Kirki - Version 2.0.8

Version Description

February 10, 2016, dev time: 2 hours

  • FIX: Only load Kirki styles when in the customizer
  • FIX: Performance issue with Google Fonts
  • NEW: Added radio-image controls to repeaters
  • TWEAK: Better color handling in the Kirki_Color class
Download this release

Release Info

Developer aristath
Plugin Icon 128x128 Kirki
Version 2.0.8
Comparing to
See all releases

Code changes from version 2.0.7 to 2.0.8

README.md CHANGED
@@ -4,7 +4,7 @@
4
**Donate link:** http://kirki.org/
5
**Requires at least:** 4.0
6
**Tested up to:** 4.3
7
- **Stable tag:** 2.0.7
8
**License:** GPLv2 or later
9
**License URI:** http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
10
@@ -119,6 +119,15 @@ To get an idea on how to include Kirki in your next project, you can take a look
119
120
## Changelog ##
121
122
### 2.0.7 ###
123
124
January 19, 2016, dev time: 1 hour
4
**Donate link:** http://kirki.org/
5
**Requires at least:** 4.0
6
**Tested up to:** 4.3
7
+ **Stable tag:** 2.0.8
8
**License:** GPLv2 or later
9
**License URI:** http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
10
119
120
## Changelog ##
121
122
+ ### 2.0.8 ###
123
+
124
+ February 10, 2016, dev time: 2 hours
125
+
126
+ * FIX: Only load Kirki styles when in the customizer
127
+ * FIX: Performance issue with Google Fonts
128
+ * NEW: Added radio-image controls to repeaters
129
+ * TWEAK: Better color handling in the Kirki_Color class
130
+
131
### 2.0.7 ###
132
133
January 19, 2016, dev time: 1 hour
assets/css/customizer.css CHANGED
@@ -820,6 +820,14 @@ span.CodeMirror-selectedtext {
820
.customize-control-repeater .repeater-fields .repeater-row label {
821
margin-bottom: 12px;
822
clear: both; }
823
.customize-control-repeater button.repeater-add {
824
margin-top: 1rem; }
825
.customize-control-repeater .repeater-field {
820
.customize-control-repeater .repeater-fields .repeater-row label {
821
margin-bottom: 12px;
822
clear: both; }
823
+ .customize-control-repeater .repeater-fields .repeater-row .repeater-field.repeater-field-radio-image input {
824
+ display: none; }
825
+ .customize-control-repeater .repeater-fields .repeater-row .repeater-field.repeater-field-radio-image input img {
826
+ border: 1px solid transparent; }
827
+ .customize-control-repeater .repeater-fields .repeater-row .repeater-field.repeater-field-radio-image input:checked + label img {
828
+ -webkit-box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(0, 0, 0, 0.25);
829
+ box-shadow: 0 0 5px 2px rgba(0, 0, 0, 0.25);
830
+ border: 1px solid #3498DB; }
831
.customize-control-repeater button.repeater-add {
832
margin-top: 1rem; }
833
.customize-control-repeater .repeater-field {
assets/css/customizer.css.map CHANGED
@@ -1,6 +1,6 @@
1
{
2
"version": 3,
3
- "mappings": "AAQQ,4DAAyB;EACrB,aAAa,EAAE,4BAAwB;AAQvC,2FAA2B;EACvB,aAAa,EAAE,4BAAwB;EACvC,iGAAQ;IACJ,YAAY,EAAE,sBAAwB;IACtC,YAAY,EAAE,sBAAsB;;AASxD;WACY;EACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB;;mBACQ;IACJ,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAGlB,iBAAiB,EAAE,oBAAoB;IACvC,cAAc,EAAE,oBAAoB;IACpC,SAAS,EAAE,oBAAoB;IAI/B,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,OAAO,EAAE,GAAG;IAEZ,cAAc,EAAE,IAAI;IACpB,UAAU,EAAE,SAAS;IACrB,gBAAgB,EAAE,KAAK;EAE3B;;;;yBAGc;IACV,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,OAAO,EAAE,CAAC;EAEd;;yBACc;IACV,gBAAgB,EAAE,CAAC;EAGvB;oBAAS;IACL,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,UAAU,EAAE,WAAW;IACvB,MAAM,EAAE,IAAI;IAEZ,OAAO,EAAE,GAAG;IACZ,KAAK,EAAE,CAAC;IACR,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,UAAU,EAAE,qBAAqB;IACjC,aAAa,EAAE,qBAAqB;IACpC,WAAW,EAAE,cAAc;IAC3B,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,GAAG,EAAE,GAAG;EAGZ;mBAAQ;IACJ,OAAO,EAAE,eAAe;IAExB,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,KAAK,EAAE,KAAK;IACZ,OAAO,EAAE,QAAQ;IACjB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,aAAa,EAAE,KAAK;IACpB,KAAK,EAAE,KAAK;IACZ,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,WAAW,EAAE,MAAM;IACnB,UAAU,EAAE,KAAK;IACjB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EAAE,KAAK;IACV,IAAI,EAAE,MAAM;;AAIpB,oBAAqB;EACjB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,yCAAqB;IACjB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EAAE,GAAG;IACR,KAAK,EAAE,KAAK;IACZ,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,OAAO,EAAE,EAAE;;AAKX,8CAAqB;EACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,IAAI,EAAE,CAAC;AAKX;uBAAS;EACL,IAAI,EAAE,IAAI;EACV,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,cAAc;AAEhC;sBAAQ;EACJ,IAAI,EAAE,KAAK;;AAOrB,4CAAU;EACT,MAAM,EAAE,6BAAyB;;AAQpC,gCAAiC;EAC7B,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,SAAS,EAAE,IAAI;;AAQf;mDAAqB;EACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX;uEAAkB;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,YAAY,EAAE,IAAI;IAClB;+EAAQ;MACJ,UAAU,EAAE,mBAAe;MAC3B,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,kBAAkB,EAAE,IAAI;MACxB,UAAU,EAAE,IAAI;IAEpB;;qFACc;MACV,KAAK,EAAE,IAAI;;AAS3B,KAAM;EACF,SAAS,EAAE,IAAI;;AAMnB,kBAAmB;EACf,MAAM,EAAE,4BAAyB;EACpC,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,mBAAmB,EAAE,KAAK;EAC1B,iBAAiB,EAAE,MAAM;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;;AAQZ,wEAAqB;EACpB,QAAQ,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,IAAI,EAAE,KAAK;EACX,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,gBAAgB,EAAE,iCAAiC;EACnD,iBAAiB,EAAE,SAAS;EAC5B,mBAAmB,EAAE,aAAa;;ACnNpC,yCAAuB;EACnB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,UAAU;EAClB,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,qBAAqB,EAAE,GAAG;EAC1B,gDAAS;IACL,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,IAAI,EAAE,CAAC;IACP,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,MAAM,EAAE,IAAI;EAEhB,+CAAQ;IACJ,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,IAAI,EAAE,CAAC;IACP,GAAG,EAAE,CAAC;IACN,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,MAAM,EAAE,OAAO;IACf,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,qBAAqB,EAAE,GAAG;EAG1B,wDAAS;IACL,OAAO,EAAE,OAAO;IAChB,WAAW,EAAE,SAAS;IACtB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,IAAI,EAAE,CAAC;IACP,GAAG,EAAE,GAAG;EAEZ,uDAAQ;IACJ,UAAU,EAAE,IAAI;;ACxChC,YAAY;AAEZ,WAAY;EACV,iEAAiE;EACjE,WAAW,EAAE,SAAS;EACtB,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,KAAK,EAAE,KAAK;;AAGd,aAAa;AAEb,iBAAkB;EAChB,OAAO,EAAE,KAAK;EAAE,qCAAqC;;AAEvD,eAAgB;EACd,OAAO,EAAE,KAAK;EAAE,mCAAmC;;AAGrD,uDAAwD;EACtD,gBAAgB,EAAE,KAAK;EAAE,kDAAkD;;AAG7E,YAAY;AAEZ,mBAAoB;EAClB,YAAY,EAAE,cAAc;EAC5B,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,WAAW,EAAE,MAAM;;AAGrB,sBAAuB;EACrB,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,UAAU,EAAE,KAAK;EACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,MAAM;;AAGrB,wBAAyB;EAAE,KAAK,EAAE,KAAK;;AACvC,+BAAgC;EAAE,KAAK,EAAE,IAAI;;AAE7C,YAAY;AAEZ,kBAAmB;EACjB,WAAW,EAAE,eAAe;EAC5B,YAAY,EAAE,IAAI;EAClB,KAAK,EAAE,CAAC;;AAEV,8CAA8C;AAC9C,0CAA2C;EACzC,WAAW,EAAE,gBAAgB;;AAE/B,iCAAkC;EAChC,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,UAAU,EAAE,IAAI;;AAElB,qCAAsC;EACpC,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ,sBAAuB;EACrB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,iBAAiB,EAAE,6BAA6B;EAChD,cAAc,EAAE,6BAA6B;EAC7C,SAAS,EAAE,6BAA6B;EACxC,gBAAgB,EAAE,IAAI;;AAExB,qBAIC;EAFC,GAAI;IAAE,gBAAgB,EAAE,WAAW;AAGrC,wBAIC;EAFC,GAAI;IAAE,gBAAgB,EAAE,WAAW;AAGrC,gBAIC;EAFC,GAAI;IAAE,gBAAgB,EAAE,WAAW;AAIrC,+DAA+D;AAG/D,OAAQ;EAAE,OAAO,EAAE,YAAY;EAAE,eAAe,EAAE,OAAO;;AAEzD,iBAAkB;EAChB,WAAW,EAAE,cAAc;EAC3B,QAAQ,EAAE,QAAQ;;AAGpB,mBAAmB;AAEnB,wBAAyB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACrC,uBAAwB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACpC,YAAa;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACzB,YAAa;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACzB,sBAAuB;EAAC,WAAW,EAAE,IAAI;;AACzC,MAAO;EAAC,UAAU,EAAE,MAAM;;AAC1B,QAAS;EAAC,eAAe,EAAE,SAAS;;AACpC,iBAAkB;EAAC,eAAe,EAAE,YAAY;;AAEhD,yBAA0B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACtC,sBAAuB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACnC,wBAAyB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACrC,qBAAsB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AAKlC,4BAA6B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACzC,4BAA6B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACzC,yBAA0B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACtC,wBAAyB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACrC,0BAA2B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACvC,sBAAuB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACnC,2BAA4B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACxC,yBAA0B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACtC,yBAA0B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACtC,qBAAsB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AAClC,2BAA4B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACxC,oBAAqB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACjC,sBAAuB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AAEnC,uBAAwB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACpC,eAAgB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AAE5B,qBAAsB;EAAE,aAAa,EAAE,SAAS;;AAEhD,sCAAsC;AAEtC,8CAA+C;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AAC3D,iDAAkD;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AAC9D,uBAAwB;EAAE,UAAU,EAAE,sBAAqB;;AAC3D,iCAAkC;EAAC,UAAU,EAAE,OAAO;;AAEtD,UAAU;AAEV;oDACoD;AAEpD,WAAY;EACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,UAAU,EAAE,KAAK;;AAGnB,kBAAmB;EACjB,QAAQ,EAAE,iBAAiB;EAAE,6CAA6C;EAC1E,yEAAyE;EACzE,yCAAyC;EACzC,aAAa,EAAE,KAAK;EAAE,YAAY,EAAE,KAAK;EACzC,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,OAAO,EAAE,IAAI;EAAE,oDAAoD;EACnE,QAAQ,EAAE,QAAQ;;AAEpB,iBAAkB;EAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,YAAY,EAAE,sBAAsB;;AAGtC;;2BAE2B;AAC3B,uGAAwG;EACtG,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,OAAO,EAAE,IAAI;;AAEf,sBAAuB;EACrB,KAAK,EAAE,CAAC;EAAE,GAAG,EAAE,CAAC;EAChB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,UAAU,EAAE,MAAM;;AAEpB,sBAAuB;EACrB,MAAM,EAAE,CAAC;EAAE,IAAI,EAAE,CAAC;EAClB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,UAAU,EAAE,MAAM;;AAEpB,4BAA6B;EAC3B,KAAK,EAAE,CAAC;EAAE,MAAM,EAAE,CAAC;;AAErB,yBAA0B;EACxB,IAAI,EAAE,CAAC;EAAE,MAAM,EAAE,CAAC;;AAGpB,mBAAoB;EAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAAE,IAAI,EAAE,CAAC;EAAE,GAAG,EAAE,CAAC;EACnC,OAAO,EAAE,CAAC;;AAEZ,kBAAmB;EACjB,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,aAAa,EAAE,KAAK;EACpB,6BAA6B;EAC7B,KAAK,EAAC,CAAC;EACP,QAAQ,EAAC,MAAM;;AAEjB,0BAA2B;EACzB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,UAAU,EAAE,eAAe;EAC3B,MAAM,EAAE,eAAe;;AAEzB,6BAA8B;EAC5B,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,CAAC;EAAE,MAAM,EAAE,CAAC;EACjB,OAAO,EAAE,CAAC;;AAEZ,sBAAuB;EACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,OAAO,EAAE,CAAC;;AAEZ,0BAA2B;EACzB,mBAAmB,EAAE,IAAI;EACzB,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,WAAW,EAAE,IAAI;;AAGnB,iBAAkB;EAChB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,UAAU,EAAE,GAAG;EAAE,2CAA2C;;AAE9D,eAAgB;EACd,gEAAgE;EAChE,kBAAkB,EAAE,CAAC;EAAE,qBAAqB,EAAE,CAAC;EAAE,aAAa,EAAE,CAAC;EACjE,YAAY,EAAE,CAAC;EACf,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,SAAS,EAAE,OAAO;EAClB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,SAAS,EAAE,MAAM;EACjB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,QAAQ,EAAE,OAAO;EACjB,2BAA2B,EAAE,WAAW;;AAE1C,oBAAqB;EACnB,SAAS,EAAE,UAAU;EACrB,WAAW,EAAE,QAAQ;EACrB,UAAU,EAAE,MAAM;;AAGpB,0BAA2B;EACzB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,IAAI,EAAE,CAAC;EAAE,KAAK,EAAE,CAAC;EAAE,GAAG,EAAE,CAAC;EAAE,MAAM,EAAE,CAAC;EACpC,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ,sBAAuB;EACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,QAAQ,EAAE,IAAI;;AAKhB,gBAAiB;EACf,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGf,kEAAkE;AAClE;;;;sBAIuB;EACrB,eAAe,EAAE,WAAW;EAC5B,UAAU,EAAE,WAAW;;AAGzB,mBAAoB;EAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,UAAU,EAAE,MAAM;;AAGpB,kBAAmB;EAAE,QAAQ,EAAE,QAAQ;;AACvC,uBAAwB;EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM;;AAE1C,sBAAuB;EACrB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;;AAEZ,0BAA2B;EACzB,UAAU,EAAE,OAAO;;AAGrB,0CAA2C;EACzC,UAAU,EAAE,OAAO;;AAGrB,oBAAqB;EAAE,UAAU,EAAE,OAAO;;AAC1C,wCAAyC;EAAE,UAAU,EAAE,OAAO;;AAC9D,qBAAsB;EAAE,MAAM,EAAE,SAAS;;AACzC,0GAA2G;EAAE,UAAU,EAAE,OAAO;;AAChI,yHAA0H;EAAE,UAAU,EAAE,OAAO;;AAE/I,aAAc;EACZ,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,sBAAqB;;AAGnC,yEAAyE;AACzE,gBAAiB;EAAE,eAAe,EAAE,WAAW;;AAE/C,6CAA6C;AAC7C,gBAAiB;EAAE,aAAa,EAAE,IAAI;;AAEtC,YAAa;EACX,mCAAmC;EACnC,kCAAmC;IACjC,UAAU,EAAE,MAAM;AAItB,qBAAqB;AACrB,uBAAwB;EAAE,OAAO,EAAE,EAAE;;AAErC,kEAAkE;AAClE,4BAA6B;EAAE,UAAU,EAAE,IAAI;;AC5U3C,+CAAuB;EACnB,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,UAAU;EACnB,6DAAc;IACV,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,gBAAgB,EAAE,IAAI;IACtB,gBAAgB,EAAE,4BAA4B;IAC9C,eAAe,EAAE,KAAK;IACtB,UAAU,EAAE,gCAA6B;IACzC,qBAAqB,EAAE,GAAG;IAC1B,kBAAkB,EAAE,GAAG;IACvB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EAEd,iEAAkB;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,gBAAgB,EAAE,IAAI;IACtB,WAAW,EAAE,YAAY;IACzB,eAAe,EAAE,IAAI;IACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,UAAU,EAAE,4BAAyB;IACrC,MAAM,EAAE,cAAc;IACtB,qBAAqB,EAAE,GAAG;IAC1B,kBAAkB,EAAE,GAAG;IACvB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,OAAO,EAAE,GAAG;IACZ,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,MAAM,EAAE,SAAS;IACjB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,OAAO,EAAE,GAAG;EAEhB,0DAAW;IACP,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,KAAK,EAAE,GAAG;AAGlB,0FAAkE;EAC9D,OAAO,EAAE,KAAK;AAElB,wFAAgE;EAC5D,aAAa,EAAE,IAAI;AAGvB,6CAAqB;EACpB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,+DAAkB;IACjB,KAAK,EAAE,gBAAgB;EAExB,0DAAa;IACZ,KAAK,EAAE,eAAe;IACtB,MAAM,EAAE,gBAAgB;IACxB,cAAc,EAAE,eAAe;IAC/B,6EAAmB;MAClB,IAAI,EAAE,IAAI;MACV,MAAM,EAAE,KAAK;MACb,0FAAa;QACZ,KAAK,EAAE,4BAA4B;QACnC,YAAY,EAAE,EAAE;MAEjB,qGAAwB;QACvB,MAAM,EAAE,gBAAgB;QACxB,KAAK,EAAE,eAAe;AAK1B,gDAAwB;EACvB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,IAAI,EAAE,GAAG;EACT,GAAG,EAAE,IAAI;EACT,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,kDAAE;IACD,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,WAAW,EAAE,YAAY;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,MAAM,EAAE,6BAAyB;IACjC,aAAa,EAAE,CAAC;IAChB,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,KAAK,EAAE,eAAe;IACtB,MAAM,EAAE,eAAe;;ACvFzB,qDAAuB;EACnB,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,UAAU;AAEvB,gGAAkE;EAC9D,OAAO,EAAE,KAAK;AAElB,8FAAgE;EAC5D,aAAa,EAAE,IAAI;AAGvB,mDAAqB;EACpB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,qEAAkB;IACjB,KAAK,EAAE,gBAAgB;EAExB,gEAAa;IACZ,KAAK,EAAE,eAAe;IACtB,MAAM,EAAE,gBAAgB;IACxB,cAAc,EAAE,eAAe;IAC/B,mFAAmB;MAClB,IAAI,EAAE,IAAI;MACV,MAAM,EAAE,KAAK;MACb,gGAAa;QACZ,KAAK,EAAE,4BAA4B;QACnC,YAAY,EAAE,EAAE;MAEjB,2GAAwB;QACvB,MAAM,EAAE,gBAAgB;QACxB,KAAK,EAAE,eAAe;QACzB,6HAAoB;UACnB,WAAW,EAAE,cAAc;AAM7B,sDAAwB;EACvB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,IAAI,EAAE,GAAG;EACT,GAAG,EAAE,IAAI;EACT,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,wDAAE;IACD,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,WAAW,EAAE,YAAY;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,MAAM,EAAE,6BAAyB;IACjC,aAAa,EAAE,CAAC;IAChB,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,KAAK,EAAE,eAAe;IACtB,MAAM,EAAE,eAAe;;ACtD5B,iDAAqB;EACpB,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,KAAK;AAEX,+CAAmB;EAClB,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,OAAO,EAAE,YAAY;;ACTtB,uDAA8B;EAC7B,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,0EAAmB;IAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,KAAK,EAAE,CAAC;IACR,KAAK,EAAE,kBAAc;IACrB,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,iBAAiB;IAEzB,aAAa,EAAE,CAAC;IAChB,qBAAqB,EAAE,CAAC;IACxB,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,kBAAkB,EAAE,IAAI;IACxB,UAAU,EAAE,WAAW;IACvB,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,0FAAgB;MACf,OAAO,EAAE,IAAI;IAIb,kMAAS;MACR,WAAW,EAAE,SAAS;MACtB,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,IAAI,EAAE,CAAC;IAGT,wFAAgB;MACf,GAAG,EAAE,IAAI;MACT,+FAAS;QACR,OAAO,EAAE,OAAO;IAGlB,0FAAkB;MACjB,GAAG,EAAE,GAAG;MACR,iGAAS;QACR,OAAO,EAAE,OAAO;IAGlB,gFAAQ;MACP,KAAK,EAAE,kBAAc;;AC1CxB,8CAAoB;EACnB,OAAO,EAAE,IAAI;EAEZ,8DAAQ;IACP,MAAM,EAAE,4BAAwB;AAIhC,gCAAM;EACF,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,UAAU,EAAE,qBAAqB;EACjC,aAAa,EAAE,qBAAqB;EACpC,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,qCAAK;IACD,OAAO,EAAE,MAAM;IACf,SAAS,EAAE,CAAC;IACZ,SAAS,EAAE,CAAC;IACZ,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,KAAK,EAAE,WAAa;IACpB,kBAAkB,EAAE,qBAAqB;IACzC,eAAe,EAAE,qBAAqB;IACtC,cAAc,EAAE,qBAAqB;IACrC,aAAa,EAAE,qBAAqB;IACpC,UAAU,EAAE,qBAAqB;IAC1C,UAAU,EAAE,4BAAwB;IACpC,aAAa,EAAE,4BAAwB;IACvC,iDAAc;MACb,WAAW,EAAE,4BAAwB;IAEtC,gDAAa;MACZ,YAAY,EAAE,4BAAwB;IAE9B,2CAAQ;MACJ,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,SAAS,EAAE,CAAC;MACZ,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,KAAK,EAAE,IAAI;;ACxCvB,gDAAkB;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,+DAAiB;IACb,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,MAAM,EAAE,GAAG;AAGtB,oCAAM;EACL,OAAO,EAAE,SAAS;EAClB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,wDAAoB;IACnB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,KAAK,EAAE,mBAAe;IACtB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,YAAY,EAAE,IAAI;;ACfnB,2DAAc;EACb,UAAU,EAAE,mBAAe;EAC3B,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,YAAY,EAAE,4BAAwB;EACtC,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,sEAAa;IACZ,YAAY,EAAE,IAAI;AAGpB,2DAAc;EACb,OAAO,EAAE,IAAI;EAEZ,mFAAgB;IACf,gBAAgB,EAAE,OAAO;;ACd7B,oCAAM;EAIL,OAAO,EAAE,IAAI;EAHb,wCAAI;IACH,MAAM,EAAE,qBAAqB;EAK5B,wDAAI;IACH,kBAAkB,EAAE,+BAA2B;IAC/C,UAAU,EAAE,+BAA2B;IACvC,MAAM,EAAE,iBAAiB;;ACX5B,0DAAc;EACb,OAAO,EAAC,KAAK;EACV,MAAM,EAAC,cAAc;EACrB,UAAU,EAAC,KAAK;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,QAAQ,EAAC,QAAQ;EACjB,WAAW,EAAC,IAAI;EAEnB,gEAAM;IACL,aAAa,EAAC,IAAI;IAClB,KAAK,EAAC,IAAI;AAIb,+CAAoB;EAChB,UAAU,EAAC,IAAI;AAGnB,2CAAgB;EACZ,aAAa,EAAC,IAAI;EAClB,KAAK,EAAC,IAAI;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,aAAa,EAAE,eAAe;AAGlC,oEAAyC;EACrC,aAAa,EAAC,IAAI;EAClB,cAAc,EAAC,CAAC;AAGpB,yDAA8B;EAC1B,WAAW,EAAC,CAAC;AAGhB,0DAAM;EACL,WAAW,EAAE,IAAI;AAElB,0DAAM;EACF,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,GAAG;AAGtB,6DAAkC;EAC9B,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,QAAQ;AAEpB,gDAAqB;EACjB,UAAU,EAAE,KAAK;EACjB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,CAAC;EACN,IAAI,EAAE,CAAC;EACP,KAAK,EAAE,CAAC;EACR,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,aAAa,EAAE,cAAc;EAC7B,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,SAAS,EAAE,IAAI;AAGnB,gDAAqB;EACjB,YAAY,EAAE,cAAc;EAC5B,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;AAGtB;;kDAEuB;EACnB,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,WAAW,EAAE,cAAc;EAC3B,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAC,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;EAErB;;0DAAQ;IACJ,UAAU,EAAC,IAAI;IACf,MAAM,EAAE,OAAO;AAIlB,oDAAyB;EACzB,MAAM,EAAC,IAAI;AAGb;;8CAEmB;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;AAGrB,mDAAwB;EACpB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,QAAQ,EAAE,MAAM;AAGpB,sFAA8B;EAC7B,KAAK,EAAE,GAAG;;AAIZ,uBAAuB;EACtB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,UAAU,EAAC,MAAM;EACjB,2BAAG;IACF,OAAO,EAAC,YAAY;;AC7GrB,kBAAU;EACT,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAEjB;kDACuB;IACtB,MAAM,EAAE,OAAO;EAGf,sHACqB;IACpB,MAAM,EAAE,IAAI;EAEb,gDAAQ;IACP,OAAO,EAAE,OAAO;IAChB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EAAE,CAAC;IACN,KAAK,EAAE,CAAC;IACR,UAAU,EAAE,CAAC;IACb,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,WAAW,EAAE,SAAS;IACtB,WAAW,EAAE,6BAAyB;IACtC,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,OAAO,EAAE,KAAK;EAEf,gEAAwB;IACvB,OAAO,EAAE,OAAO;IAChB,WAAW,EAAE,4BAAwB;EAEtC,mDAAW;IACV,OAAO,EAAE,GAAG;IACZ,gBAAgB,EAAE,OAAO;EAG3B,oDAA6B;IAC5B,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;EAGb,+CAA+B;IAC9B,MAAM,EAAE,uBAAuB;EAK7B,2FAA8B;IAC7B,UAAU,EAAE,kBAAkB;IAC9B,UAAU,EAAE,kBAAkB;IAC9B,UAAU,EAAE,8BAA8B;IAC1C,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,kBAAkB,EAAE,0BAA0B;IAC9C,UAAU,EAAE,0BAA0B;EAKxC,oEAAgC;IAC/B,OAAO,EAAE,GAAG;IACZ,UAAU,EAAE,MAAM;EAEnB,wDAAoB;IACnB,kBAAkB,EAAE,4BAA4B;IAChD,UAAU,EAAE,4BAA4B;EAIzC,qDAAa;IACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,aAAa,EAAE,eAAe;IAC9B,6DAAQ;MACP,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,6BAA6B;MAC7B,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,GAAG,EAAE,CAAC;MACN,KAAK,EAAE,CAAC;MACR,MAAM,EAAE,CAAC;MACT,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,UAAU,EAAE,MAAM;MAClB,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,KAAK,EAAE,OAAO;MACd,eAAe,EAAE,IAAI;MACrB,cAAc,EAAE,MAAM;MACtB,OAAO,EAAE,YAAY;MACrB,OAAO,EAAE,SAAS;MAClB,WAAW,EAAE,iBAAiB;MAC9B,qBAAqB,EAAE,WAAW;MAClC,kBAAkB,EAAE,WAAW;MAC/B,aAAa,EAAE,WAAW;MAC1B,kBAAkB,EAAE,UAAU;MAC9B,eAAe,EAAE,UAAU;MAC3B,UAAU,EAAE,UAAU;EAGxB,sDAAc;IACb,UAAU,EAAE,mBAAmB;EAEhC,uDAAiB;IAChB,iBAAiB,EAAE,OAAO;EAI3B,+DAA2B;IAC1B,UAAU,EAAE,IAAI;EAEjB,yDAAqB;IACpB,iBAAiB,EAAE,OAAO;EAK5B,yCAAiB;IAChB,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,mDAAY;MACX,OAAO,EAAE,WAAW;IAErB,+CAAM;MACL,MAAM,EAAE,OAAO;MACf,MAAM,EAAE,WAAW;MACnB,OAAO,EAAE,OAAO;MAChB,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,KAAK,EAAE,OAAO;MACd,MAAM,EAAE,eAAe;MACvB,sDAAS;QACR,UAAU,EAAE,OAAO;QACnB,KAAK,EAAE,OAAO;QACd,MAAM,EAAE,eAAe;IAGzB,yHACwB;MACvB,KAAK,EAAE,OAAO;MACd,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,MAAM,EAAE,eAAe;AAK3B,mBAAW;EACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,MAAM,EAAE,UAAU;EAClB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,kBAAkB,EAAE,UAAU;EAC9B,eAAe,EAAE,UAAU;EAC3B,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,kBAAkB,EAAE,4BAA4B;EAChD,UAAU,EAAE,4BAA4B;EACxC,qBAAqB,EAAE,WAAW;EAClC,kBAAkB,EAAE,WAAW;EAC/B,aAAa,EAAE,WAAW;EAC1B,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,0BAAS;IACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,OAAO;IAChB,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAChC,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,qBAAqB,EAAE,WAAW;IAClC,kBAAkB,EAAE,WAAW;IAC/B,aAAa,EAAE,WAAW;IAC1B,gCAAQ;MACP,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,KAAK,EAAE,GAAG;MACV,GAAG,EAAE,GAAG;MACR,KAAK,EAAE,OAAO;MACd,OAAO,EAAE,GAAG;MACZ,UAAU,EAAE,KAAK;MACjB,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,SAAS,EAAE,eAAe;MAC1B,sCAAQ;QACP,KAAK,EAAE,OAAO;EAIjB,qDAAoC;IACnC,YAAY,EAAE,iBAAiB;IAC/B,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,kBAAkB,EAAE,UAAU;IAC9B,eAAe,EAAE,UAAU;IAC3B,UAAU,EAAE,UAAU;IACtB,gEAAa;MACZ,YAAY,EAAE,MAAM;IAErB,4DAAS;MACR,OAAO,EAAE,IAAI;IAEd,4DAAS;MACR,UAAU,EAAE,MAAM;AAIrB,6DAEc;EACb,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,sBAAsB,EAAE,OAAO;AAEhC,yEAC+C;EAC9C,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,OAAO,EAAE,YAAY;AAEtB,gBAAQ;EACP,MAAM,EAAE,4BAAwB;EAChC,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,kBAAkB,EAAE,UAAU;EAC9B,eAAe,EAAE,UAAU;EAC3B,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,qBAAqB,EAAE,GAAG;EAC1B,kBAAkB,EAAE,GAAG;EACvB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,qBAAO;IACN,gBAAgB,EAAE,OAAO;EAE1B,sDACa;IACZ,MAAM,EAAE,kBAAkB;EAE3B,sBAAQ;IACP,kBAAkB,EAAE,mCAAmC;IACvD,UAAU,EAAE,mCAAmC;EAEhD,gCAAkB;IACjB,qBAAqB,EAAE,WAAW;IAClC,kBAAkB,EAAE,WAAW;IAC/B,aAAa,EAAE,WAAW;EAE3B,oBAAI;IACH,cAAc,EAAE,QAAQ;IACxB,OAAO,EAAE,iBAAiB;IAC1B,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,IAAI,EAAE,CAAC;IACP,QAAQ,EAAE,MAAM;EAEjB,wBAAQ;IACP,OAAO,EAAE,uBAAuB;IAChC,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,UAAU,EAAE,YAAY;IACxB,UAAU,EAAE,eAAe;IAC3B,SAAS,EAAE,eAAe;IAC1B,MAAM,EAAE,oBAAoB;IAC5B,WAAW,EAAE,YAAY;IACzB,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,UAAU,EAAE,eAAe;IAC3B,WAAW,EAAE,kBAAkB;IAC/B,mBAAmB,EAAE,eAAe;IACpC,kBAAkB,EAAE,eAAe;IACnC,UAAU,EAAE,eAAe;IAC3B,mCAAa;MACZ,OAAO,EAAE,IAAI;IAEd,8BAAQ;MACP,OAAO,EAAE,eAAe;EAG1B,uBAAS;IACR,OAAO,EAAE,GAAG;IACZ,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;EAEZ,wCAA0B;IACzB,OAAO,EAAE,GAAG;IACZ,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,MAAM,EAAE,GAAG;IACX,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,IAAI,EAAE,CAAC;IACP,KAAK,EAAE,CAAC;AAIT,qCAAkB;EACjB,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,gDAAW;IACV,UAAU,EAAE,wBAAwB;IACpC,qBAAqB,EAAE,GAAG;IAC1B,kBAAkB,EAAE,GAAG;IACvB,aAAa,EAAE,GAAG;AAGpB;oCACiB;EAChB,OAAO,EAAE,OAAO;AAEjB,0DAAuC;EACtC,UAAU,EAAE,MAAM;AAEnB,oCAAiB;EAChB,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,MAAM,EAAE,OAAO;AAEhB,2BAAQ;EACP,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,KAAK,EAAE,OAAO;AAEf,kCAAe;EACd,KAAK,EAAE,OAAO;AAEf,2BAAQ;EACP,KAAK,EAAE,qBAAqB;AAE7B,2BAAU;EACT,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,UAAU,EAAE,KAAK;;AChUnB,2CAAkB;EACjB,kBAAkB,EAAE,IAAI;EACxB,kBAAkB,EAAE,cAAc;EAClC,eAAe,EAAE,cAAc;EAC/B,UAAU,EAAE,cAAc;EAC1B,gBAAgB,EAAE,kBAAc;EAChC,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,KAAK,EAAE,iBAAiB;EACxB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,iDAAQ;IACP,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,OAAO,EAAE,IAAI;EAEd,iDAAQ;IACP,gBAAgB,EAAE,mBAAe;EAElC,iEAAwB;IACvB,kBAAkB,EAAE,IAAI;IACxB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,qBAAqB,EAAE,GAAG;IAC1B,gBAAgB,EAAE,OAAO;EAE1B,iEAAwB;IACvB,kBAAkB,EAAE,IAAI;IACxB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,gBAAgB,EAAE,OAAO;EAE1B,6DAAoB;IACnB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,gBAAgB,EAAE,OAAO;EAE1B,sDAAa;IACZ,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,gBAAgB,EAAE,OAAO;EAE1B,6DAAoB;IACnB,MAAM,EAAE,OAAO;IACf,UAAU,EAAE,WAAW;EAExB,sDAAa;IACZ,MAAM,EAAE,OAAO;IACf,KAAK,EAAE,WAAW;IAClB,UAAU,EAAE,WAAW;EAExB,wHACkB;IACjB,UAAU,EAAE,WAAW;EAExB,wDAAe;IACd,OAAO,EAAE,IAAI;AAGf,4CAAmB;EAClB,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,GAAG;AAET,6CAAoB;EACnB,KAAK,EAAE,kBAAc;EACrB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,kBAAkB,EAAE,iBAAiB;EACrC,eAAe,EAAE,iBAAiB;EAClC,cAAc,EAAE,iBAAiB;EACjC,aAAa,EAAE,iBAAiB;EAChC,UAAU,EAAE,iBAAiB;EAC7B,kDAAK;IACJ,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;EAElB,mDAAQ;IACP,KAAK,EAAE,GAAG;;ACnFL,6CAAG;EACC,OAAO,EAAE,QAAQ;EACjB,MAAM,EAAE,cAAc;EACtB,UAAU,EAAE,IAAI;EAEZ,uEAAiB;IACb,KAAK,EAAE,KAAK;EAEhB,mEAAa;IACT,YAAY,EAAE,IAAI;EAG1B,uDAAY;IACR,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,eAAe;IACvB,6EAAsB;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;;ACjB9B,mCAAS;EACR,kBAAkB,EAAC,oCAAgC;EACnD,UAAU,EAAC,oCAAgC;EAC3C,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,4CAAS;IACR,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,eAAe,EAAE,aAAa;IAC9B,kDAAM;MACL,KAAK,EAAE,GAAG;MACV,qDAAG;QACF,MAAM,EAAE,YAAY;MAErB,yDAAO;QACN,OAAO,EAAE,IAAI;QACb,8EAAqB;UACpB,KAAK,EAAE,GAAG;UACV,MAAM,EAAE,IAAI;QAEb,mFAA0B;UACzB,KAAK,EAAE,GAAG;UACV,sGAAmB;YAClB,MAAM,EAAE,IAAI;;ACvBlB,gDAAuB;EACtB,OAAO,EAAE,IAAI;AAEd,iCAAQ;EACP,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,aAAa,EAAE,MAAM;EACrB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,mBAAmB,EAAE,IAAI;EACzB,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,uCAAM;IACL,UAAU,EAAE,kBAAc;IAC1B,KAAK,EAAE,WAAW;IAClB,MAAM,EAAE,OAAO;IACf,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,UAAU,EAAE,mBAAmB;IAC/B,MAAM,EAAE,IAAI;IACT,KAAK,EAAE,IAAI;IACd,6CAAQ;MACP,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,OAAO,EAAE,EAAE;MACX,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,MAAM,EAAE,MAAM;MACd,IAAI,EAAE,MAAM;MACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,GAAG,EAAE,MAAM;MACX,KAAK,EAAE,MAAM;MACb,kBAAkB,EAAE,mBAAmB;MACvC,eAAe,EAAE,mBAAmB;MACpC,aAAa,EAAE,oBAAoB;MACnC,UAAU,EAAE,mBAAmB;MAC/B,iBAAiB,EAAE,oBAAoB;MACvC,cAAc,EAAE,oBAAoB;MACpC,aAAa,EAAE,oBAAoB;MACnC,YAAY,EAAE,oBAAoB;MAClC,SAAS,EAAE,oBAAoB;EAGjC,uCAAM;IACL,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EAAE,GAAG;IACR,+CAAQ;MACP,WAAW,EAAE,CAAC;MACd,YAAY,EAAE,CAAC;IAGf,uDAAQ;MACP,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,6DAAQ;QACP,IAAI,EAAE,OAAO;QACb,UAAU,EAAE,OAAO;EAKvB,uCAAQ;IACP,aAAa,EAAE,MAAM;IACrB,6CAAM;MACL,aAAa,EAAE,IAAI;MACnB,mDAAQ;QACP,aAAa,EAAE,IAAI;AAKvB,oCAAW;EACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,IAAI,EAAE,KAAK;EACX,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,SAAS,EAAE,GAAG;AAEf,qCAAY;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,IAAI,EAAE,KAAK;EACX,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,SAAS,EAAE,GAAG;;ACxFf,0CAAS;EACR,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,4BAAwB;EAChC,kBAAkB,EAAE,IAAI;EACxB,UAAU,EAAE,IAAI;;ACJjB,gDAAuB;EACtB,OAAO,EAAE,IAAI;AAEd,iCAAQ;EACP,MAAM,EAAE,4BAAwB;EAChC,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,cAAc,EAAE,MAAM;EACtB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,qBAAqB;EACjC,iFACQ;IACP,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EAAE,GAAG;IACR,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,UAAU,EAAE,kEACS;EAEtB,wCAAS;IACR,UAAU,EAAE,kBAAc;IAC1B,SAAS,EAAE,gCAAgC;EAE5C,uCAAQ;IACP,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,MAAM,EAAE,4BAAwB;IAChC,SAAS,EAAE,uBAAuB;EAGlC,+CAAS;IACR,SAAS,EAAE,gCAAgC;AAI9C,iDAAwB;EACvB,UAAU,EAAE,uBAAgB;EAC5B,wDAAS;IACR,UAAU,EAAE,yBAAoB;IAChC,SAAS,EAAE,mCAAmC;EAE/C,uDAAQ;IACP,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,SAAS,EAAE,0BAA0B;EAGrC,+DAAS;IACR,UAAU,EAAE,yBAAoB;IAChC,SAAS,EAAE,mCAAmC;AAKjD,kDAAyB;EACxB,KAAK,EAAE,iBAAiB;EACxB,KAAK,EAAE,IAAI;;AC/DZ,sCAAS;EACR,kBAAkB,EAAC,mCAA+B;EAClD,UAAU,EAAC,mCAA+B;EAC1C,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,eAAe,EAAE,aAAa;AAE/B,yCAAY;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;EACX;;;0DAGe;IACd,OAAO,EAAE,YAAY;EAEtB,gEAAuB;IACtB,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qFAAuB;MACtB,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,KAAK,EAAE,IAAI;EAGb,oDAAW;IACV,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,KAAK,EAAE,IAAI;AAGb,0CAAa;EACZ,KAAK,EAAE,IAAI;AAEZ;;;6CAGgB;EACf,KAAK,EAAE,GAAG;EACV;;;kDAAG;IACF,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,YAAY;AAGtB;6CACgB;EACf,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,SAAS,EAAE,IAAI;EACf;oEAAqB;IACpB,KAAK,EAAE,GAAG;IACV,MAAM,EAAE,IAAI;EAEb;yEAA0B;IACzB,KAAK,EAAE,GAAG;IACV;8FAAmB;MAClB,MAAM,EAAE,IAAI;AAKd,oEAA0B;EACzB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,uFAAmB;IAClB,MAAM,EAAE,IAAI;AAKd,+DAAqB;EACpB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI",
4
"sources": ["../scss/global.scss","../scss/controls/checkbox.scss","../scss/controls/code.scss","../scss/controls/color.scss","../scss/controls/color-alpha.scss","../scss/controls/dimension.scss","../scss/controls/number.scss","../scss/controls/palette.scss","../scss/controls/radio.scss","../scss/controls/radio-buttonset.scss","../scss/controls/radio-image.scss","../scss/controls/repeater.scss","../scss/controls/select.scss","../scss/controls/slider.scss","../scss/controls/sortable.scss","../scss/controls/spacing.scss","../scss/controls/switch.scss","../scss/controls/textarea.scss","../scss/controls/toggle.scss","../scss/controls/typography.scss"],
5
"names": [],
6
"file": "customizer.css"
1
{
2
"version": 3,
3
+ "mappings": "AAQQ,4DAAyB;EACrB,aAAa,EAAE,4BAAwB;AAQvC,2FAA2B;EACvB,aAAa,EAAE,4BAAwB;EACvC,iGAAQ;IACJ,YAAY,EAAE,sBAAwB;IACtC,YAAY,EAAE,sBAAsB;;AASxD;WACY;EACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB;;mBACQ;IACJ,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAGlB,iBAAiB,EAAE,oBAAoB;IACvC,cAAc,EAAE,oBAAoB;IACpC,SAAS,EAAE,oBAAoB;IAI/B,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,OAAO,EAAE,GAAG;IAEZ,cAAc,EAAE,IAAI;IACpB,UAAU,EAAE,SAAS;IACrB,gBAAgB,EAAE,KAAK;EAE3B;;;;yBAGc;IACV,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,OAAO,EAAE,CAAC;EAEd;;yBACc;IACV,gBAAgB,EAAE,CAAC;EAGvB;oBAAS;IACL,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,UAAU,EAAE,WAAW;IACvB,MAAM,EAAE,IAAI;IAEZ,OAAO,EAAE,GAAG;IACZ,KAAK,EAAE,CAAC;IACR,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,UAAU,EAAE,qBAAqB;IACjC,aAAa,EAAE,qBAAqB;IACpC,WAAW,EAAE,cAAc;IAC3B,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,GAAG,EAAE,GAAG;EAGZ;mBAAQ;IACJ,OAAO,EAAE,eAAe;IAExB,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,KAAK,EAAE,KAAK;IACZ,OAAO,EAAE,QAAQ;IACjB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,aAAa,EAAE,KAAK;IACpB,KAAK,EAAE,KAAK;IACZ,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,WAAW,EAAE,MAAM;IACnB,UAAU,EAAE,KAAK;IACjB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EAAE,KAAK;IACV,IAAI,EAAE,MAAM;;AAIpB,oBAAqB;EACjB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,yCAAqB;IACjB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EAAE,GAAG;IACR,KAAK,EAAE,KAAK;IACZ,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,WAAW,EAAE,GAAG;IAChB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,OAAO,EAAE,EAAE;;AAKX,8CAAqB;EACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,IAAI,EAAE,CAAC;AAKX;uBAAS;EACL,IAAI,EAAE,IAAI;EACV,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,cAAc;AAEhC;sBAAQ;EACJ,IAAI,EAAE,KAAK;;AAOrB,4CAAU;EACT,MAAM,EAAE,6BAAyB;;AAQpC,gCAAiC;EAC7B,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,SAAS,EAAE,IAAI;;AAQf;mDAAqB;EACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX;uEAAkB;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,YAAY,EAAE,IAAI;IAClB;+EAAQ;MACJ,UAAU,EAAE,mBAAe;MAC3B,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,kBAAkB,EAAE,IAAI;MACxB,UAAU,EAAE,IAAI;IAEpB;;qFACc;MACV,KAAK,EAAE,IAAI;;AAS3B,KAAM;EACF,SAAS,EAAE,IAAI;;AAMnB,kBAAmB;EACf,MAAM,EAAE,4BAAyB;EACpC,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,mBAAmB,EAAE,KAAK;EAC1B,iBAAiB,EAAE,MAAM;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;;AAQZ,wEAAqB;EACpB,QAAQ,EAAE,KAAK;EACZ,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,IAAI,EAAE,KAAK;EACX,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,gBAAgB,EAAE,iCAAiC;EACnD,iBAAiB,EAAE,SAAS;EAC5B,mBAAmB,EAAE,aAAa;;ACnNpC,yCAAuB;EACnB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,UAAU;EAClB,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,qBAAqB,EAAE,GAAG;EAC1B,gDAAS;IACL,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,IAAI,EAAE,CAAC;IACP,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,MAAM,EAAE,IAAI;EAEhB,+CAAQ;IACJ,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,IAAI,EAAE,CAAC;IACP,GAAG,EAAE,CAAC;IACN,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,MAAM,EAAE,OAAO;IACf,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,qBAAqB,EAAE,GAAG;EAG1B,wDAAS;IACL,OAAO,EAAE,OAAO;IAChB,WAAW,EAAE,SAAS;IACtB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,IAAI,EAAE,CAAC;IACP,GAAG,EAAE,GAAG;EAEZ,uDAAQ;IACJ,UAAU,EAAE,IAAI;;ACxChC,YAAY;AAEZ,WAAY;EACV,iEAAiE;EACjE,WAAW,EAAE,SAAS;EACtB,MAAM,EAAE,KAAK;EACb,KAAK,EAAE,KAAK;;AAGd,aAAa;AAEb,iBAAkB;EAChB,OAAO,EAAE,KAAK;EAAE,qCAAqC;;AAEvD,eAAgB;EACd,OAAO,EAAE,KAAK;EAAE,mCAAmC;;AAGrD,uDAAwD;EACtD,gBAAgB,EAAE,KAAK;EAAE,kDAAkD;;AAG7E,YAAY;AAEZ,mBAAoB;EAClB,YAAY,EAAE,cAAc;EAC5B,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,WAAW,EAAE,MAAM;;AAGrB,sBAAuB;EACrB,OAAO,EAAE,WAAW;EACpB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,UAAU,EAAE,KAAK;EACjB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,MAAM;;AAGrB,wBAAyB;EAAE,KAAK,EAAE,KAAK;;AACvC,+BAAgC;EAAE,KAAK,EAAE,IAAI;;AAE7C,YAAY;AAEZ,kBAAmB;EACjB,WAAW,EAAE,eAAe;EAC5B,YAAY,EAAE,IAAI;EAClB,KAAK,EAAE,CAAC;;AAEV,8CAA8C;AAC9C,0CAA2C;EACzC,WAAW,EAAE,gBAAgB;;AAE/B,iCAAkC;EAChC,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,UAAU,EAAE,IAAI;;AAElB,qCAAsC;EACpC,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ,sBAAuB;EACrB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,iBAAiB,EAAE,6BAA6B;EAChD,cAAc,EAAE,6BAA6B;EAC7C,SAAS,EAAE,6BAA6B;EACxC,gBAAgB,EAAE,IAAI;;AAExB,qBAIC;EAFC,GAAI;IAAE,gBAAgB,EAAE,WAAW;AAGrC,wBAIC;EAFC,GAAI;IAAE,gBAAgB,EAAE,WAAW;AAGrC,gBAIC;EAFC,GAAI;IAAE,gBAAgB,EAAE,WAAW;AAIrC,+DAA+D;AAG/D,OAAQ;EAAE,OAAO,EAAE,YAAY;EAAE,eAAe,EAAE,OAAO;;AAEzD,iBAAkB;EAChB,WAAW,EAAE,cAAc;EAC3B,QAAQ,EAAE,QAAQ;;AAGpB,mBAAmB;AAEnB,wBAAyB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACrC,uBAAwB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACpC,YAAa;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACzB,YAAa;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACzB,sBAAuB;EAAC,WAAW,EAAE,IAAI;;AACzC,MAAO;EAAC,UAAU,EAAE,MAAM;;AAC1B,QAAS;EAAC,eAAe,EAAE,SAAS;;AACpC,iBAAkB;EAAC,eAAe,EAAE,YAAY;;AAEhD,yBAA0B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACtC,sBAAuB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACnC,wBAAyB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACrC,qBAAsB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AAKlC,4BAA6B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACzC,4BAA6B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACzC,yBAA0B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACtC,wBAAyB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACrC,0BAA2B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACvC,sBAAuB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACnC,2BAA4B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACxC,yBAA0B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACtC,yBAA0B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACtC,qBAAsB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AAClC,2BAA4B;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACxC,oBAAqB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACjC,sBAAuB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AAEnC,uBAAwB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AACpC,eAAgB;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AAE5B,qBAAsB;EAAE,aAAa,EAAE,SAAS;;AAEhD,sCAAsC;AAEtC,8CAA+C;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AAC3D,iDAAkD;EAAC,KAAK,EAAE,IAAI;;AAC9D,uBAAwB;EAAE,UAAU,EAAE,sBAAqB;;AAC3D,iCAAkC;EAAC,UAAU,EAAE,OAAO;;AAEtD,UAAU;AAEV;oDACoD;AAEpD,WAAY;EACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,UAAU,EAAE,KAAK;;AAGnB,kBAAmB;EACjB,QAAQ,EAAE,iBAAiB;EAAE,6CAA6C;EAC1E,yEAAyE;EACzE,yCAAyC;EACzC,aAAa,EAAE,KAAK;EAAE,YAAY,EAAE,KAAK;EACzC,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,OAAO,EAAE,IAAI;EAAE,oDAAoD;EACnE,QAAQ,EAAE,QAAQ;;AAEpB,iBAAkB;EAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,YAAY,EAAE,sBAAsB;;AAGtC;;2BAE2B;AAC3B,uGAAwG;EACtG,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,OAAO,EAAE,IAAI;;AAEf,sBAAuB;EACrB,KAAK,EAAE,CAAC;EAAE,GAAG,EAAE,CAAC;EAChB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,UAAU,EAAE,MAAM;;AAEpB,sBAAuB;EACrB,MAAM,EAAE,CAAC;EAAE,IAAI,EAAE,CAAC;EAClB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,UAAU,EAAE,MAAM;;AAEpB,4BAA6B;EAC3B,KAAK,EAAE,CAAC;EAAE,MAAM,EAAE,CAAC;;AAErB,yBAA0B;EACxB,IAAI,EAAE,CAAC;EAAE,MAAM,EAAE,CAAC;;AAGpB,mBAAoB;EAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAAE,IAAI,EAAE,CAAC;EAAE,GAAG,EAAE,CAAC;EACnC,OAAO,EAAE,CAAC;;AAEZ,kBAAmB;EACjB,WAAW,EAAE,MAAM;EACnB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,aAAa,EAAE,KAAK;EACpB,6BAA6B;EAC7B,KAAK,EAAC,CAAC;EACP,QAAQ,EAAC,MAAM;;AAEjB,0BAA2B;EACzB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,UAAU,EAAE,eAAe;EAC3B,MAAM,EAAE,eAAe;;AAEzB,6BAA8B;EAC5B,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,CAAC;EAAE,MAAM,EAAE,CAAC;EACjB,OAAO,EAAE,CAAC;;AAEZ,sBAAuB;EACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,OAAO,EAAE,CAAC;;AAEZ,0BAA2B;EACzB,mBAAmB,EAAE,IAAI;EACzB,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,WAAW,EAAE,IAAI;;AAGnB,iBAAkB;EAChB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,UAAU,EAAE,GAAG;EAAE,2CAA2C;;AAE9D,eAAgB;EACd,gEAAgE;EAChE,kBAAkB,EAAE,CAAC;EAAE,qBAAqB,EAAE,CAAC;EAAE,aAAa,EAAE,CAAC;EACjE,YAAY,EAAE,CAAC;EACf,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,SAAS,EAAE,OAAO;EAClB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,SAAS,EAAE,MAAM;EACjB,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,QAAQ,EAAE,OAAO;EACjB,2BAA2B,EAAE,WAAW;;AAE1C,oBAAqB;EACnB,SAAS,EAAE,UAAU;EACrB,WAAW,EAAE,QAAQ;EACrB,UAAU,EAAE,MAAM;;AAGpB,0BAA2B;EACzB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,IAAI,EAAE,CAAC;EAAE,KAAK,EAAE,CAAC;EAAE,GAAG,EAAE,CAAC;EAAE,MAAM,EAAE,CAAC;EACpC,OAAO,EAAE,CAAC;;AAGZ,sBAAuB;EACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,QAAQ,EAAE,IAAI;;AAKhB,gBAAiB;EACf,OAAO,EAAE,IAAI;;AAGf,kEAAkE;AAClE;;;;sBAIuB;EACrB,eAAe,EAAE,WAAW;EAC5B,UAAU,EAAE,WAAW;;AAGzB,mBAAoB;EAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,UAAU,EAAE,MAAM;;AAGpB,kBAAmB;EAAE,QAAQ,EAAE,QAAQ;;AACvC,uBAAwB;EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM;;AAE1C,sBAAuB;EACrB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;;AAEZ,0BAA2B;EACzB,UAAU,EAAE,OAAO;;AAGrB,0CAA2C;EACzC,UAAU,EAAE,OAAO;;AAGrB,oBAAqB;EAAE,UAAU,EAAE,OAAO;;AAC1C,wCAAyC;EAAE,UAAU,EAAE,OAAO;;AAC9D,qBAAsB;EAAE,MAAM,EAAE,SAAS;;AACzC,0GAA2G;EAAE,UAAU,EAAE,OAAO;;AAChI,yHAA0H;EAAE,UAAU,EAAE,OAAO;;AAE/I,aAAc;EACZ,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,sBAAqB;;AAGnC,yEAAyE;AACzE,gBAAiB;EAAE,eAAe,EAAE,WAAW;;AAE/C,6CAA6C;AAC7C,gBAAiB;EAAE,aAAa,EAAE,IAAI;;AAEtC,YAAa;EACX,mCAAmC;EACnC,kCAAmC;IACjC,UAAU,EAAE,MAAM;AAItB,qBAAqB;AACrB,uBAAwB;EAAE,OAAO,EAAE,EAAE;;AAErC,kEAAkE;AAClE,4BAA6B;EAAE,UAAU,EAAE,IAAI;;AC5U3C,+CAAuB;EACnB,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,UAAU;EACnB,6DAAc;IACV,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,gBAAgB,EAAE,IAAI;IACtB,gBAAgB,EAAE,4BAA4B;IAC9C,eAAe,EAAE,KAAK;IACtB,UAAU,EAAE,gCAA6B;IACzC,qBAAqB,EAAE,GAAG;IAC1B,kBAAkB,EAAE,GAAG;IACvB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EAEd,iEAAkB;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,gBAAgB,EAAE,IAAI;IACtB,WAAW,EAAE,YAAY;IACzB,eAAe,EAAE,IAAI;IACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,UAAU,EAAE,4BAAyB;IACrC,MAAM,EAAE,cAAc;IACtB,qBAAqB,EAAE,GAAG;IAC1B,kBAAkB,EAAE,GAAG;IACvB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,OAAO,EAAE,GAAG;IACZ,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,MAAM,EAAE,SAAS;IACjB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,OAAO,EAAE,GAAG;EAEhB,0DAAW;IACP,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,KAAK,EAAE,GAAG;AAGlB,0FAAkE;EAC9D,OAAO,EAAE,KAAK;AAElB,wFAAgE;EAC5D,aAAa,EAAE,IAAI;AAGvB,6CAAqB;EACpB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,+DAAkB;IACjB,KAAK,EAAE,gBAAgB;EAExB,0DAAa;IACZ,KAAK,EAAE,eAAe;IACtB,MAAM,EAAE,gBAAgB;IACxB,cAAc,EAAE,eAAe;IAC/B,6EAAmB;MAClB,IAAI,EAAE,IAAI;MACV,MAAM,EAAE,KAAK;MACb,0FAAa;QACZ,KAAK,EAAE,4BAA4B;QACnC,YAAY,EAAE,EAAE;MAEjB,qGAAwB;QACvB,MAAM,EAAE,gBAAgB;QACxB,KAAK,EAAE,eAAe;AAK1B,gDAAwB;EACvB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,IAAI,EAAE,GAAG;EACT,GAAG,EAAE,IAAI;EACT,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,kDAAE;IACD,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,WAAW,EAAE,YAAY;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,MAAM,EAAE,6BAAyB;IACjC,aAAa,EAAE,CAAC;IAChB,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,KAAK,EAAE,eAAe;IACtB,MAAM,EAAE,eAAe;;ACvFzB,qDAAuB;EACnB,UAAU,EAAE,WAAW;EACvB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,UAAU;AAEvB,gGAAkE;EAC9D,OAAO,EAAE,KAAK;AAElB,8FAAgE;EAC5D,aAAa,EAAE,IAAI;AAGvB,mDAAqB;EACpB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,qEAAkB;IACjB,KAAK,EAAE,gBAAgB;EAExB,gEAAa;IACZ,KAAK,EAAE,eAAe;IACtB,MAAM,EAAE,gBAAgB;IACxB,cAAc,EAAE,eAAe;IAC/B,mFAAmB;MAClB,IAAI,EAAE,IAAI;MACV,MAAM,EAAE,KAAK;MACb,gGAAa;QACZ,KAAK,EAAE,4BAA4B;QACnC,YAAY,EAAE,EAAE;MAEjB,2GAAwB;QACvB,MAAM,EAAE,gBAAgB;QACxB,KAAK,EAAE,eAAe;QACzB,6HAAoB;UACnB,WAAW,EAAE,cAAc;AAM7B,sDAAwB;EACvB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,IAAI,EAAE,GAAG;EACT,GAAG,EAAE,IAAI;EACT,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,wDAAE;IACD,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,WAAW,EAAE,YAAY;IACzB,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,MAAM,EAAE,6BAAyB;IACjC,aAAa,EAAE,CAAC;IAChB,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,KAAK,EAAE,eAAe;IACtB,MAAM,EAAE,eAAe;;ACtD5B,iDAAqB;EACpB,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,KAAK;AAEX,+CAAmB;EAClB,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,OAAO,EAAE,YAAY;;ACTtB,uDAA8B;EAC7B,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,0EAAmB;IAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,KAAK,EAAE,CAAC;IACR,KAAK,EAAE,kBAAc;IACrB,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,iBAAiB;IAEzB,aAAa,EAAE,CAAC;IAChB,qBAAqB,EAAE,CAAC;IACxB,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,kBAAkB,EAAE,IAAI;IACxB,UAAU,EAAE,WAAW;IACvB,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,0FAAgB;MACf,OAAO,EAAE,IAAI;IAIb,kMAAS;MACR,WAAW,EAAE,SAAS;MACtB,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,IAAI,EAAE,CAAC;IAGT,wFAAgB;MACf,GAAG,EAAE,IAAI;MACT,+FAAS;QACR,OAAO,EAAE,OAAO;IAGlB,0FAAkB;MACjB,GAAG,EAAE,GAAG;MACR,iGAAS;QACR,OAAO,EAAE,OAAO;IAGlB,gFAAQ;MACP,KAAK,EAAE,kBAAc;;AC1CxB,8CAAoB;EACnB,OAAO,EAAE,IAAI;EAEZ,8DAAQ;IACP,MAAM,EAAE,4BAAwB;AAIhC,gCAAM;EACF,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,UAAU,EAAE,qBAAqB;EACjC,aAAa,EAAE,qBAAqB;EACpC,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,qCAAK;IACD,OAAO,EAAE,MAAM;IACf,SAAS,EAAE,CAAC;IACZ,SAAS,EAAE,CAAC;IACZ,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,KAAK,EAAE,WAAa;IACpB,kBAAkB,EAAE,qBAAqB;IACzC,eAAe,EAAE,qBAAqB;IACtC,cAAc,EAAE,qBAAqB;IACrC,aAAa,EAAE,qBAAqB;IACpC,UAAU,EAAE,qBAAqB;IAC1C,UAAU,EAAE,4BAAwB;IACpC,aAAa,EAAE,4BAAwB;IACvC,iDAAc;MACb,WAAW,EAAE,4BAAwB;IAEtC,gDAAa;MACZ,YAAY,EAAE,4BAAwB;IAE9B,2CAAQ;MACJ,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,SAAS,EAAE,CAAC;MACZ,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,KAAK,EAAE,IAAI;;ACxCvB,gDAAkB;EACd,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,+DAAiB;IACb,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,MAAM,EAAE,GAAG;AAGtB,oCAAM;EACL,OAAO,EAAE,SAAS;EAClB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,wDAAoB;IACnB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,KAAK,EAAE,mBAAe;IACtB,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,YAAY,EAAE,IAAI;;ACfnB,2DAAc;EACb,UAAU,EAAE,mBAAe;EAC3B,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,YAAY,EAAE,4BAAwB;EACtC,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,sEAAa;IACZ,YAAY,EAAE,IAAI;AAGpB,2DAAc;EACb,OAAO,EAAE,IAAI;EAEZ,mFAAgB;IACf,gBAAgB,EAAE,OAAO;;ACd7B,oCAAM;EAIL,OAAO,EAAE,IAAI;EAHb,wCAAI;IACH,MAAM,EAAE,qBAAqB;EAK5B,wDAAI;IACH,kBAAkB,EAAE,+BAA2B;IAC/C,UAAU,EAAE,+BAA2B;IACvC,MAAM,EAAE,iBAAiB;;ACX5B,0DAAc;EACb,OAAO,EAAC,KAAK;EACV,MAAM,EAAC,cAAc;EACrB,UAAU,EAAC,KAAK;EAChB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,QAAQ,EAAC,QAAQ;EACjB,WAAW,EAAC,IAAI;EAEnB,gEAAM;IACL,aAAa,EAAC,IAAI;IAClB,KAAK,EAAC,IAAI;EAKT,2GAAM;IAIL,OAAO,EAAE,IAAI;IAHb,+GAAI;MACH,MAAM,EAAE,qBAAqB;IAK5B,+HAAI;MACH,kBAAkB,EAAE,+BAA2B;MAC/C,UAAU,EAAE,+BAA2B;MACvC,MAAM,EAAE,iBAAiB;AASjC,+CAAoB;EAChB,UAAU,EAAC,IAAI;AAGnB,2CAAgB;EACZ,aAAa,EAAC,IAAI;EAClB,KAAK,EAAC,IAAI;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,cAAc,EAAE,IAAI;EACpB,aAAa,EAAE,eAAe;AAGlC,oEAAyC;EACrC,aAAa,EAAC,IAAI;EAClB,cAAc,EAAC,CAAC;AAGpB,yDAA8B;EAC1B,WAAW,EAAC,CAAC;AAGhB,0DAAM;EACL,WAAW,EAAE,IAAI;AAElB,0DAAM;EACF,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,YAAY,EAAE,GAAG;AAGtB,6DAAkC;EAC9B,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,QAAQ;AAEpB,gDAAqB;EACjB,UAAU,EAAE,KAAK;EACjB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,CAAC;EACN,IAAI,EAAE,CAAC;EACP,KAAK,EAAE,CAAC;EACR,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,aAAa,EAAE,cAAc;EAC7B,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,SAAS,EAAE,IAAI;AAGnB,gDAAqB;EACjB,YAAY,EAAE,cAAc;EAC5B,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;AAGtB;;kDAEuB;EACnB,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,WAAW,EAAE,cAAc;EAC3B,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAC,IAAI;EACX,UAAU,EAAE,MAAM;EAErB;;0DAAQ;IACJ,UAAU,EAAC,IAAI;IACf,MAAM,EAAE,OAAO;AAIlB,oDAAyB;EACzB,MAAM,EAAC,IAAI;AAGb;;8CAEmB;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;AAGrB,mDAAwB;EACpB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,QAAQ,EAAE,MAAM;AAGpB,sFAA8B;EAC7B,KAAK,EAAE,GAAG;;AAIZ,uBAAuB;EACtB,MAAM,EAAE,CAAC;EACT,UAAU,EAAC,MAAM;EACjB,2BAAG;IACF,OAAO,EAAC,YAAY;;ACjIrB,kBAAU;EACT,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAEjB;kDACuB;IACtB,MAAM,EAAE,OAAO;EAGf,sHACqB;IACpB,MAAM,EAAE,IAAI;EAEb,gDAAQ;IACP,OAAO,EAAE,OAAO;IAChB,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EAAE,CAAC;IACN,KAAK,EAAE,CAAC;IACR,UAAU,EAAE,CAAC;IACb,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,WAAW,EAAE,SAAS;IACtB,WAAW,EAAE,6BAAyB;IACtC,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,OAAO,EAAE,KAAK;EAEf,gEAAwB;IACvB,OAAO,EAAE,OAAO;IAChB,WAAW,EAAE,4BAAwB;EAEtC,mDAAW;IACV,OAAO,EAAE,GAAG;IACZ,gBAAgB,EAAE,OAAO;EAG3B,oDAA6B;IAC5B,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,KAAK,EAAE,IAAI;EAGb,+CAA+B;IAC9B,MAAM,EAAE,uBAAuB;EAK7B,2FAA8B;IAC7B,UAAU,EAAE,kBAAkB;IAC9B,UAAU,EAAE,kBAAkB;IAC9B,UAAU,EAAE,8BAA8B;IAC1C,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,kBAAkB,EAAE,0BAA0B;IAC9C,UAAU,EAAE,0BAA0B;EAKxC,oEAAgC;IAC/B,OAAO,EAAE,GAAG;IACZ,UAAU,EAAE,MAAM;EAEnB,wDAAoB;IACnB,kBAAkB,EAAE,4BAA4B;IAChD,UAAU,EAAE,4BAA4B;EAIzC,qDAAa;IACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,aAAa,EAAE,eAAe;IAC9B,6DAAQ;MACP,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,6BAA6B;MAC7B,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,GAAG,EAAE,CAAC;MACN,KAAK,EAAE,CAAC;MACR,MAAM,EAAE,CAAC;MACT,KAAK,EAAE,IAAI;MACX,UAAU,EAAE,MAAM;MAClB,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,SAAS,EAAE,IAAI;MACf,KAAK,EAAE,OAAO;MACd,eAAe,EAAE,IAAI;MACrB,cAAc,EAAE,MAAM;MACtB,OAAO,EAAE,YAAY;MACrB,OAAO,EAAE,SAAS;MAClB,WAAW,EAAE,iBAAiB;MAC9B,qBAAqB,EAAE,WAAW;MAClC,kBAAkB,EAAE,WAAW;MAC/B,aAAa,EAAE,WAAW;MAC1B,kBAAkB,EAAE,UAAU;MAC9B,eAAe,EAAE,UAAU;MAC3B,UAAU,EAAE,UAAU;EAGxB,sDAAc;IACb,UAAU,EAAE,mBAAmB;EAEhC,uDAAiB;IAChB,iBAAiB,EAAE,OAAO;EAI3B,+DAA2B;IAC1B,UAAU,EAAE,IAAI;EAEjB,yDAAqB;IACpB,iBAAiB,EAAE,OAAO;EAK5B,yCAAiB;IAChB,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,mDAAY;MACX,OAAO,EAAE,WAAW;IAErB,+CAAM;MACL,MAAM,EAAE,OAAO;MACf,MAAM,EAAE,WAAW;MACnB,OAAO,EAAE,OAAO;MAChB,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,KAAK,EAAE,OAAO;MACd,MAAM,EAAE,eAAe;MACvB,sDAAS;QACR,UAAU,EAAE,OAAO;QACnB,KAAK,EAAE,OAAO;QACd,MAAM,EAAE,eAAe;IAGzB,yHACwB;MACvB,KAAK,EAAE,OAAO;MACd,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,MAAM,EAAE,eAAe;AAK3B,mBAAW;EACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,MAAM,EAAE,UAAU;EAClB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,kBAAkB,EAAE,UAAU;EAC9B,eAAe,EAAE,UAAU;EAC3B,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,kBAAkB,EAAE,4BAA4B;EAChD,UAAU,EAAE,4BAA4B;EACxC,qBAAqB,EAAE,WAAW;EAClC,kBAAkB,EAAE,WAAW;EAC/B,aAAa,EAAE,WAAW;EAC1B,OAAO,EAAE,GAAG;EACZ,0BAAS;IACR,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,OAAO,EAAE,OAAO;IAChB,aAAa,EAAE,iBAAiB;IAChC,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,qBAAqB,EAAE,WAAW;IAClC,kBAAkB,EAAE,WAAW;IAC/B,aAAa,EAAE,WAAW;IAC1B,gCAAQ;MACP,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,KAAK,EAAE,GAAG;MACV,GAAG,EAAE,GAAG;MACR,KAAK,EAAE,OAAO;MACd,OAAO,EAAE,GAAG;MACZ,UAAU,EAAE,KAAK;MACjB,WAAW,EAAE,IAAI;MACjB,SAAS,EAAE,eAAe;MAC1B,sCAAQ;QACP,KAAK,EAAE,OAAO;EAIjB,qDAAoC;IACnC,YAAY,EAAE,iBAAiB;IAC/B,UAAU,EAAE,MAAM;IAClB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,kBAAkB,EAAE,UAAU;IAC9B,eAAe,EAAE,UAAU;IAC3B,UAAU,EAAE,UAAU;IACtB,gEAAa;MACZ,YAAY,EAAE,MAAM;IAErB,4DAAS;MACR,OAAO,EAAE,IAAI;IAEd,4DAAS;MACR,UAAU,EAAE,MAAM;AAIrB,6DAEc;EACb,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,WAAW,EAAE,OAAO;EACpB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,sBAAsB,EAAE,OAAO;AAEhC,yEAC+C;EAC9C,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,OAAO,EAAE,YAAY;AAEtB,gBAAQ;EACP,MAAM,EAAE,4BAAwB;EAChC,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,kBAAkB,EAAE,UAAU;EAC9B,eAAe,EAAE,UAAU;EAC3B,UAAU,EAAE,UAAU;EACtB,qBAAqB,EAAE,GAAG;EAC1B,kBAAkB,EAAE,GAAG;EACvB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,qBAAO;IACN,gBAAgB,EAAE,OAAO;EAE1B,sDACa;IACZ,MAAM,EAAE,kBAAkB;EAE3B,sBAAQ;IACP,kBAAkB,EAAE,mCAAmC;IACvD,UAAU,EAAE,mCAAmC;EAEhD,gCAAkB;IACjB,qBAAqB,EAAE,WAAW;IAClC,kBAAkB,EAAE,WAAW;IAC/B,aAAa,EAAE,WAAW;EAE3B,oBAAI;IACH,cAAc,EAAE,QAAQ;IACxB,OAAO,EAAE,iBAAiB;IAC1B,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,IAAI,EAAE,CAAC;IACP,QAAQ,EAAE,MAAM;EAEjB,wBAAQ;IACP,OAAO,EAAE,uBAAuB;IAChC,OAAO,EAAE,YAAY;IACrB,UAAU,EAAE,YAAY;IACxB,UAAU,EAAE,eAAe;IAC3B,SAAS,EAAE,eAAe;IAC1B,MAAM,EAAE,oBAAoB;IAC5B,WAAW,EAAE,YAAY;IACzB,MAAM,EAAE,iBAAiB;IACzB,UAAU,EAAE,eAAe;IAC3B,WAAW,EAAE,kBAAkB;IAC/B,mBAAmB,EAAE,eAAe;IACpC,kBAAkB,EAAE,eAAe;IACnC,UAAU,EAAE,eAAe;IAC3B,mCAAa;MACZ,OAAO,EAAE,IAAI;IAEd,8BAAQ;MACP,OAAO,EAAE,eAAe;EAG1B,uBAAS;IACR,OAAO,EAAE,GAAG;IACZ,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;EAEZ,wCAA0B;IACzB,OAAO,EAAE,GAAG;IACZ,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,MAAM,EAAE,GAAG;IACX,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,IAAI,EAAE,CAAC;IACP,KAAK,EAAE,CAAC;AAIT,qCAAkB;EACjB,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,QAAQ,EAAE,MAAM;EAChB,gDAAW;IACV,UAAU,EAAE,wBAAwB;IACpC,qBAAqB,EAAE,GAAG;IAC1B,kBAAkB,EAAE,GAAG;IACvB,aAAa,EAAE,GAAG;AAGpB;oCACiB;EAChB,OAAO,EAAE,OAAO;AAEjB,0DAAuC;EACtC,UAAU,EAAE,MAAM;AAEnB,oCAAiB;EAChB,KAAK,EAAE,OAAO;EACd,UAAU,EAAE,OAAO;EACnB,MAAM,EAAE,OAAO;AAEhB,2BAAQ;EACP,gBAAgB,EAAE,OAAO;EACzB,KAAK,EAAE,OAAO;AAEf,kCAAe;EACd,KAAK,EAAE,OAAO;AAEf,2BAAQ;EACP,KAAK,EAAE,qBAAqB;AAE7B,2BAAU;EACT,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,UAAU,EAAE,MAAM;EAClB,UAAU,EAAE,KAAK;;AChUnB,2CAAkB;EACjB,kBAAkB,EAAE,IAAI;EACxB,kBAAkB,EAAE,cAAc;EAClC,eAAe,EAAE,cAAc;EAC/B,UAAU,EAAE,cAAc;EAC1B,gBAAgB,EAAE,kBAAc;EAChC,MAAM,EAAE,GAAG;EACX,KAAK,EAAE,iBAAiB;EACxB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,iDAAQ;IACP,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,OAAO,EAAE,IAAI;EAEd,iDAAQ;IACP,gBAAgB,EAAE,mBAAe;EAElC,iEAAwB;IACvB,kBAAkB,EAAE,IAAI;IACxB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,qBAAqB,EAAE,GAAG;IAC1B,gBAAgB,EAAE,OAAO;EAE1B,iEAAwB;IACvB,kBAAkB,EAAE,IAAI;IACxB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,gBAAgB,EAAE,OAAO;EAE1B,6DAAoB;IACnB,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,gBAAgB,EAAE,OAAO;EAE1B,sDAAa;IACZ,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,MAAM,EAAE,CAAC;IACT,gBAAgB,EAAE,OAAO;EAE1B,6DAAoB;IACnB,MAAM,EAAE,OAAO;IACf,UAAU,EAAE,WAAW;EAExB,sDAAa;IACZ,MAAM,EAAE,OAAO;IACf,KAAK,EAAE,WAAW;IAClB,UAAU,EAAE,WAAW;EAExB,wHACkB;IACjB,UAAU,EAAE,WAAW;EAExB,wDAAe;IACd,OAAO,EAAE,IAAI;AAGf,4CAAmB;EAClB,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,OAAO,EAAE,KAAK;EACd,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,GAAG,EAAE,GAAG;AAET,6CAAoB;EACnB,KAAK,EAAE,kBAAc;EACrB,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,kBAAkB,EAAE,iBAAiB;EACrC,eAAe,EAAE,iBAAiB;EAClC,cAAc,EAAE,iBAAiB;EACjC,aAAa,EAAE,iBAAiB;EAChC,UAAU,EAAE,iBAAiB;EAC7B,kDAAK;IACJ,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,WAAW,EAAE,IAAI;EAElB,mDAAQ;IACP,KAAK,EAAE,GAAG;;ACnFL,6CAAG;EACC,OAAO,EAAE,QAAQ;EACjB,MAAM,EAAE,cAAc;EACtB,UAAU,EAAE,IAAI;EAEZ,uEAAiB;IACb,KAAK,EAAE,KAAK;EAEhB,mEAAa;IACT,YAAY,EAAE,IAAI;EAG1B,uDAAY;IACR,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,eAAe;IACvB,6EAAsB;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI;;ACjB9B,mCAAS;EACR,kBAAkB,EAAC,oCAAgC;EACnD,UAAU,EAAC,oCAAgC;EAC3C,KAAK,EAAE,GAAG;EACV,OAAO,EAAE,EAAE;EACX,4CAAS;IACR,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,SAAS,EAAE,IAAI;IACf,eAAe,EAAE,aAAa;IAC9B,kDAAM;MACL,KAAK,EAAE,GAAG;MACV,qDAAG;QACF,MAAM,EAAE,YAAY;MAErB,yDAAO;QACN,OAAO,EAAE,IAAI;QACb,8EAAqB;UACpB,KAAK,EAAE,GAAG;UACV,MAAM,EAAE,IAAI;QAEb,mFAA0B;UACzB,KAAK,EAAE,GAAG;UACV,sGAAmB;YAClB,MAAM,EAAE,IAAI;;ACvBlB,gDAAuB;EACtB,OAAO,EAAE,IAAI;AAEd,iCAAQ;EACP,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,aAAa,EAAE,MAAM;EACrB,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,OAAO,EAAE,CAAC;EACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,mBAAmB,EAAE,IAAI;EACzB,gBAAgB,EAAE,IAAI;EACtB,eAAe,EAAE,IAAI;EACrB,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,uCAAM;IACL,UAAU,EAAE,kBAAc;IAC1B,KAAK,EAAE,WAAW;IAClB,MAAM,EAAE,OAAO;IACf,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,aAAa,EAAE,IAAI;IACnB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,UAAU,EAAE,mBAAmB;IAC/B,MAAM,EAAE,IAAI;IACT,KAAK,EAAE,IAAI;IACd,6CAAQ;MACP,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,OAAO,EAAE,EAAE;MACX,OAAO,EAAE,KAAK;MACd,MAAM,EAAE,MAAM;MACd,IAAI,EAAE,MAAM;MACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ;MAClB,GAAG,EAAE,MAAM;MACX,KAAK,EAAE,MAAM;MACb,kBAAkB,EAAE,mBAAmB;MACvC,eAAe,EAAE,mBAAmB;MACpC,aAAa,EAAE,oBAAoB;MACnC,UAAU,EAAE,mBAAmB;MAC/B,iBAAiB,EAAE,oBAAoB;MACvC,cAAc,EAAE,oBAAoB;MACpC,aAAa,EAAE,oBAAoB;MACnC,YAAY,EAAE,oBAAoB;MAClC,SAAS,EAAE,oBAAoB;EAGjC,uCAAM;IACL,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,OAAO,EAAE,CAAC;IACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EAAE,GAAG;IACR,+CAAQ;MACP,WAAW,EAAE,CAAC;MACd,YAAY,EAAE,CAAC;IAGf,uDAAQ;MACP,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,6DAAQ;QACP,IAAI,EAAE,OAAO;QACb,UAAU,EAAE,OAAO;EAKvB,uCAAQ;IACP,aAAa,EAAE,MAAM;IACrB,6CAAM;MACL,aAAa,EAAE,IAAI;MACnB,mDAAQ;QACP,aAAa,EAAE,IAAI;AAKvB,oCAAW;EACV,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,IAAI,EAAE,KAAK;EACX,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,SAAS,EAAE,GAAG;AAEf,qCAAY;EACX,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,IAAI,EAAE,KAAK;EACX,GAAG,EAAE,GAAG;EACR,KAAK,EAAE,KAAK;EACZ,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,SAAS,EAAE,GAAG;;ACxFf,0CAAS;EACR,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,4BAAwB;EAChC,kBAAkB,EAAE,IAAI;EACxB,UAAU,EAAE,IAAI;;ACJjB,gDAAuB;EACtB,OAAO,EAAE,IAAI;AAEd,iCAAQ;EACP,MAAM,EAAE,4BAAwB;EAChC,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI;EACZ,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,IAAI;EAChB,cAAc,EAAE,MAAM;EACtB,QAAQ,EAAE,QAAQ;EAClB,MAAM,EAAE,OAAO;EACf,WAAW,EAAE,IAAI;EACjB,UAAU,EAAE,qBAAqB;EACjC,iFACQ;IACP,OAAO,EAAE,EAAE;IACX,OAAO,EAAE,KAAK;IACd,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,QAAQ,EAAE,QAAQ;IAClB,GAAG,EAAE,GAAG;IACR,IAAI,EAAE,IAAI;IACV,UAAU,EAAE,kEACS;EAEtB,wCAAS;IACR,UAAU,EAAE,kBAAc;IAC1B,SAAS,EAAE,gCAAgC;EAE5C,uCAAQ;IACP,UAAU,EAAE,IAAI;IAChB,MAAM,EAAE,4BAAwB;IAChC,SAAS,EAAE,uBAAuB;EAGlC,+CAAS;IACR,SAAS,EAAE,gCAAgC;AAI9C,iDAAwB;EACvB,UAAU,EAAE,uBAAgB;EAC5B,wDAAS;IACR,UAAU,EAAE,yBAAoB;IAChC,SAAS,EAAE,mCAAmC;EAE/C,uDAAQ;IACP,UAAU,EAAE,OAAO;IACnB,SAAS,EAAE,0BAA0B;EAGrC,+DAAS;IACR,UAAU,EAAE,yBAAoB;IAChC,SAAS,EAAE,mCAAmC;AAKjD,kDAAyB;EACxB,KAAK,EAAE,iBAAiB;EACxB,KAAK,EAAE,IAAI;;AC/DZ,sCAAS;EACR,kBAAkB,EAAC,mCAA+B;EAClD,UAAU,EAAC,mCAA+B;EAC1C,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,SAAS,EAAE,IAAI;EACf,eAAe,EAAE,aAAa;AAE/B,yCAAY;EACX,KAAK,EAAE,IAAI;EACX;;;0DAGe;IACd,OAAO,EAAE,YAAY;EAEtB,gEAAuB;IACtB,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qFAAuB;MACtB,UAAU,EAAE,OAAO;MACnB,KAAK,EAAE,IAAI;EAGb,oDAAW;IACV,aAAa,EAAE,GAAG;IAClB,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,IAAI;IACZ,WAAW,EAAE,IAAI;IACjB,KAAK,EAAE,IAAI;AAGb,0CAAa;EACZ,KAAK,EAAE,IAAI;AAEZ;;;6CAGgB;EACf,KAAK,EAAE,GAAG;EACV;;;kDAAG;IACF,KAAK,EAAE,IAAI;IACX,MAAM,EAAE,YAAY;AAGtB;6CACgB;EACf,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,SAAS,EAAE,IAAI;EACf;oEAAqB;IACpB,KAAK,EAAE,GAAG;IACV,MAAM,EAAE,IAAI;EAEb;yEAA0B;IACzB,KAAK,EAAE,GAAG;IACV;8FAAmB;MAClB,MAAM,EAAE,IAAI;AAKd,oEAA0B;EACzB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,uFAAmB;IAClB,MAAM,EAAE,IAAI;AAKd,+DAAqB;EACpB,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,MAAM,EAAE,IAAI",
4
"sources": ["../scss/global.scss","../scss/controls/checkbox.scss","../scss/controls/code.scss","../scss/controls/color.scss","../scss/controls/color-alpha.scss","../scss/controls/dimension.scss","../scss/controls/number.scss","../scss/controls/palette.scss","../scss/controls/radio.scss","../scss/controls/radio-buttonset.scss","../scss/controls/radio-image.scss","../scss/controls/repeater.scss","../scss/controls/select.scss","../scss/controls/slider.scss","../scss/controls/sortable.scss","../scss/controls/spacing.scss","../scss/controls/switch.scss","../scss/controls/textarea.scss","../scss/controls/toggle.scss","../scss/controls/typography.scss"],
5
"names": [],
6
"file": "customizer.css"
assets/css/customizer.min.css CHANGED
@@ -1 +1 @@
1
- #customize-controls #customize-info .accordion-section-title{border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,.3)}#customize-controls #customize-theme-controls .accordion-section>.accordion-section-title{border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,.1)}#customize-controls #customize-theme-controls .accordion-section>.accordion-section-title:after{border-color:transparent!important}.hint,[data-hint]{position:relative;display:inline-block}.hint:after,.hint:before,[data-hint]:after,[data-hint]:before{position:absolute;-webkit-transform:translate3d(0,0,0);-moz-transform:translate3d(0,0,0);transform:translate3d(0,0,0);visibility:hidden;opacity:0;z-index:998;pointer-events:none;transition:.3s ease;transition-delay:250ms}.hint:focus:after,.hint:focus:before,.hint:hover:after,.hint:hover:before,[data-hint]:focus:after,[data-hint]:focus:before,[data-hint]:hover:after,[data-hint]:hover:before{visibility:visible;opacity:1}.hint:hover:after,.hint:hover:before,[data-hint]:hover:after,[data-hint]:hover:before{transition-delay:0}.hint:before,[data-hint]:before{content:'';position:absolute;background:0 0;border:none;z-index:999;width:0;height:0;border-top:5px solid transparent;border-bottom:5px solid transparent;border-left:5px solid #333;left:-5px;top:5px}.hint:after,[data-hint]:after{content:attr(data-hint);background:#333;color:#fff;padding:5px 10px;font-size:12px;line-height:14px;height:auto;margin-bottom:-14px;width:170px;max-width:170px;display:block;white-space:normal;text-align:right;position:relative;top:-22px;left:-195px}li.customize-control{position:relative}li.customize-control a.tooltip.hint--left{display:block;position:absolute;top:5px;right:-10px;border-radius:50%;color:#999;border:none;line-height:8px;width:20px;height:20px;z-index:10}.rtl li.customize-control a.tooltip.hint--left{right:auto;left:0}.rtl .hint:before,.rtl [data-hint]:before{left:20px;border-left:none;border-right:5px solid #333}.rtl .hint:after,.rtl [data-hint]:after{left:195px}customize-control-upload .current .container{border:1px solid rgba(0,0,0,.05)}#customize-controls .description{font-style:normal;font-weight:300;font-size:.9em}.customize-control-color .wp-picker-container,.customize-control-color-alpha .wp-picker-container{width:100%}.customize-control-color .wp-picker-container a.wp-color-result,.customize-control-color-alpha .wp-picker-container a.wp-color-result{width:auto;display:block;border:none;padding-left:40px}.customize-control-color .wp-picker-container a.wp-color-result:after,.customize-control-color-alpha .wp-picker-container a.wp-color-result:after{background:rgba(0,0,0,.25);color:#fff;border:none;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none}.customize-control-color .wp-picker-container a.wp-color-result:focus:after,.customize-control-color .wp-picker-container a.wp-color-result:hover:after,.customize-control-color-alpha .wp-picker-container a.wp-color-result:focus:after,.customize-control-color-alpha .wp-picker-container a.wp-color-result:hover:after{color:#fff}input{font-size:16px}input[type=text]{border:1px solid rgba(0,0,0,.1);background-image:none;background-position:0 0;background-repeat:repeat;border-radius:3px;padding:.5em}.wp-full-overlay.expanded #customize-footer-actions .kirki-footer-thanks{position:fixed;bottom:8px;left:150px;padding:0;width:90px;height:25px;background-image:url(../images/kirki-bottom.png);background-repeat:no-repeat;background-position:center center}.customize-control input[type=checkbox]{position:relative;margin:0 1rem 0 0;cursor:pointer;margin-bottom:5px;width:22px;height:22px;border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px}.customize-control input[type=checkbox]:before{content:"";position:absolute;left:0;z-index:1;width:100%;height:100%;border:none}.customize-control input[type=checkbox]:after{content:"";position:absolute;left:0;top:0;width:100%;height:100%;background:#f2f2f2;cursor:pointer;border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px}.customize-control input[type=checkbox]:checked:before{content:"\f147";font-family:dashicons;font-size:25px;left:0;top:2px}.customize-control input[type=checkbox]:checked:after{background:#fff}.CodeMirror{font-family:monospace;height:300px;color:#000}.CodeMirror-lines{padding:4px 0}.CodeMirror pre{padding:0 4px}.CodeMirror-gutter-filler,.CodeMirror-scrollbar-filler{background-color:#fff}.CodeMirror-gutters{border-right:1px solid #ddd;background-color:#f7f7f7;white-space:nowrap}.CodeMirror-linenumber{padding:0 3px 0 5px;min-width:20px;text-align:right;color:#999;white-space:nowrap}.CodeMirror-guttermarker{color:#000}.CodeMirror-guttermarker-subtle{color:#999}.CodeMirror-cursor{border-left:1px solid #000;border-right:none;width:0}.CodeMirror div.CodeMirror-secondarycursor{border-left:1px solid silver}.cm-fat-cursor .CodeMirror-cursor{width:auto;border:0;background:#7e7}.cm-fat-cursor div.CodeMirror-cursors{z-index:1}.cm-animate-fat-cursor{width:auto;border:0;-webkit-animation:blink 1.06s steps(1) infinite;-moz-animation:blink 1.06s steps(1) infinite;animation:blink 1.06s steps(1) infinite;background-color:#7e7}@-moz-keyframes blink{50%{background-color:transparent}}@-webkit-keyframes blink{50%{background-color:transparent}}@keyframes blink{50%{background-color:transparent}}.cm-tab{display:inline-block;text-decoration:inherit}.CodeMirror-ruler{border-left:1px solid #ccc;position:absolute}.cm-s-default .cm-header{color:#00f}.cm-s-default .cm-quote{color:#090}.cm-negative{color:#d44}.cm-positive{color:#292}.cm-header,.cm-strong{font-weight:700}.cm-em{font-style:italic}.cm-link{text-decoration:underline}.cm-strikethrough{text-decoration:line-through}.cm-s-default .cm-keyword{color:#708}.cm-s-default .cm-atom{color:#219}.cm-s-default .cm-number{color:#164}.cm-s-default .cm-def{color:#00f}.cm-s-default .cm-variable-2{color:#05a}.cm-s-default .cm-variable-3{color:#085}.cm-s-default .cm-comment{color:#a50}.cm-s-default .cm-string{color:#a11}.cm-s-default .cm-string-2{color:#f50}.cm-s-default .cm-meta,.cm-s-default .cm-qualifier{color:#555}.cm-s-default .cm-builtin{color:#30a}.cm-s-default .cm-bracket{color:#997}.cm-s-default .cm-tag{color:#170}.cm-s-default .cm-attribute{color:#00c}.cm-s-default .cm-hr{color:#999}.cm-s-default .cm-link{color:#00c}.cm-invalidchar,.cm-s-default .cm-error{color:red}.CodeMirror-composing{border-bottom:2px solid}div.CodeMirror span.CodeMirror-matchingbracket{color:#0f0}div.CodeMirror span.CodeMirror-nonmatchingbracket{color:#f22}.CodeMirror-matchingtag{background:rgba(255,150,0,.3)}.CodeMirror-activeline-background{background:#e8f2ff}.CodeMirror{position:relative;overflow:hidden;background:#fff}.CodeMirror-scroll{overflow:scroll!important;margin-bottom:-30px;margin-right:-30px;padding-bottom:30px;height:100%;outline:0;position:relative}.CodeMirror-sizer{position:relative;border-right:30px solid transparent}.CodeMirror-gutter-filler,.CodeMirror-hscrollbar,.CodeMirror-scrollbar-filler,.CodeMirror-vscrollbar{position:absolute;z-index:6;display:none}.CodeMirror-vscrollbar{right:0;top:0;overflow-x:hidden;overflow-y:scroll}.CodeMirror-hscrollbar{bottom:0;left:0;overflow-y:hidden;overflow-x:scroll}.CodeMirror-scrollbar-filler{right:0;bottom:0}.CodeMirror-gutter-filler{left:0;bottom:0}.CodeMirror-gutters{position:absolute;left:0;top:0;z-index:3}.CodeMirror-gutter{white-space:normal;height:100%;display:inline-block;margin-bottom:-30px}.CodeMirror-gutter-wrapper{position:absolute;z-index:4;background:0 0!important;border:none!important;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;user-select:none}.CodeMirror-gutter-background{position:absolute;top:0;bottom:0;z-index:4}.CodeMirror-gutter-elt{position:absolute;cursor:default;z-index:4}.CodeMirror-lines{cursor:text;min-height:1px}.CodeMirror pre{-moz-border-radius:0;-webkit-border-radius:0;border-radius:0;border-width:0;background:0 0;font-family:inherit;font-size:inherit;margin:0;white-space:pre;word-wrap:normal;line-height:inherit;color:inherit;z-index:2;position:relative;overflow:visible;-webkit-tap-highlight-color:transparent}.CodeMirror-wrap pre{word-wrap:break-word;white-space:pre-wrap;word-break:normal}.CodeMirror-linebackground{position:absolute;left:0;right:0;top:0;bottom:0;z-index:0}.CodeMirror-linewidget{position:relative;z-index:2;overflow:auto}.CodeMirror-code{outline:0}.CodeMirror-gutter,.CodeMirror-gutters,.CodeMirror-linenumber,.CodeMirror-scroll,.CodeMirror-sizer{-moz-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box}.CodeMirror-measure{position:absolute;width:100%;height:0;overflow:hidden;visibility:hidden}.CodeMirror-cursor{position:absolute}.CodeMirror-measure pre{position:static}div.CodeMirror-cursors{visibility:hidden;position:relative;z-index:3}.CodeMirror-focused div.CodeMirror-cursors,div.CodeMirror-dragcursors{visibility:visible}.CodeMirror-selected{background:#d9d9d9}.CodeMirror-focused .CodeMirror-selected,.CodeMirror-line::selection,.CodeMirror-line>span::selection,.CodeMirror-line>span>span::selection{background:#d7d4f0}.CodeMirror-crosshair{cursor:crosshair}.CodeMirror-line::-moz-selection,.CodeMirror-line>span::-moz-selection,.CodeMirror-line>span>span::-moz-selection{background:#d7d4f0}.cm-searching{background:#ffa;background:rgba(255,255,0,.4)}.cm-force-border{padding-right:.1px}@media print{.CodeMirror div.CodeMirror-cursors{visibility:hidden}}.cm-tab-wrap-hack:after{content:''}span.CodeMirror-selectedtext{background:0 0}.customize-control-color .kirki-alpha-container{box-sizing:padding-box;display:none;border:1px solid #dfdfdf;border-top:none;background:#fff;padding:0 11px 6px}.customize-control-color .kirki-alpha-container .transparency{height:24px;width:100%;background-color:#fff;background-image:url(transparency-grid.png);background-size:cover;box-shadow:0 0 5px rgba(0,0,0,.4) inset;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px;padding:0}.customize-control-color .kirki-alpha-container .ui-slider-handle{color:#777;background-color:#fff;text-shadow:0 1px 0 #fff;text-decoration:none;position:absolute;z-index:2;box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);border:1px solid #aaa;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;opacity:.9;margin-top:-2px;height:20px;cursor:ew-resize;font-size:12px;padding:3px}.customize-control-color .kirki-alpha-container .ui-slider{position:relative;text-align:center;width:88%}.customize-control-color .wp-picker-container a.wp-picker-open~div.kirki-alpha-container{display:block}.customize-control-color .customize-control-alphacolor .wp-picker-container .iris-picker{border-bottom:none}.customize-control-color .wp-picker-container{width:100%}.customize-control-color .wp-picker-container .wp-picker-holder{width:calc(100% - 2px)}.customize-control-color .wp-picker-container .iris-picker{width:100%!important;height:195px!important;padding-bottom:10px!important}.customize-control-color .wp-picker-container .iris-picker .iris-picker-inner{left:35px;height:190px}.customize-control-color .wp-picker-container .iris-picker .iris-picker-inner .iris-square{width:calc(100% - 35px)!important;margin-right:2%}.customize-control-color .wp-picker-container .iris-picker .iris-picker-inner .iris-slider.iris-strip{height:185px!important;width:28px!important}.customize-control-color .iris-palette-container{width:20px;left:8px;top:10px;text-align:center}.customize-control-color .iris-palette-container a{display:inline-block;margin-left:0!important;margin-bottom:3px;border:1px solid rgba(0,0,0,.06);border-radius:0;box-shadow:none;width:18px!important;height:18px!important}.customize-control-color-alpha .kirki-alpha-container{box-sizing:padding-box;display:none;border:1px solid #dfdfdf;border-top:none;background:#fff;padding:0 11px 6px}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container a.wp-picker-open~div.kirki-alpha-container{display:block}.customize-control-color-alpha .customize-control-alphacolor .wp-picker-container .iris-picker{border-bottom:none}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container{width:100%}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container .wp-picker-holder{width:calc(100% - 2px)}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container .iris-picker{width:100%!important;height:195px!important;padding-bottom:10px!important}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container .iris-picker .iris-picker-inner{left:35px;height:190px}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container .iris-picker .iris-picker-inner .iris-square{width:calc(100% - 50px)!important;margin-right:2%}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container .iris-picker .iris-picker-inner .iris-slider.iris-strip{height:185px!important;width:14px!important}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container .iris-picker .iris-picker-inner .iris-slider.iris-strip.iris-alpha-slider{margin-left:7px!important}.customize-control-color-alpha .iris-palette-container{width:20px;left:8px;top:10px;text-align:center}.customize-control-color-alpha .iris-palette-container a{display:inline-block;margin-left:0!important;margin-bottom:3px;border:1px solid rgba(0,0,0,.06);border-radius:0;box-shadow:none;width:18px!important;height:18px!important}.customize-control-dimension input[type=number]{width:68%;display:inline-block;height:35px;position:relative;top:-12px}.customize-control-dimension .selectize-control{width:30%;display:inline-block}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button .ui-button-text,.customize-control-palette input[type=radio]{display:none}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content{position:relative}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button{position:absolute;right:0;color:rgba(0,0,0,.3);border:none;padding:0 5px;width:20px;height:calc(50% + .5em);border-radius:0;-webkit-border-radius:0;box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;background:0 0;margin:0}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button.ui-spinner-down:before,.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button.ui-spinner-up:before{font-family:dashicons;position:absolute;left:0}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button.ui-spinner-up{top:-50%}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button.ui-spinner-up:before{content:"\f343"}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button.ui-spinner-down{top:50%}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button.ui-spinner-down:before{content:"\f347"}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button:hover{color:rgba(0,0,0,.7)}.customize-control-palette input[type=radio]:checked+label{border:3px solid rgba(0,0,0,.4)}.customize-control-palette label{background:0 0;padding:0;border-top:3px solid transparent;border-bottom:3px solid transparent;margin-bottom:5px;display:flex}.customize-control-palette label span{padding:10px 0;flex-grow:1;font-size:0;line-height:10px;color:transparent;-webkit-transition:all .2s ease-in-out;-moz-transition:all .2s ease-in-out;-ms-transition:all .2s ease-in-out;-o-transition:all .2s ease-in-out;transition:all .2s ease-in-out;border-top:1px solid rgba(0,0,0,.1);border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,.1)}.customize-control-palette label span:first-child{border-left:1px solid rgba(0,0,0,.1)}.customize-control-palette label span:last-child{border-right:1px solid rgba(0,0,0,.1)}.customize-control-palette label span:hover{padding:10px;flex-grow:3;min-width:60px;font-size:10px;line-height:10px;color:#000}.customize-control-kirki-radio input[type=radio]{width:18px;height:18px}.customize-control-kirki-radio input[type=radio]:checked:before{width:10px;height:10px;margin:3px}.customize-control-kirki-radio label{display:list-item;margin-bottom:7px}.customize-control-kirki-radio label .option-description{display:block;color:rgba(0,0,0,.35);font-size:.9em;padding-left:25px}.customize-control-radio-buttonset .buttonset .switch-input,.customize-control-radio-image input{display:none}.customize-control-radio-buttonset .buttonset .switch-label{background:rgba(0,0,0,.17);color:#fff;border-right:1px solid rgba(0,0,0,.2);padding:4px 7px;margin:0;font-size:12px}.customize-control-radio-buttonset .buttonset .switch-label:last-child{border-right:none}.customize-control-radio-buttonset .buttonset .switch-input:checked+.switch-label{background-color:#3498DB}.customize-control-radio-image input img{border:1px solid transparent}.customize-control-radio-image input:checked+label img{-webkit-box-shadow:0 0 5px 2px rgba(0,0,0,.25);box-shadow:0 0 5px 2px rgba(0,0,0,.25);border:1px solid #3498DB}.customize-control-repeater .repeater-fields .repeater-row{padding:.5rem;border:1px solid #999;margin-top:.5rem;background:#eee;position:relative;padding-top:48px}.customize-control-repeater .repeater-fields .repeater-row label{margin-bottom:12px;clear:both}.customize-control-repeater button.repeater-add{margin-top:1rem}.customize-control-repeater .repeater-field{margin-bottom:12px;width:100%;clear:both;padding-bottom:12px;border-bottom:1px dotted #CCC}.customize-control-repeater .repeater-row .repeater-field:last-child{border-bottom:none;padding-bottom:0}.customize-control-repeater .repeater-field-select select{margin-left:0}.customize-control-repeater .repeater-field-checkbox label{line-height:28px}.customize-control-repeater .repeater-field-checkbox input{line-height:28px;margin-right:5px}.customize-control-repeater .repeater-field-textarea textarea{width:100%;resize:vertical}.customize-control-repeater .repeater-row-header{background:#fff;position:absolute;top:0;left:0;right:0;height:36px;color:#555;border-bottom:1px solid #999;line-height:36px;font-size:15px}.customize-control-repeater .repeater-row-number{border-right:1px solid #ddd;display:inline-block;width:35px;text-align:center}.customize-control-repeater .repeater-row-minimize,.customize-control-repeater .repeater-row-move,.customize-control-repeater .repeater-row-remove{display:inline-block;float:right;border-left:1px solid #ddd;width:35px;height:36px;text-align:center}.customize-control-repeater .repeater-row-minimize:hover,.customize-control-repeater .repeater-row-move:hover,.customize-control-repeater .repeater-row-remove:hover{background:#ddd;cursor:pointer}.customize-control-repeater .repeater-row-move:hover{cursor:move}.customize-control-repeater .repeater-minimize,.customize-control-repeater .repeater-move,.customize-control-repeater .repeater-remove{line-height:36px}.customize-control-repeater .repeater-row.minimized{padding:0;height:36px;overflow:hidden}.customize-control-repeater .remove-button,.customize-control-repeater .upload-button{width:48%}.kirki-image-attachment{margin:0;text-align:center}.kirki-image-attachment img{display:inline-block}.selectize-control{position:relative}.selectize-control.single .selectize-input,.selectize-control.single .selectize-input input{cursor:pointer}.selectize-control.single .selectize-input.input-active,.selectize-control.single .selectize-input.input-active input{cursor:text}.selectize-control.single .selectize-input:after{content:"\f347";display:block;position:absolute;top:0;right:0;margin-top:0;width:12px;height:36px;font-family:dashicons;border-left:1px solid rgba(0,0,0,.06);line-height:36px;padding:0 3px}.selectize-control.single .selectize-input.dropdown-active:after{content:"\f343";border-left:1px solid rgba(0,0,0,.1)}.selectize-control.single .selectize-input.disabled{opacity:.5;background-color:#fafafa}.selectize-control.single.rtl .selectize-input:after{left:15px;right:auto}.selectize-control.rtl .selectize-input>input{margin:0 4px 0 -2px!important}.selectize-control .plugin-drag_drop.multi>.selectize-input>div.ui-sortable-placeholder{visibility:visible!important;background:#f2f2f2!important;background:rgba(0,0,0,.06)!important;border:0!important;-webkit-box-shadow:inset 0 0 12px 4px #fff;box-shadow:inset 0 0 12px 4px #fff}.selectize-control .plugin-drag_drop .ui-sortable-placeholder::after{content:'!';visibility:hidden}.selectize-control .plugin-drag_drop .ui-sortable-helper{-webkit-box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,.2);box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,.2)}.selectize-control .plugin-remove_button [data-value]{position:relative;padding-right:24px!important}.selectize-control .plugin-remove_button [data-value] .remove{z-index:1;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;width:17px;text-align:center;font-weight:700;font-size:12px;color:inherit;text-decoration:none;vertical-align:middle;display:inline-block;padding:2px 0 0;border-left:1px solid #d0d0d0;-webkit-border-radius:0 2px 2px 0;-moz-border-radius:0 2px 2px 0;border-radius:0 2px 2px 0;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.selectize-control .plugin-remove_button .remove:hover{background:rgba(0,0,0,.05)}.selectize-control .plugin-remove_button.active .remove{border-left-color:#cacaca}.selectize-control .plugin .disabled [data-value] .remove:hover{background:0 0}.selectize-control .plugin .disabled [data-value] .remove{border-left-color:#fff}.selectize-control.multi .selectize-input{min-height:36px}.selectize-control.multi .selectize-input.has-items{padding:6px 8px 3px}.selectize-control.multi .selectize-input>div{cursor:pointer;margin:0 3px 3px 0;padding:2px 6px;background:#f2f2f2;color:#303030;border:0 solid #d0d0d0}.selectize-control.multi .selectize-input>div.active{background:#e8e8e8;color:#303030;border:0 solid #cacaca}.selectize-control.multi .selectize-input.disabled>div,.selectize-control.multi .selectize-input.disabled>div.active{color:#7d7d7d;background:#fff;border:0 solid #fff}.selectize-dropdown{position:absolute;border:1px solid #d0d0d0;background:#fff;margin:-1px 0 0;border-top:0 none;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;-webkit-box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.1);box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.1);-webkit-border-radius:0 0 3px 3px;-moz-border-radius:0 0 3px 3px;border-radius:0 0 3px 3px;z-index:999}.selectize-dropdown-header{position:relative;padding:5px 8px;border-bottom:1px solid #d0d0d0;background:#f8f8f8;-webkit-border-radius:3px 3px 0 0;-moz-border-radius:3px 3px 0 0;border-radius:3px 3px 0 0}.selectize-dropdown-header-close{position:absolute;right:8px;top:50%;color:#303030;opacity:.4;margin-top:-12px;line-height:20px;font-size:20px!important}.selectize-dropdown-header-close:hover{color:#000}.selectize-dropdown.plugin-optgroup_columns .optgroup{border-right:1px solid #f2f2f2;border-top:0 none;float:left;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.selectize-dropdown.plugin-optgroup_columns .optgroup:last-child{border-right:0 none}.selectize-dropdown.plugin-optgroup_columns .optgroup:before{display:none}.selectize-dropdown.plugin-optgroup_columns .optgroup-header{border-top:0 none}.selectize-dropdown,.selectize-input,.selectize-input input{color:#303030;font-family:inherit;font-size:13px;line-height:18px;-webkit-font-smoothing:inherit}.selectize-control.single .selectize-input.input-active,.selectize-input{background:#fff;cursor:text;display:inline-block}.selectize-input{border:1px solid rgba(0,0,0,.1);padding:8px;display:inline-block;width:100%;overflow:hidden;position:relative;z-index:1;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px}.selectize-input.full{background-color:#fff}.selectize-input.disabled,.selectize-input.disabled *{cursor:default!important}.selectize-input.focus{-webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.15);box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.15)}.selectize-input.dropdown-active{-webkit-border-radius:3px 3px 0 0;-moz-border-radius:3px 3px 0 0;border-radius:3px 3px 0 0}.selectize-input>*{vertical-align:baseline;display:-moz-inline-stack;display:inline-block;zoom:1}.selectize-input>input{display:inline-block!important;padding:0!important;min-height:0!important;max-height:none!important;max-width:100%!important;margin:0 2px 0 0!important;text-indent:0!important;border:0!important;background:0 0!important;line-height:inherit!important;-webkit-user-select:auto!important;-webkit-box-shadow:none!important;box-shadow:none!important}.selectize-input>input::-ms-clear{display:none}.selectize-input>input:focus{outline:0!important}.selectize-input::after{content:' ';display:block;clear:left}.selectize-input.dropdown-active::before{content:' ';display:block;position:absolute;background:#f0f0f0;height:1px;bottom:0;left:0;right:0}.selectize-dropdown [data-selectable]{cursor:pointer;overflow:hidden}.selectize-dropdown [data-selectable] .highlight{background:rgba(125,168,208,.2);-webkit-border-radius:1px;-moz-border-radius:1px;border-radius:1px}.selectize-dropdown .optgroup-header,.selectize-dropdown [data-selectable]{padding:5px 8px}.selectize-dropdown .optgroup:first-child .optgroup-header{border-top:0 none}.selectize-dropdown .optgroup-header{color:#303030;background:#fff;cursor:default}.selectize-dropdown .active{background-color:#f5fafd;color:#495c68}.selectize-dropdown .active.create{color:#495c68}.selectize-dropdown .create{color:rgba(48,48,48,.5)}.selectize-dropdown-content{overflow-y:auto;overflow-x:hidden;max-height:200px}.customize-control-slider input[type=range]{-webkit-appearance:none;-webkit-transition:background .3s;-moz-transition:background .3s;transition:background .3s;background-color:rgba(0,0,0,.1);height:5px;width:calc(100% - 70px);padding:0}.customize-control-slider input[type=range]:focus{box-shadow:none;outline:0}.customize-control-slider input[type=range]:hover{background-color:rgba(0,0,0,.25)}.customize-control-slider input[type=range]::-webkit-slider-thumb{-webkit-border-radius:50%;-webkit-appearance:none;width:15px;height:15px;border:none;border-radius:50%;background-color:#3498D9}.customize-control-slider input[type=range]::-moz-range-thumb{width:15px;height:15px;border:none;border-radius:50%;background-color:#3498D9}.customize-control-slider input[type=range]::-ms-thumb{width:15px;height:15px;border-radius:50%;border:0;background-color:#3498D9}.customize-control-slider input[type=range]::-moz-range-track{border:inherit;background:0 0}.customize-control-slider input[type=range]::-ms-track{border:inherit;color:transparent;background:0 0}.customize-control-slider input[type=range]::-ms-fill-lower,.customize-control-slider input[type=range]::-ms-fill-upper{background:0 0}.customize-control-slider input[type=range]::-ms-tooltip{display:none}.customize-control-slider .kirki_range_value{display:inline-block;font-size:14px;padding:0 5px;font-weight:400;position:relative;top:2px}.customize-control-slider .kirki-slider-reset{color:rgba(0,0,0,.2);float:right;-webkit-transition:color .5s ease-in;-moz-transition:color .5s ease-in;-ms-transition:color .5s ease-in;-o-transition:color .5s ease-in;transition:color .5s ease-in}.customize-control-slider .kirki-slider-reset span{font-size:16px;line-height:22px}.customize-control-slider .kirki-slider-reset:hover{color:red}.customize-control-sortable ul.ui-sortable li{padding:5px 10px;border:1px solid #333;background:#fff}.customize-control-sortable ul.ui-sortable li .dashicons.dashicons-menu{float:right}.customize-control-sortable ul.ui-sortable li .dashicons.visibility{margin-right:10px}.customize-control-sortable ul.ui-sortable li.invisible{color:#aaa;border:1px dashed #aaa}.customize-control-sortable ul.ui-sortable li.invisible .dashicons.visibility{color:#aaa}.customize-control-spacing .wrapper{-webkit-box-shadow:inset 0 0 5px 2px rgba(0,0,0,.1);box-shadow:inset 0 0 5px 2px rgba(0,0,0,.1);width:96%;padding:3%}.customize-control-spacing .wrapper .control{display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:space-between}.customize-control-spacing .wrapper .control>div{width:48%}.customize-control-spacing .wrapper .control>div h5{margin:10px 0 7px}.customize-control-spacing .wrapper .control>div .inner{display:flex}.customize-control-spacing .wrapper .control>div .inner input[type=number]{width:50%;height:36px}.customize-control-spacing .wrapper .control>div .inner .selectize-control.single{width:50%}.customize-control-spacing .wrapper .control>div .inner .selectize-control.single>.selectize-input{height:36px}.customize-control-switch input[type=checkbox]{display:none}.customize-control-switch .switch{border:none;margin-bottom:1.5rem;outline:0;padding:0;position:relative;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none}.customize-control-switch .switch label{background:rgba(0,0,0,.2);color:transparent;cursor:pointer;display:block;margin-bottom:1rem;position:relative;text-indent:100%;transition:left .15s ease-out;height:2rem;width:4rem}.customize-control-switch .switch label:after{background:#FFF;content:"";display:block;height:1.5rem;left:.25rem;position:absolute;top:.25rem;width:1.5rem;-webkit-transition:left .15s ease-out;-moz-transition:left .15s ease-out;-o-transition:translate3d(0,0,0);transition:left .15s ease-out;-webkit-transform:translate3d(0,0,0);-moz-transform:translate3d(0,0,0);-ms-transform:translate3d(0,0,0);-o-transform:translate3d(0,0,0);transform:translate3d(0,0,0)}.customize-control-switch .switch input{left:10px;opacity:0;padding:0;position:absolute;top:9px}.customize-control-switch .switch input+label{margin-left:0;margin-right:0}.customize-control-switch .switch input:checked+label{background:#3498DB}.customize-control-switch .switch input:checked+label:after{left:2.25rem;background:#fff}.customize-control-switch .switch.round{border-radius:1000px}.customize-control-switch .switch.round label,.customize-control-switch .switch.round label:after{border-radius:2rem}.customize-control-switch .switch-on{position:absolute;left:-55px;top:8px;color:#fff;font-weight:700;font-size:9px}.customize-control-switch .switch-off{position:absolute;left:-25px;top:8px;color:#fff;font-weight:700;font-size:9px}.customize-control-kirki-textarea textarea{width:100%;border:1px solid rgba(0,0,0,.1);-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none}.customize-control-toggle input[type=checkbox]{display:none}.customize-control-toggle .switch{border:1px solid rgba(0,0,0,.1);display:inline-block;width:35px;height:12px;border-radius:8px;background:#ccc;vertical-align:middle;position:relative;cursor:pointer;user-select:none;transition:background 350ms ease}.customize-control-toggle .switch:after,.customize-control-toggle .switch:before{content:"";display:block;width:20px;height:20px;border-radius:50%;position:absolute;top:50%;left:-3px;transition:all 350ms cubic-bezier(0,.95,.38,.98),background 150ms ease}.customize-control-toggle .switch:before{background:rgba(0,0,0,.2);transform:translate3d(0,-50%,0) scale(0)}.customize-control-toggle .switch:after{background:#999;border:1px solid rgba(0,0,0,.1);transform:translate3d(0,-50%,0)}.customize-control-toggle .switch:active:before{transform:translate3d(0,-50%,0) scale(3)}.customize-control-toggle input:checked+.switch{background:rgba(52,152,222,.3)}.customize-control-toggle input:checked+.switch:before{background:rgba(52,152,222,.075);transform:translate3d(100%,-50%,0) scale(1)}.customize-control-toggle input:checked+.switch:after{background:#3498DE;transform:translate3d(100%,-50%,0)}.customize-control-toggle input:checked+.switch:active:before{background:rgba(52,152,222,.075);transform:translate3d(100%,-50%,0) scale(3)}.customize-control-toggle .customize-control-title{width:calc(100% - 50px);float:left}.customize-control-typography .wrapper{-webkit-box-shadow:inset 0 0 10px 0 rgba(0,0,0,.1);box-shadow:inset 0 0 10px 0 rgba(0,0,0,.1);padding:10px;border-radius:3px;display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:space-between}.customize-control-typography .font-style{width:100%}.customize-control-typography .font-style .bold,.customize-control-typography .font-style .italic,.customize-control-typography .font-style .strikethrough,.customize-control-typography .font-style .underline{display:inline-block}.customize-control-typography .font-style input[type=checkbox]{display:none}.customize-control-typography .font-style input[type=checkbox]:checked+.dashicons{background:#3498DB;color:#fff}.customize-control-typography .font-style .dashicons{border-radius:50%;padding:10px;width:20px;height:20px;line-height:20px;color:#777}.customize-control-typography .font-family{width:100%}.customize-control-typography .font-size,.customize-control-typography .font-weight,.customize-control-typography .letter-spacing,.customize-control-typography .line-height{width:48%}.customize-control-typography .font-size h5,.customize-control-typography .font-weight h5,.customize-control-typography .letter-spacing h5,.customize-control-typography .line-height h5{width:100%;margin:10px 0 7px}.customize-control-typography .font-size,.customize-control-typography .letter-spacing{display:flex;flex-wrap:wrap}.customize-control-typography .font-size input[type=number],.customize-control-typography .letter-spacing input[type=number]{width:50%;height:36px}.customize-control-typography .font-size .selectize-control.single,.customize-control-typography .letter-spacing .selectize-control.single{width:50%}.customize-control-typography .font-size .selectize-control.single>.selectize-input,.customize-control-typography .letter-spacing .selectize-control.single>.selectize-input{height:36px}.customize-control-typography .font-weight .selectize-control.single{width:100%}.customize-control-typography .font-weight .selectize-control.single>.selectize-input{height:36px}.customize-control-typography .line-height input[type=number]{width:100%;height:36px}
1
+ #customize-controls #customize-info .accordion-section-title{border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,.3)}#customize-controls #customize-theme-controls .accordion-section>.accordion-section-title{border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,.1)}#customize-controls #customize-theme-controls .accordion-section>.accordion-section-title:after{border-color:transparent!important}.hint,[data-hint]{position:relative;display:inline-block}.hint:after,.hint:before,[data-hint]:after,[data-hint]:before{position:absolute;-webkit-transform:translate3d(0,0,0);-moz-transform:translate3d(0,0,0);transform:translate3d(0,0,0);visibility:hidden;opacity:0;z-index:998;pointer-events:none;transition:.3s ease;transition-delay:250ms}.hint:focus:after,.hint:focus:before,.hint:hover:after,.hint:hover:before,[data-hint]:focus:after,[data-hint]:focus:before,[data-hint]:hover:after,[data-hint]:hover:before{visibility:visible;opacity:1}.hint:hover:after,.hint:hover:before,[data-hint]:hover:after,[data-hint]:hover:before{transition-delay:0}.hint:before,[data-hint]:before{content:'';position:absolute;background:0 0;border:none;z-index:999;width:0;height:0;border-top:5px solid transparent;border-bottom:5px solid transparent;border-left:5px solid #333;left:-5px;top:5px}.hint:after,[data-hint]:after{content:attr(data-hint);background:#333;color:#fff;padding:5px 10px;font-size:12px;line-height:14px;height:auto;margin-bottom:-14px;width:170px;max-width:170px;display:block;white-space:normal;text-align:right;position:relative;top:-22px;left:-195px}li.customize-control{position:relative}li.customize-control a.tooltip.hint--left{display:block;position:absolute;top:5px;right:-10px;border-radius:50%;color:#999;border:none;line-height:8px;width:20px;height:20px;z-index:10}.rtl li.customize-control a.tooltip.hint--left{right:auto;left:0}.rtl .hint:before,.rtl [data-hint]:before{left:20px;border-left:none;border-right:5px solid #333}.rtl .hint:after,.rtl [data-hint]:after{left:195px}customize-control-upload .current .container{border:1px solid rgba(0,0,0,.05)}#customize-controls .description{font-style:normal;font-weight:300;font-size:.9em}.customize-control-color .wp-picker-container,.customize-control-color-alpha .wp-picker-container{width:100%}.customize-control-color .wp-picker-container a.wp-color-result,.customize-control-color-alpha .wp-picker-container a.wp-color-result{width:auto;display:block;border:none;padding-left:40px}.customize-control-color .wp-picker-container a.wp-color-result:after,.customize-control-color-alpha .wp-picker-container a.wp-color-result:after{background:rgba(0,0,0,.25);color:#fff;border:none;-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none}.customize-control-color .wp-picker-container a.wp-color-result:focus:after,.customize-control-color .wp-picker-container a.wp-color-result:hover:after,.customize-control-color-alpha .wp-picker-container a.wp-color-result:focus:after,.customize-control-color-alpha .wp-picker-container a.wp-color-result:hover:after{color:#fff}input{font-size:16px}input[type=text]{border:1px solid rgba(0,0,0,.1);background-image:none;background-position:0 0;background-repeat:repeat;border-radius:3px;padding:.5em}.wp-full-overlay.expanded #customize-footer-actions .kirki-footer-thanks{position:fixed;bottom:8px;left:150px;padding:0;width:90px;height:25px;background-image:url(../images/kirki-bottom.png);background-repeat:no-repeat;background-position:center center}.customize-control input[type=checkbox]{position:relative;margin:0 1rem 0 0;cursor:pointer;margin-bottom:5px;width:22px;height:22px;border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px}.customize-control input[type=checkbox]:before{content:"";position:absolute;left:0;z-index:1;width:100%;height:100%;border:none}.customize-control input[type=checkbox]:after{content:"";position:absolute;left:0;top:0;width:100%;height:100%;background:#f2f2f2;cursor:pointer;border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px}.customize-control input[type=checkbox]:checked:before{content:"\f147";font-family:dashicons;font-size:25px;left:0;top:2px}.customize-control input[type=checkbox]:checked:after{background:#fff}.CodeMirror{font-family:monospace;height:300px;color:#000}.CodeMirror-lines{padding:4px 0}.CodeMirror pre{padding:0 4px}.CodeMirror-gutter-filler,.CodeMirror-scrollbar-filler{background-color:#fff}.CodeMirror-gutters{border-right:1px solid #ddd;background-color:#f7f7f7;white-space:nowrap}.CodeMirror-linenumber{padding:0 3px 0 5px;min-width:20px;text-align:right;color:#999;white-space:nowrap}.CodeMirror-guttermarker{color:#000}.CodeMirror-guttermarker-subtle{color:#999}.CodeMirror-cursor{border-left:1px solid #000;border-right:none;width:0}.CodeMirror div.CodeMirror-secondarycursor{border-left:1px solid silver}.cm-fat-cursor .CodeMirror-cursor{width:auto;border:0;background:#7e7}.cm-fat-cursor div.CodeMirror-cursors{z-index:1}.cm-animate-fat-cursor{width:auto;border:0;-webkit-animation:blink 1.06s steps(1) infinite;-moz-animation:blink 1.06s steps(1) infinite;animation:blink 1.06s steps(1) infinite;background-color:#7e7}@-moz-keyframes blink{50%{background-color:transparent}}@-webkit-keyframes blink{50%{background-color:transparent}}@keyframes blink{50%{background-color:transparent}}.cm-tab{display:inline-block;text-decoration:inherit}.CodeMirror-ruler{border-left:1px solid #ccc;position:absolute}.cm-s-default .cm-header{color:#00f}.cm-s-default .cm-quote{color:#090}.cm-negative{color:#d44}.cm-positive{color:#292}.cm-header,.cm-strong{font-weight:700}.cm-em{font-style:italic}.cm-link{text-decoration:underline}.cm-strikethrough{text-decoration:line-through}.cm-s-default .cm-keyword{color:#708}.cm-s-default .cm-atom{color:#219}.cm-s-default .cm-number{color:#164}.cm-s-default .cm-def{color:#00f}.cm-s-default .cm-variable-2{color:#05a}.cm-s-default .cm-variable-3{color:#085}.cm-s-default .cm-comment{color:#a50}.cm-s-default .cm-string{color:#a11}.cm-s-default .cm-string-2{color:#f50}.cm-s-default .cm-meta,.cm-s-default .cm-qualifier{color:#555}.cm-s-default .cm-builtin{color:#30a}.cm-s-default .cm-bracket{color:#997}.cm-s-default .cm-tag{color:#170}.cm-s-default .cm-attribute{color:#00c}.cm-s-default .cm-hr{color:#999}.cm-s-default .cm-link{color:#00c}.cm-invalidchar,.cm-s-default .cm-error{color:red}.CodeMirror-composing{border-bottom:2px solid}div.CodeMirror span.CodeMirror-matchingbracket{color:#0f0}div.CodeMirror span.CodeMirror-nonmatchingbracket{color:#f22}.CodeMirror-matchingtag{background:rgba(255,150,0,.3)}.CodeMirror-activeline-background{background:#e8f2ff}.CodeMirror{position:relative;overflow:hidden;background:#fff}.CodeMirror-scroll{overflow:scroll!important;margin-bottom:-30px;margin-right:-30px;padding-bottom:30px;height:100%;outline:0;position:relative}.CodeMirror-sizer{position:relative;border-right:30px solid transparent}.CodeMirror-gutter-filler,.CodeMirror-hscrollbar,.CodeMirror-scrollbar-filler,.CodeMirror-vscrollbar{position:absolute;z-index:6;display:none}.CodeMirror-vscrollbar{right:0;top:0;overflow-x:hidden;overflow-y:scroll}.CodeMirror-hscrollbar{bottom:0;left:0;overflow-y:hidden;overflow-x:scroll}.CodeMirror-scrollbar-filler{right:0;bottom:0}.CodeMirror-gutter-filler{left:0;bottom:0}.CodeMirror-gutters{position:absolute;left:0;top:0;z-index:3}.CodeMirror-gutter{white-space:normal;height:100%;display:inline-block;margin-bottom:-30px}.CodeMirror-gutter-wrapper{position:absolute;z-index:4;background:0 0!important;border:none!important;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;user-select:none}.CodeMirror-gutter-background{position:absolute;top:0;bottom:0;z-index:4}.CodeMirror-gutter-elt{position:absolute;cursor:default;z-index:4}.CodeMirror-lines{cursor:text;min-height:1px}.CodeMirror pre{-moz-border-radius:0;-webkit-border-radius:0;border-radius:0;border-width:0;background:0 0;font-family:inherit;font-size:inherit;margin:0;white-space:pre;word-wrap:normal;line-height:inherit;color:inherit;z-index:2;position:relative;overflow:visible;-webkit-tap-highlight-color:transparent}.CodeMirror-wrap pre{word-wrap:break-word;white-space:pre-wrap;word-break:normal}.CodeMirror-linebackground{position:absolute;left:0;right:0;top:0;bottom:0;z-index:0}.CodeMirror-linewidget{position:relative;z-index:2;overflow:auto}.CodeMirror-code{outline:0}.CodeMirror-gutter,.CodeMirror-gutters,.CodeMirror-linenumber,.CodeMirror-scroll,.CodeMirror-sizer{-moz-box-sizing:content-box;box-sizing:content-box}.CodeMirror-measure{position:absolute;width:100%;height:0;overflow:hidden;visibility:hidden}.CodeMirror-cursor{position:absolute}.CodeMirror-measure pre{position:static}div.CodeMirror-cursors{visibility:hidden;position:relative;z-index:3}.CodeMirror-focused div.CodeMirror-cursors,div.CodeMirror-dragcursors{visibility:visible}.CodeMirror-selected{background:#d9d9d9}.CodeMirror-focused .CodeMirror-selected,.CodeMirror-line::selection,.CodeMirror-line>span::selection,.CodeMirror-line>span>span::selection{background:#d7d4f0}.CodeMirror-crosshair{cursor:crosshair}.CodeMirror-line::-moz-selection,.CodeMirror-line>span::-moz-selection,.CodeMirror-line>span>span::-moz-selection{background:#d7d4f0}.cm-searching{background:#ffa;background:rgba(255,255,0,.4)}.cm-force-border{padding-right:.1px}@media print{.CodeMirror div.CodeMirror-cursors{visibility:hidden}}.cm-tab-wrap-hack:after{content:''}span.CodeMirror-selectedtext{background:0 0}.customize-control-color .kirki-alpha-container{box-sizing:padding-box;display:none;border:1px solid #dfdfdf;border-top:none;background:#fff;padding:0 11px 6px}.customize-control-color .kirki-alpha-container .transparency{height:24px;width:100%;background-color:#fff;background-image:url(transparency-grid.png);background-size:cover;box-shadow:0 0 5px rgba(0,0,0,.4) inset;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px;padding:0}.customize-control-color .kirki-alpha-container .ui-slider-handle{color:#777;background-color:#fff;text-shadow:0 1px 0 #fff;text-decoration:none;position:absolute;z-index:2;box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.2);border:1px solid #aaa;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;opacity:.9;margin-top:-2px;height:20px;cursor:ew-resize;font-size:12px;padding:3px}.customize-control-color .kirki-alpha-container .ui-slider{position:relative;text-align:center;width:88%}.customize-control-color .wp-picker-container a.wp-picker-open~div.kirki-alpha-container{display:block}.customize-control-color .customize-control-alphacolor .wp-picker-container .iris-picker{border-bottom:none}.customize-control-color .wp-picker-container{width:100%}.customize-control-color .wp-picker-container .wp-picker-holder{width:calc(100% - 2px)}.customize-control-color .wp-picker-container .iris-picker{width:100%!important;height:195px!important;padding-bottom:10px!important}.customize-control-color .wp-picker-container .iris-picker .iris-picker-inner{left:35px;height:190px}.customize-control-color .wp-picker-container .iris-picker .iris-picker-inner .iris-square{width:calc(100% - 35px)!important;margin-right:2%}.customize-control-color .wp-picker-container .iris-picker .iris-picker-inner .iris-slider.iris-strip{height:185px!important;width:28px!important}.customize-control-color .iris-palette-container{width:20px;left:8px;top:10px;text-align:center}.customize-control-color .iris-palette-container a{display:inline-block;margin-left:0!important;margin-bottom:3px;border:1px solid rgba(0,0,0,.06);border-radius:0;box-shadow:none;width:18px!important;height:18px!important}.customize-control-color-alpha .kirki-alpha-container{box-sizing:padding-box;display:none;border:1px solid #dfdfdf;border-top:none;background:#fff;padding:0 11px 6px}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container a.wp-picker-open~div.kirki-alpha-container{display:block}.customize-control-color-alpha .customize-control-alphacolor .wp-picker-container .iris-picker{border-bottom:none}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container{width:100%}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container .wp-picker-holder{width:calc(100% - 2px)}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container .iris-picker{width:100%!important;height:195px!important;padding-bottom:10px!important}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container .iris-picker .iris-picker-inner{left:35px;height:190px}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container .iris-picker .iris-picker-inner .iris-square{width:calc(100% - 50px)!important;margin-right:2%}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container .iris-picker .iris-picker-inner .iris-slider.iris-strip{height:185px!important;width:14px!important}.customize-control-color-alpha .wp-picker-container .iris-picker .iris-picker-inner .iris-slider.iris-strip.iris-alpha-slider{margin-left:7px!important}.customize-control-color-alpha .iris-palette-container{width:20px;left:8px;top:10px;text-align:center}.customize-control-color-alpha .iris-palette-container a{display:inline-block;margin-left:0!important;margin-bottom:3px;border:1px solid rgba(0,0,0,.06);border-radius:0;box-shadow:none;width:18px!important;height:18px!important}.customize-control-dimension input[type=number]{width:68%;display:inline-block;height:35px;position:relative;top:-12px}.customize-control-dimension .selectize-control{width:30%;display:inline-block}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button .ui-button-text,.customize-control-palette input[type=radio]{display:none}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content{position:relative}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button{position:absolute;right:0;color:rgba(0,0,0,.3);border:none;padding:0 5px;width:20px;height:calc(50% + .5em);border-radius:0;-webkit-border-radius:0;box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;background:0 0;margin:0}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button.ui-spinner-down:before,.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button.ui-spinner-up:before{font-family:dashicons;position:absolute;left:0}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button.ui-spinner-up{top:-50%}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button.ui-spinner-up:before{content:"\f343"}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button.ui-spinner-down{top:50%}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button.ui-spinner-down:before{content:"\f347"}.customize-control-number .ui-spinner.ui-widget-content .ui-spinner-button:hover{color:rgba(0,0,0,.7)}.customize-control-palette input[type=radio]:checked+label{border:3px solid rgba(0,0,0,.4)}.customize-control-palette label{background:0 0;padding:0;border-top:3px solid transparent;border-bottom:3px solid transparent;margin-bottom:5px;display:flex}.customize-control-palette label span{padding:10px 0;flex-grow:1;font-size:0;line-height:10px;color:transparent;-webkit-transition:all .2s ease-in-out;-moz-transition:all .2s ease-in-out;-ms-transition:all .2s ease-in-out;-o-transition:all .2s ease-in-out;transition:all .2s ease-in-out;border-top:1px solid rgba(0,0,0,.1);border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,.1)}.customize-control-palette label span:first-child{border-left:1px solid rgba(0,0,0,.1)}.customize-control-palette label span:last-child{border-right:1px solid rgba(0,0,0,.1)}.customize-control-palette label span:hover{padding:10px;flex-grow:3;min-width:60px;font-size:10px;line-height:10px;color:#000}.customize-control-kirki-radio input[type=radio]{width:18px;height:18px}.customize-control-kirki-radio input[type=radio]:checked:before{width:10px;height:10px;margin:3px}.customize-control-kirki-radio label{display:list-item;margin-bottom:7px}.customize-control-kirki-radio label .option-description{display:block;color:rgba(0,0,0,.35);font-size:.9em;padding-left:25px}.customize-control-radio-buttonset .buttonset .switch-input,.customize-control-radio-image input,.customize-control-repeater .repeater-fields .repeater-row .repeater-field.repeater-field-radio-image input{display:none}.customize-control-radio-buttonset .buttonset .switch-label{background:rgba(0,0,0,.17);color:#fff;border-right:1px solid rgba(0,0,0,.2);padding:4px 7px;margin:0;font-size:12px}.customize-control-radio-buttonset .buttonset .switch-label:last-child{border-right:none}.customize-control-radio-buttonset .buttonset .switch-input:checked+.switch-label{background-color:#3498DB}.customize-control-radio-image input img{border:1px solid transparent}.customize-control-radio-image input:checked+label img{-webkit-box-shadow:0 0 5px 2px rgba(0,0,0,.25);box-shadow:0 0 5px 2px rgba(0,0,0,.25);border:1px solid #3498DB}.customize-control-repeater .repeater-fields .repeater-row{padding:.5rem;border:1px solid #999;margin-top:.5rem;background:#eee;position:relative;padding-top:48px}.customize-control-repeater .repeater-fields .repeater-row label{margin-bottom:12px;clear:both}.customize-control-repeater .repeater-fields .repeater-row .repeater-field.repeater-field-radio-image input img{border:1px solid transparent}.customize-control-repeater .repeater-fields .repeater-row .repeater-field.repeater-field-radio-image input:checked+label img{-webkit-box-shadow:0 0 5px 2px rgba(0,0,0,.25);box-shadow:0 0 5px 2px rgba(0,0,0,.25);border:1px solid #3498DB}.customize-control-repeater button.repeater-add{margin-top:1rem}.customize-control-repeater .repeater-field{margin-bottom:12px;width:100%;clear:both;padding-bottom:12px;border-bottom:1px dotted #CCC}.customize-control-repeater .repeater-row .repeater-field:last-child{border-bottom:none;padding-bottom:0}.customize-control-repeater .repeater-field-select select{margin-left:0}.customize-control-repeater .repeater-field-checkbox label{line-height:28px}.customize-control-repeater .repeater-field-checkbox input{line-height:28px;margin-right:5px}.customize-control-repeater .repeater-field-textarea textarea{width:100%;resize:vertical}.customize-control-repeater .repeater-row-header{background:#fff;position:absolute;top:0;left:0;right:0;height:36px;color:#555;border-bottom:1px solid #999;line-height:36px;font-size:15px}.customize-control-repeater .repeater-row-number{border-right:1px solid #ddd;display:inline-block;width:35px;text-align:center}.customize-control-repeater .repeater-row-minimize,.customize-control-repeater .repeater-row-move,.customize-control-repeater .repeater-row-remove{display:inline-block;float:right;border-left:1px solid #ddd;width:35px;height:36px;text-align:center}.customize-control-repeater .repeater-row-minimize:hover,.customize-control-repeater .repeater-row-move:hover,.customize-control-repeater .repeater-row-remove:hover{background:#ddd;cursor:pointer}.customize-control-repeater .repeater-row-move:hover{cursor:move}.customize-control-repeater .repeater-minimize,.customize-control-repeater .repeater-move,.customize-control-repeater .repeater-remove{line-height:36px}.customize-control-repeater .repeater-row.minimized{padding:0;height:36px;overflow:hidden}.customize-control-repeater .remove-button,.customize-control-repeater .upload-button{width:48%}.kirki-image-attachment{margin:0;text-align:center}.kirki-image-attachment img{display:inline-block}.selectize-control{position:relative}.selectize-control.single .selectize-input,.selectize-control.single .selectize-input input{cursor:pointer}.selectize-control.single .selectize-input.input-active,.selectize-control.single .selectize-input.input-active input{cursor:text}.selectize-control.single .selectize-input:after{content:"\f347";display:block;position:absolute;top:0;right:0;margin-top:0;width:12px;height:36px;font-family:dashicons;border-left:1px solid rgba(0,0,0,.06);line-height:36px;padding:0 3px}.selectize-control.single .selectize-input.dropdown-active:after{content:"\f343";border-left:1px solid rgba(0,0,0,.1)}.selectize-control.single .selectize-input.disabled{opacity:.5;background-color:#fafafa}.selectize-control.single.rtl .selectize-input:after{left:15px;right:auto}.selectize-control.rtl .selectize-input>input{margin:0 4px 0 -2px!important}.selectize-control .plugin-drag_drop.multi>.selectize-input>div.ui-sortable-placeholder{visibility:visible!important;background:#f2f2f2!important;background:rgba(0,0,0,.06)!important;border:0!important;-webkit-box-shadow:inset 0 0 12px 4px #fff;box-shadow:inset 0 0 12px 4px #fff}.selectize-control .plugin-drag_drop .ui-sortable-placeholder::after{content:'!';visibility:hidden}.selectize-control .plugin-drag_drop .ui-sortable-helper{-webkit-box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,.2);box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,.2)}.selectize-control .plugin-remove_button [data-value]{position:relative;padding-right:24px!important}.selectize-control .plugin-remove_button [data-value] .remove{z-index:1;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;width:17px;text-align:center;font-weight:700;font-size:12px;color:inherit;text-decoration:none;vertical-align:middle;display:inline-block;padding:2px 0 0;border-left:1px solid #d0d0d0;-webkit-border-radius:0 2px 2px 0;-moz-border-radius:0 2px 2px 0;border-radius:0 2px 2px 0;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.selectize-control .plugin-remove_button .remove:hover{background:rgba(0,0,0,.05)}.selectize-control .plugin-remove_button.active .remove{border-left-color:#cacaca}.selectize-control .plugin .disabled [data-value] .remove:hover{background:0 0}.selectize-control .plugin .disabled [data-value] .remove{border-left-color:#fff}.selectize-control.multi .selectize-input{min-height:36px}.selectize-control.multi .selectize-input.has-items{padding:6px 8px 3px}.selectize-control.multi .selectize-input>div{cursor:pointer;margin:0 3px 3px 0;padding:2px 6px;background:#f2f2f2;color:#303030;border:0 solid #d0d0d0}.selectize-control.multi .selectize-input>div.active{background:#e8e8e8;color:#303030;border:0 solid #cacaca}.selectize-control.multi .selectize-input.disabled>div,.selectize-control.multi .selectize-input.disabled>div.active{color:#7d7d7d;background:#fff;border:0 solid #fff}.selectize-dropdown{position:absolute;border:1px solid #d0d0d0;background:#fff;margin:-1px 0 0;border-top:0 none;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;-webkit-box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.1);box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.1);-webkit-border-radius:0 0 3px 3px;-moz-border-radius:0 0 3px 3px;border-radius:0 0 3px 3px;z-index:999}.selectize-dropdown-header{position:relative;padding:5px 8px;border-bottom:1px solid #d0d0d0;background:#f8f8f8;-webkit-border-radius:3px 3px 0 0;-moz-border-radius:3px 3px 0 0;border-radius:3px 3px 0 0}.selectize-dropdown-header-close{position:absolute;right:8px;top:50%;color:#303030;opacity:.4;margin-top:-12px;line-height:20px;font-size:20px!important}.selectize-dropdown-header-close:hover{color:#000}.selectize-dropdown.plugin-optgroup_columns .optgroup{border-right:1px solid #f2f2f2;border-top:0 none;float:left;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.selectize-dropdown.plugin-optgroup_columns .optgroup:last-child{border-right:0 none}.selectize-dropdown.plugin-optgroup_columns .optgroup:before{display:none}.selectize-dropdown.plugin-optgroup_columns .optgroup-header{border-top:0 none}.selectize-dropdown,.selectize-input,.selectize-input input{color:#303030;font-family:inherit;font-size:13px;line-height:18px;-webkit-font-smoothing:inherit}.selectize-control.single .selectize-input.input-active,.selectize-input{background:#fff;cursor:text;display:inline-block}.selectize-input{border:1px solid rgba(0,0,0,.1);padding:8px;display:inline-block;width:100%;overflow:hidden;position:relative;z-index:1;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px}.selectize-input.full{background-color:#fff}.selectize-input.disabled,.selectize-input.disabled *{cursor:default!important}.selectize-input.focus{-webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.15);box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.15)}.selectize-input.dropdown-active{-webkit-border-radius:3px 3px 0 0;-moz-border-radius:3px 3px 0 0;border-radius:3px 3px 0 0}.selectize-input>*{vertical-align:baseline;display:-moz-inline-stack;display:inline-block;zoom:1}.selectize-input>input{display:inline-block!important;padding:0!important;min-height:0!important;max-height:none!important;max-width:100%!important;margin:0 2px 0 0!important;text-indent:0!important;border:0!important;background:0 0!important;line-height:inherit!important;-webkit-user-select:auto!important;-webkit-box-shadow:none!important;box-shadow:none!important}.selectize-input>input::-ms-clear{display:none}.selectize-input>input:focus{outline:0!important}.selectize-input::after{content:' ';display:block;clear:left}.selectize-input.dropdown-active::before{content:' ';display:block;position:absolute;background:#f0f0f0;height:1px;bottom:0;left:0;right:0}.selectize-dropdown [data-selectable]{cursor:pointer;overflow:hidden}.selectize-dropdown [data-selectable] .highlight{background:rgba(125,168,208,.2);-webkit-border-radius:1px;-moz-border-radius:1px;border-radius:1px}.selectize-dropdown .optgroup-header,.selectize-dropdown [data-selectable]{padding:5px 8px}.selectize-dropdown .optgroup:first-child .optgroup-header{border-top:0 none}.selectize-dropdown .optgroup-header{color:#303030;background:#fff;cursor:default}.selectize-dropdown .active{background-color:#f5fafd;color:#495c68}.selectize-dropdown .active.create{color:#495c68}.selectize-dropdown .create{color:rgba(48,48,48,.5)}.selectize-dropdown-content{overflow-y:auto;overflow-x:hidden;max-height:200px}.customize-control-slider input[type=range]{-webkit-appearance:none;-webkit-transition:background .3s;-moz-transition:background .3s;transition:background .3s;background-color:rgba(0,0,0,.1);height:5px;width:calc(100% - 70px);padding:0}.customize-control-slider input[type=range]:focus{box-shadow:none;outline:0}.customize-control-slider input[type=range]:hover{background-color:rgba(0,0,0,.25)}.customize-control-slider input[type=range]::-webkit-slider-thumb{-webkit-border-radius:50%;-webkit-appearance:none;width:15px;height:15px;border:none;border-radius:50%;background-color:#3498D9}.customize-control-slider input[type=range]::-moz-range-thumb{width:15px;height:15px;border:none;border-radius:50%;background-color:#3498D9}.customize-control-slider input[type=range]::-ms-thumb{width:15px;height:15px;border-radius:50%;border:0;background-color:#3498D9}.customize-control-slider input[type=range]::-moz-range-track{border:inherit;background:0 0}.customize-control-slider input[type=range]::-ms-track{border:inherit;color:transparent;background:0 0}.customize-control-slider input[type=range]::-ms-fill-lower,.customize-control-slider input[type=range]::-ms-fill-upper{background:0 0}.customize-control-slider input[type=range]::-ms-tooltip{display:none}.customize-control-slider .kirki_range_value{display:inline-block;font-size:14px;padding:0 5px;font-weight:400;position:relative;top:2px}.customize-control-slider .kirki-slider-reset{color:rgba(0,0,0,.2);float:right;-webkit-transition:color .5s ease-in;-moz-transition:color .5s ease-in;-ms-transition:color .5s ease-in;-o-transition:color .5s ease-in;transition:color .5s ease-in}.customize-control-slider .kirki-slider-reset span{font-size:16px;line-height:22px}.customize-control-slider .kirki-slider-reset:hover{color:red}.customize-control-sortable ul.ui-sortable li{padding:5px 10px;border:1px solid #333;background:#fff}.customize-control-sortable ul.ui-sortable li .dashicons.dashicons-menu{float:right}.customize-control-sortable ul.ui-sortable li .dashicons.visibility{margin-right:10px}.customize-control-sortable ul.ui-sortable li.invisible{color:#aaa;border:1px dashed #aaa}.customize-control-sortable ul.ui-sortable li.invisible .dashicons.visibility{color:#aaa}.customize-control-spacing .wrapper{-webkit-box-shadow:inset 0 0 5px 2px rgba(0,0,0,.1);box-shadow:inset 0 0 5px 2px rgba(0,0,0,.1);width:96%;padding:3%}.customize-control-spacing .wrapper .control{display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:space-between}.customize-control-spacing .wrapper .control>div{width:48%}.customize-control-spacing .wrapper .control>div h5{margin:10px 0 7px}.customize-control-spacing .wrapper .control>div .inner{display:flex}.customize-control-spacing .wrapper .control>div .inner input[type=number]{width:50%;height:36px}.customize-control-spacing .wrapper .control>div .inner .selectize-control.single{width:50%}.customize-control-spacing .wrapper .control>div .inner .selectize-control.single>.selectize-input{height:36px}.customize-control-switch input[type=checkbox]{display:none}.customize-control-switch .switch{border:none;margin-bottom:1.5rem;outline:0;padding:0;position:relative;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none}.customize-control-switch .switch label{background:rgba(0,0,0,.2);color:transparent;cursor:pointer;display:block;margin-bottom:1rem;position:relative;text-indent:100%;transition:left .15s ease-out;height:2rem;width:4rem}.customize-control-switch .switch label:after{background:#FFF;content:"";display:block;height:1.5rem;left:.25rem;position:absolute;top:.25rem;width:1.5rem;-webkit-transition:left .15s ease-out;-moz-transition:left .15s ease-out;-o-transition:translate3d(0,0,0);transition:left .15s ease-out;-webkit-transform:translate3d(0,0,0);-moz-transform:translate3d(0,0,0);-ms-transform:translate3d(0,0,0);-o-transform:translate3d(0,0,0);transform:translate3d(0,0,0)}.customize-control-switch .switch input{left:10px;opacity:0;padding:0;position:absolute;top:9px}.customize-control-switch .switch input+label{margin-left:0;margin-right:0}.customize-control-switch .switch input:checked+label{background:#3498DB}.customize-control-switch .switch input:checked+label:after{left:2.25rem;background:#fff}.customize-control-switch .switch.round{border-radius:1000px}.customize-control-switch .switch.round label,.customize-control-switch .switch.round label:after{border-radius:2rem}.customize-control-switch .switch-on{position:absolute;left:-55px;top:8px;color:#fff;font-weight:700;font-size:9px}.customize-control-switch .switch-off{position:absolute;left:-25px;top:8px;color:#fff;font-weight:700;font-size:9px}.customize-control-kirki-textarea textarea{width:100%;border:1px solid rgba(0,0,0,.1);-webkit-box-shadow:none;box-shadow:none}.customize-control-toggle input[type=checkbox]{display:none}.customize-control-toggle .switch{border:1px solid rgba(0,0,0,.1);display:inline-block;width:35px;height:12px;border-radius:8px;background:#ccc;vertical-align:middle;position:relative;cursor:pointer;user-select:none;transition:background 350ms ease}.customize-control-toggle .switch:after,.customize-control-toggle .switch:before{content:"";display:block;width:20px;height:20px;border-radius:50%;position:absolute;top:50%;left:-3px;transition:all 350ms cubic-bezier(0,.95,.38,.98),background 150ms ease}.customize-control-toggle .switch:before{background:rgba(0,0,0,.2);transform:translate3d(0,-50%,0) scale(0)}.customize-control-toggle .switch:after{background:#999;border:1px solid rgba(0,0,0,.1);transform:translate3d(0,-50%,0)}.customize-control-toggle .switch:active:before{transform:translate3d(0,-50%,0) scale(3)}.customize-control-toggle input:checked+.switch{background:rgba(52,152,222,.3)}.customize-control-toggle input:checked+.switch:before{background:rgba(52,152,222,.075);transform:translate3d(100%,-50%,0) scale(1)}.customize-control-toggle input:checked+.switch:after{background:#3498DE;transform:translate3d(100%,-50%,0)}.customize-control-toggle input:checked+.switch:active:before{background:rgba(52,152,222,.075);transform:translate3d(100%,-50%,0) scale(3)}.customize-control-toggle .customize-control-title{width:calc(100% - 50px);float:left}.customize-control-typography .wrapper{-webkit-box-shadow:inset 0 0 10px 0 rgba(0,0,0,.1);box-shadow:inset 0 0 10px 0 rgba(0,0,0,.1);padding:10px;border-radius:3px;display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:space-between}.customize-control-typography .font-style{width:100%}.customize-control-typography .font-style .bold,.customize-control-typography .font-style .italic,.customize-control-typography .font-style .strikethrough,.customize-control-typography .font-style .underline{display:inline-block}.customize-control-typography .font-style input[type=checkbox]{display:none}.customize-control-typography .font-style input[type=checkbox]:checked+.dashicons{background:#3498DB;color:#fff}.customize-control-typography .font-style .dashicons{border-radius:50%;padding:10px;width:20px;height:20px;line-height:20px;color:#777}.customize-control-typography .font-family{width:100%}.customize-control-typography .font-size,.customize-control-typography .font-weight,.customize-control-typography .letter-spacing,.customize-control-typography .line-height{width:48%}.customize-control-typography .font-size h5,.customize-control-typography .font-weight h5,.customize-control-typography .letter-spacing h5,.customize-control-typography .line-height h5{width:100%;margin:10px 0 7px}.customize-control-typography .font-size,.customize-control-typography .letter-spacing{display:flex;flex-wrap:wrap}.customize-control-typography .font-size input[type=number],.customize-control-typography .letter-spacing input[type=number]{width:50%;height:36px}.customize-control-typography .font-size .selectize-control.single,.customize-control-typography .letter-spacing .selectize-control.single{width:50%}.customize-control-typography .font-size .selectize-control.single>.selectize-input,.customize-control-typography .letter-spacing .selectize-control.single>.selectize-input{height:36px}.customize-control-typography .font-weight .selectize-control.single{width:100%}.customize-control-typography .font-weight .selectize-control.single>.selectize-input{height:36px}.customize-control-typography .line-height input[type=number]{width:100%;height:36px}
assets/json/webfonts.json CHANGED
@@ -18,13 +18,13 @@
18
"800italic"
19
],
20
"subsets": [
21
"greek",
22
- "vietnamese",
23
- "latin",
24
- "latin-ext",
25
"cyrillic-ext",
26
- "greek-ext",
27
- "cyrillic"
28
],
29
"version": "v13",
30
"lastModified": "2015-05-18",
@@ -60,13 +60,13 @@
60
"900italic"
61
],
62
"subsets": [
63
"greek",
64
- "vietnamese",
65
- "latin",
66
- "latin-ext",
67
"cyrillic-ext",
68
- "greek-ext",
69
- "cyrillic"
70
],
71
"version": "v15",
72
"lastModified": "2015-04-06",
@@ -171,13 +171,13 @@
171
"700italic"
172
],
173
"subsets": [
174
"greek",
175
- "vietnamese",
176
- "latin",
177
- "latin-ext",
178
"cyrillic-ext",
179
- "greek-ext",
180
- "cyrillic"
181
],
182
"version": "v13",
183
"lastModified": "2015-04-06",
@@ -227,8 +227,8 @@
227
"900italic"
228
],
229
"subsets": [
230
- "vietnamese",
231
"latin",
232
"latin-ext"
233
],
234
"version": "v9",
@@ -248,6 +248,57 @@
248
"900italic": "http://fonts.gstatic.com/s/sourcesanspro/v9/fpTVHK8qsXbIeTHTrnQH6A0NcF6HPGWR298uWIdxWv0.ttf"
249
}
250
},
251
{
252
"kind": "webfonts#webfont",
253
"family": "Lora",
@@ -260,8 +311,8 @@
260
],
261
"subsets": [
262
"latin",
263
- "latin-ext",
264
- "cyrillic"
265
],
266
"version": "v9",
267
"lastModified": "2015-04-06",
@@ -283,10 +334,10 @@
283
"700italic"
284
],
285
"subsets": [
286
- "latin",
287
- "latin-ext",
288
"cyrillic-ext",
289
- "cyrillic"
290
],
291
"version": "v8",
292
"lastModified": "2015-04-06",
@@ -299,34 +350,20 @@
299
},
300
{
301
"kind": "webfonts#webfont",
302
- "family": "Raleway",
303
"category": "sans-serif",
304
"variants": [
305
- "100",
306
- "200",
307
- "300",
308
"regular",
309
- "500",
310
- "600",
311
- "700",
312
- "800",
313
- "900"
314
],
315
"subsets": [
316
"latin"
317
],
318
- "version": "v9",
319
"lastModified": "2015-04-06",
320
"files": {
321
- "100": "http://fonts.gstatic.com/s/raleway/v9/UDfD6oxBaBnmFJwQ7XAFNw.ttf",
322
- "200": "http://fonts.gstatic.com/s/raleway/v9/LAQwev4hdCtYkOYX4Oc7nPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
323
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/raleway/v9/2VvSZU2kb4DZwFfRM4fLQPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
324
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/raleway/v9/_dCzxpXzIS3sL-gdJWAP8A.ttf",
325
- "500": "http://fonts.gstatic.com/s/raleway/v9/348gn6PEmbLDWlHbbV15d_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
326
- "600": "http://fonts.gstatic.com/s/raleway/v9/M7no6oPkwKYJkedjB1wqEvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
327
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/raleway/v9/VGEV9-DrblisWOWLbK-1XPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
328
- "800": "http://fonts.gstatic.com/s/raleway/v9/mMh0JrsYMXcLO69jgJwpUvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
329
- "900": "http://fonts.gstatic.com/s/raleway/v9/ajQQGcDBLcyLpaUfD76UuPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf"
330
}
331
},
332
{
@@ -339,13 +376,13 @@
339
"700"
340
],
341
"subsets": [
342
"greek",
343
- "vietnamese",
344
- "latin",
345
- "latin-ext",
346
"cyrillic-ext",
347
- "greek-ext",
348
- "cyrillic"
349
],
350
"version": "v10",
351
"lastModified": "2015-04-06",
@@ -355,24 +392,6 @@
355
"700": "http://fonts.gstatic.com/s/opensanscondensed/v10/gk5FxslNkTTHtojXrkp-xBEM87DM3yorPOrvA-vB930.ttf"
356
}
357
},
358
- {
359
- "kind": "webfonts#webfont",
360
- "family": "Droid Sans",
361
- "category": "sans-serif",
362
- "variants": [
363
- "regular",
364
- "700"
365
- ],
366
- "subsets": [
367
- "latin"
368
- ],
369
- "version": "v6",
370
- "lastModified": "2015-04-06",
371
- "files": {
372
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/droidsans/v6/rS9BT6-asrfjpkcV3DXf__esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
373
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/droidsans/v6/EFpQQyG9GqCrobXxL-KRMQJKKGfqHaYFsRG-T3ceEVo.ttf"
374
- }
375
- },
376
{
377
"kind": "webfonts#webfont",
378
"family": "Ubuntu",
@@ -388,12 +407,12 @@
388
"700italic"
389
],
390
"subsets": [
391
"greek",
392
- "latin",
393
- "latin-ext",
394
"cyrillic-ext",
395
- "greek-ext",
396
- "cyrillic"
397
],
398
"version": "v8",
399
"lastModified": "2015-08-26",
@@ -419,13 +438,13 @@
419
"700"
420
],
421
"subsets": [
422
"greek",
423
- "vietnamese",
424
- "latin",
425
- "latin-ext",
426
"cyrillic-ext",
427
- "greek-ext",
428
- "cyrillic"
429
],
430
"version": "v6",
431
"lastModified": "2015-04-06",
@@ -473,20 +492,22 @@
473
"900italic"
474
],
475
"subsets": [
476
"latin",
477
"latin-ext"
478
],
479
- "version": "v8",
480
- "lastModified": "2015-04-06",
481
"files": {
482
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweather/v8/ZvcMqxEwPfh2qDWBPxn6nqcQoVhARpoaILP7amxE_8g.ttf",
483
- "300italic": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweather/v8/EYh7Vl4ywhowqULgRdYwICna0FLWfcB-J_SAYmcAXaI.ttf",
484
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweather/v8/RFda8w1V0eDZheqfcyQ4EC3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf",
485
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweather/v8/So5lHxHT37p2SS4-t60SlPMZXuCXbOrAvx5R0IT5Oyo.ttf",
486
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweather/v8/ZvcMqxEwPfh2qDWBPxn6nkD2ttfZwueP-QU272T9-k4.ttf",
487
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweather/v8/EYh7Vl4ywhowqULgRdYwIPAs9-1nE9qOqhChW0m4nDE.ttf",
488
- "900": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweather/v8/ZvcMqxEwPfh2qDWBPxn6nqObDOjC3UL77puoeHsE3fw.ttf",
489
- "900italic": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweather/v8/EYh7Vl4ywhowqULgRdYwIBd0_s6jQr9r5s5OZYvtzBY.ttf"
490
}
491
},
492
{
@@ -500,14 +521,14 @@
500
"700italic"
501
],
502
"subsets": [
503
"greek",
504
- "hebrew",
505
- "vietnamese",
506
"latin",
507
"latin-ext",
508
- "cyrillic-ext",
509
- "greek-ext",
510
- "cyrillic"
511
],
512
"version": "v9",
513
"lastModified": "2015-04-28",
@@ -518,6 +539,23 @@
518
"700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/arimo/v9/__nOLWqmeXdhfr0g7GaFePesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf"
519
}
520
},
521
{
522
"kind": "webfonts#webfont",
523
"family": "PT Sans Narrow",
@@ -527,10 +565,10 @@
527
"700"
528
],
529
"subsets": [
530
- "latin",
531
- "latin-ext",
532
"cyrillic-ext",
533
- "cyrillic"
534
],
535
"version": "v7",
536
"lastModified": "2015-04-06",
@@ -539,6 +577,31 @@
539
"700": "http://fonts.gstatic.com/s/ptsansnarrow/v7/Q_pTky3Sc3ubRibGToTAYsLtdzs3iyjn_YuT226ZsLU.ttf"
540
}
541
},
542
{
543
"kind": "webfonts#webfont",
544
"family": "Noto Sans",
@@ -550,14 +613,14 @@
550
"700italic"
551
],
552
"subsets": [
553
"greek",
554
- "vietnamese",
555
- "devanagari",
556
"latin",
557
"latin-ext",
558
- "cyrillic-ext",
559
- "greek-ext",
560
- "cyrillic"
561
],
562
"version": "v6",
563
"lastModified": "2015-04-06",
@@ -607,175 +670,225 @@
607
},
608
{
609
"kind": "webfonts#webfont",
610
- "family": "PT Serif",
611
- "category": "serif",
612
"variants": [
613
"regular",
614
"italic",
615
"700",
616
- "700italic"
617
],
618
"subsets": [
619
"latin",
620
- "latin-ext",
621
- "cyrillic-ext",
622
- "cyrillic"
623
],
624
- "version": "v8",
625
"lastModified": "2015-04-06",
626
"files": {
627
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/ptserif/v8/sAo427rn3-QL9sWCbMZXhA.ttf",
628
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/ptserif/v8/9khWhKzhpkH0OkNnBKS3n_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
629
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/ptserif/v8/kyZw18tqQ5if-_wpmxxOeKCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf",
630
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/ptserif/v8/Foydq9xJp--nfYIx2TBz9QJKKGfqHaYFsRG-T3ceEVo.ttf"
631
}
632
},
633
{
634
"kind": "webfonts#webfont",
635
- "family": "Poiret One",
636
- "category": "display",
637
"variants": [
638
"regular"
639
],
640
"subsets": [
641
- "latin",
642
- "latin-ext",
643
- "cyrillic"
644
],
645
- "version": "v4",
646
- "lastModified": "2015-04-06",
647
"files": {
648
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/poiretone/v4/dWcYed048E5gHGDIt8i1CPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf"
649
}
650
},
651
{
652
"kind": "webfonts#webfont",
653
- "family": "Dosis",
654
- "category": "sans-serif",
655
"variants": [
656
- "200",
657
- "300",
658
"regular",
659
- "500",
660
- "600",
661
- "700",
662
- "800"
663
- ],
664
"subsets": [
665
"latin",
666
"latin-ext"
667
],
668
"version": "v4",
669
"lastModified": "2015-04-06",
670
"files": {
671
- "200": "http://fonts.gstatic.com/s/dosis/v4/ztftab0r6hcd7AeurUGrSQ.ttf",
672
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/dosis/v4/awIB6L0h5mb0plIKorXmuA.ttf",
673
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/dosis/v4/rJRlixu-w0JZ1MyhJpao_Q.ttf",
674
- "500": "http://fonts.gstatic.com/s/dosis/v4/ruEXDOFMxDPGnjCBKRqdAQ.ttf",
675
- "600": "http://fonts.gstatic.com/s/dosis/v4/KNAswRNwm3tfONddYyidxg.ttf",
676
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/dosis/v4/AEEAj0ONidK8NQQMBBlSig.ttf",
677
- "800": "http://fonts.gstatic.com/s/dosis/v4/nlrKd8E69vvUU39XGsvR7Q.ttf"
678
}
679
},
680
{
681
"kind": "webfonts#webfont",
682
- "family": "Bitter",
683
"category": "serif",
684
"variants": [
685
"regular",
686
"italic",
687
- "700"
688
],
689
"subsets": [
690
"latin",
691
"latin-ext"
692
],
693
- "version": "v7",
694
"lastModified": "2015-04-06",
695
"files": {
696
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/bitter/v7/w_BNdJvVZDRmqy5aSfB2kQ.ttf",
697
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/bitter/v7/TC0FZEVzXQIGgzmRfKPZbA.ttf",
698
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/bitter/v7/4dUtr_4BvHuoRU35suyOAg.ttf"
699
}
700
},
701
{
702
"kind": "webfonts#webfont",
703
- "family": "Indie Flower",
704
- "category": "handwriting",
705
"variants": [
706
- "regular"
707
],
708
"subsets": [
709
"latin"
710
],
711
"version": "v8",
712
- "lastModified": "2015-08-14",
713
"files": {
714
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/indieflower/v8/10JVD_humAd5zP2yrFqw6i3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf"
715
}
716
},
717
{
718
"kind": "webfonts#webfont",
719
- "family": "Lobster",
720
"category": "display",
721
"variants": [
722
- "regular"
723
],
724
"subsets": [
725
- "vietnamese",
726
"latin",
727
- "latin-ext",
728
- "cyrillic"
729
],
730
- "version": "v15",
731
- "lastModified": "2015-07-21",
732
"files": {
733
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/lobster/v15/9LpJGtNuM1D8FAZ2BkJH2Q.ttf"
734
}
735
},
736
{
737
"kind": "webfonts#webfont",
738
- "family": "Fjalla One",
739
"category": "sans-serif",
740
"variants": [
741
"regular"
742
],
743
"subsets": [
744
- "latin",
745
- "latin-ext"
746
],
747
- "version": "v4",
748
"lastModified": "2015-04-06",
749
"files": {
750
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/fjallaone/v4/3b7vWCfOZsU53vMa8LWsf_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf"
751
}
752
},
753
{
754
"kind": "webfonts#webfont",
755
- "family": "Playfair Display",
756
- "category": "serif",
757
"variants": [
758
"regular",
759
- "italic",
760
"700",
761
- "700italic",
762
- "900",
763
- "900italic"
764
],
765
"subsets": [
766
"latin",
767
- "latin-ext",
768
- "cyrillic"
769
],
770
- "version": "v10",
771
"lastModified": "2015-04-06",
772
"files": {
773
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v10/2NBgzUtEeyB-Xtpr9bm1CV6uyC_qD11hrFQ6EGgTJWI.ttf",
774
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v10/9MkijrV-dEJ0-_NWV7E6NzMsbnvDNEBX25F5HWk9AhI.ttf",
775
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v10/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgICsv6SrURqJprbhH_C1Mw8w.ttf",
776
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v10/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDECsYW3XoOVcYyYdp9NzzS9E.ttf",
777
- "900": "http://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v10/UC3ZEjagJi85gF9qFaBgIKqwMe2wjvZrAR44M0BJZ48.ttf",
778
- "900italic": "http://fonts.gstatic.com/s/playfairdisplay/v10/n7G4PqJvFP2Kubl0VBLDEC0JfJ4xmm7j1kL6D7mPxrA.ttf"
779
}
780
},
781
{
@@ -803,53 +916,42 @@
803
},
804
{
805
"kind": "webfonts#webfont",
806
- "family": "Cabin",
807
"category": "sans-serif",
808
"variants": [
809
"regular",
810
- "italic",
811
- "500",
812
- "500italic",
813
- "600",
814
- "600italic",
815
- "700",
816
- "700italic"
817
],
818
"subsets": [
819
- "latin"
820
],
821
- "version": "v7",
822
- "lastModified": "2015-04-06",
823
"files": {
824
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/cabin/v7/XeuAFYo2xAPHxZGBbQtHhA.ttf",
825
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/cabin/v7/0tJ9k3DI5xC4GBgs1E_Jxw.ttf",
826
- "500": "http://fonts.gstatic.com/s/cabin/v7/HgsCQ-k3_Z_uQ86aFolNBg.ttf",
827
- "500italic": "http://fonts.gstatic.com/s/cabin/v7/50sjhrGE0njyO-7mGDhGP_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
828
- "600": "http://fonts.gstatic.com/s/cabin/v7/eUDAvKhBtmTCkeVBsFk34A.ttf",
829
- "600italic": "http://fonts.gstatic.com/s/cabin/v7/sFQpQDBd3G2om0Nl5dD2CvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
830
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/cabin/v7/4EKhProuY1hq_WCAomq9Dg.ttf",
831
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/cabin/v7/K83QKi8MOKLEqj6bgZ7LrfesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf"
832
}
833
},
834
{
835
"kind": "webfonts#webfont",
836
- "family": "Oxygen",
837
- "category": "sans-serif",
838
"variants": [
839
- "300",
840
- "regular",
841
- "700"
842
],
843
"subsets": [
844
"latin",
845
"latin-ext"
846
],
847
- "version": "v5",
848
- "lastModified": "2015-08-26",
849
"files": {
850
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/oxygen/v5/lZ31r0bR1Bzt_DfGZu1S8A.ttf",
851
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/oxygen/v5/uhoyAE7XlQL22abzQieHjw.ttf",
852
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/oxygen/v5/yLqkmDwuNtt5pSqsJmhyrg.ttf"
853
}
854
},
855
{
@@ -874,6 +976,25 @@
874
"700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/arvo/v9/Hvl2MuWoXLaCy2v6MD4Yvw.ttf"
875
}
876
},
877
{
878
"kind": "webfonts#webfont",
879
"family": "Noto Serif",
@@ -885,13 +1006,13 @@
885
"700italic"
886
],
887
"subsets": [
888
"greek",
889
- "vietnamese",
890
- "latin",
891
- "latin-ext",
892
"cyrillic-ext",
893
- "greek-ext",
894
- "cyrillic"
895
],
896
"version": "v4",
897
"lastModified": "2015-09-16",
@@ -914,9 +1035,9 @@
914
"700"
915
],
916
"subsets": [
917
- "devanagari",
918
"latin",
919
- "latin-ext"
920
],
921
"version": "v5",
922
"lastModified": "2015-04-06",
@@ -948,6 +1069,23 @@
948
"700": "http://fonts.gstatic.com/s/nunito/v7/aEdlqgMuYbpe4U3TnqOQMA.ttf"
949
}
950
},
951
{
952
"kind": "webfonts#webfont",
953
"family": "Bree Serif",
@@ -965,6 +1103,28 @@
965
"regular": "http://fonts.gstatic.com/s/breeserif/v5/5h9crBVIrvZqgf34FHcnEfesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf"
966
}
967
},
968
{
969
"kind": "webfonts#webfont",
970
"family": "Abel",
@@ -983,105 +1143,132 @@
983
},
984
{
985
"kind": "webfonts#webfont",
986
- "family": "Archivo Narrow",
987
"category": "sans-serif",
988
"variants": [
989
"regular",
990
- "italic",
991
- "700",
992
- "700italic"
993
],
994
"subsets": [
995
"latin",
996
"latin-ext"
997
],
998
- "version": "v5",
999
- "lastModified": "2015-04-06",
1000
"files": {
1001
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/archivonarrow/v5/DsLzC9scoPnrGiwYYMQXppTvAuddT2xDMbdz0mdLyZY.ttf",
1002
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/archivonarrow/v5/vqsrtPCpTU3tJlKfuXP5zUpmlyBQEFfdE6dERLXdQGQ.ttf",
1003
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/archivonarrow/v5/M__Wu4PAmHf4YZvQM8tWsMLtdzs3iyjn_YuT226ZsLU.ttf",
1004
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/archivonarrow/v5/wG6O733y5zHl4EKCOh8rSTg5KB8MNJ4uPAETq9naQO8.ttf"
1005
}
1006
},
1007
{
1008
"kind": "webfonts#webfont",
1009
- "family": "Anton",
1010
"category": "sans-serif",
1011
"variants": [
1012
"regular"
1013
],
1014
"subsets": [
1015
"latin",
1016
"latin-ext"
1017
],
1018
"version": "v7",
1019
- "lastModified": "2015-08-14",
1020
"files": {
1021
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/anton/v7/XIbCenm-W0IRHWYIh7CGUQ.ttf"
1022
}
1023
},
1024
{
1025
"kind": "webfonts#webfont",
1026
- "family": "Muli",
1027
"category": "sans-serif",
1028
"variants": [
1029
- "300",
1030
- "300italic",
1031
- "regular",
1032
- "italic"
1033
- ],
1034
- "subsets": [
1035
- "latin"
1036
- ],
1037
- "version": "v7",
1038
- "lastModified": "2015-04-06",
1039
- "files": {
1040
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/muli/v7/VJw4F3ZHRAZ7Hmg3nQu5YQ.ttf",
1041
- "300italic": "http://fonts.gstatic.com/s/muli/v7/s-NKMCru8HiyjEt0ZDoBoA.ttf",
1042
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/muli/v7/KJiP6KznxbALQgfJcDdPAw.ttf",
1043
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/muli/v7/Cg0K_IWANs9xkNoxV7H1_w.ttf"
1044
- }
1045
- },
1046
- {
1047
- "kind": "webfonts#webfont",
1048
- "family": "Inconsolata",
1049
- "category": "monospace",
1050
- "variants": [
1051
"regular",
1052
- "700"
1053
],
1054
"subsets": [
1055
"latin",
1056
"latin-ext"
1057
],
1058
- "version": "v12",
1059
- "lastModified": "2015-09-24",
1060
"files": {
1061
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/inconsolata/v12/7bMKuoy6Nh0ft0SHnIGMuaCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf",
1062
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/inconsolata/v12/AIed271kqQlcIRSOnQH0yXe1Pd76Vl7zRpE7NLJQ7XU.ttf"
1063
}
1064
},
1065
{
1066
"kind": "webfonts#webfont",
1067
- "family": "Play",
1068
"category": "sans-serif",
1069
"variants": [
1070
"regular",
1071
- "700"
1072
],
1073
"subsets": [
1074
- "greek",
1075
"latin",
1076
- "latin-ext",
1077
- "cyrillic-ext",
1078
- "cyrillic"
1079
],
1080
- "version": "v6",
1081
"lastModified": "2015-04-06",
1082
"files": {
1083
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/play/v6/GWvfObW8LhtsOX333MCpBg.ttf",
1084
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/play/v6/crPhg6I0alLI-MpB3vW-zw.ttf"
1085
}
1086
},
1087
{
@@ -1107,13 +1294,10 @@
1107
},
1108
{
1109
"kind": "webfonts#webfont",
1110
- "family": "Vollkorn",
1111
- "category": "serif",
1112
"variants": [
1113
- "regular",
1114
- "italic",
1115
- "700",
1116
- "700italic"
1117
],
1118
"subsets": [
1119
"latin"
@@ -1121,75 +1305,65 @@
1121
"version": "v6",
1122
"lastModified": "2015-04-06",
1123
"files": {
1124
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/vollkorn/v6/IiexqYAeh8uII223thYx3w.ttf",
1125
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/vollkorn/v6/UuIzosgR1ovBhJFdwVp3fvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
1126
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/vollkorn/v6/gOwQjJVGXlDOONC12hVoBqCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf",
1127
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/vollkorn/v6/KNiAlx6phRqXCwnZZG51JAJKKGfqHaYFsRG-T3ceEVo.ttf"
1128
}
1129
},
1130
{
1131
"kind": "webfonts#webfont",
1132
- "family": "Asap",
1133
"category": "sans-serif",
1134
"variants": [
1135
"regular",
1136
- "italic",
1137
- "700",
1138
- "700italic"
1139
],
1140
"subsets": [
1141
"latin",
1142
"latin-ext"
1143
],
1144
- "version": "v4",
1145
"lastModified": "2015-04-06",
1146
"files": {
1147
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/asap/v4/2lf-1MDR8tsTpEtvJmr2hA.ttf",
1148
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/asap/v4/mwxNHf8QS8gNWCAMwkJNIg.ttf",
1149
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/asap/v4/o5RUA7SsJ80M8oDFBnrDbg.ttf",
1150
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/asap/v4/_rZz9y2oXc09jT5T6BexLQ.ttf"
1151
}
1152
},
1153
{
1154
"kind": "webfonts#webfont",
1155
- "family": "Alegreya",
1156
"category": "serif",
1157
"variants": [
1158
"regular",
1159
"italic",
1160
"700",
1161
- "700italic",
1162
- "900",
1163
- "900italic"
1164
],
1165
"subsets": [
1166
- "latin",
1167
- "latin-ext"
1168
],
1169
- "version": "v7",
1170
"lastModified": "2015-04-06",
1171
"files": {
1172
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreya/v7/62J3atXd6bvMU4qO_ca-eA.ttf",
1173
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreya/v7/cbshnQGxwmlHBjUil7DaIfesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
1174
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreya/v7/5oZtdI5-wQwgAFrd9erCsaCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf",
1175
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreya/v7/IWi8e5bpnqhMRsZKTcTUWgJKKGfqHaYFsRG-T3ceEVo.ttf",
1176
- "900": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreya/v7/oQeMxX-vxGImzDgX6nxA7KCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf",
1177
- "900italic": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreya/v7/-L71QLH_XqgYWaI1GbOVhp0EAVxt0G0biEntp43Qt6E.ttf"
1178
}
1179
},
1180
{
1181
"kind": "webfonts#webfont",
1182
- "family": "Josefin Sans",
1183
"category": "sans-serif",
1184
"variants": [
1185
- "100",
1186
- "100italic",
1187
- "300",
1188
- "300italic",
1189
"regular",
1190
"italic",
1191
- "600",
1192
- "600italic",
1193
"700",
1194
"700italic"
1195
],
@@ -1197,228 +1371,183 @@
1197
"latin",
1198
"latin-ext"
1199
],
1200
- "version": "v9",
1201
"lastModified": "2015-04-06",
1202
"files": {
1203
- "100": "http://fonts.gstatic.com/s/josefinsans/v9/q9w3H4aeBxj0hZ8Osfi3d8SVQ0giZ-l_NELu3lgGyYw.ttf",
1204
- "100italic": "http://fonts.gstatic.com/s/josefinsans/v9/s7-P1gqRNRNn-YWdOYnAOXXcj1rQwlNLIS625o-SrL0.ttf",
1205
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/josefinsans/v9/C6HYlRF50SGJq1XyXj04z6cQoVhARpoaILP7amxE_8g.ttf",
1206
- "300italic": "http://fonts.gstatic.com/s/josefinsans/v9/ppse0J9fKSaoxCIIJb33Gyna0FLWfcB-J_SAYmcAXaI.ttf",
1207
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/josefinsans/v9/xgzbb53t8j-Mo-vYa23n5i3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf",
1208
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/josefinsans/v9/q9w3H4aeBxj0hZ8Osfi3d_MZXuCXbOrAvx5R0IT5Oyo.ttf",
1209
- "600": "http://fonts.gstatic.com/s/josefinsans/v9/C6HYlRF50SGJq1XyXj04z2v8CylhIUtwUiYO7Z2wXbE.ttf",
1210
- "600italic": "http://fonts.gstatic.com/s/josefinsans/v9/ppse0J9fKSaoxCIIJb33G4R-5-urNOGAobhAyctHvW8.ttf",
1211
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/josefinsans/v9/C6HYlRF50SGJq1XyXj04z0D2ttfZwueP-QU272T9-k4.ttf",
1212
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/josefinsans/v9/ppse0J9fKSaoxCIIJb33G_As9-1nE9qOqhChW0m4nDE.ttf"
1213
}
1214
},
1215
{
1216
"kind": "webfonts#webfont",
1217
- "family": "Fira Sans",
1218
"category": "sans-serif",
1219
"variants": [
1220
- "300",
1221
- "300italic",
1222
- "regular",
1223
- "italic",
1224
- "500",
1225
- "500italic",
1226
- "700",
1227
- "700italic"
1228
],
1229
"subsets": [
1230
- "greek",
1231
"latin",
1232
- "latin-ext",
1233
- "cyrillic-ext",
1234
- "cyrillic"
1235
],
1236
- "version": "v5",
1237
"lastModified": "2015-04-06",
1238
"files": {
1239
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/firasans/v5/VTBnrK42EiOBncVyQXZ7jy3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf",
1240
- "300italic": "http://fonts.gstatic.com/s/firasans/v5/6s0YCA9oCTF6hM60YM-qTS9-WlPSxbfiI49GsXo3q0g.ttf",
1241
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/firasans/v5/nsT0isDy56OkSX99sFQbXw.ttf",
1242
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/firasans/v5/cPT_2ddmoxsUuMtQqa8zGqCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf",
1243
- "500": "http://fonts.gstatic.com/s/firasans/v5/zM2u8V3CuPVwAAXFQcDi4C3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf",
1244
- "500italic": "http://fonts.gstatic.com/s/firasans/v5/6s0YCA9oCTF6hM60YM-qTcCNfqCYlB_eIx7H1TVXe60.ttf",
1245
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/firasans/v5/DugPdSljmOTocZOR2CItOi3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf",
1246
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/firasans/v5/6s0YCA9oCTF6hM60YM-qTXe1Pd76Vl7zRpE7NLJQ7XU.ttf"
1247
}
1248
},
1249
{
1250
"kind": "webfonts#webfont",
1251
- "family": "Exo 2",
1252
- "category": "sans-serif",
1253
"variants": [
1254
- "100",
1255
- "100italic",
1256
- "200",
1257
- "200italic",
1258
- "300",
1259
- "300italic",
1260
"regular",
1261
"italic",
1262
- "500",
1263
- "500italic",
1264
- "600",
1265
- "600italic",
1266
"700",
1267
- "700italic",
1268
- "800",
1269
- "800italic",
1270
- "900",
1271
- "900italic"
1272
],
1273
"subsets": [
1274
- "latin",
1275
- "latin-ext",
1276
- "cyrillic"
1277
],
1278
- "version": "v3",
1279
"lastModified": "2015-04-06",
1280
"files": {
1281
- "100": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/oVOtQy53isv97g4UhBUDqg.ttf",
1282
- "100italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/LNYVgsJcaCxoKFHmd4AZcg.ttf",
1283
- "200": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/qa-Ci2pBwJdCxciE1ErifQ.ttf",
1284
- "200italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/DCrVxDVvS69n50O-5erZVvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
1285
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/nLUBdz_lHHoVIPor05Byhw.ttf",
1286
- "300italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/iSy9VTeUTiqiurQg2ywtu_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
1287
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/Pf_kZuIH5c5WKVkQUaeSWQ.ttf",
1288
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/xxA5ZscX9sTU6U0lZJUlYA.ttf",
1289
- "500": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/oM0rzUuPqVJpW-VEIpuW5w.ttf",
1290
- "500italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/amzRVCB-gipwdihZZ2LtT_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
1291
- "600": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/YnSn3HsyvyI1feGSdRMYqA.ttf",
1292
- "600italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/Vmo58BiptGwfVFb0teU5gPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
1293
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/2DiK4XkdTckfTk6we73-bQ.ttf",
1294
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/Sdo-zW-4_--pDkTg6bYrY_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
1295
- "800": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/IVYl_7dJruOg8zKRpC8Hrw.ttf",
1296
- "800italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/p0TA6KeOz1o4rySEbvUxI_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
1297
- "900": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/e8csG8Wnu87AF6uCndkFRQ.ttf",
1298
- "900italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo2/v3/KPhsGCoT2-7Uj6pMlRscH_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf"
1299
}
1300
},
1301
{
1302
"kind": "webfonts#webfont",
1303
- "family": "Sigmar One",
1304
- "category": "display",
1305
"variants": [
1306
"regular"
1307
],
1308
"subsets": [
1309
"latin"
1310
],
1311
- "version": "v6",
1312
"lastModified": "2015-04-06",
1313
"files": {
1314
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/sigmarone/v6/oh_5NxD5JBZksdo2EntKefesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf"
1315
}
1316
},
1317
{
1318
"kind": "webfonts#webfont",
1319
- "family": "Signika",
1320
"category": "sans-serif",
1321
"variants": [
1322
- "300",
1323
- "regular",
1324
- "600",
1325
- "700"
1326
],
1327
"subsets": [
1328
- "latin",
1329
- "latin-ext"
1330
],
1331
"version": "v6",
1332
"lastModified": "2015-04-06",
1333
"files": {
1334
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/signika/v6/0wDPonOzsYeEo-1KO78w4fesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
1335
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/signika/v6/WvDswbww0oAtvBg2l1L-9w.ttf",
1336
- "600": "http://fonts.gstatic.com/s/signika/v6/lQMOF6NUN2ooR7WvB7tADvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
1337
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/signika/v6/lEcnfPBICWJPv5BbVNnFJPesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf"
1338
}
1339
},
1340
{
1341
"kind": "webfonts#webfont",
1342
- "family": "Francois One",
1343
"category": "sans-serif",
1344
"variants": [
1345
- "regular"
1346
],
1347
"subsets": [
1348
"latin",
1349
"latin-ext"
1350
],
1351
- "version": "v9",
1352
"lastModified": "2015-04-06",
1353
"files": {
1354
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/francoisone/v9/bYbkq2nU2TSx4SwFbz5sCC3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf"
1355
}
1356
},
1357
{
1358
"kind": "webfonts#webfont",
1359
- "family": "Ubuntu Condensed",
1360
- "category": "sans-serif",
1361
"variants": [
1362
- "regular"
1363
],
1364
"subsets": [
1365
- "greek",
1366
"latin",
1367
- "latin-ext",
1368
- "cyrillic-ext",
1369
- "greek-ext",
1370
- "cyrillic"
1371
],
1372
- "version": "v7",
1373
- "lastModified": "2015-08-26",
1374
"files": {
1375
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/ubuntucondensed/v7/DBCt-NXN57MTAFjitYxdrKDbm6fPDOZJsR8PmdG62gY.ttf"
1376
}
1377
},
1378
{
1379
"kind": "webfonts#webfont",
1380
- "family": "Shadows Into Light",
1381
- "category": "handwriting",
1382
"variants": [
1383
- "regular"
1384
],
1385
"subsets": [
1386
"latin"
1387
],
1388
- "version": "v6",
1389
- "lastModified": "2015-04-06",
1390
"files": {
1391
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/shadowsintolight/v6/clhLqOv7MXn459PTh0gXYAW_5bEze-iLRNvGrRpJsfM.ttf"
1392
}
1393
},
1394
{
1395
"kind": "webfonts#webfont",
1396
- "family": "Maven Pro",
1397
"category": "sans-serif",
1398
"variants": [
1399
"regular",
1400
- "500",
1401
"700",
1402
- "900"
1403
],
1404
"subsets": [
1405
- "latin"
1406
],
1407
"version": "v7",
1408
"lastModified": "2015-04-06",
1409
"files": {
1410
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/mavenpro/v7/sqPJIFG4gqsjl-0q_46Gbw.ttf",
1411
- "500": "http://fonts.gstatic.com/s/mavenpro/v7/SQVfzoJBbj9t3aVcmbspRi3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf",
1412
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/mavenpro/v7/uDssvmXgp7Nj3i336k_dSi3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf",
1413
- "900": "http://fonts.gstatic.com/s/mavenpro/v7/-91TwiFzqeL1F7Kh91APwS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf"
1414
}
1415
},
1416
{
1417
"kind": "webfonts#webfont",
1418
- "family": "Pacifico",
1419
- "category": "handwriting",
1420
"variants": [
1421
- "regular"
1422
],
1423
"subsets": [
1424
"latin"
@@ -1426,126 +1555,143 @@
1426
"version": "v7",
1427
"lastModified": "2015-04-06",
1428
"files": {
1429
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/pacifico/v7/GIrpeRY1r5CzbfL8r182lw.ttf"
1430
}
1431
},
1432
{
1433
"kind": "webfonts#webfont",
1434
- "family": "Cuprum",
1435
"category": "sans-serif",
1436
"variants": [
1437
"regular",
1438
"italic",
1439
"700",
1440
- "700italic"
1441
],
1442
"subsets": [
1443
"latin",
1444
- "latin-ext",
1445
- "cyrillic"
1446
],
1447
"version": "v7",
1448
- "lastModified": "2015-04-06",
1449
"files": {
1450
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/cuprum/v7/JgXs0F_UiaEdAS74msmFNg.ttf",
1451
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/cuprum/v7/cLEz0KV6OxInnktSzpk58g.ttf",
1452
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/cuprum/v7/6tl3_FkDeXSD72oEHuJh4w.ttf",
1453
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/cuprum/v7/bnkXaBfoYvaJ75axRPSwVKCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf"
1454
}
1455
},
1456
{
1457
"kind": "webfonts#webfont",
1458
- "family": "Crimson Text",
1459
"category": "serif",
1460
"variants": [
1461
"regular",
1462
"italic",
1463
- "600",
1464
- "600italic",
1465
"700",
1466
- "700italic"
1467
],
1468
"subsets": [
1469
- "latin"
1470
],
1471
- "version": "v6",
1472
"lastModified": "2015-04-06",
1473
"files": {
1474
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/crimsontext/v6/3IFMwfRa07i-auYR-B-zNS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf",
1475
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/crimsontext/v6/a5QZnvmn5amyNI-t2BMkWPMZXuCXbOrAvx5R0IT5Oyo.ttf",
1476
- "600": "http://fonts.gstatic.com/s/crimsontext/v6/rEy5tGc5HdXy56Xvd4f3I2v8CylhIUtwUiYO7Z2wXbE.ttf",
1477
- "600italic": "http://fonts.gstatic.com/s/crimsontext/v6/4j4TR-EfnvCt43InYpUNDIR-5-urNOGAobhAyctHvW8.ttf",
1478
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/crimsontext/v6/rEy5tGc5HdXy56Xvd4f3I0D2ttfZwueP-QU272T9-k4.ttf",
1479
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/crimsontext/v6/4j4TR-EfnvCt43InYpUNDPAs9-1nE9qOqhChW0m4nDE.ttf"
1480
}
1481
},
1482
{
1483
"kind": "webfonts#webfont",
1484
- "family": "Varela Round",
1485
"category": "sans-serif",
1486
"variants": [
1487
- "regular"
1488
],
1489
"subsets": [
1490
- "latin"
1491
],
1492
- "version": "v6",
1493
"lastModified": "2015-04-06",
1494
"files": {
1495
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/varelaround/v6/APH4jr0uSos5wiut5cpjri3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf"
1496
}
1497
},
1498
{
1499
"kind": "webfonts#webfont",
1500
- "family": "Merriweather Sans",
1501
"category": "sans-serif",
1502
"variants": [
1503
"300",
1504
- "300italic",
1505
"regular",
1506
- "italic",
1507
- "700",
1508
- "700italic",
1509
- "800",
1510
- "800italic"
1511
],
1512
"subsets": [
1513
- "latin",
1514
- "latin-ext"
1515
],
1516
"version": "v5",
1517
"lastModified": "2015-04-06",
1518
"files": {
1519
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweathersans/v5/6LmGj5dOJopQKEkt88Gowan5N8K-_DP0e9e_v51obXQ.ttf",
1520
- "300italic": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweathersans/v5/nAqt4hiqwq3tzCecpgPmVdytE4nGXk2hYD5nJ740tBw.ttf",
1521
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweathersans/v5/AKu1CjQ4qnV8MUltkAX3sOAj_ty82iuwwDTNEYXGiyQ.ttf",
1522
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweathersans/v5/3Mz4hOHzs2npRMG3B1ascZ32VBCoA_HLsn85tSWZmdo.ttf",
1523
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweathersans/v5/6LmGj5dOJopQKEkt88GowbqxG25nQNOioCZSK4sU-CA.ttf",
1524
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweathersans/v5/nAqt4hiqwq3tzCecpgPmVbuqAJxizi8Dk_SK5et7kMg.ttf",
1525
- "800": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweathersans/v5/6LmGj5dOJopQKEkt88GowYufzO2zUYSj5LqoJ3UGkco.ttf",
1526
- "800italic": "http://fonts.gstatic.com/s/merriweathersans/v5/nAqt4hiqwq3tzCecpgPmVdDmPrYMy3aZO4LmnZsxTQw.ttf"
1527
}
1528
},
1529
{
1530
"kind": "webfonts#webfont",
1531
- "family": "Orbitron",
1532
"category": "sans-serif",
1533
"variants": [
1534
"regular",
1535
- "500",
1536
- "700",
1537
- "900"
1538
],
1539
"subsets": [
1540
- "latin"
1541
],
1542
- "version": "v7",
1543
- "lastModified": "2015-08-14",
1544
"files": {
1545
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/orbitron/v7/DY8swouAZjR3RaUPRf0HDQ.ttf",
1546
- "500": "http://fonts.gstatic.com/s/orbitron/v7/p-y_ffzMdo5JN_7ia0vYEqCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf",
1547
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/orbitron/v7/PS9_6SLkY1Y6OgPO3APr6qCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf",
1548
- "900": "http://fonts.gstatic.com/s/orbitron/v7/2I3-8i9hT294TE_pyjy9SaCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf"
1549
}
1550
},
1551
{
@@ -1571,22 +1717,6 @@
1571
"700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/karla/v5/3YDyi09gQjCRh-5-SVhTTvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf"
1572
}
1573
},
1574
- {
1575
- "kind": "webfonts#webfont",
1576
- "family": "Architects Daughter",
1577
- "category": "handwriting",
1578
- "variants": [
1579
- "regular"
1580
- ],
1581
- "subsets": [
1582
- "latin"
1583
- ],
1584
- "version": "v6",
1585
- "lastModified": "2015-04-06",
1586
- "files": {
1587
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/architectsdaughter/v6/RXTgOOQ9AAtaVOHxx0IUBMCy0EhZjHzu-y0e6uLf4Fg.ttf"
1588
- }
1589
- },
1590
{
1591
"kind": "webfonts#webfont",
1592
"family": "Righteous",
@@ -1606,22 +1736,20 @@
1606
},
1607
{
1608
"kind": "webfonts#webfont",
1609
- "family": "Quicksand",
1610
- "category": "sans-serif",
1611
"variants": [
1612
- "300",
1613
"regular",
1614
"700"
1615
],
1616
"subsets": [
1617
"latin"
1618
],
1619
- "version": "v5",
1620
"lastModified": "2015-04-06",
1621
"files": {
1622
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v5/qhfoJiLu10kFjChCCTvGlC3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf",
1623
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v5/Ngv3fIJjKB7sD-bTUGIFCA.ttf",
1624
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/quicksand/v5/32nyIRHyCu6iqEka_hbKsi3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf"
1625
}
1626
},
1627
{
@@ -1644,27 +1772,27 @@
1644
},
1645
{
1646
"kind": "webfonts#webfont",
1647
- "family": "Bangers",
1648
"category": "display",
1649
"variants": [
1650
"regular"
1651
],
1652
"subsets": [
1653
- "latin"
1654
],
1655
"version": "v8",
1656
- "lastModified": "2015-08-14",
1657
"files": {
1658
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/bangers/v8/WAffdge5w99Xif-DLeqmcA.ttf"
1659
}
1660
},
1661
{
1662
"kind": "webfonts#webfont",
1663
- "family": "Dancing Script",
1664
- "category": "handwriting",
1665
"variants": [
1666
- "regular",
1667
- "700"
1668
],
1669
"subsets": [
1670
"latin"
@@ -1672,105 +1800,61 @@
1672
"version": "v6",
1673
"lastModified": "2015-04-06",
1674
"files": {
1675
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v6/DK0eTGXiZjN6yA8zAEyM2RnpV0hQCek3EmWnCPrvGRM.ttf",
1676
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/dancingscript/v6/KGBfwabt0ZRLA5W1ywjowb_dAmXiKjTPGCuO6G2MbfA.ttf"
1677
}
1678
},
1679
{
1680
"kind": "webfonts#webfont",
1681
- "family": "PT Sans Caption",
1682
- "category": "sans-serif",
1683
"variants": [
1684
- "regular",
1685
- "700"
1686
],
1687
"subsets": [
1688
- "latin",
1689
- "latin-ext",
1690
- "cyrillic-ext",
1691
- "cyrillic"
1692
],
1693
- "version": "v9",
1694
- "lastModified": "2015-04-06",
1695
"files": {
1696
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/ptsanscaption/v9/OXYTDOzBcXU8MTNBvBHeSW8by34Z3mUMtM-o4y-SHCY.ttf",
1697
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/ptsanscaption/v9/Q-gJrFokeE7JydPpxASt25tc0eyfI4QDEsobEEpk_hA.ttf"
1698
}
1699
},
1700
{
1701
"kind": "webfonts#webfont",
1702
- "family": "Exo",
1703
"category": "sans-serif",
1704
"variants": [
1705
- "100",
1706
- "100italic",
1707
- "200",
1708
- "200italic",
1709
- "300",
1710
- "300italic",
1711
- "regular",
1712
- "italic",
1713
- "500",
1714
- "500italic",
1715
- "600",
1716
- "600italic",
1717
- "700",
1718
- "700italic",
1719
- "800",
1720
- "800italic",
1721
- "900",
1722
- "900italic"
1723
],
1724
"subsets": [
1725
- "latin",
1726
- "latin-ext"
1727
],
1728
- "version": "v4",
1729
"lastModified": "2015-04-06",
1730
"files": {
1731
- "100": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/RI7A9uwjRmPbVp0n8e-Jvg.ttf",
1732
- "100italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/qtGyZZlWb2EEvby3ZPosxw.ttf",
1733
- "200": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/F8OfC_swrRRxpFt-tlXZQg.ttf",
1734
- "200italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/fr4HBfXHYiIngW2_bhlgRw.ttf",
1735
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/SBrN7TKUqgGUvfxqHqsnNw.ttf",
1736
- "300italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/3gmiLjBegIfcDLISjTGA1g.ttf",
1737
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/eUEzTFueNXRVhbt4PEB8kQ.ttf",
1738
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/cfgolWisMSURhpQeVHl_NA.ttf",
1739
- "500": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/jCg6DmGGXt_OVyp5ofQHPw.ttf",
1740
- "500italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/lo5eTdCNJZQVN08p8RnzAQ.ttf",
1741
- "600": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/q_SG5kXUmOcIvFpgtdZnlw.ttf",
1742
- "600italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/0cExa8K_pxS2lTuMr68XUA.ttf",
1743
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/3_jwsL4v9uHjl5Q37G57mw.ttf",
1744
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/0me55yJIxd5vyQ9bF7SsiA.ttf",
1745
- "800": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/yLPuxBuV0lzqibRJyooOJg.ttf",
1746
- "800italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/n3LejeKVj_8gtZq5fIgNYw.ttf",
1747
- "900": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/97d0nd6Yv4-SA_X92xAuZA.ttf",
1748
- "900italic": "http://fonts.gstatic.com/s/exo/v4/JHTkQVhzyLtkY13Ye95TJQ.ttf"
1749
}
1750
},
1751
{
1752
"kind": "webfonts#webfont",
1753
- "family": "Amatic SC",
1754
- "category": "handwriting",
1755
"variants": [
1756
- "regular",
1757
- "700"
1758
],
1759
"subsets": [
1760
- "latin",
1761
- "latin-ext"
1762
],
1763
- "version": "v8",
1764
- "lastModified": "2015-09-09",
1765
"files": {
1766
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/amaticsc/v8/MldbRWLFytvqxU1y81xSVg.ttf",
1767
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/amaticsc/v8/IDnkRTPGcrSVo50UyYNK7y3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf"
1768
}
1769
},
1770
{
1771
"kind": "webfonts#webfont",
1772
- "family": "Questrial",
1773
- "category": "sans-serif",
1774
"variants": [
1775
"regular"
1776
],
@@ -1780,28 +1864,29 @@
1780
"version": "v6",
1781
"lastModified": "2015-04-06",
1782
"files": {
1783
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/questrial/v6/MoHHaw_WwNs_hd9ob1zTVw.ttf"
1784
}
1785
},
1786
{
1787
"kind": "webfonts#webfont",
1788
- "family": "Chewy",
1789
- "category": "display",
1790
"variants": [
1791
"regular"
1792
],
1793
"subsets": [
1794
- "latin"
1795
],
1796
- "version": "v7",
1797
"lastModified": "2015-04-06",
1798
"files": {
1799
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/chewy/v7/hcDN5cvQdIu6Bx4mg_TSyw.ttf"
1800
}
1801
},
1802
{
1803
"kind": "webfonts#webfont",
1804
- "family": "Patua One",
1805
"category": "display",
1806
"variants": [
1807
"regular"
@@ -1809,19 +1894,35 @@
1809
"subsets": [
1810
"latin"
1811
],
1812
- "version": "v6",
1813
"lastModified": "2015-04-06",
1814
"files": {
1815
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/patuaone/v6/njZwotTYjswR4qdhsW-kJw.ttf"
1816
}
1817
},
1818
{
1819
"kind": "webfonts#webfont",
1820
- "family": "Monda",
1821
"category": "sans-serif",
1822
"variants": [
1823
"regular",
1824
- "700"
1825
],
1826
"subsets": [
1827
"latin",
@@ -1830,33 +1931,31 @@
1830
"version": "v4",
1831
"lastModified": "2015-04-06",
1832
"files": {
1833
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/monda/v4/qFMHZ9zvR6B_gnoIgosPrw.ttf",
1834
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/monda/v4/EVOzZUyc_j1w2GuTgTAW1g.ttf"
1835
- }
1836
- },
1837
- {
1838
- "kind": "webfonts#webfont",
1839
- "family": "Abril Fatface",
1840
- "category": "display",
1841
- "variants": [
1842
- "regular"
1843
- ],
1844
- "subsets": [
1845
- "latin",
1846
- "latin-ext"
1847
- ],
1848
- "version": "v8",
1849
- "lastModified": "2015-04-06",
1850
- "files": {
1851
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/abrilfatface/v8/X1g_KwGeBV3ajZIXQ9VnDojjx0o0jr6fNXxPgYh_a8Q.ttf"
1852
}
1853
},
1854
{
1855
"kind": "webfonts#webfont",
1856
- "family": "BenchNine",
1857
"category": "sans-serif",
1858
"variants": [
1859
- "300",
1860
"regular",
1861
"700"
1862
],
@@ -1867,9 +1966,8 @@
1867
"version": "v4",
1868
"lastModified": "2015-04-06",
1869
"files": {
1870
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/benchnine/v4/ah9xtUy9wLQ3qnWa2p-piS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf",
1871
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/benchnine/v4/h3OAlYqU3aOeNkuXgH2Q2w.ttf",
1872
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/benchnine/v4/qZpi6ZVZg3L2RL_xoBLxWS3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf"
1873
}
1874
},
1875
{
@@ -1897,25 +1995,8 @@
1897
"regular": "http://fonts.gstatic.com/s/sourcecodepro/v6/mrl8jkM18OlOQN8JLgasD9Rl0pGnog23EMYRrBmUzJQ.ttf",
1898
"500": "http://fonts.gstatic.com/s/sourcecodepro/v6/leqv3v-yTsJNC7nFznSMqX63uKwMO11Of4rJWV582wg.ttf",
1899
"600": "http://fonts.gstatic.com/s/sourcecodepro/v6/leqv3v-yTsJNC7nFznSMqeiMeWyi5E_-XkTgB5psiDg.ttf",
1900
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/sourcecodepro/v6/leqv3v-yTsJNC7nFznSMqfgXsetDviZcdR5OzC1KPcw.ttf",
1901
- "900": "http://fonts.gstatic.com/s/sourcecodepro/v6/leqv3v-yTsJNC7nFznSMqRA_awHl7mXRjE_LQVochcU.ttf"
1902
- }
1903
- },
1904
- {
1905
- "kind": "webfonts#webfont",
1906
- "family": "Pathway Gothic One",
1907
- "category": "sans-serif",
1908
- "variants": [
1909
- "regular"
1910
- ],
1911
- "subsets": [
1912
- "latin",
1913
- "latin-ext"
1914
- ],
1915
- "version": "v4",
1916
- "lastModified": "2015-04-06",
1917
- "files": {
1918
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/pathwaygothicone/v4/Lqv9ztoTUV8Q0FmQZzPqaA6A6xIYD7vYcYDop1i-K-c.ttf"
1919
}
1920
},
1921
{
@@ -1954,7 +2035,7 @@
1954
},
1955
{
1956
"kind": "webfonts#webfont",
1957
- "family": "Istok Web",
1958
"category": "sans-serif",
1959
"variants": [
1960
"regular",
@@ -1964,9 +2045,32 @@
1964
],
1965
"subsets": [
1966
"latin",
1967
- "latin-ext",
1968
"cyrillic-ext",
1969
- "cyrillic"
1970
],
1971
"version": "v10",
1972
"lastModified": "2015-06-11",
@@ -1979,167 +2083,180 @@
1979
},
1980
{
1981
"kind": "webfonts#webfont",
1982
- "family": "News Cycle",
1983
"category": "sans-serif",
1984
"variants": [
1985
- "regular",
1986
- "700"
1987
],
1988
"subsets": [
1989
"latin",
1990
"latin-ext"
1991
],
1992
- "version": "v13",
1993
- "lastModified": "2015-04-16",
1994
"files": {
1995
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/newscycle/v13/xyMAr8VfiUzIOvS1abHJO_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf",
1996
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/newscycle/v13/G28Ny31cr5orMqEQy6ljtwJKKGfqHaYFsRG-T3ceEVo.ttf"
1997
}
1998
},
1999
{
2000
"kind": "webfonts#webfont",
2001
- "family": "Noticia Text",
2002
"category": "serif",
2003
"variants": [
2004
"regular",
2005
- "italic",
2006
- "700",
2007
- "700italic"
2008
],
2009
"subsets": [
2010
- "vietnamese",
2011
"latin",
2012
"latin-ext"
2013
],
2014
- "version": "v6",
2015
"lastModified": "2015-04-06",
2016
"files": {
2017
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v6/wdyV6x3eKpdeUPQ7BJ5uUC3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf",
2018
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v6/dAuxVpkYE_Q_IwIm6elsKPMZXuCXbOrAvx5R0IT5Oyo.ttf",
2019
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v6/pEko-RqEtp45bE2P80AAKUD2ttfZwueP-QU272T9-k4.ttf",
2020
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/noticiatext/v6/-rQ7V8ARjf28_b7kRa0JuvAs9-1nE9qOqhChW0m4nDE.ttf"
2021
}
2022
},
2023
{
2024
"kind": "webfonts#webfont",
2025
- "family": "Gudea",
2026
- "category": "sans-serif",
2027
"variants": [
2028
- "regular",
2029
- "italic",
2030
- "700"
2031
],
2032
"subsets": [
2033
- "latin",
2034
- "latin-ext"
2035
],
2036
"version": "v4",
2037
"lastModified": "2015-04-06",
2038
"files": {
2039
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/gudea/v4/S-4QqBlkMPiiA3jNeCR5yw.ttf",
2040
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/gudea/v4/7mNgsGw_vfS-uUgRVXNDSw.ttf",
2041
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/gudea/v4/lsip4aiWhJ9bx172Y9FN_w.ttf"
2042
}
2043
},
2044
{
2045
"kind": "webfonts#webfont",
2046
- "family": "Crete Round",
2047
- "category": "serif",
2048
"variants": [
2049
"regular",
2050
- "italic"
2051
],
2052
"subsets": [
2053
"latin",
2054
"latin-ext"
2055
],
2056
- "version": "v5",
2057
"lastModified": "2015-04-06",
2058
"files": {
2059
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/creteround/v5/B8EwN421qqOCCT8vOH4wJ6CWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf",
2060
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/creteround/v5/5xAt7XK2vkUdjhGtt98unUeOrDcLawS7-ssYqLr2Xp4.ttf"
2061
}
2062
},
2063
{
2064
"kind": "webfonts#webfont",
2065
- "family": "Pontano Sans",
2066
- "category": "sans-serif",
2067
"variants": [
2068
- "regular"
2069
],
2070
"subsets": [
2071
"latin",
2072
"latin-ext"
2073
],
2074
- "version": "v4",
2075
"lastModified": "2015-04-06",
2076
"files": {
2077
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/pontanosans/v4/gTHiwyxi6S7iiHpqAoiE3C3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf"
2078
}
2079
},
2080
{
2081
"kind": "webfonts#webfont",
2082
- "family": "Russo One",
2083
- "category": "sans-serif",
2084
"variants": [
2085
"regular"
2086
],
2087
"subsets": [
2088
- "latin",
2089
- "latin-ext",
2090
- "cyrillic"
2091
],
2092
- "version": "v5",
2093
"lastModified": "2015-08-14",
2094
"files": {
2095
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/russoone/v5/zfwxZ--UhUc7FVfgT21PRQ.ttf"
2096
}
2097
},
2098
{
2099
"kind": "webfonts#webfont",
2100
- "family": "Quattrocento Sans",
2101
"category": "sans-serif",
2102
"variants": [
2103
"regular",
2104
- "italic",
2105
- "700",
2106
- "700italic"
2107
],
2108
"subsets": [
2109
"latin",
2110
"latin-ext"
2111
],
2112
- "version": "v8",
2113
"lastModified": "2015-04-06",
2114
"files": {
2115
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/quattrocentosans/v8/efd6FGWWGX5Z3ztwLBrG9eAj_ty82iuwwDTNEYXGiyQ.ttf",
2116
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/quattrocentosans/v8/8PXYbvM__bjl0rBnKiByg532VBCoA_HLsn85tSWZmdo.ttf",
2117
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/quattrocentosans/v8/tXSgPxDl7Lk8Zr_5qX8FIbqxG25nQNOioCZSK4sU-CA.ttf",
2118
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/quattrocentosans/v8/8N1PdXpbG6RtFvTjl-5E7buqAJxizi8Dk_SK5et7kMg.ttf"
2119
}
2120
},
2121
{
2122
"kind": "webfonts#webfont",
2123
- "family": "Ropa Sans",
2124
- "category": "sans-serif",
2125
"variants": [
2126
"regular",
2127
- "italic"
2128
],
2129
"subsets": [
2130
"latin",
2131
"latin-ext"
2132
],
2133
- "version": "v5",
2134
- "lastModified": "2015-09-09",
2135
"files": {
2136
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/ropasans/v5/Gba7ZzVBuhg6nX_AoSwlkQ.ttf",
2137
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/ropasans/v5/V1zbhZQscNrh63dy5Jk2nqCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf"
2138
}
2139
},
2140
{
2141
"kind": "webfonts#webfont",
2142
- "family": "Gloria Hallelujah",
2143
"category": "handwriting",
2144
"variants": [
2145
"regular"
@@ -2147,32 +2264,27 @@
2147
"subsets": [
2148
"latin"
2149
],
2150
- "version": "v8",
2151
- "lastModified": "2015-08-14",
2152
"files": {
2153
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/gloriahallelujah/v8/CA1k7SlXcY5kvI81M_R28Q3RdPdyebSUyJECJouPsvA.ttf"
2154
}
2155
},
2156
{
2157
"kind": "webfonts#webfont",
2158
- "family": "Lobster Two",
2159
- "category": "display",
2160
"variants": [
2161
- "regular",
2162
- "italic",
2163
- "700",
2164
- "700italic"
2165
],
2166
"subsets": [
2167
- "latin"
2168
],
2169
- "version": "v7",
2170
"lastModified": "2015-04-06",
2171
"files": {
2172
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/lobstertwo/v7/xb9aY4w9ceh8JRzobID1naCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf",
2173
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/lobstertwo/v7/Ul_16MSbfayQv1I4QhLEoEeOrDcLawS7-ssYqLr2Xp4.ttf",
2174
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/lobstertwo/v7/bmdxOflBqMqjEC0-kGsIiHe1Pd76Vl7zRpE7NLJQ7XU.ttf",
2175
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/lobstertwo/v7/LEkN2_no_6kFvRfiBZ8xpM_zJjSACmk0BRPxQqhnNLU.ttf"
2176
}
2177
},
2178
{
@@ -2183,11 +2295,11 @@
2183
"regular"
2184
],
2185
"subsets": [
2186
- "vietnamese",
2187
- "latin",
2188
- "latin-ext",
2189
"cyrillic-ext",
2190
- "cyrillic"
2191
],
2192
"version": "v7",
2193
"lastModified": "2015-04-06",
@@ -2197,7 +2309,7 @@
2197
},
2198
{
2199
"kind": "webfonts#webfont",
2200
- "family": "Rambla",
2201
"category": "sans-serif",
2202
"variants": [
2203
"regular",
@@ -2205,6 +2317,26 @@
2205
"700",
2206
"700italic"
2207
],
2208
"subsets": [
2209
"latin",
2210
"latin-ext"
@@ -2212,15 +2344,13 @@
2212
"version": "v4",
2213
"lastModified": "2015-04-06",
2214
"files": {
2215
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/rambla/v4/YaTmpvm5gFg_ShJKTQmdzg.ttf",
2216
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/rambla/v4/mhUgsKmp0qw3uATdDDAuwA.ttf",
2217
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/rambla/v4/C5VZH8BxQKmnBuoC00UPpw.ttf",
2218
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/rambla/v4/ziMzUZya6QahrKONSI1TzqCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf"
2219
}
2220
},
2221
{
2222
"kind": "webfonts#webfont",
2223
- "family": "Archivo Black",
2224
"category": "sans-serif",
2225
"variants": [
2226
"regular"
@@ -2232,74 +2362,74 @@
2232
"version": "v4",
2233
"lastModified": "2015-04-06",
2234
"files": {
2235
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/archivoblack/v4/WoAoVT7K3k7hHfxKbvB6B51XQG8isOYYJhPIYAyrESQ.ttf"
2236
}
2237
},
2238
{
2239
"kind": "webfonts#webfont",
2240
- "family": "Didact Gothic",
2241
"category": "sans-serif",
2242
"variants": [
2243
- "regular"
2244
],
2245
"subsets": [
2246
- "greek",
2247
"latin",
2248
- "latin-ext",
2249
- "cyrillic-ext",
2250
- "greek-ext",
2251
- "cyrillic"
2252
],
2253
- "version": "v7",
2254
- "lastModified": "2015-04-06",
2255
"files": {
2256
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/didactgothic/v7/v8_72sD3DYMKyM0dn3LtWotBLojGU5Qdl8-5NL4v70w.ttf"
2257
}
2258
},
2259
{
2260
"kind": "webfonts#webfont",
2261
- "family": "Covered By Your Grace",
2262
- "category": "handwriting",
2263
"variants": [
2264
- "regular"
2265
],
2266
"subsets": [
2267
"latin"
2268
],
2269
- "version": "v6",
2270
"lastModified": "2015-04-06",
2271
"files": {
2272
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/coveredbyyourgrace/v6/6ozZp4BPlrbDRWPe3EBGA6CVUMdvnk-GcAiZQrX9Gek.ttf"
2273
}
2274
},
2275
{
2276
"kind": "webfonts#webfont",
2277
- "family": "Comfortaa",
2278
- "category": "display",
2279
"variants": [
2280
- "300",
2281
"regular",
2282
- "700"
2283
],
2284
"subsets": [
2285
- "greek",
2286
- "latin",
2287
- "latin-ext",
2288
- "cyrillic-ext",
2289
- "cyrillic"
2290
],
2291
- "version": "v7",
2292
"lastModified": "2015-04-06",
2293
"files": {
2294
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/comfortaa/v7/r_tUZNl0G8xCoOmp_JkSCi3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf",
2295
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/comfortaa/v7/lZx6C1VViPgSOhCBUP7hXA.ttf",
2296
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/comfortaa/v7/fND5XPYKrF2tQDwwfWZJIy3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf"
2297
}
2298
},
2299
{
2300
"kind": "webfonts#webfont",
2301
- "family": "Kaushan Script",
2302
- "category": "handwriting",
2303
"variants": [
2304
"regular"
2305
],
@@ -2310,36 +2440,40 @@
2310
"version": "v4",
2311
"lastModified": "2015-04-06",
2312
"files": {
2313
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/kaushanscript/v4/qx1LSqts-NtiKcLw4N03IBnpV0hQCek3EmWnCPrvGRM.ttf"
2314
}
2315
},
2316
{
2317
"kind": "webfonts#webfont",
2318
- "family": "Passion One",
2319
- "category": "display",
2320
"variants": [
2321
"regular",
2322
"700",
2323
- "900"
2324
],
2325
"subsets": [
2326
"latin",
2327
"latin-ext"
2328
],
2329
- "version": "v6",
2330
"lastModified": "2015-04-06",
2331
"files": {
2332
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/passionone/v6/1UIK1tg3bKJ4J3o35M4heqCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf",
2333
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/passionone/v6/feOcYDy2R-f3Ysy72PYJ2ne1Pd76Vl7zRpE7NLJQ7XU.ttf",
2334
- "900": "http://fonts.gstatic.com/s/passionone/v6/feOcYDy2R-f3Ysy72PYJ2ienaqEuufTBk9XMKnKmgDA.ttf"
2335
}
2336
},
2337
{
2338
"kind": "webfonts#webfont",
2339
- "family": "Courgette",
2340
- "category": "handwriting",
2341
"variants": [
2342
- "regular"
2343
],
2344
"subsets": [
2345
"latin",
@@ -2348,33 +2482,32 @@
2348
"version": "v4",
2349
"lastModified": "2015-04-06",
2350
"files": {
2351
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/courgette/v4/2YO0EYtyE9HUPLZprahpZA.ttf"
2352
}
2353
},
2354
{
2355
"kind": "webfonts#webfont",
2356
- "family": "Old Standard TT",
2357
- "category": "serif",
2358
"variants": [
2359
- "regular",
2360
- "italic",
2361
- "700"
2362
],
2363
"subsets": [
2364
- "latin"
2365
],
2366
"version": "v7",
2367
"lastModified": "2015-04-06",
2368
"files": {
2369
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/oldstandardtt/v7/n6RTCDcIPWSE8UNBa4k-DLcB5jyhm1VsHs65c3QNDr0.ttf",
2370
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/oldstandardtt/v7/QQT_AUSp4AV4dpJfIN7U5PWrQzeMtsHf8QsWQ2cZg3c.ttf",
2371
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/oldstandardtt/v7/5Ywdce7XEbTSbxs__4X1_HJqbZqK7TdZ58X80Q_Lw8Y.ttf"
2372
}
2373
},
2374
{
2375
"kind": "webfonts#webfont",
2376
- "family": "Armata",
2377
- "category": "sans-serif",
2378
"variants": [
2379
"regular"
2380
],
@@ -2382,15 +2515,15 @@
2382
"latin",
2383
"latin-ext"
2384
],
2385
- "version": "v6",
2386
"lastModified": "2015-04-06",
2387
"files": {
2388
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/armata/v6/1H8FwGgIRrbYtxSfXhOHlQ.ttf"
2389
}
2390
},
2391
{
2392
"kind": "webfonts#webfont",
2393
- "family": "Cantarell",
2394
"category": "sans-serif",
2395
"variants": [
2396
"regular",
@@ -2399,42 +2532,26 @@
2399
"700italic"
2400
],
2401
"subsets": [
2402
- "latin"
2403
- ],
2404
- "version": "v6",
2405
- "lastModified": "2015-04-06",
2406
- "files": {
2407
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/cantarell/v6/p5ydP_uWQ5lsFzcP_XVMEw.ttf",
2408
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/cantarell/v6/DTCLtOSqP-7dgM-V_xKUjqCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf",
2409
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/cantarell/v6/Yir4ZDsCn4g1kWopdg-ehC3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf",
2410
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/cantarell/v6/weehrwMeZBXb0QyrWnRwFXe1Pd76Vl7zRpE7NLJQ7XU.ttf"
2411
- }
2412
- },
2413
- {
2414
- "kind": "webfonts#webfont",
2415
- "family": "Fredoka One",
2416
- "category": "display",
2417
- "variants": [
2418
- "regular"
2419
- ],
2420
- "subsets": [
2421
- "latin"
2422
],
2423
- "version": "v4",
2424
"lastModified": "2015-04-06",
2425
"files": {
2426
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/fredokaone/v4/QKfwXi-z-KtJAlnO2ethYqCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf"
2427
}
2428
},
2429
{
2430
"kind": "webfonts#webfont",
2431
- "family": "Chivo",
2432
- "category": "sans-serif",
2433
"variants": [
2434
"regular",
2435
"italic",
2436
- "900",
2437
- "900italic"
2438
],
2439
"subsets": [
2440
"latin"
@@ -2442,16 +2559,15 @@
2442
"version": "v7",
2443
"lastModified": "2015-04-06",
2444
"files": {
2445
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/chivo/v7/L88PEuzS9eRfHRZhAPhZyw.ttf",
2446
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/chivo/v7/Oe3-Q-a2kBzPnhHck_baMg.ttf",
2447
- "900": "http://fonts.gstatic.com/s/chivo/v7/JAdkiWd46QCW4vOsj3dzTA.ttf",
2448
- "900italic": "http://fonts.gstatic.com/s/chivo/v7/LoszYnE86q2wJEOjCigBQ_esZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf"
2449
}
2450
},
2451
{
2452
"kind": "webfonts#webfont",
2453
- "family": "Philosopher",
2454
- "category": "sans-serif",
2455
"variants": [
2456
"regular",
2457
"italic",
@@ -2459,180 +2575,175 @@
2459
"700italic"
2460
],
2461
"subsets": [
2462
"latin",
2463
- "cyrillic"
2464
],
2465
- "version": "v7",
2466
- "lastModified": "2015-04-06",
2467
"files": {
2468
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/philosopher/v7/oZLTrB9jmJsyV0u_T0TKEaCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf",
2469
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/philosopher/v7/_9Hnc_gz9k7Qq6uKaeHKmUeOrDcLawS7-ssYqLr2Xp4.ttf",
2470
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/philosopher/v7/napvkewXG9Gqby5vwGHICHe1Pd76Vl7zRpE7NLJQ7XU.ttf",
2471
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/philosopher/v7/PuKlryTcvTj7-qZWfLCFIM_zJjSACmk0BRPxQqhnNLU.ttf"
2472
}
2473
},
2474
{
2475
"kind": "webfonts#webfont",
2476
- "family": "Voltaire",
2477
"category": "sans-serif",
2478
"variants": [
2479
"regular"
2480
],
2481
"subsets": [
2482
- "latin"
2483
],
2484
"version": "v6",
2485
"lastModified": "2015-04-06",
2486
"files": {
2487
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/voltaire/v6/WvqBzaGEBbRV-hrahwO2cA.ttf"
2488
}
2489
},
2490
{
2491
"kind": "webfonts#webfont",
2492
- "family": "Ruda",
2493
- "category": "sans-serif",
2494
"variants": [
2495
"regular",
2496
- "700",
2497
- "900"
2498
],
2499
"subsets": [
2500
"latin",
2501
"latin-ext"
2502
],
2503
- "version": "v7",
2504
"lastModified": "2015-04-06",
2505
"files": {
2506
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/ruda/v7/jPEIPB7DM2DNK_uBGv2HGw.ttf",
2507
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/ruda/v7/JABOu1SYOHcGXVejUq4w6g.ttf",
2508
- "900": "http://fonts.gstatic.com/s/ruda/v7/Uzusv-enCjoIrznlJJaBRw.ttf"
2509
}
2510
},
2511
{
2512
"kind": "webfonts#webfont",
2513
- "family": "ABeeZee",
2514
"category": "sans-serif",
2515
"variants": [
2516
- "regular",
2517
- "italic"
2518
],
2519
"subsets": [
2520
- "latin"
2521
],
2522
- "version": "v4",
2523
"lastModified": "2015-04-06",
2524
"files": {
2525
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/abeezee/v4/mE5BOuZKGln_Ex0uYKpIaw.ttf",
2526
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/abeezee/v4/kpplLynmYgP0YtlJA3atRw.ttf"
2527
}
2528
},
2529
{
2530
"kind": "webfonts#webfont",
2531
- "family": "Cinzel",
2532
- "category": "serif",
2533
"variants": [
2534
- "regular",
2535
- "700",
2536
- "900"
2537
],
2538
"subsets": [
2539
"latin"
2540
],
2541
- "version": "v4",
2542
"lastModified": "2015-04-06",
2543
"files": {
2544
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/cinzel/v4/GF7dy_Nc-a6EaHYSyGd-EA.ttf",
2545
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/cinzel/v4/nYcFQ6_3pf_6YDrOFjBR8Q.ttf",
2546
- "900": "http://fonts.gstatic.com/s/cinzel/v4/FTBj72ozM2cEOSxiVsRb3A.ttf"
2547
}
2548
},
2549
{
2550
"kind": "webfonts#webfont",
2551
- "family": "Sanchez",
2552
- "category": "serif",
2553
"variants": [
2554
- "regular",
2555
- "italic"
2556
],
2557
"subsets": [
2558
"latin",
2559
"latin-ext"
2560
],
2561
- "version": "v4",
2562
"lastModified": "2015-04-06",
2563
"files": {
2564
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/sanchez/v4/BEL8ao-E2LJ5eHPLB2UAiw.ttf",
2565
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/sanchez/v4/iSrhkWLexUZzDeNxNEHtzA.ttf"
2566
}
2567
},
2568
{
2569
"kind": "webfonts#webfont",
2570
- "family": "Tinos",
2571
- "category": "serif",
2572
"variants": [
2573
- "regular",
2574
- "italic",
2575
- "700",
2576
- "700italic"
2577
],
2578
"subsets": [
2579
- "greek",
2580
- "hebrew",
2581
- "vietnamese",
2582
- "latin",
2583
- "latin-ext",
2584
- "cyrillic-ext",
2585
- "greek-ext",
2586
- "cyrillic"
2587
],
2588
- "version": "v9",
2589
- "lastModified": "2015-04-28",
2590
"files": {
2591
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/tinos/v9/EqpUbkVmutfwZ0PjpoGwCg.ttf",
2592
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/tinos/v9/slfyzlasCr9vTsaP4lUh9A.ttf",
2593
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/tinos/v9/vHXfhX8jZuQruowfon93yQ.ttf",
2594
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/tinos/v9/M6kfzvDMM0CdxdraoFpG6vesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.ttf"
2595
}
2596
},
2597
{
2598
"kind": "webfonts#webfont",
2599
- "family": "Hammersmith One",
2600
"category": "sans-serif",
2601
"variants": [
2602
- "regular"
2603
],
2604
"subsets": [
2605
- "latin",
2606
- "latin-ext"
2607
],
2608
"version": "v7",
2609
"lastModified": "2015-04-06",
2610
"files": {
2611
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/hammersmithone/v7/FWNn6ITYqL6or7ZTmBxRhjjVlsJB_M_Q_LtZxsoxvlw.ttf"
2612
}
2613
},
2614
{
2615
"kind": "webfonts#webfont",
2616
- "family": "Mountains of Christmas",
2617
- "category": "display",
2618
"variants": [
2619
"regular",
2620
"700"
2621
],
2622
"subsets": [
2623
- "latin"
2624
],
2625
- "version": "v8",
2626
"lastModified": "2015-04-06",
2627
"files": {
2628
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/mountainsofchristmas/v8/dVGBFPwd6G44IWDbQtPew2Auds3jz1Fxb61CgfaGDr4.ttf",
2629
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/mountainsofchristmas/v8/PymufKtHszoLrY0uiAYKNM9cPTbSBTrQyTa5TWAe3vE.ttf"
2630
}
2631
},
2632
{
2633
"kind": "webfonts#webfont",
2634
- "family": "Andada",
2635
- "category": "serif",
2636
"variants": [
2637
"regular"
2638
],
@@ -2640,102 +2751,107 @@
2640
"latin",
2641
"latin-ext"
2642
],
2643
- "version": "v7",
2644
"lastModified": "2015-04-06",
2645
"files": {
2646
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/andada/v7/rSFaDqNNQBRw3y19MB5Y4w.ttf"
2647
}
2648
},
2649
{
2650
"kind": "webfonts#webfont",
2651
- "family": "Satisfy",
2652
- "category": "handwriting",
2653
"variants": [
2654
- "regular"
2655
],
2656
"subsets": [
2657
- "latin"
2658
],
2659
- "version": "v6",
2660
"lastModified": "2015-04-06",
2661
"files": {
2662
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/satisfy/v6/PRlyepkd-JCGHiN8e9WV2w.ttf"
2663
}
2664
},
2665
{
2666
"kind": "webfonts#webfont",
2667
- "family": "Cabin Condensed",
2668
"category": "sans-serif",
2669
"variants": [
2670
"regular",
2671
- "500",
2672
- "600",
2673
- "700"
2674
],
2675
"subsets": [
2676
"latin"
2677
],
2678
- "version": "v7",
2679
"lastModified": "2015-04-06",
2680
"files": {
2681
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/cabincondensed/v7/B0txb0blf2N29WdYPJjMSiQPsWWoiv__AzYJ9Zzn9II.ttf",
2682
- "500": "http://fonts.gstatic.com/s/cabincondensed/v7/Ez4zJbsGr2BgXcNUWBVgEARL_-ABKXdjsJSPT0lc2Bk.ttf",
2683
- "600": "http://fonts.gstatic.com/s/cabincondensed/v7/Ez4zJbsGr2BgXcNUWBVgELS5sSASxc8z4EQTQj7DCAI.ttf",
2684
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/cabincondensed/v7/Ez4zJbsGr2BgXcNUWBVgEMAWgzcA047xWLixhLCofl8.ttf"
2685
}
2686
},
2687
{
2688
"kind": "webfonts#webfont",
2689
- "family": "Luckiest Guy",
2690
- "category": "display",
2691
"variants": [
2692
"regular"
2693
],
2694
"subsets": [
2695
"latin"
2696
],
2697
- "version": "v6",
2698
"lastModified": "2015-04-06",
2699
"files": {
2700
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/luckiestguy/v6/5718gH8nDy3hFVihOpkY5C3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf"
2701
}
2702
},
2703
{
2704
"kind": "webfonts#webfont",
2705
- "family": "Coming Soon",
2706
- "category": "handwriting",
2707
"variants": [
2708
- "regular"
2709
],
2710
"subsets": [
2711
"latin"
2712
],
2713
- "version": "v6",
2714
"lastModified": "2015-04-06",
2715
"files": {
2716
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/comingsoon/v6/Yz2z3IAe2HSQAOWsSG8COKCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf"
2717
}
2718
},
2719
{
2720
"kind": "webfonts#webfont",
2721
- "family": "Permanent Marker",
2722
- "category": "handwriting",
2723
"variants": [
2724
"regular"
2725
],
2726
"subsets": [
2727
"latin"
2728
],
2729
- "version": "v5",
2730
"lastModified": "2015-04-06",
2731
"files": {
2732
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/permanentmarker/v5/9vYsg5VgPHKK8SXYbf3sMol14xj5tdg9OHF8w4E7StQ.ttf"
2733
}
2734
},
2735
{
2736
"kind": "webfonts#webfont",
2737
- "family": "Alegreya Sans",
2738
- "category": "sans-serif",
2739
"variants": [
2740
"100",
2741
"100italic",
@@ -2746,193 +2862,201 @@
2746
"500",
2747
"500italic",
2748
"700",
2749
- "700italic",
2750
- "800",
2751
- "800italic",
2752
- "900",
2753
- "900italic"
2754
],
2755
"subsets": [
2756
- "vietnamese",
2757
"latin",
2758
"latin-ext"
2759
],
2760
- "version": "v3",
2761
- "lastModified": "2015-04-06",
2762
"files": {
2763
- "100": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreyasans/v3/TKyx_-JJ6MdpQruNk-t-PJFGFO4uyVFMfB6LZsii7kI.ttf",
2764
- "100italic": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreyasans/v3/gRkSP2lBpqoMTVxg7DmVn2cDnjsrnI9_xJ-5gnBaHsE.ttf",
2765
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreyasans/v3/11EDm-lum6tskJMBbdy9acB1LjARzAvdqa1uQC32v70.ttf",
2766
- "300italic": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreyasans/v3/WfiXipsmjqRqsDBQ1bA9CnfqlVoxTUFFx1C8tBqmbcg.ttf",
2767
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreyasans/v3/KYNzioYhDai7mTMnx_gDgn8f0n03UdmQgF_CLvNR2vg.ttf",
2768
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreyasans/v3/TKyx_-JJ6MdpQruNk-t-PD4G9C9ttb0Oz5Cvf0qOitE.ttf",
2769
- "500": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreyasans/v3/11EDm-lum6tskJMBbdy9aQqQmZ7VjhwksfpNVG0pqGc.ttf",
2770
- "500italic": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreyasans/v3/WfiXipsmjqRqsDBQ1bA9Cs7DCVO6wo6i5LKIyZDzK40.ttf",
2771
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreyasans/v3/11EDm-lum6tskJMBbdy9aVCbmAUID8LN-q3pJpOk3Ys.ttf",
2772
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreyasans/v3/WfiXipsmjqRqsDBQ1bA9CpF66r9C4AnxxlBlGd7xY4g.ttf",
2773
- "800": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreyasans/v3/11EDm-lum6tskJMBbdy9acxnD5BewVtRRHHljCwR2bM.ttf",
2774
- "800italic": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreyasans/v3/WfiXipsmjqRqsDBQ1bA9CicOAJ_9MkLPbDmrtXDPbIU.ttf",
2775
- "900": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreyasans/v3/11EDm-lum6tskJMBbdy9aW42xlVP-j5dagE7-AU2zwg.ttf",
2776
- "900italic": "http://fonts.gstatic.com/s/alegreyasans/v3/WfiXipsmjqRqsDBQ1bA9ChRaDUI9aE8-k7PrIG2iiuo.ttf"
2777
}
2778
},
2779
{
2780
"kind": "webfonts#webfont",
2781
- "family": "Cookie",
2782
- "category": "handwriting",
2783
"variants": [
2784
- "regular"
2785
],
2786
"subsets": [
2787
- "latin"
2788
],
2789
- "version": "v7",
2790
"lastModified": "2015-04-06",
2791
"files": {
2792
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/cookie/v7/HxeUC62y_YdDbiFlze357A.ttf"
2793
}
2794
},
2795
{
2796
"kind": "webfonts#webfont",
2797
- "family": "Economica",
2798
- "category": "sans-serif",
2799
"variants": [
2800
- "regular",
2801
- "italic",
2802
- "700",
2803
- "700italic"
2804
],
2805
"subsets": [
2806
- "latin",
2807
- "latin-ext"
2808
],
2809
- "version": "v4",
2810
"lastModified": "2015-04-06",
2811
"files": {
2812
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/economica/v4/G4rJRujzZbq9Nxngu9l3hg.ttf",
2813
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/economica/v4/p5O9AVeUqx_n35xQRinNYaCWcynf_cDxXwCLxiixG1c.ttf",
2814
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/economica/v4/UK4l2VEpwjv3gdcwbwXE9C3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf",
2815
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/economica/v4/ac5dlUsedQ03RqGOeay-3Xe1Pd76Vl7zRpE7NLJQ7XU.ttf"
2816
}
2817
},
2818
{
2819
"kind": "webfonts#webfont",
2820
- "family": "Varela",
2821
- "category": "sans-serif",
2822
"variants": [
2823
"regular"
2824
],
2825
"subsets": [
2826
- "latin",
2827
- "latin-ext"
2828
],
2829
"version": "v7",
2830
"lastModified": "2015-04-06",
2831
"files": {
2832
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/varela/v7/ON7qs0cKUUixhhDFXlZUjw.ttf"
2833
}
2834
},
2835
{
2836
"kind": "webfonts#webfont",
2837
- "family": "Quattrocento",
2838
- "category": "serif",
2839
"variants": [
2840
"regular",
2841
- "700"
2842
],
2843
"subsets": [
2844
"latin",
2845
"latin-ext"
2846
],
2847
- "version": "v7",
2848
- "lastModified": "2015-04-06",
2849
"files": {
2850
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/quattrocento/v7/WZDISdyil4HsmirlOdBRFC3USBnSvpkopQaUR-2r7iU.ttf",
2851
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/quattrocento/v7/Uvi-cRwyvqFpl9j3oT2mqkD2ttfZwueP-QU272T9-k4.ttf"
2852
}
2853
},
2854
{
2855
"kind": "webfonts#webfont",
2856
- "family": "Kreon",
2857
- "category": "serif",
2858
"variants": [
2859
- "300",
2860
"regular",
2861
- "700"
2862
],
2863
"subsets": [
2864
"latin"
2865
],
2866
- "version": "v9",
2867
"lastModified": "2015-04-06",
2868
"files": {
2869
- "300": "http://fonts.gstatic.com/s/kreon/v9/HKtJRiq5C2zbq5N1IX32sA.ttf",
2870
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/kreon/v9/zA_IZt0u0S3cvHJu-n1oEg.ttf",
2871
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/kreon/v9/jh0dSmaPodjxISiblIUTkw.ttf"
2872
}
2873
},
2874
{
2875
"kind": "webfonts#webfont",
2876
- "family": "Alfa Slab One",
2877
- "category": "display",
2878
"variants": [
2879
"regular"
2880
],
2881
"subsets": [
2882
"latin"
2883
],
2884
- "version": "v5",
2885
"lastModified": "2015-04-06",
2886
"files": {
2887
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/alfaslabone/v5/Qx6FPcitRwTC_k88tLPc-Yjjx0o0jr6fNXxPgYh_a8Q.ttf"
2888
}
2889
},
2890
{
2891
"kind": "webfonts#webfont",
2892
- "family": "Handlee",
2893
- "category": "handwriting",
2894
"variants": [
2895
- "regular"
2896
],
2897
"subsets": [
2898
"latin"
2899
],
2900
- "version": "v5",
2901
"lastModified": "2015-04-06",
2902
"files": {
2903
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/handlee/v5/6OfkXkyC0E5NZN80ED8u3A.ttf"
2904
}
2905
},
2906
{
2907
"kind": "webfonts#webfont",
2908
- "family": "Gentium Book Basic",
2909
- "category": "serif",
2910
"variants": [
2911
- "regular",
2912
- "italic",
2913
- "700",
2914
- "700italic"
2915
],
2916
"subsets": [
2917
- "latin",
2918
- "latin-ext"
2919
],
2920
- "version": "v6",
2921
"lastModified": "2015-04-06",
2922
"files": {
2923
- "regular": "http://fonts.gstatic.com/s/gentiumbookbasic/v6/IRFxB2matTxrjZt6a3FUnrWDjKAyldGEr6eEi2MBNeY.ttf",
2924
- "italic": "http://fonts.gstatic.com/s/gentiumbookbasic/v6/qHqW2lwKO8-uTfIkh8FsUfXfjMwrYnmPVsQth2IcAPY.ttf",
2925
- "700": "http://fonts.gstatic.com/s/gentiumbookbasic/v6/T2vUYmWzlqUtgLYdlemGnaWESMHIjnSjm9UUxYtEOko.ttf",
2926
- "700italic": "http://fonts.gstatic.com/s/gentiumbookbasic/v6/632u7TMIoFDWQYUaHFUp5PA2A9KyRZEkn4TZVuhsWRM.ttf"
2927
}
2928
},
2929
{
2930
"kind": "webfonts#webfont",
2931
- "family": "Domine",
2932
- "category": "serif",
2933
"variants": [
2934
- "regular",
2935
- "700"
2936
],
2937
"subsets": [
2938
"latin",
@@ -2941,31 +3065,29 @@
2941
"version": "v4",
2942