9
+ "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%100/10==1 ? 2 : n%10==1 ? 0 : (n+9)%10>3 ? 2 : 1;\n"
10
+ "X-Poedit-Language: Georgian\n"
11
+ "X-Poedit-Country: GEORGIA\n"
12
+ "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
13
+ "X-Poedit-KeywordsList: __;_e;__ngettext:1,2;__ngettext_noop:1,2;_c\n"
14
+ "X-Poedit-Basepath: ../\n"
15
+ "POT-Creation-Date: \n"
16
+ "Language-Team: \n"
17
+ "X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
18
+
19
+ #: includes.php:94
20
+ msgid "MySQL error on adding yarpp_title"
21
+ msgstr "MySQL შეცდომა მოხდა, როცა ემატებოდა “yarpp_title”"
22
+
23
+ #: includes.php:99
24
+ msgid "MySQL error on adding yarpp_content"
25
+ msgstr "MySQL შეცდომა მოხდა, როცა ემატებოდა “yarpp_content”"
26
+
27
+ #: includes.php:185
28
+ msgid "<h3>An important message from YARPP:</h3><p>Thank you for upgrading to YARPP 2. YARPP 2.0 adds the much requested ability to limit related entry results by certain tags or categories. 2.0 also brings more fine tuned control of the magic algorithm, letting you specify how the algorithm should consider or not consider entry content, titles, tags, and categories. Make sure to adjust the new settings to your liking and perhaps readjust your threshold.</p><p>For more information, check out the <a href=\"http://mitcho.com/code/yarpp/\">YARPP documentation</a>. (This message will not be displayed again.)</p>"
29
+ msgstr "<h3>მნიშვნელოვანი შეტყობინება YARPP-ისგან</h3><p>გმადლობთ, რომ განაახლეთ YARPP 2. ამ ვერსიაში დამატებულია მოთხოვნილი ფუნქცია – გამოყოფილი ჩანაწერების შეზღუდვა თეგებით ან კატეგორიებით. YARPP 2 ასევე იძლევა ალგორითმის დაზუსტების შესაძლებლობას, რაც საშუალებას გაძლევთ მიუთითოთ საჭიროა თუ არა მისი გამოყენება ჩანაწერის ტექსის, სათაურის, თეგებისა და კატეგორიებისთვის. აუცილებლად შეამოწმეთ შეესაბამება თუ არა ახალი პარამეტრები თქვენს მოლოდინს.</p><p>უფრო ვრცლად იხილეთ: <a href=\"http://mitcho.com/code/yarpp/\">documentation YARPP</a>. (Ce message n’apparaîtra plus.)</p>"
30
+
31
+ #: includes.php:197
32
+ msgid "Related Posts (YARPP)"
33
+ msgstr "დაკავშირებული ჩანაწერები (YARPP)"
34
+
35
+ #: includes.php:224
36
+ #: yarpp.php:29
37
+ msgid "Related Posts"
38
+ msgstr "დაკავშირებული ჩანაწერები"
39
+
40
+ #: includes.php:229
41
+ msgid "YARPP"
42
+ msgstr "YARPP"
43
+
44
+ #: template-builtin.php:35
45
+ #, php-format
46
+ msgid "%f is the YARPP match score between the current entry and this related entry. You are seeing this value because you are logged in to WordPress as an administrator. It is not shown to regular visitors."
47
+ msgstr "%f არის მიმდინარე და მსგავსი ჩანაწერების მსგავსების კოეფიციენტი. თქვენ მას იმიტომ ხედავთ, რომ Wordpress-ში შეხვედრით ადმინისტრატორის უფლებით. ამას ვერ ხედავენ ჩვეულებრივი სტუმრები."
48
+
49
+ #: magic.php:304
50
+ #: options.php:458
51
+ #: options.php:521
52
+ msgid "Related posts brought to you by <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>Yet Another Related Posts Plugin</a>."
53
+ msgstr "მსგავსი ჩანაწერები შეგიძლიათ ნახოთ <a href='http://mitcho.com/code/yarpp/'>მსგავსი ჩანაწერებისთვის ჩაშენებული პროგრამით</a>."
54
+
55
+ #: options.php:26
56
+ msgid "The MyISAM check has been overridden. You may now use the \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria."
57
+ msgstr "MyISAM შემოწმდა. ახლა შეგიძლიათ გამოიყენოთ “სათაურების განხილვისა” და “ტექტების განხილვის” შესაბამისი კრიტერიუმები."
58
+
59
+ #: options.php:35
60
+ #, php-format
61
+ msgid "YARPP's \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria require your <code>%s</code> table to use the <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>MyISAM storage engine</a>, but the table seems to be using the <code>%s</code> engine. These two options have been disabled."
62
+ msgstr "YARPP “სათაურების განხილვისა” და “ტექსტის განხილვის” მსგავსების კრიტერიუმების გამოყენებისთვის საჭიროა, რომ თქვენმა <code>%s</code> ცხრილმა გამოიყენოს <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>MyISAM შემნახავი სისტემა</a>, მაგრამ, როგორც ჩანს, ცხრილი იყენებს <code>%s</code> სისტემას. ეს ორი ოფცია გამორთულია."
63
+
64
+ #: options.php:37
65
+ #, php-format
66
+ msgid "To restore these features, please update your <code>%s</code> table by executing the following SQL directive: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code> . No data will be erased by altering the table's engine, although there are performance implications."
67
+ msgstr "თუ გსურთ აღადგინოთ ეს იფციები, გთხოვთ, შეცვალოთ თქვენი ცხრილი <code>%s</code>შემდეგი SQL ინსტრუქციით: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code><br />ცხრილის შეცვლის დროს მონაცემები არ უნდა დაიკარგის, მაგრამ შესაძლოა გაუთვალისწინებელი რამ მოხდეს."
68
+
69
+ #: options.php:39
70
+ #, php-format
71
+ msgid "If, despite this check, you are sure that <code>%s</code> is using the MyISAM engine, press this magic button:"
72
+ msgstr "თუ ამ ოფციის მიუხედავად დარწმუნებული ხართ, რომ ცხრილი <code>%s</code> გამოიყენებს MyISAM-ს, დააჭირეთ ამ ჯადოსნურ ღილაკს:"
73
+
74
+ #: options.php:42
75
+ msgid "Trust me. Let me use MyISAM features."
76
+ msgstr "მენდეთ. ნება მომეცით გამოვიყენო MyISAM."
77
+
78
+ #: options.php:65
79
+ msgid "The YARPP database had an error but has been fixed."
80
+ msgstr "YARPP მონაცემთა ბაზა შეიცავდა შეცდომას, მაგრამ ის გასწორდა."
81
+
82
+ #: options.php:67
83
+ msgid "The YARPP database has an error which could not be fixed."
84
+ msgstr "YARPP მონაცემთა ბაზა შეიცავდა შეცდომას, რომელიც არ გასწორდა.."
85
+
86
+ #: options.php:153
87
+ #: options.php:170
88
+ #: options.php:182
89
+ msgid "do not consider"
90
+ msgstr "არ განიხილო"
91
+
92
+ #: options.php:154
93
+ #: options.php:171
94
+ #: options.php:184
95
+ msgid "consider"
96
+ msgstr "განიხილე"
97
+
98
+ #: options.php:172
99
+ msgid "consider with extra weight"
100
+ msgstr "განიხილე დამატებითი წონით"
101
+
102
+ #: options.php:200
103
+ msgid "Yet Another Related Posts Plugin version history (RSS 2.0)"
104
+ msgstr "YARPP (RSS 2.0) ჩაშენებული პროგრამის ვერსიის სხვა შესაბამისი ჩანაწერები"
105
+
106
+ #: options.php:271
107
+ msgid "Donate to mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) for this plugin via PayPal"
108
+ msgstr "შემოწირულობით დაეხმარეთ mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine)-ს, PayPal-ის საშუალებით"
109
+
110
+ #: options.php:254
111
+ msgid "Yet Another Related Posts Plugin Options"
112
+ msgstr "YARPP-ის სხვა შესაბამისი ჩანაწერები"
113
+
114
+ #: options.php:278
115
+ msgid "\"The Pool\""
116
+ msgstr "<em>შიგთავსი</em>"
117
+
118
+ #: options.php:279
119
+ msgid "\"The Pool\" refers to the pool of posts and pages that are candidates for display as related to the current entry."
120
+ msgstr "<em>შიგთავსი</em> აღნიშნავს ჩანაწერებისა და გვერდების ნაკრებს, რომლებიც წარმოადგენს მიმდინარე ჩანაწერთან გამოსაჩენ კანდიდატებს."
121
+
122
+ #: options.php:284
123
+ msgid "Disallow by category:"
124
+ msgstr "გამორიცხული კატეგორია:"
125
+
126
+ #: options.php:286
127
+ msgid "Disallow by tag:"
128
+ msgstr "გამორიცხული თეგი:"
129
+
130
+ #: options.php:288
131
+ msgid "Show password protected posts?"
132
+ msgstr "გსურთ ნახოთ პაროლით დაცული ჩანაწერები?"
133
+
134
+ #: options.php:289
135
+ msgid "Show only previous posts?"
136
+ msgstr "გსურთ ნახოთ მხოლოდ ადრინდელი ჩანაწერები?"
137
+
138
+ #: options.php:306
139
+ msgid "\"Relatedness\" options"
140
+ msgstr "მსგავსების კრიტერიუმები"
141
+
142
+ #: options.php:308
143
+ #, php-format
144
+ msgid "YARPP is different than the <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">previous plugins it is based on</a> as it limits the related posts list by (1) a maximum number and (2) a <em>match threshold</em>."
145
+ msgstr "YARPP განსხვავდება <a href=\"http://wasabi.pbwiki.com/Related%20Entries\">ადრინდელი ჩაშენებული პროგრამებისგან</a> იმით, რომ შეტყობინებების არჩევას ზღუდავს <br />(1) მაქსიმალური (2) <em>მსგავსებით</em>."
146
+
147
+ #: options.php:308
148
+ #: options.php:322
149
+ #: options.php:405
150
+ #: options.php:410
151
+ #: options.php:457
152
+ #: options.php:469
153
+ #: options.php:470
154
+ #: options.php:474
155
+ #: options.php:520
156
+ #: options.php:531
157
+ msgid "more&gt;"
158
+ msgstr "ვრცლად&gt;"
159
+
160
+ #: options.php:313
161
+ msgid "Match threshold:"
162
+ msgstr "მსგავსების ზღურბლი:"
163
+
164
+ #: options.php:314
165
+ msgid "Titles: "
166
+ msgstr "სათაურები:"
167
+
168
+ #: options.php:316
169
+ msgid "Bodies: "
170
+ msgstr "ტექსტები:"
171
+
172
+ #: options.php:318
173
+ msgid "Tags: "
174
+ msgstr "თეგები:"
175
+
176
+ #: options.php:320
177
+ msgid "Categories: "
178
+ msgstr "კატეგორიები:"
179
+
180
+ #: options.php:322
181
+ msgid "Cross-relate posts and pages?"
182
+ msgstr "დაკავშირდეს შესატყვისი ჩანაწერები და გვერდები?"
183
+
184
+ #: options.php:322
185
+ msgid "When the \"Cross-relate posts and pages\" option is selected, the <code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code>, and <code>related_entries()</code> all will give the same output, returning both related pages and posts."
186
+ msgstr "როდესაც არჩეულია ოფცია “დაკავშირდეს შესატყვისი ჩანაწერები და გვერდები?”, ფუნქციები <code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code> და <code>related_entries()</code> იძლევა გვერდებისა და შეტყობინებების ერთნაირ ნაკრებს."
187
+
188
+ #: options.php:401
189
+ msgid "Display options <small>for your website</small>"
190
+ msgstr "აჩვენეთ ოფციები <small>თქვენი საიტისთვის</small>"
191
+
192
+ #: options.php:405
193
+ msgid "Automatically display related posts?"
194
+ msgstr "ავტომატურად გამოჩნდეს დაკავშირებული ჩანაწერები?"
195
+
196
+ #: options.php:405
197
+ msgid "This option automatically displays related posts right after the content on single entry pages. If this option is off, you will need to manually insert <code>related_posts()</code> or variants (<code>related_pages()</code> and <code>related_entries()</code>) into your theme files."
198
+ msgstr "ეს ოფცია ავტომატურად აჩვენებს დაკავშირებულ შეტყობინებებს, საერთო გვერდზე პირდაპირ ჩანაწერების შემდეგ. თუ ეს ოფცია გამორთული გაქვთ, მექანიკურად უნდა ჩასვათ <code>related_posts()</code> ან ვარიანტები (<code>related_pages()</code> და <code>related_entries()</code>) თქვენს თემაში."
199
+
200
+ #: options.php:406
201
+ msgid "Website display code example"
202
+ msgstr "კოდის მაგალითი ვებსაიტზე"
203
+
204
+ #: options.php:406
205
+ #: options.php:471
206
+ msgid "(Update options to reload.)"
207
+ msgstr "(შეინახეთ ოფციები გადასატვირთად.)"
208
+
209
+ #: options.php:409
210
+ #: options.php:473
211
+ msgid "Maximum number of related posts:"
212
+ msgstr "შესატყვისი ჩანაწერების მაქსიმალური რაოდენობა:"
213
+
214
+ #: options.php:422
215
+ msgid "Before / after related entries:"
216
+ msgstr "შესატყვის ჩანაწერებამდე ან მათ შემდეგ:"
217
+
218
+ #: options.php:423
219
+ #: options.php:428
220
+ #: options.php:437
221
+ #: options.php:487
222
+ #: options.php:492
223
+ #: options.php:501
224
+ msgid "For example:"
225
+ msgstr "მაგალითად:"
226
+
227
+ #: options.php:427
228
+ #: options.php:491
229
+ msgid "Before / after each related entry:"
230
+ msgstr "თითოეულ შესატყვის ჩანაწერამდე ან მის შემდეგ:"
231
+
232
+ #: options.php:431
233
+ #: options.php:495
234
+ msgid "Show excerpt?"
235
+ msgstr "ნახავთ ამონაწერს?"
236
+
237
+ #: options.php:432
238
+ #: options.php:496
239
+ msgid "Excerpt length (No. of words):"
240
+ msgstr "ამონაწერის სიგრძე (სიტყვების რაოდენობა):"
241
+
242
+ #: options.php:436
243
+ msgid "Before / after (Excerpt):"
244
+ msgstr "ამონაწერამდე ან მის შემდეგ"
245
+
246
+ #: options.php:442
247
+ #: options.php:506
248
+ msgid "Order results:"
249
+ msgstr "შედეგების დალაგება:"
250
+
251
+ #: options.php:444
252
+ #: options.php:508
253
+ msgid "score (high relevance to low)"
254
+ msgstr "მსგავსება (კლებადობით)"
255
+
256
+ #: options.php:445
257
+ #: options.php:509
258
+ msgid "score (low relevance to high)"
259
+ msgstr "მსგავსება (ზრდადობით)"
260
+
261
+ #: options.php:446
262
+ #: options.php:510
263
+ msgid "date (new to old)"
264
+ msgstr "თარიღი (კლებადობით)"
265
+
266
+ #: options.php:447
267
+ #: options.php:511
268
+ msgid "date (old to new)"
269
+ msgstr "თარიღი (ზრდადობით)"
270
+
271
+ #: options.php:448
272
+ #: options.php:512
273
+ msgid "title (alphabetical)"
274
+ msgstr "სათაური (ანბანით)"
275
+
276
+ #: options.php:449
277
+ #: options.php:513
278
+ msgid "title (reverse alphabetical)"
279
+ msgstr "სათაური (ანბანი უკუღმა წყობით)"
280
+
281
+ #: options.php:454
282
+ #: options.php:518
283
+ msgid "Default display if no results:"
284
+ msgstr "თუ შედეგები არ არის, ავტომატურად გამოჩნდეს:"
285
+
286
+ #: options.php:456
287
+ #: options.php:520
288
+ msgid "Help promote Yet Another Related Posts Plugin?"
289
+ msgstr "გსურთ დახმარება YARPP-ის რეკლამირებაში?"
290
+
291
+ #: options.php:458
292
+ #: options.php:521
293
+ #, php-format
294
+ msgid "This option will add the code %s. Try turning it on, updating your options, and see the code in the code example to the right. These links and donations are greatly appreciated."
295
+ msgstr "ამ ოფციით დაემატება კოდი %s. შეეცადეთ ჩართოთ იგი, განაახლეთ თქვენი ოფციები და ნახეთ კოდის მაგალითი მარჯვნივ. ეს ბმულები და ღილაკები ძალზე მნიშვნელოვანია."
296
+
297
+ #: options.php:464
298
+ msgid "Display options <small>for RSS</small>"
299
+ msgstr "პარამეტრების დათვალიერება <small>RSS-ისთვის</small>"
300
+
301
+ #: options.php:469
302
+ msgid "Display related posts in feeds?"
303
+ msgstr "ნახავთ დაკავშირებულ ჩანაწერებს ვებ-არხზე?"
304
+
305
+ #: options.php:470
306
+ msgid "Display related posts in the descriptions?"
307
+ msgstr "ნახავთ დაკავშირებულ ჩანაწერებს აღწერაში?"
308
+
309
+ #: options.php:470
310
+ msgid "This option displays the related posts in the RSS description fields, not just the content. If your feeds are set up to only display excerpts, however, only the description field is used, so this option is required for any display at all."
311
+ msgstr "ეს ოფცია აჩვენებს დაკავშირებულ ჩანაწერებს ვებ-არხის აღწერის ველებში და არამარტო მასალას. ამასთან, თუ თქვენი ვებ-არხისთვის არჩეული გაქვთ მხოლოდ ამონაწერების ჩვენება და მხოლოდ აღწერის ველი გაქვთ გამოყენებული, ეს ოფცია მოითხოვება ნებისმიერი ჩვენებისთვის."
312
+
313
+ #: options.php:471
314
+ msgid "RSS display code example"
315
+ msgstr "კოდის მაგალითი RSS-ში"
316
+
317
+ #: options.php:486
318
+ msgid "Before / after related entries display:"
319
+ msgstr "შესატყვის ჩანაწერებამდე ან მათ შემდეგ ჩანდეს:"
320
+
321
+ #: options.php:500
322
+ msgid "Before / after (excerpt):"
323
+ msgstr "ამონაწერამდე ან მის შემდეგ:"
324
+
325
+ #: options.php:147
326
+ msgid "word"
327
+ msgstr "სიტყვა"
328
+
329
+ #: options.php:148
330
+ msgid "tag"
331
+ msgstr "თეგი"
332
+
333
+ #: options.php:149
334
+ msgid "category"
335
+ msgstr "კატეგორია"
336
+
337
+ #: options.php:156
338
+ #: options.php:186
339
+ #, php-format
340
+ msgid "require at least one %s in common"
341
+ msgstr "მინიმუმ ერთი %s უნდა იყოს საერთო"
342
+
343
+ #: options.php:158
344
+ #: options.php:188
345
+ #, php-format
346
+ msgid "require more than one %s in common"
347
+ msgstr "ერთზე მეტი %s უნდა იყოს საერთო"
348
+
349
+ #: options.php:125
350
+ msgid "Options saved!"
351
+ msgstr "პარამეტრები შენახულია!"
352
+
353
+ #: options.php:308
354
+ msgid "The higher the match threshold, the more restrictive, and you get less related posts overall. The default match threshold is 5. If you want to find an appropriate match threshhold, take a look at some post's related posts display and their scores. You can see what kinds of related posts are being picked up and with what kind of match scores, and determine an appropriate threshold for your site."
355
+ msgstr "რაც მეტია მსგავსების ზღურბლი, მით უფრო მკაცრად ხდება არჩევა და მით უფრო ნაკლები ჩანაწერი იძებნება. ზღურბლის ნაგულისხმევი ზომაა 5. თუ გსურთ მოძებნოთ ზღურბლის დასაშვები მნიშვნელობები, მოსინჯეთ ზოგიერთი შეტყობინებების მაგალითზე. შეძლებთ ნახოთ რომელი ჩანაწერები გამოდის ზემოთ და მსგავსების რა მნიშვნელობა აქვს მათ, რის მიხედვითაც შეგიძლიათ განსაზღვროთ თქვენი საიტისთვის მისაღები დონე."
356
+
357
+ #: options.php:605
358
+ msgid "Update options"
359
+ msgstr "პარამეტრების შეცვლა"
360
+
361
+ #: options.php:606
362
+ msgid "Do you really want to reset your configuration?"
363
+ msgstr "ნამდვილად გსურთ საწყისი პარამეტრების დაბრუნება?"
364
+
365
+ #: options.php:606
366
+ msgid "Reset options"
367
+ msgstr "საწყისი პარამეტრების დაბრუნება"
368
+
369
+ #: includes.php:110
370
+ msgid "MySQL error on creating yarpp_keyword_cache table"
371
+ msgstr "MySQL-ის შეცდომა მოხდა, როცა იქმნებოდა ცხრილი yarpp_keyword_cache"
372
+
373
+ #: includes.php:121
374
+ msgid "MySQL error on creating yarpp_related_cache table"
375
+ msgstr "MySQL-ის შეცდომა მოხდა, როცა იქმნებოდა ცხრილი yarpp_related_cache table"
376
+
377
+ #: magic.php:56
378
+ msgid "Example post "
379
+ msgstr "ჩანაწერის მაგალითი"
380
+
381
+ #: options.php:81
382
+ #: options.php:84
383
+ #: options.php:126
384
+ #: options.php:530
385
+ msgid "Related posts cache status"
386
+ msgstr "დაკავშირებული ჩანაწერების ქეშის სტატუსი"
387
+
388
+ #: options.php:81
389
+ msgid "Your related posts cache is incomplete. Please build your cache from the <A>related posts status pane</a>."
390
+ msgstr "დაკავშირებული ჩანაწერების თქვენი ქეში არასრრულია. გთხოვთ, შექმნათ თქვენი ქეში <A>დაკავშირებული ჩანაწერების სტატუსის პანელიდან</a>."
391
+
392
+ #: options.php:84
393
+ msgid "Your related posts cache is empty. Please build your cache from the <A>related posts status pane</a>."
394
+ msgstr "შესატყვისი ჩანაწერების თქვენი ქეში ცარიელია. გთხოვთ, თქვენი ქეშის შესაქმნელად გამოიყენოთ <A>შესაბამისი შეტყობინებების ქეშის სტატუსის პანელი</a>."
395
+
396
+ #: options.php:127
397
+ msgid "If you updated the \"pool\" options or \"relatedness\" options displayed, please rebuild your cache now from the <A>related posts status pane</a>."
398
+ msgstr "თუ შეცვალეთ \"შინაარსის\" ან \"მსგავსების\" ნაჩვენები პარამეტრები, გთხოვთ, თქვენი ქეშის შესაქმნელად გამოიყენოთ <A>დაკავშირებული შეტყობინებების ქეშის სტატუსის პანელი</a>."
399
+
400
+ #: options.php:273
401
+ msgid "by <a href=\"http://mitcho.com/code/\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a>"
402
+ msgstr "შემქმნელია <a href=\"http://mitcho.com/code/\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a>"
403
+
404
+ #: options.php:273
405
+ msgid "Follow <a href=\"http://twitter.com/yarpp/\">Yet Another Related Posts Plugin on Twitter</a>"
406
+ msgstr "წაიკითხეთ <a href=\"http://twitter.com/yarpp/\">YARPP სოციალურ ქსელში Twitter</a>"
407
+
408
+ #: options.php:294
409
+ msgid "day(s)"
410
+ msgstr "დღე"
411
+
412
+ #: options.php:295
413
+ msgid "week(s)"
414
+ msgstr "კვირა"
415
+
416
+ #: options.php:296
417
+ msgid "month(s)"
418
+ msgstr "თვე"
419
+
420
+ #: options.php:298
421
+ msgid "Show only posts from the past NUMBER UNITS"
422
+ msgstr "ნაჩვენები იქნას მხოლოდ შემდეგიდან დაწყებული ჩანაწერები: NUMBER UNITS"
423
+
424
+ #: options.php:387
425
+ msgid "There is a new beta (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin. You can <A>download it here</a> at your own risk."
426
+ msgstr "გამოვიდა YARPP-ის ახალი ბეტა ვერსია. შეგიძლიათ <A>ჩამოტვირთოთ იგი აქედან</a>, საკუთარი რისკით."
427
+
428
+ #: options.php:389
429
+ msgid "There is a new version (VERSION) of Yet Another Related Posts Plugin available! You can <A>download it here</a>."
430
+ msgstr "გამოვიდა YARPP-ის ახალი ბეტა ვერსია. შეგიძლიათ <A>ჩამოტვირთოთ იგი აქედან</a>."
431
+
432
+ #: options.php:410
433
+ #: options.php:474
434
+ msgid "Display using a custom template file"
435
+ msgstr "გამოჩნდეს მომხმარებლის მიერ შერჩეული შაბლონით"
436
+
437
+ #: options.php:412
438
+ #: options.php:476
439
+ msgid "Template file:"
440
+ msgstr "შაბლონის ფაილი:"
441
+
442
+ #: options.php:469
443
+ msgid "This option displays related posts at the end of each item in your RSS and Atom feeds. No template changes are needed."
444
+ msgstr "ეს ოფცია აჩვენებს დაკავშირებულ შეტყობინებებს თქვენი RSS ვებ-არხისა და Atom-ის თითოეული პუნქტის შემდეგ. შაბლოინის შეცვლა არ არის საჭირო."
445
+
446
+ #: options.php:527
447
+ msgid "Advanced"
448
+ msgstr "დამატებით"
449
+
450
+ #: options.php:530
451
+ msgid "Show cache status"
452
+ msgstr "ქეშის სტატუსის ჩვენება"
453
+
454
+ #: options.php:531
455
+ msgid "When the cache is incomplete, compute related posts on the fly?"
456
+ msgstr "გამოითვალოს დაკავშირებული შეტყობინებები, რიცა ქეში არასრულია?"
457
+
458
+ #: options.php:532
459
+ msgid "If a displayed post's related posts are not cached and this option is on, YARPP will compute them on the fly. Do not turn this option on if you have a high-traffic site.<br />If this option is off and a post's related posts have not been cached, it will display as if it has no related posts."
460
+ msgstr "თუ მიმდინარე ჩანაწერის შესატყვისი შეტყობინებები არ არის ქეშში და ჩართულია ეს ოფცია, YARPP გამოთვლის მას. არ ჩართოთ ეს იფცია, თუ დიდი ტრეფიკი გაქვთ.<br /> თუ ოფცია გამორთულია, ქეშის არმქონე ჩანაწერებისთვის გამოჩნდება, რომ მათთან არ არის დაკავშირებული შეტყობინებები."
461
+
462
+ #: options.php:562
463
+ msgid "'MIN minute(s) and SEC second(s) remaining'"
464
+ msgstr "დარჩა 'MIN წუთი და SEC წამი'"
465
+
466
+ #: options.php:564
467
+ msgid "'SEC second(s) remaining'"
468
+ msgstr "'დარჩა SEC წამი'"
469
+
470
+ #: options.php:568
471
+ msgid "Your related posts cache is now complete."
472
+ msgstr "დაკავშირებული შეტყობინებების თქვენი ქეში მზადაა."
473
+
474
+ #: options.php:568
475
+ msgid "The SQL queries took SEC seconds."
476
+ msgstr "SQL კითხვებს დასჭირდა SEC წამი"
477
+
478
+ #: options.php:578
479
+ #: options.php:582
480
+ msgid "There was an error while constructing the related posts for TITLE"
481
+ msgstr "შეცდომა მოხდა დაკავშირებული შეტყობინებების განსაზღვრის დროს, შემდეგისთვის: TITLE"
482
+
483
+ #: options.php:579
484
+ #: options.php:584
485
+ msgid "try to continue"
486
+ msgstr "ვცდილობ განვაგრძო"
487
+
488
+ #: options.php:592
489
+ msgid "Your related posts cache is PERCENT% complete."
490
+ msgstr "დაკავშირებული შეტყობინებების თქვენი ქეშის PERCENT% მზადაა."
491
+
492
+ #: options.php:598
493
+ msgid "starting..."
494
+ msgstr "იწყება…"
495
+
496
+ #: services.php:59
497
+ msgid "You cannot rebuild the YARPP cache."
498
+ msgstr "თავიდან ვერ შექმნით YARPP ქეშს."
499
+
500
+ #: services.php:90
501
+ #, php-format
502
+ msgid "You do not have the permission to write the file '%s'."
503
+ msgstr "თქვენ არ გაქვთ უფლება ჩაწეროთ ფაილი '%s'."
504
+
505
+ #: template-metabox.php:12
506
+ msgid "These are the related entries for this entry. Updating this post may change these related posts."
507
+ msgstr "ეს არის ამ ჩანაწერთან დაკავშირებული შეტყობინებები. ამ ჩანაწერის შეცვლამ შეიძლება გამოიწვიოს დაკავშირებული ჩანაწერების შეცვლა."
508
+
509
+ #: template-metabox.php:25
510
+ msgid "Whether all of these related entries are actually displayed and how they are displayed depends on your YARPP display options."
511
+ msgstr "გამოჩნდება თუ არა ყველა ეს ჩანაწერი და თუ როგორ გამოჩნდება ისინი დამოკიდებულია თქვენს მიერ არჩეულ YARPP პარამეტრებზე."
512
+
513
+ #: template-metabox.php:27
514
+ msgid "No related posts."
515
+ msgstr "დაკავშირებული შეტყობინებები არ არის"
516
+
517
+ #: options.php:10
518
+ msgid "Please move the YARPP template files into your theme to complete installation. Simply move the sample template files (currently in <code>wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/yarpp-templates/</code>) to the <code>TEMPLATEPATH</code> directory."
519
+ msgstr "გთხოვთ, ინსტალაციის დასასრულებლად, YARPP შაბლონების ფაილები მოათავსეთ თქვენს თემაში. უბრალოდ გადაიტანეთ შაბლონების ფაილები (მოცემულ მომენტში, <code>wp-content/plugins/yet-another-related-posts-plugin/yarpp-templates/</code>) საქაღალდეში <code>TEMPLATEPATH</code>."
520
+
521
+ #: options.php:15
522
+ msgid "No YARPP template files were found in your theme (<code>TEMPLATEPATH</code>) so the templating feature has been turned off."
523
+ msgstr "YARPP შაბლონის ფაილები ვერ მოიძებნა თემაში (<code>TEMPLATEPATH</code>) და, ამის გამო, შაბლონების გამოყენების ოფცია გამოირთო."
524
+
525
+ #: options.php:410
526
+ #: options.php:474
527
+ #: options.php:527
528
+ msgid "NEW!"
529
+ msgstr "ახალი!"
530
+
531
+