WhatsApp me - Version 3.2.1

Version Description

  • FIX svg animations on firefox.
  • FIX empty messages on WP < 4.6.
  • FIX Google Analytics 'ga' event not sent if gtag for GAds or GTM is present.
Download this release

Release Info

Developer creapuntome
Plugin Icon 128x128 WhatsApp me
Version 3.2.1
Comparing to
See all releases

Code changes from version 3.2.0 to 3.2.1

README.txt CHANGED
@@ -5,7 +5,7 @@ Tags: whatsapp business, whatsapp, click to chat, button, whatsapp support chat,
5
Requires at least: 3.0.1
6
Tested up to: 5.3
7
Requires PHP: 5.3
8
- Stable tag: 3.2.0
9
License: GPLv2 or later
10
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
11
@@ -136,6 +136,11 @@ There is a Javascript event that WAme triggers automatically before launch Whats
136
});
137
});`
138
139
== Screenshots ==
140
141
1. Button on desktop.
@@ -149,6 +154,11 @@ There is a Javascript event that WAme triggers automatically before launch Whats
149
150
== Changelog ==
151
152
= 3.2.0 =
153
* **NEW:** Dark mode.
154
* **NEW:** Hide on mobile when keyboard is open.
5
Requires at least: 3.0.1
6
Tested up to: 5.3
7
Requires PHP: 5.3
8
+ Stable tag: 3.2.1
9
License: GPLv2 or later
10
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
11
136
});
137
});`
138
139
+ = Emojis are not saved =
140
+
141
+ To save emojis the site database must use utf8mb4 encoding.
142
+ If your database enconding is utf8 you can use emojis converting them to html entities with a tool [like this](https://mothereff.in/html-entities).
143
+
144
== Screenshots ==
145
146
1. Button on desktop.
154
155
== Changelog ==
156
157
+ = 3.2.1 =
158
+ * FIX svg animations on firefox.
159
+ * FIX empty messages on WP < 4.6.
160
+ * FIX Google Analytics 'ga' event not sent if gtag for GAds or GTM is present.
161
+
162
= 3.2.0 =
163
* **NEW:** Dark mode.
164
* **NEW:** Hide on mobile when keyboard is open.
includes/class-whatsappme-util.php CHANGED
@@ -204,12 +204,7 @@ class WhatsAppMe_Util {
204
array_keys( $replacements )
205
);
206
207
- // Since WP 4.6
208
- if ( function_exists( 'apply_filters_deprecated' ) ) {
209
- $replacements = apply_filters_deprecated( 'whatsappme_message_send_replacements', array( array_combine( $patterns, $replacements ) ), '3.0.3', 'whatsappme_variable_replacements' );
210
- }
211
-
212
- return preg_replace( array_keys( $replacements ), $replacements, $string );
213
214
}
215
204
array_keys( $replacements )
205
);
206
207
+ return preg_replace( $patterns, $replacements, $string );
208
209
}
210
public/class-whatsappme-public.php CHANGED
@@ -280,7 +280,7 @@ class WhatsAppMe_Public {
280
?>
281
<div class="whatsappme <?php echo apply_filters( 'whatsappme_classes', $whatsappme_classes ); ?>" data-settings="<?php echo esc_attr( json_encode( $data ) ); ?>">
282
<div class="whatsappme__button">
283
- <svg class="whatsappme__button__open"><use xlink:href="#wame_svg__logo"></use></svg>
284
<?php if ( $image ) : ?>
285
<div class="whatsappme__button__image"><?php echo $image; ?></div>
286
<?php endif; ?>
@@ -288,7 +288,10 @@ class WhatsAppMe_Public {
288
<div class="whatsappme__button__sendtext"><?php echo $this->settings['message_start']; ?></div>
289
<?php endif; ?>
290
<?php if ( $this->settings['message_text'] ) : ?>
291
- <svg class="whatsappme__button__send"><use xlink:href="#wame_svg__send"></use></svg>
292
<?php endif; ?>
293
<?php if ( $this->settings['message_badge'] ) : ?>
294
<div class="whatsappme__badge">1</div>
@@ -299,8 +302,8 @@ class WhatsAppMe_Public {
299
</div>
300
<div class="whatsappme__box">
301
<div class="whatsappme__header">
302
- <svg><use xlink:href="#wame_svg__whatsapp"></use></svg>
303
- <div class="whatsappme__close"><svg><use xlink:href="#wame_svg__close"></use></svg></div>
304
</div>
305
<div class="whatsappme__box__scroll">
306
<div class="whatsappme__box__content">
@@ -308,7 +311,7 @@ class WhatsAppMe_Public {
308
</div>
309
</div>
310
<?php if ( $copy ) : ?>
311
- <div class="whatsappme__copy"><?php echo $copy; ?> <a href="<?php echo $powered_link; ?>" rel="nofollow noopener" target="_blank"><svg><use xlink:href="#wame_svg__wame"></use></svg></a></div>
312
<?php endif; ?>
313
</div>
314
</div>
280
?>
281
<div class="whatsappme <?php echo apply_filters( 'whatsappme_classes', $whatsappme_classes ); ?>" data-settings="<?php echo esc_attr( json_encode( $data ) ); ?>">
282
<div class="whatsappme__button">
283
+ <svg class="whatsappme__button__open"><use href="#wame_svg__logo"></use></svg>
284
<?php if ( $image ) : ?>
285
<div class="whatsappme__button__image"><?php echo $image; ?></div>
286
<?php endif; ?>
288
<div class="whatsappme__button__sendtext"><?php echo $this->settings['message_start']; ?></div>
289
<?php endif; ?>
290
<?php if ( $this->settings['message_text'] ) : ?>
291
+ <svg class="whatsappme__button__send" viewbox="0 0 400 400" stroke-linecap="round" stroke-width="33">
292
+ <path class="wame_svg__plain" d="M168.83 200.504H79.218L33.04 44.284a1 1 0 0 1 1.386-1.188L365.083 199.04a1 1 0 0 1 .003 1.808L34.432 357.903a1 1 0 0 1-1.388-1.187l29.42-99.427"/>
293
+ <path class="wame_svg__chat" d="M318.087 318.087c-52.982 52.982-132.708 62.922-195.725 29.82l-80.449 10.18 10.358-80.112C18.956 214.905 28.836 134.99 81.913 81.913c65.218-65.217 170.956-65.217 236.174 0 42.661 42.661 57.416 102.661 44.265 157.316"/>
294
+ </svg>
295
<?php endif; ?>
296
<?php if ( $this->settings['message_badge'] ) : ?>
297
<div class="whatsappme__badge">1</div>
302
</div>
303
<div class="whatsappme__box">
304
<div class="whatsappme__header">
305
+ <svg><use href="#wame_svg__whatsapp"></use></svg>
306
+ <div class="whatsappme__close"><svg><use href="#wame_svg__close"></use></svg></div>
307
</div>
308
<div class="whatsappme__box__scroll">
309
<div class="whatsappme__box__content">
311
</div>
312
</div>
313
<?php if ( $copy ) : ?>
314
+ <div class="whatsappme__copy"><?php echo $copy; ?> <a href="<?php echo $powered_link; ?>" rel="nofollow noopener" target="_blank"><svg><use href="#wame_svg__wame"></use></svg></a></div>
315
<?php endif; ?>
316
</div>
317
</div>
public/css/whatsappme.css CHANGED
@@ -173,6 +173,23 @@
173
box-shadow: 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3);
174
}
175
176
.whatsappme__tooltip {
177
position: absolute;
178
top: 14px;
@@ -559,6 +576,32 @@
559
}
560
}
561
562
@keyframes wame_image_loop {
563
0% {
564
opacity: 0;
173
box-shadow: 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3);
174
}
175
176
+ .whatsappme .whatsappme__button__send path {
177
+ fill: none !important;
178
+ stroke: #fff !important;
179
+ }
180
+
181
+ .whatsappme .whatsappme__button__send .wame_svg__plain {
182
+ stroke-dasharray: 1097;
183
+ stroke-dashoffset: 1097;
184
+ animation: wame_plain 6s 0.2s ease-in-out infinite;
185
+ }
186
+
187
+ .whatsappme .whatsappme__button__send .wame_svg__chat {
188
+ stroke-dasharray: 1020;
189
+ stroke-dashoffset: 1020;
190
+ animation: wame_chat 6s 3.2s ease-in-out infinite;
191
+ }
192
+
193
.whatsappme__tooltip {
194
position: absolute;
195
top: 14px;
576
}
577
}
578
579
+ @keyframes wame_plain {
580
+ 0%,
581
+ 50%,
582
+ 100% {
583
+ stroke-dashoffset: 1097;
584
+ }
585
+
586
+ 5%,
587
+ 45% {
588
+ stroke-dashoffset: 0;
589
+ }
590
+ }
591
+
592
+ @keyframes wame_chat {
593
+ 0%,
594
+ 50%,
595
+ 100% {
596
+ stroke-dashoffset: 1020;
597
+ }
598
+
599
+ 5%,
600
+ 45% {
601
+ stroke-dashoffset: 0;
602
+ }
603
+ }
604
+
605
@keyframes wame_image_loop {
606
0% {
607
opacity: 0;
public/css/whatsappme.min.css CHANGED
@@ -1 +1 @@
1
- @font-face{font-family:WAmeIcons;src:url(data:font/woff;base64,d09GRgABAAAAAARgAAsAAAAABBQAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABPUy8yAAABCAAAAGAAAABgDxIFgGNtYXAAAAFoAAAAVAAAAFQXVtKIZ2FzcAAAAbwAAAAIAAAACAAAABBnbHlmAAABxAAAAHQAAAB0gkciwGhlYWQAAAI4AAAANgAAADYVuuUSaGhlYQAAAnAAAAAkAAAAJAbCA8dobXR4AAAClAAAABgAAAAYDgACM2xvY2EAAAKsAAAADgAAAA4AYgBAbWF4cAAAArwAAAAgAAAAIAAIAAVuYW1lAAAC3AAAAWIAAAFicC7V7nBvc3QAAARAAAAAIAAAACAAAwAAAAMDVQGQAAUAAAKZAswAAACPApkCzAAAAesAMwEJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAA6QEDwP/AAEADwABAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAwAAAAMAAAAcAAEAAwAAABwAAwABAAAAHAAEADgAAAAKAAgAAgACAAEAIOkB//3//wAAAAAAIOkA//3//wAB/+MXBAADAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAf//AA8AAQAAAAAAAAAAAAIAADc5AQAAAAABAAAAAAAAAAAAAgAANzkBAAAAAAEAAAAAAAAAAAACAAA3OQEAAAAAAQEzAM0DAALNAAIAAAkBEQMA/jMBzf8AAgAAAAEBAADNAs0CzQACAAABEQECzf4zAs3+AAEAAAABAAAAAQAAtqSnv18PPPUACwQAAAAAANnOUKQAAAAA2c5QpAAAAAADAALNAAAACAACAAAAAAAAAAEAAAPA/8AAAAQAAAAAAAMAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAQAATMEAAEAAAAAAAAKABQAHgAsADoAAAABAAAABgADAAEAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgCuAAEAAAAAAAEABAAAAAEAAAAAAAIABwBFAAEAAAAAAAMABAAtAAEAAAAAAAQABABaAAEAAAAAAAUACwAMAAEAAAAAAAYABAA5AAEAAAAAAAoAGgBmAAMAAQQJAAEACAAEAAMAAQQJAAIADgBMAAMAAQQJAAMACAAxAAMAAQQJAAQACABeAAMAAQQJAAUAFgAXAAMAAQQJAAYACAA9AAMAAQQJAAoANACAd2FtZQB3AGEAbQBlVmVyc2lvbiAxLjAAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAgADEALgAwd2FtZQB3AGEAbQBld2FtZQB3AGEAbQBlUmVndWxhcgBSAGUAZwB1AGwAYQByd2FtZQB3AGEAbQBlRm9udCBnZW5lcmF0ZWQgYnkgSWNvTW9vbi4ARgBvAG4AdAAgAGcAZQBuAGUAcgBhAHQAZQBkACAAYgB5ACAASQBjAG8ATQBvAG8AbgAuAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==) format('woff')}.whatsappme{position:fixed;z-index:1000;right:20px;bottom:20px;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Oxygen,Ubuntu,Cantarell,"Open Sans","Helvetica Neue",sans-serif;font-size:16px;line-height:1.625em;color:#262626;transform:scale3d(0,0,0);transition:transform .3s ease-in-out;user-select:none;-ms-user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none}.whatsappme *,.whatsappme :after,.whatsappme :before{box-sizing:border-box}.whatsappme svg,.whatsappme svg path{fill:currentColor!important}.whatsappme.whatsappme--show{transform:scale3d(1,1,1);transition:transform .5s cubic-bezier(.18,.89,.32,1.28)}.whatsappme__button{display:-ms-flexbox;display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;z-index:2;bottom:8px;right:8px;height:60px;min-width:60px;max-width:95vw;background-color:#25d366;color:#fff;border-radius:30px;box-shadow:1px 6px 24px 0 rgba(7,94,84,.24);cursor:pointer;transition:background-color .2s linear;-webkit-tap-highlight-color:transparent}.whatsappme__button:hover{background-color:#128c7e;transition:background-color 1.5s linear}.whatsappme--chatbox .whatsappme__button{background-color:#128c7e;transition:background-color .2s linear}.whatsappme--chatbox .whatsappme__button:hover{background-color:#075e54}.whatsappme__button:active{background-color:#075e54;transition:none}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){.whatsappme--chatbox .whatsappme__button{background-color:#34b7f1}.whatsappme--chatbox .whatsappme__button:hover,.whatsappme__button:active{background-color:#228bb9}}.whatsappme__button svg{width:36px;height:36px;margin:12px 12px}.whatsappme__button .whatsappme__button__send{margin:12px 11px 12px 13px}.whatsappme__button__image{position:absolute;top:1px;right:1px;width:58px;height:58px;border-radius:50%;overflow:hidden;opacity:0}.whatsappme__button__image img{display:block;width:100%;height:100%;object-fit:cover}.whatsappme--show .whatsappme__button__image{animation:wame_image_loop 20s linear 5s infinite normal both}.whatsappme--image .whatsappme__button__image{opacity:1;animation:none}.whatsappme__button__sendtext{padding:0;max-width:0;font-weight:600;line-height:60px;white-space:nowrap;opacity:0;overflow:hidden;transition:none}.whatsappme--chatbox .whatsappme__button__sendtext{padding:0 4px 0 24px;max-width:200px;opacity:1;transition:max-width .2s linear,opacity .4s ease-out .2s}.whatsappme__badge{position:absolute;top:-4px;right:-4px;width:20px;height:20px;border:none;border-radius:50%;background:#e82c0c;font-size:12px;font-weight:600;line-height:20px;text-align:center;box-shadow:none;opacity:0;pointer-events:none}.whatsappme__badge.whatsappme__badge--in{animation:wame_badge_in .5s cubic-bezier(.27,.9,.41,1.28) 1 both}.whatsappme__badge.whatsappme__badge--out{animation:wame_badge_out .4s cubic-bezier(.215,.61,.355,1) 1 both}.whatsappme--chatbox .whatsappme__button{box-shadow:0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.3)}.whatsappme__tooltip{position:absolute;top:14px;right:76px;max-width:calc(100vw - 105px);height:32px;padding:0 14px;border:none;border-radius:16px;background:#fff;color:#075e54;line-height:31px;white-space:nowrap;box-shadow:0 1px 4px 0 rgba(0,0,0,.4);opacity:0}.whatsappme__tooltip::after{font:normal normal 400 20px/1em WAmeIcons;content:'\e900';position:absolute;top:6px;right:-12px;color:#fff;text-align:right;text-shadow:2px 1px 3px rgba(0,0,0,.4)}.whatsappme__tooltip div{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.whatsappme--tooltip .whatsappme__tooltip{animation:wame_tootlip 20s linear 5s 1 normal both}.whatsappme--chatbox .whatsappme__button__send,.whatsappme__button__open{display:block}.whatsappme--chatbox .whatsappme__button__image,.whatsappme--chatbox .whatsappme__button__open,.whatsappme--chatbox .whatsappme__tooltip,.whatsappme__button__send{display:none}.whatsappme__box{position:absolute;bottom:0;right:0;z-index:1;width:calc(100vw - 40px);max-width:400px;min-height:270px;border-radius:32px;background:#ede4dd url(../images/background.png) center repeat-y;background-size:100% auto;box-shadow:0 2px 6px 0 rgba(0,0,0,.5);overflow:hidden;transform:scale3d(0,0,0);opacity:0;transition:opacity .4s ease-out,transform 0s linear .3s}.whatsappme--webp .whatsappme__box{background-image:url(../images/background.webp)}.whatsappme--chatbox .whatsappme__box{opacity:1;transform:scale3d(1,1,1);transition:opacity .2s ease-out,transform 0s linear}.whatsappme__header{float:none;display:block;position:static;width:100%;height:70px;padding:0 26px;margin:0;background-color:#2e8c7d;color:rgba(255,255,255,.5)}.whatsappme__header svg{width:120px;height:100%}.whatsappme__close{display:-ms-flexbox;display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;top:18px;right:24px;width:34px;height:34px;border-radius:50%;background:#000;color:#fff;text-align:center;opacity:.4;cursor:pointer;transition:opacity .3s ease-out;-webkit-tap-highlight-color:transparent}.whatsappme__close:hover{opacity:.6}.whatsappme__close svg{display:block;width:12px;height:12px;margin:auto}.whatsappme__box__scroll{max-height:calc(100vh - 100px);padding:20px 0 80px 0;overflow:hidden auto}.whatsappme__box__scroll::-webkit-scrollbar{width:5px;background:rgba(0,0,0,0)}.whatsappme__box__scroll::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:3px;background:rgba(0,0,0,0)}.whatsappme__box__scroll:hover::-webkit-scrollbar-thumb{background:rgba(0,0,0,.2)}.whatsappme__message{position:relative;min-height:80px;padding:20px;margin:0 26px 26px;border-radius:32px;background-color:#fff;color:#4a4a4a;box-shadow:0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.3)}.whatsappme__message:before{content:'';display:block;position:absolute;bottom:30px;left:-18px;width:18px;height:18px;background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADcAAAA1CAYAAADlE3NNAAAEr0lEQVRo3t2aT0gjVxzHf++9mcn8zWhW6bpELWzcogFNaRar7a4tBNy2WATbHpacpdZ6redeZE+9CL02B1ktXsRD/xwsilhoSwsqag/xYK09hCQlmCiTf28vGRnGmZhE183MFx5vmGQy7zO/P/P7PYLAHUIAQCqDAwDPxMREG3IpHL+zs/MZcgkYAgAMAIwOl8lkYm6xGgYAFgAEAGgZHx9/vVwun7nJJTkAEAGgdW9v73NKKXWLSzIA4AEAGQDazs/P/3ALnNEl1a2trY9oRW6wmu6SEgC0ZrPZn9wCp2dIHgCU1dXVtymlZafDIatEksvlfqYGueG9xgOAcnBw8JSa5GR3vIi1aDTaUSwWj5wOZ3RHPUN6U6nUN9RCTnZHDwDI+/v745TSkpPhrOpHcWlpqbdcLieojZwGpseZMDo66svn87/RKnIaGAsAfCAQ8J6dnX1Pr5DjwABAzmazMVqDHAd2enr6La1RjgGLRCJqLpeL0TrUjFDGrMgCAD8/P38vn8//QutUs1pLT/fC5ubmQKFQOKANqNmspbuhBwDEZDL5BaX0lDaoZoK62NxZXFzs1DRthV5TrxrKGFue/v5+KZ1Of1kul5P0BtQUUAAgxOPx9wuFwl/0BvWq3O8C6vDw8F1N036gL0G3ZaVLUEdHRxFN036kL1E3DWMHxAEAPzc3dyedTk+XSqUdegu6CRijy5mBPLOzs2oikfhU07RFSmmG3qKuaxkdxuhy/MzMjDeRSHyiadrz2wYyClUBMh9bzRfAu7u7PX6//z1RFB9zHBcBALUZKoRqUMgEgyvHeHt7+353d/cjQRBGWJZ9jBDqaMYKHKpYBAEAXltbawsGg2FFUd7iOO4hIeQhQuiOEzpdOzCSTCaftLS0fEUIGXbiHiBjU5njVCr1sc/nW6wkDcduS1u1HKRUKv2KMR4ABwvbAWKMA+BwYbsasFgs/uMWuEtxd3x8/J3b4C4Ag8Hg83g8/iyfz//n5IRi1eZzla00HgA8oijyDMNwlFJCCGH0axiGQQAAXq+XyLLMeL1eRlEURpZlRpIkhud5oigK297eLvl8Prm1tVVSFEWSJEkWRVESBMGrqupriqLcFQThLsaYu612n6vUip4KMFv5HJssjhooEi5laoZh0NjYWNvw8PC9np6ejkAg8MDv9w+oqnrfxsNqhgNTh2wE1MGYChyyWGA9RYJVFWTM3MhwjMPhsDw9PT0QDocHOjs731RV9Y1rv+cMlb4Oiy3garWW1b2sPMfceZgHmZqa6pycnPywr6/vA47jfPXAWbU0xOCOqE44u2K8Wl9oBUfMa+rq6hIWFhbGBwcHn9pBohogcRWwRiCRTUiACQ6ZYpxY9JAkFAopy8vLM4FAYKyRrgA1GGf1JperLGgEM4cNG4vF3olGo18TQkT9JsRmAdQw66NsGlbn7Ibdd0um2XzOblz6/ZWVlX8JIb8PDQ090gFJDU+e2sBeZ1hBU9NcqvIQzDMFALq+vp7GGP85MjLyBCHE1tPO1LP4eq4FG/hqnlGyeSiwsbHxfygUOu7t7Y00059JUY3ZHFm8k1lT0cGfnJw8c0ojepWFzd6CMpnM3y8AJPEkZ9khO4IAAAAASUVORK5CYII=);background-size:100%}.whatsappme__message a{text-decoration:underline;color:#2e8c7d}.whatsappme__copy{position:absolute;bottom:9px;left:28px;color:#2e8c7d;font-size:11px;letter-spacing:.2px;line-height:16px;opacity:.4;transition:opacity .25s}.whatsappme__copy:hover{opacity:.8;transition:opacity .5s ease-out .5s}.whatsappme__copy a,.whatsappme__copy a:active,.whatsappme__copy a:hover{color:inherit;text-decoration:none}.whatsappme__copy svg{width:40px;height:10px;vertical-align:inherit}.whatsappme--left{right:auto;left:20px}.whatsappme--left .whatsappme__button{right:auto;left:8px;-ms-flex-direction:row-reverse;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse}.whatsappme--left.whatsappme--chatbox .whatsappme__button__sendtext{padding:0 24px 0 4px}.whatsappme--left .whatsappme__tooltip{right:auto;left:76px}.whatsappme--left .whatsappme__tooltip::after{content:'\e901';left:-12px;right:auto;text-align:left;text-shadow:-2px 1px 3px rgba(0,0,0,.4)}.whatsappme--left .whatsappme__box{right:auto;left:0}.whatsappme--left .whatsappme__copy{left:auto;right:28px;text-align:right}.whatsappme--dark .whatsappme__header{background:#075e54}.whatsappme--dark .whatsappme__box{background:#000}.whatsappme--dark .whatsappme__message{background:#505050;color:#d8d8d8}.whatsappme--dark .whatsappme__message:before{background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADcAAAA1CAYAAADlE3NNAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAABVpJREFUeNrcmktv41QYhn2OHSdxkiZNkzZp0ia9UGibdBqSJqACYjGAhBgoArGhIMFixAJGbFkggTRiwRKJxYxGaH4B/4JlV/yArrpslzOZXHm/yCc6NbaTtGnHjqUjO871yftd3nNs1u/3FcaYMgMbt4wmV2ZjY9J+cMw5j8wKnAxGTJ14PF6aRTganUwm8wGfMajBQEjGlpeXj/gMhmQ7mUw2EonEHT5jhYR4esVi8ZjTNkOqqRjdSCTyKoVkt9tV+Iyp1lpbW/smGAzGe72ewmdJNcMwtgiOVBNd3e+qCUfS3traehAKhZKkmp/hZDBSrTU/P/8mqdbpdC75Mb+qJhSjvhbc29t7qKpqkLyyX+FkMJFrzzY3N79fXFx8R1bNz8oJsOdLS0sf7u7u/mwF8xMcs5R8Amujp23VarXHCEtDDkc/Knep7AcCgUSj0XgaDodzovT7Dc5OsR6U0g8ODp4sLCy8YReOfoCz9Y2MMV6tVh/l8/mjdrvt+gGaT8BIsQ5KfQhgjwuFwpetVmvkh2geBxO9rKXreqper/8FU3xvHDCvwTEb9zEAoyUD5NhTuJDquGBegrPNLwJDbn1WqVT+hNNfGpVjXoNjDs6jjVIfL5VKv2xsbPxIRtitKnoNjjktEdCJbDb7frlc/h3heIeg7Bq0F+GcoKgLt6PR6Pr29vZPq6ur39L5ScPwZcExh8ZMUF3MwRZhfu9jyvIDHV9HrduEc4IaJBCsU7ZYLH4NqO/gE4sEdV21bhqOOVTAnqmUglzaBdRXKysrx8IbThNqmnDMpaQPgTRNi2LO9Rby6TiTyXyKamjcFNR14ZgL2NCiwy4ZyWSyQq4CQPdisdjO4AU3DDUJHBsBReoMsx8FIQO3XoVKd9Pp9F1UwBIgB0BX6VXThmMO0w7FhOjJT8I5pJFDr9H0A+PtRCJxQIB0zY+AqAGL1ajb3rQxioEcZmHDMFYAs00+j0Dm5ubKgMnR4jWV75eh0Dhwdv6ujTxZz+VynwCmjuMSqtsaikGElBGqEJDTbNgrcLIbH/g7QH1cq9WeUOgJEFLHK8qMC2dVrY9Qy+7v7z9CCU9PMs3w0sYdvF4HJbyOEMx4MdyuAqdYFmI0xecbd/B+4YuLi3+bzeY5wtK3cMy8D0VWLIChUz+D9/sCefcQBWVx4g+2ubdFdvrimPZi3CZciACRd6+gOb9O93XgtVwK3aHatNwmh7S5aXhPAM8FaJ0R7SNEfRKRYOi6HiOvSS0Fg44jGGFyMvRTZODrGAArHJfggiag+OEBMw9VB0v2P6EszoZblupUujpDy3WAjSI65vFHpjH1WYZlW0FPLeA4h6qdImhhECZRWIYbfqkJEjQhdfNxwHyOuwC5+VEnb9q38aj0HUFAJwC5isq9nUqlKtiTiUgK8z0K1AonV0pNghKPucVrKiMUdJsOWYsYtzkWswyiCNAsHWa8ks/n34MxbwA+6DZrl+EU5fKNYTKkKp1nI5RjEwAyB0Bu81u4CUmwGvwtXf8+KhQKHyFvw3auiUl37Vm/xPrB7AohOQ1AVdqr0p9NYdwjE7+zs3MfVvFd6wzECucWKmzMQjKukqPCU756KsOpUspoJqS6vr7+eblcfkBVV7gqZrnf0mlBxw2GuVTJSYvMKAVVl5rwAvl42Gg0fkPlTRIgc7iZdNyCoUzpdcwF1ElBAaVLo4meXD88PPwDCsa4S4+yjt6Yo+sy7F5n956ONNrmoKnJC2k8Jxhz/8zcB87Pz/85OTn5FYL1b9s49kecG0fNrqSg+AO6kgD62dnZ36enpzXm8XucndZzrHmoW0YPPTH9nwADAK1QyP/ohXd8AAAAAElFTkSuQmCC)}.whatsappme--dark .whatsappme__copy{color:#25d366}@media (prefers-color-scheme:dark){.whatsappme--dark-auto .whatsappme__header{background:#075e54}.whatsappme--dark-auto .whatsappme__box{background:#000}.whatsappme--dark-auto .whatsappme__message{background:#505050;color:#d8d8d8}.whatsappme--dark-auto .whatsappme__message:before{background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADcAAAA1CAYAAADlE3NNAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAABVpJREFUeNrcmktv41QYhn2OHSdxkiZNkzZp0ia9UGibdBqSJqACYjGAhBgoArGhIMFixAJGbFkggTRiwRKJxYxGaH4B/4JlV/yArrpslzOZXHm/yCc6NbaTtGnHjqUjO871yftd3nNs1u/3FcaYMgMbt4wmV2ZjY9J+cMw5j8wKnAxGTJ14PF6aRTganUwm8wGfMajBQEjGlpeXj/gMhmQ7mUw2EonEHT5jhYR4esVi8ZjTNkOqqRjdSCTyKoVkt9tV+Iyp1lpbW/smGAzGe72ewmdJNcMwtgiOVBNd3e+qCUfS3traehAKhZKkmp/hZDBSrTU/P/8mqdbpdC75Mb+qJhSjvhbc29t7qKpqkLyyX+FkMJFrzzY3N79fXFx8R1bNz8oJsOdLS0sf7u7u/mwF8xMcs5R8Amujp23VarXHCEtDDkc/Knep7AcCgUSj0XgaDodzovT7Dc5OsR6U0g8ODp4sLCy8YReOfoCz9Y2MMV6tVh/l8/mjdrvt+gGaT8BIsQ5KfQhgjwuFwpetVmvkh2geBxO9rKXreqper/8FU3xvHDCvwTEb9zEAoyUD5NhTuJDquGBegrPNLwJDbn1WqVT+hNNfGpVjXoNjDs6jjVIfL5VKv2xsbPxIRtitKnoNjjktEdCJbDb7frlc/h3heIeg7Bq0F+GcoKgLt6PR6Pr29vZPq6ur39L5ScPwZcExh8ZMUF3MwRZhfu9jyvIDHV9HrduEc4IaJBCsU7ZYLH4NqO/gE4sEdV21bhqOOVTAnqmUglzaBdRXKysrx8IbThNqmnDMpaQPgTRNi2LO9Rby6TiTyXyKamjcFNR14ZgL2NCiwy4ZyWSyQq4CQPdisdjO4AU3DDUJHBsBReoMsx8FIQO3XoVKd9Pp9F1UwBIgB0BX6VXThmMO0w7FhOjJT8I5pJFDr9H0A+PtRCJxQIB0zY+AqAGL1ajb3rQxioEcZmHDMFYAs00+j0Dm5ubKgMnR4jWV75eh0Dhwdv6ujTxZz+VynwCmjuMSqtsaikGElBGqEJDTbNgrcLIbH/g7QH1cq9WeUOgJEFLHK8qMC2dVrY9Qy+7v7z9CCU9PMs3w0sYdvF4HJbyOEMx4MdyuAqdYFmI0xecbd/B+4YuLi3+bzeY5wtK3cMy8D0VWLIChUz+D9/sCefcQBWVx4g+2ubdFdvrimPZi3CZciACRd6+gOb9O93XgtVwK3aHatNwmh7S5aXhPAM8FaJ0R7SNEfRKRYOi6HiOvSS0Fg44jGGFyMvRTZODrGAArHJfggiag+OEBMw9VB0v2P6EszoZblupUujpDy3WAjSI65vFHpjH1WYZlW0FPLeA4h6qdImhhECZRWIYbfqkJEjQhdfNxwHyOuwC5+VEnb9q38aj0HUFAJwC5isq9nUqlKtiTiUgK8z0K1AonV0pNghKPucVrKiMUdJsOWYsYtzkWswyiCNAsHWa8ks/n34MxbwA+6DZrl+EU5fKNYTKkKp1nI5RjEwAyB0Bu81u4CUmwGvwtXf8+KhQKHyFvw3auiUl37Vm/xPrB7AohOQ1AVdqr0p9NYdwjE7+zs3MfVvFd6wzECucWKmzMQjKukqPCU756KsOpUspoJqS6vr7+eblcfkBVV7gqZrnf0mlBxw2GuVTJSYvMKAVVl5rwAvl42Gg0fkPlTRIgc7iZdNyCoUzpdcwF1ElBAaVLo4meXD88PPwDCsa4S4+yjt6Yo+sy7F5n956ONNrmoKnJC2k8Jxhz/8zcB87Pz/85OTn5FYL1b9s49kecG0fNrqSg+AO6kgD62dnZ36enpzXm8XucndZzrHmoW0YPPTH9nwADAK1QyP/ohXd8AAAAAElFTkSuQmCC)}.whatsappme--dark-auto .whatsappme__copy{color:#25d366}}[dir=rtl] .whatsappme__close{right:auto;left:24px}[dir=rtl] .whatsappme__message:before{left:auto;right:-18px;transform:rotateY(180deg)}[dir=rtl] .whatsappme__button{-ms-flex-direction:row-reverse;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse}[dir=rtl] .whatsappme--left .whatsappme__button{-ms-flex-direction:row;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}@media (max-width:480px),(orientation:landscape) and (max-width:767px){.whatsappme{bottom:6px;right:6px}.whatsappme--left{right:auto;left:6px}.whatsappme__box{width:calc(100vw - 12px);min-height:0}.whatsappme__header{height:55px}.whatsappme__close{top:13px;width:28px;height:28px}.whatsappme__box__scroll{max-height:calc(100vh - 67px);padding:15px 0 70px 0}.whatsappme__message{padding:16px;margin:0 20px 20px;line-height:24px}}@media (max-width:360px){.whatsappme__copy{width:70px}}@keyframes wame_badge_in{from{opacity:0;transform:translateY(50px)}to{opacity:1;transform:translateY(0)}}@keyframes wame_badge_out{from{opacity:1;transform:translateY(0)}to{opacity:0;transform:translateY(-20px)}}@keyframes wame_image_loop{0%{opacity:0}20%,3%{opacity:1}100%,23%{opacity:0}}@keyframes wame_tootlip{0%{opacity:0;transform:scaleY(0)}1%,20%{opacity:1;transform:scaleY(1)}100%,23%{opacity:0;transform:scaleY(1)}}
1
+ @font-face{font-family:WAmeIcons;src:url(data:font/woff;base64,d09GRgABAAAAAARgAAsAAAAABBQAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABPUy8yAAABCAAAAGAAAABgDxIFgGNtYXAAAAFoAAAAVAAAAFQXVtKIZ2FzcAAAAbwAAAAIAAAACAAAABBnbHlmAAABxAAAAHQAAAB0gkciwGhlYWQAAAI4AAAANgAAADYVuuUSaGhlYQAAAnAAAAAkAAAAJAbCA8dobXR4AAAClAAAABgAAAAYDgACM2xvY2EAAAKsAAAADgAAAA4AYgBAbWF4cAAAArwAAAAgAAAAIAAIAAVuYW1lAAAC3AAAAWIAAAFicC7V7nBvc3QAAARAAAAAIAAAACAAAwAAAAMDVQGQAAUAAAKZAswAAACPApkCzAAAAesAMwEJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAA6QEDwP/AAEADwABAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAwAAAAMAAAAcAAEAAwAAABwAAwABAAAAHAAEADgAAAAKAAgAAgACAAEAIOkB//3//wAAAAAAIOkA//3//wAB/+MXBAADAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAf//AA8AAQAAAAAAAAAAAAIAADc5AQAAAAABAAAAAAAAAAAAAgAANzkBAAAAAAEAAAAAAAAAAAACAAA3OQEAAAAAAQEzAM0DAALNAAIAAAkBEQMA/jMBzf8AAgAAAAEBAADNAs0CzQACAAABEQECzf4zAs3+AAEAAAABAAAAAQAAtqSnv18PPPUACwQAAAAAANnOUKQAAAAA2c5QpAAAAAADAALNAAAACAACAAAAAAAAAAEAAAPA/8AAAAQAAAAAAAMAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGBAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAQAATMEAAEAAAAAAAAKABQAHgAsADoAAAABAAAABgADAAEAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgCuAAEAAAAAAAEABAAAAAEAAAAAAAIABwBFAAEAAAAAAAMABAAtAAEAAAAAAAQABABaAAEAAAAAAAUACwAMAAEAAAAAAAYABAA5AAEAAAAAAAoAGgBmAAMAAQQJAAEACAAEAAMAAQQJAAIADgBMAAMAAQQJAAMACAAxAAMAAQQJAAQACABeAAMAAQQJAAUAFgAXAAMAAQQJAAYACAA9AAMAAQQJAAoANACAd2FtZQB3AGEAbQBlVmVyc2lvbiAxLjAAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAgADEALgAwd2FtZQB3AGEAbQBld2FtZQB3AGEAbQBlUmVndWxhcgBSAGUAZwB1AGwAYQByd2FtZQB3AGEAbQBlRm9udCBnZW5lcmF0ZWQgYnkgSWNvTW9vbi4ARgBvAG4AdAAgAGcAZQBuAGUAcgBhAHQAZQBkACAAYgB5ACAASQBjAG8ATQBvAG8AbgAuAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==) format('woff')}.whatsappme{position:fixed;z-index:1000;right:20px;bottom:20px;font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Oxygen,Ubuntu,Cantarell,"Open Sans","Helvetica Neue",sans-serif;font-size:16px;line-height:1.625em;color:#262626;transform:scale3d(0,0,0);transition:transform .3s ease-in-out;user-select:none;-ms-user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none}.whatsappme *,.whatsappme :after,.whatsappme :before{box-sizing:border-box}.whatsappme svg,.whatsappme svg path{fill:currentColor!important}.whatsappme.whatsappme--show{transform:scale3d(1,1,1);transition:transform .5s cubic-bezier(.18,.89,.32,1.28)}.whatsappme__button{display:-ms-flexbox;display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;z-index:2;bottom:8px;right:8px;height:60px;min-width:60px;max-width:95vw;background-color:#25d366;color:#fff;border-radius:30px;box-shadow:1px 6px 24px 0 rgba(7,94,84,.24);cursor:pointer;transition:background-color .2s linear;-webkit-tap-highlight-color:transparent}.whatsappme__button:hover{background-color:#128c7e;transition:background-color 1.5s linear}.whatsappme--chatbox .whatsappme__button{background-color:#128c7e;transition:background-color .2s linear}.whatsappme--chatbox .whatsappme__button:hover{background-color:#075e54}.whatsappme__button:active{background-color:#075e54;transition:none}@supports (-webkit-overflow-scrolling:touch){.whatsappme--chatbox .whatsappme__button{background-color:#34b7f1}.whatsappme--chatbox .whatsappme__button:hover,.whatsappme__button:active{background-color:#228bb9}}.whatsappme__button svg{width:36px;height:36px;margin:12px 12px}.whatsappme__button .whatsappme__button__send{margin:12px 11px 12px 13px}.whatsappme__button__image{position:absolute;top:1px;right:1px;width:58px;height:58px;border-radius:50%;overflow:hidden;opacity:0}.whatsappme__button__image img{display:block;width:100%;height:100%;object-fit:cover}.whatsappme--show .whatsappme__button__image{animation:wame_image_loop 20s linear 5s infinite normal both}.whatsappme--image .whatsappme__button__image{opacity:1;animation:none}.whatsappme__button__sendtext{padding:0;max-width:0;font-weight:600;line-height:60px;white-space:nowrap;opacity:0;overflow:hidden;transition:none}.whatsappme--chatbox .whatsappme__button__sendtext{padding:0 4px 0 24px;max-width:200px;opacity:1;transition:max-width .2s linear,opacity .4s ease-out .2s}.whatsappme__badge{position:absolute;top:-4px;right:-4px;width:20px;height:20px;border:none;border-radius:50%;background:#e82c0c;font-size:12px;font-weight:600;line-height:20px;text-align:center;box-shadow:none;opacity:0;pointer-events:none}.whatsappme__badge.whatsappme__badge--in{animation:wame_badge_in .5s cubic-bezier(.27,.9,.41,1.28) 1 both}.whatsappme__badge.whatsappme__badge--out{animation:wame_badge_out .4s cubic-bezier(.215,.61,.355,1) 1 both}.whatsappme--chatbox .whatsappme__button{box-shadow:0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.3)}.whatsappme .whatsappme__button__send path{fill:none!important;stroke:#fff!important}.whatsappme .whatsappme__button__send .wame_svg__plain{stroke-dasharray:1097;stroke-dashoffset:1097;animation:wame_plain 6s .2s ease-in-out infinite}.whatsappme .whatsappme__button__send .wame_svg__chat{stroke-dasharray:1020;stroke-dashoffset:1020;animation:wame_chat 6s 3.2s ease-in-out infinite}.whatsappme__tooltip{position:absolute;top:14px;right:76px;max-width:calc(100vw - 105px);height:32px;padding:0 14px;border:none;border-radius:16px;background:#fff;color:#075e54;line-height:31px;white-space:nowrap;box-shadow:0 1px 4px 0 rgba(0,0,0,.4);opacity:0}.whatsappme__tooltip::after{font:normal normal 400 20px/1em WAmeIcons;content:'\e900';position:absolute;top:6px;right:-12px;color:#fff;text-align:right;text-shadow:2px 1px 3px rgba(0,0,0,.4)}.whatsappme__tooltip div{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.whatsappme--tooltip .whatsappme__tooltip{animation:wame_tootlip 20s linear 5s 1 normal both}.whatsappme--chatbox .whatsappme__button__send,.whatsappme__button__open{display:block}.whatsappme--chatbox .whatsappme__button__image,.whatsappme--chatbox .whatsappme__button__open,.whatsappme--chatbox .whatsappme__tooltip,.whatsappme__button__send{display:none}.whatsappme__box{position:absolute;bottom:0;right:0;z-index:1;width:calc(100vw - 40px);max-width:400px;min-height:270px;border-radius:32px;background:#ede4dd url(../images/background.png) center repeat-y;background-size:100% auto;box-shadow:0 2px 6px 0 rgba(0,0,0,.5);overflow:hidden;transform:scale3d(0,0,0);opacity:0;transition:opacity .4s ease-out,transform 0s linear .3s}.whatsappme--webp .whatsappme__box{background-image:url(../images/background.webp)}.whatsappme--chatbox .whatsappme__box{opacity:1;transform:scale3d(1,1,1);transition:opacity .2s ease-out,transform 0s linear}.whatsappme__header{float:none;display:block;position:static;width:100%;height:70px;padding:0 26px;margin:0;background-color:#2e8c7d;color:rgba(255,255,255,.5)}.whatsappme__header svg{width:120px;height:100%}.whatsappme__close{display:-ms-flexbox;display:-webkit-flex;display:flex;position:absolute;top:18px;right:24px;width:34px;height:34px;border-radius:50%;background:#000;color:#fff;text-align:center;opacity:.4;cursor:pointer;transition:opacity .3s ease-out;-webkit-tap-highlight-color:transparent}.whatsappme__close:hover{opacity:.6}.whatsappme__close svg{display:block;width:12px;height:12px;margin:auto}.whatsappme__box__scroll{max-height:calc(100vh - 100px);padding:20px 0 80px 0;overflow:hidden auto}.whatsappme__box__scroll::-webkit-scrollbar{width:5px;background:rgba(0,0,0,0)}.whatsappme__box__scroll::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:3px;background:rgba(0,0,0,0)}.whatsappme__box__scroll:hover::-webkit-scrollbar-thumb{background:rgba(0,0,0,.2)}.whatsappme__message{position:relative;min-height:80px;padding:20px;margin:0 26px 26px;border-radius:32px;background-color:#fff;color:#4a4a4a;box-shadow:0 1px 2px 0 rgba(0,0,0,.3)}.whatsappme__message:before{content:'';display:block;position:absolute;bottom:30px;left:-18px;width:18px;height:18px;background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADcAAAA1CAYAAADlE3NNAAAEr0lEQVRo3t2aT0gjVxzHf++9mcn8zWhW6bpELWzcogFNaRar7a4tBNy2WATbHpacpdZ6redeZE+9CL02B1ktXsRD/xwsilhoSwsqag/xYK09hCQlmCiTf28vGRnGmZhE183MFx5vmGQy7zO/P/P7PYLAHUIAQCqDAwDPxMREG3IpHL+zs/MZcgkYAgAMAIwOl8lkYm6xGgYAFgAEAGgZHx9/vVwun7nJJTkAEAGgdW9v73NKKXWLSzIA4AEAGQDazs/P/3ALnNEl1a2trY9oRW6wmu6SEgC0ZrPZn9wCp2dIHgCU1dXVtymlZafDIatEksvlfqYGueG9xgOAcnBw8JSa5GR3vIi1aDTaUSwWj5wOZ3RHPUN6U6nUN9RCTnZHDwDI+/v745TSkpPhrOpHcWlpqbdcLieojZwGpseZMDo66svn87/RKnIaGAsAfCAQ8J6dnX1Pr5DjwABAzmazMVqDHAd2enr6La1RjgGLRCJqLpeL0TrUjFDGrMgCAD8/P38vn8//QutUs1pLT/fC5ubmQKFQOKANqNmspbuhBwDEZDL5BaX0lDaoZoK62NxZXFzs1DRthV5TrxrKGFue/v5+KZ1Of1kul5P0BtQUUAAgxOPx9wuFwl/0BvWq3O8C6vDw8F1N036gL0G3ZaVLUEdHRxFN036kL1E3DWMHxAEAPzc3dyedTk+XSqUdegu6CRijy5mBPLOzs2oikfhU07RFSmmG3qKuaxkdxuhy/MzMjDeRSHyiadrz2wYyClUBMh9bzRfAu7u7PX6//z1RFB9zHBcBALUZKoRqUMgEgyvHeHt7+353d/cjQRBGWJZ9jBDqaMYKHKpYBAEAXltbawsGg2FFUd7iOO4hIeQhQuiOEzpdOzCSTCaftLS0fEUIGXbiHiBjU5njVCr1sc/nW6wkDcduS1u1HKRUKv2KMR4ABwvbAWKMA+BwYbsasFgs/uMWuEtxd3x8/J3b4C4Ag8Hg83g8/iyfz//n5IRi1eZzla00HgA8oijyDMNwlFJCCGH0axiGQQAAXq+XyLLMeL1eRlEURpZlRpIkhud5oigK297eLvl8Prm1tVVSFEWSJEkWRVESBMGrqupriqLcFQThLsaYu612n6vUip4KMFv5HJssjhooEi5laoZh0NjYWNvw8PC9np6ejkAg8MDv9w+oqnrfxsNqhgNTh2wE1MGYChyyWGA9RYJVFWTM3MhwjMPhsDw9PT0QDocHOjs731RV9Y1rv+cMlb4Oiy3garWW1b2sPMfceZgHmZqa6pycnPywr6/vA47jfPXAWbU0xOCOqE44u2K8Wl9oBUfMa+rq6hIWFhbGBwcHn9pBohogcRWwRiCRTUiACQ6ZYpxY9JAkFAopy8vLM4FAYKyRrgA1GGf1JperLGgEM4cNG4vF3olGo18TQkT9JsRmAdQw66NsGlbn7Ibdd0um2XzOblz6/ZWVlX8JIb8PDQ090gFJDU+e2sBeZ1hBU9NcqvIQzDMFALq+vp7GGP85MjLyBCHE1tPO1LP4eq4FG/hqnlGyeSiwsbHxfygUOu7t7Y00059JUY3ZHFm8k1lT0cGfnJw8c0ojepWFzd6CMpnM3y8AJPEkZ9khO4IAAAAASUVORK5CYII=);background-size:100%}.whatsappme__message a{text-decoration:underline;color:#2e8c7d}.whatsappme__copy{position:absolute;bottom:9px;left:28px;color:#2e8c7d;font-size:11px;letter-spacing:.2px;line-height:16px;opacity:.4;transition:opacity .25s}.whatsappme__copy:hover{opacity:.8;transition:opacity .5s ease-out .5s}.whatsappme__copy a,.whatsappme__copy a:active,.whatsappme__copy a:hover{color:inherit;text-decoration:none}.whatsappme__copy svg{width:40px;height:10px;vertical-align:inherit}.whatsappme--left{right:auto;left:20px}.whatsappme--left .whatsappme__button{right:auto;left:8px;-ms-flex-direction:row-reverse;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse}.whatsappme--left.whatsappme--chatbox .whatsappme__button__sendtext{padding:0 24px 0 4px}.whatsappme--left .whatsappme__tooltip{right:auto;left:76px}.whatsappme--left .whatsappme__tooltip::after{content:'\e901';left:-12px;right:auto;text-align:left;text-shadow:-2px 1px 3px rgba(0,0,0,.4)}.whatsappme--left .whatsappme__box{right:auto;left:0}.whatsappme--left .whatsappme__copy{left:auto;right:28px;text-align:right}.whatsappme--dark .whatsappme__header{background:#075e54}.whatsappme--dark .whatsappme__box{background:#000}.whatsappme--dark .whatsappme__message{background:#505050;color:#d8d8d8}.whatsappme--dark .whatsappme__message:before{background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADcAAAA1CAYAAADlE3NNAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAABVpJREFUeNrcmktv41QYhn2OHSdxkiZNkzZp0ia9UGibdBqSJqACYjGAhBgoArGhIMFixAJGbFkggTRiwRKJxYxGaH4B/4JlV/yArrpslzOZXHm/yCc6NbaTtGnHjqUjO871yftd3nNs1u/3FcaYMgMbt4wmV2ZjY9J+cMw5j8wKnAxGTJ14PF6aRTganUwm8wGfMajBQEjGlpeXj/gMhmQ7mUw2EonEHT5jhYR4esVi8ZjTNkOqqRjdSCTyKoVkt9tV+Iyp1lpbW/smGAzGe72ewmdJNcMwtgiOVBNd3e+qCUfS3traehAKhZKkmp/hZDBSrTU/P/8mqdbpdC75Mb+qJhSjvhbc29t7qKpqkLyyX+FkMJFrzzY3N79fXFx8R1bNz8oJsOdLS0sf7u7u/mwF8xMcs5R8Amujp23VarXHCEtDDkc/Knep7AcCgUSj0XgaDodzovT7Dc5OsR6U0g8ODp4sLCy8YReOfoCz9Y2MMV6tVh/l8/mjdrvt+gGaT8BIsQ5KfQhgjwuFwpetVmvkh2geBxO9rKXreqper/8FU3xvHDCvwTEb9zEAoyUD5NhTuJDquGBegrPNLwJDbn1WqVT+hNNfGpVjXoNjDs6jjVIfL5VKv2xsbPxIRtitKnoNjjktEdCJbDb7frlc/h3heIeg7Bq0F+GcoKgLt6PR6Pr29vZPq6ur39L5ScPwZcExh8ZMUF3MwRZhfu9jyvIDHV9HrduEc4IaJBCsU7ZYLH4NqO/gE4sEdV21bhqOOVTAnqmUglzaBdRXKysrx8IbThNqmnDMpaQPgTRNi2LO9Rby6TiTyXyKamjcFNR14ZgL2NCiwy4ZyWSyQq4CQPdisdjO4AU3DDUJHBsBReoMsx8FIQO3XoVKd9Pp9F1UwBIgB0BX6VXThmMO0w7FhOjJT8I5pJFDr9H0A+PtRCJxQIB0zY+AqAGL1ajb3rQxioEcZmHDMFYAs00+j0Dm5ubKgMnR4jWV75eh0Dhwdv6ujTxZz+VynwCmjuMSqtsaikGElBGqEJDTbNgrcLIbH/g7QH1cq9WeUOgJEFLHK8qMC2dVrY9Qy+7v7z9CCU9PMs3w0sYdvF4HJbyOEMx4MdyuAqdYFmI0xecbd/B+4YuLi3+bzeY5wtK3cMy8D0VWLIChUz+D9/sCefcQBWVx4g+2ubdFdvrimPZi3CZciACRd6+gOb9O93XgtVwK3aHatNwmh7S5aXhPAM8FaJ0R7SNEfRKRYOi6HiOvSS0Fg44jGGFyMvRTZODrGAArHJfggiag+OEBMw9VB0v2P6EszoZblupUujpDy3WAjSI65vFHpjH1WYZlW0FPLeA4h6qdImhhECZRWIYbfqkJEjQhdfNxwHyOuwC5+VEnb9q38aj0HUFAJwC5isq9nUqlKtiTiUgK8z0K1AonV0pNghKPucVrKiMUdJsOWYsYtzkWswyiCNAsHWa8ks/n34MxbwA+6DZrl+EU5fKNYTKkKp1nI5RjEwAyB0Bu81u4CUmwGvwtXf8+KhQKHyFvw3auiUl37Vm/xPrB7AohOQ1AVdqr0p9NYdwjE7+zs3MfVvFd6wzECucWKmzMQjKukqPCU756KsOpUspoJqS6vr7+eblcfkBVV7gqZrnf0mlBxw2GuVTJSYvMKAVVl5rwAvl42Gg0fkPlTRIgc7iZdNyCoUzpdcwF1ElBAaVLo4meXD88PPwDCsa4S4+yjt6Yo+sy7F5n956ONNrmoKnJC2k8Jxhz/8zcB87Pz/85OTn5FYL1b9s49kecG0fNrqSg+AO6kgD62dnZ36enpzXm8XucndZzrHmoW0YPPTH9nwADAK1QyP/ohXd8AAAAAElFTkSuQmCC)}.whatsappme--dark .whatsappme__copy{color:#25d366}@media (prefers-color-scheme:dark){.whatsappme--dark-auto .whatsappme__header{background:#075e54}.whatsappme--dark-auto .whatsappme__box{background:#000}.whatsappme--dark-auto .whatsappme__message{background:#505050;color:#d8d8d8}.whatsappme--dark-auto .whatsappme__message:before{background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADcAAAA1CAYAAADlE3NNAAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAABVpJREFUeNrcmktv41QYhn2OHSdxkiZNkzZp0ia9UGibdBqSJqACYjGAhBgoArGhIMFixAJGbFkggTRiwRKJxYxGaH4B/4JlV/yArrpslzOZXHm/yCc6NbaTtGnHjqUjO871yftd3nNs1u/3FcaYMgMbt4wmV2ZjY9J+cMw5j8wKnAxGTJ14PF6aRTganUwm8wGfMajBQEjGlpeXj/gMhmQ7mUw2EonEHT5jhYR4esVi8ZjTNkOqqRjdSCTyKoVkt9tV+Iyp1lpbW/smGAzGe72ewmdJNcMwtgiOVBNd3e+qCUfS3traehAKhZKkmp/hZDBSrTU/P/8mqdbpdC75Mb+qJhSjvhbc29t7qKpqkLyyX+FkMJFrzzY3N79fXFx8R1bNz8oJsOdLS0sf7u7u/mwF8xMcs5R8Amujp23VarXHCEtDDkc/Knep7AcCgUSj0XgaDodzovT7Dc5OsR6U0g8ODp4sLCy8YReOfoCz9Y2MMV6tVh/l8/mjdrvt+gGaT8BIsQ5KfQhgjwuFwpetVmvkh2geBxO9rKXreqper/8FU3xvHDCvwTEb9zEAoyUD5NhTuJDquGBegrPNLwJDbn1WqVT+hNNfGpVjXoNjDs6jjVIfL5VKv2xsbPxIRtitKnoNjjktEdCJbDb7frlc/h3heIeg7Bq0F+GcoKgLt6PR6Pr29vZPq6ur39L5ScPwZcExh8ZMUF3MwRZhfu9jyvIDHV9HrduEc4IaJBCsU7ZYLH4NqO/gE4sEdV21bhqOOVTAnqmUglzaBdRXKysrx8IbThNqmnDMpaQPgTRNi2LO9Rby6TiTyXyKamjcFNR14ZgL2NCiwy4ZyWSyQq4CQPdisdjO4AU3DDUJHBsBReoMsx8FIQO3XoVKd9Pp9F1UwBIgB0BX6VXThmMO0w7FhOjJT8I5pJFDr9H0A+PtRCJxQIB0zY+AqAGL1ajb3rQxioEcZmHDMFYAs00+j0Dm5ubKgMnR4jWV75eh0Dhwdv6ujTxZz+VynwCmjuMSqtsaikGElBGqEJDTbNgrcLIbH/g7QH1cq9WeUOgJEFLHK8qMC2dVrY9Qy+7v7z9CCU9PMs3w0sYdvF4HJbyOEMx4MdyuAqdYFmI0xecbd/B+4YuLi3+bzeY5wtK3cMy8D0VWLIChUz+D9/sCefcQBWVx4g+2ubdFdvrimPZi3CZciACRd6+gOb9O93XgtVwK3aHatNwmh7S5aXhPAM8FaJ0R7SNEfRKRYOi6HiOvSS0Fg44jGGFyMvRTZODrGAArHJfggiag+OEBMw9VB0v2P6EszoZblupUujpDy3WAjSI65vFHpjH1WYZlW0FPLeA4h6qdImhhECZRWIYbfqkJEjQhdfNxwHyOuwC5+VEnb9q38aj0HUFAJwC5isq9nUqlKtiTiUgK8z0K1AonV0pNghKPucVrKiMUdJsOWYsYtzkWswyiCNAsHWa8ks/n34MxbwA+6DZrl+EU5fKNYTKkKp1nI5RjEwAyB0Bu81u4CUmwGvwtXf8+KhQKHyFvw3auiUl37Vm/xPrB7AohOQ1AVdqr0p9NYdwjE7+zs3MfVvFd6wzECucWKmzMQjKukqPCU756KsOpUspoJqS6vr7+eblcfkBVV7gqZrnf0mlBxw2GuVTJSYvMKAVVl5rwAvl42Gg0fkPlTRIgc7iZdNyCoUzpdcwF1ElBAaVLo4meXD88PPwDCsa4S4+yjt6Yo+sy7F5n956ONNrmoKnJC2k8Jxhz/8zcB87Pz/85OTn5FYL1b9s49kecG0fNrqSg+AO6kgD62dnZ36enpzXm8XucndZzrHmoW0YPPTH9nwADAK1QyP/ohXd8AAAAAElFTkSuQmCC)}.whatsappme--dark-auto .whatsappme__copy{color:#25d366}}[dir=rtl] .whatsappme__close{right:auto;left:24px}[dir=rtl] .whatsappme__message:before{left:auto;right:-18px;transform:rotateY(180deg)}[dir=rtl] .whatsappme__button{-ms-flex-direction:row-reverse;-webkit-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse}[dir=rtl] .whatsappme--left .whatsappme__button{-ms-flex-direction:row;-webkit-flex-direction:row;flex-direction:row}@media (max-width:480px),(orientation:landscape) and (max-width:767px){.whatsappme{bottom:6px;right:6px}.whatsappme--left{right:auto;left:6px}.whatsappme__box{width:calc(100vw - 12px);min-height:0}.whatsappme__header{height:55px}.whatsappme__close{top:13px;width:28px;height:28px}.whatsappme__box__scroll{max-height:calc(100vh - 67px);padding:15px 0 70px 0}.whatsappme__message{padding:16px;margin:0 20px 20px;line-height:24px}}@media (max-width:360px){.whatsappme__copy{width:70px}}@keyframes wame_badge_in{from{opacity:0;transform:translateY(50px)}to{opacity:1;transform:translateY(0)}}@keyframes wame_badge_out{from{opacity:1;transform:translateY(0)}to{opacity:0;transform:translateY(-20px)}}@keyframes wame_plain{0%,100%,50%{stroke-dashoffset:1097}45%,5%{stroke-dashoffset:0}}@keyframes wame_chat{0%,100%,50%{stroke-dashoffset:1020}45%,5%{stroke-dashoffset:0}}@keyframes wame_image_loop{0%{opacity:0}20%,3%{opacity:1}100%,23%{opacity:0}}@keyframes wame_tootlip{0%{opacity:0;transform:scaleY(0)}1%,20%{opacity:1;transform:scaleY(1)}100%,23%{opacity:0;transform:scaleY(1)}}
public/images/svgs.php CHANGED
@@ -3,10 +3,4 @@
3
<symbol id="wame_svg__close" viewBox="0 0 24 24"><path fill="#fff" d="M24 2.4L21.6 0 12 9.6 2.4 0 0 2.4 9.6 12 0 21.6 2.4 24l9.6-9.6 9.6 9.6 2.4-2.4-9.6-9.6L24 2.4z"/></symbol>
4
<symbol id="wame_svg__whatsapp" viewBox="0 0 120 28"><path fill-rule="evenodd" d="M117.2 17c0 .4-.2.7-.4 1-.1.3-.4.5-.7.7l-1 .2c-.5 0-.9 0-1.2-.2l-.7-.7a3 3 0 0 1-.4-1 5.4 5.4 0 0 1 0-2.3c0-.4.2-.7.4-1l.7-.7a2 2 0 0 1 1.1-.3 2 2 0 0 1 1.8 1l.4 1a5.3 5.3 0 0 1 0 2.3zm2.5-3c-.1-.7-.4-1.3-.8-1.7a4 4 0 0 0-1.3-1.2c-.6-.3-1.3-.4-2-.4-.6 0-1.2.1-1.7.4a3 3 0 0 0-1.2 1.1V11H110v13h2.7v-4.5c.4.4.8.8 1.3 1 .5.3 1 .4 1.6.4a4 4 0 0 0 3.2-1.5c.4-.5.7-1 .8-1.6.2-.6.3-1.2.3-1.9s0-1.3-.3-2zm-13.1 3c0 .4-.2.7-.4 1l-.7.7-1.1.2c-.4 0-.8 0-1-.2-.4-.2-.6-.4-.8-.7a3 3 0 0 1-.4-1 5.4 5.4 0 0 1 0-2.3c0-.4.2-.7.4-1 .1-.3.4-.5.7-.7a2 2 0 0 1 1-.3 2 2 0 0 1 1.9 1l.4 1a5.4 5.4 0 0 1 0 2.3zm1.7-4.7a4 4 0 0 0-3.3-1.6c-.6 0-1.2.1-1.7.4a3 3 0 0 0-1.2 1.1V11h-2.6v13h2.7v-4.5c.3.4.7.8 1.2 1 .6.3 1.1.4 1.7.4a4 4 0 0 0 3.2-1.5c.4-.5.6-1 .8-1.6.2-.6.3-1.2.3-1.9s-.1-1.3-.3-2c-.2-.6-.4-1.2-.8-1.6zm-17.5 3.2l1.7-5 1.7 5h-3.4zm.2-8.2l-5 13.4h3l1-3h5l1 3h3L94 7.3h-3zm-5.3 9.1l-.6-.8-1-.5a11.6 11.6 0 0 0-2.3-.5l-1-.3a2 2 0 0 1-.6-.3.7.7 0 0 1-.3-.6c0-.2 0-.4.2-.5l.3-.3h.5l.5-.1c.5 0 .9 0 1.2.3.4.1.6.5.6 1h2.5c0-.6-.2-1.1-.4-1.5a3 3 0 0 0-1-1 4 4 0 0 0-1.3-.5 7.7 7.7 0 0 0-3 0c-.6.1-1 .3-1.4.5l-1 1a3 3 0 0 0-.4 1.5 2 2 0 0 0 1 1.8l1 .5 1.1.3 2.2.6c.6.2.8.5.8 1l-.1.5-.4.4a2 2 0 0 1-.6.2 2.8 2.8 0 0 1-1.4 0 2 2 0 0 1-.6-.3l-.5-.5-.2-.8H77c0 .7.2 1.2.5 1.6.2.5.6.8 1 1 .4.3.9.5 1.4.6a8 8 0 0 0 3.3 0c.5 0 1-.2 1.4-.5a3 3 0 0 0 1-1c.3-.5.4-1 .4-1.6 0-.5 0-.9-.3-1.2zM74.7 8h-2.6v3h-1.7v1.7h1.7v5.8c0 .5 0 .9.2 1.2l.7.7 1 .3a7.8 7.8 0 0 0 2 0h.7v-2.1a3.4 3.4 0 0 1-.8 0l-1-.1-.2-1v-4.8h2V11h-2V8zm-7.6 9v.5l-.3.8-.7.6c-.2.2-.7.2-1.2.2h-.6l-.5-.2a1 1 0 0 1-.4-.4l-.1-.6.1-.6.4-.4.5-.3a4.8 4.8 0 0 1 1.2-.2 8.3 8.3 0 0 0 1.2-.2l.4-.3v1zm2.6 1.5v-5c0-.6 0-1.1-.3-1.5l-1-.8-1.4-.4a10.9 10.9 0 0 0-3.1 0l-1.5.6c-.4.2-.7.6-1 1a3 3 0 0 0-.5 1.5h2.7c0-.5.2-.9.5-1a2 2 0 0 1 1.3-.4h.6l.6.2.3.4.2.7c0 .3 0 .5-.3.6-.1.2-.4.3-.7.4l-1 .1a21.9 21.9 0 0 0-2.4.4l-1 .5c-.3.2-.6.5-.8.9-.2.3-.3.8-.3 1.3s.1 1 .3 1.3c.1.4.4.7.7 1l1 .4c.4.2.9.2 1.3.2a6 6 0 0 0 1.8-.2c.6-.2 1-.5 1.5-1a4 4 0 0 0 .2 1H70l-.3-1v-1.2zm-11-6.7c-.2-.4-.6-.6-1-.8-.5-.2-1-.3-1.8-.3-.5 0-1 .1-1.5.4a3 3 0 0 0-1.3 1.2v-5h-2.7v13.4H53v-5.1c0-1 .2-1.7.5-2.2.3-.4.9-.6 1.6-.6.6 0 1 .2 1.3.6.3.4.4 1 .4 1.8v5.5h2.7v-6c0-.6 0-1.2-.2-1.6 0-.5-.3-1-.5-1.3zm-14 4.7l-2.3-9.2h-2.8l-2.3 9-2.2-9h-3l3.6 13.4h3l2.2-9.2 2.3 9.2h3l3.6-13.4h-3l-2.1 9.2zm-24.5.2L18 15.6c-.3-.1-.6-.2-.8.2A20 20 0 0 1 16 17c-.2.2-.4.3-.7.1-.4-.2-1.5-.5-2.8-1.7-1-1-1.7-2-2-2.4-.1-.4 0-.5.2-.7l.5-.6.4-.6v-.6L10.4 8c-.3-.6-.6-.5-.8-.6H9c-.2 0-.6.1-.9.5C7.8 8.2 7 9 7 10.7c0 1.7 1.3 3.4 1.4 3.6.2.3 2.5 3.7 6 5.2l1.9.8c.8.2 1.6.2 2.2.1.6-.1 2-.8 2.3-1.6.3-.9.3-1.5.2-1.7l-.7-.4zM14 25.3c-2 0-4-.5-5.8-1.6l-.4-.2-4.4 1.1 1.2-4.2-.3-.5A11.5 11.5 0 0 1 22.1 5.7 11.5 11.5 0 0 1 14 25.3zM14 0A13.8 13.8 0 0 0 2 20.7L0 28l7.3-2A13.8 13.8 0 1 0 14 0z"/></symbol>
5
<symbol id="wame_svg__wame" viewBox="0 0 72 17"><path fill-rule="evenodd" d="M25.371 10.429l2.122-6.239h.045l2.054 6.239h-4.22zm32.2 2.397c-.439.495-.88.953-1.325 1.375-.797.755-1.332 1.232-1.604 1.43-.622.438-1.156.706-1.604.805-.447.1-.787.13-1.02.09a3.561 3.561 0 0 1-.7-.239c-.66-.318-1.02-.864-1.079-1.64-.058-.774.03-1.619.263-2.533.35-1.987 1.108-4.133 2.274-6.438a73.481 73.481 0 0 0-2.8 3.04c-.816.954-1.7 2.096-2.653 3.428a44.068 44.068 0 0 0-2.77 4.441c-.738 0-1.341-.159-1.808-.477-.427-.278-.748-.695-.962-1.252-.214-.556-.165-1.41.146-2.563l.204-.626c.097-.298.204-.606.32-.924.117-.318.234-.626.35-.924.117-.298.195-.507.234-.626v.06c.272-.756.603-1.56.991-2.415a56.92 56.92 0 0 1 1.4-2.832 62.832 62.832 0 0 0-3.266 3.875 61.101 61.101 0 0 0-2.945 3.995 57.072 57.072 0 0 0-2.886 4.71c-.387 0-.736-.044-1.048-.131l.195.545h-3.72l-1.23-3.786h-6.093L23.158 17h-3.605l6.16-17h3.674l4.357 12.16c.389-1.35.97-2.736 1.74-4.16a41.336 41.336 0 0 0 2.013-4.232.465.465 0 0 0 .058-.18c0-.039.02-.098.058-.178.04-.08.078-.199.117-.358.039-.159.097-.337.175-.536.039-.12.078-.219.117-.298a.465.465 0 0 0 .058-.18c.078-.277.175-.575.292-.893.116-.318.194-.597.233-.835V.25c-.039-.04-.039-.08 0-.119l.233-.12c.117-.039.292.02.525.18.156.08.292.179.408.298.272.199.564.427.875.685.311.259.583.557.816.895a2.9 2.9 0 0 1 .467 1.043c.078.358.039.735-.117 1.133a8.127 8.127 0 0 1-.35.775c0 .08-.038.159-.116.238a2.93 2.93 0 0 1-.175.298 7.05 7.05 0 0 0-.35.656c-.039.04-.058.07-.058.09 0 .02-.02.05-.059.089a61.988 61.988 0 0 1-1.633 2.385c-.544.755-.913 1.35-1.108 1.788a79.39 79.39 0 0 1 3.5-4.233 101.59 101.59 0 0 1 3.12-3.398C45.651 1.82 46.612.986 47.468.43c.739.278 1.341.596 1.808.954.428.318.768.676 1.02 1.073.253.398.244.835-.029 1.312l-1.4 2.325a36.928 36.928 0 0 0-1.749 3.279 53.748 53.748 0 0 1 1.633-1.848 46.815 46.815 0 0 1 4.024-3.875c.7-.597 1.38-1.113 2.041-1.55.739.278 1.341.596 1.808.953.428.318.768.676 1.02 1.073.253.398.243.835-.029 1.312-.155.318-.408.795-.758 1.43a152.853 152.853 0 0 0-2.04 3.846 97.87 97.87 0 0 0-.467.924c-.35.835-.632 1.55-.846 2.146-.214.597-.282.934-.204 1.014a.63.63 0 0 0 .291-.06c.234-.119.564-.348.992-.685.428-.338.875-.736 1.341-1.193.467-.457.914-.914 1.341-1.37.217-.232.409-.45.575-.657a15.4 15.4 0 0 1 .957-2.514c.34-.696.708-1.333 1.108-1.91.399-.576.778-1.044 1.137-1.402a19.553 19.553 0 0 1 1.796-1.7 32.727 32.727 0 0 1 1.497-1.164 8.821 8.821 0 0 1 1.317-.835C66.292.989 66.83.83 67.269.83c.32 0 .649.11.988.328.34.22.649.478.928.776.28.299.519.607.718.925.2.318.3.557.3.716.04.597-.06 1.253-.3 1.97a7.14 7.14 0 0 1-1.107 2.058 8.534 8.534 0 0 1-1.826 1.76 6.522 6.522 0 0 1-2.395 1.074c-.2.08-.36.06-.48-.06a.644.644 0 0 1-.179-.477c0-.358.14-.616.42-.776.837-.318 1.536-.735 2.095-1.253.559-.517.998-1.034 1.317-1.551.4-.597.699-1.213.898-1.85 0-.199-.09-.308-.27-.328a4.173 4.173 0 0 0-.448-.03 4.83 4.83 0 0 0-1.318.597c-.399.239-.848.577-1.347 1.014-.499.438-1.028 1.015-1.586 1.73-.918 1.154-1.587 2.298-2.006 3.432-.42 1.134-.629 1.979-.629 2.536 0 .915.19 1.482.569 1.7.38.22.728.329 1.048.329.638 0 1.347-.15 2.125-.448a16.248 16.248 0 0 0 2.305-1.104 30.05 30.05 0 0 0 2.126-1.342 27.256 27.256 0 0 0 1.646-1.224c.08-.04.18-.1.3-.179l.24-.12a.54.54 0 0 1 .239-.059c.08 0 .16.02.24.06.08.04.119.16.119.358 0 .239-.08.457-.24.656a19.115 19.115 0 0 1-2.245 1.82 35.445 35.445 0 0 1-2.185 1.403c-.759.437-1.497.855-2.215 1.253a8.461 8.461 0 0 1-1.647.387c-.499.06-.968.09-1.407.09-.998 0-1.796-.16-2.395-.477-.599-.319-1.048-.706-1.347-1.164a4.113 4.113 0 0 1-.599-1.372c-.1-.457-.15-.843-.15-1.161zm-42.354-1.111L17.887 0h3.514L17.02 17h-3.56L10.7 5.428h-.046L7.94 17H4.312L0 0h3.582L6.16 11.571h.045L9.035 0h3.354l2.783 11.715h.045z"/></symbol>
6
- <symbol id="wame_svg__send" viewbox="0 0 400 400" fill="none" fill-rule="evenodd" stroke="#fff" stroke-linecap="round" stroke-width="33">
7
- <path id="wame_plain" stroke-dasharray="1097" stroke-dashoffset="1097" d="M168.83 200.504H79.218L33.04 44.284a1 1 0 0 1 1.386-1.188L365.083 199.04a1 1 0 0 1 .003 1.808L34.432 357.903a1 1 0 0 1-1.388-1.187l29.42-99.427"/>
8
- <path id="wame_chat" stroke-dasharray="1020" stroke-dashoffset="1020" d="M318.087 318.087c-52.982 52.982-132.708 62.922-195.725 29.82l-80.449 10.18 10.358-80.112C18.956 214.905 28.836 134.99 81.913 81.913c65.218-65.217 170.956-65.217 236.174 0 42.661 42.661 57.416 102.661 44.265 157.316"/>
9
- <animate xlink:href="#wame_plain" attributeName="stroke-dashoffset" values="1097;0;0;1097;1097" keyTimes="0;0.05;0.45;0.5;1" dur="6s" begin="1.2s" repeatCount="indefinite" />
10
- <animate xlink:href="#wame_chat" attributeName="stroke-dashoffset" values="1020;0;0;1020;1020" keyTimes="0;0.05;0.45;0.5;1" dur="6s" begin="4.2s" repeatCount="indefinite" />
11
- </symbol>
12
</svg>
3
<symbol id="wame_svg__close" viewBox="0 0 24 24"><path fill="#fff" d="M24 2.4L21.6 0 12 9.6 2.4 0 0 2.4 9.6 12 0 21.6 2.4 24l9.6-9.6 9.6 9.6 2.4-2.4-9.6-9.6L24 2.4z"/></symbol>
4
<symbol id="wame_svg__whatsapp" viewBox="0 0 120 28"><path fill-rule="evenodd" d="M117.2 17c0 .4-.2.7-.4 1-.1.3-.4.5-.7.7l-1 .2c-.5 0-.9 0-1.2-.2l-.7-.7a3 3 0 0 1-.4-1 5.4 5.4 0 0 1 0-2.3c0-.4.2-.7.4-1l.7-.7a2 2 0 0 1 1.1-.3 2 2 0 0 1 1.8 1l.4 1a5.3 5.3 0 0 1 0 2.3zm2.5-3c-.1-.7-.4-1.3-.8-1.7a4 4 0 0 0-1.3-1.2c-.6-.3-1.3-.4-2-.4-.6 0-1.2.1-1.7.4a3 3 0 0 0-1.2 1.1V11H110v13h2.7v-4.5c.4.4.8.8 1.3 1 .5.3 1 .4 1.6.4a4 4 0 0 0 3.2-1.5c.4-.5.7-1 .8-1.6.2-.6.3-1.2.3-1.9s0-1.3-.3-2zm-13.1 3c0 .4-.2.7-.4 1l-.7.7-1.1.2c-.4 0-.8 0-1-.2-.4-.2-.6-.4-.8-.7a3 3 0 0 1-.4-1 5.4 5.4 0 0 1 0-2.3c0-.4.2-.7.4-1 .1-.3.4-.5.7-.7a2 2 0 0 1 1-.3 2 2 0 0 1 1.9 1l.4 1a5.4 5.4 0 0 1 0 2.3zm1.7-4.7a4 4 0 0 0-3.3-1.6c-.6 0-1.2.1-1.7.4a3 3 0 0 0-1.2 1.1V11h-2.6v13h2.7v-4.5c.3.4.7.8 1.2 1 .6.3 1.1.4 1.7.4a4 4 0 0 0 3.2-1.5c.4-.5.6-1 .8-1.6.2-.6.3-1.2.3-1.9s-.1-1.3-.3-2c-.2-.6-.4-1.2-.8-1.6zm-17.5 3.2l1.7-5 1.7 5h-3.4zm.2-8.2l-5 13.4h3l1-3h5l1 3h3L94 7.3h-3zm-5.3 9.1l-.6-.8-1-.5a11.6 11.6 0 0 0-2.3-.5l-1-.3a2 2 0 0 1-.6-.3.7.7 0 0 1-.3-.6c0-.2 0-.4.2-.5l.3-.3h.5l.5-.1c.5 0 .9 0 1.2.3.4.1.6.5.6 1h2.5c0-.6-.2-1.1-.4-1.5a3 3 0 0 0-1-1 4 4 0 0 0-1.3-.5 7.7 7.7 0 0 0-3 0c-.6.1-1 .3-1.4.5l-1 1a3 3 0 0 0-.4 1.5 2 2 0 0 0 1 1.8l1 .5 1.1.3 2.2.6c.6.2.8.5.8 1l-.1.5-.4.4a2 2 0 0 1-.6.2 2.8 2.8 0 0 1-1.4 0 2 2 0 0 1-.6-.3l-.5-.5-.2-.8H77c0 .7.2 1.2.5 1.6.2.5.6.8 1 1 .4.3.9.5 1.4.6a8 8 0 0 0 3.3 0c.5 0 1-.2 1.4-.5a3 3 0 0 0 1-1c.3-.5.4-1 .4-1.6 0-.5 0-.9-.3-1.2zM74.7 8h-2.6v3h-1.7v1.7h1.7v5.8c0 .5 0 .9.2 1.2l.7.7 1 .3a7.8 7.8 0 0 0 2 0h.7v-2.1a3.4 3.4 0 0 1-.8 0l-1-.1-.2-1v-4.8h2V11h-2V8zm-7.6 9v.5l-.3.8-.7.6c-.2.2-.7.2-1.2.2h-.6l-.5-.2a1 1 0 0 1-.4-.4l-.1-.6.1-.6.4-.4.5-.3a4.8 4.8 0 0 1 1.2-.2 8.3 8.3 0 0 0 1.2-.2l.4-.3v1zm2.6 1.5v-5c0-.6 0-1.1-.3-1.5l-1-.8-1.4-.4a10.9 10.9 0 0 0-3.1 0l-1.5.6c-.4.2-.7.6-1 1a3 3 0 0 0-.5 1.5h2.7c0-.5.2-.9.5-1a2 2 0 0 1 1.3-.4h.6l.6.2.3.4.2.7c0 .3 0 .5-.3.6-.1.2-.4.3-.7.4l-1 .1a21.9 21.9 0 0 0-2.4.4l-1 .5c-.3.2-.6.5-.8.9-.2.3-.3.8-.3 1.3s.1 1 .3 1.3c.1.4.4.7.7 1l1 .4c.4.2.9.2 1.3.2a6 6 0 0 0 1.8-.2c.6-.2 1-.5 1.5-1a4 4 0 0 0 .2 1H70l-.3-1v-1.2zm-11-6.7c-.2-.4-.6-.6-1-.8-.5-.2-1-.3-1.8-.3-.5 0-1 .1-1.5.4a3 3 0 0 0-1.3 1.2v-5h-2.7v13.4H53v-5.1c0-1 .2-1.7.5-2.2.3-.4.9-.6 1.6-.6.6 0 1 .2 1.3.6.3.4.4 1 .4 1.8v5.5h2.7v-6c0-.6 0-1.2-.2-1.6 0-.5-.3-1-.5-1.3zm-14 4.7l-2.3-9.2h-2.8l-2.3 9-2.2-9h-3l3.6 13.4h3l2.2-9.2 2.3 9.2h3l3.6-13.4h-3l-2.1 9.2zm-24.5.2L18 15.6c-.3-.1-.6-.2-.8.2A20 20 0 0 1 16 17c-.2.2-.4.3-.7.1-.4-.2-1.5-.5-2.8-1.7-1-1-1.7-2-2-2.4-.1-.4 0-.5.2-.7l.5-.6.4-.6v-.6L10.4 8c-.3-.6-.6-.5-.8-.6H9c-.2 0-.6.1-.9.5C7.8 8.2 7 9 7 10.7c0 1.7 1.3 3.4 1.4 3.6.2.3 2.5 3.7 6 5.2l1.9.8c.8.2 1.6.2 2.2.1.6-.1 2-.8 2.3-1.6.3-.9.3-1.5.2-1.7l-.7-.4zM14 25.3c-2 0-4-.5-5.8-1.6l-.4-.2-4.4 1.1 1.2-4.2-.3-.5A11.5 11.5 0 0 1 22.1 5.7 11.5 11.5 0 0 1 14 25.3zM14 0A13.8 13.8 0 0 0 2 20.7L0 28l7.3-2A13.8 13.8 0 1 0 14 0z"/></symbol>
5
<symbol id="wame_svg__wame" viewBox="0 0 72 17"><path fill-rule="evenodd" d="M25.371 10.429l2.122-6.239h.045l2.054 6.239h-4.22zm32.2 2.397c-.439.495-.88.953-1.325 1.375-.797.755-1.332 1.232-1.604 1.43-.622.438-1.156.706-1.604.805-.447.1-.787.13-1.02.09a3.561 3.561 0 0 1-.7-.239c-.66-.318-1.02-.864-1.079-1.64-.058-.774.03-1.619.263-2.533.35-1.987 1.108-4.133 2.274-6.438a73.481 73.481 0 0 0-2.8 3.04c-.816.954-1.7 2.096-2.653 3.428a44.068 44.068 0 0 0-2.77 4.441c-.738 0-1.341-.159-1.808-.477-.427-.278-.748-.695-.962-1.252-.214-.556-.165-1.41.146-2.563l.204-.626c.097-.298.204-.606.32-.924.117-.318.234-.626.35-.924.117-.298.195-.507.234-.626v.06c.272-.756.603-1.56.991-2.415a56.92 56.92 0 0 1 1.4-2.832 62.832 62.832 0 0 0-3.266 3.875 61.101 61.101 0 0 0-2.945 3.995 57.072 57.072 0 0 0-2.886 4.71c-.387 0-.736-.044-1.048-.131l.195.545h-3.72l-1.23-3.786h-6.093L23.158 17h-3.605l6.16-17h3.674l4.357 12.16c.389-1.35.97-2.736 1.74-4.16a41.336 41.336 0 0 0 2.013-4.232.465.465 0 0 0 .058-.18c0-.039.02-.098.058-.178.04-.08.078-.199.117-.358.039-.159.097-.337.175-.536.039-.12.078-.219.117-.298a.465.465 0 0 0 .058-.18c.078-.277.175-.575.292-.893.116-.318.194-.597.233-.835V.25c-.039-.04-.039-.08 0-.119l.233-.12c.117-.039.292.02.525.18.156.08.292.179.408.298.272.199.564.427.875.685.311.259.583.557.816.895a2.9 2.9 0 0 1 .467 1.043c.078.358.039.735-.117 1.133a8.127 8.127 0 0 1-.35.775c0 .08-.038.159-.116.238a2.93 2.93 0 0 1-.175.298 7.05 7.05 0 0 0-.35.656c-.039.04-.058.07-.058.09 0 .02-.02.05-.059.089a61.988 61.988 0 0 1-1.633 2.385c-.544.755-.913 1.35-1.108 1.788a79.39 79.39 0 0 1 3.5-4.233 101.59 101.59 0 0 1 3.12-3.398C45.651 1.82 46.612.986 47.468.43c.739.278 1.341.596 1.808.954.428.318.768.676 1.02 1.073.253.398.244.835-.029 1.312l-1.4 2.325a36.928 36.928 0 0 0-1.749 3.279 53.748 53.748 0 0 1 1.633-1.848 46.815 46.815 0 0 1 4.024-3.875c.7-.597 1.38-1.113 2.041-1.55.739.278 1.341.596 1.808.953.428.318.768.676 1.02 1.073.253.398.243.835-.029 1.312-.155.318-.408.795-.758 1.43a152.853 152.853 0 0 0-2.04 3.846 97.87 97.87 0 0 0-.467.924c-.35.835-.632 1.55-.846 2.146-.214.597-.282.934-.204 1.014a.63.63 0 0 0 .291-.06c.234-.119.564-.348.992-.685.428-.338.875-.736 1.341-1.193.467-.457.914-.914 1.341-1.37.217-.232.409-.45.575-.657a15.4 15.4 0 0 1 .957-2.514c.34-.696.708-1.333 1.108-1.91.399-.576.778-1.044 1.137-1.402a19.553 19.553 0 0 1 1.796-1.7 32.727 32.727 0 0 1 1.497-1.164 8.821 8.821 0 0 1 1.317-.835C66.292.989 66.83.83 67.269.83c.32 0 .649.11.988.328.34.22.649.478.928.776.28.299.519.607.718.925.2.318.3.557.3.716.04.597-.06 1.253-.3 1.97a7.14 7.14 0 0 1-1.107 2.058 8.534 8.534 0 0 1-1.826 1.76 6.522 6.522 0 0 1-2.395 1.074c-.2.08-.36.06-.48-.06a.644.644 0 0 1-.179-.477c0-.358.14-.616.42-.776.837-.318 1.536-.735 2.095-1.253.559-.517.998-1.034 1.317-1.551.4-.597.699-1.213.898-1.85 0-.199-.09-.308-.27-.328a4.173 4.173 0 0 0-.448-.03 4.83 4.83 0 0 0-1.318.597c-.399.239-.848.577-1.347 1.014-.499.438-1.028 1.015-1.586 1.73-.918 1.154-1.587 2.298-2.006 3.432-.42 1.134-.629 1.979-.629 2.536 0 .915.19 1.482.569 1.7.38.22.728.329 1.048.329.638 0 1.347-.15 2.125-.448a16.248 16.248 0 0 0 2.305-1.104 30.05 30.05 0 0 0 2.126-1.342 27.256 27.256 0 0 0 1.646-1.224c.08-.04.18-.1.3-.179l.24-.12a.54.54 0 0 1 .239-.059c.08 0 .16.02.24.06.08.04.119.16.119.358 0 .239-.08.457-.24.656a19.115 19.115 0 0 1-2.245 1.82 35.445 35.445 0 0 1-2.185 1.403c-.759.437-1.497.855-2.215 1.253a8.461 8.461 0 0 1-1.647.387c-.499.06-.968.09-1.407.09-.998 0-1.796-.16-2.395-.477-.599-.319-1.048-.706-1.347-1.164a4.113 4.113 0 0 1-.599-1.372c-.1-.457-.15-.843-.15-1.161zm-42.354-1.111L17.887 0h3.514L17.02 17h-3.56L10.7 5.428h-.046L7.94 17H4.312L0 0h3.582L6.16 11.571h.045L9.035 0h3.354l2.783 11.715h.045z"/></symbol>
6
</svg>
public/js/whatsappme.js CHANGED
@@ -31,20 +31,20 @@
31
'eventLabel': link
32
});
33
}
34
- if (typeof gtag == 'function') {
35
- // Send custom event (Global Site Tag - gtag.js)
36
- gtag('event', 'click', {
37
- 'event_category': 'WhatsAppMe',
38
- 'event_label': link,
39
- 'transport_type': 'beacon'
40
- });
41
- } else if (typeof ga == 'function' && typeof ga.getAll == 'function') {
42
// Send custom event (Universal Analtics - analytics.js)
43
ga('set', 'transport', 'beacon');
44
var trackers = ga.getAll();
45
trackers.forEach(function (tracker) {
46
tracker.send("event", 'WhatsAppMe', 'click', link);
47
});
48
}
49
if (typeof fbq == 'function') {
50
// Send Facebook Pixel custom event
31
'eventLabel': link
32
});
33
}
34
+ if (typeof ga == 'function' && typeof ga.getAll == 'function') {
35
// Send custom event (Universal Analtics - analytics.js)
36
ga('set', 'transport', 'beacon');
37
var trackers = ga.getAll();
38
trackers.forEach(function (tracker) {
39
tracker.send("event", 'WhatsAppMe', 'click', link);
40
});
41
+ } else if (typeof gtag == 'function') {
42
+ // Send custom event (Global Site Tag - gtag.js)
43
+ gtag('event', 'click', {
44
+ 'event_category': 'WhatsAppMe',
45
+ 'event_label': link,
46
+ 'transport_type': 'beacon'
47
+ });
48
}
49
if (typeof fbq == 'function') {
50
// Send Facebook Pixel custom event
public/js/whatsappme.min.js CHANGED
@@ -1 +1 @@
1
- !function(e,t){"use strict";Math.imul=Math.imul||function(e,t){var a=65535&e,i=65535&t;return a*i+((e>>>16&65535)*i+a*(t>>>16&65535)<<16>>>0)|0},t.wame_public=t.wame_public||{},wame_public=e.extend({$wame:null,$badge:null,settings:null,store:null,chatbox:!1,is_mobile:!1},wame_public),wame_public.send_event=function(e){if("object"==typeof dataLayer&&dataLayer.push({event:"WhatsAppMe",eventAction:"click",eventLabel:e}),"function"==typeof gtag)gtag("event","click",{event_category:"WhatsAppMe",event_label:e,transport_type:"beacon"});else if("function"==typeof ga&&"function"==typeof ga.getAll){ga("set","transport","beacon"),ga.getAll().forEach(function(t){t.send("event","WhatsAppMe","click",e)})}"function"==typeof fbq&&fbq("trackCustom","WhatsAppMe",{eventAction:"click",eventLabel:e})},wame_public.hash=function(e){for(var t=0,a=1;t<e.length;t++)a=Math.imul(a+e.charCodeAt(t)|0,2654435761);return(a^a>>>17)>>>0},wame_public.whatsapp_link=function(e,t,a){return((a=void 0!==a?a:wame_public.settings.whatsapp_web&&!wame_public.is_mobile)?"https://web.whatsapp.com/send":"https://api.whatsapp.com/send")+"?phone="+encodeURIComponent(e)+"&text="+encodeURIComponent(t||"")},wame_public.chatbox_show=function(){wame_public.$wame.addClass("whatsappme--chatbox"),wame_public.chatbox=!0,wame_public.settings.message_badge&&wame_public.$badge.hasClass("whatsappme__badge--in")&&wame_public.$badge.toggleClass("whatsappme__badge--in whatsappme__badge--out"),e(document).trigger("whatsappme:show")},wame_public.chatbox_hide=function(){wame_public.$wame.removeClass("whatsappme--chatbox whatsappme--tooltip"),wame_public.chatbox=!1,e(document).trigger("whatsappme:hide")},wame_public.save_hash=function(e){var t=(wame_public.store.getItem("whatsappme_hashes")||"").split(",").filter(Boolean);-1==t.indexOf(e)&&(t.push(e),wame_public.store.setItem("whatsappme_hashes",t.join(",")))},e(function(){wame_public.$wame=e(".whatsappme"),wame_public.$badge=wame_public.$wame.find(".whatsappme__badge"),wame_public.settings=wame_public.$wame.data("settings"),wame_public.is_mobile=!!navigator.userAgent.match(/Android|iPhone|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i);try{localStorage.setItem("test",1),localStorage.removeItem("test"),wame_public.store=localStorage}catch(e){wame_public.store={_data:{},setItem:function(e,t){this._data[e]=String(t)},getItem:function(e){return this._data.hasOwnProperty(e)?this._data[e]:null}}}if(void 0===wame_public.settings)try{wame_public.settings=JSON.parse(wame_public.$wame.attr("data-settings"))}catch(e){wame_public.settings=void 0}wame_public.$wame.length&&wame_public.settings&&wame_public.settings.telephone&&function(){var a,i,s=1e3*wame_public.settings.button_delay,n=1e3*wame_public.settings.message_delay,p=!!wame_public.settings.message_text,o=(wame_public.store.getItem("whatsappme_hashes")||"").split(",").filter(Boolean),l="yes"==wame_public.store.getItem("whatsappme_visited"),m=p?wame_public.hash(wame_public.settings.message_text).toString():"no_cta",c=o.indexOf(m)>-1;function u(){clearTimeout(i),wame_public.chatbox_show()}function w(){wame_public.save_hash(m),wame_public.chatbox_hide()}if(wame_public.store.setItem("whatsappme_visited","yes"),!wame_public.settings.mobile_only||wame_public.is_mobile){var _="whatsappme--show";c||p&&n&&!wame_public.settings.message_badge&&l||(_+=" whatsappme--tooltip"),setTimeout(function(){wame_public.$wame.addClass(_)},s),p&&!c&&n&&(wame_public.settings.message_badge?i=setTimeout(function(){wame_public.$badge.addClass("whatsappme__badge--in")},s+n):l&&(i=setTimeout(u,s+n)))}p&&!wame_public.is_mobile&&e(".whatsappme__button",wame_public.$wame).mouseenter(function(){wame_public.chatbox||(a=setTimeout(u,1500))}).mouseleave(function(){clearTimeout(a)});if(e(".whatsappme__button",wame_public.$wame).click(function(){if(p&&!wame_public.chatbox)u();else{var a={link:wame_public.whatsapp_link(wame_public.settings.telephone,wame_public.settings.message_send)},i=new RegExp("^https?://(wa.me|(api|web|chat).whatsapp.com|"+location.hostname.replace(".",".")+")/.*","i");wame_public.chatbox&&w(),e(document).trigger("whatsappme:open",[a,wame_public.settings]),i.test(a.link)?(wame_public.send_event(a.link),t.open(a.link,"whatsappme")):console.error("WAme: the link doesn't seem safe, it must point to the current domain or whatsapp.com")}}),e(".whatsappme__close",wame_public.$wame).click(w),e(".whatsappme__box__scroll").on("mousewheel DOMMouseScroll",function(e){e.preventDefault();var t=e.originalEvent.wheelDelta||-e.originalEvent.detail;this.scrollTop+=30*(t<0?1:-1)}),wame_public.is_mobile){var b,h=t.innerHeight;e(document).on("focus blur","input, textarea",function(){clearTimeout(b),b=setTimeout(function(){wame_public.$wame.toggleClass("whatsappme--show",.7*h<t.innerHeight)},800)})}e(document).trigger("whatsappme:start")}()})}(jQuery,window);
1
+ !function(e,t){"use strict";Math.imul=Math.imul||function(e,t){var a=65535&e,i=65535&t;return a*i+((e>>>16&65535)*i+a*(t>>>16&65535)<<16>>>0)|0},t.wame_public=t.wame_public||{},wame_public=e.extend({$wame:null,$badge:null,settings:null,store:null,chatbox:!1,is_mobile:!1},wame_public),wame_public.send_event=function(e){("object"==typeof dataLayer&&dataLayer.push({event:"WhatsAppMe",eventAction:"click",eventLabel:e}),"function"==typeof ga&&"function"==typeof ga.getAll)?(ga("set","transport","beacon"),ga.getAll().forEach(function(t){t.send("event","WhatsAppMe","click",e)})):"function"==typeof gtag&&gtag("event","click",{event_category:"WhatsAppMe",event_label:e,transport_type:"beacon"});"function"==typeof fbq&&fbq("trackCustom","WhatsAppMe",{eventAction:"click",eventLabel:e})},wame_public.hash=function(e){for(var t=0,a=1;t<e.length;t++)a=Math.imul(a+e.charCodeAt(t)|0,2654435761);return(a^a>>>17)>>>0},wame_public.whatsapp_link=function(e,t,a){return((a=void 0!==a?a:wame_public.settings.whatsapp_web&&!wame_public.is_mobile)?"https://web.whatsapp.com/send":"https://api.whatsapp.com/send")+"?phone="+encodeURIComponent(e)+"&text="+encodeURIComponent(t||"")},wame_public.chatbox_show=function(){wame_public.$wame.addClass("whatsappme--chatbox"),wame_public.chatbox=!0,wame_public.settings.message_badge&&wame_public.$badge.hasClass("whatsappme__badge--in")&&wame_public.$badge.toggleClass("whatsappme__badge--in whatsappme__badge--out"),e(document).trigger("whatsappme:show")},wame_public.chatbox_hide=function(){wame_public.$wame.removeClass("whatsappme--chatbox whatsappme--tooltip"),wame_public.chatbox=!1,e(document).trigger("whatsappme:hide")},wame_public.save_hash=function(e){var t=(wame_public.store.getItem("whatsappme_hashes")||"").split(",").filter(Boolean);-1==t.indexOf(e)&&(t.push(e),wame_public.store.setItem("whatsappme_hashes",t.join(",")))},e(function(){wame_public.$wame=e(".whatsappme"),wame_public.$badge=wame_public.$wame.find(".whatsappme__badge"),wame_public.settings=wame_public.$wame.data("settings"),wame_public.is_mobile=!!navigator.userAgent.match(/Android|iPhone|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i);try{localStorage.setItem("test",1),localStorage.removeItem("test"),wame_public.store=localStorage}catch(e){wame_public.store={_data:{},setItem:function(e,t){this._data[e]=String(t)},getItem:function(e){return this._data.hasOwnProperty(e)?this._data[e]:null}}}if(void 0===wame_public.settings)try{wame_public.settings=JSON.parse(wame_public.$wame.attr("data-settings"))}catch(e){wame_public.settings=void 0}wame_public.$wame.length&&wame_public.settings&&wame_public.settings.telephone&&function(){var a,i,s=1e3*wame_public.settings.button_delay,n=1e3*wame_public.settings.message_delay,p=!!wame_public.settings.message_text,o=(wame_public.store.getItem("whatsappme_hashes")||"").split(",").filter(Boolean),m="yes"==wame_public.store.getItem("whatsappme_visited"),l=p?wame_public.hash(wame_public.settings.message_text).toString():"no_cta",c=o.indexOf(l)>-1;function u(){clearTimeout(i),wame_public.chatbox_show()}function w(){wame_public.save_hash(l),wame_public.chatbox_hide()}if(wame_public.store.setItem("whatsappme_visited","yes"),!wame_public.settings.mobile_only||wame_public.is_mobile){var _="whatsappme--show";c||p&&n&&!wame_public.settings.message_badge&&m||(_+=" whatsappme--tooltip"),setTimeout(function(){wame_public.$wame.addClass(_)},s),p&&!c&&n&&(wame_public.settings.message_badge?i=setTimeout(function(){wame_public.$badge.addClass("whatsappme__badge--in")},s+n):m&&(i=setTimeout(u,s+n)))}p&&!wame_public.is_mobile&&e(".whatsappme__button",wame_public.$wame).mouseenter(function(){wame_public.chatbox||(a=setTimeout(u,1500))}).mouseleave(function(){clearTimeout(a)});if(e(".whatsappme__button",wame_public.$wame).click(function(){if(p&&!wame_public.chatbox)u();else{var a={link:wame_public.whatsapp_link(wame_public.settings.telephone,wame_public.settings.message_send)},i=new RegExp("^https?://(wa.me|(api|web|chat).whatsapp.com|"+location.hostname.replace(".",".")+")/.*","i");wame_public.chatbox&&w(),e(document).trigger("whatsappme:open",[a,wame_public.settings]),i.test(a.link)?(wame_public.send_event(a.link),t.open(a.link,"whatsappme")):console.error("WAme: the link doesn't seem safe, it must point to the current domain or whatsapp.com")}}),e(".whatsappme__close",wame_public.$wame).click(w),e(".whatsappme__box__scroll").on("mousewheel DOMMouseScroll",function(e){e.preventDefault();var t=e.originalEvent.wheelDelta||-e.originalEvent.detail;this.scrollTop+=30*(t<0?1:-1)}),wame_public.is_mobile){var b,h=t.innerHeight;e(document).on("focus blur","input, textarea",function(){clearTimeout(b),b=setTimeout(function(){wame_public.$wame.toggleClass("whatsappme--show",.7*h<t.innerHeight)},800)})}e(document).trigger("whatsappme:start")}()})}(jQuery,window);
whatsappme.php CHANGED
@@ -9,7 +9,7 @@
9
* Plugin Name: VVAme chat
10
* Plugin URI: https://wame.chat
11
* Description: Connects a WordPress chat with WhatsApp. The best solution for marketing and support. Stop losing customers and increase your sales.
12
- * Version: 3.2.0
13
* Author: Creame
14
* Author URI: https://crea.me
15
* License: GPL-2.0+
@@ -27,7 +27,7 @@ if ( ! defined( 'WPINC' ) ) {
27
* Currently plugin version.
28
* Start at version 1.0.0 and use SemVer - https://semver.org
29
*/
30
- define( 'WHATSAPPME_VERSION', '3.2.0' );
31
32
/**
33
* The core plugin class that is used to define internationalization,
9
* Plugin Name: VVAme chat
10
* Plugin URI: https://wame.chat
11
* Description: Connects a WordPress chat with WhatsApp. The best solution for marketing and support. Stop losing customers and increase your sales.
12
+ * Version: 3.2.1
13
* Author: Creame
14
* Author URI: https://crea.me
15
* License: GPL-2.0+
27
* Currently plugin version.
28
* Start at version 1.0.0 and use SemVer - https://semver.org
29
*/
30
+ define( 'WHATSAPPME_VERSION', '3.2.1' );
31
32
/**
33
* The core plugin class that is used to define internationalization,