Yasr – Yet Another Stars Rating - Version 1.4.3

Version Description

  • If Blogposting is selected as itemtpye, and no featured image is set, use the logo url
Download this release

Release Info

Developer Dudo
Plugin Icon 128x128 Yasr – Yet Another Stars Rating
Version 1.4.3
Comparing to
See all releases

Code changes from version 1.4.2 to 1.4.3

css/yasr.css CHANGED
@@ -178,7 +178,6 @@ div.bigstars .rateit-selected
178
vertical-align: bottom !important;
179
text-decoration: none;
180
cursor: pointer;
181
- cursor: hand;
182
}
183
184
.yasr-total-average-text-medium {
178
vertical-align: bottom !important;
179
text-decoration: none;
180
cursor: pointer;
181
}
182
183
.yasr-total-average-text-medium {
js/yasr-front.js CHANGED
@@ -224,9 +224,6 @@ document.addEventListener('DOMContentLoaded', function(event) {
224
225
},
226
disabled: true,
227
- close: function( event, ui ) {
228
- jQuery(this).tooltip('disable');
229
- }
230
231
});
232
224
225
},
226
disabled: true,
227
228
});
229
languages/yet-another-stars-rating-cs_CZ.mo ADDED
Binary file
languages/yet-another-stars-rating-cs_CZ.po ADDED
@@ -0,0 +1,1163 @@
1
+ msgid ""
2
+ msgstr ""
3
+ "Project-Id-Version: YASR lenguages\n"
4
+ "POT-Creation-Date: 2016-10-12 01:41-0500\n"
5
+ "PO-Revision-Date: 2016-10-12 05:57-0500\n"
6
+ "Language-Team: Mik013\n"
7
+ "MIME-Version: 1.0\n"
8
+ "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
9
+ "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
10
+ "X-Generator: Poedit 1.8.9\n"
11
+ "X-Poedit-KeywordsList: __;_e\n"
12
+ "X-Poedit-Basepath: .\n"
13
+ "Last-Translator: \n"
14
+ "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
15
+ "Language: cs_CZ\n"
16
+ "X-Poedit-SearchPath-0: ..\n"
17
+ "X-Poedit-SearchPath-1: ../lib\n"
18
+
19
+ #: ../yasr-metabox-top-right.php:74 ../yasr-metabox-top-right.php:108
20
+ msgid "Rate this article / item"
21
+ msgstr "Ohodnoťte tento článek / položku "
22
+
23
+ #: ../yasr-metabox-top-right.php:80 ../lib/yasr-shortcode-functions.php:550
24
+ #: ../lib/yasr-functions.php:55
25
+ msgid "Loading, please wait"
26
+ msgstr "Načítání dalších položek... počkejte prosím."
27
+
28
+ #: ../yasr-metabox-top-right.php:156
29
+ msgid "Save Vote"
30
+ msgstr "Uložit hlas"
31
+
32
+ #: ../yasr-metabox-top-right.php:184
33
+ msgid "Disable auto insert for this post or page?"
34
+ msgstr "Zakázat automatické vkládání pro tento příspěvek nebo stránku?"
35
+
36
+ #: ../yasr-metabox-top-right.php:207
37
+ msgid "This review is about a..."
38
+ msgstr "Toto hodnocení je o ..."
39
+
40
+ #: ../yasr-metabox-top-right.php:212 ../yasr-metabox-multiple-rating.php:46
41
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:789
42
+ msgid "Select"
43
+ msgstr "Vybrat"
44
+
45
+ #: ../yasr-metabox-top-right.php:230
46
+ msgid ""
47
+ "Remember to insert this shortcode <strong>[yasr_overall_rating]</strong> "
48
+ "where you want to display this rating"
49
+ msgstr ""
50
+ "Nezapomeňte vložit tento zkrácený kód <strong>[yasr_overall_rating]</strong> "
51
+ "tam, kde chcete zobrazit toto hodnocení"
52
+
53
+ #: ../yasr-settings-page.php:24 ../lib/yasr-functions.php:230
54
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:45 ../lib/yasr-ajax-functions.php:142
55
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:228 ../lib/yasr-ajax-functions.php:386
56
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:815 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1129
57
+ msgid "You do not have sufficient permissions to access this page."
58
+ msgstr "Nemáte dostatečná oprávnění k přístupu na tuto stránku."
59
+
60
+ #: ../yasr-settings-page.php:38
61
+ msgid "Settings"
62
+ msgstr "Nastavení"
63
+
64
+ #: ../yasr-settings-page.php:82
65
+ msgid "General Settings"
66
+ msgstr "Obecná Nastavení"
67
+
68
+ #: ../yasr-settings-page.php:83
69
+ msgid "Multi Sets"
70
+ msgstr "Vícepoložková hodnocení"
71
+
72
+ #: ../yasr-settings-page.php:84
73
+ msgid "Aspect & Styles"
74
+ msgstr "Vzhled & Styly"
75
+
76
+ #: ../yasr-settings-page.php:86
77
+ msgid "Extensions"
78
+ msgstr "Rozšíření"
79
+
80
+ #: ../yasr-settings-page.php:103 ../lib/yasr-settings-functions.php:219
81
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:339
82
+ msgid "Save Settings"
83
+ msgstr "Uložit nastavení"
84
+
85
+ #: ../yasr-settings-page.php:128
86
+ msgid "Import Gd Star Rating"
87
+ msgstr "Import Gd Star Rating"
88
+
89
+ #: ../yasr-settings-page.php:129
90
+ msgid "I've found a previous installation of Gd Star Rating."
91
+ msgstr "Našel jsem předchozí instalaci Gd Star Rating."
92
+
93
+ #: ../yasr-settings-page.php:129
94
+ msgid "Do you want proceed to import data?"
95
+ msgstr "Chcete pokračovat importem dat?"
96
+
97
+ #: ../yasr-settings-page.php:131
98
+ msgid "Yes, Begin Import"
99
+ msgstr "Ano, začít import"
100
+
101
+ #: ../yasr-settings-page.php:135
102
+ msgid "Click on Proceed to import Gd Star Rating data."
103
+ msgstr "Klikněte na Pokračovat pro import Gd Star Rating dat."
104
+
105
+ #: ../yasr-settings-page.php:138 ../yasr-settings-page.php:171
106
+ msgid "Proceed"
107
+ msgstr "Pokračovat"
108
+
109
+ #: ../yasr-settings-page.php:160
110
+ msgid "Manage GD Star Data"
111
+ msgstr "Spravovat GD Star Data"
112
+
113
+ #: ../yasr-settings-page.php:161
114
+ msgid "Gd Star Rating has been already imported."
115
+ msgstr "Gd Star Rating byl již importován."
116
+
117
+ #: ../yasr-settings-page.php:162
118
+ msgid "If you wish you can import it again, but"
119
+ msgstr "Pokud chcete, můžete jej importovat znovu, ale"
120
+
121
+ #: ../yasr-settings-page.php:162
122
+ msgid "you will lose all data you've collect since the import!"
123
+ msgstr "přijdete o všechna data, které jste od posledního importu získali!"
124
+
125
+ #: ../yasr-settings-page.php:164
126
+ msgid "Ok, Import Again"
127
+ msgstr "OK, Importovat znovu"
128
+
129
+ #: ../yasr-settings-page.php:168
130
+ msgid ""
131
+ "Click on Proceed to import again Gd Star Rating data. This may take a while!"
132
+ msgstr ""
133
+ "Kliknutím na Pokračovat znovu importujete data Gd Star Rating data. To může "
134
+ "trvat delší dobu!"
135
+
136
+ #: ../yasr-settings-page.php:205
137
+ msgid "Manage Multi Set"
138
+ msgstr "Spravovat vícepoložkové hodnocení"
139
+
140
+ #: ../yasr-settings-page.php:209
141
+ msgid "What is a Multi Set?"
142
+ msgstr "Co je vícepoložkové hodnocení?"
143
+
144
+ #: ../yasr-settings-page.php:214
145
+ msgid ""
146
+ "Multi Set allows you to insert a rate for each aspect about the product / "
147
+ "local business / whetever you're reviewing, example in the image below."
148
+ msgstr ""
149
+ "Vícepoložkové hodnocení vám umožňuje vložit hodnocení pro každý aspekt o "
150
+ "výrobku / místní firmy / všude tam, kde hodnotíte, příklad na obrázku níže."
151
+
152
+ #: ../yasr-settings-page.php:218
153
+ msgid ""
154
+ "You can create up to 99 different Multi Set and each one can contain up to 9 "
155
+ "different fields. Once you've saved it, you can insert the rates while "
156
+ "typing your article in the box below the editor, as you can see in this "
157
+ "image (click to see it larger)"
158
+ msgstr ""
159
+ "Můžete vytvořit až 99 různých vícepoložkových hodnocení a každé z nich může "
160
+ "obsahovat až 9 různých prvků. Poté, co jej uložíte, můžete vkládat hodnocení "
161
+ "při psaní vašeho článku do pole pod editorem, jak můžete vidět na tomto "
162
+ "obrázku (klikněte pro jeho zvětšení)"
163
+
164
+ #: ../yasr-settings-page.php:222
165
+ msgid ""
166
+ "In order to insert your Multi Sets into a post or page, you can either past "
167
+ "the short code that will appear at the bottom of the box or just click on "
168
+ "the star in the graphic editor and select \"Insert Multi Set\"."
169
+ msgstr ""
170
+ "Aby bylo možné vložit vaše vícepoložková hodnocení do příspěvku nebo "
171
+ "stránky, můžete buď vložit krátký kódu, který se objeví v dolní části okna, "
172
+ "nebo stačí kliknout na hvězdu v grafickém editoru a vybrat možnost \"Vložit "
173
+ "vícepoložkové hodnocení\"."
174
+
175
+ #: ../yasr-settings-page.php:228
176
+ msgid "Close this message"
177
+ msgstr "Zavřít tuto zprávu"
178
+
179
+ #: ../yasr-settings-page.php:263 ../yasr-settings-page.php:294
180
+ msgid "Save"
181
+ msgstr "Uložit"
182
+
183
+ #: ../yasr-settings-page.php:320
184
+ msgid "Extensions for Yet Another Stars Rating"
185
+ msgstr "Rozšíření pro Yet Another Stars Rating"
186
+
187
+ #: ../yasr-settings-page.php:323
188
+ msgid "Extensions add functionality to your Yasr installation"
189
+ msgstr "Rozšíření přidají další funkce do vaší Yasr instalace"
190
+
191
+ #: ../yasr-settings-page.php:338
192
+ msgid ""
193
+ "Start accepting reviews and ratings for your post or pages using Yasr User "
194
+ "Reviews extension."
195
+ msgstr ""
196
+ "Začít přijímat názory a hodnocení u komentářů vašich příspěvků nebo stránek "
197
+ "pomocí Yasr User Reviews rozšíření."
198
+
199
+ #: ../yasr-settings-page.php:356 ../yasr-settings-page.php:394
200
+ #: ../yasr-settings-page.php:432
201
+ msgid "Get this extension"
202
+ msgstr "Získat toto rozšíření"
203
+
204
+ #: ../yasr-settings-page.php:376
205
+ msgid "Choose between ready to use image or upload your own!"
206
+ msgstr "Vyberte si mezi připravenými ikonami, nebo nahrajte své vlastní!"
207
+
208
+ #: ../yasr-settings-page.php:414
209
+ msgid "Unleash all the power of your rankings with just a click!"
210
+ msgstr "Objevte sílu vašeho pořadí pouhým jedním kliknutím!"
211
+
212
+ #: ../yasr-metabox-multiple-rating.php:35
213
+ msgid "Choose wich set you want to use"
214
+ msgstr "Vyberte si sadu, kterou chcete používat"
215
+
216
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:192
217
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:217
218
+ msgid "You've already voted this article with"
219
+ msgstr "Tento článek jste už hodnotil(a) => "
220
+
221
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:242
222
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:579
223
+ msgid "You must sign in to vote"
224
+ msgstr "Musíte se přihlásit, abyste mohli hlasovat"
225
+
226
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:284 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1316
227
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1324 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1462
228
+ msgid "Total: "
229
+ msgstr "Celkem:"
230
+
231
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:284 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1462
232
+ msgid "Average: "
233
+ msgstr "Průměr:"
234
+
235
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:495
236
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:548
237
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:885
238
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:920
239
+ msgid "Average"
240
+ msgstr "Průměr"
241
+
242
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:552
243
+ msgid "Submit!"
244
+ msgstr "Odeslat!"
245
+
246
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:558
247
+ msgid "Thank you for voting! "
248
+ msgstr "Děkujeme za Váš hlas!"
249
+
250
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:810
251
+ msgid "Rating"
252
+ msgstr "Hodnocení"
253
+
254
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:828
255
+ msgid "You don't have any votes stored"
256
+ msgstr "Dosud nemáte žádné uložené hlasy"
257
+
258
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:866
259
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:905
260
+ msgid "Post / Page"
261
+ msgstr "Příspěvek / Stránka"
262
+
263
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:867
264
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:906
265
+ msgid "Order By"
266
+ msgstr "Seřadit podle"
267
+
268
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:867
269
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:906
270
+ msgid "Most Rated"
271
+ msgstr "Nejvíce hodnocené"
272
+
273
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:867
274
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:906
275
+ msgid "Highest Rated"
276
+ msgstr "Nejlépe hodnocené"
277
+
278
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:885
279
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:920
280
+ msgid "Total:"
281
+ msgstr "Celkem:"
282
+
283
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:897
284
+ msgid "You've not enough data"
285
+ msgstr "Nemáte dostatek údajů"
286
+
287
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:932
288
+ msgid "You've not enought data"
289
+ msgstr "Nemáte dostatek údajů"
290
+
291
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:1029
292
+ msgid ""
293
+ "Problem while retrieving the top 5 most active reviewers. Did you publish "
294
+ "any review?"
295
+ msgstr ""
296
+ "Při načítání 5. nejaktivnějších recenzentů nastal problém. Publikovali jste "
297
+ "nějaké hodnocení?"
298
+
299
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:1105
300
+ msgid ""
301
+ "Problem while retrieving the top 10 active users chart. Are you sure you "
302
+ "have votes to show?"
303
+ msgstr ""
304
+ "Při načítání grafu 10. nejaktivnějších uživatelů nastal problém. Jste si "
305
+ "jisti, že máte hlasy k zobrazení?"
306
+
307
+ #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:1148
308
+ #, php-format
309
+ msgid "based on %d votes"
310
+ msgstr "na základě %d hlasů"
311
+
312
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:68
313
+ msgid "General settings"
314
+ msgstr "Obecná nastavení"
315
+
316
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:69
317
+ msgid "Auto insert options"
318
+ msgstr "Možnosti automatického vložení"
319
+
320
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:70
321
+ msgid "Show \"Overall Rating\" in Archive Page?"
322
+ msgstr "Zobrazit \"Celkové hodnocení\" na archivované stránce?"
323
+
324
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:71
325
+ msgid "Show \"Visitor Votes\" in Archive Page?"
326
+ msgstr "Zobrazit \"Hlasy návštěvníků\" na archivované stránce?"
327
+
328
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:72
329
+ msgid "Insert custom text to show before / after stars"
330
+ msgstr "Vložit vlastní text, který se zobrazí před / za hvězdami"
331
+
332
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:73
333
+ msgid "Do you want show stats for visitors votes?"
334
+ msgstr "Chcete zobrazit statistiky hlasů návštěvníků?"
335
+
336
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:74
337
+ msgid "Allow only logged in user to vote?"
338
+ msgstr "Povolit hlasování pouze přihlášeným uživatelům?"
339
+
340
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:75
341
+ msgid "Rich snippet options"
342
+ msgstr "Možnosti strukturovaného úryvku"
343
+
344
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:76
345
+ msgid "How do you want to rate \"Overall Rating\"?"
346
+ msgstr "Jak chcete vyjádřit \"Celkové hodnocení\"?"
347
+
348
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:89
349
+ msgid "Use Auto Insert?"
350
+ msgstr "Používat automatické vkládání­­­?"
351
+
352
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:102
353
+ msgid "What?"
354
+ msgstr "Co?"
355
+
356
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:107
357
+ msgid "Overall Rating / Author Rating"
358
+ msgstr "Celkové hodnocení / Hodnocení autora"
359
+
360
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:111 ../lib/yasr-ajax-functions.php:524
361
+ msgid "Visitor Votes"
362
+ msgstr "Hlasy návštěvníků"
363
+
364
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:115
365
+ msgid "Both"
366
+ msgstr "Oboje"
367
+
368
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:121
369
+ msgid "Where?"
370
+ msgstr "Kde?"
371
+
372
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:126
373
+ msgid "Before the post"
374
+ msgstr "Před příspěvkem"
375
+
376
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:130
377
+ msgid "After the post"
378
+ msgstr "Za příspěvkem"
379
+
380
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:137
381
+ msgid "Size"
382
+ msgstr "Velikost"
383
+
384
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:143 ../lib/yasr-ajax-functions.php:514
385
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:532
386
+ msgid "Small"
387
+ msgstr "Malé"
388
+
389
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:148 ../lib/yasr-ajax-functions.php:515
390
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:533
391
+ msgid "Medium"
392
+ msgstr "Střední"
393
+
394
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:153 ../lib/yasr-ajax-functions.php:516
395
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:534
396
+ msgid "Large"
397
+ msgstr "Velké"
398
+
399
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:160
400
+ msgid "Exclude Pages?"
401
+ msgstr "Vynechat stránky?"
402
+
403
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:164
404
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:184
405
+ msgid "Yes"
406
+ msgstr "Ano"
407
+
408
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:169
409
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:189
410
+ msgid "No"
411
+ msgstr "Ne"
412
+
413
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:181
414
+ msgid "Use only in custom post types?"
415
+ msgstr "Používat pouze ve vlastních typech příspěvků?"
416
+
417
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:193
418
+ msgid "You see this because you use custom post types."
419
+ msgstr "To vidíte, protože používáte vlastní typy příspěvků."
420
+
421
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:195
422
+ msgid "If you want to use auto insert only in custom post types, choose Yes"
423
+ msgstr ""
424
+ "Chcete-li použít automatické vkládání jen v vlastních typů příspěvků, zvolte "
425
+ "možnost Ano"
426
+
427
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:240
428
+ msgid ""
429
+ "If you enable this, \"Overall Rating\" will be showed not only in the single "
430
+ "article or page, but also in pages like Home Page, category pages or "
431
+ "archives."
432
+ msgstr ""
433
+ "Pokud povolíte toto, \"Celkové hodnocení\" se objeví nejen u příspěvku nebo "
434
+ "stránky, ale také na stránkách, jako je domovská stránka, na stránkách "
435
+ "kategorií nebo archivních."
436
+
437
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:267
438
+ msgid ""
439
+ "If you enable this, \"Visitor Votes\" will be showed not only in the single "
440
+ "article or page, but also in pages like Home Page, category pages or "
441
+ "archives."
442
+ msgstr ""
443
+ "Pokud povolíte toto, \"Hlasy návštěvníků\" se objeví nejen u příspěvku nebo "
444
+ "stránky, ale také na stránkách, jako je domovská stránka, na stránkách "
445
+ "kategorií nebo archivních."
446
+
447
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:302
448
+ msgid "Custom text to display before Overall Rating"
449
+ msgstr "Vlastní text zobrazený před Celkovým hodnocením"
450
+
451
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:307
452
+ msgid "Custom text to display BEFORE Visitor Rating"
453
+ msgstr "Vlastní text zobrazený PŘED hodnocením návštěvníka"
454
+
455
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:313
456
+ msgid "Custom text to display AFTER Visitor Rating"
457
+ msgstr "Vlastní text zobrazený ZA hodnocením návštěvníka"
458
+
459
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:318
460
+ msgid "Custom text to display when a non logged user has already rated"
461
+ msgstr ""
462
+ "Vlastní text, který se zobrazí v případě, že nepřihlášený uživatel již "
463
+ "hodnotil."
464
+
465
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:323
466
+ msgid "Help"
467
+ msgstr "Nápověda"
468
+
469
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:327
470
+ msgid ""
471
+ "In the first field you can use %overall_rating% pattern to show the overall "
472
+ "rating."
473
+ msgstr ""
474
+ "V prvním poli můžete použít předloha %overall_rating% pro zobrazení "
475
+ "celkového hodnocení."
476
+
477
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:331
478
+ msgid ""
479
+ "In the Second and Third fields you can use %total_count% pattern to show the "
480
+ "total count, and %average% pattern to show the average"
481
+ msgstr ""
482
+ "Ve druhém a třetím poli můžete použít předlohu %total_count% pro zobrazení "
483
+ "celkového poču a předlohu %average% pro zobrazení průměru"
484
+
485
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:381
486
+ msgid "Allow only logged-in users"
487
+ msgstr "Povolit pouze přihlášeným uživatelům"
488
+
489
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:385
490
+ msgid "Allow everybody (logged in and anonymous)"
491
+ msgstr "Povolit všem (přihlášeným i anonymním)"
492
+
493
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:405
494
+ msgid "Which rich snippet do you want to use?"
495
+ msgstr "Který strukturovaný úryvek chcete používat?"
496
+
497
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:409
498
+ msgid "Review Rating"
499
+ msgstr "Přehledové hodnocení"
500
+
501
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:413
502
+ msgid "Aggregate Rating"
503
+ msgstr "Souhrnné hodnocení"
504
+
505
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:418
506
+ msgid "What is this?"
507
+ msgstr "Co je tohle?"
508
+
509
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:423
510
+ msgid ""
511
+ "If you select \"Review Rating\", your site will be indexed from search "
512
+ "engines like this: "
513
+ msgstr ""
514
+ "Zvolíte-li \"Přehledové hodnocení\", budou vaše stránky vyhledavači "
515
+ "indexovány takto:"
516
+
517
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:428
518
+ msgid ""
519
+ "If, instead, you choose \"Aggregate Rating\", your site will be indexed like "
520
+ "this"
521
+ msgstr ""
522
+ "Pokud místo toho zvolíte \"Souhrnné hodnocení\", budou vaše stránky "
523
+ "indexovány takhle:"
524
+
525
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:439
526
+ msgid "Select default item type for all post or pages"
527
+ msgstr "Vyberte výchozí typ položky pro všechny příspěvky nebo stránky"
528
+
529
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:444
530
+ msgid "Product"
531
+ msgstr "Výrobek"
532
+
533
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:448
534
+ msgid "Place"
535
+ msgstr "Místo"
536
+
537
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:452
538
+ msgid "Recipe"
539
+ msgstr "Návod"
540
+
541
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:456
542
+ msgid "BlogPosting"
543
+ msgstr "Příspěvek blogu"
544
+
545
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:462
546
+ msgid ""
547
+ "If you need to use BlogPosting as item type, even for just one post or page, "
548
+ "please fill these forms"
549
+ msgstr ""
550
+ "Vyplňte prosím tento formulář i v případě, pokud potřebujete použít "
551
+ "Příspěvek blogu i jen pro jediný příspěvek nebo stránku"
552
+
553
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:467
554
+ msgid "Publisher name (e.g. Google)"
555
+ msgstr "Jméno vydavatele (např. Google)"
556
+
557
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:472
558
+ msgid "Logo Url (if empty siteicon will be used instead)"
559
+ msgstr "URL loga (případně bude použita ikona webu)"
560
+
561
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:479
562
+ msgid "You can always change it in the single post or page."
563
+ msgstr "Toto můžete kdykoli změnit v konkrétním příspěvku nebo stránce."
564
+
565
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:481
566
+ msgid ""
567
+ "This will affect only the post/page where you didn't change manually the "
568
+ "itemtype yet."
569
+ msgstr ""
570
+ "Toto bude mít vliv pouze příspěvek / stránku, kde jste ručně nezměnily typ "
571
+ "položky."
572
+
573
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:520
574
+ msgid "Stars"
575
+ msgstr "Hvězdy"
576
+
577
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:524
578
+ msgid "Numbers"
579
+ msgstr "Čísla"
580
+
581
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:663
582
+ msgid "Show average?"
583
+ msgstr "Zobrazit průměr?"
584
+
585
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:705
586
+ msgid ""
587
+ "If you select no, the \"Average\" row will not be displayed. You can "
588
+ "override this in the single multi set by using the parameter \"show_average\""
589
+ msgstr ""
590
+ "Pokud zvolíte Ne, řádek \"Průměr\" nebude zobrazen. Toto můžete přepsat v "
591
+ "Obecných nastaveních pomocí parametru \"show_average\""
592
+
593
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:734
594
+ msgid "Add New Multiple Set"
595
+ msgstr "Přidat nové vícepoložkové hodnocení"
596
+
597
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:735
598
+ msgid ""
599
+ "Name, Element#1 and Element#2 MUST be filled and must be long at least 3 "
600
+ "characters"
601
+ msgstr ""
602
+ "Název, Prvku#1 a Prvku#2 musí být vyplněn a musí být dlouhý alespoň 3 znaky"
603
+
604
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:738
605
+ msgid "Name"
606
+ msgstr "Název"
607
+
608
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:743
609
+ msgid "You can insert up to nine elements"
610
+ msgstr "Můžete vložit až devět prvků"
611
+
612
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:748
613
+ msgid "Element "
614
+ msgstr "Prvek"
615
+
616
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:758
617
+ msgid "Create New Set"
618
+ msgstr "Vytvořit novou sadu"
619
+
620
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:779
621
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:812
622
+ msgid "Manage Multiple Set"
623
+ msgstr "Spravovat vícepoložkové hodnocení"
624
+
625
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:781
626
+ msgid "Wich set do you want to edit or remove?"
627
+ msgstr "Kterou sadu chcete upravit nebo odstranit?"
628
+
629
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:822
630
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:940
631
+ msgid "Field name"
632
+ msgstr "Jméno pole"
633
+
634
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:826
635
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:944
636
+ msgid "Remove"
637
+ msgstr "Odstranit"
638
+
639
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:868
640
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:986
641
+ msgid "Remove whole set?"
642
+ msgstr "Odstranit celou sadu?"
643
+
644
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:881
645
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:999
646
+ msgid ""
647
+ "If you remove something you will remove all the votes for that set or field. "
648
+ "This operation CAN'T BE undone."
649
+ msgstr ""
650
+ "Odstraníte-li něco, budou odstraněny všechny hlasy pro danou sadu nebo pole. "
651
+ "Tuto operaci NELZE vrátit zpět."
652
+
653
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:888
654
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1006
655
+ msgid "You can use up to 9 elements"
656
+ msgstr "Můžete použít až 9 prvků"
657
+
658
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:890
659
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1008
660
+ msgid "Add element"
661
+ msgstr "Přidat prvek"
662
+
663
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:892
664
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1010
665
+ msgid "Save changes"
666
+ msgstr "Uložit změny"
667
+
668
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:902
669
+ msgid "No Multiple Set were found"
670
+ msgstr "Nebyla nalezeno žádné vícepoložkové hodnocení"
671
+
672
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1151
673
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1451
674
+ msgid "Settings Saved"
675
+ msgstr "Nastavení uloženo"
676
+
677
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1156
678
+ msgid "Something goes wrong trying insert set field name. Please report it"
679
+ msgstr ""
680
+ "Něco se pokazilo při pokusu vložit nastavit název pole. Prosím ohlaste to"
681
+
682
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1162
683
+ msgid "Something goes wrong trying insert Multi Set name. Please report it"
684
+ msgstr ""
685
+ "Něco se pokazilo při pokusu vložit název vícepoložkového hodnocení. Prosím "
686
+ "ohlaste to"
687
+
688
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1237
689
+ msgid "Something goes wrong trying to delete a Multi Set . Please report it"
690
+ msgstr ""
691
+ "Něco se pokazilo při pokusu odstranit vícepoložkové hodnocení. Prosím "
692
+ "ohlaste to"
693
+
694
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1283
695
+ msgid ""
696
+ "Something goes wrong trying to delete a Multi Set's element. Please report it"
697
+ msgstr ""
698
+ "Něco se pokazilo při pokusu odstranit prvek vícepoložkového hodnocení. "
699
+ "Prosím ohlaste to"
700
+
701
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1347
702
+ msgid ""
703
+ "Something goes wrong trying to update a Multi Set's element. Please report it"
704
+ msgstr ""
705
+ "Něco se pokazilo při pokusu aktualizovat prvek vícepoložkového hodnocení. "
706
+ "Prosím ohlaste to"
707
+
708
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1436
709
+ msgid ""
710
+ "Something goes wrong trying to insert set field name in edit form. Please "
711
+ "report it"
712
+ msgstr ""
713
+ "Něco se pokazilo při pokusu vložit nastavit název pole v editačním "
714
+ "formuláři. Prosím ohlaste to"
715
+
716
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1487
717
+ msgid "Style Options"
718
+ msgstr "Možnosti stylů"
719
+
720
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1488
721
+ msgid "Which color scheme do you want to use?"
722
+ msgstr "Jaké barevné schéma chcete používat?"
723
+
724
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1490
725
+ msgid "Custom CSS Styles"
726
+ msgstr "Vlastní CSS styly"
727
+
728
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1507
729
+ msgid "Light"
730
+ msgstr "Světlé"
731
+
732
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1512
733
+ msgid "Dark"
734
+ msgstr "Tmavé"
735
+
736
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1517
737
+ msgid "Preview"
738
+ msgstr "Náhled"
739
+
740
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1522
741
+ msgid "Light theme"
742
+ msgstr "Světlá šablona"
743
+
744
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1527
745
+ msgid "Dark theme"
746
+ msgstr "Tmavá šablona"
747
+
748
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1539
749
+ msgid ""
750
+ "Please use text area below to write your own CSS styles to override the "
751
+ "default ones."
752
+ msgstr ""
753
+ "Použijte textové pole níže pro své vlastní CSS styly, které nahradí ty "
754
+ "výchozí."
755
+
756
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1541
757
+ msgid "Leave it blank if you don't know what you're doing."
758
+ msgstr "Ponechte prázdné, pokud nevíte, co děláte."
759
+
760
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1612
761
+ msgid "Keep in touch!"
762
+ msgstr "Zůstaňte v kontaktu!"
763
+
764
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1655
765
+ #, php-format
766
+ msgid ""
767
+ "Hey, seems like you reached %s votes on your site throught YASR! That's cool!"
768
+ msgstr ""
769
+ "Zdá se, že jste dosáhli %s hlasů na svých stránkách prostřednictvím YASR! To "
770
+ "je super!"
771
+
772
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1657
773
+ msgid "Can I ask a favor?"
774
+ msgstr "Mohu požádat o laskavost?"
775
+
776
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1659
777
+ msgid "Can you please rate YASR 5 stars on"
778
+ msgstr "Můžete prosím ohodnotit YASR 5. hvězdičkami na"
779
+
780
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1661
781
+ msgid " It will require just 1 min but it's a HUGE help for me. Thank you."
782
+ msgstr "Bude to vyžadovat jen 1 min, ale je to pro mne OBROVSKÁ pomoc. Děkuji."
783
+
784
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1667
785
+ msgid "Ok, I'm glad to help!"
786
+ msgstr "OK, rád pomohu!"
787
+
788
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1668
789
+ msgid "Remind me later!"
790
+ msgstr "Připomenout později!"
791
+
792
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1669
793
+ msgid "Don't need to ask, I already did it!"
794
+ msgstr "Nemusíte se ptát, už jsem to udělal!"
795
+
796
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1702
797
+ #, php-format
798
+ msgid ""
799
+ "Thank you for using <a href=\"%s\" target=\"_blank\">Yet Another Stars "
800
+ "Rating</a>. Please <a href=\"%s\" target=\"_blank\">rate it</a> 5 stars on "
801
+ "<a href=\"%s\" target=\"_blank\">WordPress.org</a>"
802
+ msgstr ""
803
+ "Děkujeme, že používáte <a href=\"%s\" target=\"_blank\">Yet Another Stars "
804
+ "Rating</a>. Prosím <a href=\"%s\" target=\"_blank\">ohodnoťte jej</a> 5 "
805
+ "hvězdičkami na <a href=\"%s\" target=\"_blank\">WordPress.org</a>"
806
+
807
+ #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1747
808
+ msgid "No previous Gd Star Rating installation was found"
809
+ msgstr "Nenašel jsem žádnou předchozí instalaci Gd Star Rating"
810
+
811
+ #: ../lib/yasr-db-functions.php:437 ../lib/yasr-db-functions.php:580
812
+ msgid "No recenet votes yet"
813
+ msgstr "Zatím žádná nedávná hodnocení"
814
+
815
+ #: ../lib/yasr-db-functions.php:452 ../lib/yasr-ajax-functions.php:851
816
+ msgid "anonymous"
817
+ msgstr "anonymní"
818
+
819
+ #: ../lib/yasr-db-functions.php:461
820
+ #, php-format
821
+ msgid "Vote %d from %s on "
822
+ msgstr "Hlas %d od %s dne "
823
+
824
+ #: ../lib/yasr-db-functions.php:477 ../lib/yasr-db-functions.php:610
825
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:876 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1025
826
+ msgid "Ip address"
827
+ msgstr "IP adresa"
828
+
829
+ #: ../lib/yasr-db-functions.php:498 ../lib/yasr-db-functions.php:631
830
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:894 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1044
831
+ msgid "Pages"
832
+ msgstr "Stránky"
833
+
834
+ #: ../lib/yasr-db-functions.php:594 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1009
835
+ #, php-format
836
+ msgid "You rated %s on "
837
+ msgstr "Ohodnoceno %s dne"
838
+
839
+ #: ../lib/yasr-functions.php:57
840
+ msgid "bad, poor, ok, good, super"
841
+ msgstr "špatný, slabý, ok, dobrý, super"
842
+
843
+ #: ../lib/yasr-functions.php:217 ../lib/yasr-functions.php:218
844
+ msgid "Yet Another Stars Rating: Settings"
845
+ msgstr "YASR: Nastavení"
846
+
847
+ #: ../lib/yasr-functions.php:267
848
+ msgid "Yet Another Stars Rating: Multiple set"
849
+ msgstr "YASR: Vícepoložkové hodnocení"
850
+
851
+ #: ../lib/yasr-functions.php:278
852
+ msgid "You don't have enought privileges to insert Overall Rating"
853
+ msgstr "Nemáte dostatečná oprávnění pro vložení Celkového hodnocení"
854
+
855
+ #: ../lib/yasr-functions.php:288
856
+ msgid "You don't have enough privileges to insert a Multi Set"
857
+ msgstr "Nemáte dostatečná oprávnění pro vložení vícepoložkového hodnocení"
858
+
859
+ #: ../lib/yasr-functions.php:641
860
+ msgid "Product, Place, Recipe, BlogPosting"
861
+ msgstr "Výrobek, Místo, Návod, Příspěvek blogu"
862
+
863
+ #: ../lib/yasr-admin-actions.php:67
864
+ msgid "Choose Stars Set"
865
+ msgstr "Výběr skupiny hvězd"
866
+
867
+ #: ../lib/yasr-admin-actions.php:102
868
+ msgid "Looking for more?"
869
+ msgstr "Hledáte více?"
870
+
871
+ #: ../lib/yasr-admin-actions.php:104
872
+ #, php-format
873
+ msgid "Take a look to the %s"
874
+ msgstr "Podívejte se na %s"
875
+
876
+ #: ../lib/yasr-widgets.php:43
877
+ msgid "Yasr Overall Rating"
878
+ msgstr "Yasr Celkové hodnocení"
879
+
880
+ #: ../lib/yasr-widgets.php:45
881
+ msgid "Display Overall Rating"
882
+ msgstr "Zobrazit Celkové hodnocení"
883
+
884
+ #: ../lib/yasr-widgets.php:104
885
+ msgid "Our Rating:"
886
+ msgstr "Naše hodnocení:"
887
+
888
+ #: ../lib/yasr-widgets.php:123 ../lib/yasr-widgets.php:311
889
+ msgid "Title:"
890
+ msgstr "Titulek:"
891
+
892
+ #: ../lib/yasr-widgets.php:127 ../lib/yasr-widgets.php:319
893
+ msgid "Size:"
894
+ msgstr "Velikost:"
895
+
896
+ #: ../lib/yasr-widgets.php:207
897
+ msgid "Yasr Visitor Votes"
898
+ msgstr "Yasr Hlasy návštěvníků"
899
+
900
+ #: ../lib/yasr-widgets.php:209
901
+ msgid "Show Yasr Visitor Votes"
902
+ msgstr "Zobrazit Yasr Hlasy návštěvníků"
903
+
904
+ #: ../lib/yasr-widgets.php:280
905
+ msgid "Rate This:"
906
+ msgstr "Hodnotit toto:"
907
+
908
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:109
909
+ msgid "You've rated it "
910
+ msgstr "Ohodnoceno"
911
+
912
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:113
913
+ msgid "You've reset the vote"
914
+ msgstr "Hodnocení vynulováno"
915
+
916
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:201
917
+ msgid "Type Saved"
918
+ msgstr "Typ uložen"
919
+
920
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:204
921
+ msgid ""
922
+ "There was an error while trying to insert the review type. Please report it"
923
+ msgstr "Při pokusu o vložení typu hodnocení došlo k chybě. Prosím ohlaste to"
924
+
925
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:243
926
+ msgid "Choose a vote for each element"
927
+ msgstr "Hlasujte pro každý prvek"
928
+
929
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:306 ../lib/yasr-ajax-functions.php:350
930
+ msgid "If you want to insert this multiset, paste this shortcode "
931
+ msgstr ""
932
+ "Chcete-li vložit toto vícepoložkové hodnocení, vložte tento zkrácený kód"
933
+
934
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:308 ../lib/yasr-ajax-functions.php:352
935
+ msgid ""
936
+ "If, instead, you want allow your visitor to vote on this multiset, use this "
937
+ "shortcode"
938
+ msgstr ""
939
+ "Pokud místo toho chcete povolit, aby váš návštěvník mohl hlasovat v tomto "
940
+ "vícepoložkovém hodnocení, použijte tento zkrácený kód"
941
+
942
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:317
943
+ msgid "Choose a vote for every element"
944
+ msgstr "Hlasujte pro každý prvek"
945
+
946
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:493
947
+ msgid "Main"
948
+ msgstr "Hlavní"
949
+
950
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:494
951
+ msgid "Charts"
952
+ msgstr "Grafy"
953
+
954
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:497
955
+ msgid "Read the doc"
956
+ msgstr "Přečíst dokumentaci"
957
+
958
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:506
959
+ msgid "Overall Rating / Review"
960
+ msgstr "Celkové hodnocení / Recenze"
961
+
962
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:508
963
+ msgid "Insert Overall Rating"
964
+ msgstr "Vložit Celkové hodnocení"
965
+
966
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:509
967
+ msgid "Insert Overall Rating / Review for this post"
968
+ msgstr "Vložit Celkové hodnocení / Recenzi pro tento příspěvek"
969
+
970
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:512 ../lib/yasr-ajax-functions.php:530
971
+ msgid "Choose Size"
972
+ msgstr "Vyberte velikost"
973
+
974
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:526
975
+ msgid "Insert Visitor Votes"
976
+ msgstr "Vložit Hlasy návštěvníků"
977
+
978
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:527
979
+ msgid "Insert the ability for your visitor to vote"
980
+ msgstr "Vložte schopnost návštěvníků hlasovat"
981
+
982
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:544
983
+ msgid "If you want to insert a Multi Set, pick one:"
984
+ msgstr "Chcete-li vložit vícepoložkové hodnocení, vyberte nějaké:"
985
+
986
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:550
987
+ msgid "Choose wich set you want to insert."
988
+ msgstr "Vyberte si, kterou sadu chcete vložit."
989
+
990
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:553 ../lib/yasr-ajax-functions.php:576
991
+ msgid "Readonly?"
992
+ msgstr "Pouze pro čtení?"
993
+
994
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:556 ../lib/yasr-ajax-functions.php:579
995
+ msgid ""
996
+ "If Readonly is checked, only you can insert the votes (in the box above the "
997
+ "editor)"
998
+ msgstr ""
999
+ "Je-li vybráno pouze pro čtení, vložit hlasy můžete jen vy (v poli nad "
1000
+ "editorem)"
1001
+
1002
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:559 ../lib/yasr-ajax-functions.php:582
1003
+ msgid "Hide Average?"
1004
+ msgstr "Skrýt průměr?"
1005
+
1006
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:563
1007
+ msgid "Insert Multi Set"
1008
+ msgstr "Vložit vícepoložkové hodnocení"
1009
+
1010
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:573
1011
+ msgid "Insert Multiset:"
1012
+ msgstr "Vložit vícepoložkové hodnocení:"
1013
+
1014
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:587
1015
+ msgid "Insert Multiple Set"
1016
+ msgstr "Vložit vícepoložkové hodnocení"
1017
+
1018
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:603
1019
+ msgid "Ranking reviews"
1020
+ msgstr "Žebříček hodnocení"
1021
+
1022
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:604
1023
+ msgid "Insert Ranking reviews"
1024
+ msgstr "Vložit pořadí hodnocení"
1025
+
1026
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:605
1027
+ msgid "Insert Top 10 ranking for [yasr_overall_rating] shortcode"
1028
+ msgstr "Vložit 10 nejlépe hodnocených [yasr_overall_rating] zkrácený kód"
1029
+
1030
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:609
1031
+ msgid "Users' ranking"
1032
+ msgstr "Pořadí uživatelů"
1033
+
1034
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:610
1035
+ msgid "Insert Users ranking"
1036
+ msgstr "Vložit pořadí uživatelů"
1037
+
1038
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:611
1039
+ msgid "Insert Top 10 ranking for [yasr_visitor_votes] shortcode"
1040
+ msgstr "Vložit 10 nejlépe hodnocených [yasr_overall_rating] zkrácený kód"
1041
+
1042
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:615
1043
+ msgid "Most active reviewers"
1044
+ msgstr "Nejaktivnější hodnotitelé"
1045
+
1046
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:616
1047
+ msgid "Insert Most Active Reviewers"
1048
+ msgstr "Vložit nejaktivnější hodnotitele"
1049
+
1050
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:617
1051
+ msgid "Insert Top 5 active reviewers"
1052
+ msgstr "Vložit 5 nejaktivnějších hodnotitelů"
1053
+
1054
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:621
1055
+ msgid "Most Active Users"
1056
+ msgstr "Nejaktivnější uživatelé"
1057
+
1058
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:622
1059
+ msgid "Insert Most Active Users"
1060
+ msgstr "Vložit nejaktivnější uživatele"
1061
+
1062
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:623
1063
+ msgid "Insert Top 10 voters [yasr_visitor_votes] shortcode"
1064
+ msgstr "Vložit 10 NEJ hlasujících [yasr_visitor_votes] zkrácený kód"
1065
+
1066
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:696
1067
+ msgid "Reviews and Visitor Votes have been successfull imported."
1068
+ msgstr "Hodnocení a Hlasy návštěvníků byly úspěšně importovány."
1069
+
1070
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:702
1071
+ msgid ""
1072
+ "Step2: I will check if you used Multiple Sets and if so I will import them. "
1073
+ "THIS MAY TAKE A WHILE!"
1074
+ msgstr ""
1075
+ "Krok2: Zkontroluji, zda jste použili vícepoložková hodnocení a pokud ano, "
1076
+ "budu je importovat. TO MŮŽE CHVÍLI TRVAT!"
1077
+
1078
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:704
1079
+ msgid "Proceed Step 2"
1080
+ msgstr "Pokračovat krokem 2"
1081
+
1082
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:711
1083
+ msgid "Something goes wrong! Refresh the page and try again!"
1084
+ msgstr "Něco se pokazilo! Obnovte stránku a zkuste to znovu!"
1085
+
1086
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:740
1087
+ msgid "I've found Multiple Set! Importing..."
1088
+ msgstr "Našel jsem vícepoložkové hodnocení! Importuji..."
1089
+
1090
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:749
1091
+ msgid "Multi Set's name has been successfull imported."
1092
+ msgstr "Název vícepoložkového hodnocení byl úspěšně importován."
1093
+
1094
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:751
1095
+ msgid "Now I'm going to import Multi Set data"
1096
+ msgstr "Nyní budu importovat data vícepoložkového hodnocení"
1097
+
1098
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:762
1099
+ msgid "All votes has been successfull imported."
1100
+ msgstr "Všechny hlasy byly úspěšně importovány."
1101
+
1102
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:764
1103
+ msgid "Done"
1104
+ msgstr "Hotovo"
1105
+
1106
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:769
1107
+ msgid "I've found Multiple Set's votes but I couldn't insert into db"
1108
+ msgstr ""
1109
+ "Našel jsem hlasy vícepoložkového hodnocení, ale nemohu je vložit do DB."
1110
+
1111
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:777
1112
+ msgid "I've found Multi Set but with no data"
1113
+ msgstr "Našel jsem vícepoložkové hodnocení, ale bez dat"
1114
+
1115
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:786
1116
+ msgid "I've found Multi Sets names but I couldn't insert into db"
1117
+ msgstr ""
1118
+ "Našel jsem hlasy vícepoložkových hodnocení, ale nemohu je vložit do DB."
1119
+
1120
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:794
1121
+ msgid "Multisets were not found. Imported is done!"
1122
+ msgstr "Vícepoložková hodnocení nebyla nalezena. Import je hotov!"
1123
+
1124
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:838 ../lib/yasr-ajax-functions.php:997
1125
+ msgid "No Recenet votes yet"
1126
+ msgstr "Zatím žádná hodnocení"
1127
+
1128
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:860
1129
+ #, php-format
1130
+ msgid "Vote %d from %s on"
1131
+ msgstr "Hlas %d od %s dne"
1132
+
1133
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1211 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1368
1134
+ msgid "Error: you can't vote 0"
1135
+ msgstr "Chyba: nemůžete hlasovat 0"
1136
+
1137
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1316 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1324
1138
+ msgid "Average:"
1139
+ msgstr "Průměr:"
1140
+
1141
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1317 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1325
1142
+ msgid "Vote Saved"
1143
+ msgstr "Hlas uložen"
1144
+
1145
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1465
1146
+ msgid "Vote updated"
1147
+ msgstr "Hlas aktualizován"
1148
+
1149
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1613
1150
+ msgid "Rating saved!"
1151
+ msgstr "Hodnocení uloženo!"
1152
+
1153
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1619
1154
+ msgid "Rating not saved. Please Try again"
1155
+ msgstr "Hodnocení nebylo uloženo. Zkuste to prosím znovu."
1156
+
1157
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1712
1158
+ msgid "stars"
1159
+ msgstr "hvězd"
1160
+
1161
+ #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1717
1162
+ msgid "star"
1163
+ msgstr "hvězda"
languages/yet-another-stars-rating-fr_FR.mo CHANGED
Binary file
languages/yet-another-stars-rating-fr_FR.po CHANGED
@@ -1,304 +1,321 @@
1
msgid ""
2
msgstr ""
3
"Project-Id-Version: YASR lenguages\n"
4
- "POT-Creation-Date: 2016-02-08 13:40+0100\n"
5
- "PO-Revision-Date: 2016-02-08 13:40+0100\n"
6
"Last-Translator: Dario <thedudoworld@gmail.com>\n"
7
"Language-Team: \n"
8
- "Language: en\n"
9
"MIME-Version: 1.0\n"
10
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
- "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
13
"X-Poedit-KeywordsList: __;_e\n"
14
"X-Poedit-Basepath: .\n"
15
"X-Poedit-SearchPath-0: ..\n"
16
"X-Poedit-SearchPath-1: ../lib\n"
17
18
- #: ../yasr-metabox-top-right.php:75 ../yasr-metabox-top-right.php:109
19
- msgid "Rate this article / item"
20
- msgstr "Evaluez cet article / ce produit"
21
-
22
- #: ../yasr-metabox-top-right.php:81 ../lib/yasr-shortcode-functions.php:504
23
- #: ../lib/yasr-functions.php:55
24
- msgid "Loading, please wait"
25
- msgstr "Chargement, attendez s'il vous plait"
26
-
27
- #: ../yasr-metabox-top-right.php:157
28
- msgid "Save Vote"
29
- msgstr "Vote enregistré"
30
-
31
- #: ../yasr-metabox-top-right.php:176
32
- msgid "This review is about a..."
33
- msgstr "Cette avis est pour un..."
34
35
- #: ../yasr-metabox-top-right.php:181 ../yasr-metabox-multiple-rating.php:46
36
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:656
37
- msgid "Select"
38
- msgstr "Sélection"
39
40
- #: ../yasr-metabox-top-right.php:199
41
- msgid ""
42
- "Remember to insert this shortcode <strong>[yasr_overall_rating]</strong> "
43
- "where you want to display this rating"
44
msgstr ""
45
- "N'oubliez pas d'insérer ce shortcode <strong> [yasr_overall_rating] </strong "
46
- "> ou vous désirez afficher ce vote"
47
48
- #: ../yasr-settings-page.php:24 ../lib/yasr-functions.php:147
49
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:45 ../lib/yasr-ajax-functions.php:142
50
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:228 ../lib/yasr-ajax-functions.php:386
51
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:797 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1111
52
msgid "You do not have sufficient permissions to access this page."
53
msgstr ""
54
"Vous n'avez pas de permissions suffisantes pour avoir accès à cette page."
55
56
- #: ../yasr-settings-page.php:38
57
- msgid "Settings"
58
- msgstr "Réglages"
59
60
- #: ../yasr-settings-page.php:82
61
- msgid "General Settings"
62
- msgstr "Réglages générales"
63
64
- #: ../yasr-settings-page.php:83
65
- msgid "Multi Sets"
66
- msgstr "Votes Multiple"
67
68
- #: ../yasr-settings-page.php:84
69
#, fuzzy
70
- msgid "Aspect & Styles"
71
- msgstr "Style Css personalisé"
72
73
- #: ../yasr-settings-page.php:86
74
- msgid "Extensions"
75
msgstr ""
76
77
- #: ../yasr-settings-page.php:103 ../yasr-settings-page.php:263
78
- #: ../yasr-settings-page.php:294
79
- msgid "Save"
80
- msgstr "Sauvegarder"
81
82
- #: ../yasr-settings-page.php:128
83
- msgid "Import Gd Star Rating"
84
- msgstr "Importer depuis Gd Star Rating"
85
86
- #: ../yasr-settings-page.php:129
87
- msgid "I've found a previous installation of Gd Star Rating."
88
- msgstr "J'ai trouvé une installation précédente de GD Star Rating."
89
90
- #: ../yasr-settings-page.php:129
91
- msgid "Do you want proceed to import data?"
92
- msgstr "Vous voulez commencer à importer des données ?"
93
94
- #: ../yasr-settings-page.php:131
95
- msgid "Yes, Begin Import"
96
- msgstr "Oui, commencez l'importation"
97
98
- #: ../yasr-settings-page.php:135
99
- msgid "Click on Proceed to import Gd Star Rating data."
100
- msgstr "Cliquez sur Continuer pour importer les données de Gd Star Rating"
101
102
- #: ../yasr-settings-page.php:138 ../yasr-settings-page.php:171
103
- msgid "Proceed"
104
- msgstr "Continuer"
105
106
- #: ../yasr-settings-page.php:160
107
- msgid "Manage GD Star Data"
108
- msgstr "Gérer les données de Gd Star Rating"
109
110
- #: ../yasr-settings-page.php:161
111
- msgid "Gd Star Rating has been already imported."
112
- msgstr "Gd Star Rating à déja été importé."
113
114
- #: ../yasr-settings-page.php:162
115
- msgid "If you wish you can import it again, but"
116
- msgstr "Si vous souhaitez vous pouvez recommencer l'importation, mais"
117
118
- #: ../yasr-settings-page.php:162
119
- msgid "you will lose all data you've collect since the import!"
120
- msgstr "Vous risquez de perdre toutes vos données depuis l'importation!"
121
122
- #: ../yasr-settings-page.php:164
123
- msgid "Ok, Import Again"
124
- msgstr "D'accord, importez à nouveau"
125
126
- #: ../yasr-settings-page.php:168
127
- msgid ""
128
- "Click on Proceed to import again Gd Star Rating data. This may take a while!"
129
- msgstr ""
130
- "Cliquez sur Continuer pour importer une nouvelle fois les données Gd Star "
131
- "Rating. Celà peut prendre quelques minutes"
132
133
- #: ../yasr-settings-page.php:205
134
- msgid "Manage Multi Set"
135
- msgstr "Gérer les votes multiples ?"
136
137
- #: ../yasr-settings-page.php:209
138
- msgid "What is a Multi Set?"
139
- msgstr "Qu'est ce que les votes multiples ?"
140
141
- #: ../yasr-settings-page.php:214
142
- msgid ""
143
- "Multi Set allows you to insert a rate for each aspect about the product / "
144
- "local business / whetever you're reviewing, example in the image below."
145
- msgstr ""
146
- "Les votes multiples vous permettre d'insérer un vote pour chaque aspect de "
147
- "votre produit / entreprise / ou tout ce dont vous voulez, regardez l'image "
148
- "ci-dessous."
149
150
- #: ../yasr-settings-page.php:218
151
- msgid ""
152
- "You can create up to 99 different Multi Set and each one can contain up to 9 "
153
- "different fields. Once you've saved it, you can insert the rates while "
154
- "typing your article in the box below the editor, as you can see in this "
155
- "image (click to see it larger)"
156
msgstr ""
157
- "Vous pouvez créer jusqu'à 99 votes multiples et chacun d'eux peux contenir 9 "
158
- "champs différents. Une fois que vous l'avez sauvegardé, vous pouvez voter "
159
- "via l'éditeur d'article comme vous pouvez le voir sur cette image (cliquez "
160
- "pour agrandir)"
161
162
- #: ../yasr-settings-page.php:222
163
msgid ""
164
- "In order to insert your Multi Sets into a post or page, you can either past "
165
- "the short code that will appear at the bottom of the box or just click on "
166
- "the star in the graphic editor and select \"Insert Multi Set\"."
167
msgstr ""
168
- "Pour insérer un vote multiples dans votre article ou page, vous pouvez "
169
- "utiliser le shortcode qui va apparaître en bas de la boite de texte ou vous "
170
- "pouvez cliquer sur l'étoile dans l'éditeur de diagramme et sélectionné "
171
- "\"Inserer un vote multiple\"."
172
173
- #: ../yasr-settings-page.php:228
174
- msgid "Close this message"
175
- msgstr "Choisissez ce message"
176
177
- #: ../yasr-settings-page.php:320
178
#, fuzzy
179
- msgid "Extensions for Yet Another Stars Rating"
180
- msgstr "Yet Another Stars Rating : Réglages"
181
182
- #: ../yasr-settings-page.php:323
183
- msgid "Extensions add functionality to your Yasr installation"
184
- msgstr ""
185
186
- #: ../yasr-settings-page.php:338
187
- msgid ""
188
- "Start accepting reviews and ratings for your post or pages using Yasr User "
189
- "Reviews extension."
190
- msgstr ""
191
192
- #: ../yasr-settings-page.php:356 ../yasr-settings-page.php:394
193
- #: ../yasr-settings-page.php:432
194
- msgid "Get this extension"
195
- msgstr ""
196
197
- #: ../yasr-settings-page.php:376
198
- msgid "Choose between ready to use image or upload your own!"
199
msgstr ""
200
201
- #: ../yasr-settings-page.php:414
202
- msgid "Unleash all the power of your rankings with just a click!"
203
msgstr ""
204
205
- #: ../yasr-metabox-multiple-rating.php:35
206
- msgid "Choose wich set you want to use"
207
- msgstr "Choisissez quel ensemble vous voulez utiliser"
208
209
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:187
210
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:212
211
- msgid "You've already voted this article with"
212
- msgstr "Vous avez déjà voté (note : )"
213
214
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:237
215
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:533
216
- #, fuzzy
217
- msgid "You must sign in to vote"
218
- msgstr "Vous devez être connecté pour voter"
219
220
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:279 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1300
221
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1308 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1447
222
msgid "Total: "
223
msgstr "Total : "
224
225
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:279
226
- msgid "Average: "
227
msgstr "Moyenne : "
228
229
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:506
230
- msgid "Submit!"
231
- msgstr ""
232
233
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:512
234
- msgid "Thank you for voting! "
235
- msgstr ""
236
237
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:721
238
- msgid "Rating"
239
- msgstr "Évaluation"
240
241
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:735
242
- msgid "You don't have any votes stored"
243
- msgstr "Vous n'avez pas encore de votes"
244
245
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:771
246
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:810
247
- msgid "Post / Page"
248
- msgstr "Article / Page"
249
250
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:772
251
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:811
252
- msgid "Order By"
253
- msgstr "Trié par"
254
255
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:772
256
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:811
257
- msgid "Most Rated"
258
- msgstr "Le plus évalué"
259
260
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:772
261
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:811
262
- msgid "Highest Rated"
263
- msgstr "Les meilleurs notes"
264
265
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:790
266
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:825
267
- msgid "Total:"
268
- msgstr "Total :"
269
270
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:790
271
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:825
272
- msgid "Average"
273
- msgstr "Moyenne"
274
275
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:802
276
- msgid "You've not enough data"
277
- msgstr "Vous n'avez pas assez de vote"
278
279
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:837
280
- msgid "You've not enought data"
281
- msgstr "Vous n'avez pas assez de vote"
282
283
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:922
284
- msgid ""
285
- "Problem while retrieving the top 5 most active reviewers. Did you publish "
286
- "any review?"
287
- msgstr ""
288
- "Nous avons rencontrer un problème en affichant les 5 meilleurs critiques. "
289
- "Avez-vous publié un vote ?"
290
291
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:990
292
- msgid ""
293
- "Problem while retrieving the top 10 active users chart. Are you sure you "
294
- "have votes to show?"
295
- msgstr ""
296
- "Nous avons rencontrer un problème en affichant les 10 plus actifs "
297
- "utilisateurs. Etes vous sur que les votes ont été fait?"
298
299
- #: ../lib/yasr-shortcode-functions.php:1027
300
- #, php-format
301
- msgid "based on %d votes"
302
msgstr ""
303
304
#: ../lib/yasr-settings-functions.php:68
@@ -339,96 +356,73 @@ msgstr "Options d'insertion automatique"
339
msgid "How do you want to rate \"Overall Rating\"?"
340
msgstr "Comment voulez vous mesurer le \"vote général \" ?"
341
342
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:90
343
msgid "Use Auto Insert?"
344
msgstr "Utilisez l'insersion automatique ?"
345
346
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:96
347
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:180
348
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:200
349
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:244
350
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:270
351
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:304
352
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:359
353
- msgid "Yes"
354
- msgstr "Oui"
355
-
356
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:110
357
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:185
358
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:205
359
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:249
360
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:275
361
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:309
362
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:364
363
- msgid "No"
364
- msgstr "No"
365
-
366
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:118
367
msgid "What?"
368
msgstr "Que voulez-vous ?"
369
370
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:123
371
msgid "Overall Rating / Author Rating"
372
msgstr "Vote administrateur / Vote Auteur"
373
374
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:127 ../lib/yasr-ajax-functions.php:524
375
- msgid "Visitor Votes"
376
- msgstr "Vote visiteur"
377
-
378
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:131
379
msgid "Both"
380
msgstr "Tous les deux"
381
382
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:137
383
msgid "Where?"
384
msgstr "ou ?"
385
386
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:142
387
msgid "Before the post"
388
msgstr "Avant l'article"
389
390
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:146
391
msgid "After the post"
392
msgstr "Après l'article"
393
394
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:153
395
msgid "Size"
396
msgstr "Taille"
397
398
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:159 ../lib/yasr-ajax-functions.php:514
399
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:532
400
- msgid "Small"
401
- msgstr "Petit"
402
-
403
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:164 ../lib/yasr-ajax-functions.php:515
404
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:533
405
- msgid "Medium"
406
- msgstr "Moyen"
407
-
408
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:169 ../lib/yasr-ajax-functions.php:516
409
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:534
410
- msgid "Large"
411
- msgstr "Large"
412
-
413
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:176
414
msgid "Exclude Pages?"
415
msgstr "Pages à exclures ?"
416
417
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:197
418
msgid "Use only in custom post types?"
419
msgstr "Utilisez seulement en configuration personalisée ?"
420
421
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:209
422
msgid "You see this because you use custom post types."
423
msgstr "Vous voyez ceci car vous utilisez une configuration personalisé."
424
425
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:211
426
msgid "If you want to use auto insert only in custom post types, choose Yes"
427
msgstr ""
428
"Si vous voulez utiliser le mode automatique et le mode personalisé; "
429
"choisissez Oui"
430
431
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:253
432
msgid ""
433
"If you enable this, \"Overall Rating\" will be showed not only in the single "
434
"article or page, but also in pages like Home Page, category pages or "
@@ -438,7 +432,7 @@ msgstr ""
438
"l'article ou la page, mais aussi sur la page d'accueil, les catégories de la "
439
"page et les archives."
440
441
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:279
442
#, fuzzy
443
msgid ""
444
"If you enable this, \"Visitor Votes\" will be showed not only in the single "
@@ -449,68 +443,68 @@ msgstr ""
449
"l'article ou la page, mais aussi sur la page d'accueil, les catégories de la "
450
"page et les archives."
451
452
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:314
453
msgid "Custom text to display before Overall Rating"
454
msgstr "Texte à personnalisé à afficher avant le vote général"
455
456
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:319
457
#, fuzzy
458
msgid "Custom text to display BEFORE Visitor Rating"
459
msgstr "Texte à personalisé à afficher avant le vote visiteur"
460
461
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:325
462
#, fuzzy
463
msgid "Custom text to display AFTER Visitor Rating"
464
msgstr "Texte à personalisé à afficher avant le vote visiteur"
465
466
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:330
467
msgid "Custom text to display when a non logged user has already rated"
468
msgstr ""
469
"Texte à personnalisé pour afficher lorsqu'un utilisateur non enregistrée a "
470
"déjà voté"
471
472
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:335
473
msgid "Help"
474
msgstr ""
475
476
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:339
477
msgid ""
478
"In the first field you can use %overall_rating% pattern to show the overall "
479
"rating."
480
msgstr ""
481
482
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:343
483
msgid ""
484
"In the Second and Third fields you can use %total_count% pattern to show the "
485
"total count, and %average% pattern to show the average"
486
msgstr ""
487
488
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:382
489
msgid "Allow only logged-in users"
490
msgstr "Seul les utilisateurs connectés sont autorisés"
491
492
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:386
493
msgid "Allow everybody (logged in and anonymous)"
494
msgstr "Permettre à chacun ( connecté et anonyme )"
495
496
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:406
497
#, fuzzy
498
msgid "Which rich snippet do you want to use?"
499
msgstr "Quels extraits voulez vous utiliser ? "
500
501
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:410
502
msgid "Review Rating"
503
msgstr "Classement des avis"
504
505
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:414
506
msgid "Aggregate Rating"
507
msgstr "Note globale"
508
509
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:419
510
msgid "What is this?"
511
msgstr "Qu'est ce que c'est ?"
512
513
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:424
514
msgid ""
515
"If you select \"Review Rating\", your site will be indexed from search "
516
"engines like this: "
@@ -518,7 +512,7 @@ msgstr ""
518
"Si vous sélectionnez \" Classement des avis \" , votre site sera indexé par "
519
"les moteurs de recherche comme ceci :"
520
521
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:429
522
msgid ""
523
"If, instead, you choose \"Aggregate Rating\", your site will be indexed like "
524
"this"
@@ -526,63 +520,74 @@ msgstr ""
526
"Si , à la place , vous choisissez \" note générale \" , votre site sera "
527
"indexé comme ceci"
528
529
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:440
530
msgid "Select default item type for all post or pages"
531
msgstr ""
532
533
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:445
534
msgid "Product"
535
msgstr ""
536
537
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:449
538
msgid "Place"
539
msgstr ""
540
541
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:453
542
msgid "Recipe"
543
msgstr ""
544
545
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:457
546
msgid "BlogPosting"
547
msgstr ""
548
549
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:463
550
msgid ""
551
"If you need to use BlogPosting as item type, even for just one post or page, "
552
"please fill these forms"
553
msgstr ""
554
555
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:468
556
msgid "Publisher name (e.g. Google)"
557
msgstr ""
558
559
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:473
560
msgid "Logo Url (if empty siteicon will be used instead)"
561
msgstr ""
562
563
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:480
564
msgid "You can always change it in the single post or page."
565
msgstr ""
566
567
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:482
568
msgid ""
569
"This will affect only the post/page where you didn't change manually the "
570
"itemtype yet."
571
msgstr ""
572
573
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:521
574
msgid "Stars"
575
msgstr "Etoiles"
576
577
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:525
578
msgid "Numbers"
579
msgstr "Nombres"
580
581
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:601
582
msgid "Add New Multiple Set"
583
msgstr "Ajouter un nouveau vote multiple"
584
585
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:602
586
msgid ""
587
"Name, Element#1 and Element#2 MUST be filled and must be long at least 3 "
588
"characters"
@@ -590,48 +595,53 @@ msgstr ""
590
"Nom , l'élément n ° 1 et n ° 2 doivent être rempli et doit être longueur "
591
"minimum d'au moins 3 caractères"
592
593
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:605
594
msgid "Name"
595
msgstr "Nom"
596
597
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:610
598
msgid "You can insert up to nine elements"
599
msgstr "Vous pouvez insérer jusqu'à neuf éléments"
600
601
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:615
602
msgid "Element "
603
msgstr "Elément"
604
605
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:625
606
msgid "Create New Set"
607
msgstr "Créez un nouvel ensemble"
608
609
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:646
610
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:679
611
msgid "Manage Multiple Set"
612
msgstr "Gérez les votes multiples"
613
614
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:648
615
msgid "Wich set do you want to edit or remove?"
616
msgstr "Quel ensemble voulez-vous modifier ou supprimer ?"
617
618
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:689
619
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:807
620
msgid "Field name"
621
msgstr "Nom du champ"
622
623
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:693
624
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:811
625
msgid "Remove"
626
msgstr "Supprimer"
627
628
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:735
629
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:853
630
msgid "Remove whole set?"
631
msgstr "Suprimer tout ?"
632
633
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:748
634
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:866
635
msgid ""
636
"If you remove something you will remove all the votes for that set or field. "
637
"This operation CAN'T BE undone."
@@ -639,63 +649,63 @@ msgstr ""
639
"Si vous retirez quelque chose que vous allez supprimer tous les votes pour "
640
"cet ensemble ou ce champ . Cette opération ne peut pas être annulée."
641
642
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:755
643
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:873
644
msgid "You can use up to 9 elements"
645
msgstr "Vous pouvez utiliser jusqu'à 9 éléments"
646
647
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:757
648
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:875
649
msgid "Add element"
650
msgstr "Ajoutez un élément"
651
652
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:759
653
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:877
654
msgid "Save changes"
655
msgstr "Sauvegardez les modifications"
656
657
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:769
658
msgid "No Multiple Set were found"
659
msgstr "Aucune vote multiple a été retrouvées"
660
661
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1018
662
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1318
663
msgid "Settings Saved"
664
msgstr "Réglages sauvegardés"
665
666
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1023
667
msgid "Something goes wrong trying insert set field name. Please report it"
668
msgstr ""
669
"Une erreur s'est produite quand vous avez essayer d'insérer le nom d'un "
670
"enemble. Merci de le signaler"
671
672
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1029
673
msgid "Something goes wrong trying insert Multi Set name. Please report it"
674
msgstr ""
675
"Une erreur s'est produite quand vous avez essayer d'insérer le nom d'un vote "
676
"multiple. Merci de le signaler"
677
678
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1104
679
msgid "Something goes wrong trying to delete a Multi Set . Please report it"
680
msgstr ""
681
"Une erreur s'est produite quand vous avez essayer de supprilmer un vote "
682
"multiple. Merci de le signaler"
683
684
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1150
685
msgid ""
686
"Something goes wrong trying to delete a Multi Set's element. Please report it"
687
msgstr ""
688
"Une erreur s'est produite quand vous avez de supprimer un élement d'un vote "
689
"multiple. Merci de le signaler"
690
691
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1214
692
msgid ""
693
"Something goes wrong trying to update a Multi Set's element. Please report it"
694
msgstr ""
695
"Une erreur s'est produite quand vous avez essayer de modifier un élément "
696
"d'un vote multiple. Merci de le signaler"
697
698
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1303
699
msgid ""
700
"Something goes wrong trying to insert set field name in edit form. Please "
701
"report it"
@@ -703,49 +713,40 @@ msgstr ""
703
"Une erreur s'est produite quand vous avez essayer d'insérer le nom d'un "
704
"champ depuis l'éditeur. Merci de le signaler"
705
706
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1351
707
msgid "Style Options"
708
msgstr "Options du style"
709
710
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1352
711
msgid "Which color scheme do you want to use?"
712
msgstr "Quel couleur voulez-vous utiliser ?"
713
714
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1370
715
- msgid "Select the set you've uploaded"
716
- msgstr ""
717
-
718
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1371
719
- #, fuzzy
720
- msgid "Choose Stars Set"
721
- msgstr "Choisissez la taille"
722
-
723
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1375
724
msgid "Custom CSS Styles"
725
msgstr "Style Css personalisé"
726
727
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1390
728
msgid "Light"
729
msgstr "Clair"
730
731
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1395
732
msgid "Dark"
733
msgstr "Sombre"
734
735
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1400
736
msgid "Preview"
737
msgstr "Prévisualisation"
738
739
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1405
740
msgid "Light theme"
741
msgstr "Thème clair"
742
743
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1410
744
#, fuzzy
745
msgid "Dark theme"
746
msgstr "Thème foncé"
747
748
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1422
749
msgid ""
750
"Please use text area below to write your own CSS styles to override the "
751
"default ones."
@@ -753,369 +754,434 @@ msgstr ""
753
"Merci d'utiliser la zone de texte ci-dessous pour écrire vos propres styles "
754
"CSS afin d'outrepasser ceux par défaut ."
755
756
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1424
757
#, fuzzy
758
msgid "Leave it blank if you don't know what you're doing."
759
msgstr "Laissez ce champ vide si vous ne savez pas ce que vous faites"
760
761
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1495
762
msgid "Keep in touch!"
763
msgstr ""
764
765
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1538
766
#, php-format
767
msgid ""
768
"Hey, seems like you reached %s votes on your site throught YASR! That's cool!"
769
msgstr ""
770
771
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1540
772
msgid "Can I ask a favor?"
773
msgstr ""
774
775
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1542
776
msgid "Can you please rate YASR 5 stars on"
777
msgstr ""
778
779
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1544
780
msgid " It will require just 1 min but it's a HUGE help for me. Thank you."
781
msgstr ""
782
783
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1550
784
msgid "Ok, I'm glad to help!"
785
msgstr ""
786
787
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1551
788
msgid "Remind me later!"
789
msgstr ""
790
791
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1552
792
- msgid "Don't need to ask, I already did it!"
793
msgstr ""
794
795
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1585
796
- #, php-format
797
msgid ""
798
- "Thank you for using <a href=\"%s\" target=\"_blank\">Yet Another Stars "
799
- "Rating</a>. Please <a href=\"%s\" target=\"_blank\">rate it</a> 5 stars on "
800
- "<a href=\"%s\" target=\"_blank\">WordPress.org</a>"
801
msgstr ""
802
803
- #: ../lib/yasr-settings-functions.php:1630
804
- msgid "No previous Gd Star Rating installation was found"
805
- msgstr "Aucune installation précédente de GD Rating n'a été trouvé"
806
-
807
- #: ../lib/yasr-db-functions.php:426 ../lib/yasr-db-functions.php:569
808
- msgid "No recenet votes yet"
809
- msgstr "Aucun vote récent"
810
-
811
- #: ../lib/yasr-db-functions.php:441 ../lib/yasr-ajax-functions.php:833
812
- msgid "anonymous"
813
- msgstr "anonyme"
814
-
815
- #: ../lib/yasr-db-functions.php:450
816
#, php-format
817
- msgid "Vote %d from %s on "
818
msgstr ""
819
820
- #: ../lib/yasr-db-functions.php:466 ../lib/yasr-db-functions.php:599
821
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:858 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1007
822
- msgid "Ip address"
823
- msgstr "Adresse IP"
824
825
- #: ../lib/yasr-db-functions.php:487 ../lib/yasr-db-functions.php:620
826
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:876 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1026
827
- msgid "Pages"
828
- msgstr "Pages"
829
830
- #: ../lib/yasr-db-functions.php:583 ../lib/yasr-ajax-functions.php:991
831
- #, fuzzy, php-format
832
- msgid "You rated %s on "
833
- msgstr "Vous l'avez évalué"
834
835
- #: ../lib/yasr-functions.php:57
836
- msgid "bad, poor, ok, good, super"
837
- msgstr "'Mauvais', 'faible', 'ok', 'bon', 'super'"
838
839
- #: ../lib/yasr-functions.php:134 ../lib/yasr-functions.php:135
840
- msgid "Yet Another Stars Rating: Settings"
841
- msgstr "Yet Another Stars Rating : Réglages"
842
843
- #: ../lib/yasr-functions.php:184
844
- msgid "Yet Another Stars Rating: Multiple set"
845
- msgstr "Yet Another Stars Rating: Vote multiple"
846
847
- #: ../lib/yasr-functions.php:195
848
- msgid "You don't have enought privileges to insert Overall Rating"
849
- msgstr "Vous ne avez pas assez de privilèges pour donner une Note globale"
850
851
- #: ../lib/yasr-functions.php:205
852
#, fuzzy
853
- msgid "You don't have enough privileges to insert a Multi Set"
854
- msgstr "Vous n'avez pas assez de privilège pour insérer un vote multiple"
855
856
- #: ../lib/yasr-functions.php:660
857
- msgid "Product, Place, Recipe, BlogPosting"
858
msgstr ""
859
860
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:109
861
- msgid "You've rated it "
862
- msgstr "Vous l'avez évalué"
863
-
864
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:113
865
- msgid "You've reset the vote"
866
- msgstr "Vous avez changer votre vote"
867
-
868
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:201
869
#, fuzzy
870
- msgid "Type Saved"
871
- msgstr "Vote pris en compte"
872
873
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:204
874
- msgid ""
875
- "There was an error while trying to insert the review type. Please report it"
876
msgstr ""
877
- "Il y avait une erreur en essayant d' insérer un avis. Merci de le signaler"
878
879
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:243
880
- msgid "Choose a vote for each element"
881
- msgstr "Choisissez un vote pour chaque élément"
882
883
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:306 ../lib/yasr-ajax-functions.php:350
884
#, fuzzy
885
- msgid "If you want to insert this multiset, paste this shortcode "
886
- msgstr "Si vous souhaitez insérer un vote multiple, chosissez en un :"
887
888
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:308 ../lib/yasr-ajax-functions.php:352
889
- msgid ""
890
- "If, instead, you want allow your visitor to vote on this multiset, use this "
891
- "shortcode"
892
- msgstr ""
893
894
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:317
895
- msgid "Choose a vote for every element"
896
- msgstr "Choisissez un vote pour chaque élément"
897
898
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:493
899
- msgid "Main"
900
- msgstr "Principal"
901
902
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:494
903
- msgid "Charts"
904
- msgstr "Diagrammes"
905
906
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:497
907
- msgid "Read the doc"
908
- msgstr "Lisez la documentation"
909
910
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:506
911
- msgid "Overall Rating / Review"
912
- msgstr "Note globale / Examen"
913
914
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:508
915
- msgid "Insert Overall Rating"
916
- msgstr "Insérer la note générale"
917
918
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:509
919
- msgid "Insert Overall Rating / Review for this post"
920
- msgstr "Insérez une note générale / avis pour cette article"
921
922
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:512 ../lib/yasr-ajax-functions.php:530
923
- msgid "Choose Size"
924
- msgstr "Choisissez la taille"
925
926
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:526
927
- msgid "Insert Visitor Votes"
928
- msgstr "Insérez les votes visiteurs"
929
930
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:527
931
- msgid "Insert the ability for your visitor to vote"
932
- msgstr "Insérez la capacité pour votre visiteur à voter"
933
934
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:544
935
- msgid "If you want to insert a Multi Set, pick one:"
936
- msgstr "Si vous souhaitez insérer un vote multiple, chosissez en un :"
937
938
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:550
939
- msgid "Choose wich set you want to insert."
940
- msgstr "Choisissez quel ensemble vous voulez insérer"
941
942
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:552 ../lib/yasr-ajax-functions.php:569
943
- msgid "Readonly?"
944
msgstr ""
945
946
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:554 ../lib/yasr-ajax-functions.php:570
947
msgid ""
948
- "If Readonly is checked, only you can insert the votes (in the box above the "
949
- "editor)"
950
msgstr ""
951
952
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:555
953
- #, fuzzy
954
- msgid "Insert Multi Set"
955
- msgstr "Insérer un vote multiple"
956
-
957
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:564
958
- msgid "Insert Multiset:"
959
- msgstr "Insérer un vote multiple :"
960
961
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:567
962
- msgid "Insert Multiple Set"
963
- msgstr "Insérer un vote multiple"
964
965
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:585
966
- msgid "Ranking reviews"
967
- msgstr "Classement des avis"
968
969
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:586
970
- msgid "Insert Ranking reviews"
971
- msgstr "Insérez le classement des avis"
972
973
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:587
974
- msgid "Insert Top 10 ranking for [yasr_overall_rating] shortcode"
975
- msgstr "Insérez le Top 10 classement pour [ yasr_overall_rating ] shortcode"
976
977
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:591
978
- msgid "Users' ranking"
979
- msgstr "Le classement des utilisateurs"
980
981
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:592
982
- msgid "Insert Users ranking"
983
- msgstr "Insérez le classement des utilisateurs"
984
985
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:593
986
- msgid "Insert Top 10 ranking for [yasr_visitor_votes] shortcode"
987
- msgstr "Insérez le Top 10 du classement pour [ yasr_visitor_votes ] shortcode"
988
989
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:597
990
- msgid "Most active reviewers"
991
- msgstr "Examinateurs les plus actifs"
992
993
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:598
994
- msgid "Insert Most Active Reviewers"
995
- msgstr "Insérez les examinateurs les plus actifs"
996
997
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:599
998
- msgid "Insert Top 5 active reviewers"
999
- msgstr "Insérez le Top 5 des evaluateurs actifs"
1000
1001
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:603
1002
- msgid "Most Active Users"
1003
- msgstr "Les utilisateurs les plus actifs"
1004
1005
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:604
1006
- msgid "Insert Most Active Users"
1007
- msgstr "Insérer les plus actifs utlisateurs"
1008
1009
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:605
1010
- msgid "Insert Top 10 voters [yasr_visitor_votes] shortcode"
1011
- msgstr ""
1012
- "Insérez le Top 10 des votes utilisateurs [ yasr_visitor_votes ] shortcode"
1013
1014
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:678
1015
- msgid "Reviews and Visitor Votes have been successfull imported."
1016
- msgstr "Avis et Votes des visiteurs ont été importés avec succès ."
1017
1018
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:684
1019
- msgid ""
1020
- "Step2: I will check if you used Multiple Sets and if so I will import them. "
1021
- "THIS MAY TAKE A WHILE!"
1022
- msgstr ""
1023
- "Etape 2: Je vais vérifier si vous avez utilisé de plusieurs vote multiple et "
1024
- "si je vais donc les importer. Cela peut prendre un certain temps!"
1025
1026
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:686
1027
- msgid "Proceed Step 2"
1028
- msgstr "Procédez à l'étape 2"
1029
1030
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:693
1031
- msgid "Something goes wrong! Refresh the page and try again!"
1032
- msgstr "Quelque chose ne va pas ! Rafraîchissez la page et essayez à nouveau !"
1033
1034
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:722
1035
- msgid "I've found Multiple Set! Importing..."
1036
- msgstr "Je ai trouvé des votes multples! Importation .."
1037
1038
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:731
1039
- msgid "Multi Set's name has been successfull imported."
1040
- msgstr "Le nom du vote multiple à été importé avec succès."
1041
1042
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:733
1043
- msgid "Now I'm going to import Multi Set data"
1044
- msgstr "Maintenant, je vais importer les données des votes multiples"
1045
1046
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:744
1047
- msgid "All votes has been successfull imported."
1048
- msgstr "Tous les vote ont été importé avec succès."
1049
1050
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:746
1051
- msgid "Done"
1052
- msgstr "Effectué"
1053
1054
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:751
1055
- msgid "I've found Multiple Set's votes but I couldn't insert into db"
1056
- msgstr ""
1057
- "Nous sommes dans l'impossibilité d'importer dans la base de données les "
1058
- "votes multiple trouvés"
1059
1060
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:759
1061
- msgid "I've found Multi Set but with no data"
1062
- msgstr "Nous avons trouver des votes multiples mais sans données"
1063
1064
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:768
1065
- msgid "I've found Multi Sets names but I couldn't insert into db"
1066
- msgstr ""
1067
- "Nous avons trouvé des noms de votes multiples, mais je ne pouvais pas "
1068
- "insérer dans la base de données"
1069
1070
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:776
1071
- msgid "Multisets were not found. Imported is done!"
1072
- msgstr ""
1073
- "Les ensemble de vote multiples sont introuvable. L'importation est finie."
1074
1075
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:820 ../lib/yasr-ajax-functions.php:979
1076
- msgid "No Recenet votes yet"
1077
- msgstr "Aucun vote encore"
1078
1079
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:842
1080
- #, php-format
1081
- msgid "Vote %d from %s on"
1082
- msgstr ""
1083
1084
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1191 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1349
1085
- msgid "Error: you can't vote 0"
1086
- msgstr "Erreur: Vous ne pouvez pas voter 0"
1087
1088
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1300 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1308
1089
- #, fuzzy
1090
- msgid "Average:"
1091
- msgstr "Moyenne : "
1092
1093
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1301 ../lib/yasr-ajax-functions.php:1309
1094
- msgid "Vote Saved"
1095
- msgstr "Vote pris en compte"
1096
1097
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1450
1098
- msgid "Vote updated"
1099
- msgstr "Vote modifié"
1100
1101
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1595
1102
- #, fuzzy
1103
- msgid "Rating saved!"
1104
- msgstr "Réglages sauvegardés"
1105
1106
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1601
1107
- msgid "Rating not saved. Please Try again"
1108
- msgstr ""
1109
1110
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1694
1111
- #, fuzzy
1112
- msgid "stars"
1113
- msgstr "Etoiles"
1114
1115
- #: ../lib/yasr-ajax-functions.php:1699
1116
- #, fuzzy
1117
- msgid "star"
1118
- msgstr "Etoiles"
1119
1120
#~ msgid "Styles"
1121
#~ msgstr "Styles"
@@ -1176,9 +1242,6 @@ msgstr "Etoiles"
1176
#~ "ensuite vous avez supprimé la table. Pour l'instant , vous ne pouvez pas "
1177
#~ "activer les statistiques"
1178
1179
- #~ msgid "Overall Rating"
1180
- #~ msgstr "Vote général"
1181
-
1182
#~ msgid "Remember to insert this shortcode"
1183
#~ msgstr "N'oubliez pas d'insérer ce shortcode"
1184
@@ -1263,9 +1326,6 @@ msgstr "Etoiles"
1263
#~ msgid "Text to show"
1264
#~ msgstr "Texte à montrer"
1265
1266
- #~ msgid "Rating:"
1267
- #~ msgstr "Evaluation :"
1268
-
1269
#~ msgid "Do you want to specify a category?"
1270
#~ msgstr "Voulez-vous spécifier une catégorie ?"
1271
1
msgid ""
2
msgstr ""
3
"Project-Id-Version: YASR lenguages\n"
4
+ "POT-Creation-Date: 2016-10-10 10:40+0200\n"
5
+ "PO-Revision-Date: 2016-10-10 10:41+0200\n"
6
"Last-Translator: Dario <thedudoworld@gmail.com>\n"
7
"Language-Team: \n"
8
+ "Language: fr\n"
9
"MIME-Version: 1.0\n"
10
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
+ "X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
13
"X-Poedit-KeywordsList: __;_e\n"
14
"X-Poedit-Basepath: .\n"
15
+ "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
16
"X-Poedit-SearchPath-0: ..\n"
17
"X-Poedit-SearchPath-1: ../lib\n"
18
19
+ #: ../lib/