Yet Another Related Posts Plugin (YARPP) - Version 4.0.3b1

Version Description

Download this release

Release Info

Developer mitchoyoshitaka
Plugin Icon 128x128 Yet Another Related Posts Plugin (YARPP)
Version 4.0.3b1
Comparing to
See all releases

Code changes from version 4.0.2 to 4.0.3b1

class-admin.php CHANGED
@@ -31,32 +31,9 @@ class YARPP_Admin {
31
add_filter( 'default_hidden_meta_boxes', array( $this, 'default_hidden_meta_boxes' ), 10, 2 );
32
}
33
34
- private $templates = null;
35
public function get_templates() {
36
- if ( is_null($this->templates) ) {
37
- $this->templates = glob(STYLESHEETPATH . '/yarpp-template-*.php');
38
- // if glob hits an error, it returns false.
39
- if ( $this->templates === false )
40
- $this->templates = array();
41
- // get basenames only
42
- $this->templates = array_map(array($this, 'get_template_data'), $this->templates);
43
- }
44
- return (array) $this->templates;
45
- }
46
-
47
- public function get_template_data( $file ) {
48
- $headers = array(
49
- 'name' => 'Template Name',
50
- 'description' => 'Description',
51
- 'author' => 'Author',
52
- 'uri' => 'Author URI',
53
- );
54
- $data = get_file_data( $file, $headers );
55
- $data['file'] = $file;
56
- $data['basename'] = basename($file);
57
- if ( empty($data['name']) )
58
- $data['name'] = $data['basename'];
59
- return $data;
60
}
61
62
function ajax_register() {
31
add_filter( 'default_hidden_meta_boxes', array( $this, 'default_hidden_meta_boxes' ), 10, 2 );
32
}
33
34
public function get_templates() {
35
+ // @since 4.0.3 mv function to Core
36
+ return $this->core->get_templates();
37
}
38
39
function ajax_register() {
class-core.php CHANGED
@@ -280,6 +280,10 @@ class YARPP {
280
return current_theme_supports( 'post-thumbnails', 'post' );
281
}
282
283
function diagnostic_happy() {
284
$stats = $this->cache->stats();
285
@@ -322,6 +326,34 @@ class YARPP {
322
}
323
}
324
325
/*
326
* UPGRADE ROUTINES
327
*/
280
return current_theme_supports( 'post-thumbnails', 'post' );
281
}
282
283
+ function diagnostic_custom_templates() {
284
+ return count( $this->admin->get_templates() );
285
+ }
286
+
287
function diagnostic_happy() {
288
$stats = $this->cache->stats();
289
326
}
327
}
328
329
+ private $templates = null;
330
+ public function get_templates() {
331
+ if ( is_null($this->templates) ) {
332
+ $this->templates = glob(STYLESHEETPATH . '/yarpp-template-*.php');
333
+ // if glob hits an error, it returns false.
334
+ if ( $this->templates === false )
335
+ $this->templates = array();
336
+ // get basenames only
337
+ $this->templates = array_map(array($this, 'get_template_data'), $this->templates);
338
+ }
339
+ return (array) $this->templates;
340
+ }
341
+
342
+ public function get_template_data( $file ) {
343
+ $headers = array(
344
+ 'name' => 'Template Name',
345
+ 'description' => 'Description',
346
+ 'author' => 'Author',
347
+ 'uri' => 'Author URI',
348
+ );
349
+ $data = get_file_data( $file, $headers );
350
+ $data['file'] = $file;
351
+ $data['basename'] = basename($file);
352
+ if ( empty($data['name']) )
353
+ $data['name'] = $data['basename'];
354
+ return $data;
355
+ }
356
+
357
/*
358
* UPGRADE ROUTINES
359
*/
class-widget.php CHANGED
@@ -82,8 +82,8 @@ class YARPP_Widget extends WP_Widget {
82
( $instance['template'] == 'thumbnails' ? 'thumbnails' : 'custom' );
83
84
// if there are YARPP templates installed...
85
- $templates = $yarpp->admin->get_templates();
86
- if ( !count($templates) && $choice == 'custom' )
87
$choice = 'builtin';
88
89
?>
82
( $instance['template'] == 'thumbnails' ? 'thumbnails' : 'custom' );
83
84
// if there are YARPP templates installed...
85
+ $templates = $yarpp->get_templates();
86
+ if ( !$yarpp->diagnostic_custom_templates() && $choice == 'custom' )
87
$choice = 'builtin';
88
89
?>
lang/yarpp-pl_PL.mo CHANGED
Binary file
lang/yarpp-pl_PL.po CHANGED
@@ -2,8 +2,8 @@ msgid ""
2
msgstr ""
3
"Project-Id-Version: YARPP_PL\n"
4
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5
- "POT-Creation-Date: 2012-12-03 10:07+0100\n"
6
- "PO-Revision-Date: 2012-12-03 10:29+0100\n"
7
"Last-Translator: Bartosz Arendt <info@digitalfactory.pl>\n"
8
"Language-Team: Digital Factory <info@digitalfactory.pl>\n"
9
"Language: pl_PL\n"
@@ -20,36 +20,32 @@ msgstr ""
20
"X-Poedit-SearchPath-0: ..\n"
21
22
# @ yarpp
23
- #: ../class-admin.php:92 ../class-widget.php:7 ../class-widget.php:72
24
msgid "Related Posts (YARPP)"
25
msgstr "Powiązane wpisy"
26
27
# @ yarpp
28
- #: ../class-admin.php:98
29
msgid "Related Posts"
30
msgstr "Powiązane wpisy"
31
32
- #: ../class-admin.php:98
33
msgid "Configure"
34
msgstr "Konfiguruj"
35
36
- #: ../class-admin.php:116
37
msgid "Frequently Asked Questions"
38
msgstr "Często zadawane pytania"
39
40
- #: ../class-admin.php:121 ../class-admin.php:157
41
msgid "Developing with YARPP"
42
msgstr "Programowanie z YARPP"
43
44
- #: ../class-admin.php:126
45
msgid "Optional Data Collection"
46
msgstr "Szybkie zbieranie danych"
47
48
- #: ../class-admin.php:145
49
- msgid "FAQ"
50
- msgstr "FAQ"
51
-
52
- #: ../class-admin.php:162 ../class-admin.php:216
53
#, php-format
54
msgid ""
55
"With your permission, YARPP will send information about YARPP's settings, "
@@ -59,7 +55,7 @@ msgstr ""
59
"ustawieniach, sposobie użycia i środowisku w którym pracuje do centralnego "
60
"serwera zlokalizowanego w %s."
61
62
- #: ../class-admin.php:163 ../class-admin.php:217
63
msgid ""
64
"This information will be used to improve YARPP in the future and help decide "
65
"future development decisions for YARPP."
@@ -67,7 +63,7 @@ msgstr ""
67
"Informacje te będą wykorzystywane do usprawniania YARPP w przyszłości i "
68
"pomoże w podejmowaniu decyzji o kierunkach jej rozwoju."
69
70
- #: ../class-admin.php:164 ../class-admin.php:218
71
msgid ""
72
"Contributing this data will help make YARPP better for you and for other "
73
"YARPP users."
@@ -75,11 +71,11 @@ msgstr ""
75
"Przesyłanie tych danych pomoże zarówno Tobie, jak i innym osobom, które z "
76
"YARPP korzystają."
77
78
- #: ../class-admin.php:172
79
msgid "If you opt-in, the following information is sent back to YARPP:"
80
msgstr "Jeśli potwierdzisz, następujące dane będą przesyłane do YARPP:"
81
82
- #: ../class-admin.php:174
83
msgid ""
84
"In addition, YARPP also loads an invisible pixel image with your YARPP "
85
"results to know how often YARPP is being used."
@@ -87,28 +83,36 @@ msgstr ""
87
"Dodatkowo, wtyczka YARPP wczytuje także niewidoczy obrazek z wynikami "
88
"powiązanych wpisów, aby zorientować się jak często jest wykorzystywana."
89
90
- #: ../class-admin.php:178 ../options-meta-boxes.php:427
91
msgid "Send settings and usage data back to YARPP"
92
msgstr "Wyślij ustawienia i dane o wykorzystaniu z powrotem do YARPP"
93
94
- #: ../class-admin.php:178
95
msgid "Thank you!"
96
msgstr "Dziękujemy!"
97
98
- #: ../class-admin.php:238 ../options-meta-boxes.php:431
99
msgid "Learn More"
100
msgstr "Dowiedz się więcej"
101
102
- #: ../class-admin.php:281
103
msgid "Show example code output"
104
msgstr "Pokaż przykładowy kod"
105
106
# @ yarpp
107
- #: ../class-admin.php:308
108
msgid "Thank you for installing <span>Yet Another Related Posts Plugin</span>!"
109
msgstr "Dziękujemy za zainstalowanie wtyczki<span>Powiązane wpisy</span>!"
110
111
- #: ../class-admin.php:309
112
msgid ""
113
"Make sure to visit the <a>Related Posts settings page</a> to customize YARPP."
114
msgstr ""
@@ -116,12 +120,12 @@ msgstr ""
116
"skonfigurować."
117
118
# @ yarpp
119
- #: ../class-admin.php:355
120
msgid "Settings"
121
msgstr "Ustawienia"
122
123
# @ yarpp
124
- #: ../class-admin.php:381
125
msgid "Related entries may be displayed once you save your entry"
126
msgstr "Powiązane wpisy pojawią się, kiedy zapiszesz swój wpis"
127
@@ -131,20 +135,20 @@ msgid "Example post "
131
msgstr "Przykładowy wpis"
132
133
# @ yarpp
134
- #: ../class-core.php:71 ../class-core.php:81 ../class-core.php:108
135
- #: ../class-core.php:110 ../class-core.php:337 ../class-core.php:348
136
- #: ../class-core.php:640
137
msgid "Related posts:"
138
msgstr "Powiązane wpisy:"
139
140
# @ yarpp
141
- #: ../class-core.php:73 ../class-core.php:83 ../class-core.php:339
142
- #: ../class-core.php:350 ../template-metabox.php:30 ../template-widget.php:13
143
msgid "No related posts."
144
msgstr "Brak powiązanych wpisów."
145
146
# @ yarpp
147
- #: ../class-core.php:793 ../class-core.php:936 ../options-meta-boxes.php:295
148
#: ../options-meta-boxes.php:356
149
#, php-format
150
msgid ""
@@ -154,30 +158,30 @@ msgstr ""
154
"Powiązane wpisy wygenerowane przez <a href='%s'>wtyczkę Yet Another Related "
155
"Posts</a>."
156
157
- #: ../class-widget.php:89 ../options-meta-boxes.php:35
158
msgid "List"
159
msgstr "Lista"
160
161
- #: ../class-widget.php:91 ../options-meta-boxes.php:45
162
msgid "Thumbnails"
163
msgstr "Miniatury"
164
165
- #: ../class-widget.php:93 ../options-meta-boxes.php:59
166
msgid "Custom"
167
msgstr "Własny"
168
169
# @ default
170
- #: ../class-widget.php:96
171
msgid "Title:"
172
msgstr "Tytuł:"
173
174
# @ yarpp
175
- #: ../class-widget.php:98 ../options-meta-boxes.php:70
176
msgid "Template file:"
177
msgstr "Plik szablonu:"
178
179
# @ yarpp
180
- #: ../class-widget.php:117 ../options-meta-boxes.php:294
181
#: ../options-meta-boxes.php:356
182
msgid "Help promote Yet Another Related Posts Plugin?"
183
msgstr "Chcesz pomóc promować YARPP?"
@@ -582,7 +586,7 @@ msgstr ""
582
msgid "Help Improve YARPP"
583
msgstr "Pomóż ulepszać YARPP"
584
585
- #: ../options-meta-boxes.php:430
586
msgid ""
587
"This is entirely optional, but will help improve future versions of YARPP."
588
msgstr ""
@@ -590,7 +594,7 @@ msgstr ""
590
"wersji YARPP."
591
592
# @ yarpp
593
- #: ../options-meta-boxes.php:435
594
msgid "Contact YARPP"
595
msgstr "Kontakt z YARRP"
596
@@ -737,3 +741,6 @@ msgid ""
737
msgstr ""
738
"To, czy lista powiązanych wpisów jest wyświetlana i jakie są to wpisy, jest "
739
"zależne od konfiguracji wtyczki YARPP."
2
msgstr ""
3
"Project-Id-Version: YARPP_PL\n"
4
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5
+ "POT-Creation-Date: 2012-12-11 10:22+0100\n"
6
+ "PO-Revision-Date: 2012-12-11 10:23+0100\n"
7
"Last-Translator: Bartosz Arendt <info@digitalfactory.pl>\n"
8
"Language-Team: Digital Factory <info@digitalfactory.pl>\n"
9
"Language: pl_PL\n"
20
"X-Poedit-SearchPath-0: ..\n"
21
22
# @ yarpp
23
+ #: ../class-admin.php:90 ../class-widget.php:7 ../class-widget.php:72
24
msgid "Related Posts (YARPP)"
25
msgstr "Powiązane wpisy"
26
27
# @ yarpp
28
+ #: ../class-admin.php:96
29
msgid "Related Posts"
30
msgstr "Powiązane wpisy"
31
32
+ #: ../class-admin.php:96
33
msgid "Configure"
34
msgstr "Konfiguruj"
35
36
+ #: ../class-admin.php:114 ../class-admin.php:143
37
msgid "Frequently Asked Questions"
38
msgstr "Często zadawane pytania"
39
40
+ #: ../class-admin.php:119 ../class-admin.php:155
41
msgid "Developing with YARPP"
42
msgstr "Programowanie z YARPP"
43
44
+ #: ../class-admin.php:124
45
msgid "Optional Data Collection"
46
msgstr "Szybkie zbieranie danych"
47
48
+ #: ../class-admin.php:160
49
#, php-format
50
msgid ""
51
"With your permission, YARPP will send information about YARPP's settings, "
55
"ustawieniach, sposobie użycia i środowisku w którym pracuje do centralnego "
56
"serwera zlokalizowanego w %s."
57
58
+ #: ../class-admin.php:161
59
msgid ""
60
"This information will be used to improve YARPP in the future and help decide "
61
"future development decisions for YARPP."
63
"Informacje te będą wykorzystywane do usprawniania YARPP w przyszłości i "
64
"pomoże w podejmowaniu decyzji o kierunkach jej rozwoju."
65
66
+ #: ../class-admin.php:162
67
msgid ""
68
"Contributing this data will help make YARPP better for you and for other "
69
"YARPP users."
71
"Przesyłanie tych danych pomoże zarówno Tobie, jak i innym osobom, które z "
72
"YARPP korzystają."
73
74
+ #: ../class-admin.php:170
75
msgid "If you opt-in, the following information is sent back to YARPP:"
76
msgstr "Jeśli potwierdzisz, następujące dane będą przesyłane do YARPP:"
77
78
+ #: ../class-admin.php:172
79
msgid ""
80
"In addition, YARPP also loads an invisible pixel image with your YARPP "
81
"results to know how often YARPP is being used."
83
"Dodatkowo, wtyczka YARPP wczytuje także niewidoczy obrazek z wynikami "
84
"powiązanych wpisów, aby zorientować się jak często jest wykorzystywana."
85
86
+ #: ../class-admin.php:176 ../options-meta-boxes.php:424
87
msgid "Send settings and usage data back to YARPP"
88
msgstr "Wyślij ustawienia i dane o wykorzystaniu z powrotem do YARPP"
89
90
+ #: ../class-admin.php:176
91
msgid "Thank you!"
92
msgstr "Dziękujemy!"
93
94
+ #: ../class-admin.php:205
95
+ msgid ""
96
+ "<strong>Help make YARPP better</strong> by sending information about YARPP's "
97
+ "settings and usage statistics."
98
+ msgstr ""
99
+ "<strong>Pomóż usprawnić wtyczkę YARPP</strong> przesyłając informacje o jej "
100
+ "ustawieniach i sposobach wykorzystania."
101
+
102
+ #: ../class-admin.php:209 ../options-meta-boxes.php:428
103
msgid "Learn More"
104
msgstr "Dowiedz się więcej"
105
106
+ #: ../class-admin.php:252
107
msgid "Show example code output"
108
msgstr "Pokaż przykładowy kod"
109
110
# @ yarpp
111
+ #: ../class-admin.php:279
112
msgid "Thank you for installing <span>Yet Another Related Posts Plugin</span>!"
113
msgstr "Dziękujemy za zainstalowanie wtyczki<span>Powiązane wpisy</span>!"
114
115
+ #: ../class-admin.php:280
116
msgid ""
117
"Make sure to visit the <a>Related Posts settings page</a> to customize YARPP."
118
msgstr ""
120
"skonfigurować."
121
122
# @ yarpp
123
+ #: ../class-admin.php:326
124
msgid "Settings"
125
msgstr "Ustawienia"
126
127
# @ yarpp
128
+ #: ../class-admin.php:352
129
msgid "Related entries may be displayed once you save your entry"
130
msgstr "Powiązane wpisy pojawią się, kiedy zapiszesz swój wpis"
131
135
msgstr "Przykładowy wpis"
136
137
# @ yarpp
138
+ #: ../class-core.php:80 ../class-core.php:90 ../class-core.php:117
139
+ #: ../class-core.php:119 ../class-core.php:378 ../class-core.php:389
140
+ #: ../class-core.php:686
141
msgid "Related posts:"
142
msgstr "Powiązane wpisy:"
143
144
# @ yarpp
145
+ #: ../class-core.php:82 ../class-core.php:92 ../class-core.php:380
146
+ #: ../class-core.php:391 ../template-metabox.php:30 ../template-widget.php:13
147
msgid "No related posts."
148
msgstr "Brak powiązanych wpisów."
149
150
# @ yarpp
151
+ #: ../class-core.php:839 ../class-core.php:982 ../options-meta-boxes.php:295
152
#: ../options-meta-boxes.php:356
153
#, php-format
154
msgid ""
158
"Powiązane wpisy wygenerowane przez <a href='%s'>wtyczkę Yet Another Related "
159
"Posts</a>."
160
161
+ #: ../class-widget.php:92 ../options-meta-boxes.php:35
162
msgid "List"
163
msgstr "Lista"
164
165
+ #: ../class-widget.php:94 ../options-meta-boxes.php:45
166
msgid "Thumbnails"
167
msgstr "Miniatury"
168
169
+ #: ../class-widget.php:96 ../options-meta-boxes.php:59
170
msgid "Custom"
171
msgstr "Własny"
172
173
# @ default
174
+ #: ../class-widget.php:99
175
msgid "Title:"
176
msgstr "Tytuł:"
177
178
# @ yarpp
179
+ #: ../class-widget.php:101 ../options-meta-boxes.php:70
180
msgid "Template file:"
181
msgstr "Plik szablonu:"
182
183
# @ yarpp
184
+ #: ../class-widget.php:119 ../options-meta-boxes.php:294
185
#: ../options-meta-boxes.php:356
186
msgid "Help promote Yet Another Related Posts Plugin?"
187
msgstr "Chcesz pomóc promować YARPP?"
586
msgid "Help Improve YARPP"
587
msgstr "Pomóż ulepszać YARPP"
588
589
+ #: ../options-meta-boxes.php:427
590
msgid ""
591
"This is entirely optional, but will help improve future versions of YARPP."
592
msgstr ""
594
"wersji YARPP."
595
596
# @ yarpp
597
+ #: ../options-meta-boxes.php:432
598
msgid "Contact YARPP"
599
msgstr "Kontakt z YARRP"
600
741
msgstr ""
742
"To, czy lista powiązanych wpisów jest wyświetlana i jakie są to wpisy, jest "
743
"zależne od konfiguracji wtyczki YARPP."
744
+
745
+ #~ msgid "FAQ"
746
+ #~ msgstr "FAQ"
options-meta-boxes.php CHANGED
@@ -16,7 +16,7 @@ class YARPP_Meta_Box {
16
17
private function offer_copy_templates() {
18
global $yarpp;
19
- return ( !count( $yarpp->admin->get_templates() ) && $yarpp->admin->can_copy_templates() );
20
}
21
22
function template_checkbox( $rss = false, $class = '' ) {
@@ -47,10 +47,10 @@ class YARPP_Meta_Box {
47
echo "<div data-value='custom' class='yarpp_template_button";
48
if ( 'custom' == $choice )
49
echo ' active';
50
- if ( !count( $yarpp->admin->get_templates() ) )
51
echo ' disabled';
52
echo "'";
53
- if ( !count( $yarpp->admin->get_templates() ) ) {
54
$help = __( 'This option is disabled because no YARPP templates were found in your theme.', 'yarpp' );
55
if ( $this->offer_copy_templates() )
56
$help .= ' ' . __( "Would you like to copy some sample templates bundled with YARPP into your theme?", 'yarpp' ) . "<input type='button' class='button button-small yarpp_copy_templates_button' value='" . esc_attr( __( 'Copy Templates', 'yarpp' ) ) . "'/>";
@@ -70,7 +70,7 @@ class YARPP_Meta_Box {
70
_e( "Template file:", 'yarpp' );
71
echo "</div><div><select name='{$pre}template_file' id='{$pre}template_file'>";
72
$chosen_template = yarpp_get_option( "{$pre}template" );
73
- foreach ( $yarpp->admin->get_templates() as $template ) {
74
echo "<option value='" . esc_attr( $template['basename'] ) . "'" . selected( $template['basename'], $chosen_template, false );
75
foreach ( $template as $key => $value )
76
echo " data-{$key}='" . esc_attr( $value ) . "'";
16
17
private function offer_copy_templates() {
18
global $yarpp;
19
+ return ( !$yarpp->diagnostic_custom_templates() && $yarpp->admin->can_copy_templates() );
20
}
21
22
function template_checkbox( $rss = false, $class = '' ) {
47
echo "<div data-value='custom' class='yarpp_template_button";
48
if ( 'custom' == $choice )
49
echo ' active';
50
+ if ( !$yarpp->diagnostic_custom_templates() )
51
echo ' disabled';
52
echo "'";
53
+ if ( !$yarpp->diagnostic_custom_templates() ) {
54
$help = __( 'This option is disabled because no YARPP templates were found in your theme.', 'yarpp' );
55
if ( $this->offer_copy_templates() )
56
$help .= ' ' . __( "Would you like to copy some sample templates bundled with YARPP into your theme?", 'yarpp' ) . "<input type='button' class='button button-small yarpp_copy_templates_button' value='" . esc_attr( __( 'Copy Templates', 'yarpp' ) ) . "'/>";
70
_e( "Template file:", 'yarpp' );
71
echo "</div><div><select name='{$pre}template_file' id='{$pre}template_file'>";
72
$chosen_template = yarpp_get_option( "{$pre}template" );
73
+ foreach ( $yarpp->get_templates() as $template ) {
74
echo "<option value='" . esc_attr( $template['basename'] ) . "'" . selected( $template['basename'], $chosen_template, false );
75
foreach ( $template as $key => $value )
76
echo " data-{$key}='" . esc_attr( $value ) . "'";
options.php CHANGED
@@ -5,8 +5,13 @@ global $wpdb, $wp_version, $yarpp;
5
$yarpp->enforce();
6
7
// check to see that templates are in the right place
8
- if ( !count($yarpp->admin->get_templates()) ) {
9
- yarpp_set_option( array( 'template' => false, 'rss_template' => false) );
10
}
11
12
// 3.3: move version checking here, in PHP:
5
$yarpp->enforce();
6
7
// check to see that templates are in the right place
8
+ if ( !$yarpp->diagnostic_custom_templates() ) {
9
+ $template_option = yarpp_get_option( 'template' );
10
+ if ( $template_option !== false && 'thumbnails' != $template_option )
11
+ yarpp_set_option( 'template', false );
12
+ $template_option = yarpp_get_option( 'rss_template' );
13
+ if ( $template_option !== false && 'thumbnails' != $template_option )
14
+ yarpp_set_option( 'rss_template', false );
15
}
16
17
// 3.3: move version checking here, in PHP:
readme.txt CHANGED
@@ -257,6 +257,10 @@ If you are a bilingual speaker of English and another language and an avid user
257
258
== Changelog ==
259
260
= 4.0.2 =
261
* [Bugfix](http://wordpress.org/support/topic/yarpp-doesnt-update-suggestions-with-older-posts): cache should be cleared when the "show only previous posts?" option is changed
262
* [Bugfix](http://wordpress.org/support/topic/no-default-image-showing?replies=4): In the thumbnail display, sometimes the default image was not displayed, even though no post thumbnail was available.
257
258
== Changelog ==
259
260
+ = 4.0.3 =
261
+ * Bugfix: on sites where custom templates are not available, the "thumbnails" display option would get reset when visiting the YARPP settings page
262
+ * Updated Polish localization
263
+
264
= 4.0.2 =
265
* [Bugfix](http://wordpress.org/support/topic/yarpp-doesnt-update-suggestions-with-older-posts): cache should be cleared when the "show only previous posts?" option is changed
266
* [Bugfix](http://wordpress.org/support/topic/no-default-image-showing?replies=4): In the thumbnail display, sometimes the default image was not displayed, even though no post thumbnail was available.
yarpp.php CHANGED
@@ -3,13 +3,13 @@
3
Plugin Name: Yet Another Related Posts Plugin
4
Plugin URI: http://yarpp.org/
5
Description: Returns a list of related entries based on a unique algorithm for display on your blog and RSS feeds. Now with Now with thumbnail support built-in!
6
- Version: 4.0.2
7
Author: mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine)
8
Author URI: http://mitcho.com/
9
Donate link: http://tinyurl.com/donatetomitcho
10
*/
11
12
- define('YARPP_VERSION', '4.0.2');
13
define('YARPP_DIR', dirname(__FILE__));
14
define('YARPP_NO_RELATED', ':(');
15
define('YARPP_RELATED', ':)');
3
Plugin Name: Yet Another Related Posts Plugin
4
Plugin URI: http://yarpp.org/
5
Description: Returns a list of related entries based on a unique algorithm for display on your blog and RSS feeds. Now with Now with thumbnail support built-in!
6
+ Version: 4.0.3b1
7
Author: mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine)
8
Author URI: http://mitcho.com/
9
Donate link: http://tinyurl.com/donatetomitcho
10
*/
11
12
+ define('YARPP_VERSION', '4.0.3b1');
13
define('YARPP_DIR', dirname(__FILE__));
14
define('YARPP_NO_RELATED', ':(');
15
define('YARPP_RELATED', ':)');