Yasr – Yet Another Stars Rating - Version 0.7.5

Version Description

  • Code cleanup and bugfix in yasr_visitor_votes shortcode
  • Updated Norwegian translation (Thanks to Line)
Download this release

Release Info

Developer Dudo
Plugin Icon 128x128 Yasr – Yet Another Stars Rating
Version 0.7.5
Comparing to
See all releases

Code changes from version 0.7.4 to 0.7.5

languages/yasr-nb_NO.po CHANGED
@@ -1,1023 +1,1022 @@
1
- msgid ""
2
- msgstr ""
3
- "Project-Id-Version: YASR lenguages\n"
4
- "POT-Creation-Date: 2014-12-13 11:15+0100\n"
5
- "PO-Revision-Date: 2014-12-13 11:15+0100\n"
6
- "Last-Translator: Dario <thedudoworld@gmail.com>\n"
7
- "Language-Team: \n"
8
- "Language: nb\n"
9
- "MIME-Version: 1.0\n"
10
- "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
- "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
- "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
13
- "X-Poedit-KeywordsList: __;_e\n"
14
- "X-Poedit-Basepath: .\n"
15
- "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
16
- "X-Poedit-SearchPath-0: ..\n"
17
- "X-Poedit-SearchPath-1: ../lib\n"
18
-
19
- #: ../yasr-settings-page.php:24 ../lib/yasr-functions.php:110
20
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:47 ../lib/yasr-ajax-functions.php:192
21
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:331 ../lib/yasr-ajax-functions.php:732
22
- msgid "You do not have sufficient permissions to access this page."
23
- msgstr "Du har ikke tilstrekkelig tillatelse til å tilgang til denne siden."
24
-
25
- #: ../yasr-settings-page.php:33
26
- msgid "Settings"
27
- msgstr "Innstillinger"
28
-
29
- #: ../yasr-settings-page.php:76
30
- msgid "General Settings"
31
- msgstr "Generelle innstillinger"
32
-
33
- #: ../yasr-settings-page.php:77
34
- msgid "Multi Sets"
35
- msgstr "Multisett"
36
-
37
- #: ../yasr-settings-page.php:78
38
- msgid "Styles"
39
- msgstr "Stiler"
40
-
41
- #: ../yasr-settings-page.php:79
42
- msgid "Pro Features!"
43
- msgstr "Pro-funksjoner!"
44
-
45
- #: ../yasr-settings-page.php:96 ../yasr-settings-page.php:276
46
- msgid "Save"
47
- msgstr "Lagre"
48
-
49
- #: ../yasr-settings-page.php:116
50
- msgid "Import Gd Star Rating"
51
- msgstr "Importer Gd-stjernevurdering"
52
-
53
- #: ../yasr-settings-page.php:117
54
- msgid "I've found a previous installation of Gd Star Rating."
55
- msgstr "Jeg fant en tidligere installasjon av Gd-stjernevurdering"
56
-
57
- #: ../yasr-settings-page.php:117
58
- msgid "Do you want proceed to import data?"
59
- msgstr "Vil du fortsette og importere data?"
60
-
61
- #: ../yasr-settings-page.php:119
62
- msgid "Yes, Begin Import"
63
- msgstr "Ja, start importeringen"
64
-
65
- #: ../yasr-settings-page.php:123
66
- msgid "Click on Proceed to import Gd Star Rating data."
67
- msgstr "Klikk \"Fortsett\" for å importere data fra Gd-stjernevurdering."
68
-
69
- #: ../yasr-settings-page.php:126 ../yasr-settings-page.php:159
70
- msgid "Proceed"
71
- msgstr "Fortsett"
72
-
73
- #: ../yasr-settings-page.php:148
74
- msgid "Manage GD Star Data"
75
- msgstr "Administrer Gd-stjernevurdering"
76
-
77
- #: ../yasr-settings-page.php:149
78
- msgid "Gd Star Rating has been already imported."
79
- msgstr "Gd-stjernevurdering har allerede blitt importert."
80
-
81
- #: ../yasr-settings-page.php:150
82
- msgid "If you wish you can import it again, but"
83
- msgstr "Dersom du ønsker kan du importere en gang til, men"
84
-
85
- #: ../yasr-settings-page.php:150
86
- msgid "you will lose all data you've collect since the import!"
87
- msgstr "du vil miste alle data du har samlet inn siden importeringen."
88
-
89
- #: ../yasr-settings-page.php:152
90
- msgid "Ok, Import Again"
91
- msgstr "OK, importer en gang til"
92
-
93
- #: ../yasr-settings-page.php:156
94
- msgid ""
95
- "Click on Proceed to import again Gd Star Rating data. This may take a while!"
96
- msgstr ""
97
- "Klikk på \"Fortsett\" for å importere Gd-stjernevurdering en gang til. Dette "
98
- "kan ta en stund."
99
-
100
- #: ../yasr-settings-page.php:196
101
- msgid "Manage Multi Set"
102
- msgstr "Administrer multisett"
103
-
104
- #: ../yasr-settings-page.php:200
105
- msgid "What is a Multi Set?"
106
- msgstr "Hva er et multisett?"
107
-
108
- #: ../yasr-settings-page.php:204
109
- msgid ""
110
- "Multi Set allows you to insert a rate for each aspect about the product / "
111
- "local business / whetever you're reviewing, example in the image below."
112
- msgstr ""
113
- "Et multisett lar deg legge inn en vurdering av ulike aspekter ved produktet, "
114
- "bedriften, eller hva enn du vurderer. Du kan se et eksempel bildet "
115
- "nedenfor."
116
-
117
- #: ../yasr-settings-page.php:208
118
- msgid ""
119
- "You can create up to 99 different Multi Set and each one can contain up to 9 "
120
- "different fields. Once you've saved it, you can insert the rates while "
121
- "typing your article in the box below the editor, as you can see in this "
122
- "image (click to see it larger)"
123
- msgstr ""
124
- "Du kan opprette opptil 99 ulike multisett, og hver av disse kan inneholde "
125
- "opptil 9 ulike felter. snart du har lagret et sett, kan du legge inn "
126
- "vurderingene dine mens du skriver artikkelen din inn i boksen nedenfor "
127
- "redigeringsvinduet. Dette kan du se dette bildet (klikk for å forstørre)"
128
-
129
- #: ../yasr-settings-page.php:212
130
- msgid ""
131
- "In order to insert your Multi Sets into a post or page, you can either past "
132
- "the short code that will appear at the bottom of the box or just click on "
133
- "the star in the graphic editor and select \"Insert Multi Set\"."
134
- msgstr ""
135
- "Du kan legge inn multisettene dine i et innlegg eller på en side på to ulike "
136
- "måter: Du kan legge inn kodesnutten du ser i bunnen av boksen, eller du kan "
137
- "klikke stjernen i redigeringsvinduet og klikke \"Legg inn multisett\"."
138
-
139
- #: ../yasr-settings-page.php:218
140
- msgid "Close this message"
141
- msgstr "Lukk denne meldingen"
142
-
143
- #: ../yasr-settings-page.php:246 ../lib/yasr-functions.php:458
144
- #: ../lib/yasr-functions.php:484
145
- msgid "Donations"
146
- msgstr "Donasjoner"
147
-
148
- #: ../yasr-settings-page.php:248 ../lib/yasr-functions.php:460
149
- #: ../lib/yasr-functions.php:486
150
- msgid ""
151
- "If you have found this plugin useful, please consider making a donation to "
152
- "help support future development. Your support will be much appreciated. "
153
- msgstr ""
154
- "Dersom du synes denne utvidelsen er hjelpsom, vennligst vurder å gi en "
155
- "donasjon for å hjelpe oss med fremtidig utvikling. Vi setter veldig stor "
156
- "pris støtten din."
157
-
158
- #: ../yasr-settings-page.php:250 ../lib/yasr-functions.php:462
159
- #: ../lib/yasr-functions.php:488
160
- msgid "Thank you!"
161
- msgstr "Tusen takk!"
162
-
163
- #: ../yasr-metabox-multiple-rating.php:35
164
- msgid "Choose wich set you want to use"
165
- msgstr "Velg hvilket sett du vil bruke"
166
-
167
- #: ../yasr-metabox-multiple-rating.php:46
168
- #: ../yasr-metabox-overall-rating.php:193
169
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:505
170
- msgid "Select"
171
- msgstr "Velg"
172
-
173
- #: ../yasr-metabox-overall-rating.php:65 ../yasr-metabox-overall-rating.php:99
174
- msgid "Rate this article / item"
175
- msgstr "Vurder denne artikkelen/dette elementet"
176
-
177
- #: ../yasr-metabox-overall-rating.php:71
178
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:166
179
- msgid "Loading, please wait"
180
- msgstr "Laster. Vennligst vent."
181
-
182
- #: ../yasr-metabox-overall-rating.php:147
183
- msgid "Save Vote"
184
- msgstr "Lagre vurdering"
185
-
186
- #: ../yasr-metabox-overall-rating.php:164
187
- msgid "This review is about a..."
188
- msgstr "Dette er en vurdering av..."
189
-
190
- #: ../yasr-metabox-overall-rating.php:211
191
- msgid ""
192
- "Remember to insert this shortcode <strong>[yasr_overall_rating]</strong> "
193
- "where you want to display this rating"
194
- msgstr ""
195
- "Husk å legge inn dennne kodesnutten, <strong>[yasr_overall_rating]</"
196
- "strong>, der hvor du ønsker at vurderingen skal vises"
197
-
198
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:213
199
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:224
200
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:235
201
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:254
202
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:264
203
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:274 ../lib/yasr-ajax-functions.php:998
204
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1006 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1125
205
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1190 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1198
206
- msgid "Total: "
207
- msgstr "Totalt:"
208
-
209
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:213
210
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:224
211
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:235
212
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:254
213
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:264
214
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:274
215
- msgid "Average: "
216
- msgstr "Gjennomsnitt:"
217
-
218
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:214
219
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:255 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1199
220
- msgid "You've already voted this article with"
221
- msgstr "Du har allerede gitt din vurdering. Du ga karaktereren "
222
-
223
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:275
224
- msgid "You must sign to vote"
225
- msgstr "Du logge inn for å vurdere"
226
-
227
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:470
228
- msgid "Rating"
229
- msgstr "Vurdering"
230
-
231
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:484
232
- msgid "You don't have any votes stored"
233
- msgstr "Du har ingen vurderinger lagret"
234
-
235
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:520
236
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:558
237
- msgid "Post / Page"
238
- msgstr "Innlegg / side"
239
-
240
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:521
241
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:559
242
- msgid "Order By"
243
- msgstr "Sorter basert på "
244
-
245
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:521
246
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:559
247
- msgid "Most Rated"
248
- msgstr "Flest vurderinger"
249
-
250
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:521
251
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:559
252
- msgid "Highest Rated"
253
- msgstr "Høyest vurdering"
254
-
255
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:538
256
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:573
257
- msgid "Total:"
258
- msgstr "Total:"
259
-
260
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:538
261
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:573
262
- msgid "Average"
263
- msgstr "Gjennomsnittlig"
264
-
265
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:550
266
- msgid "You've not enough data"
267
- msgstr "Du har ikke nok data"
268
-
269
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:585
270
- msgid "You've not enought data"
271
- msgstr "Du har ikke nok data"
272
-
273
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:670
274
- msgid ""
275
- "Problem while retrieving the top 5 most active reviewers. Did you publish "
276
- "any review?"
277
- msgstr ""
278
- "Problem oppsto mens vi hentet de 5 mest aktive anmelderne . Har du publisert "
279
- "en omtale?"
280
-
281
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:738
282
- msgid ""
283
- "Problem while retrieving the top 10 active users chart. Are you sure you "
284
- "have votes to show?"
285
- msgstr ""
286
- "Problem oppsto mens vi hentet de 5 mest aktive brukerne. Er du sikker på at "
287
- "du har vurderinger som kan vises?"
288
-
289
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:49
290
- msgid "General settings"
291
- msgstr "Generelle innstillinger"
292
-
293
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:50
294
- msgid "Auto insert options"
295
- msgstr "Automatiske innleggingsalternativer"
296
-
297
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:51
298
- msgid "Show \"Overall Rating\" in Archive Page?"
299
- msgstr "Vis \"Helhetsvurdering\" arkivsiden?"
300
-
301
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:52
302
- msgid "Show \"Visitor Votes\" in Archive Page?"
303
- msgstr "Vis \"Besøkendes vurderinger\" arkivsiden?"
304
-
305
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:53
306
- msgid "Insert custom text to show before / after stars"
307
- msgstr "Legg inn egentilpasset tekst som vises før/etter stjernene"
308
-
309
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:54
310
- msgid "Do you want show stats for visitors votes?"
311
- msgstr "Vil du vise statistikker for besøkendes vurderinger?"
312
-
313
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:55
314
- msgid "Which color scheme do you want to use?"
315
- msgstr "Hvilket fargevalg ønsker du å benytte?"
316
-
317
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:56
318
- msgid "Allow only logged in user to vote?"
319
- msgstr "Tillat kun innloggede brukere å legge inn en vurdering?"
320
-
321
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:57
322
- msgid "Which rich snippets do you want to use?"
323
- msgstr "Hvilken rikt tekstutdrag ønsker du å bruke? "
324
-
325
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:58
326
- msgid "How do you want to rate \"Overall Rating\"?"
327
- msgstr "Hvordan ønsker du å vurdere \"Helhetsvurdering\"?"
328
-
329
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:72
330
- msgid "Use Auto Insert?"
331
- msgstr "Bruk automatisk innlegging?"
332
-
333
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:75
334
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:144
335
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:162
336
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:204
337
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:230
338
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:262
339
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:313
340
- msgid "Yes"
341
- msgstr "Ja"
342
-
343
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:89
344
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:149
345
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:167
346
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:209
347
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:235
348
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:267
349
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:318
350
- msgid "No"
351
- msgstr "Nei"
352
-
353
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:95
354
- msgid "What?"
355
- msgstr "Hva?"
356
-
357
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:98
358
- msgid "Overall Rating / Author Rating"
359
- msgstr "Helhetsvurdering / skribentvurdering"
360
-
361
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:102 ../lib/yasr-ajax-functions.php:458
362
- msgid "Visitor Votes"
363
- msgstr "Besøkendes vurderinger"
364
-
365
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:106
366
- msgid "Both"
367
- msgstr "Begge"
368
-
369
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:110
370
- msgid "Where?"
371
- msgstr "Hvor?"
372
-
373
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:113
374
- msgid "Before the post"
375
- msgstr "Før innlegget"
376
-
377
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:117
378
- msgid "After the post"
379
- msgstr "Etter innlegget"
380
-
381
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:122
382
- msgid "Size"
383
- msgstr "Størrelse"
384
-
385
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:126 ../lib/yasr-ajax-functions.php:448
386
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:466
387
- msgid "Small"
388
- msgstr "Liten"
389
-
390
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:131 ../lib/yasr-ajax-functions.php:449
391
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:467
392
- msgid "Medium"
393
- msgstr "Middels"
394
-
395
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:136 ../lib/yasr-ajax-functions.php:450
396
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:468
397
- msgid "Large"
398
- msgstr "Stor"
399
-
400
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:141
401
- msgid "Exclude Pages?"
402
- msgstr "Ekskluder visse sider?"
403
-
404
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:159
405
- msgid "Use only in custom post types?"
406
- msgstr "Bruk kun i egentilpassede innleggstyper?"
407
-
408
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:171
409
- msgid "You see this because you use custom post types."
410
- msgstr "Du ser denne fordi du benytter egentilpassede innleggstyper."
411
-
412
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:173
413
- msgid "If you want to use auto insert only in custom post types, choose Yes"
414
- msgstr ""
415
- "Velg \"Ja\" dersom du kun ønsker å bruke automatisk innlegging i "
416
- "egentilpassede innleggstyper"
417
-
418
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:213
419
- msgid ""
420
- "If you enable this, \"Overall Rating\" will be showed not only in the single "
421
- "article or page, but also in pages like Home Page, category pages or "
422
- "archives."
423
- msgstr ""
424
- "Dersom du aktiverer dette, vil \"Helhetsvurdering\" ikke bare vises i "
425
- "enkeltartikler og sider, men også andre sider som startsiden, "
426
- "kategorisider eller i arkiver."
427
-
428
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:239
429
- msgid ""
430
- "If you enable this, \"Visitor Votes\" will be showed not only in the single "
431
- "article or page, but also in pages like Home Page, category pages or "
432
- "archives."
433
- msgstr ""
434
- "Dersom du aktiverer denne, vil \"Besøkendes vurderinger\" ikke bare vises i "
435
- "enkeltartikler og sider, men også andre sider som startsiden, "
436
- "kategorisider eller i arkiver."
437
-
438
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:272
439
- msgid "Custom text to display before Overall Rating"
440
- msgstr "Egentilpasset tekst som vises før helhetsvurderingen"
441
-
442
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:277
443
- msgid "Custom text to display before Visitor Rating"
444
- msgstr "Egentilpasset tekst som vises før besøkendes vurdering"
445
-
446
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:282
447
- msgid "Custom text to display when a non logged user has already rated"
448
- msgstr ""
449
- "Egentilpasset tekst som vises når en bruker som ikke er innlogget allerede "
450
- "har gitt sin vurdering"
451
-
452
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:296
453
- msgid ""
454
- "Seems like you've imported gd star rating in the past, but then deleted the "
455
- "logs table. For now, you can't enable statistics"
456
- msgstr ""
457
- "Det ser ut som at du har importert gd-stjernevurdering tidligere, men at "
458
- "tabellen med loggene ble slettet. Du kan for øyeblikket ikke aktivere "
459
- "statistikker."
460
-
461
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:338
462
- msgid "Light"
463
- msgstr "Lyst"
464
-
465
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:343
466
- msgid "Dark"
467
- msgstr "Mørkt"
468
-
469
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:348
470
- msgid "Preview"
471
- msgstr "Forhåndsvisning"
472
-
473
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:353
474
- msgid "Light theme"
475
- msgstr "Lyst tema"
476
-
477
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:358
478
- msgid "Dark Theme"
479
- msgstr "Mørkt tema"
480
-
481
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:376
482
- msgid "Allow only logged-in users"
483
- msgstr "Tillat kun innloggede brukere"
484
-
485
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:380
486
- msgid "Allow everybody (logged in and anonymous)"
487
- msgstr "Tillat alle (innloggede og anonyme)"
488
-
489
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:397
490
- msgid "Review Rating"
491
- msgstr "Vurdering"
492
-
493
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:401
494
- msgid "Aggregate Rating"
495
- msgstr "Aggregert vurdering"
496
-
497
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:406
498
- msgid "What is this?"
499
- msgstr "Hva er dette?"
500
-
501
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:411
502
- msgid ""
503
- "If you select \"Review Rating\", your site will be indexed from search "
504
- "engines like this: "
505
- msgstr ""
506
- "Dersom du velger \"Helhetsvurdering\", så vil siden din bli indeksert av "
507
- "søkemotorer denne måten:"
508
-
509
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:416
510
- msgid ""
511
- "If, instead, you choose \"Aggregate Rating\", your site will be indexed like "
512
- "this"
513
- msgstr ""
514
- "Dersom du istedenfor velger \"Aggregert vurdering\", så vil siden din bli "
515
- "indeksert denne måten:"
516
-
517
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:434
518
- msgid "Stars"
519
- msgstr "Stjerner"
520
-
521
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:438
522
- msgid "Numbers"
523
- msgstr "Tall"
524
-
525
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:450
526
- msgid "Add New Multiple Set"
527
- msgstr "Legg til nytt multisett"
528
-
529
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:451
530
- msgid ""
531
- "Name, Element#1 and Element#2 MUST be filled and must be long at least 3 "
532
- "characters"
533
- msgstr "Navn, Element#1 og Element#2 MÅ fylles ut og inneholde minst tre tegn"
534
-
535
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:454
536
- msgid "Name"
537
- msgstr "Navn"
538
-
539
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:459
540
- msgid "You can insert up to nine elements"
541
- msgstr "Du kan legge inn opptil ni elementer"
542
-
543
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:464
544
- msgid "Element "
545
- msgstr "Element"
546
-
547
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:474
548
- msgid "Create New Set"
549
- msgstr "Opprett nytt sett"
550
-
551
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:495
552
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:527
553
- msgid "Manage Multiple Set"
554
- msgstr "Administrer multisett"
555
-
556
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:497
557
- msgid "Wich set do you want to edit or remove?"
558
- msgstr "Hvilket sett ønsker du å endre eller slette?"
559
-
560
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:537
561
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:655
562
- msgid "Field name"
563
- msgstr "Feltnavn"
564
-
565
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:541
566
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:659
567
- msgid "Remove"
568
- msgstr "Slett"
569
-
570
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:583
571
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:701
572
- msgid "Remove whole set?"
573
- msgstr "Slett hele settet?"
574
-
575
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:596
576
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:714
577
- msgid ""
578
- "If you remove something you will remove all the votes for that set or field. "
579
- "This operation CAN'T BE undone."
580
- msgstr ""
581
- "Hvis du sletter noe, så sletter du også alle vurderinger for det settet "
582
- "eller feltet. Denne handlingen er endelig, og du kan ikke angre deg i "
583
- "etterkant."
584
-
585
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:603
586
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:721
587
- msgid "You can use up to 9 elements"
588
- msgstr "Du kan bruke opptil ni elementer"
589
-
590
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:605
591
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:723
592
- msgid "Add element"
593
- msgstr "Legg til element"
594
-
595
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:607
596
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:725
597
- msgid "Save changes"
598
- msgstr "Lagre endringer"
599
-
600
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:617
601
- msgid "No Multiple Set were found"
602
- msgstr "Vi fant ingen multisett"
603
-
604
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:867
605
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1135
606
- msgid "Settings Saved"
607
- msgstr "Instillinger lagret"
608
-
609
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:872
610
- msgid "Something goes wrong trying insert set field name. Please report it"
611
- msgstr ""
612
- "Noe går galt mens vi forsøker å legge inn feltnavn i settet. Vennligst "
613
- "rapporter dette."
614
-
615
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:878
616
- msgid "Something goes wrong trying insert Multi Set name. Please report it"
617
- msgstr ""
618
- "Noe går galt mens vi forsøker å legge inn navn på multisett. Vennligst "
619
- "rapporter dette."
620
-
621
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:953
622
- msgid "Something goes wrong trying to delete a Multi Set . Please report it"
623
- msgstr ""
624
- "Noe går galt mens vi forsøker å slette et multisett. Vennligst rapporter "
625
- "dette."
626
-
627
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:999
628
- msgid ""
629
- "Something goes wrong trying to delete a Multi Set's element. Please report it"
630
- msgstr ""
631
- "Noe går galt mens vi forsøker å slette et element i multisettet. Vennligst "
632
- "rapporter dette."
633
-
634
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1063
635
- msgid ""
636
- "Something goes wrong trying to update a Multi Set's element. Please report it"
637
- msgstr ""
638
- "Noe går galt mens vi forsøker å oppdatere et element i multisettet. "
639
- "Vennligst rapporter dette."
640
-
641
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1120
642
- msgid ""
643
- "Something goes wrong trying to insert set field name in edit form. Please "
644
- "report it"
645
- msgstr ""
646
- "Noe går galt mens vi forsøker å legge inn feltnavn i settet i endre-modus. "
647
- "Vennligst rapporter dette."
648
-
649
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1163
650
- msgid "Style Options"
651
- msgstr "Stilvalg"
652
-
653
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1164
654
- msgid "Custom CSS Styles"
655
- msgstr "Egentilpassede CSS-stiler"
656
-
657
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1169
658
- msgid ""
659
- "Please use text area below to write your own CSS styles to override the "
660
- "default ones."
661
- msgstr ""
662
- "Vennligst benytt tekstområdet nedenfor for å legge inn dine egne CSS-stiler. "
663
- "Disse overstyrer standardstilene."
664
-
665
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1171
666
- msgid "Leave it blank if you don't know what you're doing"
667
- msgstr " Ikke legg inn noe her med mindre du vet hva du holder på med."
668
-
669
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1194
670
- msgid "Looking for more features?"
671
- msgstr "Ser du etter flere funksjoner?"
672
-
673
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1195
674
- msgid "Upgrade to yasr pro!"
675
- msgstr "Oppgrader til YASR pro!"
676
-
677
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1211
678
- msgid "Unlimited ratings and votes"
679
- msgstr ""
680
-
681
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1217
682
- msgid "Works with shortcodes"
683
- msgstr ""
684
-
685
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1223
686
- #, fuzzy
687
- msgid "Multi Set Support"
688
- msgstr "Multisett"
689
-
690
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1228
691
- #, fuzzy
692
- msgid "Logs and stats for visitors votes"
693
- msgstr "Vil du vise statistikker for besøkendes vurderinger?"
694
-
695
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1233
696
- msgid "Localization (.po and .mo files included)"
697
- msgstr ""
698
-
699
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1238
700
- msgid "Rich Snippet Support"
701
- msgstr ""
702
-
703
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1243
704
- msgid "Rankings for reviews, votes and users"
705
- msgstr ""
706
-
707
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1248
708
- msgid "Rankings Customization"
709
- msgstr ""
710
-
711
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1253
712
- msgid "Stars Customization"
713
- msgstr ""
714
-
715
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1258
716
- msgid "Visitors can vote on Multi Set"
717
- msgstr ""
718
-
719
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1263
720
- msgid "Users can review in comments"
721
- msgstr ""
722
-
723
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1274
724
- msgid "Not avaible yet"
725
- msgstr "Ikke tilgjengelig enda"
726
-
727
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1309
728
- msgid "No previous Gd Star Rating installation was found"
729
- msgstr "Ingen tidligere installasjon av Gd-stjernevurdering ble funnet"
730
-
731
- #: ../lib/yasr-db-functions.php:269
732
- msgid "No recenet votes yet"
733
- msgstr "Ingen nylige vurderinger enda"
734
-
735
- #: ../lib/yasr-db-functions.php:284 ../lib/yasr-ajax-functions.php:757
736
- msgid "anonymous"
737
- msgstr "anonym"
738
-
739
- #: ../lib/yasr-db-functions.php:307 ../lib/yasr-ajax-functions.php:780
740
- msgid "Ip address"
741
- msgstr "IP-adresse"
742
-
743
- #: ../lib/yasr-db-functions.php:348 ../lib/yasr-ajax-functions.php:821
744
- msgid "Pages"
745
- msgstr "Sider"
746
-
747
- #: ../lib/yasr-functions.php:98 ../lib/yasr-functions.php:99
748
- msgid "Yet Another Stars Rating: Settings"
749
- msgstr "Yet Another Stars Rating: Innstillinger"
750
-
751
- #: ../lib/yasr-functions.php:142 ../lib/yasr-functions.php:149
752
- msgid "Overall Rating"
753
- msgstr "Helhetsvurdering"
754
-
755
- #: ../lib/yasr-functions.php:143
756
- msgid "Yet Another Stars Rating: Multiple set"
757
- msgstr "Yet Another Stars Rating: Multisett"
758
-
759
- #: ../lib/yasr-functions.php:159
760
- msgid "You don't have enought privileges to insert Overall Rating"
761
- msgstr "Du har ikke tillatelse til å legge inn helhetsvurdering"
762
-
763
- #: ../lib/yasr-functions.php:169
764
- msgid "You don't have enought privileges to insert Multi Set"
765
- msgstr "Du har ikke tillatelse til å legge inn multisett"
766
-
767
- #: ../lib/yasr-functions.php:304
768
- msgid " reviewed by "
769
- msgstr " ble vurdert av "
770
-
771
- #: ../lib/yasr-functions.php:305
772
- msgid " on "
773
- msgstr " "
774
-
775
- #: ../lib/yasr-functions.php:306
776
- msgid " rated "
777
- msgstr ", og fikk "
778
-
779
- #: ../lib/yasr-functions.php:306
780
- msgid " of"
781
- msgstr " av"
782
-
783
- #: ../lib/yasr-functions.php:361
784
- msgid " written by "
785
- msgstr " skrevet av"
786
-
787
- #: ../lib/yasr-functions.php:363
788
- msgid " average rating "
789
- msgstr " gjennomsnittlig vurdering"
790
-
791
- #: ../lib/yasr-functions.php:364
792
- msgid " user ratings"
793
- msgstr " brukervurderinger"
794
-
795
- #: ../lib/yasr-functions.php:470 ../lib/yasr-functions.php:497
796
- msgid "Follow YASR official site!"
797
- msgstr "Følg YASRs offisielle side"
798
-
799
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:101
800
- msgid "You've rated it "
801
- msgstr "Du ga karakteren"
802
-
803
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:105
804
- msgid "You've reset the vote"
805
- msgstr "Du har tilbakestilt vurderingen"
806
-
807
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:169
808
- msgid ""
809
- "There was an error while trying to insert the review type. Please report it"
810
- msgstr ""
811
- "En feil oppsto mens vi forsøkte å legge inn vurderingstypen. Vennligst "
812
- "rapporter dette."
813
-
814
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:203
815
- msgid "Choose a vote for each element"
816
- msgstr "Velg en karakter for hvert element"
817
-
818
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:259 ../lib/yasr-ajax-functions.php:302
819
- msgid "Remember to insert this shortcode"
820
- msgstr "Husk å legge inn denne kodesnutten, "
821
-
822
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:261 ../lib/yasr-ajax-functions.php:304
823
- msgid "where you want to display this multi set"
824
- msgstr ", der hvor du ønsker at dette multisettet skal vises"
825
-
826
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:269
827
- msgid "Choose a vote for every element"
828
- msgstr "Velg en karakter for hvert element"
829
-
830
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:428
831
- msgid "Main"
832
- msgstr "Hoved"
833
-
834
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:429
835
- msgid "Charts"
836
- msgstr "Diagrammer"
837
-
838
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:431
839
- msgid "Read the doc"
840
- msgstr "Les dokumentet"
841
-
842
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:440
843
- msgid "Overall Rating / Review"
844
- msgstr "Helhetsvurdering / omtale"
845
-
846
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:442
847
- msgid "Insert Overall Rating"
848
- msgstr "Legg inn helhetsvurdering"
849
-
850
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:443
851
- msgid "Insert Overall Rating / Review for this post"
852
- msgstr "Legg inn helhetsvurdering/omtale for dette innlegget"
853
-
854
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:446 ../lib/yasr-ajax-functions.php:464
855
- msgid "Choose Size"
856
- msgstr "Velg størrelse"
857
-
858
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:460
859
- msgid "Insert Visitor Votes"
860
- msgstr "Legg inn besøkendes vurderinger"
861
-
862
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:461
863
- msgid "Insert the ability for your visitor to vote"
864
- msgstr "Legg inn muligheten for besøkende å foreta en vurdering"
865
-
866
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:478
867
- msgid "If you want to insert a Multi Set, pick one:"
868
- msgstr "Velg et multisett du ønsker å legge inn"
869
-
870
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:484
871
- msgid "Choose wich set you want to insert."
872
- msgstr "Velg hvilket multisett du vil legge inn."
873
-
874
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:492
875
- msgid "Insert Multiset:"
876
- msgstr "Lett inn multisett:"
877
-
878
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:495
879
- msgid "Insert Multiple Set"
880
- msgstr "Legg inn multisett"
881
-
882
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:496
883
- msgid "Insert multiple set in this post ?"
884
- msgstr "Legg inn multisett i dette innlegget?"
885
-
886
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:511
887
- msgid "Ranking reviews"
888
- msgstr "Rangeringsvurdering"
889
-
890
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:512
891
- msgid "Insert Ranking reviews"
892
- msgstr "Legg inn rangeringsvurderinger"
893
-
894
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:513
895
- msgid "Insert Top 10 ranking for [yasr_overall_rating] shortcode"
896
- msgstr "Legg inn de 10 høyest rangerte for kodesnutten [yasr_overall_rating]"
897
-
898
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:517
899
- msgid "Users' ranking"
900
- msgstr "Brukernes rangering"
901
-
902
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:518
903
- msgid "Insert Users ranking"
904
- msgstr "Legg inn brukernes rangering"
905
-
906
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:519
907
- msgid "Insert Top 10 ranking for [yasr_visitor_votes] shortcode"
908
- msgstr "Legg inn de 10 høyest rangerte for kodesnutten [yasr_visitor_votes] "
909
-
910
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:523
911
- msgid "Most active reviewers"
912
- msgstr "Mest aktivere anmeldere"
913
-
914
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:524
915
- msgid "Insert Most Active Reviewers"
916
- msgstr "Legg inn mest aktive anmeldere"
917
-
918
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:525
919
- msgid "Insert Top 5 active reviewers"
920
- msgstr "Legg inn de 5 mest aktive anmelderne"
921
-
922
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:529
923
- msgid "Most Active Users"
924
- msgstr "Mest aktive brukere"
925
-
926
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:530
927
- msgid "Insert Most Active Users"
928
- msgstr "Legg inn mest aktive brukere"
929
-
930
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:531
931
- msgid "Insert Top 10 voters [yasr_visitor_votes] shortcode"
932
- msgstr ""
933
- "Legg inn kodesnutten [yasr_visitor_votes] for de 10 mest aktive anmelderne "
934
-
935
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:602
936
- msgid "Reviews and Visitor Votes have been successfull imported."
937
- msgstr "Omtaler og besøkendes vurderinger har blitt importert."
938
-
939
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:608
940
- msgid ""
941
- "Step2: I will check if you used Multiple Sets and if so I will import them. "
942
- "THIS MAY TAKE A WHILE!"
943
- msgstr ""
944
- "Steg 2: Jeg vil sjekke om du brukte multisett, og jeg vil i så fall "
945
- "importere dem. Dette kan ta litt tid."
946
-
947
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:610
948
- msgid "Proceed Step 2"
949
- msgstr "Fortsett til steg 2"
950
-
951
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:617
952
- msgid "Something goes wrong! Refresh the page and try again!"
953
- msgstr "Noe går galt. Oppdater siden (F5) og forsøk igjen."
954
-
955
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:646
956
- msgid "I've found Multiple Set! Importing..."
957
- msgstr "Jeg fant multisett. Importerer...."
958
-
959
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:655
960
- msgid "Multi Set's name has been successfull imported."
961
- msgstr "Multisettets navn har blitt importert."
962
-
963
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:657
964
- msgid "Now I'm going to import Multi Set data"
965
- msgstr "Nå skal jeg importere multisettets data"
966
-
967
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:668
968
- msgid "All votes has been successfull imported."
969
- msgstr "Alle vurderinger har blitt importert."
970
-
971
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:670
972
- msgid "Done"
973
- msgstr "Fullført"
974
-
975
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:675
976
- msgid "I've found Multiple Set's votes but I couldn't insert into db"
977
- msgstr ""
978
- "Jeg har funnet vurderinger for multisettet, men kunne ikke legge dem inn i "
979
- "databasen"
980
-
981
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:683
982
- msgid "I've found Multi Set but with no data"
983
- msgstr "Jeg har funnet multisett, men de har ingen data"
984
-
985
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:692
986
- msgid "I've found Multi Sets names but I couldn't insert into db"
987
- msgstr ""
988
- "Jeg har funnet multisett-navn, men jeg kunne ikke legge dem inn i databasen"
989
-
990
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:700
991
- msgid "Multisets were not found. Imported is done!"
992
- msgstr "Multisett ble ikke funnet. Importeringen har blitt fullført."
993
-
994
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:744
995
- msgid "No Recenet votes yet"
996
- msgstr "Ingen nylige vurderinger enda"
997
-
998
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:903 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1036
999
- msgid "Error: you can't vote 0"
1000
- msgstr "Feil. Du kan ikke gi karakteren 0."
1001
-
1002
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:998 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1006
1003
- msgid "Average rating"
1004
- msgstr "Gjennomsnittlig vurdering"
1005
-
1006
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:999 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1007
1007
- msgid "Vote Saved"
1008
- msgstr "Vurdering lagret"
1009
-
1010
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1126
1011
- msgid "Vote updated"
1012
- msgstr "Vurdering oppdatert"
1013
-
1014
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1190 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1198
1015
- msgid "Average "
1016
- msgstr "Gjennomsnitt"
1017
-
1018
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1322
1019
- msgid "stars"
1020
- msgstr "stjerner"
1021
-
1022
- #~ msgid "'bad', 'poor', 'ok', 'good', 'super'"
1023
- #~ msgstr "'Dårlig', 'Ikke bra', 'OK', 'Bra', 'Helt super'"
1
+ msgid ""
2
+ msgstr ""
3
+ "Project-Id-Version: YASR lenguages\n"
4
+ "POT-Creation-Date: 2014-12-13 11:15+0100\n"
5
+ "PO-Revision-Date: 2015-01-26 10:48+0100\n"
6
+ "Last-Translator: Spilleautomater|Casinobonuser "
7
+ "<admin@spilleautomatercasinobonuser.com>\n"
8
+ "Language-Team: \n"
9
+ "Language: nb\n"
10
+ "MIME-Version: 1.0\n"
11
+ "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12
+ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13
+ "X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
14
+ "X-Poedit-KeywordsList: __;_e\n"
15
+ "X-Poedit-Basepath: .\n"
16
+ "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
17
+ "X-Poedit-SearchPath-0: ..\n"
18
+ "X-Poedit-SearchPath-1: ../lib\n"
19
+
20
+ #: ../yasr-settings-page.php:24 ../lib/yasr-functions.php:110
21
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:47 ../lib/yasr-ajax-functions.php:192
22
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:331 ../lib/yasr-ajax-functions.php:732
23
+ msgid "You do not have sufficient permissions to access this page."
24
+ msgstr "Du har ikke tilstrekkelig tillatelse til å få tilgang til denne siden."
25
+
26
+ #: ../yasr-settings-page.php:33
27
+ msgid "Settings"
28
+ msgstr "Innstillinger"
29
+
30
+ #: ../yasr-settings-page.php:76
31
+ msgid "General Settings"
32
+ msgstr "Generelle innstillinger"
33
+
34
+ #: ../yasr-settings-page.php:77
35
+ msgid "Multi Sets"
36
+ msgstr "Multisett"
37
+
38
+ #: ../yasr-settings-page.php:78
39
+ msgid "Styles"
40
+ msgstr "Stiler"
41
+
42
+ #: ../yasr-settings-page.php:79
43
+ msgid "Pro Features!"
44
+ msgstr "Pro-funksjoner!"
45
+
46
+ #: ../yasr-settings-page.php:96 ../yasr-settings-page.php:276
47
+ msgid "Save"
48
+ msgstr "Lagre"
49
+
50
+ #: ../yasr-settings-page.php:116
51
+ msgid "Import Gd Star Rating"
52
+ msgstr "Importer Gd-stjernevurdering"
53
+
54
+ #: ../yasr-settings-page.php:117
55
+ msgid "I've found a previous installation of Gd Star Rating."
56
+ msgstr "Jeg fant en tidligere installasjon av Gd-stjernevurdering"
57
+
58
+ #: ../yasr-settings-page.php:117
59
+ msgid "Do you want proceed to import data?"
60
+ msgstr "Vil du fortsette og importere data?"
61
+
62
+ #: ../yasr-settings-page.php:119
63
+ msgid "Yes, Begin Import"
64
+ msgstr "Ja, start importeringen"
65
+
66
+ #: ../yasr-settings-page.php:123
67
+ msgid "Click on Proceed to import Gd Star Rating data."
68
+ msgstr "Klikk på \"Fortsett\" for å importere data fra Gd-stjernevurdering."
69
+
70
+ #: ../yasr-settings-page.php:126 ../yasr-settings-page.php:159
71
+ msgid "Proceed"
72
+ msgstr "Fortsett"
73
+
74
+ #: ../yasr-settings-page.php:148
75
+ msgid "Manage GD Star Data"
76
+ msgstr "Administrer Gd-stjernevurdering"
77
+
78
+ #: ../yasr-settings-page.php:149
79
+ msgid "Gd Star Rating has been already imported."
80
+ msgstr "Gd-stjernevurdering har allerede blitt importert."
81
+
82
+ #: ../yasr-settings-page.php:150
83
+ msgid "If you wish you can import it again, but"
84
+ msgstr "Dersom du ønsker kan du importere en gang til, men"
85
+
86
+ #: ../yasr-settings-page.php:150
87
+ msgid "you will lose all data you've collect since the import!"
88
+ msgstr "du vil miste alle data du har samlet inn siden importeringen."
89
+
90
+ #: ../yasr-settings-page.php:152
91
+ msgid "Ok, Import Again"
92
+ msgstr "OK, importer en gang til"
93
+
94
+ #: ../yasr-settings-page.php:156
95
+ msgid ""
96
+ "Click on Proceed to import again Gd Star Rating data. This may take a while!"
97
+ msgstr ""
98
+ "Klikk \"Fortsett\" for å importere Gd-stjernevurdering en gang til. Dette "
99
+ "kan ta en stund."
100
+
101
+ #: ../yasr-settings-page.php:196
102
+ msgid "Manage Multi Set"
103
+ msgstr "Administrer multisett"
104
+
105
+ #: ../yasr-settings-page.php:200
106
+ msgid "What is a Multi Set?"
107
+ msgstr "Hva er et multisett?"
108
+
109
+ #: ../yasr-settings-page.php:204
110
+ msgid ""
111
+ "Multi Set allows you to insert a rate for each aspect about the product / "
112
+ "local business / whetever you're reviewing, example in the image below."
113
+ msgstr ""
114
+ "Et multisett lar deg legge inn en vurdering av ulike aspekter ved produktet, "
115
+ "bedriften, eller hva enn du vurderer. Du kan se et eksempel på bildet "
116
+ "nedenfor."
117
+
118
+ #: ../yasr-settings-page.php:208
119
+ msgid ""
120
+ "You can create up to 99 different Multi Set and each one can contain up to 9 "
121
+ "different fields. Once you've saved it, you can insert the rates while "
122
+ "typing your article in the box below the editor, as you can see in this "
123
+ "image (click to see it larger)"
124
+ msgstr ""
125
+ "Du kan opprette opptil 99 ulike multisett, og hver av disse kan inneholde "
126
+ "opptil 9 ulike felter. Så snart du har lagret et sett, kan du legge inn "
127
+ "vurderingene dine mens du skriver artikkelen din inn i boksen nedenfor "
128
+ "redigeringsvinduet. Dette kan du se på dette bildet (klikk for å forstørre)"
129
+
130
+ #: ../yasr-settings-page.php:212
131
+ msgid ""
132
+ "In order to insert your Multi Sets into a post or page, you can either past "
133
+ "the short code that will appear at the bottom of the box or just click on "
134
+ "the star in the graphic editor and select \"Insert Multi Set\"."
135
+ msgstr ""
136
+ "Du kan legge inn multisettene dine i et innlegg eller en side på to ulike "
137
+ "måter: Du kan legge inn kodesnutten du ser i bunnen av boksen, eller du kan "
138
+ "klikke på stjernen i redigeringsvinduet og så klikke \"Legg inn multisett\"."
139
+
140
+ #: ../yasr-settings-page.php:218
141
+ msgid "Close this message"
142
+ msgstr "Lukk denne meldingen"
143
+
144
+ #: ../yasr-settings-page.php:246 ../lib/yasr-functions.php:458
145
+ #: ../lib/yasr-functions.php:484
146
+ msgid "Donations"
147
+ msgstr "Donasjoner"
148
+
149
+ #: ../yasr-settings-page.php:248 ../lib/yasr-functions.php:460
150
+ #: ../lib/yasr-functions.php:486
151
+ msgid ""
152
+ "If you have found this plugin useful, please consider making a donation to "
153
+ "help support future development. Your support will be much appreciated. "
154
+ msgstr ""
155
+ "Dersom du synes denne utvidelsen er hjelpsom, vennligst vurder å gi en "
156
+ "donasjon for å hjelpe oss med fremtidig utvikling. Vi setter veldig stor "
157
+ "pris på støtten din."
158
+
159
+ #: ../yasr-settings-page.php:250 ../lib/yasr-functions.php:462
160
+ #: ../lib/yasr-functions.php:488
161
+ msgid "Thank you!"
162
+ msgstr "Tusen takk!"
163
+
164
+ #: ../yasr-metabox-multiple-rating.php:35
165
+ msgid "Choose wich set you want to use"
166
+ msgstr "Velg hvilket sett du vil bruke"
167
+
168
+ #: ../yasr-metabox-multiple-rating.php:46
169
+ #: ../yasr-metabox-overall-rating.php:193
170
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:505
171
+ msgid "Select"
172
+ msgstr "Velg"
173
+
174
+ #: ../yasr-metabox-overall-rating.php:65 ../yasr-metabox-overall-rating.php:99
175
+ msgid "Rate this article / item"
176
+ msgstr "Vurder denne artikkelen/dette elementet"
177
+
178
+ #: ../yasr-metabox-overall-rating.php:71
179
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:166
180
+ msgid "Loading, please wait"
181
+ msgstr "Laster. Vennligst vent."
182
+
183
+ #: ../yasr-metabox-overall-rating.php:147
184
+ msgid "Save Vote"
185
+ msgstr "Lagre vurdering"
186
+
187
+ #: ../yasr-metabox-overall-rating.php:164
188
+ msgid "This review is about a..."
189
+ msgstr "Dette er en vurdering av..."
190
+
191
+ #: ../yasr-metabox-overall-rating.php:211
192
+ msgid ""
193
+ "Remember to insert this shortcode <strong>[yasr_overall_rating]</strong> "
194
+ "where you want to display this rating"
195
+ msgstr ""
196
+ "Husk å legge inn dennne kodesnutten, <strong>[yasr_overall_rating]</"
197
+ "strong>, der hvor du ønsker at vurderingen skal vises"
198
+
199
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:213
200
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:224
201
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:235
202
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:254
203
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:264
204
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:274 ../lib/yasr-ajax-functions.php:998
205
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1006 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1125
206
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1190 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1198
207
+ msgid "Total: "
208
+ msgstr "Totalt:"
209
+
210
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:213
211
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:224
212
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:235
213
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:254
214
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:264
215
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:274
216
+ msgid "Average: "
217
+ msgstr "Gjennomsnitt:"
218
+
219
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:214
220
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:255 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1199
221
+ msgid "You've already voted this article with"
222
+ msgstr "Du har allerede gitt din vurdering. Du ga karaktereren "
223
+
224
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:275
225
+ msgid "You must sign to vote"
226
+ msgstr "Du må logge inn for å vurdere"
227
+
228
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:470
229
+ msgid "Rating"
230
+ msgstr "Vurdering"
231
+
232
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:484
233
+ msgid "You don't have any votes stored"
234
+ msgstr "Du har ingen vurderinger lagret"
235
+
236
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:520
237
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:558
238
+ msgid "Post / Page"
239
+ msgstr "Innlegg / side"
240
+
241
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:521
242
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:559
243
+ msgid "Order By"
244
+ msgstr "Sorter basert på "
245
+
246
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:521
247
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:559
248
+ msgid "Most Rated"
249
+ msgstr "Flest vurderinger"
250
+
251
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:521
252
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:559
253
+ msgid "Highest Rated"
254
+ msgstr "Høyest vurdering"
255
+
256
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:538
257
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:573
258
+ msgid "Total:"
259
+ msgstr "Total:"
260
+
261
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:538
262
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:573
263
+ msgid "Average"
264
+ msgstr "Gjennomsnittlig "
265
+
266
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:550
267
+ msgid "You've not enough data"
268
+ msgstr "Du har ikke nok data"
269
+
270
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:585
271
+ msgid "You've not enought data"
272
+ msgstr "Du har ikke nok data"
273
+
274
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:670
275
+ msgid ""
276
+ "Problem while retrieving the top 5 most active reviewers. Did you publish "
277
+ "any review?"
278
+ msgstr ""
279
+ "Problem oppsto mens vi hentet de 5 mest aktive anmelderne . Har du publisert "
280
+ "en omtale?"
281
+
282
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:738
283
+ msgid ""
284
+ "Problem while retrieving the top 10 active users chart. Are you sure you "
285
+ "have votes to show?"
286
+ msgstr ""
287
+ "Problem oppsto mens vi hentet de 5 mest aktive brukerne. Er du sikker at "
288
+ "du har vurderinger som kan vises?"
289
+
290
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:49
291
+ msgid "General settings"
292
+ msgstr "Generelle innstillinger"
293
+
294
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:50
295
+ msgid "Auto insert options"
296
+ msgstr "Automatiske innleggingsalternativer"
297
+
298
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:51
299
+ msgid "Show \"Overall Rating\" in Archive Page?"
300
+ msgstr "Vis \"Helhetsvurdering\" på arkivsiden?"
301
+
302
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:52
303
+ msgid "Show \"Visitor Votes\" in Archive Page?"
304
+ msgstr "Vis \"Besøkendes vurderinger\" på arkivsiden?"
305
+
306
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:53
307
+ msgid "Insert custom text to show before / after stars"
308
+ msgstr "Legg inn egentilpasset tekst som vises før/etter stjernene"
309
+
310
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:54
311
+ msgid "Do you want show stats for visitors votes?"
312
+ msgstr "Vil du vise statistikker for besøkendes vurderinger?"
313
+
314
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:55
315
+ msgid "Which color scheme do you want to use?"
316
+ msgstr "Hvilket fargevalg ønsker du å benytte?"
317
+
318
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:56
319
+ msgid "Allow only logged in user to vote?"
320
+ msgstr "Tillat kun innloggede brukere å legge inn en vurdering?"
321
+
322
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:57
323
+ msgid "Which rich snippets do you want to use?"
324
+ msgstr "Hvilken rikt tekstutdrag ønsker du å bruke? "
325
+
326
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:58
327
+ msgid "How do you want to rate \"Overall Rating\"?"
328
+ msgstr "Hvordan ønsker du å vurdere \"Helhetsvurdering\"?"
329
+
330
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:72
331
+ msgid "Use Auto Insert?"
332
+ msgstr "Bruk automatisk innlegging?"
333
+
334
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:75
335
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:144
336
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:162
337
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:204
338
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:230
339
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:262
340
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:313
341
+ msgid "Yes"
342
+ msgstr "Ja"
343
+
344
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:89
345
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:149
346
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:167
347
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:209
348
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:235
349
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:267
350
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:318
351
+ msgid "No"
352
+ msgstr "Nei"
353
+
354
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:95
355
+ msgid "What?"
356
+ msgstr "Hva?"
357
+
358
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:98
359
+ msgid "Overall Rating / Author Rating"
360
+ msgstr "Helhetsvurdering / skribentvurdering"
361
+
362
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:102 ../lib/yasr-ajax-functions.php:458
363
+ msgid "Visitor Votes"
364
+ msgstr "Besøkendes vurderinger"
365
+
366
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:106
367
+ msgid "Both"
368
+ msgstr "Begge"
369
+
370
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:110
371
+ msgid "Where?"
372
+ msgstr "Hvor?"
373
+
374
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:113
375
+ msgid "Before the post"
376
+ msgstr "Før innlegget"
377
+
378
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:117
379
+ msgid "After the post"
380
+ msgstr "Etter innlegget"
381
+
382
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:122
383
+ msgid "Size"
384
+ msgstr "Størrelse"
385
+
386
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:126 ../lib/yasr-ajax-functions.php:448
387
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:466
388
+ msgid "Small"
389
+ msgstr "Liten"
390
+
391
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:131 ../lib/yasr-ajax-functions.php:449
392
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:467
393
+ msgid "Medium"
394
+ msgstr "Middels"
395
+
396
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:136 ../lib/yasr-ajax-functions.php:450
397
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:468
398
+ msgid "Large"
399
+ msgstr "Stor"
400
+
401
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:141
402
+ msgid "Exclude Pages?"
403
+ msgstr "Ekskluder visse sider?"
404
+
405
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:159
406
+ msgid "Use only in custom post types?"
407
+ msgstr "Bruk kun i egentilpassede innleggstyper?"
408
+
409
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:171
410
+ msgid "You see this because you use custom post types."
411
+ msgstr "Du ser denne fordi du benytter egentilpassede innleggstyper."
412
+
413
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:173
414
+ msgid "If you want to use auto insert only in custom post types, choose Yes"
415
+ msgstr ""
416
+ "Velg \"Ja\" dersom du kun ønsker å bruke automatisk innlegging i "
417
+ "egentilpassede innleggstyper"
418
+
419
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:213
420
+ msgid ""
421
+ "If you enable this, \"Overall Rating\" will be showed not only in the single "
422
+ "article or page, but also in pages like Home Page, category pages or "
423
+ "archives."
424
+ msgstr ""
425
+ "Dersom du aktiverer dette, vil \"Helhetsvurdering\" ikke bare vises i "
426
+ "enkeltartikler og sider, men også på andre sider som startsiden, "
427
+ "kategorisider eller i arkiver."
428
+
429
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:239
430
+ msgid ""
431
+ "If you enable this, \"Visitor Votes\" will be showed not only in the single "
432
+ "article or page, but also in pages like Home Page, category pages or "
433
+ "archives."
434
+ msgstr ""
435
+ "Dersom du aktiverer denne, vil \"Besøkendes vurderinger\" ikke bare vises i "
436
+ "enkeltartikler og sider, men også på andre sider som startsiden, "
437
+ "kategorisider eller i arkiver."
438
+
439
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:272
440
+ msgid "Custom text to display before Overall Rating"
441
+ msgstr "Egentilpasset tekst som vises før helhetsvurderingen"
442
+
443
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:277
444
+ msgid "Custom text to display before Visitor Rating"
445
+ msgstr "Egentilpasset tekst som vises før besøkendes vurdering"
446
+
447
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:282
448
+ msgid "Custom text to display when a non logged user has already rated"
449
+ msgstr ""
450
+ "Egentilpasset tekst som vises når en bruker som ikke er innlogget allerede "
451
+ "har gitt sin vurdering"
452
+
453
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:296
454
+ msgid ""
455
+ "Seems like you've imported gd star rating in the past, but then deleted the "
456
+ "logs table. For now, you can't enable statistics"
457
+ msgstr ""
458
+ "Det ser ut som at du har importert gd-stjernevurdering tidligere, men at "
459
+ "tabellen med loggene ble slettet. Du kan for øyeblikket ikke aktivere "
460
+ "statistikker."
461
+
462
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:338
463
+ msgid "Light"
464
+ msgstr "Lyst"
465
+
466
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:343
467
+ msgid "Dark"
468
+ msgstr "Mørkt"
469
+
470
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:348
471
+ msgid "Preview"
472
+ msgstr "Forhåndsvisning"
473
+
474
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:353
475
+ msgid "Light theme"
476
+ msgstr "Lyst tema"
477
+
478
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:358
479
+ msgid "Dark Theme"
480
+ msgstr "Mørkt tema"
481
+
482
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:376
483
+ msgid "Allow only logged-in users"
484
+ msgstr "Tillat kun innloggede brukere"
485
+
486
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:380
487
+ msgid "Allow everybody (logged in and anonymous)"
488
+ msgstr "Tillat alle (innloggede og anonyme)"
489
+
490
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:397
491
+ msgid "Review Rating"
492
+ msgstr "Vurdering"
493
+
494
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:401
495
+ msgid "Aggregate Rating"
496
+ msgstr "Aggregert vurdering"
497
+
498
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:406
499
+ msgid "What is this?"
500
+ msgstr "Hva er dette?"
501
+
502
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:411
503
+ msgid ""
504
+ "If you select \"Review Rating\", your site will be indexed from search "
505
+ "engines like this: "
506
+ msgstr ""
507
+ "Dersom du velger \"Helhetsvurdering\", så vil siden din bli indeksert av "
508
+ "søkemotorer på denne måten:"
509
+
510
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:416
511
+ msgid ""
512
+ "If, instead, you choose \"Aggregate Rating\", your site will be indexed like "
513
+ "this"
514
+ msgstr ""
515
+ "Dersom du istedenfor velger \"Aggregert vurdering\", så vil siden din bli "
516
+ "indeksert på denne måten:"
517
+
518
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:434
519
+ msgid "Stars"
520
+ msgstr "Stjerner"
521
+
522
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:438
523
+ msgid "Numbers"
524
+ msgstr "Tall"
525
+
526
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:450
527
+ msgid "Add New Multiple Set"
528
+ msgstr "Legg til nytt multisett"
529
+
530
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:451
531
+ msgid ""
532
+ "Name, Element#1 and Element#2 MUST be filled and must be long at least 3 "
533
+ "characters"
534
+ msgstr "Navn, Element#1 og Element#2 MÅ fylles ut og inneholde minst tre tegn"
535
+
536
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:454
537
+ msgid "Name"
538
+ msgstr "Navn"
539
+
540
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:459
541
+ msgid "You can insert up to nine elements"
542
+ msgstr "Du kan legge inn opptil ni elementer"
543
+
544
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:464
545
+ msgid "Element "
546
+ msgstr "Element"
547
+
548
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:474
549
+ msgid "Create New Set"
550
+ msgstr "Opprett nytt sett"
551
+
552
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:495
553
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:527
554
+ msgid "Manage Multiple Set"
555
+ msgstr "Administrer multisett"
556
+
557
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:497
558
+ msgid "Wich set do you want to edit or remove?"
559
+ msgstr "Hvilket sett ønsker du å endre eller slette?"
560
+
561
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:537
562
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:655
563
+ msgid "Field name"
564
+ msgstr "Feltnavn"
565
+
566
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:541
567
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:659
568
+ msgid "Remove"
569
+ msgstr "Slett"
570
+
571
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:583
572
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:701
573
+ msgid "Remove whole set?"
574
+ msgstr "Slett hele settet?"
575
+
576
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:596
577
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:714
578
+ msgid ""
579
+ "If you remove something you will remove all the votes for that set or field. "
580
+ "This operation CAN'T BE undone."
581
+ msgstr ""
582
+ "Hvis du sletter noe, sletter du også alle vurderinger for det settet "
583
+ "eller feltet. Denne handlingen er endelig, og du kan ikke angre deg i "
584
+ "etterkant."
585
+
586
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:603
587
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:721
588
+ msgid "You can use up to 9 elements"
589
+ msgstr "Du kan bruke opptil ni elementer"
590
+
591
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:605
592
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:723
593
+ msgid "Add element"
594
+ msgstr "Legg til element"
595
+
596
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:607
597
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:725
598
+ msgid "Save changes"
599
+ msgstr "Lagre endringer"
600
+
601
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:617
602
+ msgid "No Multiple Set were found"
603
+ msgstr "Vi fant ingen multisett"
604
+
605
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:867
606
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1135
607
+ msgid "Settings Saved"
608
+ msgstr "Instillinger lagret"
609
+
610
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:872
611
+ msgid "Something goes wrong trying insert set field name. Please report it"
612
+ msgstr ""
613
+ "Noe går galt mens vi forsøker å legge inn feltnavn i settet. Vennligst "
614
+ "rapporter dette."
615
+
616
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:878
617
+ msgid "Something goes wrong trying insert Multi Set name. Please report it"
618
+ msgstr ""
619
+ "Noe går galt mens vi forsøker å legge inn navn på multisett. Vennligst "
620
+ "rapporter dette."
621
+
622
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:953
623
+ msgid "Something goes wrong trying to delete a Multi Set . Please report it"
624
+ msgstr ""
625
+ "Noe går galt mens vi forsøker å slette et multisett. Vennligst rapporter "
626
+ "dette."
627
+
628
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:999
629
+ msgid ""
630
+ "Something goes wrong trying to delete a Multi Set's element. Please report it"
631
+ msgstr ""
632
+ "Noe går galt mens vi forsøker å slette et element i multisettet. Vennligst "
633
+ "rapporter dette."
634
+
635
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1063
636
+ msgid ""
637
+ "Something goes wrong trying to update a Multi Set's element. Please report it"
638
+ msgstr ""
639
+ "Noe går galt mens vi forsøker å oppdatere et element i multisettet. "
640
+ "Vennligst rapporter dette."
641
+
642
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1120
643
+ msgid ""
644
+ "Something goes wrong trying to insert set field name in edit form. Please "
645
+ "report it"
646
+ msgstr ""
647
+ "Noe går galt mens vi forsøker å legge inn feltnavn i settet i endre-modus. "
648
+ "Vennligst rapporter dette."
649
+
650
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1163
651
+ msgid "Style Options"
652
+ msgstr "Stilvalg"
653
+
654
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1164
655
+ msgid "Custom CSS Styles"
656
+ msgstr "Egentilpassede CSS-stiler"
657
+
658
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1169
659
+ msgid ""
660
+ "Please use text area below to write your own CSS styles to override the "
661
+ "default ones."
662
+ msgstr ""
663
+ "Vennligst benytt tekstområdet nedenfor for å legge inn dine egne CSS-stiler. "
664
+ "Disse overstyrer standardstilene."
665
+
666
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1171
667
+ msgid "Leave it blank if you don't know what you're doing"
668
+ msgstr " Ikke legg inn noe her med mindre du vet hva du holder på med."
669
+
670
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1194
671
+ msgid "Looking for more features?"
672
+ msgstr "Ser du etter flere funksjoner?"
673
+
674
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1195
675
+ msgid "Upgrade to yasr pro!"
676
+ msgstr "Oppgrader til YASR pro!"
677
+
678
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1211
679
+ msgid "Unlimited ratings and votes"
680
+ msgstr "Ubegrenset antall brukervurderinger og stemmer"
681
+
682
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1217
683
+ msgid "Works with shortcodes"
684
+ msgstr "Fungerer med kortkoder"
685
+
686
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1223
687
+ msgid "Multi Set Support"
688
+ msgstr "Støtte for multisett"
689
+
690
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1228
691
+ msgid "Logs and stats for visitors votes"
692
+ msgstr "Logger og statistikker for besøkendes stemmer"
693
+
694
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1233
695
+ msgid "Localization (.po and .mo files included)"
696
+ msgstr "Lokalisering (.po- og .mo-filer inkludert)"
697
+
698
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1238
699
+ msgid "Rich Snippet Support"
700
+ msgstr "Støtte for rikt tekstutdrag"
701
+
702
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1243
703
+ msgid "Rankings for reviews, votes and users"
704
+ msgstr "Rangeringer for omtaler, stemmer og brukere"
705
+
706
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1248
707
+ msgid "Rankings Customization"
708
+ msgstr "Egendefinert rangering"
709
+
710
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1253
711
+ msgid "Stars Customization"
712
+ msgstr "Egendefinerte stjerner"
713
+
714
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1258
715
+ msgid "Visitors can vote on Multi Set"
716
+ msgstr "Besøkende kan stemme multisett"
717
+
718
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1263
719
+ msgid "Users can review in comments"
720
+ msgstr "Brukere kan gi sin vurdering i kommentarfeltet"
721
+
722
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1274
723
+ msgid "Not avaible yet"
724
+ msgstr "Ikke tilgjengelig enda"
725
+
726
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1309
727
+ msgid "No previous Gd Star Rating installation was found"
728
+ msgstr "Ingen tidligere installasjon av Gd-stjernevurdering ble funnet"
729
+
730
+ #: ../lib/yasr-db-functions.php:269
731
+ msgid "No recenet votes yet"
732
+ msgstr "Ingen nylige vurderinger enda"
733
+
734
+ #: ../lib/yasr-db-functions.php:284 ../lib/yasr-ajax-functions.php:757
735
+ msgid "anonymous"
736
+ msgstr "anonym"
737
+
738
+ #: ../lib/yasr-db-functions.php:307 ../lib/yasr-ajax-functions.php:780
739
+ msgid "Ip address"
740
+ msgstr "IP-adresse"
741
+
742
+ #: ../lib/yasr-db-functions.php:348 ../lib/yasr-ajax-functions.php:821
743
+ msgid "Pages"
744
+ msgstr "Sider"
745
+
746
+ #: ../lib/yasr-functions.php:98 ../lib/yasr-functions.php:99
747
+ msgid "Yet Another Stars Rating: Settings"
748
+ msgstr "Yet Another Stars Rating: Innstillinger"
749
+
750
+ #: ../lib/yasr-functions.php:142 ../lib/yasr-functions.php:149
751
+ msgid "Overall Rating"
752
+ msgstr "Helhetsvurdering"
753
+
754
+ #: ../lib/yasr-functions.php:143
755
+ msgid "Yet Another Stars Rating: Multiple set"
756
+ msgstr "Yet Another Stars Rating: Multisett"
757
+
758
+ #: ../lib/yasr-functions.php:159
759
+ msgid "You don't have enought privileges to insert Overall Rating"
760
+ msgstr "Du har ikke tillatelse til å legge inn helhetsvurdering"
761
+
762
+ #: ../lib/yasr-functions.php:169
763
+ msgid "You don't have enought privileges to insert Multi Set"
764
+ msgstr "Du har ikke tillatelse til å legge inn multisett"
765
+
766
+ #: ../lib/yasr-functions.php:304
767
+ msgid " reviewed by "
768
+ msgstr " ble vurdert av "
769
+
770
+ #: ../lib/yasr-functions.php:305
771
+ msgid " on "
772
+ msgstr " "
773
+
774
+ #: ../lib/yasr-functions.php:306
775
+ msgid " rated "
776
+ msgstr ", og fikk karakteren "
777
+
778
+ #: ../lib/yasr-functions.php:306
779
+ msgid " of"
780
+ msgstr " av"
781
+
782
+ #: ../lib/yasr-functions.php:361
783
+ msgid " written by "
784
+ msgstr " skrevet av"
785
+
786
+ #: ../lib/yasr-functions.php:363
787
+ msgid " average rating "
788
+ msgstr " vurdering"
789
+
790
+ #: ../lib/yasr-functions.php:364
791
+ msgid " user ratings"
792
+ msgstr " brukervurderinger"
793
+
794
+ #: ../lib/yasr-functions.php:470 ../lib/yasr-functions.php:497
795
+ msgid "Follow YASR official site!"
796
+ msgstr "Følg YASRs offisielle side"
797
+
798
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:101
799
+ msgid "You've rated it "
800
+ msgstr "Du ga karakteren"
801
+
802
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:105
803
+ msgid "You've reset the vote"
804
+ msgstr "Du har tilbakestilt vurderingen"
805
+
806
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:169
807
+ msgid ""
808
+ "There was an error while trying to insert the review type. Please report it"
809
+ msgstr ""
810
+ "En feil oppsto mens vi forsøkte å legge inn vurderingstypen. Vennligst "
811
+ "rapporter dette."
812
+
813
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:203
814
+ msgid "Choose a vote for each element"
815
+ msgstr "Velg en karakter for hvert element"
816
+
817
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:259 ../lib/yasr-ajax-functions.php:302
818
+ msgid "Remember to insert this shortcode"
819
+ msgstr "Husk å legge inn denne kodesnutten, "
820
+
821
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:261 ../lib/yasr-ajax-functions.php:304
822
+ msgid "where you want to display this multi set"
823
+ msgstr ", der hvor du ønsker at dette multisettet skal vises"
824
+
825
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:269
826
+ msgid "Choose a vote for every element"
827
+ msgstr "Velg en karakter for hvert element"
828
+
829
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:428
830
+ msgid "Main"
831
+ msgstr "Hoved"
832
+
833
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:429
834
+ msgid "Charts"
835
+ msgstr "Diagrammer"
836
+
837
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:431
838
+ msgid "Read the doc"
839
+ msgstr "Les dokumentet"
840
+
841
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:440
842
+ msgid "Overall Rating / Review"
843
+ msgstr "Helhetsvurdering / omtale"
844
+
845
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:442
846
+ msgid "Insert Overall Rating"
847
+ msgstr "Legg inn helhetsvurdering"
848
+
849
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:443
850
+ msgid "Insert Overall Rating / Review for this post"
851
+ msgstr "Legg inn helhetsvurdering/omtale for dette innlegget"
852
+
853
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:446 ../lib/yasr-ajax-functions.php:464
854
+ msgid "Choose Size"
855
+ msgstr "Velg størrelse"
856
+
857
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:460
858
+ msgid "Insert Visitor Votes"
859
+ msgstr "Legg inn besøkendes vurderinger"
860
+
861
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:461
862
+ msgid "Insert the ability for your visitor to vote"
863
+ msgstr "Legg inn muligheten for besøkende å foreta en vurdering"
864
+
865
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:478
866
+ msgid "If you want to insert a Multi Set, pick one:"
867
+ msgstr "Velg et multisett du ønsker å legge inn"
868
+
869
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:484
870
+ msgid "Choose wich set you want to insert."
871
+ msgstr "Velg hvilket multisett du vil legge inn."
872
+
873
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:492
874
+ msgid "Insert Multiset:"
875
+ msgstr "Lett inn multisett:"
876
+
877
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:495
878
+ msgid "Insert Multiple Set"
879
+ msgstr "Legg inn multisett"
880
+
881
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:496
882
+ msgid "Insert multiple set in this post ?"
883
+ msgstr "Legg inn multisett i dette innlegget?"
884
+
885
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:511
886
+ msgid "Ranking reviews"
887
+ msgstr "Rangeringsvurdering"
888
+
889
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:512
890
+ msgid "Insert Ranking reviews"
891
+ msgstr "Legg inn rangeringsvurderinger"
892
+
893
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:513
894
+ msgid "Insert Top 10 ranking for [yasr_overall_rating] shortcode"
895
+ msgstr "Legg inn de 10 høyest rangerte for kodesnutten [yasr_overall_rating]"
896
+
897
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:517
898
+ msgid "Users' ranking"
899
+ msgstr "Brukernes rangering"
900
+
901
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:518
902
+ msgid "Insert Users ranking"
903
+ msgstr "Legg inn brukernes rangering"
904
+
905
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:519
906
+ msgid "Insert Top 10 ranking for [yasr_visitor_votes] shortcode"
907
+ msgstr "Legg inn de 10 høyest rangerte for kodesnutten [yasr_visitor_votes] "
908
+
909
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:523
910
+ msgid "Most active reviewers"
911
+ msgstr "Mest aktivere anmeldere"
912
+
913
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:524
914
+ msgid "Insert Most Active Reviewers"
915
+ msgstr "Legg inn mest aktive anmeldere"
916
+
917
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:525
918
+ msgid "Insert Top 5 active reviewers"
919
+ msgstr "Legg inn de 5 mest aktive anmelderne"
920
+
921
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:529
922
+ msgid "Most Active Users"
923
+ msgstr "Mest aktive brukere"
924
+
925
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:530
926
+ msgid "Insert Most Active Users"
927
+ msgstr "Legg inn mest aktive brukere"
928
+
929
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:531
930
+ msgid "Insert Top 10 voters [yasr_visitor_votes] shortcode"
931
+ msgstr ""
932
+ "Legg inn kodesnutten [yasr_visitor_votes] for de 10 mest aktive anmelderne "
933
+
934
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:602
935
+ msgid "Reviews and Visitor Votes have been successfull imported."
936
+ msgstr "Omtaler og besøkendes vurderinger har blitt importert."
937
+
938
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:608
939
+ msgid ""
940
+ "Step2: I will check if you used Multiple Sets and if so I will import them. "
941
+ "THIS MAY TAKE A WHILE!"
942
+ msgstr ""
943
+ "Steg 2: Jeg vil sjekke om du brukte multisett, og jeg vil i så fall "
944
+ "importere dem. Dette kan ta litt tid."
945
+
946
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:610
947
+ msgid "Proceed Step 2"
948
+ msgstr "Fortsett til steg 2"
949
+
950
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:617
951
+ msgid "Something goes wrong! Refresh the page and try again!"
952
+ msgstr "Noe går galt. Oppdater siden (F5) og forsøk igjen."
953
+
954
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:646
955
+ msgid "I've found Multiple Set! Importing..."
956
+ msgstr "Jeg fant multisett. Importerer...."
957
+
958
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:655
959
+ msgid "Multi Set's name has been successfull imported."
960
+ msgstr "Multisettets navn har blitt importert."
961
+
962
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:657
963
+ msgid "Now I'm going to import Multi Set data"
964
+ msgstr " skal jeg importere multisettets data"
965
+
966
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:668
967
+ msgid "All votes has been successfull imported."
968
+ msgstr "Alle vurderinger har blitt importert."
969
+
970
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:670
971
+ msgid "Done"
972
+ msgstr "Fullført"
973
+
974
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:675
975
+ msgid "I've found Multiple Set's votes but I couldn't insert into db"
976
+ msgstr ""
977
+ "Jeg har funnet vurderinger for multisettet, men kunne ikke legge dem inn i "
978
+ "databasen"
979
+
980
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:683
981
+ msgid "I've found Multi Set but with no data"
982
+ msgstr "Jeg har funnet multisett, men de har ingen data"
983
+
984
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:692
985
+ msgid "I've found Multi Sets names but I couldn't insert into db"
986
+ msgstr ""
987
+ "Jeg har funnet multisett-navn, men jeg kunne ikke legge dem inn i databasen"
988
+
989
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:700
990
+ msgid "Multisets were not found. Imported is done!"
991
+ msgstr "Multisett ble ikke funnet. Importeringen har blitt fullført."
992
+
993
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:744
994
+ msgid "No Recenet votes yet"
995
+ msgstr "Ingen nylige vurderinger enda"
996
+
997
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:903 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1036
998
+ msgid "Error: you can't vote 0"
999
+ msgstr "Feil. Du kan ikke gi karakteren 0."
1000
+
1001
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:998 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1006
1002
+ msgid "Average rating"
1003
+ msgstr "Gjennomsnittlig vurdering:"
1004
+
1005
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:999 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1007
1006
+ msgid "Vote Saved"
1007
+ msgstr "Vurdering lagret"
1008
+
1009
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1126
1010
+ msgid "Vote updated"
1011
+ msgstr "Vurdering oppdatert"
1012
+
1013
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1190 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1198
1014
+ msgid "Average "
1015
+ msgstr "Gjennomsnitt:"
1016
+
1017
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1322
1018
+ msgid "stars"
1019
+ msgstr "stjerner"
1020
+
1021
+ #~ msgid "'bad', 'poor', 'ok', 'good', 'super'"
1022
+ #~ msgstr "'Dårlig', 'Ikke bra', 'OK', 'Bra', 'Helt super'"
lib/yasr-shortcode-functions.php CHANGED
@@ -80,48 +80,18 @@ function shortcode_overall_rating_callback ($atts) {
80
//IF show overall rating in loop is disabled use is_singular && is_main query
81
if ( YASR_SHOW_OVERALL_IN_LOOP === 'disabled' ) {
82
83
- //If pages are not excluted
84
- if ( YASR_AUTO_INSERT_EXCLUDE_PAGES === 'no' || !YASR_AUTO_INSERT_EXCLUDE_PAGES ) {
85
86
- if( is_singular() && is_main_query() ) {
87
-
88
- return $shortcode_html;
89
-
90
- }
91
-
92
- }
93
-
94
- //If page are excluted
95
- else {
96
-
97
- if( is_singular() && is_main_query() && !is_page() )
98
-
99
- return $shortcode_html;
100
101
}
102
103
} // End if YASR_SHOW_OVERALL_IN_LOOP === 'disabled') {
104
105
- //If overall rating in loop is enabled don't use is_singular && is main_query
106
elseif ( YASR_SHOW_OVERALL_IN_LOOP === 'enabled' ) {
107
108
- //If pages are not excluted return always
109
- if ( YASR_AUTO_INSERT_EXCLUDE_PAGES === 'no' || !YASR_AUTO_INSERT_EXCLUDE_PAGES ) {
110
-
111
- return $shortcode_html;
112
-
113
- }
114
-
115
- //Else if page are excluted return only if is not a page
116
- else {
117
-
118
- if ( !is_page() ) {
119
-
120
- return $shortcode_html;
121
-
122
- }
123
-
124
- }
125
126
}
127
@@ -338,48 +308,18 @@ function shortcode_visitor_votes_callback ($atts) {
338
//IF show visitor votes in loop is disabled use is_singular && is_main query
339
if ( YASR_SHOW_VISITOR_VOTES_IN_LOOP === 'disabled' ) {
340
341
- //If pages are not excluted
342
- if ( YASR_AUTO_INSERT_EXCLUDE_PAGES === 'no' || !YASR_AUTO_INSERT_EXCLUDE_PAGES ) {
343
-
344
- if( is_singular() && is_main_query() ) {
345
-
346
- return $shortcode_html . $javascript;
347
348
- }
349
-
350
- }
351
-
352
- //If page are excluted
353
- else {
354
-
355
- if( is_singular() && is_main_query() && !is_page() )
356
-
357
- return $shortcode_html . $javascript;;
358
359
}
360
361
} // End if YASR_SHOW_VISITOR_VOTES_IN_LOOP === 'disabled') {
362
363
- //If overall rating in loop is enabled don't use is_singular && is main_query
364
elseif ( YASR_SHOW_VISITOR_VOTES_IN_LOOP === 'enabled' ) {
365
366
- //If pages are not excluted return always
367
- if ( YASR_AUTO_INSERT_EXCLUDE_PAGES === 'no' || !YASR_AUTO_INSERT_EXCLUDE_PAGES ) {
368
-
369
- return $shortcode_html . $javascript;;
370
-
371
- }
372
-
373
- //Else if page are excluted return only if is not a page
374
- else {
375
-
376
- if ( !is_page() ) {
377
-
378
- return $shortcode_html . $javascript;;
379
-
380
- }
381
-
382
- }
383
384
}
385
80
//IF show overall rating in loop is disabled use is_singular && is_main query
81
if ( YASR_SHOW_OVERALL_IN_LOOP === 'disabled' ) {
82
83
+ if( is_singular() && is_main_query() ) {
84
85
+ return $shortcode_html;
86
87
}
88
89
} // End if YASR_SHOW_OVERALL_IN_LOOP === 'disabled') {
90
91
+ //If overall rating in loop is enabled don't use is_singular && is main_query
92
elseif ( YASR_SHOW_OVERALL_IN_LOOP === 'enabled' ) {
93
94
+ return $shortcode_html;
95
96
}
97
308
//IF show visitor votes in loop is disabled use is_singular && is_main query
309
if ( YASR_SHOW_VISITOR_VOTES_IN_LOOP === 'disabled' ) {
310
311
+ if( is_singular() && is_main_query() ) {
312
313
+ return $shortcode_html . $javascript;
314
315
}
316
317
} // End if YASR_SHOW_VISITOR_VOTES_IN_LOOP === 'disabled') {
318
319
+ //If overall rating in loop is enabled don't use is_singular && is main_query
320
elseif ( YASR_SHOW_VISITOR_VOTES_IN_LOOP === 'enabled' ) {
321
322
+ return $shortcode_html . $javascript;
323
324
}
325
readme.txt CHANGED
@@ -4,7 +4,7 @@ Tags: 5 star, admin, administrator, AJAX, five-star, javascript, jquery, post r
4
Requires at least: 3.5
5
Contributors: Dudo
6
Tested up to: 4.1
7
- Stable tag: 0.7.4
8
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
9
10
Yet Another Stars Rating is a simple plugin which allows you and / or your visitor to rate a post or element. Ideal for review's website
@@ -25,6 +25,7 @@ be able to insert the overall rating. You can either place the overall rating au
25
= Visitor Votes =
26
You can give your users the ability to vote, pasting the shortcode [yasr_visitor_votes] where you want the stars to appear.
27
Again, this can be placed automatically at the beginning or the end of each post; the option is in "Settings" -> "Yet Another Stars Rating: Settings".
28
29
= Multi Set =
30
Multisets give the opportunity to score different aspects for each review: for example, if you're reviewing a videogame, you can create the aspects "Graphics",
@@ -65,7 +66,7 @@ News and doc at [Yasr Official Site](http://yetanotherstarsrating.com/)
65
It is the vote given by who writes the review: readers are able to see this vote in read-only mode. Reviewer can vote using the box on the top rigth when writing a new article or post (he or she must have at least the "Author" role). Remember to insert this shortcode **[yasr_overall_rating]** to make it appear where you like. You can choose to make it appear just in a single post/page or in archive pages too (e.g. default Index, category pages, etc).
66
67
= What is "Visitor Rating"? =
68
- It is the vote that allows your visitors to vote: just paste this shortcode **[yasr_visitor_votes]** where you want the stars to appear. This works only in single posts or pages.
69
70
= What is "Multi Set"? =
71
It is the feature that makes YASR awesome. Multisets give the opportunity to score different aspects for each review: for example, if you're reviewing a videogame, you can create the aspects "Graphics", "Gameplay", "Story", etc. and give a vote for each one. To create a set, just go in "Settings" -> "Yet Another Stars Rating: Settings" and click on the "Multi Sets" tab. To insert it into a post, just paste the shortcode that YASR will create for you.
@@ -97,6 +98,10 @@ Of course not: you can easily add it on the visual editor just by clicking on th
97
98
== Changelog ==
99
100
= 0.7.4 =
101
* Security fix. Please update!
102
4
Requires at least: 3.5
5
Contributors: Dudo
6
Tested up to: 4.1
7
+ Stable tag: 0.7.5
8
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
9
10
Yet Another Stars Rating is a simple plugin which allows you and / or your visitor to rate a post or element. Ideal for review's website
25
= Visitor Votes =
26
You can give your users the ability to vote, pasting the shortcode [yasr_visitor_votes] where you want the stars to appear.
27
Again, this can be placed automatically at the beginning or the end of each post; the option is in "Settings" -> "Yet Another Stars Rating: Settings".
28
+ This may not works if you use a caching plugin.
29
30
= Multi Set =
31
Multisets give the opportunity to score different aspects for each review: for example, if you're reviewing a videogame, you can create the aspects "Graphics",
66
It is the vote given by who writes the review: readers are able to see this vote in read-only mode. Reviewer can vote using the box on the top rigth when writing a new article or post (he or she must have at least the "Author" role). Remember to insert this shortcode **[yasr_overall_rating]** to make it appear where you like. You can choose to make it appear just in a single post/page or in archive pages too (e.g. default Index, category pages, etc).
67
68
= What is "Visitor Rating"? =
69
+ It is the vote that allows your visitors to vote: just paste this shortcode **[yasr_visitor_votes]** where you want the stars to appear. This may not works if you use a caching plugin.
70
71
= What is "Multi Set"? =
72
It is the feature that makes YASR awesome. Multisets give the opportunity to score different aspects for each review: for example, if you're reviewing a videogame, you can create the aspects "Graphics", "Gameplay", "Story", etc. and give a vote for each one. To create a set, just go in "Settings" -> "Yet Another Stars Rating: Settings" and click on the "Multi Sets" tab. To insert it into a post, just paste the shortcode that YASR will create for you.
98
99
== Changelog ==
100
101
+ = 0.7.5 =
102
+ * Code cleanup and bugfix in yasr_visitor_votes shortcode
103
+ * Updated Norwegian translation (Thanks to [Line](http://www.spilleautomatercasinobonuser.com))
104
+
105
= 0.7.4 =
106
* Security fix. Please update!
107
yet-another-stars-rating.php CHANGED
@@ -3,7 +3,7 @@
3
* Plugin Name: Yet Another Stars Rating
4
* Plugin URI: http://wordpress.org/plugins/yet-another-stars-rating/
5
* Description: Rating system with rich snippets
6
- * Version: 0.7.4
7
* Author: Dario Curvino
8
* Author URI: http://yetanotherstarsrating.com/
9
* License: GPL2
@@ -28,7 +28,7 @@ along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>
28
*/
29
30
31
- define('YASR_VERSION_NUM', '0.7.4');
32
33
//Plugin relative path
34
define( "YASR_RELATIVE_PATH", dirname(__FILE__) );
3
* Plugin Name: Yet Another Stars Rating
4
* Plugin URI: http://wordpress.org/plugins/yet-another-stars-rating/
5
* Description: Rating system with rich snippets
6
+ * Version: 0.7.5
7
* Author: Dario Curvino
8
* Author URI: http://yetanotherstarsrating.com/
9
* License: GPL2
28
*/
29
30
31
+ define('YASR_VERSION_NUM', '0.7.5');
32
33
//Plugin relative path
34
define( "YASR_RELATIVE_PATH", dirname(__FILE__) );