Yet Another Related Posts Plugin (YARPP) - Version 3.5.1

Version Description

  • Bugfix: change $yarpp->get_post_types() to return array of names by default
  • Ensure that all supported post types are used when "display results from all post types" is set
Download this release

Release Info

Developer mitchoyoshitaka
Plugin Icon 128x128 Yet Another Related Posts Plugin (YARPP)
Version 3.5.1
Comparing to
See all releases

Code changes from version 3.5.2b1 to 3.5.1

class-admin.php CHANGED
@@ -234,7 +234,7 @@ jQuery(function () {
234
'domain' => isset($_REQUEST['domain']) ? $_REQUEST['domain'] : 'website'
235
);
236
if ( $this->core->get_option('cross_relate') )
237
- $args['post_type'] = $this->core->get_post_types();
238
239
$return = $this->core->display_related(absint($_REQUEST['ID']), $args, false);
240
echo $return;
234
'domain' => isset($_REQUEST['domain']) ? $_REQUEST['domain'] : 'website'
235
);
236
if ( $this->core->get_option('cross_relate') )
237
+ $args['post_type'] = $yarpp->get_post_types();
238
239
$return = $this->core->display_related(absint($_REQUEST['ID']), $args, false);
240
echo $return;
lang/yarpp-cs_CZ.mo DELETED
Binary file
lang/yarpp-cs_CZ.po DELETED
@@ -1,542 +0,0 @@
1
- msgid ""
2
- msgstr ""
3
- "Project-Id-Version: Yet Another Related Posts Plugin v3.5.1\n"
4
- "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5
- "POT-Creation-Date: \n"
6
- "PO-Revision-Date: 2012-03-04 10:58+0000\n"
7
- "Last-Translator: Zdenek Hejl <zdenek@zdenek-hejl.com>\n"
8
- "Language-Team: \n"
9
- "MIME-Version: 1.0\n"
10
- "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
- "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
- "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
13
- "X-Poedit-Language: Czech\n"
14
- "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
15
- "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
16
- "X-Poedit-KeywordsList: __;_e;__ngettext:1,2;_n:1,2;__ngettext_noop:1,2;_n_noop:1,2;_c,_nc:4c,1,2;_x:1,2c;_ex:1,2c;_nx:4c,1,2;_nx_noop:4c,1,2;\n"
17
- "X-Poedit-Basepath: ../\n"
18
- "X-Poedit-Bookmarks: \n"
19
- "X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
20
- "X-Textdomain-Support: yes"
21
-
22
- #: class-admin.php:55
23
- #: class-widget.php:7
24
- #: class-widget.php:59
25
- #@ yarpp
26
- msgid "Related Posts (YARPP)"
27
- msgstr "Podobné články (YARPP)"
28
-
29
- #: class-admin.php:63
30
- #@ yarpp
31
- msgid "Related Posts"
32
- msgstr "Podobné články"
33
-
34
- #: class-admin.php:63
35
- #@ default
36
- msgid "Configure"
37
- msgstr ""
38
-
39
- #: class-admin.php:89
40
- #@ yarpp
41
- msgid "Thank you for installing <span>Yet Another Related Posts Plugin</span>!"
42
- msgstr "Děkuji, že jste si nainstalovali <span>Yet Another Related Posts Plugin</span>!"
43
-
44
- #: class-admin.php:90
45
- #@ yarpp
46
- msgid "Make sure to visit the <a>Related Posts settings page</a> to customize YARPP."
47
- msgstr "Navštivte stránku s <a>nastavením podobných článků</a>, abyste mohli upravit YARPP."
48
-
49
- #: class-admin.php:136
50
- #@ default
51
- msgid "Settings"
52
- msgstr ""
53
-
54
- #: class-admin.php:162
55
- #@ yarpp
56
- msgid "Related entries may be displayed once you save your entry"
57
- msgstr "Podobné články mohou být zobrazeny, jakmile článek uložíte"
58
-
59
- #: class-cache.php:522
60
- #@ yarpp
61
- msgid "Example post "
62
- msgstr "Ukázkový článek "
63
-
64
- #: class-core.php:71
65
- #: class-core.php:81
66
- #: class-core.php:267
67
- #: class-core.php:278
68
- #@ yarpp
69
- msgid "Related posts:"
70
- msgstr "Podobné články:"
71
-
72
- #: class-core.php:73
73
- #: class-core.php:83
74
- #: class-core.php:269
75
- #: class-core.php:280
76
- #: template-metabox.php:30
77
- #: template-widget.php:13
78
- #@ yarpp
79
- msgid "No related posts."
80
- msgstr "Žádné podobné články."
81
-
82
- #: class-core.php:565
83
- #: class-core.php:680
84
- #: options-meta-boxes.php:229
85
- #: options-meta-boxes.php:284
86
- #, php-format
87
- #@ yarpp
88
- msgid "Related posts brought to you by <a href='%s'>Yet Another Related Posts Plugin</a>."
89
- msgstr "Podobné články vám přináší <a href='%s'>Yet Another Related Posts Plugin</a>."
90
-
91
- #: class-widget.php:69
92
- #@ default
93
- msgid "Title:"
94
- msgstr ""
95
-
96
- #: class-widget.php:75
97
- #: options-meta-boxes.php:17
98
- #@ yarpp
99
- msgid "Display using a custom template file"
100
- msgstr "Zobrazit pomocí vlastní šablony."
101
-
102
- #: class-widget.php:76
103
- #: options-meta-boxes.php:196
104
- #: options-meta-boxes.php:258
105
- #@ yarpp
106
- msgid "Template file:"
107
- msgstr "Soubor se šablonou:"
108
-
109
- #: class-widget.php:98
110
- #: options-meta-boxes.php:227
111
- #: options-meta-boxes.php:283
112
- #@ yarpp
113
- msgid "Help promote Yet Another Related Posts Plugin?"
114
- msgstr "Chcete pomoci propagovat Yet Another Related Posts Plugin?"
115
-
116
- #: options-meta-boxes.php:17
117
- #: options-meta-boxes.php:113
118
- #: options-meta-boxes.php:153
119
- #: options-meta-boxes.php:169
120
- #: options-meta-boxes.php:187
121
- #: options-meta-boxes.php:228
122
- #: options-meta-boxes.php:245
123
- #: options-meta-boxes.php:247
124
- #: options-meta-boxes.php:283
125
- #@ yarpp
126
- msgid "more&gt;"
127
- msgstr "více&gt;"
128
-
129
- #: options-meta-boxes.php:17
130
- #@ yarpp
131
- msgid "This advanced option gives you full power to customize how your related posts are displayed. Templates (stored in your theme folder) are written in PHP."
132
- msgstr "Pomocí této funkce získáte naprostou kontrolu nad tím, jak budou vaše podobné články zobrazeny. Šablony (uložené ve složce s vaší WordPress šablonou) jsou napsány v PHP."
133
-
134
- #: options-meta-boxes.php:47
135
- #: options-meta-boxes.php:59
136
- #@ yarpp
137
- msgid "do not consider"
138
- msgstr "nezahrnovat"
139
-
140
- #: options-meta-boxes.php:48
141
- #: options-meta-boxes.php:60
142
- #@ yarpp
143
- msgid "consider"
144
- msgstr "zahrnout"
145
-
146
- #: options-meta-boxes.php:49
147
- #: options-meta-boxes.php:61
148
- #@ yarpp
149
- msgid "consider with extra weight"
150
- msgstr "klást zvýšený důraz"
151
-
152
- #: options-meta-boxes.php:50
153
- #, php-format
154
- #@ yarpp
155
- msgid "require at least one %s in common"
156
- msgstr "alespoň jeden společná/jeden společný %s"
157
-
158
- #: options-meta-boxes.php:51
159
- #, php-format
160
- #@ yarpp
161
- msgid "require more than one %s in common"
162
- msgstr "nutnost více společných %s"
163
-
164
- #: options-meta-boxes.php:68
165
- #@ yarpp
166
- msgid "Order results:"
167
- msgstr "Řazení výsledků:"
168
-
169
- #: options-meta-boxes.php:71
170
- #@ yarpp
171
- msgid "score (high relevance to low)"
172
- msgstr "dle relevance (od nejrelevantnějšího po nejméně relevantní)"
173
-
174
- #: options-meta-boxes.php:72
175
- #@ yarpp
176
- msgid "score (low relevance to high)"
177
- msgstr "dle relevance (od nejméně relevantního po nejrelevantnější)"
178
-
179
- #: options-meta-boxes.php:73
180
- #@ yarpp
181
- msgid "date (new to old)"
182
- msgstr "dle data (od nejnovějšího po nejstarší)"
183
-
184
- #: options-meta-boxes.php:74
185
- #@ yarpp
186
- msgid "date (old to new)"
187
- msgstr "dle data (od nejstaršího po nejnovější)"
188
-
189
- #: options-meta-boxes.php:75
190
- #@ yarpp
191
- msgid "title (alphabetical)"
192
- msgstr "dle titulku (od A po Z)"
193
-
194
- #: options-meta-boxes.php:76
195
- #@ yarpp
196
- msgid "title (reverse alphabetical)"
197
- msgstr "dle titulku (od Z po A)"
198
-
199
- #: options-meta-boxes.php:109
200
- #@ yarpp
201
- msgid "\"The Pool\" refers to the pool of posts and pages that are candidates for display as related to the current entry."
202
- msgstr "\"The Pool\" označuje množinu článků, které jsou potenciálními kandidáty na podobné články pro konkrétní článek."
203
-
204
- #: options-meta-boxes.php:113
205
- #@ yarpp
206
- msgid "Post types considered:"
207
- msgstr "Zahrnuté typy článků:"
208
-
209
- #: options-meta-boxes.php:116
210
- #, php-format
211
- #@ yarpp
212
- msgid "Disallow by %s:"
213
- msgstr "Nezobrazovat články z %s:"
214
-
215
- #: options-meta-boxes.php:118
216
- #@ yarpp
217
- msgid "Show password protected posts?"
218
- msgstr "Zobrazit články chráněné heslem?"
219
-
220
- #: options-meta-boxes.php:129
221
- #@ yarpp
222
- msgid "day(s)"
223
- msgstr "dnů"
224
-
225
- #: options-meta-boxes.php:130
226
- #@ yarpp
227
- msgid "week(s)"
228
- msgstr "týdnů"
229
-
230
- #: options-meta-boxes.php:131
231
- #@ yarpp
232
- msgid "month(s)"
233
- msgstr "měsíců"
234
-
235
- #: options-meta-boxes.php:137
236
- #@ yarpp
237
- msgid "Show only posts from the past NUMBER UNITS"
238
- msgstr "Zobrazit pouze články z předchozích NUMBER UNITS"
239
-
240
- #: options-meta-boxes.php:147
241
- #@ yarpp
242
- msgid "\"The Pool\""
243
- msgstr "\"The Pool\""
244
-
245
- #: options-meta-boxes.php:153
246
- #@ yarpp
247
- msgid "YARPP limits the related posts list by (1) a maximum number and (2) a <em>match threshold</em>."
248
- msgstr "YARPP omezuje seznam podobných článků na základě (1) nastaveného maximálního počtu článku a (3) <em>prahové hodnoty</em>."
249
-
250
- #: options-meta-boxes.php:153
251
- #@ yarpp
252
- msgid "The higher the match threshold, the more restrictive, and you get less related posts overall. The default match threshold is 5. If you want to find an appropriate match threshhold, take a look at some post's related posts display and their scores. You can see what kinds of related posts are being picked up and with what kind of match scores, and determine an appropriate threshold for your site."
253
- msgstr "Čím vyšší prahovou hodnotu (tj. přísnější omezení) nastavíte, tím méně se většinou podobných článků zobrazí. Standardní prahová hodnota je nastavena na hodnotu 5. Jestliže chcete najít odpovídající prahovou hodnotu, prohlédněte si, jaké články s jakou prahovou hodnotou se zobrazují jako podobné články na webu. Zjistíte tak, jaké druhy článků jsou zobrazovány mezi podobnými články a jaké mají skóre relevance (zobrazuje se v závorce za názvem článku), což vám pomůže nastavit prahovou hodnotu pro váš web."
254
-
255
- #: options-meta-boxes.php:159
256
- #@ yarpp
257
- msgid "Match threshold:"
258
- msgstr "Prahová hodnota:"
259
-
260
- #: options-meta-boxes.php:160
261
- #@ yarpp
262
- msgid "Titles: "
263
- msgstr "Titulky: "
264
-
265
- #: options-meta-boxes.php:162
266
- #@ yarpp
267
- msgid "Bodies: "
268
- msgstr "Texty: "
269
-
270
- #: options-meta-boxes.php:169
271
- #@ yarpp
272
- msgid "Display results from all post types"
273
- msgstr "Zobrazit výsledky bez ohledu na typ článku"
274
-
275
- #: options-meta-boxes.php:169
276
- #@ yarpp
277
- msgid "When \"display results from all post types\" is off, only posts will be displayed as related to a post, only pages will be displayed as related to a page, etc."
278
- msgstr "Jakmile je možnost \\\"zobrazit výsledky bez ohledu na typ článku\\\" vypnutá, zobrazí se u příspěvků mezi podobnými články pouze jiné příspěvky, u stránek pouze jiné stránky apod."
279
-
280
- #: options-meta-boxes.php:170
281
- #@ yarpp
282
- msgid "Show only previous posts?"
283
- msgstr "Zobrazit pouze starší články?"
284
-
285
- #: options-meta-boxes.php:178
286
- #@ yarpp
287
- msgid "\"Relatedness\" options"
288
- msgstr "Nastavení podobnosti článků"
289
-
290
- #: options-meta-boxes.php:187
291
- #@ yarpp
292
- msgid "Automatically display related posts?"
293
- msgstr "Automaticky zobrazovat podobné články?"
294
-
295
- #: options-meta-boxes.php:187
296
- #@ yarpp
297
- msgid "This option automatically displays related posts right after the content on single entry pages. If this option is off, you will need to manually insert <code>related_posts()</code> or variants (<code>related_pages()</code> and <code>related_entries()</code>) into your theme files."
298
- msgstr "Podobné články budou automaticky zobrazovány ihned za textem článku. Jestliže je tato možnost vypnutá, budete muset ručně vložit <code>related_posts()</code> nebo varianty (<code>related_pages()</code> nebo <code>related_entries()</code>) do své WordPress šablony."
299
-
300
- #: options-meta-boxes.php:188
301
- #@ yarpp
302
- msgid "Website display code example"
303
- msgstr "Ukázka výsledného HTML kódu"
304
-
305
- #: options-meta-boxes.php:188
306
- #: options-meta-boxes.php:245
307
- #@ yarpp
308
- msgid "(Update options to reload.)"
309
- msgstr "(Pro aktualizaci kódu uložte nastavení.)"
310
-
311
- #: options-meta-boxes.php:190
312
- #: options-meta-boxes.php:250
313
- #@ yarpp
314
- msgid "Maximum number of related posts:"
315
- msgstr "Maximální počet podobných článků:"
316
-
317
- #: options-meta-boxes.php:208
318
- #: options-meta-boxes.php:271
319
- #@ yarpp
320
- msgid "Before / after related entries:"
321
- msgstr "Před / po výpisu podobných článků:"
322
-
323
- #: options-meta-boxes.php:208
324
- #: options-meta-boxes.php:209
325
- #: options-meta-boxes.php:217
326
- #: options-meta-boxes.php:271
327
- #: options-meta-boxes.php:272
328
- #: options-meta-boxes.php:277
329
- #@ yarpp
330
- msgid "For example:"
331
- msgstr "Například:"
332
-
333
- #: options-meta-boxes.php:208
334
- #: options-meta-boxes.php:209
335
- #: options-meta-boxes.php:217
336
- #: options-meta-boxes.php:271
337
- #: options-meta-boxes.php:272
338
- #: options-meta-boxes.php:277
339
- #@ yarpp
340
- msgid " or "
341
- msgstr " nebo "
342
-
343
- #: options-meta-boxes.php:209
344
- #: options-meta-boxes.php:272
345
- #@ yarpp
346
- msgid "Before / after each related entry:"
347
- msgstr "Před / po výpisu každého podobného článku:"
348
-
349
- #: options-meta-boxes.php:211
350
- #: options-meta-boxes.php:274
351
- #@ yarpp
352
- msgid "Show excerpt?"
353
- msgstr "Zobrazit anotaci?"
354
-
355
- #: options-meta-boxes.php:212
356
- #: options-meta-boxes.php:275
357
- #@ yarpp
358
- msgid "Excerpt length (No. of words):"
359
- msgstr "Délka anotace (počet slov):"
360
-
361
- #: options-meta-boxes.php:216
362
- #@ yarpp
363
- msgid "Before / after (Excerpt):"
364
- msgstr "Před / po anotaci:"
365
-
366
- #: options-meta-boxes.php:224
367
- #: options-meta-boxes.php:281
368
- #@ yarpp
369
- msgid "Default display if no results:"
370
- msgstr "Co zobrazit, když nebudou nalezeny žádné podobné články:"
371
-
372
- #: options-meta-boxes.php:229
373
- #: options-meta-boxes.php:284
374
- #, php-format
375
- #@ yarpp
376
- msgid "This option will add the code %s. Try turning it on, updating your options, and see the code in the code example to the right. These links and donations are greatly appreciated."
377
- msgstr "Povolením této možnosti přidáte automaticky do šablony kód %s. Uložte nastavení a prohlédněte si HTML kód v příkladu napravo. Děkuji za všechny odkazy a finanční příspěvky."
378
-
379
- #: options-meta-boxes.php:236
380
- #@ yarpp
381
- msgid "Display options <small>for your website</small>"
382
- msgstr "Nastavení zobrazení <small>pro váš web</small>"
383
-
384
- #: options-meta-boxes.php:245
385
- #@ yarpp
386
- msgid "Display related posts in feeds?"
387
- msgstr "Zobrazit podobné články v RSS feedech?"
388
-
389
- #: options-meta-boxes.php:245
390
- #@ yarpp
391
- msgid "This option displays related posts at the end of each item in your RSS and Atom feeds. No template changes are needed."
392
- msgstr "Zajistí zobrazení podobných článků za každou položkou v RSS / Atom feedu. Nejsou potřeba žádné změny šablony."
393
-
394
- #: options-meta-boxes.php:245
395
- #@ yarpp
396
- msgid "RSS display code example"
397
- msgstr "Ukázka HTML kódu pro RSS feedy"
398
-
399
- #: options-meta-boxes.php:247
400
- #@ yarpp
401
- msgid "Display related posts in the descriptions?"
402
- msgstr "Zobrazit podobné články v popiscích RSS feedů?"
403
-
404
- #: options-meta-boxes.php:247
405
- #@ yarpp
406
- msgid "This option displays the related posts in the RSS description fields, not just the content. If your feeds are set up to only display excerpts, however, only the description field is used, so this option is required for any display at all."
407
- msgstr "Zajistí zobrazení podobných článků v popiscích článků v RSS feedech, ne jen v rámci obsahu článků. Jestliže jsou vaše RSS feedy nastaveny, aby zobrazovaly pouze anotace, tato možnost zajistí zobrazování podobných článků."
408
-
409
- #: options-meta-boxes.php:277
410
- #@ yarpp
411
- msgid "Before / after (excerpt):"
412
- msgstr "Před / po anotaci:"
413
-
414
- #: options-meta-boxes.php:291
415
- #@ yarpp
416
- msgid "Display options <small>for RSS</small>"
417
- msgstr "Nastavení zobrazení pro <small>RSS feedy</small>"
418
-
419
- #: options-meta-boxes.php:298
420
- #@ yarpp
421
- msgid "YARPP Forum"
422
- msgstr "Diskuzní fórum YARPP"
423
-
424
- #: options-meta-boxes.php:299
425
- #@ yarpp
426
- msgid "YARPP on Twitter"
427
- msgstr "YARPP na Twitteru"
428
-
429
- #: options-meta-boxes.php:300
430
- #@ yarpp
431
- msgid "YARPP on the Web"
432
- msgstr "Web YARPP"
433
-
434
- #: options-meta-boxes.php:301
435
- #@ yarpp
436
- msgid "Rate YARPP on WordPress.org"
437
- msgstr "Ohodnotit YARPP na WordPress.org"
438
-
439
- #: options-meta-boxes.php:302
440
- #@ default
441
- #@ yarpp
442
- msgid "Donate to mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) for this plugin via PayPal"
443
- msgstr "Poslat finanční příspěvek autorovi pluginu pomocí PayPalu - mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine)"
444
-
445
- #: options-meta-boxes.php:337
446
- #@ yarpp
447
- msgid "Contact YARPP"
448
- msgstr "Kontaktovat YARPP"
449
-
450
- #: options.php:34
451
- #, php-format
452
- #@ default
453
- msgid "There is a new version of %1$s available. <a href=\"%2$s\" class=\"thickbox\" title=\"%3$s\">View version %4$s details</a> or <a href=\"%5$s\">update automatically</a>."
454
- msgstr ""
455
-
456
- #: options.php:38
457
- #, php-format
458
- #@ yarpp
459
- msgid "There is a new beta (%s) of Yet Another Related Posts Plugin. You can <a href=\"%s\">download it here</a> at your own risk."
460
- msgstr "K dispozici je nová beta verze (%s) pluginu Yet Another Related Posts Plugin. Můžete si ji <a href=\"%s\">stáhnout zde</a>, na vlastní nebezpečí."
461
-
462
- #: options.php:46
463
- #@ yarpp
464
- msgid "The MyISAM check has been overridden. You may now use the \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria."
465
- msgstr "MyISAM kontrola byla přepsána. Nyní můžete použít kritéria relevance - \"zahrnout titulky\" a \"zahrnout texty článků\"."
466
-
467
- #: options.php:54
468
- #, php-format
469
- #@ yarpp
470
- msgid "YARPP's \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria require your <code>%s</code> table to use the <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>MyISAM storage engine</a>, but the table seems to be using the <code>%s</code> engine. These two options have been disabled."
471
- msgstr "Kritéria relevance \"zahrnout titulky\" a \"zahrnout texty článků\" vyžadují, aby vaše <code>%s</code> tabulka využívala <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>databázový systém MyISAM</a>, ale vypadá to, že využívá systém <code>%s</code>. Tyto dvě možnosti byly zakázány."
472
-
473
- #: options.php:56
474
- #, php-format
475
- #@ yarpp
476
- msgid "To restore these features, please update your <code>%s</code> table by executing the following SQL directive: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code> . No data will be erased by altering the table's engine, although there are performance implications."
477
- msgstr "Pro zprovoznění těchto funkcí, updatujte <code>%s</code> tabulku prostřednictvím následujícího SQL příkazu: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code> . Žádná data nebudou při změně smazána, ačkoliv může dojít k výkonnostním důsledkům."
478
-
479
- #: options.php:58
480
- #, php-format
481
- #@ yarpp
482
- msgid "If, despite this check, you are sure that <code>%s</code> is using the MyISAM engine, press this magic button:"
483
- msgstr "Jestliže jste si jistí, že tabulka <code>%s</code> používá MyISAM engine, klikněte na kouzelné tlačítko:"
484
-
485
- #: options.php:61
486
- #@ yarpp
487
- msgid "Trust me. Let me use MyISAM features."
488
- msgstr "Věřte mi. Nechte mě využít možnosti MyISAM."
489
-
490
- #: options.php:76
491
- #@ yarpp
492
- msgid "The YARPP database had an error but has been fixed."
493
- msgstr "V databázi YARPP vznikla chyba, ale je již opravena."
494
-
495
- #: options.php:78
496
- #@ yarpp
497
- msgid "The YARPP database has an error which could not be fixed."
498
- msgstr "V databázi YARPP vznikla chyba, která nemohla být opravena."
499
-
500
- #: options.php:79
501
- #, php-format
502
- #@ yarpp
503
- msgid "Please try <a href=\"%s\" target=\"_blank\">manual SQL setup</a>."
504
- msgstr "Prosím, vyzkoušejte <a href=\"%s\" target=\"_blank\">ruční nastavení SQL</a>."
505
-
506
- #: options.php:135
507
- #@ yarpp
508
- msgid "Options saved!"
509
- msgstr "Nastavení uloženo!"
510
-
511
- #: options.php:141
512
- #@ yarpp
513
- msgid "Yet Another Related Posts Plugin Options"
514
- msgstr "Nastavení Yet Another Related Posts Plugin"
515
-
516
- #: options.php:149
517
- #, php-format
518
- #@ yarpp
519
- msgid "by <a href=\"%s\" target=\"_blank\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a>"
520
- msgstr "autor <a href=\"%s\" target=\"_blank\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a>"
521
-
522
- #: options.php:178
523
- #@ default
524
- msgid "Save Changes"
525
- msgstr ""
526
-
527
- #: template-builtin.php:21
528
- #, php-format
529
- #@ yarpp
530
- msgid "%f is the YARPP match score between the current entry and this related entry. You are seeing this value because you are logged in to WordPress as an administrator. It is not shown to regular visitors."
531
- msgstr "%f je YARPP skóre relevance mezi aktuálním článkem a podobným článkem. Vidíte tuto hodnotu, protože jste přihlášen do WordPressu jako administrátor. Tyto hodnoty nejsou zobrazovány běžným návštěvníkům."
532
-
533
- #: template-metabox.php:12
534
- #@ yarpp
535
- msgid "These are the related entries for this entry. Updating this post may change these related posts."
536
- msgstr "Existují podobné články k tomuto článku. Aktualizace tohoto článku může změnit přiřazené podobné články."
537
-
538
- #: template-metabox.php:28
539
- #@ yarpp
540
- msgid "Whether all of these related entries are actually displayed and how they are displayed depends on your YARPP display options."
541
- msgstr "Záleží na nastavení zobrazení YARPP, zda a jak se zobrazí všechny podobné články."
542
-
lang/yarpp-he_IL.mo DELETED
Binary file
readme.txt CHANGED
@@ -6,7 +6,7 @@ Plugin URI: http://yarpp.org/
6
Donate link: http://tinyurl.com/donatetomitcho
7
Tags: related, posts, post, pages, page, RSS, feed, feeds
8
Requires at least: 3.1
9
- Tested up to: 3.4
10
Stable tag: 3.5.1
11
12
Display a list of related entries on your site and feeds based on a unique algorithm. Now with custom post type support!
@@ -187,13 +187,12 @@ YARPP is currently localized in the following languages:
187
* Belarussian (`by_BY`) by [Fat Cow](http://www.fatcow.com)
188
* Bulgarian (`bg_BG`) by [Flash Gallery](http://www.flashgallery.org)
189
* Simplified Chinese (`zh_CN`) by Jor Wang of [jorwang.com](http://jorwang.com)
190
- * Czech (`cs_CZ`) by Zdenek Hejl
191
* Dutch (`nl_NL`) by Sybrand van der Werf
192
* Farsi/Persian (`fa_IR`) by [Moshen Derakhshan](http://webdesigner.downloadkar.com/)
193
* French (`fr_FR`) by Lionel Chollet
194
* Georgian (`ge_KA`) by Kasia Ciszewski of [Find My Hosting](www.findmyhosting.com)
195
* German (`de_DE`) by Michael Kalina of [3th.be](http://3th.be) and Nils Armgart of [movie-blog.de.ms](http://www.movie-blog.de.ms)
196
- * Cypriot Greek (`el_CY`) by Aristidis Tonikidis of [akouseto.gr](http://www.akouseto.gr)
197
* Greek (`el_EL`) by Aristidis Tonikidis of [akouseto.gr](http://www.akouseto.gr)
198
* Hebrew (`he_IL`) by Mickey Zelansky of [simpleidea.us](http://simpleidea.us)
199
* Hindi (`hi_IN`) by [Outshine Solutions](http://outshinesolutions.com/)
@@ -231,10 +230,6 @@ If you are a bilingual speaker of English and another language and an avid user
231
232
== Changelog ==
233
234
- = 3.5.2 =
235
- * [Bugfix](http://wordpress.org/support/topic/plugin-yet-another-related-posts-plugin-351-error-call-to-a-member-function): reference to `get_post_types()` failed in ajax display
236
- * Added Czech (`cs_CZ`) localization by Zdenek Hejl
237
- * Clarified readme to require WordPress 3.1
238
= 3.5.1 =
239
* [Bugfix](http://wordpress.org/support/topic/plugin-yet-another-related-posts-plugin-catchable-fatal-error-object-of-class-stdclass-could-not-be-converted-to-string): change `$yarpp->get_post_types()` to return array of names by default
240
* Ensure that all supported post types are used when "display results from all post types" is set
6
Donate link: http://tinyurl.com/donatetomitcho
7
Tags: related, posts, post, pages, page, RSS, feed, feeds
8
Requires at least: 3.1
9
+ Tested up to: 3.4.1
10
Stable tag: 3.5.1
11
12
Display a list of related entries on your site and feeds based on a unique algorithm. Now with custom post type support!
187
* Belarussian (`by_BY`) by [Fat Cow](http://www.fatcow.com)
188
* Bulgarian (`bg_BG`) by [Flash Gallery](http://www.flashgallery.org)
189
* Simplified Chinese (`zh_CN`) by Jor Wang of [jorwang.com](http://jorwang.com)
190
+ * Cypriot Greek (`el_CY`) by Aristidis Tonikidis of [akouseto.gr](http://www.akouseto.gr)
191
* Dutch (`nl_NL`) by Sybrand van der Werf
192
* Farsi/Persian (`fa_IR`) by [Moshen Derakhshan](http://webdesigner.downloadkar.com/)
193
* French (`fr_FR`) by Lionel Chollet
194
* Georgian (`ge_KA`) by Kasia Ciszewski of [Find My Hosting](www.findmyhosting.com)
195
* German (`de_DE`) by Michael Kalina of [3th.be](http://3th.be) and Nils Armgart of [movie-blog.de.ms](http://www.movie-blog.de.ms)
196
* Greek (`el_EL`) by Aristidis Tonikidis of [akouseto.gr](http://www.akouseto.gr)
197
* Hebrew (`he_IL`) by Mickey Zelansky of [simpleidea.us](http://simpleidea.us)
198
* Hindi (`hi_IN`) by [Outshine Solutions](http://outshinesolutions.com/)
230
231
== Changelog ==
232
233
= 3.5.1 =
234
* [Bugfix](http://wordpress.org/support/topic/plugin-yet-another-related-posts-plugin-catchable-fatal-error-object-of-class-stdclass-could-not-be-converted-to-string): change `$yarpp->get_post_types()` to return array of names by default
235
* Ensure that all supported post types are used when "display results from all post types" is set
yarpp.php CHANGED
@@ -3,13 +3,13 @@
3
Plugin Name: Yet Another Related Posts Plugin
4
Plugin URI: http://yarpp.org/
5
Description: Returns a list of related entries based on a unique algorithm for display on your blog and RSS feeds. Now with custom post type support!
6
- Version: 3.5.2b1
7
Author: mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine)
8
Author URI: http://mitcho.com/
9
Donate link: http://tinyurl.com/donatetomitcho
10
*/
11
12
- define('YARPP_VERSION', '3.5.2b1');
13
define('YARPP_DIR', dirname(__FILE__));
14
define('YARPP_NO_RELATED', ':(');
15
define('YARPP_RELATED', ':)');
3
Plugin Name: Yet Another Related Posts Plugin
4
Plugin URI: http://yarpp.org/
5
Description: Returns a list of related entries based on a unique algorithm for display on your blog and RSS feeds. Now with custom post type support!
6
+ Version: 3.5.1
7
Author: mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine)
8
Author URI: http://mitcho.com/
9
Donate link: http://tinyurl.com/donatetomitcho
10
*/
11
12
+ define('YARPP_VERSION', '3.5.1');
13
define('YARPP_DIR', dirname(__FILE__));
14
define('YARPP_NO_RELATED', ':(');
15
define('YARPP_RELATED', ':)');